SPI/LOKALNA RIZNICA - TIM4PIN 2015. 5. 9.¢  SPI/Lokalna riznica je jedinstveni informacijski sustav

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of SPI/LOKALNA RIZNICA - TIM4PIN 2015. 5. 9.¢  SPI/Lokalna riznica je jedinstveni...

 • TI M

  4P IN

  M A

  G A

  Z IN

  • s

  vi ba

  nj •

  2 01

  3.

  TI S

  K A

  N IC

  A -

  P O

  ŠT A

  R IN

  A P

  LA Ć

  E N

  A U

  P O

  ŠT I 1

  00 00

  Z A

  G R

  E B

  BROJ 5 • 2013

  www.spi.hr

  ...Zakon o proračunu svojim odredbama još od 2003. godine postavlja zahtjev da se na razini jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave razvijaju sustavi riznica uspostavljanjem jedinstvenog računa riznice te uvođenjem mehanizama praćenja i upravljanja prihodima i rashodima na razini općine, grada, županije i njihovih proračunskih korisnika. Tako je člankom 60. utvrđeno da proračunski korisnici imaju samo jedan račun koji je sastavni dio jedinstvenog računa riznice. Isto tako bi se u skladu sa člankom 48. i 51. svi prihodi proračunskih korisnika trebali uplaćivati na račun riznice...

  SPI/LOKALNA RIZNICA

  SPI/Lokalna riznica je jedinstveni informacijski sustav koji povezuje korisnika s nadležnim proračunom te omogućava što jednostavniju, bržu i kvalitetniju suradnju, što potvrđuju i naši zadovoljni korisnici među kojima je 5 županija, 24 grada te preko 380 proračunskih korisnika.

  Informatičko rješenje u skladu sa Zakonom o proračunu je

  ZNAČAJKE SPI/LOKALNE RIZNICE:

  SPI

  N A

  K LA

  D N

  IK : T

  IM 4P

  IN , U

  LI C

  A G

  R A

  D A

  V U

  K O

  VA R

  A 2

  37 A

  , 1 00

  00 Z

  A G

  R E

  B °

  W W

  W .T

  IM 4P

  IN .H

  R °

  E -M

  A IL

  : C E

  N TA

  R @

  TI M

  4P IN

  .H R

  • Lokalni izbori i fi nanciranje stranaka

  • Strateško planiranje 2014.-2016. • Otplata duga i otpis

  potraživanja

  • Devizna plaćanja u riznici • Europski semestar • Novine u Zakonu o sudovima

  Ne propustite Školu proračunskog

  računovodstva u svibnju i

  specijalizirane radionice u lipnju!

  ISSN 1848-7610

  9 7 7 1 8 4 8 7 6 1 0 0 2

 • Datum:

  R. br. Opis Cijena/kom Komada Ukupna cijena

  1. Fiskalna odgovornost - popunjavanje upitnika 235,00 kuna

  NAPOMENA: Za naručenih 5 i više komada knjige ostvaruje se popust od 20%.

  Prilikom plaćanja, u “poziv na broj” upisati: Model:

  OIB pravne osobe - 52 00

  Žiro račun: 2340009-1110546815 IBAN: HR33 2340 0091 1105 4681 5

  Svrha uplate: Kupnja knjige Fiskalna odgovornost

  kontakt broj:

  tel:

  fax: potpis i žig naručitelja

  Narudžbenica broj ________

  FISKALNA ODGOVORNOST - popunjavanje upitnika, sastavljanje planova i izvješća -

  Ivana Maletić, Ivana Jakir Bajo, Ana Zorić, Danijela Stepić i Davor Vašiček

  Osigurajte primjerak izdanja koje vam je neophodno za popunjavanje upitnika o iskalnoj odgovornosti!

  FISKALNA ODGOVORNOST – popunjavanje upitnika, sastavljanje

  planova i izvješća

  Autori: Ivana Maletić, Ivana Jakir-Bajo, Ana Zorić, Danijela Stepić i Davor Vašiček

  U ovoj knjizi autori koji su izravno radili na harmo nizaciji hrvatske inancijske regulative s europskim načelima i pra- ksom detaljno opisuju sadržaj i značenje svakog od pitanja u Upitniku o iskalnoj odgovornosti, dokaze koji se mogu kori- stiti za odgovore na pitanja, daju primjere planova otklanja- nja slabosti i nepravilnosti te primjere izvješća o otklonjenim slabostima i nepravilnostima. Daju se i upute unutarnjim re- vizorima za sastavljanje Mišljenja uz Izjavu.

  Uz knjigu dobivate i CD s uputama Ministarstva inancija, procedurama, primjerima planova i izvješ ća, obrascima testiranja za pojedina pitanja i Predmetom.

  Cijena izdanja s CD-om: 235,00 kuna (uključen PDV)

  Narudžbe možete slati na mail adresu centar@tim4pin.hr ili naručiti pozivom na neki od telefona Centra: 01/5531755, 01/5531335, 099/3037677, 099/3037678.

  Naziv: ________________________________________

  Ime odgovorne osobe: ________________________

  Adresa: _______________________________________

  OIB: __________________________________________

  Žiro-račun: ___________________________________

  E-mail: _______________________________________

  TIM4PIN d.o.o. za savjetovanje Ulica grada Vukovara 237A, 10000 Zagreb

  tel: 01/553 1755, fax: 01/553 1335 mob: 099/303 7677, 099/303 7678

  centar@tim4pin.hr www.tim4pin.hr

  TIM4PIN – Centar za razvoj javnog i neprofi tnog sektora najavljuje ŠKOLU RAČUNOVODSTVA

  ZA PRORAČUNE I PRORAČUNSKE KORISNIKE Cilj programa: Upoznati i usavršiti polaznike u znanjima o sustavu proračuna, proračunskim procesima,ekonom-

  skim i inancijskim kategorijama u javnom sektoru, računovodstvenim praćenjem poslovanja JLS i proračunskih korisnika, inancijskim izvještavanjem, inancijskim upravljanjem, iskalnom odgo- vornošću i izradom inancijskog plana/proračuna

  Namjena: Računovođama i inancijskim djelatnicima proračunskih subjekata, čelnicima na operativnim razinama, in- ternim revizorima i kontrolorima, ostalim zainteresiranima U Hrvatskoj djeluje oko 4.000 proračunskih subjekata u različitom djelatnostima i u različitim pravnim oblicima. Svi subjekti pri- mjenjuju propisani sustav računovodstva i inancijskog izvještavanja. Ovaj je sustav složen zbog višestruke svrhe inancijskog izvještavanja, a poglavito zbog složenosti proračunskih procesa koje primjenjuje. Sve većim uključivanjem proračunskih subjekata u porezni sustav nameće se potreba ustrojavanja i izdvojenih računovodstvenih evidencija. Računovodstveni proces u uskoj je vezi s procesom planiranja i praćenja izvršavanja inancijskih planskih dokumenata, a također u uskoj je korelaciji s dokazivanjem i- skalne odgovornosti čelnika proračunskih subjekta. U Hrvatskoj se ne provodi sustavna izobrazba za obavljanje računovodstvenih poslova te se ova edukacija ocjenjuje vrlo potrebnom i društveno korisnom. Polaznici će steći dodatna i ažurirati svoja znanja nužna za dobro inancijsko upravljanje, planiranje aktivnosti, praćenju inancijske e ikasnosti i zakonitosti u kontekstu iskalne odgovor- nosti, sastavljanju i razumijevanju inancijskih izvještaja i izradi proračunskih planskih dokumenata. Trajanje programa: 25 sati/3 dana/9,30-16,30h Cijena: 3.000 kn (uključuje PDV i pisane materijale)

  Program škole: 1. Obilježja i funkcije sustava proračuna 2. Osnove uspostavljanja iskalne odgovornosti 3. Financijsko upravljanje 4. Osnovna obilježja i načela računovodstva – instrumenti i regulatorni okvir 5. Priznavanje i mjerenje imovine 6. Priznavanje i mjerenje prihoda i rashoda 7. Povezanost među ekonomskim kategorijama 8. Sadržaj i proces upravljanja, iskalna odgovornost, programi i aktivnosti proračunskih subjekata, izrada inancijskog

  plana – praktični primjeri 9. Planiranje proračuna – propisana metodologija i sustav klasi ikacija, planiranje novčanih tokova – praktični primjeri 10. Računovodstveno evidentiranje ne inancijske dugotrajne i kratkotrajne imovine, te povezanih prihoda i rashoda–

  praktični primjeri 11. Računovodstveno evidentiranje vrijednosnih papira, danih i primljenih zajmova, depozita, vlasničkih udjela– prak-

  tični primjeri 12. Računovodstveno evidentiranje prihoda iz proračuna, prihoda prema posebnim propisima, prihoda od imovine, vla-

  stitih i ostalih prihoda– praktični primjeri 13. Računovodstveno evidentiranje rashoda za zaposlene, inancijskih i materijalnih rashoda, te povezanih obveza, ras-

  hoda za donacije i ostalih rashoda – praktični primjeri 14. Vlastiti izvori od osnivača, revalorizacijska rezerva, rezultat poslovanja i izvanbilančni zapisi – praktični primjeri 15. Financijski izvještaji – načela i redoslijed sastavljanja. Račun prihoda/primitaka i rashoda/izdataka. Bilanca. P-VRIO.

  NT. Bilješke uz inancijske izvještaje. Povezanost inancijskog izvješćivanja i inancijskog plana/proračuna. Sudionici po završetku škole dobivaju uvjerenje o pohađanju programa stručnog usavršavanja.

  Predavači: mr. sc. Ivana Maletić i dr. sc. Davor Vašiček sa ekspertnim suradnicima iz Ministarstva inancija i akademske zajednice

  Mjesto i vrijeme održavanja: Zagreb, 20. - 22. 5. 2013. Uplate se izvršavaju na žiro-račun TIM4PIN d.o.o. za savjetovanje broj: 2340009-1110546815, s pozivom na broj OIB-40, model 00.. Prijave: 01/5531-755 (fax i tel), 01/5531-335 (tel), 099/303-7677, 099/303-7678 te na e-mail: centar@tim4pin.hr Posjetite našu internet stranicu na www.tim4pin.hr te se prijavite on-line.

 • 1TIM4PIN MAGAZIN 5/2013.

  PISMO GLAVNOG UREDNIKA

  Poštovani čitatelji!

  Stigao je i mjesec svibanj! Mnogi kažu, najljepši mjesec u godini. Što se vremena tiče, zaista ne možemo imati prigovora. Međutim, javnu scenu su početkom mjeseca najsnažnije obilježili sindikalni prosvjedi na glavnom zagrebačkom Trgu. Svih pet sindikalnih središnjica: SSSH, NHS, Matica, URSH i HUS okupili su dvadesetak tisuća prosvjednika, koji su izrazili svoje negodovanje smjerom vladine politike! U demokratskim društvima ovakvi događaji ne predstavljaju poseban spektakl, i uobičajeni su način javnog izražavanja stavova. Prihvatimo da je i to dio naše realnosti. Pažnju javnosti također, privukao je i nedavno održani, neuspjeli referendum u