Reklamos rinkos naujienos 2013 rugpj«tis

 • View
  223

 • Download
  7

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Reklamos rinkos naujienos 2013 rugpjūtis

Text of Reklamos rinkos naujienos 2013 rugpj«tis

 • reklamos rinka, 2013 rUGPJTis1

  ReklamosRinka2013 RUGPJTis

 • reklamos rinka, 2013 rUGPJTis2

  TV

  lnk aTsisako ini TaRnybos

  Koncerno MG Baltic valdomas Laisvas nepriklausomas kanalas (LNK) baig gamybini proces optimizavim naikinama ini tarnyba ir nuo spalio 1 d. visikai nelieka nuosavos TV laid gamybos

  i paslaug kanalas nuo iol pirks i nepriklausomos prodiuseri kompanijos. Tai rugpjio gale LNK ini tarnybos vadovo Rolando Aginto kurta mon ini studija.

  Portalo kalbintas R. Aginto skaiiuoja, kad jo steigta mon pilnu etatu darbins ne maiau 40 moni.

  http://www.delfi.lt/verslas/media/lnk-atsisako-ziniu-tarnybos.d?id=623375

  67#ixzz2ge1D7yoD

  Naujajai monei bus perduotos p. Aginto ir jo komandos kuriamos LNK laidos Labas vakaras, Lietuva, inios 18:45 ir 21:21, Kriminalin Lietuva ir Alfa savait. Prodiuseriai pristatys ir nauj produkt - Savaits kriminalai per Baltijos TV.

  Plaiau: http://vz.lt/article/2013/9/17/lnk-baigia-gamybos-procesu-optimizavima#ixzz2ge1a0d5y

  laTGa smoG kabelinei TeleViziJai: U ReTRansliUoJamas laidas TURs sUmokTi 177 TksT. lT

  Bendrov Init, valdanti tokio paties pavadinimo kabelin televizij Kaune ir Vinit Vilniuje, asociacijai LATGA privals sumokti daugiau kaip 177 tkst. Lt autorinio at-lyginimo.

  Taip nusprend Lietuvos apeliacinis teismas, siteisjusiu sprendimu patenkins LATGA pareikt iekin.

  Teismas i bendrovs Init autori teises ginaniai agentrai taip pat priteis 37 tkst. PVM, 10 tkst. palkan, 5,4 tkst. Lt sumokto yminio mokesio ir 5,2 tkst. Lt advokato pagalbos ilaid.

  Pasak teismo, autorinis atlyginimas mokamas u vie krini panaudojim juos paskelbiant (retransliuo-jant), jo dydis ir mokjimo tvarka nustatoma autorinse licencinse sutartyse, kurias krini naudotojai sudaro su autori teisi kolektyvinio administravimo asociacijomis.

  http://www.delfi.lt/verslas/media/latga-smoge-kabelinei-tel-evizijai-uz-retransliuojamas-laidas-tures-sumoketi-177-tukst-

  lt.d?id=62434109#ixzz2ge2kizDU

  TV3 aTnaUJino loGoTiP

  Naujj sezon kanalas TV3 pasitinka su atnaujinti enklu. Kaip sako Laura Blaeviit, bendrovs UAB Tele-3, valdanios TV3 kanal, generalin direktor, logotipo atnaujinimas iliustruoja darbo ir verslo evoliucij. Pasak Arvydo Rimo, Tele-3 krybos direktoriaus, naujojo TV3 logotipo spalvos simbolizuoja kanalo valum, energij, entuziazm ir krybikum.

  Tai ir viesos bei brandos spalva. Geltona simbolizuoja ne tik gyvybingum, optimizm, diaugsm ir draugikum, bet ir yra lietuviko aukso gintaro spalva. Visus apkabinantis ms simbolis Trejetas apjungia visu irovus. is naujas logotipas atspindi ms TV3 asmenyb, teigia p. Rimas.

  Plaiau: http://vz.lt/article/2013/9/2/tv3-atnaujino-logotipa#ixzz2ge3XLQQD

 • reklamos rinka, 2013 rUGPJTis3

  TV

  seimas Gali UdRaUsTi Reklam PeR lRT

  Kit savait Seimas ketina balsuoti dl statymo, draudianio reklamos per Lietuvos nacionalin radij ir televizij (LRT) transliavim. Kartu numatoma utikrinti LRT finansavimo i valstybs biudeto apimtis. Teisininkai atkreipia dmes, kad toks statymas prietarauja Konstitucijai. LRT faktikai nebegals gauti pajam i komercins reklamos, kurios dabar yra apie 15-20 mln. Lt per metus. Nacionalinio transliuotojo finansavimas i biudeto siekia beveik 50 mln. Lt per metus.Kartu statyme numatoma numatyti, kad LRT skiriam l i valstybs biudeto dydis kiekvienais metais sudaro 1,5% prajusi met faktini plauk i gyventoj pajam mokesio ir 1,3% prajusi met faktini plauk i akcizo pajam.Skaiiuojama, kad tai padidint LRT finansavim i biudeto iki 80-90 mln. Lt per metus.

  Plaiau: http://vz.lt/article/2013/9/13/seimas-gali-uzdrausti-reklama-per-lrt#ixzz2ge4CYCd3

  balTiJos TV PRiJUnGiama PRie lnk

  UAB Baltijos TV reorganizuojama ir prijungiama prie Laisvo nepriklausomo kanalo (LNK). Pastaroji perima ne tik visas Baltijos TV teises ir pareigas, bet ir bendrovs valdym. Niekas po reorganizacijos nesikeis. Baltijos TV prijungiama tam, kad bt optimizuoti valdymo procesai ir vykt sinergija, - V sak p. Sarakien.Paklausus, ar permus bendrovs valdym nebeliks jos vadov, p. Sarakien atsak: Gali likti BTV skyrius, ar panaus darinys.

  Plaiau: http://vz.lt/article/2013/9/18/baltijos-tv-prijungiama-prie-lnk#ixzz2ge4tnyiP

 • reklamos rinka, 2013 rUGPJTis4

  sPaUda

  TRedal lieTUVos RyTo GRUPs akciJ PeRka b.GUdelis

  Bankrutuojanio Snoro banko valdom 34 proc. didiausio alies dienraio Lietuvos rytas akcij ketinantis sigyti verslininkas Benas Gudelis sako matantis daug galimybi iniasklaidos versle ir norintis prisidti prie nepriklausomos spaudos ilaikymo. Bendrov Snoras Media, valdanti 34 proc. Lietuvos rytas grups akcij, parduodama Fragrances International antrinei bendrovei BIG group. Daugiau informacijos apie sandor banko Snoras bankroto administratorius Neilas Cooperis ada pateikti gavus Konkurencijos tarybos leidim, vykdius kitas sandorio slygas ir ubaigus pardavim proces.B.Gudelis teig, jog pasil didesn kain nei konkurentai. Kiek ketinama sumokti u akcij paket, B.Gudelis neatskleid. B.Gudelis teig, kad akcij paket sigysianti jo valdomos grups mon Big Group (didmenins prekybos mons Fragrances International valdoma mon kurta 2007 metais - Red.) specializuosis iniasklaidos versle. iniasklaidos sritis ne vien versl turiniam B. Gudeliui yra visikai nauja. Taiau pats verslininkas DELFI sak, kad tai nebus trumpalaik investicija.

  http://www.delfi.lt/verslas/media/lietuvos-ryto-akcijos-i-b-gudelio-rankas.d?id=62221961#ixzz2gZVv9W2G

 • reklamos rinka, 2013 rUGPJTis5

  internetas

  lieTUVi idJa: sUkURTas nUoTolinis Facebook Fan skaiiUoklis

  Prie daugiau nei metus laiko keli k tik studijas baig jaunuoliai pastebjo, kad daugelis moni, aktyviai besinaudojani Facebook, neturi galimybi meil savo fanams atvirai pademonstruoti u populiariausio pasaulyje socialinio tinklo rib.

  Taip kilo idja sukurti unikal Facebook fan skaiiuokl, kuris gatvse, prekybos centruose ar sunkiai prieinamose vietose leist verslo segmentui pasididiuoti savo turim fan skaiiumi, taip ireikiant jiems padk u prisijungim.

  Po pusmeio krimo LIKEBOX ivydo dienos vies ir tapo vienu pirmj pasaulyje socialini ranki, kurie Facebook fan skaii realiu laiku atvaizduoja u io socialinio tinklo rib bet kurioje pasirinktoje vietoje, kurioje yra interneto ryys.

  http://www.delfi.lt/mokslas/technologijos/lietuviu-ideja-sukurtas-nuotolinis-facebook-fanu-skaiciuoklis.d?id=62270139#ixzz2gZXEGUBU

  didieJi inTeRneTo PoRTalai iR aUGa, iR GRUmiasi

  Internete i liep, palyginti su birelio mnesiu, nar 4,5% daugiau vartotoj. Net 80% gemiusAudience tyrime dalyvaujani svetaini skaiiavo per mnes padidjus reali vartotoj skaii. Pirmasis trejetukas delfi.lt, 15min.lt bei lrytas.lt i liep, palyginti su bireliu, atitinkamai sulauk 11%, 9% ir 5% daugiau vartotoj. 2013 m. liepos rezultatus palyginti su pernai tuo paiu mnesiu augo pirmieji du portalai, o lryto.lt portale is rodiklis krito.

  Vertinant internaut praleist laik pirmajame portal trejetuke i liep, palyginti su 2012 m. tuo paiu mnesiu, labiausiai vir okteljo delfi.lt, neymiai pasistieb lrytas.lt, tuo tarpu 15min.lt internautai skait trumpiau.

  Plaiau: http://vz.lt/article/2013/9/9/didieji-interneto-portalai-ir-auga-ir-grumiasi#ixzz2gZXpXHGU

 • reklamos rinka, 2013 rUGPJTis6

  kiTa

  didJa baUdos U neleGali Reklam

  Pasikeitus Reklamos statymui ir sigaliojus naujoms iorins reklamos rengimo taisyklms, nuo i met rugpjio 22 d. Vilniaus mieste gauti leidim reklamai dabar galima greiiau, o statym paeidjams baudos iaugo dvigubai, pranea sostins savivaldyb.

  Taip pat sugrietinta atsakomyb u Reklamos statymo nustatyt iorins reklamos reikalavim nesilaikym. Reklamins veiklos subjektams gali bti skiriama bauda nuo 1.000 Lt iki 10.000 Lt. Anksiau skiriamos baudos buvo perpus maesns.

  Plaiau: http://vz.lt/article/2013/9/3/dideja-baudos-uz-nelegalia-reklama#ixzz2gZYPewNA

 • reklamos rinka, 2013 rUGPJTis7

  Reklama

  ReklamUoToJ ToP 20 (GRoss, mln. lTl)

  2013 rugpjtis 2012 rugsjis - 2013 rugpjtis

  2013 m. rugsjo mn. 20-tuke atsirado 3 nauji reklamuotojai lyginant su vis prajusi met pirmuoju 20-tuku: IKEA TRADING SERVICES, JYSK, MARS.IKEA aktyvumas buvo fiksuotas naujos parduotuvs atIdarymo proga, o JYSK matyt taip reagavo naujo stipraus konkurento atjim rink.I 20-tuko pasitrauk CAMELIA, VYTURYS-UTENOS ALUS ir UNILEVER

  1,0

  1,0

  1,1

  1,2

  1,2

  1,3

  1,3

  1,4

  1,6

  1,6

  1,7

  2,2

  2,6

  3,2

  3,2

  3,3

  3,7

  4,0

  4,2

  7,4

  JYSK

  FERRERO

  MCB FINANCE GROUP

  NORFOS MAMENA

  IKEA TRADING SERVICES

  OLIFJA

  EUROVAISTIN

  LOREAL

  KRAFT FOODS

  MARS

  RECKITT BENCKISER

  4FINANCE

  OMNITEL

  BIT

  PALINK

  PROCTER&GAMBLE

  MAXIMA LT

  HENKEL

  STUDIO MODERNA

  TELE2

  9,5

  11,8

  11,8

  12,1

  12,9

  13,2

  13,2

  13,4

  16,2

  18,6

  19,6

  21,1

  21,8

  23,3

  26,7

  27,5

  29,0

  29,7

  41,2

  64,1

  CAMELIA

  MCB FINANCE GROUP

  NORFOS MAMENA

  VYTURYS-UTENOS ALUS

  FERRERO

  LOREAL

  KRAFT FOODS

  EUROVAISTIN

  RECKITT BENCKISER

  OLIFJA

  UNILEVER

  4FINANCE

  PALINK

  BIT

  HENKEL

  OMNITEL

  MAXIMA LT

  PROCTER&GAMBLE

  STUDIO MODERNA

  TELE2

 • reklamos rinka, 2013 rUGPJTis8

  PReks enkl ToP 20 (GRoss, mln. lTl)

  2013 rugpjtis

  0,7

  0,7

  0,7

  0,8

  0,8

  0,8

  0,9

  1,0

  1,1

  1,1

  1,2

  1,2

  1,3

  1,5

  1,6

  2,5

  3,1

  3,2

  3,7

  4,3

  KINDER

  EUROVAISTIN

  LABAS

  CROCS

  DORMEO

  JACOBS

  GARNIER