of 18 /18
Elektronički sklopovi - uvod Elektronika 8. predavanje

ELE - Auditorne Vjezbe 09-2015---ELE - Auditorne Vjezbe 09-2015

Embed Size (px)

DESCRIPTION

ELE - Auditorne Vjezbe 09-2015ELE - Auditorne Vjezbe 09-2015ELE - Auditorne Vjezbe 09-2015ELE - Auditorne Vjezbe 09-2015ELE - Auditorne Vjezbe 09-2015

Text of ELE - Auditorne Vjezbe 09-2015---ELE - Auditorne Vjezbe 09-2015

 • Elektroniki sklopovi - uvod

  Elektronika 8. predavanje

 • Katedra za nanoelektroniku i fotonaponsku pretvorbu 1

  Model bipolarnog tranzistora u istosmjernim

  (statikim) uvjetima

  DC (Direct Current) model

  Aktivno podruje rada: 01 CBBC III

  BC II

  B

  IB IC

  R0IBUBEakt

  C

  E

  R0>>

  UBEakt=0,7 V

  (za silicijski tranzistor)

 • Katedra za nanoelektroniku i fotonaponsku pretvorbu 2

  Podruje zasienja:

  Primjer:

  B

  IB IC

  UBEzas

  C

  E

  UCEzasUBEzas=0,8 V

  UCEzas=0,2 V 0,3 V

  RB

  +UCC

  RC

  IC

  IB

  UCEUBE

 • Katedra za nanoelektroniku i fotonaponsku pretvorbu 3

  Nadomjesni sklop u istosmjernim uvjetima:

  B

  IB

  IBUBE

  C

  E

  UCC UCC

  RB RC

  UCE

  ulazni krug izlazni krug

  B

  BECCB

  R

  UUI

  0 CECBCC URIU

  BCBBC IIII 01

 • Katedra za nanoelektroniku i fotonaponsku pretvorbu 4

  Grafika analiza elektronikih sklopova

  1. primjer

  +

  -U

  R1

  R2

  I

  U2

  U/R1 -1/R1 1/R2

  IQ

  U U1 U2

  I

  U2

  Q (radna toka)

  2

  2

  22

  1U

  RIRIU

  21 URIU

  (1)

  (2)

  Ucrtati pravac odreen jednadbom (2) u koordinatni sustav I-U2.

  Odrediti npr. dvije toke tog pravca: Za U2=0; I=U/R1

  Za I=0; U2=U

 • Katedra za nanoelektroniku i fotonaponsku pretvorbu 5

  2. primjer

  +

  -U

  R

  I

  UD

  DURIU

  Ako je I=0; UD=U

  Ako je UD=0; I=U/R

  U/R -1/R1

  IQ

  UR UD

  I

  UD

  Q

  U

 • Katedra za nanoelektroniku i fotonaponsku pretvorbu 6

  3. primjer

  +

  -UCC

  RC

  IBUCE

  C

  E

  B

  IC

  IE

  CECCCC URIU

  Q ICQ

  UCEQ

  IC

  UCE UCC

  IB1

  IB2

  IB3

  IB4 UCC/RC -1/RC

  Jednadba radnog pravca

  radni pravac

 • Katedra za nanoelektroniku i fotonaponsku pretvorbu 7

  4. primjer

  +

  -UDD

  RD

  ID

  UDS

  D

  S

  G

  UGS Q IDQ

  UDSQ

  ID

  UDS UDD

  UGS1

  UGS2

  UGS3

  UGS4 UDD/RD -1/RD

  radni pravac

  radna toka

  DSDDDD URIU

  Jednadba radnog pravca

 • Katedra za nanoelektroniku i fotonaponsku pretvorbu 8

  5. primjer

  +

  -UDD

  RD

  ID

  UDS

  D

  S

  G

  UGS

  UDS

  ID

  U /RDD D-1/RD

  0

  IDQ

  UDSQ UDD

  U =-1 VGS

  1 V

  2 V

  0 VQ

  DSDDDD URIU

 • Katedra za nanoelektroniku i fotonaponsku pretvorbu 9

  Osnovni sklopovi pojaala s bipolarnim tranzistorom

  Rad u statikim (istosmjernim) uvjetima

  Prikazana je jednostavna izvedba sklopa kojim je odreena statika radna toka tranzistora u polju izlaznih karakteristika.

  +

  - UCC

  RB

  IB

  UBE

  IC

  UCE

  Rp

  CEpCCC URIU B

  BECCB

  R

  UUI

  BC II

  UCE

  IC

  U /RCC p -1/Rp

  0

  ICQ

  IB

  UCEQ UCC

  Q

 • Katedra za nanoelektroniku i fotonaponsku pretvorbu 10

  Stabilizacija statike radne toke pomou emiterske degeneracije

  +UCC

  R2

  Rp

  RE

  R1

  Prikazani sklop je tipina izvedba kojom se osigurava temperaturna stabilnost statike radne toke. Stabilnost se postie otpornikom RE u krugu emitera. U dinamikim uvjetima rada otpornik RE ima odreeni negativni utjecaj na pojaanje sklopa pa se ovakva stabilizacija radne toke naziva stabilizacijom pomou emiterske degeneracije.

  Transformacija sklopa prema Theveninovu teoremu:

  Djelitelj napona u krugu baze R1-R2 moe se nadomjestiti izvorom i otporom (UBB, odnosno RB).

 • Katedra za nanoelektroniku i fotonaponsku pretvorbu 11

  +UCC

  RB

  Rp

  RE+

  -UBB

  IE=IB+IC

  IC

  IB

  UCE

  UBE

  +

  -

  +

  -

  +

  -

  CCBB URR

  RU

  21

  221

  21

  21 RRRR

  RRRB

  ECBBEBBBB RIIURIU (1)

  0CEBC III (2)

  01 CBBC III

  001 CECB II

  Iz (1) i (2) slijedi:

  EB

  EBCEBEBBC

  RR

  RRIUUI

  1

  0(3)

 • Katedra za nanoelektroniku i fotonaponsku pretvorbu 12

  Ako je (1+)RE>>RB te ako je >>1, tada je:

  Budui da je kod silicijskih tranzistora ICE0

 • Katedra za nanoelektroniku i fotonaponsku pretvorbu 13

  Odreivanje statike radne toke tranzistora

  Primjer:

  Pomou izlaznih karakteristika tranzistora odrediti statiku radnu toku sklopa prikazanog na slici.

  +UCC

  R2

  RC

  RE

  R1

  T

  Zadano je:

  UCC=22,5 V

  RC=5,6 k

  RE=1 k

  R1=90 k

  R2=10 k

  UBE=UBEakt=0,6 V

 • Katedra za nanoelektroniku i fotonaponsku pretvorbu 14

  Theveninov teorem =>

  B

  E

  C

  +-

  +-

  UBB

  UCC

  RB

  RC

  RE

  IB

  IC

  + -

  +

  -

  +

  -

  UCE

  UBE

  IE=IB+IC

  VRRR

  UU

  kRRR

  CCBB

  B

  25,2101090

  5,22

  9101090

  1090

  2

  21

  3

  21

  Kirchoffov zakon primijenjen na strujni krug baze (ulazni krug):

  ECBBEBBBB RIIURIU (1) Kirchoffov zakon primijenjen na strujni krug kolektora (izlazni krug):

  CEEBECCECBCECCCC URIRRIRIIURIU (2)

 • Katedra za nanoelektroniku i fotonaponsku pretvorbu 15

  Uvrtavanjem numerikih vrijednosti u (1) i (2) dobija se:

  Eliminacijom struje IC iz (3) i (4) dobija se jednadba:

  Izraunajmo nekoliko toaka prednaponske krivulje:

  te ih unesimo u izlazne karakteristike, IC=f(UCE).

  CEBC UII 6,65,22 (3)

  BC II 106,025,2 (4)

  6,111065 3 BCE IU => prednaponska krivulja (5)

  IB [A] 20 40 60

  UCE [V] 12,9 14,2 15,5

 • Katedra za nanoelektroniku i fotonaponsku pretvorbu 16

  Zatim ucrtajmo u izlazne karakteristike i pravac odreen jednadbom izlaznog kruga, (2).

  odnosno ako se zanemari lan IBRE koji je puno manji od IC(RC+RE):

  Pravac je jednoznano odreen s dvije toke, npr:

  Za UCE=0;

  Za IC=0;

  EBCECECCC RIURRIU

  CECECCC URRIU Jednadba statikog radnog pravca

  mAkk

  V

  RR

  UI

  EC

  CCC 4,3

  16,5

  5,22

  VUU CCCE 5,22

 • Katedra za nanoelektroniku i fotonaponsku pretvorbu 17

  UCE [V]

  IC [mA]

  4 8 12 16 20 UCC

  UCC

  RC+RE

  2

  ICQ=1,4

  0

  20 A

  40 A

  60 A

  80 A

  UCEQ=13,3

  Q