Riznica obmana_odlomak

 • View
  25

 • Download
  3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Riznica obmana_odlomak

Text of Riznica obmana_odlomak

 • RIZNICA OBMANA

  Laovi, obmanjivai, varalice i neobine istinite prie o najveim lukavstvima,

  podvalama i prevarama u istoriji

  Majkl Farkvar

  PrevelaMilica Cvetkovi

 • Copyright Michael Farquahar, 200Translation Copyright 2008 za srpsko izdanje, LAGUNA

  Naslov originala

  Michael FarquaharA Treasury of Deception

  Mami i tati, koji su mi uvek (osim o Deda Mrazu)

  govorili istinu.

 • Sve to obmanjuje moe se nazvati opinjavajuim. Platon

 • 8

  L epota je istina, pisao je Kits, a istina lepota. Istorija je, meutim, nagrena, ak izobliena obmanom. Potraga za istinom, najvea ambicija oveanstva, zauvek je kompromitovana za raun neposrednijih obzira uzgred, nisu svi ti obziri podli. Varanje Hitlera, na primer, moda je spaslo civilizaciju. Uestano rtvovanje sopstvenih ideala predstavlja bitni deo ljudske prirode, a velike lai tokom istorije raznolike su i iznijansirane kao i samo oveanstvo.

  Vekovima je Vatikan polagao pravo na vei deo Evrope zbog besmisleno falsifikovanog dokumenta poznatog kao Konstantinovo zavetanje. Godine 11. naunici na glasu proglasili su takozvanog piltdaunskog oveka neoborivim dokazom karike koja nedostaje izmeu majmuna i oveka, iako se ispostavilo da je re o nezgrapnoj meavini lobanje srednjovekovnog Engleza i viline kosti orangutana. Hitler nikada nije pisao dnevnik. Anastasija nikada nije pobegla boljevicima. Nostradamus nije imao blagog pojma o budunosti. A Bil Klinton je uistinu imao seksualnu vezu s onom gospoicom Louinski.

  Nazovite ovo istorijskom riznicom samozvanaca, arlatana i laova. Ili ga nazovite lukavstvom: prividan izgovor za knjigu bez prave vrednosti, osim razdragane svetkovine umetnosti obmane. Neke od pria e vam moda biti poznate. Oprostite na prepriavanju, ali bez njih nijedna zbirka obmana ne bi bila kompletna. Mnoge su odbaene iz anala Zapadne civilizacije, kao izraz autorovog alosnog nepoznavanja Istonog sveta. Na kraju, i to je najvanije, iako je ovo antologija lai, svaka pria je istinita!

  Uvod

 • 10 11

  Nostradamus: prevara stole

  Prvi deo

  KOLOSALCI

  Svi likovi ove riznice obmana mogu s pravom da dobiju naziv kolosalci, meutim, oni koji se pojavljuju u ovom delu knjige ne uklapaju se potpuno u odreene kategorije s ostalima. Oni su, naravno, svi bili prevaranti, ali svaki od njih je posedovao jedinstven dar za laganje.

 • 12 13

  A ko je Nostradamus bio takva sveznalica, zbog ega nije dao znak svom voljenom kralju da bi mu bilo pametno da izostane s turnira na kome e poginuti 1. godine? Umesto toga, uveni vidovnjak iz esnaestog veka, roen kao Miel de Notr Dam, napisao je poslanicu posveenu Anriju II u svojoj knjizi proroanstava Stolea i predskazao velike dogaaje tom francuskom monarhu. Iao je ak tako daleko da kralja nazove nepobedivim. Ubrzo posle toga, Anri je umro kao rtva udljive nesree u vitekoj borbi. Meutim, Nostradamus je posle toga procvetao pod pokroviteljstvom udovice kralja Anrija, Katarine Medii. Zahvaljujui lakovernim sledbenicima, puna etiri veka cveta i dalje.

  Kroz priblino hiljadu katrena koji ine Stolea, Nostradamusu se pripisuje irok opseg predvienih nesrea, od velikog poara u Londonu do uspona Hitlera. Metod kojim se koristio pri pisanju svojih predskazanja i nain na koji su ih tumaili oni koji su mu verovali predstavljaju udo sistematskog obmanjivanja i nepokolebljive vere. Prevara koju je moda najjasnije artikulisao uveni raskrinkava Dejms Randi Neverovatni, sastoji se u tome da se izrekne mnogo

  1

  arlatanova mrea

 • Majkl Farkvar1 Riznica obmana 1

  toga, da se sve upakuje u dvosmislen jezik i dopuni sa to je mogue vie simbola i alegorija. Oni koji su spremni da poveruju mogu posle iz ovih izjava da izvlae skoro neogranienu koliinu znaenja i istina.

  Don Hod, na primer, divi se Nostradamusovoj izuzetnoj sposobnosti u veem broju knjiga. Vrhunac dosee s ovim katrenom:

  Religija s imenom mora pobedieSektu sina Adalunkatifa,Svojeglava alosna sekta e se plaitiDvojice koje su ranili A i A.

  Ovo se, naravno, odnosi na libijskog despota Muamera Gadafija, provaljuje iz Hoda. Adalunkatif je oigledno anagram imena Gadafi Luna (iako ovde nema mesta dodatnom slovu t), to on prevodi u Gadafi Mesec. Karakteristika Meseca je srp, to je sluajno i simbol Islama. Zatim, tu je i ovaj katren koji je posluio da se pokae maestrovo predvianje zveri iz Berlina:

  Zveri besne od gladi preplivae reke,Veina vojske bie protiv donjeg Dunava.Onaj Veliki bie dovuen u gvozdenom kavezuDok dete brat nita nee primetiti.

  Latinsko ime za donji Dunav, koje je korieno u rimskim mapama iz epohe, jeste Hister, to zvui tako slino rei Hitler da su nostradamusovci postali ekstatini otkako su otkrili ovu (beznaajnu) vezu. Pre toga, ova strofa je primenjivana na tursko osvajanje ove oblasti, a taj dogaaj se zgodno odigrao pre nego to je Nostradamus napisao Stolea. Ovo je sigurno sredstvo da se dobije zagarantovano uspeno predskazanje.

  Kako su kataklizmiki dogaaji bili njegova jaa strana, Nostradamus je predvideo i kraj sveta. Interpretacije kada e to da se dogodi, meutim, obuhvataju razdoblje u opsegu od 1. do 000. godine. Nemogue je ovo precizno odrediti jer je Nostradamus znao najvanije pravilo predskazivanja: po svaku cenu izbegni svaku odreenost.

 • 1 Riznica obmana 1

  Ime mu je ostalo nepoznato do dananjih dana, ali ovek koji je sebe zvao Dord Psalmanazar izveo je jedno od najimpresivnijih i najuspenijih lukavstava svih vremena. U Londonu se obreo 10. godine, izdajui se za roenog Formoanina. Iako nikad nije priao ni blizu tom ostrvu (dananjem Tajvanu, koji je u to doba bio uglavnom neistraen), uzbuenoj publici je priao kako je lan vladarske porodice Formoze, odakle se probio do Japana a zatim u spoljni svet. Njegova knjiga Istorijski i geografski prikaz Formoze pruala je razraene pojedinosti i crtee odevanja, kulture, religije i obiaja na Formozi sve odreda izmiljotine. U nju je ak uneo i formoansku abecedu.

  Psalmanazar je postao senzacija u Evropi. Knjiga mu je postala hit i prevedena je na vie jezika. Nauna drutva su opinjeno pratila njegova predavanja. Formoza, kako ju je on opisao, bila je udno i okrutno drutvo, u kome je ovek mogao jednostavno da proglasi svoju enu preljubnicom pa da joj odrubi glavu i pojede je. Svake se godine, priao je on, osamnaest hiljada deaka uzrasta do devet godina rtvuju formoanskom boanstvu, a kanibalizam se ilo upranjava. Govorio je da korienje zmijske krvi omoguava veini Formoana da ive preko sto godina.

  Kad bi neko osporio Psalmanazarove tvrdnje, on je pribegavao strategiji uporne tvrdoglavosti. Sve to sam ikada potvrdio u razgovoru, kasnije je zapisao, samo nekolicini i samo ono to je bilo tako neverovatno, ak besmisleno, nikad ne treba da se menja ili osporava u pisanju. Tako sam jednom, nesmotreno u razgovoru, broj godinje rtvovanih deaka napumpao na osamnaest hiljada, ali nisam se dao ubediti da taj broj smanjim, mada sam shvatao nemogunost tako malog ostrva da svake godine izgubi toliko stanovnika a da ne postane nenaseljeno, ve sam naveo da je stanovnitvo toliko glupo da se povinuje tome.

  Psalmanazarova smicalica je bila tako uspela da ga je londonski biskup poslao u Oksford, gde je trebalo da studira i predaje fomoansku istoriju, a anglikanska crkva mu je naruila prevod Starog i Novog zaveta na njegov maternji jezik. Kroz nekoliko godina, meutim, ova arada je poela da se kruni, a njen izvrilac je postao optereen griom savesti, kao i opakom zavisnou od opijuma. Njegovi mueniki memoari, objavljeni dve godine po njegovoj smrti 13, otkrili su itavu obmanu ali ne i njegov pravi identitet.

  2

  Sklonost prevarama

 • 18 Riznica obmana 1

  G odina 182. je godina velikog naunog napretka. Dosef Henri je otkrio oscilatorni karakter elektrinog pranjenja, a Kristijan Dopler dao svoje ime efektu pokretnog izvora zvunih talasa. Iznet je Prvi zakon termodinamike a etar je upotrebljen prvi put kao anestetik u hirurgiji. Brodovi pokretani parom krstarili su vodama Amerike, to je bio podvig nezamisliv samo nekoliko godina ranije, a kraljica Viktorija je dala kraljevsko odobrenje za nov nain transporta poto se prvi put povezla vozom.

  Nauka i tehnologija kao da su carovale te 182, ali iste godine kad je oveanstvo zapanjujue napredovalo, P. T. Barnum, samozvani Princ varalic, razmetljivo je izloio prevaru zvanu Morska sirena sa Fidija. Hiljade ljudi je ekalo u redu da vidi glavu i torzo uginulog majmuna nakalemljene na rep isuene ribe. Kako izgleda, gutali su udno kao i uvek svaku kojetariju koja im je pruena. U emu je stvar? Zar ljudi koji ive u doba prosveenosti ne bi trebalo da budu bar malo mudriji? E pa, to nije obavezno.

  Neki istoriari tvrde da ljudi upravo zbog vrtoglavog stepena napretka postaju tako lakoverni. Navala novih otkria uinila je skoro sve moguim. Zbog ove siline bilo je mogue da providni

  lanci njujorkog Sana o ivotu na Mesecu postanu uverljivi (pogledati Drugi deo, poglavlje etvrto). A to je nalivalo vodu na Barnumovu vodenicu. U svakom zlu ima neeg dobrog, navodno je govorio i kao ivotnu misiju sebi odredio da olaka ljude tog dobra.

  Ovaj udesni zabavlja i umetnik prevare debitovao je 183. s prikazivanjem postarije crnkinje po imenu Dojs Het, koju je nazvao zapanjujua i najzanimljivija retkost sveta. Njoj je 11 godina, rastrubio je Barnum, a bila je dadilja nikom drugom do Dordu Vaingtonu kad je bio beba. Majstor publiciteta, Barnum je u Njujorku okupio ogromnu publiku uz pomo letaka, plakata i objava u novinama u kojima ju je najavljivao kao najstariji primerak moralnosti na koji e Amerikanci ikada naii, kao prvu osobu koja je oblaila oca nacije.

  Prikazivanje Dojs Het ponjelo je takav uspeh u Njujorku da je Barnum s njom napravio turneju po Novoj Engleskoj kako bi poastila iru javnost priama o malom Dordu i porodic