87

Utilizarea paradoxurilor în predarea unor notiuni din ... · Utilizarea paradoxurilor în predarea unor noµiuni din eoTria Probabilit µilor Dr. Iulian Stoleriu Facultatea de Matematic

  • Upload
    others

  • View
    14

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Utilizarea paradoxurilor în predarea unor notiuni din ... · Utilizarea paradoxurilor în predarea unor noµiuni din eoTria Probabilit µilor Dr. Iulian Stoleriu Facultatea de Matematic

Utilizarea paradoxurilor în predarea unor noµiuni din Teoria Probabilit µilor

Dr. Iulian Stoleriu

Facultatea de Matematic

Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Ia³i

[email protected]; [email protected]

9 aprilie 2016

Dr. Iulian Stoleriu (Univ. Al. I. Cuza Ia³i)Utilizarea paradoxurilor în predarea unor noµiuni din Teoria Probabilit µilor9 aprilie 2016 1 / 25

Page 2: Utilizarea paradoxurilor în predarea unor notiuni din ... · Utilizarea paradoxurilor în predarea unor noµiuni din eoTria Probabilit µilor Dr. Iulian Stoleriu Facultatea de Matematic

Ce este un paradox?

Paradox ≺ (gr.) paradoxon ∼ contrar a³tept rilor sau a opiniei generale.

Din dicµionarul explicativ: paradóx, paradoxuri, s. n.1. enunµ contradictoriu ³i, în acela³i timp, demonstrabil; p rere (absurd ) contrar adev -

rului unanim recunoscut.2. opinie sau lucru care vine în contradicµie cu adev rul general acceptat.3. raµionament aparent just care duce la concluzii contradictorii, ce nu pot considerate

nici adev rate, nici false.

4. fapt despre care se poate demonstra atât c este adev rat, cât ³i c este fals.

G. Székely [Paradoxes in Probability Theory and Mathematical Statistics, Springer, 1987]

dene³te un paradox astfel: orice enunµ dovedit a adev rat dar surprinz tor.Dac ar s lu m în seam aceast deniµie, atunci multe teoreme se calic a paradoxuri pentru mulµi dintre . . . studenµii de la Mate. ,Reformulat ³i simplicat: Un paradox este o concluzie contraintuitiv , la care amajuns printr-un raµionament logic.De³i multe dintre paradoxurile logice au fost demonstrate a argumente false, acesteasunt folosite pentru a dezvolta gândirea critic .Exemple de paradoxuri cunoscute: paradoxul b rbierului (Russell), al lui Zenon, almincinosului, St. Petersburg, Banach-Tarski etc.În Matematic , utilizarea f r grij a mulµimilor innite sau a cantit µilorinnitezimale conduc la apariµia multor paradoxuri.

Dr. Iulian Stoleriu (Univ. Al. I. Cuza Ia³i)Utilizarea paradoxurilor în predarea unor noµiuni din Teoria Probabilit µilor9 aprilie 2016 2 / 25

Page 3: Utilizarea paradoxurilor în predarea unor notiuni din ... · Utilizarea paradoxurilor în predarea unor noµiuni din eoTria Probabilit µilor Dr. Iulian Stoleriu Facultatea de Matematic

Ce este un paradox?

Paradox ≺ (gr.) paradoxon ∼ contrar a³tept rilor sau a opiniei generale.Din dicµionarul explicativ: paradóx, paradoxuri, s. n.1. enunµ contradictoriu ³i, în acela³i timp, demonstrabil; p rere (absurd ) contrar adev -

rului unanim recunoscut.2. opinie sau lucru care vine în contradicµie cu adev rul general acceptat.3. raµionament aparent just care duce la concluzii contradictorii, ce nu pot considerate

nici adev rate, nici false.

4. fapt despre care se poate demonstra atât c este adev rat, cât ³i c este fals.

G. Székely [Paradoxes in Probability Theory and Mathematical Statistics, Springer, 1987]

dene³te un paradox astfel: orice enunµ dovedit a adev rat dar surprinz tor.Dac ar s lu m în seam aceast deniµie, atunci multe teoreme se calic a paradoxuri pentru mulµi dintre . . . studenµii de la Mate. ,Reformulat ³i simplicat: Un paradox este o concluzie contraintuitiv , la care amajuns printr-un raµionament logic.De³i multe dintre paradoxurile logice au fost demonstrate a argumente false, acesteasunt folosite pentru a dezvolta gândirea critic .Exemple de paradoxuri cunoscute: paradoxul b rbierului (Russell), al lui Zenon, almincinosului, St. Petersburg, Banach-Tarski etc.În Matematic , utilizarea f r grij a mulµimilor innite sau a cantit µilorinnitezimale conduc la apariµia multor paradoxuri.

Dr. Iulian Stoleriu (Univ. Al. I. Cuza Ia³i)Utilizarea paradoxurilor în predarea unor noµiuni din Teoria Probabilit µilor9 aprilie 2016 2 / 25

Page 4: Utilizarea paradoxurilor în predarea unor notiuni din ... · Utilizarea paradoxurilor în predarea unor noµiuni din eoTria Probabilit µilor Dr. Iulian Stoleriu Facultatea de Matematic

Ce este un paradox?

Paradox ≺ (gr.) paradoxon ∼ contrar a³tept rilor sau a opiniei generale.Din dicµionarul explicativ: paradóx, paradoxuri, s. n.1. enunµ contradictoriu ³i, în acela³i timp, demonstrabil; p rere (absurd ) contrar adev -

rului unanim recunoscut.2. opinie sau lucru care vine în contradicµie cu adev rul general acceptat.3. raµionament aparent just care duce la concluzii contradictorii, ce nu pot considerate

nici adev rate, nici false.

4. fapt despre care se poate demonstra atât c este adev rat, cât ³i c este fals.

G. Székely [Paradoxes in Probability Theory and Mathematical Statistics, Springer, 1987]

dene³te un paradox astfel: orice enunµ dovedit a adev rat dar surprinz tor.

Dac ar s lu m în seam aceast deniµie, atunci multe teoreme se calic a paradoxuri pentru mulµi dintre . . . studenµii de la Mate. ,Reformulat ³i simplicat: Un paradox este o concluzie contraintuitiv , la care amajuns printr-un raµionament logic.De³i multe dintre paradoxurile logice au fost demonstrate a argumente false, acesteasunt folosite pentru a dezvolta gândirea critic .Exemple de paradoxuri cunoscute: paradoxul b rbierului (Russell), al lui Zenon, almincinosului, St. Petersburg, Banach-Tarski etc.În Matematic , utilizarea f r grij a mulµimilor innite sau a cantit µilorinnitezimale conduc la apariµia multor paradoxuri.

Dr. Iulian Stoleriu (Univ. Al. I. Cuza Ia³i)Utilizarea paradoxurilor în predarea unor noµiuni din Teoria Probabilit µilor9 aprilie 2016 2 / 25

Page 5: Utilizarea paradoxurilor în predarea unor notiuni din ... · Utilizarea paradoxurilor în predarea unor noµiuni din eoTria Probabilit µilor Dr. Iulian Stoleriu Facultatea de Matematic

Ce este un paradox?

Paradox ≺ (gr.) paradoxon ∼ contrar a³tept rilor sau a opiniei generale.Din dicµionarul explicativ: paradóx, paradoxuri, s. n.1. enunµ contradictoriu ³i, în acela³i timp, demonstrabil; p rere (absurd ) contrar adev -

rului unanim recunoscut.2. opinie sau lucru care vine în contradicµie cu adev rul general acceptat.3. raµionament aparent just care duce la concluzii contradictorii, ce nu pot considerate

nici adev rate, nici false.

4. fapt despre care se poate demonstra atât c este adev rat, cât ³i c este fals.

G. Székely [Paradoxes in Probability Theory and Mathematical Statistics, Springer, 1987]

dene³te un paradox astfel: orice enunµ dovedit a adev rat dar surprinz tor.Dac ar s lu m în seam aceast deniµie, atunci multe teoreme se calic a paradoxuri pentru mulµi dintre . . . studenµii de la Mate. ,

Reformulat ³i simplicat: Un paradox este o concluzie contraintuitiv , la care amajuns printr-un raµionament logic.De³i multe dintre paradoxurile logice au fost demonstrate a argumente false, acesteasunt folosite pentru a dezvolta gândirea critic .Exemple de paradoxuri cunoscute: paradoxul b rbierului (Russell), al lui Zenon, almincinosului, St. Petersburg, Banach-Tarski etc.În Matematic , utilizarea f r grij a mulµimilor innite sau a cantit µilorinnitezimale conduc la apariµia multor paradoxuri.

Dr. Iulian Stoleriu (Univ. Al. I. Cuza Ia³i)Utilizarea paradoxurilor în predarea unor noµiuni din Teoria Probabilit µilor9 aprilie 2016 2 / 25

Page 6: Utilizarea paradoxurilor în predarea unor notiuni din ... · Utilizarea paradoxurilor în predarea unor noµiuni din eoTria Probabilit µilor Dr. Iulian Stoleriu Facultatea de Matematic

Ce este un paradox?

Paradox ≺ (gr.) paradoxon ∼ contrar a³tept rilor sau a opiniei generale.Din dicµionarul explicativ: paradóx, paradoxuri, s. n.1. enunµ contradictoriu ³i, în acela³i timp, demonstrabil; p rere (absurd ) contrar adev -

rului unanim recunoscut.2. opinie sau lucru care vine în contradicµie cu adev rul general acceptat.3. raµionament aparent just care duce la concluzii contradictorii, ce nu pot considerate

nici adev rate, nici false.

4. fapt despre care se poate demonstra atât c este adev rat, cât ³i c este fals.

G. Székely [Paradoxes in Probability Theory and Mathematical Statistics, Springer, 1987]

dene³te un paradox astfel: orice enunµ dovedit a adev rat dar surprinz tor.Dac ar s lu m în seam aceast deniµie, atunci multe teoreme se calic a paradoxuri pentru mulµi dintre . . . studenµii de la Mate. ,Reformulat ³i simplicat: Un paradox este o concluzie contraintuitiv , la care amajuns printr-un raµionament logic.

De³i multe dintre paradoxurile logice au fost demonstrate a argumente false, acesteasunt folosite pentru a dezvolta gândirea critic .Exemple de paradoxuri cunoscute: paradoxul b rbierului (Russell), al lui Zenon, almincinosului, St. Petersburg, Banach-Tarski etc.În Matematic , utilizarea f r grij a mulµimilor innite sau a cantit µilorinnitezimale conduc la apariµia multor paradoxuri.

Dr. Iulian Stoleriu (Univ. Al. I. Cuza Ia³i)Utilizarea paradoxurilor în predarea unor noµiuni din Teoria Probabilit µilor9 aprilie 2016 2 / 25

Page 7: Utilizarea paradoxurilor în predarea unor notiuni din ... · Utilizarea paradoxurilor în predarea unor noµiuni din eoTria Probabilit µilor Dr. Iulian Stoleriu Facultatea de Matematic

Ce este un paradox?

Paradox ≺ (gr.) paradoxon ∼ contrar a³tept rilor sau a opiniei generale.Din dicµionarul explicativ: paradóx, paradoxuri, s. n.1. enunµ contradictoriu ³i, în acela³i timp, demonstrabil; p rere (absurd ) contrar adev -

rului unanim recunoscut.2. opinie sau lucru care vine în contradicµie cu adev rul general acceptat.3. raµionament aparent just care duce la concluzii contradictorii, ce nu pot considerate

nici adev rate, nici false.

4. fapt despre care se poate demonstra atât c este adev rat, cât ³i c este fals.

G. Székely [Paradoxes in Probability Theory and Mathematical Statistics, Springer, 1987]

dene³te un paradox astfel: orice enunµ dovedit a adev rat dar surprinz tor.Dac ar s lu m în seam aceast deniµie, atunci multe teoreme se calic a paradoxuri pentru mulµi dintre . . . studenµii de la Mate. ,Reformulat ³i simplicat: Un paradox este o concluzie contraintuitiv , la care amajuns printr-un raµionament logic.De³i multe dintre paradoxurile logice au fost demonstrate a argumente false, acesteasunt folosite pentru a dezvolta gândirea critic .

Exemple de paradoxuri cunoscute: paradoxul b rbierului (Russell), al lui Zenon, almincinosului, St. Petersburg, Banach-Tarski etc.În Matematic , utilizarea f r grij a mulµimilor innite sau a cantit µilorinnitezimale conduc la apariµia multor paradoxuri.

Dr. Iulian Stoleriu (Univ. Al. I. Cuza Ia³i)Utilizarea paradoxurilor în predarea unor noµiuni din Teoria Probabilit µilor9 aprilie 2016 2 / 25

Page 8: Utilizarea paradoxurilor în predarea unor notiuni din ... · Utilizarea paradoxurilor în predarea unor noµiuni din eoTria Probabilit µilor Dr. Iulian Stoleriu Facultatea de Matematic

Ce este un paradox?

Paradox ≺ (gr.) paradoxon ∼ contrar a³tept rilor sau a opiniei generale.Din dicµionarul explicativ: paradóx, paradoxuri, s. n.1. enunµ contradictoriu ³i, în acela³i timp, demonstrabil; p rere (absurd ) contrar adev -

rului unanim recunoscut.2. opinie sau lucru care vine în contradicµie cu adev rul general acceptat.3. raµionament aparent just care duce la concluzii contradictorii, ce nu pot considerate

nici adev rate, nici false.

4. fapt despre care se poate demonstra atât c este adev rat, cât ³i c este fals.

G. Székely [Paradoxes in Probability Theory and Mathematical Statistics, Springer, 1987]

dene³te un paradox astfel: orice enunµ dovedit a adev rat dar surprinz tor.Dac ar s lu m în seam aceast deniµie, atunci multe teoreme se calic a paradoxuri pentru mulµi dintre . . . studenµii de la Mate. ,Reformulat ³i simplicat: Un paradox este o concluzie contraintuitiv , la care amajuns printr-un raµionament logic.De³i multe dintre paradoxurile logice au fost demonstrate a argumente false, acesteasunt folosite pentru a dezvolta gândirea critic .Exemple de paradoxuri cunoscute: paradoxul b rbierului (Russell), al lui Zenon, almincinosului, St. Petersburg, Banach-Tarski etc.

În Matematic , utilizarea f r grij a mulµimilor innite sau a cantit µilorinnitezimale conduc la apariµia multor paradoxuri.

Dr. Iulian Stoleriu (Univ. Al. I. Cuza Ia³i)Utilizarea paradoxurilor în predarea unor noµiuni din Teoria Probabilit µilor9 aprilie 2016 2 / 25

Page 9: Utilizarea paradoxurilor în predarea unor notiuni din ... · Utilizarea paradoxurilor în predarea unor noµiuni din eoTria Probabilit µilor Dr. Iulian Stoleriu Facultatea de Matematic

Ce este un paradox?

Paradox ≺ (gr.) paradoxon ∼ contrar a³tept rilor sau a opiniei generale.Din dicµionarul explicativ: paradóx, paradoxuri, s. n.1. enunµ contradictoriu ³i, în acela³i timp, demonstrabil; p rere (absurd ) contrar adev -

rului unanim recunoscut.2. opinie sau lucru care vine în contradicµie cu adev rul general acceptat.3. raµionament aparent just care duce la concluzii contradictorii, ce nu pot considerate

nici adev rate, nici false.

4. fapt despre care se poate demonstra atât c este adev rat, cât ³i c este fals.

G. Székely [Paradoxes in Probability Theory and Mathematical Statistics, Springer, 1987]

dene³te un paradox astfel: orice enunµ dovedit a adev rat dar surprinz tor.Dac ar s lu m în seam aceast deniµie, atunci multe teoreme se calic a paradoxuri pentru mulµi dintre . . . studenµii de la Mate. ,Reformulat ³i simplicat: Un paradox este o concluzie contraintuitiv , la care amajuns printr-un raµionament logic.De³i multe dintre paradoxurile logice au fost demonstrate a argumente false, acesteasunt folosite pentru a dezvolta gândirea critic .Exemple de paradoxuri cunoscute: paradoxul b rbierului (Russell), al lui Zenon, almincinosului, St. Petersburg, Banach-Tarski etc.În Matematic , utilizarea f r grij a mulµimilor innite sau a cantit µilorinnitezimale conduc la apariµia multor paradoxuri.

Dr. Iulian Stoleriu (Univ. Al. I. Cuza Ia³i)Utilizarea paradoxurilor în predarea unor noµiuni din Teoria Probabilit µilor9 aprilie 2016 2 / 25

Page 10: Utilizarea paradoxurilor în predarea unor notiuni din ... · Utilizarea paradoxurilor în predarea unor noµiuni din eoTria Probabilit µilor Dr. Iulian Stoleriu Facultatea de Matematic

Probabilitate

Probabilitate ≺ (lat.) probabilis ∼ asem nat cu adev rul (ger. Wahrscheinlichkeit).

Din dicµionarul explicativ:Probabilitate, probabilit µi, s. f. 1. Calitatea de a probabil.2. O m sur a ³ansei ca un anumit eveniment s se realizeze.3. Grad de siguranµ , bazat pe dovezi clare ³i concludente, în a face o armaµie (însens subiectiv).Girolamo Cardano (aka Jérôme Cardan) (1501-1576), a fost primul matematician carea încercat denirea conceptului de probabilitate.Noµiunea de probabilitate a ap rut pentru prima oar în corespondenµa dintre Pierrede Fermat ³i Blaise Pascal (1654), în discuµii legate de ³ansele de câ³tig la jocurile denoroc.Probabilitatea este cea mai important noµiune a ³tiinµelor moderne, mai ales c nimeni nu are cea mai vag idee despre ce înseamn (B. Russell, 1929).Teoria probabilit µilor este aplicat îndeosebi în evaluarea riscurilor (i.e., MatematiciActuariale) ³i în tranzacµionarea instrumentelor nanciare (Matematici Financiare).

Dr. Iulian Stoleriu (Univ. Al. I. Cuza Ia³i)Utilizarea paradoxurilor în predarea unor noµiuni din Teoria Probabilit µilor9 aprilie 2016 3 / 25

Page 11: Utilizarea paradoxurilor în predarea unor notiuni din ... · Utilizarea paradoxurilor în predarea unor noµiuni din eoTria Probabilit µilor Dr. Iulian Stoleriu Facultatea de Matematic

Probabilitate

Probabilitate ≺ (lat.) probabilis ∼ asem nat cu adev rul (ger. Wahrscheinlichkeit).Din dicµionarul explicativ:Probabilitate, probabilit µi, s. f. 1. Calitatea de a probabil.2. O m sur a ³ansei ca un anumit eveniment s se realizeze.3. Grad de siguranµ , bazat pe dovezi clare ³i concludente, în a face o armaµie (însens subiectiv).

Girolamo Cardano (aka Jérôme Cardan) (1501-1576), a fost primul matematician carea încercat denirea conceptului de probabilitate.Noµiunea de probabilitate a ap rut pentru prima oar în corespondenµa dintre Pierrede Fermat ³i Blaise Pascal (1654), în discuµii legate de ³ansele de câ³tig la jocurile denoroc.Probabilitatea este cea mai important noµiune a ³tiinµelor moderne, mai ales c nimeni nu are cea mai vag idee despre ce înseamn (B. Russell, 1929).Teoria probabilit µilor este aplicat îndeosebi în evaluarea riscurilor (i.e., MatematiciActuariale) ³i în tranzacµionarea instrumentelor nanciare (Matematici Financiare).

Dr. Iulian Stoleriu (Univ. Al. I. Cuza Ia³i)Utilizarea paradoxurilor în predarea unor noµiuni din Teoria Probabilit µilor9 aprilie 2016 3 / 25

Page 12: Utilizarea paradoxurilor în predarea unor notiuni din ... · Utilizarea paradoxurilor în predarea unor noµiuni din eoTria Probabilit µilor Dr. Iulian Stoleriu Facultatea de Matematic

Probabilitate

Probabilitate ≺ (lat.) probabilis ∼ asem nat cu adev rul (ger. Wahrscheinlichkeit).Din dicµionarul explicativ:Probabilitate, probabilit µi, s. f. 1. Calitatea de a probabil.2. O m sur a ³ansei ca un anumit eveniment s se realizeze.3. Grad de siguranµ , bazat pe dovezi clare ³i concludente, în a face o armaµie (însens subiectiv).Girolamo Cardano (aka Jérôme Cardan) (1501-1576), a fost primul matematician carea încercat denirea conceptului de probabilitate.

Noµiunea de probabilitate a ap rut pentru prima oar în corespondenµa dintre Pierrede Fermat ³i Blaise Pascal (1654), în discuµii legate de ³ansele de câ³tig la jocurile denoroc.Probabilitatea este cea mai important noµiune a ³tiinµelor moderne, mai ales c nimeni nu are cea mai vag idee despre ce înseamn (B. Russell, 1929).Teoria probabilit µilor este aplicat îndeosebi în evaluarea riscurilor (i.e., MatematiciActuariale) ³i în tranzacµionarea instrumentelor nanciare (Matematici Financiare).

Dr. Iulian Stoleriu (Univ. Al. I. Cuza Ia³i)Utilizarea paradoxurilor în predarea unor noµiuni din Teoria Probabilit µilor9 aprilie 2016 3 / 25

Page 13: Utilizarea paradoxurilor în predarea unor notiuni din ... · Utilizarea paradoxurilor în predarea unor noµiuni din eoTria Probabilit µilor Dr. Iulian Stoleriu Facultatea de Matematic

Probabilitate

Probabilitate ≺ (lat.) probabilis ∼ asem nat cu adev rul (ger. Wahrscheinlichkeit).Din dicµionarul explicativ:Probabilitate, probabilit µi, s. f. 1. Calitatea de a probabil.2. O m sur a ³ansei ca un anumit eveniment s se realizeze.3. Grad de siguranµ , bazat pe dovezi clare ³i concludente, în a face o armaµie (însens subiectiv).Girolamo Cardano (aka Jérôme Cardan) (1501-1576), a fost primul matematician carea încercat denirea conceptului de probabilitate.Noµiunea de probabilitate a ap rut pentru prima oar în corespondenµa dintre Pierrede Fermat ³i Blaise Pascal (1654), în discuµii legate de ³ansele de câ³tig la jocurile denoroc.

Probabilitatea este cea mai important noµiune a ³tiinµelor moderne, mai ales c nimeni nu are cea mai vag idee despre ce înseamn (B. Russell, 1929).Teoria probabilit µilor este aplicat îndeosebi în evaluarea riscurilor (i.e., MatematiciActuariale) ³i în tranzacµionarea instrumentelor nanciare (Matematici Financiare).

Dr. Iulian Stoleriu (Univ. Al. I. Cuza Ia³i)Utilizarea paradoxurilor în predarea unor noµiuni din Teoria Probabilit µilor9 aprilie 2016 3 / 25

Page 14: Utilizarea paradoxurilor în predarea unor notiuni din ... · Utilizarea paradoxurilor în predarea unor noµiuni din eoTria Probabilit µilor Dr. Iulian Stoleriu Facultatea de Matematic

Probabilitate

Probabilitate ≺ (lat.) probabilis ∼ asem nat cu adev rul (ger. Wahrscheinlichkeit).Din dicµionarul explicativ:Probabilitate, probabilit µi, s. f. 1. Calitatea de a probabil.2. O m sur a ³ansei ca un anumit eveniment s se realizeze.3. Grad de siguranµ , bazat pe dovezi clare ³i concludente, în a face o armaµie (însens subiectiv).Girolamo Cardano (aka Jérôme Cardan) (1501-1576), a fost primul matematician carea încercat denirea conceptului de probabilitate.Noµiunea de probabilitate a ap rut pentru prima oar în corespondenµa dintre Pierrede Fermat ³i Blaise Pascal (1654), în discuµii legate de ³ansele de câ³tig la jocurile denoroc.Probabilitatea este cea mai important noµiune a ³tiinµelor moderne, mai ales c nimeni nu are cea mai vag idee despre ce înseamn (B. Russell, 1929).

Teoria probabilit µilor este aplicat îndeosebi în evaluarea riscurilor (i.e., MatematiciActuariale) ³i în tranzacµionarea instrumentelor nanciare (Matematici Financiare).

Dr. Iulian Stoleriu (Univ. Al. I. Cuza Ia³i)Utilizarea paradoxurilor în predarea unor noµiuni din Teoria Probabilit µilor9 aprilie 2016 3 / 25

Page 15: Utilizarea paradoxurilor în predarea unor notiuni din ... · Utilizarea paradoxurilor în predarea unor noµiuni din eoTria Probabilit µilor Dr. Iulian Stoleriu Facultatea de Matematic

Probabilitate

Probabilitate ≺ (lat.) probabilis ∼ asem nat cu adev rul (ger. Wahrscheinlichkeit).Din dicµionarul explicativ:Probabilitate, probabilit µi, s. f. 1. Calitatea de a probabil.2. O m sur a ³ansei ca un anumit eveniment s se realizeze.3. Grad de siguranµ , bazat pe dovezi clare ³i concludente, în a face o armaµie (însens subiectiv).Girolamo Cardano (aka Jérôme Cardan) (1501-1576), a fost primul matematician carea încercat denirea conceptului de probabilitate.Noµiunea de probabilitate a ap rut pentru prima oar în corespondenµa dintre Pierrede Fermat ³i Blaise Pascal (1654), în discuµii legate de ³ansele de câ³tig la jocurile denoroc.Probabilitatea este cea mai important noµiune a ³tiinµelor moderne, mai ales c nimeni nu are cea mai vag idee despre ce înseamn (B. Russell, 1929).Teoria probabilit µilor este aplicat îndeosebi în evaluarea riscurilor (i.e., MatematiciActuariale) ³i în tranzacµionarea instrumentelor nanciare (Matematici Financiare).

Dr. Iulian Stoleriu (Univ. Al. I. Cuza Ia³i)Utilizarea paradoxurilor în predarea unor noµiuni din Teoria Probabilit µilor9 aprilie 2016 3 / 25

Page 16: Utilizarea paradoxurilor în predarea unor notiuni din ... · Utilizarea paradoxurilor în predarea unor noµiuni din eoTria Probabilit µilor Dr. Iulian Stoleriu Facultatea de Matematic

Probabilitate vs. intuiµie

Rezultatele din teoria probabilit µilor pot deseori contraintuitive. Spre exemplu:

tendinµa de a crede c dup un insucces este mai probabil s vin un succes. (sindromul Monte Carlo ,)

se spune c tr snetul nu love³te de dou ori în acela³i loc, dar se crede c momentelenorocoase succesive sunt probabile.

din punct de vedere pur matematic, nu exist noroc! (³i, implicit, nici ghinion!)

(family paradox) Pentru o familie cu 4 copii, care eveniment vi se pare mai probabil:(a) câte doi de acela³i sex; (b) trei copii de un sex ³i unul de altul?

(meci întrerupt) Doi sportivi joac un meci compus din mai multe jocuri. Meciul estecâ³tigat de cel care ajunge primul la 6 jocuri câ³tigate. Din anumite motive, meciulse întrerupe la scorul de 5 : 3. Cum trebuie împ rµit miza de 1000 RON pus în joc?(Presupunem c sportivii sunt la fel de buni la acest joc)

(paradoxul monedei) La aruncarea unei monede corecte în mod repetat, caresecvenµ este mai probabil s apar prima: SS sau SB?

La aruncarea de dou ori a unei monede corecte, secvenµele posibile SS, SB, BS, BB

au aceea³i probabilitate de apariµie, 1/4. Totu³i, în arunc ri succesive ale monedei,secvenµa SS apare pentru prima oar , în medie, în 6 arunc ri, iar secvenµa SB aparepentru prima oar , în medie, în 4 arunc ri!

Dr. Iulian Stoleriu (Univ. Al. I. Cuza Ia³i)Utilizarea paradoxurilor în predarea unor noµiuni din Teoria Probabilit µilor9 aprilie 2016 4 / 25

Page 17: Utilizarea paradoxurilor în predarea unor notiuni din ... · Utilizarea paradoxurilor în predarea unor noµiuni din eoTria Probabilit µilor Dr. Iulian Stoleriu Facultatea de Matematic

Probabilitate vs. intuiµie

Rezultatele din teoria probabilit µilor pot deseori contraintuitive. Spre exemplu:

tendinµa de a crede c dup un insucces este mai probabil s vin un succes. (sindromul Monte Carlo ,)

se spune c tr snetul nu love³te de dou ori în acela³i loc, dar se crede c momentelenorocoase succesive sunt probabile.

din punct de vedere pur matematic, nu exist noroc! (³i, implicit, nici ghinion!)

(family paradox) Pentru o familie cu 4 copii, care eveniment vi se pare mai probabil:(a) câte doi de acela³i sex; (b) trei copii de un sex ³i unul de altul?

(meci întrerupt) Doi sportivi joac un meci compus din mai multe jocuri. Meciul estecâ³tigat de cel care ajunge primul la 6 jocuri câ³tigate. Din anumite motive, meciulse întrerupe la scorul de 5 : 3. Cum trebuie împ rµit miza de 1000 RON pus în joc?(Presupunem c sportivii sunt la fel de buni la acest joc)

(paradoxul monedei) La aruncarea unei monede corecte în mod repetat, caresecvenµ este mai probabil s apar prima: SS sau SB?

La aruncarea de dou ori a unei monede corecte, secvenµele posibile SS, SB, BS, BB

au aceea³i probabilitate de apariµie, 1/4. Totu³i, în arunc ri succesive ale monedei,secvenµa SS apare pentru prima oar , în medie, în 6 arunc ri, iar secvenµa SB aparepentru prima oar , în medie, în 4 arunc ri!

Dr. Iulian Stoleriu (Univ. Al. I. Cuza Ia³i)Utilizarea paradoxurilor în predarea unor noµiuni din Teoria Probabilit µilor9 aprilie 2016 4 / 25

Page 18: Utilizarea paradoxurilor în predarea unor notiuni din ... · Utilizarea paradoxurilor în predarea unor noµiuni din eoTria Probabilit µilor Dr. Iulian Stoleriu Facultatea de Matematic

Probabilitate vs. intuiµie

Rezultatele din teoria probabilit µilor pot deseori contraintuitive. Spre exemplu:

tendinµa de a crede c dup un insucces este mai probabil s vin un succes. (sindromul Monte Carlo ,)

se spune c tr snetul nu love³te de dou ori în acela³i loc, dar se crede c momentelenorocoase succesive sunt probabile.

din punct de vedere pur matematic, nu exist noroc! (³i, implicit, nici ghinion!)

(family paradox) Pentru o familie cu 4 copii, care eveniment vi se pare mai probabil:(a) câte doi de acela³i sex; (b) trei copii de un sex ³i unul de altul?

(meci întrerupt) Doi sportivi joac un meci compus din mai multe jocuri. Meciul estecâ³tigat de cel care ajunge primul la 6 jocuri câ³tigate. Din anumite motive, meciulse întrerupe la scorul de 5 : 3. Cum trebuie împ rµit miza de 1000 RON pus în joc?(Presupunem c sportivii sunt la fel de buni la acest joc)

(paradoxul monedei) La aruncarea unei monede corecte în mod repetat, caresecvenµ este mai probabil s apar prima: SS sau SB?

La aruncarea de dou ori a unei monede corecte, secvenµele posibile SS, SB, BS, BB

au aceea³i probabilitate de apariµie, 1/4. Totu³i, în arunc ri succesive ale monedei,secvenµa SS apare pentru prima oar , în medie, în 6 arunc ri, iar secvenµa SB aparepentru prima oar , în medie, în 4 arunc ri!

Dr. Iulian Stoleriu (Univ. Al. I. Cuza Ia³i)Utilizarea paradoxurilor în predarea unor noµiuni din Teoria Probabilit µilor9 aprilie 2016 4 / 25

Page 19: Utilizarea paradoxurilor în predarea unor notiuni din ... · Utilizarea paradoxurilor în predarea unor noµiuni din eoTria Probabilit µilor Dr. Iulian Stoleriu Facultatea de Matematic

Probabilitate vs. intuiµie

Rezultatele din teoria probabilit µilor pot deseori contraintuitive. Spre exemplu:

tendinµa de a crede c dup un insucces este mai probabil s vin un succes. (sindromul Monte Carlo ,)

se spune c tr snetul nu love³te de dou ori în acela³i loc, dar se crede c momentelenorocoase succesive sunt probabile.

din punct de vedere pur matematic, nu exist noroc! (³i, implicit, nici ghinion!)

(family paradox) Pentru o familie cu 4 copii, care eveniment vi se pare mai probabil:(a) câte doi de acela³i sex; (b) trei copii de un sex ³i unul de altul?

(meci întrerupt) Doi sportivi joac un meci compus din mai multe jocuri. Meciul estecâ³tigat de cel care ajunge primul la 6 jocuri câ³tigate. Din anumite motive, meciulse întrerupe la scorul de 5 : 3. Cum trebuie împ rµit miza de 1000 RON pus în joc?(Presupunem c sportivii sunt la fel de buni la acest joc)

(paradoxul monedei) La aruncarea unei monede corecte în mod repetat, caresecvenµ este mai probabil s apar prima: SS sau SB?

La aruncarea de dou ori a unei monede corecte, secvenµele posibile SS, SB, BS, BB

au aceea³i probabilitate de apariµie, 1/4. Totu³i, în arunc ri succesive ale monedei,secvenµa SS apare pentru prima oar , în medie, în 6 arunc ri, iar secvenµa SB aparepentru prima oar , în medie, în 4 arunc ri!

Dr. Iulian Stoleriu (Univ. Al. I. Cuza Ia³i)Utilizarea paradoxurilor în predarea unor noµiuni din Teoria Probabilit µilor9 aprilie 2016 4 / 25

Page 20: Utilizarea paradoxurilor în predarea unor notiuni din ... · Utilizarea paradoxurilor în predarea unor noµiuni din eoTria Probabilit µilor Dr. Iulian Stoleriu Facultatea de Matematic

Probabilitate vs. intuiµie

Rezultatele din teoria probabilit µilor pot deseori contraintuitive. Spre exemplu:

tendinµa de a crede c dup un insucces este mai probabil s vin un succes. (sindromul Monte Carlo ,)

se spune c tr snetul nu love³te de dou ori în acela³i loc, dar se crede c momentelenorocoase succesive sunt probabile.

din punct de vedere pur matematic, nu exist noroc! (³i, implicit, nici ghinion!)

(family paradox) Pentru o familie cu 4 copii, care eveniment vi se pare mai probabil:(a) câte doi de acela³i sex; (b) trei copii de un sex ³i unul de altul?

(meci întrerupt) Doi sportivi joac un meci compus din mai multe jocuri. Meciul estecâ³tigat de cel care ajunge primul la 6 jocuri câ³tigate. Din anumite motive, meciulse întrerupe la scorul de 5 : 3. Cum trebuie împ rµit miza de 1000 RON pus în joc?(Presupunem c sportivii sunt la fel de buni la acest joc)

(paradoxul monedei) La aruncarea unei monede corecte în mod repetat, caresecvenµ este mai probabil s apar prima: SS sau SB?

La aruncarea de dou ori a unei monede corecte, secvenµele posibile SS, SB, BS, BB

au aceea³i probabilitate de apariµie, 1/4. Totu³i, în arunc ri succesive ale monedei,secvenµa SS apare pentru prima oar , în medie, în 6 arunc ri, iar secvenµa SB aparepentru prima oar , în medie, în 4 arunc ri!

Dr. Iulian Stoleriu (Univ. Al. I. Cuza Ia³i)Utilizarea paradoxurilor în predarea unor noµiuni din Teoria Probabilit µilor9 aprilie 2016 4 / 25

Page 21: Utilizarea paradoxurilor în predarea unor notiuni din ... · Utilizarea paradoxurilor în predarea unor noµiuni din eoTria Probabilit µilor Dr. Iulian Stoleriu Facultatea de Matematic

Probabilitate vs. intuiµie

Rezultatele din teoria probabilit µilor pot deseori contraintuitive. Spre exemplu:

tendinµa de a crede c dup un insucces este mai probabil s vin un succes. (sindromul Monte Carlo ,)

se spune c tr snetul nu love³te de dou ori în acela³i loc, dar se crede c momentelenorocoase succesive sunt probabile.

din punct de vedere pur matematic, nu exist noroc! (³i, implicit, nici ghinion!)

(family paradox) Pentru o familie cu 4 copii, care eveniment vi se pare mai probabil:(a) câte doi de acela³i sex; (b) trei copii de un sex ³i unul de altul?

(meci întrerupt) Doi sportivi joac un meci compus din mai multe jocuri. Meciul estecâ³tigat de cel care ajunge primul la 6 jocuri câ³tigate. Din anumite motive, meciulse întrerupe la scorul de 5 : 3. Cum trebuie împ rµit miza de 1000 RON pus în joc?(Presupunem c sportivii sunt la fel de buni la acest joc)

(paradoxul monedei) La aruncarea unei monede corecte în mod repetat, caresecvenµ este mai probabil s apar prima: SS sau SB?

La aruncarea de dou ori a unei monede corecte, secvenµele posibile SS, SB, BS, BB

au aceea³i probabilitate de apariµie, 1/4. Totu³i, în arunc ri succesive ale monedei,secvenµa SS apare pentru prima oar , în medie, în 6 arunc ri, iar secvenµa SB aparepentru prima oar , în medie, în 4 arunc ri!

Dr. Iulian Stoleriu (Univ. Al. I. Cuza Ia³i)Utilizarea paradoxurilor în predarea unor noµiuni din Teoria Probabilit µilor9 aprilie 2016 4 / 25

Page 22: Utilizarea paradoxurilor în predarea unor notiuni din ... · Utilizarea paradoxurilor în predarea unor noµiuni din eoTria Probabilit µilor Dr. Iulian Stoleriu Facultatea de Matematic

Probabilitate vs. intuiµie

Rezultatele din teoria probabilit µilor pot deseori contraintuitive. Spre exemplu:

tendinµa de a crede c dup un insucces este mai probabil s vin un succes. (sindromul Monte Carlo ,)

se spune c tr snetul nu love³te de dou ori în acela³i loc, dar se crede c momentelenorocoase succesive sunt probabile.

din punct de vedere pur matematic, nu exist noroc! (³i, implicit, nici ghinion!)

(family paradox) Pentru o familie cu 4 copii, care eveniment vi se pare mai probabil:(a) câte doi de acela³i sex; (b) trei copii de un sex ³i unul de altul?

(meci întrerupt) Doi sportivi joac un meci compus din mai multe jocuri. Meciul estecâ³tigat de cel care ajunge primul la 6 jocuri câ³tigate. Din anumite motive, meciulse întrerupe la scorul de 5 : 3. Cum trebuie împ rµit miza de 1000 RON pus în joc?(Presupunem c sportivii sunt la fel de buni la acest joc)

(paradoxul monedei) La aruncarea unei monede corecte în mod repetat, caresecvenµ este mai probabil s apar prima: SS sau SB?

La aruncarea de dou ori a unei monede corecte, secvenµele posibile SS, SB, BS, BB

au aceea³i probabilitate de apariµie, 1/4. Totu³i, în arunc ri succesive ale monedei,secvenµa SS apare pentru prima oar , în medie, în 6 arunc ri, iar secvenµa SB aparepentru prima oar , în medie, în 4 arunc ri!

Dr. Iulian Stoleriu (Univ. Al. I. Cuza Ia³i)Utilizarea paradoxurilor în predarea unor noµiuni din Teoria Probabilit µilor9 aprilie 2016 4 / 25

Page 23: Utilizarea paradoxurilor în predarea unor notiuni din ... · Utilizarea paradoxurilor în predarea unor noµiuni din eoTria Probabilit µilor Dr. Iulian Stoleriu Facultatea de Matematic

Probabilitate vs. intuiµie

(Penney's game) La un joc, se arunc o moned corect în mod repetat. Juc torulA alege primul o secvenµ de lungime 3 (e.g., SBS) ³i o arat juc torului B. Apoi,B alege o alt secvenµ de lungime 3. Moneda este aruncat pân secvenµa unuiaapare prima. Orice secvenµ alege A, juc torul B are ³ans teoretic (probabilitate)mai mare de a câ³tiga jocul.

Chiar exist o diferenµ semnicativ între probabilit µile p = 0.99 ³i p = 0.9999?

Presupunem c un eveniment A are probabilitatea pA = 0.99 de a se realiza în ecarezi a unui an, în mod independent, iar un eveniment B are probabilitatea pB = 0.9999de a se realiza în ecare zi a aceluia³i an, în mod independent. Atunci probabilitateaca A s se realizat în toate cele 365 de zile ale anului este 0.99365 ≈ 0.025 iarevenimentul similar pentru B este 0.9999365 ≈ 0.964!

Alegem aleator un num r natural. Care este probabilitatea ca el s e par?

R: Nu o putem calcula, deoarece experimentul aleator este ambiguu. Teoretic, pro-babilitatea cerut poate orice num r real din intervalul [0, 1].

Care este probabilitatea de a nimeri centrul dintr-o aruncare la tabla de darts?

Arunc m dou zaruri corecte. Care eveniment este mai probabil: suma punctelorap rute este 9 sau suma punctelor ap rute este 10?

De ce un nanogenar nu se teme de moarte?

Dr. Iulian Stoleriu (Univ. Al. I. Cuza Ia³i)Utilizarea paradoxurilor în predarea unor noµiuni din Teoria Probabilit µilor9 aprilie 2016 5 / 25

Page 24: Utilizarea paradoxurilor în predarea unor notiuni din ... · Utilizarea paradoxurilor în predarea unor noµiuni din eoTria Probabilit µilor Dr. Iulian Stoleriu Facultatea de Matematic

Probabilitate vs. intuiµie

(Penney's game) La un joc, se arunc o moned corect în mod repetat. Juc torulA alege primul o secvenµ de lungime 3 (e.g., SBS) ³i o arat juc torului B. Apoi,B alege o alt secvenµ de lungime 3. Moneda este aruncat pân secvenµa unuiaapare prima. Orice secvenµ alege A, juc torul B are ³ans teoretic (probabilitate)mai mare de a câ³tiga jocul.

Chiar exist o diferenµ semnicativ între probabilit µile p = 0.99 ³i p = 0.9999?

Presupunem c un eveniment A are probabilitatea pA = 0.99 de a se realiza în ecarezi a unui an, în mod independent, iar un eveniment B are probabilitatea pB = 0.9999de a se realiza în ecare zi a aceluia³i an, în mod independent. Atunci probabilitateaca A s se realizat în toate cele 365 de zile ale anului este 0.99365 ≈ 0.025 iarevenimentul similar pentru B este 0.9999365 ≈ 0.964!

Alegem aleator un num r natural. Care este probabilitatea ca el s e par?

R: Nu o putem calcula, deoarece experimentul aleator este ambiguu. Teoretic, pro-babilitatea cerut poate orice num r real din intervalul [0, 1].

Care este probabilitatea de a nimeri centrul dintr-o aruncare la tabla de darts?

Arunc m dou zaruri corecte. Care eveniment este mai probabil: suma punctelorap rute este 9 sau suma punctelor ap rute este 10?

De ce un nanogenar nu se teme de moarte?

Dr. Iulian Stoleriu (Univ. Al. I. Cuza Ia³i)Utilizarea paradoxurilor în predarea unor noµiuni din Teoria Probabilit µilor9 aprilie 2016 5 / 25

Page 25: Utilizarea paradoxurilor în predarea unor notiuni din ... · Utilizarea paradoxurilor în predarea unor noµiuni din eoTria Probabilit µilor Dr. Iulian Stoleriu Facultatea de Matematic

Probabilitate vs. intuiµie

(Penney's game) La un joc, se arunc o moned corect în mod repetat. Juc torulA alege primul o secvenµ de lungime 3 (e.g., SBS) ³i o arat juc torului B. Apoi,B alege o alt secvenµ de lungime 3. Moneda este aruncat pân secvenµa unuiaapare prima. Orice secvenµ alege A, juc torul B are ³ans teoretic (probabilitate)mai mare de a câ³tiga jocul.

Chiar exist o diferenµ semnicativ între probabilit µile p = 0.99 ³i p = 0.9999?

Presupunem c un eveniment A are probabilitatea pA = 0.99 de a se realiza în ecarezi a unui an, în mod independent, iar un eveniment B are probabilitatea pB = 0.9999de a se realiza în ecare zi a aceluia³i an, în mod independent. Atunci probabilitateaca A s se realizat în toate cele 365 de zile ale anului este 0.99365 ≈ 0.025 iarevenimentul similar pentru B este 0.9999365 ≈ 0.964!

Alegem aleator un num r natural. Care este probabilitatea ca el s e par?

R: Nu o putem calcula, deoarece experimentul aleator este ambiguu. Teoretic, pro-babilitatea cerut poate orice num r real din intervalul [0, 1].

Care este probabilitatea de a nimeri centrul dintr-o aruncare la tabla de darts?

Arunc m dou zaruri corecte. Care eveniment este mai probabil: suma punctelorap rute este 9 sau suma punctelor ap rute este 10?

De ce un nanogenar nu se teme de moarte?

Dr. Iulian Stoleriu (Univ. Al. I. Cuza Ia³i)Utilizarea paradoxurilor în predarea unor noµiuni din Teoria Probabilit µilor9 aprilie 2016 5 / 25

Page 26: Utilizarea paradoxurilor în predarea unor notiuni din ... · Utilizarea paradoxurilor în predarea unor noµiuni din eoTria Probabilit µilor Dr. Iulian Stoleriu Facultatea de Matematic

Probabilitate vs. intuiµie

(Penney's game) La un joc, se arunc o moned corect în mod repetat. Juc torulA alege primul o secvenµ de lungime 3 (e.g., SBS) ³i o arat juc torului B. Apoi,B alege o alt secvenµ de lungime 3. Moneda este aruncat pân secvenµa unuiaapare prima. Orice secvenµ alege A, juc torul B are ³ans teoretic (probabilitate)mai mare de a câ³tiga jocul.

Chiar exist o diferenµ semnicativ între probabilit µile p = 0.99 ³i p = 0.9999?

Presupunem c un eveniment A are probabilitatea pA = 0.99 de a se realiza în ecarezi a unui an, în mod independent, iar un eveniment B are probabilitatea pB = 0.9999de a se realiza în ecare zi a aceluia³i an, în mod independent. Atunci probabilitateaca A s se realizat în toate cele 365 de zile ale anului este 0.99365 ≈ 0.025 iarevenimentul similar pentru B este 0.9999365 ≈ 0.964!

Alegem aleator un num r natural. Care este probabilitatea ca el s e par?

R: Nu o putem calcula, deoarece experimentul aleator este ambiguu. Teoretic, pro-babilitatea cerut poate orice num r real din intervalul [0, 1].

Care este probabilitatea de a nimeri centrul dintr-o aruncare la tabla de darts?

Arunc m dou zaruri corecte. Care eveniment este mai probabil: suma punctelorap rute este 9 sau suma punctelor ap rute este 10?

De ce un nanogenar nu se teme de moarte?

Dr. Iulian Stoleriu (Univ. Al. I. Cuza Ia³i)Utilizarea paradoxurilor în predarea unor noµiuni din Teoria Probabilit µilor9 aprilie 2016 5 / 25

Page 27: Utilizarea paradoxurilor în predarea unor notiuni din ... · Utilizarea paradoxurilor în predarea unor noµiuni din eoTria Probabilit µilor Dr. Iulian Stoleriu Facultatea de Matematic

Probabilitate vs. intuiµie

(Penney's game) La un joc, se arunc o moned corect în mod repetat. Juc torulA alege primul o secvenµ de lungime 3 (e.g., SBS) ³i o arat juc torului B. Apoi,B alege o alt secvenµ de lungime 3. Moneda este aruncat pân secvenµa unuiaapare prima. Orice secvenµ alege A, juc torul B are ³ans teoretic (probabilitate)mai mare de a câ³tiga jocul.

Chiar exist o diferenµ semnicativ între probabilit µile p = 0.99 ³i p = 0.9999?

Presupunem c un eveniment A are probabilitatea pA = 0.99 de a se realiza în ecarezi a unui an, în mod independent, iar un eveniment B are probabilitatea pB = 0.9999de a se realiza în ecare zi a aceluia³i an, în mod independent. Atunci probabilitateaca A s se realizat în toate cele 365 de zile ale anului este 0.99365 ≈ 0.025 iarevenimentul similar pentru B este 0.9999365 ≈ 0.964!

Alegem aleator un num r natural. Care este probabilitatea ca el s e par?

R: Nu o putem calcula, deoarece experimentul aleator este ambiguu. Teoretic, pro-babilitatea cerut poate orice num r real din intervalul [0, 1].

Care este probabilitatea de a nimeri centrul dintr-o aruncare la tabla de darts?

Arunc m dou zaruri corecte. Care eveniment este mai probabil: suma punctelorap rute este 9 sau suma punctelor ap rute este 10?

De ce un nanogenar nu se teme de moarte?

Dr. Iulian Stoleriu (Univ. Al. I. Cuza Ia³i)Utilizarea paradoxurilor în predarea unor noµiuni din Teoria Probabilit µilor9 aprilie 2016 5 / 25

Page 28: Utilizarea paradoxurilor în predarea unor notiuni din ... · Utilizarea paradoxurilor în predarea unor noµiuni din eoTria Probabilit µilor Dr. Iulian Stoleriu Facultatea de Matematic

Probabilitate vs. intuiµie

(Penney's game) La un joc, se arunc o moned corect în mod repetat. Juc torulA alege primul o secvenµ de lungime 3 (e.g., SBS) ³i o arat juc torului B. Apoi,B alege o alt secvenµ de lungime 3. Moneda este aruncat pân secvenµa unuiaapare prima. Orice secvenµ alege A, juc torul B are ³ans teoretic (probabilitate)mai mare de a câ³tiga jocul.

Chiar exist o diferenµ semnicativ între probabilit µile p = 0.99 ³i p = 0.9999?

Presupunem c un eveniment A are probabilitatea pA = 0.99 de a se realiza în ecarezi a unui an, în mod independent, iar un eveniment B are probabilitatea pB = 0.9999de a se realiza în ecare zi a aceluia³i an, în mod independent. Atunci probabilitateaca A s se realizat în toate cele 365 de zile ale anului este 0.99365 ≈ 0.025 iarevenimentul similar pentru B este 0.9999365 ≈ 0.964!

Alegem aleator un num r natural. Care este probabilitatea ca el s e par?

R: Nu o putem calcula, deoarece experimentul aleator este ambiguu. Teoretic, pro-babilitatea cerut poate orice num r real din intervalul [0, 1].

Care este probabilitatea de a nimeri centrul dintr-o aruncare la tabla de darts?

Arunc m dou zaruri corecte. Care eveniment este mai probabil: suma punctelorap rute este 9 sau suma punctelor ap rute este 10?

De ce un nanogenar nu se teme de moarte?

Dr. Iulian Stoleriu (Univ. Al. I. Cuza Ia³i)Utilizarea paradoxurilor în predarea unor noµiuni din Teoria Probabilit µilor9 aprilie 2016 5 / 25

Page 29: Utilizarea paradoxurilor în predarea unor notiuni din ... · Utilizarea paradoxurilor în predarea unor noµiuni din eoTria Probabilit µilor Dr. Iulian Stoleriu Facultatea de Matematic

Probabilitate vs. intuiµie

(Penney's game) La un joc, se arunc o moned corect în mod repetat. Juc torulA alege primul o secvenµ de lungime 3 (e.g., SBS) ³i o arat juc torului B. Apoi,B alege o alt secvenµ de lungime 3. Moneda este aruncat pân secvenµa unuiaapare prima. Orice secvenµ alege A, juc torul B are ³ans teoretic (probabilitate)mai mare de a câ³tiga jocul.

Chiar exist o diferenµ semnicativ între probabilit µile p = 0.99 ³i p = 0.9999?

Presupunem c un eveniment A are probabilitatea pA = 0.99 de a se realiza în ecarezi a unui an, în mod independent, iar un eveniment B are probabilitatea pB = 0.9999de a se realiza în ecare zi a aceluia³i an, în mod independent. Atunci probabilitateaca A s se realizat în toate cele 365 de zile ale anului este 0.99365 ≈ 0.025 iarevenimentul similar pentru B este 0.9999365 ≈ 0.964!

Alegem aleator un num r natural. Care este probabilitatea ca el s e par?

R: Nu o putem calcula, deoarece experimentul aleator este ambiguu. Teoretic, pro-babilitatea cerut poate orice num r real din intervalul [0, 1].

Care este probabilitatea de a nimeri centrul dintr-o aruncare la tabla de darts?

Arunc m dou zaruri corecte. Care eveniment este mai probabil: suma punctelorap rute este 9 sau suma punctelor ap rute este 10?

De ce un nanogenar nu se teme de moarte?

Dr. Iulian Stoleriu (Univ. Al. I. Cuza Ia³i)Utilizarea paradoxurilor în predarea unor noµiuni din Teoria Probabilit µilor9 aprilie 2016 5 / 25

Page 30: Utilizarea paradoxurilor în predarea unor notiuni din ... · Utilizarea paradoxurilor în predarea unor noµiuni din eoTria Probabilit µilor Dr. Iulian Stoleriu Facultatea de Matematic

Probabilitate vs. intuiµie

(Penney's game) La un joc, se arunc o moned corect în mod repetat. Juc torulA alege primul o secvenµ de lungime 3 (e.g., SBS) ³i o arat juc torului B. Apoi,B alege o alt secvenµ de lungime 3. Moneda este aruncat pân secvenµa unuiaapare prima. Orice secvenµ alege A, juc torul B are ³ans teoretic (probabilitate)mai mare de a câ³tiga jocul.

Chiar exist o diferenµ semnicativ între probabilit µile p = 0.99 ³i p = 0.9999?

Presupunem c un eveniment A are probabilitatea pA = 0.99 de a se realiza în ecarezi a unui an, în mod independent, iar un eveniment B are probabilitatea pB = 0.9999de a se realiza în ecare zi a aceluia³i an, în mod independent. Atunci probabilitateaca A s se realizat în toate cele 365 de zile ale anului este 0.99365 ≈ 0.025 iarevenimentul similar pentru B este 0.9999365 ≈ 0.964!

Alegem aleator un num r natural. Care este probabilitatea ca el s e par?

R: Nu o putem calcula, deoarece experimentul aleator este ambiguu. Teoretic, pro-babilitatea cerut poate orice num r real din intervalul [0, 1].

Care este probabilitatea de a nimeri centrul dintr-o aruncare la tabla de darts?

Arunc m dou zaruri corecte. Care eveniment este mai probabil: suma punctelorap rute este 9 sau suma punctelor ap rute este 10?

De ce un nanogenar nu se teme de moarte?

Dr. Iulian Stoleriu (Univ. Al. I. Cuza Ia³i)Utilizarea paradoxurilor în predarea unor noµiuni din Teoria Probabilit µilor9 aprilie 2016 5 / 25

Page 31: Utilizarea paradoxurilor în predarea unor notiuni din ... · Utilizarea paradoxurilor în predarea unor noµiuni din eoTria Probabilit µilor Dr. Iulian Stoleriu Facultatea de Matematic

Probabilitate vs. intuiµie

(Penney's game) La un joc, se arunc o moned corect în mod repetat. Juc torulA alege primul o secvenµ de lungime 3 (e.g., SBS) ³i o arat juc torului B. Apoi,B alege o alt secvenµ de lungime 3. Moneda este aruncat pân secvenµa unuiaapare prima. Orice secvenµ alege A, juc torul B are ³ans teoretic (probabilitate)mai mare de a câ³tiga jocul.

Chiar exist o diferenµ semnicativ între probabilit µile p = 0.99 ³i p = 0.9999?

Presupunem c un eveniment A are probabilitatea pA = 0.99 de a se realiza în ecarezi a unui an, în mod independent, iar un eveniment B are probabilitatea pB = 0.9999de a se realiza în ecare zi a aceluia³i an, în mod independent. Atunci probabilitateaca A s se realizat în toate cele 365 de zile ale anului este 0.99365 ≈ 0.025 iarevenimentul similar pentru B este 0.9999365 ≈ 0.964!

Alegem aleator un num r natural. Care este probabilitatea ca el s e par?

R: Nu o putem calcula, deoarece experimentul aleator este ambiguu. Teoretic, pro-babilitatea cerut poate orice num r real din intervalul [0, 1].

Care este probabilitatea de a nimeri centrul dintr-o aruncare la tabla de darts?

Arunc m dou zaruri corecte. Care eveniment este mai probabil: suma punctelorap rute este 9 sau suma punctelor ap rute este 10?

De ce un nanogenar nu se teme de moarte? Statistic vorbind, probabilitatea ca unom s moar înainte de 90 este mai mare decât cea ca un om s moar dup 90. ,

Dr. Iulian Stoleriu (Univ. Al. I. Cuza Ia³i)Utilizarea paradoxurilor în predarea unor noµiuni din Teoria Probabilit µilor9 aprilie 2016 5 / 25

Page 32: Utilizarea paradoxurilor în predarea unor notiuni din ... · Utilizarea paradoxurilor în predarea unor noµiuni din eoTria Probabilit µilor Dr. Iulian Stoleriu Facultatea de Matematic

Experiment aleator. Spaµiu de probabilitate

Un experiment aleator este un experiment al c rui rezultat nu poate precizat cuexactitate a priori. Descrierea unui experiment aleator necesit : regulile de efectuarea experimentului, determinarea tuturor cazurilor posibile (spaµiul de selecµie), modulde calcul al probabilit µii asociate evenimentelor legate de experiment.

Un eveniment legat de experiment este compus din evenimente elementare. Un eve-niment elementar are o singur variant de realizare într-o prob . Evenimentele ele-mentare sunt incompatibile ³i exhaustive.Exemplu: Se arunc o moned corect de 3 ori. Exemple de reguli: moneda estede 50bani, se arunc de 3 ori prin lovirea cu degetul mare, cade pe o suprafaµ plan ³i putem observa ce faµ apare la ecare aruncare. Evenimentele elementare:

Ω = SSS, SSB, SBS, SBB, BSS, BSB, BBS, BBBAlte evenimente (ne-elementare) legate de experiment: m car o stem (Ω \ BBB),un singur ban (SSB, SBS, BSS), un num r par de bani (BSB, SBB, BBS) etc.În total, sunt 28 = 256 evenimente legate de experiment.La aruncarea a dou zaruri ideale putem asocia 236 = 68719476736 evenimente legatede acest experiment aleator, dintre care 36 sunt elementare.Not m cu Ω spaµiul evenimentelor elementare. Fie F ⊆ P(Ω).O probabilitate este o modalitate de a cuantica ³ansele de realizare a tuturor eveni-mentelor din F legate de experiment.Tripletul (Ω, F , P) se nume³te spaµiu/câmp de probabilitate.

Dr. Iulian Stoleriu (Univ. Al. I. Cuza Ia³i)Utilizarea paradoxurilor în predarea unor noµiuni din Teoria Probabilit µilor9 aprilie 2016 6 / 25

Page 33: Utilizarea paradoxurilor în predarea unor notiuni din ... · Utilizarea paradoxurilor în predarea unor noµiuni din eoTria Probabilit µilor Dr. Iulian Stoleriu Facultatea de Matematic

Experiment aleator. Spaµiu de probabilitate

Un experiment aleator este un experiment al c rui rezultat nu poate precizat cuexactitate a priori. Descrierea unui experiment aleator necesit : regulile de efectuarea experimentului, determinarea tuturor cazurilor posibile (spaµiul de selecµie), modulde calcul al probabilit µii asociate evenimentelor legate de experiment.Un eveniment legat de experiment este compus din evenimente elementare. Un eve-niment elementar are o singur variant de realizare într-o prob . Evenimentele ele-mentare sunt incompatibile ³i exhaustive.

Exemplu: Se arunc o moned corect de 3 ori. Exemple de reguli: moneda estede 50bani, se arunc de 3 ori prin lovirea cu degetul mare, cade pe o suprafaµ plan ³i putem observa ce faµ apare la ecare aruncare. Evenimentele elementare:

Ω = SSS, SSB, SBS, SBB, BSS, BSB, BBS, BBBAlte evenimente (ne-elementare) legate de experiment: m car o stem (Ω \ BBB),un singur ban (SSB, SBS, BSS), un num r par de bani (BSB, SBB, BBS) etc.În total, sunt 28 = 256 evenimente legate de experiment.La aruncarea a dou zaruri ideale putem asocia 236 = 68719476736 evenimente legatede acest experiment aleator, dintre care 36 sunt elementare.Not m cu Ω spaµiul evenimentelor elementare. Fie F ⊆ P(Ω).O probabilitate este o modalitate de a cuantica ³ansele de realizare a tuturor eveni-mentelor din F legate de experiment.Tripletul (Ω, F , P) se nume³te spaµiu/câmp de probabilitate.

Dr. Iulian Stoleriu (Univ. Al. I. Cuza Ia³i)Utilizarea paradoxurilor în predarea unor noµiuni din Teoria Probabilit µilor9 aprilie 2016 6 / 25

Page 34: Utilizarea paradoxurilor în predarea unor notiuni din ... · Utilizarea paradoxurilor în predarea unor noµiuni din eoTria Probabilit µilor Dr. Iulian Stoleriu Facultatea de Matematic

Experiment aleator. Spaµiu de probabilitate

Un experiment aleator este un experiment al c rui rezultat nu poate precizat cuexactitate a priori. Descrierea unui experiment aleator necesit : regulile de efectuarea experimentului, determinarea tuturor cazurilor posibile (spaµiul de selecµie), modulde calcul al probabilit µii asociate evenimentelor legate de experiment.Un eveniment legat de experiment este compus din evenimente elementare. Un eve-niment elementar are o singur variant de realizare într-o prob . Evenimentele ele-mentare sunt incompatibile ³i exhaustive.Exemplu: Se arunc o moned corect de 3 ori. Exemple de reguli: moneda estede 50bani, se arunc de 3 ori prin lovirea cu degetul mare, cade pe o suprafaµ plan ³i putem observa ce faµ apare la ecare aruncare. Evenimentele elementare:

Ω = SSS, SSB, SBS, SBB, BSS, BSB, BBS, BBBAlte evenimente (ne-elementare) legate de experiment: m car o stem (Ω \ BBB),un singur ban (SSB, SBS, BSS), un num r par de bani (BSB, SBB, BBS) etc.În total, sunt 28 = 256 evenimente legate de experiment.

La aruncarea a dou zaruri ideale putem asocia 236 = 68719476736 evenimente legatede acest experiment aleator, dintre care 36 sunt elementare.Not m cu Ω spaµiul evenimentelor elementare. Fie F ⊆ P(Ω).O probabilitate este o modalitate de a cuantica ³ansele de realizare a tuturor eveni-mentelor din F legate de experiment.Tripletul (Ω, F , P) se nume³te spaµiu/câmp de probabilitate.

Dr. Iulian Stoleriu (Univ. Al. I. Cuza Ia³i)Utilizarea paradoxurilor în predarea unor noµiuni din Teoria Probabilit µilor9 aprilie 2016 6 / 25

Page 35: Utilizarea paradoxurilor în predarea unor notiuni din ... · Utilizarea paradoxurilor în predarea unor noµiuni din eoTria Probabilit µilor Dr. Iulian Stoleriu Facultatea de Matematic

Experiment aleator. Spaµiu de probabilitate

Un experiment aleator este un experiment al c rui rezultat nu poate precizat cuexactitate a priori. Descrierea unui experiment aleator necesit : regulile de efectuarea experimentului, determinarea tuturor cazurilor posibile (spaµiul de selecµie), modulde calcul al probabilit µii asociate evenimentelor legate de experiment.Un eveniment legat de experiment este compus din evenimente elementare. Un eve-niment elementar are o singur variant de realizare într-o prob . Evenimentele ele-mentare sunt incompatibile ³i exhaustive.Exemplu: Se arunc o moned corect de 3 ori. Exemple de reguli: moneda estede 50bani, se arunc de 3 ori prin lovirea cu degetul mare, cade pe o suprafaµ plan ³i putem observa ce faµ apare la ecare aruncare. Evenimentele elementare:

Ω = SSS, SSB, SBS, SBB, BSS, BSB, BBS, BBBAlte evenimente (ne-elementare) legate de experiment: m car o stem (Ω \ BBB),un singur ban (SSB, SBS, BSS), un num r par de bani (BSB, SBB, BBS) etc.În total, sunt 28 = 256 evenimente legate de experiment.La aruncarea a dou zaruri ideale putem asocia 236 = 68719476736 evenimente legatede acest experiment aleator, dintre care 36 sunt elementare.

Not m cu Ω spaµiul evenimentelor elementare. Fie F ⊆ P(Ω).O probabilitate este o modalitate de a cuantica ³ansele de realizare a tuturor eveni-mentelor din F legate de experiment.Tripletul (Ω, F , P) se nume³te spaµiu/câmp de probabilitate.

Dr. Iulian Stoleriu (Univ. Al. I. Cuza Ia³i)Utilizarea paradoxurilor în predarea unor noµiuni din Teoria Probabilit µilor9 aprilie 2016 6 / 25

Page 36: Utilizarea paradoxurilor în predarea unor notiuni din ... · Utilizarea paradoxurilor în predarea unor noµiuni din eoTria Probabilit µilor Dr. Iulian Stoleriu Facultatea de Matematic

Experiment aleator. Spaµiu de probabilitate

Un experiment aleator este un experiment al c rui rezultat nu poate precizat cuexactitate a priori. Descrierea unui experiment aleator necesit : regulile de efectuarea experimentului, determinarea tuturor cazurilor posibile (spaµiul de selecµie), modulde calcul al probabilit µii asociate evenimentelor legate de experiment.Un eveniment legat de experiment este compus din evenimente elementare. Un eve-niment elementar are o singur variant de realizare într-o prob . Evenimentele ele-mentare sunt incompatibile ³i exhaustive.Exemplu: Se arunc o moned corect de 3 ori. Exemple de reguli: moneda estede 50bani, se arunc de 3 ori prin lovirea cu degetul mare, cade pe o suprafaµ plan ³i putem observa ce faµ apare la ecare aruncare. Evenimentele elementare:

Ω = SSS, SSB, SBS, SBB, BSS, BSB, BBS, BBBAlte evenimente (ne-elementare) legate de experiment: m car o stem (Ω \ BBB),un singur ban (SSB, SBS, BSS), un num r par de bani (BSB, SBB, BBS) etc.În total, sunt 28 = 256 evenimente legate de experiment.La aruncarea a dou zaruri ideale putem asocia 236 = 68719476736 evenimente legatede acest experiment aleator, dintre care 36 sunt elementare.Not m cu Ω spaµiul evenimentelor elementare. Fie F ⊆ P(Ω).

O probabilitate este o modalitate de a cuantica ³ansele de realizare a tuturor eveni-mentelor din F legate de experiment.Tripletul (Ω, F , P) se nume³te spaµiu/câmp de probabilitate.

Dr. Iulian Stoleriu (Univ. Al. I. Cuza Ia³i)Utilizarea paradoxurilor în predarea unor noµiuni din Teoria Probabilit µilor9 aprilie 2016 6 / 25

Page 37: Utilizarea paradoxurilor în predarea unor notiuni din ... · Utilizarea paradoxurilor în predarea unor noµiuni din eoTria Probabilit µilor Dr. Iulian Stoleriu Facultatea de Matematic

Experiment aleator. Spaµiu de probabilitate

Un experiment aleator este un experiment al c rui rezultat nu poate precizat cuexactitate a priori. Descrierea unui experiment aleator necesit : regulile de efectuarea experimentului, determinarea tuturor cazurilor posibile (spaµiul de selecµie), modulde calcul al probabilit µii asociate evenimentelor legate de experiment.Un eveniment legat de experiment este compus din evenimente elementare. Un eve-niment elementar are o singur variant de realizare într-o prob . Evenimentele ele-mentare sunt incompatibile ³i exhaustive.Exemplu: Se arunc o moned corect de 3 ori. Exemple de reguli: moneda estede 50bani, se arunc de 3 ori prin lovirea cu degetul mare, cade pe o suprafaµ plan ³i putem observa ce faµ apare la ecare aruncare. Evenimentele elementare:

Ω = SSS, SSB, SBS, SBB, BSS, BSB, BBS, BBBAlte evenimente (ne-elementare) legate de experiment: m car o stem (Ω \ BBB),un singur ban (SSB, SBS, BSS), un num r par de bani (BSB, SBB, BBS) etc.În total, sunt 28 = 256 evenimente legate de experiment.La aruncarea a dou zaruri ideale putem asocia 236 = 68719476736 evenimente legatede acest experiment aleator, dintre care 36 sunt elementare.Not m cu Ω spaµiul evenimentelor elementare. Fie F ⊆ P(Ω).O probabilitate este o modalitate de a cuantica ³ansele de realizare a tuturor eveni-mentelor din F legate de experiment.

Tripletul (Ω, F , P) se nume³te spaµiu/câmp de probabilitate.

Dr. Iulian Stoleriu (Univ. Al. I. Cuza Ia³i)Utilizarea paradoxurilor în predarea unor noµiuni din Teoria Probabilit µilor9 aprilie 2016 6 / 25

Page 38: Utilizarea paradoxurilor în predarea unor notiuni din ... · Utilizarea paradoxurilor în predarea unor noµiuni din eoTria Probabilit µilor Dr. Iulian Stoleriu Facultatea de Matematic

Experiment aleator. Spaµiu de probabilitate

Un experiment aleator este un experiment al c rui rezultat nu poate precizat cuexactitate a priori. Descrierea unui experiment aleator necesit : regulile de efectuarea experimentului, determinarea tuturor cazurilor posibile (spaµiul de selecµie), modulde calcul al probabilit µii asociate evenimentelor legate de experiment.Un eveniment legat de experiment este compus din evenimente elementare. Un eve-niment elementar are o singur variant de realizare într-o prob . Evenimentele ele-mentare sunt incompatibile ³i exhaustive.Exemplu: Se arunc o moned corect de 3 ori. Exemple de reguli: moneda estede 50bani, se arunc de 3 ori prin lovirea cu degetul mare, cade pe o suprafaµ plan ³i putem observa ce faµ apare la ecare aruncare. Evenimentele elementare:

Ω = SSS, SSB, SBS, SBB, BSS, BSB, BBS, BBBAlte evenimente (ne-elementare) legate de experiment: m car o stem (Ω \ BBB),un singur ban (SSB, SBS, BSS), un num r par de bani (BSB, SBB, BBS) etc.În total, sunt 28 = 256 evenimente legate de experiment.La aruncarea a dou zaruri ideale putem asocia 236 = 68719476736 evenimente legatede acest experiment aleator, dintre care 36 sunt elementare.Not m cu Ω spaµiul evenimentelor elementare. Fie F ⊆ P(Ω).O probabilitate este o modalitate de a cuantica ³ansele de realizare a tuturor eveni-mentelor din F legate de experiment.Tripletul (Ω, F , P) se nume³te spaµiu/câmp de probabilitate.

Dr. Iulian Stoleriu (Univ. Al. I. Cuza Ia³i)Utilizarea paradoxurilor în predarea unor noµiuni din Teoria Probabilit µilor9 aprilie 2016 6 / 25

Page 39: Utilizarea paradoxurilor în predarea unor notiuni din ... · Utilizarea paradoxurilor în predarea unor noµiuni din eoTria Probabilit µilor Dr. Iulian Stoleriu Facultatea de Matematic

Moduri de a deni probabilitatea

clasic (Laplace, 1812) raportul dintre num rul cazurilor favorabile realiz rii eveni-mentului ³i num rul total de cazuri posibile. (probabilitate a priori sau obiectiv )

frecvenµial (Ellis, Venn, 1866, von Mises) limita ³irului frecvenµelor relative derealizare a acestui eveniment dintr-un ³ir innit de încerc ri. (probabilitate empiric )

subiectiv (T. Bayes, 1763) reprezint gradul de convingere personal (subiectiv )c acel eveniment s-ar realiza. (traducerea bunului simµ în cifre - M. Iosifescu etal, 1985). Nu exist o formul teoretic pentru probabilitatea subiectiv , doareceaceasta reect opinia personal a unei persoane care evalueaz ³ansa de realizare aevenimentului, bazându-se pe erul sau experienµa sa. (e.g., probabilitatea ca Ion s tr iasc mai mult de 90 de ani; probabilitatea ca echipa X s câ³tige meciul.)

axiomatic (A.N. Kolmogorov, 1933) o m sur num rabil aditiv denit pe oσ−algebr .geometric (caz particular al probabilit µii denite axiomatic) raportul dintre m -sura mulµimii cazurilor favorabile ³i m sura mulµimii cazurilor posibile.

predispoziµie (propensity) (K. Popper, 1957) tendinµa a unei anumite situaµii zices genereze un rezultat de un anumit tip. Folosit , de exemplu, în Mecanica Statistic .

Dr. Iulian Stoleriu (Univ. Al. I. Cuza Ia³i)Utilizarea paradoxurilor în predarea unor noµiuni din Teoria Probabilit µilor9 aprilie 2016 7 / 25

Page 40: Utilizarea paradoxurilor în predarea unor notiuni din ... · Utilizarea paradoxurilor în predarea unor noµiuni din eoTria Probabilit µilor Dr. Iulian Stoleriu Facultatea de Matematic

Moduri de a deni probabilitatea

clasic (Laplace, 1812) raportul dintre num rul cazurilor favorabile realiz rii eveni-mentului ³i num rul total de cazuri posibile. (probabilitate a priori sau obiectiv )

frecvenµial (Ellis, Venn, 1866, von Mises) limita ³irului frecvenµelor relative derealizare a acestui eveniment dintr-un ³ir innit de încerc ri. (probabilitate empiric )

subiectiv (T. Bayes, 1763) reprezint gradul de convingere personal (subiectiv )c acel eveniment s-ar realiza. (traducerea bunului simµ în cifre - M. Iosifescu etal, 1985). Nu exist o formul teoretic pentru probabilitatea subiectiv , doareceaceasta reect opinia personal a unei persoane care evalueaz ³ansa de realizare aevenimentului, bazându-se pe erul sau experienµa sa. (e.g., probabilitatea ca Ion s tr iasc mai mult de 90 de ani; probabilitatea ca echipa X s câ³tige meciul.)

axiomatic (A.N. Kolmogorov, 1933) o m sur num rabil aditiv denit pe oσ−algebr .geometric (caz particular al probabilit µii denite axiomatic) raportul dintre m -sura mulµimii cazurilor favorabile ³i m sura mulµimii cazurilor posibile.

predispoziµie (propensity) (K. Popper, 1957) tendinµa a unei anumite situaµii zices genereze un rezultat de un anumit tip. Folosit , de exemplu, în Mecanica Statistic .

Dr. Iulian Stoleriu (Univ. Al. I. Cuza Ia³i)Utilizarea paradoxurilor în predarea unor noµiuni din Teoria Probabilit µilor9 aprilie 2016 7 / 25

Page 41: Utilizarea paradoxurilor în predarea unor notiuni din ... · Utilizarea paradoxurilor în predarea unor noµiuni din eoTria Probabilit µilor Dr. Iulian Stoleriu Facultatea de Matematic

Probabilitate clasic

• Bazat pe ideea c probabilitatea poate determinat a priori prin examinarea spaµiuluituturor posibilit µilor.• Mulµimea Ω a tuturor cazurilor posibile este nit .• Evenimentele elementare sunt exhaustive, incompatibile ³i echiprobabile (principiul. indiferenµei/ignoranµei).Probabilitatea de realizare a evenimentului A este egal cu raportul dintre num rul cazurilor

favorabile realiz rii sale ³i num rul cazurilor posibile, i.e., P(A) =card(A)

card(Ω).

Exemplu: Se arunc o moned ideal de dou ori. Care este probabilitatea apariµiei acel puµin unei steme?

Dr. Iulian Stoleriu (Univ. Al. I. Cuza Ia³i)Utilizarea paradoxurilor în predarea unor noµiuni din Teoria Probabilit µilor9 aprilie 2016 8 / 25

Page 42: Utilizarea paradoxurilor în predarea unor notiuni din ... · Utilizarea paradoxurilor în predarea unor noµiuni din eoTria Probabilit µilor Dr. Iulian Stoleriu Facultatea de Matematic

Probabilitate clasic

• Bazat pe ideea c probabilitatea poate determinat a priori prin examinarea spaµiuluituturor posibilit µilor.• Mulµimea Ω a tuturor cazurilor posibile este nit .• Evenimentele elementare sunt exhaustive, incompatibile ³i echiprobabile (principiul. indiferenµei/ignoranµei).Probabilitatea de realizare a evenimentului A este egal cu raportul dintre num rul cazurilor

favorabile realiz rii sale ³i num rul cazurilor posibile, i.e., P(A) =card(A)

card(Ω).

Exemplu: Se arunc o moned ideal de dou ori. Care este probabilitatea apariµiei acel puµin unei steme?

* Cazuri posibile în care stema poate ap rea:1) la prima aruncare; 2) la a doua aruncare; 3) deloc.

A³adar, avem 3 cazuri posibile, dintre care doar primele dou sunt favorabile. Probabilitatea

este astfel P =23.

Unde este gre³eala?

Dr. Iulian Stoleriu (Univ. Al. I. Cuza Ia³i)Utilizarea paradoxurilor în predarea unor noµiuni din Teoria Probabilit µilor9 aprilie 2016 8 / 25

Page 43: Utilizarea paradoxurilor în predarea unor notiuni din ... · Utilizarea paradoxurilor în predarea unor noµiuni din eoTria Probabilit µilor Dr. Iulian Stoleriu Facultatea de Matematic

Probabilitate clasic

• Bazat pe ideea c probabilitatea poate determinat a priori prin examinarea spaµiuluituturor posibilit µilor.• Mulµimea Ω a tuturor cazurilor posibile este nit .• Evenimentele elementare sunt exhaustive, incompatibile ³i echiprobabile (principiul. indiferenµei/ignoranµei).Probabilitatea de realizare a evenimentului A este egal cu raportul dintre num rul cazurilor

favorabile realiz rii sale ³i num rul cazurilor posibile, i.e., P(A) =card(A)

card(Ω).

Exemplu: Se arunc o moned ideal de dou ori. Care este probabilitatea apariµiei acel puµin unei steme?

Soluµie: Cazuri posibile (echiprobabile): Ω = SS, BS, SB, BB, |Ω| = 4.

Cazuri favorabile: A = SS, BS, SB, |A| = 3.

Probabilitatea este P(A) =34.

Dr. Iulian Stoleriu (Univ. Al. I. Cuza Ia³i)Utilizarea paradoxurilor în predarea unor noµiuni din Teoria Probabilit µilor9 aprilie 2016 8 / 25

Page 44: Utilizarea paradoxurilor în predarea unor notiuni din ... · Utilizarea paradoxurilor în predarea unor noµiuni din eoTria Probabilit µilor Dr. Iulian Stoleriu Facultatea de Matematic

Family paradox

(1) Familia Petrescu are doi copii. Copilul mai în vârst este o fat . Care esteprobabilitatea ca ambii copii s e fete?(2) Familia Petrescu are doi copii. Batem la u³a lor. Unul dintre copii r spunde;este o fat . Care este probabilitatea ca ambii copii s e fete?

(presupunem c pentru ecare copil sunt ³anse egale de a fat sau b iat, independent

de sexul celuilalt copil)

Dr. Iulian Stoleriu (Univ. Al. I. Cuza Ia³i)Utilizarea paradoxurilor în predarea unor noµiuni din Teoria Probabilit µilor9 aprilie 2016 9 / 25

Page 45: Utilizarea paradoxurilor în predarea unor notiuni din ... · Utilizarea paradoxurilor în predarea unor noµiuni din eoTria Probabilit µilor Dr. Iulian Stoleriu Facultatea de Matematic

Family paradox

(1) Familia Petrescu are doi copii. Copilul mai în vârst este o fat . Care esteprobabilitatea ca ambii copii s e fete?(2) Familia Petrescu are doi copii. Batem la u³a lor. Unul dintre copii r spunde;este o fat . Care este probabilitatea ca ambii copii s e fete?

(presupunem c pentru ecare copil sunt ³anse egale de a fat sau b iat, independent

de sexul celuilalt copil)

Soluµie: Pe baza informaµiilor, putem construi spaµiul de selecµie în ecare caz.

(a) Cazuri echiprobabile pentru cei doi copii:FF , BF.

P1 =12.

(b) Cazuri echiprobabile pentru cei doi copii:FF , FB, BF.

P2 =13.

Dr. Iulian Stoleriu (Univ. Al. I. Cuza Ia³i)Utilizarea paradoxurilor în predarea unor noµiuni din Teoria Probabilit µilor9 aprilie 2016 9 / 25

Page 46: Utilizarea paradoxurilor în predarea unor notiuni din ... · Utilizarea paradoxurilor în predarea unor noµiuni din eoTria Probabilit µilor Dr. Iulian Stoleriu Facultatea de Matematic

Family paradox

(1) Familia Petrescu are doi copii. Copilul mai în vârst este o fat . Care esteprobabilitatea ca ambii copii s e fete?(2) Familia Petrescu are doi copii. Batem la u³a lor. Unul dintre copii r spunde;este o fat . Care este probabilitatea ca ambii copii s e fete?(3) Familia Petrescu are doi copii. Cel puµin unul dintre copii este o fat n scut într-o Vineri. Care este probabilitatea ca ambii copii s e fete?

Dr. Iulian Stoleriu (Univ. Al. I. Cuza Ia³i)Utilizarea paradoxurilor în predarea unor noµiuni din Teoria Probabilit µilor9 aprilie 2016 9 / 25

Page 47: Utilizarea paradoxurilor în predarea unor notiuni din ... · Utilizarea paradoxurilor în predarea unor noµiuni din eoTria Probabilit µilor Dr. Iulian Stoleriu Facultatea de Matematic

Family paradox

(1) Familia Petrescu are doi copii. Copilul mai în vârst este o fat . Care esteprobabilitatea ca ambii copii s e fete?(2) Familia Petrescu are doi copii. Batem la u³a lor. Unul dintre copii r spunde;este o fat . Care este probabilitatea ca ambii copii s e fete?(3) Familia Petrescu are doi copii. Cel puµin unul dintre copii este o fat n scut într-o Vineri. Care este probabilitatea ca ambii copii s e fete?

Soluµie:

Noua informaµie obµinut ne poate conducela un proces de selecµie diferit de cel anterior.

P3 =1327≈ 0.48.

Dr. Iulian Stoleriu (Univ. Al. I. Cuza Ia³i)Utilizarea paradoxurilor în predarea unor noµiuni din Teoria Probabilit µilor9 aprilie 2016 9 / 25

Page 48: Utilizarea paradoxurilor în predarea unor notiuni din ... · Utilizarea paradoxurilor în predarea unor noµiuni din eoTria Probabilit µilor Dr. Iulian Stoleriu Facultatea de Matematic

Family paradox (reloaded)

Pentru o familie cu 4 copii, care eveniment este mai probabil:[1] câte doi de acela³i sex; [2] trei copii de un sex ³i unul de altul?

(presupunem ³anse egale de na³tere a unei fete sau a unui b iat)

Dr. Iulian Stoleriu (Univ. Al. I. Cuza Ia³i)Utilizarea paradoxurilor în predarea unor noµiuni din Teoria Probabilit µilor9 aprilie 2016 10 / 25

Page 49: Utilizarea paradoxurilor în predarea unor notiuni din ... · Utilizarea paradoxurilor în predarea unor noµiuni din eoTria Probabilit µilor Dr. Iulian Stoleriu Facultatea de Matematic

Family paradox (reloaded)

Pentru o familie cu 4 copii, care eveniment este mai probabil:[1] câte doi de acela³i sex; [2] trei copii de un sex ³i unul de altul?

(presupunem ³anse egale de na³tere a unei fete sau a unui b iat)

Soluµie:

Spaµiul de selecµie:

FFFF, FFFB, FFBF, FBFF, BFFF, FFBB, FBFB, BFFB,

BBFF, BFBF, FBBF, FBBB, BBFB, BFBB, BBBF, BBBB

Probabilitatea de a avea câte doi copii de acela³i sex este

P1 =616

= 0.375 (=C 24

24)

Probabilitatea de a avea trei copii de un sex ³i unul de altul este

P2 =816

= 0.5 (=C 14 + C 3

4

24)

Dr. Iulian Stoleriu (Univ. Al. I. Cuza Ia³i)Utilizarea paradoxurilor în predarea unor noµiuni din Teoria Probabilit µilor9 aprilie 2016 10 / 25

Page 50: Utilizarea paradoxurilor în predarea unor notiuni din ... · Utilizarea paradoxurilor în predarea unor noµiuni din eoTria Probabilit µilor Dr. Iulian Stoleriu Facultatea de Matematic

Birthday problem

Dac într-o clas sunt n = 30 de elevi, care este probabilitatea ca cel puµin unuldintre ei s serbeze ziua de na³tere în aceea³i zi cu tine? (ignor m anii bisecµi).

Dr. Iulian Stoleriu (Univ. Al. I. Cuza Ia³i)Utilizarea paradoxurilor în predarea unor noµiuni din Teoria Probabilit µilor9 aprilie 2016 11 / 25

Page 51: Utilizarea paradoxurilor în predarea unor notiuni din ... · Utilizarea paradoxurilor în predarea unor noµiuni din eoTria Probabilit µilor Dr. Iulian Stoleriu Facultatea de Matematic

Birthday problem

Dac într-o clas sunt n = 30 de elevi, care este probabilitatea ca cel puµin unuldintre ei s serbeze ziua de na³tere în aceea³i zi cu tine? (ignor m anii bisecµi).

Soluµie:Calcul m mai întâi probabilitatea evenimentului contrar, B, ca niciun elev s nuserbeze ziua de na³tere în aceea³i zi cu tine. Trecând la evenimentul complementar,probabilitatea cerut este

P(B) = 1− P(B) = 1−(364365

)30= 0.0790,

adic aproximativ o ³ans din 12 (cota 1 : 11).

Dr. Iulian Stoleriu (Univ. Al. I. Cuza Ia³i)Utilizarea paradoxurilor în predarea unor noµiuni din Teoria Probabilit µilor9 aprilie 2016 11 / 25

Page 52: Utilizarea paradoxurilor în predarea unor notiuni din ... · Utilizarea paradoxurilor în predarea unor noµiuni din eoTria Probabilit µilor Dr. Iulian Stoleriu Facultatea de Matematic

Birthday paradox

Dac într-o clas sunt n = 30 de elevi, care este probabilitatea ca cel puµin doidintre ei serbeaz o aceea³i zi de na³tere? (ignor m anii bisecµi).

Dr. Iulian Stoleriu (Univ. Al. I. Cuza Ia³i)Utilizarea paradoxurilor în predarea unor noµiuni din Teoria Probabilit µilor9 aprilie 2016 12 / 25

Page 53: Utilizarea paradoxurilor în predarea unor notiuni din ... · Utilizarea paradoxurilor în predarea unor noµiuni din eoTria Probabilit µilor Dr. Iulian Stoleriu Facultatea de Matematic

Birthday paradox

Dac într-o clas sunt n = 30 de elevi, care este probabilitatea ca cel puµin doidintre ei serbeaz o aceea³i zi de na³tere? (ignor m anii bisecµi).

Soluµie:Calcul m mai întâi probabilitatea evenimentului contrar, A, ca oricare doi elevi s nu serbeze ziua de na³tere în aceea³i zi. Trecând la evenimentul complementar.

Ω = E = (e1, e2, . . . , en), ek ∈ 1, 2, . . . , 365, |Ω| = 365n

A = E ∈ Ω, ei 6= ej, |A| = An365

Obtinem ca:

P(A) = 1− P(A) = 1− A30365

36523= 1− A30

365

36530= 0.7063.

Dr. Iulian Stoleriu (Univ. Al. I. Cuza Ia³i)Utilizarea paradoxurilor în predarea unor noµiuni din Teoria Probabilit µilor9 aprilie 2016 12 / 25

Page 54: Utilizarea paradoxurilor în predarea unor notiuni din ... · Utilizarea paradoxurilor în predarea unor noµiuni din eoTria Probabilit µilor Dr. Iulian Stoleriu Facultatea de Matematic

Birthday paradox

Dac într-o clas sunt n = 30 de elevi, care este probabilitatea ca cel puµin doidintre ei serbeaz o aceea³i zi de na³tere? (ignor m anii bisecµi).

Dr. Iulian Stoleriu (Univ. Al. I. Cuza Ia³i)Utilizarea paradoxurilor în predarea unor noµiuni din Teoria Probabilit µilor9 aprilie 2016 12 / 25

Page 55: Utilizarea paradoxurilor în predarea unor notiuni din ... · Utilizarea paradoxurilor în predarea unor noµiuni din eoTria Probabilit µilor Dr. Iulian Stoleriu Facultatea de Matematic

Joc întrerupt (division paradox)

(Fra Luca Pacioli, 1494) Doi sportivi joac un meci compus din mai multe jocuri.Meciul este câ³tigat de cel care ajunge primul la 6 jocuri câ³tigate. Din anumitemotive, meciul se întrerupe la scorul de 5 : 3. Cum trebuie împ rµit miza de1000 RON pus în joc? (Presupunem c sportivii sunt la fel de buni la acest joc)

Dr. Iulian Stoleriu (Univ. Al. I. Cuza Ia³i)Utilizarea paradoxurilor în predarea unor noµiuni din Teoria Probabilit µilor9 aprilie 2016 13 / 25

Page 56: Utilizarea paradoxurilor în predarea unor notiuni din ... · Utilizarea paradoxurilor în predarea unor noµiuni din eoTria Probabilit µilor Dr. Iulian Stoleriu Facultatea de Matematic

Joc întrerupt (division paradox)

(Fra Luca Pacioli, 1494) Doi sportivi joac un meci compus din mai multe jocuri.Meciul este câ³tigat de cel care ajunge primul la 6 jocuri câ³tigate. Din anumitemotive, meciul se întrerupe la scorul de 5 : 3. Cum trebuie împ rµit miza de1000 RON pus în joc? (Presupunem c sportivii sunt la fel de buni la acest joc)

Soluµie:

Miza ar trebui s e împ rµit proporµional cu ³ansele ec rui sportiv de aajunge primul la 6 jocuri câ³tigate.

Meciul ar mai putut continua cu maximum 3 jocuri.

Exist 8 rezultate teoretice (unele superue) pentru cele 3 jocuri r mase.

Convenµie: 1 / 0 − succes / insucces pentru primul juc tor.

Spaµiul de selecµie asociat:

111, 110, 101, 011, 100, 010, 001, 000

Probabilitatea ca primul sportiv s câ³tige este78.

Miza ar trebui împ rµit astfel în raport de 7 : 1, i.e. 875 RON : 125 RON.

Dr. Iulian Stoleriu (Univ. Al. I. Cuza Ia³i)Utilizarea paradoxurilor în predarea unor noµiuni din Teoria Probabilit µilor9 aprilie 2016 13 / 25

Page 57: Utilizarea paradoxurilor în predarea unor notiuni din ... · Utilizarea paradoxurilor în predarea unor noµiuni din eoTria Probabilit µilor Dr. Iulian Stoleriu Facultatea de Matematic

Paradoxul po³ta³ului

Un po³ta³ distribuie la întâmplare (uniform) n scrisori pentru n persoane.

Probabilitatea ca prima scrisoare s mearg la persoana potrivit este1n.

Probabilitatea evenimentului contrar este 1− 1n. Probabilitatea ca nicio

persoan s nu primeasc plicul potrivit este

P =(1− 1

n

)n

(≈ 1e

pentru n 1).

Dac n = 2, avem doar doi destinatari (A ³i B). Atunci avem doar dou cazuri posibile: (A, B) sau (B, A), adic 50% ³anse s gre³easc .

Totu³i, pentru n = 2 în formul , avem P = 0.25, adic 25% ³anse.

Ce se întâmpl , doctore?

Dr. Iulian Stoleriu (Univ. Al. I. Cuza Ia³i)Utilizarea paradoxurilor în predarea unor noµiuni din Teoria Probabilit µilor9 aprilie 2016 14 / 25

Page 58: Utilizarea paradoxurilor în predarea unor notiuni din ... · Utilizarea paradoxurilor în predarea unor noµiuni din eoTria Probabilit µilor Dr. Iulian Stoleriu Facultatea de Matematic

Paradoxul po³ta³ului

Un po³ta³ distribuie la întâmplare (uniform) n scrisori pentru n persoane.

Probabilitatea ca prima scrisoare s mearg la persoana potrivit este1n.

Probabilitatea evenimentului contrar este 1− 1n. Probabilitatea ca nicio

persoan s nu primeasc plicul potrivit este

P =(1− 1

n

)n

(≈ 1e

pentru n 1).

Dac n = 2, avem doar doi destinatari (A ³i B). Atunci avem doar dou cazuri posibile: (A, B) sau (B, A), adic 50% ³anse s gre³easc .

Totu³i, pentru n = 2 în formul , avem P = 0.25, adic 25% ³anse.

Ce se întâmpl , doctore?

Dr. Iulian Stoleriu (Univ. Al. I. Cuza Ia³i)Utilizarea paradoxurilor în predarea unor noµiuni din Teoria Probabilit µilor9 aprilie 2016 14 / 25

Page 59: Utilizarea paradoxurilor în predarea unor notiuni din ... · Utilizarea paradoxurilor în predarea unor noµiuni din eoTria Probabilit µilor Dr. Iulian Stoleriu Facultatea de Matematic

Paradoxul po³ta³ului

Un po³ta³ distribuie la întâmplare (uniform) n scrisori pentru n persoane.

Probabilitatea ca prima scrisoare s mearg la persoana potrivit este1n.

Probabilitatea evenimentului contrar este 1− 1n. Probabilitatea ca nicio

persoan s nu primeasc plicul potrivit este

P =(1− 1

n

)n

(≈ 1e

pentru n 1).

Dac n = 2, avem doar doi destinatari (A ³i B). Atunci avem doar dou cazuri posibile: (A, B) sau (B, A), adic 50% ³anse s gre³easc .

Totu³i, pentru n = 2 în formul , avem P = 0.25, adic 25% ³anse.

Ce se întâmpl , doctore?

Dr. Iulian Stoleriu (Univ. Al. I. Cuza Ia³i)Utilizarea paradoxurilor în predarea unor noµiuni din Teoria Probabilit µilor9 aprilie 2016 14 / 25

Page 60: Utilizarea paradoxurilor în predarea unor notiuni din ... · Utilizarea paradoxurilor în predarea unor noµiuni din eoTria Probabilit µilor Dr. Iulian Stoleriu Facultatea de Matematic

Paradoxul po³ta³ului

Un po³ta³ distribuie la întâmplare (uniform) n scrisori pentru n persoane.

Probabilitatea ca prima scrisoare s mearg la persoana potrivit este1n.

Probabilitatea evenimentului contrar este 1− 1n. Probabilitatea ca nicio

persoan s nu primeasc plicul potrivit este

P =(1− 1

n

)n

(≈ 1e

pentru n 1).

Dac n = 2, avem doar doi destinatari (A ³i B). Atunci avem doar dou cazuri posibile: (A, B) sau (B, A), adic 50% ³anse s gre³easc .

Totu³i, pentru n = 2 în formul , avem P = 0.25, adic 25% ³anse.

Ce se întâmpl , doctore?

Dr. Iulian Stoleriu (Univ. Al. I. Cuza Ia³i)Utilizarea paradoxurilor în predarea unor noµiuni din Teoria Probabilit µilor9 aprilie 2016 14 / 25

Page 61: Utilizarea paradoxurilor în predarea unor notiuni din ... · Utilizarea paradoxurilor în predarea unor noµiuni din eoTria Probabilit µilor Dr. Iulian Stoleriu Facultatea de Matematic

Paradoxul po³ta³ului

Un po³ta³ distribuie la întâmplare (uniform) n scrisori pentru n persoane.

Probabilitatea ca prima scrisoare s mearg la persoana potrivit este1n.

Probabilitatea evenimentului contrar este 1− 1n. Probabilitatea ca nicio

persoan s nu primeasc plicul potrivit este

P =(1− 1

n

)n

(≈ 1e

pentru n 1).

Dac n = 2, avem doar doi destinatari (A ³i B). Atunci avem doar dou cazuri posibile: (A, B) sau (B, A), adic 50% ³anse s gre³easc .

Totu³i, pentru n = 2 în formul , avem P = 0.25, adic 25% ³anse.

Ce se întâmpl , doctore?

Dr. Iulian Stoleriu (Univ. Al. I. Cuza Ia³i)Utilizarea paradoxurilor în predarea unor noµiuni din Teoria Probabilit µilor9 aprilie 2016 14 / 25

Page 62: Utilizarea paradoxurilor în predarea unor notiuni din ... · Utilizarea paradoxurilor în predarea unor noµiuni din eoTria Probabilit µilor Dr. Iulian Stoleriu Facultatea de Matematic

Paradoxul po³ta³ului

Un po³ta³ distribuie la întâmplare (uniform) n scrisori pentru n persoane.

Probabilitatea ca prima scrisoare s mearg la persoana potrivit este1n.

Probabilitatea evenimentului contrar este 1− 1n. Probabilitatea ca nicio

persoan s nu primeasc plicul potrivit este

P =(1− 1

n

)n

(≈ 1e

pentru n 1).

Dac n = 2, avem doar doi destinatari (A ³i B). Atunci avem doar dou cazuri posibile: (A, B) sau (B, A), adic 50% ³anse s gre³easc .

Totu³i, pentru n = 2 în formul , avem P = 0.25, adic 25% ³anse.

Ce se întâmpl , doctore?

De fapt, probabilitatea exact este:

P =!n

n!=

n∑k=0

(−1)k

k!(≈ 1

epentru n 1).

Dr. Iulian Stoleriu (Univ. Al. I. Cuza Ia³i)Utilizarea paradoxurilor în predarea unor noµiuni din Teoria Probabilit µilor9 aprilie 2016 14 / 25

Page 63: Utilizarea paradoxurilor în predarea unor notiuni din ... · Utilizarea paradoxurilor în predarea unor noµiuni din eoTria Probabilit µilor Dr. Iulian Stoleriu Facultatea de Matematic

Paradoxul independenµei

Evenimentele A ³i B sunt independente d.n.d. P(A ∩ B) = P(A) · P(B).Se arunc dou monede corecte. Consider m evenimentele:

A − faµa ce apare la prima moned este stema;B − faµa ce apare la a doua moned este stema ;C − doar la o moned din cele dou a ap rut faµa cu stema.

Se observ c oricare dou dintre evenimentele A, B ³i C sunt independente:

P(A ∩ C) = P(A) · P(C) =14

; P(B ∩ C) = P(B) · P(C) =14

P(A ∩ B) = P(A) · P(B) =14

Totodat , oricare dou dintre ele determina în mod unic pe al treilea.

Sunt sau nu sunt A, B, C independente???

Dr. Iulian Stoleriu (Univ. Al. I. Cuza Ia³i)Utilizarea paradoxurilor în predarea unor noµiuni din Teoria Probabilit µilor9 aprilie 2016 15 / 25

Page 64: Utilizarea paradoxurilor în predarea unor notiuni din ... · Utilizarea paradoxurilor în predarea unor noµiuni din eoTria Probabilit µilor Dr. Iulian Stoleriu Facultatea de Matematic

Paradoxul independenµei

Evenimentele A ³i B sunt independente d.n.d. P(A ∩ B) = P(A) · P(B).Se arunc dou monede corecte. Consider m evenimentele:

A − faµa ce apare la prima moned este stema;B − faµa ce apare la a doua moned este stema ;C − doar la o moned din cele dou a ap rut faµa cu stema.

Se observ c oricare dou dintre evenimentele A, B ³i C sunt independente:

P(A ∩ C) = P(A) · P(C) =14

; P(B ∩ C) = P(B) · P(C) =14

P(A ∩ B) = P(A) · P(B) =14

Totodat , oricare dou dintre ele determina în mod unic pe al treilea.

Sunt sau nu sunt A, B, C independente???

Morala: Independenµa dou câte dou a evenimentelor nu implic independenµa înansamblu. Într-adev r, 0 = P(A ∩ B ∩ C) 6= P(A) · P(B) · P(C) = 1

8.

Dr. Iulian Stoleriu (Univ. Al. I. Cuza Ia³i)Utilizarea paradoxurilor în predarea unor noµiuni din Teoria Probabilit µilor9 aprilie 2016 15 / 25

Page 65: Utilizarea paradoxurilor în predarea unor notiuni din ... · Utilizarea paradoxurilor în predarea unor noµiuni din eoTria Probabilit µilor Dr. Iulian Stoleriu Facultatea de Matematic

Paradoxul independenµei

Evenimentele A ³i B sunt independente d.n.d. P(A ∩ B) = P(A) · P(B).Se arunc dou monede corecte. Consider m evenimentele:

A − faµa ce apare la prima moned este stema;B − faµa ce apare la a doua moned este stema ;C − doar la o moned din cele dou a ap rut faµa cu stema.

Se observ c oricare dou dintre evenimentele A, B ³i C sunt independente:

P(A ∩ C) = P(A) · P(C) =14

; P(B ∩ C) = P(B) · P(C) =14

P(A ∩ B) = P(A) · P(B) =14

Totodat , oricare dou dintre ele determina în mod unic pe al treilea.

Sunt sau nu sunt A, B, C independente???

Morala: Independenµa dou câte dou a evenimentelor nu implic independenµa înansamblu. Într-adev r, 0 = P(A ∩ B ∩ C) 6= P(A) · P(B) · P(C) = 1

8.

În general, evenimentele Aii∈I ⊂ F , (I ⊂ N), se numesc independente (în ansamblu)dac evenimentele din orice submulµime nit sunt independente.

Dr. Iulian Stoleriu (Univ. Al. I. Cuza Ia³i)Utilizarea paradoxurilor în predarea unor noµiuni din Teoria Probabilit µilor9 aprilie 2016 15 / 25

Page 66: Utilizarea paradoxurilor în predarea unor notiuni din ... · Utilizarea paradoxurilor în predarea unor noµiuni din eoTria Probabilit µilor Dr. Iulian Stoleriu Facultatea de Matematic

Paradoxul monedei

Se arunc o moned corect de mai multe ori, pân apare una dintre secvenµeleSS sau SB. În medie, SB apare înaintea secvenµei SS, de³i, la aruncarea de dou ori a unei monede corecte, ambele secvenµe au probabilitatea 1/4 de a ap rea.

Fie NSS (resp. NSB) num rul mediu de arunc ri pân obµinem SS (resp. SB) pentruprima oar . Atunci:

NSS =14· (2 + NSS) +

14· (2 + NSS) +

14· 2 +

14· 12

(3 + 3 + NSS)

NSB =14· 2 +

14· (2 + NSB) +

14· (2 + 2) +

14· (2 + 2)

de unde NSS = 6 ³i NSB = 4.

Dr. Iulian Stoleriu (Univ. Al. I. Cuza Ia³i)Utilizarea paradoxurilor în predarea unor noµiuni din Teoria Probabilit µilor9 aprilie 2016 16 / 25

Page 67: Utilizarea paradoxurilor în predarea unor notiuni din ... · Utilizarea paradoxurilor în predarea unor noµiuni din eoTria Probabilit µilor Dr. Iulian Stoleriu Facultatea de Matematic

Probabilitate clasic (a priori). Critici

Probabilitatea clasic este o probabilitate teoretic (a priori), calculabil înaintea efectu riiexperimentului sau chiar în absenµa efectu rii acestuia.Critici:

nu acoper cazul în care Ω este innit (e.g. Alegem aleator un num r în [−1, 1]. Careeste probabilitatea s e pozitiv? Care este probabilitatea ca, alegând aleator unpunct în plan, acesta s aparµin primului cadran?)

deniµia este valabil doar daca evenimentele elementare sunt echiprobabile, adic noµiunea de probabilitate se bazeaz pe cea de. . . echiprobabilitate − cerc vicios.

exist situaµii în care evenimentele elementare nu sunt echiprobabile.

echiprobabilitatea se veric prin observare sau pe considerente de simetrie. Are sensdoar în cazul nit. Exist situaµii în care nu se pot determina evenimentele elementare,sau nu se poate verica echiprobabilitatea acestora.

este complet determinat de evaluarea a priori a evenimentelor elementare. În general,este greu sau chiar imposibil de determinat.

în unele cazuri, fenomenul aleator nu este denit precis, ceea ce duce la confuzii.

Exemple: • probabilitatea ca o pionez s cad cu vârful în sus;• probabilitatea ca mâine s plou . • probabilitatea ca soarele s r sar ³i mâine• exist viaµ pe Marte?• probabilitatea ca un num r real ales aleator s e pozitiv.

Dr. Iulian Stoleriu (Univ. Al. I. Cuza Ia³i)Utilizarea paradoxurilor în predarea unor noµiuni din Teoria Probabilit µilor9 aprilie 2016 17 / 25

Page 68: Utilizarea paradoxurilor în predarea unor notiuni din ... · Utilizarea paradoxurilor în predarea unor noµiuni din eoTria Probabilit µilor Dr. Iulian Stoleriu Facultatea de Matematic

Probabilitate clasic (a priori). Critici

Probabilitatea clasic este o probabilitate teoretic (a priori), calculabil înaintea efectu riiexperimentului sau chiar în absenµa efectu rii acestuia.Critici:

nu acoper cazul în care Ω este innit (e.g. Alegem aleator un num r în [−1, 1]. Careeste probabilitatea s e pozitiv? Care este probabilitatea ca, alegând aleator unpunct în plan, acesta s aparµin primului cadran?)

deniµia este valabil doar daca evenimentele elementare sunt echiprobabile, adic noµiunea de probabilitate se bazeaz pe cea de. . . echiprobabilitate − cerc vicios.

exist situaµii în care evenimentele elementare nu sunt echiprobabile.

echiprobabilitatea se veric prin observare sau pe considerente de simetrie. Are sensdoar în cazul nit. Exist situaµii în care nu se pot determina evenimentele elementare,sau nu se poate verica echiprobabilitatea acestora.

este complet determinat de evaluarea a priori a evenimentelor elementare. În general,este greu sau chiar imposibil de determinat.

în unele cazuri, fenomenul aleator nu este denit precis, ceea ce duce la confuzii.

Exemple: • probabilitatea ca o pionez s cad cu vârful în sus;• probabilitatea ca mâine s plou . • probabilitatea ca soarele s r sar ³i mâine• exist viaµ pe Marte? (p = 1/2 ?. . . cazuri posibile: exist sau nu exist );• probabilitatea ca un num r real ales aleator s e pozitiv.

Dr. Iulian Stoleriu (Univ. Al. I. Cuza Ia³i)Utilizarea paradoxurilor în predarea unor noµiuni din Teoria Probabilit µilor9 aprilie 2016 17 / 25

Page 69: Utilizarea paradoxurilor în predarea unor notiuni din ... · Utilizarea paradoxurilor în predarea unor noµiuni din eoTria Probabilit µilor Dr. Iulian Stoleriu Facultatea de Matematic

Paradoxul lui Bertrand

Alegem la întâmplare o coard a unui cerc. Care este probabilitatea ca lungimea acesteicoarde s e mai mare decât latura triunghiului echilateral înscris în cerc?Bertrand a dat 3 soluµii:

[1] (alegem la întâmplare mijlocul coardei)

Cazuri probabile:

Ω1 = (x , y) ∈ R2; x2 + y2 ≤ R2.

Cazuri favorabile:

F1 =

§(x , y) ∈ Ω1; x2 + y2 ≤

(R

2

)2ª.

Atunci,

P =Aria [F1]

Aria [Ω1]=π R2

4

R2=

14.

Dr. Iulian Stoleriu (Univ. Al. I. Cuza Ia³i)Utilizarea paradoxurilor în predarea unor noµiuni din Teoria Probabilit µilor9 aprilie 2016 18 / 25

Page 70: Utilizarea paradoxurilor în predarea unor notiuni din ... · Utilizarea paradoxurilor în predarea unor noµiuni din eoTria Probabilit µilor Dr. Iulian Stoleriu Facultatea de Matematic

Paradoxul lui Bertrand

[2] (aleg aleator dou puncte pe cerc ³i observ lungimea arcului mic determinat de ele)

Alegem aleator A ³i M pe cercul de raz R. Ne imagin m un triunghi echilateral pentrucare un vârf al s u coincide cu A.

Cazuri probabile: punctele cercului de raz R.

Cazuri favorabile: punctele din interiorul arculuiöBC .

A³adar, probabilitatea va :

P =lungimea [öBC ]

lungimea [Cerc]=

13.

Dr. Iulian Stoleriu (Univ. Al. I. Cuza Ia³i)Utilizarea paradoxurilor în predarea unor noµiuni din Teoria Probabilit µilor9 aprilie 2016 19 / 25

Page 71: Utilizarea paradoxurilor în predarea unor notiuni din ... · Utilizarea paradoxurilor în predarea unor noµiuni din eoTria Probabilit µilor Dr. Iulian Stoleriu Facultatea de Matematic

Paradoxul lui Bertrand

[3] (se alege aleator un diametru al cercului ³i o coard perpendicular pe diametru)

Cazuri probabile: punctele segmentului AB, adic

Ω3 = r ∈ R; r ∈ [−R, R].

Cazuri favorabile: punctele segmentului CD, adic

F3 = r ∈ Ω3; −R

2≤ r ≤ R

2.

Probabilitatea va :

P =m s [F3]

m s [Ω3]=

R

2R=

12.

Dr. Iulian Stoleriu (Univ. Al. I. Cuza Ia³i)Utilizarea paradoxurilor în predarea unor noµiuni din Teoria Probabilit µilor9 aprilie 2016 20 / 25

Page 72: Utilizarea paradoxurilor în predarea unor notiuni din ... · Utilizarea paradoxurilor în predarea unor noµiuni din eoTria Probabilit µilor Dr. Iulian Stoleriu Facultatea de Matematic

Paradoxul lui Bertrand

[3] (se alege aleator un diametru al cercului ³i o coard perpendicular pe diametru)

Cazuri probabile: punctele segmentului AB, adic

Ω3 = r ∈ R; r ∈ [−R, R].

Cazuri favorabile: punctele segmentului CD, adic

F3 = r ∈ Ω3; −R

2≤ r ≤ R

2.

Probabilitatea va :

P =m s [F3]

m s [Ω3]=

R

2R=

12.

Morala: De ecare dat când se alege ceva aleator, trebuie precizat în mod clar regula(legea de probabilitate) dup care s-a face alegerea.

Dr. Iulian Stoleriu (Univ. Al. I. Cuza Ia³i)Utilizarea paradoxurilor în predarea unor noµiuni din Teoria Probabilit µilor9 aprilie 2016 20 / 25

Page 73: Utilizarea paradoxurilor în predarea unor notiuni din ... · Utilizarea paradoxurilor în predarea unor noµiuni din eoTria Probabilit µilor Dr. Iulian Stoleriu Facultatea de Matematic

Probabilitate frecvenµial (a posteriori). Deniµie ³i critici

exprim probabilitatea cu ajutorul frecvenµelor de realizare a unui eveniment într-unnum r mare de experimente aleatoare realizate în acelea³i condiµii;

evenimentul aleator care se poate repeta la nesfâr³it în acelea³i condiµii;

probele sunt independente;

pentru un eveniment A, consider mνN(A)

N− frecvenµa relativ de realizare a lui A

în N probe independente. Probabilitatea de realizare a lui A este denit prin

P(A) = limN→∞

νN(A)

N

d.p.d.v. teoretic, ar trebui s dea acela³i rezultat cu probabilitatea clasic , atuncicând o putem calcula. În practic , d rezultate diferite.

Critici:− nu este exact (ofer un estimator pentru probabilitate). Cât de mare ar trebuis e N pentru o aproximare f bun ?− unele experimente nu pot repetate la innit în condiµii similare sau chiar deloc!

Exemple: • probabilitatea s plou mâine;• probabilitatea ca un asteroid s ajung pe P mânt.

Atenµie la interpretarea frecvenµelor!

Dr. Iulian Stoleriu (Univ. Al. I. Cuza Ia³i)Utilizarea paradoxurilor în predarea unor noµiuni din Teoria Probabilit µilor9 aprilie 2016 21 / 25

Page 74: Utilizarea paradoxurilor în predarea unor notiuni din ... · Utilizarea paradoxurilor în predarea unor noµiuni din eoTria Probabilit µilor Dr. Iulian Stoleriu Facultatea de Matematic

Probabilitate frecvenµial (a posteriori). Deniµie ³i critici

exprim probabilitatea cu ajutorul frecvenµelor de realizare a unui eveniment într-unnum r mare de experimente aleatoare realizate în acelea³i condiµii;

evenimentul aleator care se poate repeta la nesfâr³it în acelea³i condiµii;

probele sunt independente;

pentru un eveniment A, consider mνN(A)

N− frecvenµa relativ de realizare a lui A

în N probe independente. Probabilitatea de realizare a lui A este denit prin

P(A) = limN→∞

νN(A)

N

d.p.d.v. teoretic, ar trebui s dea acela³i rezultat cu probabilitatea clasic , atuncicând o putem calcula. În practic , d rezultate diferite.

Critici:− nu este exact (ofer un estimator pentru probabilitate). Cât de mare ar trebuis e N pentru o aproximare f bun ?− unele experimente nu pot repetate la innit în condiµii similare sau chiar deloc!

Exemple: • probabilitatea s plou mâine;• probabilitatea ca un asteroid s ajung pe P mânt.

Atenµie la interpretarea frecvenµelor!

Dr. Iulian Stoleriu (Univ. Al. I. Cuza Ia³i)Utilizarea paradoxurilor în predarea unor noµiuni din Teoria Probabilit µilor9 aprilie 2016 21 / 25

Page 75: Utilizarea paradoxurilor în predarea unor notiuni din ... · Utilizarea paradoxurilor în predarea unor noµiuni din eoTria Probabilit µilor Dr. Iulian Stoleriu Facultatea de Matematic

Probabilitate frecvenµial (a posteriori). Deniµie ³i critici

exprim probabilitatea cu ajutorul frecvenµelor de realizare a unui eveniment într-unnum r mare de experimente aleatoare realizate în acelea³i condiµii;

evenimentul aleator care se poate repeta la nesfâr³it în acelea³i condiµii;

probele sunt independente;

pentru un eveniment A, consider mνN(A)

N− frecvenµa relativ de realizare a lui A

în N probe independente. Probabilitatea de realizare a lui A este denit prin

P(A) = limN→∞

νN(A)

N

d.p.d.v. teoretic, ar trebui s dea acela³i rezultat cu probabilitatea clasic , atuncicând o putem calcula. În practic , d rezultate diferite.

Critici:− nu este exact (ofer un estimator pentru probabilitate). Cât de mare ar trebuis e N pentru o aproximare f bun ?− unele experimente nu pot repetate la innit în condiµii similare sau chiar deloc!

Exemple: • probabilitatea s plou mâine;• probabilitatea ca un asteroid s ajung pe P mânt.

Atenµie la interpretarea frecvenµelor!

Dr. Iulian Stoleriu (Univ. Al. I. Cuza Ia³i)Utilizarea paradoxurilor în predarea unor noµiuni din Teoria Probabilit µilor9 aprilie 2016 21 / 25

Page 76: Utilizarea paradoxurilor în predarea unor notiuni din ... · Utilizarea paradoxurilor în predarea unor noµiuni din eoTria Probabilit µilor Dr. Iulian Stoleriu Facultatea de Matematic

Probabilitate frecvenµial (a posteriori). Deniµie ³i critici

exprim probabilitatea cu ajutorul frecvenµelor de realizare a unui eveniment într-unnum r mare de experimente aleatoare realizate în acelea³i condiµii;

evenimentul aleator care se poate repeta la nesfâr³it în acelea³i condiµii;

probele sunt independente;

pentru un eveniment A, consider mνN(A)

N− frecvenµa relativ de realizare a lui A

în N probe independente. Probabilitatea de realizare a lui A este denit prin

P(A) = limN→∞

νN(A)

N

d.p.d.v. teoretic, ar trebui s dea acela³i rezultat cu probabilitatea clasic , atuncicând o putem calcula. În practic , d rezultate diferite.

Critici:− nu este exact (ofer un estimator pentru probabilitate). Cât de mare ar trebuis e N pentru o aproximare f bun ?− unele experimente nu pot repetate la innit în condiµii similare sau chiar deloc!

Exemple: • probabilitatea s plou mâine;• probabilitatea ca un asteroid s ajung pe P mânt.

Atenµie la interpretarea frecvenµelor!

Dr. Iulian Stoleriu (Univ. Al. I. Cuza Ia³i)Utilizarea paradoxurilor în predarea unor noµiuni din Teoria Probabilit µilor9 aprilie 2016 21 / 25

Page 77: Utilizarea paradoxurilor în predarea unor notiuni din ... · Utilizarea paradoxurilor în predarea unor noµiuni din eoTria Probabilit µilor Dr. Iulian Stoleriu Facultatea de Matematic

Probabilitate frecvenµial (a posteriori). Deniµie ³i critici

exprim probabilitatea cu ajutorul frecvenµelor de realizare a unui eveniment într-unnum r mare de experimente aleatoare realizate în acelea³i condiµii;

evenimentul aleator care se poate repeta la nesfâr³it în acelea³i condiµii;

probele sunt independente;

pentru un eveniment A, consider mνN(A)

N− frecvenµa relativ de realizare a lui A

în N probe independente. Probabilitatea de realizare a lui A este denit prin

P(A) = limN→∞

νN(A)

N

d.p.d.v. teoretic, ar trebui s dea acela³i rezultat cu probabilitatea clasic , atuncicând o putem calcula. În practic , d rezultate diferite.

Critici:− nu este exact (ofer un estimator pentru probabilitate). Cât de mare ar trebuis e N pentru o aproximare f bun ?− unele experimente nu pot repetate la innit în condiµii similare sau chiar deloc!

Exemple: • probabilitatea s plou mâine;• probabilitatea ca un asteroid s ajung pe P mânt.

Atenµie la interpretarea frecvenµelor!

Dr. Iulian Stoleriu (Univ. Al. I. Cuza Ia³i)Utilizarea paradoxurilor în predarea unor noµiuni din Teoria Probabilit µilor9 aprilie 2016 21 / 25

Page 78: Utilizarea paradoxurilor în predarea unor notiuni din ... · Utilizarea paradoxurilor în predarea unor noµiuni din eoTria Probabilit µilor Dr. Iulian Stoleriu Facultatea de Matematic

Probabilitate frecvenµial (a posteriori). Deniµie ³i critici

exprim probabilitatea cu ajutorul frecvenµelor de realizare a unui eveniment într-unnum r mare de experimente aleatoare realizate în acelea³i condiµii;

evenimentul aleator care se poate repeta la nesfâr³it în acelea³i condiµii;

probele sunt independente;

pentru un eveniment A, consider mνN(A)

N− frecvenµa relativ de realizare a lui A

în N probe independente. Probabilitatea de realizare a lui A este denit prin

P(A) = limN→∞

νN(A)

N

d.p.d.v. teoretic, ar trebui s dea acela³i rezultat cu probabilitatea clasic , atuncicând o putem calcula. În practic , d rezultate diferite.

Critici:− nu este exact (ofer un estimator pentru probabilitate). Cât de mare ar trebuis e N pentru o aproximare f bun ?− unele experimente nu pot repetate la innit în condiµii similare sau chiar deloc!

Exemple: • probabilitatea s plou mâine;• probabilitatea ca un asteroid s ajung pe P mânt.

Atenµie la interpretarea frecvenµelor!

Dr. Iulian Stoleriu (Univ. Al. I. Cuza Ia³i)Utilizarea paradoxurilor în predarea unor noµiuni din Teoria Probabilit µilor9 aprilie 2016 21 / 25

Page 79: Utilizarea paradoxurilor în predarea unor notiuni din ... · Utilizarea paradoxurilor în predarea unor noµiuni din eoTria Probabilit µilor Dr. Iulian Stoleriu Facultatea de Matematic

Probabilitate frecvenµial (a posteriori). Deniµie ³i critici

exprim probabilitatea cu ajutorul frecvenµelor de realizare a unui eveniment într-unnum r mare de experimente aleatoare realizate în acelea³i condiµii;

evenimentul aleator care se poate repeta la nesfâr³it în acelea³i condiµii;

probele sunt independente;

pentru un eveniment A, consider mνN(A)

N− frecvenµa relativ de realizare a lui A

în N probe independente. Probabilitatea de realizare a lui A este denit prin

P(A) = limN→∞

νN(A)

N

d.p.d.v. teoretic, ar trebui s dea acela³i rezultat cu probabilitatea clasic , atuncicând o putem calcula. În practic , d rezultate diferite.

Critici:− nu este exact (ofer un estimator pentru probabilitate). Cât de mare ar trebuis e N pentru o aproximare f bun ?− unele experimente nu pot repetate la innit în condiµii similare sau chiar deloc!

Exemple: • probabilitatea s plou mâine;• probabilitatea ca un asteroid s ajung pe P mânt.

Atenµie la interpretarea frecvenµelor!

Dr. Iulian Stoleriu (Univ. Al. I. Cuza Ia³i)Utilizarea paradoxurilor în predarea unor noµiuni din Teoria Probabilit µilor9 aprilie 2016 21 / 25

Page 80: Utilizarea paradoxurilor în predarea unor notiuni din ... · Utilizarea paradoxurilor în predarea unor noµiuni din eoTria Probabilit µilor Dr. Iulian Stoleriu Facultatea de Matematic

Simpson's paradox

Statistica studenµilor admi³i la o anumit universitate în 2015

Pentru ecare disciplin , fetele au un procentaj de succes mai bun, îns per totalprocentajul b ieµilor este mai bun.

Inversarea procentelor poate justicat de prezenµa unei variabile ascunse (lurkingvariable) ³i de faptul c sunt numere diferite de candidaµi pentru ecare disciplin .

Astfel, deciziile luate pentru grupuri individuale pot în conict cu deciziile la carese ajunge când lu m în considerare combinarea grupurilor.

Dr. Iulian Stoleriu (Univ. Al. I. Cuza Ia³i)Utilizarea paradoxurilor în predarea unor noµiuni din Teoria Probabilit µilor9 aprilie 2016 22 / 25

Page 81: Utilizarea paradoxurilor în predarea unor notiuni din ... · Utilizarea paradoxurilor în predarea unor noµiuni din eoTria Probabilit µilor Dr. Iulian Stoleriu Facultatea de Matematic

Paradoxul celor dou plicuri

Fiecare dintre cele dou plicuri identice conµine o sum de bani. Avem informaµiac unul dintre plicuri conµine dublul sumei aate în cel lalt plic. Alegeµi un plic³i aveµi posibilitatea s p straµi suma ce se a în el. Dup ce aµi f cut alegerea,înainte de a vedea ce se a în untru, aµi dispu³i s schimbaµi alegerea?

Dr. Iulian Stoleriu (Univ. Al. I. Cuza Ia³i)Utilizarea paradoxurilor în predarea unor noµiuni din Teoria Probabilit µilor9 aprilie 2016 23 / 25

Page 82: Utilizarea paradoxurilor în predarea unor notiuni din ... · Utilizarea paradoxurilor în predarea unor noµiuni din eoTria Probabilit µilor Dr. Iulian Stoleriu Facultatea de Matematic

Paradoxul celor dou plicuri

Fiecare dintre cele dou plicuri identice conµine o sum de bani. Avem informaµiac unul dintre plicuri conµine dublul sumei aate în cel lalt plic. Alegeµi un plic³i aveµi posibilitatea s p straµi suma ce se a în el. Dup ce aµi f cut alegerea,înainte de a vedea ce se a în untru, aµi dispu³i s schimbaµi alegerea?

Soluµie:

Alegem un plic la întâmplare. Fie X suma conµinut în el. Cel lalt plic va conµineX

2sau 2X , cu probabilit µi egale. A³adar, suma a³teptat în cel lalt plic este

Y =X

2· 12

+ 2X · 12

=54X

Acest fapt ne îndeamn s schimb m opµiunea iniµial .

Totu³i, putem relua acela³i raµionament, plecând cu Y drept sum iniµial , deunde deducem c în cel lalt plic s-ar aa, în medie, Z = 5

4Y . . . cerc vicios

Dr. Iulian Stoleriu (Univ. Al. I. Cuza Ia³i)Utilizarea paradoxurilor în predarea unor noµiuni din Teoria Probabilit µilor9 aprilie 2016 23 / 25

Page 83: Utilizarea paradoxurilor în predarea unor notiuni din ... · Utilizarea paradoxurilor în predarea unor noµiuni din eoTria Probabilit µilor Dr. Iulian Stoleriu Facultatea de Matematic

St. Petersburg paradox

(N&D Bernoulli, 1738) La un cazino, aruncaµi o moned corect , în mod repetat,pân obµineµi pentru prima oar stema. Dac obµineµi stema la aruncarea de rangn, primiµi 2n RON.(a) Care ar trebui s e taxa de participare la acest joc?(b) Care este probabilitatea de a obµine stema pentru prima oar la o aruncarede rang par?

Dr. Iulian Stoleriu (Univ. Al. I. Cuza Ia³i)Utilizarea paradoxurilor în predarea unor noµiuni din Teoria Probabilit µilor9 aprilie 2016 24 / 25

Page 84: Utilizarea paradoxurilor în predarea unor notiuni din ... · Utilizarea paradoxurilor în predarea unor noµiuni din eoTria Probabilit µilor Dr. Iulian Stoleriu Facultatea de Matematic

St. Petersburg paradox

(N&D Bernoulli, 1738) La un cazino, aruncaµi o moned corect , în mod repetat,pân obµineµi pentru prima oar stema. Dac obµineµi stema la aruncarea de rangn, primiµi 2n RON.(a) Care ar trebui s e taxa de participare la acest joc?(b) Care este probabilitatea de a obµine stema pentru prima oar la o aruncarede rang par?

Soluµie: (a) O sugestie ar ca aceast sum s e tocmai valoarea a³teptat a câ³tigului pe care îl puteµi avea la acest joc. Dac S este suma câ³tigat , atunci:

S =

2 22 23 . . . 2n . . .12

122

123

. . .12n

. . .

Dar E(S) = 2 · 12

+ 22 · 122

+ 23 · 123

+ . . .+ 2n · 12n

+ . . . =∞!

(b) P =

∞∑k=1

122k

=

∞∑k=1

(14

)k

=13.

Dr. Iulian Stoleriu (Univ. Al. I. Cuza Ia³i)Utilizarea paradoxurilor în predarea unor noµiuni din Teoria Probabilit µilor9 aprilie 2016 24 / 25

Page 85: Utilizarea paradoxurilor în predarea unor notiuni din ... · Utilizarea paradoxurilor în predarea unor noµiuni din eoTria Probabilit µilor Dr. Iulian Stoleriu Facultatea de Matematic

Tem pentru acas

O familie are doi copii.Unul dintre ei este fat , student la Matematic .

Dr. Iulian Stoleriu (Univ. Al. I. Cuza Ia³i)Utilizarea paradoxurilor în predarea unor noµiuni din Teoria Probabilit µilor9 aprilie 2016 25 / 25

Page 86: Utilizarea paradoxurilor în predarea unor notiuni din ... · Utilizarea paradoxurilor în predarea unor noµiuni din eoTria Probabilit µilor Dr. Iulian Stoleriu Facultatea de Matematic

Tem pentru acas

O familie are doi copii.Unul dintre ei este fat , student la Matematic .Care este probabilitatea ca ambii copii s e fete?

Dr. Iulian Stoleriu (Univ. Al. I. Cuza Ia³i)Utilizarea paradoxurilor în predarea unor noµiuni din Teoria Probabilit µilor9 aprilie 2016 25 / 25

Page 87: Utilizarea paradoxurilor în predarea unor notiuni din ... · Utilizarea paradoxurilor în predarea unor noµiuni din eoTria Probabilit µilor Dr. Iulian Stoleriu Facultatea de Matematic

Tem pentru acas

O familie are doi copii.Unul dintre ei este fat , student la Matematic .Care este probabilitatea ca ambii copii s e fete?

a priori ³i a posteriori

Dr. Iulian Stoleriu (Univ. Al. I. Cuza Ia³i)Utilizarea paradoxurilor în predarea unor noµiuni din Teoria Probabilit µilor9 aprilie 2016 25 / 25