of 152/152
Univerzitet u Tuzli Fakultet elektrotehnike ZBIRKA zadataka sa prijemnih ispita iz Matematike na Fakultetu elektrotehnike u periodu od 2000-2017. godine Tuzla, maj 2018

ZBIRKA zadataka sa prijemnih ispita iz Matematike na ...untz.ba/uploads/file/nastava/test-prijemni/2017-18/FE...Tuzla, 03.07.2017. godine KVALIFIKACIONI ISPIT IZ MATEMATIKE GRUPA B

 • View
  20

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of ZBIRKA zadataka sa prijemnih ispita iz Matematike na...

 • Univerzitet u Tuzli

  Fakultet elektrotehnike

  ZBIRKA

  zadataka sa prijemnih ispita iz Matematike na

  Fakultetu elektrotehnike u periodu od 2000-2017. godine

  Tuzla, maj 2018

 • UNIVERZITET U TUZLI

  Fakultet elektrotehnike Tuzla, 03.07.2017. godine

  KVALIFIKACIONI ISPIT IZ MATEMATIKE

  GRUPA A

  1. Broj cjelobrojnih realnih rješenja nejednačine

  2

  11

  2 1x x≥

  + + je:

  a) 6 b) 4 c) 3 d) 2

  2.

  Proizvod realnih rješenja sistema jednačina

  3 1 13

  4 4 2 8 4 2x y x y− =

  + + − + i

  1 56

  8 2 8 4 2x y x y− =

  + + − + je:

  a) 1

  2− b) 2− c)

  3

  2− d) 2

  3.

  Zbir svih realnih vrijednosti parametra k za koje su rješenja jednačine

  ( )2 27 2 3 1 2 0x k x k k− − + − = realna i jednaka je:

  a) 1

  8− b)

  1

  2 c) 4− d)

  1

  8

  4.

  Zbir realnih rješenja sistema jednačina 2 25 2x y⋅ = i 4

  45

  x

  y= je:

  a) 1 b) 2

  log5

  c) 5

  log2

  d) 1 2 log 2+

  5. Broj realnih rješenja jednačine

  2 25 1 2 0x x+ − + = je:

  a) 6 b) 4 c) 2 d) 0

  6.

  Vrijednost izraza 1 1 1 3 9 81

  81 27 9

  1 1 12 log 27 3log 9 log log log 2 log 27

  3 9 27− + + − + je:

  a) 2 b) 1

  2− c)

  1

  2 d)

  3

  2

  7. S koliko nula se završava proizvod svih prirodnih brojeva od 1 do 91?

  a) 91 b) 36 c) 18 d) 9

  8.

  Ako je dat kompleksan broj 1 1 2Z i= − , koliko iznosi modul kompleksnog broja Z x iy= +

  tako da vrijedi 1

  7Re

  5

  Z

  Z

  =

  i { }1Im 1Z Z⋅ = ?

  a) 2 b) 5 c) 1 d) 10

  9. Broj svih realnih rješenja jednačine

  3sin 2 cos 2 1

  3x x− = na segmentu [ ]0,2π je:

  a) 4 b) 3 c) 2 d) 1

  10.

  Ako za trouglove ABC� i BDE� vrijedi

  : 3: 2AB BD = i 5BC = , koliko iznosi BE ?

  a) 1

  3 b)

  10

  3 c)

  4

  3 d)

  5

  3

  NAPOMENA

  Poslije svakog zadatka ponuđena su četiri odgovora. Zaokružite slovo ispred tačnog odgovora. Svaki zadatak nosi 4 boda. Samo zaokruženo tačno rješenje zadatka koje je potkrijepljeno izradom na pomoćnim papirima nosi 4 boda. U ostalim slučajevima zadatak ne nosi bodove.

 • UNIVERZITET U TUZLI

  Fakultet elektrotehnike Tuzla, 03.07.2017. godine

  KVALIFIKACIONI ISPIT IZ MATEMATIKE

  GRUPA A

  1.

  ( )

  ( )

  ( )

  ( )

  [ ) ( ]

  { }

  2

  2

  2

  2

  2 2

  2 2

  2 2

  2

  22

  11; : 2 1 0

  2 1

  1 0 1.

  1 1 2 11 0; 0;

  2 1 2 1

  2 20; 0 / 1

  2 1 2 1

  220; 0

  2 1 1

  2, 1 1,0 .

  : 2,0

  2.

  Dp x xx x

  x x

  x x

  x x x x

  x x x x

  x x x x

  x xx x

  x x x

  x

  Cjelobrojna rješenja x

  Broj cjelobrojnih rješenja

  ≥ + + ≠ ⇒+ +

  + ≠ ⇒ ≠ −

  − − −− ≥ ≥

  + + + +

  − − +≥ − ≥ −

  + + + +

  ++≤ ≤

  + + +

  ∈ − − ∪ −

  a) 6 b) 4 c) 3 d) 2

  2.

  a) 1

  2− b) 2− c)

  3

  2− d) 2

 • 3.

  ( )

  ( ) ( )

  ( ) ( )

  2 2

  2

  2

  2 2

  2 2

  2 2

  2

  2

  1 2

  7 2 3 1 2 0

  0 ln :

  4 0

  4 3 1 4 7 2 0 / : 4

  3 1 7 2 0

  9 6 1 7 14 0

  2 8 1 0

  : 0, 4.

  x k x k k

  Rješenja kvadratne jednačine ax bx c su rea ai jednaka akovrijedi

  D b ac

  k k k

  k k k

  k k k k

  k k

  bViettova pravila ak bk c k k

  a

  − − + − =

  + + =

  = − =

  − − ⋅ − =

  − − − =

  − + − + =

  + + =

  + + = + = − = −

  a) 1

  8− b)

  1

  2 c) 4− d)

  1

  8

  4.

  ( )22

  2

  2

  2

  2 25 2 / log

  44 / log

  5

  log 2 5 log 2

  2log log 2

  5

  log 2 log 5 log 2

  log 2 log 5 2log 2

  log 2 2 log 5 log 2

  2 log 2 log 5 2 log 2 / 2

  log 2 2 log 5 log 2

  4 log 2 2 log5 4log 2

  5 log 2 5log 2 1

  log 2 2 log 5 log 2 2 log 5 0

  x y

  x

  y

  x y

  x

  y

  x y

  x y

  x y

  x y

  x y

  x y

  x x

  y y

  ⋅ =

  =

  ⋅ =

  =

  + =

  − =

  + =

  − = ⋅

  + =

  − =

  = ⇒ =

  + = ⇒ = 0

  1 0 1

  y

  x y

  ⇒ =

  + = + =

  a) 1 b) 2

  log5

  c) 5

  log2

  d) 1 2 log 2+

  5.

  2 2

  2

  2

  2 2

  5 1 2 0

  :

  0,

  1 0,

  2 0

  : 5 1 2 0, .

  ln .

  x x

  Kako je

  x za x R

  x za x R

  slijedi x x za x R

  Jednačina nema rea ihrješenja

  + − + =

  ≥ ∀ ∈

  − ≥ ∀ ∈

  >

  + − + > ∀ ∈

  a) 6 b) 4 c) 2 d) 0

 • 6.

  1 1 1 3 9 81

  81 27 9

  3 2 1 2 3 3

  4 3 2 2 4

  1 1 12 log 27 3log 9 log log log 2log 27

  3 9 27

  1 1 1log log log

  log 27 log 9 log 273 9 272 3 21 1 1 log 3 log 9 log81

  log log log81 27 9

  log 3 log 3 log 3 log 3 log 3 log 32 3 2

  log 3 log 3 log 3 log 3 log 3 log3

  − − −

  − − −

  − + + − + =

  ⋅ − ⋅ + + − + ⋅ =

  ⋅ − ⋅ + + − + ⋅ =

  3log 3 2 log 3 log 3 2log 3 3log 3 3log 3 3 1 3 32 3 2 2 2 2

  4log3 3log 3 2log 3 log 3 2 log 3 4log 3 2 2 2 2

  − − −⋅ − ⋅ + + − + ⋅ = − + + − + + =− − −

  a) 2 b) 1

  2− c)

  1

  2 d)

  3

  2

  7.

  Nula na kraju proizvoda prirodnih brojeva nastaje na dva načina: od broja 10 ili množenjem

  brojeva 2 i 5. Kako je i broj 10 djeljiv brojem 5, to znači da je broj nula kojima se proizvod

  završava jednak broju faktora djeljivih sa 5. Od 1 do 91 je 18 brojeva djeljivih sa 5 (prvi manji broj

  od 91 djeljiv sa 5 je 90, tj. 90:5=18) što znači da se proizvod prirodnih brojeva od 1 do 91 završava

  sa 18 nula.

  a) 91 b) 36 c) 18 d) 9

  8.

  { } ( ) ( ){ } { }1

  1

  2 2

  1 2 2 2 2 7Re Re Re Re 2 7

  1 2 1 2 1 2 5 5 5

  Im Im 1 2 Im 2 2 1 2 1

  2 7 / 2

  2 1

  2 4 14

  2 1

  5 15 3

  2 3 1 1

  1 3 1 3

  Z x iy x iy i x ix iy y x yx y

  i i iZ

  Z Z x iy i x ix iy y x y

  x y

  x y

  x y

  x y

  y y

  x x

  Z i

  + + − − + + + = = ⋅ = = = ⇒ + =

  + + −

  ⋅ = + ⋅ − = − + + = ⇒ − + =

  + = ⋅

  − + =

  + =

  − + =

  = ⇒ =

  − + = ⇒ =

  = + = + 10=

  a) 2 b) 5 c) 1 d) 10

 • 9.

  [ ] [ ]1 2

  3sin 2 cos 2 1

  3

  sin 2 cos 2 16

  sin6sin 2 cos 2 1 / cos

  6cos

  6

  sin 2 cos sin cos 2 cos6 6 6

  3sin 2

  6 2

  1 :2 2 2 26 3 2 4

  50,2 0,2 ,

  4 4

  2 52 :2 2 2 2

  6 3 6

  o

  o

  x x

  x tg x

  x x

  x x

  x

  x k x k x k

  x x k Z

  x k x k x

  π

  ππ

  π

  π π π

  π

  π π π ππ π π

  π ππ π

  π π ππ π

  − =

  − ⋅ =

  − ⋅ = ⋅

  ⋅ − ⋅ =

  − =

  − = + ⇒ = + ⇒ = + ⇒

  = ∈ ∧ = ∈ ∈

  − = + ⇒ = + ⇒ =

  [ ] [ ]3 4

  5

  12

  5 170,2 0,2 ,

  12 12

  ln :2.

  k

  x x k Z

  Broj rea ih rješenja

  ππ

  π ππ π

  + ⇒

  = ∈ ∧ = ∈ ∈

  a) 4 b) 3 c) 2 d) 1

  10

  .

  , :

  , .2

  : :

  : : 3: 2

  2 102 3

  3 3

  Uglovi ABC i DBE suunakrsni pa vrijedi ABC DBE

  Kako su ACB BED slijedi BAC BDE

  Trouglovi ABC i BDE su slični ABC BDE

  AB BD BC BE

  BCBC BE BE

  π

  =

  = = =

  ∆ ≅ ∆

  = =

  = ⇒ = =

  p p p p

  p p p p

  a) 1

  3 b)

  10

  3 c)

  4

  3 d)

  5

  3

 • UNIVERZITET U TUZLI

  Fakultet elektrotehnike Tuzla, 03.07.2017. godine

  KVALIFIKACIONI ISPIT IZ MATEMATIKE

  GRUPA B

  1. Broj cjelobrojnih rješenja realnih nejednačine

  2

  41

  8 16x x≥

  − + je:

  a) 2 b) 3 c) 4 d) 5

  2.

  Proizvod realnih rješenja sistema jednačina

  6 1 7

  2 3 2 6 4 6 4x y x y+ =

  − − + − i

  3 11

  4 6 4 3 2 3x y x y− =

  − − + − je:

  a) 1

  6− b)

  1

  3− c)

  1

  2− d) 1−

  3.

  Zbir svih realnih vrijednosti parametra k za koje su rješenja jednačine

  ( )2 23 2 2 1 4 0x k x k k− + + + = realna i jednaka je:

  a) 8 b) 1

  8− c)

  1

  8 d) 1−

  4.

  Zbir realnih rješenja sistema jednačina 1

  4 2525

  x y⋅ = i 2

  55

  x

  y= je:

  a) 2

  log5

  b) 5

  log2

  c) 1− d) 1 log 5+

  5. Broj realnih rješenja jednačine

  2 25 4 2 0x x+ − + = je:

  a) 0 b) 2 c) 4 d) 6

  6.

  Vrijednost izraza 1 1 1 3 9 81

  9 3 81

  1 1 1 14 log 27 log 81 log log 2 log log 3

  2 3 27 81− + + − − je:

  a) 1

  4 b) 3− c)

  1

  4− d) 4

  7. S koliko nula se završava proizvod svih prirodnih brojeva od 1 do 81?

  a) 16 b) 32 c) 8 d) 81

  8.

  Ako je dat kompleksan broj 1 1 3Z i= − , koliko iznosi modul kompleksnog broja Z x iy= +

  tako da vrijedi 1

  1Re

  2

  Z

  Z

  =

  i { }1Im 5Z Z⋅ = − ?

  a) 2 b) 1 c) 10 d) 5

  9. Broj realnih rješenja jednačine

  3sin cos 1

  3x x− = na segmentu [ ]0,2π je:

  a) 4 b) 3 c) 2 d) 1

  10.

  Ako za trouglove ABC� i BDE� vrijedi

  : 3 :1BC BE = i 2AB = , koliko iznosi BD ?

  a) 1

  3 b)

  2

  3 c) 1 d)

  3

  2

  NAPOMENA

  Poslije svakog zadatka ponuđena su četiri odgovora. Zaokružite slovo ispred tačnog odgovora. Svaki zadatak nosi 4 boda. Samo zaokruženo tačno rješenje zadatka koje je potkrijepljeno izradom na pomoćnim papirima nosi 4 boda. U ostalim slučajevima zadatak ne nosi bodove.

 • UNIVERZITET U TUZLI

  Fakultet elektrotehnike Tuzla, 03.07.2017. godine

  KVALIFIKACIONI ISPIT IZ MATEMATIKE

  GRUPA B

  1.

  ( )

  ( )

  ( ) ( )

  ( )

  [ ) ( ]

  { }

  2

  2

  2

  2

  2 2

  2 2

  2 2

  2

  22

  41; : 8 16 0

  8 16

  4 0 4.

  4 4 8 161 0; 0;

  8 16 8 16

  8 12 8 120; 0 / 1

  8 16 8 16

  2 68 120; 0

  8 16 4

  2,4 4,6 .

  : 2,3,5,6

  Dp x xx x

  x x

  x x

  x x x x

  x x x x

  x x x x

  x xx x

  x x x

  x

  Cjelobrojna rješenja x

  Broj cjelobrojnihr

  ≥ − + ≠ ⇒− +

  − ≠ ⇒ ≠

  − + −− ≥ ≥

  − + − +

  − + − − +≥ − ≥ −

  − + − +

  − −− +≤ ≤

  − + −

  ∈ ∪

  4.ješenja

  a) 2 b) 3 c) 4 d) 5

  2.

  a) 1

  6− b)

  1

  3− c)

  1

  2− d) 1−

 • 3.

  ( )

  ( ) ( )

  ( ) ( )

  2 2

  2

  2

  2 2

  2 2

  2 2

  2

  2

  1 2

  3 2 2 1 4 0

  0 ln :

  4 0

  4 2 1 4 3 4 0 / : 4

  2 1 3 4 0

  4 4 1 3 12 0

  8 1 0

  : 0, 8.

  x k x k k

  Rješenja kvadratne jednačine ax bx c su rea ai jednaka akovrijedi

  D b ac

  k k k

  k k k

  k k k k

  k k

  bViettova pravila ak bk c k k

  a

  − + + + =

  + + =

  = − =

  + − ⋅ + =

  + − + =

  + + − − =

  − + =

  + + = + = − =

  a) 8 b) 1

  8− c)

  1

  8 d) 1−

  4.

  ( )2 2 2

  2 2

  14 25 / log

  25

  25 / log

  5

  log 2 5 log 5

  2log log 5

  5

  log 2 log5 2log 5

  log 2 log 5 log 5

  2 log 2 2 log 5 2 log 5

  log 2 log 5 log 5 / 2

  2 log 2 2 log 5 2 log 5

  2 log 2 2 log 5 2 log 5

  4 log 2 0 0

  2 0 log 2 2 log 5 2 log

  x y

  x

  y

  x y

  x

  y

  x y

  x y

  x y

  x y

  x y

  x y

  x x

  y

  ⋅ =

  =

  ⋅ =

  =

  + = −

  − =

  + = −

  − = ⋅

  + = −

  − =

  = ⇒ =

  ⋅ ⋅ + = −

  ( )

  5 2 log5 2log 5 1

  0 1 1

  y y

  x y

  ⇒ = − ⇒ = −

  + = + − = −

  a) 2

  log5

  b) 5

  log2

  c) 1− d) 1 log 5+

  5.

  2 2

  2

  2

  2 2

  5 4 2 0

  :

  0,

  4 0,

  2 0

  : 5 4 2 0, .

  ln .

  x x

  Kako je

  x za x R

  x za x R

  slijedi x x za x R

  Jednačina nema rea ihrješenja

  + − + =

  ≥ ∀ ∈

  − ≥ ∀ ∈

  >

  + − + > ∀ ∈

  a) 0 b) 2 c) 4 d) 6

 • 6.

  1 1 1 3 9 81

  9 3 81

  3 4 1 3 4

  2 1 4 2

  1 1 1 14log 27 log 81 log log 2 log log 3

  2 3 27 81

  1 1 1log log log

  log 27 1 log81 log 33 27 814 21 1 12 log 3 log 9 log81

  log log log9 3 81

  log3 1 log3 log 3 log 3 log 3 log 34 2

  log 3 2 log 3 log 3 log 3 log 3 log 3

  − − −

  − − −

  − + + − − =

  ⋅ − ⋅ + + − ⋅ − =

  ⋅ − ⋅ + + − ⋅ −4

  3log3 1 4log 3 log 3 3log3 4 log3 log 3 1 14 2 6 2 3 4 3

  2log 3 2 log 3 4log 3 log 3 2log 3 4log 3 4 4

  =

  − − −⋅ − ⋅ + + − ⋅ − = − + + − + − = −− − −

  a) 1

  4 b) 3− c)

  1

  4− d) 4

  7.

  Nula na kraju proizvoda prirodnih brojeva nastaje na dva načina: od broja 10 ili množenjem

  brojeva 2 i 5. Kako je i broj 10 djeljiv brojem 5, to znači da je broj nula kojima se proizvod

  završava jednak broju faktora djeljivih sa 5. Od 1 do 81 je 18 brojeva djeljivih sa 5 (prvi manji broj

  od 81 djeljiv sa 5 je 80, tj. 80:5=16) što znači da se proizvod prirodnih brojeva od 1 do 81 završava

  sa 16 nula.

  a) 16 b) 32 c) 8 d) 81

  8.

  { } ( ) ( ){ } { }1

  1

  1 3 3 3 3 1Re Re Re Re 3 5

  1 3 1 3 1 3 10 10 2

  Im Im 1 3 Im 3 3 5 3 5

  3 5 / 3

  3 5

  3 9 15

  3 5

  10 10 1

  3 5 2

  2 2

  Z x iy x iy i x ix iy y x yx y

  i i iZ

  Z Z x iy i x ix iy y x y

  x y

  x y

  x y

  x y

  y y

  x x

  Z i

  + + − − + + + = = ⋅ = = = ⇒ + =

  + + −

  ⋅ = + ⋅ − = − + + = − ⇒ − + = −

  + = ⋅

  − + = −

  + =

  − + = −

  = ⇒ =

  + = ⇒ =

  = + = 2 21 5+ =

  a) 2 b) 1 c) 10 d) 5

 • 9.

  [ ]

  [ ]

  1

  2

  3sin cos 1

  3

  sin cos 16

  sin6sin cos 1 / cos

  6cos

  6

  sin cos sin cos cos6 6 6

  3sin

  6 2

  1 : 2 2 0,2 ,6 3 2 2

  2 5 52 : 2 2 0,2 ,

  6 3 6 6

  ln :

  o

  o

  x x

  x tg x

  x x

  x x

  x

  x k x k x k Z

  x k x k x k Z

  Broj rea ih rješenja

  π

  ππ

  π

  π π π

  π

  π π π ππ π π

  π π π ππ π π

  − =

  − ⋅ =

  − ⋅ = ⋅

  ⋅ − ⋅ =

  − =

  − = + ⇒ = + ⇒ = ∈ ∈

  − = + ⇒ = + ⇒ = ∈ ∈

  2.

  a) 4 b) 3 c) 2 d) 1

  10

  .

  , :

  , .2

  : :

  : : 3:1

  23

  3 3

  Uglovi ABC i DBE suunakrsni pa vrijedi ABC DBE

  Kako su ACB BED slijedi BAC BDE

  Trouglovi ABC i BDE su slični ABC BDE

  BC BE AB BD

  ABAB BD BD

  π

  =

  = = =

  ∆ ≅ ∆

  = =

  = ⇒ = =

  p p p p

  p p p p

  a) 1

  3 b)

  2

  3 c) 1 d)

  3

  2

 • UNIVERZITET U TUZLI

  Fakultet elektrotehnike Tuzla, 03.07.2017. godine

  KVALIFIKACIONI ISPIT IZ MATEMATIKE

  GRUPA C

  1. Broj cjelobrojnih realnih rješenja nejednačine

  2

  11

  2 1x x≥

  − + je:

  a) 5 b) 4 c) 3 d) 2

  2.

  Proizvod realnih rješenja sistema jednačina

  2 1 7

  4 4 2 8 4 2x y x y− =

  − − + + i

  1 32

  8 2 8 4 2x y x y− = −

  − − + + je:

  a) 2 b) 1

  2− c) 1− d) 2−

  3.

  Zbir svih realnih vrijednosti parametra k za koje su rješenja jednačine

  ( )2 27 2 3 1 2 0x k x k k+ + + + = realna i jednaka je:

  a) 4 b) 1

  4− c)

  1

  2 d)

  1

  4

  4.

  Zbir realnih rješenja sistema jednačina 4 5 5x y⋅ = i 2 2

  25 50

  x

  y= je:

  a) 2

  log5

  b) 2 log 5 c) 1 d) 5

  log2

  5. Broj realnih rješenja jednačine

  2 22 1 3 0x x+ − + = je:

  a) 0 b) 2 c) 4 d) 6

  6.

  Vrijednost izraza 1 1 1 2 4 16

  16 8 4

  1 1 12 log 8 3log 4 log log log 2 log 8

  2 4 8− + + − + je:

  a) 3

  2 b)

  3

  2− c)

  1

  2 d) 2

  7. S koliko nula se završava proizvod svih prirodnih brojeva od 1 do 71?

  a) 7 b) 14 c) 28 d) 71

  8.

  Ako je dat kompleksan broj 1 1 2Z i= + , koliko iznosi modul kompleksnog broja Z x iy= +

  tako da vrijedi { }1Re 3Z Z⋅ = i 1

  1Im

  5

  Z

  Z

  =

  ?

  a) 5 b) 10 c) 2 d) 1

  9. Broj realnih rješenja jednačine sin 2 cos 2 1x x− = na segmentu [ ]0, 2π je: a) 4 b) 3 c) 2 d) 5

  10.

  Ako za trouglove ABC� i BDE� vrijedi

  : 3: 2BC BE = i 3AB = , koliko iznosi BD ?

  a) 1

  3 b)

  3

  2 c) 3 d) 2

  NAPOMENA

  Poslije svakog zadatka ponuđena su četiri odgovora. Zaokružite slovo ispred tačnog odgovora. Svaki zadatak nosi 4 boda. Samo zaokruženo tačno rješenje zadatka koje je potkrijepljeno izradom na pomoćnim papirima nosi 4 boda. U ostalim slučajevima zadatak ne nosi bodove.

 • UNIVERZITET U TUZLI

  Fakultet elektrotehnike Tuzla, 03.07.2017. godine

  KVALIFIKACIONI ISPIT IZ MATEMATIKE

  GRUPA C

  1.

  ( )

  ( )

  ( )

  ( )

  [ ) ( ]

  { }

  2

  2

  2

  2

  2 2

  2 2

  2 2

  2

  22

  11; : 2 1 0

  2 1

  1 0 1.

  1 1 2 11 0; 0;

  2 1 2 1

  2 20; 0 / 1

  2 1 2 1

  220; 0

  2 1 1

  2, 1 1,0 .

  : 2,0

  2.

  Dp x xx x

  x x

  x x

  x x x x

  x x x x

  x x x x

  x xx x

  x x x

  x

  Cjelobrojna rješenja x

  Broj cjelobrojnih rješenja

  ≥ + + ≠ ⇒+ +

  + ≠ ⇒ ≠ −

  − − −− ≥ ≥

  + + + +

  − − +≥ − ≥ −

  + + + +

  ++≤ ≤

  + + +

  ∈ − − ∪ −

  a) 5 b) 4 c) 3 d) 2

  2.

  a) 2 b) 1

  2− c) 1− d) 2−

 • 3.

  ( )

  ( ) ( )

  ( ) ( )

  2 2

  2

  2

  2 2

  2 2

  2 2

  2

  2

  1 2

  7 2 3 1 2 0

  0 ln :

  4 0

  4 3 1 4 7 2 0 / : 4

  3 1 7 2 0

  9 6 1 7 14 0

  2 8 1 0

  : 0, 4.

  x k x k k

  Rješenja kvadratne jednačine ax bx c su rea ai jednaka akovrijedi

  D b ac

  k k k

  k k k

  k k k k

  k k

  bViettova pravila ak bk c k k

  a

  + + + + =

  + + =

  = − =

  + − ⋅ + =

  + − + =

  + + − − =

  − + =

  + + = + = − =

  a) 4 b) 1

  4− c)

  1

  2 d)

  1

  4

  4.

  ( )2

  2

  2

  2

  2

  4 5 5 / log

  2 2 1/ log

  25 50 25

  log 2 5 log 5

  2log log 5

  5

  log 2 log 5 log 5

  log 2 log 5 2 log 5

  2 log 2 log 5 log 5 / 2

  log 2 2 log 5 2 log5

  4 log 2 2 log5 2log 5

  log 2 2 log 5 2 log5

  5 log 2 0 0

  2 0 log 2 log 5 log

  x y

  x

  y

  x y

  x

  y

  x y

  x y

  x y

  x y

  x y

  x y

  x x

  y

  ⋅ =

  = =

  ⋅ =

  =

  + =

  − = −

  + = ⋅

  − = −

  + =

  − = −

  = ⇒ =

  ⋅ ⋅ + = 5 log5 log 5 1

  0 1 1

  y y

  x y

  ⇒ = ⇒ =

  + = + =

  a) 2

  log5

  b) 2 log 5 c) 1 d) 5

  log2

  5.

  2 2

  2

  2

  2 2

  2 1 3 0

  :

  0,

  1 0,

  3 0

  : 2 1 3 0, .

  ln .

  x x

  Kako je

  x za x R

  x za x R

  slijedi x x za x R

  Jednačina nema rea ihrješenja

  + − + =

  ≥ ∀ ∈

  − ≥ ∀ ∈

  >

  + − + > ∀ ∈

  a) 0 b) 2 c) 4 d) 6

 • 6.

  1 1 1 2 4 16

  16 8 4

  3 2 1 2 3 3

  4 3 2 2 4

  1 1 12 log 8 3log 4 log log log 2 log 8

  2 4 8

  11 1loglog log

  log8 log 4 log882 42 3 21 1 1 log 2 log 4 log16

  log log log16 8 4

  log 2 log 2 log 2 log 2 log 2 log 22 3 2

  log 2 log 2 log 2 log 2 log 2 log 2

  3log 22

  − − −

  − − −

  − + + − + =

  ⋅ − ⋅ + + − + ⋅ =

  ⋅ − ⋅ + + − + ⋅ =

  ⋅−

  2 log 2 log 2 2log 2 3log 2 3log 2 3 1 3 33 2 2 2 2

  4log 2 3log 2 2log 2 log 2 2 log 2 4log 2 2 2 2 2

  − − −− ⋅ + + − + ⋅ = − + + − + + =

  − −

  a) 3

  2 b)

  3

  2− c)

  1

  2 d) 2

  7.

  Nula na kraju proizvoda prirodnih brojeva nastaje na dva načina: od broja 10 ili množenjem

  brojeva 2 i 5. Kako je i broj 10 djeljiv brojem 5, to znači da je broj nula kojima se proizvod

  završava jednak broju faktora djeljivih sa 5. Od 1 do 71 je 14 brojeva djeljivih sa 5 (prvi manji broj

  od 71 djeljiv sa 5 je 70, tj. 70:5=14) što znači da se proizvod prirodnih brojeva od 1 do 71 završava

  sa 14 nula.

  a) 7 b) 14 c) 28 d) 71

  8.

  { } ( ) ( ){ } { }

  ( )

  1

  1

  22

  Re Re 1 2 Re 2 2 3 2 3

  1 2 2 2 2 1Im Im Im Im 2 1

  1 2 1 2 1 2 5 5 5

  2 3

  2 1 / 2

  2 3

  4 2 2

  5 5 1

  2 1 1

  1 1 1 2

  Z Z x iy i x ix iy y x y

  Z x iy x iy i x ix iy y x yx y

  i i iZ

  x y

  x y

  x y

  x y

  x x

  y y

  Z i

  ⋅ = + ⋅ + = + + − = ⇒ − =

  + + + + + − + = = ⋅ = = = ⇒ + =

  − − +

  − =

  + = ⋅

  − =

  + =

  = ⇒ =

  + = ⇒ = −

  = − = + − =

  a) 5 b) 10 c) 2 d) 1

 • 9.

  [ ] [ ]

  [ ] [ ]

  1 2

  3 4

  2sin 2 cos 2 1 /

  2

  2 2 2sin 2 cos 2

  2 2 2

  2sin 2 cos cos 2 sin

  4 4 2

  2sin 2

  4 2

  1 :2 2 2 24 4 2 4

  50, 2 0, 2 ,

  4 4

  32 :2 2 2 2

  4 4 2

  30, 2 0, 2 ,

  2 2

  o

  o

  x x

  x x

  x x

  x

  x k x k x k

  x x k Z

  x k x k x k

  x x k Z

  Br

  π π

  π

  π π π ππ π π

  π ππ π

  π π ππ π π π

  π ππ π

  − = ⋅

  − =

  ⋅ − ⋅ =

  − =

  − = + ⇒ = + ⇒ = + ⇒

  = ∈ ∧ = ∈ ∈

  − = + ⇒ = + ⇒ = + ⇒

  = ∈ ∧ = ∈ ∈

  ln :4.oj rea ih rješenja

  a) 4 b) 3 c) 2 d) 5

  10

  .

  , :

  , .2

  : :

  : : 3: 2

  22 3 2

  3

  Uglovi ABC i DBE suunakrsni pa vrijedi ABC DBE

  Kako su ACB BED slijedi BAC BDE

  Trouglovi ABC i BDE su slični ABC BDE

  BC BE AB BD

  ABAB BD BD

  π

  =

  = = =

  ∆ ≅ ∆

  = =

  = ⇒ = =

  p p p p

  p p p p

  a) 1

  3 b)

  3

  2 c) 3 d) 2

  NAPOMENA

  Poslije svakog zadatka ponuđena su četiri odgovora. Zaokružite slovo ispred tačnog odgovora. Svaki zadatak nosi 4 boda. Samo zaokruženo tačno rješenje zadatka koje je potkrijepljeno izradom na pomoćnim papirima nosi 4 boda. U ostalim slučajevima zadatak ne nosi bodove.

 • UNIVERZITET U TUZLI

  Fakultet elektrotehnike Tuzla, 03.07.2017. godine

  KVALIFIKACIONI ISPIT IZ MATEMATIKE

  GRUPA D

  1. Broj cjelobrojnih realnih rješenja nejednačine

  2

  41

  8 16x x≥

  + + je:

  a) 2 b) 4 c) 6 d) 3

  2.

  Proizvod realnih rješenja sistema jednačina

  3 1 5

  2 3 2 6 4 6 4x y x y− =

  + + − + i

  3 11

  4 6 4 3 2 3x y x y− =

  + + − + je:

  a) 1

  6− b) 2− c) 1− d)

  1

  2−

  3.

  Zbir svih realnih vrijednosti parametra k za koje su rješenja jednačine

  ( )2 23 2 2 1 3 0x k x k k+ − + − = realna i jednaka je:

  a) 5− b) 1

  5− c)

  1

  5 d) 1

  4.

  Zbir realnih rješenja sistema jednačina 1

  2 52

  x y⋅ = i 4 1

  25 4

  x

  y= je:

  a) 2

  log5

  b) 5

  log2

  c) 1 log 2+ d) 1−

  5. Broj realnih rješenja jednačine

  2 22 4 3 0x x+ − + = je:

  a) 4 b) 6 c) 0 d) 2

  6.

  Vrijednost izraza 1 1 1 2 4 16

  4 2 16

  1 1 1 14 log 8 log 16 log log 2 log log 2

  2 2 8 16− + + − − je:

  a) 1

  4 b) 3− c)

  1

  4− d) 4

  7. S koliko nula se završava proizvod svih prirodnih brojeva od 1 do 61?

  a) 24 b) 6 c) 61 d) 12

  8.

  Ako je dat kompleksan broj 1 1 3Z i= + , koliko iznosi modul kompleksnog broja Z x iy= +

  tako da vrijedi { }1Re 5Z Z⋅ = − i 1

  1Im

  2

  Z

  Z

  =

  ?

  a) 5 b) 1 c) 10 d) 2

  9. Broj realnih rješenja jednačine sin cos 1x x− = na segmentu [ ]0, 2π je: a) 1 b) 2 c) 3 d) 4

  10.

  Ako za trouglove ABC� i BDE� vrijedi

  : 3:1AB BD = i 2BC = , koliko iznosi BE ?

  a) 1

  3 b)

  4

  3 c)

  2

  3 d) 1

  NAPOMENA

  Poslije svakog zadatka ponuđena su četiri odgovora. Zaokružite slovo ispred tačnog odgovora. Svaki zadatak nosi 4 boda. Samo zaokruženo tačno rješenje zadatka koje je potkrijepljeno izradom na pomoćnim papirima nosi 4 boda. U ostalim slučajevima zadatak ne nosi bodove.

 • UNIVERZITET U TUZLI

  Fakultet elektrotehnike Tuzla, 03.07.2017. godine

  KVALIFIKACIONI ISPIT IZ MATEMATIKE

  GRUPA D

  1.

  ( )

  ( )

  ( )( )

  ( )

  [ ) ( ]

  { }

  2

  2

  2

  2

  2 2

  2 2

  2 2

  2

  22

  41; : 8 16 0

  8 16

  4 0 4.

  4 4 8 161 0; 0;

  8 16 8 16

  8 12 8 120; 0 / 1

  8 16 8 16

  2 68 120; 0

  8 16 4

  6, 4 4, 2 .

  : 6, 5, 3, 2

  Dp x xx x

  x x

  x x

  x x x x

  x x x x

  x x x x

  x xx x

  x x x

  x

  Cjelobrojna rješenja x

  Broj cjel

  ≥ + + ≠ ⇒+ +

  + ≠ ⇒ ≠ −

  − − −− ≥ ≥

  + + + +

  − − − + +≥ − ≥ −

  + + + +

  + ++ +≤ ≤

  + + +

  ∈ − − ∪ − −

  − − − −

  4.obrojnihrješenja

  a) 2 b) 4 c) 6 d) 3

  2.

  a) 1

  6− b) 2− c) 1− d)

  1

  2−

 • 3.

  ( )

  ( ) ( )

  ( ) ( )

  2 2

  2

  2

  2 2

  2 2

  2 2

  2

  2

  1 2

  3 2 2 1 3 0

  0 ln :

  4 0

  4 2 1 4 3 3 0 / : 4

  2 1 3 3 0

  4 4 1 3 9 0

  5 1 0

  : 0, 5.

  x k x k k

  Rješenja kvadratne jednačine ax bx c su rea ai jednaka akovrijedi

  D b ac

  k k k

  k k k

  k k k k

  k k

  bViettova pravila ak bk c k k

  a

  + − + − =

  + + =

  = − =

  − − ⋅ − =

  − − − =

  − + − + =

  + + =

  + + = + = − = −

  a) 5− b) 1

  5− c)

  1

  5 d) 1

  4.

  ( ) 12

  2

  2

  2 2

  12 5 / log

  2

  4 1/ log

  25 4

  log 2 5 log 2

  2log log 2

  5

  log 2 log 5 log 2

  log 2 log 5 2log 2

  log 2 log 5 log 2 / 2

  2 log 2 2 log 5 2 log 2

  2 log 2 2 log 5 2log 2

  2 log 2 2 log 5 2 log 2

  4 log 2 4log 2 1

  log 2 log

  x y

  x

  y

  x y

  x

  y

  x y

  x y

  x y

  x y

  x y

  x y

  x x

  y

  ⋅ =

  =

  ⋅ =

  =

  + = −

  − = −

  + = − ⋅

  − = −

  + = −

  − = −

  = − ⇒ = −

  − + 5 log 2 log 5 0 0

  1 0 1

  y y

  x y

  = − ⇒ = ⇒ =

  + = − + = −

  a) 2

  log5

  b) 5

  log2

  c) 1 log 2+ d) 1−

  5.

  2 2

  2

  2

  2 2

  2 4 3 0

  :

  0,

  4 0,

  3 0

  : 2 4 3 0, .

  ln .

  x x

  Kako je

  x za x R

  x za x R

  slijedi x x za x R

  Jednačina nema rea ihrješenja

  + − + =

  ≥ ∀ ∈

  − ≥ ∀ ∈

  >

  + − + > ∀ ∈

  a) 4 b) 6 c) 0 d) 2

 • 6.

  1 1 1 2 4 16

  4 2 16

  3 4 1 3 4

  2 1 4 2 4

  1 1 1 14log 8 log 16 log log 2 log log 2

  2 2 8 16

  1 11log loglog

  log8 1 log16 log 28 1624 21 1 12 log 2 log 4 log16

  log log log4 2 16

  log 2 1 log 2 log 2 log 2 log 2 log 24 2

  log 2 2 log 2 log 2 log 2 log 2 log 2

  4

  − − −

  − − −

  − + + − − =

  ⋅ − ⋅ + + − ⋅ − =

  ⋅ − ⋅ + + − ⋅ − =

  ⋅3log 2 1 4 log 2 log 2 3log 2 4 log 2 log 2 1 1

  2 6 2 3 4 32log 2 2 log 2 4 log 2 log 2 2log 2 4 log 2 4 4

  − − −− ⋅ + + − ⋅ − = − + + − + − = −

  − − −

  a) 1

  4 b) 3− c)

  1

  4− d) 4

  7.

  Nula na kraju proizvoda prirodnih brojeva nastaje na dva načina: od broja 10 ili množenjem

  brojeva 2 i 5. Kako je i broj 10 djeljiv brojem 5, to znači da je broj nula kojima se proizvod

  završava jednak broju faktora djeljivih sa 5. Od 1 do 61 je 12 brojeva djeljivih sa 5 (prvi manji broj

  od 61 djeljiv sa 5 je 60, tj. 60:5=12) što znači da se proizvod prirodnih brojeva od 1 do 91 završava

  sa 12 nula.

  a) 24 b) 6 c) 61 d) 12

  8.

  { } ( ) ( ){ } { }1

  1

  2

  Re Re 1 3 Re 3 3 5 3 5

  1 3 3 3 3 1Im Im Im Im 3 5

  1 3 1 3 1 3 10 10 2

  3 5

  3 5 / 3

  3 5

  9 3 15

  10 10 1

  3 5 2

  1 2 1

  Z Z x iy i x ix iy y x y

  Z x iy x iy i x ix iy y x yx y

  i i iZ

  x y

  x y

  x y

  x y

  x x

  y y

  Z i

  ⋅ = + ⋅ + = + + − = − ⇒ − = −

  + + + + + − + = = ⋅ = = = ⇒ + =

  − − +

  − = −

  + = ⋅

  − = −

  + =

  = ⇒ =

  + = ⇒ =

  = − = + ( )2

  2 5− =

  a) 5 b) 1 c) 10 d) 2

 • 9.

  [ ]

  [ ]

  1

  2

  2sin cos 1 /

  2

  2 2 2sin cos

  2 2 2

  2sin cos cos sin

  4 4 2

  2sin

  4 2

  1 : 2 2 0,2 ,4 4 2 2

  32 : 2 2 0,2 ,

  4 4

  ln :2.

  o

  o

  x x

  x x

  x x

  x

  x k x k x k Z

  x k x k x k Z

  Broj rea ih rješenja

  π π

  π

  π π π ππ π π

  π ππ π π π π

  − = ⋅

  − =

  ⋅ − ⋅ =

  − =

  − = + ⇒ = + ⇒ = ∈ ∈

  − = + ⇒ = + ⇒ = ∈ ∈

  a) 1 b) 2 c) 3 d) 4

  10

  .

  , :

  , .2

  : :

  : : 3:1

  23

  3 3

  Uglovi ABC i DBE suunakrsni pa vrijedi ABC DBE

  Kako su ACB BED slijedi BAC BDE

  Trouglovi ABC i BDE su slični ABC BDE

  AB BD BC BE

  BCBC BE BE

  π

  =

  = = =

  ∆ ≅ ∆

  = =

  = ⇒ = =

  p p p p

  p p p p

  a) 1

  3 b)

  4

  3 c)

  2

  3 d) 1

 • UNIVERZITET U TUZLI Fakultet elektrotehnike Tuzla, 05.09.2017. godine

  KVALIFIKACIONI ISPIT IZ MATEMATIKE

  1. Zbir svih realnih rješenja jednačine ( ) ( )

  22 22 4 3 2 4 4 0x x x x+ − − + − − = je:

  a) 4 b) 10− c) 4− d) 2

  2.

  Za koje vrijednosti parametra k su zbir i proizvod realnih rješenja jednačine

  ( ) ( ) ( )23 3 1 4 1 0k x k x k+ + − + − = uvijek pozitivni?

  a) 1

  3,4

  b) 1 1

  ,4 3

  c) ( ), 3−∞ − d) 1

  ,3

  + ∞

  3. Broj realnih rješenja jednačine 2 5 2 4 0x x+ − + = je:

  a) 0 b) 2 c) 3 d) 5

  4.

  Proizvod realnih rješenja sistema jednačina 3 2x y− = i 3 4x y+ = je:

  a) 23

  1log 2

  4 b) 1 c)

  2

  3

  1log 2

  2 d) 2

  3

  3log 2

  4

  5. Broj cjelobrojnih rješenja nejednačine ( )1 2

  3

  log log 3 5 1x − ≥ − je:

  a) 4 b) 3 c) 2 d) 1

  6.

  Koliko iznosi zbir realnog i imaginarnog dijela kompleksnog broja Z ako vrijedi 3

  12

  Z i

  Z

  +=

  −?

  a) 7

  4 b)

  7

  4− c)

  17

  4 d)

  17

  4−

  7. Broj rješenja jednačine 3sin 2 3sin 2cos 1 0x x x− + − = na intervalu ( )0,π je: a) 0 b) 1 c) 3 d) 4

  8.

  Proizvod realnih rješenja sistema jednačina

  1 7 1

  3 3 2 6 4 3x y x y− = −

  − − + + i

  1 33

  6 2 6 3 2x y x y+ =

  − − + + je:

  a) 1

  2− b)

  4

  3− c) 2 d)

  4

  3

  9. Zbir realnih rješenja jednačine 2 4 5 25 7 10x x x⋅ + ⋅ = ⋅ je:

  a) 0 b) 1 c) 2 d) 1−

  10.

  Obim jednakokrakog ABC trougla je 20 , a odnos stranica je

  : 1: 2a b = . Koliko iznosi površina trougla?

  a) 2 17 b) 4 17 c) 4 15 d) 2 15

  NAPOMENA

  Poslije svakog zadatka ponuđena su četiri odgovora. Zaokružite slovo ispred tačnog odgovora. Svaki zadatak nosi 4 boda. Samo zaokruženo tačno rješenje zadatka koje je potkrijepljeno izradom na pomoćnim papirima nosi 4 boda. U ostalim slučajevima zadatak ne nosi bodove.

 • UNIVERZITET U TUZLI Fakultet elektrotehnike Tuzla, 05.09.2017. godine

  KVALIFIKACIONI ISPIT IZ MATEMATIKE

  1.

  ( ) ( )2

  2 2

  2

  2

  1 2

  2

  2

  1 2

  2

  2

  3 4

  1 2 3 4

  2 4 3 2 4 4 0

  : 2 4

  3 4 0

  4 1

  2 4 4

  2 8 0

  2 4

  2 4 1

  2 3 0

  1 3

  2 4 1 3 4.

  x x x x

  Smjena x x t

  t t

  t t

  x x

  x x

  x x

  x x

  x x

  x x

  x x x x

  + − − + − − =

  + − =

  − − =

  = ∧ = −

  + − =

  + − =

  = ∧ = −

  + − = −

  + − =

  = ∧ = −

  + + + = − + − = −

  a) 4 b) 10− c) 4− d) 2

  2.

  ( ) ( ) ( )

  ( )

  2

  2

  1 2 1 2

  1 2 1 2

  1

  2

  1 2 1

  3 3 1 4 1 0

  0 : .

  3 1 4 1

  3 3

  3 1 3 1 10 0 3,

  3 3 3

  4 1 4 1 10 0 , 3 ,

  3 3 4

  1,

  4

  k x k x k

  b cZa rješenja kvadratne jednačine ax bx c vrijedi x x x x

  a a

  k kx x x x

  k k

  k kk

  k k

  k kk

  k k

  k k k k

  + + − + − =

  + + = + = − ∧ ⋅ =

  − −+ = − ∧ ⋅ =

  + +

  − − − > ⇒ < ⇒ ∈ −

  + +

  − − > ⇒ > ⇒ ∈ −∞ − ∪ + ∞

  + +

  = ∩ ⇒ ∈1

  .3

  a) 1

  3,4

  b) 1 1

  ,4 3

  c) ( ), 3−∞ − d) 1

  ,3

  + ∞

  3.

  2

  2

  2

  5 2 4 0

  0 2 0 4 0 , :

  5 2 4 0 , . ln .

  x x

  Kako je x x za x R onda slijedi

  x x za x R tj data jednačina nema rea ih rješenja

  + − + =

  ≥ ∧ − ≥ ∧ > ∀ ∈

  + − + > ∀ ∈

  a) 0 b) 2 c) 3 d) 5

 • 4.

  ( )

  ( )

  3

  3

  3 3

  2

  3 3

  3 3

  3 3

  3

  3

  3

  3

  33

  3

  2

  3 3 3

  3 2 / log

  3 4 / log

  log 3 log 2

  log 3 log 2

  log 3 log 2

  log 3 2 log 2

  log 2

  2 log 2

  2 3log 2

  3log 2

  2

  3log 22 log 2

  2

  log 2

  2

  3log 2 log 2 3log 2.

  2 2 4

  x y

  x y

  x y

  x y

  x y

  x y

  x y

  x y

  x

  x

  y

  y

  x y

  +

  +

  =

  =

  =

  =

  − =

  + =

  − =

  + = +

  =

  =

  + =

  =

  ⋅ = ⋅ =

  a) 23

  1log 2

  4 b) 1 c)

  2

  3

  1log 2

  2 d) 2

  3

  3log 2

  4

  5.

  ( )

  ( )

  ( )

  ( )

  1 2

  3

  1

  2 2 2

  1 2

  1 2 1 1

  3 3 3

  3

  2 2 2

  log log 3 5 1

  :

  53 5 0

  3

  log 3 5 0 log 1 3 5 1 2

  2.

  1log log 3 5 1 log log 3

  3

  log 3 5 3 log 2 log 2

  133 5 8 .

  3

  13: 2, .

  3

  DP

  x

  DP

  x x

  x x x

  x x x x

  x

  x

  x x

  Rješenje nejednačine x

  Broj cjelobrojnih rješenja je

  − ≥ −

  − > ⇒ >

  − > = ⇒ − > ⇒ >

  = ∩ ⇒ >

  − ≥ − ⋅ =

  − ≤ ⋅ =

  − ≤ ⇒ ≤

  2( : 3 4).cjelobrojna rješenja su i

  a) 4 b) 3 c) 2 d) 1

 • 6.

  2 2

  2 2

  2 2

  2 2

  2 2

  31 3 2. , :

  2

  3 2

  ln ,

  .

  2

  3

  9 2 /

  9 4

  Z iZ i Z Za Z x iy vrijedi Z x y te slijedi

  Z

  x y i x iy

  Dabi vrijedila jednakost potrebno je da su jednaki rea i dijelovi s desnei lijeve strane jednačine

  kao i imaginarni

  x y x

  y

  x x

  x x x

  += ⇒ + = − = + = +

  + + = + −

  + = −

  =

  + = −

  + = −

  { } { }

  4

  54 5 .

  4

  5 7Re Im 3 .

  4 4

  x x

  Z Z x y

  +

  = − ⇒ = −

  + = + = − + =

  a) 7

  4 b)

  7

  4− c)

  17

  4 d)

  17

  4−

  7.

  ( )

  ( )( )

  ( )

  1 2

  3sin 2 3sin 2cos 1 0

  3 2sin cos 3sin 2cos 1 0

  3sin 2cos 1 2cos 1 0

  2cos 1 3sin 1 0

  1 51 : cos 2 2

  2 3 3

  12 : sin .

  3

  int 0, 1( ).3

  o

  o

  x x x

  x x x x

  x x x

  x x

  x x k x k

  x rješenja su u III i IV kvadrantu

  Broj rješenja na ervalu je x

  π ππ π

  ππ

  − + − =

  ⋅ − + − =

  − + − =

  − + =

  = ⇒ = + ∧ = +

  = − ⇒

  =

  a) 0 b) 1 c) 3 d) 4

 • 8.

  1

  1

  1 7 1

  3 3 2 6 4 3

  1 33

  6 2 6 3 2

  1 7 1 1

  3 3 2 3 2 3

  1 1 13 3

  2 3 3 3 2

  1 1:

  3 3 3 2

  7 1/ 6

  2 3

  13 3 / 7

  2

  6 21 2

  721 21

  2

  1919 2

  2

  21 3 3

  3

  12 /

  3 3

  1 2/

  3 2 3

  3

  x y x y

  x y x y

  x y x y

  x y x y

  Smjena a bx y x y

  a b

  a b

  a b

  a b

  a a

  b b

  x y

  x y

  x

  − = −− − + +

  + =− − + +

  − ⋅ = −− − + +

  ⋅ + ⋅ =− − + +

  = ∧ =− − + +

  − = − ⋅

  + = ⋅

  − = −

  + =

  = ⇒ =

  + = ⇒ =

  =− −

  =+ +

  −1

  3 / 32

  33 2

  2

  39 3 9 / 3

  2

  33 2

  2

  10 7 3 1

  3 3 11 3 2 3

  2 2 2

  1.

  2

  y

  x y

  x y

  x y

  x x

  y y y

  x y

  − = ⋅

  + + =

  − − = ⋅

  + + =

  − = ⇒ =

  + + = ⇒ = − ⇒ = −

  ⋅ = −

  a) 1

  2− b)

  4

  3− c) 2 d)

  4

  3

 • 9.

  ( ) ( ) ( )2 2 2

  2

  2

  2

  1 2

  0

  1

  1

  2

  1 2

  2 4 5 25 7 10

  2 2 7 2 5 5 5 0 / : 5

  2 22 7 5 0

  5 5

  2 22 7 5 0

  5 5

  2:

  5

  2 7 5 0

  51

  2

  2 21 0

  5 5

  2 5 21

  5 2 5

  x x x

  x x x x x

  x x

  x x

  x x

  x

  x

  x

  Smjena t

  t t

  t t

  x

  x

  x x

  ⋅ + ⋅ = ⋅

  ⋅ − ⋅ ⋅ + ⋅ =

  ⋅ − ⋅ + =

  ⋅ − ⋅ + =

  =

  − + =

  = ∧ =

  = = ⇒ =

  = = ⇒ = −

  + 1.= −

  a) 0 b) 1 c) 2 d) 1−

  10.

  2

  2

  20 2 20

  : 1: 2 2

  4 20 4 8.

  64 4 60 2 152

  4 2 154 15.

  2 2

  a

  a

  a b b a b

  a b a b

  a a a b

  ah b

  a hP

  + + = ⇒ + =

  = ⇒ =

  + = ⇒ = ⇒ =

  = − = − = =

  ⋅ ⋅= = =

  a) 2 17 b) 4 17 c) 4 15 d) 2 15

  NAPOMENA

  Poslije svakog zadatka ponuđena su četiri odgovora. Zaokružite slovo ispred tačnog odgovora. Svaki zadatak nosi 4 boda. Samo zaokruženo tačno rješenje zadatka koje je potkrijepljeno izradom na pomoćnim papirima nosi 4 boda. U ostalim slučajevima zadatak ne nosi bodove.

 • UNIVERZITET U TUZLI Fakultet elektrotehnike Tuzla, 22.09.2017. godine

  KVALIFIKACIONI ISPIT IZ MATEMATIKE

  1. Zbir svih realnih rješenja jednačine ( ) ( )

  22 23 6 2 3 6 8 0x x x x− − − − − − = je:

  a) 6 b) 12 c) 6− d) 2

  2.

  Za koje vrijednosti parametra k su zbir i proizvod realnih rješenja jednačine

  ( ) ( ) ( )23 4 1 3 1 0k x k x k− + + + + = uvijek negativni:

  a) 1

  3,3

  − −

  b) 1

  ,14

  c) 1 1

  ,3 4

  − −

  d) ( )1, + ∞

  3. Broj realnih rješenja jednačine 2 3 2 2 0x x+ − + = je:

  a) 2 b) 0 c) 5 d) 3

  4.

  Zbir kvadrata realnih rješenja sistema jednačina 2 3x y+ = i 2 9x y− = je:

  a) 1 b) 2

  2

  3log 3

  2 c) 2

  2

  9log 3

  4 d) 2

  2

  5log 3

  2

  5. Broj cjelobrojnih rješenja nejednačine ( )1 3

  2

  log log 3 5 1x − ≥ − je:

  a) 4 b) 3 c) 2 d) 1

  6.

  Koliko iznosi zbir realnog i imaginarnog dijela kompleksnog broja Z ako vrijedi 2

  11

  Z i

  Z

  +=

  −?

  a) 1

  2− b)

  1

  2 c)

  3

  2 d)

  7

  2

  7. Broj rješenja jednačine 3sin 2 3sin 2cos 1 0x x x+ + + = na intervalu ( )0,π je: a) 1 b) 0 c) 2 d) 3

  8.

  Proizvod realnih rješenja sistema jednačina

  2 3 3

  2 3 2 4 4 4x y x y− =

  + − − − i

  1 2 15

  4 2 6 2 2 4x y x y+ =

  + − − − je:

  a) 9

  4− b)

  9

  4 c)

  2

  3− d) 1

  9. Zbir realnih rješenja jednačine 3 9 5 25 8 15x x x⋅ + ⋅ = ⋅ je:

  a) 1 b) 0 c) 2 d) 1−

  10.

  Obim jednakokrakog ABC trougla je 16 , a odnos stranica je

  : 2 : 3a b = . Koliko iznosi površina trougla?

  a) 4 2 b) 8 2 c) 8 d) 16

  NAPOMENA

  Poslije svakog zadatka ponuđena su četiri odgovora. Zaokružite slovo ispred tačnog odgovora. Svaki zadatak nosi 4 boda. Samo zaokruženo tačno rješenje zadatka koje je potkrijepljeno izradom na pomoćnim papirima nosi 4 boda. U ostalim slučajevima zadatak ne nosi bodove.

 • UNIVERZITET U TUZLI Fakultet elektrotehnike Tuzla, 22.09.2017. godine

  KVALIFIKACIONI ISPIT IZ MATEMATIKE

  1.

  ( ) ( )2

  2 2

  2

  2

  1 2

  2

  2

  1 2

  2

  2

  3 4

  1 2 3 4

  3 6 2 3 6 8 0

  : 3 6

  2 8 0

  4 2

  3 6 4

  3 10 0

  5 2

  3 6 2

  3 4 0

  4 1

  5 2 4 1 6.

  x x x x

  Smjena x x t

  t t

  t t

  x x

  x x

  x x

  x x

  x x

  x x

  x x x x

  − − − − − − =

  − − =

  − − =

  = ∧ = −

  − − =

  − − =

  = ∧ = −

  − − = −

  − − =

  = ∧ = −

  + + + = − + − =

  a) 6 b) 12 c) 6− d) 2

  2.

  ( ) ( ) ( )

  ( )

  2

  2

  1 2 1 2

  1 2 1 2

  1

  2

  1 2 1

  3 4 1 3 1 0

  0 : .

  4 1 3 1

  3 3

  4 1 4 1 10 0 , 3,

  3 3 4

  3 1 10 , 3

  3 3

  1 1,

  3 4

  k x k x k

  b cZa rješenja kvadratne jednačine ax bx c vrijedi x x x x

  a a

  k kx x x x

  k k

  k kk

  k k

  kk

  k

  k k k k

  − + + + + =

  + + = + = − ∧ ⋅ =

  + ++ = − ∧ ⋅ =

  − −

  + + − < ⇒ > ⇒ ∈ −∞ − ∪ + ∞

  − −

  + < ⇒ ∈ − +

  = ∩ ⇒ ∈ − −

  .

  a) 1

  3,3

  − −

  b) 1

  ,14

  c) 1 1

  ,3 4

  − −

  d) ( )1, + ∞

  3.

  2

  2

  2

  3 2 2 0

  0 2 0 2 0 , :

  3 2 2 0 , . ln .

  x x

  Kako je x x za x R onda slijedi

  x x za x R tj data jednačina nema rea ih rješenja

  + − + =

  ≥ ∧ − ≥ ∧ > ∀ ∈

  + − + = ∀ ∈

  a) 2 b) 0 c) 5 d) 3

 • 4.

  ( )

  ( )

  2

  2

  2 2

  2

  2 2

  2 2

  3 2

  2

  2

  2

  2

  22

  2

  2 2 2 22 2 2 2 2 2

  2 3 / log

  2 9 / log

  log 2 log 3

  log 2 log 3

  log 2 log 3

  log 3 2 log 3

  log 3

  2 log 3

  2 3log 3

  3log 3

  2

  3log 3log 3

  2

  log 3

  2

  3log 3 log 3 9 log 3 log 3 10 log

  2 2 4 4

  x y

  x y

  x y

  x y

  x y

  x y

  x y

  x y

  x

  x

  y

  y

  x y

  +

  +

  =

  =

  =

  =

  + =

  − =

  + =

  − = +

  =

  =

  + =

  = −

  + = + − = + =

  2 2

  2 23 5log 3 .4 2

  =

  a) 1 b) 2

  2

  3log 3

  2 c) 2

  2

  9log 3

  4 d) 2

  2

  5log 3

  2

  5.

  ( )

  ( )

  ( )

  ( )

  1 3

  2

  1

  3 3 2

  1 2

  1 3 1 1

  2 2 2

  2

  3 3 3

  log log 3 5 1

  :

  53 5 0

  3

  log 3 5 0 log 1 3 5 1 2

  2.

  1log log 3 5 1 log log 2

  2

  log 3 5 2 log 3 log 3

  143 5 9 .

  3

  14: 2, .

  3

  DP

  x

  DP

  x x

  x x x

  x x x x

  x

  x

  x x

  Rješenje nejednačine x

  Broj cjelobrojnih rješenja je

  − ≥ −

  − > ⇒ >

  − > = ⇒ − > ⇒ >

  = ∩ ⇒ >

  − ≥ − ⋅ =

  − ≤ ⋅ =

  − ≤ ⇒ ≤

  2( : 3 4).cjelobrojna rješenja su i

  a) 4 b) 3 c) 2 d) 1

 • 6.

  2 2

  2 2

  2 2

  2 2

  2 2

  21 2 1. , :

  1

  2 1

  ln ,

  .

  1

  2

  4 1 /

  4 2

  Z iZ i Z Za Z x iy vrijedi Z x y te slijedi

  Z

  x y i x iy

  Dabi vrijedila jednakost potrebno je da su jednaki rea i dijelovi s desnei lijeve strane jednačine

  kao i imaginarni

  x y x

  y

  x x

  x x x

  += ⇒ + = − = + = +

  + + = + −

  + = −

  =

  + = −

  + = −

  { } { }

  1

  32 3 .

  2

  3 1Re Im 2 .

  2 2

  x x

  Z Z x y

  +

  = − ⇒ = −

  + = + = − + =

  a) 1

  2− b)

  1

  2 c)

  3

  2 d)

  7

  2

  7.

  ( )

  ( )( )

  ( )

  1 2

  3sin 2 3sin 2cos 1 0

  3 2sin cos 3sin 2cos 1 0

  3sin 2cos 1 2cos 1 0

  2cos 1 3sin 1 0

  1 2 41 : cos 2 2

  2 3 3

  12 : sin .

  3

  2int 0, 1( ).

  3

  o

  o

  x x x

  x x x x

  x x x

  x x

  x x k x k

  x rješenja su u III i IV kvadrantu

  Broj rješenja na ervalu je x

  π ππ π

  ππ

  + + + =

  ⋅ + + + =

  + + + =

  + + =

  = − ⇒ = + ∧ = +

  = − ⇒

  =

  a) 1 b) 0 c) 2 d) 3

 • 8.

  1

  2 3 3

  2 3 2 4 4 4

  1 2 15

  4 2 6 2 2 4

  1 3 1 32

  2 3 2 2 2 4

  1 1 1 152

  2 2 3 2 2 4

  1 1:

  2 3 2 2

  3 32 / 16

  2 4

  1 152 / 12

  2 4

  32 24 12

  6 24 45

  338 57

  2

  3 3 33

  2 4 2

  1 3/

  2 3 2

  1

  2

  x y x y

  x y x y

  x y x y

  x y x y

  Smjena a bx y x y

  a b

  a b

  a b

  a b

  a a

  b b

  x y

  x y

  − =+ − − −

  + =+ − − −

  ⋅ − ⋅ =+ − − −

  ⋅ + ⋅ =+ − − −

  = ∧ =+ − − −

  − = ⋅

  + = ⋅

  − =

  + =

  = ⇒ =

  − = ⇒ =

  =+ −

  13 /2 2

  22 3 / 2

  3

  22 2

  3

  44 2 6

  3

  22 2

  3

  5 8 2 2

  2 14 3

  3 3

  2.

  3

  x y

  x y

  x y

  x y

  x x

  y y

  x y

  −=−

  + − = ⋅

  − − =

  + − =

  − − =

  − = ⇒ =

  + − = ⇒ = −

  ⋅ = −

  a) 9

  4− b)

  9

  4 c)

  2

  3− d) 1

 • 9.

  ( ) ( ) ( )2 2 2

  2

  2

  2

  1 2

  0

  1

  1

  2

  1 2

  3 9 5 25 8 15

  3 3 8 3 5 5 5 0 / : 5

  3 33 8 5 0

  5 5

  3 33 8 5 0

  5 5

  3:

  5

  3 8 5 0

  51

  3

  3 31 0

  5 5

  3 5 31

  5 3 5

  x x x

  x x x x x

  x x

  x x

  x x

  x

  x

  x

  Smjena t

  t t

  t t

  x

  x

  x x

  ⋅ + ⋅ = ⋅

  ⋅ − ⋅ ⋅ + ⋅ =

  ⋅ − ⋅ + =

  ⋅ − ⋅ + =

  =

  − + =

  = ∧ =

  = = ⇒ =

  = = ⇒ = −

  + 1.= −

  a) 1 b) 0 c) 2 d) 1−

  10. 2

  2

  16 2 16

  3: 2 : 3 3 2

  2

  3 16 4 6.

  36 4 32 4 22

  4 4 28 2.

  2 2

  a

  a

  a b b a b

  a b a b b a

  a a a b

  ah b

  a hP

  + + = ⇒ + =

  = ⇒ = ⇒ =

  + = ⇒ = ⇒ =

  = − = − = =

  ⋅ ⋅= = =

  a) 4 2 b) 8 2 c) 8 d) 16

  NAPOMENA

  Poslije svakog zadatka ponuđena su četiri odgovora. Zaokružite slovo ispred tačnog odgovora. Svaki zadatak nosi 4 boda. Samo zaokruženo tačno rješenje zadatka koje je potkrijepljeno izradom na pomoćnim papirima nosi 4 boda. U ostalim slučajevima zadatak ne nosi bodove.

 • UNIVERZITET U TUZLI Fakultet elektrotehnike Tuzla, 01.07.2016. godine

  KVALIFIKACIONI ISPIT IZ MATEMATIKE

  GRUPA A

  1. Realna vrijednost izraza ( ) 33 2 15 3 26+ ⋅ − je: a) 3− b) 1− c) 3 d) 1

  2.

  Koliko iznosi zbir svih realnih vrijednosti parametra k za koje razlika rješenja jednačine

  ( ) ( )23 1 3 2 0k x k x k− + + + = iznosi 1?

  a) 11

  6 b)

  1

  4 c)

  1

  4− d)

  11

  3

  3. Broj realnih rješenja jednačine 2 3 1 2 0x x+ − + = je:

  a) 1 b) 4 c) 2 d) 0

  4. Dat je niz brojeva 01234 01234 01234... Koji broj se nalazi na 2016. mjestu?

  a) 4 b) 1 c) 0 d) 3

  5. Broj cjelobrojnih rješenja nejednačine ( )1 3

  2

  log log 2 3 1x − ≥ − je:

  a) 4 b) 3 c) 2 d) 0

  6.

  Koliko iznosi zbir realnog i imaginarnog dijela kompleksnog broja Z ako vrijedi

  21

  1

  Z i

  Z

  += −

  −?

  a) 7

  2 b) 2 c)

  7

  2− d)

  1

  2

  7. Broj rješenja jednačine sin 2 2sin cos 1 0x x x+ + + = na intervalu ( )0,π je: a) 0 b) 1 c) 2 d) 3

  8.

  Koliko iznosi ( )2f ako je ( ) ( ) ( )2

  2 3 2 2f x f x x+ − = − ?

  a) 0 b) 12

  13 c) 2 d)

  12

  5

  9.

  Zbir realnih rješenja jednačine 5 9 3 25 8 15x x x⋅ + ⋅ = ⋅ je:

  a) 1

  2− b)

  1

  2 c) 1 d) 1−

  10.

  Trougao ABC je presiječen s dvije paralelne prave. Ako

  vrijedi : 2 :1CB CF = i 8CD = , koliko iznosi CE ?

  a) 4 b) 1

  2 c) 8 d) 2

  NAPOMENA

  Poslije svakog zadatka ponuđena su četiri odgovora. Zaokružite slovo ispred tačnog odgovora. Svaki zadatak nosi 4 boda. Samo zaokruženo tačno rješenje zadatka koje je potkrijepljeno izradom na pomoćnim papirima nosi 4 boda. U ostalim slučajevima zadatak ne nosi bodove.

 • UNIVERZITET U TUZLI Fakultet elektrotehnike Tuzla, 01.07.2016. godine

  KVALIFIKACIONI ISPIT IZ MATEMATIKE

  GRUPA B

  1. Realna vrijednost izraza 62 1 5 2 7− ⋅ + je:

  a) 1 b) 3 c) 2 d) 2 2

  2.

  Koliko iznosi zbir svih realnih vrijednosti parametra k za koje razlika rješenja jednačine

  ( ) ( )21 2 1 2 0k x k x k+ − − − = iznosi 2 ?

  a) 3

  8 b)

  3

  4 c)

  3

  4− d)

  1

  2

  3. Broj realnih rješenja jednačine

  2 4 1 3 0x x+ + + = je:

  a) 1 b) 0 c) 4 d) 2

  4. Dat je niz brojeva 1234 1234 1234... Koji broj se nalazi na 2016. mjestu?

  a) 1 b) 2 c) 3 d) 4

  5. Broj cjelobrojnih rješenja nejednačine ( )1 2

  4

  log log 2 3 1x + ≥ − je:

  a) 6 b) 4 c) 7 d) 0

  6.

  Koliko iznosi zbir realnog i imaginarnog dijela kompleksnog broja Z ako vrijedi 2

  11

  Z i

  Z

  −=

  +?

  a) 1

  2− b)

  7

  2− c)

  7

  2 d) 1

  7. Broj rješenja jednačine sin 2 2sin cos 1 0x x x− + − = na intervalu ( )0,π je: a) 3 b) 2 c) 1 d) 0

  8.

  Koliko iznosi ( )3f ako je ( ) ( ) ( )2

  2 3 3f x f x x+ − = − ?

  a) 3 b) 3− c) 0 d) 1

  3

  9.

  Zbir realnih rješenja jednačine 9 16 4 81 13 36x x x⋅ + ⋅ = ⋅ je:

  a) 1− b) 1

  2 c) 1 d)

  1

  2−

  10.

  Trougao ABC je presiječen s dvije paralelne prave. Ako

  vrijedi : 3 : 2AC DC = i 6CF = , koliko iznosi CE ?

  a) 3

  2 b) 4 c) 3 d)

  2

  3

  NAPOMENA

  Poslije svakog zadatka ponuđena su četiri odgovora. Zaokružite slovo ispred tačnog odgovora. Svaki zadatak nosi 4 boda. Samo zaokruženo tačno rješenje zadatka koje je potkrijepljeno izradom na pomoćnim papirima nosi 4 boda. U ostalim slučajevima zadatak ne nosi bodove.

 • UNIVERZITET U TUZLI Fakultet elektrotehnike Tuzla, 01.07.2016. godine

  KVALIFIKACIONI ISPIT IZ MATEMATIKE

  GRUPA C

  1. Realna vrijednost izraza ( ) 33 2 15 3 26− ⋅ + je: a) 1 b) 3 c) 3− d) 1−

  2.

  Koliko iznosi zbir svih realnih vrijednosti parametra k za koje razlika rješenja jednačine

  ( ) ( )22 3 1 2 3 2 0k x k x k+ − − − = iznosi 1?

  a) 8

  3 b)

  11

  6− c)

  3

  16 d)

  1

  2

  3. Broj realnih rješenja jednačine

  25 1 4 0x x+ − + = je:

  a) 4 b) 2 c) 0 d) 1

  4. Dat je niz brojeva 123456 123456 123456... Koji broj se nalazi na 2016. mjestu?

  a) 4 b) 6 c) 2 d) 1

  5. Broj cjelobrojnih rješenja nejednačine ( )1 2

  3

  log log 2 3 1x − ≥ − je:

  a) 4 b) 2 c) 0 d) 3

  6.

  Koliko iznosi zbir realnog i imaginarnog dijela kompleksnog broja Z ako vrijedi

  31

  2

  Z i

  Z

  += −

  −?

  a) 7

  4 b)

  17

  4 c)

  17

  4− d) 2

  7. Broj rješenja jednačine sin 2 2sin 2 cos 2 0x x x+ + + = na intervalu ( )0,π je: a) 2 b) 1 c) 3 d) 0

  8.

  Koliko iznosi ( )2f ako je ( ) ( ) ( )2

  3 2 2 2f x f x x+ − = − ?

  a) 2 b) 8

  5− c) 0 d)

  8

  13−

  9.

  Zbir realnih rješenja jednačine 3 9 5 25 8 15x x x⋅ + ⋅ = ⋅ je:

  a) 1− b) 1

  2− c) 1 d) 2−

  10.

  Trougao ABC je presiječen s dvije paralelne prave. Ako

  vrijedi : 2 :1CB CF = i 3CE = , koliko iznosi CD ?

  a) 3

  2 b)

  1

  2 c) 6 d) 2

  NAPOMENA

  Poslije svakog zadatka ponuđena su četiri odgovora. Zaokružite slovo ispred tačnog odgovora. Svaki zadatak nosi 4 boda. Samo zaokruženo tačno rješenje zadatka koje je potkrijepljeno izradom na pomoćnim papirima nosi 4 boda. U ostalim slučajevima zadatak ne nosi bodove.

 • UNIVERZITET U TUZLI Fakultet elektrotehnike Tuzla, 01.07.2016. godine

  KVALIFIKACIONI ISPIT IZ MATEMATIKE

  GRUPA D

  1. Realna vrijednost izraza 62 1 5 2 7+ ⋅ − je:

  a) 2 b) 1 c) 2 2 d) 3

  2.

  Koliko iznosi zbir svih realnih vrijednosti parametra k za koje razlika rješenja jednačine

  ( ) ( )21 2 1 2 0k x k x k− + + + = iznosi 2 ?

  a) 3

  8 b)

  8

  3− c)

  3

  20 d)

  5

  2

  3. Broj realnih rješenja jednačine 2 6 1 5 0x x+ + + = je:

  a) 0 b) 1 c) 2 d) 4

  4. Dat je niz brojeva 12345 12345 12345... Koji broj se nalazi na 2016. mjestu?

  a) 4 b) 5 c) 3 d) 1

  5. Broj cjelobrojnih rješenja nejednačine ( )1 4

  2

  log log 2 3 1x + ≥ − je:

  a) 4 b) 7 c) 0 d) 6

  6.

  Koliko iznosi zbir realnog i imaginarnog dijela kompleksnog broja Z ako vrijedi 3

  12

  Z i

  Z

  −=

  +?

  a) 17

  4 b)

  17

  4− c)

  7

  4− d) 2−

  7. Broj rješenja jednačine sin 2 2sin 2 cos 2 0x x x− + − = na intervalu ( )0,π je: a) 3 b) 1 c) 2 d) 0

  8.

  Koliko iznosi ( )3f ako je ( ) ( ) ( )2

  2 3 3f x f x x+ − = − ?

  a) 6 b) 18

  5 c) 3 d) 0

  9.

  Zbir realnih rješenja jednačine 4 16 9 81 13 36x x x⋅ + ⋅ = ⋅ je:

  a) 1

  2 b) 1− c) 1 d) 2

  10.

  Trougao ABC je presiječen s dvije paralelne prave. Ako

  vrijedi : 3 : 2AC DC = i 6CE = , koliko iznosi CF ?

  a) 3

  2 b)

  2

  3 c) 4 d) 9

  NAPOMENA

  Poslije svakog zadatka ponuđena su četiri odgovora. Zaokružite slovo ispred tačnog odgovora. Svaki zadatak nosi 4 boda. Samo zaokruženo tačno rješenje zadatka koje je potkrijepljeno izradom na pomoćnim papirima nosi 4 boda. U ostalim slučajevima zadatak ne nosi bodove.

 • UNIVERZITET U TUZLI Fakultet elektrotehnike Tuzla, 31.08.2016. godine

  KVALIFIKACIONI ISPIT IZ MATEMATIKE

  GRUPA A

  1. Zbir svih realnih rješenja jednačine ( ) ( )

  22 23 6 2 3 6 8 0x x x x+ − − + − − = je:

  a) 6 b) 0 c) 10− d) 6−

  2.

  Za koje vrijednosti parametra k su zbir i proizvod realnih rješenja jednačine

  ( ) ( ) ( )22 2 1 3 1 0k x k x k+ + − + − = uvijek pozitivni?

  a) 1 1

  ,3 2

  b) 1 1

  ,2 3

  − −

  c) 1

  2,2

  − −

  d) ( ), 2−∞ −

  3.

  Proizvod realnih rješenja sistema jednačina 2 3x y+ = i 2 9x y− = je:

  a) 22

  3log 3

  2− b) 1 c) 22

  3log 3

  4− d) 22

  3log 3

  2

  4. Broj cjelobrojnih rješenja nejednačine ( )1 2

  2

  1log log 4 4 2 4

  6 2 12

  x x

  x≥ − ⋅ +

  ⋅ − je:

  a) 4 b) 2 c) 1 d) 0

  5. Broj cjelobrojnih rješenja nejednačine

  2

  2

  1 6 51

  1 2 3

  x x

  x x

  − +≤

  + − je:

  a) 0 b) 3 c) 1 d) 2

  6.

  Koliko iznosi vrijednost izraza ( ) ( )cos 75 sin 75 sin15 cos15i i+ ⋅ −o o o o ?

  a) 1 b) i− c) 0 d) 6 2

  4

  7.

  Za koje realne vrijednosti ugla x na segmentu [ ]0,2π vrijedi

  3 3 6sin 2 3 cos 2sin 20

  5 5sin 4cos 2sin 2

  x x x

  x x x

  + − −≤

  + − −?

  a) 4

  ,3

  ππ

  b) 4 3 3 5

  , ,3 2 2 3

  π π π π ∪

  c) [ ]0,π d) 5

  ,23

  ππ

  8.

  135 studenata krenulo je s 3 autobusa na ekskurziju. Na prvom stajalištu iz prvog autobusa pređe u

  drugi 3 studenta, a u treći autobus 9 studenata. Kad su nastavili vožnju u svakom autobusu je bio

  jednak broj studenata. Koliko je studenata bilo u prvom autobusu na početku putovanja?

  a) 54 b) 33 c) 48 d) 57

  9.

  Vrijednost parametra p , za koju prava ( )1 4 0px p y+ − − = ima dva puta veći odsječak na ordinati nego na apscisi, pripada intervalu:

  a) ( ]1,1− b) ( ]1,3 c) ( ]3, 1− − d) ( ]3,5

  10.

  Obim jednakokrakog ABC trougla je 5 , a odnos stranica je : 1: 2a b = . Koliko iznosi površina trougla?

  a) 15

  2 b) 15 c)

  15

  4 d)

  5

  4

 • UNIVERZITET U TUZLI Fakultet elektrotehnike Tuzla, 31.08.2016. godine

  KVALIFIKACIONI ISPIT IZ MATEMATIKE

  GRUPA B

  1. Zbir svih realnih rješenja jednačine ( ) ( )

  22 22 4 3 2 4 4 0x x x x+ − − + − − = je:

  a) 8− b) 4− c) 0 d) 4

  2.

  Za koje vrijednosti parametra k su zbir i proizvod realnih rješenja jednačine

  ( ) ( ) ( )22 2 1 3 1 0k x k x k− + + + + = uvijek pozitivni?

  a) 1 1

  ,3 2

  b) 1

  , 22

  c) 1 1

  ,2 3

  − −

  d) ( )2,+ ∞

  3.

  Proizvod realnih rješenja sistema jednačina 3 2x y+ = i 3 4x y− = je:

  a) 1 b) 2

  3

  3log 2

  2− c) 23

  3log 2

  2 d) 2

  3

  3log 2

  4−

  4. Broj cjelobrojnih rješenja nejednačine ( )1 2

  2

  1log log 9 6 3 9

  6 3 18

  x x

  x≥ − ⋅ +

  ⋅ − je:

  a) 1 b) 0 c) 2 d) 4

  5. Broj cjelobrojnih rješenja nejednačine

  2

  2

  2 7 61

  2 3 2

  x x

  x x

  − +≤

  + − je:

  a) 0 b) 1 c) 2 d) 3

  6.

  Koliko iznosi vrijednost izraza ( ) ( )cos15 sin15 sin 75 cos 75i i+ ⋅ −o o o o ?

  a) 6 2

  4

  + b) i− c) 0 d) 1

  7.

  Za koje realne vrijednosti ugla x na segmentu [ ]0,2π vrijedi

  3 3 2 3 sin 6cos 2sin 20

  5 4sin 5cos 2sin 2

  x x x

  x x x

  − + −≤

  − + −?

  a) 5

  ,2 6

  π π

  b) 5 7

  , ,6 6

  π ππ π

  c) 7 4

  ,6 3

  π π

  d) 4 3

  ,3 2

  π π

  8.

  126 studenata krenulo je s 3 autobusa na ekskurziju. Na prvom stajalištu iz prvog autobusa pređe u

  drugi 4 studenta, a u treći autobus 7 studenata. Kad su nastavili vožnju u svakom autobusu je bio

  jednak broj studenata. Koliko je studenata bilo u trećem autobusu na početku putovanja?

  a) 31 b) 46 c) 35 d) 38

  9.

  Vrijednost parametra p , za koju prava ( )1 4 0p x py− + − = ima dva puta veći odsječak na apscisi nego na ordinati, pripada intervalu:

  a) ( ]1,3 b) ( ]3,5 c) ( ]1,1− d) ( ]3, 1− −

  10.

  Obim jednakokrakog ABC trougla je 8 , a odnos stranica je : 2 :3a b = . Koliko iznosi površina trougla?

  a) 2 b) 4 2 c) 4 d) 2 2

  NAPOMENA

  Poslije svakog zadatka ponuđena su četiri odgovora. Zaokružite slovo ispred tačnog odgovora. Svaki zadatak nosi 4 boda. Samo zaokruženo tačno rješenje zadatka koje je potkrijepljeno izradom na pomoćnim papirima nosi 4 boda. U ostalim slučajevima zadatak ne nosi bodove.

 • UNIVERZITET U TUZLI Fakultet elektrotehnike Tuzla, 09.07.2015.godine

  KVALIFIKACIONI ISPIT IZ MATEMATIKE

  GRUPA A

  1. Broj realnih rješenja jednačine 24 15 4 4 4x x x x− − − − = − je:

  a) 2 b) 1 c) 3 d) 4

  2.

  Proizvod svih realnih rješenja jednačine ( ) ( )2

  2 22 2 5 2 3 0x x− − − − = je:

  a) 15

  2 b) 15 c)

  15

  2 d)

  3

  2−

  3.

  Za koje vrijednosti parametra k je zbir realnih rješenja jednačine

  ( ) ( )25 3 5 2 127 0k x k x− + − − = uvijek pozitivan:

  a) 3

  ,5

  −∞ −

  b) 2 3

  ,5 5

  c) 3 2

  ,5 5

  − −

  d) 3

  ,5

  +∞

  4. Zbir realnih rješenja jednačine 36 20 9 6x x+ = ⋅ je:

  a) 9 b) 6log 9 c) 20 d) 6log 20

  5. Skup realnih rješenja nejednačine ( )4log 14 4 45 2x x⋅ − > je: a) ( )40, log 5 b) ( )5,9 c) ( )4 4log 5, log 9 d) ( )9, + ∞

  6.

  Koliko iznosi { } { }1 1Re ImZ Z+ ako za izraz 15 3 2

  4 5

  i ZZ

  i Z

  − −=

  + − vrijedi da je 4Z i= + ?

  a) 1

  3− b)

  4

  3− c)

  5

  3− d) 1−

  7.

  Koliko je ( )2f − ako je ( )1

  3 2f x f xx

  − =

  ?

  a) 8

  7 b)

  8

  7− c) 1− d)

  7

  8

  8.

  Za koje realne vrijednosti ugla x iz I kvadranta vrijedi sin 2 4sin 3 cos 2 3

  02sin 2 2sin 6cos 3

  x x x

  x x x

  + − −>

  + + +:

  a) 0,6

  π

  b) ,3 2

  π π

  c) ,6 4

  π π

  d) ,4 3

  π π

  9.

  Dva pravca 3 6 0x y− − = i 3 4 21 0x y+ − = sa x-osom čine trougao. Koliko iznosi površina

  tog trougla?

  a) 25

  2 b)

  5

  2 c)

  15

  2 d) 5

  10.

  Za pravougli trougao poznate su vrijednosti ugla 075α = i odsječka 6q = . Koliko iznosi površina trougla?

  α

  a) ( )2

  36 2 3+ b) ( )2

  36 2 3− c) ( )2

  72 2 3+ d) ( )2

  72 2 3−

 • UNIVERZITET U TUZLI Fakultet elektrotehnike Tuzla, 09.07.2015.godine

  KVALIFIKACIONI ISPIT IZ MATEMATIKE

  GRUPA A

  1.

  ( )( )

  ( ) ( ) ( ) ( )( )

  ( )

  ( )

  ( ) ( )

  2

  2

  1 2

  4 15 4 4 4 4 4 1 4 4

  4 4 1 4 4 4 4 1 1 4

  14 1 ,

  4, 4 44 , 4 1

  ( 4), 4 14 1 ,

  4

  1: , 4 4 1 1 4 2 5 4 0

  4

  5 57 1 5 57, .

  4 4 4

  :

  x x x x x x x x

  x x x x x x x

  x xx x

  x xx x

  x x

  I x x x x x x

  x I x I

  II x

  − − − − = − ⇒ − + − − = − ⇒

  − ⋅ + − − = − ⇒ − + − = −

  + ≥ −− ≥

  − = + = − − ⇒ < ⇒ ∈

  − −

  a) 3

  ,5

  −∞ −

  b) 2 3

  ,5 5

  c) 3 2

  ,5 5

  − −

  d) 3

  ,5

  +∞

  4.

  ( )2

  1 6

  2 6

  1 2 6 6 6

  36 20 9 6 ; 6 9 6 20 0;

  6 5 log 5.

  6 4 log 4.

  log 5 log 4 log 20.

  x x x x

  x

  x

  x

  x

  x x

  + = ⋅ − ⋅ + =

  = ⇒ =

  = ⇒ =

  + = + =

  a) 9 b) 6log 9 c) 20 d) 6log 20

 • 5.

  ( )

  ( ) ( )

  ( )( ) ( ) ( )

  4 4

  22 2

  4 4

  4 4 4 4

  45 45log 14 4 45 2 ; . . : 14 4 45 0; 4 ; log .

  14 14

  log 14 4 45 log 4 ; 14 4 45 4 ; 4 14 4 45 0;

  4 5 4 9 0 log 5, log 9 . . log 5, log 9 .

  x x x

  x x x x x x

  x x

  x D P x

  x D P x

  ⋅ − > ⋅ − > > >

  ⋅ − > ⋅ − > − ⋅ + <

  − − < ⇒ ∈ ∩ ⇒ ∈

  a) ( )40, log 5 b) ( )5,9 c) ( )4 4log 5, log 9 d) ( )9, + ∞

  6.

  { } { } { } { }

  1

  1

  1 1 1 1

  5 3 2; 4 ; 4

  4 5

  5 3 8 2 3 5 3 5 5 3 5 3

  4 5 4 6 6 6 6 6

  5 3 2 1Re Im . Re Im .

  6 6 6 3

  i ZZ Z i Z i

  i Z

  i i i i i iZ i

  i i i i

  Z Z Z Z

  − −= = + = −

  + −

  − − − − − − + − += = ⋅ = = = − +

  + − + −

  = − ∧ = + = − = −

  a) 1

  3− b)

  4

  3− c)

  5

  3− d) 1−

  7.

  ( )

  ( ) ( )

  ( )

  13 2 . ln :

  1 1 12 2 3 4. 3 2 1

  2 2 2

  72 .

  8

  f x f x Iz zadate funkciona e relacije se dobiva sistemx

  Za x f f Za x f f

  Rješenje sistema f

  − =

  = − ⇒ − − − = − = − ⇒ − − − = −

  − =

  a) 8

  7 b)

  8

  7− c) 1− d)

  7

  8

  8.

  ( ) ( )( ) ( )

  ( )( )( )( )

  sin 2 4sin 3 cos 2 3 2sin cos 4sin 3 cos 2 30; 0;

  2sin 2 2sin 6cos 3 4sin cos 2sin 6cos 3

  2sin 3 cos 22sin cos 2 3 cos 20; 0.

  2sin 2cos 1 3 2cos 1 2sin 3 2cos 1

  :

  32sin 3 0 sin

  2

  x x x x x x x

  x x x x x x x

  x xx x x

  x x x x x

  U prvom kvadrantu

  x x

  + − − + − −> >

  + + + + + +

  − ++ − +> >

  + + + + +

  − > ⇒ > ⇒ , . cos 2 0 .3 2

  2sin 3 0 . 2cos 1 0 0, .2

  : , .3 2

  x x za x R

  x za x R x za x

  Rješenje nejednačineu I kvadrantu x

  π π

  π

  π π

  ∈ + > ∀ ∈

  + > ∀ ∈ + > ∀ ∈

  a) 0,6

  π

  b) ,3 2

  π π

  c) ,6 4

  π π

  d) ,4 3

  π π

  9.

  1 2

  1

  2

  0.

  : 3 6 0 2

  : 3 4 21 0 7 5.

  ( ).

  153. : .

  2 2

  A B

  A

  B p B A

  p

  C

  Tačke Ai B se dobivaju iz jednačina pravaca p i p za y y

  p x y x

  p x y x x x x

  Tačka C se dobiva kao presjek pravaca rješenje sistema

  x hh y Površina trougla je P

  = =

  − − = ⇒ =

  + − = ⇒ = ⇒ = − =

  ⋅= = = =

  a) 25

  2 b)

  5

  2 c)

  15

  2 d) 5

 • 10.

  ( ) ( )

  ( )( )

  ( ) ( )

  0 0

  0

  0 00 0 0

  0 0

  22

  75 , 15 .

  15 .

  45 3015 45 30 2 3 6 2 3 .

  1 45 30

  36 4 4 3 36 7 4 3 .

  6

  : 6 8 4 3 24 2 3 .

  Ako je u pravouglomtrouglu onda je

  htg h q tg

  q

  tg tgtg tg h

  tg tg

  Iz sličnosti trouglova se dobiva

  hh p q p

  q

  Hipotenuza c p q

  Pov

  α β

  β

  = =

  = ⇒ = ⋅

  −= − = = − ⇒ = ⋅ −

  + ⋅

  − += ⋅ ⇒ = = = −

  = + = − = −

  ( )2

  : 72 2 3 .2

  c hršina trougla P

  ⋅= = −

  α

  a) ( )2

  36 2 3+ b) ( )2

  36 2 3− c) ( )2

  72 2 3+ d) ( )2

  72 2 3−

 • UNIVERZITET U TUZLI Fakultet elektrotehnike Tuzla, 09.07.2015.godine

  KVALIFIKACIONI ISPIT IZ MATEMATIKE

  GRUPA B

  1. Broj realnih rješenja jednačine 24 15 4 4 4x x x x+ − − + = je:

  a) 4 b) 1 c) 3 d) 2

  2.

  Proizvod svih realnih rješenja jednačine ( ) ( )2

  2 22 1 5 1 3 0x x− − − − = je:

  a) 2 b) 2 c) 3

  2 d)

  3

  2−

  3.

  Za koje vrijednosti parametra k je zbir realnih rješenja jednačine

  ( ) ( )25 2 3 4 133 0k x k x+ − + − = uvijek negativan:

  a) 2 4

  ,5 3

  b) 4

  ,3

  −∞ −

  c) 4 2

  ,3 5

  − −

  d) 4

  ,3

  +∞

  4. Zbir realnih rješenja jednačine 36 21 10 6x x+ = ⋅ je:

  a) 6log 21 b) 6log 10 c) 21 d) 10

  5. Skup realnih rješenja nejednačine ( )5log 13 5 42 2x x⋅ − > je: a) ( )7,+ ∞ b) ( )5 5log 6, log 7 c) ( )50, log 6 d) ( )6,7

  6.

  Koliko iznosi { } { }1 1Re ImZ Z+ ako za izraz 15 3 3

  3 4

  i ZZ

  i Z

  + −=

  − − vrijedi da je 3 2Z i= + ?

  a) 5

  2− b) 4− c)

  1

  2− d) 1−

  7.

  Koliko je ( )3f ako je ( ) ( )2 3f x f x x+ − = ?

  a) 1

  2− b)

  1

  2 c) 2 d) 1−

  8.

  Za koje realne vrijednosti ugla x iz I kvadranta vrijedi sin 2 6sin cos 3

  02sin 2 2 3 sin 6cos 3 3

  x x x

  x x x

  + − −<

  + + +:

  a) 0,6

  π

  b) ,6 4

  π π

  c) ,4 3

  π π

  d) ,3 2

  π π

  9.

  Dva pravca 5 2 5 0x y− − = i 5 3 30 0x y+ − = sa x-osom čine trougao. Koliko iznosi površina

  tog trougla?

  a) 5 b) 5

  2 c)

  15

  2 d)

  25

  2

  10.

  Za pravougli trougao poznate su vrijednosti ugla 015β = i

  odsječka 2p = . Koliko iznosi površina trougla?

  β

  a) ( )2

  8 2 3− b) ( )2

  8 2 3+ c) ( )2

  4 2 3− d) ( )2

  4 2 3+

  NAPOMENA

  Poslije svakog zadatka ponuđena su četiri odgovora. Zaokružite slovo ispred tačnog odgovora. Svaki zadatak nosi 4 boda. Samo zaokruženo tačno rješenje zadatka koje je potkrijepljeno izradom na pomoćnim papirima nosi 4 boda. U ostalim slučajevima zadatak ne nosi bodove.

 • UNIVERZITET U TUZLI Fakultet elektrotehnike Tuzla, 09.07.2015.godine

  KVALIFIKACIONI ISPIT IZ MATEMATIKE

  GRUPA B

  1.

  ( )( )

  ( ) ( ) ( ) ( )( )

  ( )

  ( )

  ( ) ( ) ( ) ( )

  ( ) ( )

  2

  1 2

  4 15 4 4 4 4 4 1 4 4

  4 4 1 4 4 4 4 1 1 4

  14 1 ,

  4, 4 44 , 4 1

  ( 4), 4 14 1 ,

  4

  : , 4 4 4 1 1 4 4 3 0 0 , 3 .

  1: 4, 4 4 1 1

  4

  x x x x x x x x

  x x x x x x x

  x xx x

  x xx x

  x x

  I x x x x x x x I x I

  II x x x

  + − − + = ⇒ + − − + = ⇒

  + ⋅ − − + = ⇒ + − − =

  − ≥+ ≥ −

  + = − = − + < − − − <

  ∈ −∞ − ⇒ − + − − − = ⇒ + = ⇒ = ∉ = − ∉

  ∈ − ⇒ + − − −

  ( )

  ( ) ( )

  3 4

  2

  5

  6

  1 2

  4 4 5 0 0 , 5 .

  1 5 57: , 4 4 1 1 4 2 5 4 0 ,

  4 4

  5 57.

  4

  5 57: 0. 2.

  4

  x x x x II x II

  III x x x x x x x III

  x III

  Rješenja jednačine x x Broj rješenja

  = ⇒ + = ⇒ = ∈ = − ∉

  − − ∈ +∞ ⇒ + − − = ⇒ + − = ⇒ = ∉

  − += ∈

  − += ∧ =

  a) 4 b) 1 c) 3 d) 2

  2.

  ( ) ( )

  ( )

  ( )

  22 2

  2 2

  1 1

  2 2 0 2 2

  1/2 3/4

  1 2 3 4

  3 1 5 1 2 0

  1: 1 3 5 2 0 2 .

  3

  1 2 21 : 1 2 3 3. 2 : 1 .

  3 3 3

  2 23 3 2.

  3 3

  o

  x x

  Smjena x t t t t t

  x x x x x x

  x x x x

  − − − − =

  − = ⇒ − − = ⇒ = ∧ = −

  − = ⇒ = ⇒ = ± − = − ⇒ = ⇒ = ±

  ⋅ ⋅ ⋅ = ⋅ − ⋅ ⋅ − =

  a) 2 b) 2 c) 3

  2 d)

  3

  2−

  3.

  ( ) ( )

  ( )( )

  2

  2

  1 2

  5 2 5 3 133 0

  0 :

  5 2 3 20 , .

  5 3 5 5

  k x k x

  PoViete ovim pravila zbir rješenja kvadratne jednačine ax bx c je

  kbx x x

  a k

  + − + − =

  − + + =

  + + = − ⇒ < ⇒ ∈ − −

  +

  a) 2 4

  ,5 3

  b) 4

  ,3

  −∞ −

  c) 4 2

  ,3 5

  − −

  d) 4

  ,3

  +∞

  4.

  ( )2

  1 6

  2 6

  1 2 6 6 6

  36 21 10 6 ; 6 10 6 21 0;

  6 7 log 7.

  6 3 log 3.

  log 7 log 3 log 21.

  x x x x

  x

  x

  x

  x

  x x

  + = ⋅ − ⋅ + =

  = ⇒ =

  = ⇒ =

  + = + =

  a) 6log 21 b) 6log 10 c) 21 d) 10

 • 5.

  ( )

  ( ) ( )

  ( )( ) ( ) ( )

  5 5

  22 2

  5 5

  5 5 5 5

  42 42log 13 5 42 2 ; . . : 13 5 42 0; 5 ; log .

  13 13

  log 13 5 42 log 5 ; 13 5 42 5 ; 5 13 4 42 0;

  5 6 5 7 0 log 6, log 7 . . log 6, log 7 .

  x x x

  x x x x x x

  x x

  x D P x

  x D P x

  ⋅ − > ⋅ − > > >

  ⋅ − > ⋅ − > − ⋅ + <

  − − < ⇒ ∈ ∩ ⇒ ∈

  a) ( )7,+ ∞ b) ( )5 5log 6, log 7 c) ( )50, log 6 d) ( )6,7

  6.

  { } { } { } { }

  1

  1

  1 1 1 1

  5 3 3; 3 2 ; 3 2

  3 4

  5 3 9 6 4 3 3 4 3 4

  3 4 3 2 2 2 2 2

  3 4 1Re Im . Re Im .

  2 2 2

  i ZZ Z i Z i

  i Z

  i i i i iZ i

  i i i i

  Z Z Z Z

  + −= = + = −

  − −

  + − − − − −= = ⋅ = = −

  − − + −

  = ∧ = − + = −

  a) 5

  2− b) 4− c)

  1

  2− d) 1−

  7.

  ( ) ( )

  ( ) ( ) ( ) ( )

  ( )

  2 3 . ln :

  3 2 3 0 3. 0 2 0 3 0.

  3 2.

  f x f x x Iz zadate funkciona e relacije se dobiva sistem

  Za x f f Za x f f

  Rješenje sistema f

  + − =

  = ⇒ + = = ⇒ + =

  =

  a) 1

  2− b)

  1

  2 c) 2 d) 1−

  8.

  ( ) ( )

  ( ) ( )( )( )

  ( )( )

  sin 2 6sin cos 3 2sin cos 6sin cos 30; 0;

  2sin 2 2 3 sin 6cos 3 3 4sin cos 2 3 sin 6cos 3 3

  2sin cos 3 cos 3 2sin 1 cos 30; 0.

  2sin 2cos 3 3 2cos 3 2sin 3 2cos 3

  :

  12sin 1 0 sin

  2

  x x x x x x x

  x x x x x x x

  x x x x x

  x x x x x

  U prvom kvadrantu

  x x x

  + − − + − −< <

  + + + + + +

  + − + − +< <

  + + + + +

  − < ⇒ < ⇒ 0, . cos 3 0 .6

  2sin 3 0 . 2cos 3 0 0, .2

  : 0, .6

  x za x R

  x za x R x za x

  Rješenje nejednačineu I kvadrantu x

  π

  π

  π

  ∈ + > ∀ ∈

  + > ∀ ∈ + > ∀ ∈

  a) 0,6

  π

  b) ,6 4

  π π

  c) ,4 3

  π π

  d) ,3 2

  π π

  9.

  1 2

  1

  2

  0.

  : 5 2 5 0 1

  : 5 3 30 0 6 5.

  ( ).

  255. : .

  2 2

  A B

  A

  B p B A

  p

  C

  Tačke Ai B se dobivaju iz jednačina pravaca p i p za y y

  p x y x

  p x y x x x x

  Tačka C se dobiva kao presjek pravaca rješenje sistema

  x hh y Površina trougla je P

  = =

  − − = ⇒ =

  + − = ⇒ = ⇒ = − =

  ⋅= = = =

  a) 5 b) 5

  2 c)

  15

  2 d)

  25

  2

 • 10.

  ( ) ( )

  ( )( )

  ( ) ( )

  0 0

  0

  0 00 0 0

  0 0

  22

  15 , 75 .

  75 .

  45 3075 45 30 2 3 2 2 3 .

  1 45 30

  4 4 4 3 32 7 4 3 .

  2

  : 2 8 4 3 8 2 3 .

  Ako je u pravouglomtrouglu onda je

  htg h p tg

  p

  tg tgtg tg h

  tg tg

  Iz sličnosti trouglova se dobiva

  hh p q q

  p

  Hipotenuza c p q

  Površ

  β α

  α

  = =

  = ⇒ = ⋅

  += + = = + ⇒ = ⋅ +

  − ⋅

  + += ⋅ ⇒ = = = +

  = + = − = −

  ( )2

  : 8 2 3 .2

  c hina trougla P

  ⋅= = +

  β

  a) ( )2

  8 2 3− b) ( )2

  8 2 3+ c) ( )2

  4 2 3− d) ( )2

  4 2 3+

 • UNIVERZITET U TUZLI Fakultet elektrotehnike Tuzla, 09.07.2015.godine

  KVALIFIKACIONI ISPIT IZ MATEMATIKE

  GRUPA C

  1. Broj realnih rješenja jednačine 24 4 15 4 4x x x x+ − + − = − je:

  a) 4 b) 3 c) 2 d) 1

  2.

  Proizvod svih realnih rješenja jednačine ( ) ( )2

  2 23 2 5 2 2 0x x− − − − = je:

  a) 2

  3 b)

  2

  3− c)

  20

  3 d)

  20

  3

  3.

  Za koje vrijednosti parametra k je zbir realnih rješenja jednačine

  ( ) ( )25 2 5 3 131 0k x k x− + − − = uvijek pozitivan:

  a) 3

  ,5

  −∞ −

  b) 2 3

  ,5 5

  c) 3

  ,5

  +∞

  d)

  3 2,

  5 5

  − −

  4. Zbir realnih rješenja jednačine 36 24 11 6x x+ = ⋅ je:

  a) 6log 24 b) 6log 11 c) 24 d) 11

  5. Skup realnih rješenja nejednačine ( )4log 16 4 63 2x x⋅ − > je: a) ( )9, + ∞ b) ( )4 4log 7, log 9 c) ( )7,9 d) ( )40, log 7

  6.

  Koliko iznosi { } { }1 1Re ImZ Z+ ako za izraz 13 5 2

  1 3

  i ZZ

  i Z

  − +=

  + − vrijedi da je 1 4Z i= + ?

  a) 12

  7− b)

  2

  7 c)

  2

  7− d)

  8

  7−

  7.

  Koliko je ( )3f − ako je ( )1

  2 3f x f xx

  − =

  ?

  a) 11

  3 b)

  3

  11 c)

  3

  11− d) 1

  8.

  Za koje realne vrijednosti ugla x iz I kvadranta vrijedi sin 2 6sin 3 cos 3 3

  03sin 2 3sin 8cos 4

  x x x

  x x x

  + + +<

  − + −:

  a) ,3 2

  π π

  b) 0,6

  π

  c) ,6 4

  π π

  d) ,4 3

  π π

  9.

  Dva pravca 3 3 0x y− − = i 3 4 18 0x y+ − = sa x-osom čine trougao. Koliko iznosi površina

  tog trougla?

  a) 25

  2 b)

  15

  2 c)

  5

  2 d) 5

  10.

  Za pravougli trougao poznate su vrijednosti ugla 075α = i odsječka 3q = . Koliko iznosi površina trougla?

  α

  a) ( )2

  18 2 3+ b) ( )2

  9 2 3− c) ( )2

  9 2 3+ d) ( )2

  18 2 3−

 • UNIVERZITET U TUZLI Fakultet elektrotehnike Tuzla, 09.07.2015.godine

  KVALIFIKACIONI ISPIT IZ MATEMATIKE

  GRUPA C

  1.

  ( )( ) ( )( )

  ( ) ( ) ( ) ( )( )

  ( )

  ( )

  ( ) ( ) ( ) ( )

  2

  1 2

  4 4 15 4 4

  4 4 4 1 4 4 4 4 1 4

  4 4 4 1 4 4 1 4 1 4

  14 1 ,

  4, 4 44 , 4 1

  ( 4), 4 14 1 ,

  4

  : , 4 4 1 4 1 4 4 3 0 0 , 3 .

  1: 4,

  4

  x x x x

  x x x x x x x x

  x x x x x x x

  x xx x

  x xx x

  x x

  I x x x x x x x I x I

  II x

  + − + − = −

  + − + − = − ⇒ + − + − = − ⇒

  + − + ⋅ − = − ⇒ + − − = −

  − ≥+ ≥

  + = − = − + ⇒ < ⇒ ∈

  − −

  a) 3

  ,5

  −∞ −

  b) 2 3

  ,5 5

  c) 3

  ,5

  +∞

  d)

  3 2,

  5 5

  − −

  4.

  ( )2

  1 6

  2 6

  1 2 6 6 6

  36 24 11 6 ; 6 11 6 24 0;

  6 8 log 8.

  6 3 log 3.

  log 8 log 3 log 24.

  x x x x

  x

  x

  x

  x

  x x

  + = ⋅ − ⋅ + =

  = ⇒ =

  = ⇒ =

  + = + =

  a) 6log 24 b) 6log 11 c) 24 d) 11

 • 5.

  ( )

  ( ) ( )

  ( )( ) ( ) ( )

  4 4

  22 2

  4 4

  4 4 4 4

  63 63log 16 4 63 2 ; . . : 16 4 63 0; 4 ; log .

  16 16

  log 16 4 62 log 4 ; 16 4 63 4 ; 4 16 4 63 0;

  4 7 4 9 0 log 7, log 9 . . log 7, log 9 .

  x x x

  x x x x x x

  x x

  x D P x

  x D P x

  ⋅ − > ⋅ − > > >

  ⋅ − > ⋅ − > − ⋅ + <

  − − < ⇒ ∈ ∩ ⇒ ∈

  a) ( )9, + ∞ b) ( )4 4log 7, log 9 c) ( )7,9 d) ( )40, log 7

  6.

  { } { } { } { }

  1

  1

  1 1 1 1

  3 5 2; 1 4 ; 1 4

  1 3

  3 5 2 8 5 3 5 3 3 5 3 5

  1 3 1 4 7 7 7 7 7

  3 5 2Re Im . Re Im .

  7 7 7

  i ZZ Z i Z i

  i Z

  i i i i i iZ i

  i i i i

  Z Z Z Z

  − += = + = −

  + −

  − + + + − −= = ⋅ = = = −

  + − + −

  = ∧ = − + = −

  a) 12

  7− b)

  2

  7 c)

  2

  7− d)

  8

  7−

  7.

  ( )

  ( ) ( )

  ( )

  12 3 . ln :

  1 1 13 3 2 9. 2 3 1.

  3 3 3

  113 .

  3

  f x f x Iz zadate funkciona e relacije se dobiva sistemx

  Za x f f Za x f f

  Rješenje sistema f

  − =

  = − ⇒ − − − = − = − ⇒ − − − = −

  − =

  a) 11

  3 b)

  3

  11 c)

  3

  11− d) 1

  8.

  ( ) ( )( ) ( )

  ( )( )( )( )

  sin 2 6sin 3 cos 3 3 2sin cos 6sin 3 cos 3 30; 0;

  3sin 2 3sin 8cos 4 6sin cos 3sin 8cos 4

  2sin 3 cos 32sin cos 3 3 cos 30; 0.

  3sin 2cos 1 4 2cos 1 3sin 4 2cos 1

  :

  12cos 1 0 cos

  2

  x x x x x x x

  x x x x x x x

  x xx x x

  x x x x x

  U prvom kvadrantu

  x x

  + + + + + +< <

  − + − − + −

  + ++ + +< <

  − + − + −

  − < ⇒ < ⇒ , . cos 3 0 .3 2

  2sin 4 0 . 2sin 3 0 0, .2

  : , .3 2

  x x za x R

  x za x R x za x

  Rješenje nejednačineu I kvadrantu x

  π π

  π

  π π

  ∈ + > ∀ ∈

  + > ∀ ∈ + > ∀ ∈

  a) ,3 2

  π π

  b) 0,6

  π

  c) ,6 4

  π π

  d) ,4 3

  π π

  9.

  1 2

  1

  2

  0.

  : 3 3 0 1

  : 3 4 18 0 6 5.

  ( ).

  153. : .

  2 2

  A B

  A

  B p B A

  p

  C

  Tačke Ai B se dobivaju iz jednačina pravaca p i p za y y

  p x y x

  p x y x x x x

  Tačka C se dobiva kao presjek pravaca rješenje sistema

  x hh y Površina trougla je P

  = =

  − − = ⇒ =

  + − = ⇒ = ⇒ = − =

  ⋅= = = =

  a) 25

  2 b)

  15

  2 c)

  5

  2 d) 5

 • 10.

  ( ) ( )

  ( )( )

  ( ) ( )

  0 0

  0

  0 00 0 0

  0 0

  22

  75 , 15 .

  15 .

  45 3015 45 30 2 3 3 2 3 .

  1 45 30

  9 4 4 3 33 7 4 3 .

  3

  : 3 8 4 3 12 2 3 .

  Ako je u pravouglomtrouglu onda je

  htg h q tg

  q

  tg tgtg tg h

  tg tg

  Iz sličnosti trouglova se dobiva

  hh p q p

  q

  Hipotenuza c p q

  Povr

  α β

  β

  = =

  = ⇒ = ⋅

  −= − = = − ⇒ = ⋅ −

  + ⋅

  − += ⋅ ⇒ = = = −

  = + = − = −

  ( )2

  : 18 2 3 .2

  c hšina trougla P

  ⋅= = −

  α

  a) ( )2

  18 2 3+ b) ( )2

  9 2 3− c) ( )2

  9 2 3+ d) ( )2

  18 2 3−

 • UNIVERZITET U TUZLI Fakultet elektrotehnike Tuzla, 09.07.2015.godine

  KVALIFIKACIONI ISPIT IZ MATEMATIKE

  GRUPA D

  1. Broj realnih rješenja jednačine 24 4 15 4 4x x x x− − − − = je:

  a) 2 b) 1 c) 3 d) 4

  2.

  Proizvod svih realnih rješenja jednačine ( ) ( )2

  2 23 1 5 1 2 0x x− − − − = je:

  a) 2

  3 b)

  2

  3− c) 2 d) 2

  3.

  Za koje vrijednosti parametra k je zbir realnih rješenja jednačine

  ( ) ( )25 2 5 3 129 0k x k x+ − + − = uvijek negativan:

  a) 3

  ,5

  −∞ −

  b) 3 2

  ,5 5

  − −

  c) 2 3

  ,5 5

  d) 3

  ,5

  +∞

  4. Zbir realnih rješenja jednačine 36 18 11 6x x+ = ⋅ je:

  a) 18 b) 11 c) 6log 11 d) 6log 18

  5. Skup realnih rješenja nejednačine ( )5log 14 5 48 2x x⋅ − > je: a) ( )8,+ ∞ b) ( )5 5log 6, log 8 c) ( )50, log 6 d) ( )6,8

  6.

  Koliko iznosi { } { }1 1Re ImZ Z+ ako za izraz 13 5 3

  2 4

  i ZZ

  i Z

  + +=

  + − vrijedi da je 2 3Z i= + ?

  a) 12

  7− b)

  23

  7 c)

  5

  7 d)

  23

  7−

  7.

  Koliko je ( )2f ako je ( ) ( )3 2 2f x f x x− − = ?

  a) 3

  2 b)

  2

  3 c)

  2

  3− d) 1

  8.

  Za koje realne vrijednosti ugla x iz I kvadranta vrijedi sin 2 4sin cos 2

  03sin 2 3 3 sin 8cos 4 3

  x x x

  x x x

  + + +>

  − + −:

  a) 0,6

  π

  b) ,6 4