Referat Economie Europeana 13.12.2012 Final 01

Embed Size (px)

Text of Referat Economie Europeana 13.12.2012 Final 01

 • 7/30/2019 Referat Economie Europeana 13.12.2012 Final 01

  1/45

  Academia de Studii

  Economice

  Facultatea de Finane, Asigurri,

  Bnci i Burse de Valori

  PROIECT

  EconomieEuropean

  - Criza DatoriilorSuverane -

  STUDENTI: 1. Zarafin Alexandra-Daniela

 • 7/30/2019 Referat Economie Europeana 13.12.2012 Final 01

  2/45

  2. Zamfir Violeta3. Stan Ana-Alexandra4. Olteanu Dragos

  2012

 • 7/30/2019 Referat Economie Europeana 13.12.2012 Final 01

  3/45

  Criza datorii suverane. Cauze si efecte

  Inceput n anul 2007, criza financiar inter naional i-a f cut s im i tprezen n ri le Uniunii Europene n mai pu in de un an, urmtorii doi ani, 2008 i2009, afectnd deosebit de puternic economiile i finanele statelor n cauz , mul i

  economiti neezitnd s compare acest fenomen cu Marea Depresiune din anii1929-1933 sau chiar s -l considere, prin prisma efectelor, mai grav d ectaceasta.

  Dup o timid r evenire n anul 2010, temerile economitilor c r ecesiunea vareveni (celebra sintagm , criza sub form de W), n a doua parte a anului 2010, dar

  n special de-a lungul anului 2011, criza i-a f cut din nou simit pre zen a de-alungul anului 2011, iar ac i unea ei pare s continue i n perioada urmtoare. Dar deaceast dat cri za financiar nu se mai manifest la nivelul b n cilor i celorlaltecompanii financiare, aa cum se ntmpla n 2007, 2008 i 2009 i la nivel statelor,lund forma crizei datoriilor suverane.

  Motivele noului puseu al crizei trebuie cutate n: apetitul sporit pentru ndatorare al statelor, multe dintre ele sporindu-i datoriilepublice n condi i ile unui exces de lichiditate, al dobnzilor reduse i al condi i ilorfoarte laxe de creditare; sporirea deficitelor bugetare din perioada 2007, 2008 i 2009, aspect care s-adatorat numeroaselor programe de stimulare a economiei puse n practic demulte r i, n aceast perioad pe ntru a reduce efectele crizei i pentru stopareasc derii consumului, imposibilit ii guvernelor de a-i reduce cheltuielile pe m s urareducerii veniturilor i, nu n ultimul rnd, datorit prelu r ii la datoria public a uneip r i din pierderile aferente sistemului bancar; suprandatorarea unui num r rel ativ mare de guverne, datorit recesiunii sau,pentru unele state, preexistent . Prin suprandatorare se n ele ge acel nivel al

  raportului datorie public/PIB de la care pieele nu mai accept s f inaneze statelesau le finaneaz cu costuri care duc rapid la neacceptarea de c tre investitori acontinurii finan ri i. Totodat , apari ia re cesiunii a putut muta un stat de la stareade ndatorare relativ nalt la cea de suprandatorare foarte repede. Astfel, pentruprima dat n istorie, datorit suprandatorrii, multe guverne europene nu mai potinterveni prin creterea deficitelor bugetare pentru a combate recesiunea, aa cumateapt publicul, ntruct pieele financiare nu le valideaz op i unile. Aa csingura op i une a multor state suprandatorate nu este dect adoptarea unorbugete de austeritate, care, paradoxal, au aceleai efecte ca i criza: pierderi delocuri de munc , de aloca ii bugetare individuale i, pentru politicieni, de voturi .

  Ar mai fi de remarcat c s unt opinii din care rezult c nu exist dect osingur criz , i anume cea declanat n i ulie 2007, criza financiar, atribuitpieelor, care ar continua i n prezent. In acelai timp, mul i economiti vorbesc dedou cri ze, criza financiar din 2007, a pieelor financiare i o a doua criz , c ea din2010, 2011 a datoriilor suverane. Prima categorie de economiti tind s o considerepe cea de-a doua, ca o consecin a primei, rezultat n urma interven ii lor statuluipentru a contracara recesiunea asociat cu criza financiar. In opinia acestoreconomiti, ceea ce a condus omenirea n criz , i nclusiv la criza datoriilor suverane,sunt evolu ii le de pe pieele financiare, astfel, consider ei, efortulde corectare trebuie concentrat pe reglementarea pieelor financiare, care tinde sdevin excesiv.

  A doua categorie de economiti consider c ar fi corect s vorbim despre criza

 • 7/30/2019 Referat Economie Europeana 13.12.2012 Final 01

  4/45

  financiar i despre criza datoriilor suverane, ca despre dou cri ze distincte. Eiconsider c criza financiar i criza datoriilor suverane sunt rezultateleindependente ale evolu ii lor paralele ncepute n anii 80 att n sectorul privat, cti n cel public. Astfel, n sectorul financiar, securitizarea frenetic ap rut dup2002 a fost un

 • 7/30/2019 Referat Economie Europeana 13.12.2012 Final 01

  5/45

  factor cheie al acumulrii crizei financiare, alturi de lichiditatea abundent , volatilitatea sczut , c onflictele de interese ale agen ii lor de rating, reglement ri leinadecvate sau, mai degrab , li psa acestora. Logica lor este c, n timp ce apari ia unei crize pe pieele financiare era de ateptat datorit naturii inerent ciclice aafacerilor, o criz pa ralel a datoriilor suverane ar fi un eec al politicilor publice. Inevolu ia economic , la un moment dat, se creeaz condi i ile pentru ca cererea

  agregat s scad n mod semnificativ i atunci guvernele trebuie s fie preg tite pentru a compensa aceast scdere. tiut fiind acest lucru, este aparent greu de

  n el es de ce, n paralel, s-au dezvoltat politici publice care au dus lasuprandatorarea statelor, reducnd astfel num r ul de instrumente disponibilepentru combaterea unei eventuale recesiuni. In opinia lor pare de neneles cumpoliticienii au g s it stimulentele pentru a nc lca nv tu ra lui Keynes, conformcreia guvernele trebuie s i conserve permanent o pozi ie care s le permit s intervin n perioadele n care cererea agregat scade masiv i poate generarecesiune.

  Una dintre caracteristicile importante ale crizei datoriilor suverane este amplulfenomen de contagiune financiar, care a devenit o problem discutat pe larg ncercurile politice, de cercetare, de pia i aca demice. Fenomenul de contagiune arputea fi definit ca o situaie n care instabilitatea de pe o pia financiar , a uneiinstitu ii sau unei ari este transmis la una sau mai multe piee, institu ii sau ri. O prim ca racteristic a fenomenului de contagiune este faptul c r sp ndirea deinstabilitate, estegenerat de un eveniment ini ia l. O a doua caracteristic este faptul ctransmiterea de instabilitate este ntr-un mod diferit , din punctul de vedere alvitezei, puterii fenomenului sau domeniului de aplicare. Dei rspndireafenomenelor economice este de ateptat ntr-un sistem financiar interconectat,contagiunea este diferit, pentru c de multe ori ea reflect un e ec/faliment/cderede pia i o transmisie amplificat de instabilitate.

  In cazul specific al crizei datoriilor suverane din Europa, o ar aflat ntr-ositua ie fiscal prec ar , pentru c nu pune n aplicare m s urile necesare deconsolidare fiscal , poate s declaneze o contagiune la nivelul ri lor cu care areleg t uri economice. In cazul Uniunii Europene i, mai mult, alzonei euro, interconectarea fiind i mai puternic , efectul de contagiune poate saib o vitez mai mare i o magnitudine mai mare. In cazul anterior, pentru cstatul n cauz nu a aplicat m s uri de consolidare fiscal , se va nregistra o creterea ratelor dobnzii la datoria public n acea ar , care va conduce la reducereacreterii economice n aceast ar . Aceasta este un cost privat.

  Dar lipsa de disciplin fiscal p oate conduce, n continuare, la volatilitate i aaltor pie e financiare pentru c reduce, de asemenea, atept ri le lor cu privire laeforturile de consolidare fiscal i n alte ri cu probleme de aceeai natur . Caurmare, i aceste alte ri ncep s nregistreze creteri ale ratelor dobnzii ataatedatoriei lor publice. Acestea din urm , efectele suportate de alte ri ca urmare acontagiunii, sunt costuri sociale.

  Costurile sociale vor fi egale cu costul total reprezentat de ratele dobnzilormai mari, pe care guvernele din toate celelalte ri trebuie s p l te asc pentrudatoriile lor, din cauza iresponsabilit ii fisca le din ara de origine.

  De aici, o concluzie: rilor care se confrunt cu fenomene care pot provocariscul de contagiune trebuie s le fie limitate aciunile sau s plteasc un pre care ar trebui s fie propor i onal cu costurile estimate pentru alte ri care vor fiafectate de contagiune. Acest lucru le va oferi primelor state, cele care genereazcontagiune, stimulente suficiente pentru a limita fenomenele perturbatoare.

 • 7/30/2019 Referat Economie Europeana 13.12.2012 Final 01

  6/45

  In cazul crizei datoriilor suverane, pentru c i nstabilitatea este datoratde suprandatorare, op i unile de politic care s previn ndatorarea ar puteainclude norme fiscale i mecanisme de guvernare care s evite deficiteleexcesive sau stocuri ridicate ale datoriei publice.

 • 7/30/2019 Referat Economie Europeana 13.12.2012 Final 01

  7/45

  In primul deceniu de dup an ul 2000 datoria public a majorit ii statelor careacum sunt membre ale Uniunii Europene (UE) au nregistrat creteri semnificative(74%), iar din aceast cretere, aproape jum ta te (34%) este localizat , n ultimiitrei ani, 2008, 2009 i 2010, anii crizei financiare. Cum cifrele pentru zona euro suntceva mai mici (69%, respectiv, 31%) n raport cu mediile UE, nseamn c procesul

  de ndatorare a fost ceva mai amplu n r ile UE non - euro.

  Evolu ia pe r i, aa cum se remarc din tabelul nr. 1, indic u rmtoarele:

  - Germania i-a crescut ndatorarea cu aproape 837 mld. Euro, din care 479 mld.Euro n anii crizei, Fran a i Regatul Unit au nregistrat cifre asemn t oare, Italia i-a crescut ndatorarea cu aproape 600 mld. Euro, din care jum ta te n anii crizei,creteri mai mici, dar de peste 100 mld. euro ale ndatorrii se remarc n G recia,Polonia, Portugalia, din care jumtate n anii crizei;- Sunt i cazuri de ri n care creterea ndatorrii provine aproape exclusiv dinanii crizei financiare. Este cazul Belgiei, Finlandei, Irlandei, Olandei, Romniei,Spaniei cu 280 mld. Euro, cretere total, din care 260 mld euro din anii crizei, dar

  i al altor ri cu ponderi reduse n totalul datoriilor UE (Letonia, Lituania, Malta,Luxemburg, Slovenia);- Remarcm i cteva cazuri interesante, ale Danemarcei, Suediei i Bulgariei, ale croreforturi dereducere a datoriilor din primul deceniu sunt date peste cap de criz i a peleaz la creterdatoriilorca solutie pentru rezolvarea dezechilibrelor interne.

  Tabelul nr. 1Datoria public totalmiliarde euro

  Zona /Tara

  1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 modificare2010/1999

  modificar2010/2007

  absolut % absolut %

  EU(27ri)

  5.645 5.697 5.849 6.006 6.257 6.608 6.952 7.200 7.315 7.791 8.779 9.813 4.167 74 2.498 3

  EU(25tri)

  5.629 5.679 5.828 5.987 6.239 6.589 6.933 7.182 7.295 7.769 8.746 9.769 4.140 74 2.474 3

  ZonaEuro(17 ri)

  4.618 4.694 4.828 4.984 5.219 5.467 5.719 5.872 5.989 6.481 7.126 7.819 3.201 69 1.830 3

  ZonaEuro(16 ri)

  4.618 4.694 4.828 4.983 5.218 5.467 5.718 5.871 5.988 6.480 7.125 7.818 3.200 69 1.829 3

  Austria 133 138 143 146 147 152 157 161 165 180 191 206 72 54 41 2Belgia 271 272 277 278 272 274 279 280 282 309 326 341 69 26 59 2

  Bulgaria 10 10 10 9 8 8 6 6 5 5 5 6 -4 -39 1 1

  Cehia 9 12 18 22 24 28 31 34 38 41 49 57 47 500 18 4

  Cipru 5 6 7 7 8 9 9 9 9 8 10 11 5 97 1 1

  Danemara 95 91 89 91 89 89 78 70 63 81 93 102 8 8 40 6

  Estonia 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 175 0 6

  Finlanda 56 58 59 60 65 68 66 66 63 63 75 87 31 56 24 3

  Frana 804 826 852 911 1.003 1.077 1.145 1.150 1.212 1.319 1.493 1.591 787 98 380 3

  Germania 1.225 1.232 1.243 1.295 1.384 1.455 1.526 1.575 1.582 1.649 1.768 2.062 837 68 479 3

  Grecia 122 141 152 159 168 183 195 224 239 263 300 329 207 169 90 3

  Irlanda 44 40 42 42 43 44 44 44 47 80 105 144 100 229 97 2

 • 7/30/2019 Referat Economie Europeana 13.12.2012 Final 01

  8/45

  Italia 1.282 1.300 1.358 1.369 1.394 1.446 1.514 1.584 1.602 1.667 1.764 1.843 561 44 241 1

  Letonia 1 1 1 1 1 2 2 2 2 4 7 8 7 787 6 3

  Lituania 2 3 3 3 3 4 4 4 5 5 8 10 8 322 6 1

  Luxembug 1 1 1 2 2 2 2 2 3 5 6 8 6 500 5 2

  Malta 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 2 98 1 2

  Olanda 236 225 227 235 248 258 266 256 259 348 347 370 134 57 111 4

  Polonia 63 71 84 85 84 103 120 132 147 145 167 195 132 209 48 3

  Portugalia 59 62 69 75 80 86 96 102 116 123 140 161 103 175 46 4

  Regatul 653 642 634 619 631 697 778 859 852 825 1.093 1.353 701 107 502Unit 5

  Romnia 7 8 11 11 10 12 12 13 15 17 28 37 31 473 231

  Slovacia 10 11 12 12 13 15 13 15 16 19 22 27 17 183 11 6

  Slovenia 5 5 6 7 7 7 8 8 8 8 12 14 9 179 6 7

  Spania 362 374 378 383 382 389 392 390 381 436 564 642 280 77 260 6Suedia 161 138 138 140 145 148 149 146 133 114 129 146 -14 -9 13 1

  Ungaria 27 28 32 41 42 50 54 62 66 73 76 78 51 186 12 1

  Dei, creterile procentuale ale ndatorrii nu sunt suficient de semnificative,remarcm din tabelul nr. 2 c:- n intervalul 1999-2010, n ceea ce privete datoria public total, doar doustate au nregistrat sc deri ale ndatorrii, trei state au avut creteri de sub50%, 8 state au avut creteri ale datoriilor cuprinse ntre 50 i 100%, iar 14creteri de peste 100%;- dac avem n vedere doar anii crizei financiare, 2008, 2009, 2010, se observ ctoate statele din UE au cunoscut creteri ale datoriilor publice, din care 5 cu

  procente de peste 100%, 6 cu procente ntre 50 i 100%, iar restul de 16 cuprocente de sub 50%;

 • 7/30/2019 Referat Economie Europeana 13.12.2012 Final 01

  9/45

  Tabelul nr. 2Dinamica datoriei publice totale%

  Zona / Tara 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010EU (27 ri) 100 101 104 106 111 117 123 128 130 138 156 174

  EU (25 ri) 100 101 104 106 111 117 123 128 130 138 155 174Zona Euro (17 ri) 100 102 105 108 113 118 124 127 130 140 154 169Zona Euro (16 ri) 100 102 105 108 113 118 124 127 130 140 154 169Austria 100 104 107 110 110 114 118 121 124 136 144 154Belgia 100 100 102 102 100 101 103 103 104 114 120 126

  Bulgaria 100 105 106 92 84 78 66 59 55 50 53 61Cehia 100 122 194 234 252 295 324 366 408 436 516 600

  Cipru 100 109 121 134 149 165 175 174 172 155 182 197Danemarca 100 96 94 97 94 94 83 74 66 85 98 108Estonia 100 91 96 128 141 140 147 170 170 212 285 275

  Finlanda 100 104 106 107 116 121 117 118 113 113 134 156Frana 100 103 106 113 125 134 142 143 151 164 186 198

  Germania 100 101 101 106 113 119 125 129 129 135 144 168Grecia 100 115 124 130 137 150 160 183 196 215 245 269Irlanda 100 90 95 96 99 101 101 100 108 182 239 329Italia 100 101 106 107 109 113 118 124 125 130 138 144Letonia 100 112 145 140 154 176 178 189 211 497 749 887

  Lituania 100 117 128 136 141 142 155 174 195 203 315 422Luxemburg 100 106 111 119 124 136 144 177 196 422 432 600

  Malta 100 109 125 123 141 150 156 152 158 169 184 198Olanda 100 95 96 100 105 109 113 108 110 147 147 157Polonia 100 112 132 134 133 163 189 209 233 228 263 309

  Portugalia 100 105 117 129 136 146 164 175 197 210 239 275Regatul Unit 100 98 97 95 97 107 119 132 131 126 168 207

  Romania 100 115 167 165 158 180 190 193 226 263 428 573Slovacia 100 113 122 121 132 152 140 154 171 195 234 283Slovenia 100 111 123 136 141 151 156 167 162 166 253 279Spania 100 103 105 106 106 108 108 108 105 120 156 177Suedia 100 86 86 87 90 92 93 91 83 71 80 91

  Ungaria 100 101 119 148 153 183 196 227 241 265 276 286

  Una dintre regulile de acces n zona euro are n vedere ponderea datorieipublice totale n produsul intern brut, indicator care nu trebuie s dep ea sc 60%din PIB. Aa cum se observ d in tabelul nr. 3, regula respectiv nu este respectatnici m c ar de statele mari din aceast zon .

  Pe ansamblul zonei euro, nc de la crearea acesteia regula a fost nc lc at , statele care au adoptat euro beneficiind de dispense n acest sens, valoarea mediea indicatorului fiind de cca 72%, superior valorii pentru ntreaga UE, ceea ce

  nseamn c ndatorarea puternic si avea originea chiar n zona euro. Dup o neglijabil sc dere pn n 2002- 2003, indicatorul respectiv nregistreaz n oicreteri, pentru ca n anii 2006 i 2007 s nregistreze noi scderi, datorate nuscderii ndatorrii, ci creterii PIB.

 • 7/30/2019 Referat Economie Europeana 13.12.2012 Final 01

  10/45

  Tabelul nr. 3Ponderea datoriei publice totale n produsul intern brut%

  Zona / Tara 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Modif

  2010/1999

  M

  EU (27 tri) 65,7 61,9 61 60,4 61,9 62,3 62,8 61,5 59 62,5 74,7 80,1 14,4EU (25 tri) 65,9 62,1 61,2 60,6 62,1 62,6 63,2 62 59,6 63,2 75,4 80,8 14,9Zona Euro(17 ri)

  71,6 69,2 68,1 67,9 69,1 69,5 70,1 68,5 66,3 70,1 79,8 85,3 13,7

  Zona Euro(16 ri)

  71,7 69,2 68,2 68 69,2 69,6 70,2 68,6 66,4 70,2 79,9 85,5 13,8

  Austria 66,8 66,2 66,8 66,2 65,3 64,7 64,2 62,3 60,2 63,8 69,5 71,8 5Belgia 113,6 107,8 106,5 103,4 98,4 94 92 88 84,1 89,3 95,9 96,2 -17,4Bulgaria 77,6 72,5 66 52,4 44,4 37 27,5 21,6 17,2 13,7 14,6 16,3 -61,3Cehia 15,8 17,8 23,9 27,1 28,6 28,9 28,4 28,3 27,9 28,7 34,4 37,6 21,8Cipru 59,3 59,6 61,2 65,1 69,7 70,9 69,4 64,7 58,8 48,9 58,5 61,5 2,2Danemarca 58,1

  52,4 49,649,5 47,2 45,1 37,8 32,1 27,5 34,5 41,8 43,7 -14,4

  Estonia 6,5 5,1 4,8 5,7 5,6 5 4,6 4,4 3,7 4,5 7,2 6,7 0,2Finlanda 45,7 43,8 42,5 41,5 44,5 44,4 41,7 39,6 35,2 33,9 43,3 48,3 2,6Frana 58,9 57,3 56,9 58,8 62,9 64,9 66,4 63,7 64,2 68,2 79 82,3 23,4Germania 61,3 60,2 59,1 60,7 64,4 66,3 68,6 68,1 65,2 66,7 74,4 83,2 21,9Grecia 94 103,4 103,7 101,7 97,4 98,6 100 106,1 107,4 113 129,3 144,9 50,9Irlanda 48 37,5 35,2 31,9 30,7 29,4 27,2 24,7 24,8 44,2 65,2 92,5 44,5Italia 113 108,5 108,2 105,1 103,9 103,4 105,4 106,1 103,1 105,8 115,5 118,4 5,4Letonia 12,5 12,4 14,1 13,6 14,7 15 12,5 10,7 9 19,8 36,7 44,7 32,2Lituania 22,7 23,6 23 22,2 21 19,3 18,3 17,9 16,8 15,5 29,4 38 15,3Luxemburg 6,4 6,2 6,3 6,3 6,1 6,3 6,1 6,7 6,7 13,7 14,8 19,1 12,7Malta 57,1 54,9 60,9 59,1 67,6 71,7 69,7 64,1 62,1 62,2 67,8 69 11,9Olanda 61,1 53,8 50,7 50,5 52 52,4 51,8 47,4 45,3 58,5 60,8 62,9 1,8

  Polonia 39,6 36,8 37,6 42,2 47,1 45,7 47,1 47,7 45 47,1 50,9 54,9 15,3Portugalia 49,6 48,5 51,2 53,8 55,9 57,6 62,8 63,9 68,3 71,6 83 93,3 43,7Regatul Unit 43,7 41 37,7 37,5 39 40,9 42,5 43,4 44,4 54,8 69,6 79,9 36,2Romania 21,7 22,5 25,7 24,9 21,5 18,7 15,8 12,4 12,8 13,4 23,6 31 9,3Slovacia 47,8 50,3 48,9 43,4 42,4 41,5 34,2 30,5 29,6 27,8 35,5 41 -6,8Slovenia 24,1 26,3 26,5 27,8 27,2 27,3 26,7 26,4 23,1 21,9 35,3 38,8 14,7Spania 62,4 59,4 55,6 52,6 48,8 46,3 43,1 39,6 36,2 40,1 53,8 61 -1,4Suedia 64,3 53,9 54,7 52,5 51,7 50,3 50,4 45 40,2 38,8 42,7 39,7 -24,6Ungaria 60,8 56,1 52,7 55,9 58,6 59,5 61,7 65,9 67 72,9 79,7 81,3 20,5

  De asemenea, se poate observa c , d ac n a nul 2007, la nceputul crizeifinanciare, doar 9 state aveau ponderi ale datoriei publice superioare procentului

  de 60%, la sfritul anului 2010, num r ul acestora ajunsese la 14. Totodat , putemconstata c att n anul 2007, ct i n anul 2010, doar Italia i Grecia aveau datoriipublice mai mari dect produsul intern brut, dei n anul 2010, valori apropiate de100% aveau i Portugalia, Irlanda i Belgia.

 • 7/30/2019 Referat Economie Europeana 13.12.2012 Final 01

  11/45

  Principala cauz a creterii puternice a datoriilor publice dup an ul 2007 estecreterea deficitelor bugetare. Din tabelul nr. 4 se poate observa c la n ivelulUniunii Europene valoarea absolut a deficitelor bugetare cumulate a crescut de 8ori de la cca 100 mld. euro, la peste 800 mld. euro. La nivelul zonei euro, cretereaeste i mai mare, de aproape 10 ori, de la cca 60 mld. euro, la aproape 600mld. euro, i toate aceste sporuri au loc n numai 3 ani, din 2008, 2009, 2010. Trei

  state se pot luda cu deficite anuale de peste 100 mld. euro: Fran a, Germania,Regatul Unit. Dac a naliz m ponderea deficitelor bugetare n PIB, constat m c setrece de la valori ale indicatorului de sub un procent, lavalori de peste 6 procente. De fapt, n anii 2009 i 2010 doar cinci state nregistreazdeficite de sub 3%.Observm i cazul Irlandei, care n 2010 nregistreaz o pondere a deficitului n PIB de31%.

  Tabelul nr. 4Deficitul bugetar

  Regiune/ar 2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010

  mld. euro % n PIB

  U E (27 ri) -110,3 -302,4 -810,5 -805,0 -0,9 -2,4 -6,9 -6,6

  Zona Euro (17 ri) -62,0 -197,0 -571,5 -572,5 -0,7 -2,1 -6,4 -6,2

  Austria -2,4 -2,6 -11,3 -12,6 -0,9 -0,9 -4,1 -4,4

  Belgia -0,9 -4,3 -19,6 -14,4 -0,3 -1,3 -5,8 -4,1

  Bulgaria 0,4 0,6 -1,5 -1,1 1,2 1,7 -4,3 -3,1

  Cehia -1,0 -3,4 -8,3 -7,2 -0,7 -2,2 -5,8 -4,8

  Cipru 0,6 0,2 -1,0 -0,9 3,5 0,9 -6,1 -5,3

  Danemarca 10,9 7,5 -6,0 -6,0 4,8 3,2 -2,7 -2,6

  Estonia 0,4 -0,5 -0,3 0,0 2,4 -2,9 -2,0 0,2Finlanda 9,5 8,0 -4,3 -4,6 5,3 4,3 -2,5 -2,5Frana -51,6 -64,3 -142,5 -136,5 -2,7 -3,3 -7,5 -7,1Germania 5,8 -1,4 -76,3 -105,9 0,2 -0,1 -3,2 -4,3Grecia -14,5 -22,8 -36,6 -24,1 -6,5 -9,8 -15,8 -10,6Irlanda 0,1 -13,2 -22,8 -48,8 0,1 -7,3 -14,2 -31,3

  Italia -25,3 -42,7 -83,0 -72,0 -1,6 -2,7 -5,4 -4,6Letonia -0,1 -1,0 -1,8 -1,5 -0,4 -4,2 -9,7 -8,3

  Lituania -0,3 -1,1 -2,5 -1,9 -1,0 -3,3 -9,5 -7,0Luxemburg 1,4 1,2 -0,3 -0,4 3,7 3,0 -0,9 -1,1Malta -0,1 -0,3 -0,2 -0,2 -2,4 -4,6 -3,7 -3,6

  Olanda 1,0 3,1 -31,8 -30,0 0,2 0,5 -5,6 -5,1

  Polonia -5,8 -13,4 -22,8 -27,8 -1,9 -3,7 -7,3 -7,8Portugalia -5,3 -6,3 -17,1 -16,9 -3,1 -3,6 -10,1 -9,8Regatul Unit -55,9 -90,3 -179,3 -175,1 -2,7 -5,0 -11,5 -10,3Romnia -3,6 -7,9 -10,6 -8,5 -2,9 -5,7 -9,0 -6,9

  Slovacia -1,0 -1,3 -5,0 -5,1 -1,8 -2,1 -8,0 -7,7Slovenia 0,0 -0,7 -2,1 -2,1 0,0 -1,9 -6,1 -5,8

  Spania 20,3 -48,9 -117,1 -98,2 1,9 -4,5 -11,2 -9,3Suedia 12,2 7,4 -1,9 0,8 3,6 2,2 -0,7 0,2

  Ungaria -5,1 -3,9 -4,2 -4,1 -5,1 -3,7 -4,6 -4,2

 • 7/30/2019 Referat Economie Europeana 13.12.2012 Final 01

  12/45

  Principalul motiv al deficitelor bugetare mari este creterea cheltuielilorpublice ale majorit ii state lor din UE (tabelul nr. 5). Scderea cheltuielilorpublice n statele UE este episodic i dedimensiune redus . F rica de un colaps al sistemului bancar european, de adncirearecesiunii, a f c ut ca guvernele s -i s poreasc aproape necontrolat cheltuielile. Defapt, nu au f c ut altceva dect s amne consecinele sau, cum spun unii

  comentatori, s ctige timp n speran a c cineva va g si o soluie miraculoas . n principiu, atunci cnd datoria unui individ crete, n lipsa unor venituri pe m s ursau incerte, comportamentul ra i onal este s se reduc cheltuielile.

  La nivelul ponderii cheltuielilor publice n PIB, n medie la nivelul UE, dar i azonei euro, ponderea cheltuielilor publice crete cu cca 5%, dar la nivelul statelormembre nregistr m i creteri cu mult mai mari: Finlanda 7,9%, Danemarca 7,4%,Letonia 8,5%, Slovenia 7,6% i cea mai mare cretere, Irlanda cu+30%.

  Tabelul nr. 5Cheltuielile bugetare

  Regiune/ar 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | modif 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | modifmld. euro % n PIB

  U E (27 ri) 5.657,1 5.873,3 5.995,6 6.199,9 542,8 45,6 47,1 51,0 50,6 5,0

  Zona Euro (17 ri) 4.162,0 4.356,5 4.570,0 4.665,9 503,9 46,1 47,1 51,1 50,9 4,8

  Austria 133,2 139,5 145,4 150,3 17,1 48,6 49,3 52,9 52,5 3,9

  Belgia 162,2 172,7 183,2 187,6 25,4 48,3 49,9 53,8 52,9 4,6

  Bulgaria 12,2 13,6 14,2 13,7 1,5 39,8 38,3 40,7 38,1 -1,7

  Cehia 54,1 63,5 63,5 65,9 11,7 41,0 41,1 44,9 44,1 3,1

  Cipru 11,2 7,2 7,8 8,0 -3,2 41,3 42,1 46,2 46,4 5,1

  Danemarca 115,6 121,1 129,8 136,2 20,6 50,8 51,9 58,4 58,2 7,4

  Estonia 5,5 6,4 6,3 5,8 0,4 34,0 39,5 45,2 40,6 6,6

  Finlanda 85,3 91,6 96,8 99,7 14,4 47,4 49,3 55,9 55,3 7,9Frana 992,6 1.030,0 1.071,9 1.094,5 101,9 52,6 53,3 56,7 56,6 4,0

  Germania 1.056,8 1.089,6 1.142,1 1.185,8 129,0 43,5 44,0 48,1 47,9 4,4

  Grecia 106,1 117,9 124,6 114,2 8,1 47,6 50,6 53,8 50,2 2,6

  Irlanda 69,5 77,0 78,5 104,2 34,7 36,6 42,8 48,9 66,8 30,2

  Italia 740,3 765,6 788,0 782,3 42,0 47,6 48,6 51,6 50,3 2,7

  Letonia 7,6 8,9 8,2 8,0 0,4 35,9 39,1 44,2 44,4 8,5

  Lituania 10,0 12,1 11,7 11,3 1,3 34,6 37,2 43,8 40,9 6,3

  Luxemburg 13,6 14,6 16,1 17,1 3,5 36,3 37,1 43,0 42,5 6,2

  Malta 5,4 2,6 2,5 2,6 -2,8 42,7 44,0 43,3 42,9 0,2

  Olanda 258,8 274,8 294,4 301,2 42,4 45,3 46,2 51,5 51,2 5,9

  Polonia 131,2 156,91 138,21 160,7 29,5 42,2 43,2 44,5 45,4 3,2Portugalia 75,1 77,1 84,1 88,7 13,6 44,4 44,8 49,9 51,3 6,9

  Regatul Unit 902,0 861,7 804,1 857,5 -44,5 43,9 47,9 51,4 50,4 6,5

  Romnia 47,7 54,9 48,6 49,9 2,2 38,2 39,3 41,1 40,9 2,7

  Slovacia 18,8 22,5 26,1 26,3 7,6 34,2 34,9 41,5 40,0 5,8

  Slovenia 14,7 16,5 17,4 17,7 3,1 42,5 44,2 49,3 50,1 7,6

  Spania 413,0 450,9 484,8 479,6 66,7 39,2 41,5 46,3 45,6 6,4

  Suedia 172,2 172,2 160,4 182,9 10,7 51,0 51,7 55,0 52,7 1,7

  Ungaria 50,4 51,9 47,0 48,0 -2,3 50,6 49,2 51,4 49,5 -1,1

 • 7/30/2019 Referat Economie Europeana 13.12.2012 Final 01

  13/45

  Din p ca te, veniturile bugetare ale statelor UE au crescut prea pu in pentru a seputea acoperi sporul cheltuielilor (tabelul nr. 6). De fapt, pe ansamblul UEveniturile bugetare au nregistrat un regres de aproape 150 mld. euro. La nivelulzonei euro lucrurile au stat mai bine, contrac ia veniturilor publice fiind de numai 5mld. euro. Dar la nivelul ri lor situaia este mult mai complex . Astfel, 13 state,din cele 27, au nregistrat scderi ale veniturilor publice. La nivelul ponderii

  veniturilor n PIB, lucrurile stau i mai ru, pentru c multe ri au n registrat naceast perioad i scderi ale PIB-ului, ceea ce face ca num r ul statelor care auredistribuit prin buget venituri mai mici s fie de 18.

  Tabelul nr. 6Veniturile bugetare

  Regiune/ar 2007 2008 2009 2010 modificare 2007 2008 2009 2010 modificare

  mld. euro % n PIB

  U E (27 ri) 5.544,3 5.570,7 5.186,5 5.396,5 -147,8 44,7 44,7 44,1 44,1 -0,6

  Zona Euro (17 ri) 4.098,8 4.158,8 3.998,7 4.093,8 -5,0 45,4 45,0 44,7 44,6 -0,8

  Austria 130,5 136,7 134,0 137,8 7,3 47,6 48,3 48,7 48,1 0,5

  Belgia 161,1 168,2 163,3 172,8 11,7 48,0 48,6 48,0 48,8 0,8

  Bulgaria 12,6 14,2 12,7 12,6 0,0 40,9 40,0 36,3 34,9 -6,0

  Cehia 53,2 60,1 55,3 58,7 5,5 40,3 38,9 39,1 39,3 -1,0

  Cipru 12,2 7,4 6,8 7,1 -5,1 44,8 43,1 40,1 41,0 -3,8

  Danemarca 126,5 128,9 123,7 129,9 3,3 55,6 55,2 55,6 55,5 -0,1

  Estonia 5,8 6,0 6,0 5,8 0,0 36,4 36,5 43,2 40,9 4,5

  Finlanda 94,8 99,5 92,1 94,6 -0,3 52,7 53,6 53,2 52,5 -0,2

  Frana 940,7 965,4 928,8 957,6 16,9 49,9 49,9 49,2 49,5 -0,4

  Germania 1.062,3 1.088,2 1.066,0 1.079,8 17,5 43,7 44,0 44,9 43,6 -0,1

  Grecia 90,9 94,8 88,1 89,8 -1,2 40,8 40,7 38,0 39,5 -1,3

  Irlanda 69,7 63,8 55,7 55,3 -14,3 36,7 35,4 34,7 35,5 -1,2

  Italia 715,6 723,4 706,3 712,1 -3,5 46,0 45,9 46,3 45,8 -0,2

  Letonia 7,5 8,0 6,4 6,5 -1,0 35,6 34,9 34,6 36,1 0,5

  Lituania 9,7 11,0 9,1 9,3 -0,3 33,6 33,9 34,3 33,8 0,2

  Luxemburg 15,0 15,8 15,8 16,7 1,7 39,9 40,1 42,1 41,4 1,5

  Malta 5,1 2,3 2,3 2,4 -2,7 40,3 39,4 39,6 39,3 -1,0

  Olanda 259,8 277,7 262,7 271,8 12,1 45,4 46,7 46,0 46,2 0,8

  Polonia 125,4 143,5 115,4 132,9 7,6 40,3 39,5 37,2 37,5 -2,8

  Portugalia 69,7 70,7 67,0 71,8 2,1 41,1 41,1 39,7 41,6 0,5

  Regatul Unit 845,2 771,7 626,8 684,8 -160,3 41,1 42,9 40,1 40,3 -0,8

  Romnia 44,1 47,0 37,9 41,4 -2,7 35,3 33,6 32,1 34,0 -1,3

  Slovacia 17,8 21,1 21,1 21,3 3,5 32,4 32,8 33,5 32,3 -0,1Slovenia 14,7 15,8 15,3 15,7 1,0 42,4 42,4 43,2 44,3 1,9

  Spania 433,2 402,1 367,7 381,4 -51,8 41,1 37,0 35,1 36,3 -4,8

  Suedia 184,3 179,7 157,7 182,8 -1,5 54,5 53,9 54,1 52,7 -1,8

  Ungaria 45,3 48,1 42,9 43,9 -1,5 45,6 45,5 46,9 45,2 -0,4

 • 7/30/2019 Referat Economie Europeana 13.12.2012 Final 01

  14/45

  Dei dobnzile n cele mai multe dintre ri le membre ale UE, inclusiv celeataate euro, au nregistrat scderi, cheltuielile cu dobnzile ale bugetelornaionale s-au men i nut la acelai nivel n perioada analizat sau chiar au crescut(tabelul nr. 7). Remarcm c la nivelul UE statele cheltuiesc pentru dobnzi, cca 3%din PIB. La nivelul zonei euro, pentru c dobnzile ataate acesteia sunt sensibilmai mici dect n statele UE non euro, pentru c apetitul la ndatorare este i mai

  mare cheltuiesc mai mult dect media la nivel UE. Dar, acestea sunt valori medii,la nivelul statelor nregistrndu-se situa ii diferite. Astfel, state precum Belgia,Grecia, Irlanda, Italia, Malta, Portugalia, Ungaria, cheltuiesc mai mult de 3% pentruplata dobnzilor.

  Tabelul nr. 7Cheltuielile bugetare cu dobnzile

  Regiune/ar 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | modificare 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | modificare

  mld. euro % n PIB

  rata dobnzii (euro) 5,25 3 1,75 1,25 -4 - - - - -

  U E (27 ri) 338,6 346,7 308,9 332,3 -6,2 2,7 2,8 2,6 2,7 0,0

  Zona Euro (17 ri) 269,8 281,5 255,0 256,8 -13,0 3,0 3,0 2,9 2,8 -0,2

  Austria 7,9 7,5 7,7 7,6 -0,3 2,9 2,7 2,8 2,6 -0,3

  Belgia 13,0 13,3 12,6 12,3 -0,7 3,9 3,8 3,7 3,5 -0,4

  Bulgaria 0,4 0,3 0,3 0,2 -0,1 1,2 0,9 0,8 0,6 -0,6

  Cehia 1,4 1,6 1,8 2,0 0,6 1,1 1,0 1,3 1,4 0,3

  Cipru 0,8 0,5 0,4 0,4 -0,4 3,0 2,8 2,6 2,3 -0,7

  Danemarca 3,6 3,3 4,2 4,4 0,8 1,6 1,4 1,9 1,9 0,3

  Estonia 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,1 -0,1

  Finlanda 2,6 2,7 2,4 2,5 -0,2 1,5 1,5 1,4 1,4 -0,1

  Frana 51,0 56,6 46,1 47,2 -3,8 2,7 2,9 2,4 2,4 -0,3

  Germania 68,5 68,3 63,8 61,9 -6,6 2,8 2,8 2,7 2,5 -0,3

  Grecia 10,7 11,9 11,9 13,2 2,5 4,8 5,1 5,1 5,8 1,0

  Irlanda 1,9 2,4 3,2 4,8 2,9 1,0 1,3 2,0 3,1 2,1

  Italia 76,9 80,7 69,2 68,4 -8,5 4,9 5,1 4,5 4,4 -0,5

  Letonia 0,1 0,1 0,3 0,3 0,2 0,3 0,6 1,5 1,4 1,1

  Lituania 0,2 0,2 0,3 0,5 0,3 0,7 0,7 1,3 1,8 1,1

  Luxemburg 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,3 0,4 0,4 0,2

  Malta 0,4 0,2 0,2 0,2 -0,2 3,3 3,2 3,1 3,0 -0,3

  Olanda 12,6 13,2 12,4 11,3 -1,3 2,2 2,2 2,2 1,9 -0,3

  Polonia 7,2 8,1 8,2 9,5 2,3 2,3 2,2 2,6 2,7 0,4

  Portugalia 5,1 5,3 4,9 5,2 0,2 3,0 3,1 2,9 3,0 0,0

  Regatul Unit 45,6 40,8 29,4 49,1 3,4 2,2 2,3 1,9 2,9 0,7

  Romnia 0,9 1,0 1,8 1,9 1,0 0,7 0,7 1,5 1,6 0,9

  Slovacia 0,8 0,8 0,9 0,9 0,1 1,4 1,2 1,4 1,3 -0,1

  Slovenia 0,4 0,4 0,5 0,6 0,1 1,3 1,1 1,4 1,6 0,3

  Spania 16,9 17,4 18,5 20,1 3,2 1,6 1,6 1,8 1,9 0,3

  Suedia 5,9 5,5 3,4 3,7 -2,2 1,8 1,6 1,2 1,1 -0,7

  Ungaria 4,1 4,4 4,2 4,0 -0,1 4,1 4,1 4,6 4,2 0,1

 • 7/30/2019 Referat Economie Europeana 13.12.2012 Final 01

  15/45

  Trebuie menionat c, totui, criza datoriilor suverane se manifest nu numai nstatele europene membre ale UE, ci n majoritatea ri lor care se confrun cu un nivel

  nalt al ndatoririi. In zona UE criza are intensitate mai mare, pentru c nu exist lanivelul politicilor unionale proceduri prin care acesteia s-i fie atenuate efectele (nsensul de amnare). De exemplu, n Statele Unite deficitul bugetar n anul 2010 a fostde mai mult de 10% din PIB, iar cele mai recente proiecii ale FMI sugereaz d oar un

  declin relativ limitat al acestuia, la aproximativ 8% din PIB n 2012. Datoria SUA a ajunsn jurul valorii de 95% din PIB n 2010 i previziunile optimiste indic o valoare deaproximativ 105% din PIB n 2012. In cazul Japoniei, rata deficituluis-a ridicat la aproximativ 9% din PIB n 2010 i,dup o cretere n 2011, va reveni n jurulvalorii de 9% n 2012.

  Motivul pentru care SUA i Japonia, dei confruntate cu criza datoriilor suverane,nu se confrunt cu

  aceleai probleme ca ri le din Uniunea European , stn aceea c au independenmonetar , a stfel spus, dac politica fiscal nu mai poate fi folosit , p ot apela la politicilemonetare, n principiu emisiune monetar pen tru refinanarea datoriilor. Pe cnd, lanivelul UE datorit tratatelor i normelor juridice care stau la baza acesteia politicileaplicate presupun combinarea unei politici monetare unice, total independent , i a unorpolitici fiscale puternic descentralizate. Guvernele statelor europeane i factorii dedecizie ai politicilor fiscale naionale nu au fost n m s ur s el imine apariia unordezechilibre fiscale sub forma unor deficite excesive, care afecteaz c osturile definanare ale tuturor statelor membre.

  In urma crizei, lacunele semnificative care stau la baza politicilor fiscale istructurale dintr-un numr mare de ri d in UE i zona euro, precum i incapacitatea dinactualul cadru de guveman de p revenire a apariiei unor astfel de dezechilibre, adevenit evident. In acelai timp, gradul ridicat de integrare economic i financiar n UEM a dus la faptul c riscurile s-au rspndit rapid la alte state membre, percepute cafiind vulnerabile de c t re pia . Acest lucru s-a ntmplat, n special, prin intermediulsistemelor bancare naionale i expunerii lor la riscul de credit suveran.

  Contientiznd necesitatea reformei financiare a UE, decidenii au convenit nultimele luni asupra:

  unui pachet de reform a guvernrii europene, care a fost aprobat de ctreConsiliul European, Parlamentul European i Comisia European n septembrie 2011i care stabilete cerinele minime pentru cadrele bugetare naionale; stabilirea unor m s uri suplimentare pentru a consolida guvernana fiscal, nspecial o supraveghere consolidat a ri lor n cadrul procedurii de deficit excesiv ipunerea n aplicare a normelor unui buget echilibrat n toate statele membre din zonaeuro, m s uri decise la summitul european din 26/27 octombrie2011; ncheierea la summitul din 9 decembrie 2011 unui acord de guvernan fi scal de c t re cele 17 state dinzona euro i alte 6 din afara blocului monetar (Romnia, Bulgaria, Polonia, Danemarca,Letonia i Lituania), care prevede ca pn n luna martie, a unui tratat

  interguvemamental care vizeaz o consolidare i o intregrare fiscal puternic lanivelul Uniunii Europene (adic a unui pact fiscal) i o coordonare semnificativ maiintens a politicilor economice in domeniile de interes comun. Concret m s urile fiscalevizeaz ca (1) bugetele generale ale guvernelor trebuie s fie echilibrate sau n surplus.Acest principiu se consider res pectat dac , deficitul structural anual nu depete0,5% din PIB-ul nominal; (2) regula anterioar va fi introdusn sistemele juridicenaionale ale statelor membre la nivel constituional sau la un nivel echivalent.Aceast regul va conine un mecanism de corec ie a utomat care se iniiaz n eventualitatea unor devieri; (3) statele membre care fac obiectul unei proceduriaplicabile deficitului excesiv transmit Comisiei i Consiliului, spre aprobare, un programde parteneriat economic care prezint de taliat reformele structurale necesare nvederea asigurrii unei corectri a deficitelor excesive care s fie sustenabil n modeficace. Punerea n aplicare a programului, precum i planurile bugetare anuale

  conforme acestuia, vor fi monitorizate de Comisie i de Consiliu; (4) instaurarea unui

 • 7/30/2019 Referat Economie Europeana 13.12.2012 Final 01

  16/45

  mecanism pentru raportarea ex-ante de ctre statele membre a planurilor lor naionaleprivind emisiunile de datorie public; (5) regulile care guverneaz pr ocedura aplicabildeficitului excesiv vor fi consolidate pentru statele membre din zona euro, astfel, de

  ndat ce Co misia constat c un stat membru a depit pragul de 3%, s exi steconsecine automate; (6) specificarea criteriului datoriei n ceea ce privete o valoarenumeric de referin pentru reducerea datoriei pentru statele membre cu o datorie

  public care depete 60% din PIB trebuie s f ie consacratn noil

  e dispoziii

  .

 • 7/30/2019 Referat Economie Europeana 13.12.2012 Final 01

  17/45

  DATORIA EXTERN A ROMNIEI

  Una din problemele globale cu care se confrunt economia mondial n ultimii 20-30 de

  ani este reprezentat de creterea permanent a nivelului datoriei externe a rilor n dezvoltare.Problema preocup n egal msur - dei, evident, de pe poziii diferite - guvernele rilordebitoare, guvernele rilor creditoare, instituiile financiare internaionale i bncile comercialecreditoare i specialitii care studiaz fenomenele mondo-economice contemporane.

  O delimitare conceptual important ce trebuie fcut este ntre datoria extern i datoriapublic.

  Astfel, datoria public reprezint ansamblul sumelor datorate de ctre stat, ca urmare apoliticii sale de a contracta mprumuturi. Datoria public ia natere pe seama mprumuturilordestinate acoperirii cheltuielilor statului i finanarea deficitului bugetar. Ea se creaz, de regul,prin emisiuni de titluri de credit de ctre stat (obligaiuni guvernamentale, bonuri de tezaur etc.),comercializate pe piaa intern i/sau pe piaa internaional..

  n privina datoriei externe, aceasta poate fi definit ca fiind suma n valut contractat deo ar cu alte ri i/sau organisme financiare internaionale.O prezentare grafic a coninutului datoriei externe poate arta astfel:

  Fig. 1 Structura datoriei externe

  Pentru ara noastr, important este ca mprumuturile externe contractate s fie destinatedezvoltrii i modernizrii economiei i infrastructurii serviciilor publice i nu consumului,

  realizarea unei creteri economice durabile, crendu-se astfel resursele valutare necesare pentruonorarea ritmic a serviciului datoriei publice externe.Plafonul de ndatorare extern reprezint suma maxim a mprumuturilor externe

  contractate sau garantate de stat pe o perioad de un an. n tara noastr acest plafon de ndatorarepublic este trimis spre aprobare Parlamentului. La stabilirea plafonului de ndatorare publicextern sunt avute n vedere concluziile desprinse din analize privind necesitatea contractrii demprumuturi de pe pieele externe de capital, ct i o serie de criterii i de indicatori.

 • 7/30/2019 Referat Economie Europeana 13.12.2012 Final 01

  18/45

  Cauzele apariiei datoriei externen cadrul echilibrului economic general la nivel macroeconomic un loc aparte l ocup

  echilibrul financiar i, n cadrul acestuia, echilibrul financiar public, reprezentat de concordanantre necesitile financiare ale statului (cheltuielile publice) i sursele de finanare ale acestuia(veniturile publice). Acest echilibru nu se poate rezuma ns la o simpl comparare i egalitate a

  veniturilor i cheltuielilor, el fiind rezultatul aciunii unui complex de factori care stau la bazaconstituirii i utilizrii resurselor financiare i se realizeaz n anumite condiii sociale ieconomice.

  Dezechilibrul financiar public este rezultatul cererii prea mari de resurse financiarepublice, n comparaie cu fondurile ce se pot constitui la nivelul statului, acest decalajreprezentand deficitul bugetar. Deficitul bugetar public, rezultat din manifestarea dezechilibruluibugetar, apare ns asupra capacitii investiionale a unui stat, motiv pentru care se poateproceda la acoperirea acestuia fie prin emisiune monetar, fie pe calea creditului public.Emisiunea de moned, ns, nu este recomandat ntrucat este generatoare de inflaie, ceea cereduce mult aceasta posibilitatea de aciune. Datoria public este legat de intervenia financiara statului n economie, prin care se urmresc: formarea de capital public, stimularea investiiilor,

  creterea ocuprii forei de munc, etc.Datoria extern apare datorit mai multor caracteristici specifice rilor contractante. nrile n curs de dezvoltare, n general investiiile sunt superioare economiilor, ntruct nevoia deechipament tehnologic este foarte mare, n timp ce economiile diferiilor ageni economici(populaie, ntreprinderi, stat) nu se dovedesc pe msura acesteia. ntruct creditul publicpresupune apelarea la economiile interne (ale particularilor i ale ntreprinderilor) saucontractarea de datorii externe, iar de multe ori economiile populaiei i ale agenilor economiciinterni datorit condiiilor prezentate mai sus nu sunt suficiente pentru susinerea unorproiecte publice de anvergur se recurge la solutia contractrii de datorii externe.

  Nevoia de contractare a creditelor externe n condiiile unei insuficiene a fondurilorfinanciare interne, este generat de necesitatea susinerii unor programe de dezvoltare, deinvestiii, prin intermediul crora se realizeaz dezvoltarea economiei naionale, cretereaeconomic, mbuntirea condiiilor de trai a populaiei.

  Soldul balanei de plti are o semnificaie deosebit pentru economia unei ri. Dac acestsold este negativ, se evideniaz faptul c economia respectiv consum i investete mai multdect produce. Pentru a finana consumul i investiiile suplimentare este necesar apelul lacreditele externe. Acestea nu contribuie la creterea economic n condiiile n care sunt utilizatepentru finanarea activitilor neproductive sau pentru contrabalansarea exporturilor excesive decapital. De fapt, n acest caz, imprumuturile respective ar putea chiar agrava presiunile ce seexercit asupra operaiunilor bugetare de administrare public i asupra balanei de pli. Deaceea o utilizare ineficient a intrrilor de capital strin poate provoca n final criza datoriei.

  Din punct de vedere economic este foarte important ca imprumuturile externe s fiefolosite, n majoritatea lor, pentru finanarea cheltuielilor de investiii, ntrucat pe aceast cale serealizeaz progresul i creterea economic.

  Evoluia datoriei externe n RomniaLa debutul capitalismului romnesc se cunotea faptul c Romnia nu mai avea datorii

  externe, cum se numeau la acea vreme. Acum, balana extern a rii este cu mult pe minus.Datoria extern pe termen scurt este n jur de 15 miliarde de euro, datoria pe termen lung este de

 • 7/30/2019 Referat Economie Europeana 13.12.2012 Final 01

  19/45

  nc 63 de miliarde de euro, deci datoria extern ajunge la aproximativ 80 miliarde de euro, iardeficitul de cont curent (exporturi minus importuri) a ajuns la aproape 4 miliarde de euro.

  Rata serviciului datoriei externe (respectiv ratele i dobnda datorate ntr-un an, raportatela export) a cunoscut o cretere permanent, ceea ce nseamn c principala surs de venituri arilor n dezvoltare a avut o evoluie inferioar ndatorrii. n aceste condiii, posibilitile derestituire a mprumuturilor i dobnzilor aferente sunt n continu scdere. Acelai lucru reflecti datoria extern raportat la P.I.B., respectiv capacitatea tot mai redus a rilor n dezvoltare dea face fa ndatorrii externe.

  Dac, pe ansamblul rilor n dezvoltare, situaia se prezenta la un nivel mediu dendatorare, pentru rile cele mai srace situaie este mult mai grav. Unele ri nregistrauniveluri ale serviciului datoriei externe de peste 1000%, ceea ce reprezint cu mult pestenivelurile medii ale rilor n dezvoltare. n timp ce rile considerate sunt cel mai severndatorate i, n acelai timp, cele mai srace, mrimea, natura, sursa i gravitatea problemelor pecare le nregistreaz n legtur cu datoria lor extern variaz foarte mult de la o ar la alta, ca iaccesul lor pe pieele private de capital.

  n acest an datoria privat, care reprezint cea mai mare parte din datoria extern, astagnat practic, n vreme ce datoria public i continu creterea accelerat. Un alt mod de aspune c sectorul privat a depus ceva eforturi de ajustare n faa crizei, n vreme ce statul nu. Deiam putea interpreta i n modul urmtor: o parte din datoria privat a devenit de fapt public,odat cu ncheierea acordului de mprumut cu FMI.

 • 7/30/2019 Referat Economie Europeana 13.12.2012 Final 01

  20/45

  Fig.3 Datoria extern pe termen lung n perioada 1999 - 2010

  Fig. 4 Evoluia datoriei externe Fig.5 Datoria extern aRomniei

  Anul 2005 a fost marcat de reforma fiscal, prin introducerea cotei unice de impozitare avenitului, situat la 16%, i reducerea concomitent a impozitului pe profit de la 25% la 16%.Execuia cheltuielilor bugetare a fost complet neuniform, ntregul deficit acumulndu-se practic

  n ultimile dou luni ale anului.

  Dei condiiile de imprumut existente pe pieele financiare internaionale au fost foartebune, MEF a renunat la comportamentul oportunistic din anii precedeni, orientndu-se ctreobiectivul de dezvoltare a pieei titlurilor de stat. Astfel, MEF a emis titluri de stat n valoaretotal de 2,9 miliarde lei, ceea ce a determinat ca finanarea deficitului bugetar din surse internein acest an sa fie de 42,4%. Totodat, trebuie menionat c dei contextul de pia era foartefavorabil, n locul refinanrii emisiunii de obligaiuni n valoare de 300 milioane euro scadentn luna noiembrie, printr-o emisiune de Euroobligaiune nou, pentru rscumpararea acesteia aufost utilizate veniturile din activitatea de privatizare, ponderea, datoriei guvernamentalereducndu-se de la 22,4% la sfaritul anului 2004 la 19,6% la sfritul anului 2005.

  La sfrsitul anului 2006, datoria extern pe termen mediu si lung a crescut cu 12,5% fatde finele anului 2005, fiind n sum de aproximativ 40 miliarde euro.Datoria public guvernamental extern efectiv la 31 decembrie 2006 a nregistrat un

  sold de 10 126,5 miliarde euro, reprezentnd 37,4% din datoria extern pe termen mediu si lung.Analiza datoriei publice guvernamentale externe efective n functie de creditor arat c

  47,3% reprezint datoria contractat cu creditorii oficiali, iar 52,7% reprezint datoria contractatde la creditori privati si anume bnci comerciale, emisiuni de obligatiuni si alte surse.

 • 7/30/2019 Referat Economie Europeana 13.12.2012 Final 01

  21/45

  2006 a fost anul masurilor de relaxare fiscala. Relaxarea politicilor fiscale a dus la ocrestere a deficitului bugetului general consolidat la 1,5% din PIB fata de 0,8% din PIB in anulprecedent, aceasta s-a produs spre finele anului, inregistrandu-se aceeasi executie bugetaraasimetrica.

  Caracterul neuniform al executiei bugetare a facut ca politica fiscala sa aiba un caracter

  antiinflationist, ingreunand insa administrarea lichiditatilor (cash managementul) atat la sfarsitulanului cat si inceputul anului 2007. Activitatea pe piata titlurilor de stat in 2006 a fost cea mairedusa din ultimii ani, din cauza lipsei emisiunilor de titluri pe piata primara, preferandu-serecurgerea la finantarea temporara din disponibilitatile contului curent general al Trezoreriei.

  Aceasta strategie a reprezentat o schimbare radicala fata de strategia inceputa in anul2005, ignorandu-se insa dezvoltarea pietei titlurilor de stat. In conditiile lipsei de emisiuni detitluri de stat atat pe piata interna, cat si externa, in afara finantarii temporare, s-a apelat doar laimprumuturi contractate de la institutiile financiare internationale si banci comerciale.

  Finantarea deficitului bugetar in anul 2008 si refinantarea datoriei publice guvernamentalea fost realizata prin emisiuni de certificate de trezorerie si obligatiuni de stat de tip benchmark pepiata interna in valoare de 12,5 mld lei, imprumuturi temporare din disponibilitatile contului

  curent general al trezoreriei statului in suma de 12,3mld lei, sume recuperate de catre AVAS dinactivele bancare neperformante etc. Cu toate acestea, datoria externa a ajuns la aproximativ 60milioane euro, fiind in continua crestere.

  2009. Deficitul bugetar al Romaniei a fost anul trecut de 36,4 miliarde lei, respectiv 7,2%din PIB, fiind sub tinta stabilita cu FMI, in contextul scaderii veniturilor cu 5,4% fata de 2008 simajorarii cheltuielilor cu 1,4%, conform MFP. Veniturile bugetului general consolidat au fost in2009 de 156,6 miliarde de lei, in scadere cu 5,4% comparativ cu anul precedent, ca armare, inprincipal, a reducerii incasarilor din impozitul pe profit (-8,9%), precum si a celor din TVA (-16%) si a taxelor vamale (-31,9%)", se arata in comunicatul MFP. Aceste reduceri au fostpartialcompensate de cresterea incasarilor din impozitul pe venit cu 0,3%, accize cu 14,2%, impozite sitaxe pe proprietate cu 3,8%. Cheltuielile bugetului general consolidat s-au cifrat anul trecut la193 miliarde lei, in crestere cu 1,4% fata de 2008. Costurile cu personalul au fost cu 2,4% maimari, in principal din cauza majorarilor salariale aprobate in semestrul al doilea din 2008.Totodata, cheltuielile cu bunuri si servicii s-au redus anul trecut cu 12,6% fata de 2008, caurmare a masurilor de restrangere aprobate. Cheltuielile cu asistenta sociala s-au majoratanul trecut cu 9,8 miliarde lei comparativ cu 2008, ca urmare a cresterii punctului de pensie inoctombrie 2008 si acordarii pensiei sociale minim garantate incepand cu luna aprilie 2009.

  n perioada ianuarie - septembrie 2009, datoria pe termen mediu i lung a crescut cu 22,3%fa de decembrie 2008, iar datoria pe termen scurt, de 14.996 de milioane de euro, a sczut cu27,2%, informeaz Banca Naional a Romniei (BNR).

  Conform ultimelor date ale Bancii Nationale, datoria extern pe termen mediu i lung anregistrat la 31 iulie 2009 nivelul de 59,757 miliarde euro (77,8 la sut din total datorie extern),n cretere cu 16,7 la sut fa de 31 decembrie 2008.

  La aceasta se adaug datoria extern pe termen scurt care a nregistrat la aceeai dat dereferin, respectiv 31 iulie 2009, nivelul de 17,018 miliarde euro, valoare care, nsumat cunivelul datoriei pe te r men lung duce la totalul de 76,775 mld. euro.Deficitul de c o nt se reduce cu74%.

  Pe de alt parte, contul curent al balanei de pli a nregistrat un deficit de 2,717 miliardeeuro, n scdere cu 73,8 la sut n raport cu aceeai perioad din anul 2008. Influenadeterminant asupra reducerii soldului contului curent a avut-o deficitul balanei comerciale,care a nsumat

  http://www.capital.ro/dictionar/Termen%20lung-242.htmlhttp://www.capital.ro/dictionar/Cont-29.htmlhttp://www.capital.ro/dictionar/Cont-29.htmlhttp://www.capital.ro/dictionar/Termen%20lung-242.html
 • 7/30/2019 Referat Economie Europeana 13.12.2012 Final 01

  22/45

  3,236 miliarde euro, n scdere cu 69,4 la sut fa de perioada ianuarie-iulie 2008, precizeaz, deasemenea, Banca Naional.

  Bugetul pentru 2010prevede o tinta de deficit bugetar de 5,9% din PIB.Datoria extern pe termen mediu i lung a fost la 28 februarie 2010 de 67 737 milioane

  euro (82,3 la sut din total datorie extern), n cretere cu 3,5 la sut fa de 31 decembrie 2009.

  Datoria extern pe termen scurt a nregistrat la 28 februarie 2010 nivelul de 14 611 milioane euro(17,7 la sut din total datorie extern), nregistrnd aproximativ acelai nivel fa de 31decembrie2009. . In total datoria externa in februarie 2010 a fost de aproximativ 80 milione euro.

  Limitele datoriei externen intervalul 2005-2009, serviciul datoriei externe se mentine la niveluri intre 2,2-2,4

  miliarde USD. Din punctul de vedere al strategiei de indatorare se recomanda prudenta incontractarea datoriei publice externe pe termene sub 5 ani in vederea evitarii acumulariiscadentelor in aceasta perioada.

  mil. USD2005 2006 2007 2008 2009

  Serviciul datoriei publice externe 2.404,3 1.856,5 1.878,7 2.376,2 1.329,1- rate de capital 1.654,1 1.331,8 1.398,5 1.939,9 995.9- dobanzi si comisioane 750,2 524,7 480,2 436,3 333.2

  Fig.4 Datoria extern,in perioada 2005 2009

  Ministerul Finantelor, prin strategiile sale de administrare a datoriei publice, are caprincipal obiectiv, cresterea contractat a datoriei publice externe, astfel nct nivelul acesteia sse mentin sub limita prevzut prin tratatul de la Maastricht; dezvoltarea pietei titlurilor de stat;reducerea costurilor privind serviciul datoriei publice externe; reducerea gradului de refinantarepentru datoria public guvernamental extern; cresterea ponderii datoriei cu dobnda fix ntotal datorie public guvernamental extern fat de mprumuturile externe contractate cu rata

  variabil a dobnzii.Consecinele datoriei externeConsecintele datoriei externe se reflecta asupra tuturor locuitorilor tarii noastre. Astfel

  datoria externa a Romaniei contractata pe termen mediu si lung a ajuns in luna februarie 2010 la67 737 milioane euro (82,3% din total datorie extern), n cretere cu 3,5% fa de 31 decembrie2009, iar datoria externa pe termen scurt a nregistrat la 28 februarie 2010 nivelul de 14 611milioane euro (17,7% din total datorie extern), nregistrnd aproximativ acelai nivel fa de 31

 • 7/30/2019 Referat Economie Europeana 13.12.2012 Final 01

  23/45

  decembrie 2009. Specialistii afirma faptul ca deficitul de cont curent a urcat atat de multa datoritafaptului ca se producea nu pentru impulsionarea investiiilor, ci pentru creterea consumului.

  Consecinele expansiunii datoriei externe au nceput s apar de ceva timp: datoriaextern ce trecea n contul Romniei urcase deja pe la 80 miliarde de euro. Ceea ce o distingea nspecial, era nu dimensiunea n sine, ci structura ei terifiant: cea mai mare parte (aproximativ 55

  miliarde de euro) nici nu aparinea unor entiti romneti (stat, firme cu capital autohton,populaie), ci aparinea unor companii bancare sau nebancare strine ce fcuser din Romniaangajamente financiare externe (n majoritate la societile-mam) cu care i finanaserexpansiunea n Romnia. Este vorba de ceea ce ar putea fi denumit componenta strin a datorieiexterne. Fiind angajat din Romnia, ndatorarea respectiv trecea n contul Romniei i urma afi pltit tot de contribuabilul romn. ntreaga cretere este n contul statului romn, in favoareaunor false avantaje precum primirea pentru o perioad scurt de timp a unor salarii i pensiinediminuate fa de perioada anterioar, sau contribuabilul romn, prin intermediul statuluinepenit n morica ndatorrii, este pus s finaneze expansiunea companiilor bancare inebancare strine n Romnia.

  O alta consecinta o reprezinta pierderea suveranitatii statului. Acest lucru se intampla

  atunci cand cei mai multi dintre creditori isi indreapta atentia catre statele cu cele mai maridatorii, astfel prin imprumuturi, tarile creditoare isi mentin influentele si de asemenea s-a doveditc pierderile datorate sistrii mprumuturilor ctre cei mai mari datornici sunt mult mai maridect continuarea mprumutrii lor.

  Instituiile internaionale ar trebui sa ia o serie de msuri n legtur cu fenomenulexploziei

  datoriei externe, printre care se numr:- concentrarea ctre acordarea de mprumuturi n condiii de favoare;- susinerea efortului intern n vederea reducerii poverii datoriei externe;- dezvoltarea unor noi tipuri de finanare, care s fie grefate pe nevoile reale ale rilor celormai srace i mai ndatorate;- continuarea procesului de anulare a datoriei externe pe cale bilateral.

  In concluzie, se poate afirma c problema datoriei externe a devenit tot mai multproblema tuturor: a creditorilor i a debitorilor. De aceea, toate msurile prezentate includ atteforturile donatorilor, ct i pe cale ale receptorilor, n scopul gestionrii ct mai eficiente aacestei situaii.

  Construirea treptata a unei economii de piata nu a fost usoara pentru Romania,dificultatile neintarziind sa apara si incetinind procesul tranzitiei, schimbarile structurale incadrul economiei si, ulterior, alinierea acestora la standarde europene.

  Pentru realizarea acestui obiectiv, statul roman a avut nevoie de infuzii masive de capital,care nu au fost intotdeauna utilizate in scopuri bine definite, pe baza unei evaluari corecte aprioritatilor (o greseala a constituit-o spre exemplu axarea spre consum si nu spre laturaproductiva a datoriei externe pentru o lunga perioada de timp). Aceste neajunsuri au determinat sio anumita reticenta a institutiilor financiare internationale in acordarea de imprumuti in uneleperioade si au facut ca fluxurile de capital strain sa ocoleasca teritoriul Romaniei un timp destulde indelungat, in conditiile in care tara se confrunta cu deficit de resurse.

  Astfel, acumularea deficitelor externe in fiecare an a condus, de asemenea, la intarziereaprocesului de tranzitie.

  De aceea, in lipsa unor fluxuri considerabile de capital strain, contracatarea deimprumuturi externe s-a facut in mare parte pentru sustinerea balantei de plati (deci, in scopuride consum), in

 • 7/30/2019 Referat Economie Europeana 13.12.2012 Final 01

  24/45

  primii ani de tranzitie statul apeland la creditorii multilaterali ca imprumutatori de ultimainstanta, si inproportii mai mici pentru proiecte socal-economice de care Roamnia avea nevoie.

  Cu toate acestea, in ceea ce priveste gradul de indatorare, Romania nu a depasit limitelestandard impuse pentru diferite categorii de indicatori, nici chiar in momente de varf aleserviciului datoriei publice externe, desi au existat si cresteri ingrijoratoare de la an la an ale

  acestora.Anul 2008 si aparitia crizei economice a facut ca datoria externa sa creasca din nou. Deasta motivul care a dus la noi imprumuturi a fost generat de instabilitatea de pe pietele financiareinternationale, care a dus la o diminuare a fondurilor externe disponibile, pe fondul unor iesiriimportante de capital.

  Ingrijorarea de a intra in incapacitate de plata, instabilitatea politica interna si datoriaridicata pe termen scurt, au dus la inflamarea pietei valutare prin atacuri speculative la adresamonedel nationale si la scaderea rating-ului Romaniei de catre institutiile internationale. Totiacesti factori, colaborati cu situatia economica mondiala din 2008 si 2009 au facut ca accesulRomaniei la finantare pe pietele internationale sa fie limitat. Acordurile incheiate cu institutiileinternationale si calmarea situatiei politice au dus la o relativa stabilitate economica. Cu toate

  acestea, lipsesc masurile de stimulare a economiei.Ca si pana acuma, imprumuturile externe sunt utilizate pentru acoperirea deficitului decont curent, deci, sunt din nou axate spre consum.Romania nu stie sa-si gestioneze intr-un modeficient datoria publica externa, motiv pentru care politica datoriei externe in tara noastra esteprinsa intr-un cer vicios: cel al consumului.

  R a p o rt BN R : Cri za datoriilor suverane, suprapusa uneieventu a le p relung iri a tensi u nil o rpo litice inte r ne,p utea duce la

  i esi r inete sup li m ent a re d e b a ni din tara

  omajul ar putea crete in perioada urmtoare, att din cauza reducerilor depersonal dar i a

  num r ului de absolven i c are nu au luat Bac-ul, se arat in Raportul lunar realizatde specialitii BNR . Autorii documentului se ateapt ca productorii din industriaalimentar s transfere majorarea costurilor cu materia prim in pre ur ile deconsum i explic deci ziile luate de CA al BNR in 2 august prin teama de ieiresuplimentar a ba nilor din ar i, pe cale de consecin , a unei puternice volatilit i a cursului valutar. De asemenea, perspectiva sectorului prelucrtor pentruperioada urmtoare continu s se deterioreze, se mai spune in Raport.

  Principalele observa ii ale Raportului:

  In luna august 2012, dinamica anual a volumului produc iei industriale aredevenit negativ (- 1,7 %), pe fondul ajust rii activit ii segmentuluimanufacturier ca raspuns la evolu ia nefavorabil a cererii.

  Cu toate c unele ramuri importante au consemnat rate anuale de creterepozitive (industria alimentar , de prelucrare a i ei ului, industria chimic),perspectiva sectorului prelucr t or pentru perioada urmtoare continu s sedeterioreze, indicatorul de incredere calculat de DG ECFIN revenind la -4,4puncte (dup uoara ameliorare observat in intervalul precedent).

 • 7/30/2019 Referat Economie Europeana 13.12.2012 Final 01

  25/45

  Rata omajului inregistrat a continuat s creasc in luna august, pn la 5,1% (serie ajustat sez onier), in contextul in care unele firme au recurs lareduceri de personal, ca urmare a inrut ir ii situaiei economice i anivelului comenzilor , fiind de ateptat ca tendin a s persiste in perioadaurmtoare (DG ECFIN). Similar lunii anterioare, o contribu ie suplimentar aavut numarul mare de absolven i de li ceu care nu au promovat

  bacalaureatul. In luna august, dinamica anual aferenta volumului cifrei de afaceri in comeri servicii a fost

  asemntoare celei inregistrate in perioada anterioar (circa 2 %). La nivelul principalelor grupe de bunuri, evoluia a fost neuniform :

  accelerare de ritm pentru bunurile de uz curent, respectiv accentuare areculului comerului cu bunuri de folosin i ndelungat . In primul caz, evolu ia s-a datorat cu precdere segmentului alimentar ca urmare a intensific rii vnz ri lor att in magazine specializate, ct i inhipermarketuri/supermarketuri. In ceea ce privete bunurile de folosinindelungat , tendin a ne gativ a fost imprimat de scderea accelerat avanz ri lor IT&C, dar i de prelungirea contraciei pe segmentul auto.

  Potrivit datelor preliminare, in luna august valoarea exporturilor acrescut marginal (0,6%), efectul favorabil al redinamizarii exporturilor pepiee non-UE fiind atenuat de contrac ia c omerului comunitar.

  Analiza principalelor subgrupe de bunuri ale balanei comerciale relevevolu ii mixte: (i) men i nerea unei dinamici robuste in cazul produseloralimentare si animale vii; (ii) o relativ stag nare a comerului cu maini iechipamente de transport, i (iii) scdere a exporturilor de minereurimetalifere.

  In cazul importurilor, ritmul de cretere a fost mai alert (3,3 %), conducndastfel la o nou

  majorare a deficitului fob/fob (cu 16,7 %), pn

  la 823 milioane euro. In luna august 2012, rata anual de cretere a preurilor de producie pentru

  piaa intern s-a accelerat (+1,8 puncte procentuale) pn la 6,3 %, caurmare a ac i unii conjugate a unui cumul de factori externi i interni, care aucontracarat influen a men i nerii deficitului de cerere. Astfel, revenirea petrend ascendent a cota ii lor internaionale ale unor materii prime (i ei, cereale), coroborat cu estim ri le pesimiste legate de producia agricolna i onal din acest an i cu scumpirea utilit i lor (in contextul procesului deliberalizare a pieei energiei) au condus la majorarea preurilor de produc ie in sectorul manufacturier. Cele mai afectate ramuri au fost cea de prelucrarea i ei ului (+10,7 puncte procentuale, pn la 18,4 %) i industria alimentar

  (+4 puncte procentuale, pn la 5,5 %).

  De men i onat persisten a unei rate anuale negative in industria metalurgici in luna august, in lipsa cererii operatorii de profil fiind for a i s recurg lareduceri ale capacit i lor de produc ie pentru a putea contracara acumulareade presiuni pe costuri.

  Reluarea trendului ascendent al cota ii lor interna i onale ale i ei ului a condusla noi major ri ale preurilor combustibililor, ins principala contribu ie s-adatorat efectelor secetei prelungite din acest an, materializate in scderi aleproduc ii lor agricole ob i nute, care au devenit vizibile in special la nivelulpreurilor volatile alimentare.

  Impactul secetei s-a regasit i in cazul m su rii CORE2 ajustat pe

 • 7/30/2019 Referat Economie Europeana 13.12.2012 Final 01

  26/45

  componenta alimentar (+0,4 puncte procentuale), fiind de ateptat caproductorii din industria alimentar s transfere majorarea costurilor cumateria prim in preurile de consum i in perioada urmatoare. In sensdezinfla i onist au acionat in intervalul analizat preurile administrate, inpofida major rii cu circa 20 % a tarifului c la toriilor cu metroul, data fiindponderea redus a acestei categorii in cosul de consum.

 • 7/30/2019 Referat Economie Europeana 13.12.2012 Final 01

  27/45

  In edin a d in 2 august 2012, Consiliul de administraie al BNR ahotarat men i nerea ratei dobanzii de politic monetar la nivelul de5,25 %, gestionarea adecvat a lichidita ii din sist emul bancar, precumi p strarea n ivelurilor in vigoare ale ratelor rezervelor minimeobligatorii aplicabile pasivelor in lei i, respectiv, in valut aleinstitu iil or de credit.

  Criza datoriilor suverane, suprapus unei eventuale prelungiri a tensiunilorpolitice interne, putea antrena ieiri nete suplimentare de capital, implicitamplificarea volatilit ii cursului de schimb al leului. Un alt resort alinrut ir ii balanei riscurilor la adresa perspectivei pe termen scurt a inflaieiil constituia posibila cretere mai ampl a preurilor internaionale ale unormaterii prime agricole, coroborat cu o eventual pierdere peste atept ri provocat produc iei a gricole interne de seceta prelungit din acest an, denatur s exercite un impact advers consistent asupra preurilor interne alealimentelor.

  Pe parcursul lunii august, BNR a continuat s furnizeze in mod regulatlichiditate institu iil or de credit prin intermediul opera i unilor reposptmanale cu maturitatea de 7 zile, plafonnd ins t emporar volumulacestora, ca reac ie la amplificarea presiunilor exercitate asupra cursului deschimb al leului.

  Creterea cursului de schimb leu/euro din luna precedent s-a corectataproape integral in august, micarea descendent a acestuia fiind sus i nutde: (i) relativa ameliorare a sentimentului pieei financiare interna i onale; (ii)semnalul pozitiv dat de declara ia comun FMI /CE/BM la incheierea misiuniiperiodice de evaluare; (iii) evolu ia rel ativ favorabil in raport cu ateptrileanalitilor a unor indicatori economici publica i in acest interval, (iv)men i nerea conduitei prudente a politicii monetare i (v) atenuareatensiunilor politice interne in ultima decad a lunii.

  In acest context, valoarea medie a cursului de schimb leu/euro a cobort cu0,7 %, ritmul de int ri re a monedei na i onale in raport cu euro fiind insinferior celui consemnat de principalele monede din regiune.

  GRECIA SI ZONA EURO

  La pu in timp dup cel mai important proces de restructurare a datoriilor

  suverane din istorie, Grecia a revenit n atenia pieelor financiareinterna i onale. La alegerile generale desf urate grecii au votat mpotrivaausterit ii (d up cum se poate observa n tabelul al t urat, partidele care sus in continuarea reformelor n spiritul acordurilor financiare internaionale au ob i nutsub 50% din sufragii).

  Criza politic din Grecia a determinat reinflamarea riscurilor cu privire lasustenabilitatea Zonei Euro. Practic, n acest moment pieele financiareinterna i onale retesteaz viitorul Uniunii Monetare Europene.

 • 7/30/2019 Referat Economie Europeana 13.12.2012 Final 01

  28/45

  Cu o economie de mici dimensiuni (aproximativ 155 mld. euro, conformestim ri lor Fondului Monetar Internaional), Grecia a acumulat importantedezechilibre macroeconomice externe i interne n anii premerg t orideclan r ii celei mai severe crize economico-financiare mondiale din ultimeledecenii.

  Pe de o parte, menionez deficitul de cont curent, care exprim evolu ia consumului privat la un ritm cu mult peste posibilit i. Cum se poate observa ngraficul alturat, deficitul de cont curent s-a intensificat n anii premergtori crizei,consemnnd valori de aproximativ 14% din PIB. Consumul privat elen a beneficiat

  n primul deceniu al anilor 2000 (pn la declanarea crizei mondiale) decaracteristicile perioadei Marea Moderaie (nivelul redus al aversiunii fa de risc),dar i de nivelul redus al dobnzii reale (mai ales dup aderarea la Zona Euro).Astfel, am asistat n ultimii ani de dinainte de criz la o inflamare a consumului,expresie a unei st ri de supranc l zire.

  Starea de supranclzire a fost alimentat i de politica bugetar pro-ciclic . Practic, dup obinerea paaportului EURO, Grecia a ncetat s respecteregulile bugetare europene (men i onate n Tratatul de la Maastricht, dar i n Pactulde Stabilitate i Cretere). Dup cum se poate observa n graficele de mai jos,deficitul bugetar s-a situat peste pragul de 3%, atingnd valori 6%-7% din PIB nperioada 2004-2007. Regulile de deficit bugetar nu au fost respectate, dei datoriapublic elen se situa la un nivel foarte ridicat nc din momentul aderrii la ZonaEuro (aproximativ 100% din PIB).

 • 7/30/2019 Referat Economie Europeana 13.12.2012 Final 01

  29/45

  Climatul macroeconomic elen din ultimii ani ai Great Moderation (consumul nexces, att privat, dar i public) a determinat o apreciere a cursului de schimb real

  efectiv (cu aproximativ 8% n perioada1999-2008), cu impact nefavorabil pentru competitivitatea internaional i aasczut a Greciei.

  Aceste dezechilibre (extern i intern) au determinat adncirea prpastiei ntreinvestiii i

  economisire n Grecia (dup cum se poate observa n graficul alturat) (de laaproximativ 5% din PIB n1999 la 14,7% din PIB n 2008).

  Primul val al celei mai severe crize economico-financiare din ultimele decenii adeterminat sistarea finan r ii externe (sudden stop), manifestat ndeosebi neconomiile cu puternice dezechilibre macroeconomice (cazul Greciei). ntr-un astfelde context, coroborat i cu nivelul nesustenabil al datoriei publice elene (peste

  pragul de 100% din PIB n 2008), dar i cu deficitul bugetar ridicat, am asistat ladeclanarea crizei datoriilor suverane n Grecia.

  Capitalurile strine au pr sit economia, determinnd o cretere spre valoriinsuportabile a costului de finanare. Prin urmare, statul elen a recurs la sus i nerefinanciar internaional . Numai c aj ustarea economiei elene nu se poaterealiza, Grecia devenind un oc asimetric permanent n cadrul Uniunii Monetare

  Europene (economia a intrat n al 5-lea an de declin, potenialul economic se

 • 7/30/2019 Referat Economie Europeana 13.12.2012 Final 01

  30/45

  situeaz n teritoriu negativ, investi iile s-au contractat puternic pe parcursulultimilor ani, iar rata de economisire din economie se afl la minime istorice).

  Criza din Grecia atrage atenia cu privire la sustenabilitatea Zonei Euro. Crizadatoriilor suveranes-a propagat din Grecia c t re alte economii din Uniunea Monetar , att dedimensiuni mici (Portugalia), dar i mari (Italia sau Spania).

  n prezent primele de risc ale statelor europene se situeaz n generalpeste valorile din vara

  anului 2011 (moment critic pentru finanele publice la nivelul economiilordezvoltate, att n ZonaEuro, dar i n Statele Unite).

 • 7/30/2019 Referat Economie Europeana 13.12.2012 Final 01

  31/45

  Persistena crizei datoriilor suverane din Europa reflect n primul rnd

  inconsistena fundamental a Uniunii Monetare. Zona Euro nu a fost optim lamomentul cre rii i nici nu a devenit ntre timp. Totodat , criteriile de convergennominal impuse prin Tratatul de la Maastricht s-au dovedit insuficiente, nrealitate observndu-se o divergen real n rndul economiilor din Zona Euro(care s-a intensificat n contextul crizei mondiale).

  Totodat , arhitectura monedei unice n Europa a exclus scenarii alternativepentru o astfel de

  criz a datoriilor suverane: salvarea unui stat membru (clauza no bail-out); ieireaunui stat membru din uniunea monetar; falimentul unui stat membru; unmecanism de soluionare a unei astfel de situa ii.

  Iar propagarea crizei n Zona Euro a fost determinat de lipsa Uniunii Politice(plafonul menit s ofere stabilitate regiunii, necesar n momentele de criz ). Prin

  participarea unui stat la o uniune monetar se pierde att controlul politiciimonetare i a politicii de curs de schimb, dar i posibilitatea de a controla monedan care economia respectiv se mprumut . Situa ie similar cu c ea a economiiloremergente, care se mprumut n principalele monede internaionale, dar pe carenu le controleaz . Aceste economii devin vulnerabile la modific ri a le sentimentuluidin pie e le financiare. O deteriorare a acestui sentiment poate provoca ieiri decapital (crize de lichiditate), care pot conduce la insolven . C um de altfel s -a

  ntmplat cu Grecia, Irlanda i Portugalia care se afl n faliment de facto (acesteaau fost retrogradate la categoria junk de c t re Agen ii le de Rating, devenindsimple economii emergente din cadrul Zonei Euro).

  Dei autorit i le responsabile cu implementarea politicilor economice n cadrulZonei Euro au adoptat i implementat o serie de msuri pe parcursul ultimelor

  trimestre pentru a contracara flagelul datoriilor suverane, acestea nu s-au dovedita fi credibile pentru pieele financiare (Uniunea Monetar Eu ropean se men i nen continuare vulnerabil ).

  Aceste eforturi de politic macroeconomic nu prezint credibilitate pentrupieele financiare din cel pu in d ou motive. Pe de o parte, s-au nclcat principiilede baz a le construc iei monetare europene (ceea ce poate exprima disperarea ipanica factorilor de decizie ale acestor institu i i): Banca Central Eu ropean a monetizat o parte din datoria public a statelor care au solicitat sprijin extern(Grecia, Irlanda, Portugalia) (nc lc nd Statutul); guvernele ri lor membre aleUniunii MonetareEuropene au sprijinit salvarea economiilor cu probleme, nc lc ndu-se astfelarticolul 125 din Tratatul de la Maastricht (care exclude bailout-ul).

 • 7/30/2019 Referat Economie Europeana 13.12.2012 Final 01

  32/45

  n prezent se pot creiona trei scenarii principale cu privire la viitorul UniuniiMonetare din Europa.

  n primul rnd, scenariul realiz r ii Uniunii Politice n Europa. M s urile lideriloreuropeni din ultimele trimestre pot fi considerate pai m r un i n direcia realiz r iiUniunii Politice, dar acest proiect pare

  destul de ndeprtat, cel pu in din perspectiva termen scurt-mediu. Este dificil decrezut i de imaginat n acest moment c vom asista la realizarea acestei Uniuni nurmtoarele trimestre. Acest proces ar presupune noi eforturi financiare din parteaeconomiilor puternice ale Zonei Euro i pierdere de suveranitate din partea statelorvulnerabile din punct de vedere economic.

  Un scenariu diametral opus realiz r ii Uniunii Politice ar consta n destrmareaZonei Euro (scenariu menionat i de fostul Preedinte al Rezervei Federale, A.Greenspan). Acest scenariu este plauzibil, dat fiind c au fost nclcate principiilefundamentale care au stat la baza crerii Zonei Euro: monetizarea datoriei publicede c tre Banca Central European , comportamentul bugetar neadecvat alguvernelor statelor membre. Cu alte cuvinte, pieele financiare i-au pierdut

  ncrederea n mecanismul euro, devierea de la fundamente declannd unde de

  atacuri speculative.Dei e greu de imaginat, probabilitatea unui astfel de scenariu a crescut n

  momentele critice din Grecia sau alte state europene. Practic, pieele financiarepot for a ieirea unuia sau mai multor state din Uniunea Monetar . Mai ales, ceconomiile ri lor care au beneficiat de sprijin financiar n ultimele trimestrenecesit un lung i dificil proces de ajustare economic (care s-ar putea prelungipe parcursul mai multor genera ii). Aceste economii sunt n acest moment ocuriasimetrice n Zona Euro.

  Ins destrmarea zonei euro ar putea pune cap t procesului de construcieeuropean . Ar putea urma o perioad de haos economic i social cu consecin e greude determinat i imaginat n present. O perioad prel ungit de incertitudine,contrac ie economic , omaj ridicat, etc. Iar locul i rolul Europei n economia

  mondial ar avea mult de suferit ntr-un astfel de scenariu.Spre exemplu, ieirea Greciei din Zona Euro, ar determina o volatilitate ridicat

  pe pieele financiare europene, cu efecte de spill-over pe mapamond. Investitorii i-ar reduce rapid expunerile pe celelalte state din Zona Euro care prezintvulnerabilit i macroeoconomice (Portugalia, Spania, Italia, etc).ntr-un astfel de context, ac iu nile companiilor din aceste ri ar consemnascderi importante. Investitorii i-ar reduce expunerea pe titluri cu randamentvariabil i ar crete expunerea pe titluri destat emise de Germania i Statele Unite. De asemenea, o parte din investitori arprefera cash-ul n astfel de momente. Iar cota ia i nterna i onal la aur i la dolar arputea nregistra aprecieri importante. Pentru investitorii cu experien n specula ii un astfel de scenariu ar putea constitui o oportunitate.

  Consecin e le unui astfel de scenariu ar putea fi dezastroase i pe termen lung ipentru economiile dependente de finan a rea extern (cazul Romniei). Petermen scurt str i nii i-ar reduce la maxim expunerea pe activele romneti.

  Totodat , i nvesti ii le din economia real ar avea de suferit pe termen mediu i lung.Un al treilea scenariu ar consta n stabilizarea Uniunii Monetare Europene prinrespectarea

  principiilor fundamentale din Tratatul de la Maastricht: revenirea B nc ii CentraleEuropene la un comportament conform cu Statutul; responsabilizareaguvernelor pentru deciziile lor (neinterven ia cel orlalte ri membre pentru asalva statele aflate pe marginea prpastiei).

  Concluzionnd, climatul din Zona Euro se men i ne critic, iar criza datoriilorsuverane nu este nici pe

  departe terminat . n acest context, investitorii pe pieele de capital trebuie s se

 • 7/30/2019 Referat Economie Europeana 13.12.2012 Final 01

  33/45

  atepte ncontinuare la momente de volatilitate.

  Nu n ultimul rnd, men i onez faptul c s tarea critic d in Zona Euro arerepercursiuni imediate i pentru economia Romniei.

  Date fiind cele de mai sus, recomandat pentru investitorii romni este sa fieprudeni n luarea deciziilor de expunere pe pieele de capital n trimestrele

  urmtoare. n cazul intensific rii factorilor de risc din plan european,recomandarea este de vnzare pe toate clasele de active romneti. Pe de altparte, un astfel de scenariu ar putea determina oportunit i pentru speculator.

 • 7/30/2019 Referat Economie Europeana 13.12.2012 Final 01

  34/45

  Datoriile suverane - Estonia

  Datoria suverana reprezinta totalul datoriilor statului catre creditorii de la care s-a

  imprumutat.

  Datoria publica totala reprezinta totalitatea obligatiilor pecuniare ale statului (guvern,

  institutii publice, financiare, unitati administrativ-teritoriale) la un moment dat, rezultate din

  mprumuturi interne si externe (n lei si n valuta) contractate pe termen scurt, mediu si lung,

  precum si obligatiile statului catre trezoreria proprie, pentru sumele avansate temporar n scopul

  acoperirii deficitului bugetar.

  Datoria publica se exprima n moneda nationala sau n valuta, n functie de locul unde se

  contracteaza si de conditiile mprumutului.

  Mai jos putem vedea topul statelor UE in functie de acest indicator.

 • 7/30/2019 Referat Economie Europeana 13.12.2012 Final 01

  35/45

  Estonia

  Bulgaria

  Luxembo

  urg

  Romania

  Sweden

  Lithuania

  Czech

  Republic

  Latvia

  Denmark

  Slovakia

  Slovenia

  Finland

  Poland

  Netherla

  nds

  Spain

  Austria

  Cyprus

  Malta

  Hungary

  Germany

  United

  Kingd

  om

  France

  Belgium

  Irelan d

  Portu

  gal

  Italy

  Greec

  Ponderea Datoriei Suverane in PIBin momentul

  Q1/20

  12

  *cifrele sunt exprimate inprocente

  140120100

  8060

  4020

  0

  1

  Dupa cum putem observa si din graficul de mai sus, nivelul datoriei suverane la nivelul

  UE este destul de variat.Putem evidentia faptul ca Estonia inregistreaza o pondere a acestei

  datorii de doar 6.6 procente din PIB comparativ cu Grecia care depaseste nivelul PIB-ului cu

  32.4 puncte procentuale , ajungand la o pondere a datoriei de 132.4 % din PIB.

  Vom privi mai in detaliu tara care a reusit sa-si mentina cea mai mica pondere a datoriei

  suverane,aici vom face referire la Estonia care a inregistrat in primul trimestru al anului 2012 o

  valoare de 6.6 procente din PIB.

  ESTONIA - Generalitati Economice :

  Estonia, o tara ce a aderat la UE n 2004, dispune de o moderna economie de piata si

  nregistreaza una din cele mai mari procente n ceea ce priveste venitul pe cap de locuitor

  raportat la zona regiunii Baltice si Europa centrala. Guvernele ce s-au succedat la crma tarii au

  cautat o

  liberalizare a pietei, promovnd n aceeasi masura o agenda economica cu viziuni pro-afaceri,

 • 7/30/2019 Referat Economie Europeana 13.12.2012 Final 01

  36/45

  1 Sursa date : ww w .eur o s ta t .e u

  http://www.eurostat.eu/http://www.eurostat.eu/
 • 7/30/2019 Referat Economie Europeana 13.12.2012 Final 01

  37/45

  ezitnd n a se lansa drastic n reforme pe piata. Actualul Guvern a urmarit politici fiscale

  sanatoase ce au avut pe cale de consecinta(criza economica din anul 2008) un buget echilibrat si

  o datorie publica foarte mica. Totodata, economia beneficiaza de un puternic sector electronic si

  de telecomunicatii, dar si de legaturi puternice cu tari precum: Finlanda, Suedia si Germania

  Prioritatea Tallin-ului a fost fara ndoiala o sustinere a ratei de crestere cu o medie de 8

  procente pe an, ntre 2003 si 2007. ntocmai precum majoritatea tarilor din ultimii ani, economia

  Estoniei s-a vazut pusa n situatia de a scadea din cauza crizei economice globale intrnd n

  recesiune la mijlocul lui 2008, n principal din cauza unei cereri mai mici la nivel de investitii si

  consum. PIB-ul a scazut cu 15 procente n 2009 fiind printre cele mari scaderi. Exporturile

  crescnde spre Suedia si Finlanda au readus nsa economia pe un trend ascendent n 2010, dar cu

  toate acestea,rata somajului se mentine peste 17% in Q1 2012. Estonia a aderat la OECD n

  decembrie 2010 si a adoptat moneda unica europeana la 1 ianuarie 2011.n urma cu mai bine de un an, micul stat baltic cu 1,4 milioane de locuitori a adoptat

  moneda euro ntr-un moment n care criza datoriilor europene evidentia punctele slabe ale

  monedei unice. La acea vreme, Slovacia, care avea deja un an vechime n zona euro si si

  exprima nemultumirea ca a fost nevoita sa-i ajute pe greci.

  Acum, economia Estoniei are cea mai rapida crestere din zona euro, consumatorii si

  ntreprinderile platesc rate mai mici de dobnda, iar legaturile de afaceri cu Finlanda, principalul

  ei partener comercial, sunt tot mai strnse. "Tot mai multi producatori finlandezi cauta parteneri

  n Estonia, n conditiile n care lucrurile sunt acum mai transparente",2 spune Ermo Saks,

  proprietar al unei companii de productie audiovizuala n capitala Tallinn, unde costurile sunt cu

  48 la suta mai mici dect n Finlanda.

  La doar doua decenii dupa ce a iesit din fosta Uniune Sovietica, Estonia se simte mai n

  siguranta n clubul euro. "Pentru un stat mic si sarac de la periferie, care o are pe Rusia ca vecina,

  statutul de membru al nucleului european este nca foarte valoros, chiar daca zona euro este ntr-

  o perioada de mare dificultate" 3 , spune Andres Kasekamp, profesor de stiinte politice

  la

  Universitatea Tartu.

  2 w w w .ca p it a l.ro3 www.cap ita l.ro

  http://www.capital.ro/http://www.capital.ro/http://www.capital.ro/http://www.capital.ro/http://www.capital.ro/
 • 7/30/2019 Referat Economie Europeana 13.12.2012 Final 01

  38/45

  nainte de a se alatura zonei euro, Estonia a atins un nivel de probitate4 fiscala la care

  Grecia ar putea doar sa viseze, remarca Busienss Week. Economia Estoniei s-a contractat cu

  aproape o cincime n 2008 si 2009, dupa explozia bulei imobiliare, iar criza financiara globala a

  facut imposibila creditarea. Ca raspuns, guvernul a redus salariile din sectorul public cu 10 la

  suta, a marit impozitele, a luat mai multe dividente de la societatile de stat dect planuia si a

  nghetat contributiile la sistemul de pensii pentru a ndeplini cerintele de deficit bugetar necesare

  intrarii n zona euro.

  Pna la sfrsitul anului 2011, datoria publica masura 6 la suta din Produsul Intern Brut,

  adica cea mai scazuta rata din UE, iar bugetul de stat era chiar n surplus.

  Evolutia Q1-Q4 2011 si Q12012 a Datoriei

  Suverane pentru top 10 tari cuponderile cele

  50

  mai mici45

  40

  35

  30

  25

  20

  15

  10

  5

  0

  Q1/2011

  Q4/2011

  Q1/2012

  Sursa date : www .euro stat.eu

  http://www.eurostat.eu/http://www.eurostat.eu/http://www.eurostat.eu/
 • 7/30/2019 Referat Economie Europeana 13.12.2012 Final 01

  39/45

  uuuuuuu

  4 Probitate fiscal a = transparenta fiscala ,integritate fiscala

 • 7/30/2019 Referat Economie Europeana 13.12.2012 Final 01

  40/45

  Diferenta in pp, Q1 2012comparat cu Q1/2011

  si Q420116

  5

  4

  3

  Q1/2011

  2Q4/2011

  1

  0

  -1

  -2

  Din graficele afisate mai sus , putem observa faptul ca desi se afla pe primul loc intr-un

  clasament al celei mai mici ponderi a datoriilor in PIB , Estonia a inregistrat in primul trimestru

  al acestui an o crestere cu 0.1 respectiv 0.5 puncte procentuale fata de primul respective ultimul

  trimestru al anului 2011.Cu toate acestea are cea mai mica rata medie de crestere daca ne

  raportam la 8 din cele 10 tari din top 10 datorie suverana(exceptie facand Suedia si

  Danemarca,tari care au reusit sa scada ponderea datoriilor deja mentionate.)

  n 2011, economia Estoniei a crescut cu circa 7,9 la suta fata de anul precedent:

  adoptarea monedei euro a amplificat nivelul de confort al partenerilor sai comerciali din UE,

  drept pentru care au importat mai mult din Estonia.

  Cel mai important lucru este ca am pus capat tuturor speculatiilor pe seama unei posibile

  devalorizari5, spune Priit Perens, Chief Executive Officer la Swedbank AS, cel mai mare

  creditor din Estonia. Si tocmai ngrijorarile ca toate tarile baltice ar putea nregistra o

  devalorizare, a scazut ncrederea investitorilor, pentru o perioada lunga de timp. O devalorizare

  ar fi fost dezastruoasa,

  deoarece bancile din Estonia au nceput creditarea n euro nainte ca tara sa adopte oficial moneda

 • 7/30/2019 Referat Economie Europeana 13.12.2012 Final 01

  41/45

  5 w w w .ca p it a l.ro

  http://www.capital.ro/http://www.capital.ro/
 • 7/30/2019 Referat Economie Europeana 13.12.2012 Final 01

  42/45

  comuna. Achitarea unor credite exprimate n euro, cu coroane devalorizate, ar fi nsemnat o

  povara zdrobitoare pentru ntreprinderi si populatie.

  Aspecte favorabile Estonia

  La aproape 17 luni de la intrarea ntr-o zona euro mai mult dect vulnerabila, Estonia

  poate fi mndra de performantele ei economice. Cresterea Produsului Intern Brut (PIB) de 7,6%

  n 2011 este de cinci ori mai mare dect media europeana. n plus, micul stat baltic este singurul

  membru al clubului tarilor care folosesc moneda comunitara care a reusit sa afiseze un buget

  excedentar. La rndul ei, datoria nationala,la safrsitul anului 2011 nu reprezenta dect 6% din

  PIB, fata de

  81% n cazul Germaniei sau de 165%, n cel al Greciei. Iar n timp ce restaurantele, barurile saubuticurile amenajate n stil nordic sunt luate cu asalt de clienti, ntreprinderile din domeniul high-

  tech se plng ca nu gasesc personal pentru completarea locurilor vacante. Estonia este departe de

  atmosfera apasatoare din restul Europei, fiind catalogata drept una dintre cele mai liberale

  economii ale lumii.

  O reusita cu att mai remarcabila cu ct vine dupa o grava criza economica: n 2008-

  2009, aceasta tara s-a confruntat cu o recesiune de aproape 15%! Cum a fost posibil? Peeter

  Koppel, de la SEB Bank, stie raspunsul: Austeritate, austeritate si iar austeritate!. Fara sa

  vocifereze, estonienii au acceptat sa strnga dramatic cureaua. Mai mult, ei i-au ales pe liderii

  care au impus acest program de reduceri drastice de cheltuieli. Estonienii au nteles situatia si au

  fost de acord cu taierile salariale: 20% pentru ministri si 10% pentru marea majoritate a

  functionarilor de stat. n vremuri normale, o astfel de masura nepopulara ar fi generat agitatie si

  nemultumire la nivelul societatii, dar oamenii au avut ncredere n politica autoritatilor6, explica

  Juhan Parts, fost premier al tarii, pentru Global Post.

  Punctele Tari :

  Atuurile acestei foste republici sovietice, supranumita de analistii de pretutindeni, tigrul

  baltic sunt :

  O politica economica solida si liberala.

  6 h t tp ://w w w .in co m em a ga z ine .ro

  http://www.incomemagazine.ro/http://www.incomemagazine.ro/http://www.incomemagazine.ro/
 • 7/30/2019 Referat Economie Europeana 13.12.2012 Final 01

  43/45

  O politica orientata spre stimularea investitiilor , prin oferirea de drepturi egale atatinvestitorilor interni cat si celor externi - Estonia nu aplica nici restrictii, nici praguri limita pntruinvestitiile straine. Societatile cu capital extern beneficiaza de aceleasi drepturi ca si cele locale.

  Rusia.

  Un climat favorabil afacerilor.

  O mna de lucru bine formata si flexibila.

  O pozitie geografica avantajoasa, care o plaseaza la rascruce de drumuri ntre Europa si

  Neaparat trebuie mentionat ca n Estonia numarul taxelor este de numai 7, fata de media

  de 41,7 n Europa de Est si Asia Centrala, 11 n Statele Unite sau 16 n Germania.

  nca un amanunt menit sa-i atraga pe investitori: timpul necesar ndeplinirii tuturor

  formalitatilor administrative se ridica la 81 de ore, comparativ cu 313,9 n Europa de Est si Asia

  Centrala, 187 n SUA si 215 n Germania.

  Puncte Slabe :

  Totusi, pornind sa cucereasca Estonia, ntreprinzatorii trebuie sa stie, n acelasi timp, ca

  prezinta o piata interna de talie relativ redusa, unde predomina produsele finlandeze si suedeze,

  iar puterea de cumparare ramne sub nivelul nregistrat n alte state din regiune.

  n clasamentul Doing Business, raport anual elaborat de Banca Mondiala, Estonia a

  ocupat anul acesta pozitia generala 24, n scadere cu sase locuri fata de editia de anul trecut a

  studiului. Privind pe categorii, comertul transfrontalier prezinta cea mai buna asezare (locul 3), la

  capatul opus situndu-se solutionarea cazurilor de insolvabilitate (locul 72). n ceea ce priveste