Structum 2014 Rugpj«tis

 • View
  252

 • Download
  6

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Pažanga - Gamtos dėsnis. /Volteras/

Text of Structum 2014 Rugpj«tis

 • 5ARCH I TEKTRA

  Paanga gamtos dsnis. /Volteras/

  urnalas skmingam verslui RUGPJTIS I 2014

 • 6Arch i tektrA

 • 2TURI

  NYS

  INFRASTRUKTRA

  Efektyvus patikimos eksploatacijos sprendimas 59Stulbinamas iedinis dvirai tiltas Hovenring 61

  Daugiaauki gyvenamj nam teritorij eldyn formavimo principai 64

  STATYbAlaitini stog rengimas 34

  Tobula stogo danga Ruflex 39

  Nekilnojamojo turto rinkos prognozs: kaip euro vedimas paveiks rink? 40

  ININERIJA

  Duomen centras Data Inn vienas didiausi ir moderniausi Baltijos alyse 48

  Ininerini tinkl renovacijos. ilumos tinklai 54

  AB Poeminiai darbai projektai efektyviam ilumos tiekimui 57

  Naujas ir patikimas partneris statybos produkt sertifikavimo rinkoje 58

  Ekologiki namai su charakteriu 4

  Lyg Siamo dvyniai 8

  Viebui rengimas: reveransas svei patogumui ir duokl praktikumui 12

  Imaniosios sistemos utikrina kokybik patalp or 18

  Rinkits projektams du sprendimus i patikim rank! 21

  SPA Vilnius Anykiai nedidel miest pavert patraukliu kurortu 22

  ARCHITEKTRA

  lYdERISNesvajojs tapti statybininku Kstutis Vanagas dabar vadovauja YIT Kaustai 44

  KNYGADemokratija architektros ir urbanistikos srityje aktuali visada ir visiems 72

 • 3REdAKCIJoS odISi nelauktai kart vasar mes visi kaip niekad danai kartojome od gamta. Galjai girdti ir avintis ja, ir burnojant, kad ji visai palo. Dar kiti sak: gamta moko prisitaiky-ti ar net baudia u tai, kad mogus pernelyg nutolo nuo jos diktuojam ritm.

  iame vasarikai aliame ms urnalo numeryje atrasite ger ini, kad pasaulis (ir Lietuva!) ities jau mokosi skaityti gamtos enklus ir derintis prie jos, stengiasi j atkarto-ti tiek formomis, tiek veikianiomis pastat ir infrastruktros sistemomis.

  tai Paramatos mieste, Australijoje, paskelbt konkurs dviej ekologik dango-raii projektui parengti Urban O ce Architecture atsak novatorika koncepcija The City Rises (Kylantis miestas). Ji sujungia du boktus, kurie savo kelion prade-da kaip vientisas organizmas, kaip Siamo Dvyniai, o kildami dang isiskiria. Arba, pavyzdiui, 65 m2 butas Mumbajaus priemiestyje, Indijoje, sukurtas jaunai porai, kuri troko gyventi ekologikame bste: jo erdvs, sujungtos skliautais ir arkomis taip, kad sudaro ikalto urvo spd, derant su gaivia Viduremio jros nuotaika.

  Pagaliau organikai su gamta derani statini nereikia dairytis vien u jr mari. Kankoris! dingteli vos pavelgus Anykiuose neseniai duris atvrusio sveikatin-gumo ir poilsio centro SPA Vilnius Anykiai basein ir piri komplekso pastat. Ar-chitektai statin suprojektavo btent taip, kad jis graiai siliet j supant ilel.

  iuolaikiniai pastatai kaip gyvas organizmas: modernios pastato valdymo sistemos (PVS) irdis yra prietais kambarys, i kurio kontroliuojama visa pastato vidin sistema, skaitant vdinim ir oro kondicionavim. O vdinimo renginys, tiekiantis vis reikaling or, centri-ns PVS plauiai. Ar gali kas nors ginytis, koks svarbus is organas mogui? Tikrai ne.

  Taigi architektai, projektuotojai ir visi, kurie jauia gamtos ir mogaus vienov, pasta-tams jau renkasi novatorikas ildymo, vdinimo ir oro kondicionavimo sistemas to-kias, kokias Lietuvoje gali pasilyti bendrov NIT. ios sistemos automatikai prisitaiko prie kintani slyg ir taip utikrina kur kas efektyvesn veikim: neteria gamtos, tau-po energij, o, svarbiausia, garantuoja komfort patalpose esaniam mogui. Kad ir koki staigmen, kaip i vasar, sugalvot pateikti gamta.

  Gal mogus jau ities mokosi graiai sugyventi su j supania aplinka? Gal jau sismo-nino t paprast ties, kuri bene prie pus amiaus suformulavo irdies chirurgijos pradininkas, mokslo darb, skirt medicinos kibernetikai (mokslui, tirianiam vairi sistem bendruosius valdymo procesus), autorius Nikolajus Amosovas: Jeigu mogus,

  turdamas tuos pranaumus, kuriuos jam suteik civilizacija, elgtsi protingai, laikytsi gamtos nurodyt taisykli, tai bt vi-

  sikai sveikas ir gyvent ilgai.

  To ir linkdama, kartai vasarai rimstant

  urnalas STRUCTUMISSN 2335-2116

  lEIdJAS UAB S MEDIA GROUPSmolensko g. 10D-38LT-03201 VilniusTelefonas +370 5 272 3811Faksas +370 5 272 4241Mob. telefonas +370 620 55 199

  dIREKToRIGN DAUSEVIIT

  VYR. REdAKToRJURGA GRIGIENel. p. jurga@estructum.lt

  TEKST AUToRIAI:Prof. habil. dr. KONSTANTINAS JAKOVLEVAS-MATECKIS Doc. dr. DALIA BARDAUSKIENGIEDR BALIT JURGA GRIGIENEGIDIJA LEKAVIIENSTASYS LIAUKEVIIUSIEVA MAIULYTJURGITA SILINIENSAULIUS VAGONIS

  NUoTRAUK AUToRIAI:SAMEERO TAWDEASMENDIM RUGOVAwww.Shutterstock.com

  KAlboS STIlIUS IR KoREKTRAV KALBOS IR KOMUNIKACIJOS CENTRASwww.kkc.lt

  REKlAMoS SKYRIUS Telefonas +370 5 272 3811

  dIzAINASVILIJA AVIINYT

  PARENGIMAS SPAUdAIUAB S MEDIA GROUP

  SPAUSdINoUAB BALTO PRINT

  Redakcija neatsako u reklamini skelbim turin ir kalb. Perspausdinti straipsnius ir iliustracijas be leidjo sutikimo grietai draudiama.

  UAB S Media Group, 2014 STRUCTUM, 2014

  URNALAS PLATINAMAS NEMOKAMAI

  ELEKTRONIN URNALO VERSIJ GALITE SKAITYTI

  www.estructum.lt

  rugpjtis2014

 • 4Arch i tektrA

  Jurga grigien

  65 m2 ploto butas Mumbajaus priemiestyje bandroje (Indija) kurtas jaunai porai, kuri troko gyventi originaliame ir ekologikame bste. Skirtingos nam erdvs viena su kita sujungtos maesniais skliautais ir arkomis, taip sukuriant ikalto urvo spd, derant su gaivia Viduremio jros nuotaika.

  EKoloGIKI NAMAI SU CHARAKTERIU

  Virtuvs, kuri puoia mozaikomis idailintos sienos ir kriaukl, vaizdas i kambario.

  4

 • 5aRCH I TEKTRa

  THE WHITE RooM STUdIJAThe White Room (angl. Baltasis kambarys) dizaino studija, kurios pagrindinis principas irykinti grynj mediag gro. Nesiliaujame tyrinj pamatini erdvs, proporcij, viesos ir mediag problem. Pirmiausia esame moder-nistai, ms architektra nepateikia joki uto-pini recept, veikiau primename, kad architek-tra niekada nebuvo naudojam ornament ir chaoso kait, teigia studijos krjai.

  ARCHITEKTAINitinas Barchha ir Disney Davisas

  VIETAShivaji parkas, Mumbajus

  SPECIAlIzACIJAMiesto namai, terasiniai sodai, umiesio namai

  SVETAINwww.thewhiteroom.co.in

  5

  Skliautai ir lenktos angos dalija but erdves, kuriose rengta virtu-v, miegamasis ir vonia. Svei kambarys yra dalis svetains, taiau j, esant reikalui, galima atskirti sustumiama irma. Nam papildo nuo-taikai sukurti skirtos automatizuotos apvietimo, projektori ekra-n, aliuzi, apsaugos ir oro kondicionavimo sistemos. Visos jos nepastebimai trauktos interjer, naudojant erdvs mediagas. Ten, kur reikjo vandeniui atsparesns mediagos, vonioje ir virtuvje laisvai besiliejanios formos padengtos mozai-ka. Mozaikin marmuro grind danga, kuri kerta alvari-ns juostos, tik padeda kurti erdvs vientisum. O baltos ir turkio spalv dizainas bei taki forma leidia atgaivinti

  Viduremio jros atmosfer.

  Statyboms naudotos vietins mediagos: betonas, rankomis pjauta mediena, grubus iferis, senoviniai

  akmenys, skaldos mozaika, tinkas. Pagrindin staty-b mediaga gelbetonis.

  Beje, detalus dizaino projektas daugiausia kurtas improvizuojant vietoje.

  Kurdami iuos netradicinius namus, studijos The White Room architektai siek originalumo, deranio su dide-le doze praktikumo: Mes ities vertiname io projekto unikalum, kur atspindi keletas sidmtin kompo-nent: iuolaikika svetains sofa, skliautuotos lubos mediniais rmais, masyvaus akmens apdailos virtuvs baro stalas, organik form ipjaustytos detals, nau-dojamos kaip lentynos, ir kt. eng but, pateksi-te organik gyv oaz, kurioje tikrai uteks vietos atgauti jgas. Ar jums is bstas patinka taip, kaip ir mums?

  Sameero Tawdeo nuotraukos

  Pagrindins durys su medio apdaila, alvario upildu ir mozaikos apvadu.

  Architektai Nitinas Barchha ir Disney Davisas

  5

 • 6Arch i tektrA

  1

  23

  4

  5

  6

 • 7Arch i tektrA

  1. Buto planas.2. Svetains siena atbrail, oro kondicionieri,

  sienini vies ir senovini akmen kompozicija. Sdimos vietos prie lango.

  3. Lenktas baro stalas i skalno ploki ir akmens skaldos su besisukaniomis medinmis baro kdmis.

  4. Miegamasis medine grind danga ir lova, iaugania i grind.

  5. Spinta, kuri galima eiti. 6. Skliautuotos miegamojo balkono durys.7. Vonios kambar per vis plot puoia juoda mozaika.8. Pagal usakym pagaminta kriaukl ir

  bronzinis vamzdis. 9. Kiekviename ingsnyje takios formos.

  6

  7

  8 9

  7

 • 8Arch i tektrA

  Jurga grigien

  Kai Paramatos miestas Australijoje paskelb konkurs dviej prekybins paskirties ekologik dangoraii projektui parengti, Urban office Architecture ik atsak koncepcija The City Rises (Kylantis miestas), sujungiania du boktus ie savo kelion pradeda kaip vientisas organizmas, o kildami dang isiskiria.

  lYG SIAModVYNIAI

  8

 • 9Arch i tektrA

  Carlo Enzo Niujorko biuras sivaizdavo, kad is krinys ga-lt praplsti Paramatos aikt iaur ir tapti vieosios erdvs dalimi.

  Dviej biur bokt dizaino koncepcija, tapusi naujosios Paramatos simboliu, isiskiria vertikalia sukimosi krypti-mi ir projekcija prekybos centr.

  URbANISTIN KoNCEPCIJA. Pastatas projektuotas kaip viej erdvi tsa. Kratin pastato dal sudaro erdvs, skirtos judti auktyn ir emyn, udara stikline judjimo sistema (stiklinmis dutmis) sveiai gali pasiekti pasta-to vir. Kildami vir, lankytojai gali stabtelti visuome-ns reikmms pritaikytuose plduriuojaniuose kamba-riuose (juodosiose dse), kurie tarsi kabo ore.

  I tolo is krinys atrodo ir kaip vientisas, ir kaip du atskiri pastatai, o svarbiausia jis yra vie-osios erdvs dalis, o ne atribota izoliuota forma.

  ARCHITEKTRIN KoNCEPCIJA. ie du biur pastat boktai susilieja Siamo dvyni por, atspindda