363
Jo Dieviškoji Kilnyb A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. ė AUTORINĖS TEISĖS: Tai yra elektroninė šios spausdintos knygos versija, skirta susipažinimui, ir neskirta PERPARDAVIMUI. Ši elektroninės knygos versija skirta tiktai asmeniniam nekomerciniam vartojimui, remiantis tarptautiniais „Fair Use“ autorinių teisių principais. Jūs galite naudoti šią elektroninę spausdintos knygos versiją susipažinimui informacijos tikslais: asmeniniam vartojimui, trumpiems citavimams akademiniuose darbuose, moksliniuose tyrinėjimuose, studentų darbuose, pristatymuose ir panašiai. Jūs galite platinti šią versiją kitiems internetu nekeisdami autorinių teisių informacijos bei šio dokumento ir jo turinio. Jūs negalite panaudoti daugiau negu dešimt procentų (10%) šios knygos bet kokiose visuomenės informavimo priemonėse be specialaus raštiško autoriaus teisių saugotojų leidimo. Citatas nurodyti tokiu būdu: „ Cituota iš: knygos pavadinimas, autorius, autorinės teisės priklauso Bhaktivedanta Book Trust International, www.krishna.com .“ Šios knygos ir elektroninio dokumento autorinės teisės priklauso Bhaktivedanta Book Trust International, 3764 Watseka Avenue, Los Angeles, California 90034, USA. Visos teisės yra saugomos. Jeigu turite klausimų, pastabų, norite susisiekti ar susipažinti su daugybe kitų šios kolekcijos knygų, aplankykite leidėjų interneto svetainę www.krishna.com . "Savęs pažinimo mokslas"

Savęs pažinimo mokslas

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Knygos autorius: Šri Šrimad Bhaktivedanta Svamis Prabhupada

Citation preview

Page 1: Savęs pažinimo mokslas

Jo Dieviškoji Kilnyb A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada.ė

AUTORINĖS TEISĖS:Tai yra elektroninė šios spausdintos knygos versija, skirta susipažinimui, ir neskirta PERPARDAVIMUI.

Ši elektroninės knygos versija skirta tiktai asmeniniam nekomerciniam vartojimui, remiantis tarptautiniais „Fair Use“ autorinių teisių principais. Jūs galite naudoti šią elektroninę spausdintos knygos versiją susipažinimui informacijos tikslais: asmeniniam vartojimui, trumpiems citavimams akademiniuose darbuose, moksliniuose tyrinėjimuose, studentų darbuose, pristatymuose ir panašiai. Jūs galite platinti šią versiją kitiems internetu nekeisdami autorinių teisių informacijos bei šio dokumento ir jo turinio. Jūs negalite panaudoti daugiau negu dešimt procentų (10%) šios knygos bet kokiose visuomenės informavimo priemonėse be specialaus raštiško autoriaus teisių saugotojų leidimo.

Citatas nurodyti tokiu būdu: „ Cituota iš: knygos pavadinimas, autorius, autorinės teisės priklauso Bhaktivedanta Book Trust International, www.krishna.com .“

Šios knygos ir elektroninio dokumento autorinės teisės priklauso Bhaktivedanta Book Trust International, 3764 Watseka Avenue, Los Angeles, California 90034, USA. Visos teisės yra saugomos. Jeigu turite klausimų, pastabų, norite susisiekti ar susipažinti su daugybe kitų šios kolekcijos knygų, aplankykite leidėjų interneto svetainę www.krishna.com.

"Savęs pažinimo mokslas"

Page 2: Savęs pažinimo mokslas
Page 3: Savęs pažinimo mokslas

Jo Dievi5kosios KilnybdsA. C. Bhaktivedantos Svamio Prabhupados knygos

l ietuvitl kulba:

Bhagavad-gita, kokia j i yra

Srimad-Bhagavatam, 1-2 giesmes

Kfqqa, Auk5diausiasis Dievo Asmuo (2 tomui)

Vie5paties Caitanyos mokymas

Atsidavimo nektaras

Savgs paZinimo mokslas

Sri ISopanisaclaAnapus laiko ir erdves

Pamokymq ncktaras

Yogos tobulybeAkistata su mirt imi

Kelione i savgs atradim4

Anapus gimimo ir mirt ies

Tbbuli klausimai,, t<;buli atsakymai

angl4 kalba:

Bhagavad-gita As [t Is

Srimad-Bhagavatam. 1-10 giesmes

Sri Cl aitanya-caritamrta

Kf${ra, ' fhe Supreme Personality of Godhead

Teachings of Lord Caitanya

The Nectar of Devotion

The Nectar of Instruction

Sri ISopanisad

E,asy Journev to Other Planets

Teachings of Lord Kapila. the Son of Devahlti

Teachings of Qucen Kunti

The Science of Self-RealizationThe Path of Perfection

Kf-s+a Conscictusness: The Topmost Yoga System

Perfect Questions, Perfect Answers

Transcendental Teachings of Prahlada Maharaja

Kf${ra,, the Reservoir of Pleasure

The Journey of Self-Discovery

Life Comes From Life

f'he Perfection clf Yoga

Beyond Birth and Death

On the Way to Krsna

Raja-vidya: The King of Knowledge

E,levation to Kf-sqa Clonsciousness

Kfl la Consciousnelss: T'he Matchless Gift

A Second Chance

Message of Godhead

Zurnalas ,,Back to Godhcad" (prudininkas)

Page 4: Savęs pažinimo mokslas

Skaitytojus, susidomėjusius knyga, Tarptautinė Krišnos sąmonės bedrija kviečia rašyti arba apsilankyti centruose:

ISKCONRaugyklos g. 23-1, 01140, Vilnius

tel. [email protected]

www.gauranga.ltwww.krishna.lt

ISKCONSavanorių pr. 37, 44255, Kaunas

tel. [email protected]

www.nitaigauracandra.lt

ISKCONKauno Vedų kultūros centras

Panerių g. 187, 48437, Kaunastel. [email protected]

Knygas anglų kalba galima užsisakyti adresu:Bhaktivedanta Library Services

Petite Somme 2, 6940 Durbuy, Belgiumwww.blservices.com

www.krishna.comwww.bbt.info

ISBN 5-86175-023-8

Copyright © 1992 The Bhaktivedanta Book Trust International, Inc.

Knyga išleista 1992 m.

The Science of Self-Realization (Lithuanian)

Page 5: Savęs pažinimo mokslas
Page 6: Savęs pažinimo mokslas
Page 7: Savęs pažinimo mokslas

Turinys

Leidej II zodisPratarrne

I. Mokslas apie savaji "as"Sielos atradimas

Kas yra Kr~IJ.OS sarnone?

Dievo apibrezimas

Sielu persikiinijimas ir biitis anapus

Tiesa ir grozis

Menas mirti

Sielos tyrinejimai

II. Kaip pasirinkti dvasin] mokytojaKas yra guru?

Sventieji ir sukciai

Ahsoliutus butinumas tureti dvasini mokytoja

III. Prie istakuNemirtingasis .Bhagavad-gltos'' nektaras

Kaip Kf~IJ.OS samone pagrindzia sventrasciai

Kr~I)OS samone: induizmo kultas ar dieviskoji

kultiira?

IV. Krsna ir KristusKrsna, Christos, Kristus

Jezus Kristus buvo guru

"Nezudyk" ar "Nepadaryk zmogzudystes"?

V. Yoga musu amziujeSupersamone

Viespaties Caitanyos apsireiskimas

ixxi

3

11

19

2637

4048

5563

72

X593

109

117

125

127

133

138

Page 8: Savęs pažinimo mokslas

Apie Hare Krsna mantra

Krsnos samone - musu arnziaus yoga

Meditacija ir vidinis "as"

VI. Materialios problemos ir judvasinis sprendimas

Kaip kovoti su nusikalstamumu?

Zmoniq bendrija ar gyvuliu banda?

Altruizmas: laikinas ir amzinas

Deklaruoti priklausornybe nuo Dievo

Taikos forrnule

Dvasinis komunizmas

Ankstas siuolaikinio mokslo pasaulis

VII. Zvalgant dvasios horizontusSrila Prabhupada atvyksta i Arnerika

Kurkite savo valstybe dvasiniu pagrindu

Sventuju gailestingumas

Kaip apsiginti nuo iliuzijos

Suvokti, kas geriausia ir graziausia

VIII. Tobulumo pasiekimasGyvenimo tikslo beicskant

Tabula meile

Saves pazinirno tobulumas

PriedasApie autoriuSrilos Prabhupados veiklos vertinimai

Kaip kartoti Hare Krsna maha-rnantraMitybos yogaZodynelisCituotu posrnu rodykleKaip tarti sanskrita

152155165

175

182191194201203222

243247256267272

285295309

323325331337343357361

Page 9: Savęs pažinimo mokslas
Page 10: Savęs pažinimo mokslas
Page 11: Savęs pažinimo mokslas
Page 12: Savęs pažinimo mokslas
Page 13: Savęs pažinimo mokslas
Page 14: Savęs pažinimo mokslas
Page 15: Savęs pažinimo mokslas
Page 16: Savęs pažinimo mokslas
Page 17: Savęs pažinimo mokslas
Page 18: Savęs pažinimo mokslas
Page 19: Savęs pažinimo mokslas
Page 20: Savęs pažinimo mokslas
Page 21: Savęs pažinimo mokslas
Page 22: Savęs pažinimo mokslas
Page 23: Savęs pažinimo mokslas
Page 24: Savęs pažinimo mokslas
Page 25: Savęs pažinimo mokslas
Page 26: Savęs pažinimo mokslas
Page 27: Savęs pažinimo mokslas
Page 28: Savęs pažinimo mokslas
Page 29: Savęs pažinimo mokslas
Page 30: Savęs pažinimo mokslas
Page 31: Savęs pažinimo mokslas
Page 32: Savęs pažinimo mokslas
Page 33: Savęs pažinimo mokslas
Page 34: Savęs pažinimo mokslas
Page 35: Savęs pažinimo mokslas
Page 36: Savęs pažinimo mokslas
Page 37: Savęs pažinimo mokslas
Page 38: Savęs pažinimo mokslas
Page 39: Savęs pažinimo mokslas
Page 40: Savęs pažinimo mokslas
Page 41: Savęs pažinimo mokslas
Page 42: Savęs pažinimo mokslas
Page 43: Savęs pažinimo mokslas
Page 44: Savęs pažinimo mokslas
Page 45: Savęs pažinimo mokslas
Page 46: Savęs pažinimo mokslas
Page 47: Savęs pažinimo mokslas
Page 48: Savęs pažinimo mokslas
Page 49: Savęs pažinimo mokslas
Page 50: Savęs pažinimo mokslas
Page 51: Savęs pažinimo mokslas
Page 52: Savęs pažinimo mokslas
Page 53: Savęs pažinimo mokslas
Page 54: Savęs pažinimo mokslas
Page 55: Savęs pažinimo mokslas
Page 56: Savęs pažinimo mokslas
Page 57: Savęs pažinimo mokslas
Page 58: Savęs pažinimo mokslas
Page 59: Savęs pažinimo mokslas
Page 60: Savęs pažinimo mokslas
Page 61: Savęs pažinimo mokslas
Page 62: Savęs pažinimo mokslas
Page 63: Savęs pažinimo mokslas
Page 64: Savęs pažinimo mokslas
Page 65: Savęs pažinimo mokslas
Page 66: Savęs pažinimo mokslas
Page 67: Savęs pažinimo mokslas
Page 68: Savęs pažinimo mokslas
Page 69: Savęs pažinimo mokslas
Page 70: Savęs pažinimo mokslas
Page 71: Savęs pažinimo mokslas
Page 72: Savęs pažinimo mokslas
Page 73: Savęs pažinimo mokslas
Page 74: Savęs pažinimo mokslas
Page 75: Savęs pažinimo mokslas
Page 76: Savęs pažinimo mokslas
Page 77: Savęs pažinimo mokslas
Page 78: Savęs pažinimo mokslas
Page 79: Savęs pažinimo mokslas
Page 80: Savęs pažinimo mokslas
Page 81: Savęs pažinimo mokslas
Page 82: Savęs pažinimo mokslas
Page 83: Savęs pažinimo mokslas
Page 84: Savęs pažinimo mokslas
Page 85: Savęs pažinimo mokslas
Page 86: Savęs pažinimo mokslas
Page 87: Savęs pažinimo mokslas
Page 88: Savęs pažinimo mokslas
Page 89: Savęs pažinimo mokslas
Page 90: Savęs pažinimo mokslas
Page 91: Savęs pažinimo mokslas
Page 92: Savęs pažinimo mokslas
Page 93: Savęs pažinimo mokslas
Page 94: Savęs pažinimo mokslas
Page 95: Savęs pažinimo mokslas
Page 96: Savęs pažinimo mokslas
Page 97: Savęs pažinimo mokslas
Page 98: Savęs pažinimo mokslas
Page 99: Savęs pažinimo mokslas
Page 100: Savęs pažinimo mokslas
Page 101: Savęs pažinimo mokslas
Page 102: Savęs pažinimo mokslas
Page 103: Savęs pažinimo mokslas
Page 104: Savęs pažinimo mokslas
Page 105: Savęs pažinimo mokslas
Page 106: Savęs pažinimo mokslas
Page 107: Savęs pažinimo mokslas
Page 108: Savęs pažinimo mokslas
Page 109: Savęs pažinimo mokslas
Page 110: Savęs pažinimo mokslas
Page 111: Savęs pažinimo mokslas
Page 112: Savęs pažinimo mokslas
Page 113: Savęs pažinimo mokslas
Page 114: Savęs pažinimo mokslas
Page 115: Savęs pažinimo mokslas
Page 116: Savęs pažinimo mokslas
Page 117: Savęs pažinimo mokslas
Page 118: Savęs pažinimo mokslas
Page 119: Savęs pažinimo mokslas
Page 120: Savęs pažinimo mokslas
Page 121: Savęs pažinimo mokslas
Page 122: Savęs pažinimo mokslas
Page 123: Savęs pažinimo mokslas
Page 124: Savęs pažinimo mokslas
Page 125: Savęs pažinimo mokslas
Page 126: Savęs pažinimo mokslas
Page 127: Savęs pažinimo mokslas
Page 128: Savęs pažinimo mokslas
Page 129: Savęs pažinimo mokslas
Page 130: Savęs pažinimo mokslas
Page 131: Savęs pažinimo mokslas
Page 132: Savęs pažinimo mokslas
Page 133: Savęs pažinimo mokslas
Page 134: Savęs pažinimo mokslas
Page 135: Savęs pažinimo mokslas
Page 136: Savęs pažinimo mokslas
Page 137: Savęs pažinimo mokslas
Page 138: Savęs pažinimo mokslas
Page 139: Savęs pažinimo mokslas
Page 140: Savęs pažinimo mokslas
Page 141: Savęs pažinimo mokslas
Page 142: Savęs pažinimo mokslas
Page 143: Savęs pažinimo mokslas
Page 144: Savęs pažinimo mokslas
Page 145: Savęs pažinimo mokslas
Page 146: Savęs pažinimo mokslas
Page 147: Savęs pažinimo mokslas
Page 148: Savęs pažinimo mokslas
Page 149: Savęs pažinimo mokslas
Page 150: Savęs pažinimo mokslas
Page 151: Savęs pažinimo mokslas
Page 152: Savęs pažinimo mokslas
Page 153: Savęs pažinimo mokslas
Page 154: Savęs pažinimo mokslas
Page 155: Savęs pažinimo mokslas
Page 156: Savęs pažinimo mokslas
Page 157: Savęs pažinimo mokslas
Page 158: Savęs pažinimo mokslas
Page 159: Savęs pažinimo mokslas
Page 160: Savęs pažinimo mokslas
Page 161: Savęs pažinimo mokslas
Page 162: Savęs pažinimo mokslas
Page 163: Savęs pažinimo mokslas
Page 164: Savęs pažinimo mokslas
Page 165: Savęs pažinimo mokslas
Page 166: Savęs pažinimo mokslas
Page 167: Savęs pažinimo mokslas
Page 168: Savęs pažinimo mokslas
Page 169: Savęs pažinimo mokslas
Page 170: Savęs pažinimo mokslas
Page 171: Savęs pažinimo mokslas
Page 172: Savęs pažinimo mokslas
Page 173: Savęs pažinimo mokslas
Page 174: Savęs pažinimo mokslas
Page 175: Savęs pažinimo mokslas
Page 176: Savęs pažinimo mokslas
Page 177: Savęs pažinimo mokslas
Page 178: Savęs pažinimo mokslas
Page 179: Savęs pažinimo mokslas
Page 180: Savęs pažinimo mokslas
Page 181: Savęs pažinimo mokslas
Page 182: Savęs pažinimo mokslas
Page 183: Savęs pažinimo mokslas
Page 184: Savęs pažinimo mokslas
Page 185: Savęs pažinimo mokslas
Page 186: Savęs pažinimo mokslas
Page 187: Savęs pažinimo mokslas
Page 188: Savęs pažinimo mokslas
Page 189: Savęs pažinimo mokslas
Page 190: Savęs pažinimo mokslas
Page 191: Savęs pažinimo mokslas
Page 192: Savęs pažinimo mokslas
Page 193: Savęs pažinimo mokslas
Page 194: Savęs pažinimo mokslas
Page 195: Savęs pažinimo mokslas
Page 196: Savęs pažinimo mokslas
Page 197: Savęs pažinimo mokslas
Page 198: Savęs pažinimo mokslas
Page 199: Savęs pažinimo mokslas
Page 200: Savęs pažinimo mokslas
Page 201: Savęs pažinimo mokslas
Page 202: Savęs pažinimo mokslas
Page 203: Savęs pažinimo mokslas
Page 204: Savęs pažinimo mokslas
Page 205: Savęs pažinimo mokslas
Page 206: Savęs pažinimo mokslas
Page 207: Savęs pažinimo mokslas
Page 208: Savęs pažinimo mokslas
Page 209: Savęs pažinimo mokslas
Page 210: Savęs pažinimo mokslas
Page 211: Savęs pažinimo mokslas
Page 212: Savęs pažinimo mokslas
Page 213: Savęs pažinimo mokslas
Page 214: Savęs pažinimo mokslas
Page 215: Savęs pažinimo mokslas
Page 216: Savęs pažinimo mokslas
Page 217: Savęs pažinimo mokslas
Page 218: Savęs pažinimo mokslas
Page 219: Savęs pažinimo mokslas
Page 220: Savęs pažinimo mokslas
Page 221: Savęs pažinimo mokslas
Page 222: Savęs pažinimo mokslas
Page 223: Savęs pažinimo mokslas
Page 224: Savęs pažinimo mokslas
Page 225: Savęs pažinimo mokslas
Page 226: Savęs pažinimo mokslas
Page 227: Savęs pažinimo mokslas
Page 228: Savęs pažinimo mokslas
Page 229: Savęs pažinimo mokslas

Ankštas šiuolaikiniomokslo pasaulis

1973 metų balandį Los Andžele, ilgo rytinio pasivaikščiojimo Venecijos paplūdimiu metu, Śrīla Prabhupāda prakalbo apie šiuolaikinį mokslą ir mokslininkus. Su filosofiniu negailestingumu, sveika logika ir nuginkluojančiu atvirumu jis atskleidžia mokslininkų ribotumą ir visuotinai pripažintų mokslinių teorijų apie gyvybės atsiradimą nelogiškumą. Tarp lydėjusių Śrīla Prabhupādą buvo daktaras Thoudamas Singhas, dirbantis organinės chemijos srityje. Jis ir užrašė pasikalbėjimą i magnetofono juostelę.

Śrīla Prabhupāda: Visas mokslo ir technikos pasaulis vadovaujasi klai-dinga prielaida, kad gyvybę pagimdė materija. Mes negalim leisti, kad ši absurdiška teorija netrukdomai plistų. Gyvybė iš materijos neatsiranda. Gyvybė generuoja materiją. Tai ne teorija, tai — faktas. Mokslas grindžiamas neteisinga teorija, todėl visi jo apskaičiavimai ir išvados klaidingi, ir dėl to žmonės kenčia. Kai visos šiuolaikinio mokslo teorijos klaidos bus ištaisytos, žmonės taps laimingi. Todėl mes privalome mesti iššūkį mokslininkams ir nugalėti juos. Antraip jie suklaidins visą visuomenę.

Materija pereina šešias raidos fazes — gimimą, vystymąsį, išsilaikymą, šalutinių produktų gaminimą, nykimą ir mirtį. Tačiau materijoje glūdi gyvybė — dvasinė siela, kuri yra amžina. Šių pokyčių ji nepatiria. Mums tik atrodo, kad gyvybė vystosi ir užgęsta; iš tikrųjų ji tik pereina tas šešias fazes, kol pagaliau palaikyti materialų kūną gyvybingą pasidaro nebeįmanoma. Tada senasis kūnas miršta, o siela eina į naują kūną. Kai mūsų rūbai pasensta ir susidėvi, mes pakeičiam juos. Taip ilgainiui ir mūsų kūnai pasensta, tampa nereikalingi, ir mes pereiname į naują kūną.

„Bhagavad-gītoje" [2.13] Kṛṣṇa sako: dehino 'smin yathā dehe kau- mārarṁ yauvana ṁ jarā / tathā dehāntara-prāptih. „Lygiai kaip šiame kūne įkūnytoji siela nuolat keliauja iš vaikystės į jaunystę bei senatvę,

222

Page 230: Savęs pažinimo mokslas
Page 231: Savęs pažinimo mokslas
Page 232: Savęs pažinimo mokslas
Page 233: Savęs pažinimo mokslas
Page 234: Savęs pažinimo mokslas
Page 235: Savęs pažinimo mokslas
Page 236: Savęs pažinimo mokslas
Page 237: Savęs pažinimo mokslas
Page 238: Savęs pažinimo mokslas
Page 239: Savęs pažinimo mokslas
Page 240: Savęs pažinimo mokslas
Page 241: Savęs pažinimo mokslas
Page 242: Savęs pažinimo mokslas
Page 243: Savęs pažinimo mokslas

236

Śrīla Prabhupāda: O iš kur gyvoji materija atsiranda dabar? Praeityje ji atsirado iš negyvos materijos, o dabar jau ne? Kaip atsiranda skruzdėlė? Argi ji materializuojasi iš purvo? Iš inertiškos medžiagos neatsiranda net skruzdėlė. Kokių jie turi įrodymų tokiai teorijai pagrįsti? Darwinas teigia, kad tolimoje praeityje nebuvo nei vieno protingo žmogaus, kad žmogus viso labo išsivystė iš beždžionių. Jei praeityje nebuvo mąstančių žmonių, kaip galėjo būti parašyti šie Vedų šventraščiai, kuriems ne vienas tūkstantis metų? Kaip jie paaiškintų tokio išminčiaus, kaip Vyasadeva, buvimą?Dr. Singhas: Jie neturi paaiškinimo, Jie sako, kad tai buvę nežinomi išminčiai, gyvenę miškuose.Śrīla Prabhupāda: Apie Vyāsadevą jie gali nieko nežinoti, tačiau vis dėlto jis gyveno. Iš kur toks protas? Apie Vyasadevą galime nežinoti nei jūs, nei aš, bet vis dėlto mes matome jo proto veiklos rezultatus, jo filosofiją, kalbą, tos kalbos tyrimus, poetiką ir žodžio galią. Galima nepažinti žmogaus, tačiau pažinti jo protą.Dr. Singhas: Vadinasi, visos gyvūnų rūšys egzistuoja nuo pat pradžių?

Śrīla Prabhupāda: Taip. Tai, kad viskas buvo sukurta vienu metu, patvirtina „Bhagavad-gita". Visos gyvūnų, taip pat žmonių bei pusdievių, rūšys egzistuoja nuo pat pasaulio pradžios. Gyva esybė nori gauti vienokį ar kitokį kūną, ir Krsna jį duoda. Gyva būtybė turi vienokių ar kitokių norų, todėl ji kontaktuoja su įvairiomis materialios gamtos savybėmis ir, priklausomai nuo tų kontaktų, gauna atitinkamos rūšies kūną. Psichika, protas, mąstymas, jausmai ir norai nulemia konkrečias gyvenimo aplinkybes ir kūną, kurį gauna gyva esybė. Evoliucijos procesas egzistuoja, bet tai ne rūšių evoliucija. Neteisinga manyti, kad viena gyvybės rūšis išsivysto iš kitos, nes kaip sako Kṛṣṇa:

avyaktād vyaktaya ḥ sarvāh prabhavanty ahar-āgame

rātry-āgame pralīyante tatraivāvyakta-saṁjñake

„Auštant Brahmos dienai, gimsta gausybė gyvų esybių, o kai nusileidžia Brahmos naktis, visos jos sunaikinamos". [Bg. 8.18]

Evoliucija — tai individualios gyvos esybės dvasinis vystymasis per įvairias gyvybės rūšis. Jei gyva būtybė patenka į žuvies kūną, ji turi

Page 244: Savęs pažinimo mokslas
Page 245: Savęs pažinimo mokslas
Page 246: Savęs pažinimo mokslas
Page 247: Savęs pažinimo mokslas
Page 248: Savęs pažinimo mokslas
Page 249: Savęs pažinimo mokslas
Page 250: Savęs pažinimo mokslas
Page 251: Savęs pažinimo mokslas
Page 252: Savęs pažinimo mokslas
Page 253: Savęs pažinimo mokslas
Page 254: Savęs pažinimo mokslas
Page 255: Savęs pažinimo mokslas
Page 256: Savęs pažinimo mokslas
Page 257: Savęs pažinimo mokslas
Page 258: Savęs pažinimo mokslas
Page 259: Savęs pažinimo mokslas
Page 260: Savęs pažinimo mokslas
Page 261: Savęs pažinimo mokslas
Page 262: Savęs pažinimo mokslas
Page 263: Savęs pažinimo mokslas
Page 264: Savęs pažinimo mokslas
Page 265: Savęs pažinimo mokslas
Page 266: Savęs pažinimo mokslas
Page 267: Savęs pažinimo mokslas
Page 268: Savęs pažinimo mokslas
Page 269: Savęs pažinimo mokslas
Page 270: Savęs pažinimo mokslas
Page 271: Savęs pažinimo mokslas
Page 272: Savęs pažinimo mokslas
Page 273: Savęs pažinimo mokslas
Page 274: Savęs pažinimo mokslas
Page 275: Savęs pažinimo mokslas
Page 276: Savęs pažinimo mokslas
Page 277: Savęs pažinimo mokslas
Page 278: Savęs pažinimo mokslas
Page 279: Savęs pažinimo mokslas
Page 280: Savęs pažinimo mokslas
Page 281: Savęs pažinimo mokslas
Page 282: Savęs pažinimo mokslas
Page 283: Savęs pažinimo mokslas
Page 284: Savęs pažinimo mokslas
Page 285: Savęs pažinimo mokslas
Page 286: Savęs pažinimo mokslas
Page 287: Savęs pažinimo mokslas
Page 288: Savęs pažinimo mokslas
Page 289: Savęs pažinimo mokslas
Page 290: Savęs pažinimo mokslas
Page 291: Savęs pažinimo mokslas
Page 292: Savęs pažinimo mokslas
Page 293: Savęs pažinimo mokslas
Page 294: Savęs pažinimo mokslas
Page 295: Savęs pažinimo mokslas
Page 296: Savęs pažinimo mokslas
Page 297: Savęs pažinimo mokslas
Page 298: Savęs pažinimo mokslas
Page 299: Savęs pažinimo mokslas
Page 300: Savęs pažinimo mokslas
Page 301: Savęs pažinimo mokslas
Page 302: Savęs pažinimo mokslas
Page 303: Savęs pažinimo mokslas

300

vas suvokiamas kaip mylimasis, atsiranda vietos ir seksui. Todėl Caitanya Mahāprabhu suteikė mums pačias tobuliausias žinias apie mūsų santykius su Aukščiausiuoju Viešpačiu. Kiti religiniai tikėjimai Dievą geriausiu atveju laiko tėvu ar motina. Indijoje daugelis garbintojų Dievo įvaizdžiu laiko deivę Kali. Žinia, to nepatvirtina raštai, bet toks tikėjimas gyvas. Krikščionybėje Dievas suvokiamas kaip tėvas. Bet Caitanya Mahāprabhu mums nurodo, kad su Viešpačiu galima bendrauti net lytiškai. Šis teiginys yra unikalus Caitanyos Mahāprabhu indėlis į išminties lobyną. Materialiame pasaulyje seksas laikomas kažkuo ypatingu, didžiausiu malonumu, nors čia jis egzistuoja tik iškreiptu pavidalu. Tačiau niekam į galvą neatėjo, kad lytiniai santykiai gali egzistuoti ir dvasiniame pasaulyje. Šitokios teologijos pavyzdžių pasaulyje daugiau nėra. Teiginį, jog Aukščiausiasis Dievo Asmuo gali būti mūsų vyras ar mylimasis, pirmąsyk pateikė Caitanva Mahaprabhu. Tai įmanoma garbinant Rādhą ir K ą, bet niekas, ir ypač impersonalistai,ṛṣṇ nepajėgūs suprasti Rādhā-K os. Impersonalistai apie Rādha-K ą neturiṛṣṇ ṛṣṇ jokio supratimo, jie net negali įsivaizduoti, kad Dievas turi pavidalą. Tačiau Caitanya Mahāprabhu sako, kad Dievas turi ne tik pavidalą, bet ir lytinį gyvenimą. Ši informacija yra didžiausias Caitanyos Mahāprabhu indėlis.

Aukščiausiajam Viešpačiui galima tarnauti užmezgus su Juo įvairius santykius, tuo tarpu materialiame pasaulyje savitarpio santykiai egzistuoja tik kaip iškreiptas mūsų santykių su Dievu šešėlis. Ką gi mes darome čia, materialiame pasaulyje? Kokias visuomenės, draugystės ir meilės idėjas mes išpažįstame? Visos jos grindžiamos materialia būties samprata. Mūsų visuomenėje vieni atlieka tėvo ir motinos vaidmenį, kiti vyro ir žmonos, mylimojo ir mylimosios vaidmenis. Egzistuoja ir kitos rasos (santykiai),

kurių penki — dominuojantys. Likusieji septyni — netiesioginiai santykiai, pavyzdžiui, priešiškumas. Dažniausiai ir tarp priešų egzistuoja tam tikri ryšiai, jie būna net tarp žudiko ir jo aukos. Tačiau kalbant apie mūsų santykius su K a, reikia pažyṛṣṇ mėti, kad net ir tada, kai žmogus su Juo užmezga priešiškus santykius, jo gyvenimą apvainikuoja sėkmė. Taigi, kai žmogus savo jutimus nukreipia į K ą, tada užsimezga savitarpio santykiai,ṛṣṇ kurių yra dvylika: penki — tiesioginiai ir septyni — netiesioginiai.

pavyzdžiui, priešiški santykiai. I š viso yra dvylika skirtingų santykių, iš

Page 304: Savęs pažinimo mokslas
Page 305: Savęs pažinimo mokslas
Page 306: Savęs pažinimo mokslas
Page 307: Savęs pažinimo mokslas
Page 308: Savęs pažinimo mokslas
Page 309: Savęs pažinimo mokslas
Page 310: Savęs pažinimo mokslas
Page 311: Savęs pažinimo mokslas
Page 312: Savęs pažinimo mokslas
Page 313: Savęs pažinimo mokslas
Page 314: Savęs pažinimo mokslas
Page 315: Savęs pažinimo mokslas
Page 316: Savęs pažinimo mokslas
Page 317: Savęs pažinimo mokslas
Page 318: Savęs pažinimo mokslas
Page 319: Savęs pažinimo mokslas
Page 320: Savęs pažinimo mokslas
Page 321: Savęs pažinimo mokslas
Page 322: Savęs pažinimo mokslas
Page 323: Savęs pažinimo mokslas
Page 324: Savęs pažinimo mokslas
Page 325: Savęs pažinimo mokslas
Page 326: Savęs pažinimo mokslas
Page 327: Savęs pažinimo mokslas
Page 328: Savęs pažinimo mokslas
Page 329: Savęs pažinimo mokslas
Page 330: Savęs pažinimo mokslas
Page 331: Savęs pažinimo mokslas
Page 332: Savęs pažinimo mokslas
Page 333: Savęs pažinimo mokslas
Page 334: Savęs pažinimo mokslas
Page 335: Savęs pažinimo mokslas
Page 336: Savęs pažinimo mokslas
Page 337: Savęs pažinimo mokslas
Page 338: Savęs pažinimo mokslas
Page 339: Savęs pažinimo mokslas
Page 340: Savęs pažinimo mokslas
Page 341: Savęs pažinimo mokslas
Page 342: Savęs pažinimo mokslas
Page 343: Savęs pažinimo mokslas
Page 344: Savęs pažinimo mokslas
Page 345: Savęs pažinimo mokslas
Page 346: Savęs pažinimo mokslas
Page 347: Savęs pažinimo mokslas
Page 348: Savęs pažinimo mokslas
Page 349: Savęs pažinimo mokslas
Page 350: Savęs pažinimo mokslas
Page 351: Savęs pažinimo mokslas
Page 352: Savęs pažinimo mokslas
Page 353: Savęs pažinimo mokslas
Page 354: Savęs pažinimo mokslas
Page 355: Savęs pažinimo mokslas
Page 356: Savęs pažinimo mokslas
Page 357: Savęs pažinimo mokslas
Page 358: Savęs pažinimo mokslas
Page 359: Savęs pažinimo mokslas
Page 360: Savęs pažinimo mokslas
Page 361: Savęs pažinimo mokslas
Page 362: Savęs pažinimo mokslas
Page 363: Savęs pažinimo mokslas