BML 3083 SEMANTIK & PRAGMATIK

 • View
  300

 • Download
  4

Embed Size (px)

Text of BML 3083 SEMANTIK & PRAGMATIK

 • 8/10/2019 BML 3083 SEMANTIK & PRAGMATIK

  1/24

 • 8/10/2019 BML 3083 SEMANTIK & PRAGMATIK

  2/24

  PENGHARGAAN

  Pertama sekali, saya ingin mengucapkan syukur kepada Tuhan kerana dengan izin-Nya,

  tugasan ini dapat disiapkan tepat pada masanya. Dalam menyiapkan tugasan ini saya mendapat

  sokongan dan bantuan daripada pelbagai pihak yang bersungguh-sungguh dalam membantu saya

  supaya dapat menyiapkan tugasan ini dengan jayanya..

  Saya ingin menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Encik Abdullah

  bin Yusof kerana membantu saya dalam memberikan maklumat dan penjelasan yang sejelasnya

  untuk membuat tugasan ini.

  Tidak ketinggalan juga penghargaan untuk rakan-rakan guru yang turut sama membantu

  dari segi memberi tunjuk ajar dan idea dalam usaha untuk memahami dan menyiapkan tugasan

  yang diberikan mengikut had masa yang ditetapkan.

  Saya juga merakamkan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat secara

  langsung ataupun tidak langsung sepanjang usaha saya menyiapkan tugasan ini.

  Sekian, terima kasih.

 • 8/10/2019 BML 3083 SEMANTIK & PRAGMATIK

  3/24

  Kandungan

  Bilangan Perkara Muka surat

  1 Pengenalan 1

  2 Kajian lepas 2

  3 Metodologi kajian 7

  4 Analisis data 10

  5 Kesimpulan 19

 • 8/10/2019 BML 3083 SEMANTIK & PRAGMATIK

  4/24

  Pengenalan

  Peribahasa merupakan salah satu cabang sastera lama yang tak lapuk di hujan dan tak lekang di

  panas. Hampir setiap bangsa mempunyai bentuk-bentuk peribahasanya sendiri dan

  mencerminkan watak bangsa tersebut. Lebih tua sesuatu bangsa itu, lebih banyak dan lebih

  klasik pula peribahasanya. Bukan kita sahaja yang tidak dapat membuat garis sejak bilakah

  peribahasa itu mula-mula digunakan malah bangsa-bangsa lain juga tidak ada yang dapat

  membuat ketentuan tentang masa munculnya peribahasa itu di tengah-tengah masyarakat

  bangsanya. Walaupun demikian, satu perkara yang sudah pasti ialah bahawa peribahasa itu sama

  tuanya dengan bahasa sesuatu bangsa dan peribahasa mula-mula digunakan apabila bangsa

  manusia mulai mengenal peradaban, ketika organisasi kehidupan perlu diatur, batas antara yang

  baik dengan yang buruk perlu diadakan, untuk menjadi pendinding tatatertib pergaulan dan

  perhubungan hidup sesama manusia. Pada ketika itu, segala tamsil yang dapat diambil dari alam

  dijadikan perbandingan, segala renungan yang lahir daripada peristiwa kehidupan diucapkan

  kembali berulang-ulang sehingga berkesan tamsil dan renungan itu sebagai hukum hidup,

  sebagai undang-undang yang berlaku dalam masyarakat. Contohnya dapat kita ambil daripada

  adat perpatih di Minangkabau dan di negeri Sembilan iaitu adat bersendi syarak, syarak bersendi

  adat yang sampai sekarang ini masih utuh dipergunakan.

  Sepanjang yang kita ketahui, peribahasa itu berasal daripada tiga sumber. Sumber

  pertama ialah rakyat jelata yang mencipta peribahasa melalui pengalaman hidupnya, sumber

  kedua ialah orang-orang arif bijaksana yang mengeluarkan ungkapan kata-kata hasil daripada

  renungannya dan sumber ketiga ialah kitab suci. Kalau kita kaji kembali semua peribahasa itu

  satu persatu maka terasa kepada kita betapa luasnya renungan dan fikiran leluhur kita yang telah

  lalu itu ketika menyusun tatatertib hidup sehingga sebahagian besar daripada hasil renungan dan

  fikiran mereka itu masih boleh kita pergunakan sekarang ini walaupun ada beberapa di antaranya

  yang sudah tidak sesuai lagi dengan zaman dan kemajuan ilmu pengetahuan.

  Setiap peribahasa itu ada dengan riwayatnya tersendiri. Peribahasa baru seperti unta

  menyerahkan diri kalau bukan peribahasa Arab sudah tentu ada perkaitannya dengan seorang

  haji yang baru pulang dari Mekah. Dia melihat unta yang patuh kepada gemabalanya itu seperti

  1

 • 8/10/2019 BML 3083 SEMANTIK & PRAGMATIK

  5/24

  seorang hamba yang patuh mengikut perintah tuannya. Daripada contoh itu, ternyata kepada kita

  bahawa setiap aliran hidup dalam masyarakat pada waktu itu ikut serta memberi sumbangan

  memperkaya perbendaharaan peribahasanya yang akan menjadi undang-undang hidup mereka.

  Peribahasa kita kaya sekali sebab di dalamnya terkumpul segala macam aspek hidup, sejak

  pemburu yang memburu kijang di hutan sampai kepada nelayan yang bermandi ombak di tengah

  lautan, sejak cerdik pandai yang bersemadi di tempat yang sunyi sampai haji yang baru pulang

  dari tanah suci. Selain itu, sebahagian besar daripada peribahasa kita itu tidak sahaja berisi

  dengan erti yang tepat dan kias ibarat yang tajam tetapi kalimat bahasanya juga begitu teratur,

  ringkas dan padat.

  Peribahasa itu telah diperturunkan dari satu generasi ke satu generasi, dikumpulkan dan

  disimpan serta akhirnya dinukilkan oleh penulis-penulis dalam tulisan-tulisannya selain yang

  dipercakapkan sehari-hari. Namun dalam zaman yang akhir-akhir ini, orang sudah jarang

  menggunakan peribahasa dalam percakapannya. Semasa bersoal jawab dan bersenda gurau,

  orang lebih gemar untuk berterus-terang, buka kulit ambil isi, daripada rusa ditembak, kijang

  yang kena. Dalam peralatan perkahwinan yang dulunya menjadi medan kias dan ibarat yang

  sangat menarik hati, sudah jarang kita dengar pepatah dan peribahasa dipergunakan. Hal yang

  serupa ini berlaku juga kepada peribahasa-peribahasa bangsa lain misalnya peribahasa Inggeris

  yang dalam zaman Ratu Elizabeth (1558-1603), pernah mencapai puncak penggunaan yang

  gilang-gemilang ketika para sarjana, cerdik pandai, anggota-anggota istana, penulis-penulis

  malah ratunya sendiri berkata-kata dan menulis dengan menggunakan peribahasa bahkan ikut

  menciptanya dan pada satu waktu peribahasa mereka itu hampir-hampir sahaja dilupakan orang.

  Kajian lepas

  Peribahasa terbahagi kepada banyak unsur seperti simpulan bahasa daripada unsur alam

  dan simpulan bahasa mengikut makna. Dalam penyelidikan kali ini, peribahasa yang dipilih ialah

  daripada jenis simpulan bahasa yang berunsurkan alam dan dikategorikan dalam kumpulanhaiwan. Peribahasa berkaitan dengan haiwan dapat ditemui dalam hampir semua bahasa dan

  budaya. Krikmann (2007, hlm.12) dalam kajian beliau mengenai peribahasa haiwan mendapati

  bahawa tanpa mengira perbezaan kawasan geografi, haiwan dalam kumpulan yang paling kerap

  2

 • 8/10/2019 BML 3083 SEMANTIK & PRAGMATIK

  6/24

  digunakan dalam peribahasa ialah anjing, kuda dan lembu. Kemudian diikuti oleh ayam, babi,

  kambing biri-biri, kucing dan serigala kemudian diikuti oleh burung, ikan, kaldai, kambing dan

  tikus.Terdapat tiga belas haiwan ini yang membentuk dua pertiga daripada kegunaan haiwan

  dalam peribahasa. Menurut beliau, susunan ini menunjukkan bahawa haiwan yang jinak dan

  haiwan ternakan sering wujud dalam peribahasa. Begitu juga haiwan yang dekat dengan manusia

  atau yang sering ditemui manusia dan mempunyai kesan kepada manusia akan muncul dengan

  lebih kerap dalam peribahasa. Bahasa Melayu mempunyai banyak peribahasa yang

  bersumberkan kewujudan haiwan seperti di atas iaitu:

  i. Anjing diberi makan nasi takkan kenyang.

  ii. Kuda yang pantas tiada berkehendakkan cemeti.

  iii. Menghela lembu dengan talinya, menghela manusia dengan akalnya.

  iv. Ayam terlepas, tangan tercirit.

  v. Serigala dengan buah anggur.

  vi. Bertambah gemuk tubuh babi itu, bertambah kecil lagi matanya.

  vii. Anak kucing menjadi harimau.

  viii. Kambing di parak panjang janggutnya, hati enggan banyak jawabnya.

  ix. Ikan di kuali, habis melompat.

  x. Burung hantu kesiangan.

  Terdapat beberapa persoalan yang timbul sama ada tabiat dan ciri-ciri haiwan yang

  digunakan dalam peribahasa adalah sejagat atau khusus kepada budaya tertentu. Misalnya,

  adakah semua peribahasa dalam bahasa-bahasa dunia mengaitkan singa atau harimau dengan

  sifat berani atau mungkinkah sifat berani boleh dikaitkan dengan haiwan selain singa atau

  harimau dalam budaya dan bahasa yang lain. Ramai yang mengetahui terdapat perbezaan dalam

  pandangan dan penilaian masyarakat terhadap haiwan tertentu. Umpamanya, anjing menjadi

  haiwan peliharaan kegemaran dalam budaya barat namun bukan atau jarang menjadi haiwan

  3

 • 8/10/2019 BML 3083 SEMANTIK & PRAGMATIK

  7/24

  peliharaan dalam masyarakat Melayu. Menurut Lakoff& Turner (1989, hlm.193-194)

  menyenaraikan beberapa proposisi biasa mengenai cara kita melihat dan memikirkan haiwan

  tertentu dan kaedah kita menggunakan pengetahuan berpandukan budaya rakyat dalam

  pembinaan skema metaforikal untuk haiwan tersebut. Di antara proposisi biasa haiwan yang

  dicadangkan oleh mereka seperti anjing ialah haiwan yang setia dan boleh diharapkan; babi ialah

  haiwan pengotor, tidak teratur dan biadab; gorila ialah haiwan yang cenderung bergaduh and

  buas; kucing ialah haiwan yang mudah berubah hati dan berdikari; rubah ialah haiwan yang

  cerdik; singa ialah haiwan yang berani dan mulia; dan serigala ialah haiwan yang kejam dan

  pembunuh. Persoalannya ialah adakah proposisi biasa ini merupakan sesuatu yang sejagat.

  Pendekatan ini juga mengembangkan kajian semantik peribahasa mencakupi bukan sahaja unsur

  dan struktur linguistik namun mengambil kira pengetahuan latar, kepercayaan budaya dan

  budaya rakyat yang terkandung dalam sesuatu peribahasa. Jadi, kajian ini berpandukan

  peribahasa yang berunsurkan haiwan iaitu ayam. Ayam ini dilambangkan sebagai orang yang

  disisihkan. Ayam juga dijadikan lambang kepada kelakuan anak, orang yang kedekut, orang

  yang berada dalam ketakutan, orang yang berperangai tidak senonoh, orang yang miskin, orang

  yang tidak sedar diri atau sombong. Antara beberapa contoh peribahasa Melayu yang

  berunsurkan ayam ialah:

  i. Anak ayam kebasahan bulu (gelisah resah atau menjijikkan).

  ii. Asal ayam hendak ke lesung, asal itik hendak ke pelimbahan (tabiat orang tak mungkin

  berubah).

  iii. Bagai ayam yang terkecundang (sangat ketakutan).

  iv. Bagai ayam si tombong, kokok berderai-derai, ekor bergelimang tahi (seseorang yang

  cakapnya tinggi tetapi keluarganya dalam kemelaratan).

  v. Bagai ayam naik ke surau (bertamu ke rumah orang yang tidak memberi jamu apa-apa).

  vi. Seperti ayam: kais pagi makan pagi, kais petang makan petang (hidup melarat: kerja pagi

  untuk makan pagi, kerja petang untuk makan petang).

  vii. Umpama ayam menetaskan telur itik, anaknya itu ke air juga (perangai atau kelakuan baka

  4

 • 8/10/2019 BML 3083 SEMANTIK & PRAGMATIK

  8/24

  tiada siapa yang dapat mengubahnya).

  Menurut Goh Sang Seong (2010) dalam kajiannya mendapati kedudukan geografi yang

  berhampiran telah mengakibatkan kedua-dua pengguna bahasa Melayu dan bahasa Mandarin

  berdepan dengan suasana persekitaran yang sememangnya mempunyai banyak persamaannya.

  Terdapat jenis haiwan liar dan binatang peliharaan yang menjadi sebahagian daripada kehidupan

  mereka telah banyak digunakan dalam peribahasa bahasa Melayu dan bahasa Mandarin sebagai

  lambang yang diberikan pelbagai tafsiran. Kajian beliau telah mendapati sebanyak 261

  peribahasa bahasa Melayu dan bahasa Mandarin mengandungi lambang yang sama, antaranya

  penggunaan haiwan seperti anjing, gajah, harimau, kera, ketam, kambing, kucing, serigala, dan

  tikus. Anjing dilambangkan sebagai orang tidak mengenang budi, gajah pula sebagai kuasa

  besar, harimau digambarkan sebagai lambing bahaya dan tidak mengenang budi, kera

  dilambangkan sebagai kepandaian dan kemahiran, ketam lambang kepada orang yang tidak

  menunjukkan teladan, kambing dilambangkan lemah-lembut dan jinak, serigala lambang ganas

  dan zalim. Selanjutnya kucing dianggap sebagai ketua atau pihak yang lebih dominan manakala

  tikus dilambangkan sebagai orang bawahan atau pihak yang dikuasai.

  Seterusnya, kajian Rahmawati Iskandar (2006) mendapati salah satu unsur pembentuk

  peribahasa dalam peribahasa Indonesia dan peribahasa Jepun ialah unsur haiwan. Haiwan-

  haiwan yang menjadi unsur utama dalam pembentukan peribahasa Jepun ialah burung, ikan,

  kera, kucing, kuda, lembu, serangga dan sebagainya. Unsur haiwan digunakan sebagai

  pembentuk peribahasa sebab haiwan memiliki tingkah laku yang hampir sama dengan manusia

  dan kerap diibaratkan tingkah laku manusia kepada haiwan, salah satu contohnya ialah kera.

  Kajian beliau juga mendapati bahawa daripada jumlah 16 peribahasa Jepun yang menggunakan

  kata kera yang telah diteliti, 12 daripadanya mempunyai maksud yang hampir sama dengan

  peribahasa Indonesia walaupun cara pengungkapannya berlainan. Kelainan itu disebabkan oleh

  berbezanya cara berfikir serta ciri-ciri lain pengguna bagi kedua-dua bahasa tersebut.

  Manakala Rozaimah Rashidin dan Noriza Daud (2009) dalam kajian mereka terhadap

  unsur perlambangan dalam peribahasa Melayu mendapati bahawa ada dua jenis perlambangan

  iaitu perlambangan berkonotasi positif dan perlambangan berkonotasi negatif yang dikategorikan

  5

 • 8/10/2019 BML 3083 SEMANTIK & PRAGMATIK

  9/24

  kepada alatan, haiwan, orang atau gelaran dan tumbuhan. Dalam konteks haiwan sebagai

  lambang, peribahasa-peribahasa yang mereka kaji telah banyak menggunakan haiwan seperti

  anjing, babi, kumbang, dan kucing sebagai lambang yang berkonotasi positif dan berkonotasi

  negatif bagi kaum lelaki dan wanita. Bagi perlambangan imej terhadap kaum lelaki dan wanita,

  anjing digunakan dalam kedua-dua peribahasa yang mengaitkan kedua-dua jantina ini. Kata

  anjing dalam konteks masyarakat Melayu mempunyai unsur yang negatif. Pada hal ini, unsur

  seksisme tidak begitu ketara dan didapati agak seimbang dalam menggambarkan imej lelaki dan

  wanita.

  Peribahasa dianggap sebagai cerminan watak bangsa yang memilikinya. Selain itu,

  peribahasa juga penting dalam konteks penelitian warisan dan keterampilan pengguna bahasa

  tersebut. Ini disebabkan dalam peribahasa tersirat maksud yang cukup mendalam dan tepat

  sehingga membolehkan komunikasi lisan atau tulisan menjadi lebih berkesan dan lancar.

  Penggunaan peribahasa adalah serentak dengan kewujudan sesebuah bangsa dan terus

  berkembang dalam proses manusia menyesuaikan dirinya dalam kehidupan sehariannya. Bagi

  menghasilkan peribahasa, terdapat tiga sumber utama telah digunakan oleh masyarakat

  penuturnya iaitu :

  i. melalui pengalaman hidup khususnya dalam kalangan rakyat biasa.

  ii. melalui penaakulan para bijak pandai.

  iii. menerusi sumber yang didapati daripada kitab-kitab suci (Abdullah Hussain, 2004).

  Kesannya, peribahasa yang bermain di mulut orang Melayu bukan sahaja mendukung isi

  yang tepat dan kias ibarat yang tajam malah ungkapan kalimat bahasa yang digunakan amat

  padat, ringkas, dan teratur. Maka perlu disedari bahawa dalam fungsinya menyampaikan

  pengajaran, sindiran, dan teladan yang mempunyai ciri-ciri pelembut supaya pendengar atau

  pembacanya tidak mudah terasa hati. Pada waktu yang sama, unsur didaktik yang dibawa

  melalui peribahasa juga akan mampu memberi kesan yang besar kepada pemikiran dan perasaan

  mereka.

  Dalam konteks masyarakat, peribahasa mengandungi dua tujuan utama iaitu

  menyembunyikan kata-kata kasar atau ungkapan dan penghuraian sistem adat Melayu.

  6

 • 8/10/2019 BML 3083 SEMANTIK & PRAGMATIK

  10/24

 • 8/10/2019 BML 3083 SEMANTIK & PRAGMATIK

  11/24

  mulut orang Melayu bukan sahaja mendukung isi, kias dan ibarat yang tepat lagi tajam malah

  ungkapan kalimat bahasa yang dihasilkan begitu teratur, ringkas, padat dan bernas. Justeru itu,

  peribahasa sebagai fungsinya dalam menyampaikan pengajaran, teladan dan sindiran mempunyai

  ciri-ciri kesantunan bahasa yang indah untuk halwa dan penambat hati penuturnya.

  Terdapat pelbagai tafsiran dan gambaran telah diberikan oleh sekalian ramai ahli bahasa,

  sejarawan, budayawan dan penutur bahasa Melayu berkaitan perihal peribahasa. Peribahasa telah

  diungkapkan sebagai cerminan watak kepada bangsa yang memilikinya dan sebagai cabang seni

  dalam sastera rakyat. Selain itu, peribahasa dianggap sebagai susunan perkataan yang indah

  dengan makna yang benar dan logik hasil daripada kecekapan berbahasa masyarakat Melayu.

  Peribahasa juga mengandungi bahasa kiasan, bidalan, kata-kata hikmah, simpulan bahasa,

  perumpamaan, pepatah, dan perbilangan. Di samping itu, peribahasa juga penting dalam konteks

  penelitian warisan dan keterampilan pengguna bahasa. Ramai sarjana bahasa dan sastera

  berpendapat bahawa peribahasa adalah ikatan bahasa atau puisi Melayu kuno yang bernilai

  sastera. Ikatan ini telah wujud pada permulaan zaman bagi setiap bangsa di dunia ( Ariffin Nur,

  1971 : 36 ). Manakala Pendita Zaba pula mendefinisikan peribahasa sebagai Segala susunan

  cakap yang pendek yang telah melekat di mulut orang ramai semenjak beberapa lama. Oleh

  sebab sedap dan bijak perkataannya, luas dan benar tujuannya dipakainya sebagai sebutan-

  sebutan orang sebagai bandingan, teladan dan pengajaran ( Zaba 1965:165 ). Secara amnya

  peribahasa merupakan percakapan atau ujaran yang mengandungi kebijaksanaan fikiran dan

  pemerhatian, yang tersusun dalam bentuk yang ringkas, indah, sedap didengar dan benar pada

  perasaan dan fikiran (Keris Mas, 1988:136).

  Akibat daripada bahasa Melayu yang merentas kurikulum maka adalah wajar peribahasa

  Melayu diberi perhatian dalam pendidikan bahasa Melayu supaya mampu mencapai

  keterampilan berbahasa iaitu menguasai kecekapan berbahasa dan ketepatan berkomunikasi.

  Penguasaan peribahasa Melayu di kalangan pelajar di sekolah ataupun peringkat pengajian tinggi

  patut dipupuk kembali dan dikembangkan selanjutnya. Justeru itu, bagi meningkatkankefahaman, minat dan penggunaan peribahasa Melayu di kalangan pelajar sama ada di sekolah

  rendah, menengah atau universiti. Maka satu reka bentuk, strategi, kaedah atau pendekatan yang

  berkesan perlu dirancang oleh guru atau pengajar. Koh Boh Bon (1982:198) telah menyarankan

  8

 • 8/10/2019 BML 3083 SEMANTIK & PRAGMATIK

  12/24

  pendekatan pengajaran peribahasa Melayu dengan cara berkesan ialah menerusi pendekatan

  kontekstual. Manakala R.J Wingfield (1968:231) pula berpendapat bahawa dalam pengajaran

  peribahasa, pelajar-pelajar patut didedahkan dengan budaya bangsa peribahasa itu sendiri dan

  peribahasa yang diajar patut dipilih dengan teliti untuk memberi kefahaman dan galakan kepada

  mereka bagi terus menggunakannya.Sementara itu, Nathesan (1989:69) berpendapat bahawa

  simpulan bahasa semestinya diberi perhatian yang wajar dalam penulisan dan penuturan.

  Kajian ini hanya terbatas untuk peribahasa yang kerap digunakan dalam pertuturan oleh

  kaum Melayu sahaja dan peribahasa tersebut diiktiraf oleh semua kaum Melayu. Peribahasa ini

  juga hanya berfokus kepada seekor haiwan sahaja iaitu ayam. Maklumat utama kajian ini ialah

  peribahasa-peribahasa Melayu yang menggambarkan pemikiran. Penelitian terhadap aspek

  pemikiran dilaksanakan berpandukan lima bidang falsafah dan penulis mengaitkan semua aspek

  pemikiran itu dengan hipotesis Sapir-Whorf. Penelitian seperti ini adalah daripada jenis

  penelitian kualitatif-fenomenologis iaitu berasaskan pemikiran falsafah fenomenologi,

  pendekatan ini mengkaji dan menjelaskan maksud pengalaman manusia mengenai ayam melalui

  deskripsi yang mendalam berkaitan sesuatu konsep atau fenomena yang dikaji. Oleh demikian,

  data penelitian adalah terdiri daripada kata, frasa, klausa dan makna peribahasa yang dikumpul

  oleh penulis daripada empat buah buku peribahasa iaitu Kitab Kiliran Budi (Shellabear &

  Guru Sulaiman Muhammad Nor, 1964), 1001 Peribahasa Melayu (Mohd Sharani Mohamad,

  2000), Kamus Istimewa Peribahasa Melayu (Abdullah Hussain, 2004), danPeribahasa SPM

  (A. Khaled Mat Nor, 2008).

  Empat buah buku ini mengandungi koleksi peribahasa Melayu di Malaysia yang terdapat

  dalam pelbagai versi. Sekiranya terdapat persamaan pada dua peribahasa dari segi penggunaan

  perkataan ataupun istilah, pengkaji akan menggugurkan salah satu daripada peribahasa tersebut.

  Hanya satu peribahasa sahaja yang dipilih untuk dilakukan penelitian. Seterusnya, bagi dua

  peribahasa yang didapati berbeza dari segi penggunaan perkataan atau istilahnya namun

  memberi makna rujukan yang sama, peribahasa tersebut dikekalkan dan digolongkan oleh

  pengkaji sebagai dua versi yang berbeza. Dalam empat buah buku peribahasa ini telah terhimpun

  sejumlah 5,359 buah peribahasa yang digunakan oleh penulis untuk membuat penelitian sama

  ada terdapat hubungan bahasa dan pemikiran dalam peribahasa Melayu.

  9

 • 8/10/2019 BML 3083 SEMANTIK & PRAGMATIK

  13/24

  Analisis data

  Bagi menganalisis data ini, pengkaji telah mengaplikasi strategi penterjemahan yang

  telah disarankan oleh Baker (1992) iaitu menggunakan peribahasa yang sama bentuk dan sama

  makna, menggunakan peribahasa yang sama makna tetapi lain bentuk, parafrasa, pengguguran

  dan penggantian. Menurut Goh (2009), peribahasa yang mempunyai sama bentuk dan sama

  makna dapat dipecahkan kepada tiga jenis iaitu sama bentuk dan sama makna dengan lambang

  yang sama (SBSM-SL), sama bentuk dan sama makna dengan menggantikan lambang lain yang

  sefungsi (SBSM-GL) dan sama bentuk dan sama makna dengan menggunakan lambang lain

  (SBSM-LL). Perbincangan dapatan kajian ini bertumpu kepada strategi peribahasa yang sama

  bentuk dan sama maksud serta peribahasa yang sama maksud namun lain bentuk dengan sedikit

  penyesuaian dalam analisisnya. Penyeragaman dalam analisis dibuat dengan menggantikan

  penggunaan bentuk kepada penggunaan lambang iaitu peribahasa yang menggunakan lambang

  dan maksud yang sama, dan peribahasa yang mempunyai maksud yang sama namun mempunyai

  lambang yang berlainan. Bagi peribahasa yang sama bentuk dan sama maksud, penggunaan

  lambangnya diklasifikasikan berdasarkan golongan kata mengikut kriteria semantik Tatabahasa

  Dewan Edisi Ketiga (Nik Safiah dan rakan-rakan, 2008). Peribahasa yang mempunyai maksud

  yang sama namun mempunyai lambang yang berlainan dianalisis mengikut pembahagian

  mengenai cara, keadaan, kejadian, perihal, peristiwa dan sifat.

  Terdapat unsur pemikiran yang melatari setiap peribahasa yang diungkapkan daripada

  sejumlah peribahasa yang dikaji. Perkara ini sejajar dengan pendapat Sapir-Whorf (1921) yang

  menerangkan bahawa bahasa menentukan pemikiran penuturnya. Dengan perkataan lain, bahasa

  dapat ditentukan oleh cara penutur itu berfikir. Cara seseorang penutur berfikir tergambar

  melalui penggunaan perkataan-perkataan tersebut dengan lebih meluas. Bahasa dalam peribahasa

  Melayu ternyata mengandungi hubungan rapat dengan pemikiran orang Melayu dalam

  lingkungan alam sekelilingnya, geobudaya, geopolitik, dan sejarah kebudayaan.

  Jumlah keseluruhan untuk peribahasa ialah 35 peribahasa yang berunsurkan haiwan yang

  terdiri daripada 22 simpulan bahasa dan 13 perumpamaan. Sejumlah 22 jenis haiwan terdapat

  dalam kesemua korpus kajian ini iaitu anai-anai, anjing, ayam, babi, beruk, burung, cawi-cawi,

  10

 • 8/10/2019 BML 3083 SEMANTIK & PRAGMATIK

  14/24

  helang, ikan, kera, kijang, kucing, kura-kura, lintah, mawas, mengkarung, murai, rajawali, rusa,

  tebuan, tupai dan ular. Daripada 35 peribahasa itu terdapat 3 peribahasa mengenai haiwan anjing,

  ayam, burung dan kera, masing-masing 2 peribahasa mengenai haiwan beruk, ikan, kura-kura,

  rusa dan ular. Selebihnya, masing-masing satu peribahasa mengenai haiwan anai-anai, babi,

  cawi-cawi, helang, kijang, kucing, lintah, mawas, mengkarung, murai, rajawali, tebuan dan tupai.

  Dalam kajian ini, terdapat tujuh jenis peribahasa yang berunsurkan ayam. Ayam

  merupakan seekor binatang dalam kumpulan unggas yang berkaki dua dan tinggal di kawasan

  darat seperti itik dan angsa (Kamus Dewan). Dalam kajian ini, ayam disifatkan sebagai lambang

  orang yang disisihkan. Ayam juga dijadikan lambang untuk kelakuan anak, orang yang kedekut,

  orang yang berada dalam ketakutan, orang yang berperangai tidak senonoh, orang yang miskin,

  orang yang tidak sedar diri atau sombong. Misalnya:

  I Anak ayam kebasahan bulu

  SUMBER SASARAN

  Metafora

  Anak ayam ----------------> orang yang kecil

  Kebasahan bulu --------------- menjijikkan

  Rajah 1 : Skema Metaforikal anak ayam kebasahan bulu

  Makna peribahasa ini, anak ayam disifatkan sebagai orang yang kecil dan kebasahan bulu

  disifatkan sebagai menjijikkan. Dalam hubungan antara manusia dengan manusia, pemikiran

  Melayu mengaitkan isu-isu berkaitan tingkah laku dan moral kita. Moral ialah satu sistem yang

  menilai tindakan zahir oleh kita. Persoalan moral mencakupi pemikiran, perasaan dan niat di hati

  manusia dengan manusia dan nilai moral ini adalah bersifat relatif, subjektif dan sementara.

  Selaras dengan itu, perbezaan antara tindakan bermoral dengan tindakan yang tidak bermoral

  turut diungkapkan dalam peribahasa Melayu. Malah segala tindakan ahli masyarakat yang wajar

  dilakukan dan yang tidak wajar dilakukan juga diungkapkan dalam peribahasa Melayu sebagai

  pengajaran dan teladan agar ahli masyarakat mampu mempraktiskannya demi mencapai

  kesejahteraan hidup. Maka peribahasa di atas digunakan oleh kebanyakan masyarakat untuk

  11

 • 8/10/2019 BML 3083 SEMANTIK & PRAGMATIK

  15/24

  menggambarkan sifat dan cara hidup dalam sesebuah masyarakat Melayu. Pengkaji telah

  mengkaji peribahasa ini daripada pelbagai sudut di mana, kebanyakan masyarakat yang memiliki

  sifat malas, pengotor, enggan dan sebagainya dikaitkan dengan peribahasa yang menggunakan

  lambang ayam.

  II Asal ayam hendak ke lesung, asal itik hendak ke pelimbahan

  SUMBER SASARAN

  Metafora

  Ayam ----------------> orang yang malas mandi

  Itik --------------- orang yang suka mandi

  Rajah 2 : Skema Metaforikal asal ayam hendak ke lesung, asal itik hendak

  ke pelimbahan

  Makna peribahasa ini, ayam disifatkan sebagai orang yang biasanya malas mandi, manakala itik

  disifatkan sebagai orang yang suka mandi. Ini kerana, ayam dilambangkan dengan tidak suka air

  berbanding dengan itik yang suka berendam di air. Oleh itu, maksud yang jelas bagi peribahasa

  ini ialah tabiat orang yang tidak mungkin berubah.

  III Bagai ayam yang terkecundang.

  SUMBER SASARAN

  Metafora

  Ayam ----------------> orang

  Terkecundang --------------- kalah

  Rajah 3 : Skema Metafora bagi bagai ayam yang terkecundang

  Makna peribahasa ini pula, ayam disifatkan sebagai seseorang manakala terkecundang membawa

  maksud tidak menang atau tewas. Terkecundang adalah bahasa Melayu yang membawa maksud

  kalah atau tewas. Oleh itu, apabila digambarkan bagai ayam yang terkecundang bermaksud

  seseorang yang tidak berjaya ataupun mengalami kekalahan dengan peribahasa bagai ayam kena

  kepala yang membawa maksud tidak dapat berbuat apa-apa atau bingung.

  IV Bagai ayam si tombong, kokok berderai-derai, ekor bergelimang tahi.

  SUMBER SASARAN

  Metafora

  12

 • 8/10/2019 BML 3083 SEMANTIK & PRAGMATIK

  16/24

  Ayam ----------------> orang yang ego

  Kokok --------------- bercakap

  Ekor --------------- tempat tidak digemari ayam

  Rajah 4 : Skema Metafora bagai ayam si tombong, kokok berderai-derai,

  ekor bergelimang tahi

  Makna peribahasa ini, bagai ayam si tombong membawa maksud seseorang yang ego, kokok

  berderai-derai membawa maksud bercakap besar, dan ekor bergelimang tahi adalah sesuatu

  cakap-cakap kosong sahaja. Oleh itu, masyarakat menggunakan istilah peribahasa ini untuk

  menggambarkan seseorang yang tidak sedar diri dan meninggi diri di hadapan orang lain.

  Sekalipun dapat dilihat dalam analogi ayam yang memang selalu berkokok apabila waktu awal

  pagi atau ayam jantan melihat ayam betina. Peribahasa ini juga mempunyai makna yang sama

  dengan peribahasa ayam terlepas, tangan bau tahi iaitu kedua-duanya membawa maksud perihal

  orang yang bercakap bohong dan suka meninggikan diri.

  V Bagai ayam naik ke surau.

  SUMBER SASARAN

  Metafora

  Ayam ----------------> orang

  Surau --------------- tempat sembahyang

  Rajah 5 : Skema metafora bagai ayam naik ke surau

  Peribahasa ini menggambarkan dua istilah yang berbeza daripada dua lambang iaitu ayam dan

  surau. Umum mengetahui bahawa, ayam adalah seekor haiwan yang lembik, penakut dan

  takutkan air manakala surau adalah tempat yang sangat suci, ibadat dan bersih. Peribahasa ini

  mengaitkan antara dua benda yang berlawanan iaitu haiwan dan tempat orang sembahyang.

  Masyarakat mengucapkan peribahasa ini apabila berlakunya pertembungan daripada dua pihak

  yang berlawanan sifat dan karakter. Oleh itu, peribahasa bagai ayam naik ke surau ini membawa

  maksud orang yang kedekut untuk memberi minuman kepada tetamu.

  VI Seperti ayam: kais pagi makan pagi, kais petang makan petang.

  SUMBER SASARAN

  Metafora

  13

 • 8/10/2019 BML 3083 SEMANTIK & PRAGMATIK

  17/24

  Ayam ----------------> orang yang miskin

  Kais --------------- mencari makan

  Rajah 6 : Skema Metafora seperti ayam: kais pagi makan pagi, kais

  petang makan petang

  Makna peribahasa ini, seperti ayam disifatkan sebagai orang yang lemah atau kecil, kais pagi

  makan pagi, kais petang makan petang membawa maksud mencari kerja waktu pagi atau petang

  untuk mendapatkan nafkah bagi waktu pagi atau petang. Apabila seseorang yang lemah atau

  miskin mencari nafkah hidup, dia hanya mampu untuk membeli makanan sekadar untuk cukup

  makan sahaja. Oleh itu, peribahasa ini digunakan oleh masyarakat kepada individu atau

  seseorang yang miskin dan malas lalu diistilahkan tidak mempunyai daya dan kemampuan

  untuk mengubah keadaan atau taraf hidupnya. Seperti ayam memakan rumput membawa maksud

  hidup melarat iaitu kerja pagi untuk makan pagi, kerja petang untuk makan petang.

  VII Umpama ayam menetaskan telur itik, anaknya itu ke air juga.

  SUMBER SASARAN

  Metafora

  Ayam ----------------> orang yang tidak suka air

  Itik --------------- orang yang suka main air

  Air --------------- tempat yang dituju

  Rajah 7 : Skema Metafora umpama ayam menetaskan telur itik,

  anaknya itu ke air juga

  Makna peribahasa ini, ayam diistilahkan sebagai orang yang kurang aktif dan tidak suka akan air.

  Peribahasa ini juga menggambarkan seekor itik yang lebih aktif apabila berada dalam air, kita

  tidak akan dapat berbuat apa-apa untuk mengubah perangai atau kelakuan semulajadi seseorang.

  Begitu juga diistilah dalam bentuk peribahasa membawa maksud orang yang telah dilahirkan

  secara semulajadi dengan sifat yang dianugerahi oleh Tuhan. Logiknya ialah sememangnya,seekor haiwan atau binatang tidak memiliki akal untuk berfikir jadi ayam juga tidak mempunyai

  akal untuk berfikir dan mengubah sifat semulajadinya.

  Peribahasa tentang haiwan dapat ditemui dalam hampir semua bahasa dan budaya di

  14

 • 8/10/2019 BML 3083 SEMANTIK & PRAGMATIK

  18/24

  dunia ini. Menurut Ismet Fanany dan Rebecca Fanany (2003) dalam Ding Choo Ming (2009)

  mendapati sebanyak 25% peribahasa orang Minangkabau yang menerapkan imej alam

  semulajadi. Mereka turut menambah bahawa: of these, 44 % relate to natural features, 23%

  make reference to plants and tress, and 33% involve animals. Sementara Krikmann (2007)

  dalam Imran Ho-Abdullah (2011) menjelaskan bahawa tanpa mengira perbezaan kawasan

  geografi, haiwan dalam kumpulan yang paling kerap digunakan dalam peribahasa ialah anjing,

  kuda dan lembu. Seterusnya diikuti oleh ayam, serigala, babi, kucing dan kambing biri-biri dan

  dikuti oleh ikan, kaldai, burung, kambing dan tikus. Oleh itu, tiga belas haiwan ini membentuk

  dua pertiga daripada keberlakuan haiwan dalam peribahasa. Haiwan yang rapat dengan manusia

  atau yang selalu ditemui manusia dan mempunyai impak kepada manusia akan muncul dengan

  lebih kerap dalam peribahasa.

  Kajian terhadap peribahasa yang berunsurkan haiwan tersebut telah menjuruskan dapatan

  masing-masing kepada beberapa kategori seperti haiwan yang mewakili perlambangan

  berkonotasi positif dan haiwan yang mewakili perlambangan berkonotasi negatif, haiwan yang

  mempunyai hubungan rapat dengan manusia atau sebaliknya, haiwan peliharaan dan haiwan liar

  serta perbezaan konotasi perlambangan bagi haiwan-haiwan yang sama di tempat yang berbeza.

  Penggunaan kerangka kognitif semantik tidak terhad pada kajian aspek tatabahasa (Norn

  Hashimah Jalaluddin et al., 2010) malah merangkumi aspek pragmatik dan metafora (Kvecses,

  2002). Metafora umum yang dikenali sebagai Metafora Rantaian Utama Makhluk (Lakoff &

  Turner, 1989; Kovesces, 2002) adalah kunci kepada makna dan interpretasi peribahasa berkaitan

  dengan haiwan. Idea Rantaian Utama Makhluk (RUM) ini dibincangkan oleh Lovejoy (1936)

  dalam konteks sejarah falsafah barat. Menurut beliau, RUM adalah satu model rakyat atau model

  budaya yang menguasai dan menentukan pandangan hidup manusia sejak baharian klasik

  (Yunani dan Rom), Zaman Pertengahan dan Zaman Pembaharuan Renaissance di Eropah.

  Menurut model ini juga, segala objek dan entiti RUM membentuk satu sistem berhieraki

  dengan setiap makhluk dan benda berada pada satu kedudukan sewajarnya yang tidak berubah

  pada rantaian itu. Tuhan diletakkan pada tahap yang paling tinggi dalam rantaian ini, kemudian

  diikuti oleh malaikat, manusia, haiwan, tumbuhan, objek kompleks dan objek alam fizikal dan

  sebagainya (Krikmann, 2007). RUM telah membentuk Model Kognitif Terunggul atau Metafora

  15

 • 8/10/2019 BML 3083 SEMANTIK & PRAGMATIK

  19/24

 • 8/10/2019 BML 3083 SEMANTIK & PRAGMATIK

  20/24

  Model Rantaian Utama Mahkluk bersifat hieraki menyampaikan satu pandangan rakyat

  mengenai susunan ideal dalam dunia hakiki. Mengikut hieraki ini, setiap haiwan mempunyai

  tingkah laku dan sifat tersendiri. Model RUM ini menjadi asas kepada metafora konsepsi

  Rantaian Utama. Selanjutnya apabila metonimi spesifik yang mewakili generik diterapkan, kita

  boleh memahami tingkah laku dan trait manusia dari sudut tingkah laku serta trait haiwan itu.

  Perkara ini membolehkan pengwujudan skema metaforikal mengenai pelbagai haiwan. Kajian ini

  menunjukkan perbezaan antara proposisi dan skema metaforikal dalam semantik peribahasa

  haiwan. Namun demikian, analisis ini tidak menyangkal sesetengah pendapat sarjana yang

  menyatakan bahawa peribahasa mengandungi skema metaforikal yang sejagat tanpa mengira

  budaya. Perkara ini sebab sungguhpun terdapat perbezaan antara budaya dalam proposisi,

  adegan, skrip , dan pandangan kenyataan berkaitan sesuatu haiwan, semua peribahasa

  mempunyai satu skema metaforikal sepunya berdasarkan struktur metaforikal peribahasa yang

  seterusnya dikategorikan dengan cara yang berlainan mengikut proposisi yang berlainan

  mengikut budaya dan bahasa masing-masing.

  Bahagian seterusnya adalah satu analisis peribahasa haiwan yang khususnya peribahasa

  ayam dilakukan dengan menggunakan kerangka semantik kognitif untuk memperlihatkan nilai

  sosial dan budaya haiwan itu dalam masyarakat Melayu dari sudut peribahasanya. Peribahasa

  ayam telah dipilih untuk tujuan mengehadkan dan mengurangkan skop kajian peribahasa haiwan

  untuk menguji kepadaan kerangka teori bagi menjelaskan semantik peribahasa haiwan secara

  umum.

  Teori Relativiti Linguistik telah menjadi dasar Hipotesis Sapir-Whorf (1921),

  menyatakan bahawa terdapat hubungan antara bahasa, budaya dan pemikiran manusia. Dalam

  makna lain, tanggapan atau fikiran dan tindakan seseorang itu bergantung kepada struktur dan

  kosa kata dalam bahasanya yang digunakannya untuk berfikir dan mentafsir sesuatu. Oleh yang

  demikian, bahasa turut mempengaruhi tingkah laku penuturnya. Penekanan the structure of the

  languages we speak affects the way weperceive the world about us menjelaskan bahawa

  struktur sesuatu bahasa tersebut menggambarkan cara penutur melihat dunianya dan bagaimana

  budaya mempunyai hubungan dengan bahasa (Jufrizal, Zul Amri & Refnaldi, 2007).

  17

 • 8/10/2019 BML 3083 SEMANTIK & PRAGMATIK

  21/24

  Teori ini yang dipelopor oleh Boas, Sapir dan Whorf menyatakan bahawa orang

  berbicara dengan cara yang berlainan sebab mereka berfikir dengan cara yang berlainan. Mereka

  berfikir dengan cara yang berlainan sebab bahasa mereka menawarkan cara mengungkapkan

  makna mengenai dunia persekitaran mereka dengan cara yang berlainan juga. Selaras dengan itu,

  Hipotesis Sapir-Whorf menjelaskan penggabungan linguistik iaitu bahasa menentukan pemikiran

  dengan relativiti linguistik iaitu tidak ada batasan pada kepelbagaian struktural sesuatu bahasa.

  Dalam makna lain, bahasa ditentukan oleh cara penutur itu berfikir. Cara seseorang penutur

  berfikir dan melihat bahasa tergambar melalui penggunaan perkataan-perkataan itu dengan lebih

  meluas. Perkara ini kerana penutur cuba memaksimumkan fungsi sesuatu perkataan untuk

  mengungkapkan idea yang hendak disampaikan seperti dalam peribahasa. Tambahan, struktur

  bahasa yang dilahirkan merupakan bukti yang mempengaruhi cara seseorang itu berfikir dan

  berperilaku. Bahasa boleh dikatakan sebagai bahagian integral iaitu yang perlu atau yang

  menjadi sebahagian daripada hidup manusia. Bahasa menyerap ke dalam setiap fikiran dan cara

  penutur melihat dunianya.

  Hipotesis Sapir-Whorf ini memiliki dua versi iaitu versi ekstrem dan versi sederhana

  (Effendy Kadarisman, 2009). Versi ekstrem menyatakan bahawa cara kita melihat kepada

  sesuatu realiti ditentukan sepenuhnya oleh bahasa pertama kita. Sementara versi sederhana

  menyatakan bahawa cara kita memandang sesuatu realiti dipengaruhi oleh bahasa pertama.

  Realiti pada hakikatnya lebih merupakan realiti mental iaitu pemikiran kita. Pola-pola pemikiran

  manusia dipengaruhi oleh bahasa pertama dan budaya setempat mereka. Malah terdapat konsep

  dalam pemikiran manusia merujuk kepada sesuatu objek yang wujud dalam alam sekeliling kita.

  Oleh yang demikian, terdapat sesuatu yang universal pada bahasa dan dalam konteks ini penulis

  merujuk kepada peribahasa. Tegasnya bahasa menjadi alat atau wadah untuk menyampaikan

  sesuatu mesej atau pesanan.

  Seterusnya, Rahman Shaari (1993:88) berpendapat bahawa aspek peribahasa harus

  dianggap sebagai sama pentingnya dengan aspek-aspek lain dalam pengajaran bahasa Melayu.

  Hal ini kerana prinsip peribahasa merupakan hidup dan berkembang selari dengan

  perkembangan bahasa secara keseluruhannya. Oleh yang demikian, peribahasa Melayu sangat

  18

 • 8/10/2019 BML 3083 SEMANTIK & PRAGMATIK

  22/24

  wajar diberi pengajaran di setiap peringkat persekolahan sebagai suatu kelangsungan kepada

  perkembangan tersebut. Mengikut Koh Boh Boon (1982:196), peribahasa Melayu seharusnya

  diajar kepada murid-murid di sekolah agar mereka mampu menikmati dan menghayati

  keindahannya malah menggunakannya untuk melahirkan fikiran dan perasaan dengan tepat dan

  halus. Semestinya peribahasa Melayu merupakan elemen yang penting dalam kemahiran

  berbahasa. Namun begitu, aspek peribahasa semakin kurang dititikberatkan pada waktu ini.

  Peribahasa telah semakin jarang atau tidak digunakan dalam kehidupan harian. Malah mungkin

  ada sesetengah peribahasa yang sudah menjadi begitu asing bagi generasi masa kini. Perkara ini

  mungkin disebabkan oleh anggapan bahawa peribahasa adalah suatu bahasa klise yang sering

  digunakan dan dihafal oleh orang tua-tua sebagai bahan pidato dalam upacara adat. Terdapat

  pula pihak yang meragui sama ada peribahasa masih sesuai digunakan dalam keadaaan

  masyarakat sekarang.

  Peribahasa Melayu adalah salah satu daripada jelmaan intelektualiti penutur bahasa

  Melayu. Peribahasa diungkapkan menerusi bahasa yang indah-indah belaka. Setiap ungkapan

  yang tercipta telah disusun dan dipadan dengan sedemikian rupa bagi membolehkan idea, rasa

  dan buah fikiran pengungkapnya mampu diserlahkan dengan lebih bermakna. Melalui peribahasa

  ini, penutur bahasa Melayu telah berjaya mengungkap falsafah yang mendalam mengenai aspek-

  aspek ketamadunan, pemikiran, ethos dan moral bangsa Melayu sejak sekian lama (Abdul Samad

  Idris, 1990:ix). Dalam peribahasa tersirat makna yang cukup tepat dan mendalam sehingga

  membolehkan komunikasi lisan atau tulisan menjadi lebih berkesan dan lancar. Kewujudan

  peribahasa adalah serentak dengan kewujudan sesebuah bangsa yang terus berkembang dalam

  proses manusia menyesuaikan dirinya dengan kehidupan sehariannya. Peribahasa telah

  digunakan untuk mengenal peradaban, membuat ketentuan antara baik-buruk dan mencari

  ketetapan dalam tatacara hidup bermasyarakat. Menurut Mohd. Tajuddin Bin Hj. Abdul Rahman

  (1986: iv) berpendapat bahawa seseorang yang dapat menggunakan peribahasa berkenaan di

  tempat-tempat yang betul, baik dalam percakapan mahupun tulisan, akan memberikan satu

  gambaran tentang kemahiran menggunakan sesuatu bahasa.

  Kesimpulan

  Secara ringkasnya, peribahasa Melayu adalah salah satu pancang dan cabang

  19

 • 8/10/2019 BML 3083 SEMANTIK & PRAGMATIK

  23/24

  bahasa Melayu mempunyai peranan besar dalam membentuk entiti dan jati diri bangsa yang

  memiliki dan mengamalkan nilai-nilai murni. Demi kepentingan pendidikan, pengajaran

  peribahasa Melayu amat wajar dilaksanakan secara terancang dan bijaksana bagi menghindari

  halangan dan kesukaran murid memahami, meminati dan mengingati sesuatu peribahasa Melayu

  yang memang banyak terkandung dalam kitab orang Melayu. Jadi, seorang pengajar atau guru

  mestilah berusaha bagi mempermudahkan pembelajaran para pelajar. Bagi memenuhi

  tanggungjawab ini, pengajar atau guru bukan sahaja harus mampu menyediakan suasana

  pembelajaran yang menarik dan harmonis namun mereka juga perlu menciptakan pengajaran

  yang berkesan. Ini bererti guru mesti mewujudkan suasana pembelajaran yang mampu

  merangsangkan minat pelajar di samping sentiasa memikirkan kebajikan dan keperluan pelajar.

  Terdapat banyak teori pendekatan yang telah dikemukakan oleh ramai ahli penyelidik

  dan pendidikan dapat digunakan dalam pengajaran peribahasa Melayu, antaranya ialah

  pendekatan kontekstual, induktif, deduktif, dan banyak lagi. Pendekatan pengajaran yang diguna

  pakai mestilah bersesuaian dengan kandungan dan objektif pengajaran yang turut disertakan

  kaedah, teknik dan bahan yang sejajar dengan pendekatan itu. Pengisian pengajaran dengan

  aktiviti-aktiviti yang menarik dan sesuai pasti dapat merangsang dan membantu meningkatkan

  pemahaman terhadap maksud dan konsep sesuatu peribahasa tersebut.

  Setiap haiwan mempunyai sifatnya yang tersendiri dan masyarakat juga mempunyai

  pelbagai pandangan yang tersendiri terhadap haiwan tersebut. Selepas kajian ini dibuat, kita

  dapat lihat di mana pandangan masyarakat terhadap ayam ini ada yang benar dan ada juga yang

  tidak bertepatan dengan maksud asal peribahasa itu. Berpandukan kajian ini, kebanyakan makna

  peribahasa melambangkan ayam sebagai haiwan yang lemah dan kecil jika dibandingkan dengan

  haiwan-haiwan lain yang lebih kepada lambang kekuatan, kekuasaan dan kemegahan.

  Kesimpulannya, manusia mempunyai tanggapan atau persepsi yang berlainan antara satu sama

  lain terhadap sesuatu hal berikutan struktur kognitif manusia yang bersifat pelbagai.

  20

 • 8/10/2019 BML 3083 SEMANTIK & PRAGMATIK

  24/24

  Rujukan

  Abdullah Hassan (1992). Semantik, Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustkaka.

  Abdullah Hussain (2004).Kamus Istimewa:Peribahasa Melayu,Kuala Lumpur : Dewan Bahasa

  dan Pustaka.

  Abdullah Yusof et.al (2009). Semantik Dan Pragmatik Bahasa Melayu, Kuala Lumpur : Pustaka

  Salam Sdn. Bhd.

  Kamus Dewan Edisi Keempat, (2005). Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka.

  S.Nathesan (2001).Makna dalam Bahasa Melayu, Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka.