Click here to load reader

Semantik och pragmatik 1. Introduktion

 • View
  84

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Jordan Zlatev. Semantik och pragmatik 1. Introduktion. Översikt. Vad är semantik och pragmatik? Semantik och semiotik: språklig betydelse och betydelse i allmänhet Fyra typer av semantiska teorier: strukturalistiska/typologiska, logiska/denotationella konceptuella/kognitiva - PowerPoint PPT Presentation

Text of Semantik och pragmatik 1. Introduktion

 • Jordan Zlatev

  *

 • Vad r semantik och pragmatik?Semantik och semiotik: sprklig betydelse och betydelse i allmnhetFyra typer av semantiska teorier: strukturalistiska/typologiska,logiska/denotationellakonceptuella/kognitivapragmatiska/integrerandeKursens struktur

  *

 • http://www.sil.org/linguistics/GlossaryOfLinguisticTerms/Here are two senses for semantics:1. Semantics is, generally defined, the study of meaning of linguistic expressions. 2. Semantics is, more narrowly defined, the study of the meaning of linguistic expressions apart from consideration of the effect that pragmatic factors, such as the following, have on the meaning of language in use:Features of the context Conventions of language use The goals of the speaker

  Jf. Satsen/ordet X betyder... vs. Med detta menar jag att...*

 • Semantik bred: studiet av sprklig betydelse Semantik snv: studiet av sprklig betydelse som (i stort) inte r beroende av kontextenPragmatik: studiet av sprklig betydelse i frhllande till en specifik kontext

  *

 • (1) Jag ska komma till dig i natt!Kontext 1: Romeo talar med Julia(2) Jag ska komma till dig i natt!Kontext 2: Dracula talar med ett tilltnkt offerDen semantiska betydelsen (innebrden) i (1) och (2) r identisk, men den pragmatiska r inte. Frga: Vilka skillnader i pragmatisk betydelse finns det mellan (1) och (2)?

  *

 • *Semantiken (i bred bemrkelse) r inte en modul eller en niv i lingvistiken utan knyter samman alla niver, fr sprk r framfr allt ett huvudsakligen konventionellt system fr frmedling av betydelser (i en kontext)

  NivLingvistisk gren Semantisk definitionExempelLjudFonologiMinsta betydelseskiljande enhetdam vs. damm/A:/ vs. /a/OrdMorfologiMinsta betydelsebrande enhetHund+ar HUND, PLURALSatserGrammatikFullstndiga tankar (propositioner) och deras bestndsdelarKalle (Agent) kysser (Handling) Maria (Patient)TextDiskursanalysSammanhngande flde av propositionerHan gick ut fr att (ORSAK)han var trtt.

 • *

  Type of meaningRelationExamplesDirect (not mediated) meaningX is intrinsically meaningful for S(ubject)X = food, partner, offspring Indirect (sign mediated) meaning 1: Index (based on contiguity)Y is spatiotemporally connected to X for S (but is differentiated from it)Y = smoke, X = fire Y = trace, X = animalIndirect meaning 2: Icon (based on simlarity)Y resembles X for S (but is not confused with it)Y = picture X = real or imagined objectIndirect meaning 3: Symbol (based on convention, agreement)Y is mutually known to denote (a concept for) X by (at least) S1 and S2Y = chair, X = CHAIRY = Kalle+loves+MiaX = LOVE(KALLE, MIA)

 • Ogden & Richards (1923) The Meaning of Meaning. betydelse

  uttryckreferentBeroende p olika grader av fokus p de tre olika sidorna av triangeln, och hur de tolkas, kan vi skilja mellan fyra olika typer av semantiska terorier.*

 • signifi,value (Saussure)sense (Lyons)semantic form (Hjelmslev)

  signifiantsoundform matter, substanceexpression Each language, from the point of view of another language, may be arbitrary in its classifications. (Boas 1966, in Saeed 2003:41-42), linguistic solipsism (Saeed), och (extrem) relativism*

 • sense Sinn (Frege)intension (Carnap)intension

  denotationsymbol extensionexpressiondenotatumsentencereference Bedeutung (Frege)extension (Carnap) Fokus p korrespondens (sanning) mellan sprket och vrlden Subjektiva aspekter av betydelse (avsikter, mentala frestllningar...) r irrelevanta. Semantisk objektivism (semantics from a Gods eye view) *

 • mental representation concept(ualization)(image-)schema (Lakoff, Johnson)denotation (Nelson)

  expressiongroundingBetydelse blir primrt subjektiv och individuell eller naturaliserad som hjrnaktivitet: (neuro)solipsism!*

 • speaker meaning (Grice) illocutionary force (Austin)intention

  SPEAKERsemantic and grammatical conventions (semantics narrow definition)

  contextutterancelocutionary act (Ausitn)referencereferent

  LISTENER comprehension perlocutionary act (effect) (Austin)*

 • *

  DatumTemaFormLitteraturLrare27/1 15-17IntroduktionFrelsningKap 1-2JZ & L-H30/113-15Ordbetydelse(Uppgift 1)Frelsning +Projektarbeten presenterasKap 3JZ3/215-17Satser och situationer IFrelsningKap 5L-H6/213-15Satser och situationer II(Uppgift 2)FrelsningKap 6L-H10/213-15Logisk semantik(Uppgift 3)FrelsningKap 4JZ17/215-17Konceptuell semantikFrelsningKap 9L-H20/213-15Debatter inom semantik och pragmatikDiskussion kring projektarbetenJZ & L-H24/213-15Kognitiv semantik(Uppgift 4)FrelsningKap 2,11JZ27/213-15Pragmatik: deixis, inferenserFrelsningKap 7JZ3/313-15Pragmatik: talhandlingar(Uppgift 5)FrelsningKap 8JZ6/313-15Semantik och pragmatik i ett bredare perspektivFrelsningJZ & L-H