Sylvia Browne - Knjiga Snova

 • View
  444

 • Download
  37

Embed Size (px)

DESCRIPTION

kniga

Text of Sylvia Browne - Knjiga Snova

 • BROWNE, SYLVIA-Knjiga snova.txtfKnjiga snovaSylvia BrowneNaslov izvornika:Svlvia Browne'sBook of Dreams, Dutton, Penguin Group, USA, 2002Copvright Svlvia Browne, 2002 Ali rights reservedPrevela: Suzana Kelekovi Lektorirala: Mihaela Batini Uredila: Vlatka Lamot LajiNaslovnica: Zlatko Havoi Grafika priprema: Ermego, Zagreb Tisak: Marjan tisak, SplitIzdava: Biovega d.o.o. Zagreb Za izdavaa: Marina Kralj VidaakSylvia BrowneKNJIGASNOVASva prava pridrava izdava. Nijedan dio ove knjige ne smije se upotrebljavati nireproducirati na bilo koji nain bez pismenog doputenja, osim u sluaju kratkih navodaobjavljenih u kritikama ili ocjenjivakim lancima. Za sve obavijesti moete se obratitiizdavau.CIP - Katalogizacija u publikaciji Nacionalna i sveuilina knjinica - ZagrebUDK 398.7BROWNE, SylviaKnjiga snova / Svlvia Browne ; . Zagreb : Biovega, 2005-Prijevod cijela: Book of dreams. ISBN 953-6567-97-0451017067Zagreb, 2005Sylvijina posveta:Mojim prijateljima, obitelji, osoblju i sveenicima,osobito Montelu Williamsu,prijatelju i divnoj osobi,ne samo prema meni nego i prema milijunima drugih.Lindsayna posveta:Mami, uvijek,i od srca hvala, Bernie, to si bila naa sanolovka.IbJ.b

  SadrajUvod......................:....................... 111. udesna putovanja dok spavamo......................... 152. U svijetu snova.......................................233. Proroanski snovi:Oi u oi s budunosti tijekom spavanja................... 294. San otputanja....................................... 455. San elje............................................ 596. Kad su vie od snova:Prikupljanje informacija i rjeavanje problematijekom spavanja......................................697. Astralni posjeti:udesni susreti dok spavamo............................93

  Page 1

 • BROWNE, SYLVIA-Knjiga snova.txt8. Astralna katalepsija:Prolazna paraliza i buka dok spavamo.................... 1179. Arhetipovi:Simboli u naim snovima.............................. 12310. Ljudi u naim snovima:Od voljenih osoba do neobino poznatihneznanaca......................................... 14911. Kada djeca sanjaju................................... 17112. Lucidni snovi i sanjarenja:Izmeu svijesti i podsvijesti............................ 18113. Snovi oima vidovnjakinje............................. 193Pogovor............................................... 221O autorici.............................................227SanjaUi kroz moja vrata, O, ti pletau urota,I ti voljeni,S toliko izgubljenih snova.Ui u moju sobuGdje prie se itaju,I neka jueranje tuge Lee mrtve na podu.Ui, mladiu,Sa svijetom u oima. Ui, djevojko,I molim te, ne plai.Ljudi prolaze,Mladi, srednji i stari, I svaki je ivot priaKoju treba ispriati.Nauljena uhaI spremna srca Pomo se predajeZovu sudbine.Doi u moj svijet,Sanjau snova. Doi u moj svijet,Spletkaru spletki.Nitko nije premalen,I nitko prevelik Da ne bi bilo milostiBoje za sve.Upusti se u pustolovinu,Primi me za ruku I doi emoDo obeane zemlje.Kroz ivot ispunjen borbama I svim njegovim radostimaDaj da ti pomognemI s vremenom bit emo slobodni.Jedino to e utiBit e istina. Sto ut u za tebeBit e ivi dokaz.Ne moe dobiti jagodeBez malo pokvarena laga,I stoga doi u moju sobu, O, sanjau snova.

  Page 2

 • BROWNE, SYLVIA-Knjiga snova.txt- Sylvia C. BrowneUvodVe vie od trideset godina strastveno me zaokupljaju snovi i ostala obogaujuaputovanja na koja odlazi na duh dok spavamo. Proitala sam tomove i tomoveistraivakih radova o snovima. Prouavala sam snove s doslovce tisuama klijenata.itala sam o vanosti snova u velikim svjetskim duhovnim djelima, samo u Bibliji navodese ak 121 put. Predavala sam o snovima. Drala sam teajeve o tumaenju snova. I nakraju, godinama sam obeavala samoj sebi da u jednog dana napisati knjigu o snovimakoja e ih prikazati u jednostavnijem, jasnijem, pristupanijem i, ponajprije, utjenijemsvjetlu kako bismo shvatili da su ak i nae more blagoslov.Nakon 11. rujna 2001. nai su se ivoti zauvijek promijenili, vie nego to uviamo. Uznjih, promijenili su se i snovi pod utjecajem naih nastojanja da se nosimo s tragedijom,strahom, gubitkom, tugom, hrabrou, ponosom, jedinstvom i opipljivom, udesnomvjerom u Boga i u ljude oko nas, koju smo osjetili kad smo je trebali i koja e uvijek,uvijek biti u nama. U tome svemu mogli smo se osloniti i na nae snove, koji su namnou pomagali da pobjegnemo, da se opet nadamo, da jo jednom proivimo i izbacimoiz sebe ono najgore, ime su nam barem malo ublaili patnju kojoj smo bili izloenitijekom dana. Poveli su nas u prolost i u budunost, ak i na Onu stranu kako bismodobili toliko potrebnu utjehu od voljenih osoba, tiho nam pomaui da prebolimo ikrenemo dalje. Nakon sve vie klijenata, sve vie pisama, sve vie telefonskih poziva isve vie pojedinaca iz publike koji su traili i imali potrebu razgovarati o svojim novim,intenzivnijim snovima, napokon sam shvatila kako je vrijeme da ispunim obeanje danosamoj sebi i da napiem knjigu zakrmi cam ep nrinrpmola crntnvrt nnla ivnra .....^ ...,, .._.........______..12 Knjiga snovaU elji da ova knjiga djelomino obuhvati i te nove, intenzivnije snove, a da pritom nepostane knjiga o 11. rujnu, zamolila sam vas na svojim predavanjima i na svojoj internetstranici da mi piete o svojim snovima kako bih ih dodala u svoje ve postojee dosjee.Odgovorili ste mi svojom uobiajenom otvorenou i velikodunou, na emu u vamuvijek biti zahvalna. U knjizi ete naii na mnoge, ali ne i na sve snove. Poduzela sammjere predostronosti i zatitila vau anonimnost kako ih ne biste morali priznati kaosvoje, osim ako ne elite. injenica da ste mi se tako spremno povjerili, unaprijedznajui kako namjeravam objaviti snove, ast je koju ne shvaam olako i nikad je neuzlorabiti. Molim one ija pisma nisu objavljena da vjeruju kako sam proitala sva dojednoga, to mogu potvrditi i svjedoci, i da me moj dragi, ali strogi urednik Brian Tart utome nije sprijeio, rado bih ih sve bila uvrstila u knjigu.Ova je knjiga, dakle, nastala na temelju bogatog istraivakog rada, materijala s mojihpredavanja i snova dobivenih od stotina i stotina ljudi, ija su pisma dupkom ispunilamoje uredske ormarie. Ona je izraz poasti tom fascinantnom, neistraenom podrujupo ijoj smo povrini tek zagrebli, tom udesnom fenomenu nazvanom sanjanje koji namje svima zajedniki. Omoguit e vam uvid u to zato sanjamo, kako otputamopesimizam dok spavamo, kako skupljamo informacije, ak i zato se udovita i demonikatkad jave kao uljezi. Vodit e vas dugo oekivanim susretima s voljenim osobama,koje ste smatrali izgubljenima, i s vaom udesnom prolou. Pomoi e vam dashvatite kako su snovi zaseban svijet, svijet u kojem u prosjeku provedemo est godinaivota (i sve se vrijeme stopi u Boje vjeno "sada"), svijet pun sjeanja iz prolih ivota,sadanjih problema i rjeenja te uvida u ono to moda donosi sutra; svijet u kojem

  Page 3

 • BROWNE, SYLVIA-Knjiga snova.txtporuke, upozorenja, nada, pomo, duhovni voe, ak i lijek za nau univerzalnunostalgiju za Domom strpljivo ekaju da ih naemo.Uvjerena sam da su snovi samo jo jedna dimenzija naeg uma, dimenzija koja, kad je sepravilno sagleda, prua pristup itavom jednom novom bogatstvu spoznaja. U podsvijesti,koja preuzima kontrolu dok spavamo, pohranjena su naa pasivna sjeanja i klju kojiuva zabiljeke o svim naim ivotima, o svakom ivotu kojicmn nm-7\\r\p]'t r\a '7(=mlii i na Dnni ctrani Innvi r>KliU-nin nnr nrpmaUvod 1:tom kljuu. Klju otkljuava vrata vjene mudrosti. Kako postajemo mudriji, snovipostaju razumljiviji, korisniji i pozitivniji.Jo jednom zahvaljujem na stotinama i stotinama vaih pisama. Ovo nije samo moj rad,ovo je plod suradnje. Stoga, dobro doli u nau Knjigu snova.PRVO POGLAVLJEudesna putovanja dok spavamoNita nije tako fascinantno, duboko osobno i svojstveno samo nama kao putovanja nakoja se na um i duh upuuju dok spavamo. Ti nas snovi i druge pustolovine zbunjuju,upozoravaju, zaokupljaju, pruaju nam olakanje, zabavljaju nas, tjee, informiraju,prosvjetljuju, a najvie od svega, ine nas zdravijim i potpunijim osobama nego to bismobili bez njih. Putovanja tijekom sna, ak i more, darovi su i saveznici koje bismo trebaliprigrliti, a ne ih se bojati. Vrijedni su svakog napora uloenog u otkrivanje tajni koje nosei stoga prihvatite svaku vrijednu pouku koju nude.Vie od trideset godina prouavam spavanje i snove. Tijekom toga razdoblja proitalasam mnogo tekstova o tumaenju snova, koji ste vjerojatno i sami proitali, ali pozavretku itanja esto bih bila samo jo zbunjenija. Neki se "strunjaci" zaklinju dasvaki san ima veliko kozmiko znaenje, ali kako nismo dovoljno pametni, ne moemo gadokuili. Drugi su, pak, uvjereni kako su snovi samo beznaajne predstave kojima nas umzabavlja dok spavamo. Ima i onih koji u svakoj i najmanjoj pojedinosti sna nastoje naiseksualnu simboliku (voljela bih se barem jednom nakratko nai sa Sigmun-domFreudom, samo da ga pitam: "to je vama?"), dok nekoliko genijalaca uporno tvrdi kakose istog trenutka kad zaspimo, raspa-dnemo u bezbroj kapljica koje onda mahnitajusvemirom iz meni sasvim nedokuivih razloga.16 Prvo poslavljeBila bih digla ruke od svega i odbacila snove kao neto zbunjujue i nesavladivo da nijebilo nekoliko temeljnih stvari koje me uope nisu zbunjivale:Kao prvo, odrasla sam uz svoju baku Adu, sjajnu vidovnjakinju i uiteljicu, koja je svojustrast prema snovima, osobito onim proroanskim, dijelila sa svojom unukom. Nauilame da podsvijest razumije njihovo znaenje, neovisno o tome razumije li ga svijest.Zatim, tu je bila moja strast prema svjetskim religijama zbog koje sam vie putaproitala sve velike svete knjige i uvidjela da je udesna potka svake sainjena odsnova. Ako se snovi u Bibliji navode 121 put, kako sam ih ja mogla zanemariti?Usto, moda zato to sam i sama medij, progutala sam knjige svih velikih medija, odEdgara Cavcea do Arthura Forda i Ruth Montgomerv, u nadi da se neu osjeati tolikodrukijom. Istodobno, budui da me beskrajno zanimalo kako tono funkcionira ljudskimozak (vjerojatno mislei da mogu nauiti kako biti "normalna"), proitala sam iproui