10
„Krašto pažinimo ir tyrimo integraliame ugdyme patirtis“

„Krašto pažinimo ir tyrimo integraliame ugdyme patirtis“

 • Upload
  kyria

 • View
  34

 • Download
  4

Embed Size (px)

DESCRIPTION

„Krašto pažinimo ir tyrimo integraliame ugdyme patirtis“. “Mokytojas visus savo darbo metus skyrė tam, kad sužadintų širdyse grožio, kūrybos, svajonės pajautimą ir tuo užtikrintų užaugsiant geresnį žmogų” prof. Č.Kudaba “Septyni keliai iš Varnių”. Kra š to kult ū ros centro istorija. - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: „Krašto pažinimo ir tyrimo integraliame ugdyme patirtis“

„Krašto pažinimo ir tyrimo integraliame ugdyme patirtis“

Page 2: „Krašto pažinimo ir tyrimo integraliame ugdyme patirtis“

“Mokytojas visus savo darbo metus skyrė tam, kad sužadintų širdyse

grožio, kūrybos, svajonės pajautimą ir tuo užtikrintų

užaugsiant geresnį žmogų”

prof. Č.Kudaba “Septyni keliai iš Varnių”

Page 3: „Krašto pažinimo ir tyrimo integraliame ugdyme patirtis“

Krašto kultūros centro istorija

Nuo 1999 m. mokykloje dėstomas „Krašto kultūros“ kursas, kurio programą parašė

istorijos, geografijos ir biologijos mokytojai, programą aprobavo LR ŠMM

2002 m. gruodžio 24 d įkurtas KKC

Page 4: „Krašto pažinimo ir tyrimo integraliame ugdyme patirtis“

• Jaunimo užimtumo problemų sprendimas;

• Krašto istorinio paveldo ir gamtinių vertybių tyrinėjimai;

• Ekologinių problemų iškėlimas;

• Etnokultūrinio paveldo išsaugojimo aktualizavimas;

• Kaimo ir miesto jaunimo bendruomenės suartinimas. – “...užtikrinti užaugsiant geresnį žmogų.” Č.Kudaba

Page 5: „Krašto pažinimo ir tyrimo integraliame ugdyme patirtis“

Geografija: 1. Joniškio rajono geografinė padėtis.2. Geologinė sąranga, paviršiaus ypatumai,

naudingosios iškasenos.3. Rajono klimato ypatumai.4. Hidrografija (požeminis vanduo, upės, ežerai).5. Rajono ekologinės problemos, tarša.6. Vietovardžių toponimika.7. Rajono gyventojai.8. Dirvožemiai, augalija, gyvūnija.9. Žemės ūkis.10. Pramonė.11. Miesto pramonės objektų lankymas.12. Įskaitinio darbo pristatymas.

Page 6: „Krašto pažinimo ir tyrimo integraliame ugdyme patirtis“

Biologija: 1. Joniškio rajono miškai, jų istorija.2. Miško medžiai ir krūmai.3. Joniškio rajono žoliniai augalai.4. Joniškio rajono gyvūnijos įvairovė.5. Joniškio rajono saugomos teritorijos.6. Saugomi geologiniai objektai.7. Saugomi gyvosios gamtos paminklai.8. Joniškio rajono parkai, jų dendroflora.9. Raudonosios knygos augalų rūšys.10. Raudonosios knygos gyvūnų rūšys.11. Joniškio rajono ekologija.12. Įskaitinio darbo pristatymas.

Page 7: „Krašto pažinimo ir tyrimo integraliame ugdyme patirtis“

Istorija: 1. Žiemgaliai – jų gyvenama teritorija, verslai.2. Žiemgaliai, jų kaimynai.3. Miesto pradžia, Magdeburgo teisių suteikimas.4. Mokykla Joniškyje.5. Žymiausi mūsų mokyklos auklėtiniai.6. Joniškis karų ir suiručių metais.7. Tautinis atgimimas Joniškyje.8. Joniškis nepriklausomybės metais.9. Joniškis okupacijos metais.10. Rajono istoriniai paminklai.11. Žymiausi krašto žmonės.12. Įskaitinio darbo pristatymas.

Page 8: „Krašto pažinimo ir tyrimo integraliame ugdyme patirtis“

200620052004200420032002

KKC ekspedicijų maršrutai

20072010

2009

Page 9: „Krašto pažinimo ir tyrimo integraliame ugdyme patirtis“
Page 10: „Krašto pažinimo ir tyrimo integraliame ugdyme patirtis“

Nauda:

• Naudingas užimtumas (mokiniai, mokytojai, tėvai, kaimo bendruomenė);

• Talkų organizavimas;• Leidiniai – lankstinukai;• Surinkta informacija dovanojama vietos

bendruomenėms, krašto muziejui;• Medžiaga jaunųjų mokslininkų, kt.

konkursams;• Pažintinė informacija.