of 25 /25
TALIJANSKI J E Z I K Zanimanje: ekonomisti Drugo nastavno pismo 1. razred 1

Talijanski jezik 1r

  • Author
    malla96

  • View
    1.085

  • Download
    14

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Talijanski jezik za 1. razred, drugi dio

Text of Talijanski jezik 1r

Page 1: Talijanski jezik 1r

TALIJANSKI J E Z I K

Zanimanje: ekonomisti

Drugo nastavno pismo 1. razred

Zagreb, 2010

SADRŽAJ:

1

Page 2: Talijanski jezik 1r

1. POSVOJNE ZAMJENICE I PRIDJEVI……………………………………….17 1.1. Posvojni pridjevi…………………………………………………………… 17 1.2. Posvojne zamjenice………………………………………………………… 18

2. POKAZNI PRIDJEVI I ZAMJENICE: questo, questa, questi, queste…… 20 quello, quella, quelli, quelle…………………………………………………… 20

3. Tvorba prezenta pravilnih glagola na –are, -ere, -ire – Presente indicativo dei verbi regolari … ……………………………………. 21

4. Numeri – Brojevi……………………………………………………………… 23

5. Prezent glagola Andare – Presente indicativo di Andare …………………….25

6. Dani tjedna – I giorni della settimana ………………………………………….. 25

7. Mjeseci u godini – I mesi dell'anno……………………………………………. 26

8. Glagoli Venire, Uscire i Fare – I verbi Venire, Uscire e Fare ………………… 26

9. Jednostavni prijedlozi – Preposizioni semplici………………………………….27

10. Zadaci i vježbe – Esempi ed esercizi…………………………………………… 28

11. Tvorba komparativa i superlativa – Formazione del comparativo e del superlativo ……………………………………………………………………… 11.1 Komparativ……………………………………………………………….. 11.2 Superlativ…………………………………………………………………..

1. Zadaci za samoprovjeru znanja

13.Konzultirani udžbenici…………

1. POSVOJNE ZAMJENICE I PRIDJEVI

2

Page 3: Talijanski jezik 1r

PRONOMI E AGGETTIVI POSSESSIVI

U talijanskom jeziku, posvojni pridjevi i posvojne zamjenice imaju isti oblik. Kako znamo kada se radi o zamjenici, a kada o pridjevu. Kada se uz posvojni oblik nalazi imenica, radi se o pridjevu, a kada je posvojni oblik sam, radi se o zamjenici.

1.1. POSVOJNI PRIDJEVI muški rod jednina:

1. il mio (moj) libro 1. il nostro (naš) libro

2. il tuo (tvoj) quaderno 2. il vostro (vaš) quaderno

il suo (njegov) amico

3. il suo (njezin) diario 3. il loro (njihov) diario

il Suo (Vaš) orologio

Kod posvojnih pridjeva u 3. licu jednine (koji obuhvaća tri lica – on, ona Vi,) posvojni oblik je uvijek isti jer se radi o imenicama muškog roda.

Kada je imenica u množini i posvojni pridjevi trebaju biti u množini jer pridjevi uvijek prate imenicu u rodu i broju.

POSVOJNI PRIDJEVI muški rod množina:

1. I miei (moji) libri 1. I nostri (naši) libri

2. I tuoi (tvoji) quaderni 2. I vostri (vaši) quaderni

I suoi (njegovi) amici

3. I suoi (njezini) diari 3. I loro (njihovi) diari

I Suoi (Vaši) orologi

POSVOJNI PRIDJEVI ženski rod jednina:

1. la mia (moja) borsa 1. la nostra (naša) borsa

3

Page 4: Talijanski jezik 1r

2. la tua (tvoja) casa 2. la vostra (vaša) sedia

la sua (njegova) cosa

3. la sua (njezina) borsa 3. la loro (njihova) casa

la Sua (Vaša) casa

POSVOJNI PRIDJEVI ženski rod množina:

1. le mie (moje) borse 1. le nostre (naše) borse

2. le tue (tvoje) case 2. le vostre (vaše) case

le sue (njegove) cose

3. le sue (njezine) gonne 3. le loro (njihove) ragazze

le Sue (Vaše) ragazze

1.2. POSVOJNE ZAMJENICE ženski rod, jednina i množina

1. mia, mie 1. nostra, nostre

2. tua, tue 2. vostra, vostre

3. sua, sue 3. loro, loro

POSVOJNE ZAMJENICE muško rod, jednina i množina

1. mio, miei 1. nostro, nostri

2. tuo,tuoi 2. vostro, vostri

3. suo,suoi 3. loro, loro

Questa e' la mia penna – la mia je u ovom slučaju posvojni pridjev.

Di chi (čiji, čija) e' questa penna? – E' mia. E’ di Mario.

Ovdje vidimo drugu funkciju prijedloga DI – funkcija posjedovanja - possesso

Kako ćete reći: njegova knjigai njezina knjiga?

Zašto je to tako?

4

Page 5: Talijanski jezik 1r

Ovdje mia označava posvojnu zamjenicu.

Kao što se vidi uz posvojne pridjeve se uvijek koristi član, ovisno o imenici, a uz zamjenice se ne koristi član!!

VAŽNO!

UZ IMENA KOJA OZNAČAVAJU NAJBLIŽU RODBINU, NE KORISTI SE ČLAN KOD POSVOJNIH PRIDJEVA. IZNIMKA JE LORO KADA SE UVIJEK KORISTI ČLAN.

MADRE, PADRE, FIGLIO, FIGLIA, SORELLA, FRATELLO, MARITO, MOGLIE, NONNO, NONNA, ZIO, ZIA

MIA MADRE, TUA MADRE, SUA MADRE, NOSTRA MADRE, VOSTRA MADRE ali LA LORO MADRE.

MIO PADRE, TUO PADRE, SUO PADRE, NOSTRO PADRE, VOSTRO PADRE ali IL LORO PADRE.

ALI:

KADA SE TE IMENICE NALAZE U MNOŽINI ILI U DEMINUTIVU ILI IZA NJIH DOLAZI BILO KOJI PRIDJEV KOJI IH POBLIŽE OPISUJE, ČLAN SE MORA STAVITI:

LA MIA MAMMA, IL MIO PAPA', IL MIO FIGLIO PICCOLO, LE MIE FIGLIE, LE MIE NONNE, I MIEI NONNI, LE MIE ZIE, LA MIA MADRE BUONA.

Ciao Maria! - Come stai? - Come sono i tuoi genitori? - Tua sorella?

Dove e’ la tua sorella minnore? – gdje je tvoja mlađa sestra?

(Bok Maria! – Kako si? – Kako su tvoji roditelji? – Tvoja sestra?)

2. POKAZNI PRIDJEVI I ZAMJENICE: QUESTO,A,I,E ;

QUELLO,A,I,E

– aggettivo e pronome dimostrativo, questo, a, i, e – ovaj, ova,

ovi, ove e quello,a,i,e – onaj, ona oni, one

Koja je razlika između posvojnih zamjenica i posvojnih pridjeva?

Koja je razlika između:Di dove sei? iDi chi e' questo libro? (čije je što?)

Kako je Vaša majka?

Uz koje imenice nećete upotrijebiti član uz posvojne pridjeve?

5

Page 6: Talijanski jezik 1r

Pokazni pridjevi prate imenicu i slažu se s njom u rodu i broju, dok zamjenice zamjenjuju imenicu i isto se slažu s njom u rodu i broju. Za pokazni pridjev quello treba naglasiti da se ponaša kao određeni član:

La macchina – quella macchina/Le macchine – quelle macchine

L’amica – quell’amica / Le amiche – quelle amiche

Il libro – quel libro / I libri – quei libri

L’amico – quell’amico / Gli amici – quegli amici

Lo zaino – quello zaino / Gli zaini – quegli zaini

Lo specchio – quello specchio / Gli specchi – quegli specchi

Ovaj auto je vrlo lijep. – Questa macchina e’ molto bella (pokazni pridjev)

Ovaj međutim nije. – Questa invece no. (pokazna zamjenica)

Onaj auto je star. – Quella macchina e’ vecchia. ( pokazni pridjev)

Onaj međutim nije. – Quella invece no. (pokazna zamjenica)

One kuće case - Quelle case.

Evo još nekoliko primjera:

Ova suknja je široka. – Questa gonna e’ larga.

Ovo je Petar, a ova je Maria. – Questo e’ Pietro e questa e’ Maria.

Ovo su Ante i Ivan.– Questi sono Ante e Ivan. Queste sono Rita e Mia

Ovo je dnevni boravak, a ona je spavaća soba. - Questo e’ il

soggiorno e quella e’ la stanza da letto.

Kada quello ima funkciju zamjenice ne ponaša se kao određeni član.

Koja je tvoja kuća? Qual e’ la tua casa? – E’ quella.

Koji je tvoj brat? – Qual e’ tuo fratello? – E’ quello. Quel ragazzo e’ mio fartello.

TVORBA PREZENTA PRAVILNIH GLAGOLA

Pravilni glagoli se dijele u tri konjugacije: glagoli s infinitivom na -are

Ova slika.

Ove slike.

Ona slika.

One slike

Quali sono i tuoi libri?Sono quelli. ma:Quei libri sono miei:

6

Page 7: Talijanski jezik 1r

(1.a konjugacija), glagoli s infinitivom na –ere (2.a konjugacija) i

glagoli s infinitivom na –ire (3.a i 3.b).

Prezent pravilnih glagola se tvori tako da od infinitiva odbacimo

infinitivne nastavke –are, -ere i -ire i na osnovicu dodamo nastavke za

present po licima: za glagole koji završavaju na –are:

o, i, a, iamo, ate, ano. Znači, svi pravilni glagoli tvore present na ovaj

način I onda govorimo o 1. konjugaciji.

Na primjer glagol parlare (pričati):

1. io parl-o 1. noi parl-iamo

2. tu parl-i 2. voi parl-ate

lui

3. lei parl-a 3. loro parl-ano

Lei

Radi primjera navest ćemo par glagola koji pripadaju ovoj konjugaciji:

Ascoltare (slušati), studiare (učiti), imparare (naučiti), guardare (gledati).

Mama sluša Anu. – La mamma ascolta Ana.

Ivan I Marko uče. – Ivan e Marco studiano.

Tko gleda film? – Chi guarda il film?

Glagoli druge (2.) konjugacije završavaju kako smo već spomenuli na –ere. Nastavci za present se malo razlikuju od 1. konjugacije I glase po licima:

7

Page 8: Talijanski jezik 1r

o, i, e, iamo , ete, ono

U ovu skupinu spadaju na primjer:

Prendere (uzeti), vedere (vidjeti), vendere( prodati) .

1. io prendo un libro 1. noi prendiamo il libro

2. tu prendi una banana 2. voi prendete il succo

lui

3. lei prende un foglio 3. loro prendono il menu

Lei

Glagoli treće konjugacije završavaju na –ire. Međutim, u ovoj skupini imamo 3.a i 3.b konjugaciju. Iako u infinitive izgledaju isto, na primjer:

Aprire (otvoriti), partire (krenuti) i finire (završiti), spedire (poslati), prva dva glagola se konjugiraju prema 3.a konjugaciji, a druga dva glagola prema 3.b konjugaciji.

Da vidimo kako to izgleda!

Treća (3.a) konjugacija - ire

Aprire, sentire (čuti)

1. io apro la finestra 1. noi sentiamo/apriamo

2. tu senti la musica 2. voi sentite/aprite

lui

3. lei sente/apre 3. loro aprono/sentono

Lei

Treća (3b.) konjugacija - ire,

se razlikuje utoliko što se između osnovice i krajnjeg završetka ubacuje nastavak –isc i to u sljedećim licima:

Preferire (više voljeti)

1. io prefer-isc-o 1. noi prefer-iamo

2. tu prefer-isc-I 2. voi prefer-iteKako ćete znati radi li se oglagolu 3A, ili 3B konjugacije?Partire/spedire

8

Page 9: Talijanski jezik 1r

lui

3. lei prefer-isc-e 3. loro prefer-isc-ono

Lei

Io preferisco quardare le partite di calico alla televisione. – Više volim gledati nogomet nego televizju.

U ovu skupinu spadaju i glagoli : finire (završiti), unire (spojiti), pulire (čistiti).Kao što sam već ranije spomenula, nema razlike u infinitivu po kojoj bi se moglo prepoznati spada li glagol u 3.a ili 3.b konjugaciju. U boljim rječnicima uz glagol finire stoji u zagradi (-isc) i po tome možete znati da se radi o glagolu 3.b konjugacije.

Quando Marta finisce di lavorare? – Lei finisce il lavoro alle tre.

Važno je napomenuti da se uz glagol Finire uvijek koristi prijedlog DI ako iza njega dolazi glagol u infinitivu. Ako iza glagola Finire dolazi imenica prijedlog di se ne koristi, kao što je to vidljivo u gornjem primjeru.

NUMERI - BROJEVI

Numeri cardinali – Glavni brojevi

0 zero 40 quaranta 1 uno 50 cinquanta2 due 60 sessanta3 tre 70 settanta4 quattro 80 ottanta5 cinque 90 novanta6 sei 100 cento7 sette 200 duecento8 otto 1000 mille9 nove 2000 duemila10 dieci 1.000.000 un milione11 undici12 dodici13 tredici14 quattordici Napomene:15 quindici kod brojeva koji završavaju na –uno i -otto16 sedici otpada krajnji samoglasnik kod desetica: 17 diciasette na primjer: neće biti quarantauno već 18 diciotto quarantuno ili cinquantaotto već cinquantotto.19 diciannove20 venti Brojevi koji završavaju s -tre’, -e je uvijek 21 ventuno naglašeno: ventitre’, sessantatre’, trentatre’.22 Ventidue23 ventitre’24 ventiquattro

Pogledat ćete u neki dobar rječnik. Ako iza glagola u zagradi stoji (-isc) radi se o glagolu 3.B konjugcije.

U kojim licima su razlike u nastavcima između 1. i 2. konjugacije?

Preferire il caffe' al te'.

Preferire il/la a= više voljeti

Kada se uz glagol finire koristi prijedlog di?

Kako se piše 28,38,58

9

Page 10: Talijanski jezik 1r

25 venticinque26 ventisei27 ventisette28 ventotto29 ventinove30 trenta31 trentuno33 trentatre’

Numeri ordinali (redni brojevi)

Redni brojevi su pridjevi i slažu se u rodu i 1.Primo broju s imeicama na koju se odnose. 2.Secondo 3.terzo 4.quarto la seconda casa – druga kuća 5.quinto il sesto caso – šesti slučaj 6.sesto 7.settimo 8.ottavo 9.nono 10.decimo 11.undicesmo 22.ventiduesimo 12.dodicesimo 23.ventitreesimo 13.tredicesimo 24.ventiquattresimo 14.quattrodicesimo 15.quindicesimo 16.sedicesimo 17.diciassettesimo 18.diciottesimo 19.diciannovesimo 20.ventesimo 21.ventunesimo

PRESENTE INDICATIVO DI ANDARE – Prezent glagola Ići

Glagol andare ima nepravilan oblik prezenta kao i pomoćni glagoli essere i avere. To znači da ne postoji pravilo za tvorbu prezenta već se prezent glagola andare mora naučiti napamet, najbolje u frazama:

1. io vado 1. noi andiamo2. tu vai 2. voi andate

lui3. lei va 3. loro vanno Lei

Evo nekoliko korisnih fraza s glagolom andare:

Andare in citta' – ići u grad Andare al cinema-ići u kino

10

Page 11: Talijanski jezik 1r

Andare a scuola – ići u školu Andare in gita – ići na izletAndare in campagna – ići na selo Andare a Trieste - ići u TrstAndare a teatro – ići u kazalište Andare in Francia – ići u Francusku

Ogni giorno Ivan e Marco vanno in citta'. – Svaki dan Ivan i Marko idu grad.Gli scolari vanno in Italia, a Pisa. – Učenici idu u Italiju, u Pisu.Vado con il mio fratello minore al campo sportivo – idem s mlađim bratom na igralište.

U gornjim primjerima smo vidjeli neke od prijedloga koji se koriste uz glagol ANDARE, međutim ako se hoće reći da idemo nekoj osobi tada moramo koristiti prijedlog DA. Dakle:

Idem u centar, a Marta ide liječniku: - Io vado in centro e Marta va dal medico.

I GIORNI DELLA SETTIMANA (Dani u tjednu)

Lunedi', martedi', mercoledi', giovedi', venerdi', sabato, domenica.

Martedi' arriva Gianni. – U utorak stiže Gianni. Sabato vado a teatro. – U subotu idem u kazalište.

Dani tjedna su imenice muškog roda i spadaju u tzv. okrnjene riječi jer nose naglasak na zadnjem slovu. Izuzetak su sabato i domenica. Sabato je imenica muškog roda ali nije okrnjena riječ, a nedjelja je imenica ženskog roda. Uz dane u tjednu ne koristimo član. Član se koristi onda kada se želi istaknuti da se nešto dešava svakog tog dana.

Il giovedi' andiamo in piscina. - Svaki četvrtak idemo na bazen. La domenica mia nonna va in chiesa. – Nedjeljom moja baka ide u crkvu. ali: Domenica Marta parte per l'America. – U nedjelju Marta kreće za Ameriku.

Možemo reći da član zamjenjuje pridjev svaki – Il (ogni) venerdi'= svaki petak

I MESI DELL'ANNO (Mjeseci u godini)

GENNAIO, FEBBRAIO, MARZO, APRILE, MAGGIO, GIUGNO, LUGLIO, AGOSTO, SETTEMBRE, OTTOBRE, NOVEMBRE, DICEMBRE.

Uz nazive mjeseci koristimo prijedloge IN i A.

In agosto vado in vacanza. – U kolovozu idem na odmor. A marzo comincia il corso di francese. – U ožujku počinje tečaj francuskog.

Ako se uz naziv mjeseca koristi i imenica «mjesec» moramo upotrijebiti združeni oblik prijedloga i člana.

Nel mese di settembre comincia la scuola. – U mjesecu rujnu počinje škola. ali: In/A settembre comincia la scuola. Što se tiče označavanja datuma, važno je napomenuti da u talijanskom samo je prvi

Koju prepoziciju ćemo koristiti za reći: Ići u Ameriku, a koju za reći: Ići u Zagreb?

Kada ćemo koristiti određeni član uz dane u tjednu i što to onda znači?

Koje se prepozicije koriste kod mjeseci godine?Kako ćemo reći: U siječnju, u ožujku?

11

Page 12: Talijanski jezik 1r

dan u mjesecu redni broj, svi ostali dani se označavaju glavnim brojevima. Isto tako pazite na osmi i jedanaesti – l'otto/ l'undici ( ponaša se kao imenica muškog roda koja počinje samoglasnikom):

Il primo agosto- il due marzo- l'otto aprile- l'undici settembre

GLAGOL VENIRE

Glagol venire/ doći, također spada u nepravilne glagole. Prezent tog glagola glasi:

1. io vengo 1. noi veniamo2. tu vieni 2. voi venite

lui 3. lei viene Lei

Uz ovaj glagol koristimo prijedloge DA i CON.

Vengo da Zagreb. – Dolazim iz Zagreba. Veniamo con la nostra macchina. – Dolazimo našim autom. Vengono dall'Italia. – Dolaze iz Italije. – Da dove vengono?

Moramo se prisjetiti da i uz glagol ANDARE koristimo prijedlog DA, koji dolazi uz VENIRE.

Oni dolaze od liječnika. – Loro vengono dal medico. One idu liječniku – Loro vanno dal madico.

USCIRE – IZAĆI

Glagol uscire je jedan od najnepravilnijih glagola u prezentu.

1. io esco 1. noi usciamo 2. tu esci 2. voi uscite

lui 3. lei esce 3. loro escono Lei

Uz ovaj glagol koristimo prijedloge DI i DA:

Esco di casa temprano- Izlazim iz kuće rano. Gli studenti escono dall'universita' tardi – Studenti izlaze s fakulteta kasno.

U okviru nepravilnih glagola spomenut ćemo i glagol FARE/činiti.

FARE

1. io faccio 1. noi facciamo

Kako ćete reći: Marko dolazi u utorak, 11. žujka u 11 sati?

12

Page 13: Talijanski jezik 1r

2. tu fai 2. voi fate lui 3. lei fa 3. loro fanno Lei

Glagol FARE možemo zamijeniti s glagolom ESSERE kada želimo pitati ili reći kakvo je vrijeme.

Che tempo fa? Come e' il tempo?

Fa bel tempo! Il tempo e' bello!

Glagol Fare možemo zamijeniti s Essere i kod izražavanja zanimanja. ALI, kada se koristi glagol fare obavezno se mora koristiti član ispred imenice. Kod essere se ne smije koristiti član.

La signora Rossi fa la professoressa. – La signora Rossi e' professoressa.

JEDNOSTAVNI PRIJEDLOZI – PREPOSIZIONI SEMPLICI

Jednostavni prijedlozi izražavaju razne funkcije riječi u rečenicama koje se u hrvatskom jeziku izražavaju padežima.Jednostavni prijedlozi su:a, da, di, in, su, per, con, fra/tra – talijanske prijedloge nije uputno prevoditi, odnosno pokušati naučiti napamet njihov prijevod jer njihovo značenje varira od situacije do situacije.

11. TVORBA KOMPARATIVA I SUPERLATIVA – FORMAZIONE DEL COMPARATIVO E DEL SUPERLATIVO

11.1 Komparativ - Il comparativo Talijanski se komparativ tvori tako da se pred pridjev stavi prilog piu' (više) ili meno (manje).

piu' grande veći / meno grande manji

piu' ricco bogatiji / meno ricco manje bogat

S prilogom piu' zove se komparativ uvećavanja (il comparativo di maggioranza) , a drugi s meno komparativ umanjivanja (il comparativo di minoranza). Pojmovi koji se uspoređuju spajaju se s prijedlogom di, koji odgovara našem «od».

Marko je ljepši od Ivana. – Marko e' piu' bello di Ivan.

S kojim glagolima izričemo zanimanje?

Kako ćemo raći: : Ja sam profesorica? Koristeći prvi i drugi glagol

13

Page 14: Talijanski jezik 1r

Viktoria je manje inteligentna od Marte. – Victoria e' meno intelligente di Marta. Rim je stariji od Milana. – Roma e' piu' antica di Milano.

Za spajanje dvaju pojmova koji se uspoređuju služi i veznik che, koji obično odgovara našem «nego»:

Predavanje onog profesora je korisnije nego što je interesantno. La lezione di quel professore e' piu' utile che interessante.

Elena je više lijepa nego što je inteligentna. – Elena e' piu' bella che intelligente.

Zima u Zagrebu je oštrija nego u Splitu. – L'inverno a Zagabria e' piu' rigido che a Spalato.

Moja teta ima više novaca nego prijateljica. – Mia zia ha piu' denari che amiche.

Iz navedenih primjera se vidi da se che upotrebljava za povezivanje dvaju istovjetnih riječi, (dvije imenice, dva pridjeva).

Treća vrsta komparativa je komparativ jednakosti (comparativo di uguaglianza). Tvori se pomoću priloga cosi'……….come(tako…kao) i priloga,odnosno pridjeva tanto…..quanto (toliko……koliko) . Prvi član komparacije može i otpasti, stoga je u sljedećem primjeru stavljen u zagradu:

Marta je (tako) marljiva kao i Elena. – Marta e' ( cosi') studiosa come Elena. Naša kuća je (tako) lijepa kao i vaša. – La nostra casa e' (cosi') bella come la la vostra.

11. 2. Superlativ – Il superlativo

a) Apsolutni superlativ – Il superlativo assoluto

Najvažnija karakteristika apsolutnog superlativa je da označava svojstvo pridjeva u njegovom najvišem stupnju, bez uspoređivanja. Tvori se tako da se pridjevnoj osnovi doda nastavci – issimo, issima, issimi, issime.

Una scolara diligentissima (molto diligente)- vrlo marljiva učenica Una settimana caldissima – vrlo topao tjedan Questi fiori sono bellissimi – Ovo cvijeće je jako lijepo.

b) Relativni superlativ – Il superlativo relativo

Relativni superlativ je pravi superlativ jer tu postoji uspoređivanje. Tvori se tako da se ispred komparativa uvećanja ili umanjenja stavi određeni član:

la piu' bella casa – najljepša kuća la piu' veloce macchina – najbrži auto il meno ricco paese d'Europa – il paese meno ricco d'Europa

14

Page 15: Talijanski jezik 1r

Iz gore navedenog se vidi da se pojmovi spajaju s prijedlogom di:

Era la piu' bell'opera di tutte. – Bijaše najljepše djelo od svih.

ZADACI za samoprovjeru znanja:

1. Kako glase posvojne zamjenice? 2. Kako glase posvojni pridjevi?

3. Koja je razlika ?4. Kada se ne smije koristiti član uz posvojne pridjeve?

PODVUCITE TOČNO:

La madre di Silvija parla il tedesco. La sua madre e' intelligente. Il padre di Giorgia fa il medico. Sua padre fa il medico. Nostri figli lavorano in una scuola. La loro madre e' malata. Nostro libro e' rosso. Di chi e' questa casa? E' la mia. E' mia.

PREVEDITE:

Čija je ovo knjiga? Koja? Ova ovdje. Ova knjiga je Martina. Njena je.

Moj rođendan je u svibnju – 1. svibnja, a rođendan moje mame je u ožujku, 2. ožujka.

Čije su one olovke? Koje? One tamo. One olovke su tvoje.

Što je karakteristično za pokazni pridjev quello? – napišite par primjera…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….

Stavite prvo odgovarajući član uz imenicu, a onda pokazne pridjeve: Primjer: il libro- I libri /quel libro/ quei libri

Questo libro/questi libri

L’amico-gli amici/quell’amico/quegli amici

La penna- le penne/quella penna/quelle penne

Questa penna / queste penne

L’amica – le amiche/ quell’amica- quelle amiche

Momak - Ragazzo sat - orologio

ovaj momak ovi momci ovaj sat ovi satovi

onaj momak oni momci onaj sat oni satovi

15

Page 16: Talijanski jezik 1r

djevojka - ragazza kišobran - ombrello

ova djevojka ove devojke ovaj kišobran ovi kišobrani

ona devojka one djevojke onaj kišobran oni kišobrani

Kako se tvori prezent pravilnih glagola?

Kako se konjugira SENTIRE a kako PREFERIRE?

STAVITE INFINITIVE U PREZENT:

1. (finire,lui)___________________il suo lavoro, poi arriva.2. (capire,tu)__________________il francese?3. (capire,voi)_________________sempre tutto?4. (trasferirsi,io)___________________a Roma.

Mettete al presente i verbi tra parentesi:

1. Donato (lavorare)………………………….tanto.2. Io (aspettare)……………………………..una lettera molto

importante.3. Tu e Giacomo (parlare)………………………….bene l'inglese.4. Le fotomodelle (guadagnare)………………………….tanto.5. Antonella e Piero (abitare)………………………………….a Cesena.6. Io (essere)…………………….Napoli, ma (abitare)………….. Milano.7. Molti giovani (fumare)………………………………. .8. Ora (avere)………….. una bella macchina nuova.9. Lei signore, (guardare)………………………..molto la TV.10. Noi che cosa (mangiare)…………………………….?11. Voi (pensare)………………. molto a Marta?12. Giorgio e Rita (abitare)………………………in centro.13. Loro (lavorare)……………………………….troppo.14. Voi (mangiare)…………………….molta carne?15. Noi (cercare)………………………..un appartamento.16. Voi (ascoltare)…………………………….la musica?

NABROJITE DANE U TJEDNU. KADA SE KORISTI ČLAN UZ DANE U TJEDNU? NABROJITE MJESECE U GODINI KOJI SE PRIJEDLOZI KORISTE UZ MJESECE? Kako ćete reći:

U siječnju ____________________

16

Page 17: Talijanski jezik 1r

U kolovozu _____________________

U listopadu______________________

KONJUGIRAJTE NEPRAVILNE GLAGOLE andare, uscire, fare, venire

ANDARE

USCIRE

FARE

VENIRE

Podvucite točno:

La mia amica fa la studentessa La mia amica e' la studentessa. Mia amica fa professoressa. Suo padre fa direttore. Il suo padre e' direttore. Suo padre fa il direttore.

Completate secondo il modello:

Carlo e' alto 1 metro e 78; Angelo e' alto 1. metro e 65. Carlo e' piu' alt odi Angelo.

1. Marcella e' buona; Vanna non tanto. Marcella e'_____________buona _________________Vanna. 2. I salami calabresi sono piccanti, quelli toscani non tanto. I salami calabresi sono_________piccanti ________quelli toscani. 3. Ivo e' buono, Marco non tanto. Marco e' _______ buono _______ di Ivo.

4. Le figlie di Antonia sono educate, le figlie di Fabia non tanto. Le figlie di Fabia sono _________educate _____________figlie di Antonia.

Marcella e’ buona; anche Vanna e’ buona. Marcella e’ buona quanto Vanna.

1. I figfli di Marco sono educati; anche I figli di Luca sono educati ___________________________________________________________

2. L’italiano e’ facile; anche il francese e’ facile. _______________________________________ 3. Il cotone - meno - costoso -seta

17

Page 18: Talijanski jezik 1r

_______________________________________ Completate come da modello:

Paola e’ una ragazza veramente bella. Per me Paola e’ piu’ simpatica che bella. Per me Paola e’ meno bella che simpatica. Per me Paola e’ tanto bella quanto simpatica.

1. I tedeschi bevono birra o vino? Per me i tedeschi bevono…………..birra ……………vino. 2. Dove fa piu’ freddo, al sud o al nord? Al sud fa……….freddo……..al nord. 3. Mangiare dolci o fare la dieta? Mangiare dolci e’ …..bello………fare la dieta. 4. I tavoli sono larghi o lunghi? I tavoli generalmente sono…………lunghi……………………larghi.

Completate con il superlativo relativo:

1. Secondo me e’ Roma……….bella citta’ …….mondo!2. La Calabria e’ ……..indistrializzata………regioni italiane.3. Il platino e non l’oro e’………..caro………metalli.4. Capri e’………bella isola……….mediterraneo.5. Il teatro alla Scala e’……..famoso teatro lirico……mondo.

Konzultirani udžbenici:

1.Caffe’ Italia2.Espresso3.Progetto Italiano

4. Konverzacijska gramatika – J. Jernej

18