55
1 1 SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I ODRŽAVANJE BETONSKIH KONSTRUKCIJA U VISOKOGRADNJI GRAĐEVINSKI FAKULTET UNIVERZITETA U BEOGRADU Odsek za konstrukcije Katedra za materijale i konstrukcije (MIK) IV godina studija (28+14) VIII semester (2+1) 2 Član 2. 25) "rekonstrukcija" jeste izvođenje građevinskih i drugih radova na objektu, kojima se: vrši dogradnja ; utiče na stabilnost i sigurnost objekta ; menjaju konstruktivni elementi ; menja tehnološki proces ; menja spoljni izgled objekta ; povećava broj funkcionalnih jedinica; utiče na bezbednost susednih objekata , saobraćaja i životne sredine.... 28) "sanacija" jeste izvođenje građevinskih i drugih radova na postojećem objektu kojima se vrši popravka uređaja, postrojenja i opreme, odnosno zamena konstruktivnih elemenata objekta , kojima se ne menja spoljni izgled , ne utiče na bezbednost susednih objekata , saobraćaja i životne sredine... Z A K O N O PLANIRANJU I IZGRADNJI ("Službeni glasnik RS", br. 47/2003)

SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I ODRŽAVANJE · PDF file1 1 sanacije, rekonstrukcije i odrŽavanje betonskih konstrukcija u visokogradnji graĐevinski fakultet univerziteta u beogradu odsek

  • Upload
    lehanh

  • View
    273

  • Download
    6

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I ODRŽAVANJE · PDF file1 1 sanacije, rekonstrukcije i odrŽavanje betonskih konstrukcija u visokogradnji graĐevinski fakultet univerziteta u beogradu odsek

1

1

SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I ODRŽAVANJE

BETONSKIH KONSTRUKCIJA U VISOKOGRADNJI

GRAĐEVINSKI FAKULTETUNIVERZITETA U BEOGRADUOdsek za konstrukcijeKatedra za materijale i konstrukcije (MIK) IV godina studija (28+14) VIII semester (2+1)

2

Član 2.

25) "rekonstrukcija" jeste izvođenje građevinskih i drugih radova na objektu, kojima se: vrši dogradnja; utiče na stabilnost i sigurnost objekta; menjaju konstruktivni elementi; menja tehnološki proces; menja spoljni izgled objekta; povećava broj funkcionalnih jedinica; utiče na bezbednost susednih objekata, saobraćaja i životne sredine....28) "sanacija" jeste izvođenje građevinskih i drugih radova na postojećem objektu kojima se vrši popravka uređaja, postrojenja i opreme, odnosno zamena konstruktivnih elemenata objekta, kojima se ne menja spoljni izgled, ne utiče na bezbednost susednih objekata, saobraćaja i životne sredine...

Z A K O N O PLANIRANJU I IZGRADNJI("Službeni glasnik RS", br. 47/2003)

Page 2: SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I ODRŽAVANJE · PDF file1 1 sanacije, rekonstrukcije i odrŽavanje betonskih konstrukcija u visokogradnji graĐevinski fakultet univerziteta u beogradu odsek

2

3

Podela

Radovi na sanaciji (rekonstrukciji) mogu se podeliti na:

A. “Reparaturne” sanacije - radi produženja upotrebljivosti i trajnosti objekta

B. “Konstrukcijske” sanacije – koje se odnose na nosivost konstrukcije

4

A) “Reparaturne sanacije”Uzrok je pojava oštećenja na elementima konstrukcije koja vremenom može dovesti do narušavanja njihove zahtevane nosivosti.

Ova oštećenja su uglavnom vezana za: 1. oštećenja zaštitnog sloja betona i sličnih

površinskih defekata, kao što je, na primer, segregacija betona,

2. koroziju armature,3. nastanak prslina širina većih od dozvoljenih

graničnih vrednosti (od au > 0.05 mm do au > 0.4 mm, u zavisnosti od agresivnosti sredine)

Page 3: SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I ODRŽAVANJE · PDF file1 1 sanacije, rekonstrukcije i odrŽavanje betonskih konstrukcija u visokogradnji graĐevinski fakultet univerziteta u beogradu odsek

3

5

UZROCI OŠTEĆENJA ELEMENATAKONSTRUKCIJE, SU UGLAVNOM SLEDEĆI:

1. dejstva atmosferskih uticaja,2. dejstva različitih agresivnih agenasa,3. grešaka pri izvođenju,4. grešaka pri projektovanju.

A) “Reparaturne sanacije”

6

“Reparaturne” sanacije – produženje upotrebljivosti i trajnosti objekta.

PRIMERI

Oštećenje:

Zona segregacije betona

Sanacija:

Lokalna primena određenih vrsta reparaturnih maltera.

A) “Reparaturne sanacije”

Page 4: SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I ODRŽAVANJE · PDF file1 1 sanacije, rekonstrukcije i odrŽavanje betonskih konstrukcija u visokogradnji graĐevinski fakultet univerziteta u beogradu odsek

4

7

PRIMERI

Oštećenje:

Površinska destrukcija betona

Sanacija:

Lokalna primena određenih vrsta reparaturnih maltera.

A) “Reparaturne sanacije”

8

PRIMERI

Oštećenje:

Prsline u AB zidu rezervoara

Sanacija:

Injektiranje i zaštitni premazi

A) “Reparaturne sanacije”

Page 5: SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I ODRŽAVANJE · PDF file1 1 sanacije, rekonstrukcije i odrŽavanje betonskih konstrukcija u visokogradnji graĐevinski fakultet univerziteta u beogradu odsek

5

9

Pod pojmom “Konstrukcijske sanacije” se najčešće ubrajaju različiti vidovi ojačavanjaarmiranobetonskih konstrukcija.

Preduzimaju se u situacijama kada je stanje određene konstrukcije takvo da u prvom redu

nije zadovoljena njena nosivost i sigurnost.

U takvim slučajevima se mora preduzeti sanacija koja će omogućiti da se obezbedi propisana nosivost date konstrukcije.

B) Konstrukcijske sanacije

10

§ Uzroci koji dovode do potrebe za konstrukcijskom sanacijom, uglavnom su:

1.narušena prethodna nosivost (može, na primer, nastati zbog prethodno opisanih oštećenja koja nisu na vreme sanirana “reparaturnim” sanacijama),

2.narušeni funkcionalni zahtevi (pojava prekomernih prslina, prekomernih ugiba, vibracija…)

3.promene namene objekta i njegove geometrije (promena organizacije prostora dodavanjem novih zidova kao oslonaca, izrada novih otvora u međuspratnoj konstrukciji ili ab zidovima,…),

4.povećanja korisnog i (ili) stalnog opterećenja,

B) Konstrukcijske sanacije

Page 6: SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I ODRŽAVANJE · PDF file1 1 sanacije, rekonstrukcije i odrŽavanje betonskih konstrukcija u visokogradnji graĐevinski fakultet univerziteta u beogradu odsek

6

11

5. promenom statičkog sistema (dodavanjem ili ukidanjem pojedinih konstrukcijskih elemenata),

6. preraspodele statičkih uticaja,7. prinudnih deformacija (usled efekata: skupljanja

betona, temperaturnih promena, nejednakih sleganja oslonaca),

8. požara,9. seizmičkih uticaja,10. udara vozila,11. grešaka pri projektovanju,12. grešaka pri izvođenju.

B) Konstrukcijske sanacije

12

Konstrukcijske sanacije, bez obzira na uzroke, podrazumevaju da se određena konstrukcija, kod koje nije u svim presecima bio zadovoljen uslov:

Ed ≤ Rdodređenim postupcima sanacije dovede na nivo zadovoljavanja gornjeg uslova u svim elementima konstrukcije.

U prethodnom izrazu je:Ed - proračunska vrednost uticaja od spoljašnjih

opterećenja (dejstava),Rd - proračunska vrednost nosivosti elementa.

B) Konstrukcijske sanacije

Page 7: SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I ODRŽAVANJE · PDF file1 1 sanacije, rekonstrukcije i odrŽavanje betonskih konstrukcija u visokogradnji graĐevinski fakultet univerziteta u beogradu odsek

7

13

Najčešći uzroci koji dovede do stanja kada nije zadovoljen prethodni uslov, su sledeći:

§ Degradacija konstrukcije ili nekog njenog elementa usled delovanja različitih agresivnih agenasa§ Konstrukcijski nedostaci kao posledica

različitih propusta i grešaka pri projektovanju i izvođenju konstrukcija

§ Oštećenja konstrukcija u različitim manje ili više neregularnim situacijama

Konstrukcijske sanacije

14

Agresivnost agenasa, tokom eksploatacije određene konstrukcije, može da se ispolji kako u odnosu na beton, tako i u odnosu na čelik u betonu - armaturni i čelik za prednaprezanje.

Vrlo je čest slučaj da su u konstrukcijama istovremeno "napadnuti" i beton i čelik.

Ukoliko je visok stepen degradacije betona, radovi na konstrukcijskoj sanaciji, u takvim slučajevima, postaju više nego neophodni.

Degradacija konstrukcije ili njenog elementa usled delovanja različitih agresivnih agenasa

Page 8: SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I ODRŽAVANJE · PDF file1 1 sanacije, rekonstrukcije i odrŽavanje betonskih konstrukcija u visokogradnji graĐevinski fakultet univerziteta u beogradu odsek

8

15

Degradirana armiranobetonska konstrukcijasa izrazito korodiranom armaturom

Degradacija konstrukcije ili njenog elementa usled delovanja različitih agresivnih agenasa

16

Degradirana armiranobetonska konstrukcijasa korodiranim kablovima za pednaprezanje

Degradacija konstrukcije ili njenog elementa usled delovanja različitih agresivnih agenasa

Page 9: SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I ODRŽAVANJE · PDF file1 1 sanacije, rekonstrukcije i odrŽavanje betonskih konstrukcija u visokogradnji graĐevinski fakultet univerziteta u beogradu odsek

9

17

Armiranobetonska greda sa jakom korozijom armature iprekinutim uzengijama

Degradacija konstrukcije ili njenog elementa usled delovanja različitih agresivnih agenasa

18

Dimnjak – korozija armature

Page 10: SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I ODRŽAVANJE · PDF file1 1 sanacije, rekonstrukcije i odrŽavanje betonskih konstrukcija u visokogradnji graĐevinski fakultet univerziteta u beogradu odsek

10

19

Dimnjak – termovizijski snimak, pregled spolja i iznutra tv kamerom

20

Ovi nedostaci mogu da budu veoma različite prirode i obima: a. PROPUSTI I GREŠKE U PROJEKTU

§ Usled nedovoljno kvalitetnih podloga vezanih za lokaciju objekta i geotehničke uslove,

§ Neadekvatan izbor materijala, konstrukcijskih rešenja, proračunskih modela i opterećenja,

§ Računske greške, § Pogrešno konstruisanje i oblikovanje

pojedinih detalja.

Konstrukcijske sanacije

Page 11: SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I ODRŽAVANJE · PDF file1 1 sanacije, rekonstrukcije i odrŽavanje betonskih konstrukcija u visokogradnji graĐevinski fakultet univerziteta u beogradu odsek

11

21

b. GREŠKE I PROPUSTI U GRAĐENJU

Najčešće su vezani za kvalitet materijala i ostvarenu geometriju konstrukcije, ali i za parametre tehnološkog karaktera:

§ Neadekvatna nega betona, § Loše kompaktiranje (vibriranje) betona, § Nepravilno izvođenje radnih prekida

betoniranja,§ Nedovoljni zaštitni slojevi betona i dr.

Konstrukcijske sanacije

22

Greške i propusti u građenju(nepravilno izveden prekid i nastavak betoniranja)

Page 12: SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I ODRŽAVANJE · PDF file1 1 sanacije, rekonstrukcije i odrŽavanje betonskih konstrukcija u visokogradnji graĐevinski fakultet univerziteta u beogradu odsek

12

23

11. April (zatvoreni bazen)

Greške i propusti u građenju(nedovoljna debljina zaštitnog sloja betona)

24

Greške i propusti u građenju(nedovoljna debljina zaštitnog sloja betona)

SC”Tašmajdan” (zatvoreni bazen)

Page 13: SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I ODRŽAVANJE · PDF file1 1 sanacije, rekonstrukcije i odrŽavanje betonskih konstrukcija u visokogradnji graĐevinski fakultet univerziteta u beogradu odsek

13

25

Oštećenja konstrukcija u različitim, manje ili više, neregularnim situacijama

Najčešće se javljaju u slučajevima:Ø Neadekvatne eksploatacije konstrukcija Ø Pri različitim vidovima preopterećenja.

Međutim, mogu da nastanu i usled izvesnih incidentnih dejstava:

§ eksplozija, § ratnih razaranja § udara vozila ili

broda u stub mosta

§ usled zemljotresa, § klizanja terena, § razornih vetrova, § požara

26

11. april – krov - održavanje

Page 14: SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I ODRŽAVANJE · PDF file1 1 sanacije, rekonstrukcije i odrŽavanje betonskih konstrukcija u visokogradnji graĐevinski fakultet univerziteta u beogradu odsek

14

27

25. maj – krov - održavanje

28

25. Maj – procurivanje sa krova (AB ljuska debljine 7 cm)

Page 15: SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I ODRŽAVANJE · PDF file1 1 sanacije, rekonstrukcije i odrŽavanje betonskih konstrukcija u visokogradnji graĐevinski fakultet univerziteta u beogradu odsek

15

29

Višegodišnja nebriga o objekatu

30

Objekat AB konstrukcije oštećen zemljotresom("Wu Xi Qiao" most u Tajvanu)

Page 16: SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I ODRŽAVANJE · PDF file1 1 sanacije, rekonstrukcije i odrŽavanje betonskih konstrukcija u visokogradnji graĐevinski fakultet univerziteta u beogradu odsek

16

31

Sanacija posle dejstva zemljotresa

Oštećenje unutrašnjeg čvora rama posle dejstva zemljotresa zahteva konstrukcijsku sanaciju

32

Armiranobetonski elementi oštećeni dejstvom požara

Page 17: SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I ODRŽAVANJE · PDF file1 1 sanacije, rekonstrukcije i odrŽavanje betonskih konstrukcija u visokogradnji graĐevinski fakultet univerziteta u beogradu odsek

17

33

Požar – razaranje betona

Degradacija betona dejstvompožara

34

Požar – dejstvo temperature

prslinaoštećenje

Page 18: SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I ODRŽAVANJE · PDF file1 1 sanacije, rekonstrukcije i odrŽavanje betonskih konstrukcija u visokogradnji graĐevinski fakultet univerziteta u beogradu odsek

18

35

Oštećenja konstrukcije požarom

Oštećenje donje površine međuspratne pune ploče i stuba zahteva konstrukcijsku sanaciju

36

Oštećenja konstrukcije požarom

Page 19: SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I ODRŽAVANJE · PDF file1 1 sanacije, rekonstrukcije i odrŽavanje betonskih konstrukcija u visokogradnji graĐevinski fakultet univerziteta u beogradu odsek

19

37

Izduženje armature od temperature

Greška u izvođenju

Oštećenja konstrukcije požarom

38Most preko Dunava kod Beške oštećen ratnim razaranjem

Beograd Novi Sad

Page 20: SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I ODRŽAVANJE · PDF file1 1 sanacije, rekonstrukcije i odrŽavanje betonskih konstrukcija u visokogradnji graĐevinski fakultet univerziteta u beogradu odsek

20

39

Ratna razaranja

Sitnorebrasta međuspratna konstrukcija jako deformisana eksplozijom u toku ratnih razaranja

40

Sitnorebrasta međuspratna konstrukcija na mestu direktnog pogodka

Ratna razaranja

Page 21: SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I ODRŽAVANJE · PDF file1 1 sanacije, rekonstrukcije i odrŽavanje betonskih konstrukcija u visokogradnji graĐevinski fakultet univerziteta u beogradu odsek

21

41

Oštećenje nadvožnjaka prouzrokovano udarom kamiona koji se kretao sa podignutom platformom

(nadvožnjak na autoputu Novi Sad - Beograd)

Udar vozila

42

Stepenište - greška u projektovanju

Armiranobetonsko stepenište – ploča konzolnogprepusta bez armature u gornjoj zoni

Page 22: SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I ODRŽAVANJE · PDF file1 1 sanacije, rekonstrukcije i odrŽavanje betonskih konstrukcija u visokogradnji graĐevinski fakultet univerziteta u beogradu odsek

22

43

Stepenište - greška u projektovanju

Armiranobetonsko stepenište – ploča konzolnogprepusta bez armature u gornjoj zoni

Ploča prepusta

Dilatacija

44

Nepostojanje armature u gornjoj zoni ploče prepusta

Stepenište - greška u projektovanju

Page 23: SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I ODRŽAVANJE · PDF file1 1 sanacije, rekonstrukcije i odrŽavanje betonskih konstrukcija u visokogradnji graĐevinski fakultet univerziteta u beogradu odsek

23

45

Svaka konstrukcijska sanacija betonskih konstrukcija obavezno treba da se izvodi na bazi posebne tehničke dokumentacije

Glavnog projekta sanacijekoji, u opštem slučaju, mora da bude zasnovan na ulaznim podacima - podlogama, kao što su:

§ Projektni zadatak,§ Projekat postojeće konstrukcije,§ Izveštaj o pregledu i proceni

stanjakonstrukcije,

KONSTRUKCIJSKE SANACIJE I OJAČAVANJEProjekat sanacije

46

KONSTRUKCIJSKA SANACIJA I OJAČAVANJE

§ Geodetski snimak konstrukcije (eventualno),

§ Geotehničke podloge (eventualno - zavisno od vrste konstrukcije i prirode njenih oštećenja),

§ Ostale podloge (odnosi se najčešće na slučajeve kada se osim sanacije konstrukcija, iz funkcionalnih ili iz razloga vezanih za izmenjene eksploatacione uslove, još i preuređuje)

KONSTRUKCIJSKE SANACIJE I OJAČAVANJEProjekat sanacije

Page 24: SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I ODRŽAVANJE · PDF file1 1 sanacije, rekonstrukcije i odrŽavanje betonskih konstrukcija u visokogradnji graĐevinski fakultet univerziteta u beogradu odsek

24

47

KONSTRUKCIJSKA SANACIJA I OJAČAVANJE

Za izradu projekta sanacije od posebnog značaja je Izveštaj o pregledu i proceni stanja konstruk-cije, koji u opštem slučaju treba da sadrži:§ obim, intenzitet i uzroke nastalih oštećenja,

§ ispitivanje mehaničkih karakteristika materijala (beton, čelik),§ snimak izvedene geometrije elemenata

konstrukcije,§ stanje, kvalitet i stepen korozije čelika u

betonu (armature, kao i kablova za prednap.)

KONSTRUKCIJSKA SANACIJA I OJAČAVANJEProjekat sanacije

48

KONSTRUKCIJSKA SANACIJA I OJAČAVANJE

§ tehnički snimak svih oštećenja konstrukcije, uključujući i njihovu klasifikaciju i kvantifikaciju (raspored i širine prslina, površinska oštećenja betona),

§ stanje deformacija konstrukcije (ugibi, pomeranja oslonačkih tačaka i dr.),

§ generalni zaključak o stanju konstrukcije,

§ predlog načina sanacije.

KONSTRUKCIJSKA SANACIJA I OJAČAVANJEProjekat sanacije

Page 25: SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I ODRŽAVANJE · PDF file1 1 sanacije, rekonstrukcije i odrŽavanje betonskih konstrukcija u visokogradnji graĐevinski fakultet univerziteta u beogradu odsek

25

49

KONSTRUKCIJSKA SANACIJA I OJAČAVANJEIspitivanje kvaliteta betona

Vađenje betonskog “kerna” iz konstrukcije

50

KONSTRUKCIJSKA SANACIJA I OJAČAVANJEProjekat sanacije

Projekat sanacije treba da sadrži:

§sve neophodne tekstualne priloge (tehnički izveštaj, tehničke specifikacije za materijale i izvođenje radova, predmer i predračun radova),

§računske priloge (proračun konstrukcije kao celine, proračun pojedinih detalja, ...)

§grafičke priloge (dispozicioni crteži, planovi armature, rešenja detalja, ...).

Page 26: SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I ODRŽAVANJE · PDF file1 1 sanacije, rekonstrukcije i odrŽavanje betonskih konstrukcija u visokogradnji graĐevinski fakultet univerziteta u beogradu odsek

26

51

U slučaju kada ne postoji projekat postojeće konstrukcije, potrebno je izvršiti:§ detaljno snimanje geometrije postojećih

elemenata konstrukcije,§ “štemovanje” – otkrivanje armature radi

utvrđivanja broja i prečnika,§ izradu istražnih jama za utvrđivanje

dimenzija i kote fundiranja temelja

KONSTRUKCIJSKA SANACIJA I OJAČAVANJEProjekat sanacije

52

KONSTRUKCIJSKA SANACIJA I OJAČAVANJEProjekat sanacije

Pogrešno shvaćeno “štemovanje” radi otkrivanja armature

Page 27: SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I ODRŽAVANJE · PDF file1 1 sanacije, rekonstrukcije i odrŽavanje betonskih konstrukcija u visokogradnji graĐevinski fakultet univerziteta u beogradu odsek

27

53

KONSTRUKCIJSKA SANACIJA I OJAČAVANJE

Izrada Projekta konstrukcijske sanacije je daleko SLOŽENIJI problem od izrade Projekta nove konstrukcije, jer zahteva:

§ Vrlo solidno poznavanje većeg broja konstrukcijskih disciplina (opšta teorija konstrukcija, armirnobetonske, prednapregnute, čelične konstrukcije i dr.),

§ Visok stepen znanja iz oblasti građevinskih materijala i tehnologije građenja (specifični materijali i specijalne tehnologije i posebni tehnološki postupci)

KONSTRUKCIJSKA SANACIJA I OJAČAVANJEProjekat sanacije

54

U okviru projekta sanacije i njegove realizacije,naročito je važno:

pravilno koncipiranje i izvođenje pojedinih konstrukcijskih detalja

Pre pristupanja izradi projekata konstrukcijskih sanacija, potrebno je dobro upoznati originalnuprojektnu dokumentaciju

KONSTRUKCIJSKA SANACIJA I OJAČAVANJEProjekat sanacije

Page 28: SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I ODRŽAVANJE · PDF file1 1 sanacije, rekonstrukcije i odrŽavanje betonskih konstrukcija u visokogradnji graĐevinski fakultet univerziteta u beogradu odsek

28

55

Naročito pažljivo proučiti proračunski deo te dokumentacije, odnosno, treba što preciznije odrediti:proračunska naponsko - deformaciona stanja koja prethode radovima na sanaciji

Vrlo često je potrebno da se rade ponovni statički proračuni, sa realno utvrđenim opterećenjima i sa preciznijim statičkim modelima kako bi se odredili realniji statički uticaji na osnovu kojih se odlučuje o obimu i načinu sanacije

KONSTRUKCIJSKA SANACIJA I OJAČAVANJEProjekat sanacije

56

KONSTRUKCIJSKA SANACIJA I OJAČAVANJE

Konstrukcijske sanacije se UVEK izvode napostojećim konstrukcijama - to znači na konstrukcijama koje će u vreme izvođenja sanacionih radova i dalje biti pod određenim opterećenjima

Zato je potrebno tačno definisanje onog naponsko - deformacionog stanja konstrukcije –tzv. "nulto" stanje - koje će biti OSNOVA za superpoziciju sa uticajima izazvanim u toku i po završetku sanacione intervencije

KONSTRUKCIJSKE SANACIJE I OJAČAVANJEProjekat sanacije

Page 29: SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I ODRŽAVANJE · PDF file1 1 sanacije, rekonstrukcije i odrŽavanje betonskih konstrukcija u visokogradnji graĐevinski fakultet univerziteta u beogradu odsek

29

57

Pri izvođenju sanacionih rado-va u osnovnom preseku će vladati "zatečeni"naponi:

u betonu σob

u armaturi σoa

U toku izvođenja sanacionih radova, u okviru nove obloge (plaštu) neće biti napona ni u betonu niti u armaturi

KONSTRUKCIJSKE SANACIJE I OJAČAVANJEPrimer

58

Od dodatnog opterćenja će se pojaviti naponi:U OBLOZI: u betonu σpb, u armaturi σpa

U OSNOVNOM PRESEKU STUBA dodatni naponi:u betonu Δσb, u armaturi Δσa

KONSTRUKCIJSKE SANACIJE I OJAČAVANJEPrimer

Obloga (plašt) će "proraditi" i početi da prihvata samo onaj deo dodatnih opterećenja koja na ojačani stub deluju po završenim sanacionim radovima

Page 30: SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I ODRŽAVANJE · PDF file1 1 sanacije, rekonstrukcije i odrŽavanje betonskih konstrukcija u visokogradnji graĐevinski fakultet univerziteta u beogradu odsek

30

59

§ U okviru OJAČANOG STUBA, tokom njegove eksploatacije, vladaće sledeći naponi:§ osnovni presek:

– u betonu σob + Δσb– u armaturi σoa + Δσa

§ Obloga (plašt):– u betonu σpb– u armaturi σpa

KONSTRUKCIJSKE SANACIJE I OJAČAVANJEPrimer

60

Primedba:Ne vodi se računa o reološkim pojavama u betonu.

Opravdanje:Sanacione intervencije se, u najvećem broju slučajeva, izvode na već dovoljno "starim" konstrukcijama, pri čemu dodatni betonski delovi obično nemaju značajnije površine, pa efekti skupljanja i tečenja betona u principu nisu od većeg značaja.

KONSTRUKCIJSKE SANACIJE I OJAČAVANJEPrimer

Page 31: SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I ODRŽAVANJE · PDF file1 1 sanacije, rekonstrukcije i odrŽavanje betonskih konstrukcija u visokogradnji graĐevinski fakultet univerziteta u beogradu odsek

31

61

Postupak proračuna:§ Primenom klasične teorije armiranog betona

(tzv. "n" teorije) § Metodom graničnog stanja loma - nosivosti

presekaPrimenom i jedanog i drugog postupka, ("n"

teorija za definisanje napona, a metoda graničnog stanja za određivanje maksimalne sile koju je ojačani presek u stanju da prihvati)

KONSTRUKCIJSKE SANACIJE I OJAČAVANJEPrimer

62

U praksi imaju najširu primenu sledeće metodesanacije:§ Smanjivanje opterećenja konstrukcijskih

elemenata,§ Prenošenje opterećenja na susedne

konstrukcijske elemente dovoljnih nosivosti,§ Smanjivanje raspona konstrukcija, koje

nemaju zadovoljavajuću nosivost,§ Promena sistema konstrukcija, koje nemaju

zadovoljavajuću nosivost,

METODE SANACIJA AB KONST.

Page 32: SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I ODRŽAVANJE · PDF file1 1 sanacije, rekonstrukcije i odrŽavanje betonskih konstrukcija u visokogradnji graĐevinski fakultet univerziteta u beogradu odsek

32

63

§ Ojačanje konstrukcija postupcima prednaprezanja,§ Ojačanje putem povećanja preseka dodatnim

površinama betona i/ili armature§ Ojačanje poprečnih preseka putem lepljenja

dodatnih lamela od čelika, staklenih vlakana, karbonskih vlakana i sl.

METODE SANACIJA AB KONST.

64

PRIMERI:Most - ograničavanjem nivoa saobraćajnog opterećenja na mostu (ograničavanjem brzinevožnje ili limitiranjem veličine osovinskogopterećenja)Nadogradnja zgrada - smanjivanjem intenziteta opterećenja na postojećim etažama (ukidanjem ravnog krova, eventualnom zamenom teških podova i pregradnih zidova na nižim etažama objekta savremenim lakim materijalima) i izborom konstrukcijskog sistema nadogradnje (za novu krovnu konstrukciju koristiti “lake” nosače -sisteme od drveta ili čelika)

KONSTRUKCIJSKE SANACIJE I OJAČAVANJE SMANJENJEM OPTEREĆENJA

Page 33: SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I ODRŽAVANJE · PDF file1 1 sanacije, rekonstrukcije i odrŽavanje betonskih konstrukcija u visokogradnji graĐevinski fakultet univerziteta u beogradu odsek

33

65

KONSTRUKCIJSKA SANACIJA I OJAČAVANJEPRENOŠENJE OPTEREĆENJA NA SUSEDNE

KONSTRUKCIJSKE ELEMENTE DOVOLJNE NOSIVOSTI

U slučajevima kada postojeća konstrukcija nije u stanju da prihvati određeno dodatno opterećenje, problem se može rešiti tako što će se za prihvatanje tog opterećenja iskoristiti susedni konstrukcijski elementi koji su to u stanju

Takav sistem sanacije podrazumeva uvođenje potpuno novog konstrukcijskog sistema, koji će omogućiti da se konstrukcija nedovoljne nosivosti u potpunosti, ili delimično rastereti

66

Prenošenjeopterećenja saprostih greda na stubove dovoljnih nosivosti

a. Celokupno opterećenje q2 se može poveriti jednoj novoj gredi (2) izvedenoj iznad postojeće grede (1) sa određenim međurazmakom "δ" (zazorom)

a.

KONSTRUKCIJSKA SANACIJA I OJAČAVANJEPRENOŠENJE OPTEREĆENJA NA SUSEDNE

KONSTRUKCIJSKE ELEMENTE DOVOLJNE NOSIVOSTI

Page 34: SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I ODRŽAVANJE · PDF file1 1 sanacije, rekonstrukcije i odrŽavanje betonskih konstrukcija u visokogradnji graĐevinski fakultet univerziteta u beogradu odsek

34

67

Za prikazani slučaj prenošenja opterećenja na susedne stubove, pomoću dodatno izbetonirane grede, koja je fizički odvojena od postojeće grede, proračun se svodi na:

dimenzionisanje nove grede (2) izložene opterećenju q2

KONSTRUKCIJSKA SANACIJA I OJAČAVANJEPRENOŠENJE OPTEREĆENJA NA SUSEDNE

KONSTRUKCIJSKE ELEMENTE DOVOLJNE NOSIVOSTI

68

Prenošenjeopterećenja saprostih greda na stubove dovoljnih nosivosti

b. Nova greda (2), koja je izbetonirana preko grede (1) bez ikakvog međurazmaka, može da “prihvati”smanjeno opterećenje q2 – Δq, a postojeća greda (1)ukupno opterećenje q1 + Δq

b.

KONSTRUKCIJSKA SANACIJA I OJAČAVANJEPRENOŠENJE OPTEREĆENJA NA SUSEDNE

KONSTRUKCIJSKE ELEMENTE DOVOLJNE NOSIVOSTI

Page 35: SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I ODRŽAVANJE · PDF file1 1 sanacije, rekonstrukcije i odrŽavanje betonskih konstrukcija u visokogradnji graĐevinski fakultet univerziteta u beogradu odsek

35

69

Za prikazani slučaj konstrukcijske sanacije, pod pretpostavkom poznatih opterećenja q1 i q2, prvo treba odrediti vrednost Δq.

Nakon toga treba postaviti uslov jednakosti krivina greda (1) i (2):

22

2

11

1

IEM

IEM

=

KONSTRUKCIJSKA SANACIJA I OJAČAVANJEPRENOŠENJE OPTEREĆENJA NA SUSEDNE

KONSTRUKCIJSKE ELEMENTE DOVOLJNE NOSIVOSTI

70

Ako se u prethodnom izrazu umesto M1 i M2 uvrste maksimalne vrednosti momenata za grede (1) i (2), dobija se konačni izraz:

11

2

2

12 I

qqqq

EEI ⋅

∆+∆−

⋅=

Ovaj izraz može da se iskoristi za određivanje geometrijskih karakteristika grede (I2), a nakon toga, na bazi poznatog momenta M2, može da se izračuna i potrebna armatura nove grede

KONSTRUKCIJSKA SANACIJA I OJAČAVANJEPRENOŠENJE OPTEREĆENJA NA SUSEDNE

KONSTRUKCIJSKE ELEMENTE DOVOLJNE NOSIVOSTI

Page 36: SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I ODRŽAVANJE · PDF file1 1 sanacije, rekonstrukcije i odrŽavanje betonskih konstrukcija u visokogradnji graĐevinski fakultet univerziteta u beogradu odsek

36

71

Primer sanacije - ojačanja kontinualnog nosača

Kod kontinaualnih nosača, opisani postupak se može primeniti ili samo u jednom polju, ili u više polja, pri čemu u pojedinim poljima može, ali i ne mora, da bude uspostavljen kontinuitet

Problem se može rešiti i izvođenjem niza prostih greda

KONSTRUKCIJSKA SANACIJA I OJAČAVANJEPRENOŠENJE OPTEREĆENJA NA SUSEDNE

KONSTRUKCIJSKE ELEMENTE DOVOLJNE NOSIVOSTI

72

Nova međuspratna konstrukcija izvedena iznad postojeće(sistem montažnih koruba koje nemaju kontakt sa postojećom međuspratnom konstrukcijom)

Primer ojačanja međuspratne konstrukcije

KONSTRUKCIJSKA SANACIJA I OJAČAVANJEPRENOŠENJE OPTEREĆENJA NA SUSEDNE

KONSTRUKCIJSKE ELEMENTE DOVOLJNE NOSIVOSTI

Page 37: SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I ODRŽAVANJE · PDF file1 1 sanacije, rekonstrukcije i odrŽavanje betonskih konstrukcija u visokogradnji graĐevinski fakultet univerziteta u beogradu odsek

37

73

Nova međuspratna konstrukcija izvedena iznad postojeće(puna AB ploča koja se oslanja na postojeću međuspratnu konstrukciju)

Primer ojačanja međuspratne konstrukcije

KONSTRUKCIJSKA SANACIJA I OJAČAVANJEPRENOŠENJE OPTEREĆENJA NA SUSEDNE

KONSTRUKCIJSKE ELEMENTE DOVOLJNE NOSIVOSTI

74

Smanjivanje raspona prostih gredapomoću kratkih elemenata

KONSTRUKCIJSKA SANACIJA I OJAČAVANJEPRENOŠENJE OPTEREĆENJA NA SUSEDNE

KONSTRUKCIJSKE ELEMENTE DOVOLJNE NOSIVOSTI

Page 38: SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I ODRŽAVANJE · PDF file1 1 sanacije, rekonstrukcije i odrŽavanje betonskih konstrukcija u visokogradnji graĐevinski fakultet univerziteta u beogradu odsek

38

75

Primer sanacije-ojačavanja prostih greda

Smanjivanje raspona prostih gredapomoću kosnika

KONSTRUKCIJSKA SANACIJA I OJAČAVANJEPRENOŠENJE OPTEREĆENJA NA SUSEDNE

KONSTRUKCIJSKE ELEMENTE DOVOLJNE NOSIVOSTI

76

Efikasnost prikazanih postupaka povećanja nosivosti greda, može se ilustrovati zavisnošću između parametara Δq/q i Δl/l:

Funkcija (Δq/q) - (Δl/l)

q - opterećenje koje je nosač bio u stanju da prihvati presmanjivanja raspona,

Δq - dodatno opterećenje koje nosać može da prihvati nakon smanjivanja raspona.

KONSTRUKCIJSKA SANACIJA I OJAČAVANJEPRENOŠENJE OPTEREĆENJA NA SUSEDNE

KONSTRUKCIJSKE ELEMENTE DOVOLJNE NOSIVOSTI

Page 39: SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I ODRŽAVANJE · PDF file1 1 sanacije, rekonstrukcije i odrŽavanje betonskih konstrukcija u visokogradnji graĐevinski fakultet univerziteta u beogradu odsek

39

77

Primer sanacije - ojačanja kontinualnih nosača

Smanjivanje raspona kontinualnih nosača pomoću novoizvedenih kosnika

KONSTRUKCIJSKA SANACIJA I OJAČAVANJEPRENOŠENJE OPTEREĆENJA NA SUSEDNE

KONSTRUKCIJSKE ELEMENTE DOVOLJNE NOSIVOSTI

78Mogući načini izvođenja dopunskih krutih oslonaca

KONSTRUKCIJSKA SANACIJA I OJAČAVANJEIZRADA DOPUNSKIH KRUTIH OSLONACA

Page 40: SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I ODRŽAVANJE · PDF file1 1 sanacije, rekonstrukcije i odrŽavanje betonskih konstrukcija u visokogradnji graĐevinski fakultet univerziteta u beogradu odsek

40

79

Primeri detalja veza pri izvođenju dopunskih krutih oslonaca

KONSTRUKCIJSKA SANACIJA I OJAČAVANJEIZRADA DOPUNSKIH KRUTIH OSLONACA

80

Momenti u prostoj gredi sa dopunskim osloncem u sredini raspona

ANALIZA

KONSTRUKCIJSKA SANACIJA I OJAČAVANJEIZRADA DOPUNSKIH KRUTIH OSLONACA

Page 41: SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I ODRŽAVANJE · PDF file1 1 sanacije, rekonstrukcije i odrŽavanje betonskih konstrukcija u visokogradnji graĐevinski fakultet univerziteta u beogradu odsek

41

81

ANALIZA

MC = 0,125·gl2 - 0,125·p(0,5·l)2 = (0,12500g - 0,03125p)·l2

A = 0,5·gl + 0,5·p(0,5l) - 0,125·p(0,5l) = (0,5000g + 0,1875p)·l

B = (0,5000g + 0,1875p)·l

C = 2·[0,5·p(0,5l) + 0,125·p(0,5l)] = 0,625·pl

MOMENTI:

REAKCIJE:

KONSTRUKCIJSKA SANACIJA I OJAČAVANJEIZRADA DOPUNSKIH KRUTIH OSLONACA

82Primer sanacije RIGLI ramovske konstrukcije

uvođenjem dopunskih elastičnih oslonaca

KONSTRUKCIJSKA SANACIJA I OJAČAVANJEIZRADA DOPUNSKIH ELASTIČNIH (POPUSTLJIVIH) OSLONACA

Page 42: SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I ODRŽAVANJE · PDF file1 1 sanacije, rekonstrukcije i odrŽavanje betonskih konstrukcija u visokogradnji graĐevinski fakultet univerziteta u beogradu odsek

42

83

Detalji izvođenja sanacije RIGLI ramovske konstrukcije uvođenjem dopunskih elastičnih oslonaca

KONSTRUKCIJSKA SANACIJA I OJAČAVANJEIZRADA DOPUNSKIH ELASTIČNIH (POPUSTLJIVIH) OSLONACA

84

Primer sanacije GREDA dodavanjem novih elemnata donjeg pojasa

KONSTRUKCIJSKA SANACIJA I OJAČAVANJEIZRADA DOPUNSKIH ELASTIČNIH (POPUSTLJIVIH) OSLONACA

Page 43: SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I ODRŽAVANJE · PDF file1 1 sanacije, rekonstrukcije i odrŽavanje betonskih konstrukcija u visokogradnji graĐevinski fakultet univerziteta u beogradu odsek

43

85

KONSTRUKCIJSKA SANACIJA I OJAČAVANJEIZRADA DOPUNSKIH ELASTIČNIH (POPUSTLJIVIH) OSLONACA

86Uvođenje konstrukcija ojačanja AB PLOČE

KONSTRUKCIJSKA SANACIJA I OJAČAVANJEIZRADA DOPUNSKIH ELASTIČNIH (POPUSTLJIVIH) OSLONACA

Page 44: SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I ODRŽAVANJE · PDF file1 1 sanacije, rekonstrukcije i odrŽavanje betonskih konstrukcija u visokogradnji graĐevinski fakultet univerziteta u beogradu odsek

44

87

Integrisanje prostih greda u kontinualni nosač

q = g + p p’ = p + ∆p MB= MC= 0.100·p’l2

KONSTRUKCIJSKA SANACIJA I OJAČAVANJEPROMENOM KONSTRUKCIJSKOG SISTEMA

88Primer 1 - Ugrađivanja dodatne “negativne” armature

Proste grede → Kontinualna greda

KONSTRUKCIJSKA SANACIJA I OJAČAVANJEPROMENOM KONSTRUKCIJSKOG SISTEMA

Page 45: SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I ODRŽAVANJE · PDF file1 1 sanacije, rekonstrukcije i odrŽavanje betonskih konstrukcija u visokogradnji graĐevinski fakultet univerziteta u beogradu odsek

45

89

Primer 2 - Ugrađivanja dodatne “negativne” armature

Proste grede → Kontinualna greda

KONSTRUKCIJSKA SANACIJA I OJAČAVANJEPROMENOM KONSTRUKCIJSKOG SISTEMA

90

Integrisanje grede i stubova u ramovsku

konstrukciju

Treba ugraditi dodatnu armaturu

KONSTRUKCIJSKA SANACIJA I OJAČAVANJEPROMENOM KONSTRUKCIJSKOG SISTEMA

Page 46: SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I ODRŽAVANJE · PDF file1 1 sanacije, rekonstrukcije i odrŽavanje betonskih konstrukcija u visokogradnji graĐevinski fakultet univerziteta u beogradu odsek

46

91Izvođenje dodatnih ukrućenja u sklopu postojeće

okvirne konstrukcije

KONSTRUKCIJSKA SANACIJA I OJAČAVANJEIzvođenjem dodatnih ukrućenja

92

Ojačanja, ali i sanacije konstrukcija, mogu se izvesti "popravljanjem" njihovih nepovoljnih naponsko - deformacionih stanja primenom odgovarajućih postupaka PREDNAPREZANJA

Zavisno od načina vođenja kablova za predna-prezanje kroz određenu betonsku konstrukciju, u njoj se pri zatezanju kablova proizvode uticaji koji su po znaku, suprotni od uticaja koje proizvode uobičajena vertikalna - gravitaciona opterećenja

KONSTRUKCIJSKA SANACIJA I OJAČAVANJENaknadnim prednaprezanjem

Page 47: SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I ODRŽAVANJE · PDF file1 1 sanacije, rekonstrukcije i odrŽavanje betonskih konstrukcija u visokogradnji graĐevinski fakultet univerziteta u beogradu odsek

47

93

Primenom postupka prednaprezanja, kod elemenata izloženih savijanju, može se na ovaj način smanjiti, pa čak i poništiti prsline i deformacije, a takođe i ostvariti značajnoPOVEĆANJE NOSIVOSTI

Kada je reč o ojačanjima i sanacijama, kablovi za prednaprezanje se gotovo uvek vode van preseka postojećih konstrukcija i, po pravilu, imajupravolinijske ili poligonalne trase

KONSTRUKCIJSKA SANACIJA I OJAČAVANJENaknadnim prednaprezanjem

94Ekvivalentno opterećenje

Sistem sa jednom “skretnom” silom

Zsinα ≈ ZtgαZcosα ≈ Z

KONSTRUKCIJSKA SANACIJA I OJAČAVANJENaknadnim prednaprezanjem

Page 48: SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I ODRŽAVANJE · PDF file1 1 sanacije, rekonstrukcije i odrŽavanje betonskih konstrukcija u visokogradnji graĐevinski fakultet univerziteta u beogradu odsek

48

95Ekvivalentno opterećenje

Sistem sa dve “skretne” sile

KONSTRUKCIJSKA SANACIJA I OJAČAVANJENaknadnim prednaprezanjem

96

U najopštijem slučaju vođenja kablova od oslonca "A - B", kablovi u gredi proizvode jedan uravnotežen sistem sila -

“ekvivalentno opterećenje”

To znači da taj sistem ne proizvodi nikakve reakcije u oslonačkim tačkama A i B proste grede

Međutim, greda "A-B", osim dodatnog naprezanja od ekvivalentnog opterećenja, podnosi i određene deformacije

ZAKLJUČAK

KONSTRUKCIJSKA SANACIJA I OJAČAVANJENaknadnim prednaprezanjem

Page 49: SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I ODRŽAVANJE · PDF file1 1 sanacije, rekonstrukcije i odrŽavanje betonskih konstrukcija u visokogradnji graĐevinski fakultet univerziteta u beogradu odsek

49

97

Pri primeni kablova za prednaprezanje za ojačanje postojećih konstrukcija, mogu se formulisati sledeći bitni stavovi:

ZAKLJUČAK:

Ø delovanje kablova za prednaprezanje pri proračunu konstrukcija može se razmatrati kao uticaj ekvivalentnog opterećenja - skretnih sila i koncentrisanih sila na mestima kotvljenja kablova

Ø prednaprezanje statički određenih konstrukcija, zbog uravnoteženosti ekvivalentnog kablovskog opterećenja, ne dovodi do pojave reakcija oslonaca

KONSTRUKCIJSKA SANACIJA I OJAČAVANJENaknadnim prednaprezanjem

98

ZAKLJUČAK

Ø pri prednaprezanju statički neodređenih konstrukcija, s obzirom da ekvivalentno opterećenje proizvodi deformacije elemenata, u takvim sistemima se javljaju i određene reakcije oslonaca (te reakcije proizvode dodatne momente, transverzalne i normalne sile - tzv. PARAZITNE UTICAJE)

Ø ukoliko se primenjuje veći broj kablova, njihov zbirni efekat se može prikazati u vidu uticaja tzv.rezultantnog kabla - kabla koji zamenjuje sve kablove koji se koriste za prednaprezanje.

KONSTRUKCIJSKA SANACIJA I OJAČAVANJENaknadnim prednaprezanjem

Page 50: SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I ODRŽAVANJE · PDF file1 1 sanacije, rekonstrukcije i odrŽavanje betonskih konstrukcija u visokogradnji graĐevinski fakultet univerziteta u beogradu odsek

50

99Dispozicija konstrukcije objekta

Primeri iz prakse Prvi primer

KONSTRUKCIJSKA SANACIJA I OJAČAVANJENaknadnim prednaprezanjem

100Trajektorije napona pritiska i sile cepanja “Z”

u donjoj ploči

Primeri iz prakse Prvi primer

KONSTRUKCIJSKA SANACIJA I OJAČAVANJENaknadnim prednaprezanjem

Page 51: SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I ODRŽAVANJE · PDF file1 1 sanacije, rekonstrukcije i odrŽavanje betonskih konstrukcija u visokogradnji graĐevinski fakultet univerziteta u beogradu odsek

51

101

Kabl za saniranje konstrukcije

Primeri iz prakse Prvi primer

KONSTRUKCIJSKA SANACIJA I OJAČAVANJENaknadnim prednaprezanjem

102Izgled saniranih nosača

Primeri iz prakse Prvi primer

KONSTRUKCIJSKA SANACIJA I OJAČAVANJENaknadnim prednaprezanjem

Page 52: SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I ODRŽAVANJE · PDF file1 1 sanacije, rekonstrukcije i odrŽavanje betonskih konstrukcija u visokogradnji graĐevinski fakultet univerziteta u beogradu odsek

52

103Trase kablova primenjenih za saniranje konstrukcije

Primeri iz prakse Drugi primer

gornji kablovi

donji kablovi

uzad 2Ø15.8mmlevo i desno

detalj 1

detalj 2

uzad 2Ø15.8mm

uzad 2Ø15.8mm

presek

osnova

KONSTRUKCIJSKA SANACIJA I OJAČAVANJENaknadnim prednaprezanjem

104Detalj krajeva kablova Ø15.8mm

Primeri iz prakse Drugi primer

KONSTRUKCIJSKA SANACIJA I OJAČAVANJENaknadnim prednaprezanjem

Page 53: SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I ODRŽAVANJE · PDF file1 1 sanacije, rekonstrukcije i odrŽavanje betonskih konstrukcija u visokogradnji graĐevinski fakultet univerziteta u beogradu odsek

53

105Detalj devijatora (prevojnika) na mestu preloma

trase kablova Ø15.8mm

Primeri iz prakse Drugi primer

KONSTRUKCIJSKA SANACIJA I OJAČAVANJENaknadnim prednaprezanjem

106Dispozicija konstrukcije

Primeri iz prakse

Treći primer

KONSTRUKCIJSKA SANACIJA I OJAČAVANJENaknadnim prednaprezanjem

Page 54: SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I ODRŽAVANJE · PDF file1 1 sanacije, rekonstrukcije i odrŽavanje betonskih konstrukcija u visokogradnji graĐevinski fakultet univerziteta u beogradu odsek

54

107Trase primenjenih kablova

Primeri iz prakse

Treći primer

KONSTRUKCIJSKA SANACIJA I OJAČAVANJENaknadnim prednaprezanjem

108

Detalj previjanja kablova na mestima njihovih prodora kroz poprečni nosač izveden iznad srednjih stubova

Primeri iz prakse Treći primer

KONSTRUKCIJSKA SANACIJA I OJAČAVANJENaknadnim prednaprezanjem

Page 55: SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I ODRŽAVANJE · PDF file1 1 sanacije, rekonstrukcije i odrŽavanje betonskih konstrukcija u visokogradnji graĐevinski fakultet univerziteta u beogradu odsek

55

109

Detalj previjanja kablova na mestima njihovih prodora kroz poprečni nosač izveden iznad srednjih stubova

Primeri iz prakse Treći primer

KONSTRUKCIJSKA SANACIJA I OJAČAVANJENaknadnim prednaprezanjem

110

Primena prednaprezanja u cilju rasterećenja oštećenog srednjeg stuba ramovske konstrukcije

Primeri iz prakse Četvrti primer

KONSTRUKCIJSKA SANACIJA I OJAČAVANJENaknadnim prednaprezanjem