Click here to load reader

PROJE YÖNETİMİ - · PDF file Proje Yönetimi ders notunun amacı temel proje yönetimi kavramlarını vermek, Proje Yönetim Süreci konuları adım adım ayrıntılı olarak incelemektir

 • View
  5

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of PROJE YÖNETİMİ - · PDF file Proje Yönetimi ders notunun amacı temel proje...

 • PROJE YÖNETİMİ

  ORTAK DERS

  PROF. DR. HALİM KAZAN

  İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ

 • İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ

  ORTAK DERS

  PROJE YÖNETİMİ

  Prof. Dr. Halim Kazan

  ÖNSÖZ

  Sevgili öğrenciler;

 • Yazar Notu

  Elinizdeki bu eser, İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi’nde okutulmak için

  hazırlanmış bir ders notu niteliğindedir.

 • II

  Günümüz dünyasında birey, kurum veya kuruluşların kaynakları rasyonel

  kullanmaması ve israf etmesi çokça tartışılmaktadır. Kamu veya özel sektörde; projelerin

  tasarlanmasından seçimine, uygulamasına ve uygulama sonrası sonuçlarının gözlenip aksayan

  yönlerinin giderilmesine kadar olan sürecin etkin yönetilmediği, buna bağlı olarak birçok

  projeden istenilen verimin alınamadığı, kıt kaynakların israf edildiği ve bazı projelerin de atıl

  kaldığı söylenilmektedir. Sonuçları itibariyle bakıldığında, proje yönetiminin etkinliği de

  günden güne artmaktadır. Sistem yaklaşımıyla bakıldığında, yüzlerce, binlerce projenin etkin

  bir biçimde yönetilmesi sonrası ulaşılacak sonuç, genel olarak yönetim etkinliğine çeşitli

  şekillerde yansıyacaktır. Bunu sağlamak için de, proje etkinliğini engelleyen faktörlerin neler

  olduğunun belirlenmesi, bu engellerin ortadan kaldırılması için, uzun ve kısa vadede yasal,

  yapısal ve yönetsel açıdan nelerin yapılması gerektiğinin ortaya konması ve çözüm bulunması

  önemlidir.

  Proje Yönetimi ders notunun amacı temel proje yönetimi kavramlarını vermek, Proje

  Yönetim Süreci konuları adım adım ayrıntılı olarak incelemektir. Kitabımızda, Proje planı

  çerçevesinde proje yönetimi ve diğer aşamalarla da ilgili uygulamalar verilmektedir.

  “Proje Yönetimi” adlı ders notunun öğrencilerime derslerinde başarılı olmaları için

  yararlı bir kaynak olmasını dilerim.

  Prof. Dr. Halim KAZAN

  İstanbul Üniversitesi

  İşletme Fakültesi

 • III

  İÇİNDEKİLER

  ÖNSÖZ ........................................................................................................................................ I

  KISALTMALAR .................................................................................................................... VII

  YAZAR NOTU ..................................................................................................................... VIII

  1. PROJE YÖNETİMİNE GİRİŞ ............................................................................................... 1

  1.1.Proje Nedir? .......................................................................................................................... 7

  1.2. Proje Özellikleri .................................................................................................................. 7

  1.3. Proje Türleri ........................................................................................................................ 8

  1.4. Proje Yönetimi Nedir? ........................................................................................................ 9

  1.5. Proje Yönetiminin Aşamaları ............................................................................................ 10

  1.6. Proje Yönetiminin Öz Fonksiyonları ................................................................................ 11

  1.7. Proje Yönetiminin Hedefleri (3T) ..................................................................................... 12

  1.8. Proje Yönetimi Bilgi Alanları ........................................................................................... 14

  1.9. Proje Yönetiminin Tarihçesi ............................................................................................. 15

  1.10. Proje Yönetiminde Sistem Yaklaşımı ............................................................................. 16

  1.11. Proje Safhaları ve Proje Hayat Döngüsü ......................................................................... 17

  1.12. Proje Yönetim Süreci ve Aşamaları ............................................................................ 18

  11.13. Bir Projenin Başarısına Etki Eden Faktörler ................................................................. 19

  2. PROJE ENTEGRASYON YÖNETİMİ ............................................................................... 25

  2.1. Proje Başlatma Belgesi (Kabulü) Geliştirilmesi ............................................................... 32

  2.2. Proje Ön Kapsam Tanımının Geliştirilmesi ...................................................................... 35

  2.3. Proje Yönetim Planının Geliştirilmesi .............................................................................. 37

  2.4. Yürütmenin Yönlendirilmesi ve Yönetilmesi Girdileri .................................................... 40

  2.5. Proje İşlerinin İzlenmesi ve Kontrolü ............................................................................... 42

  2.6. Entegrasyon Değişiklik Kontrolü ...................................................................................... 43

  2.7. Projenin Kapatılması ......................................................................................................... 46

  3. PROJE KAPSAM YÖNETİMİ ............................................................................................ 52

  3.1. Proje Kapsam Yönetimine Giriş ....................................................................................... 58

  3.2. Kapsam Planlama .............................................................................................................. 59

  3.3. Kapsam Tanımlama ........................................................................................................... 60

  3.4. İş Kırılım Yapısı Oluşturma .............................................................................................. 63

  3.5. Kapsam Doğrulama ........................................................................................................... 67

  3.6. Kapsam Kontrolü .............................................................................................................. 68

 • IV

  4. PROJE PLANLAMAYA GİRİŞ .......................................................................................... 74

  4.1. Proje Planlamada Ağ (Network) Diyagramı ..................................................................... 80

  4.2. İş Paketlerinden Ağ Diyagramlarına ................................................................................. 80

  4.3. Proje Ağ (Network) Diyagramının Çizilmesi ................................................................... 81

  4.4. Ağ Hesaplama Süreci ........................................................................................................ 88

  4.4.6. AOA (Activity on Arrow) .............................................................................................. 93

  4.5. Proje Ağ Yapısının Gerçek Hayatla Bütünleştirilmesi...................................................... 94

  4.6. Gecikmelerin Yer Aldığı Ağ Diyagramı ........................................................................... 96

  5. PROJE ZAMAN YÖNETİMİ (CPM-PERT) .................................................................... 101

  5.1. Kritik Yol Yöntemi-CPM ................................................................................................ 107

  5.2. PERT Tekniği .................................................................................................................. 110

  6. PROJE ZAMAN YÖNETİMİ (HIZLANDIRMA) ............................................................ 126

  6.1. Proje Hızlandırma ........................................................................................................... 132

  6.2. Proje Hızlandırma Yöntemleri ........................................................................................ 132

  6.3. Proje Maliyet- Süre Grafiği ............................................................................................. 135

  6.4. Proje Maliyet - Süre Grafiğinin Yapılandırılması ........................................................... 136

  7. PROJE KAYNAK YÖNETİMİ ......................................................................................... 150

  7.1. Proje Kaynak Planlaması ................................................................................................ 156

  7.2. Proje Kısıtı Türleri .......................................................................................................... 156

  7.3.Kaynak Kısıtlarının Türleri .............................................................................................. 157

  7.4. Programlama Sorununun Sınıflandırılması ..................................................................... 157

  7.5. Kaynak Atama Yöntemleri .............................................................................................. 158

  7.6. Zaman K