of 24 /24
Rijeseni neki zadaci iz poglavlja 3.2 Prije rijesavanja zadataka prisjetimo se bitnih stvari koje ce nas pratiti tijekom njihovog promatranja. Tvrdnja : (Osnovni trigonometrijski identiteti) sin 2 x + cos 2 x =1 tg x = sin x cos x ctg x = cos x sin x Tvrdnja : (Adicijski teoremi) sin (x ± y) = sin x · cos y ± cos x · sin y cos (x ± y) = cos x · cos y sin x · sin y tg (x ± y)= tg x ± tg y 1 tg x · tg y ctg (x ± y)= ctg x · ctg y 1 ctg y ± ctg x Tvrdnja : Formule redukcije sin π 2 + t = cos t cos π 2 + t = - sin t sin π 2 - t = cos t cos π 2 - t = sin t sin (π + t)= - sin t cos (π + t)= - cos t sin (π - t) = sin t cos (π - t)= - cos t sin 3π 2 + t = - cos t cos 3π 2 + t = sin t sin 3π 2 - t = - cos t cos 3π 2 - t = - sin t Tvrdnja : (Trigonometrijske funkcije dvostrukog kuta) sin 2x = 2 sin x cos x cos 2x = cos 2 x - sin 2 x tg 2x = 2 tg x 1 - tg 2 x ctg 2x = ctg 2 x - 1 2 ctg x 1

Rijeseni neki zadaci iz poglavlja 3 - hornwood.info · Rijeseni neki zadaci iz poglavlja 3.2 Prije rijesavanja zadataka prisjetimo se bitnih stvari koje ce nas pratiti tijekom njihovog

 • Author
  others

 • View
  43

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of Rijeseni neki zadaci iz poglavlja 3 - hornwood.info · Rijeseni neki zadaci iz poglavlja 3.2 Prije...

 • Rijeseni neki zadaci iz poglavlja 3.2

  Prije rijesavanja zadataka prisjetimo se bitnih stvari koje ce nas pratiti tijekomnjihovog promatranja.

  Tvrdnja: (Osnovni trigonometrijski identiteti)

  sin2 x+ cos2 x = 1

  tg x =sinx

  cosx

  ctg x =cosx

  sinx

  Tvrdnja: (Adicijski teoremi)

  sin (x± y) = sinx · cos y ± cosx · sin y

  cos (x± y) = cosx · cos y ∓ sinx · sin y

  tg (x± y) = tg x± tg y1∓ tg x · tg y

  ctg (x± y) = ctg x · ctg y ∓ 1ctg y ± ctg x

  Tvrdnja: Formule redukcije

  sin(π2+ t)= cos t cos

  (π2+ t)= − sin t

  sin(π2− t)= cos t cos

  (π2− t)= sin t

  sin (π + t) = − sin t cos (π + t) = − cos t

  sin (π − t) = sin t cos (π − t) = − cos t

  sin

  (3π

  2+ t

  )= − cos t cos

  (3π

  2+ t

  )= sin t

  sin

  (3π

  2− t)

  = − cos t cos(3π

  2− t)

  = − sin t

  Tvrdnja: (Trigonometrijske funkcije dvostrukog kuta)

  sin 2x = 2 sinx cosx

  cos 2x = cos2 x− sin2 x

  tg 2x =2 tg x

  1− tg2 x

  ctg 2x =ctg2 x− 12 ctg x

  1

 • Tvrdnja: Sinus i kosinus polovicnog kuta:

  sinx

  2= ±

  √1− cosx

  2

  cosx

  2= ±

  √1 + cosx

  2

  Tvrdnja: (Transformacija umnoska u zbroj)

  sinx cos y =1

  2[sin (x+ y) + sin (x− y)]

  cosx sin y =1

  2[sin (x+ y)− sin (x− y)]

  cosx cos y =1

  2[cos (x+ y) + cos (x− y)]

  sinx sin y =1

  2[cos (x− y)− cos (x+ y)]

  Tvrdnja: (Transformacija zbroja u umnozak)

  sinx+ sin y = 2 sinx+ y

  2cos

  x− y2

  sinx− sin y = 2 cos x+ y2

  sinx− y2

  cosx+ cos y = 2 cosx+ y

  2cos

  x− y2

  cosx− cos y = −2 sin x+ y2

  sinx− y2

  Prisjetim se jos vrijednosti trigonometrijskih funkcija za istaknute kuteve:

  Kutπ

  6

  π

  4

  π

  3

  π

  22π

  sinx1

  2

  √2

  2

  √3

  21 0 -1 0

  cosx

  √3

  2

  √2

  2

  1

  20 -1 0 1

  tg x

  √3

  31

  √3 nedef. 0 nedef. 0

  ctg x√3 1

  √3

  30 nedef. 0 nedef.

  2

 • Zadatak 7: (str. 72) Koliko je tgα

  2ako je tgα = −24

  7,π

  2< α < π?

  Rjesenje: Uocimo prvo u kojem se kvadrantu nalazi dani kut na brojevnojkruznici kako bi kasnije znali odrediti predznake vrijednosti trigonometrijskihfunkcija:

  Nadalje uocimo da je nas zadatak odrediti cemu je jednako tgα

  2. Sjetimo li se

  osnovnih tigonometrijskih identiteta znamo da vrijedi:

  tgα =sinα

  cosα

  Uvrstimo liα

  2umjesto α dobijemo sljedeci izraz:

  tgα

  2=

  sinα

  2

  cosα

  2

  Sada mozemo uociti da je nas zadatak zapravo odrediti cemu je jednako sinα

  2i cos

  α

  2. No znamo da vrijedi sljedece:

  sinα

  2= ±

  √1− cosα

  2

  cosα

  2= ±

  √1 + cosα

  2

  3

 • Pa dakle mozemo zakljuciti da nam je na kraju zapravo zadatak odrediti cemu

  je jednak cosα. Nadalje raspisimo ono sto je zadano, tgα = −247

  . Znamo da

  vrijedi tgα =sinα

  cosα:

  tgα = −247

  tgα =sinα

  cosα

  ⇒ sinαcosα = −247Pomnozim izraz na desnoj strani s cosα:

  sinα

  cosα= −24

  7/ · cosα

  sinα = −247· cosα

  Prisjetimo se da vrijedi temeljni trigonometrijski identitet:

  sin2 α+ cos2 α = 1

  Primjenim cinjenicu da vrijedi sinα = −247· cosα te dalje racunam:

  sin2 α+ cos2 α = 1(−24

  7· cosα

  )2+ cos2 α = 1

  576

  49· cos2 α+ cos2 α = 1

  576

  49· cos2 α+ 49

  49· cos2 α = 1

  625

  49· cos2 α = 1 / · 49

  625

  cos2 α =49

  625/√

  cosα = ± 725

  Posto se kut α nalazi u drugom kvadrantu, a tamo su vrijednosti kosinusa

  negativne, slijedi da je cosα = − 725

  . Sada se s tim saznanjem vratim u izraze:

  sinα

  2= ±

  √1− cosα

  2

  cosα

  2= ±

  √1 + cosα

  2

  4

 • No prije toga moram odrediti gdje se nalazi kutα

  2na brojevnoj kruznici kako

  bi znali odrediti predznake vrijednosti trigonometrijskih funkcija. Kako znamgdje se nalazi kut α, dakle vrijedi

  π

  2< α < π, cijeli izraz podijelim s dva.

  Racunam:π

  2< α < π / : 2

  π

  22

  1

  2<π

  2

  π

  4<α

  2<π

  2

  Na brojevnoj kruznici to izgeda ovako:

  Odredimo sada cemu je jednako sinα

  2i cos

  α

  2imajuci na umu da smo izracunali

  da vrijedi cosα = − 725

  . Dakle racunam prvo cemu je jednako sinα

  2:

  sinα

  2= ±

  √1− cosα

  2

  sinα

  2= ±

  √√√√√1−(− 725

  )2

  sinα

  2= ±

  √√√√1 + 725

  2

  sinα

  2= ±

  √√√√ 2525

  +7

  252

  5

 • sinα

  2= ±

  √√√√√√√16��32

  25

  �211

  = ±

  √√√√√√16

  251

  1

  = ±√

  16

  25

  sinα

  2= ±4

  5

  Posto se kutα

  2nalazi u prvom kvadrantu, a tamo su vrijednosti sinusa pozi-

  tivne, slijedi da je sinα

  2. Dalje racunam cemu je jednako cos

  α

  2=

  4

  5:

  cosα

  2= ±

  √1 + cosα

  2

  cosα

  2= ±

  √√√√√1 +(− 725

  )2

  cosα

  2= ±

  √√√√1− 725

  2

  cosα

  2= ±

  √√√√ 2525− 7

  252

  cosα

  2= ±

  √√√√√√√9��18

  25

  �211

  = ±

  √√√√√√9

  251

  1

  = ±√

  9

  25

  cosα

  2= ±3

  5

  Posto se kutα

  2nalazi u prvom kvadrantu, a tamo su vrijednosti kosinusa poz-

  itivne, slijedi da je cosα

  2=

  3

  5. Sada kada smo odredili cemu je jednako sin

  α

  2i

  cosα

  2mozemo odrediti cemu je jedanko tgα2. Racunam:

  tgα

  2=

  sinα

  2

  cosα

  2

  tgα

  2=

  41�53

  �51

  =

  4

  13

  1

  =4

  3

  6

 • Dakle odredili smo da je tgα

  2=

  4

  3cime je zadatak rijesen.

  − ?−

  Zadatak 11: (str. 72) Ako je sinx =9

  41, cos y =

  60

  61, x ∈

  〈0,π

  2

  〉y ∈

  〈0,π

  2

  〉,

  koliko je sin2x− y2

  ?

  Rjesenje: Uocimo prvo u kojem se kvadrantu nalaze dani kutevi na brojevnojkruznici kako bi kasnije znali odrediti predznake vrijednosti trigonometrijskihfunkcija:

  Nadalje uocimo da je nas zadatak odrediti cemu je jednako sin2x− y2

  . Sjetimose iz prethodnog zadatka da vrijedi:

  sinα

  2= ±

  √1− cosα

  2

  Kvadrirajmo taj izraz:

  sin2α

  2=

  1− cosα2

  Nadalje zamijenimo α u gornjem izrazu s x− y, dakle vrijedi:

  sin2x− y2

  =1− cos (x− y)

  2

  Mogu uociti da ono sto zapravo moram odrediti jest cos (x− y). No sjetim seda vrijedi adicijski teorem za kosinus:

  cos (x− y) = cosx · cos y + sinx · sin y

  7

 • Dakle kako nam je sinx =9

  41, cos y =

  60

  61zadano u zadatku moramo zapravo

  odrediti cemu je jednako cosx u sin y. Odredimo prvo cemu je jednako cosx.Prisjetimo se da vrijedi temeljni trigonometrijski identitet:

  sin2 x+ cos2 x = 1

  Primjenim cinjenicu da vrijedi sinx =9

  41te dalje racunam:

  sin2 x+ cos2 x = 1(9

  41

  )2+ cos2 x = 1

  81

  1681+ cos2 x = 1

  cos2 x = 1− 811681

  cos2 x =1681

  1681− 81

  1681

  cos2 x =1600

  1681/√

  cosx = ±4041

  Posto se kut x nalazi u prvom kvadrantu, a tamo su vrijednosti kosinusa pozi-

  tivne, slijedi da je cosx =40

  41.

  Nadalje odredimo cemu je jednako sin y Prisjetimo se da vrijedi temeljni trigonometri-jski identitet:

  sin2 y + cos2 y = 1

  Primjenim cinjenicu da vrijedi cos y =60

  61te dalje racunam:

  sin2 y + cos2 y = 1

  sin2 y +

  (60

  61

  )2= 1

  sin2 y +3600

  3721= 1

  sin2 y = 1− 36003721

  sin2 y =3721

  3721− 3600

  3721

  sin2 y =121

  3721/√

  8

 • sin y = ±1161

  Posto se kut y nalazi u prvom kvadrantu, a tamo su vrijednosti sinusa pozi-

  tivne, slijedi da je sin y =11

  61.

  Time smo odredili sve vrijednosti da bi mogli odrediti cemu je jednako cos (x− y),dakle prisjetim se da vrijedi:

  sinx =9

  41, cosx =

  40

  41, sin y =

  11

  61, cos y =

  60

  61

  Te vrijednosti uvrstim u raspisani izraz za cos (x− y). Racunam:

  cos (x− y) = cosx · cos y + sinx · sin y

  cos (x− y) = 4041· 6061

  +9

  41· 1161

  cos (x− y) = 24002501

  +99

  2501

  cos (x− y) = 24992501

  Preostaje nam samo jos odrediti cemu je jedanko sin2x− y2

  . no kako znam davrijedi:

  sin2x− y2

  =1− cos (x− y)

  2

  Uvrstimo cos (x− y) = 24992501

  u taj izraz. Racunam:

  sin2x− y2

  =1− cos (x− y)

  2

  sin2x− y2

  =1− 2499

  25012

  =

  2501

  2501− 2499

  25012

  =

  1�2

  2501

  �211

  =

  1

  25011

  1

  sin2x− y2

  =1

  2501

  Dakle odredili smo da je sin2x− y2

  jednako1

  2501, te je time zadatak rijesen.

  − ?−

  Zadatak 13: (str. 72) 7) Dokazi identitet:

  2 sin 2x− sin 4x2 sin 2x+ sin 4x

  = tg2 x

  9

 • Rjesenje: Zadatak nam je pokazati da je lijeva strana izraza jednaka desnoj pau tu svrhu pokusajmo raspisati lijevu stranu izraza. Prisjetimo se da vrijedisljedeci identiet:

  sin 2α = 2 sinα cosα

  Dakle raspisimo prvo sin 4x. Vrijedi:

  sin 4x = 2 sin 2x cos 2x

  Uvrstimo tu cinjenicu u lijevu stranu pocetnog izraza,2 sin 2x− sin 4x2 sin 2x+ sin 4x

  . Dakleracunam:

  2 sin 2x− sin 4x2 sin 2x+ sin 4x

  =2 sin 2x− 2 sin 2x · cos 2x2 sin 2x+ 2 sin 2x · cos 2x

  Izlucim 2 sin 2x i u brojniku i u nazivniku danog izraza:

  2 sin 2x− sin 4x2 sin 2x+ sin 4x

  =2 sin 2x− 2 sin 2x · cos 2x2 sin 2x+ 2 sin 2x · cos 2x

  =2 sin 2x (1− cos 2x)2 sin 2x (1 + cos 2x)

  Pokratim sto se pokratiti dade:

  2 sin 2x− sin 4x2 sin 2x+ sin 4x

  =1��

  ��2 sin 2x (1− cos 2x)���

  �2 sin 2x1 (1 + cos 2x)

  =1− cos 2x1 + cos 2x

  Nadalje prisjetim se da vrijede sljedeca dva identiteta, temeljni trigonometrijskiidentite, te kosinus dvostrukog kuta:

  sin2 α+ cos2 α = 1

  cos 2α = cos2 α− sin2 α

  Uvrstim te cinjenice u gornji izraz. Slijedi:

  2 sin 2x− sin 4x2 sin 2x+ sin 4x

  =1− cos 2x1 + cos 2x

  =sin2 x+ cos2 x−

  (cos2 x− sin2 x

  )sin2 x+ cos2 x+ cos2 x− sin2 x

  2 sin 2x− sin 4x2 sin 2x+ sin 4x

  =sin2 x+ cos2 x− cos2 x+ sin2 xsin2 x+ cos2 x+ cos2 x− sin2 x

  Pokratim sto se pokratiti dade:

  2 sin 2x− sin 4x2 sin 2x+ sin 4x

  =sin2 x+���cos2 x��

  ��− cos2 x+ sin2 x���sin2 x+ cos2 x+ cos2 x���

  �− sin2 x=

  sin2 x+ sin2 x

  cos2 x+ cos2 x

  2 sin 2x− sin 4x2 sin 2x+ sin 4x

  =sin2 x+ sin2 x

  cos2 x+ cos2 x=

  2 sin2 x

  2 cos2 x

  Pokratim sto se pokratiti dade:

  2 sin 2x− sin 4x2 sin 2x+ sin 4x

  =1�2 sin

  2 x

  �21 cos2 x=

  sin2 x

  cos2 x

  10

 • Imajuci na umu da vrijedi idenditetan

  bn=(ab

  )ndalje slijedi:

  2 sin 2x− sin 4x2 sin 2x+ sin 4x

  =sin2 x

  cos2 x=

  (sinx

  cosx

  )2No prema jednom od osnovnih trigonometrijskih identiteta znam da vrijedi

  tgα =sinα

  cosα, pa konacno uocavam da vrijedi:

  2 sin 2x− sin 4x2 sin 2x+ sin 4x

  =

  (sinx

  cosx

  )2= (tg x)

  2= tg2 x

  Pogledamo li desnu stranu izraza iz zadatka vidimo da je ona identicna onomesto smo dobili pa je time zadatak rijesen.

  − ?−

  Zadatak 13: (str. 72) 10) Dokazi identitet:

  1− sin 2x1 + sin 2x

  = ctg2(π4+ x)

  Rjesenje: Zadatak nam je pokazati da je lijeva strana izraza jednaka desnoj pau tu svrhu pokusajmo raspisati desnu stranu izraza:

  ctg2(π4+ x)=(ctg(π4+ x))2

  Prisjetimo se da vrijedi sljedeci adicijski teorem za kotangens:

  ctg (α+ β) =ctgα ctg β − 1ctgα+ ctg β

  Probajmo imajuci na umu taj identite odrediti cemu je jednako ctg(π4+ x)

  .Racunam:

  ctg(π4+ x)=

  ctgπ

  4ctg x− 1

  ctgπ

  4+ ctg x

  Iscitam iz tablice na prvoj stranici dokumenta da vrijedi ctgπ

  4= 1. Dakle dalje

  slijedi:

  ctg(π4+ x)=

  ctgπ

  4ctg x− 1

  ctgπ

  4+ ctg x

  =1 · ctg x− 11 + ctg x

  =ctg x− 11 + ctg x

  11

 • Nadalje prema jednom od osnovnih trigonometrijskih identiteta znam da vri-jedi ctgα =

  cosα

  sinα. Imajuci to na umu dalje racunam:

  ctg(π4+ x)=

  ctg x− 11 + ctg x

  =

  cosx

  sinx− 1

  1 +cosx

  sinx

  =

  cosx

  sinx− 1

  11

  1+

  cosx

  sinx

  Izraze u brojniku i nazivniku svedem na zajednicki nazivnik sinx. Slijedi:

  ctg(π4+ x)=

  cosx

  sinx− 1

  11

  1+

  cosx

  sinx

  =

  cosx− sinxsinx

  sinx+ cosx

  sinx

  Pokratim sto se pokratiti dade:

  ctg(π4+ x)=

  cosx− sinx1���sinx

  sinx+ cosx

  ���sinx1

  =

  cosx− sinx1

  sinx+ cosx

  1

  =cosx− sinxsinx+ cosx

  Vratimo se sada na pocetak, drugim rijecima, na izraz ctg2(π4+ x)=(ctg(π4+ x))2

  .Uvrstimo gore odredeni izraz:

  ctg2(π4+ x)=(ctg(π4+ x))2

  =

  (cosx− sinxsinx+ cosx

  )2Imajuci na umu da vrijedi idenditet

  an

  bn=(ab

  )ndalje slijedi:

  ctg2(π4+ x)=

  (cosx− sinxsinx+ cosx

  )2=

  (cosx− sinx)2

  (sinx+ cosx)2

  Raspisem brojnik i nazivnik prema identitetu (a+ b)2 = a2 + 2ab + b2. Daljevrijedi:

  ctg2(π4+ x)=

  (cosx− sinx)2

  (sinx+ cosx)2 =

  cos2 x− 2 cosx sinx+ sin2 xsin2 x+ 2 sinx cosx+ cos2 x

  Zapisimo to na malo drugaciji nacin, promijenivsi poredak clanovima sume iumnoska. Slijedi:

  ctg2(π4+ x)=

  sin2 x+ cos2 x− 2 sinx cosxsin2 x+ cos2 x+ 2 sinx cosx

  Nadalje prisjetim se da vrijede sljedeca dva identiteta, temeljni trigonometrijskiidentite, te sinus dvostrukog kuta:

  sin2 α+ cos2 α = 1

  12

 • sin 2α = 2 sinα cosα

  Uvrstim te cinjenice u gornji izraz. Slijedi:

  ctg2(π4+ x)=

  1︷ ︸︸ ︷sin2 x+ cos2 x−

  sin 2x︷ ︸︸ ︷2 sinx cosx

  sin2 x+ cos2 x︸ ︷︷ ︸1

  +2 sinx cosx︸ ︷︷ ︸sin 2x

  =1− sin 2x1 + sin 2x

  ctg2(π4+ x)=

  1− sin 2x1 + sin 2x

  Pogledamo li lijevu stranu izraza iz zadatka vidimo da je ona identicna onomesto smo dobili pa je time zadatak rijesen.

  − ?−

  Zadatak 13: (str. 72) 14) Dokazi identitet:

  sin4 x+ 2 sinx cosx− cos4 xtg 2x− 1

  = cos 2x

  Rjesenje: Zadatak nam je pokazati da je lijeva strana izraza jednaka desnoj pau tu svrhu pokusajmo raspisati lijevu stranu izraza:

  sin4 x+ 2 sinx cosx− cos4 xtg 2x− 1

  Zapisimo clanove sume u brojniku gornjeg razlomka drugim redoslijedom iimajuci na umu da vrijedi sin4 x =

  (sin2 x

  )2i cos4 x =

  (cos2 x

  )2:sin4 x+ 2 sinx cosx− cos4 x

  tg 2x− 1=

  (sin2 x

  )2 − (cos2 x)2 + 2 sinx cosxtg 2x− 1

  Sada mogu prepoznati da prva dva clana sume u brojniku mogu raspisatiprema identitetu za razliku kvadrata a2 − b2 = (a− b) (a+ b). Slijedi:

  sin4 x+ 2 sinx cosx− cos4 xtg 2x− 1

  =

  (sin2 x

  )2 − (cos2 x)2 + 2 sinx cosxtg 2x− 1

  =

  =

  (sin2 x− cos2 x

  ) (sin2 x+ cos2 x

  )+ 2 sinx cosx

  tg 2x− 1Nadalje prisjetim se da vrijedi osnovni tirgonometrijski identitet:

  sin2 α+ cos2 α = 1

  Dakle pocetni izraz prelazi u:

  sin4 x+ 2 sinx cosx− cos4 xtg 2x− 1

  =

  (sin2 x− cos2 x

  ) 1︷ ︸︸ ︷(sin2 x+ cos2 x

  )+2 sinx cosx

  tg 2x− 1=

  13

 • =

  (sin2 x− cos2 x

  )· 1 + 2 sinx cosx

  tg 2x− 1=

  sin2 x− cos2 x+ 2 sinx cosxtg 2x− 1

  Prisjetim se da vrijede sljedeca dva identiteta, za sinus dvostrukog kuta, te zakosinus dvostrukog kuta:

  sin 2α = 2 sinα cosα

  cos 2α = cos2 α− sin2 α

  U tu svrhu izlucim prvo − iz prva dva clana sume u brojniku:

  =

  (sin2 x− cos2 x

  )· 1 + 2 sinx cosx

  tg 2x− 1=−(− sin2 x+ cos2 x

  )+ 2 sinx cosx

  tg 2x− 1=

  =−(cos2 x− sin2 x

  )+ 2 sinx cosx

  tg 2x− 1=

  Primjenim izraze za sinus i kosinus dvostrukog kuta na gornji izraz. Slijedi:

  sin4 x+ 2 sinx cosx− cos4 xtg 2x− 1

  =−

  cos 2x︷ ︸︸ ︷(cos2 x− sin2 x

  )+

  sin 2x︷ ︸︸ ︷2 sinx cosx

  tg 2x− 1=− cos 2x+ sin 2x

  tg 2x− 1=

  =sin 2x− cos 2x

  tg 2x− 1Nadalje prisjetim se da vrijedi osnovni trigonometrijski identitet za tangense:

  tgα =sinα

  cosα

  Imajuci to na umu raspisem nazivnik gornjeg izraza:

  sin4 x+ 2 sinx cosx− cos4 xtg 2x− 1

  =sin 2x− cos 2x

  tg 2x− 1=

  sin 2x− cos 2xsin 2x

  cos 2x− 1

  Svedem izraze u nazivniku na zajednicki nazivnik cos 2x. Racunam:

  sin4 x+ 2 sinx cosx− cos4 xtg 2x− 1

  =sin 2x− cos 2xsin 2x− cos 2x

  cos 2x

  =

  sin 2x− cos 2x1

  sin 2x− cos 2xcos 2x

  Pokratim ono sto se pokratiti dade:

  sin4 x+ 2 sinx cosx− cos4 xtg 2x− 1

  =

  1((((

  (((sin 2x− cos 2x1

  (((((((sin 2x− cos 2x 1

  cos 2x

  =

  1

  11

  cos 2x

  =cos 2x

  1

  14

 • sin4 x+ 2 sinx cosx− cos4 xtg 2x− 1

  = cos 2x

  Pogledamo li desnu stranu izraza iz zadatka vidimo da je ona identicna onomesto smo dobili pa je time zadatak rijesen.

  − ?−

  Zadatak 14: (str. 73) 6) Dokazi identitet:

  1 + sinα− cosα1 + sinα+ cosα

  = tgα

  2

  Rjesenje: Zadatak nam je pokazati da je lijeva strana izraza jednaka desnoj pau tu svrhu pokusajmo raspisati lijevu stranu izraza:

  1 + sinα− cosα1 + sinα+ cosα

  Kako se na desnoj strani nalazi izraz koji sadrzi polovican kut α, drugim rijec-ima

  (α2

  ), zamislimo da umjesto α u nasem izrazu kojeg raspisujem pise 2

  α

  2.

  Zapisimo taj izraz tada imajuci na umu tu cinjenicu:

  1 + sinα− cosα1 + sinα+ cosα

  =1 + sin

  (2α

  2

  )− cos

  (2α

  2

  )1 + sin

  (2α

  2

  )+ cos

  (2α

  2

  )Prisjetim se da vrijede sljedeca tri identiteta, za sinus dvostrukog kuta, za kos-inus dvostrukog kuta, te temeljni trigonometrijski identitet:

  sin 2α = 2 sinα cosα

  cos 2α = cos2 α− sin2 α

  sin2 α+ cos2 α = 1

  Uvrstim li u njih umjesto αα

  2uocavam da vrijede sljedeci izrazi:

  sin(2α

  2

  )= 2 sin

  α

  2cos

  α

  2⇒ sinα = 2 sin α

  2cos

  α

  2

  cos(2α

  2

  )= cos2

  α

  2− sin2 α

  2⇒ cosα = cos2 α

  2− sin2 α

  2

  sin2α

  2+ cos2

  α

  2= 1

  Primjenim te identitete na gornji izraz. Slijedi:

  1 + sinα− cosα1 + sinα+ cosα

  =sin2

  α

  2+ cos2

  α

  2+ 2 sin

  α

  2cos

  α

  2−(cos2

  α

  2− sin2 α

  2

  )sin2

  α

  2+ cos2

  α

  2+ 2 sin

  α

  2cos

  α

  2+ cos2

  α

  2− sin2 α

  2

  =

  15

 • =sin2

  α

  2+ cos2

  α

  2+ 2 sin

  α

  2cos

  α

  2− cos2 α

  2+ sin2

  α

  2

  sin2α

  2+ cos2

  α

  2+ 2 sin

  α

  2cos

  α

  2+ cos2

  α

  2− sin2 α

  2

  Pokratim sto se pokratiti dade:

  1 + sinα− cosα1 + sinα+ cosα

  =sin2

  α

  2+����

  cos2α

  2+ 2 sin

  α

  2cos

  α

  2����

  − cos2 α2+ sin2

  α

  2

  ���

  sin2α

  2+ cos2

  α

  2+ 2 sin

  α

  2cos

  α

  2+ cos2

  α

  2����− sin2 α

  2

  =

  =sin2

  α

  2+ 2 sin

  α

  2cos

  α

  2+ sin2

  α

  2

  cos2α

  2+ 2 sin

  α

  2cos

  α

  2+ cos2

  α

  2

  =2 sin2

  α

  2+ 2 sin

  α

  2cos

  α

  2

  2 cos2α

  2+ 2 sin

  α

  2cos

  α

  2

  Izlucim 2 sinα

  2iz brojnika i 2 cos

  α

  2iz nazivnika gornjeg razlomka. Racunam:

  1 + sinα− cosα1 + sinα+ cosα

  =2 sin2

  α

  2+ 2 sin

  α

  2cos

  α

  2

  2 cos2α

  2+ 2 sin

  α

  2cos

  α

  2

  =2 sin

  α

  2

  (sin

  α

  2+ cos

  α

  2

  )2 cos

  α

  2

  (cos

  α

  2+ sin

  α

  2

  )Zamijenim poredak clanova sume u zagradi nazivnika:

  1 + sinα− cosα1 + sinα+ cosα

  =2 sin

  α

  2

  (sin

  α

  2+ cos

  α

  2

  )2 cos

  α

  2

  (sin

  α

  2+ cos

  α

  2

  )Pokratim sto se pokratiti dade:

  1 + sinα− cosα1 + sinα+ cosα

  =

  1�2 sin

  α

  2�����

  ���(sin

  α

  2+ cos

  α

  2

  )1

  1�2 cosα

  2����

  ����(

  sinα

  2+ cos

  α

  2

  )1

  =sin

  α

  2

  cosα

  2

  No imajuci na umu da vrijedi osnovni trignometrijski identitet za tangens

  tgα =sinα

  cosαgornji izraz prelazi u:

  1 + sinα− cosα1 + sinα+ cosα

  =sin

  α

  2

  cosα

  2

  = tgα

  2

  Dakle izracunali smo da vrijedi:

  1 + sinα− cosα1 + sinα+ cosα

  = tgα

  2

  Pogledamo li desnu stranu izraza iz zadatka vidimo da je ona identicna onomesto smo dobili pa je time zadatak rijesen.

  − ?−

  16

 • Zadatak 14: (str. 73) 9) Dokazi identitet:

  tg(π4+α

  2

  )− tg

  (π4− α

  2

  )ctg(π4+α

  2

  )+ ctg

  (π4− α

  2

  ) = sinαRjesenje: Zadatak nam je pokazati da je lijeva strana izraza jednaka desnoj pau tu svrhu pokusajmo raspisati lijevu stranu izraza:

  tg(π4+α

  2

  )− tg

  (π4− α

  2

  )ctg(π4+α

  2

  )+ ctg

  (π4− α

  2

  )U tu svrhu prisjetimo se adicijskih teorema za tangense i kotangense:

  tg (α± β) = tgα± tg β1∓ tgα · tg β

  ctg (α± β) = ctgα · ctg β ∓ 1ctg β ± ctgα

  Raspisimo po tim identitetima redom izraze tg(π4+α

  2

  ), tg(π4− α

  2

  ), ctg

  (π4+α

  2

  ),

  ctg(π4− α

  2

  ). Krenimo od tg

  (π4+α

  2

  ):

  tg(π4+α

  2

  )=

  tgπ

  4+ tg

  α

  2

  1− tg π4tgα

  2

  Iscitam iz tablice na prvoj stranici dokumenta da vrijedi tgπ

  4= 1. Dakle dalje

  slijedi:

  tg(π4+α

  2

  )=

  tgπ

  4+ tg

  α

  2

  1− tg π4tgα

  2

  =1 + tg

  α

  2

  1− 1 · tg α2

  =1 + tg

  α

  2

  1− tg α2

  No imajuci na umu da vrijedi osnovni trignometrijski identitet za tangens

  tgα =sinα

  cosαgornji izraz prelazi u:

  tg(π4+α

  2

  )=

  1 +sin

  α

  2

  cosα

  2

  1−sin

  α

  2

  cosα

  2

  17

 • Svedem izraze u brojniku i nazivniku na zajednicki nazivnik cosα

  2:

  tg(π4+α

  2

  )=

  1 +sin

  α

  2

  cosα

  2

  1−sin

  α

  2

  cosα

  2

  =

  cosα

  2+ sin

  α

  2

  cosα

  2

  cosα

  2− sin α

  2

  cosα

  2

  Pokratim sto se pokratiti dade:

  tg(π4+α

  2

  )=

  cosα

  2+ sin

  α

  2

  ���cosα

  21

  cosα

  2− sin α

  2

  ���cosα

  21

  =

  cosα

  2+ sin

  α

  21

  cosα

  2− sin α

  21

  =cos

  α

  2+ sin

  α

  2

  cosα

  2− sin α

  2

  Dakle dobili smo da vrijedi:

  tg(π4+α

  2

  )=

  cosα

  2+ sin

  α

  2

  cosα

  2− sin α

  2

  Nadalje rapisimo tg(π4− α

  2

  ):

  tg(π4− α

  2

  )=

  tgπ

  4− tg α

  2

  1 + tgπ

  4tgα

  2

  Iscitam iz tablice na prvoj stranici dokumenta da vrijedi tgπ

  4= 1. Dakle dalje

  slijedi:

  tg(π4− α

  2

  )=

  tgπ

  4− tg α

  2

  1 + tgπ

  4tgα

  2

  =1− tg α

  2

  1 + 1 · tg α2

  =1− tg α

  2

  1 + tgα

  2

  No imajuci na umu da vrijedi osnovni trignometrijski identitet za tangens

  tgα =sinα

  cosαgornji izraz prelazi u:

  tg(π4− α

  2

  )=

  1−sin

  α

  2

  cosα

  2

  1 +sin

  α

  2

  cosα

  2

  18

 • Svedem izraze u brojniku i nazivniku na zajednicki nazivnik cosα

  2:

  tg(π4− α

  2

  )=

  1−sin

  α

  2

  cosα

  2

  1 +sin

  α

  2

  cosα

  2

  =

  cosα

  2− sin α

  2

  cosα

  2

  cosα

  2+ sin

  α

  2

  cosα

  2

  Pokratim sto se pokratiti dade:

  tg(π4− α

  2

  )=

  cosα

  2− sin α

  2

  ���cosα

  21

  cosα

  2+ sin

  α

  2

  ���cosα

  21

  =

  cosα

  2− sin α

  21

  cosα

  2+ sin

  α

  21

  =cos

  α

  2− sin α

  2

  cosα

  2+ sin

  α

  2

  Dakle dobili smo da vrijedi:

  tg(π4− α

  2

  )=

  cosα

  2− sin α

  2

  cosα

  2+ sin

  α

  2

  Nadalje rapisimo ctg(π4+α

  2

  ):

  ctg(π4+α

  2

  )=

  ctgπ

  4ctg

  α

  2− 1

  ctgα

  2+ ctg

  π

  4

  Iscitam iz tablice na prvoj stranici dokumenta da vrijedi ctgπ

  4= 1. Dakle dalje

  slijedi:

  ctg(π4+α

  2

  )=

  ctgπ

  4ctg

  α

  2− 1

  ctgα

  2+ ctg

  π

  4

  =1 · ctg α

  2− 1

  ctgα

  2+ 1

  =ctg

  α

  2− 1

  ctgα

  2+ 1

  No imajuci na umu da vrijedi osnovni trignometrijski identitet za kotangensctgα =

  cosα

  sinαgornji izraz prelazi u:

  ctg(π4+α

  2

  )=

  cosα

  2

  sinα

  2

  − 1

  cosα

  2

  sinα

  2

  + 1

  19

 • Svedem izraze u brojniku i nazivniku na zajednicki nazivnik sinα

  2:

  ctg(π4+α

  2

  )=

  cosα

  2

  sinα

  2

  − 1

  cosα

  2

  sinα

  2

  + 1

  =

  cosα

  2− sin α

  2

  sinα

  2

  cosα

  2+ sin

  α

  2

  sinα

  2

  Pokratim sto se pokratiti dade:

  ctg(π4+α

  2

  )=

  cosα

  2− sin α

  2

  ���sinα

  21

  cosα

  2+ sin

  α

  2

  ���sinα

  21

  =

  cosα

  2− sin α

  21

  cosα

  2+ sin

  α

  21

  =cos

  α

  2− sin α

  2

  cosα

  2+ sin

  α

  2

  Dakle dobili smo da vrijedi:

  ctg(π4+α

  2

  )=

  cosα

  2− sin α

  2

  cosα

  2+ sin

  α

  2

  Na kraju rapisimo ctg(π4+α

  2

  ):

  ctg(π4− α

  2

  )=

  ctgπ

  4ctg

  α

  2+ 1

  ctgα

  2− ctg π

  4

  Iscitam iz tablice na prvoj stranici dokumenta da vrijedi ctgπ

  4= 1. Dakle dalje

  slijedi:

  ctg(π4− α

  2

  )=

  ctgπ

  4ctg

  α

  2+ 1

  ctgα

  2− ctg π

  4

  =1 · ctg α

  2+ 1

  ctgα

  2− 1

  =ctg

  α

  2+ 1

  ctgα

  2− 1

  No imajuci na umu da vrijedi osnovni trignometrijski identitet za kotangensctgα =

  cosα

  sinαgornji izraz prelazi u:

  ctg(π4− α

  2

  )=

  cosα

  2

  sinα

  2

  + 1

  cosα

  2

  sinα

  2

  − 1

  20

 • Svedem izraze u brojniku i nazivniku na zajednicki nazivnik sinα

  2:

  ctg(π4− α

  2

  )=

  cosα

  2

  sinα

  2

  + 1

  cosα

  2

  sinα

  2

  − 1

  =

  cosα

  2+ sin

  α

  2

  sinα

  2

  cosα

  2− sin α

  2

  sinα

  2

  Pokratim sto se pokratiti dade:

  ctg(π4− α

  2

  )=

  cosα

  2+ sin

  α

  2

  ���sinα

  21

  cosα

  2− sin α

  2

  ���sinα

  21

  =

  cosα

  2+ sin

  α

  21

  cosα

  2− sin α

  21

  =cos

  α

  2+ sin

  α

  2

  cosα

  2− sin α

  2

  Dakle dobili smo da vrijedi:

  ctg(π4− α

  2

  )=

  cosα

  2+ sin

  α

  2

  cosα

  2− sin α

  2

  Dakle ono sto smo do sada izracunali jest:

  tg(π4+α

  2

  )=

  cosα

  2+ sin

  α

  2

  cosα

  2− sin α

  2

  , tg(π4− α

  2

  )=

  cosα

  2− sin α

  2

  cosα

  2+ sin

  α

  2

  ctg(π4+α

  2

  )=

  cosα

  2− sin α

  2

  cosα

  2+ sin

  α

  2

  , ctg(π4− α

  2

  )=

  cosα

  2+ sin

  α

  2

  cosα

  2− sin α

  2

  Vratimo se s time u izraz kojeg smo poceli raspisivati:

  tg(π4+α

  2

  )− tg

  (π4− α

  2

  )ctg(π4+α

  2

  )+ ctg

  (π4− α

  2

  ) =cos

  α

  2+ sin

  α

  2

  cosα

  2− sin α

  2

  −cos

  α

  2− sin α

  2

  cosα

  2+ sin

  α

  2

  cosα

  2− sin α

  2

  cosα

  2+ sin

  α

  2

  +cos

  α

  2+ sin

  α

  2

  cosα

  2− sin α

  2

  21

 • Svedem brojnik i nazivnik gornjeg izraza na zajednicki nazivnik(cos

  α

  2− sin α

  2

  )(cos

  α

  2+ sin

  α

  2

  ).

  Racunam:

  tg(π4+α

  2

  )− tg

  (π4− α

  2

  )ctg(π4+α

  2

  )+ ctg

  (π4− α

  2

  ) =cos

  α

  2+ sin

  α

  2

  cosα

  2− sin α

  2

  −cos

  α

  2− sin α

  2

  cosα

  2+ sin

  α

  2

  cosα

  2− sin α

  2

  cosα

  2+ sin

  α

  2

  +cos

  α

  2+ sin

  α

  2

  cosα

  2− sin α

  2

  =

  =

  (cos

  α

  2+ sin

  α

  2

  )2−(cos

  α

  2− sin α

  2

  )2(cos

  α

  2− sin α

  2

  )(cos

  α

  2+ sin

  α

  2

  )(cos

  α

  2− sin α

  2

  )2+(cos

  α

  2+ sin

  α

  2

  )2(cos

  α

  2− sin α

  2

  )(cos

  α

  2+ sin

  α

  2

  )Pokratim sto se pokratiti dade:

  tg(π4+α

  2

  )− tg

  (π4− α

  2

  )ctg(π4+α

  2

  )+ ctg

  (π4− α

  2

  ) =(cos

  α

  2+ sin

  α

  2

  )2−(cos

  α

  2− sin α

  2

  )2((((

  (((((((

  (((((cos

  α

  2− sin α

  2

  )(cos

  α

  2+ sin

  α

  2

  )1(

  cosα

  2− sin α

  2

  )2+(cos

  α

  2+ sin

  α

  2

  )2(((

  (((((((

  ((((((

  cosα

  2− sin α

  2

  )(cos

  α

  2+ sin

  α

  2

  )1

  =

  =

  (cos

  α

  2+ sin

  α

  2

  )2−(cos

  α

  2− sin α

  2

  )21(

  cosα

  2− sin α

  2

  )2+(cos

  α

  2+ sin

  α

  2

  )21

  =

  (cos

  α

  2+ sin

  α

  2

  )2−(cos

  α

  2− sin α

  2

  )2(cos

  α

  2− sin α

  2

  )2+(cos

  α

  2+ sin

  α

  2

  )2Raspisem zagrade u brojniku i nazivniku prema identitetu za kvadrat binoma(a± b)2 = a2 ± 2ab+ b2. Slijedi:

  tg(π4+α

  2

  )− tg

  (π4− α

  2

  )ctg(π4+α

  2

  )+ ctg

  (π4− α

  2

  ) =(cos

  α

  2+ sin

  α

  2

  )2−(cos

  α

  2− sin α

  2

  )2(cos

  α

  2− sin α

  2

  )2+(cos

  α

  2+ sin

  α

  2

  )2 =

  =cos2

  α

  2+ 2 cos

  α

  2sin

  α

  2+ sin2

  α

  2−(cos2

  α

  2− 2 cos α

  2sin

  α

  2+ sin2

  α

  2

  )cos2

  α

  2− 2 cos α

  2sin

  α

  2+ sin2

  α

  2+ cos2

  α

  2+ 2 cos

  α

  2sin

  α

  2+ sin2

  α

  2

  =

  22

 • =cos2

  α

  2+ 2 cos

  α

  2sin

  α

  2+ sin2

  α

  2− cos2 α

  2+ 2 cos

  α

  2sin

  α

  2− sin2 α

  2

  cos2α

  2− 2 cos α

  2sin

  α

  2+ sin2

  α

  2+ cos2

  α

  2+ 2 cos

  α

  2sin

  α

  2+ sin2

  α

  2

  Pokratim sto se pokratiti dade:

  tg(π4+α

  2

  )− tg

  (π4− α

  2

  )ctg(π4+α

  2

  )+ ctg

  (π4− α

  2

  ) =

  = ����

  cos2α

  2+ 2 cos

  α

  2sin

  α

  2+���

  sin2α

  2����− cos2 α

  2+ 2 cos

  α

  2sin

  α

  2����− sin2 α

  2

  cos2α

  2����

  ���−2 cos α2sin

  α

  2+ sin2

  α

  2+ cos2

  α

  2+��

  ����

  2 cosα

  2sin

  α

  2+ sin2

  α

  2

  =

  =2 cos

  α

  2sin

  α

  2+ 2 cos

  α

  2sin

  α

  2

  cos2α

  2+ sin2

  α

  2+ cos2

  α

  2+ sin2

  α

  2

  =4 cos

  α

  2sin

  α

  2

  2 cos2α

  2+ 2 sin2

  α

  2

  Zamijenim poredak clanova umnoska i sume u brojniku i nazivniku, te izlucimdvojku u nazivniku:

  tg(π4+α

  2

  )− tg

  (π4− α

  2

  )ctg(π4+α

  2

  )+ ctg

  (π4− α

  2

  ) = 4 cos α2 sin α22 cos2

  α

  2+ 2 sin2

  α

  2

  =4 sin

  α

  2cos

  α

  2

  2(sin2

  α

  2+ cos2

  α

  2

  )Pokratim sto se pokratiti dade:

  tg(π4+α

  2

  )− tg

  (π4− α

  2

  )ctg(π4+α

  2

  )+ ctg

  (π4− α

  2

  ) = 2 �4 sin α2 cos α21 �2(sin2

  α

  2+ cos2

  α

  2

  ) = 2 sin α2 cos α2sin2

  α

  2+ cos2

  α

  2

  Uocim da u nazivniku dobivenog razlomka zapravio stoji temeljni trigonometri-jski identitet, odnosno da vrijedi sin2

  α

  2+ cos2

  α

  2= 1. Dok s druge strane, ako

  se prisjetim prethodnog zadatka vrijedi sinα = 2 sinα

  2cos

  α

  2. Imajuci to na

  umu nastavljam racun:

  tg(π4+α

  2

  )− tg

  (π4− α

  2

  )ctg(π4+α

  2

  )+ ctg

  (π4− α

  2

  ) =sinα︷ ︸︸ ︷

  2 sinα

  2cos

  α

  2

  sin2α

  2+ cos2

  α

  2︸ ︷︷ ︸1

  =sinα

  1= sinα

  Dakle izracunao sam da vrijedi:

  tg(π4+α

  2

  )− tg

  (π4− α

  2

  )ctg(π4+α

  2

  )+ ctg

  (π4− α

  2

  ) = sinα23

 • Pogledamo li desnu stranu izraza iz zadatka vidimo da je ona identicna onomesto smo dobili pa je time zadatak rijesen.

  − ?−

  24