27
Savęs vertinimas ir asocialus elgesys

Savęs vertinimas ir asocialus elgesys

  • Upload
    helene

  • View
    137

  • Download
    8

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Savęs vertinimas ir asocialus elgesys. Pranešimo tikslas :. Susipažinti su savęs vertinimo sąvoka; A tskleisti savęs vertinimo ir asocialaus elgesio ryšį; P anagrinėti , kaip savęs vertinimas įtakoja asocialų elgesį; - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Savęs vertinimas ir asocialus elgesys

Pranešimo tikslas:

1. Susipažinti su savęs vertinimo sąvoka;2. Atskleisti savęs vertinimo ir asocialaus elgesio

ryšį; 3. Panagrinėti, kaip savęs vertinimas įtakoja

asocialų elgesį;4. Išsiaiškinti,kaip formuojasi asocialios

asmenybės savęs vertinimas ir kaip galima išvengti tokio elgesio susiformavimo;

Savęs vertinimas bendrąja prasme - tai individo savęs paties, savo galimybių, savybių ir vietos tarp kitų žmonių vertinimas.

Asocialios asmenybės formavimosi kelias susijęs su savęs vertinimu.

Savęs vertinimo lygis ima kristi, kai asmenybė nuolat susiduria su:

1.Nesėkmėmis; 2.Neigiamais aplinkinių vertinimais; 3.Atstūmimu;

Kas nutinka kai nepavyksta pakelti savęs vertinimo lygį nesulaukiama rezultatų ir patirtos nesėkmės vis kaupiasi?

Visuotinai pripažinta vertybių sistema vaikui ar paaugliui tampa nebereikšminga;

Nuvertinami idealai, siekiamybės bei elgesio normos.

Prosocialus raidos kelias ->->-> asocialus kelias

Asocialios grupės- tai nepilnamečių, kartais ir vienmečių, kompanijos, kurios gali nepilnamečiui turėti didelę reikšmę, ypač kai jis turi problemų namuose ar mokykloje.

G. Valickas ir kt. psichologai teigia, kad „nepilnamečio teisės pažeidėjo persiorientavimas į kontranormatyvinę vertybių sistemą yra pagrindinė grandis teigiamo savęs vertinimo formavimosi mechanizme. Atitinkamai, asmenybės siekimas pakelti savęs vertinimo lygį ir kartu atkurti minimalų psichologinį komfortą yra vienas iš faktorių, nulemiančių paauglio persiorientavimą į asocialų vystymosi kelią“.

Nepilnamečiai teisės pažeidėjai nuvertina normatyvinę vertybių sistemą ir orientuojasi į

priešingą jai.

potencialus teisės pažeidėjas ->->-> tikrasis pažeidėju

Kaip save vertina vagys, smurtiniai ir kiti nusikaltėliai?

Vieni vagia dėl materialinės naudos, tačiau kas skatina daryti nusikaltimą tuos, kuriems materialinės naudos siekimas visiškai

nebūdingas ?

„ Savigarbos pažeidimas pažeminimu, įžeidimu ar prievarta yra svarbiausias žmogaus pykčio ir agresyvaus elgesio šaltinis“.

Kuo mažiau žmogus turi savigarbos, tuo labiau jis yra priklausomas nuo kitų vertinimo.

Smurto tikslas – išgauti pagarbą ir taip pakelti savęs vertinimo lygį.

Iškreiptas savęs vertinimas - gali sukelti įvairius asmenybės sutrikimus. Todėl

svarbu pastebėti asmenybės savęs vertinimo sunkumus ir pašalinti priežastis.

Jei normalus savęs vertinimas jau susiformuoja, būtina taikyti įvairias priemones, kad būtų užkirstas kelias asocialiam elgesiui.

Kadangi savęs vertinimas formuojasi jau mokykloje, tai pirmasis žingsnis, kurį reikia padaryti, tai stengtis mokiniui formuoti teigiamą savęs vertinimą.

Koreguojant savęs vertinimą : didelę reikšmę turi gerai apgalvota

paskatinimų ir nuobaudų sistema.Kai kurie mokiniai, pastoviai gauna

blogus kitų vertinimus, kurių dėka formuojasi žemesnis savęs vertinimas. Tuomet reikia stengtis kuo labiau sumažinti teigiamų ir neigiamų vertinimų disbalansą.

Kaip pažymi psichologai, nereikia nuolat vaikų rezultatų ar veiklos lyginti su kitų mokinių laimėjimais.

Tokie palyginimai skatina žemesnį savęs vertinimo formavimąsi.

Geriausiai būtų lyginti mokinių darbus su jų ankstesniais rezultatais. Taip galima išryškinti mokymosi pažangą, o tai stimuliuoja teigiamą savęs vertinimą!

Realūs tikslai ir pasiekti rezultatai skatina teigiamo savęs vertinimo formavimą, padeda atsikratyti menkavertiškumo jausmo.

Kai kurie mokiniai sau kelia per didelius tikslus arba per daug sumenkintus, kurie neatitinka jų galimybių ar yra labai lengvai pasiekiami.

Taigi, norint skatinti vaikų teigiamą savęs vertinimą, reikia sudaryti tokias sąlygas, kur vyrautų paskatinimai, pritarimai. Turi būti skatinama iniciatyva, pasitikėjimas savo jėgomis. Asmenybė turi išmokti pati spręsti savo problemas bei atskleisti savo galimybes.

Išvados: Asocialų elgesį dažniausiai sukelia noras pakelti

savęs vertinimo lygį; Asocialios asmenybės vystymosi užuomazgos glūdi

jau vaikystėje. Palankios sąlygos asocialiai asmenybei vystytis susidaro tuomet, kai vaikas ar paauglys jaučia aplinkinių nepalankų vertinimą. Todėl norėdamas įrodyti savąją vertę, paauglys perima asocialaus elgesio formas.

Formuoti teigiamą savęs vertinimą reikia jau mokykloje, kad užaugtų sociali asmenybė, kuriai rūpėtų socialinės vertybės.

Susiformavus aukštesniam ar žemesniam savęs vertinimui susidaro palankios sąlygos nepageidautinam asmenybės veiklos kryptingumui.

Pasitikrinkite, kaip save vertinate?

    1. Gedimino prospekte Vilniuje jums sudūžta buteliukas su kečiupu: (paisrinkite)

jūs tučtuojau sprunkate kuo toliau (1balas) jus apima panika, stovite, nežinodamas, ką daryti

(2balai) banduote surasti su kuo sutvarkyti (3balai) nusijuokėte ir einate toliau (5balai)

  2. Simfoninės muzikos koncerte imate garsiai žagsėti:         

tučtuojau išeinate iš salės (2balai)  bandote nuslopinti žagsėjimą, o paskui išeinate

(3balai)        liekate sedėti nors ir jaučiatės nepatogiai

(4balai)       toliau žagsite, nekreipdami dėmesio į aplinkinių

reakciją (7balai)

3. Pamiršote pažymėti bilietą, ir kontrolierius visų akivaizdoje skaito jums pamokslą:  

imate verkti iš gėdos (1balas) tylėdamas išklausote ir atsiprašote (2balai) bandote įrodyti, kad ką tik įlipote į troleibusą

(4balai) sumokate baudą sakydamas: "prašom skaityti

pamokslus savo vaikams” (6balai)

4. Atėjęs į svečius ir nusiavęs batus pamatote, kad pamiršote užsimauti naujas kojines:  tučtuojau bet kokia dingstimi išeinate ir

nebegrįžtate (1balas) išeinate persimauti ir sugrįžtate (3balai) nusprendžiate atsisėsti taip, kad kojas

paslėptumėte kuo toliau (po kėde, sofa) (5balai) sakote sau: "Net jei pasijaus koks kvapas, kas čia

tokio” (8balai)

    5. Mažas vaikas ima lysti prie jūsų "imtimiūjų vietų”:  

raudonuojate, pasirengęs prasmegti skradžiai žemę (2balai)

bandote ramiai atitraukti vaiko rankas ir nukreipti jo dėmesį (4balai)

juokiatės ir atitraukiate jo rankas (6balai) juokiatės ir leidžiate vaikui elgtis taip kaip jis nori

(8balai)

6. Jei jūsų naujus marškinius apliejo vynu: 

skubate išeiti, jums gėda (1balas) jums nemalonu, bet išklausote prasikaltusio

atsiprašymo ir sugrįžtate prie svečių (3balai) jūsų reakcija juokas, priimate bet kokią

šeimininkų pagalbą (5balai) esate stresinėje būsenoje, kad sugadintas

išeiginis rūbas ir neslepiate savo pasipiktinimo (8balai)

Ačiū už kantrybę!!! ;)