ŠKOLSKI KURIKULUM - · PDF fileengleski jezik za 6. r ... talijanski jezik za 4. i 5. razred..... 18 talijanski jezik za 8. razred

Embed Size (px)

Text of ŠKOLSKI KURIKULUM - · PDF fileengleski jezik za 6. r ... talijanski jezik za 4. i 5....

 • KOLSKI KURIKULUM

  kolska godina 2016./2017.

  Zagreb, rujan 2016.

 • 1

  Sadraj

  OSNOVNI PODACI O KOLI .................................................................................. 7

  KOLSKI KURIKULUM .......................................................................................... 8

  PODRUJA KURIKULUMA ................................................................................. 11

  1. IZBORNA NASTAVA ............................................................................................ 11

  VJERONAUK ............................................................................................................................. 11

  INFORMATIKA ......................................................................................................................... 12

  ENGLESKI JEZIK ZA 6. r ............................................................................................................ 14

  ENGLESKI JEZIK ZA 8.r ............................................................................................................. 15

  NJEMAKI JEZIK ....................................................................................................................... 16

  FRANCUSKI JEZIK ..................................................................................................................... 17

  TALIJANSKI JEZIK ZA 4. i 5. RAZRED ......................................................................................... 18

  TALIJANSKI JEZIK ZA 8. RAZRED............................................................................................... 19

  2. DODATNA NASTAVA .......................................................................................... 20

  HRVATSKI I MATEMATIKA ZA 1.r............................................................................................. 20

  MATEMATIKA ZA 2. RAZRED ................................................................................................... 21

  MATEMATIKA ZA 3. i 4. RAZRED ............................................................................................. 22

  HRVATSKI JEZIK ZA 3. I 4. R. .................................................................................................... 23

  PRIRODA I DRUTVO ZA 3. I 4. RAZRED .................................................................................. 24

  MATEMATIKA ZA 5.-8.r. .......................................................................................................... 25

  HRVATSKI JEZIK ZA 7. i 8. r. ..................................................................................................... 26

  ENGLESKI JEZIK ZA 6. i 7.r. ....................................................................................................... 27

  NJEMAKI JEZIK ZA 5. r. ......................................................................................................... 28

 • 2

  FRANCUSKI JEZIK ZA 5.r.-8.r. ................................................................................................... 29

  POVIJEST ZA 5. - 8. RAZRED ..................................................................................................... 30

  BIOLOGIJA ZA 7. i 8.r ............................................................................................................... 31

  3. DOPUNSKA NASTAVA ................................................................................. 32

  HRVATSKI JEZIK I MATEMATIKA ZA 1. r................................................................................... 32

  HRVATSKI JEZIK I MATEMATIKA ZA 2. r................................................................................... 33

  MATEMATIKA ZA 3.a ............................................................................................................... 34

  HRVATSKI JEZIK ZA 3.a i 3.b razred ......................................................................................... 35

  MATEMATIKA ZA 3.a i 3.b razred ............................................................................................ 36

  HRVATSKI JEZIK I MATEMATIKA ZA 4.r. .................................................................................. 37

  HRVATSKI JEZIK 5. 8. r. ........................................................................................................ 38

  LATINSKI JEZIK 5. - 8. r. ............................................................................................................ 39

  GRKI JEZIK ZA 7.r i 8.r ............................................................................................................ 40

  ENGLESKI JEZIK ZA 5 i 6. r ........................................................................................................ 41

  ENGLESKI JEZIK ZA 7. i 8. r ....................................................................................................... 42

  FRANCUSKI JEZIK ZA 8.r. ......................................................................................................... 43

  4. IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI ............................................................................ 44

  Razredna nastava ............................................................................................................ 44

  DRAMSKA SKUPINA ................................................................................................................. 44

  LIKOVNA SKUPINA ................................................................................................................... 45

  MALI ISTRAIVAI ................................................................................................................... 46

  MALI ZBOR .............................................................................................................................. 47

  SPORTSKA SKUPINA ................................................................................................................ 48

 • 3

  Predmetna nastava .......................................................................................................... 49

  ESTETSKO UREENJE .............................................................................................................. 49

  LUTKARSKA SKUPINA .............................................................................................................. 50

  MLADI KNJINIARI ................................................................................................................. 51

  MLADI PLANINARI NOGU K BOGU .................................................................................... 52

  PRAVOPISNI ODRED ................................................................................................................ 53

  ROBOTIKA ............................................................................................................................... 54

  RADIONICA GOVORNITVA ZA 6., 7. I 8. R. ............................................................................. 55

  5. KOLSKI KLUB ............................................................................................. 56

  KOLSKI SPORTSKI KLUB ......................................................................................................... 56

  BADMINTON ........................................................................................................................... 57

  6. TERENSKA I IZVANUIONINA NASTAVA ............................................. 58

  Razredna nastava ............................................................................................................ 58

  JESEN U REMETAMA ............................................................................................................... 59

  JEDNODNEVNI IZLET UENIKA - Kraid i Ogulin ...................................................................... 61

  POSJET KAZALITU/MEUNARODNI DAN BIJELOG TAPA ..................................................... 62

  POSJET KONCERTNOJ DVORANI VATROSLAV LISINSKI ........................................................... 63

  POSJET KAZALITU .................................................................................................................. 64

  DAN OSOBA S INVALIDITETOM ............................................................................................... 65

  PRVI DAN PROLJEDA ................................................................................................................ 66

  POSJET MUZEJU ...................................................................................................................... 67

  KOLA U PRIRODI: Novi Vinodolski ......................................................................................... 68

  POSJET TVORNICI .................................................................................................................... 69

 • 4

  Predmetna nastava .......................................................................................................... 70

  Prvo obrazovno razdoblje................................................................................................ 70

  TERENSKA NASTAVA UENIKA 5., 6. I 7. RAZREDA ................................................................. 70

  TERENSKA NASTAVA UENIKA 8. RAZREDA ............................................................................ 71

  SREDNJA DALMACIJA .............................................................................................................. 71

  VUKOVAR - TERENSKA NASTAVA ................