76
Vježbe iz Tabelarnih i grafičkih prikaza (prva nedjelja) 1) Navesti načine ulaska u program Excel. 2) Šta se nalazi u pojedinim monitorskim redovima? 3) Podesiti da palete alatki Standard i Formatting budu: - u jednom redu (trećem monitorskom redu); - u dva reda (trećem i četvrtom monitorskom redu) 4) Opisati postupak uklanjanja ili postavljanja: a) Formula Bar-a b) Status Bar-a c) Palete Standard d) Palete Formatting 6) Iskopirati ćeliju sa imenom Marko na proizvoljno mjesto, zatim izvršiti kopiranje u pet ćelija istovremeno, pa onda izbrisati sve ćelije sa imenom Marko. 7) U ćelije A1 do A4 upisati brojeve 15, 35, 182 i 318, a u ćeliju A5 naći sumu tih brojeva. 8) Naći proizvod brojeva upisanih u ćelije A1 i A2. 9) Formirati sljedeću tabelu i kompletirati je. Materijal za izvor napajanja KT-23 Redni Dio Oznaka Broj Cijena po Ukupna broj komada komadu cijena 1 Dioda AA131 4 0.66 2 Tranzistor 2n3055 3 2.56 3 Regulator uA723 1 3.55 4 Otpornik 2.2k 2 0.55 5 Otpornik 33k 4 0.92 6 Rele KK56 1 4.35 Ukupno: 10) Kako se može brzo kretati po radnom prostoru? 11) Dovesti pokazivač u ćeliju F1000. 12) Opisati postupak za snimanje fajla. 13) Opisati postupke za izlazak iz Excel-a. 5) U proizvoljnu ćeliju ukucati broj 25839, a u ćeliju ispod ukucati - marko. Zatim, promijeniti navedeni broj u 25739, a ime u Marko. A B C D E F G 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

Excel Vjezbe

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Excel Vjezbe

Vježbe iz Tabelarnih i grafičkih prikaza (prva nedjelja)

1) Navesti načine ulaska u program Excel.

2) Šta se nalazi u pojedinim monitorskim redovima?

3) Podesiti da palete alatki Standard i Formatting budu: - u jednom redu (trećem monitorskom redu); - u dva reda (trećem i četvrtom monitorskom redu)

4) Opisati postupak uklanjanja ili postavljanja:a) Formula Bar-ab) Status Bar-ac) Palete Standardd) Palete Formatting

6) Iskopirati ćeliju sa imenom Marko na proizvoljno mjesto,zatim izvršiti kopiranje u pet ćelija istovremeno, pa onda izbrisati sve ćelije sa imenom Marko.

7) U ćelije A1 do A4 upisati brojeve 15, 35, 182 i 318, a u ćeliju A5 naći sumu tih brojeva.

8) Naći proizvod brojeva upisanih u ćelije A1 i A2.

9) Formirati sljedeću tabelu i kompletirati je.

Materijal za izvor napajanja KT-23

Redni Dio Oznaka Broj Cijena po Ukupnabroj komada komadu cijena

1 Dioda AA131 4 0.662 Tranzistor 2n3055 3 2.563 Regulator uA723 1 3.554 Otpornik 2.2k 2 0.555 Otpornik 33k 4 0.926 Rele KK56 1 4.35

Ukupno:

10) Kako se može brzo kretati po radnom prostoru?

11) Dovesti pokazivač u ćeliju F1000.

12) Opisati postupak za snimanje fajla.

13) Opisati postupke za izlazak iz Excel-a.

5) U proizvoljnu ćeliju ukucati broj 25839, a u ćeliju ispodukucati - marko. Zatim, promijeniti navedeni broj u 25739,a ime u Marko.

A B C D E F123456789

101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051

A3
1) Preko ikone 'Excel' na desktop-u, ako postoji; 2) Start / Programs / Microsoft Excel; 3) L.T.M. na ikonu My Computer / ... / excel.exe
A5
Prvi monitorski red - naslovna linija; Drugi - linija glavnog menija; Treći (i četvrti - opciono) - palete alatki Standard i Formatting; Četvrti (peti) - polje za ime ćelije (adresa) i linija za formule (Formula bar); Predzadnji - Informaciona linija (Status bar);
A7
a) U jednom redu: 1) Tools / Customize / Options / staviti štrik (čekirati) opciju: standard and formatting toolbars share one row; ili 2) View / Toolbars / Customize / Options / staviti štrik (čekirati) opciju: standard and formatting toolbars share one row; b) U dva reda - isti postupak kao pod a) samo ukloniti štrik.
A11
a) View / Formula bar - ukloniti ili postaviti štrik b) View / Status bar - ukloniti ili postaviti štrik c) View / Toolbars / Standard - ukloniti ili postaviti štrik d) View / Toolbars / Formatting - ukloniti ili postaviti štrik
A17
Izmjena u ćeliji se može izvršiti na sljedeće načine: 1) 2 x L.T.M.na željenu ćeliju, 2) Dovesti pokazivač na željenu ćeliju i pritisnuti funkcijski taster F2, 3) Dovesti pokazivač na željenu ćeliju i L.T.M. na liniju za formule (Formula bar)
A21
Kopiranje: Edit / Copy Edit / Paste Brisanje: Markiramo željene ćelije, pa 1) taster delete, ili 2) Edit / Clear /All
A25
1) U ćeliju A5 upisati: =A1+A2+A3+A4 ili =sum(A1:A4) 2) Dovesti pokazivač na ćeliju A5 i L.T.M. na znak za sumu u Standard paleti (treći monitorski red)
A28
=A1*A2
F36
=D36*E36
F42
=sum(F36:F41)
A45
CTRL+strlica desno, CTRL+strlica lijevo, CTRL+strlica dolje, CTRL+strlica strelica gore, PgDn, PgUp, Alt+PgDn, Alt+PgUp, Ctrl+Home, Ctrl+End, U željenu ćeliju sa: Edit / Go to
A47
1) Edit / Goto - u polje: reference ukucati F1000, (skraćeno: Alt, E, G ili Ctrl+G ) ili 2) U polje Name Box (peti monitorski red) ukucati F1000.
A49
File / Save ili Alt, F, S ili L.T.M. na ikonu za snimanje (treći monitorski red)
A51
1) File / Exit ili 2) L.T.M. na oznako x u prvom monitorskom redu ili 3) Alt+F4 ili 4) Alt+Razmak, C
Page 2: Excel Vjezbe

Aplikacioni i dokumentacioni prozoriAplikacioni = Excel (x-izlazak iz excela, _ - minimiziranje aplikacionog prozora,Dokumentacioni=odgovara fajlu

1) Minimizirati, a zatim maksimizirati aplikacioni prozor.2) Podesiti veličinu aplikacionog prozora da obuhvata donju polovinu ekrana,a zatim ga ponovo maksimizirati.

3) Minimizirati, a zatim maksimizirati dokumentacioni prozor.4) Podesiti veličinu dokumentacionog prozora da obuhvata donju polovinu ekrana,a zatim ga ponovo maksimizirati.

Otvaranje više prozoraOtvaranje postojeceg fajla: File / openOtvaranje novog fajla: File / NewOtvaranje više dokumentacionih prozora istog fajla: Window / New windowAutomatski razmještaj prozora:Window / arrange ( tiled, horizontal, vertical, cascade)(window of active workbook - aranžira samo prozore trenutno aktivnog fajla)

5) Otvoriti četiri prozora istog fajla i izvršiti aranžiranje:a) tipa tiled ( u vidu pločica)b) tipa horizontalc) tipa verticald) tipa cascade

6) Otvoriti po dva dokumentaciona prozora dva različita fajla i aranžirati:a) sva četiri dokumentaciona prozora tipa tiled.b) samo dokumentacione prozore jednog fajla tipa vertical.

Promjena aktivnog prozora1) Pomoću miša2) pomoću tastatureCtrl+F6 ili Ctrl+Shift+F63) Window / čekiramo željeni prozor

Primjer 1: U otvorenom fajlu upisati:u B2- broj 100u C55 - broj 200u E155 - broj 300u H16000 - naći sumu ova tri brojaOtvoriti potreban broj prozora i aranžirati ih tako da se istovremeno vide sva četiri broja na ekranu.

Promjena velicine i polozaja prozora1) pomoću misa

A B C D E F G H123456789

10111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849

A22
Window / New window - tri puta Window / arrange / tiled horizontal vertical cascade
A28
Ako je otvoren samo jedan fajl sa samo jednim dokumentacionim prozorom Window / New window ( otvoren drugi dok. prozor tog fajla) File / New (otvaranje jednog dokumentacionog prozora drugog fajla) Window / New window (otvaranje drugog dokum. prozora drugog fajla) a) Window / arrange / tiled ( ukloniti ček sa windows of active workbook ako postoji) b) Window / arrange / vertical ( postaviti ček na windows of active workbook)
A39
U ćeliju H16000 upisati: =adresa jedne celije + adresa druge + adresa trece tj. =B2+C55+E155 Window / New window - 3 puta Window / Arrange / npr. Tiled
Page 3: Excel Vjezbe

2) Pomoću tastature: Alt + '-' / size (move) / Enter

Maksimiziranje, minimiziranje prozora(Ctrl+F10 =maksimiziranje

Zatvaranje prozora: 1) pomoću misa (ikona)2) pomocu kontrolnog menija (Alt + - / close)3) Ctrl+F4, Ctrl+W

Prikrivanje prozora:Window / Hide - prikrivanje aktivnog prozoraWindow / Unhide - otkrivanje prikrivenog prozora

Primjer 2: Prikriti sve prozore formirane u primjeru 1 osim prozora u kome senalazi suma brojeva. Zatim ih sve otkriti tj. podesiti da opet svi postanu vidljivi.

Podjela jednog prozora:Window / SplitWindow / Remove Split - Micanje podjele\

Sličan efekat se postiže sa: Window / Freeze panes (Window / Unfreeze panes)

Upravljanje programom Excel 1) Pomoću glavnog menija2) pomoću plivajućih menija (Desni taster miša = D.T.M.)3) pomoću komunikacionog bloka4) pomoću upozoravajućeg bloka5) pomoću ikona6) pomoću funkcijskih tastera (F1, F2,… ) ili kombinacijom sa drugim tasterima

Primjer za korišćenje glavnog menija:Postaviti paletu ikona (alatki) Drowing, a zatim je ukloniti.

Primjer za korišćenje komunikacionog bloka:Ukloniti ikonu 'cut' iz trećeg monitorskog reda, a zatim je ponovo postavitina isto mjesto.

Primjer za funkcionalni taster:Aktivirati help pomoću funkcijskog tastera i naći objašnjenje u helpu za funkcijsketastere.

Komunikacija sa drugim programima:

Primjer komunikacije sa word-omU Excelu: Edit / CopyU Wordu : Edit / Paste

A B C D E F G H50515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980818283848586878889909192939495969798

A83
View / Toolbars - strikiramo zeljenu paletu ikona Za uklanjanje isti postupak samo ukloniti štrik.
A86
View / Toolbars / Customize - za micanje, L.T.M. dovedemo ikonu u komunikacioni blok. View / Toolbars / Customize / Comands - za postavljanje ikone, nadjemo kategoriju u kojoj se nalazi ikona, pa L.T.M. prevučemo ikonu na zeljeno mjesto.
A90
F1 / index / function_key (ukucati)
Page 4: Excel Vjezbe

Formirati tabelu ispod i kopirati je u word na razne načine.

PodaciPodatak1 345Podatak2 23Podatak3 34Podatak4 57Suma: 459

A B C D E F G H99

100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147

Page 5: Excel Vjezbe

300

A B C D E F G H148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196

Page 6: Excel Vjezbe

#REF!

A B C D E F G H15975159761597715978159791598015981159821598315984159851598615987159881598915990159911599215993159941599515996159971599815999160001600116002160031600416005160061600716008160091601016011160121601316014160151601616017160181601916020160211602216023

Page 7: Excel Vjezbe

#REF!A B C D E F G H

16024

Page 8: Excel Vjezbe

Blokovi ćelijaC3 D3 E3 - to je blok C3:E5C4 D4 E4C5 D5 E5

Obelježavanje (markiranje) opsega ćelija (bloka)1) pomoću miša2) pomoću tastature: funkcijski taster F8, ili Shift+strelicaPrimjer: Markirati blok C4:F15

Obeljelježavanje (markiranje) reda1) pomoću misa (kliknemo L.T.M. na broj reda)2) pomoću tastature : Shift+razmakPrimjer: Markirati red 10

Markiranje više susjednih redova istovremeno - 1) markirati makar po jednu ćeliju iz svakog reda, pa Shift+razmak (tastatura)2) mišem prevučemo preko brojeva željenih vrstaPrimjer: Markirati redove od 21 do 25.

Primjer: Markirati kolone C, D, E.

Markiranje čitavog radnog prostora (sve ćelije): 1) Ctrl+shift+razmak2) Ctrl+A3) L.T.M. na polje iznad brojeva redova.

Markiranje više blokova:1) pomoću miša: Ctrl+L.T.M.2) pomoću tastature: F8+strelice (Shift + strelica), Shift+F8, F8+strelice...

Primjer1: Markirati istovremeno blokove: H11:H18, I16:I18, J11:J18Primjer2: Markirati istovremeno celije: E10, E13 i E17Primjer3: Markirati istovremeno redove 27, 29, 38Primjer4: Markirati istovremeno kolone: C,D, G

AllFormatsContents - isto što i taster DELETEComment

Shift cells upEntire rowEntire Column

Primjer: Formirati tabelu ispod, a zatim:

Proizvodi Cijena Komada Ukupno

Markiranje kolona - slično kao markiranje redova samo se koristi: Ctrl+razmak

Brisanje Bloka: Edit / Clear /

Uklanjanje bloka: Edit / Delete / Shift cells left

Page 9: Excel Vjezbe

P1 54 3 162P2 23 5 115P3 18 7 126P4 27 6 162

a) Izbrisati čitavu tabelu (sadržaj i format), a zatim je sa komandom Undo vratiti.b) Izbrisati sadržaj tabele, a zatim ga sa komandom Undo vratiti.c) Izbrisati format tabele, a zatim ga sa komandom Undo vratiti.d) Ukloniti redove u kojima su P2 i P3, a zatim ih sa komandom Undo vratiti.e) Ukloniti kolonu sa Cijenom, a zatim je sa komandom Undo vratiti.f) Ukloniti ćeliju sa brojem 23, tako da se ista popuni brojem ispod (vratiti sa Undo)g) Ukloniti ćeliju sa brojem 23, tako da popunjavanje bude s desna (vratiti sa Undo)

POZICIONIRANJE PODATAKA U BLOKU I POPUNJAVANJE BLOKA NIZOM ZNAKOVA

Format / Cells / AlignmentZadatak: isprobati opcije na tabeli: Tabela

Proizvodi Cijena Komada UkupnoPrimjer: Podesiti da Marković bude P1 54 3 162ispod Marko u istoj ćeliji. P2 23 5 115

P3 18 7 126Marko Marković P4 27 6 162

Primjer: Kucanjem samo jednog znaka * podesiti da se prikaže kao ispod.**********************************************************************

1 1 2 3 4Edit / Fill - Down 3

Right 5left 7up 9justify 11series 13

Primjer: Ukucati u ćeliju D82 broj 1, pa kopirati taj broj u ćeliju C82 korišćenjem

naredbe Edit / Fill ...

Primjer: Ako se u D82 nalazi broj 1, automatski popuniti blok D82:G82 nizom 1,2,3,4

Primjer: Ako se u D82 nalazi broj 1, automatski popuniti blok D82:D89 nizom 1,3,5,..

Primjer: Automatski podesiti da se Marković prebaci u ćeliju ispod Marko.

Marko Marković

Zaštita bloka:1) Format / cells / protection - izaberemo lock I/ili hidden2) Tools / protection / protect sheet

Uklanjanje zaštite: Tools / protection / unprotect sheet

Primjeri:1) Zaštiti čitav radni prostor (Sheet), a potom ukloniti zaštitu.

B78
Format / cells /alignment justify (ili alt+enter, ili wrap text )
A80
Markirati blok ćelija npr. A81:E81, pa Format / cells /alignment/ horizontal / fill
A90
markirati C82:D82, pa opcija left
A92
Edit / Fill / Series/Ok (prethodno markirati blok ili bez markarinja u stop value upisati broj 4)
A93
Edit / Fill / Series/ step value=2/Ok (prethodno markirati blok ili bez markarinja u stop value upisati broj 13)
A106
Ctrl+A Format /cells / protection - staviti ček na locked Tools / protection / protect sheet (napomena: pod default-om je čekirano locked za sve ćelije pa može odmah posljednji korak)
Page 10: Excel Vjezbe

2) Formirati Tabele 1 i 2 (vidi ispod), a zatim:

Tabela 1 Tabela 245 46

454 455Suma 499 Suma 501

a) Zaštiti od izmjena samo Tabelu 1 tako da formule ostanu vidljive, a sve ostale ćelije na sheet-u budu dostupne za izmjene. Zatim ukloniti zaštitu.

b) Zaštiti od izmjena Tabelu 2 tako da formule budu nevidljive,a sve ostale ćelije na sheet-u budu dostupne za izmjene i eventualne formule vidljive.Zatim ukloniti zaštitu.

c) Zaštiti ćelije sa sumom u obje tabele od izmjena i da formule budu prikrivene,a da sve ostale ćelije budu dostupne za izmjene, a eventualne formule neprikrivene.Zatim ukloniti zaštitu.

d) Zaštiti sve ćelije Sheet-a od izmjena i prikriti formule, osim ćelija iz Tabela 1 i 2 u kojima se nalaze brojni podaci. Zatim ukloniti zaštitu.

Imenovanje blokaInsert / name / definePrimjer: Definisati brojne podatke iz Tabele 1 kao 'podaci1', a iz Tabele 2 kao 'podaci2'. Zatim u proizvoljnim ćelijama ukucati: =sum(podaci1) i =sum(podaci2).

Tabela 1 Tabela 245 46

454 455Suma 499 Suma 501

Kopiranje i premještanjeEdit / (Copy, Paste, Cut, Paste special)Primjeri: 1) Kopirati Tabelu 12) Kopirati Tabelu 1 tako da se kopiraju samo vrijednosti.3) Kopirati Tabelu 1 tako da redovi i kolone zamijene svoja mjesta.4) Kopirati Tabelu 1, a zatim kopirati podatke iz Tabele 2 na mjesto podatakau Tabeli 1 tako da se kao rezultat kopiranja pojavi zbir odgovarajućih podataka.5) Prethodno formiranu tabelu pomjeriti za 3 mjesta u desno.

A115
Ctrl+A Format /cells / protection - ukloniti ček sa locked i hidden Markirati tabelu, pa: Format /cells / protection - čekirati locked Tools / protection / protect sheet Uklanjanje zaštite: Tools / protection / unprotect sheet
A118
Ctrl+A Format /cells / protection - ukloniti ček sa locked i hidden Markirati tabelu, pa: Format /cells / protection - čekirati locked i hidden Tools / protection / protect sheet Uklanjanje zaštite: Tools / protection / unprotect sheet
A122
Ctrl+A Format /cells / protection - ukloniti ček sa locked i hidden Markirati ćelije u kojima se nalaze sume, pa: Format /cells / protection - čekirati locked i hidden Tools / protection / protect sheet Uklanjanje zaštite: Tools / protection / unprotect sheet
A126
Ctrl+A Format /cells / protection - postaviti ček na locked i hidden Markirati ćelije sa podacima iz Tabela 1 i 2, pa: Format /cells / protection - ukloniti ček sa locked i hidden Tools / protection / protect sheet Uklanjanje zaštite: Tools / protection / unprotect sheet
A145
Markirati tabelu pa: Edit / Copy Na željeno mjesto: Edit / paste
A146
Markirati tabelu pa: Edit / Copy Na željeno mjesto: Edit / paste special / čekirati value
A147
Markirati tabelu pa: Edit / Copy Na željeno mjesto: Edit / paste special / čekirati transpose
A148
Markirati tabelu 1 pa: Edit / Copy Na željeno mjesto: Edit / paste Markirati ćelije sa podacima iz Tabele 2, pa: Edit / Copy zatim postaviti pokazivač na prvi podatak tabele 1 i: Edit / Paste special / čekirati Add
A150
Markirati tabelu pa: Edit / Cut Na željeno mjesto Edit / Paste ili prevući mišem
Page 11: Excel Vjezbe

FormuleZnak "=" potrebno staviti ispred formule ili funkcijePostoje tri vrste formula: matematičke, tekstualne i logičkeZa matematičke formule: +, -, / , *, ^, () -za grupisanje

Primjeri:

60.34309 Rješenje

a= 4b= 5c= 5d= 6

P= 2017.544 Rješenje

3)Odrediti y za x=10 a= 1

b= -5

c= 4x= 10y= 54

Izmjena postupka računanja i lančana referencaTools/Options/calculation/ (Manual ili Automatic)Ručno računanje se izvršava sa F9

Primjer: Ako je c=3b, b=2a, a=43, izračunati vrijednosti za b i c. Zatim staviti a=4 pa propratiti vrijednosti za b i c. Nakon toga preći na ručno računanje i staviti ponovo a=44 i izračunati b i c. Zatim preći na automat. računanje.

a b c43 86 258

Logičke formule: (>, < , >=, <=, <>)Primjer: U ćeliju B47 upisati logičku formulu tako da se kao rezultat pojavi TRUE,ako je sadržaj ćelije B45 veći od sadržaja ćelije B46, a FALSE ako nije.

98

Rezultat: 1 Rješenje: =B45>B46

1) Naći treći korijen od: (3/4)2 . 58

2) Izračunati: P = a2 . b3 + c(2/3) . d

y = ax2+bx+c

y = x2-5x+4

A B C D E F G H I123456789

101112131415161718192021222324

25262728293031323334353637383940414243444546474849

B11
=((3/4)^2*5^8)^(1/3)
B20
=B15^2*B16^3+B17^(2/3)*B18
D27
=D23*D26^2+D24*D26+D25
Page 12: Excel Vjezbe

Tekstualne formule:Primjer: Koristeći tekstualne formule upisati u proizvoljnu ćeliju x=7, pri čemu je7 vrijednost iz ćelije B56.

x 7

x=7 x=7 Rezultat

Funkcije:Upisivanje funkcije: - ručno - pomoću Paste function:

-na ikonu fx - Shift+F3 - Insert / Function

Pr.1. 3Naći sumu 5tri broja 6

14 Suma

Pr.2. Naći cjelobrojnu vrijednost količnika 123/23, i ostatak prilikom dijeljenja,koristeći funkcije INT i MOD.

123 Cjelobrojna vrijednost količnika 123/23 (fun. Int)23 Ostatak dijeljenja 123/23 (fun. Mod)

5 provjera: 1158

Funkcija AVERAGE - (srednja vrijednost)Prrimjer: Izracunati srednju vrijednost za tri broja iz ćelija B89, C91 i E90

234228

219Rezultat:

227 - Srednja vrijednost brojeva iz ćelija B89, E90, C91:

Funkcija IF(uslov,uslov ispunjen,uslov nije ispunjen)

Primjer: Ako je broj u A101 veći od broja u A102 upisati "veće A101", a ako ne "A101 nije veće od A102"

A B C D E F G H I5051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899

B58
=A56&"="&B56
D58
="x="&B56
A93
=AVERAGE(B89,C91,E90)
Page 13: Excel Vjezbe

Rezultat:25 veće A10124

Primjer: Ako je broj u A105 veći od nule upisati u C105 "1" , a ako ne "0"4 1

Primjer: Korišćenjem funkcije IF u ćeliju C109 upisati : 'Broj pozitivan', 'Broj negativan' ili 'Broj jednak nuli', u zavisnosti od vrijednosti broja iz A109.

44 Broj pozitivan

Broj pozitivan RezultatBroj negativanBroj jednak nuli

Primjer: Upotrebom odgovarajuće funkcije naći minimum iz bloka A116:A11855 Korišćenjem funkcije IF, u ćeliju ispod upisati adresu 22 ćelije u kojoj se nalazi minimum.34

22 - minimum iz bloka A116:A118 - funkcija MINA117 - minimum se nalazi u ćeliji sa ovom adresom

Tekstualne funkcije:Primjer: Naći koji karakter odgovara ASCII kodu 65, a koji je ASCII kod slova 'b'.A Rezultat

98

Funkcije za datum i vrijeme. =WEEKDAY(broj koji odgovara nekom datumu)(napomena: rezultat 1-nedelja, 7 - subota) =DATE(Godina,mjesec,datum)

Primjer: Koji je dan bio 15.05.1998.35930 - broj koji odgovara datumu 15.05.1998.

6 - Rezultat (petak)6

Primjer: Koliko proslo dana od 21.03.1960. Do 13.03.2001.

14967 - rezultat

Inženjerske funkcije (convert, degrees, radians)Primjer: Koliko stepeni ima 1 radijan, a koliko radijana ima 180 stepeni?Rezultati:57.29578 stepeni3.141593 radijani

A B C D E F G H I100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149

C101
=IF(A101>A102,"veće A101","A101 nije veće od A102")
C105
=IF(A105>0,1,0)
C109
=IF(A109>0,A111,IF(A109=0,A113,A112))
A120
=MIN(A116:A118)
A121
=IF(A116=A120,"A106",IF(A117=A120,"A107","A108"))
A135
=DATE(98,5,15)
A136
=WEEKDAY(A136)
A137
=WEEKDAY(DATE(98,5,15))
A141
=DATE(2001,3,13)-DATE(1960,3,21)
A146
=DEGREES(1)
A147
=RADIANS(180)
Page 14: Excel Vjezbe

Kopiranje i premjestanje formula i funkcija

=A155 i =$A$155. Zatim, kopirati blok C157:D157 na proizvoljno mjesto.Analizirati rezultat.

1 1 1 - kopirati ovaj blok dolje

0 1 - rezultat kopiranja

Primjer: Koji izraz je potrebno upisati u E166, tako da se prostim kopiranjem

dobiju ostale vrijednosti za y (vidi tabelu ispod), pri čemu važi:

a= 1 x yb= -5 1 0c= 4 2

345678

Primjer: Naći 5%, 6%, 7% i 8% od zadatih vrijednosti (100, 200, 300, 400).Formirati prikazanu tabelu tako da se rezultati dobijaju prostim kopiranjem izrazaupisanog u ćeliju C180.

ProcentiVrijednost 5% 6% 7% 8%

100 5200300400

Primjer: Pored najbolje ponude treba da piše "Dobra" a pored ostalih "Losa"Izraz upisati za ponudu 1, tako da se rezultat za ostale dobija prostimkopiranjem tog izraza.

Cijena Razultat:Ponuda1 1000 DobraPonuda2 1394 LosaPonuda3 1812 LosaPonuda4 1225 Losa

Min: 1000 - Prvo naći minimum od ponuda

Vježba: U ćeliju A157 unijeti broj 1. U ćelije C157 i D157 unijeti redom:

y = ax2+bx+c

y = ax2+bx+c

A B C D E F G H I150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198

E166
=B$165*D166^2+B$166*D166+B$167
C180
=$B168*C$167
Page 15: Excel Vjezbe

Primjer: Upotrijebiti funkciju IF za računanje provizije trgovca: Ako trgovac proda manje od planiranog - proviziona stopa, a ako više- nagradna.Upisati izraz za izračunavanje provizije za Branka tako da se prostimkopiranjem dobija provizija za ostale.

Planiranana prodaja: 150000Proviziona stopa: 5.50%Nagradna stopa: 6.50%

Rezultat na dva načinaProdavac Prodao Provizija ProvizijaBranko 141000 7755 7755Dusan 154000Filip 131000Goran 161000Ivan 148000

A B C D E F G H I199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248

Page 16: Excel Vjezbe

A B C D E F G H I249250251252253254255256257258259260261262263264

Page 17: Excel Vjezbe

Rješenje: =AVERAGE(B89,C91,E90)

J K L M N O5051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899

Page 18: Excel Vjezbe

Rješenje: =IF(A101>A102,"veće A101","A101 nije veće od A102")

Rješenje: =IF(A105>0,1,0)

Rješenje: =IF(A109>0,A111,IF(A109=0,A113,A112))

J K L M N O100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149

Page 19: Excel Vjezbe

PV - Present value (Sadašnja vrijdenost) =pv(RATE,NPER,PMT,FV,TYPE)RATE-kamataNper - broj periodaPMT - plaćanje (na početku ili kraju svakog perioda)FV - Future value (buduća vrijednost)Type - 0 (plaćanje na kraju mjeseca)

1- (plaćanje na početku mjeseca)

Primjer1. Koliko je potrebno da stediša stavi novca na banku pa da za 5 godina ima 10000 EUR? Mjesečna kamata je 0.5%.

FV=10000EURRate=0.5% -7,413.72 € RezultatNper=5*12

Primjer 2.Ako kupac namjerava da kupi robu na kredit (na godinu dana),a pri tom može da uplaćuje na kraju svakog mjeseca po 100EUR,koliki je maksimalni mogući iznos kredita, ako je mjesečna kamata 1%?

PMT=100RATE=1%Nper=12

1,125.51 € Rezultati1,136.76 €

Primjer 3.Koliko stediša treba da uloži novca ako namjerava da na kraju svakog mjeseca uplaćuje po 100EUR, pa da nakon 5 godinamože da podigne 10000EUR. Mjesečna kamata je 1%.PMT=100FV=10000EUR -1,008.99 € RezultatNper=5*12RATE=1%Type=0

Funkcija FV - Future value (buduća vrijednost) =FV(RATE,Nper,Pmt,PV,Type)PV i Type - neobavezne

Primjer 1.Koliko će štediša imati novca nakon 6 godina ako ulozi 1000EURGodišnja kamata koju daje banka je 5%.Nper=6Rate=5% 1,340.10 € RezultatPV=1000FV=?

A B C D E F123456789

10111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849

C14
=PV(0.5%,60,0,10000)
C25
=PV(1%,12,-100,0,0)
C26
=PV(1%,12,-100,0,1)
Page 20: Excel Vjezbe

Primjer 2.Koliko će štediša imati novca nakon 6 godina, ako uplaćuje 200EURna početku svake godine. Godišnja kamata je 5%.

Nper=6Rate=5% 1,428.40 € RezultatPV=0FV=?Pmt=200

Primjer 3.Koliko će štediša imati novca nakon godinu i šest mjeseci akouloži 2000EUR i na kraju svakog mjeseca uplaćuje po 200EUR, pričemu je mjesečna kamata 0.5%.PV=2000PMT=200 5,945.02 € RezultatType=0Rate=0.5% Nper=18

Primjer 4. Prethodni primjer uraditi korišćenjem adresa iz bloka B72:B76

Pv= 2000Pmt= 200Type= 0Rate= 0.50%Nper= 18

FV= 5,945.02 € Rezultat

Funkcija PMT - Payment (plaćanje) =PMT(RATE,Nper,PV,FV,TYPE)FV i Type neobavezne

Primjer 1.Ako firma uzme kredit od banke na 5 godina, koliko treba da uplaćuje nakraju svakog mjeseca, ako je kamata 1% mjesečno.Visina kredita je 10000EUR.

Rate=1% mjesečno -222.44 € RezultatNper=5*12=60PMT=?PV=10000

A B C D E F50515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980818283848586878889909192939495969798

Page 21: Excel Vjezbe

Primjer 2.a) Koliko roditelj treba da ulaže (uplaćuje) na početku svakog mjesecada bi njegovom tek rođenom djetetetu poklonio za 18-ti rođendan20000EUR? Kamata na godišnjem nivou je 6%.

Nper=18*12FV=20000Rate=6%/12 mjesečno -51.38 € RezultatPMT=? MjesečnoType=1

b) Šta ako roditelj na startu ulozi 5000 EUR?

PV=-5000 -13.66 € Rezultat

Funkcija RATE - kamata =RATE(Nper,PMT,PV,FV,Type,Guess)FV, Type, Guess -neobavezneGuess- pretpostavka (očekivana kamata)

Primjer1:a) Ako dobijemo kredit od 5000EUR na godinu dana, s tim da otplaćujemomjesečno po 500EUR na kraju svakog mjeseca, kolika je mjesečna kamata?

PV=5000 2.92% RezultatiPMT=-500 3.50%Type=0Nper=12Rate=? Mjesečna

b) Šta ako korisnik kredita mora na kraju da uplati još 1000EUR da bi otplatio kredit.

FV=-10004.96% Rezultati5.77%

Primjer 2. Ako dobijemo kredit od 5000EUR na godinu dana, s tim da otplaćujemomjesečno po 500EUR na kraju svakog mjeseca, kolika je mjesečna kamata,ako je učešće 1000EUR.

PV=4000 6.87% RezultatiPMT=-500 8.41%Type=0Nper=12Rate=? Mjesečna

A B C D E F99

100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147

Page 22: Excel Vjezbe

Kamatni račun moguće je vršiti pomoću formula:

FV=PV*(1+RATE)^NperPV=FV / (1+RATE)^NperRATE= (FV / PV)^(1/Nper) - 1

Veza između godišnje i mjesečne kamate (složena kamata):PV*(1+kamata godišnja) = PV*(1+kamata mjesečna)^12slijedi:(1+kamata godišnja) = (1+kamata mjesečna)^12slijedi:Kamata mjesečna = (1+kamata godišnja)^(1/12)-1

Na sličan način se dobija veza između dnevne i godišnje kamate:Kam. dnevna = (1+kamata godišnja)^(1/365) - 1Na sličan način se dobija veza između dnevne i mjesečne kamate:Kam. dnevna = (1+kamata mjesečna)^(1/30) - 1

Primjer: Ako je godišnja kamata 12% izračunati mjesečnu i dnevnu.Godišnja 12%Mjeseč. kam: 0.9489% RezultatiDnevna: 0.0311%

Primjer 3.Je li isto kamata 365% godišnje ili 1% dnevno.Npr. ako ulažemo 1000din na godinu dana koliko dobijamo u oba slučaja. Kamata 365% godišnje: 4,650.00 Din. RezultatiKamata 1% dnevno: 37,783.43 Din. (preko funkcija)

FV=PV*(1+RATE)^Nper 4,650.00 Din. Rezultati37,783.43 Din. (preko formula)

Primjer 4.Koliko je stvarno dnevna kamata ako je godišnja 365%? Kam.dnev. = (1+kam.god.)^(1/365) - 1

0.42% Rezultat preko formule0.42% Rezultat preko funkcije

Primjer:Koliko imam novca na računu ako sam 02.12.2002. uložio 1000EUR,ako je dnevna kamata 0.02%.Današnji datum je 26.03.2003.

A B C D E F148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196

Page 23: Excel Vjezbe

Pv=-1000 114 Broj danaRate=0.02% dnevno 1,023.06 € RezultatNPER=479FV=?

A B C D E F197198199200

Page 24: Excel Vjezbe

FORMATIRANJE PODATAKA:Format/cells/Number (Postoji 12 kategorija formata.)

General (Opšti format)Format/cells/Number / GeneralPrimjer: U bloku ćelija D10:D13 upisati redom brojeve: 1212121212, 121212121212 , 1.888888, 1.88888888888 Analizirati rezultate.

1212121212Rezultati 1.888888

1212121212121.8888888889

Number (brojni format)Format/cells/Number / NumberPrimjer: a) Ukucati broj 123456 , pa podesiti da se prikaže sa dva decimalna mjesta i da se hiljade odvajaju zarezom.b) Broj 12.1237 formatirati tako da se prikaže u brojnom formatu sa tri decimalna mjesta.c) Opisati postupak formatiranja ćelije tipa Number sa jednim decimalnim mjestom,tako da se eventualni negativan broj prikaže sa znakom minus i u crvenoj boji(Isprobati broj 123 i -123).Rezultati: a) 123,456.00 b) 12.124 c) 123.0 c) -123.0

Currency (Monetarni format)Format/cells/Number / CurrencyPrimjer: Opisati postupak formatiranja ćelija tako da se podaci prikažu u monetarnom formatu sa dva decimalna mjesta i znakom za EURO na kraju( uraditi za brojeve 1234 i -1234).

1,234.00 € Rezultati-1,234.00 €

Accounting (Knjigovodstveni format)Format/cells/Number / AccountingPrimjer: Opisati postupak formatiranja ćelija u knjigovodstvenom formatu tako dase podaci prikazuju sa dva decimalna mjesta i znakom za EURO: a) iza broja b) ispred broja ( za slučaj pod a) uraditi za broj -99, a za slučaj pod b) za 12351.- 99.00 € Rezultati EUR 12,351.00

Date (Datumski format)Format/cells/Number / DatePrimjer: Opisati postupak za formatiranje ćelija u datumskom formatu tako daa) prikaz bude tipa: 14-Mar-98; b) prikaz bude tipa 3/14/98 (Ukucati prvo broj 29876 pa ga prikazati u traženim formatima)

a) b)29876 17-Oct-81 10/17/81 Rezultati

A B C D E

1

2

3

4

56789

1011121314

15

16171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152

Page 25: Excel Vjezbe

Primjer: Primjenom datumskog formata izračunati broj dana od 12.05.2000. do 02.04.2001.

5/12/00 366584/2/01 36983

11/20/00 325 Rezultati

November 20, 1900 325

Primjer: Prikazati brojeve 36981.5, 36981 i 36981.33 u datumskom formatutipa: 3/13/98 13:30

Rezultati:36981.5 3/31/01 12:00

36981 3/31/01 0:0036981.33 3/31/01 7:55

Time (Vremenski format)Format/cells/Number / TimePrimjer: Brojeve 0.5 i 0.542 prikazati u vremenskom formatu, a vrijeme 0:00:00i 24:00:00 prikazati u obliku brojeva (opšti format)

0.5 12:00:000.542 13:00:29

0:00:00 024:00:00 1

Primjer: Izračunati prosječnu brzinu atletičara ostvarenu u trci:Početak trke: 12:00:00Kraj trke: 12:31:54 Dana Sati SekundiTrajanje trke: 31:54 0.022152777778 0.5316666667 1914Dužina staze 10 km

Rezultat:(brzina=put/vrijeme) 18.808777429 km/hv=s/t 5.2246603971 m/s

Percentage (Procentualni format)Format/cells/Number / PercentagePrimjer: U ćeliju A93 upisati broj 5. Zatim, primijeniti na blok A93:A94 procentualni format sa dva decimalna mjesta. Nakon toga u A94 unijeti broj 5.

500.00% Rezultati5.00%

Fraction (Razlomački format)Format/cells/Number / FractionPrimjer: Broj 1.234 prikazati u razlomačkom formatu, pri čemu se decimalnidio broja prikazuje u vidu: a) četvrtina, b) šesnaestina, c) trocifrenog razlomka.

1.234 1 2/91.234 1 4/16 Rezultati1.234 1 117/500

A B C D E5354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899

100101102103104105

A59
=A57-A56
C59
=C57-C56
Page 26: Excel Vjezbe

Scientific (Naučni format)Format/cells/Number / ScientificPrikazati brojeve 120 i 0.012 u naučnom formatu.

120 1.20E+02 Rezultati0.012 1.20E-02

Text (Tekstualni format)Format/cells/Number / TextPrimjer: U ćelije B117 i B118 upisati redom 98 i a, pa primijeniti tekstualni format.

98 98a a

Special ( Specijalni format)Format/cells/Number / SpecialPosebni brojevi: npr telefonski, poštanski …

234586 23-4586 telefonski

Custom (Posebni format)Format/cells/Number / CustomObuhvata sve formate. a=6 b=87

a+b=93Primjer:Opisati postupak kojim se formatiraju brojevi sa jednim decimalnim mjestom i oznakom EUR posle broja.

15 15.0 EUR

Primjer: Pretvoriti vrijednosti 274, 1017 i 1458 eura u dolare, pri čemu je 1EUR=1.07 dolara. Koristeći posebni format prikazati sve vrijednostibez decimalnih mjesta, a da poslije brojeva stoje nazivi valuta ( eura, dolara).U ćeliju A139 upisati vrijednost za 1EUR (1.07) pa primijeniti posebni format tako da se kao rezultat pojavi: 1EUR=1.07dolara, gdje je 1.07 vrijednost iz A139.

1 EUR = 1.07 dolara EUR Dolari274 eura 293 dolara

1017 eura 1088 dolara1458 eura 1560 dolara

Primjer: Unijeti u proizvoljnu ćeliju podatak: 03-Apr-2001, a zatim primijeniti posebniformat tako da se kao rezultat dobije: 03.04.2001. god.

3-Apr-0103.04.2001. god.

Primjer: Upisati u ćeliju B151 broj 9485 pa ga prikriti koristeći posebni format.prikrivajuci format

Rezultati

Kopiranje formata:Edit/ CopyEdit / Paste Special / Formats(ili preko format painter-a iz palete standard)Primjer: Pomoću funkcije TODAY dobiti današnji datum, a zatim iskopirati

Odgovor: Format/cells/Number/ Custom / polje Type: 0.0 "EUR"

Odgovor: Format/cells/Number/ Custom / polje Type: ;;;

A B C D E106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158

C140
=A$134*B135
Page 27: Excel Vjezbe

format iz ćelije sa podatkom "03.04.2001. god." iz prethodnog primjera.Rezultat (za datum 17.02.2003.)

=TODAY() 10.04.2023. god.

Brisanje formata: Edit / Clear / FormatsPrimjer: Primijeniti brisanje formata na prethodni primjer.

Rezultat: 45026

Prikazivanje formula i funkcija:Tools / Options / View / u winodow options se čekira formulasPrimjer: U ćeliju C172 upisati izraz za sabiranje sadržaja ćelija A172 i B172.Primijeniti postupak za prikazivanje formula i funkcija, a zatim vratiti na prvobitno.

1 2 3

=A172+B172

Automatsko formatiranje:Format / Autoformat/ Options - isključujemo neki od 6 formatnih parametara (patern, border, font,….)

Primjer: Opisati postupak formatiranja tabele tipa colorful2, primjenom svihopcija osim opcije "width/height".

PodaciRezultat za probnu tabelu pod 1 34Odgovor: pod 2 4353Format / Autoformat / colorful2 / pod 3 345Options / ukloniti štrik sa: width/height

Formatni stilovi:Format / Style/ u style name damo ime, pomoću opcije Modify mijenjamo 6 formatnih parametara (Number, Alignment,...)Primjena formatnog stila: Markira se blok / Format / style / izabere se ime u style name.

Primjer: Formirati formatni stil sa svojim imenom i podesiti ga prema sopstvenojželji. Zatim ga primijeniti na proizvoljnu tabelu.

Moguće rješenje: Br. Naziv Podaci1. Priozvod 1 123.00 DM2. Priozvod 2 234.00 DM3. Priozvod 3 ###

A B C D E159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202

Page 28: Excel Vjezbe

IZMJENE PRIKAZA TABELEPodešavanje parametara programa i izgleda ekrana

Tools/Options/

/View Formula bar -uklanja ili postavlja peti monitorski redStatus bar - uklanja ili postavlja predzadnji monitorski red

Zadatak: Isprobati razne opcije iz Window options (Page breaks, gridlines,.. ).

/Edit Edit directly in cells - omogućava ili onemogućava direktno editovanje ćelije(kad je onemugućeno editovanje, upisivanje moguće samo u 5. mon. redu.)

Allow cell drag and drop - omogućava ili onemogućava premještanje pomoću miša

Zadatak: Testirati opciju "Allow cell drag and drop" na proizvoljnom bloku ćelija.

/General

Zadatak: Isprobati navedene opcije iz podbloka General.

Komentari (primjedbe)Insert/ Comment

Tools/Options/View:

Primjer: U proizvoljnu ćeliju smjestiti današnji datum korišćenjem funkcije TODAY.Zatim, unijeti komentar u tu ćeliju u kojem će pisati: Današnji datum.Isporbati opcije za prikazivanje ili neprikazivanje komentara i indikatora.

4/10/2023 Rezultat za 18.02.2003., opcija Comment indicator only

Primjer:U ćelije A49 i B49 redom upisati brojeve 34 i 56. Zatim, u ćeliju C49 sabrati dvostruku vrijednost iz ćelije A49 sa vrijednošću iz ćelije B49.Unijeti komentare redom u ćelije A49, B49 i C49 : "a" , "b" i "2a+b".

34 56 124 Rezultat kada je pokazivačna ćeliji C49.

Brisanje komentara:Edit / Clear / Comments

Napomena: isti efekti se postižu i sa: View/Formula barili Status bar

R1C1- prelazi se na označavanje kolona sa 1, 2, itd.Standard font - definiše standardni fontSheets in new workbook - broj sheet-ova koji se pojavljuje u novom fajlu

Pomoću tastature: Shift+F2

None - ne prikazuje se ni komentar ni indikator komentara;Comment indicator only - prikazuje se samo indikator;Comment and indicator - prikazuju se i indikator i komentar;

2a+b

A B C D E F G12

3

456789

1011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253

A32
Crveni trougao je indikator komentara
A42
Današnji datum
A49
a
B49
b
C49
2a+b
Page 29: Excel Vjezbe

Zadatak: Izbrisati komentar iz ćelije C49.

Editovanje komentara:Insert / Edit Comment

Zadatak: Izmijeniti komentare iz ćelija A49 i B49 tako da komentari budu "x" i "y".

Prikazivanje komentara: View / Comment

Zadatak: Prikazati sve komentare, a zatim vratiti na prvobitni prikaz.

Formatiranje komentaraKomentar mora biti vidljiv , pa kad kliknemo na njega: Format / Comment

komentaru treba da budu "Times New Roman", bold, veličine 12.

x y2 3 4 35

Napomena: Za kontrolu komentara može se koristiti D.T.M.

Izmjene u tabelama ( Napomena: uglavnom već rađeno)

Zadatak: Istovremeno ubaciti četiri vrste između redova 90 i 91.Zadatak: Istovremeno ubaciti tri nove kolone između kolona B i C.

Napomena: za otkrivanje je potrebno da bar jedna ćelija kolonebude markirana (npr. sa Goto dovedemo pokazivač na jednu ćeliju prikrivene kolone; ili markiramo blok koji obuhvata ćelije lijevo i desnood prikrivene kolone).

ukucati broj indeksa. Zatim primijeniti automatsko podešavanje širine kolone.

Tu imamo podblokove: Font, Protection, Aligment ,…

Primjer: Formirati tabelu ispod sa podacima za a1, b1 i x. Zatim izračunati vrijednost

za y po formuli: y=a1 x2 + b1 i unijeti komentar koji prikazuje formulu. Slova u

a1 b1

ili paleta ikona Reviewing (View /Toolbars/ reviweing)

Ubacivanje redova: Insert / Rows

Ubacivanje kolona: Insert / Columns

Podešavanje širine kolone: Format / Column / widthPodešavanje standardne širine kolone: Format / Column / Standard widthAutomatsko podešavanje širine kolone: Format / Column / Auto fit selectionPrikrivanje kolona: Format / column / Hide ( opcija Unhide -"otkriva"-ponovo prikaz.)

Zadatak: Podesiti istovremeno širinu kolona A, D ,E na 20Zadatak: Podesiti da standardna širina kolona bude 10, a zatim vratiti na 8.43.Zadatak: U proizvoljnu ćeliju upisati svoje ime i prezime, a u susjednu ćeliju desno

y=a1 x2 + b1

A B C D E F G5455565758596061626364656667686970

71

72

7374

75

76777879808182

83

84858687888990919293949596979899

100101102103104105

E76
y=a1 x2 + b1
Page 30: Excel Vjezbe

"otkriti" sve prikrivene kolone.

Podešavanje za vrste:Format / Rows / Height - visina vrste

Autofit - automatsko podešavanje visine vrsteHide - prikrivanje vrste ili više vrstaUnhide - otkrivanje

primijeniti automatsko podešavanje visine.

"otkriti" sve prikrivene vrste.

Zatim ponovo prikazati sve prikrivene redove i kolone.

Trodimenzionalna tabelaBroj sheet-ova u novom fajlu se podesava preko: Tools/ options/General/ Sheets in new workbook

ili Dva puta L.T.M na oznakuili desni taster misa na oznaku / rename

-u svakom prozoruizaberemo različit sheet.

Zadatak: Isprobati prethodno opisane opcije vezane za trodimenzionalnu tabelu.

Primjer: U ćelije A1 i A2 sa sheet-a 1, A1 i A2 sa sheet-a 2 i A1 i A2 sa sheet-a 3upisati proizvoljne brojeve. Zatim u proizvoljnoj ćeliji na Sheet-u 1, naći njihovu sumu.

Rješenje (Izraz iz proizvoljne ćelije Sheet-a 1): =SUM(A1:A2,Sheet2!A1:A2,Sheet3!A1:A2)

ili =Sum(Sheet1:Sheet3!A1:A2)

Primjer: Naći sumu međusobnih proizvoda podataka A1 i A2 sa 3 Sheet-a iz prethodnog primjera.

Moguća rješenja (Izraz iz proizvoljne ćelije Sheet-a 1): =SUM(A1*A2,Sheet2!A1*Sheet2!A2,Sheet3!A1*Sheet3!A2) =A1*A2 + Sheet2!A1*Sheet2!A2 + Sheet3!A1*Sheet3!A2

=PRODUCT(A1:A2)+PRODUCT(Sheet2!A1:A2)+PRODUCT(Sheet3!A1:A2) =SUM(PRODUCT(A1:A2),PRODUCT(Sheet2!A1:A2),PRODUCT(Sheet3!A1:A2))

Primjer: Promijenit ime Sheet-a 2 u "Strana 2", pa posmatrati promjene u prethodnim rješenjima.

Napomena:

Zadatak: Prikriti kolonu E, a zatim istovremeno prikriti kolone A i C. Nakon toga

Zadatak: Podesiti istovremeno visinu vrsta 10,15,17 na 20. Zatim, na iste vrste

Zadatak: Prikriti vrstu 10, a zatim istovremeno prikriti vrste 15 i 17. Nakon toga

Zadatak: Prikriti odgovarajuće kolone i redove tako da se vidi samo blok A1:G68.

Uklanjanje Sheet-a: Edit / delete sheetIzmjena imena sheet-a: Format / Sheet / Rename

Ubacivanje novog Sheet-a: Insert / Worksheet

Istovremeni prikaz više sheetova: Window/New window -nekoliko puta, a zatim: Window /Arrange

A B C D E F G106107108109110111112113114115116117118119120121122123124

125

126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158

Page 31: Excel Vjezbe

Promjenom imena Sheet-a automatski se mijenja njegovo ime u formulama i funkcijamaA B C D E F G

159

Page 32: Excel Vjezbe

Crveni trougao je indikator komentaraA32:

Današnji datumA42:

aA49:

bB49:

2a+bC49:

y=a1 x2 + b1E76:

Page 33: Excel Vjezbe

ŠtampanjeFile/Print/Ok -Standardno štampanje

Štampanje dijela tabele:

ili

File/Print/Okili

Podešavanja prilikom štampanja:

File/Page Setup PageMarginsheder/footersheet

GrafikoniBrzo dobijanje grafikona: 1. Markiramo tabelu

Primjer: Napraviti donju tabelu, pa najkraćim postupkom napraviti grafikon.

I tromjesečje - Proizvodnja

Proizvod Jan Feb MarP1 327 311 315P2 234 254 260P3 456 333 428P4 567 444 476

Rješenje:

Napomena: Proizvodi - kategorije, mjeseci - serije

Nakon:Insert / Chart - postoje četiri koraka (L.T.M. na Next)Isto se postiže sa prve četiri opcije iz menija Chart (prethodno markiran grafikon).

Skraćeno: CTRL+shift+F12 ili CTRL+p

1) Markira se blok pa: File/Print/selection/ok

2) File/PrintArea/SetPrint area/ok

3)File/Page setup/sheet/u print area - upisati opseg /print

2. Insert /Chart /Finish

P1 P2 P3 P40

200

400

600

Jan

Feb

Mar

A B C D E F G H I123456789

10111213141516171819

20

212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253

Page 34: Excel Vjezbe

Opcije iz Chart menija:

Chart / Chart Type -biramo tip grafikona

Chart /Source data / Data rangSeries -name: adresa naziva

-value: opseg vrijednost -category x label: opseg sa nazivima kategorija (x osa) -sa ADD ili Remove dodajemo ili brisemo seriju

Chart / Chart Options /Titles -nasloviAxes -vide ili ne vide nazivi kategorija i serijaGridlines - mreže po x i y osiLegend - vidi ili ne vidi legenda i njena pozicijaData labels - da se vidi vrijednost na stubicima ili oznakaData table - tabela zajedno sa grafikonom

Chart / Location /As new chart: -kao novi sheetAs object in: -kao objekat na tekućoj stranici

Chart / add data - dodavanje novih podataka (serija) na grafikonuChart / add trendline - ubacivanje trend linijeChart / 3D view - promjena trodimenzionalnog izgleda

Promjena redosleda serija:Markirati jednu seriju na grafikonu pa: Format/Selected series/Series order - move up , move down

Primjer: Korišćenjem prethodne tabele napraviti sljedeći grafikon:

Kliknuti na neku od traka na grafikonu, Format / Selected data series/ i podesiti redosled sa move up, move down.

Rješenje: Markirati tabelu, Insert / Chart, Next, Series in: čekirati rows, Finish;

Jan Feb Mar0

200

400

600P4

P3

P2

P1

A B C D E F G H I545556575859606162636465666768697071727374757677787980818283848586878889909192939495969798

Page 35: Excel Vjezbe

Primjer: Na prethodno dobijenom grafikonu ukloniti seriju podataka P4, a zatimje ponovo ubaciti (ne koristiti komandu Undo).

Ubacivanje:

pa L.T.M. na grafikon, Edit / Paste.

Chart/Add data /markirati posljednji red tabele ili ukucati opseg istog.

Napomena: Za izmjene na grafikonu može se koristiti i:

- plivajući meni (D.T.M.)

Primjer: Za prethodnu tabelu formirati trakasti (Column) grafikon sa samo jednomserijom podataka (za mjesec februar), tako da grafikon izgleda:

Dodavanje kategorija i podešavanje redosleda kategorija:Formirati grafikon sa jednom (prvom ) kategorijom,zatim markirati kolonu (vrstu) željene druge po redu kategorije,

u komunikacionom bloku podesiti opcije: -New point(s) kategorija -ovo čekirati; -Values (y) in: rows ili columns - podesiti u zavisnosti da li su -podaci smješteni po različitim vrstama ili kolonama -categories (xlabels) in first column - čekirati kada ste markirali i naziv kategorije

Napomena: Redosled ubacivanja kategorija odgovara redosledu kategorija na grafikonu.

Zadatak: Napraviti datu tabelu, pa formirati tražene grafikone.

Broj glasova na izborima u 4 gradaIzbori Stranka1 Stranka2 Stranka3 Stranka4 UkupnoGrad1 45132 32205 12345 8924 98606Grad2 35124 21895 8238 3150 68407Grad3 23145 13752 5794 2198 44889Grad4 18523 12895 4270 1965 37653Ukupno 121924 80747 30647 16237 249555

Rješenje: Uklanjanje: Markirati seriju P4 na grafikonu, pa taster "delete";

I način: Markirati posljednji red u tabeli, pa: Edit /Copy

II način: L.T.M. na grafikon pa:

- paleta Chart koja se pojavljuje nakon: View/ toolbars/ chart

Rješenje: - markiramo prvu i treću kolonu tabele: Insert / Chart / Finish

zatim edit/copy, pa na grafikon edit/paste special /

P1 P2 P3 P40

400

Feb

Feb

A B C D E F G H I99

100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151

Page 36: Excel Vjezbe

a) Prikazati izbore u gradu 1 (bez ukupno)b) Prikazati izbore u gradu 3 (bez ukupno)c) Sve gradove i sve stranke tako da kategorije budu stranked) Sve gradove i sve stranke tako da kategorije budu gradovie) rezultate za stranku 1f) rezultate za stranku 3g) Prikazati rezultate za stranku 1 i 4 tako da gradovi budu kategorijeh) Prikazati sve stranke i gradove tako da redosled serija bude Grad 3, Grad 4, Grad 2, Grad 1I) Prikazati ukupno za gradovej) Prikazati ukupno za strankek) Prikazati sve stranke i gradove tako da redosled serija budeStranka 4, Stranka 1, Stranka 3, Stranka 2l) Prikazati rezultate za stranke 1 i 3 tako da redosled kategorijabude: Stranka 3, Stranka 1

A B C D E F G H I152153154155156157158159160161162163164165166167

Page 37: Excel Vjezbe

Predmet1 Predmet2 Predmet3 Predmet4 Predmet5 Predmet60

5

10

15

20

25

30

35

Ocjena 6

Ocjena 7

Ocjena 8

Ocjena 9

Ocjena 10

Page 38: Excel Vjezbe

VRSTE GRAFIKONA I USAVRŠAVRŠAVANJE GRAFIKONA

Promjena vrste grafikona:

BR. Stud.= 91

Rezultati ispitnog roka na VRŠVRŠ Ocjena 6 Ocjena 7 Ocjena 8 Ocjena 9 Ocjena 10 Položilo Nije pol.Predmet1 14 21 17 15 6 73 18Predmet2 13 17 19 11 3Predmet3 19 26 31 4 3Predmet4 5 9 26 24 20Predmet5 11 26 21 15 12Predmet6 8 13 29 21 15

Nakon toga formirati sljedeće grafikone:a) Trakasti (column) za sve predmete i sve ocjene (bez Položilo i Nije pol.)Rješenje:

b) Izmijeniti grafikon a) u 3-D, pa ga podesiti da izgleda kao na sljedećoj slici:

Vrstu biramo u prvom koraku, a mijenjamo je: Chart/ChratType(za trodimemnzionalni grafikon još i na: fomrat/selected…/shape)

Primjer: Napraviti i dopuniti tabelu ispod, koja prikazuje rezultate ispitnog roka na VRŠ.

Pre

dm

et1

Pre

dm

et2

Pre

dm

et3

Pre

dm

et4

Pre

dm

et5

Pre

dm

et6

0

10

20

30

40

Ocjena 6

Ocjena 7

Ocjena 8

Ocjena 9

Ocjena 10

3-D Grafikon

Ocjena 6

Ocjena 7

Ocjena 8

Ocjena 9

Ocjena 10

Predm

et1

Predm

et2

Predm

et3

Predm

et4

Predm

et5

Predm

et6

0

5

10

15

20

25

30

35

Ocjena 6

Ocjena 7

Ocjena 8

Polynomial (Oc-jena 8)

Ocjena 9

Ocjena 10

A B C D E F G H I123456789

1011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253

Page 39: Excel Vjezbe

Vježbati ubacivanje naziva X ,Y i Z ose, teksta, vrijednosti na stubićima, podešavanje mreže ...

Uputstvo za rad:3D grafikon se dobija nakon: Chart / Chart type / L.T.M. na posljednji sub-type.Rotacija 3D grafikona: Na bilo koji ugao (ćošak) pritisnuti L.T.M. pa drzeći ga pritisnutog pomjerati miša, čime se grafikon rotira;

Procjep izmedju stubića i dubina grafikona:

Postavljanje teksta na grafikonu: F2, ukucamo tekst, Enter

Podešavanje mreže (minimum , maksimum, isl.):

Postavljanje (ili uklanjanje) vrijednosti ili labele (oznake) na grafikonu:Chart / Chart Options / Data LabelsNapomena: Postavljanje vrijednosti ili labele samo za jednu seriju ili za jedan podatak:

C) Napraviti kombinovani grafikon (ocjene 6, 7 i 9 linijski, a 8 i 10 trakasti) i osjenčiti ga (obojiti ga) po želji.Rješenje:

Uputstvo za rad: Napraviti trakasti grafikon.

Napomena: čekirati : Apply to selection (ako nije čekiran)

ili : dva puta L.T.M. na željeni dioili: D.T.M. na željeni dio / Format

Promjena boje (sjenčenje) dijela grafikona: Prilikom formatiranja izabrati opciju Patterns:

ili: Chart / 3D View...

Kliknemo na jednu seriju pa: Format/Selected series/Options..Izgled stubića označene serije: Format/Selected series/Shape..

Postavljanje naslova, naziva x, y ili z ose postiže se sa: Chart / Chart Options / Titles

L.T.M. na proizvoljnu liniju mreže, zatim: Format / Selected Axis / ….

Markirati seriju ili stubić (podatak), pa: Format / Selected…/Data Labels

Na formiranom grafikonu markiramo seriju zatim: Chart/ChartType - promijenimo tip.

Formatiranje dijela grafikona: Markirati željeni dio grafikona pa: Format / Selected…

( Format / Selected.../ Patterns).

Predmet1

Predmet2

Predmet3

Predmet4

Predmet5

Predmet6

0

10

20

30

Ocjena 8

Ocjena 10

Ocjena 6

Ocjena 7

Ocjena 9

A B C D E F G H I54555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899

100101102103104105106

Page 40: Excel Vjezbe

d) Kružni grafikon (pie=pita) za Predmet1. Izvući udio sa ocjenom 10.Takođe, prikazati ocjene (labele) i njihove procente. Unijeti naslov Predmet1Rješenje:

e) Napraviti kružni dijagram za predmet 1, koji pokazuje koliko je studenataploložilo a koliko palo (procentualno) . Povećati tačnost u procentima.

Rješenje:

f) Prikazati koliko je za Predmet 1 procentualno dobilo ocjenu 6,7,8,9 i 10 i koliko palo, u odnosu na ukupan broj studenata (koristiti prstenasti "doughnut" grafikon).

Zadatak: Uraditi isto za Predmet3.Rješenje:

Zadatak: Napraviti isti grafikon za Predmet 3.

Ocjena 619%

Ocjena 729%Ocjena 8

23%

Ocjena 921%

Ocjena 108%

Predmet1

Ocjena 6

Ocjena 7

Ocjena 8

Ocjena 9

Ocjena 10

Ocjena 615%

Ocjena 723%

Ocjena 819%

Ocjena 916%

Ocjena 107%

Nije pol.20%

Predmet1

Ocjena 6

Ocjena 7

Ocjena 8

Ocjena 9

Ocjena 10

Nije pol.

Položilo80%

Nije pol.20%

Predmet1

Položilo

Nije pol.

A B C D E F G H I107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159

Page 41: Excel Vjezbe

g) 3D kružni grafikon na kojem će se prikazati Ocjena 10 za sve predmete u procentima.

Rješenje:

Primjer:Za tabelu ispod:

Proizvodnja za mjesece jan., feb., maj i jun.1 2 5 6

Proizv1 220 250 180 170Proizv2 100 110 140 150

a) Napraviti linijski grafikon za proizvode 1 i 2.Zatim podesiti minimum, maksimum na y osi (od 100 do 250), mijenjati boje podloge, linija i sl.

Rješenje:

b) Napraviti xy scatter grafikon za proizvod 1 i 2Zatim podesiti minimum, maksimum na y osi (od 100 do 250), minimum i maksimum na x osi (od 1 do 6), mijenjati boje podloge, linija i sl.

10%

5%

5%34%

20% 25%

Ocjena 10

Predmet1

Predmet2

Predmet3

Predmet4

Predmet5

Predmet6

1 2 5 6100

150

200

250Linijski grafikon

Proizv1

Proizv2

1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6

100

150

200

250XY Scatter grafikon

Proizv1

Proizv2

Mjeseci

Pro

izv

od

nja

A B C D E F G H I160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212

Page 42: Excel Vjezbe

c) Na prethodnom grafikonu podesiti x osu od 1 do 10, pa ubaciti trend liniju tipa "linear" za Proizvod 2. Zatim nacrtati sličicu:i ubaciti je na mjesto markera za Proizvod 1.

Rješenje:

Uputstvo:Ubacivanje trend linije: Chart / Add trend lineIzabrati opciju "linear", a na optionst - podesiti foreward 4 units (ili kasnije na: format / trendline /options)Ubacivanje slicčice na mjesto markera: Edit / Copy na sličicu, pa markirati serijuProizvod 1, zatim : Edit / Paste.

d) Nacrtati sličicu ispod. Zatim napraviti kombinovani grafikon za proizvode 1 i 2(trakasti i linijski). Zatim na mjesto traka postaviti sličicu.

Rješenje:

Uputstvo: Ubacivanje sličice isto kao u prethodnom primjeru.Napomena: Moguće je umetnuti sliku iz proizvoljnog fajla na mjesto serije:

Markirati seriju, zatim:Insert / Picture / from file

1 2 5 6100

150

200

250

Kombinovani: linijski i trakasti

Proizv1

Proizv2

1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6

100

150

200

250XY Scatter grafikon

Proizv1

Proizv2

MjeseciP

roiz

vo

dn

ja

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

050

100150200250300

XY scatter sa trend linijom

Proizv1

Proizv2

Linear (Proizv2)

A B C D E F G H I213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256

Page 43: Excel Vjezbe

BAZE PODATAKA I FILTRIRANJE BAZE PODATAKA

željene informacijeSastoji se iz zapisa i poljazapis = redovipolja = kolone

Stvaranje i izmjene baze podataka:

1 impuls= 0.05

Red. Br. Prezime Ime Telefon Br. Impulsa Racun3 Petrovic Petar 212-321 125 6.258 Goranovic Petar 632-345 230 11.54 Goranovic Goran 213-489 285 14.251 Markovic Marko 212-537 315 15.75

12 Goranovic Marko 625-593 365 18.255 Markovic Janko 243-900 375 18.756 Jankovic Marko 632-657 430 21.59 Markovic Goran 212-228 465 23.25

10 Jankovic Petar 54-987 470 23.57 Petrovic Goran 623-980 570 28.52 Jankovic Janko 211-789 615 30.75

11 Petrovic Janko 211-980 1280 64

Sortiranje baze podataka: Data / SortPrimjer:a) Sortirati tabelu po dva kljuca, prvo po abecednom redu prezimena,pa po abecednom redu imena.Rješenje: Data / Sort / Sort by: Prezime-ascending, Then by: ime-ascending

b) Sortirati tabelu po velicini racuna tako da redosled bude od vecih ka manjim.Rješenje: Data / Sort / Sort by / Racun - Descending

Filtriranje baze podataka: Data / Filter / AutofilterPrimjer:a) Pomoću automatskog filtriranja (autofilter) izdvojiti samo Markovice(tj. izvršiti filtriranje tabele tako da se prikazu samo Markovici)Rješenje: Data / Filter / Autofilter / na Prezime:Markovic

b) Prikazati samo one zapise sa računom većim od 100.Rješenje: Data / Filter / Autofilter / Racun/ Custom / is greater than 100

c) Prikazati samo one zapise sa računom većim od 70, a manjim od 130.Rješenje: Data / Filter / Autofilter / Racun / Custom / is greater than 70 /

AND / is less than 130

d) Prikazati račune koji su manji od 60 ili veći od 120.Rješenje: Data / Filter / Autofilter / Racun / Custom / is less than 60 /

OR / is greater than 120

Baza podataka=skup podataka organizovan tako da se lako mogu izdvojiti

kao tabela ili preko: Data/Form

Zadatak: Napraviti sljedeću bazu podataka (kolonu Racun izračunati).

A B C D E F G H123456789

1011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253

Page 44: Excel Vjezbe

e) Prikazati Jankovice koji imaju račun veći od 90.Rješenje: Data / Filter / Autofilter / Prezime /Jankovic

Na Racun / Custom / is greater than 90

f) Prikazati samo zapise kod kojih brojevi telefona počinju sa 2.Rješenje: … Telefon / Custom / Begin with 2

f) Prikazati samo zapise kod kojih brojevi telefona počinju sa 2 a predzadnji broj je 3.Rješenje: … Telefon / Custom / equal 2????3?Napomena:

? - zamjenjuje jedan karakter* - zamjenjuje niz karaktera

Filtrianje istaknutih zapisa:Data / filter / autofilter / top10

Primjer:Prikazati samo pet najvećih računaRješenje: … Racun / Top 10 / Top , 5, Items

Funkcije za baze podataka

Sintaksa funkcije za bazu podataka (D-funkcije): =Dfunkcija(database,field,criteria)

ili pod znacima navoda naziv polja.

mjesto i u redu ispod upisati kriterijum - kriterijum je opseg)

Primjer: Koliko ljudi se zove MarkoRješenje:

Red. Br. Prezime Ime Telefon Br. Impulsa RacunMarko

3Rezultat: 3 =DCOUNT(B14:G26;B14;B88:G89)

Napomena: za funkciju Dcount polje je bilo koji naziv kolone koji sadrži samo brojeve.

Primjer: Naći sumu računa, maksimalni pojedinačni račun,minimalni pojedinačni račun, minimalni pojedinačni broj impulsa i srednju vrijednost impulsa za Jankoviće.Rješenje:

Red. Br. Prezime Ime Telefon Br. Impulsa RacunJankovic

Ukupni r.: 75.75 =DSUM(B14:G26;G14;B101:G102)ili =DSUM(B14:G26;"Racun";B101:G102)ili =DSUM(B14:G26;6;B101:G102)

Napomena:Radićemo samo neke i to: Dsum, Dmin, Dmax, Daverage, Dcount

database = baza podataka - tačnije opseg baze podatakafield = polje - adresa sa nazivom polja ili redni broj polja

criteria = kriterijum -(potrebno je kopirati prvi red tj. nazive polja na proizvoljno

kriterijum

A B C D E F G H54555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899

100101102103104105106

Page 45: Excel Vjezbe

Najveći r.: 30.75 =DMAX(B14:G26;"Racun";B101:G102)

Najmanji r. 21.5 =DMIN(B14:G26;"Racun";B101:G102)

Min. imp.: 430 =DMIN(B14:G26;F101;B101:G102)

Sred. vr.: 505 =DAVERAGE(B14:G26;F101;B101:G102)

Primjer: Koliko ljudi ima račun veći 20 ?Rješenje:

Red. Br. Prezime Ime Telefon Br. Impulsa Racun>20

6 =DCOUNT(B14:G26;B120;B120:G121)

Rješenje:Red. Br. Prezime Ime Telefon Br. Impulsa Racun

Petrovic <30

2 =DCOUNT(B14:G26;B127;B127:G128)

Napomena: U kriterijumu se mogu koristiti znakovi: >, <, >=, <=, <>.

Primjer: Koliko Petrovića ima račun manji od 30 ?

A B C D E F G H107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133

Page 46: Excel Vjezbe

Goal seek = trazenje cilja

Tools / Goal seek

Pr.

Ulog 1000God. Kam. 16.16%Period 20Stednja 20000

1) Koliko je potrebno uloziti da bi se za 20 godina skupilo 20000

Tools/Goal seek/ set cell B10 / to value 20000/ By changing cell B7(ulog=2073.335)

2) Ako ulozimo 1000 posle koliko godina cemo imati preko 20000.

Tools/Goal seek/ set cell B10 / to value 20000/ By changing cell B9(rezultat=26,434 tj. 27 godina)

3) Kolika je kamata ako ulozimo 1000 a posle 20 god. Imamo 20000.(rez=16.16%)

Primjer 2.z=a*b+c a= 2 b=(z-c)/a

b= 8 (matematicki)c= 4z= 20

Koliko je b da bi bilo z=20rezultat: b=8

a= 2Primjer3: b= -12y=ax^2+bx+c c= 10Naci nule funkcije pomocu Goal seek x= 1(a=2, b=-12, c=10) y= 0

Set cell: F37 to Value: 0By changing: F36

Povecanje tacnosti: Tools/options/calculation/ maximum iteration povecamoMaximum change smanjimo

x1=5

x2 dobijamo kada promijenimo pocetnu vrijednost za x (za racunanje x1 stavili smo 10)npr stavimo -3dobijamo x2=1