25
SUBIECTE REZOLVATE LA ECONOMIE EUROPEANA 1) Ce reprezinta integrarea economica? o Integrarea economică se referă în special la diviziunea muncii şi specializarea intraregională şi internaţională; o Integrarea presupune libera circulaţie a bunurilor, serviciilor sau factorilor de producţie; o Termenul este în strânsă relaţie cu tratamentul comercial diferenţiat sau discriminatoriu în ceea ce priveşte originea şi destinaţia bunurilor, serviciilor si factorilor de producţi. Una din cele mai cuprinzătoare sinteze asupra definirii conceptului de integrare economică o găsim la Balassa, acesta propunând respingerea definirilor prea generale şi pledând pentru reducerea integrării la o stare de fapt sau un ansamblu de procese prin care diferite state constituie un grup sau un bloc comercial regional. 2) Ce reprezinta tratamentul comercial diferential? 3) Ce este integrarea pozitiva? Integrarea pozitivă implică o participare activă, permanentă şi flexibilă. Presupune existenţa unor instituţii publice care să adopte măsuri dureroase la nivel naţional, angajamentele putând fi redefinite dacă mediul economic se modifică. Integrarea pozitivă este mai degrabă domeniul politicii şi al birocraţiei decât al rigurozităţii. 4) Ce este integrarea negativa? Integrarea negativă implică o serie de paşi aparent uşor de realizat - reglementare structurală, liberalizare comercială - măsurile putând fi clar definite, negociate şi înscrise în tratate, devenind obligatorii pentru guverne şi cetăţeni. 5) Enumerati si explicati stadiile integrarii economice? STADIILE INTEGRĂRII ECONOMICE 1

Subiecte Rezolvate La Economie Europeana

  • Upload
    mmd0106

  • View
    847

  • Download
    10

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Subiecte Rezolvate La Economie Europeana

SUBIECTE REZOLVATE LA ECONOMIE EUROPEANA

1) Ce reprezinta integrarea economica?o Integrarea economică se referă în special la diviziunea muncii şi specializarea intraregională şi internaţională;o Integrarea presupune libera circulaţie a bunurilor, serviciilor sau factorilor de producţie;o Termenul este în strânsă relaţie cu tratamentul comercial diferenţiat sau discriminatoriu în ceea ce priveşte originea şi destinaţia bunurilor, serviciilor si factorilor de producţi.

Una din cele mai cuprinzătoare sinteze asupra definirii conceptului de integrare economică o găsim la Balassa, acesta propunând respingerea definirilor prea generale şi pledând pentru reducerea integrării la o stare de fapt sau un ansamblu de procese prin care diferite state constituie un grup sau un bloc comercial regional.

2) Ce reprezinta tratamentul comercial diferential?

3) Ce este integrarea pozitiva?Integrarea pozitivă implică o participare activă, permanentă şi flexibilă. Presupune

existenţa unor instituţii publice care să adopte măsuri dureroase la nivel naţional, angajamentele putând fi redefinite dacă mediul economic se modifică. Integrarea pozitivă este mai degrabă domeniul politicii şi al birocraţiei decât al rigurozităţii.

4) Ce este integrarea negativa?Integrarea negativă implică o serie de paşi aparent uşor de realizat - reglementare

structurală, liberalizare comercială - măsurile putând fi clar definite, negociate şi înscrise în tratate, devenind obligatorii pentru guverne şi cetăţeni.

5) Enumerati si explicati stadiile integrarii economice?STADIILE INTEGRĂRII ECONOMICEZona de liber schimb, în cadrul căreia obstacolele sub formă de taxe vamale de

import şi restricţii cantitative sunt înlăturate dintre parteneri. Circulaţia internă a produselor este liberă, fiecare ţară păstrându-şi propria politică comercială faţă de terţi. Bunurile care fac obiectul comerţului cu terţii trebuie însoţite de certificatul de origine.

Uniunea Vamală, ca şi în căzui zonei de liber schimb, elimină toate obstacolele din calea liberei circulaţii a mărfurilor între ţările participante. în plus. se elaborează şi se pune în aplicare un tarif vamal comun faţă de terţi, şi începe uniformizarea legislaţiei vamale.

Piaţa Comună este în primul rând o uniune vamală. în plus, factorii de producţie (forţa de muncă şi capitalul) încep să circule liber în interiorul pieţei unice. începe procesul de punere la puncî a unor reglementări comune pentru toate ţările membre.

Uniunea Economică implică pe lângă o piaţă comună şi un grad ridicat de coordonare şi unificare a politicilor economice sectoriale, paralel cu regularizarea

1

Page 2: Subiecte Rezolvate La Economie Europeana

politicilor de coordonare a pieţelor. Se uniformizează politicile macroeconomice, monetare, sociale şi de redistribuire a veniturilor.

Uniunea Monetară este o formă de cooperare care în stadiul cel mai avansat al pieţei comune - când s-a realizat libera circulaţie a capitalurilor - stabileşte o politică monetară comună şi o monedă unică. O astfel de uniune presupune un grad ridicat de integrare a politicilor bugetare şi a celor macroeconomice.

Uniunea Economică Completă implică o completă unificare a economiilor implicate şi o politică comună în cete mai importante domenii.

6) Ce reprezinta planul Marshall?Dupa criza din anii 1929-1930 si dupa cel de-al doilea razboi mondial, influenta

Europei in economia mondiala a scazut considerabil. Marile puteri europene si-au pierdut coloniile, Europa caracterizandu-se prin: tarife si contingente apasatoare; valute neconversibile; penurie de alimente; lispa de dolari si foarte putine oportunitati comerciale. Mai mult decat atat, Europa era divizata de Cortina de Fier.

In situatia mai sus mentionata, a aparut proprietatea americana si anume Planul Marshall pentru intr-ajutorarea Europei. Planul a fost conceput sub forma unei contributii la efortul european de relansare economica. Cu o singura conditie, aceea unei cooperari intraeuropene care sa respinga ideologia comunista. 16 tari sau intrunit la Paris impreuna cu uniunea sovietica, aceasta din urma si tarile satelit respingand Planul Marshall. In consecinta, singurele beneficiare ale programului sunt tarile Europei Occidentale care au raspuns ofertei americane semnand conventia de cooperare economica europeana.

7) Care sunt parintii integrarii Europene?Jean Monnet nu a fost un economist sau un om politic, dar experienta sa a fost

determinanta pentru evolutia ulterioara a Europei. Traind intre 1888-1979 a jucat un rol important in primul razboi mondial, fiind apoi numit secretar general adjunct al Natiunilor Unite. Cunoscand foarte bine slabiciunile dar si oportunitatile pe care le ofera organizatiile supranationale, Jean Monnet si-a dat seama ca viitorul european consta in realizarea unei uniuni puternice. El a fost cel care a propus creearea comunitatii europene a carbunelui si otelului. Propunerea lui a fost preluata mai tarziu de Robert Schuman, care a si pus-o in practica. German la origine, a trait intre anii 1886 – 1963. a facut parte din rezistenta fraceza fiind numit dupa al doilea razboi mondial ministru de externe al Frantei. A fost cel insarcinat sa gaseasca o solutie la problema germana si anume deblocarea pietei carbunelui si otelului dintre Franta si Germania. El a fost si primul presedinte al Parlamentului European. Planul Schuman a fost revolutionar deoarece pentru prima data se punea problema realizarii uni institutii supranationale ale carei decizii trebuiau respectate de catre statele membre.

8) Cand si unde a fost semnat tratatul privind CECO?1951, 18 aprilie: Franţa, Republica Federală Germania, Italia, Belgia, Olanda, Luxemburg, au semnat, la Paris, Tratatul de instituire a Comunităţii Europene a Cărbunelui şi Oţelului (CECO).1952, 23 iulie: Intră în vigoare Tratatul de instituire a Comunităţii Europene a Cărbunelui şi Oţelului (CECO).

2

Page 3: Subiecte Rezolvate La Economie Europeana

9) Care a fost prima institutie cu puteri supra nationale din Europa?Prima institutie cu puteri supranationale a fost Comunitatea Europeana a

carbunlui si otelului (CECO).

10) Ce institutii sau infiintat prin tratatele de la Roma?tratatele de la Roma, creeau doua institutii: - Comunitatea economica europena (CEE);- Comunitatea europeana a energiei atomice (CEEA sau EURATOM).

11) Ce presupunea uniunea vamala ?Uniunea vamala industriala prin liminarea taxelor vamale intra comunitare si

desfiintarea contingentelor cantitative. Aceasta unitate vamala presupunea si aplicarea unui tarif vamal comun. Uniunea urma sa fie realizata in 12 ani in 3 etape in care sa se realizeze o politica agricola comuna, o politica comerciala comuna si o politica concurentiala comuna.

12) Care erau obiectivele tratatului Euratom ?Obictiv principal a fost crearea unor conditii de dezvoltare al unei industrii

nuclear puternice. Actiunile prevazute sunt:- cercetarea si difuzarea cunostintelor;- punerea la punct a tehnologiilor industriale;- realizarea de investitii si intreprinderi comune;- realizarea unei piete nucleare comune si punerea la punct a aspectelor referitoare

la securitate si aprovizionare.

13) Cand si unde sa semnat tratatul de fuziune ?1965, 8 aprilie: Este semnat, la Bruxelles, Tratatul de fuziune, prin care se instituie o Comisie unică şi un Consiliu unic pentru toate cele trei Comunităţi.1967, 1 iulie: Tratatul de fuziune intră în vigoare.

14) Explicati etapele crearii uniunii vamale ?Realizarea uniunii vamale 1957 – 1972Sa realizat in 3 etape:1. 1958 – 1961 prevedea:

- reducerea taxelor vamale interne cu cl putin 25%;- cresterea contingentelor globale de import cu cl putin 60%;- adaptarea legislatiilor vamale.

2. 1962 – 1966- reducerea taxelor vamale cu inca 25%;- cresterea cu 80% a contingentelor de import;- reducerea cu 30% a diferentei existent intre tarifele vamale national si

tariful vamal comun, calculat dupa media aritmetica a taxelor vamale aplicate la 1 ianuarie 1957.

3. 1967 – 1969

3

Page 4: Subiecte Rezolvate La Economie Europeana

- eliminarea totala a taxelor vamale interne, a contingentelor si a tuturor obstacolelor din calea liberi circulatii comunitare;

- aplicarea unui tarif vamal comun;- libera circulati a bunurilor si a persoanelor.

15) Enumerati tarile membre ale Uniunii Europene?Belgia , Franţa, Germania , Italia, Luxemburg, , Olanda, Danemarca , Irlanda, Regatul Unit, Grecia, Portugalia, Spania, Austria, Finlanda, Suedia, Cipru, Estonia, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Republica Cehă, Slovacia, Slovenia, Ungaria, Bulgaria si Romania.

16) Principiile actului unic european?Actul unui european a formulat 3 principii:a) Principiul recunoasterii reciproce;b) Principiul privind recunoasterea autoritatilor de control si de supravegherre

din tara de origine;c) Principiul armonizarii minimale a reglementarilor.Principiul rrecunoasterii competentei autoritatilor de control se refera la faptul ca

institutia executorie a unuinii, in speta, Comisia Europeana isi extinde controlul in tarile membre printr-o retea de institutii si organisme subordonate ei.

Principiul armonizarii minimale a reglementarilor se refera la armonizarea legislatiilor nationale ale tarilor membre macar in domeniile prioritare.

Principiul cunoasterii reciproce presupune existenta si semnarea unor acorduri de buna vecinatate cu tarile cu care tara in speta are granite comune.

17) Cand a intrat in vigoare tratatul de la Maastricht?In 1991 cand s-a elaborat Tratatul de la Maastricht, sa semnat in 1992 si a intrat in vigoare in 1993.

18) Explicati etapele trecerii la uniunea economica si monetara?I. 1990 – 1994Principalele obiective:- liberalizarea circulatiei intracomunitare a capitalurilor;- integrarea tuturor monedelor nationale in Sistemul Monetar European si

inghetarea compozitie cosului de monede, in functie de care se calcula valoarea monedei europene E.C.U.;

- o mai buna cooperare la nivel monetar si armonizarea politicilor fiscal – bugetare.

II. 1994 – 1999Obiective principale:- Infiintarea Institutului Monetar European ca embrion al viitoarrei Banci Centrale

Europene cu sediul la Frankfurt; din institut faceau parte toate autoritatile monetare din tarile membre.

Rolul institutului era de a planifica functionarea viitoarei Banci Centrale Europene si de a monitoriza tranzitia la uniunea monetara.

Functiile Institutului Monetar Europena:

4

Page 5: Subiecte Rezolvate La Economie Europeana

a) Intarirea cooperarii dintre bancile centrale in domeniul reglementarilor contabile si a supravegherii bancare;

b) Armonizarea sistemelor informatice bancare;c) Formularea de recomandari si facilitarea coordonarii in materie de politica

monetara;d) Supravegherea functionarii Sistemului Monetar European;e) Pregatirea emisinuii monedie unice.- Desavarsirea liberei circulatii a capitalului.- Realizarea independentei bancilor centrale si interzicerea finantarii acestora de

catre autoritatile nationale.III. 1999Obiective principale:- inceperea activitatii Bancii Centrale Europene;- fixarea irevocabila a cursurilor de schimb intre monedele tarilor participante;- introducerea efectiva a monedei unice Euro.Inainte de a trece la moneda unica tarile europene trebuiau sa aiba economii

convergente.aceasta convergenta sa stabilit in functie de criteriile de convergenta care priveau principalele domenii ale politicii economice nationale si anume:

- politica monetara;- politica fiscala;- politica cursurilor de schimb.

19) Criteriile de convergenta?1. Rata inflatiei nu trebuia sa depaseasca cu mai mult de 1.5 puncte procentuale

media ratelor din 3 tari cu cel mai bune performante in domeniu;2. Rata dobanzii nu trebuia sa depaseasca cu mai mult de 2 puncte procentuale

media ratelor dobanzii din 3 tari cu cele mai bune performante in domeniu;3. Deficitul bugetar sa nu depaseasca 3% din PIB;4. Datoria publica sa nu depaseasca 60% din PIB;5. Moneda sa faca parte din Sistemul Monetar Europena minim 2 ani si sa fie

stabila in aceasta perioada. Stabilitatea se referea la faptul ca moneda trebuia sa creasca sau sa scada cu maxim 2.5%.

Consiliul European a fost institutia indreptatita sa judece gradul de indeplinire a criteriilor.

20) Ce reprezinta pactul de stabilitate?La Consiliul European de la Dublin din decembrie 1996 a fost adoptat Pactul de

Stabilitate si Crestere (PSC), un acord politic intre statele membre UE avand scopul de a coordona politicile fiscale nationale in cadrul Uniunii Economice si Monetare (UEM) pentru asigurarea unui climat de stabilitate si de prudenta bugetara considerata necesara pentru succesul UEM.

Pactul era menit sa limiteze puterile guvernelor nationale de a exercita presiuni inflationiste asupra economiei europene.

Cum statele membre ca sa adera la Uniunea Economica si Monetara trebuie sa indeplineasca criteriile de convergenta de la Maastricht, Pactul de Stabilitate si Crestere a

5

Page 6: Subiecte Rezolvate La Economie Europeana

fost adoptat pentru a se asigura ca aceste tari respecta criteriile de stabilitate si dupa aderarea la UEM.

21) Explicati disciplina bugetara impusa de tratatul de la Maastricht?Aceasta disciplina era axata pe 3 principii:1) Este interzisa finantarea directa de la Banca Centrala sau accesul la finantare in

conditii de favoare a deficitelor bugetare.2) Fiecare stat membru este responsabil de finantarea datoriei sale publice, chiar

si in conditiile unei crize financiare.Al doilea principiu se mai intituleaza clauza no-boil-out.3) Statele membre vor evita deficitele bugetare excesive.

Discutii foarte aprinse au produs si sanctiunile pe care UE le impunea statele membre care aveau deficite bugetare excesive mai multi ani la rand.

22) Obiectivele tratatului de la Amsterdam?A fost propus pentru a da satisfactie Frantei tratand problemele sociale ale

uniunii. In ceea ce priveste uniunea economica si monetara, tratatul nu a facut decat sa reitereze vointa statelor membre pentru realizarea monedei unice. Tratatul a avut 4 obiective principale:

1)Plasarea problemei locurilor de munca si a drepturilor cetatenilor in centrul preocuparilor uniunii.

2)Depasirea problemelor legate de libera circulatie a persoanelor si asigurarea securitatii.

3)Prezentarea unei voci unice a Uniunii in problemele internationale.4)Eficientizarea structurilor institutionale in vederea unor noi valuri de extindere

23) Care este tratatul extinderii?Tratatul de la Nisa din 2000, mai este denumit si Tratatul Extinderii, deoarece a

definitivat reforma institutionala stabilind si trecerea la o extindere treptata a uniunii incepand cu 2003.

24) Care este si cand a fost semnat tratatul constitutiei?Tratatul de la Lissabona, denumit si Tratatul Constitutiei, a fost semnat in 2004,

insa ratificarea sa a fost blocata atunci cand s-au opus Franta si Olanda. A urmat o perioada in care s-au propus modificari pentru deblocarea constitutiei astfel ca in 2007 s-a semnat un nou tratat care este in curs de ratificare.

25) Enumerati sectiunile constitutiei Europene?Constitutia este impartita in 4 sectiuni:1.Defineste UE obiectivele, prerogativele, procedurile si institutiile sale.2.Cuprinde cartea drepturilor fundamentale.3.Defineste politicile si modul de functionare al uniunii.4.Cuprinde procedurile finale inclusiv procedurile de aprobare si reviziune a

constitutiei.

26) Ce reprezinta tariful vamal comun?

6

Page 7: Subiecte Rezolvate La Economie Europeana

A fost instituit în 1968, o data cu încheierea procesului de înlăturare a taxelor vamale între ţările membre UE şi formarea uniunii vamale;

Tariful vamal comun se aplică uniform pe întreg teritoriul UE, având rolul de:–a evita distorsionareaschimburilor prin intermediul taxelor vamale;–a evita orientarea schimburilor în funcţie de nivelul mai scăzut al taxelor vamale în anumite ţări;–răspunde nevoii de a menţine controlul la frontiera externă. Odată cu preluarea Tarifului vamal comun, statele nu mai au posibilitatea de a modifica în mod autonom tariful vamal comun sau de a institui în mod unilateral noi taxe vamale. Tariful vamal comun are două componente: taxele vamaleşi nomenclatorul tarifar

27) Parlamentul European?Parlamentul European (PE) este forul democratic al uniunii, participand la

procesul legislativ si cel de control al activitatii uniunii.Intre 1952 si 1976 membrii PE erau numiti de catre membrii parlamentelor din

statele uniunii dupa 1976. ei sunt alesi prin vot direct odata la 5 ani prin alegeri libere si secrete. Incepand cu 2007 aproape 500 milioane de persoane din 27 de state isi aleg cei 785 de reprezentanti in PE cu un prag minim de 5 si maxim 99 de deputati pentru fiecare stat membru. Alocarea locurilor in Parlamentul European tine cont de populatia statelor membre si de situatia economica a acestora in momentul alegerilor parlamentare.

Parlamentarii sunt grupati in grupuri politice in parlament. Grupurile politice din parlament:

1. Partidul Socialist European – PSE2. Partitudul Popular European – PPE 3. Uniunea pentru Europa – UPE 4. Liberali , democratii si radicalii Europeni – LDRE 5. Stanga Radicala Europeana – 6. Europa Natiunilor – EN7. Partidul Verzilor – PV8. Grupul Neinscrisilor – GN

Sediul principal al Parlamentului European a fost stabilit la Strasburg imediat dupa constituirea acestuia deoarece acest oras reprezinata simbolul reconcilierii franco- germane.

Parlamentul European se intruneste de 12 ori in sedinte anuale in plen a cate 4 zile fiecare. Comisiile de specialitate si grupurile parlamentare se intalnesc la Bruxel. La Luxemburg se afla sediul secretariatului general.

Organele Parlamentului European: Biroul parlamentului este compus din: presedinte, vicepresedinti si chestori.

28) Structura Parlamentului European?Organele Parlamentului European: Biroul parlamentului este compus din: presedinte, vicepresedinti si chestori.Biroul este responsabil de organizarea interna a institutiei. Conferinta presedintilor reuneste presedintele Parlamentului European si sefii

gruparilor politice, fiind organul politic al parlamentului. Conferinta presedintilor

7

Page 8: Subiecte Rezolvate La Economie Europeana

stabileste ordinea de zi a sedintelor plenare, calendarul activitatilor desfasurate de orgaismele parlamentare, precum si competentele comisiilor si delegatiilor parlamentare. Parlamentarii sunt grupati in cele 20 de comisii permanente(agricultura, mediu, economice etc.).

29) Functiile Parlamentului European?Parlamentul European are 3 functii importante:

1. Functia legislativa, si-o exercita impreuna cu consiliul Uniunii Europeane, adoptand legislatia europeana. Aceasta codecizie a fost foarte importanta ea manifestandu-se in anumite domenii si anume:

a) Piata interna europeanab) Programe cadru de cercetare, mediu, retele transfrontariere, sanatatec) Anumite aspecte privind cultura si educatia. Parlamentul European poate sa acorde aviz favorabil in cadrul aderarii unui nou stat. Avizul se acorda numai dupa ce se obtine acordul tuturor membrilor parlamentului. Parlamentul European nu are inca drept de initiativa legislativa, Comisia Europeana fiind singura cu acest drept. Constitutia europeana modifica acest aspect.2. Functia Bugetara, Parlamentul European impreuna cu Consiliul European sunt organele bugetare ale Uniunii Europeane. Comisia europeana propune bugetul iar Parlamentul European si Consiliul European pot aduce modificari la acest proiect. La capitolul venituri bugetare ultimul cuvant il are Consiliul European, iar la cel al cheltuielilor bugetare il are Parlamentul European.

In privinta cheltuielilor privind conditia agricola dreptul Parlamentului European este destul de redusa

3. Functia de control democratic, se exercita in special asupra Comisiei europene. Inaintea numirii membrilor Comisiei Europene, Parlamentul European analizeaza in comisiile de specialitate competentele comisarilor propusi. Parlamentul European poate aproba numirea comisarilor sau respingerea unui comisar prin neacordarea votului de incredere. Parlamentul European exercita un control politic prin consiliul de ministri si consiliul european cu precadere in afara uniunii acolo unde aceste institutii pot avea si functii de executie. 30) Consiliul Uniunii Europene sau consiliul de ministrii?

Este principala instanta de decizie a Uniunii formata din reprezentantii guvernelor tarilor membre. Reglementarile adoptate de consiliu sunt obligatorii pentru state, consiliu de ministri exprimand interesele nationale.

Consiliu de ministrii decide asupra actelor juridice formale si hotaraste asupra acordurilor internationale negociate de catre comisie. Consiliu nu se poate exprima decat la propunerea comisiei anumite hotarari putant fi luate in codecizie su Parlamentul European. Consiliul Uniunii Europene sau Consiliu de ministri face parte din triunghiul decizional european alaturi de comisie si Parlament.

31) Functiile Consiliului Uniunii Europene?Functiile Consiliului Uniunii Europene sunt: 1. Organ legislativ, rezolvand o gama larga de probleme comunitare impreuna cu

Parlamentul European.

8

Page 9: Subiecte Rezolvate La Economie Europeana

2. Coordoneaza politica economica a statelor membre.3. Incheie in numele comunitatii acorduri internationale. 4. Autoritate bugetara adoptant bugetul impreuna cu Parlamentul European.

32) Componentele consiliului de ministri? Consiliul de Miniştri compus din miniştri reprezentând statele membre, este

instituţia decizionala principala a Comunităţii Europene si a Uniunii în cadrul cărora el exprima în mod special interesele naţionale.

Consiliul „afacerilor generale", acesta este compus din miniştrii Afacerilor Externe ai statelor membre. Fiecare tara exercita preşedinţia prin rotaţie, pentru o perioada de 6 luni. Consiliul se reuneşte alternativ la Bruxelles si la Luxemburg. El este asistat de un secretariat general al cărui sediu este la Bruxelles.

Consiliile de specialitate, acestea sunt convocate când ordinea de zi solicita tratarea unor probleme mai tehnice: Consiliile Agriculturii, Economiei si Finanţelor, Mediului, Transporturilor, industriei etc. Toate reunesc miniştrii respectivi din fiecare stat membru.

În activităţile cotidiene, Consiliul este asistat de către un organ administrativ esenţial si anume Comitetul Reprezentanţilor Permanenţi (COREPER). Alcătuit din diplomaţi având rangul de ambasadori ai statelor membre, fiind relatia dintre diferitele administratii nationale si institutiile comunitare.

33) Consiliul European? Consiliul European sa intrunit pentru prima data in anul 1974, s-a construit din

practica intalnirilor regulate ale sefilor de stat si de guvern cu preşedintele Comisiei. A devenit cel mai înalt organ legislativ al Uniunii Europeane fiind forul politic suprem al acesteia.

Deciziile Consiliului European au promovat in mod decisiv procesul de integrare. Una din pricipalele sfere de activitate se refera la politica externa si de securitate

comuna. Consiliul european fiind chemat sa rezolve probleme care nu pot fi solutionate la nivel minesterial. Consiliul European se intruneste de 2 ori Parlamentul European an sau in situatii speciale cand sunt discutate probleme importante ale Uniunii.

Presedentia Consiliului European se schimba odata la 6 luni, presedintii fiind sefii de guvern sau presedintii statelor membre.

Sedintele Consiliului European nu sunt publice, totusi deciziile sunt obligatorii pt state.

Consiliul european este obligat sa raporteze deciziile sale in scris Parlamentului European.

Din cadrul consiliului european se va numii si viitorul ministru de externe al Uniunii Europeane.

34) Explicati diferenta dintre consiliul Uniunii Europene si Consiliul European?

35) Comisia Uniunii Europene?Comisia este organul executiv al U.EPreşedintele este desemnat de către statele membre cu unanimitate, înainte de a fi

supus, votului de investitura al Parlamentului European. Presedintele exercita o funcţie

9

Page 10: Subiecte Rezolvate La Economie Europeana

importanta de reprezentare în exterior: participa la lucrările Consiliului European, la summit-urile tarilor industrializate si isi prezinta anual programul in fata Parlamentului European.

Comisia este formata din 27 de comisari repartizati pe, portofolii ce corespund directiilor generale de activitate a comisiei. Comisarii raporteaza direct comisiei si nu tarilor de origine. Comisia Uniunii europene este un organism de control ce dispune de un aparat administrativ de 16000 persoane repartizate pe 3 nivele: 1. sarcini de concepere; 2. sarcini de executie; 3. sarcini de traducere.

36) Organizare si functii ale comisiei Uniunii Europene?Este un organism independent fata de statele membre.Are monopolul initiativei legislative.Dispune de o putere de reglementare, ea executand bugetul comunitar girand

politica agricola comuna, politica comerciala si piata interna europeana. Puteri deosebite are in domeniul politicii concurentei. Acest domeniu priveste atat firmele de stat cat si cele private.

In noul tratat al constitutiei, functiile comisiei sunt diminuate dorindu-se reducerea numarului membrilor comisiei in scopul cresterii eficientei.

Presedintele comisiei in noul tratat va fi ales de catre parlament la propunerea consiliului de ministri. Comisarii urmand sa-si exercite atributiile prin rotatie.

37) Curtea de conturi?Este un organism independent al Uniunii Europene care a inceput sa functioneze

dupa tratatul de la Mastricht cu scopul de a verifica legitimitatea intrarilor si iesirilor din Uniunea Europeana, supraveghand o buna gestiune a bugetului comunitar. Incepand cu 2007, Curtea de conturi are 27 de membri alesi pe 7 ani. Presedintele Curtii de conturi este desemnat de acestia pe 3 ani. Membrii Curtii de conturi sunt persoane cu experienta in auditul finantelor publice. La Curtea de conturi lucreaza in jur de 600 de persoane din cele 27 de state ale Uniunii Europene. Cam jumatate sunt auditori internationali. Curtea de conturi este independenta planificandu-si controalele si publicarea rapoartelor.Curtea de conturi controleaza conturile Uniunii Europene si verifica executia bugetara, asistand Parlamentul European si consiliul in controlul bugetului Uniunii Europene.

38) Curtea de justitie?Este compusa din 27 de judecatori si 8 avocati generali numiti de comun acord de statele membre Parlamentul European un mandat de 6 ani care poate fi reinoit.Membrii curtii de justitie sunt independenti fata de statele membre si isi aleg presedintele care are un mandat Parlamentul European 3 ani. Presedintele curtii conduce lucrarile prezidand audierile si dezbaterile. Curtea de justitie este asistata de avocatii generali in indeplinirea atributiilor sale.Are componenta de a solutiona litigii in care statele membre sunt parti precum si litigii care tin de institutii comunitare, firme sau persoane fizice. Principala functie a curtii de justitie este respectarea dreptului in interpretarea si aplicarea tratatelor.

39) Explicati instrumentele utilizate de curtea de justitie?

10

Page 11: Subiecte Rezolvate La Economie Europeana

Recursul prejudiciar – se utilizeaza atunci cand un stat isi pune problema validitatii sau interpretarii unei norme comunitare. Are ca scop clarificarea aplicarii dreptului comunitar in Uniunea Europeana.

Functia de contencios – este de fapt recursul in anulare pentru incompetenta, violarea tratatelor sau excese de putere din partea unor institutii.

Recursul in carenta – sanctioneaza inactivitatea consiliului sau comisiei in aplicarea unei politici prevazute in tratat.

40) Banca Europeana de Investitii?Finanteaza din banii obtinuti de Uniunea Europeana proiecte structurale in statele

membre si unele tari terte. Aceste fonduri sunt directionate in special spre tari mai putin dezvoltate. Rolul bancii este de a contribui la dezvoltarea, integrarea si ___ economica, sociala si ___ a statelor membre. Fondurile Parlamentul European care banca le aloca sunt cu dobanda foarte mica, in special pentru zonele dezavantajate.

41) Organizarea Bancii europene de Investitii?Consiliul guvernatorilor este format din ministri desemnati de state de regula

ministri de finante. Consiliul stabileste politicile de creditare, aproba bilantul si raportul anual, autorizeaza operatiunile de finantare in afara Uniunii Europene si ia decizii privind majorarile de capital. Consiliul Guvernatorilor numaste membrii consiliului director, al comitetului de management si ai comitetului de audit.

Consiliul Director are 27 de membrii considerati directori si 16 membri supleanti. Dintre acestia un director si un membru supleant sunt numiti de catre comisia europeana. Consiliul Director poate coopta pana la 16 experti fara drept de vot.

Comitetul de management controleaza operatiunile curente, face recomandari cu privire la adoptarea unor hotarari si aplicarea acestora. Presedintele bancii conduce sedintele.

Incepand cu 2004 deciziile au fost luate cu o majoritate compusa din 1/3 a membrilor cu drept de vot reprezentand cel putin 50% din capitalul subscris.

Comitetul de audit verifica operatiunile si contabilitatea bancii atat cu ajutorul auditorilor interni cat si cei internationali.

42) Ce reprezinta fondul european de investiti?Fondul european de investitii este un fond public privat al carui scop este

obtinerea de profit pentru actionarii sai. Fondul este o institutie care sprijina aparitia si dezvoltarea Intreprinderilor Mici si Mijlocii. Din structura fondului fac parte: Banca Europeana de Investitii, Uniunea Europeana reprezentata prin comisia Europeana si un numar de banci si institutii financiar europene. Fondul intervine pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii cu capital de risc si fonduri de garantare, provenite fie din fonduri proprii fie de la Uniunea Europeana.

43) Care este diferenta intre Banca Europeana de Investitii si Fondul European de Investitii?

Banca Europeana de Investitii sprijina dezvoltarea proiectelor in zonele mai putin dezvoltate banii fiind alocati de Uniunea Europeana nedorindu-se optinerea unor profituri pentru banca.

11

Page 12: Subiecte Rezolvate La Economie Europeana

Fondul European de Investitii urmareste atat dezvoltarea Intreprinderilor Mici si Mijlocii cat si optinerea unor profituri.

44) Explicati etapele trecerii la moneda unica?În ianuarie 1996, şefii de state şi de guverne, au decis ca trecerea la moneda

unică să se realizeze în jurul a trei date cheie, care marchează tot atâtea etape.Etapa A (1.01.1998 - 1.01.1999). Lansarea U.E.M. Pe 2 mai 1998 ; la

Bruxelles, Comisia Europeană a recomandat la 41 de ani de la semnarea Tratatului de la Roma, 11 ţări care sunt pregătite pentru E.U.R.O.: Germania, Austria, Belgia, Spania, Finlanda, Franţa, Irlanda, Italia, Luxemburg, Olanda şi Portugalia. Anglia şi Danemarca au refuzat aderarea la noua moneda europeană, în timp ce Suedia nu respecta ultimul criteriu, al apartenenţei la S.M.E. (cei puţin doi ani). Grecia nu îndeplinea criteriile de convergenţă, dar şi-a anunţat intenţia de a se alătura la EURO în 2001.

Etapa B (1.01.1999-1.01.2002). Demararea efectivă a U.E.M. în timpul acestei perioade care a durat trei ani, monedele naţionale au circulat alături de moneda unică EURO, cursurile de schimb fiind fixate irevocabil între ele şi EURO.

Întreprinderile puteau lucra şi cu EURO şi cu moneda naţională. Se spera însă. ca întreprinderile angajate în comerţul internaţional şi european să apeleze rapid la moneda unică.

Tot în timpul acestei etape, principalele sisteme de plăţi (virament, cărţi de credit. CEC. etc.) urmau să fie adaptate pentru a putea funcţiona în EURO.

Etapa C (1.01.2002) generalizarea monedei unice. Începând cu 1.01 2002 şi timp de şase luni, s-au introdus noile mijloace de plată in moneda unică şi s-au retras vechile monede naţionale. Această perioadă trebuia să fie cât mai scurtă pentru a minimiza complicaţiile pentru utilizatori, care decurg dintr-o dubla circulaţie monetară prelungită.

Toate operaţiiie monetare (salarii, retrageri, conturi bancare etc.) urmau să fie exprimate în EURO. Contractele încheiate în monedele naţionale urmau să fie la rândul lor transformate în EURO conform cursului de schimb irevocabil fixat, fără alte modificări de termene şi condiţii stipulate.

45) Avantajele monedei unice?Prin crearea Uniunii Monetare s-a urmărit atingerea a cel puţin două obiective,

primul. Uniunea Monetară să constituie un motor pentru continuarea integrării politice a Europei Occidentale, şi al doilea, să se realizeze o dinamică mai accentuată a creşterii economice şi o utilizare mai ridicată a forţei de muncă.Fără îndoială, o uniune monetară poate aduce avantaje economice însemnate:

o se îmbunătăţeşte alocarea factorilor de producţie, deoarece producţia şi investiţiile nu vor mai fi influenţate de evoluţia cursurilor de schimb;

o se vor face economii de către populaţie, care vor duce la creşterea consumului. În 1996, germanii au cheltuit peste 45 miliarde DM la călătoriile în ţările Uniunii Europene, iar la transformarea cursurilor si pentru comisioane bancare s-au plătit în medie, 5% ceea ce înseamnă 2,25 miliarde DM;

o creşterea transparenţei pieţei si a preţurilor;

12

Page 13: Subiecte Rezolvate La Economie Europeana

o piaţa de capital creşte ca spaţiu şi lichidităţi, ceea ce va putea determina reducerea nivelului dobânzii (aceasta nu va mai cuprinde prime contra riscului de devalorizare, aşa cum s-au practicat în cazul altor ţări);

o scade costul tranzacţiilor. întrucât nu vor mai cuprinde cheltuieli legate de risc valutar, şi scade costul informaţiei valutare. Comisia UE apreciază aceste economii la 20-25 miliarde ECU. care reprezintă circa 0.3 % din PIB al UE. Resursele disponibilizate. ca urmare a eftcientizârii fluxului de bunuri, servici şi capital, vor fi folosite in special pentru stimularea cererii şi a ofertei. Îmbunătăţirea climatului investiţional şi comercial va duce şi la crearea de noi locuri de muncă. În Germania, unul din cinci locuri de munca este legat de activitatea de export. Peste 40% din exporturi merg în celelalte ţări ale Eurolandului. în comerţul reciproc, nu va mai exista risc valutar şi. cel puţin în ţările orientale spre export, există posibilitatea ca introducerea euro să creeze noi locuri de muncă;

o crearea euro va contribui la dezvoltarea relaţiilor comerciale şi financiare între membrii Euroland şi parteneri, întrucât ţările membre ale Uniunii Monetare nu vor mai fi afectate de riscul valutar în aceeaşi măsură în care au fost expuse înainte;

o relaţie de mai mare echilibru între principalii actori ai sistemului financiar internaţional, respectiv Euroland, SUA şi Japonia, va contribui la creşterea responsabilităţii fiecăruia, in vederea asigurării unui mediu global stabil;

o eurova deveni, alături de dolarul SUA monedă internaţională de tranzacţii, depozit, învestiţii şi rezerva.

46) Ce reprezinta ERI?Se aplicau în mod riguros regulile privind întocmirea mesajelor pentru plăţi, aşa

cum rezultă şi procedurile SWIFT şi din convenţiile cu băncile străine din UEM. Întrucât în multe cazuri trebuiau să se specifice sumele atât în euro, cât şi în monede naţionale IN, în mesajele SWIFT pentru perioada de tranziţie de la 1 ianuarie 1999 la 31 decembrie 2001, a trebuit să se includă „Informaţia relativ la euro” prescurtat ERI.

ERI permitea transmiterea următoarelor informaţii:o Moneda originală (DEM; FRF):o Suma originală;o În mod opţional, comisioanele şi spezele de tranziţie.

47) Care sunt monedele si bancnotele Europene?Monedele sunt: 1, 2, 5, 10, 20, 50 de centi si 1 si 2 euro. Bancnotele sunt: 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 euro

48) Din cine este format sistemul european al bancilor centrale? Sistemul European al Băncilor Centrale este format din Banca Centrală Europeană

şi băncile centrale ale statelor membre. Băncile centrale naţionale din ţările participante au devenit de la 1.01.1999 membre ale Sistemului European al Băncilor Centrale (S.E.B.C.).

49) Care sunt functiile Bancii Central Europene(BCE)?

13

Page 14: Subiecte Rezolvate La Economie Europeana

Principala functie a Bancii Central Europeane este mentinerea stabilitatii preturilor. Banca Central Europeana acorda credite guvernelor cu dificultăţi bugetare. ► Să emită monede şi bancnote: singura instituţie desemnată de Tratate să emită

bancnote şi monede este BCE. Băncile Centrale ale ţărilor membre pot emite monede cu acordul prealabil al BCE;

► Cooperarea la nivel internaţional şi european: BCE decide modul în care Sistemul European al Băncilor Centrale este reprezentat la nivel internaţional. Tot BCE elaborează agenda de lucru cu entităţi monetare din interiorul şi din afara UE;

► Să stabilizeze sistemul financiar european şi să monitorizeze sistemul bancar: monitorizează respectarea normelor prudenţiale cu privire la activitatea de creditare a instituţiilor financiare din sistem şi intervine pentru stabilizarea sistemului.

► BCE are dreptul să elaboreze reglementări direct aplicabile ţărilor membre: reglementările emise sunt supuse verificărilor de către CEJ iar rezolvarea disputelor dintre BCE şi băncile centrale locale sau alte instituţii de credit se rezolvă de către instanţe locale (în cazul în care se impune pot fi transferate la CEJ);

► Poate face recomandări şi poate să îşi exprime opinia asupra unei probleme specifice;

► BCE are dreptul să impună sancţiuni;► Iniţiază măsuri legislative în domeniu şi notifică instituţiilor comunitare

iniţiativele sale legislative;► Aplică deciziile SEBC şi Eurosystem şi răspunde de aplicarea politicii

monetare.Functiile Sistemului European al Bancilor Centrale sunt:

1. Definirea si aplicarea politicii monetare in zona euro;2. Derularea operatiunilor externe; 3. Pastrarea si gestionarea rezervelor statelor membre;4. Promovarea unui sistem de plati eficient.

50) Structura Banci Central Europeane?Structura băncii este similară Bundesbank. Ca şi aceasta, B.C.E. are un Birou

Executiv şi un Consiliu de conducere. Consiliul de conducere al B.C.E. este format din membrii Biroului Executiv şi din guvernatorii băncilor centrale ai statelor membre din zona euro. Comitetul executiv este compus din presefintele B.C.E. vicepresedinte si 4 membri alesi pentru recnoasterea lor in domeniu.

Membri Biroului Executiv au un mandat de 8 ani, care nu poate fi reînnoit. Mandatul guvernatorilor băncilor centrale este de 5 ani şi poate fi reînnoit.

Consiliul GuvernatorilorCompus din toţi membrii Biroului Executiv şi Guvernatorii Băncilor Centrale

din zona Euro. Biroul ExecutivCompus din preşedinte, vicepreşedinte şi alţi 4 membrii Consiliul General

14

Page 15: Subiecte Rezolvate La Economie Europeana

Compus din preşedinte, vicepreşedinte şi guvernatorii tuturor băncilor

centrale (cei care au adoptat euro şi cei care nu);

51) Care este structura rezervelor Banci Central Europeane?Structura rezervelor Banca Central Europeana este prevazuta a fi 15% in aur si de

85% in devize.

52) Pactul de stabilitate de la Dublin? (Mecanismele bugetare)Banca Centrală Europeană pune un mare accent pe încheierea Pactului de stabilitate

şi creştere economică, adoptat de Consiliul European de la Dublin (decembrie 1996) şi de Consiliul European de la Maastricht (iunie 1997).

Pactul prevede mecanisme speciale de coordonare a politicilor bugetare:1. ţările participante la moneda unică sunt obligate să întocmească programe

de stabilitate referitoare la obiectivele bugetare pe termen scurt privindreechilibrarea sau excedentul bugetului administraţiei publice şi măsurilepreconizate a le înfăptui;

2. ţările cu derogare (care nu participă la moneda unică), urmează săfundamenteze programe de convergenţă având aceleaşi orientări;

3. Comisia şi Consiliul European sunt abilitate să asigure urmărirea regulată aevoluţiei finanţelor publice a statelor membre. în cazuri specifice, comisia elaborează un raport asupra situaţiei bugetare a statelor, care presupun riscul unui deficit excesiv şi face operativ recomandările necesare statelor membre.Se consideră deficit excesiv, atunci când acesta depăşeşte 3% din PIB. în cazul în

care se constată o asemenea situaţie, Consiliul face recomandări ţării respective (maxim în luna mai a anului următor în care a apărut acel deficit), iar aceasta trebuie să întreprindă "acţiuni normale de efecte", pentru a putea corecta dezechilibrul existent.

53) Ce reprezinta target?Target este sistemul de derulare a plăţilor mari, transfrontaliere, din cadrul

Sistemului Băncilor Centrale Europene, respectiv reţeaua de reglementare interbancară.

Implementarea unei politici monetare uniforme necesită nu numai armonizarea instrumentelor monetare, ci şi integrarea pieţelor naţionale interbancare. Băncile trebuie să fie în stare să efectueze tranzacţii băneşti peste graniţă (transfrontaliere) în euro, la fel de eficient ca şi pe piaţa internă. în acest sens, Institutul Monetar European a elaborat un nou sistem de plăţi, intitulat TARGET (Trans European Automated Rea-Time Gross Settlement Express Transfer), care se realizează printr-o reţea specială de comunicaţii (interlinking system), care permite participanţilor să efectueze plăţi imediate în euro. În acelaşi timp, se urmăreşte cs sistemul de preţuri (costul de operare) al Target şi egalizarea zilnică a lichidităţilor să fie armonizate, pentru a evita operaţiuni de arbitraj între sistemele de plăţi naţionale.

La sistemul Target au acces şi ţări membre ale uniunii monetare, dar aceste ţări vor trebui să-şi ajusteze sistemele lor, astfel încât să poată efectua atât plăţi în euro, cât şi în monede locale.

15

Page 16: Subiecte Rezolvate La Economie Europeana

54) Ce reprezinta piata unica?Piata unica este o zona fara frontiere interne in care este asigurata libera circulatie a

bunurilor, serviciilor, capitalelor, si persoanelor. Toate controalele si verificarile necesare respectarii reglementarilor au loc pe piata si nu la frontierele nationale. Piata unica, piata interna sau piata comuna a fost finalizata in 1992.

55) Acordurile care stau la baza liberei circulatii a persoanelor si politicii in domeniul vizelor?

Uniunea Europeana a semnat 2 acorduri, acordul Schengen din 1985 si conventia de aplicare Schengen semnata in 1990 si intrata in vigoare in 1995. Tarile care au semnat au fost: Franta, Germania, Belgia, Olanda, Luxemburg, Austria, Grecia, Danemarca, Finlanda, Suedia, Italia, Spania, Portugalia. La aceste tari se adauga Elvetia, Norvegia si Islanda. Irlanda si Marea Britanie nu sunt membre ale conventiei, au optat pentru aplicarea anumitor capitole din tratate. Celelalte tari ale Uniunii Europeane nu indeplinesc criterii de siguranta la granitele interne.

56) Ce reprezinta libera circulatie a serviciilor?Libera circulatie a serviciilor consta in dreptul de a oferii servicii pe teritoriul statelor

membre plecand de la un sediu stabilit in Uniunea Europeana. Libera circulatie a serviciilor prin natura sa este transfrontaliera punand in discutie 2 legislatii nationale, cea a statului de unde provine prestatia si cea a statului in care se afla clientul.

57) Tipologia serviciilor?Serviciile pot fi: active, pasive si intermediare. Serviciile active presupun ca furnizorul sa fie activ, adica sa se deplasesza la clientul

care este in alt stat membru al Uniunii Europeane.Serviciile pasive presupun ca furnizorul sa ramana pasiv, iar clientul sa se deplaseze

la acesta pentru optinerea prestatiei.Serviciile intermediare presupun utilizarea postei, faxului, internetului, astfel incat,

nici furnizorul si nici clientul sa se deplaseze in alt stat membru al Uniunii Europeane.

16