of 20/20
MODEL MONTESSORI

Tokoh-Tokoh Pendidikan Awal Kanak-kanak

  • View
    948

  • Download
    3

Embed Size (px)

Text of Tokoh-Tokoh Pendidikan Awal Kanak-kanak

`

`

`

Minda kanak-kanak mudah menyerap sesuatu maklumat melalui deria. Kanak-kanak mula menyerap kejadian sekeliling sejak saat kelahiran lagi. Contoh:pengetahuan tentang bola

`

`

`

Persekitaran yang lengkap membantu pembentukan dan pengetahuan kanak-kanak. Baahan pembelajaran perlu dipilih dengan teliti supaya kanak-kanak tertarik untuk belajar. Meja & kerusi sesuai serta selesa digunakan oleh mereka.

`

`

`

Kanak-kanak mampu menyusun pengetahuan apabila mereka terlibat dengan suatu aktiviti. Guru hanya menunjuk ajar & membimbing dalam pemilihan bahan. Bahan pembelajaran berbentuk betul-diri(selfcorrecting) -kanak-kanak dikehendaki meniru dan mengulang apa yang mereka perhatikan.

4 JENIS: 1. Bahan untuk latihan & kemahiran hidup -membina kemahiran diri & kawalan dalaman 2. Bahan sensori -meningkatkan kecerdasan kanak-kanak melalui penggalakkan penghalusan alat deria -Contoh:aktiviti menyusun & mengumpul.

3. Bahan akademik -kad abjad mudah-alih 4. Bahan seni & budaya -membantu kanak-kanak menghayati muzik dan belajar mengawal pergerakan badan.

`

Guru hanya menunjuk cara betul menggunakan bahan. -contoh :cara menggunakan alat muzik dengan betul.

`

`

Tempoh paling sesuai bagi kanak-kanak menguasai kemahiran. Dikesan melalui kesungguhan dan minat kanakkanak mempelajari sesuatu kemahiran(sentiasa menyoal,memerhati,menyentuh bahan pembelajaran)

1.

2.

3.

4.

Ibu bapa patut diberi latihan dalam perkembangan kanak-kanak dan cara menggunakan pengetahuan tersebut dalam membimbing kanak-kanak. Terdapat tempoh sensitif yang merupakan masa paling sesuai bagi kanak-kanak menerima sesuatu konsep atau maklumat. Kanak-kanak mampu melatih diri dengan bimbingan minimum orang dewasa. Kanak-kanak yang biasa berdikari dalam proses pembelajaran akan terus belajar sedemikian apabila dewasa.

5. 6. 7. 8. 9. 10.

Maklumat yang diterima melalui deria adalah maklumat asas dalam semua jenis pembelajaran. Bahan pembelajaran yang dibentuk Montessori melatih kanak-kanak berdikari dalam mengurus diri &persekitaran. Guru akan meningkat pengetahuan mereka melalui pengalaman kanak-kanak. Kanak-kanak perlukan persekitaran & alat pembelajaran yang tersusun & bersaiz kanak-kanak. Guru perlu sedia persekitaran lengkap agar kanak-kanak dapat belajar secara bebas. Peranan guru hanya membantu kanak-kanak,bukan memaksa atau menentukan arah pembelajaran mereka.

DISAMPAIKAN OLEH: TONY BUDA AK GENDANG PISMP PRA SEKOLAH AMBILAN JANUARI 2009 INSTITUT PERGURUAN RAJANG 96500 BINTANGOR SARAWAK

JEAN PIAGET

BIODATA TOKOH

TARIKH LAHIR: 9 OGOS 1896 TEMPAT LAHIR: NEUCHATEL, SWITZEALAND TARIKH MENINGGAL DUNIA: 17 SEPTEMBER 1980 TEMPAT MENINGGAL DUNIA: GENEVA, SWITZEALAND

SIFAT PERIBADI TOKOH

Kematangannya yang cepat menghasilkan penerbitan pada usia 10 tahun. Lulus sarjana kedoktoran (Ph. D) pada usia 22 tahun. Sentiasa mencari jawapan berterusan. Pintar dan sentiasa mencipta pendekatan. Oleh kerana ibunya lemah daya ingatan, beliau membentuk minatnya dalam bidang psikoanalisis. Minatnya terus berkembang kepada perkembangan normal terutama dalam bidang pemikiran kanak-kanak.

PANDANGAN BELIAU TERHADAP BIDANG PENDIDIKANMempercayai pemikiran dan perkembangan konsep kanak-kanak menghasilkan bahasa dan pengalaman persekitarannya. Interaksi sosial dengan orang lain dapat membantu kanak-kanak menjelaskan pengetahuan yang diperlukan. Pemikiran kanak-kanak adalah berbeza secara kualitatif pada setiap peringkat: - bayi belajar menerusi pergerakkan dan deria - prasekolah menggunakan simbol untuk menyusun idea. - sekolah memerlukan struktur pemikiran logik.

Terdapat 2 proses pemikiran yang berlaku iaitu: Asimilasi Akomodasi

Untuk mengekalkan tahap keseimbangan (equilibrium)

- Ketidak seimbangan (disequilibrium) berlaku apabila berlaku persekitaran atau interaksi yang mencabar kanak-kanak.

Kanak-kanak perlu akomodasi dengan data baru ke dalam skima dalaman untuk kembali ke tahap keseimbangan. (equilibrium) Jean Piaget membahagikan 4 peringkat perkembangan kognitig kanak-kanak: - Peringkat 1: Deria motor (0-2 tahun) - Peringkat 2: Praoperasi (2-7 tahun) - Peringkat 3: Operasi konkrit (7-11 tahun) - Peringkat 4: Operasi formal (11-15 tahun)

APLIKASI PANDANGAN JEAN PIAGETMODEL HIGH/SCOPE MODEL BANK STREET MODEL REGGIO EMILIA