of 23 /23
Mehanika materijala Ove materijale u potpunosti je izradio prof. dr. sc. Igor Sutlović koristeći vlastite materijale ili materijale s web stranica Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku te Fakulteta strojarstva i brodogradnje u Zagrebu Sveučilišta u Zagrebu te eventualno iz drugih izvora. Ovim putem zahvaljujem autorima čije sam materijale koristio, a ujedno im se ispričavam jer nisam tražio njihovo izričito dopuštenje. Ako to primijete i ako nisu suglasni s time neka mi se slobodno jave. materijali su prvenstveno namijenjeni studentima za pripremu kolokvija i ispita, ali i svima koji mogu ovdje pronaći korisnu informaciju. Za svaku drugu namjenu potrebna je suglasnost autora. Prof. dr. sc. Igor Sutlović Nastavnici: prof. dr. sc. Igor Sutlović - Zavod za termodinamiku, strojarstvo i energetiku prof. dr. sc. Mirela Leskovac – Zavod za inženjerstvo površina polimernih materijala dr. sc. Domagoj Vrsaljko - Zavod za inženjerstvo površina polimernih materijala Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu Zavod za termodinamiku, strojarstvo i energetiku

Vrste konstrukcija

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Vrste konstrukcija povrsine

Text of Vrste konstrukcija

 • Mehanika materijala

  Ove materijale u potpunosti je izradio prof. dr. sc. Igor Sutlovi koristei vlastite materijale ili materijale s web stranica Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu Sveuilita J. J. Strossmayera u Osijeku te Fakulteta strojarstva i brodogradnje u Zagrebu Sveuilita u Zagrebu te eventualno iz drugih izvora. Ovim putem zahvaljujem autorima ije sam materijale koristio, a ujedno im se ispriavam jer nisam traio njihovo izriito doputenje. Ako to primijete i ako nisu suglasni s time neka mi se slobodno jave. materijali su prvenstveno namijenjeni studentima za pripremu kolokvija i ispita, ali i svima koji mogu ovdje pronai korisnu informaciju. Za svaku drugu namjenu potrebna je suglasnost autora.

  Prof. dr. sc. Igor Sutlovi

  Nastavnici:prof. dr. sc. Igor Sutlovi - Zavod za termodinamiku, strojarstvo i energetikuprof. dr. sc. Mirela Leskovac Zavod za inenjerstvo povrina polimernih materijaladr. sc. Domagoj Vrsaljko - Zavod za inenjerstvo povrina polimernih materijala

  Fakultet kemijskog inenjerstva i tehnologije Sveuilita u Zagrebu

  Zavod za termodinamiku, strojarstvo i energetiku

 • Podjela konstrukcija

  Nosive konstrukcije- plone (ljuske, stijene, ploe) - tapne

  - reetkaste konstrukcije- ravni puni nosai- okvirni nosai

  Savitljivi nosai Ureaji, mehanizmi i strojevi

 • Reetkasti nosai

  Koje se pretpostavke uzimaju kod analize reetkastih nosaa? Reetkama se nazivaju konstrukcije koje se sastoje od sustava

  tapnih trokuta (krute figure), kod kojih svaka dva susjedna trokuta imaju jednu zajedniku stranicu (tap);

  tapovi kod reetkastih nosaa su ravni i na krajevima su spojeni u vorovima (zglobovi bez trenja);

  tapovi su optereeni ili samo na vlak ili samo na tlak, vanjske sile djeluju samo u vorovima reetke; reetkasti je nosa upotrebljiv kao nosa samo ako je geometrijski

  nepromjenjiv, tj. kao cjelina mora djelovati kao kruta ploa.

 • Pojam statike neodreenosti Najmanji broj tapova od kojih se moe sastaviti ravnu krutu reetku odreen je

  formulom:

  3n2s =gdje je s jednak broju tapova, n odgovara broju vorova reetke, dok je broj 3u ravninskom primjeru broj komponenti reakcija veza. Broj je 2 u ovoj formuli broj jednadbi koji se moe postaviti za svaki vor (konkurentni-ravninski sustav sila!).U tom je primjeru reetkasti nosa statiki odreen.

 • reetka je statiki neodreena kada je:

  3n2s >

 • reetka je labilna (mehanizam) kada je:

  3n2s

 • Ravni puni nosai (grede) u naem sluaju govorimo o gredi na dva oslonca

  m1A

  x=?b

  B

 • Okvirni nosai

 • Savitljivi nosai

 • Mehanika deformabilnih tijela-nauka o vrstoi-polazne definicije i pretpostavke

  Naprezanje-unutarnja sila podijeljena povrinom na koju ta sila djeluje Duljinska deformacija-relativna promjena duljine Kutna deformacija-promjena pravog kuta

  Idealizirano vrsto tijelo: tijelo je neprekinuto ili kontinuirano (materija jednoliko-kontinuirano raspodijeljena

  po itavom volumenu tijela-mehanika kontinuuma) tijelo je u cijelosti ili u pojedinim dijelovima homogeno (svojstva su jednaka u svim

  tokama) postoji tono odreena veza izmeu naprezanja i deformacija

  izotropno tijelo-svojstva tijela jednaka u svim smjerovima anizotropno tijelo-svojstva tijela nisu jednaka u svim smjerovima

 • elastina-nakon prestanka djelovanja vanjskog optereenja vraa se u prvobitni oblik i veliinu,

  plastina-nakon prestanka djelovanja optereenja u tijelu zaostaju trajne ili plastine deformacije,

  viskoelastina-karakterizirana pojavama- puzanja - pod djelovanjem konstantnog vanjskog optereenja s vremenom deformacije rastu- relaksacije u deformiranom tijelu unutranje sile s vremenom opadaju

  Idealizirana vrsta tijela dijelimo na:

  Osnovni elementi konstrukcija:

  ravni prizmatini tapovi - poprene dimenzije male u odnosu na duljinu ravni tapovi promjenljiva presjeka, debeli zakrivljeni tapovi, ploe i ljuske debljina malena u odnosu na druge dvije dimenzije itd.

 • Openito se moe rei da razne vrste nosaa imaju istu funkciju, a to je prenoenje razliitih vrsta optereenja.

  Kao posljedica djelovanja vanjskih optereenja u nosaima ili elementima nosaa (npr. tapovima) pojavljuju se unutarnje sile i momenti.

  Nadalje, kao posljedica pojave unutarnjih sila pojavljuju se u konstrukcijama ili njihovim elementima naprezanja i deformacije.

  Naprezanja osim o unutarnjim silama (koje su ovisne vrsti vanjskog optereenja ovise i o karakteristikama presjeka.

  Ovi problemi obrauju se u okviru pojma nauka o vrstoi ili mehanici deformabilnog tijela.

  Poznavanjem karakteristika materijala uz prethodno navedene pojmove mogue je proraunati (dimenzionirati) ili provjeriti nosivost odreene konstrukcije ili nekog njenog elementa.

 • 1F

  5F

  4F

  3F

  2F

  na tijelo djeluju vanjske sile emu se opiru unutarnje sile-pri tome se tijelo deformira odn. mijenja dimenzije lai se cijelo vrijeme nalazi u ravnotei

  1F

  2F

  1F

  2F

  3F

  iA

  presijecimo tijelo (fiktivno) na pola proizvoljnom ravninom.

  presjek je podijeljen na male povrine na koje djeluju male sile.

  Vektor srednjeg naprezanja definiran je:

  i

  isr A

  Fp =

  Naprezanje-definicija

 • Kada A tei 0 dobivamo vektor naprezanja u nekoj toki T:

  AF

  limp0A =

  = cosp

  = sinp

  Normalna komponenta naprezanja ili normalno naprezanje je:

  A

  n

  p

  T

  Tangencijalna komponenta naprezanja ili tangencijalno (smino, odrezno) naprezanje je:

  Naprezanje je u stvari specifina sila po jedinici povrine pa je njegova jedinica Pa, a uobiajeno se koristi:

  226

  mmN1

  mN10MPa1 ==

 • Naprezanje je tenzor. Tenzor je matematika veliina opisana sa 9 podataka, ako se govori o prostornom stanju naprezanja tj. sa 4 podatka ako se govori o ravninskom stanju naprezanja.

  Normalno naprezanje moe biti:

  a.) vlano (>0)-estice se udaljavaju b.) tlano (

 • Deformacija

  Pod djelovanjem vanjskih optereenja vrsto (deformabilno-ono koje nije kruto) tijelo se deformira. To znai da dolazi do promjene udaljenosti izmeu toaka i do promjene kutova. Moe se jo rei da dolazi do promjene oblika i veliine tijela. Stoga je deformacija geometrijski pojam.

 • Duljinska deformacija:

  A B

  C

  2 A1

  C1

  B1

  2

  A

  ABABBAlim 11

  ABAB=

  ACACCAlim 11

  ACAC=

  ll

  l

  = 0limDuljinska deformacija predstavlja relativno produljenje i bezdimenzijski je broj:

 • Kutna deformacija:

  ( )111ACABABC

  CBAABClim =

  Kutna deformacija za pravce AB i AC definirana je kao:

  Kutna deformacija takoer je bezdimenzijski broj.

  Volumenska ili obujana deformacija promjena volumena:

  VVlim

  0V

  =

 • Teite povrine

  Geometrijske karakteristike ravnih presjeka tapa

  =A

  T dAyA1y

  =A

  T dAzA1z

  =A

  y dAzS

  =A

  z dAyS

  y

  z

  T

  yT

  zT

  dA

  yz

  Statiki moment povrine povrine

 • Statiki moment tromosti (inercije)

  Polarni moment tromosti (inercije):

  =A

  2y dAzI

  =A

  2z dAyI

  =A

  2P dAI

  Aksijalni moment tromosti (inercije) odnosi se na pojedinu os

  oko osi y

  oko osi z

  222 zy +=vrijedi:

  U nastavku e se pokazati da naprezanje ovisno ovrsti vanjskog opterenja ne ovisi uvijek i jedino o povrini presjeka.

  Devijacijski moment tromosti (inercije): =A

  zy dAyzI

 • Za pravilne geometrijske likove momenti tromosti oitavaju se iz tablica:

  Podjela konstrukcijaReetkasti nosaiPojam statike neodreenostiRavni puni nosai (grede) u naem sluaju govorimo o gredi na dva osloncaOkvirni nosaiSavitljivi nosaiMehanika deformabilnih tijela-nauka o vrstoi-polazne definicije i pretpostavkeNaprezanje-definicijaNaprezanje je tenzor. Tenzor je matematika veliina opisana sa 9 podataka, ako se govori o prostornom stanju naprezanja tj. sDuljinska deformacija:Kutna deformacija:Teite povrine