of 116 /116
1 1)TM medjuspratna konstrukcija ( POS 101 ) - Analiza opterećenja 1.0 4.7 4.7 PO S 2 1 7 * Marka betona MB20 * Armatura RA 400/500 MPa MPa f v b 400 14 = = σ 0 20 100 17,5 p d bh cm = Opterećenje: a) Stalno 1. zaštita hidroizolacije - granulisani šljunak 1 0,05 1,0 18 0,9 = = g kN m 2. hidroizolacija 2 1,0 0,2 0,2 = = g kN m 3. pod od betona sa kamenim materijalom 3 0,05 1,0 22 1,1 g kN m = = 4. medjuspratna konstrukcija - TM3 4 2,6 g kN m = 5. malter 5 0,02 18 1,0 0,36 = = g kN m 5 1 5,16 i i g g kN m = = = b) Povremeno opterećenje p=1.0kN/m

TM Konstrukcija

Embed Size (px)

DESCRIPTION

dimenzionisanje

Text of TM Konstrukcija

Page 1: TM Konstrukcija

1

1)TM medjuspratna konstrukcija ( POS 101 ) - Analiza opterećenja

1.0

4.7

4.7

POS 217

* Marka betona MB20

* Armatura RA 400/500

MPa

MPaf

v

b

400

14

=

=

σ

0 20 100 17,5pd b h cm=

Opterećenje:

a) Stalno

1. zaštita hidroizolacije - granulisani šljunak 1 0,05 1,0 18 0,9= ⋅ ⋅ =g kN m

2. hidroizolacija 2 1,0 0,2 0,2= ⋅ =g kN m

3. pod od betona sa kamenim materijalom 3 0,05 1,0 22 1,1g kN m= ⋅ ⋅ =

4. medjuspratna konstrukcija - TM3 4 2,6g kN m=

5. malter 5 0,02 18 1,0 0,36= ⋅ ⋅ =g kN m

5

1

5,16i

i

g g kN m=

= =∑

b) Povremeno opterećenje

p=1.0kN/m

Page 2: TM Konstrukcija

2

15 15

Pg

Pg

14.24812.126

12.126

+

-

2.7612.35+

-

455

470

2.35

TgTg

Mg

Mp

Tp

0 2 470 22

zs

dl l= − ⋅ = −

15

2⋅ 455cm=

01,05 1,05 455 477,75 4,78

4,7 4,7s s

l l cm m

l m l l m

= ⋅ = ⋅ = = >

> = ⇒ = =

2 25,16 4,714, 248

8 8g

qlM kNm

⋅= = =

5,16 4,712,126

2 2g

qlT kN

⋅= = =

0=gN kN 2 21,0 4,7

2,7618 8

p

plM kNm

⋅= = =

1,0 4,72,35

2 2p

plT kN

⋅= = =

0=pN kN

1,6 1,8 1,6 14, 248 1,8 2,761 27,767u g p

M M M kNm= ⋅ + ⋅ = ⋅ + ⋅ =

( ) 767.270767.272/* =+=−±= adNMM uuau

[ ][ ]

[ ] [ ]

⇒>=== 719.193.3

100*4.1

100*767.27

5.17

*/

10*/2

2

cmbcmkNf

mKNM

cmhk

b

au

jednostruko armirani presek

usvajam:

10

962.6

450.1789.3

=

=

=⇒=

a

bk

ε

µ

ε

- aε i bε su dati u promilima

Page 3: TM Konstrukcija

3

10.0244.0400

14*962.6* min =>=== µ

σµµ

v

bf

-za proračun minimalnog procenta armiranja u armiranobetonskom preseku, zavisno od

marke betona, može se koristiti izraz:

v

bkf

σµ

3 2

min *1.5= , gde su f k i vσ marke betona i granica razvlačenja čelika date u MPa.

227.45.17*100*100

244.0**

100cm

NhbA

v

u

a ===σ

µm

usvajam: ( )26.28cm 108 φR

2) Monolitna AB medjuspratna konstrukcija ( POS 217) **Proračun prema graničnom stanju nosivosti**

Page 4: TM Konstrukcija

4

-Analiza opterećanja:

1.0

4.7

4.7

POS 217

55

142

1123

4

5

* Marka betona MB20

* Armatura RA 400/500

MPa

MPaf

v

b

400

14

=

=

σ

Opterećenje:

a) Stalno

1. zaštita hidroizolacije - granulisani šljunak 1 0,05 1,0 18 0,9= ⋅ ⋅ =g kN m

2. hidroizolacija 2 1,0 0,2 0,2= ⋅ =g kN m

3. pod od betona sa kamenim materijalom 3 0,05 1,0 22 1,1g kN m= ⋅ ⋅ =

4. ploča mkNg /5.325*0.1*14.04 ==

5. malter 5 0,02 18 1,0 0,36= ⋅ ⋅ =g kN m

mkNgg i /06.6∑ ==

b) Povremeno

p=1.0kN/m

Page 5: TM Konstrukcija

5

15 15

Pg

Pg

16.7314.24

14.24

+

-

2.762.35+

-

455

470

2.35

TgTg

Mg

Mp

Tp

0 2 470 22

zs

dl l= − ⋅ = −

15

2⋅ 455cm=

01,05 1,05 455 477,75 4,78

4,7 4,7s s

l l cm m

l m l l m

= ⋅ = ⋅ = = >

> = ⇒ = =

kNmM g 73.16=

kNTg 24.14=

0=gN kN

2 21,0 4,7

2,768 8

p

plM kNm

⋅= = =

1,0 4,72,35

2 2p

plT kN

⋅= = =

0=pN kN

kNmM u 736.3176.2*8.173.16*6.1 =+=

b/d/h=100cm/14/12cm

Page 6: TM Konstrukcija

6

2272.712*100*100

10.0606.0400

14*313.17

400

14*

000.10

900.2

313.17

presek armirani ojednostruk 719.1520.2

100*4.1

100*736.31

12

*

100*

cmN

A

bf

M

hk

v

u

a

a

b

b

u

==

>===

=

=

=⇒

⇒>===

σ

µ

µµ

ε

ε

µ

m

usvajam armaturu: 10RΦ10 (7.85cm 2 )

podeona armatura ( ) 454.1272.7*2.03.02.0 ==⇒÷= pap AAA

usvajam za podeonu armaturu: 6RΦ6 (1.70cm 2 )

**Uticaj transverzalnih sila**

kNTTTT

mkNpgq

pguu

u

014.2735.2*8.124.14*6.18.16.1

/496.110.1*8.106.6*6.1*8.1*6.1

21 =+=+=−=

=+=+=

-u oblasti oslonaca transverzalne sile mogu da se smanje (pravilnik,član95)

kNqdc

TT uuu 07.2496.11*14.0*75.02

15.0**75.0

221 =

+=

+=∆=∆

c- širina oslonca kNTTTT uururu 944.2407.2014.2711,2,1 =−=∆−==

(Član 88)-Nominalni napon smicanja definisan je izrazom ;τ =⋅mu

u

T

b z

rnn MPaMPacmkN τττ =<⇒=== 8.023.0/023.012*9.0*100

944.24 2

21

-računske vrednosti čvrstoće pri smicanju rτ (član 89)

⇒počto je ispunjen uslov da je rn ττ < nije potrebna nikakva računska armatura za

osiguranje preseka za prihvatanje uicaja od dejstva transferzalnih sila.

**Podaci za crtanje linija zatežućih sila**

Page 7: TM Konstrukcija

7

mkNAnZ

mhv

kNhz

M

vaa

au

/31410

400*

10

85.7*10`**`

06.012.0*5.0*5.0

85.293*9.0

736.31

===

===

==

σ

1cm ÷29.385kN

**Proračun prema graničnom stanju upotrebljivosti** * Marka betona MB20

* Armatura RA 400/500

MPa

MPaf

v

b

400

14

=

=

σ

b/d/h=100cm/14/12cm

0,2=ua mm (član 113; tabela 18) 285.7 cmAa =

0,2=ua mm (član 113; tabela 18)

Prema članu 114 Pravilnika: za 30500/400 =⇒ pkRA

kNmM g 73.16=

2 21,0 4,72,76

8 8p

plM kNm

⋅= = =

kNmMM pg 49.19=+

[ ]

[ ]

cmah

hbA

A

aK

obz

z

bzbz

az

uP

z

6*4

%667.1%%308.1100*100*6

85.7

*

85.7

%667.12.0*30

10

*%

=+=

<⇒====

==≥

φ

µµ

φµ

⇒proračun otvora prslina je

nepohodan

-Sračunavanje rastojanja prslina psl

( ) cmKKealz

ops 645.1301308.0

0.1*125.0*8.0)10*10.02(*2***10.0*2 21 =++=++=

µ

φφ

( )1 0,8 za GA 240 360k =

125.02 =k

-Sračunavanje karakteristične širine prslina ( )tka

2

1 21,7 1apa

k ps

a a

a lE

σσβ β

σ

= ⋅ ⋅ − ⋅ ⋅ ⋅

deijstvo ponovljeno puta višei dugotrajno za 5.0

RA za 0.1

2

1

=

=

β

β

Page 8: TM Konstrukcija

8

29.120*25.0*7.0*25.0*7.0*7.0

162.129.1*14.0

4.06.0*

4.06.0

292.52.5291.0*62.1*6

14*100*

6

*

40.62/24.612*9.0*85.7

100*292.5

*

9.229/99.2212*9.0*85.7

100*49.19

*

22.2228.1

400

min

3 23

44

22

2

2

====

>=

+=

+=

===≅

====

===+

==

=

bkbzmbz

bzbzs

bzsp

a

p

ap

a

pg

v

a

fff

MPafd

f

kNmkNcmfdb

M

MPacmkNzA

M

MPacmkNzA

MM

MPa

σ

γ

σ

σ

mmak 023.0645.13*22.222

40.62*5.0*11*

10*1.2

22.222*70.1

2

5=

−=

**Proračunprema graničnom stanju deformacija** * Marka betona MB20

* Armatura RA 400/500

MPa

MPaf

v

b

400

14

=

=

σ

b/d/h=100cm/14/12cm kNmM g 73.16=

2 21,0 4,72,76

8 8p

plM kNm

⋅= = =

kNmMMM pgq 49.19=+=

2

25

25

85.7

/285010*285.0

/2100010*1.2

cmA

cmkNMPaE

cmkNMPaE

a

b

a

=

==

==

Prema čanu 118 Pravilnika:

1gu

l m

Md k

l k k Mα∞

≥ ⋅ + ⋅ ⋅

300

%654.0100*12*100

613

6.9

=

==

=

=

u

a

m

l

k

A

k

k

µ

koeficijenti očitani iz pravilnika (član 117 i 118)

8.0285.7

0*2.10.2*2.10.2

1

2 >=−=−=∞

a

a

A

Page 9: TM Konstrukcija

9

ugib sracunati je potrebno *1**

je pošto

138.02*49.19

73.161*

613*6.9

300*1*

*

030.0470

14

+<⇒

=

+=

+

==

α

α

q

g

ml

u

q

g

ml

u

M

M

kk

k

l

d

M

M

kk

k

l

d

-Sračunavanje ugiba prema predlogu Bransona:

(jednostruko armirani presek)

cmAn

Ahb

b

Anx

E

En

kNmkNcmIE

cmI

a

a

b

a

bb

b

94.585.7*368.7

85.7*12*100*21

100

85.7*368.7

*

***21

*

368.72850

21000

65176517000067.22866*2850*

67.2286612

14*100

22

1

11

22

43

=++−=++−=

===

===

==

( )

kNmkNcmfdb

M

cmxhAnxb

I

bzsI

aII

292.52.5291.0*62.1*6

14*100*

6

*

20.9110)94.512(*85.7*368.73

94.5*100**

3

*

22

423

2

1

3

====

=−+=−+=

-Mogu nastupiti dva slučaja:

Slucaj M M

*

*

Iq II

IEMM

IEMM

efbIq

bbIq

⇒>⇒

⇒≥

⇒≤

22

4

33

33

90.267447.2674890058.9385*2850*

58.938520.9110*0.1949

2.529167.22866*

0.1949

2.529

*1*

kNmkNcmIE

cm

IM

MI

M

MI

efb

II

q

Ib

q

Ief

===

=

−+

=

=

−+

=

- ugib u vremenu 0t = (početak rada nosača)

Page 10: TM Konstrukcija

10

cmmkNmIE

lMv

cmmkNmIE

lMv

cmmkNmIE

lMv

efb

pp

ot

efb

gg

ot

efb

qpg

ot

23.00023.090.2674

7.4*76.2*

48

5

*

**

48

5

45.10145.090.2674

7.4*73.16*

48

5

*

**

48

5

68.10168.090.2674

7.4*49.19*

48

5

*

**

48

5

2

22

max,

2

22

max,

2

22

max,

====

====

====

=

=

+=

- ugib u vremenu t = ∞

( )

cmvvv

A

A

cmvv

cmvvv

cmvv

p

t

g

t

pg

t

a

at

t

g

t

g

t

g

ot

pg

ot

p

t

p

t

p

t

27.523.004.5

8.0285.7

0*2.10.2*2.10.2

04.521*68.1)1(*

23.045.168.1

23.0

max,max,max,

1

2

0max,max,

max,max,max,

0max,max,

=+=+=

>=−=−==

=+=+=

=−=−=

=≈

∞=∞=+

∞=

∞∞=

∞==∞=

=+

=∞=

=∞=

αλ

λ

cml

vdop 57.1300

470

300===

⇒>=+=+=⇒ ∞=∞=+

∞= dop

p

t

g

t

pg

t vcmvvv 27.523.004.5max,max,max, treba povećati debljinu ploče

3) Monolitna AB medjuspratna konstrukcija sa prepustom ( POS 217)

Page 11: TM Konstrukcija

11

55

142

1

123

4

5

* Marka betona MB20

* Armatura RA 400/500

MPa

MPaf

v

b

400

14

=

=

σ

Opterećenje:

a) Stalno

6. zaštita hidroizolacije - granulisani šljunak 1 0,05 1,0 18 0,9= ⋅ ⋅ =g kN m

7. hidroizolacija 2 1,0 0,2 0,2= ⋅ =g kN m

8. pod od betona sa kamenim materijalom 3 0,05 1,0 22 1,1g kN m= ⋅ ⋅ =

9. ploča mkNg /5.325*0.1*14.04 ==

10. malter 5 0,02 18 1,0 0,36= ⋅ ⋅ =g kN m

mkNgg i /06.6∑ ==

b) Povremeno

p=1.0kN/m

**Konstalacije poterećenja**

Page 12: TM Konstrukcija

12

-2.26

-2.26

14.4

7

5.65-14.24

14.24-5.65

Slučaj I Slučaj II

17.2

4

-2.26

-2.265.65

-16.59

16.59-5.65

Slučaj III

-1.94

-1.94

17.5

6

4.85-16.59

16.59-4.85

**Proračun armature** kNmMMM pgpoljau 648.2876.2*8.18.14*6.1*8.1*6.1, =+=+=

b/d/h=100cm/14/12cm

Page 13: TM Konstrukcija

13

2516.612*100*100

543.0

10.0543.0400

14*

625.2

512.15

653.2

100*4.1

100*648.28

12

cmN

A

k

v

ua

b

==

>==

=

=

==

σ

µµ

ε

µ

m

usvajam armaturu: 10RΦ10 (7.85cm 2 )

podeona armatura ( ) 454.1272.7*2.03.02.0 ==⇒÷= pap AAA

usvajam za podeonu armaturu: 6RΦ6 (1.70cm 2 )

kNmMMM pgosloncau 224.532.0*8.194.1*6.1*8.1*6.1, =+=+=

2

minmin

2.112*100*100

10.0

10.0076.0400

14*

825.0

712.2

719.1212.6

100*4.1

100*224.5

12

cmN

A

k

v

u

a

b

==

=⇒=<==

=

=

>==

σ

µµµµµ

ε

µ

m

Od armature u polju, 50% armature se povija iznad oslonca. Pošto je za oslonac

potrebno 22.112*100*100

10.0cm

NA

v

u

a ==σ

m po proračunu, to armatura iz polja pokriva date

uticaje, a to je 3.925cm 2

**Podaci za crtanje linija zatežućih sila**

-u polju

Page 14: TM Konstrukcija

14

4,7

4,7

4,7

POS 2

16

mkNAnZ

mhv

kNhz

M

vaa

au

/31410

400*

10

85.7*10`**`

06.012.0*5.0*5.0

27.265*9.0

648.28

===

===

==

σ

1cm ÷29.385kN

**Podaci za crtanje linija zatežućih sila**

-iznad oslonca

mkNAnZ

mhv

kNhz

M

vaa

au

/15710

400*

10

925.3*10`**`

06.012.0*5.0*5.0

37.48*9.0

224.5

===

===

==

σ

1cm ÷29.385kN

4) Monolitna AB medjuspratna konstrukcija ( POS 217) **Proračun prema graničnom stanju nosivosti**

-Analiza opterećanja:

Page 15: TM Konstrukcija

15

POS R.BROJ OPIS DEBLJINA (cm)

Z,TEŽINA (KN/m3)

UKUPNO (KN/m2)

Stalno opterećenje

1 Parket 2.2 8 0.176 2 Lepak 0.01 3 Blindit 2.5 18 0.45 4 Mršav beton 4 22 0.88 5 AB.konstrukcija 14 3.5 6 Plafon 1.5 19 0.285 q= 5.30

Povremeno p= 1

* Marka betona MB20

* Armatura RA 400/500

MPa

MPaf

v

b

400

14

=

=

σ

Page 16: TM Konstrukcija

16

**Dimenzionisanje**

Page 17: TM Konstrukcija

17

**POLJE 0-1**

-Pošto nema normalnih sila auu MM =

kNmMM auu 492.177.1*8.102.9*6.1 =+==

b/d/h=100cm/14/12cm

289.312*100*100

323.0

10.0323.0400

14*

75.1

231.9

385.3

395.3

100*4.1

100*492.17

12

cmN

A

k

k

v

ua

b

==

>==

=

=

=

⇒==

σ

µµ

ε

µ

m

**OSLONAC 1**

-Pošto nema normalnih sila auu MM =

kNmMM auu 296.2436.2*8.153.12*6.1 =+==

b/d/h=100cm/14/12cm

2508.512*100*100

459.0

10.0459.0400

14*

275.2

102.13

866.2

881.2

100*4.1

100*296.24

12

cmN

A

k

k

v

ua

b

==

>==

=

=

=

⇒==

σ

µµ

ε

µ

m

**POLJE 1-2**

-Pošto nema normalnih sila auu MM =

Page 18: TM Konstrukcija

18

kNmMM auu 11.879.0*8.118.4*6.1 =+==

b/d/h=100cm/14/12cm

28.112*100*100

15.0

10.015.0400

14*

075.1

283.4

917.4

986.4

100*4.1

100*11.8

12

cmN

A

k

k

v

ua

b

==

>==

=

=

=

⇒==

σ

µµ

ε

µ

m

**OSLONAC 2**

-Pošto nema normalnih sila auu MM =

kNmMM auu 252.1658.1*8.138.8*6.1 =+==

b/d/h=100cm/14/12cm

2636.312*100*100

303.0

10.0303.0400

14*

675.1

661.8

491.3

522.3

100*4.1

100*252.16

12

cmN

A

k

k

v

ua

b

==

>==

=

=

=

⇒==

σ

µµ

ε

µ

m

Usvajanje armature:

**Polje 0-1: 10RΦ8(5.03cm 2 )

**Polje 1-2: 10RΦ6(2.83cm 2 )

**Oslonac 1

Page 19: TM Konstrukcija

19

Od armature u polju, 50% armature se povija iznad oslonca. Pošto je za oslonac

potrebno 2636.312*100*100

303.0cm

NA

v

u

a ==σ

m po proračunu, to armatura iz polja ne

pokriva date uticaje pa ostatak 28.12

38.203.5508.5 cm=

+− moramo pokriti dodatnom

armaturom

Oslonac 1:dodatna armatura 7RΦ6(1.98cm 2 )

**Oslonac 2 Od armature u polju, 50% armature se povija iznad oslonca. Pošto je za oslonac

potrebno 2508.512*100*100

459.0cm

NA

v

u

a ==σ

m po proračunu, to armatura iz polja ne

pokriva date uticaje pa ostatak 2376.12

26.226.2636.3 cm=

+− moramo pokriti dodatnom

armaturom

Oslonac 1:dodatna armatura 7RΦ6(1.98cm 2 )

**Podaci za crtanje linija zatežućih sila**

**POLJE 0-1**

mkNAnZ

mhv

kNhz

M

vaa

au

/2.20110

400*

10

03.5*10`**`

06.012.0*5.0*5.0

96.161*9.0

492.17

===

===

==

σ

**POLJE 1-2**

mkNAnZ

mhv

kNhz

M

vaa

au

/2.11310

400*

10

83.2*10`**`

06.012.0*5.0*5.0

10.75*9.0

11.8

===

===

==

σ

**OSLONAC 1**

mkNAZ

mkNAnZ

mhv

kNhz

M

vaa

vadopunskoa

au

/4.23610

400*98.1

2

83.203.5*`

/2.7910

400*

10

98.1*10`**`

06.012.0*5.0*5.0

96.224*9.0

296.24

,

=

+

+==

===

===

==

∑ σ

σ

**OSLONAC 2**

Page 20: TM Konstrukcija

20

mkNAZ

mkNAnZ

mhv

kNhz

M

vaa

vadopunskoa

au

/4.19210

400*98.1

2

83.283.2*`

/2.7910

400*

10

98.1*10`**`

06.012.0*5.0*5.0

48.150*9.0

252.16

,

=

+

+==

===

===

==

∑ σ

σ

Xo=0.393*4.7=1.85m

X1=0.536*4.7=2.52m

Xo i X1-udaljenost mesta maksimalnog momenta od levog oslonca dotičnog polja

-Dužina sidrenja armature pravog dela bez kuka za glatku i rebrastu armaturu

odredjuje se prema obrascu:

Za Φ 8

8.1

4.1

63.29**4

*

=

=

==

u

p

up

vs cml

γ

τ

γτ

σφ

Usvajam dužinu sidrenja 30cm

Za Φ 6

8.1

4.1

22.22**4

*

=

=

==

u

p

up

vs cml

γ

τ

γτ

σφ

Usvajam dužinu sidrenja 25cm

5)Krstasto armirana medjuspratna konstrukcija (POS 215) **Analiza opterećenja**

Page 21: TM Konstrukcija

21

A A

BB

BB

BA

C

POS R.BROJ OPIS DEBLJINA (cm)

Z,TEŽINA (KN/m3)

UKUPNO (KN/m2)

Stalno opterećenje

1 Parket 2.2 8 0.176 2 Lepak 0.01 3 Blindit 2.5 18 0.45 4 Mršav beton 4 22 0.88 5 AB.konstrukcija 14 3.5 6 Plafon 1.5 19 0.285 q= 5.30

Povremeno p= 1

* Marka betona MB20

* Armatura RA 400/500

MPa

MPaf

v

b

400

14

=

=

σ

Page 22: TM Konstrukcija

22

Za odnos strana 5,9

1, 25 24,7

= < , ploča se tretira kao sistem kontinualnih krstasto

armiranih ploča. Analiza uticaja u kontinualnim pločama se svodi na proračun

pojedinačnih ploča sa odredjenim konturnim uslovima.

U stambenim objektima analiza opterećenja se sprovodi za totalno opterećenje,

jer je udeo korisnog opterećenja u odnosu na stalno relativno mali.

Za slućaj jednako podeljenog opterećenja po svim ploćama, smatra se da se na

mestima kontinuiteta (oslonac izmedju dve ploče) ostvaruje uklještenje, a duž ivičnih

greda slobodno oslanjanje.

Ako je ploča na krajnjim osloncima vezana sa grednim nosačem ili serklažem

koji nisu opterećeni zidom, smatra se da je ploča slobodno oslonjena. Ako su krajni

oslonci ploče opterećeni zidom debljine najmanje 40cm , može se uzeti da je ploža po

konturi uklještena.

**Uticaji** Koeficijenti ki za odredjivanje momenata savijanja krstasto armiranih ploča, oslonjenih

na sve četiri strane, opterećenih jednakopodeljenim opterećenjem q očitani su iz priloga

4 str.388 armirani beton Radosavljević-Bajić.

PkM

kNllqP

mkNpgq

yxu

u

*

06.2857.4*9.5*28.10**

/28.101*8.13.5*6.1*8.1*6.1 2

=

===

=+=+=

**TIP A**

A

-xMx

My

`/53.1806.285*0605.00605.0

`/24.2006.285*071.0071.0

`/27.606.285*022.0022.0

`/12.906.285*032.0032.0

mkNmMky

mkNmMkx

mkNmMkM

mkNmMkM

y

x

yy

xx

==⇒=→−

==⇒=→−

==⇒=→

==⇒=→

Page 23: TM Konstrukcija

23

A

Q1

Q4

Q2

`/74.5706.285*1815.01815.0

`/41.7106.285*2505.02505.0

`/42.6506.285*2295.02295.0

`/35.8706.285*3385.03385.0

44

33

22

11

mkNmQkQ

mkNmQkQ

mkNmQkQ

mkNmQkQ

==⇒=→

==⇒=→

==⇒=→

==⇒=→

**TIP B**

B

-xMx

My-x

`/11.1306.285*046.0046.0

`/53.1606.285*058.0058.0

`/26.406.285*015.0015.0

`/70.706.285*027.0027.0

mkNmMky

mkNmMkx

mkNmMkM

mkNmMkM

y

x

yy

xx

==⇒=→−

==⇒=→−

==⇒=→

==⇒=→

Q1

Q2

Q1

B

`/00.6406.285*2245.02245.0

`/32.4806.285*1695.01695.0

`/81.8306.285*294.0294.0

33

22

11

mkNmQkQ

mkNmQkQ

mkNmQkQ

==⇒=→

==⇒=→

==⇒=→

**TIP C**

Page 24: TM Konstrukcija

24

Mx

My-x

C

`/95.2206.285*0805.00805.0

`/27.606.285*022.0022.0

`/70.1006.285*0375.00375.0

mkNmMkx

mkNmMkM

mkNmMkM

x

yy

xx

==⇒=→−

==⇒=→

==⇒=→

C

Q2Q1

Q3

`/45.5406.285*191.0191.0

`/98.7006.285*249.0249.0

`/19.10506.285*369.0369.0

33

22

11

mkNmQkQ

mkNmQkQ

mkNmQkQ

==⇒=→

==⇒=→

==⇒=→

**Mu dijagram**

Page 25: TM Konstrukcija

25

Page 26: TM Konstrukcija

26

( )0,5 levo desnoM M M= ⋅ + - vrši se osrednjivanje

vrednosti momenta izme|u ploča koje nisu istog

tipa

Page 27: TM Konstrukcija

27

**Dimenzionisanje**

MPa

MPaf

v

b

400

14

=

=

σ

cmadh

cmadh

y

xy

xx

3.114.08.05.1142

1.124.05.1142

=−−−=−−−−=

=−−=−−=

φφ

φ

**POLJE 1-2 (y pravac)**

-Pošto nema normalnih sila auu MM =

kNmMM auu 70.10==

b/d/h=100cm/14/11.3cm

253.23.11*100*100

224.0

10.0224.0400

14*

375.1

406.6

039.4

087.4

100*4.1

100*70.10

30.11

cmN

A

k

k

v

ua

b

==

>==

=

=

=

⇒==

σ

µµ

ε

µ

m

**POLJE 7-8 (y pravac)**

-Pošto nema normalnih sila auu MM =

kNmMM auu 12.9==

b/d/h=100cm/14/11.3cm

2102.23.11*100*100

186.0

10.0186.0400

14*

225.1

320.5

422.4

427.4

100*4.1

100*12.9

30.11

cmN

A

k

k

v

ua

b

==

>==

=

=

=

⇒==

σ

µµ

ε

µ

m

**POLJE I-II (x pravac)**

-Pošto nema normalnih sila auu MM =

Page 28: TM Konstrukcija

28

kNmMM auu 27.6==

b/d/h=100cm/14/12.1cm

2343.11.12*100*100

111.0

10.0111.0400

14*

900.0

158.3

710.5

718.5

100*4.1

100*27.6

1.12

cmN

A

k

k

v

ua

b

==

>==

=

=

=

⇒==

σ

µµ

ε

µ

m

**OSLONAC 2 (y pravac)**

-Pošto nema normalnih sila auu MM =

kNmMM auu 74.19==

b/d/h=100cm/14/11.3cm

269.43.11*100*100

415.0

10.0415.0400

14*

100.2

846.11

006.3

009.3

100*4.1

100*74.19

3.11

cmN

A

k

k

v

ua

b

==

>==

=

=

=

⇒==

σ

µµ

ε

µ

m

**OSLONAC II (x pravac)**

-Pošto nema normalnih sila auu MM =

kNmMM auu 53.18==

b/d/h=100cm/14/12.1cm

207.41.12*100*100

336.0

10.0336.0400

14*

800.1

610.9

321.3

326.3

100*4.1

100*53.18

1.12

cmN

A

k

k

v

ua

b

==

>==

=

=

=

⇒==

σ

µµ

ε

µ

m

**usvajanje armature**

Polja 1-2,2-3,3-4,4-5,5-6

Page 29: TM Konstrukcija

29

( ) 3.02cm86R :armaturu svajam

53.2

2

2

φu

cmAa =

Polja 7-8,8-9,9-10,10-11

( ) 2.51cm85R :armaturu svajam

102.2

2

2

φu

cmAa =

Polja I-II;...,XIII-XIV

( ) 2.51cm85R :armaturu svajam

343.1

2

2

φu

cmAa =

Oslonci u y pravcu

( ) 5.03cm810R :armaturu svajam

69.4

2

2

φu

cmAa =

Oslonci u x pravcu

( ) 4.52cm89R :armaturu svajam

07.4

2

2

φu

cmAa =

**Podaci za crtanje linija zatežućih sila**

cmadh

cmadh

y

xy

xx

3.114.08.05.1142

1.124.05.1142

=−−−=−−−−=

=−−=−−=

φφ

φ

**y pravac**

**POLJE 1-2**

mkNAnZ

mhv

kNhz

M

vaa

au

/80.12010

400*

10

02.3*10`**`

65.53.11*5.0*5.0

21.105*9.0

70.10

===

===

==

σ

**POLJE 2-3**

mkNAnZ

kNhz

M

vaa

au

/80.12010

400*

10

02.3*10`**`

71.75*9.0

70.7

===

==

σ

**POLJE 3-4**

Page 30: TM Konstrukcija

30

mkNAnZ

kNhz

M

vaa

au

/80.12010

400*

10

02.3*10`**`

71.75*9.0

70.7

===

==

σ

**POLJE 4-5**

mkNAnZ

kNhz

M

vaa

au

/80.12010

400*

10

02.3*10`**`

71.75*9.0

70.7

===

==

σ

**POLJE 5-6**

mkNAnZ

kNhz

M

vaa

au

/80.12010

400*

10

02.3*10`**`

68.89*9.0

12.9

===

==

σ

**POLJE 7-8**

mkNAnZ

kNhz

M

vaa

au

/40.10010

400*

10

51.2*10`**`

68.89*9.0

12.9

===

==

σ

**POLJE 8-9**

mkNAnZ

kNhz

M

vaa

au

/40.10010

400*

10

51.2*10`**`

71.75*9.0

70.7

===

==

σ

**POLJE 9-10**

mkNAnZ

kNhz

M

vaa

au

/40.10010

400*

10

51.2*10`**`

71.75*9.0

70.7

===

==

σ

**POLJE 5-6**

mkNAnZ

kNhz

M

vaa

au

/40.10010

400*

10

51.2*10`**`

68.89*9.0

12.9

===

==

σ

**OSLONAC 2**

mkNAnZ

kNhz

M

vaa

au

/2.20110

400*

10

03.5*10`**`

00.194*9.0

74.19

===

==

σ

**OSLONAC 3**

Page 31: TM Konstrukcija

31

mkNAnZ

kNhz

M

vaa

au

/2.20110

400*

10

03.5*10`**`

54.162*9.0

53.16

===

==

σ

**OSLONAC 4**

mkNAnZ

kNhz

M

vaa

au

/2.20110

400*

10

03.5*10`**`

54.162*9.0

53.16

===

==

σ

**OSLONAC 5**

mkNAnZ

kNhz

M

vaa

au

/2.20110

400*

10

03.5*10`**`

78.180*9.0

385.18

===

==

σ

**OSLONAC 8**

mkNAnZ

kNhz

M

vaa

au

/2.20110

400*

10

03.5*10`**`

78.180*9.0

385.18

===

==

σ

**OSLONAC 9**

mkNAnZ

kNhz

M

vaa

au

/2.20110

400*

10

03.5*10`**`

54.162*9.0

53.16

===

==

σ

**OSLONAC 10**

mkNAnZ

kNhz

M

vaa

au

/2.20110

400*

10

03.5*10`**`

78.180*9.0

385.18

===

==

σ

**x pravac**

**POLJE I-II**

Page 32: TM Konstrukcija

32

mkNAnZ

mhv

kNhz

M

vaa

au

/4.10010

400*

10

51.2*10`**`

06.0121.0*5.0*5.0

58.57*9.0

27.6

===

===

==

σ

**POLJE II-III**

mkNAnZ

kNhz

M

vaa

au

/4.10010

400*

10

51.2*10`**`

58.57*9.0

27.6

===

==

σ

**POLJE IV-V,V-VI,VII-VIII,VIII-IX,XI-XII**

mkNAnZ

kNhz

M

vaa

au

/4.10010

400*

10

51.2*10`**`

11.39*9.0

26.4

===

==

σ

**POLJE X-XI,XIII-XIV**

mkNAnZ

kNhz

M

vaa

au

/4.10010

400*

10

51.2*10`**`

58.57*9.0

27.6

===

==

σ

**OSLONAC II**

mkNAnZ

kNhz

M

vaa

au

/8.18010

400*

10

52.4*10`**`

16.170*9.0

53.18

===

==

σ

**OSLONAC V,VIII**

mkNAnZ

kNhz

M

vaa

au

/8.18010

400*

10

52.4*10`**`

39.120*9.0

11.13

===

==

σ

**OSLONAC XI**

mkNAnZ

kNhz

M

vaa

au

/8.18010

400*

10

52.4*10`**`

27.145*9.0

82.15

===

==

σ

-Dužina sidrenja armature pravog dela bez kuka za glatku i rebrastu armaturu

odredjuje se prema obrascu:

Za Φ 8(MB20)

8.1

4.1

63.29**4

*

=

=

==

u

p

up

vs cml

γ

τ

γτ

σφ

6)Mrežom armirana medjuspratna konstrukcija (POS 215) **Analiza opterećenja**

Page 33: TM Konstrukcija

33

A A

BB

BB

BA

C

POS R.BROJ OPIS DEBLJINA (cm)

Z,TEŽINA (KN/m3)

UKUPNO (KN/m2)

Stalno opterećenje

1 Parket 2.2 8 0.176 2 Lepak 0.01 3 Blindit 2.5 18 0.45 4 Mršav beton 4 22 0.88 5 AB.konstrukcija 14 3.5 6 Plafon 1.5 19 0.285 q= 5.30

Povremeno p= 1

* Marka betona MB20

* Armatura MGA 500/560

MPa

MPaf

v

b

500

14

=

=

σ

**Uticaji**

Page 34: TM Konstrukcija

34

Koeficijenti ki za odredjivanje momenata savijanja krstasto armiranih ploča, oslonjenih

na sve četiri strane, opterećenih jednakopodeljenim opterećenjem q očitani su iz priloga

4 str.388 armirani beton Radosavljević-Bajić.

PkM

kNllqP

mkNpgq

yxu

u

*

06.2857.4*9.5*28.10**

/28.101*8.13.5*6.1*8.1*6.1 2

=

===

=+=+=

**TIP A**

A

-xMx

My

`/53.1806.285*0605.00605.0

`/24.2006.285*071.0071.0

`/27.606.285*022.0022.0

`/12.906.285*032.0032.0

mkNmMky

mkNmMkx

mkNmMkM

mkNmMkM

y

x

yy

xx

==⇒=→−

==⇒=→−

==⇒=→

==⇒=→

A

Q1

Q4

Q2

`/74.5706.285*1815.01815.0

`/41.7106.285*2505.02505.0

`/42.6506.285*2295.02295.0

`/35.8706.285*3385.03385.0

44

33

22

11

mkNmQkQ

mkNmQkQ

mkNmQkQ

mkNmQkQ

==⇒=→

==⇒=→

==⇒=→

==⇒=→

**TIP B**

Page 35: TM Konstrukcija

35

B

-xMx

My-x

`/11.1306.285*046.0046.0

`/53.1606.285*058.0058.0

`/26.406.285*015.0015.0

`/70.706.285*027.0027.0

mkNmMky

mkNmMkx

mkNmMkM

mkNmMkM

y

x

yy

xx

==⇒=→−

==⇒=→−

==⇒=→

==⇒=→

Q1

Q2

Q1

B

`/00.6406.285*2245.02245.0

`/32.4806.285*1695.01695.0

`/81.8306.285*294.0294.0

33

22

11

mkNmQkQ

mkNmQkQ

mkNmQkQ

==⇒=→

==⇒=→

==⇒=→

**TIP C**

Mx

My-x

C

`/95.2206.285*0805.00805.0

`/27.606.285*022.0022.0

`/70.1006.285*0375.00375.0

mkNmMkx

mkNmMkM

mkNmMkM

x

yy

xx

==⇒=→−

==⇒=→

==⇒=→

Page 36: TM Konstrukcija

36

C

Q2Q1

Q3

`/45.5406.285*191.0191.0

`/98.7006.285*249.0249.0

`/19.10506.285*369.0369.0

33

22

11

mkNmQkQ

mkNmQkQ

mkNmQkQ

==⇒=→

==⇒=→

==⇒=→

**Mu dijagram**

Page 37: TM Konstrukcija

37

( )0,5 levo desnoM M M= ⋅ + - vrši se

osrednjivanje vrednosti momenta izme|u ploča koje nisu

istog tipa

Page 38: TM Konstrukcija

38

**Dimenzionisanje**

MPa

MPaf

v

b

500

14

=

=

σ

cmadh

cmadh

y

xy

xx

3.114.08.05.1142

1.124.05.1142

=−−−=−−−−=

=−−=−−=

φφ

φ

**POLJE 1-2 (y pravac)**

-Pošto nema normalnih sila auu MM =

kNmMM auu 70.10==

b/d/h=100cm/14/11.3cm

2023.23.11*100*100

179.0

10.0179.0500

14*

375.1

406.6

039.4

087.4

100*4.1

100*70.10

30.11

cmN

A

k

k

v

ua

b

==

>==

=

=

=

⇒==

σ

µµ

ε

µ

m

**POLJE 7-8 (y pravac)**

-Pošto nema normalnih sila auu MM =

kNmMM auu 12.9==

b/d/h=100cm/14/11.3cm

2684.13.11*100*100

149.0

10.0149.0500

14*

225.1

320.5

422.4

427.4

100*4.1

100*12.9

30.11

cmN

A

k

k

v

ua

b

==

>==

=

=

=

⇒==

σ

µµ

ε

µ

m

**POLJE I-II (x pravac)**

-Pošto nema normalnih sila auu MM =

Page 39: TM Konstrukcija

39

kNmMM auu 27.6==

b/d/h=100cm/14/12.1cm

221.11.12*100*100

10.0

10.0088.0500

14*

900.0

158.3

710.5

718.5

100*4.1

100*27.6

1.12

cmN

A

k

k

v

ua

b

==

<==

=

=

=

⇒==

σ

µµ

ε

µ

m

**OSLONAC 2 (y pravac)**

-Pošto nema normalnih sila auu MM =

kNmMM auu 74.19==

b/d/h=100cm/14/11.3cm

275.33.11*100*100

332.0

10.0332.0500

14*

100.2

846.11

006.3

009.3

100*4.1

100*74.19

3.11

cmN

A

k

k

v

ua

b

==

>==

=

=

=

⇒==

σ

µµ

ε

µ

m

**OSLONAC II (x pravac)**

-Pošto nema normalnih sila auu MM =

kNmMM auu 53.18==

b/d/h=100cm/14/12.1cm

226.31.12*100*100

269.0

10.0269.0500

14*

800.1

610.9

321.3

326.3

100*4.1

100*53.18

1.12

cmN

A

k

k

v

ua

b

==

>==

=

=

=

⇒==

σ

µµ

ε

µ

m

**usvajanje armature**

Polja 1-2,2-3,3-4,4-5,5-6 2023.2 cmAa =

Page 40: TM Konstrukcija

40

Polja 7-8,8-9,9-10,10-11 2684.1 cmAa = )cm (2.57 Q257armaturu usvajam 2⇒

Polja I-II;...,XIII-XIV 221.1 cmAa =

Oslonci u y pravcu

( ) 4.24cm244 :armaturu svajam

75.3

2

2

Ru

cmAa =

Oslonci u x pravcu

( ) 3.78cm783 :armaturu svajam

26.3

2

2

Ru

cmAa =

**Podaci za crtanje linija zatežućih sila**

cmadh

cmadh

y

xy

x

x

3.112

1.122

=−−−=

=−−=

φφ

φ

**y pravac**

**POLJE 1-2**

mkNAnZ

mhv

kNhz

M

vaa

au

/5.12810

500*

10

57.2*10`**`

65.53.11*5.0*5.0

21.105*9.0

70.10

===

===

==

σ

**POLJE 2-3**

mkNAnZ

kNhz

M

vaa

au

/5.12810

500*

10

57.2*10`**`

71.75*9.0

70.7

===

==

σ

**POLJE 3-4**

mkNAnZ

kNhz

M

vaa

au

/5.12810

500*

10

57.2*10`**`

71.75*9.0

70.7

===

==

σ

**POLJE 4-5**

Page 41: TM Konstrukcija

41

mkNAnZ

kNhz

M

vaa

au

/5.12810

500*

10

57.2*10`**`

71.75*9.0

70.7

===

==

σ

**POLJE 5-6**

mkNAnZ

kNhz

M

vaa

au

/5.12810

500*

10

57.2*10`**`

68.89*9.0

12.9

===

==

σ

**POLJE 7-8**

mkNAnZ

kNhz

M

vaa

au

/5.12810

500*

10

57.2*10`**`

68.89*9.0

12.9

===

==

σ

**POLJE 8-9**

mkNAnZ

kNhz

M

vaa

au

/5.12810

500*

10

57.2*10`**`

71.75*9.0

70.7

===

==

σ

**POLJE 9-10**

mkNAnZ

kNhz

M

vaa

au

/5.12810

500*

10

57.2*10`**`

71.75*9.0

70.7

===

==

σ

**POLJE 5-6**

mkNAnZ

kNhz

M

vaa

au

/5.12810

500*

10

57.2*10`**`

68.89*9.0

12.9

===

==

σ

**OSLONAC 2**

mkNAnZ

kNhz

M

vaa

au

/21210

500*

10

24.4*10`**`

00.194*9.0

74.19

===

==

σ

**OSLONAC 3**

mkNAnZ

kNhz

M

vaa

au

/21210

500*

10

24.4*10`**`

54.162*9.0

53.16

===

==

σ

**OSLONAC 4**

Page 42: TM Konstrukcija

42

mkNAnZ

kNhz

M

vaa

au

/21210

500*

10

24.4*10`**`

54.162*9.0

53.16

===

==

σ

**OSLONAC 5**

mkNAnZ

kNhz

M

vaa

au

/21210

500*

10

24.4*10`**`

78.180*9.0

385.18

===

==

σ

**OSLONAC 8**

mkNAnZ

kNhz

M

vaa

au

/21210

500*

10

24.4*10`**`

78.180*9.0

385.18

===

==

σ

**OSLONAC 9**

mkNAnZ

kNhz

M

vaa

au

/21210

500*

10

24.4*10`**`

54.162*9.0

53.16

===

==

σ

**OSLONAC 10**

mkNAnZ

kNhz

M

vaa

au

/21210

500*

10

24.4*10`**`

78.180*9.0

385.18

===

==

σ

**x pravac**

**POLJE I-II**

mkNAnZ

mhv

kNhz

M

vaa

au

/5.12810

500*

10

57.2*10`**`

06.0121.0*5.0*5.0

58.57*9.0

27.6

===

===

==

σ

Page 43: TM Konstrukcija

43

**POLJE II-III**

mkNAnZ

kNhz

M

vaa

au

/5.12810

500*

10

57.2*10`**`

58.57*9.0

27.6

===

==

σ

**POLJE IV-V,V-VI,VII-VIII,VIII-IX,XI-XII**

mkNAnZ

kNhz

M

vaa

au

/5.12810

500*

10

57.2*10`**`

11.39*9.0

26.4

===

==

σ

**POLJE X-XI,XII-XIV**

mkNAnZ

kNhz

M

vaa

au

/5.12810

500*

10

57.2*10`**`

58.57*9.0

27.6

===

==

σ

**OSLONAC II**

mkNAnZ

kNhz

M

vaa

au

/18910

500*

10

78.3*10`**`

16.170*9.0

53.18

===

==

σ

**OSLONAC V,VIII**

mkNAnZ

kNhz

M

vaa

au

/18910

500*

10

78.3*10`**`

39.120*9.0

11.13

===

==

σ

**OSLONAC XI**

mkNAnZ

kNhz

M

vaa

au

/18910

500*

10

78.3*10`**`

27.145*9.0

82.15

===

==

σ

7)Pečurkasta ploča (ploča oslonjena na stubove) **Analiza opterećenja**

Page 44: TM Konstrukcija

44

POS R.BROJ OPIS DEBLJINA (cm)

Z,TEŽINA (KN/m3)

UKUPNO (KN/m2)

Stalno opterećenje

1 Parket 2.2 8 0.176 2 Lepak 0.01 3 Blindit 2.5 18 0.45 4 Mršav beton 4 22 0.88 5 AB.konstrukcija 14 3.5 6 Plafon 1.5 19 0.285 q= 5.30

Povremeno p= 1

5,9

1, 25 0,75 1, 25 1,334,7

x

y

l

l= = ⇒ < < ⇒

Page 45: TM Konstrukcija

45

( )

( )cmd

cmhb

cml

cmhl

hb

l

ll

cml

d

stuba

sprata

stuba

y

x

15

30

470

301520

min

1535

min

min

min

min

=

=

=

≥≥≥

=

≥≥

**Proračunski model**

**Momenti i transverzalne sile kontinuranih nosača jednakih raspona za ravnomerno

podeljena opterećenja (Menšova tablica)

Za ravnomerno podeljeno opterećenje lpkQlpkM **;** 1

2 ==

k i k1 su odgovarajući koeficijenti iz tablice

`/7.47.4*0.1*

`/91.247.4*3.5*

`/9.59.5*0.1*

`/27.319.5*3.5*

mkNlpq

mkNlgq

mkNlpq

mkNlgq

ypII

ygII

xpI

xgI

===

===

===

===

**I**

Page 46: TM Konstrukcija

46

kNmM

kNmM

kNmM

kNmMM

kNmMM

mkNlgq xgI

91.737.4*27.31*107.0

04.497.4*27.31*071.0

91.737.4*27.31*107.0

OSLONACA IZNAD MOMENTI

87.247.4*27.31*036.0

19.537.4*27.31*077.0

POLJIMA UMOMENTI

`/27.319.5*3.5*

2

4

2

3

2

2

2

4332

2

5421

−=−=

−=−=

−=−=

===

===

===

−−

−−

KNQ

KNQ

KNQ

KNQ

KNQ

KNQ

KNQ

KNQ

D

L

D

L

D

L

76.577.4*27.31*393.0

21.897.4*27.31*607.0

78.787.4*27.31*536.0

20.687.4*27.31*464.0

20.687.4*27.31*464.0

78.787.4*27.31*536.0

21.897.4*27.31*607.0

76.577.4*27.31*393.0

SILE LNETRANSVERZA

5

4

4

3

3

2

2

1

−=−=

==

−=−=

==

−=−=

==

−=−=

==

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( ) kNmM

kNmM

kNmM

kNmM

kNmM

kNmM

kNmMM

kNmMM

kNmMM

kNmMM

mkNlpq xpI

70.17.4*9.5*013.0

77.157.4*9.5*121.0

35.27.4*9.5*018.0

95.137.4*9.5*107.0

70.17.4*9.5*013.0

77.157.4*9.5*121.0

OSLONACA IZNAD MOMENTI

56.107.4*9.5*081.0

86.57.4*9.5*045.0

03.137.4*9.5*100.0

00.37.4*9.5*023.0

POLJIMA UMOMENTI

`/9.59.5*0.1*

2

4max

2

4min

2

3max

2

3min

2

2max

2

2min

2

4332max

2

4332min

2

5421max

2

5421min

==

−=−=

==

−=−=

==

−=−=

===

−=−==

===

−=−==

===

−−

−−

−−

−−

Page 47: TM Konstrukcija

47

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( ) KNQ

KNQ

KNQ

KNQ

KNQ

KNQ

KNQ

KNQ

D

L

D

L

D

L

37.127.4*9.5*446.0

20.177.4*9.5*620.0

72.167.4*9.5*603.0

83.157.4*9.5*571.0

83.157.4*9.5*571.0

72.167.4*9.5*603.0

20.177.4*9.5*620.0

37.127.4*9.5*446.0

SILE LNETRANSVERZA

5max

4max

4max

3max

3max

2max

2max

1max

−=−=

==

−=−=

==

−=−=

==

−=−=

==

**II**

kNmM

kNmM

kNmM

mkNlgq

B

CB

BA

ygII

40.1089.5*91.24*125.0

OSLONACA IZNAD MOMENTI

70.609.5*91.24*070.0

70.609.5*91.24*070.0

POLJIMA UMOMENTI

`/91.247.4*3.5*

2

2

2

−=−=

==

==

===

KNQ

KNQ

KNQ

KNQ

C

BD

BL

A

11.559.5*91.24*375.0

86.919.5*91.24*625.0

86.919.5*91.24*625.0

11.559.5*91.24*375.0

SILE LNETRANSVERZA

−=−=

==

−=−=

==

( )

( )

( )

( )

( )

( ) kNmM

kNmM

kNmM

kNmM

kNmM

kNmM

mkNlpq

B

B

CB

CB

BA

BA

ypII

0

45.209.5*7.4*125.0

OSLONACA IZNAD MOMENTI

45.119.5*7.4*070.0

10.49.5*7.4*025.0

45.119.5*7.4*070.0

10.49.5*7.4*025.0

POLJIMA UMOMENTI

`/7.47.4*0.1*

max

2

min

2

max

2

min

2

max

2

min

=

−=−=

==

−=−=

==

−=−=

===

( )

( )

( )

( ) KNQ

KNQ

KNQ

KNQ

C

BD

BL

A

12.129.5*7.4*437.0

33.179.5*7.4*625.0

33.179.5*7.4*625.0

12.129.5*7.4*437.0

SILE LNETRANSVERZA

max

max

max

max

−=−=

==

−=−=

==

**Kontrola probijanja stuba kroz ploču**

Page 48: TM Konstrukcija

48

član 220: Napon smicanja u kritičnom preseku max

kp s

T

O hτ =

⋅gde su:

- maxT - najveća transverzalna sila u kritičnom preseku pri eksploatacionim

opterećenjima

- kp kp

O d π= ⋅ - obim kritičnog kružnog preseka za unutrašnji stub (to je svaki

krajnji

stub čija je osa od ivice ploče udaljena najmanje 0,5x

l⋅ , tj.

0,5y

l⋅ )

- kp s s

d d h= +

1,13s

d b h= ⋅ ⋅ - prečnik zamenjujućeg kružnog stuba za oslonac

pravougaonog oblika

s

h - srednja statička visina ploče za dva usvojena pravca armature u

kritičnom preseku

cmd

cmh

cmd

kp

s

s

9.46139.33

13

9.3330*30*13.1

=+=

=

==

**Srednji stub**

( ) ( )

MPacmkN

kNT

kNQQII

kNQQIT

cmO

pBg

pg

kp

14.1/114.013*341.147

38.218

38.218

38.2182*33.172*86.91****

91.20172.1620.1778.7821.89****

341.14714.3*9.46

2

max

2

22

max

===

=⇒

=+=+⇒

=+++=+⇒

==

τ

**Krajnji stub**

MPacmkN

kNT

kNQQII

kNQQIT

cmcmO

ApAg

pg

kp

86.0/086.013*41.88

13.70*4.1

13.70

23.6712.1211.55****

13.7037.1276.57****

41.88341.147*6.014.3*9.46*6.0*6.0

2

max

11

max

===

=⇒

=+=+⇒

=+=+⇒

===

τ

Page 49: TM Konstrukcija

49

član 220: Uticaj ekscentričnog oslanjanja ploče na veličinu napona smicanja na mestu

ivičnih i ugaonih stubova usled dejstva opterećenja upravnog na ploču uzima

se tako što se napon smicanja poveća za najmanje 40%.

**Ugaoni stub**

MPacmkN

kNT

kNQQII

kNQQI

T

cmcmO

ApAg

pg

kp

86.0/086.013*20.44

10.35*4.1

10.35

62.332

12.1211.55****

10.352

37.1276.57****

20.44341.147*3.014.3*9.46*3.0*3.0

2

max

11

max

===

=⇒

=+

=+⇒

=+

=+⇒

===

τ

** **

µ - srednja vrednost procenata armiranja preseka ploče gornjom (negativnom)

armaturom iz dva upravna pravca na širini oslonačke

trake 0,4x

l⋅ i 0,4y

l⋅ , koja mora da zadovolji uslove:

0,5% 25 1,5%bk

v

σ≤ ≤ ⋅ ≤

( )

MPa

MPacmkN

MPa

MPa

RA

b

b

a

a

a

a

738.08.1*41.0*

14.1/114.013*341.147

38.218

8.1

6.0

3.1

41.05.0*3.1*45.0**45.0

20.15.0*3.1*3.1**3.1

2

2

2

1

==

===

=

=

=

===

===

τγ

τ

τ

τ

α

µαγ

µαγ

**Srednji stub**

MPaMPacmkN b 738.08.1*41.0*14.1/114.013*341.147

38.2182

2 ==>=== τγτ

⇒ potrebno je povećati debljinu stuba ili ploče, ili konstruisati kapitel stuba

**Krajnji stub**

MPaMPacmkN b 738.08.1*41.0*86.0/086.013*41.88

13.70*4.1 2

2 ==>=== τγτ

⇒ potrebno je povećati debljinu stuba ili ploče, ili konstruisati kapitel stuba

**Ugaoni stub**

Page 50: TM Konstrukcija

50

MPaMPacmkN b 738.08.1*41.0*86.0/086.013*20.44

10.35*4.1 2

2 ==>=== τγτ

⇒ potrebno je povećati debljinu stuba ili ploče, ili konstruisati kapitel stuba

**Dimenzonisanje kapitela**

**srednji stub**

2max

max

max

1

70.5681.0*48.0*8

38.218

*8*

38.218

*8*

48.06.0*2.1*3

2**

3

2

cmT

yx

kNT

Tyx

MPa

doz

doz

a

===

=

=

==

τ

τ

τγ

x y 568.7 10.00 56.87 568.7 15.00 37.91 568.7 20.00 28.44 568.7 25.00 22.75 568.7 30.00 18.96 568.7 35.00 16.25 568.7 37.91 15.00

MPaMPacmKNhO

T

cmdO

cmdd

cmdbd

skp

kpkp

skkp

kksk

48.0466.0/0466.013*34.360

38.218

*

34.360*

70.1141370.10113

70.10190*90*13.1**13.1

2max <====

==

=+=+=

===

τ

π

**Krajnji stub**

Page 51: TM Konstrukcija

51

2max

max

max

1

70.2551.0*48.0*8

13.70*4.1

*8*

13.70

*8*

48.06.0*2.1*3

2**

3

2

cmT

yx

kNT

Tyx

MPa

doz

doz

a

===

=

=

==

τ

τ

τγ

x y 255.70 10.00 25.57 255.70 17.01 15.00

MPaMPacmKNhO

T

cmdO

cmdd

cmdbd

skp

kpkp

skkp

kksk

48.043.0/043.013*34.289*6.0

13.70*4.1

**6.0

*4.1

34.289*

10.92138.6713

10.7970*70*13.1**13.1

2max <====

==

=+=+=

===

τ

π

**Ugaoni stub**

2max

max

max

1

97.1271.0*48.0*8

10.35*4.1

*8*

10.35

*8*

48.06.0*2.1*3

2**

3

2

cmT

yx

kNT

Tyx

MPa

doz

doz

a

===

=

=

==

τ

τ

τγ

x y 127.97 10.00 12.80 127.97 8.53 15

Page 52: TM Konstrukcija

52

MPaMPacmKNhO

T

cmdO

cmdd

cmdbd

skp

kpkp

skkp

kksk

48.043.0/043.013*34.289*3.0

10.35*4.1

**3.0

*4.1

34.289*

10.92138.6713

10.7970*70*13.1**13.1

2max <====

==

=+=+=

===

τ

π

**Momenti savijanja ploče**

** uM za y pravac**

Page 53: TM Konstrukcija

53

( )

( )

( )

( )

( )KNmM

KNmM

KNmM

KNmM

KNmM

KNmM

KNmMM

KNmMM

KNmMM

KNmMM

MMM pgu

196.11570.1*8.191.73*6.1

642.14677.15*8.191.73*6.1

234.7435.2*8.104.49*6.1

574.10395.13*8.104.49*6.1

196.11570.1*8.191.73*6.1

642.14677.15*8.191.73*6.1

224.2986.5*8.187.24*6.1

80.5856.10*8.187.24*6.1

704.7900.3*8.119.53*6.1

558.10803.13*8.119.53*6.1

8.1*6.1

4

4

3

3

2

2

4332

4332

5421

5421

=−=

=+=

=−=

=+=

=−=

=+=

=−==

=+==

=−==

=+==

+=

−−

−−

−−

−−

146.642(115.196) 103.574

(74.234)

58.80(29.224)108.558

(79.704)

146.642(115.196)

58.80(29.224) 108.558

(79.704) **Raspodela ovih momenata po širini trake vrši se na sledeći način:

*za traku preko stubova širine mlx 95.22/9.52

== ⇒

2

*55.0

2

*75.0

.

.

x

uspolja

x

usosl

l

MM

l

MM

=

=

*za traku u polju širine mlx 95.22/9.52

== ⇒

2

*45.0

2

*25.0

.

.

x

uppolja

x

uposl

l

MM

l

MM

=

=

**presek a-a**

Page 54: TM Konstrukcija

54

==

==

==

==

==

==

===

===

===

===

−−

−−

−−

−−

KNmM

KNmM

KNmM

KNmM

KNmM

KNmM

KNmMM

KNmMM

KNmMM

KNmMM

s

s

s

s

s

s

ss

ss

ss

ss

29.2995.2

196.115*75.0

28.3795.2

642.146*75.0

87.1895.2

234.74*75.0

33.2695.2

547.103*75.0

29.2995.2

196.115*75.0

28.3795.2

642.146*75.0

45.595.2

224.29*55.0

96.1095.2

80.58*55.0

86.1495.2

704.79*55.0

24.2095.2

558.108*55.0

,4

,4

,3

,3

,2

,2

,43,32

,43,32

,54,21

,54,21

**presek b-b**

Page 55: TM Konstrukcija

55

==

==

==

==

==

==

===

===

===

===

−−

−−

−−

−−

KNmM

KNmM

KNmM

KNmM

KNmM

KNmM

KNmMM

KNmMM

KNmMM

KNmMM

s

s

s

s

s

s

ss

ss

ss

ss

76.995.2

196.115*25.0

43.1295.2

642.146*25.0

30.695.2

234.74*25.0

78.895.2

547.103*25.0

76.995.2

196.115*25.0

43.1295.2

642.146*25.0

46.495.2

224.29*45.0

97.895.2

80.58*45.0

16.1295.2

704.79*45.0

56.1695.2

558.108*45.0

,4

,4

,3

,3

,2

,2

,43,32

,43,32

,54,21

,54,21

** uM za x pravac**

( )

( )kNmM

kNmM

kNmM

kNmM

kNmMMM

kNmMMM

B

B

CB

CB

pgBA

pgBA

44.1730*8.140.108*6.1

25.21045.20*8.140.108*6.1

74.8910.4*8.170.60*6.1

73.11745.11*8.170.60*6.1

74.8910.4*8.170.60*6.1*8.1*6.1

73.11745.11*8.170.60*6.1*8.1*6.1

=+=

=+=

=−=

=+=

=−=+=

=+=+=

**Raspodela ovih momenata po širini trake vrši se na sledeći način:

*za traku preko stubova širine ml y

35.22/7.42

== ⇒

2

*55.0

2

*75.0

.

.

x

uspolja

x

usosl

l

MM

l

MM

=

=

Page 56: TM Konstrukcija

56

*za traku u polju širine ml y

35.22/7.42

== ⇒

2

*45.0

2

*25.0

.

.

x

uppolja

x

uposl

l

MM

l

MM

=

=

**presek c-c**

==

==

==

==

==

==

KNmM

KNmM

KNmM

KNmM

KNmM

KNmM

B

B

CB

CB

BA

BA

35.5535.2

44.173*75.0

10.6735.2

25.210*75.0

00.2135.2

74.89*55.0

55.2735.2

73.117*55.0

00.2135.2

74.89*55.0

55.2735.2

73.117*55.0

**presek d-d**

==

==

==

==

==

==

KNmM

KNmM

KNmM

KNmM

KNmM

KNmM

B

B

CB

CB

BA

BA

45.1835.2

44.173*25.0

37.2235.2

25.210*25.0

18.1735.2

74.89*45.0

54.2235.2

73.117*45.0

18.1735.2

74.89*45.0

54.2235.2

73.117*45.0

**Proračun armature** * Marka betona MB20

* Armatura RA 400/500

MPa

MPaf

v

b

400

14

=

=

σ

**y pravac** *presek a-a*

Page 57: TM Konstrukcija

57

polje 1-2, 4-5

2

,54,21

512.412*100*100

376.0

20.0376.0400

14*

950.1

739.10

149.3

156.3

100*4.1

100*24.20

12

24.20

cmN

A

k

k

KNmMM

v

ua

b

ss

==

>==

=

=

=

⇒==

== −−

σ

µµ

ε

µ

m

usvajam armaturu 7Rφ 10(5.50cm2)

polje 2-3, 3-4

2

,43,32

40.212*100*100

200.0

20.0200.0400

14*

275.1

667.5

284.4

289.4

100*4.1

100*96.10

12

96.10

cmN

A

k

k

KNmMM

v

ua

b

ss

==

>==

=

=

=

⇒==

== −−

σ

µµ

ε

µ

m

usvajam armaturu 5Rφ 10(3.93 cm2)

Oslonci 2 i 4

Page 58: TM Konstrukcija

58

2

,2

75.812*100*100

729.0

20.0729.0400

14*

475.3

841.20

318.2

325.2

100*4.1

100*28.37

12

28.37

cmN

A

k

k

KNmM

v

ua

b

s

==

>==

=

=

=

⇒==

=

σ

µµ

ε

µ

m

usvajam armaturu 9Rφ 12(10.18 cm2)

oslonac 3

2

,3

012.612*100*100

501.0

20.0501.0400

14*

450.2

324.14

750.2

767.2

100*4.1

100*33.26

12

33.26

cmN

A

k

k

KNmM

v

ua

b

s

==

>==

=

=

=

⇒==

=

σ

µµ

ε

µ

m

usvajam armaturu 7Rφ 12(7.92 cm2)

*presek b-b*

polje 1-2, 4-5

Page 59: TM Konstrukcija

59

2

,54,21

72.312*100*100

310.0

20.0310.0400

14*

700.1

851.8

454.3

480.3

100*4.1

100*56.16

12

56.16

cmN

A

k

k

KNmMM

v

ua

b

ss

==

>==

=

=

=

⇒==

== −−

σ

µµ

ε

µ

m

usvajam armaturu 6Rφ 10(4.71cm2)

polje 2-3, 3-4

2

,43,32

40.212*100*100

200.0

20.0162.0400

14*

125.1

622.4

737.4

741.4

100*4.1

100*97.8

12

97.8

cmN

A

k

k

KNmMM

v

ua

b

ss

==

<==

=

=

=

⇒==

== −−

σ

µµ

ε

µ

m

usvajam armaturu 5Rφ 10(3.93 cm2)

Oslonci 2 i 4

Page 60: TM Konstrukcija

60

2

,2

772.212*100*100

231.0

20.0231.0400

14*

400.1

591.6

984.3

027.4

100*4.1

100*43.12

12

43.12

cmN

A

k

k

KNmM

v

ua

b

s

==

>==

=

=

=

⇒==

=

σ

µµ

ε

µ

m

usvajam armaturu 5Rφ 10(3.93 cm2)

oslonac 3

2

,3

40.212*100*100

200.0

20.0156.0400

14*

100.1

451.4

825.4

792.4

100*4.1

100*78.8

12

78.8

cmN

A

k

k

KNmM

v

ua

b

s

==

>==

=

=

=

⇒==

=

σ

µµ

ε

µ

m

usvajam armaturu 5Rφ 10(3.93 cm2)

**x pravac** *presek c-c*

Page 61: TM Konstrukcija

61

polje A-B, B-C

272.513*100*100

440.0

20.0440.0400

14*

200.2

568.12

923.2

931.2

100*4.1

100*55.27

13

55.27

cmN

A

k

k

KNmMM

v

ua

b

CBBA

==

>==

=

=

=

⇒==

== −−

σ

µµ

ε

µ

m

usvajam armaturu 9Rφ 10(7.07 cm2)

oslonac B

2821.1513*100*100

217.1

20.0217.1400

14*

65.4

764.34

871.1

878.1

100*4.1

100*10.67

13

10.67

cmN

A

k

k

KNmM

v

ua

a

B

==

>==

=

=

=

⇒==

=

σ

µµ

ε

µ

m

usvajam armaturu 9Rφ 16(18.10 cm2)

*presek d-d*

polje A-B, B-C

Page 62: TM Konstrukcija

62

2628.413*100*100

356.0

20.0356.0400

14*

875.1

177.10

231.3

240.3

100*4.1

100*54.22

13

54.22

cmN

A

k

k

KNmMM

v

ua

b

CBBA

==

>==

=

=

=

⇒==

== −−

σ

µµ

ε

µ

m

usvajam armaturu 7Rφ 10(5.50cm2)

oslonac B

2628.413*100*100

356.0

20.0356.0400

14*

875.1

177.10

231.3

252.3

100*4.1

100*37.22

13

37.22

cmN

A

k

k

KNmM

v

ua

b

B

==

>==

=

=

=

⇒==

=

σ

µµ

ε

µ

m

usvajam armaturu 7Rφ 10(5.50cm2)

armatura Mmax

Page 63: TM Konstrukcija

63

**x pravac**

presek a-a polje 1-2, 4-5 7Ro10(5.50cm2) 21.24 polje 2-3, 3-4 5Ro10(3.93cm2) 10.96 oslonci 2 I 4 9Ro12(10.18cm2) 37.28 oslonac 3 7Ro12(7.92cm2) 26.33 presek b-b

polje 1-2, 4-5 6Ro10(4.71cm2) 16.56 polje 2-3, 3-4 5Ro10(3.93cm2) 8.97 oslonci 2 I 4 5Ro10(3.93cm2) 12.43 oslonac 3 5Ro10(3.93cm2) 8.78

**y pravac** presek c-c

polje A-B, B-C 9Ro10(7.07cm2) 27.55

oslonac B 9Ro16(18.10cm2) 67.1 presek d-d

polje A-B, B-C 7Ro10(5.50cm2) 22.54

oslonac B 7Ro10(5.50cm2) 22.37

**Podaci za crtanje linija zatežucih sila**

1 ; za 02

= ± ⋅ − = ⇒ =

au u u u au u

dM M N a N kN M M

**y pravac** *presek a-a*

cmhv

mcmz

612*5.0*5.0

108.08.1012*9.0

===

===

polje 1-2, 4-5

mkNAnZ

mhv

kNhz

M

vaa

au

/00.22010

400*

10

50.5*10`**`

06.012.0*5.0*5.0

67.196*9.0

24.21

===

===

==

σ

polje 2-3, 3-4

mkNAnZ

mhv

kNhz

M

vaa

au

/20.15710

400*

10

93.3*10`**`

06.012.0*5.0*5.0

48.101*9.0

96.10

===

===

==

σ

oslonci 2 i 4

Page 64: TM Konstrukcija

64

mkNAnZ

mhv

kNhz

M

vaa

au

/20.40710

400*

10

18.10*10`**`

06.012.0*5.0*5.0

19.345*9.0

28.37

===

===

==

σ

oslonac 3

mkNAnZ

mhv

kNhz

M

vaa

au

/80.31610

400*

10

92.7*10`**`

06.012.0*5.0*5.0

80.243*9.0

33.26

===

===

==

σ

*presek b-b*

polje 1-2, 4-5

mkNAnZ

mhv

kNhz

M

vaa

au

/40.18810

400*

10

71.4*10`**`

06.012.0*5.0*5.0

33.153*9.0

56.16

===

===

==

σ

polje 2-3, 3-4

mkNAnZ

mhv

kNhz

M

vaa

au

/20.15710

400*

10

93.3*10`**`

06.012.0*5.0*5.0

06.83*9.0

97.8

===

===

==

σ

oslonci 2 i 4

mkNAnZ

mhv

kNhz

M

vaa

au

/20.15710

400*

10

93.3*10`**`

06.012.0*5.0*5.0

10.115*9.0

43.12

===

===

==

σ

oslonac 3

mkNAnZ

mhv

kNhz

M

vaa

au

/20.15710

400*

10

93.3*10`**`

06.012.0*5.0*5.0

30.81*9.0

78.8

===

===

==

σ

**x pravac**

*presek c-c*

Page 65: TM Konstrukcija

65

polje A-B, B-C

mkNAnZ

mhv

kNhz

M

vaa

au

/80.28210

400*

10

07.7*10`**`

065.013.0*5.0*5.0

47.235*9.0

55.27

===

===

==

σ

oslonac B

mkNAnZ

mhv

kNhz

M

vaa

au

/00.72410

400*

10

10.18*10`**`

065.013.0*5.0*5.0

50.573*9.0

10.67

===

===

==

σ

*presek d-d*

polje A-B, B-C

mkNAnZ

mhv

kNhz

M

vaa

au

/00.22010

400*

10

50.5*10`**`

065.013.0*5.0*5.0

56.192*9.0

54.22

===

===

==

σ

oslonac B

mkNAnZ

mhv

kNhz

M

vaa

au

/00.22010

400*

10

50.5*10`**`

065.013.0*5.0*5.0

20.191*9.0

37.22

===

===

==

σ

8)Armirano-betonski zid (POS214) član 187: Zidovi su elementi konstrukcije izloženi pretežno pritisku, sa odnosom strana

poprečnog preseka 5b d> ⋅ .

Page 66: TM Konstrukcija

66

član 188:

Minimalni prečnik šipke u zidovima je 8mm , a ako se armiraju mrežastom armaturom,

najmanji prečnik podužne armature je 5mm .

* Marka betona MB20

* Armatura RA 400/500

MPa

MPaf

v

b

400

14

=

=

σ

mL

mmLa

mL

cmd

mh

mh

platna

72.490.5*8.0*8.0

59.090.5*1.0*1.0

90.5

15

80.2

40.3

2

1

==

===

=

=

=

=

**Proračun armature**

**vertikalna armatura** član 70: Vertikalno armiranje dijafragmi vrši se mekom armaturom ili u kombinaciji sa

zavarenom mrežom i armaturom. Na krajevima dijafragme vrši se grupisanje armature

na dužini 1 10 preseka. Presek te armature na svakom kraju dijafragme ne sme biti

manji od 0,15%=µµµµ od ukupne površine zida. Srednji deo zida može se i zavarenim

mrežama sa presekom 0,15%=µµµµ od ukupne povržine zida. Ukupna vertikalna armatura

ne sme biti manja od 0,45% površine horizontalng preseka zida.

**na delu 0.1* L**

2

min 28.13100

590*15*15.0

100** cm

cmcm

LdAa === µ

usvajam 10RΦ14(15.39cm2)

**na delu 0.8*L**

Page 67: TM Konstrukcija

67

( )

2

min,

2

2

a

2

2

min

83.39100

590*15*45.055.4839.15*289.1*7.4*2

`/89.1AQ189armaturu usvajam64.62

28.13

28.13100

590*15*15.0

100**

cmAcmA

mcmcm

cmcm

cmL

dA

aa

a

==>=+=

=⇒=

=== µ

**horizontalna armatura** član 195 (BAB '87 ): Radi održavanja glavne vertikalne armature u odredjenom

položaju

upotrebljava se horizontalna montažna armatura i medjusobne veze obeju ravni

armature.

Broj veza po 2m zida ne sme biti manji od 4. Ove veze se ne moraju izvoditi ako je

prečnik podužne armature najmanje 12mm , ili ako je zaštitni sloj betona najmanje dve

debljine šipke podužne armature, ili ako glavna armatura leži unutar podeone. Na

slobodnim ivicama zida ili platna, ugaone šipke podužne armature se obezbe|uju

uzengijama.

član 71 (Pravilnik o seizmici):

Horizontalno armiranje dijafragmi odredjuje se proračunom, tako da se računska

seizmička poprečna sila za razmatrani nivo, odredjena na način propisan ovim

Pravilnikom, isključivo pokriva horizontalnom armaturom. Presek horizontalne

armature ne sme biti manji od 0,20%µ = povrčine vertikalnog preseka zida.

član 196 (BAB '87 ): 0,1%ap

A ≥ betonskog preseka sa svake strane zida

0,075%ap

A ≥ betonskog preseka za zavarene armaturne mreče

Najveće rastojanje horizontalne armature ne sme biti veće od 30cm , a prečnik šipke

ne sme biti manji od max1 4φ vertikalne armature.

**za h=3.4m**

( )cmA

cm

mcm

cmH

dA

a

a

73.5939.15*208.3*7.4*2 armatura a vertikalnukupna

08.3AQ308armaturu usvajam

`/340.3/20.10

20.10100/340*15*20.0100

**

2

a

2

2

min

=+=⇒

=

=

=== µ

**Sidrenje i preklapanje armature**

član 143: Sidrenje profila zategnute rebraste armature vr{i se pravim delom ili sa

pravougaonom kukom.

Page 68: TM Konstrukcija

68

dužina sidrenja armature pravog dela bez kuka:

- za uslove dobre athezije 4

vs

p u

lφ σ

τ γ

⋅⇒ =

⋅ ⋅ član 149)

1,75=p MPaτ (za 30 i 400 500MB RA ) - dopušteni računski napon prijanjanja

1,8uγ = - koeficijent sigurnosti

( )1,4 400

44,44 1,75 1,8

za 14s

l cm φ⋅

= =⋅ ⋅

član 150: , ,min 1 ; s ef s s

l l lα α= ⋅ > = − za sidrenje zategnutih ili pritisnutih šipki bez kuka, i

pritisnutih šipki sa kukama

( ), 1,0 44,4 44,4 45 za 14s efl cm cm φ= ⋅ = ≈

,min 0,5 0,5 44,4 22,2s sl l cm= ⋅ = ⋅ = 10 10 1,4 14cmφ> ⋅ = ⋅ = i 15cm>

član 161: Za 12mmφ ≤ preklapanje nosivih žica ( )koje su kod mre`e u oba pravcaQ ,

iznosi 40cm (tabela 28).

član 144: Standarne kuke na krajevima uzengija od glatke armature oblikuju se kao

kose kuke, povijanjem armature za 135o .

9) Grede i stubovi

Page 69: TM Konstrukcija

69

30; 31,5=MB E GPa (član 52; tabela 8)

Stubovi: 30 30cm×

20,090,075

1, 2 1,2

xy

AA m= = =

340,3 0,3

0,00067512

zI m

⋅= =

Rigle: 30 50cm× 20,3 0,5 0,15

xA m= ⋅ =

20,150,125

1, 2 1, 2

xy

AA m= = =

340,3 0,5

0,00312512

zI m

⋅= =

Stubovi 1 21−

0,3 0,3 25 2, 25stuba

g kN m= ⋅ ⋅ =

Stalno opterećenje:

`/66.2875.391.24

`/91.24

`/75.325*5.0*3.0

mKNg

mKNg

mKNg

u

rigle

=+=

=

==

Promenjivo opterećenje:

Page 70: TM Konstrukcija

70

`/7.4 mKNp =

Dejstvo seizmike

član 219 ovog pravilnika: Ukupna težina objekta Q odre|uje se kao suma stalnog

opterećenja i opterećenja snegom (opterećenje od vetra i

korisno opterećenje od kranova ne uzimaju se u obzir kod

seizmičkih proračuna).

Korisno opterećenje uzima se u visini od 50% opterećenja.

Težina stalne opreme uzima se u punom iznosu.

( )[ ]

( )[ ]

kNQ

hhggBpgQ stubarigle

843.386

2

8.24.3*25.2*38.11*75.37.4*2/13.5

2**38.11**2/

1

211

=

++++=

=+

+++=

( )[ ]

( )[ ] kN

hhggBpgQQQQQ ii

stubarigle

818.3842

8.28.2*25.2*38.11*75.37.4*2/13.5

2**38.11**2/ 1

65432

=+

+++=

=+

+++===== +

[ ] kNggBgQ stubarigle 488.3448.2**38.11**7 =++=

**Proračun seizmičkih sila:

Page 71: TM Konstrukcija

71

kNGKS

kNG

K

GKS

u

u

771.13242.2655*05.0*

421.2655

05.0

*

===

=

=

=

Na osnovu Pravilnika o tehničkim normativima za izgradnju objekata visokogradnje

u seizmičkim područjima:

- koeficijent kategorije objekta ……… 0 1,0=k - za hotele (član 4)

- koeficijent seizmičkog intenziteta….. 0,05=sk - za VIII zonu (član 24)

- koeficijent duktiliteta,prigusenja……………….. 1,0p

k =

- kategorija tla II……………………… - za koeficijent dinamičnosti dk (član 25)

**Raspodela seizmičkih sila:

( )

kNS

kNS

kNS

kNS

kNS

kNS

kNS

HG

HG

HGSS

n

i

ii

n

i

ii

ii

82.2919.30978

2.20*488.344*771.132

70.2819.30978

4.17*818.384*771.132

10.2419.30978

6.14*818.384*771.132

46.1919.30978

8.11*818.384*771.132

84.1419.30978

0.9*818.384*771.132

23.1019.30978

2.6*818.384*771.132

64.519.30978

4.3*843.386*771.132

19.309782.20*488.3444.176.148.110.92.6*818.3844.3*843.386*

*

**

7

6

5

4

3

2

1

1

1

==

==

==

==

==

==

==

=++++++=

=

=

=

**dijagrami od stalnog opterecenja**

Page 72: TM Konstrukcija

72

46.95

46.95

45.89

45.89

46.14

46.14

46.09

46.09

46.27

46.27

45.46

45.46

49.61

49.61

27.29

-13.64

-27.29

13.64

39.88

-44.34

-39.88

44.34

-71.64

-92.57

-71.64

37.92

-36.89

-37.92

36.89

-76.77

-89.55

-76.77

38.43

-38.65

-38.43

38.65

-76.56

-89.28

-76.56

39.71

-38.94

-39.71

38.94

-77.37

-88.57

-77.37

33.96

-37.40

-33.96

37.40

-77.10

-88.47

-77.10

64.23

-46.70

-64.23

46.70

-80.66

-86.54

-80.66

-64.23

-94.65 -64.23

Page 73: TM Konstrukcija

73

-82.34

92.65-92.65

82.34

-86.50

88.49-88.49

86.50

-85.57

89.42-89.42

85.57

-85.60

89.39-89.39

85.60

-85.34

89.65-89.65

85.34

-85.33

89.66-89.66

85.33

-83.95

91.05-91.05

83.95

39.62-39.62

25.48-25.48

28.09-28.09

27.53-27.53

26.72-26.72

30.08-30.08

12.04-12.04

Page 74: TM Konstrukcija

74

-39.62-39.62

14.1414.14-86.89

-189.86

-86.89

-2.60-2.60

-182.49

-375.94

-182.49

0.560.56

-277.16

-563.89

-277.16

0.810.81

-371.86

-751.78

-371.86-3.36-3.36

-466.30

-940.18

-466.30

18.0418.04

-560.73

-1128.61

-560.73

-654.76

-1320.78

-654.76

**dijagrami od povremenog opterecenja**

Page 75: TM Konstrukcija

75

9.02

9.02

8.82

8.82

8.87

8.87

8.86

8.86

8.90

8.90

8.68

8.68

11.24

11.24

5.25

-2.62

-5.25

2.62

7.67

-8.53

-7.67

8.53

-13.77

-17.78

-13.77

7.30

-7.10

-7.30

7.10

-14.76

-17.20

-14.76

7.38

-7.43

-7.38

7.43

-14.73

-17.14

-14.73

7.72

-7.52

-7.72

7.52

-14.90

-17.00

-14.90

6.16

-7.09

-6.16

7.09

-14.80

-17.00

-14.80

14.26

-9.58

-14.26

9.58

-15.74

-16.49

-15.74

-14.26

-21.56 -14.26

Page 76: TM Konstrukcija

76

-2.31 2.31

-5.78 5.78

-5.14 5.14

-5.29 5.29

-5.44 5.44

-4.73 4.73

-8.51 8.51

16.14

-17.4917.49

-16.14

16.40

-17.2317.23

-16.40

16.41

-17.2217.22

-16.41

16.46

-17.1717.17

-16.46

16.44

-17.1917.19

-16.44

16.69

-16.9416.94

-16.69

18.53

-21.0021.00

-18.53

Page 77: TM Konstrukcija

77

-135.56

-267.00

-135.56

-116.32

-228.91

-116.32

3.47 3.47

-97.12

-191.66

-97.12

-0.64 -0.64-77.92

-154.41

-77.92

0.15 0.15

-58.66

-117.27

-58.66

0.15 0.15

-39.41

-80.09

-39.41

-0.71 -0.71

-19.93

-43.41

-19.93

3.78 3.78

-8.51 -8.51

**dijagrami od seizmicke sile**

Page 78: TM Konstrukcija

78

-17.92

10.69-17.07

13.59

-35.06

27.38-33.22

29.63

5.53

-17.92

16.32

-27.76

2.37

-13.59

-53.08

43.94-49.91

47.90

15.82

-29.53

33.64

-44.28

13.31

-27.26

-68.64

58.47-64.45

63.44

25.59

-37.26

50.71

-60.21

22.98

-34.59

-80.83

69.72-75.75

75.69

33.85

-43.05

64.99

-72.22

31.25

-40.47

-88.74

77.43-83.48

83.5841.35

-46.98

75.26

-80.48

38.87

-44.44

-88.49

75.22-81.47

83.68

46.29

-47.39

88.69

-85.65

43.30

-44.71

96.31

-42.20

109.16

-68.00

95.43

-40.38

Page 79: TM Konstrukcija

79

39.94 52.11 40.74

31.43 62.26 33.46

29.75 55.62 31.55

25.61 49.00 27.46

20.56 39.61 22.45

14.49 27.83 16.20

5.70 15.74 8.38

-30.94

-30.70

-31.26

-31.11

-28.62

-28.47

-24.63

-24.50

-19.53

-19.39

-13.60

-13.53

-8.15

-7.80

Page 80: TM Konstrukcija

80

96.93

-61.03

-174.00

74.99

-51.79

-140.20

2.87 -7.28

52.42

-42.94

-106.29

-8.55 -1.9132.51

-34.09

-75.02

-10.70 -4.08

16.58

-25.25

-47.73

-14.40 -5.02

5.75

-16.42

-25.53

-18.04 -6.24

0.85

-7.65

-9.20-19.91 -7.82

-24.12 -8.38

**Dimenzionisanje RIGLI**(30,31) *Proračun armature*

Page 81: TM Konstrukcija

81

30; 20,5bMB f MPa= (član 82; tabela 15)

400 500 2; 400vRA MPaσ− = (član 69; tabela 14)

0 30 50 46b d h cm= (za grede 0 2a cm= - član 135)

*Presek u polju 10-11,11-12*

*slučaj stalnog I promenjivog opterećenja (g+p)*

zatezanje 57.18.16.1

78.898.16.1

kNNNN

kNmMMM

pgu

pgu

=+=

=+=

89.78

89.78

73.80 -73.80

-149.41

-174.24

-75.21 75.21

-149.01

-173.70

1 ;2

au u u

dM M N a

= ± ⋅ −

(za silu pritiska znak +)

kNmM au 45.8904.02

5.0*57.178.89 =

−−=

*(g+p+s) ( )( ) pritisak 67.123.1

33.913.1

kNNNNN

kNmMMMM

spgu

spgu

=++=

=++=

91.33

79.10

1 ;2

au u u

dM M N a

= ± ⋅ −

(za silu pritiska znak +)

kNmM

kNmM

au

au

99.93

45.8999.9304.02

5.0*67.1233.91

=⇒

⇒>=

−+=

Page 82: TM Konstrukcija

82

%2.0%395.0400

5.20*714.7*

714.7

550.1

691.3k

presek armirani ojednostruk 719.1741.3

30*5.20

1000*99.93

46

*

>===

=

=

⇒=⇒

⇒>===

v

b

b

b

au

o

f

za

bf

M

hk

σµµ

µ

ε

površina zategnute armature

2

150.5

10*400

57.146*30*

100

395.0**

100cm

NhbA

v

uoa =+==

−σ

µm

usvajam armaturu: ( )204.8164 cmAa =φ

(član 178: min max3 , 15 ; e cm e cm= = član 180: min 8mmφ = )

*Presek u čvoru 11*

*slučaj stalnog I promenjivog opterećenja (g+p)*

zatezanje 57.18.16.1

70.1738.16.1

kNNNN

kNmMMM

pgu

pgu

=+=

=+=

89.78

89.78

73.80 -73.80-149.41

-174.24

-75.21 75.21-149.01

-173.70

1 ;2

au u u

dM M N a

= ± ⋅ −

(za silu pritiska znak +)

kNmM au 37.17304.02

5.0*57.170.173 =

−−=

*(g+p+s)

Page 83: TM Konstrukcija

83

( )( ) pritisak 67.123.1

82.2363.1

kNNNNN

kNmMMMM

spgu

spgu

=++=

=++=

79.10

-236.82

1 ;2

au u u

dM M N a

= ± ⋅ −

(za silu pritiska znak +)

kNmM

kNmM

au

au

48.239

37.17348.23904.02

5.0*67.1282.236

=⇒

⇒>=

−+=

%2.0%06.1400

5.20*694.20*

694.20

450.3

325.2k

presek armirani ojednostruk 719.1331.2

30*5.20

1000*48.239

46

*

>===

=

=

⇒=⇒

⇒>===

v

b

b

b

au

o

f

za

bf

M

hk

σµµ

µ

ε

površina zategnute armature

2

1667.14

10*400

57.146*30*

100

06.1**

100cm

NhbA

v

uoa =+==

−σ

µm

usvajam armaturu: ( )201.17196 cmAa =φ

(član 178: min max3 , 15 ; e cm e cm= = član 180: min 8mmφ = )

*Presek u čvoru 10-12*

*slučaj stalnog I promenjivog opterećenja (g+p)*

zatezanje 57.18.16.1

01.1498.16.1

kNNNN

kNmMMM

pgu

pgu

=+=

=+=

Page 84: TM Konstrukcija

84

89.78

89.78

73.80 -73.80

-149.41

-174.24

-75.21 75.21

-149.01

-173.70

1 ;2

au u u

dM M N a

= ± ⋅ −

(za silu pritiska znak +)

kNmM au 68.14804.02

5.0*57.101.149 =

−−=

*(g+p+s) ( )( ) pritisak 67.123.1

76.2233.1

kNNNNN

kNmMMMM

spgu

spgu

=++=

=++=

91.33

79.10

-236.82

-223.76

1 ;2

au u u

dM M N a

= ± ⋅ −

(za silu pritiska znak +)

kNmM

kNmM

au

au

44.226

68.14844.22604.02

5.0*67.1276.223

=⇒

⇒>=

−+=

%2.0%999.0400

5.20*497.19*

497.19

250.3

388.2k

presek armirani ojednostruk 719.1397.2

30*5.20

1000*44.226

46

*

>===

=

=

⇒=⇒

⇒>===

v

b

b

b

au

o

f

za

bf

M

hk

σµµ

µ

ε

površina zategnute armature

Page 85: TM Konstrukcija

85

2

183.13

10*400

57.146*30*

100

999.0**

100cm

NhbA

v

u

oa =+==−σ

µm

usvajam armaturu: ( )201.17196 cmAa =φ

(član 178: min max3 , 15 ; e cm e cm= = član 180: min 8mmφ = )

član 180: U seizmički aktivnim područjima, kod okvirnih sistema, podužna armatura u

gredama - kontinualnim nosačima na mestu oslonca postavlja se obostrano

tako da se pritisnuta armatura usvaja najmanje kao polovina potrebne

zategnute armature.

( )16404.8 polja iz armaturom eobezbedjuj se to

915.683.13*5.0

2

min,1

φcmAa

Aa

=

==

*Podaci za crtanje linija zatežućih sila*

cmhv

cmhz

o

o

23*5.0

4.4146*9.0*9.0

==

===

*Polje 10-11,11-12*

kNZkNAZ

kNNz

MZ

uvaau

uau

u

60.22860.32140*04.8*

60.22857.14.41

100*99.93

=>===

=+=+=

∑ σ

*Čvor 11*

kNZkNAZ

kNNz

MZ

uvaau

uau

u

40.68060.32140*01.17*

02.58057.14.41

100*48.239

=>===

=+=+=

∑ σ

*Čvor 10-12*

kNZkNAZ

kNNz

MZ

uvaau

uau

u

40.68060.32140*01.17*

53.54857.14.41

100*44.226

=>===

=+=+=

∑ σ

**Granično stanje nosivosti – uticaj Tsila**

*Presek u čvoru 10,12* kNTTT pgu 08.1668.16.1 =+=

U oblasti oslonaca transferzalne sile mogu da se smanje (član 95):

( )

kNTT

c

kNqdc

T

mkNq

u

up

u

71.13837.2708.166T

oslonca sirina

37.2763.57*5.0*75.03/30.0**75.02

/63.577.4*8.166.28*6.1

u.r =−=∆−=

=+=

+=∆

=+=

*Presek učvoru 11* kNTTT pgu 47.1748.16.1 =+=

U oblasti oslonaca transferzalne sile mogu da se smanje (član 95):

Page 86: TM Konstrukcija

86

( )

kNTT

c

kNqdc

T

mkNq

u

up

u

1.14737.2747.174T

oslonca sirina

37.2763.57*5.0*75.03/30.0**75.02

/63.57

u.r =−=∆−=

=+=

+=∆

=

Nominalni računski napon smicanja (član 88) :

;τ =⋅mu

u

T

b z b - minimalna širina poprečnog preseka na delu od neutralne linije do

zategnute armature

z - krak unutrašnjih sila 00,9 09 41,4z h cm= ⋅ = ⋅

89clan 1.108.1/108.050*9.0*30

95.145

*

2101110 MPaMPacmkN

zb

Tr

u

nn =>===== τττ

⇒nije potrebno proračunati armaturu za prihvatanje uticaja od dejstva

transferzalnih sila član 182: Grede moraju po celoj dužini osiguranja imati uzengije na razmaku

2 3ukupne visine nosača, ali ne većem od 30cm u slučaju da je max rτ τ≤ ,

odnosno na razmaku 1/3 visine preseka, od. 20cm u slučaju da je max rτ τ> . Pri

dvostrukom armiranju preseka uzengije moraju biti na razmaku od 15φ , gde je

φ prečnik najtanje šipke podužne pritisnute armature. Prečnik uzengija mora

biti najmanje 6mmφ ( max 12mmφ za uzengije od rebraste armature - član 140).

150 16,7 20

3u

e cm cm= ⋅ = < ⇒usvajam uzengije 6 20U cmφ

član 180: U blizini čvora, čak i kada osiguranje nije potrebno na dužini nosača od

0,2 l⋅ , gde je l teorijski raspon nosača, poželjno je progustiti uzengije na

dvostruko manjem rastojanju nego u polju grede. Ove uzengije moraju biti

zatvorene sa preklopom.

Page 87: TM Konstrukcija

87

član 182: Ako ne postoje statičke podužne žipke u svim

uglovima svih uzengija, treba predvideti

odgovarajuće konstruktivne (montažne)

podužne šipke ( min 12mmφ ), da bi se omogućilo

povezivanje gornjeg i donjeg pojasa betona

uzengijama.

član 180: Iz konstruktivnih razloga na bočnim strana preseka 50h cm≥ rastojanje

podužnih šipki armature je max 30cm , što se izvodi postavljanjem podužne šipke

( min 8mmφ ).

** Presek u polju rigli kao T – presek**

član 183: Korisna sadejstvujuća širina pritisnute ploče kod grede T - preseka:

- za podeljena opterećenja,

- za simetrične preseke, i

- za nosače gde je debljina ploče na spoju sa nosačem 14cm iznosi najmanje

1 10 ukupne njegove visine ( 1

50 5 ,10

cm⋅ = pa je cmd p 514 >= ), ali ne manja

debljina ploče od 8cm , odredjuje se kao manja vrednost iz izraza:

0,1

20

0,25

r p r

r r

b b d e

b b l e

= + ⋅ ≤

= + ⋅ ≤

rb - širina rigle ( )30cm

p

d - debljina pritisnute pločle 14cm

r

l - osovinsko rastojanje rebara ( )4,70m

0l - rastojanje nultih tačaka momentne površine na delu nosača gde je ploča pritisnuta,

odnosno, raspon obostrano oslonjene grede,( 0l = l *0,7-priblizna metoda).

Tdx

dM

qdx

dT

mkNqmx

mkNqx

=

−=

=⇒=

=⇒=

`/316.5490.5

`/316.540

Page 88: TM Konstrukcija

88

89.78

-149.01

-173.70

ml

mx

mx

o 4624.31509.16133.4

6133.4

1509.1

2

1

=−=

=

=

cmbb

cmlb

cmlbb

cmdbb

r

or

pr

120

470

12056.116100*4624.3*25.030*25.0

31014*2030*20

min ==⇒

==

⇒=+=+=

=+=+=

U slučaju 5 rb b≤ ⋅ (kao što je ovde slučaj: 120 5 30 150cm< ⋅ = ) primenjuje se tačniji

postupak. Umesto tačnog postupka u praksi se koristi jednostavniji, koji se zasniva na

odredjivanju ekvivalentnog pravougaonog preseka širine i

b bχ= ⋅ , čime se T - presek

zamenjuje pravougaonim, dimenzija 0ib d h .

%2.0%376.0400

5.20*337.7*

130.0

337.7

500.1

782.3k

presek armirani ojednostruk 719.1797.3

30*5.20

1000*24.90

46

*

24.90)04.03322.0(*57.178.89)04.0(*

>===

=

=

=

⇒=⇒

⇒>===

=−+=−+=

v

b

b

b

au

o

Tuuau

f

s

za

bf

M

hk

kNmyNMM

σµµ

µ

ε

Page 89: TM Konstrukcija

89

cmdcmhsx

b

b

h

d

po

r

o

p

1498.546*13.0*

430/120

304.046

14

=<===

==

==

⇒ analizirani presek, u statičkom smislu, radi kao pravougaoni presek širine 120b cm= .

aA

T

n nx

y =

33

.22

t29.2

2

d =

14

p

h =

46

0

d=

50

pritisnuta zona

Br=30cm

B=120cm

usvajam armaturu: ( )204.8164 cmAa =φ

(član 178: min max3 , 15 ; e cm e cm= = član 180: min 8mmφ = )

**Ispitivanje prslina rigli**

Poznato:

30; 20,5=bMB f MPa (član 82; tabela 15)

400 500; 400vGA MPaσ = (član 69; tabela 14)

0 30 50 46b d h cm= 28,04

aA cm=

Prema članu 114 Pravilnika: za 30500/400 =⇒ pkRA

0,2=ua mm (član 113; tabela 18)

*Presek u polju*

[ ]

nepohodan je prslina otvoraproracun 667.2%233.2100*12*30

04.8

*

04.8

%667.22.0*30

16

*%

⇒<====

==≥

bzbz

az

uP

z

hbA

A

aK

µ

φµ

505 25

2 2bz

dh a cmφ= + ⋅ ≤ = =

cmcmhbc 25126.1*54 <=+=

*Sračunavanje rastojanja prslina psl *

cme

cm

5.6

6.1

=

Page 90: TM Konstrukcija

90

0

1,64 3,2

2a cm= − =

( )1 0,4 za RA 400 500k =

( )2 0,125 za pravougaoni oblik dijagrama napona zatezanja u betonu kod savijanjak =

( ) cmKKealz

ops 28.1102233.0

6.1*125.0*4.0)5.6*10.02.3(*2***10.0*2 21 =++=++=

µ

φφ

*Sračunavanje karakteristične širine prslina ( )tka *

*presek u polju* 2

1 21,7 1 0,2apa

k ps u

a a

a l a mmE

σσβ β

σ

= ⋅ ⋅ − ⋅ ⋅ ⋅ < =

1807.168.1*5.0

4.06.0*

4.06.0

59.2275.22581.0*807.1*6

50*30*

6

*

87.67/787.646*9.0*04.8

100*59.22

*

27.165/527.1646*9.0*04.8

100*01.55

*

22.2228.1

400

min

44

22

2

2

>=

+=

+=

===≅

====

===+

==

=

MPafd

f

kNmkNcmfdb

M

MPacmkNzA

M

MPacmkNzA

MM

MPa

bzbzs

bzsp

a

p

ap

a

pg

v

a

σ

γ

σ

σ

bzsf - čvrstoća betona pri zatezanju savijanjem

bzf - čvrstoća betona pri aksijalnom zatezanju

0,7bz bzmf f= ⋅ ( za 30 2,4bzm

MB f MPa⇒ = ; (član 51)

0,7 2,4 1,68bzf MPa= ⋅ =

( )1 1,0 za RA 400 500β =

2 0,5β = (za dugotrajno i vi{e puta ponovljeno optere}enje) 52,1 10aE MPa= ⋅

cmcmmmak 2.0138.00138.028.11*27.165

87.67*5.0*11*

10*1.2

27.165*70.1

2

5<==

−=

⇒karakteristična širina prslina je manja od dozvoljene vrednosti, pa zbog toga ne

treba povećati dimenzije rigli.

*presek nad osloncem*

Poznato:

30; 20,5=bMB f MPa (član 82; tabela 15)

400 500; 400vGA MPaσ = (član 69; tabela 14)

0 30 50 46b d h cm= 28,04

aA cm=

0,2=ua mm (član 113; tabela 18)

Prema članu 114 Pravilnika: za 400 500 30p

RA k⇒ =

Page 91: TM Konstrukcija

91

( )19

% 3,167%30 0,2

z

p uk a

φµ ≥ = =

⋅ ⋅ - koeficijent armiranja zategnute površine betona

17,01100 100 4,2%

30 13,5

az

bz

A

Aµ = ⋅ = ⋅ =

( = ⋅bz bzA b h - zategnuta površina betona;

za grede 50

5 252 2

bz

dh a cmφ= + ⋅ ≤ = =

4 5 1,9 13,55 25 13,5bz bz

h cm cm h cm= + ⋅ = < ⇒ = )

Kako je 4,2% 3,167%> ⇒ proračun otvora prslina nije neophodan

**Ispitivanje ugiba rigli**

Poznato:

30; 20,5=bMB f MPa (član 82; tabela 15)

400 500; 400v

RA MPaσ = (član 69; tabela 14)

0 30 50 46b d h cm= 5 22,1 10 21000aE MPa kN cm= ⋅ =

5 20,315 10 3150bE MPa kN cm= ⋅ = (član 52; tabela 8) 28,04

aA cm=

kNmM g 14.46=

kNmMMM pgq 01.55=+=

Prema čanu 118 Pravilnika:

1gu

l m

Md k

l k k Mα∞

≥ ⋅ + ⋅ ⋅

300uk = (za gredne elemente - član 117)

16lk = (član 118; tabela 19)

mk zavisi od koeficijenta armiranja µ (član 118; tabela 20)

0

8,04100 100 0,58% 625,60

30 46

am

Ak

b hµ = ⋅ = ⋅ = ⇒ =

⋅ ⋅

α∞ koeficijent uticaja skupljanja i tečenja betona

1 02 1, 2 2 1, 2 2 0,8

8,04

a

a

A

Aα∞ = − ⋅ = − ⋅ = >

(1a

A - površina pritisnute armature i jednaka je 0 jer je u pitanju jednostruki presek)

500,0847

590

d

l= =

ugib sracunati je potrebno nije 08.0*1**

0847.0 je pošto

08.02*01.55

14.461*

6.625*16

300*1*

*

⇒=

+>=⇒

=

+=

+

α

α

q

g

ml

u

q

g

ml

u

M

M

kk

k

l

d

M

M

kk

k

**Dimenzionisanje stubova 7, 8 i 9** *Osetljivost konstrukcije na horizontalna pomeranja*

Page 92: TM Konstrukcija

92

Konstrukcija se može smatrati nepomerljivom ako su elementi koji je ukrućuju u

horizontalnom pravcu relativno simetrično rasporedjeni u osnovi objekta i ako njihova

krutost na savijanje zadovoljava sledeću bezdimenzionalnu relaciju:

( )0,6; 4b b

QH n

E I⋅ ≤ ≥

∑∑

n - broj spratova konstrukcije

H - ukupna visina deformabilnog dela konstrukcije, mereno od nivoa temelja ili od

nivoa “uklještenja” za uticaj seizmike ili vetra

Q∑ - suma svih vertikalnih eksploatacionih opterećenja, uključujući i deo opterećenja

koje prihvataju elementi za ukrućenje

b bE I⋅∑ - suma krutosti na savijanje u neisprskalom stanju svih vertikalnih elemenata za

ukrućenje objekta u pravcu za koji se utvrudjuje osetljivost na pomeranja

7 spratova 4n = >

∑ =

=+=

kNQ

mH

421.2655

2.208.2*64.3

5 20,315 10 3150bE MPa kN cm= ⋅ = 3

6 20,3 0,331,5 10 3 212625

12b b

E I kN m⋅

⋅ = ⋅ ⋅ ⋅ =∑

cvorovima mpomerljivi sa je sistem 6.0257.2212625

421.2655*2.20 ⇒>=

*Dužine izvijanja stubova*

0,4s

r

EI

I

EI

I

ψ

= ≥

∑, gde je:

s

EI

I

∑ - suma krutosti svih stubova vezanih u posmatranom čvoru

r

EI

I

∑ - suma krutosti svih rigli vezanih u posmatranom čvoru (zbog prslina na rigli,

njene krutost se redukuje faktorom 0,5)

*čvorovi 7 i 9*

4.082.1

9.5

1*

12

5.0*3.0*10*5.31*5.0

)8.2

1

8.2

1(*

12

3.0*3.0*10*5.31

36

36

>=+

Page 93: TM Konstrukcija

93

*čvorovi 10 i 12*

4.082.1

9.5

1*

12

5.0*3.0*10*5.31*5.0

)8.2

1

8.2

1(*

12

3.0*3.0*10*5.31

36

36

>=+

*čvor 8*

4.091.0

)9.5

1

9.5

1(*

12

5.0*3.0*10*5.31*5.0

)8.2

1

8.2

1(*

12

3.0*3.0*10*5.31

36

36

>=

+

+=ψ

*čvor 11*

4.091.0

)9.5

1

9.5

1(*

12

5.0*3.0*10*5.31*5.0

)8.2

1

8.2

1(*

12

3.0*3.0*10*5.31

36

36

>=

+

+=ψ

** Vitkost stubova**

član 108: Za višespratne okvire sa pomerljivim čvorovima vitkost se može odrediti

prema približnom obrascu:

12

,k bkik

A

l

δλ

⋅ ⋅= gde je:

ik

λ - vitkost stubova k - tog sprata, jednaka za sve stubove k - tog sprata

k

δ - relativno pomeranje krajeva stubova k - tog sprata u odnosu na donji sprat

za uticaj horizontalne sile 1H = u vrhu rama i za 1b

E =

bk

A - ukupna povr{ina betonskog preseka svih stubova k - tog sprata

l - teorijska visina stubova k - tog sprata

Page 94: TM Konstrukcija

94

vitkostiumereneoblast 75725.4125

726.410.3

3.0*3*1073.1612*12

1073.16126562.37367635.5348

2

912

⇒<=<

==

=−=−=

λ

λ

δδδ

(član 106)

član 105: Provera stabilnosti od uticaja izvijanja ne vrši se u slučaju ako je: ( ) 75iza λ ≤

1 3,5e d ≥ gde je: 1e - ekscentricitet normalne sile pritiska po teoriji I reda

1

Me

N

=

, d - odgovarajuća visina poprečnog preseka.

*stubovi 7 i 9*

ispunjen nije 105clan 5.3462.030/85.13

85.131385.029.10212.9730.466

98.4630.792.37

03.80803.012.9730.466

30.792.37

04.80804.030.466

92.37

1

,1

,1

,1

⇒<==

==++

++=

++

++=

==+

+=

+

+=

====

++

+

d

e

cmmNNN

MMMe

cmmNN

MMe

cmmN

Me

spg

spg

spg

pg

pg

pg

g

g

g

*stub 8*

ispunjen nije 105clan 5.3228.030/85.6

85.60685.094.4266.19118.940

48.80

1

,1

⇒<==

==++

=++

++=++

d

e

cmmNNN

MMMe

spg

spg

spg

⇒ potrebno je izvršiti proveru stabilnosti od uticaja izvijanja, koja se za oblast umerene

vitkosti vrši približnim postupkom - metodom zamenjujućeg ekscentriciteta, tj.

metodom dopunske ekscentričnosti (član 106).

*Dodatni ekscentricitet usled te~enja betona ( )eϕ *

član 106: Efekti tečenja se zanemaruju ako je: 50

iλ ≤

1 2e

d>

0,2g q

N N≤ ⋅ ( g - stalno; q - ukupno optere}enje; N - sila pritiska)

*stubovi 7 i 9*

⇒<= 50725.41λ uslov je ispunjen

⇒<== 2462.030/85.131

d

euslov nije ispunjen

( ) ⇒=++>= 142.133*2.030.466 spgg NNNN uslov nije ispunjen

Kako je dovoljno da je bar jedan od uslova zadovoljen, to se efekti tečnja u ovom

slučju mogu zemariti.

Page 95: TM Konstrukcija

95

*stub 8*

⇒<= 50725.41λ uslov je ispunjen

⇒<== 2228.030/85.131

d

euslov nije ispunjen

Kako je dovoljno da je bar jedan od uslova zadovoljen, to se efekti tečnja u ovom

slučju mogu zemariti.

*Početni ekscentricitet oe *

02 10 ,300

ihcm e cm≤ = ≤ član 106

( )0,05 20 1 ; za 2= ⋅ − ⋅ + <sr sr srk ψ ψ ψ

( )

0,9 1 ; za 2

0,5 srednja vrednost krajeva stubova

sr sr

sr a b

k ψ ψ

ψ ψ ψ ψ

= ⋅ + ≥

= ⋅ + −

*stubovi 7 i 9*

425.1300

427

27.4526.1*8.2

526.182.11*)82.120(*5.0

82.1

==

==

=+−=

=

o

i

sr

e

h

k

ψ

*stub 8*

231.1300

369

69.3319.1*8.2

319.191.01*)91.020(*5.0

91.0

==

==

=+−=

=

o

i

sr

e

h

k

ψ

*Dodatni ekscintricitet 2e *

*stubovi 7 i 9*

136.3160

25*

3.0462.030/85.13

2

1

=−

=

⇒>==

λde

d

e

*stub 8*

874.210.0*100

25*

3.0228.030/85.13

12

1

=+−

=

⇒<==

d

ede

d

e

λ

*Ukupni ekscentricitet*

*stubovi 7 i 9*

cme 411.18= *stub 8*

cme 955.10= *Proračun armature stubova*

*stubovi 7 i 9*

Page 96: TM Konstrukcija

96

kNmeNM

kNN

uu

u

667.20018411.0*93.1089*

93.1089

===

=

*stub 8*

kNmeNM

kNN

uu

u

786.23910955.0*83.2188*

83.2188

===

=

30; 20,5=bMB f MPa (član 82; tabela 15) 3 ; 30 ; 0,1a

a cm d cmd

= = =

400 500; 400vGA MPaσ = (član 69; tabela 14) 3 ; 30 ; 0,1c

c cm b cmb

= = =

Za 0,1a

d= ; 0,1

c

b= i za simetrično armiranje (zbog alternativnog uticaja seizmičkih

sila) 1 2a a

A A= , na osnovu interakcijskog dijagrama za pravougaoni presek (dijagram

114), dobija se:

*stubovi 7 i 9*

3.1

363.010*5.20*900*30

100*667.200

**

591.010*5.20*30*30

93.1089

**

12

1

=⇒

===

===

µ

b

u

b

u

fdb

Mn

fdb

Nn

član 188: Prečnik žice ili šipke podužne armature u stubovima iznosi najmanje

min 12mmφ , a najmanji koeficijent armiranja podužnom armaturom u centrično

pritisnutim stubovima iznosi: min 0,4 0,6%50

iλµ = − ≥ .

6.06.0066.0400/5.20*3.1*

6.06.04345.04.050

725.414.0

50

min

minmin

=⇒<===

=⇒<=−=−=

µσ

µµ

µλ

µ

v

bf

( ) ( )1 2

2 2 20,6030 30 5,4 2,7 usvajam 4R 14 6,16

100 100a a a a

A b d cm A A cm A cmµ

φ= ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ = = = ⇒ =

*stub 8*

6.1

433.010*5.20*900*30

100*786.239

**

186.110*5.20*30*30

83.2188

**

12

1

=⇒

===

===

µ

b

u

b

u

fdb

Mn

fdb

Nn

član 188: Prečnik žice ili šipke podužne armature u stubovima iznosi najmanje

min 12mmφ , a najmanji koeficijent armiranja podužnom armaturom u centrično

pritisnutim stubovima iznosi: min 0,4 0,6%50

iλµ = − ≥ .

6.06.0082.0400/5.20*6.1*

6.06.04345.04.050

725.414.0

50

min

minmin

=⇒<===

=⇒<=−=−=

µσ

µµ

µλ

µ

v

bf

( ) ( )1 2

2 2 20,6030 30 5,4 2,7 usvajam 4R 14 6,16

100 100a a a a

A b d cm A A cm A cmµ

φ= ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ = = = ⇒ =

Page 97: TM Konstrukcija

97

član 194: Broj šipki armature u stubovima ne sme biti manji od 4. Za obično armiranje

stubova, prečnik šipki uzengija, po pravilu, iznosi 6mm , ako je prečnik glavne

armature do 20mm , a 8mm , ako je prečnik glavne armature preko 20mm .

član 191: U seizmičkim područjima armiranje stubova vrši se tako što se podužna

armatura prevodi preko čvorova za 1m najmanje (bez nastavljanja na preklop),

s tim da se zatvorene uzengije sa zatvaranjem na preklop po kraćoj strani, na

ovoj dužini postavljaju na najvećem razmaku od 7,5φ , odnosno 10cm . Na

ostaloj dužini postavljaju se normalne uzengije, bez preklopa, na najvećem

razmaku od 15φ , odnosno 20cm (φ - prečnik najtanje podužne šipke).

7,5 7,5 1,6 12,0 6 10cm U cmφ φ⋅ = ⋅ = ⇒ usvajam uzengije

15 15 1,6 24,0 6 20cm U cmφ φ⋅ = ⋅ = ⇒ usvajam uzengije

**Sidrenje i preklapanje armature** *Rigle*

podužna armatura

član 143: Sidrenje profila zategnute rebraste armature vrši se pravim delom ili sa

pravougaonom kukom.

dužina kuke na krajevima rebraste podužne armature

- za 10 3 8≤ ⇒ ∆ = ⋅ +klφ φ

- za 10 11> ⇒ ∆ = ⋅klφ φ

( )11 1,6 17,6 18kl cm cm φ∆ = ⋅ = ≈ za 16

( )11 1,9 20,9 21kl cm cm φ∆ = ⋅ = ≈ za 19

dužina sidrenja armature pravog dela bez kuka

- za uslove dobre athezije 4

vs

p u

lφ σ

τ γ

⋅⇒ =

⋅ ⋅ (član 149)

1,75=p MPaτ (za 30 i 400 500MB RA ) - dopušteni računski napon prijanjanja

1,8uγ = - koeficijent sigurnosti

( )1,6 400

50,84 1,75 1,8

sl cm φ

⋅= =

⋅ ⋅za 16

( )0,8 400

25,44 1,75 1,8

sl cm φ

⋅= =

⋅ ⋅za 8 ( )

1,9 40060,3

4 1,75 1,8s

l cm φ⋅

= =⋅ ⋅

za 19

član 150: , ,min

2

3s ef s s

l l lα α= ⋅ > = − ; za sidrenje zategnutih {ipki sa kukama

1α = − za sidrenje zategnutih ili pritisnutih {ipki bez kuka i pritisnutih {ipki sa kukama

( ), 0,667 25,4 16,95 20 za 8s efl cm cm φ= ⋅ = ≈

,min 0,5 0,5 25,4 12,7s sl l cm= ⋅ = ⋅ = 10 10 0,8 8cmφ> ⋅ = ⋅ = i 15cm>

( ), 1,0 50,8 50,8 51 za 16s efl cm cm φ= ⋅ = ≈

,min 0,5 0,5 50,8 25,4s s

l l cm= ⋅ = ⋅ = 10 10 1,6 16cmφ> ⋅ = ⋅ = i 15cm>

( ), 0,667 60,3 40,2 40 za 19s efl cm cm φ= ⋅ = ≈

,min 0,5 0,5 60,3 30,2s sl l cm= ⋅ = ⋅ = 10 10 1,9 19cmφ> ⋅ = ⋅ = i 15cm>

Page 98: TM Konstrukcija

98

uzengije na sredini rigle

član 144: Standarne kuke na krajevima uzengija od glatke armature oblikuju se kao

kose kuke, povijanjem armature za 135o .

za 6 10 :U mm mmφ = <

8∆ =kul cm

2 2 16 6

1,92 3 10 2 2 0,6

2

1,9 2,22 2 20 2 0,6

2 2

16 6 0,6 164,8 165

u u u ul a b

cm

φ= ⋅ + ⋅ + − ⋅ =

= ⋅ ⋅ + ⋅ + ⋅ +

+ ⋅ ⋅ + + + ⋅ +

+ − ⋅ = ≈

*Stubovi* podužna armatura

član 197: U seizmički aktivnim područjima nastavke podužne armature

preklapanjem vršiti u zoni gde su zatezanja manja (van plastičnih zglobova), tj. van

područja za koje je propisano progušćenje uzengija ( )1m≥ . Nastavci preklapanjem

po spratu izvode se samo za polovinu armature stuba, dok je druga polovina bez

nastavaka ili sa zavarenim nastavcima. Nastavci u stubovima se vrše bez kuka.

uzengije u sredini stuba

za 6 10 :U mm mmφ = <

8∆ =kul cm

2 2 16 6= ⋅ + ⋅ + − ⋅ =u u u ul a b φ

1,62 1 20 2 2 0,6

2

1,62 1 20 2 2 0,6

2

16 6 0,6 103,6 105cm

= ⋅ ⋅ + ⋅ + ⋅ +

+ ⋅ ⋅ + ⋅ + ⋅ +

+ − ⋅ = ≈

uzengije u zoni čvora

za 6 10 :U mm mmφ = < 8∆ =kul cm

3 2 16 6u u u u

l a b φ= ⋅ + ⋅ + − ⋅ =

1,63 1 20 2 2 0,6

2

1,62 1 20 2 2 0,6

2

16 6 0,6 126,4 127cm

= ⋅ ⋅ + ⋅ + ⋅ +

+ ⋅ ⋅ + ⋅ + ⋅ +

+ − ⋅ = ≈

Page 99: TM Konstrukcija

99

10)Prethodno napregnuta greda

Najpre se usvoje dimenzije preseka, i to:

‡ gornja flanša ( ) ( ) 00,25 0,40 4 5b d b≈ ÷ ⋅ ≤ ÷

‡ ( )2 0,15 0,20d d≈ ÷ ⋅

‡ rebro ( )0 0,20 0,25 12 15b b cm≈ ÷ ⋅ ≥ ÷

‡ ( )1 0,15 0,20d d≈ ÷ ⋅

‡ donja flanša ( )1 0,75 1,0b b≈ ÷ ⋅

‡ visina grede 1 1

15 22d l

≈ ÷ ⋅

A. Geometrijske karakteristike preseka

i 2

iF m [ ]iy m 3

i iF y m ⋅ [ ]i Ty y m− ( )

2 2

i Ty y m − 4

polI m 4

sopI m 4

I m

1 0,260 1,50 0,390 0,608 0,3697 0,0961 0,0035 0,0996

2 0,135 0,85 0,1148 -0,042 0,0018 0,0002 0,0091 0,0093

3 0,220 0,20 0,044 -0,692 0,4789 0,1054 0,0029 0,1083

∑ 0,615 0,5488 0,2017 0,0155 0,2172

Page 100: TM Konstrukcija

100

0,54880,892 89,2

0,615

i iT

i

F yy m cm

F

⋅= = = =

1,70 0,892 0,808 80,8T

H y m cm− = − = =

40,21720,2688

0,808g

T

IW m

H y= = =

40,21720,2435

0,892d

T

IW m

Y= = =

0,24350,396 39,6

0,615

dg

WK m cm

F= = = = - rastojanje od težišta do jezgra preseka gore

0,26880,437 43,7

0,615

g

d

WK m cm

F= = = = - rastojanje od težišta do jezgra preseka dole

i 2

iF m [ ]iy m 3

i iF y m ⋅ [ ]i Ty y m− ( )

2 2

i Ty y m − 4

polI m 4

sopI m 4

I m

1 0,2405 1,515 0,3644 0,640 0,4096 0,0985 0,0027 0,1012

2 0,7315 0,665 0,4864 -0,210 0,0441 0,0323 0,1078 0,1401

∑ 0,972 0,8508 0,1308 0,1105 0,2413

0,8508

0,875 87,50,972

i iT

i

F yy m cm

F

⋅= = = =

1,70 0,875 0,825 82,5T

H y m cm− = − = =

40,24130,2925

0,825g

T

IW m

H y= = =

40,24130,2758

0,875d

T

IW m

y= = =

0,27580,284 28,4

0,972

dg

WK m cm

F= = = = - rastojanje od te`i{ta do jezgra preseka gore

0,29250,301 30,1

0,972

g

d

WK m cm

F= = = = - rastojanje od te`i{ta do jezgra preseka dole

B. Analiza opterećenja

‡ sopstvena te`ina nosača: ( )0,615 25 0,3 na ime vute 15,675b bg F kN mγ= ⋅ = ⋅ + =

‡ od ploče : 1 1, , 1, , 19,728 17,42 37,148l g l d

g Q Q kN m= ⋅ = + =

1, , 1, , 3,156 2,787 5,943l p l p

p Q Q kN m= ⋅ = + =

Statički uticaji: 2 2

max

15,675 17,7613,85

8 8g

g lM kNm

⋅ ⋅= = =

1

2 2

1max

37,148 17,71454,76

8 8g

g lM kNm

⋅ ⋅= = =

2 2

max

5,943 17,7232,74

8 8p

p lM kNm

⋅ ⋅= = =

C. Prethodno naprezanje nosača

Page 101: TM Konstrukcija

101

član 42: Proračun konstrukcija i elemenata mora da sadrži dokaz najnepovoljnijih

napona koji nastaju u toku izvodjenja konstrukcija i u toku eksploatacije,

kao i dokaz sigurnosti konstrukcija i elemenata protiv loma.

C.1) Odre|ivanje broja kablova za trajnu fazu

**presek u sredini raspona**

max 613,85 1454,76 232,74 2301,35M kNm= + + =

max Te y ξ= − - eksentricitet rezultante kablova od težišta nosača

ξ - težipte kablova mereno od donje ivice nosača (pri čemu se broj kablova mora

prethodno pretpostaviti, pa ako se taj broj ne pogodi, račun se mora ponoviti)

Pretpostavljam 6 kablova 12 7φ (1 kabl čini 12 žica 7φ ). Bočni položaj (po širini

nosača) kablova mora da se poklapa sa težišnom linijom nosača u bočnom pravcu, da se

ne bi stvorili torzioni momenti.

Za pretpostavljeni broj i prečnik žica 6 kablova 12 7φ (č1800/1600):

‡ površina žica (jednog kabla) 2

,1 4,618kF cm=

‡ tip kotve ,D DU

‡ zaštitna cev 38 40mm

3 10 3 27,518,8

6cmξ

⋅ + ⋅= =

max 89,2 18,8 70,4e cm= − =

max 70,4 39,6 110g

e K cm+ = + =

Potrebna sila u kablu: 2

max, ,

2301,35 102092,14

110k potr

g

MN kN

e K∞

⋅= = =

+

Dobijena vrednost sile prednaprezanja se uvećava zbog gubitka u fazi eksploatacije

(ukupni gubitci iznose 10 25%÷ ). Za pretpostavljene gubitke sile od 25% imamo:

Page 102: TM Konstrukcija

102

, ,0

2192,312923,08

0,75k potr

N kN== =

Za IMS sistem početna sila u kablu obično se kreće od 60 70%k

f÷ (k

f -

karateristična čvrstoća žice), a maksimalna početna sila kabla je 0,75k

f⋅ (za 6 kablova

12 7 570kNφ − ), pa je broj kablova:

( ),0 2923,085,12 usvajam 6 kablova 12 7 IMS

570 570

k

k

Nn φ= = = ⇒

Sada je početna sila prednaprezanja: ,0 6 570 3420k

N kN= ⋅ =

Trajna sila prednaprezanja: , 0,75 3420 2565k

N kN∞ = ⋅ =

**presek nad osloncem**

0M kN= (sila prednaprezanja treba da deluje u

težištu poprečnog preseka, dakle

kablove treba rasporediti tako da se

njihovo težište poklopi sa težištem

nosača)

25 50 75 100 125 15087,5

6T

cm yξ+ + + + +

= = =

C.2) Odredjivanje naponskog stanja u preseku na sredini raspona

**I faza - faza prethodnog naprezanja (početna sila ,0kN , sopstvena težina nosača)**

,0 3420k

N kN=

Page 103: TM Konstrukcija

103

,0 ,0 max 3420 0,704 2407,68k k

M N e kNm= ⋅ = − ⋅ = −

615,85g

M kNm=

2407,68 615,85 1791,83M kNm∆ = − + = −

Za , ,40 : 3,0 ; 19,5g doz d doz

MB MPa MPaσ σ= − = (član 44; tabela 5)

,0 3 33420 1791,8310 10 1,105

0,615 0, 2688

k

g

b g

N MMPa

F Wσ − −

∆ = − ⋅ = − ⋅ = −

,0 3 33420 1791,8310 10 12,920

0,615 0,2435

k

d

b d

N MMPa

F Wσ − − ∆

= + ⋅ = + ⋅ =

**II faza - faza eksploatacije (trajna sila ,kN ∞ , totalno opterećenje)**

, 2565k

N kN∞ =

, , max 2565 0,704 1805,76k k

M N e kNm∞ ∞= ⋅ = − ⋅ = −

max 2301,35M kNm=

1805,76 2301,35 495,59M kNm∆ = − + =

Za , ,40 : 16,0 ; 1,8g doz d doz

MB MPa MPaσ σ= = − (~lan 44; tabela 5)

, 3 32565 495,5910 10 7,844

0,615 0, 2688

k

g

b g

N MMPa

F Wσ ∞ − −

∆ = − ⋅ = − ⋅ =

, 3 32565 495,5910 10 0,115

0,615 0, 2435

k

d

b d

N MMPa

F Wσ ∞ − − ∆

= + ⋅ = + ⋅ =

C.3) Kontrola koeficijenta sigurnosti

**od pojave prslina**

1,15pr

pr

q

M

Mγ = ≥ - za kablovska prednaprezanja (član 50)

prM - moment pojave prslina

qM - moment od ukupnog (eksploatacionog) opterećenja

( )pr d b bzsM W fσ= ⋅ ⋅

bσ - ivični normalni napon od savijanja od trajne sile prednaprezanja u posmatranoj

ivici

bzsf - čvrstoća betona na zatezanje od savijanja

4

0,40,6 1

bzs bzf f

d

= + ⋅ >

d - visina poprečnog preseka u m

bzsf - čvrstoća betona pri aksijalnom zatezanju

0,7bz bzm

f f= ⋅

Za 40 2,9bzm

MB f MPa⇒ = (član 51)

0,7 2,9 2,03bz

f MPa= ⋅ =

Page 104: TM Konstrukcija

104

4

0,40,6 2,03 1,929 1

1,7bzsf MPa

= + ⋅ = >

3 32565 1805,7610 10 11,587

0,615 0,2435

k kb d

b d

N MMPa

F Wσ σ − −

= = + ⋅ = + ⋅ =

( ) 30,2435 11,587 1,929 10 3291,146prM kNm−= ⋅ + ⋅ =

,

3291,1461, 43 1,15

2301,35pr pr doz

γ γ= = > = ⇒ nosač je bezbedan od prslina

**od pojave loma (približan proračun)**

‡ lom preko armature

( ),1l k k aM n F d aσ ξ= ⋅ ⋅ ⋅ − −

a - rastojanje od gornje ivice do težišta pritisnutog dela

( )6 4,618 160 1,70 0,188 0,20 5816,463lM kNm= ⋅ ⋅ ⋅ − − =

,

max

5816, 4632, 25 1,8

2301,35

ll l doz

MK K

M= = = > = (~lan 53)

⇒ nosač je siguran na pojavu loma po armaturi

‡ lom preko betona

( )

( ), 0,7

65 40 0,7 4,0 1,70 0,188 0, 20 9551,36

l b bkM F f d a

kNm

ξ= ⋅ ⋅ ⋅ − − =

= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ − − =

gornje flan{e

,

max

9551,364,15 1,8

2301,35

ll l doz

MK K

M= = = > = (član 53)

⇒ nosač je siguran na pojavu loma po betonu

C.4) Trasa kablova

Vodjenje kablova 1 6, ,k kK vrši se po paraboli II reda ( ) '

2

4 fy x l x x x

lη∗ ⋅

= ⋅ ⋅ − = ⋅ ⋅ .

f - razlika položaja kabla u preseku nad osloncem i položaja istog u preseku u sredini

nosa~a

Page 105: TM Konstrukcija

105

presek 0 1 2 3 4 5 6

19,5l m=

[ ]'x m 0 1,475 2,95 4,425 5,9 7,375 8,85

'x l x= − 17,7 16,225 14,75 13,275 11,80 10,325 8,85

'x x⋅ 0 23,932 43,523 58,742 69,62 76,147 78,323

1k

η 2150 27,5 122,5 ; 1,2886f cm cm mη= − = =

[ ]y cm∗ 0 30,84 56,08 75,70 89,71 98,12 100,93

[ ]y cm 150 112,57 81,95 58,13 41,11 30,91 27,5

2k

η 2125 27,5 97,5 ; 1,0256f cm cm mη= − = =

[ ]y cm∗ 0 24,55 44,64 60,25 71,40 78,10 80,33

[ ]y cm 125 95,21 70,83 51,88 38,34 30,21 27,5

3k

η 2100 27,5 72,5 ; 0,7627f cm cm mη= − = =

[ ]y cm∗ 0 18,25 33,20 44,80 53,10 58,08 59,74

[ ]y cm 100 77,85 59,72 45,62 35,55 29,51 27,5

4k

η 275 10 65 ; 0,6838f cm cm mη= − = =

[ ]y cm∗ 0 16,36 29,76 40,17 47,61 52,07 53,56

[ ]y cm 75 55,14 38,89 26,25 17,22 11,8 10

5k

η 250 10 40 ; 0,4208f cm cm mη= − = =

[ ]y cm∗ 0 10,07 18,31 24,72 29,30 32,05 32,96

[ ]y cm 50 37,78 27,78 20 14,44 11,11 10

6k

η 225 10 15 ; 0,1578f cm cm mη= − = =

[ ]y cm∗ 0 3,78 6,87 9,27 10,99 12,02 12,36

[ ]y cm 25 20,42 16,67 13,75 11,67 10,42 10

1 2 3 4 5 6y k k k k k k= + + + + +∑ 525 398,97 285,84 215,63 158,33 123,96 112,5

6r

y y n y= =∑ ∑ 87,5 66,5 47,64 35,94 26,39 20,66 18,75

[ ]Ty cm 87,5 89,2 89,2 89,2 89,2 89,2 89,2

r T re y y= − 0 22,7 41,56 53,26 62,71 68,54 70,45

C.5) Statički uticaji u presecima 0-6

**g**

1

2

0 : 15,675

17,7 : 15,675

x q kN m

x m q kN m

= =

= =

17,7

15,675 138,7242

gR kN= ⋅ =

dT

qdx

= −

dM

Tdx

=

1 115,675T q dx c x c= − ⋅ + = − ⋅ +∫

za 10 : 138,724x c T kN= = =

15,675 138,724g

T x= − ⋅ +

2

2 215,675 138,7242

xM T dx c x c= ⋅ + = − ⋅ + ⋅ +∫

za 20 : 0x c M= = =

Page 106: TM Konstrukcija

106

27,8375 138,724gM x x= − ⋅ + ⋅

** 1g p+ **

1

2

0 : 43,091

17,7 : 43,091

x q kN m

x m q kN m

= =

= =

1

17,743,091 381,36

2g p

R kN+ = ⋅ =

143,091 381,36

g pT x+ = − ⋅ +

1

221,5455 381,36g pM x x+ = − ⋅ + ⋅

presek gM

1g pM + M∑ g

T 1g p

T + T∑

0 0 0 0 132,724 381,36 514,08

1 187,57 515,63 703,20 115,60 317,80 477,40

2 341,03 997,89 1338,92 92,48 254,24 346,72

3 460,39 1265,64 1726,04 69,36 190,68 260,04

4 545,65 1500,03 2045,68 46,24 127,12 173,36

5 596,80 1640,66 2237,46 23,12 63,56 86,68

6 613,85 1687,54 2301,39 0 0 0

C.6) Proračun promene sile prednaprezanja

**pad napona usled trenutnih (elastičnih) deformacija( član 34)**

Trenutne deformacije betona nastaju neposredno posle opuštanja žica na stazi za

prednaprezanje. 1

0,5 1k u e ukn

σ σ σ

∆ = ⋅ − ⋅ ∆ = ⋅ ∆

10,5 1 0,4167

6ek

= ⋅ − =

[ ]100 %b a au

a b b

E F

E F

εσ

ε

⋅∆ = = ⋅

[ ]60

27b

ks

E GPaβ

=+

ksβ - srednja čvrstoća kocke ivice 20cm u MPa

Za MB40 iznosi 40 MPa (član 17 BAB)

36040 35,82 35,82 10

27 40b

E GPa MPa= ⋅ = = ⋅+

52,1 10a

E MPa= ⋅ 2 20,615 6150

bF m cm= =

2

,1 6 4,618 27,708a k kF n F cm= ⋅ = ⋅ =

0,4167 2,64 1,1%k

σ∆ = ⋅ = 5

3

2,1 10 27,708100 2,64%

35,82 10 6150u

σ⋅ ⋅

∆ = ⋅ =⋅ ⋅

Page 107: TM Konstrukcija

107

**pad napona pri ukotvljenju žica (član 35)**

Uzima se u obzir i povlačenje žica koje nastaje pri ukotvljavanju.

Za kablove 12 7φ (iz prospekta IMS) koristi se kotva tipa D.

Ako je napon do: proklizavanje je:

15Mpa 1 3mm÷

30Mpa 2 4mm÷

80Mpa 3 5mm÷

>80Mpa 4 8mm÷ 3

55 102,1 10 59,322

17,7a

E MPaσ ε−⋅

∆ = ∆ ⋅ = ⋅ ⋅ =

59,322100 4,9%

1215σ∆ = ⋅ =

2

,0, 0,7 1800 1215k dop kN cmσ∆ = ⋅ =

**pad napona usled trenja**

Podrazumeva se uticaj trenja usled nepredvi|enih odstupanja pravaca kabla kao

posledica savitljivosti kabla i eventualnog pomeranja kabla na mestima njegovog

vezivanja za popre~nu armaturu. ( )( ) ( )1 100 %

x

ke

λ µ ασ σ − ⋅ + ⋅∆ = ⋅ − ⋅

kσ - napon u `ici gde se kabl hvata i zate`e presom

µ - koeficijent trenja ~elika o materijal koji ~elik pritiskuje pri zatezanju

0,25µ = - ako su kablovi sme{teni u za{titnim ~eli~nim cevima

α - ugao nagiba kabla u rad (ukupan ugao skretanja koji zahvata od mesta hvatanja

kabla presom do preseka u kome se tra`i pad napona)

( ) ( )( ) ( )0 1,475

1 187,5 66,5 0,21 0,207

100 100u za x u za x

tg y y radα α= =

= − ⋅ = − ⋅ = ⇒ =

λ - koeficijent izra`en u % na 'm kabla, kojim se vodi ra~una o uticaju trenja usled

nepredvi|enih krivina i odnosi se na du`inu pravog i krivog dela kabla 0,3 0,7%λ = ÷

0,3%λ = 17,7

8,852

x m= =

( )( )0,003 8,85 0,25 0,2071 100 7,5%

keσ σ − ⋅ + ⋅

∆ = ⋅ − ⋅ =

**pad napona usled skupljanja i tečenja betona**

‡ za jednostruko armirane preseke promena napona u betonu usled skupljanja

betona s i dugotrajnih d:

( ) ( ) ( ), , 1 tstb b bs d E s d e

ξ ϕεσ σ

ϕ− ⋅

∆ = ⋅ + ⋅ −

stε - skupljanje betona u vremenu t

bE - modul elastičnosti betona

ϕ∞ - konačna vrednost tečenja betona

Page 108: TM Konstrukcija

108

tϕ - koeficijet tečenja betona u vremenu t

( ),b s dσ - početni napon u betonu na mestu armature dobijen odmah posle

nanošenja opterećenja, tj. pri 0t = , usled trajnih uticaja (predanprezanje i sva druga

stalna opterećenja)

Prednaprezanje nosala se vrši u vremenu 28t ≥ dana.

Prema članu 25;

‡ vla`nost sredine (unutar hale) 70%VL = - vlažna sredina

‡ obim poprečnog betona u dodiru sa vazduhom:

( )65 55 2 40 20 90 25 40 550O cm= + + ⋅ + + + + =

‡ srednji prečnik: 2 2 6150

22,4550

bm

Fd cm

O

⋅ ⋅= = =

‡ veličina skupljanja betona u vremenu t (najčeše t = ∞ ) pod pretpostavkom da je

40% skupljanja ve} obavljenjo nakon 28 dana:

( )0,28 1 0,40 0,17 ooostε = ⋅ − =

(tabela 1: 0,28 ooos

ε ∞ = - za 70%VL = i 20m

d cm≈ ; 0,40st

s

ε

ε ∞

= - za 28 dana)

Prema članu 30:

‡ koeficijet tečenja u vremenu ( ) : 2,2tt t ϕ= ∞ = (tabela 3)

Početni napon u betonu na mestu armature dobijen odmah po nanošenju opterećena,

tj. pri 0t = , usled trajnih uticaja (prednaprezanje i sva druga stalna opterećenja) u

preseku 6:

. ,max 2301,35 232,74 2068,61uk p

M M M kNm= − = − =

Svi dosadašnji gubitci:

,0 1,1 4,9 7,5 13,5%k

σ∆ = + + = ⇒ radi sigurnosti uzećemo 14,5%

Početna sila prednaprezanja za gubitke koji su se desili do tog trenutka:

( ),0 1 0,145 3420 2924,1kN kN= − ⋅ =

,0 ,0 max 2924,1 0,704 2058,566k k

M N e kNm= − ⋅ = − ⋅ = −

,0 2068,61 2058,566 10,05k

M M M kNm∆ = − = − =

Za , ,40 : 16,0 ; 1,8g doz d doz

MB MPa MPaσ σ= = − (~lan 44; tabela 5)

,0 3 32924,1 10,0510 10 4,79

0,615 0,2688

k

g

b g

N MMPa

F Wσ − −

∆ = + ⋅ = + ⋅ =

,0 3 32924,1 10,0510 10 4,71

0,615 0, 2435

k

d

b d

N MMPa

F Wσ − − ∆

= − ⋅ = − ⋅ =

( ) ( )18,8

, 4,79 4,71 4,71 5,761170

bs d MPaσ = + ⋅ + =

1

11

k

k

n

n

µ ρξ

µ ρ

⋅ ⋅=

+ ⋅ ⋅

kn - koeficijent ekvivalencije

5

3

2,1 105,863

35,82 10

ak

b

En

E

⋅= = =

µ - procenat armiranja

Page 109: TM Konstrukcija

109

6 14 2 10 27,708 6 1,54 2 0,79100 100 0,63%

6150

kablovaa

b b

F F FF

F F

φ φµ+ + ⋅ ⋅ + ⋅

= = ⋅ = ⋅ =

2

1 21 ke

iρ = +

ke - eksenričnost kablova u odnosu na težište betonskog preseka

0,704k

e m=

i - poluprečnik inercije preseka

2 20,21720,353

0,615b

Ii m

F= = =

2

1

0,7041 2,404

0,353ρ = + =

5,863 0,0063 2,4040,082

1 5,863 0,0063 2,404ξ

⋅ ⋅= =

+ ⋅ ⋅

( ) ( )3 0,082 2,20,00017, 35,82 10 5,761 1 1, 404

2, 2b

s d e MPaσ − ⋅ ∆ = ⋅ ⋅ + ⋅ − =

**promena napona u čeliku za prednaprezanje jednostruko armiranog preseka**

( )( )

1

, 1, 404, 92,70

0,0063 2,404

b

k

s ds d MPa

σσ

µ ρ

∆∆ = − = − = −

⋅ ⋅

( )

,0,

, 92,70100 7,6%

1215

k

k

k dop

s dσσ

σ

∆∆ = = ⋅ =

Pošto se veličina gubitaka kreće orjentaciono od 9 10%÷ , sigurnosti radi usvajam

9,0%k

σ∆ = .

**pad napona usled opu{tanja (relaksacije) čelika za prednaprezanje** (član 37)

Perpostavlja se da se relaksacija čelika za prednaprezanje (član 37) odvija pod

naponima preostalim posle gubitaka usled: elatičnih deformacija, gubitaka pri

ukotvljenju i gubitaka usled trenja.

( )1

,0

3 ,1 kr

kr

k

s dσσ σ

σ

⋅ ∆∆ = ∆ ⋅ −

6%kr

σ∆ = - čista relaksacija čelika (stabilizovani čelik)

( ) ( ), , 73,357kr ks d s d MPaσ σ∆ = ∆ = - pad napona u čeliku usled skupljanja i tečenja

betona

( ) ( ),0 ,0,

7,5 7,6, 1 1215 1 1031,54

100k k dop ks d MPaσ σ σ

+ = ⋅ − ∆ = ⋅ − =

∑ - početni napon u čeliku

u preseku 6, u vremenu 0t =

1

3 92,706 1 4, 4%

1031,54σ

⋅ ∆ = ⋅ − =

,0

2 ,0

0,2

log0,55

10

k

k

t σσ σ

σ

∆ = ⋅ ⋅ −

,0kσ - početni napon u žici

t - vreme u časovima od trenutka utezanja, smatra se da se relaksacija čelika

završava nakon 1000 časova

Page 110: TM Konstrukcija

110

0,2σ - dopušreni napon u betonu za MB40 u fazi eksploatacije (član 44, tabela 5)

0,2 16MPaσ =

2

log1000 1031,541031,54 0,55 29,31

10 1600MPaσ

∆ = ⋅ ⋅ − =

2

32,85100 3,2%

1031,54σ∆ = ⋅ =

1 2 4, 4 3,23,8%

2 2

σ σσ

∆ + ∆ +⇒ ∆ = = =

Ukupni gubitci:

1. elastične deformacije 1,1%

2. ukotvljavanje 4,9%

3. trenje (za2

lx = ) 7,5%

4. skupljanje i tečenje betona 9,0%

5. relaksacija čelika 3,8%

26,3% 26%k

σ∆ = ≈∑

C.7) Konrola napona u presecima

C.7.1) faza prednaprezanja

Početna sila prednaprezanja: ,0 3420k

N kN=

**presek 0 ( 0x = )**

( )' ''11 5135 0,207radα = o

cos 0,97865α = '

,0 0,97865 3420 3346,983kN kN= ⋅ =

0r

e = (iz tablice za trasu kablova) '

,0 ,0 0k k rM N e⇒ = − ⋅ =

0g

M =

,0 0g k

M M M∆ = − =

Za , ,40 : 3,0 ; 19,5g doz d doz

MB MPa MPaσ σ= − = (član 44; tabela 5)

'

,0 3 3

,

3346,98310 0 10 3,443 3,0

0,972

k

g g doz

b g

N MMPa MPa

F Wσ σ− −

∆ = − ⋅ = − ⋅ = > = −

'

,0 3 3

,

3346,98310 0 10 3,443 19,5

0,972

k

d d doz

b d

N MMPa MPa

F Wσ σ− −

∆ = + ⋅ = + ⋅ = < =

**presek 2 ( 2,95x m= )**

- gubitci od elastičnih deformacija 1,1%

- gubitci od ukotvljavanja 4,9%

( )'

,0 ,01 0,011 0,049 0,94 3420 3214,8k kN N kN= − − ⋅ = ⋅ =

Page 111: TM Konstrukcija

111

41,56 0,4156r

e cm m= = (iz tablice za trasu kablova) '

,0 ,0 3214,8 0,4156 1336,071k k rM N e kNm⇒ = − ⋅ = − ⋅ = −

341,03g

M kNm=

,0 341,03 1336,071 995,041g k

M M M kNm∆ = − = − = −

Za , ,40 : 3,0 ; 19,5g doz d doz

MB MPa MPaσ σ= − = (član 44; tabela 5) '

,0 3 3

,

3214,8 995,04110 10 1,524 3,0

0,615 0,2688

k

g g doz

b g

N MMPa MPa

F Wσ σ− −

∆ = − ⋅ = − ⋅ = > = −

'

,0 3 3

,

3214,8 995,04110 10 9,314 19,5

0,615 0, 2435

k

d d doz

b d

N MMPa MPa

F Wσ σ− −

∆ = + ⋅ = + ⋅ = < =

**presek 4 ( 5,9x m= )**

- gubitci od elastičnih deformacija 1,1%

- gubitci od ukotvljavanja 4,9%

- gubitci od trenja 7,5%

( )'

,0 ,01 0,011 0,049 0,075 0,865 3420 2958,3k kN N kN= − − − ⋅ = ⋅ =

62,71 0,6271r

e cm m= = (iz tablice za trasu kablova) '

,0 ,0 2958,3 0,6271 1855,15k k rM N e kNm⇒ = − ⋅ = − ⋅ = −

545,65g

M kNm=

,0 545,65 1855,15 1309,50g k

M M M kNm∆ = − = − = −

Za , ,40 : 3,0 ; 19,5g doz d doz

MB MPa MPaσ σ= − = (član 44; tabela 5) '

,0 3 3

,

2958,3 1309,510 10 0,061 3,0

0,615 0,2688

k

g g doz

b g

N MMPa MPa

F Wσ σ− −

∆ = − ⋅ = − ⋅ = > = −

'

,0 3 3

,

2958,3 1309,1510 10 10,19 19,5

0,615 0, 2435

k

d d doz

b d

N MMPa MPa

F Wσ σ− −

∆ = + ⋅ = + ⋅ = < =

**presek 6 ( 8,85x m= )**

- gubitci od elastičnih deformacija 1,1%

- gubitci od ukotvljavanja 4,9%

- gubitci od trenja 7,5%

( )'

,0 ,01 0,011 0,049 0,075 0,865 3420 2958,30k kN N kN= − − − ⋅ = ⋅ =

70,45 0,7045r

e cm m= = (iz tablice za trasu kablova) '

,0 ,0 2958,3 0,7045 2084,12k k rM N e kNm⇒ = − ⋅ = − ⋅ = −

613,85g

M kNm=

,0 613,85 2084,12 1470, 27g k

M M M kNm∆ = − = − = −

Za , ,40 : 3,0 ; 19,5g doz d doz

MB MPa MPaσ σ= − = (član 44; tabela 5) '

,0 3 3

,

2958,3 1470, 2710 10 0,660 3,0

0,615 0,2688

k

g g doz

b g

N MMPa MPa

F Wσ σ− −

∆ = − ⋅ = − ⋅ = − < = −

'

,0 3 3

,

2958,3 1470, 2710 10 10,848 19,5

0,615 0, 2435

k

d d doz

b d

N MMPa MPa

F Wσ σ− −

∆ = + ⋅ = + ⋅ = < =

Page 112: TM Konstrukcija

112

C.7.2) faza eksploatacije

**presek 0 ( 0x = )**

Uzimaju se u obzir svi gubitci izuzev trenja 26 7,5 18,5%k

σ∆ = − = .

( )' ''11 5135 0,207radα = o

cos 0,97865α =

( )'

, 0,97865 3420 1 0,185 2727,791kN kN∞ = ⋅ ⋅ − =

0r

e = (iz tablice za trasu kablova) '

, , 0k k rM N e∞ ∞⇒ = − ⋅ =

0g

M =

, 0g k

M M M ∞∆ = − =

Za , ,40 : 16,0 ; 1,8g doz d doz

MB MPa MPaσ σ= = − (član 44; tabela 5)

'

, 3 3

,

2727,79110 0 10 2,806 16,0

0,972

k

g g doz

b g

N MMPa MPa

F Wσ σ∞ − −

∆ = + ⋅ = + ⋅ = < =

'

, 3 3

,

2727,83210 0 10 2,806 1,8

0,972

k

d d doz

b d

N MMPa MPa

F Wσ σ∞ − −

∆ = − ⋅ = − ⋅ = > = −

**presek 2 ( 2,95x m= )**

Uzimaju se u obzir svi gubitci izuzev trenja 26 7,5 18,5%k

σ∆ = − = .

( )'

, ,01 0,185 0,815 3420 2787,3k kN N kN∞ = − ⋅ = ⋅ =

41,56 0,4156r

e cm m= = (iz tablice za trasu kablova) '

, , 2787,3 0, 4156 1158, 40k k rM N e kNm∞ ∞⇒ = − ⋅ = − ⋅ = −

1338,92g

M kNm=

, 1338,92 1158,40 180,518g k

M M M kNm∞∆ = − = − =

Za , ,40 : 16,0 ; 1,8g doz d doz

MB MPa MPaσ σ= = − (član 44; tabela 5) '

, 3 3

,

2787,3 180,51810 10 5, 204 16,0

0,615 0, 2688

k

g g doz

b g

N MMPa MPa

F Wσ σ∞ − −

∆ = + ⋅ = + ⋅ = < =

'

, 3 3

,

2787,3 180,51810 10 3,791 1,8

0,615 0,2435

k

d d doz

b d

N MMPa MPa

F Wσ σ∞ − −

∆ = − ⋅ = − ⋅ = > = −

**presek 4 ( 5,9x m= )**

Uzimaju se u obzir svi gubitci 26%k

σ∆ = .

( )'

, ,01 0,26 0,748 3420 2530,8k kN N kN∞ = − ⋅ = ⋅ =

62,81 0,6281r

e cm m= = (iz tablice za trasu kablova) '

, , 2530,8 0,6281 1589,596k k rM N e kNm∞ ∞⇒ = − ⋅ = − ⋅ = −

2045,68g

M kNm=

, 2045,68 1589,596 456,084g k

M M M kNm∞∆ = − = − =

Za , ,40 : 16,0 ; 1,8g doz d doz

MB MPa MPaσ σ= = − (član 44; tabela 5)

'

, 3 3

,

2530,8 456,08410 10 5,812 16,0

0,615 0, 2688

k

g g doz

b g

N MMPa MPa

F Wσ σ∞ − −

∆ = + ⋅ = + ⋅ = < =

Page 113: TM Konstrukcija

113

'

, 3 3

,

2530,8 456,08410 10 2,242 1,8

0,615 0, 2435

k

d d doz

b d

N MMPa MPa

F Wσ σ∞ − −

∆ = − ⋅ = − ⋅ = > = −

**presek 6 ( 8,85x m= )**

Uzimaju se u obzir svi gubitci 26%k

σ∆ = .

( )'

, ,01 0,26 0,748 3420 2530,8k kN N kN∞ = − ⋅ = ⋅ =

70,45 0,7045r

e cm m= = (iz tablice za trasu kablova) '

, , 2530,8 0,7045 1782,949k k rM N e kNm∞ ∞⇒ = − ⋅ = − ⋅ = −

2301,39g

M kNm=

, 2301,39 1782,949 518,441g k

M M M kNm∞∆ = − = − =

Za , ,40 : 16,0 ; 1,8g doz d doz

MB MPa MPaσ σ= = − (član 44; tabela 5)

'

, 3 3

,

2530,8 518,44110 10 6,044 16,0

0,615 0, 2688

k

g g doz

b g

N MMPa MPa

F Wσ σ∞ − −

∆ = + ⋅ = + ⋅ = < =

'

, 3 3

,

2530,8 518, 44110 10 1,986 1,8

0,615 0,2435

k

d d doz

b d

N MMPa MPa

F Wσ σ∞ − −

∆ = − ⋅ = − ⋅ = < = −

C.8) Glavni naponi

**presek 0 ( 0x = )**

Uzimaju se u obzir svi gubitci izuzev trenja 26 7,5 18,5%k

σ∆ = − = .

( )' ''11 5135 0,207radα = o

sin 0,2055α =

,0 3420k

N kN=

( )'

, 0,2055 3420 1 0,185 572,79kN kN∞ = ⋅ ⋅ − = '

max , 514,08 572,79 58,71kT T N kN∞= − = − = − 40,2413I m=

30,37 0,4550,65 0,37 0,825 0,55 0,455 0,21085

2 2gS m

= ⋅ ⋅ − + ⋅ ⋅ =

- statički moment gornje

površine preseka iznad težišta

Page 114: TM Konstrukcija

114

3

min

58,71 0, 2108510 0,093

0,2413 0,55

gT S

MPaI b

τ −⋅ ⋅

= = ⋅ =⋅ ⋅

2,806 2,8062,806

2 2

g d

srMPa

σ σσ

+ += = = - za fazu eksploatacije

2 2

2 2

1,2

2,806 2,8060,093

2 2 2 2

sr srσ σ

σ τ

= ± + = ± +

1 22,809 ; 0MPa MPaσ σ= =

**presek 2 ( 2,95x m= )**

Uzimaju se u obzir svi gubitci izuzev trenja 26 7,5 18,5%k

σ∆ = − = .

maxT kN= 346,72

( ) ( ) ( ) ( )89,2 22,7 89,2 41,56 89,2 41,56 89,2 53,260,5 0,094

162,5 162,5tgα

− − − − − − = ⋅ + =

' ''5 2218α⇒ = o

sin 0,0936α =

,0 3420k

N kN=

( )'

, 0,0936 3420 1 0,185 260,89kN kN∞ = ⋅ ⋅ − = '

max , 346,72 260,89 85,83kT T N kN∞= − = − = 40,2172I m=

30,40 0,4080,65 0,40 0,808 0,15 0,408 0,17056

2 2gS m

= ⋅ ⋅ − + ⋅ ⋅ =

- statički moment gornje

površine preseka iznad težišta

3

min

85,83 0,1705610 0, 452

0, 2172 0,15

gT S

MPaI b

τ −⋅ ⋅

= = ⋅ =⋅ ⋅

5,204 3,7914, 4975

2 2

g d

srMPa

σ σσ

+ += = = - za fazu eksploatacije

2 2

2 2

1,2

4, 4975 4,49750,452

2 2 2 2

sr srσ σ

σ τ

= ± + = ± +

1 24,542 ; 0,045MPa MPaσ σ= = −

D. Proračun armature u zoni unošenja sile ,0kN

,0,1 570k

N kN=

( )( ) ( )

( )

[ ]

1, 475 2,95 17,51,8 1,475

162,5

22,70 41,56 17,522,70 29,62 0, 2962

162,5

r r

r r

e x m e x me x m e x m

cm m

= − = ⋅ = = + = =

+ ⋅= + = =

'

,0 ,0 3420 0,2962 1013,004k k rM N e kNm⇒ = − ⋅ = − ⋅ = −

( )1, 475 187,57gM x m kNm= =

( ) ,01, 475 187,57 1013,004 825,43g kM M x m M kNm∆ = = − = − = −

Pod pretpostavkom da je sila na čelu nosača jedino spoljno opterećenje, u preseku će

se pojaviti naponi:

Page 115: TM Konstrukcija

115

,0 3 3

,

3420 825, 4310 10 2,491 3,0

0,615 0,2688

k

g g doz

b g

N MMPa MPa

F Wσ σ− −

∆ = − ⋅ = − ⋅ = > = −

,0 3 3

,

3420 825, 4310 10 8,953 19,5

0,615 0,2435

k

d d doz

b d

N MMPa MPa

F Wσ σ− − ∆

= + ⋅ = + ⋅ = < =

Sila cepanja: ( )0,3 0,5 0,4 1287,019 514,808Z T kN= ÷ ⋅ = ⋅ =

Armiranje se vrši mekom armaturom GA 240/360.

**vertikalna armatura**

, 1;

10a v a

a

ZA σ

σ −=

⋅- dopušteni napon u armaturi (član 125, tabela 23 BAB)

2

, 1

514,80836,77

140 10a v

A cm−

= = ⇒⋅

usvajam 2 10 8,5Uφ× ( )237,92a

A cm m=

**horizontalna armatura**

'

,0

1 1 0,55 0,153420 621,818

4 4 0,55k

a aZ N kN

a

− − = ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ =

2

, 1

621,81844,42

140 10a h

A cm−

= = ⇒⋅

usvajam 12 10φ ( )245,2a

A cm m=

**kontrola lokalnih napona pritiska (na mestu oslanjanja grede na stub)**

Pretpostavlja se da je stub od MB40 ( )20,90 0,60 0,54stuba

A m= ⋅ =

- stub je centrično pritisnut

( ) ( )1

max

37,148 5,943 17,715,675 17,7520,08

2 2 2 2

g pg lR kN

+ + ⋅⋅ ⋅= + = + = - reakcija oslonca od

ukupnog optere}enja

3 3max,

520,0810 10 0,963 11

0,54b b doz

stuba

RMpa MPa

Aσ σ− −= ⋅ = ⋅ = < = (član 44; tabela 5)

Page 116: TM Konstrukcija

116