of 38 /38
Mjeseci VODA STRUJA PRIČUVA Siječanj 124.0 kn 168.0 kn 101.0 kn 90.9 kn 483.9 kn Veljača 186.9 kn 215.0 kn 163.8 kn 125.0 kn 690.7 kn Ožujak 213.4 kn 347.0 kn 678.2 kn 90.9 kn 1,329.5 kn Travanj 109.0 kn 169.0 kn 247.0 kn 189.0 kn 714.0 kn Svibanj 167.8 kn 261.6 kn 496.0 kn 125.0 kn 1,050.4 kn Lipanj 312.0 kn 379.0 kn 354.0 kn 189.0 kn 1,234.0 kn Srpanj 237.0 kn 297.0 kn 453.2 kn 125.0 kn 1,112.2 kn Kolovoz 84.6 kn 87.0 kn 118.0 kn 125.0 kn 414.6 kn Prosjek 179.3 kn 240.5 kn 326.4 kn 132.5 kn 878.7 kn Min tel. 101.0 kn Max struja 379.0 kn Izračunaj: 1.Ukupne troškove za svaki mjesec (jednom izračunati, a zatim kopirati!) 2. Prosječne troškove po vrsti režija (voda, struja...). Zatim te rezult 3. Najmanji trošak za telefon. 4. Najveći trošak za struju. 5. Prosječni trošak za ožujak i kolovoz (jedan rezultat). 872.1 6. Ukupan trošak za vodu i telefon (jedan rezultat) 4045.93 7. Sve rezultate prosjeka zaokruži na 1 decimalu. 8. Sve brojeve prikaži u valutnom obliku s oznakom kn. 9. Preostali dio tablice oblikuj u skladu s početnom tablicom. 10. Radnom listu promijeni ime u Mjesečne režije. TELEFON - FIKSNI Ukupni troškovi A B C D E F 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Vjezbe - Excel

  • Upload
    sanjinma

  • View
    7.348

  • Download
    16

Embed Size (px)

Text of Vjezbe - Excel

Page 1: Vjezbe - Excel

Mjeseci VODA STRUJA PRIČUVA

Siječanj 124.0 kn 168.0 kn 101.0 kn 90.9 kn 483.9 knVeljača 186.9 kn 215.0 kn 163.8 kn 125.0 kn 690.7 knOžujak 213.4 kn 347.0 kn 678.2 kn 90.9 kn 1,329.5 knTravanj 109.0 kn 169.0 kn 247.0 kn 189.0 kn 714.0 knSvibanj 167.8 kn 261.6 kn 496.0 kn 125.0 kn 1,050.4 knLipanj 312.0 kn 379.0 kn 354.0 kn 189.0 kn 1,234.0 knSrpanj 237.0 kn 297.0 kn 453.2 kn 125.0 kn 1,112.2 kn

Kolovoz 84.6 kn 87.0 kn 118.0 kn 125.0 kn 414.6 knProsjek 179.3 kn 240.5 kn 326.4 kn 132.5 kn 878.7 knMin tel. 101.0 kn

Max struja 379.0 kn

Izračunaj:1.Ukupne troškove za svaki mjesec (jednom izračunati, a zatim kopirati!).2. Prosječne troškove po vrsti režija (voda, struja...). Zatim te rezultate zaokruži na 1 decimalu.3. Najmanji trošak za telefon.4. Najveći trošak za struju.5. Prosječni trošak za ožujak i kolovoz (jedan rezultat). 872.16. Ukupan trošak za vodu i telefon (jedan rezultat) 4045.937. Sve rezultate prosjeka zaokruži na 1 decimalu.

8. Sve brojeve prikaži u valutnom obliku s oznakom kn.9. Preostali dio tablice oblikuj u skladu s početnom tablicom.10. Radnom listu promijeni ime u Mjesečne režije.

TELEFON -FIKSNI

Ukupni troškovi

Mjesece popuni koristeći automatsku ispunu!

A B C D E F G H

1

23456789

101112131415161718192021222324252627

Page 2: Vjezbe - Excel

Mjesece popuni koristeći automatsku ispunu!

I J

1

23456789

101112131415161718192021222324252627

Page 3: Vjezbe - Excel

MJESEČNI TROŠKOVI STUDENATA VELERI

Sta

na

rina

Prij

evo

z

Hra

na

Mo

bite

l

Izla

sci

Student 1 1,230.00 kn 189.00 kn 600.00 kn 100.00 kn 150.00 kn 280.00 knStudent 2 1,000.00 kn 495.00 kn 550.00 kn 200.00 kn 300.00 kn 45.00 knStudent 3 750.00 kn 250.00 kn 300.00 kn 50.00 kn 100.00 kn 100.00 knStudent 4 0.00 kn 100.00 kn 405.00 kn 0.00 kn 50.00 kn 500.00 knStudent 5 1,200.00 kn 390.00 kn 482.00 kn 100.00 kn 150.00 kn 200.00 knStudent 6 1,400.00 kn 302.00 kn 294.00 kn 150.00 kn 0.00 kn 50.00 knStudent 7 0.00 kn 0.00 kn 230.00 kn 75.00 kn 75.00 kn 0.00 knStudent 8 1,500.00 kn 190.00 kn 293.00 kn 100.00 kn 120.00 kn 300.00 knUKUPNO 7,080.00 kn 1,916.00 kn 3,154.00 kn 775.00 kn 945.00 kn 1,475.00 knPROSJEČNO 885.00 kn 239.50 kn 394.25 kn 96.88 kn 118.13 kn 184.38 kn

Koristeći samoispunu nastavi niz studenata sve do Student 8.

Osim onoga što se traži u tablici, izračunaj još i ovo:- Najveći trošak za mobitel- Najmanji trošak za hranu- Prosječni trošak za stanarinu i hranu zajedno (jedan rezultat)

Oblikuj tablicu i njen sadržaj (Format ili Oblikovanje - Cells ili Ćelije):- Sve brojeve oblikuj tako da se vidi oznaka valute kn (kartica Number ili Broj - Currency ili Valutna)- Tekst u polju G3 oblikuj tako da se prelomi unutar toga polja (kartica Alignment ili Poravnanje - Wrap text ili Prelomi tekst)- Tekst u poljima od B3 do G3 oblikuj tako da mu promijeniš orijentaciju za 90 stupnjeva (kartica Alignment ili Poravnanje)- Tekst u poljima od B3 do G3 poravnaj po sredini, vodoravno i okomito (kartica Alignment ili Poravnanje)- Oblikuj tablicu tako da se vide linije (kartica Border ili Obrub, ili odgovarajući gumb na alatnoj traci)- Ispod raspona polja od A3 do H3 stavi duplu liniju, a s desne strane raspona polja od A3 do A13 stavi debelu liniju - Polja od H3 do H11 (stupac UKUPNO) obojaj u zeleno (kartica Patterns ili Uzorci)- Polja od B13 do G13 (redak PROSJEČNO) obojaj u žuto

- Radnom listu promijeni ime u Troškovi studenata

4. Koristeći funkciju treba ispisati današnji datum. 4/12/20235. Koristeći funkciju treba ispisati trenutni datum i vrijeme. 4/12/2023 16:08

Ost

alo

(g

ard

ero

ba

, kn

jige

…)

Page 4: Vjezbe - Excel

UKUPNO2,549.00 kn2,590.00 kn1,550.00 kn1,055.00 kn2,522.00 kn2,196.00 kn

380.00 kn2,503.00 kn

15,345.00 kn1,918.13 kn

200230

5117

- Tekst u polju G3 oblikuj tako da se prelomi unutar toga polja (kartica Alignment ili Poravnanje - Wrap text ili Prelomi tekst)- Tekst u poljima od B3 do G3 oblikuj tako da mu promijeniš orijentaciju za 90 stupnjeva (kartica Alignment ili Poravnanje)

- Ispod raspona polja od A3 do H3 stavi duplu liniju, a s desne strane raspona polja od A3 do A13 stavi debelu liniju

Page 5: Vjezbe - Excel

Statistika rezultata na provjerama iz informatike

Student 1 100 58 92 45 100 53 158 137Student 2 86 61 100 67 85 87 147 167Student 3 75 65 56 34 100 45 140 90Student 4 91 67 86 78 83 100 158 164Student 5 56 65 57 97 97 100 121 154Student 6 42 90 48 56 94 94 132 104Student 7 59 87 88 78 100 93 146 166Student 8 88 98 94 73 66 100 186 167Student 9 99 89 99 84 57 67 188 183Student 10 100 62 100 59 81 80 162 159Prosjek 79.6 74.2 82 67.1 86.3 81.9Najmanje 42 58 48 34 57 45Najviše 100 98 100 97 100 100

Prosječan broj bodova za studenta 3 i studenta 8 (rezultat zaokruži na 2 decimale): 74.50Najmanji broj bodova za Excel (kolokvij i zadatak). 34Najveći br. bodova na kolokvijima iz predavanja. 100

Radnom listu promijeniti ime u Rezultati ispita

Umetnuti današnji datum koristeći odgovarajuću funkciju! 4/12/2023

Osnove informatike

1. kolokvij - vježbe, Word

2. kolokvij - vježbe, Excel

1. zadatak (Word)

2. zadatak (Excel)

1. kolokvij -

predavanja

2. kolokvij -

predavanja

Ukupno bodova za kolokvije

na vježbama

Ukupno bodova

za zadatke

Rezultate iz stupca M prikazati kao broj u obliku postotka.

Page 6: Vjezbe - Excel

Statistika rezultata na provjerama iz informatike

311 448 74.67 74.67%319 486 81.00 81.00%285 375 62.50 62.50%341 505 84.17 84.17%318 472 78.67 78.67%320 424 70.67 70.67%339 505 84.17 84.17%352 519 86.50 86.50%312 495 82.50 82.50%323 482 80.33 80.33%

Ukupno bodova -

svi kolokviji

Sveukupno bodova

Prosjek bodova na

svim kolokvijima i

zadacima

Postotak uspješnosti

formula:sveukupan br. bodova/600

Page 7: Vjezbe - Excel

1. Izračunaj korijen varijable X.2. Izračunaj umnožak vrijednosti varijabli X i Y koristeći funkciju.3. Brojeve iz stupca A pretvori u rimski zapis.4. Pomoću obične formule izračunati razliku vrijednosti varijabli X i Y tj. X-Y5. Apsolutnu vrijednost rezultata dobivenih u 4. zadatku.

x y KORIJEN od X UMNOŽAK RIMSKI RAZLIKA81 5 9 405 LXXXI -7636 3 6 108 XXXVI -3316 8 4 128 XVI -884 34 9.17 2856 LXXXIV -50

121 12 11 1452 CXXI -10925 7 5 175 XXV -18

7. Oblikovati nastavak tablice kao ovaj prvi dio.8. Koristeći funkciju treba ispisati današnji datum. 4/12/2023

6. Izračunati Y3 koristeći funkciju.

Page 8: Vjezbe - Excel

APSOLUT. V.76 12533 27

8 51250 39304

109 172818 343

Y3

Page 9: Vjezbe - Excel

STATISTIKA MJESEČNE PRODAJE AUTOMOBILA U GRADOVIMA RH

PODACI O AUTOMOBILIMA MJESEČNA PRODAJA - BR. KOMADA

Marka Model Cijena (kn)

Pu

la

Rije

ka

Za

da

r

Šib

en

ik

CHEVROLET Matiz SE 62,370.00 kn 457 2563 2786 547VW Polo 75,000.00 kn 2453 3542 3458 2147

FIAT Punto 68,324.00 kn 2098 4563 5236 3245TOYOTA Yaris 68,000.00 kn 1257 2354 2145 3254

OPEL Corsa 77,322.00 kn 2354 3214 2456 1254PEUGEOT 206 77,444.00 kn 2786 3045 2987 2143RENAULT Clio 71,610.00 kn 3245 4521 5142 3241

UKUPNA PRODAJA PO GRADOVIMA 14650 23802 24210 15831PROSJEČNA PRODAJA AUTOM. PO GRAD. 2092.86 3400.29 3458.57 2261.57NAJMANI BR. PRODAJE U PULI 457NAJVEĆI BR. PRODAJE U ŠIBENIKU 3254PROSJEČAN BR. PRODAJE ZA PULU I RIJEKU 2,746.57UKUPAN BR. PRODAJE ZA VW, OPEL I RENAULT 37027PROSJEČNA CIJENA AUTOMOBILA 71,438.57 kn

ZADACI:1. Oblikuj polja H4 i I4 tako da se tekst prelomi (Format - Cells - kartica Alignment - Wrap Text)!2. Brojeve u poljima od C5 do C11 i od I5 do I11oblikuj tako da se prikažu u valutnom obliku (Format - Cells - kartica Nember).3. Oblikuj tablicu tako da se vide crte i obojaj polja po želji (Format - Cells - kartica Border i kartica Patterns ili alatna traka).4. Polja gdje su navedeni gradovi (od D4 do G4) oblikuj tako da se tekst ispisuje pod 90 stupnjeva (Format - Cells - kartica Alignment)!5. Sav tekst u tablici treba biti poravnat po sredini, i vodoravno i okomito (Format - Cells - kartica Alignment)! 6. Radnom listu promijeni ime u AutoShop

Page 10: Vjezbe - Excel

Tu sam!

Page 11: Vjezbe - Excel

6353 396,236,610.00 kn11600 870,000,000.00 kn15142 1,034,562,008.00 kn9010 612,680,000.00 kn9278 717,393,516.00 kn

10961 848,863,684.00 kn16149 1,156,429,890.00 kn

2. Brojeve u poljima od C5 do C11 i od I5 do I11oblikuj tako da se prikažu u valutnom obliku (Format - Cells - kartica Nember).3. Oblikuj tablicu tako da se vide crte i obojaj polja po želji (Format - Cells - kartica Border i kartica Patterns ili alatna traka).4. Polja gdje su navedeni gradovi (od D4 do G4) oblikuj tako da se tekst ispisuje pod 90 stupnjeva (Format - Cells - kartica Alignment)!5. Sav tekst u tablici treba biti poravnat po sredini, i vodoravno i okomito (Format - Cells - kartica Alignment)!

UKUPAN br. prodanih

automobila

Umnožak cijene i br. prodanih automob. u Rijeci

Page 12: Vjezbe - Excel

ISTRA I KVARNER DALMACIJA

PULA RIJEKA SPLIT ZADAR ŠIBENIK

Informativne 3500 2386 3256 3452 3526 16120Dokumentarne 2350 4567 7654 6573 4633 25777Zabavne 4520 2997 2346 2398 8351 20612Humoristične 3456 5498 2566 6527 3645 21692Filmovi 5100 3479 4576 2587 2537 18279

3785.2 3785.4 4079.6 4307.4 4538.4

4161983512350

3889.17. Uredi tablicu - linije, bojanje polja, poravnanje teksta…

8. Radnom listu promijeni ime u TV anketa.

RTL

UKUPNO po emisijama

PROSJEČNO po gradovima

1. Izračunaj ukupan br. gledanosti prema vrstama emisija.2. Izračunaj prosječan broj gledanosti prema gradovima i rezultate zaokruži na 1 decimalu.3. Izračunaj ukupan broj gledanosti TV emisija za Rijeku i Šibenik (jedan podatak).4. Izračunaj najveći broj gledanosti emisija u gradovima Dalmacije (jedan podatak)5. Izračunaj najmanju gledanost dokumentarnih emisija.6. Izračunaj prosječnu gledanost zabavne emisija i filmova (jedan podatak)

Page 13: Vjezbe - Excel

1. U tablici su dane vrijednosti stranica pravokutnika. Potrebno je izračunati njihovu površinu, opseg i dijagonalu.O = 2(a + b)

a b Površina Opseg Dijagonala P = ab10 8 80 36 12.8112 6 72 36 13.42

9 4 36 26 9.857 3 21 20 7.62

11 7 77 36 13.0420 15 300 70 25.00

2. Zadan je polumjer kruga r. Potrebno je izračunati njegov opseg i površinu.

r Površina Opseg5 78.54 cm/kv 31.42

10 314.16 62.836 113.10 37.70

11 380.13 69.128 201.06 50.27

14 615.75 87.9620 1256.64 125.66

3. Zadane su stranice raznostraničnog trokuta (a, b, c). Potrebno je izračunati njegovu površinu i opseg.

a b c Opseg s Površina2 3 4 9 4.5 2.903 4 5 12 6 6.004 7 10 21 10.5 10.933 5 7 15 7.5 6.505 8 11 24 12 18.336 10 14 30 15 25.98

P=r2πO=2rπ

s=O2

P=√s (s−a )(s−b )( s−c )

O=a+b+c

d=√a2+b2

Page 14: Vjezbe - Excel

1. U tablici su dane vrijednosti stranica pravokutnika. Potrebno je izračunati njihovu površinu, opseg i dijagonalu.

P=√s (s−a )(s−b )( s−c )

O=a+b+c

Page 15: Vjezbe - Excel

U određenim ćelijama zapisana je vrijednost tečaja za svaku valutu.

Tečaj EURO 7.39 Tečaj DOLAR 5.2

Cijena -EURO Cijena u kn Cijena u kn Cijena - USD100.00 € 739.00 kn 1,000.00 kn 192.31 USD

50.00 € 369.50 kn 650.00 kn 125.00 USD35.00 € 258.65 kn 5,000.00 kn 961.54 USD70.00 € 517.30 kn 2,500.00 kn 480.77 USD

250.00 € 1,847.50 kn 300.00 kn 57.69 USD500.00 € 3,695.00 kn 2,500.00 kn 480.77 USD125.00 € 923.75 kn 800.00 kn 153.85 USD

a) ako je iznos manji ili jednak 500 kn, onda koristi zeleni i ukošeni fontb) ako je iznos između 500 i 1500 kn, onda koristi crveni i podebljani fontc) ako je iznos veći od 1500 kn, onda koristi plavi font i žuti uzorak (pozadinu) polja

FORMULE - RELATIVNE i APSOLUTNE ADRESE

Cijene nekih artikala izražene su u EURIMA, a neke u DOLARIMA, pa ih treba preračunati u drugu valutu.

Cijene u kunama oblikuj tako da se vidi valutni zapis, a isto vrijedi i za dolare!

Oblikuj cijene u kunama (stupac B i E) prema sljedećim uvjetima:

Page 16: Vjezbe - Excel

Knjižara

U knjižari za kupnju većeg broja knjiga nude se sljedeći uvjeti: a) kamate (uvećanje) od 10% za plaćanje čekovima - na rateb) popust od 5% za plaćanje gotovinom

PDV 23%Ček 10%Broj rata za čekove 6Gotovina 5%

Izračunaj cijene koje se traže u tablici:

Cijena s PDV-om

537.45 kn 3 1,612.35 1,983.19 2,181.51 363.58364.23 kn 4 1,456.92 1,792.01 1,971.21 328.54435.43 kn 2 870.86 1,071.16 1,178.27 196.38399.99 kn 10 3,999.90 4,919.88 5,411.86 901.98274.50 kn 8 2,196.00 2,701.08 2,971.19 495.20174.00 kn 5 870.00 1,070.10 1,177.11 196.18

99.00 kn 2 198.00 243.54 267.89 44.65

Ostatak tablice treba oblikovati kao ovaj prvi dio i u zaglavlju uključiti prijelom teksta u ćelijama, a tekst poravnati po sredini.Radnom listu promijeni ime u Book Shop

Cijena knjige

Broj naručenih

knjiga

Cijena za naručeni broj

knjiga

Cijena za plaćanje čekom

Iznos jedne rate čeka

Page 17: Vjezbe - Excel

1,884.03 297.481,702.41 268.801,017.60 160.674,673.88 737.982,566.03 405.161,016.59 160.52

231.36 36.53

Ostatak tablice treba oblikovati kao ovaj prvi dio i u zaglavlju uključiti prijelom teksta u ćelijama, a tekst poravnati po sredini.

Cijena za plaćanje

gotovinom

Razlika cijene za ček i

gotovinu

Page 18: Vjezbe - Excel

BUTIGA 1

U stupcu A donje tablice, za kupce, nastavi niz Kupac 3, Kupac 4… koristeći automatsku ispunu.

Tečaj za EURO 7.39 UVJETI KUPNJE…PDV 23% Za kupnju artikla u gotovini, dobiva se 5% popusta, a on se obračunava na cijenu s PDV-om.Gotovina -popust 5% Za kupnju artikla na rate cijena ostaje ista, ali se svaka rata uvećava za 5 kn obračunskih troškova.Naknada za rate 5.00 kn Marža ili zarada vlasnika trgovine iznosi 10% od prodanog artikla, a računa se na cijenu s PDV-om.Marža 10%

Kupac Cijena - kn Cijena s PDV-om Iznos jedne rate

Kupac 1 120.00 € 886.80 kn 1,090.76 kn 3 378.59 kn 1,036.23 kn 109.08 knKupac 2 173.00 € 1,278.47 kn 1,572.52 kn 2 796.26 kn 1,493.89 kn 157.25 knKupac 3 225.00 € 1,662.75 kn 2,045.18 kn 6 370.86 kn 1,942.92 kn 204.52 knKupac 4 34.00 € 251.26 kn 309.05 kn 1 314.05 kn 293.60 kn 30.90 knKupac 5 99.00 € 731.61 kn 899.88 kn 1 904.88 kn 854.89 kn 89.99 knKupac 6 1,370.00 € 10,124.30 kn 12,452.89 kn 12 1,097.74 kn 11,830.24 kn 1,245.29 knKupac 7 589.00 € 4,352.71 kn 5,353.83 kn 9 639.87 kn 5,086.14 kn 535.38 kn

Cijene u ostalim stupcima promijeni u valutni zapis s oznakom kn.Polja u stupcima F, G i H oblikovati kao i prvi dio tablice.

Nabavna cijena artikla u EURO

Čekovi -broj rata

Cijena za gotovinu

Marža (zarada)

A B C D E F G H I

1

2

3456789

10

11

12131415161718192021

Page 19: Vjezbe - Excel

Artikli

Čokolada 2458 865 8.24 kn 10.14 kn 8,766.95 knČips 1254 987 7.35 kn 9.04 kn 8,922.97 knAB Kultura 984 428 5.23 kn 6.43 kn 2,753.28 knPapirmate maramice 2654 1478 5.68 kn 6.99 kn 10,325.90 knCappy Coctail 2574 2147 7.65 kn 9.41 kn 20,202.20 knJaffa Cakes 1286 896 7.68 kn 9.45 kn 8,463.97 kn

1. Od naplate za prodane artikle izdvaja se 15% za dobrotvornu akciju, pa treba izračunati koliko će se novaca izdvojiti, od prodaje svakog artikla.2. Izračunaj sveukupni iznos naplate za prodane artikle i sveukupni iznos za dobrotvornu akciju.3. Da bi izračunali postotak ostvarene prodaje po artiklu, treba iznos prodaje po artiklu podijeliti sa sveukupnim iznosom prodaje4. Ostatak tablice treba oblikovati kao ovaj prvi dio.

Br. komada na skladištu

Br. prodanih komada

Nabavna cijena po komadu

Cijena s PDV-om po

komadu

Naplata za prodane artikle

Page 20: Vjezbe - Excel

PDV

2,016.40 kn 35.19% 1,593 23% 15%2,052.28 kn 78.71% 267

633.25 kn 43.50% 5562,374.96 kn 55.69% 1,1764,646.51 kn 83.41% 4271,946.71 kn 69.67% 390

Od naplate za prodane artikle izdvaja se 15% za dobrotvornu akciju, pa treba izračunati koliko će se novaca izdvojiti, od prodaje svakog artikla.

Da bi izračunali postotak ostvarene prodaje po artiklu, treba iznos prodaje po artiklu podijeliti sa sveukupnim iznosom prodaje

Prilog za dobrotvornu

akciju

Postotak ostvarene prodaje

prodano/skladište

Novo stanje zaliha

artikla na skladištu

Dobrotvorna akcija

Page 21: Vjezbe - Excel

ime prezime zanimanje koeficijent br. Djece dodatak za djecu

pero perić strojar 1.5 0 0ivo ivić spremač 1.4 3 1500matko matković direktor 3.7 2 1000ana anić tajnica 2.1 1 500jure jurić viljuškar 1.4 0 0osnovica 1500dodatak po djetetu 500božićnica 1500

prosječan prihod 5130

stupac G osnovica*koeficijent, u stupac H izračunati prihod za prosinac kao osnovica *koeficijent+božičnica+dodatak po djetetu*broj djece, ...u stupac I ispisati dodatni bonus od 200kn ako je plaća

niža od prosjeka, ako nije prepisati prihod,

Page 22: Vjezbe - Excel

plaća za prosinac prihod za prosinac

2250 3750 Imaš bonus 200kn2100 5100 Imaš bonus 200kn5550 8050 80503150 5150 51502100 3600 Imaš bonus 200kn

dodatni bonus ako je prihod niži od prosjeka

stupac G osnovica*koeficijent, u stupac H izračunati prihod za prosinac kao osnovica *koeficijent+božičnica+dodatak po djetetu*broj djece, ...u stupac I ispisati dodatni bonus od 200kn ako je plaća

Page 23: Vjezbe - Excel

1. zadatak Izračunaj ali, korijen se može izračunati samo ako je broj pozitivan!Ukoliko je broj negativan treba ispisati poruku.

X Rješenje

4 2-12 Nema korijena-16 Nema korijena

0 025 5

9 3-49 Nema korijena

1 1

2. zadatak

U suprotnom, ispiši da to nisu stranice trokuta.

a b c Rješenje

2 3 4 94 2 8 Nisu stranice trokuta3 3 5 113 4 5 126 4 5 Nisu stranice trokuta4 4 6 14

3. zadatakUkoliko je to istina, ispiši poruku da su barem 2 broja ista.U suprotnom izračunaj prosječnu vrijednost ova tri broja.

x y z Rješenje

8 12 8 barem 2 ista broja3 5 9 5.672 6 6 barem 2 ista broja4 4 4 barem 2 ista broja

12 5 10 9.007 20 13 13.33

Stranice a, b i c čine trokut ako vrijedi da je a + b > c i ako je c > a i c > b.Ukoliko stranice čine trokut, prema gore navedenom uvjetu, izračunaj njegov opseg (O=a+b+c).

Ako je X = Y ili Y = Z ili X = Z, znači da postoje dva jednaka broja.

√ x

Page 24: Vjezbe - Excel
Page 25: Vjezbe - Excel

Cijena artikla Način plaćanja 1. zadatak 2. zadatak 5. zadatak 3. zadatak

1,563.00 kn gotovina da Imate popust 521 6960.00 kn ček ne Nemate popust 3

2,500.00 kn gotovina ne Imate popust 833.331,493.00 kn kartica ne Nemate popust 497.67

860.00 kn ček da Nemate popust 286.672,489.00 kn kartica da Imate popust 829.67

234.50 kn ček da Nemate popust 78.17783.00 kn gotovina ne Nemate popust

1,483.00 kn kartica da Nemate popust 494.33

1. zadatak: - IF sa jednostavnim uvjetomAko je cijena artikla veća od 1500 kn, trgovina daje popust.Ispiši da li je moguće dobiti popust (DA-NE).

2. zadatak: - IF sa složenim uvjetom

3. zadatak: - COUNTIF

b) Koliko je kupaca platilo gotovinom?

4. zadatak: - SUMIFa) Koliko su ukupno potrošili zaposlenici tvrtke?b) Koliko su ukupno potrošili oni koji su plaćali karticom?

5. zadatak: - ugniježdeni IFAko je način plaćanja gotovina, izračunaj popust od 5%.Ako je način plaćanja ček, iznos ostaje isti.Ako je način plaćanja kartica, cijenu artikla uvećaj za 10 kn troškova poslovanja preko kartice.

Kupac - zaposlenik

tvrtke

Ako je cijena artikla veća ili jednaka 1000 kn ili je kupac zaposlenik tvrtke, odobrava se plaćanje na 3 rate.Za te osobe, izračunaj iznos jedne rate.

a) Koliko artikala ima cijenu manju od 1500 kn?

Page 26: Vjezbe - Excel

4.zadatak

6629.55465

Page 27: Vjezbe - Excel

Cijena artikla Način plaćanja Popust Iznos rate

234.5 ček da Nemate popust 78.17860 ček da Nemate popust 286.67

1483 kartica da Nemate popust 494.331563 gotovina da Imate popust 5212489 kartica da Imate popust 829.67

783 gotovina ne Nemate popust 960 ček ne Nemate popust

1493 kartica ne Nemate popust 497.672500 gotovina ne Imate popust 833.33

Kupac - zaposlenik tvrtke

Page 28: Vjezbe - Excel

Cijena artikla Način plaćanja Popust Iznos rate

1563 gotovina da Imate popust 521960 ček ne Nemate popust

2500 gotovina ne Imate popust 833.331493 kartica ne Nemate popust 497.67

860 ček da Nemate popust 286.672489 kartica da Imate popust 829.67234.5 ček da Nemate popust 78.17

783 gotovina ne Nemate popust 1483 kartica da Nemate popust 494.33

Kupac - zaposlenik

tvrtke

Page 29: Vjezbe - Excel

Potrošeno 1. zad 2. zad

Student 1 400.00 kn 240.00 kn DA 2 470.00 kn 670.00 knStudent 3 250.00 kn 145.00 kn DA 1 320.00 kn 520.00 knStudent 5 500.00 kn 350.00 kn DA 0 570.00 kn 770.00 knStudent 6 200.00 kn 130.00 kn DA 3 270.00 kn 470.00 knStudent 2 350.00 kn 85.00 kn NE 0 350.00 kn 550.00 knStudent 4 200.00 kn 120.00 kn NE 1 200.00 kn 400.00 knStudent 7 300.00 kn 220.00 kn NE 2 300.00 kn 300.00 knStudent 8 200.00 kn 90.00 kn NE 0 200.00 kn 400.00 kn

Ovi studenti imaju na raspolaganju određeni tjedni fond novaca,a navedeno je koliko su od toga potrošili kroz tjedan.

1. zadatak: Ako je student odradio dodatni jednokratni posao, uvećaj njegov tjedni fond novaca za 70 kn.U suprotnom, iznos tjednog fonda novaca ostaje isti.

2. zadatak: Ako je studnet potrošio manje od 200 kn ili je našao dodatni posao, roditelji ga nagrađuju s dodatnih 100 kn.Za te studente uvećaj tjedni fond iz stupca F za 100 kn, a u suprotnom iznos đeparca ostaje isti.

3. zadatak: Studenti koji nisu položili niti jedan kolokvij idu 2 sata tjedno na instukcije što ih košta 100 kn.To treba oduzeti od njihovog tjednog fonda novca kojim raspolažu (iznos iz 2. zadatka tj. Stupac G).U suprotnom ,roditelji ih nagrađuju sa još 50 kn, pa to treba pridodati iznosu iz 2. zadatka

4. zadatak: Koliko studenata ima tjedni fond novaca veći od 200 kn?

5. zadatak: Za studente koji imaju tjedni fond novaca veći od 300 kn, izračunaj koliko su ukupno potrošili novaca.

6. zadatak:- ako je iznos manji ili jednak 99 kn, koristi plavi font na žutoj podlozi- ako je iznos između 100 i 199 kn, koristi zeleni font, podebljan i ukošen- ako je iznos veći ili jednak 200 kn, koristi crveni font, podebljan i zelenu podlogu

Tjedni fond novaca

Dodatni jednokratni posao

Br. Polozeni

h kolokvija

Iznose potrošenog (stupac C) oblikuj prema sljedećim uvjetima (Uvjetno oblikovanje):

Page 30: Vjezbe - Excel

3.zad 4.zad 5.zad

720.00 kn Broj studenata NE ZNAM ???570.00 kn koji ima tjedni Ugniježdeni if ??670.00 kn fond veći od 200 kn : 520.00 kn 5450.00 kn450.00 kn350.00 kn300.00 kn

Ovi studenti imaju na raspolaganju određeni tjedni fond novaca,a navedeno je koliko su od toga potrošili kroz tjedan.

Ako je studnet potrošio manje od 200 kn ili je našao dodatni posao, roditelji ga nagrađuju s dodatnih 100 kn.Za te studente uvećaj tjedni fond iz stupca F za 100 kn, a u suprotnom iznos đeparca ostaje isti.

To treba oduzeti od njihovog tjednog fonda novca kojim raspolažu (iznos iz 2. zadatka tj. Stupac G).

Za studente koji imaju tjedni fond novaca veći od 300 kn, izračunaj koliko su ukupno potrošili novaca.

Page 31: Vjezbe - Excel

1. zadatak: Sa 3 kaznena boda zbog prometnih prekršaja oduzima se vozačka dozvola.Ispiši da li je osobi oduzeta vozačka dozvola (da - ne).

Ime i preziOsoba 1 4 DAOsoba 2 1 NEOsoba 3 3 DAOsoba 4 2 NEOsoba 5 0 NE

2. zadatak:U tablici je naznačeno zbog čega su osobe kažnjene. Napiši da li će zbog toga dobitikaznene bodove (da - ne).

Pojas Kazneni bodovi?

Osoba 1 da ne ne da DAOsoba 2 ne da ne ne DAOsoba 3 da da ne ne DAOsoba 4 ne da da ne DAOsoba 5 ne ne da ne NE

3. zadatak: Ispiši kazne za prekoračenje brzine na otvorenoj cesti, a one su sljedeće:od 10 do 29 km/h 200 knod 30 do 49 km/h 400 kn50 i više km/h 500 kn

KaznaOsoba 1 5Osoba 2 25Osoba 3 40Osoba 4 45Osoba 5 20

4. zadatak: Kolikim je osobama iz 1. zadatka oduzeta vozačka dozvola? 2

5. zadatak: Izračunaj ukupan broj kaznenih bodova u 1. zadatku za osobe kojima NIJE oduzeta vozačka dozvola.

Br. kaznenih bodova

Oduzeta vozačka dozvola?

Kazneni bodovi se dobivaju za prekršaj "prekoračenje brzine" ili "vožnje pod utjecajem alkohola"

Prekoračenje brzine

Krivo parkiranje

Vožnja pod utjecajem alkohola

Prekoračenje brzine u km/h

Page 32: Vjezbe - Excel

Izračunaj ukupan broj kaznenih bodova u 1. zadatku za osobe kojima NIJE oduzeta vozačka dozvola. 3

"vožnje pod utjecajem alkohola"

Osoba 1 Osoba 2 Osoba 3 Osoba 4 Osoba 50

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4

1

3

2

0

Br. kaznenih bodova

Br. kaznenih bodova

Page 33: Vjezbe - Excel

Osoba 1 Osoba 2 Osoba 3 Osoba 4 Osoba 50

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4

1

3

2

0

Br. kaznenih bodova

Br. kaznenih bodova