of 1 /1
Preddiplomski sveučilišni studij Poslovna ekonomija Studijski smjer Turizam www.unidu.hr/upisi 020/446 028 O STUDIJU Studijski smjer Turizam oblikovan je sa svrhom da se ponude oni nastavni sadržaji koji će studente osposobiti za kvalitetnije komuniciranje s turističkim tržištem, i to tako da turistički proizvod nađe put do kupca, da se uspješno valorizira i osigura poslovnom sustavu ili destinaciji bolja pozicija u odnosu prema konkurenciji. Program je orijentiran na obrazovanje budućih menadžera u turizmu, ugostiteljstvu, hoteljerstvu i javnom sektoru, kojima se u različitim nastavnim sadržajima nudi ovladavanje temeljnim ekonomskim znanjima izravno povezanima sa znanjima o zaštiti i unapređenju okoliša, te načelima uravnoteženoga društvenog razvoja. Naglasak je na razvoju znanja, vještina i kompetencija potrebnih kadrovima koji moraju poznavati, promovirati i unapređivati turizam, kao pretpostavke za očuvanje resursa na kojima se temelje i bez kojih nije moguće ostvariti proklamirane ciljeve u globalizacijskim uvjetima. „Novi turizam“ se u usporedbi s klasičnim pristupom mora temeljiti na drukčijim načelima koja treba uključiti u nastavne sadržaje iz suvremenog marketinga i menadžmenta slijedeći svjetske trendove i zadovoljavajući potrebe suvremene turističke potražnje. Sveučilište u Dubrovniku ODJEL ZA EKONOMIJU I POSLOVNU EKONOMIJU OBVEZNI KOLEGIJI UVOD U EKONOMIJU MATEMATIKA STATISTIKA INFORMATIKA OSNOVE EKONOMETRIJE ORGANIZACIJA PODUZEĆA OSNOVE FINANCIJA TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA IZBORNI KOLEGIJI TRGOVAČKO PRAVO GOSPODARSKA POVIJEST HRVATSKE GOSPODARSTVO HRVATSKE POSLOVNI ENGLESKI JEZIK* POSLOVNI NJEMAČKI JEZIK* POSLOVNI TALIJANSKI JEZIK * POSLOVNI FRANCUSKI JEZIK* POSLOVNI ŠPANJOLSKI JEZIK* OBVEZNI KOLEGIJI MIKROEKONOMIJA OSNOVE MARKETINGA OSNOVE MENADŽMENTA UVOD U TURIZAM MAKROEKONOMIJA RAČUNOVODSTVO EKONOMIKA TURIZMA ELEKTRONIČKO POSLOVANJE IZBORNI KOLEGIJI POSLOVNA EKONOMIJA U MEĐUNARODNOM OKRUŽJU POVIJEST HRVATSKOG TURIZMA PROSTORNO PLANIRANJE I RAZVOJ TURIZMA MENADŽMENT NABAVE MENADŽMENT LJUDSKIH POTENCIJALA POSEBNI OBLICI TURIZMA POSLOVNI ENGLESKI JEZIK* POSLOVNI NJEMAČKI JEZIK* POSLOVNI TALIJANSKI JEZIK* POSLOVNI FRANCUSKI JEZIK* POSLOVNI ŠPANJOLSKI JEZIK* OBVEZNI KOLEGIJI JAVNE FINANCIJE MONETARNA EKONOMIJA MENADŽMENT UGOSTITELJSKIH PODUZEĆA MEĐUNARODNA EKONOMIJA MENADŽMENT TURISTIČKIH AGENCIJA FINANCIJSKI MENADŽMENT ZAVRŠNI RAD IZBORNI KOLEGIJI OPERACIJSKI MENADŽMENT PROMET I TURIZAM MARKETING U TURIZMU MENADŽMENT MALIH PODUZEĆA NAUTIČKI TURIZAM POSLOVNI ENGLESKI JEZIK* POSLOVNI NJEMAČKI JEZIK* POSLOVNI TALIJANSKI JEZIK* POSLOVNI FRANCUSKI JEZIK* POSLOVNI ŠPANJOLSKI JEZIK* PROCJENA VRIJEDNOSTI PODUZEĆA KOLEGIJI I. GODINA II. GODINA III. GODINA *Poslovni strani jezici izvode se na A i B razini TRAJANJE STUDIJA Preddiplomski sveučilišni studij Poslovna ekonomija, studijski smjer Turizam traje tri godine, ili šest semestara (180 ECTS bodova). ZVANJE KOJE SE STJEČE Po završetku preddiplomskoga studija student stječe akademski naziv sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) poslovne ekonomije (univ. bacc. oec.). MOGUĆNOSTI NASTAVKA STUDIJA Nakon završenoga preddiplomskog studija student može nastaviti studirati na diplomskom studiju.

Preddiplomski sveučilišni studij Poslovna ekonomija ...web.cz.unidu.hr/datoteke/820/preddiplomski_turizam.pdf · POSLOVNI ENGLESKI JEZIK* POSLOVNI NJEMAČKI JEZIK* POSLOVNI TALIJANSKI

 • Author
  others

 • View
  9

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Preddiplomski sveučilišni studij Poslovna ekonomija...

 • Preddiplomski sveuilini studij

  Poslovna ekonomija

  Studijski smjer Turizam

  www.unidu.hr/upisi 020/446 028

  O STUDIJU

  Studijski smjer Turizam oblikovan je sa svrhom da se ponude oni nastavni sadraji koji

  e studente osposobiti za kvalitetnije komuniciranje s turistikim tritem, i to tako da

  turistiki proizvod nae put do kupca, da se uspjeno valorizira i osigura poslovnom

  sustavu ili destinaciji bolja pozicija u odnosu prema konkurenciji.

  Program je orijentiran na obrazovanje buduih menadera u turizmu,

  ugostiteljstvu, hoteljerstvu i javnom sektoru, kojima se u razliitim nastavnim

  sadrajima nudi ovladavanje temeljnim ekonomskim znanjima izravno

  povezanima sa znanjima o zatiti i unapreenju okolia, te naelima

  uravnoteenoga drutvenog razvoja. Naglasak je na razvoju znanja, vjetina i

  kompetencija potrebnih kadrovima koji moraju poznavati, promovirati i

  unapreivati turizam, kao pretpostavke za ouvanje resursa na kojima se temelje i

  bez kojih nije mogue ostvariti proklamirane ciljeve u globalizacijskim uvjetima.

  Novi turizam se u usporedbi s klasinim pristupom mora temeljiti na drukijim

  naelima koja treba ukljuiti u nastavne sadraje iz suvremenog marketinga i

  menadmenta slijedei svjetske trendove i zadovoljavajui potrebe suvremene

  turistike potranje.

  Sveuilite u Dubrovniku

  ODJEL ZA EKONOMIJU I POSLOVNU EKONOMIJU

  OBVEZNI KOLEGIJI

  UVOD U EKONOMIJU

  MATEMATIKA

  STATISTIKA

  INFORMATIKA

  OSNOVE EKONOMETRIJE

  ORGANIZACIJA PODUZEA

  OSNOVE FINANCIJA

  TJELESNA I ZDRAVSTVENA

  KULTURA

  IZBORNI KOLEGIJI

  TRGOVAKO PRAVO

  GOSPODARSKA POVIJEST

  HRVATSKE

  GOSPODARSTVO

  HRVATSKE

  POSLOVNI ENGLESKI

  JEZIK*

  POSLOVNI NJEMAKI

  JEZIK*

  POSLOVNI TALIJANSKI

  JEZIK *

  POSLOVNI FRANCUSKI

  JEZIK*

  POSLOVNI PANJOLSKI

  JEZIK*

  OBVEZNI KOLEGIJI

  MIKROEKONOMIJA

  OSNOVE MARKETINGA

  OSNOVE MENADMENTA

  UVOD U TURIZAM

  MAKROEKONOMIJA

  RAUNOVODSTVO

  EKONOMIKA TURIZMA

  ELEKTRONIKO

  POSLOVANJE

  IZBORNI KOLEGIJI

  POSLOVNA EKONOMIJA U

  MEUNARODNOM

  OKRUJU

  POVIJEST HRVATSKOG

  TURIZMA

  PROSTORNO PLANIRANJE

  I RAZVOJ TURIZMA

  MENADMENT NABAVE

  MENADMENT LJUDSKIH

  POTENCIJALA

  POSEBNI OBLICI TURIZMA

  POSLOVNI ENGLESKI

  JEZIK*

  POSLOVNI NJEMAKI

  JEZIK*

  POSLOVNI TALIJANSKI

  JEZIK*

  POSLOVNI FRANCUSKI

  JEZIK*

  POSLOVNI PANJOLSKI

  JEZIK*

  OBVEZNI KOLEGIJI

  JAVNE FINANCIJE

  MONETARNA EKONOMIJA

  MENADMENT

  UGOSTITELJSKIH PODUZEA

  MEUNARODNA EKONOMIJA

  MENADMENT TURISTIKIH

  AGENCIJA

  FINANCIJSKI MENADMENT

  ZAVRNI RAD

  IZBORNI KOLEGIJI

  OPERACIJSKI MENADMENT

  PROMET I TURIZAM

  MARKETING U TURIZMU

  MENADMENT MALIH

  PODUZEA

  NAUTIKI TURIZAM

  POSLOVNI ENGLESKI JEZIK*

  POSLOVNI NJEMAKI JEZIK*

  POSLOVNI TALIJANSKI JEZIK*

  POSLOVNI FRANCUSKI JEZIK*

  POSLOVNI PANJOLSKI

  JEZIK*

  PROCJENA VRIJEDNOSTI

  PODUZEA

  KOLEGIJII. GODINA II. GODINA III. GODINA

  *Poslovni strani jezici izvode se na A i B razini

  TRAJANJE STUDIJA

  Preddiplomski sveuilini studij Poslovna ekonomija, studijski smjer Turizam

  traje tri godine, ili est semestara (180 ECTS bodova).

  ZVANJE KOJE SE STJEE

  Po zavretku preddiplomskoga studija student stjee akademski naziv sveuilini

  prvostupnik (baccalaureus) poslovne ekonomije (univ. bacc. oec.).

  MOGUNOSTI NASTAVKA STUDIJA

  Nakon zavrenoga preddiplomskog studija student moe nastaviti studirati na

  diplomskom studiju.

  1: 4-1