of 26 /26
PROJE YÖNETİMİ ve GİRİŞİMCİLİK Yrd.Doç.Dr . Muhammed Fatih KULUÖZTÜRK

PROJE YÖNETİMİ - beu.edu.tr · İÇERİK 1. Proje Nedir? 2. Proje Yönetimi •Proje, Program ve Portföy Yönetimi •Operasyonel Proje Yönetimi •Proje Yönetim Ofisi 3. Proje

  • Upload
    others

  • View
    44

  • Download
    1

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: PROJE YÖNETİMİ - beu.edu.tr · İÇERİK 1. Proje Nedir? 2. Proje Yönetimi •Proje, Program ve Portföy Yönetimi •Operasyonel Proje Yönetimi •Proje Yönetim Ofisi 3. Proje

PROJE YÖNETİMİ

ve

GİRİŞİMCİLİK

Yrd.Doç.Dr. Muhammed Fatih KULUÖZTÜRK

Page 2: PROJE YÖNETİMİ - beu.edu.tr · İÇERİK 1. Proje Nedir? 2. Proje Yönetimi •Proje, Program ve Portföy Yönetimi •Operasyonel Proje Yönetimi •Proje Yönetim Ofisi 3. Proje

İÇERİK

1. Proje Nedir?2. Proje Yönetimi• Proje, Program ve Portföy Yönetimi• Operasyonel Proje Yönetimi• Proje Yönetim Ofisi3. Proje Planlanması4. Proje Bileşenleri5. Proje Süreçleri6. Proje Kapsam Yönetimi7. Proje Zaman Yönetimi8. Proje Maliyet Yönetimi… (insan kaynakları, kalite, risk v.s.)

2

Page 3: PROJE YÖNETİMİ - beu.edu.tr · İÇERİK 1. Proje Nedir? 2. Proje Yönetimi •Proje, Program ve Portföy Yönetimi •Operasyonel Proje Yönetimi •Proje Yönetim Ofisi 3. Proje

Proje, özgün bir ürün, hizmet ya da sonuç yaratmak için yürütülengeçici bir girişimdir.

Geçici nitelikte olmalarından dolayı projelerin kesin başlangıç ve bitiştarihleri vardır.

Proje ile yaratılan ürün, hizmet ya da sonuç için genellikle geçicilik sözkonusu değildir; çoğu proje kalıcı bir sonuca ulaşmak amacıylayürütülür.

Bazı proje yapma amaçları şunlardır;• Yeni bir ürün ya da hizmet geliştirmek,• Bir kuruluşun yapısında, personel kadrosunda ya da tarzında bir

değişiklik gerçekleştirmek,• Yeni ya da yenilenmiş bir bilgi sistemi geliştirmek ya da edinmek

(donanım, yazılım),• Sonucu uygun bir şekilde saklanacak bir araştırma yapmak,• Bir bina, fabrika ya da alt yapı inşa etmek,• Var olan iş süreçlerini ve prosedürlerini uygulamak, geliştirmek ya

da çoğaltmak.3

Page 4: PROJE YÖNETİMİ - beu.edu.tr · İÇERİK 1. Proje Nedir? 2. Proje Yönetimi •Proje, Program ve Portföy Yönetimi •Operasyonel Proje Yönetimi •Proje Yönetim Ofisi 3. Proje

Proje Bileşenleri

4

Page 5: PROJE YÖNETİMİ - beu.edu.tr · İÇERİK 1. Proje Nedir? 2. Proje Yönetimi •Proje, Program ve Portföy Yönetimi •Operasyonel Proje Yönetimi •Proje Yönetim Ofisi 3. Proje

Proje Yönetimi Nedir?

Proje yönetimi, bilgilerin, becerilerin, araçların ve tekniklerin, projeningereksinimlerini yerine getirmek amacıyla proje aktivitelerine uygulanmasıdır.

ProjeYönetim Süreçleri;

1. Başlangıç

2. Planlama

3. Yürütme

4. İzleme ve Kontrol etme

5. Kapanış5

Page 6: PROJE YÖNETİMİ - beu.edu.tr · İÇERİK 1. Proje Nedir? 2. Proje Yönetimi •Proje, Program ve Portföy Yönetimi •Operasyonel Proje Yönetimi •Proje Yönetim Ofisi 3. Proje

ProjeYönetimi genellikle şunları içerir;

• Gereksinimlerin belirlenmesi,

• Projenin planlanması ve yürütülmesi aşamalarında paydaşların çeşitli ihtiyaçlarının,

kaygılarının ve beklentilerinin ele alınması ve projenin yürütülmesi,

• Aktif, etkili ve işbirlikçi paydaşların arasında iletişim kurulması, korunması ve

yürütülmesi,

• Paydaşların, proje gereksinimlerini karşılamaya ve proje teslimatları yaratmaya

yönlendirilmesi,

• Projenin birbiriyle ilişkili kısıtlarının dengelenmesi (Kapsam, Kalite, Zaman Çizelgesi,

Bütçe, Kaynaklar ve Riskler)

Page 7: PROJE YÖNETİMİ - beu.edu.tr · İÇERİK 1. Proje Nedir? 2. Proje Yönetimi •Proje, Program ve Portföy Yönetimi •Operasyonel Proje Yönetimi •Proje Yönetim Ofisi 3. Proje

7

7

Bütçe

Zaman

Kapsam

Kalite

Kaynaklar

Riskler

Belirli proje özellikleri ve koşulları, proje yönetim ekibininodaklanması gereken kısıtları etkileyebilir.

Bu faktörler arasındaki ilişki gereği, herhangi bir faktörde birdeğişiklik olursa, diğer faktörlerin en azından birini etkilenmesimuhtemeldir.Örneğin zaman çizelgesi kısaltıldığında çoğu zaman aynımiktarda işi daha kısa bir sürede tamamlayabilmek için ekkaynaklara başvurulur ve bunun için bütçenin artırılması gerekir.Bütçe artışı mümkün değilse aynı bütçeyle daha kısa bir süredebir ürün üretilebilmesi için kapsam ya da hedeflenen kalitedüşürülebilir.Proje paydaşlarının en önemli faktörlerin hangileri olduğukonusunda birbirlerinden farklı fikirleri olabilir ve bu durum dahada büyük bir güçlüğün doğmasına yol açar. Projegereksinimlerini veya amaçlarını değiştirmek riskler doğurabilir.

Page 8: PROJE YÖNETİMİ - beu.edu.tr · İÇERİK 1. Proje Nedir? 2. Proje Yönetimi •Proje, Program ve Portföy Yönetimi •Operasyonel Proje Yönetimi •Proje Yönetim Ofisi 3. Proje

8

Uluslar arası önemli Proje Yönetimi Standartları

• PMI (Project Management Institute, USA)

–www.pmi.org

–Sertifikasyon: PMP (Project Management Professional)

–metotoloji Kaynağı: PMBOK (Project Management Body Of Knowledge)

• PRINCE2 (Projects In Controlled Environments, UK)

–http://www.prince-officialsite.com

–Sertifikasyon

–metotoloji /Süreç

• IPMA (International Project Management Association)

– http://www.ipma.ch

–Sertifikasyon

–metodoloji

Page 9: PROJE YÖNETİMİ - beu.edu.tr · İÇERİK 1. Proje Nedir? 2. Proje Yönetimi •Proje, Program ve Portföy Yönetimi •Operasyonel Proje Yönetimi •Proje Yönetim Ofisi 3. Proje

9

Proje yönetimi bilgi birikimi (PMBOK)

• PMBOK kılavuzu, çeşitli sektörlerde çoğu zaman,çoğu projeyi yönetmekte

kullanılabilecek bir standarttır.

• Bu standart, bir projeyi başarılı bir sonuca götürecek şekilde yönetirken

kullanılabilecek proje yönetimi süreçlerini, araçlarını ve tekniklerini tanımlar.

• Bu standart, proje yönetimi alanına özgüdür ve program yönetimi ve portföy

yönetimi gibi diğer proje yönetimi disiplinleriyle karşılıklı ilişki içindedir.

• Proje yönetimi standartları, her konunun tüm ayrıntılarını ele almaz. Bu

standart, genellikle iyi uygulama olarak kabul edilen tek tek projelerle ve

proje yönetimi süreçleriyle sınırlıdır.

Page 10: PROJE YÖNETİMİ - beu.edu.tr · İÇERİK 1. Proje Nedir? 2. Proje Yönetimi •Proje, Program ve Portföy Yönetimi •Operasyonel Proje Yönetimi •Proje Yönetim Ofisi 3. Proje

10

ProgramYönetimi

Program, tek tek yönetildiğinde sağlanamayan faydaları elde etmek için koordinasyoniçerisinde yönetilen bağlantılı bir grup projeler, alt programlar ve program aktiviteleriolarak tanımlanır.

Program yönetimi bir programın beklentilerinin karşılanması ve projelerin tek tekyönetildiğinde elde edilemeyecek fayda ve kontrolün elde edilmesi için bilgi, beceri,araç ve yöntemlerin o programa uygulanmasıdır.

ProtföyYönetimi

Stratejik hedeflere ulaşmak için, bir bütün halinde yönetilen projeler, programlar, altportföyler ve operasyonlar anlamına gelir. Örneğin «yatırımlarının getirisinimaksimuma çıkartma» gibi bir stratejik hedefi olan bir altyapı firması petrol, benzin,enerji, su, yol, demiryolu ve havaalanlarını kapsayan birçok projeden oluşan bir portföyoluşturabilir. Bu karışımdan firma birbiriyle alakalı projeleri bir program olarakyönetmeyi tercih edebilir. Tüm enerji projeleri, enerji programı olarak bir grupoluşturabilir.

Page 11: PROJE YÖNETİMİ - beu.edu.tr · İÇERİK 1. Proje Nedir? 2. Proje Yönetimi •Proje, Program ve Portföy Yönetimi •Operasyonel Proje Yönetimi •Proje Yönetim Ofisi 3. Proje

11

Projeler ve Stratejik Planlama

Projelerin sık sık bir organizasyonun stratejik planının hedeflerine doğrudan ya da dolaylı olarakulaşmak amacıyla kullanılır. Projelerin genellikle şu stratejik değerlendirmelerin birinin ya da dahafazlasının sonucu olarak onaylanır:

• Pazardaki talep (Örneğin, bir otomobil firmasının benzin sıkıntısından yanıt olarak yakıtı dahaverimli kullanan otomobiller üretmeye yönelik bir projeye onay vermesi, ÖTV, Yakıt fiyatları, dizelyasağı…);

• Stratejik fırsat/iş ihtiyacı (bir eğitim şirketinin gelirlerini artıracak yeni bir kurs yaratmaya yönelikbir projeye onay vermesi, ÖSS, TEOG,YÖKDİL … vs.);

• Sosyal gereksinim (gelişmekte olan bir ülkede bir Sivil Toplum Kuruluşunun bulaşıcı hastalıklardanmuzdarip topluluklara içilebilir su, tuvalet ve temizlik eğitimi veren bir projeye onay vermesi);

• Çevre koruma hususları (bir kamu şirketinin kirliliği azaltmak amacıyla elektrikli araba paylaşmahizmeti yaratmasına yönelik bir projeye onay vermesi);

• Müşterilerin talebi (bir elektrik kuruluşunun yeni bir sanayi bölgesine hizmet verecek yeni birtrafonun inşa edilmesine yönelik bir projeye onay vermesi);

• Teknolojik ilerleme (bir elektronik cihaz firmasının bilgisayar belleklerindeki ve elektronikteknolojisindeki ilerlemenin ardından daha hızlı, daha ucuz ve daha küçük bir dizüstü bilgisayarıngeliştirilmesine yönelik bir proje onay vermesi);

• Yasal zorunluluklar (bir kimyasal madde üreticisinin yeni bir toksik malzemenin işlenmesine ilişkinbir kılavuz oluşturulmasına yönelik bir projeye onay vermesi).

Page 12: PROJE YÖNETİMİ - beu.edu.tr · İÇERİK 1. Proje Nedir? 2. Proje Yönetimi •Proje, Program ve Portföy Yönetimi •Operasyonel Proje Yönetimi •Proje Yönetim Ofisi 3. Proje

12

ProjeYönetim Ofisi

• İdare edilen bütün projelerde ortak kaynaklarınyönetilmesi;

• Proje Yönetim Metodolojisinin, en iyi uygulama vestandartların saptanması ve geliştirilmesi;

• Koçluk, rehberlik, eğitim, gözetim;• Proje denetimleri ile belirlenen yönetim

standartlarına, politikalara, prosedürlere veşablonlara uyumun izlenmesi;

• Raporlama ve belge yönetimi;• Projeler arasındaki iletişim koordinasyonu

Page 13: PROJE YÖNETİMİ - beu.edu.tr · İÇERİK 1. Proje Nedir? 2. Proje Yönetimi •Proje, Program ve Portföy Yönetimi •Operasyonel Proje Yönetimi •Proje Yönetim Ofisi 3. Proje

13

Proje Yürütücüsü Proje Yönetim Ofisi (PYO)

Proje hedeflerine odaklanırİş hedeflerini daha iyi yerine getirmek için büyük çaplı program kapsam değişikliklerini yönetir

Proje kaynaklarını proje hedeflerini en iyi şekilde yerine getirmek için kontrol eder

Bütün projelerde ortak kullanılan organizasyonelkaynakların kullanımını optimize eder

Proje kısıtlarını (kapsam, zaman çizelgesi, maliyet, kalite v.b.) yönetir

Projeler arasında işletme düzeyinde metodolojileri, standartları, riskleri, fırsatları, ve karşılıklı bağımlılıkları yönetir

Page 14: PROJE YÖNETİMİ - beu.edu.tr · İÇERİK 1. Proje Nedir? 2. Proje Yönetimi •Proje, Program ve Portföy Yönetimi •Operasyonel Proje Yönetimi •Proje Yönetim Ofisi 3. Proje

14

Çevresel İşletme Faktörleri

Çevresel işletme faktörleri, proje ekibinin kontrolünde olmayıp, projeyi etkileyen, sınırlayan ya dayönlendiren koşullardır. Bu faktörler, çoğu planlama süreci için girdi olarak değerlendirilir; proje yönetimseçeneklerini iyileştirebilir veya sınırlayabilir ve projenin sonuçları üzerinde olumlu veya olumsuz etkileresahip olabilir.

• Organizasyonel kültür, yapı ve süreçler• Devlet ya da sektör standartları• Altyapı• Mevcut insan kaynakları• Personel yönetimi• Şirketin iş onay sistemleri• Pazar koşulları• Paydaşların risk toleransları• Siyasi ortam• Organizasyonun yerleşik iletişim kanalları• Ticari veritabanları• Proje yönetimi bilgi sistemleri

Page 15: PROJE YÖNETİMİ - beu.edu.tr · İÇERİK 1. Proje Nedir? 2. Proje Yönetimi •Proje, Program ve Portföy Yönetimi •Operasyonel Proje Yönetimi •Proje Yönetim Ofisi 3. Proje

15

Proje Paydaşları

Paydaş, projenin bir kararını, faaliyetini veya sonucunu etkileyebilen, bunlardan etkilenebilen bir kişi, grupveya organizasyondur. Farklı paydaşlar, projede uyuşmazlık yaratabilecek birbiriyle yarışan beklentileresahip olabilir. Ayrıca paydaşlar proje, projenin teslimatları ve proje ekibi üzerinde de güçlü bir etkiye sahipolabilmektedir.Proje yönetişimi paydaş katılımını başarılı bir şekilde yürütmek ve organizasyonel hedeflere ulaşmak içinprojenin, paydaşların ihtiyaç ve hedefleri ile uyumlu hale getirilmesini sağlamak durumundadır.

• Sponsor (kaynak ve destek)• Müşteriler ve kullanıcılar• Satıcılar• İş ortakları• Organizasyonel gruplar (insan kaynaklarıi hukuk, imalat)• Fonksiyonel yöneticiler• Diğer paydaşlar (tedarik birimleri, finansal kuruluşlar, devlete bağlı düzenleyici kuruluşlar…)

Page 16: PROJE YÖNETİMİ - beu.edu.tr · İÇERİK 1. Proje Nedir? 2. Proje Yönetimi •Proje, Program ve Portföy Yönetimi •Operasyonel Proje Yönetimi •Proje Yönetim Ofisi 3. Proje

16

Proje Başarısı

Projenin başarısı, projenin, proje yöneticileri ile üst yönetim arasında onaylanmış olan kapsam, zaman,maliyet, kalite, kaynaklar ve risk kısıtları dahilinde tamamlanması açısından değerlendirilmelidir.

Proje yöneticisinin sorumluluğu, proje için gerçekçi ve ulaşılabilir sınırlar belirlemek ve bu projeyionaylanmış temel çizgiler içinde başarıya ulaştırmaktır.

Page 17: PROJE YÖNETİMİ - beu.edu.tr · İÇERİK 1. Proje Nedir? 2. Proje Yönetimi •Proje, Program ve Portföy Yönetimi •Operasyonel Proje Yönetimi •Proje Yönetim Ofisi 3. Proje

17

Proje Ekibi

Proje ekibi, projenin amaçlarına ulaşması için yapılacak işleri birliktehareket ederek yürüten proje yöneticisini ve bir grup bireyi içerir.

Proje ekibi, proje yöneticisi, proje yönetim çalışanları ve işinyapılmasında yer alan fakat yönetiminde yer almaları gerekli olmayandiğer ekip üyelerinden oluşur.

Bu ekip proje konusu ile ilgili uzmanlık bilgisi olan veya işi yürütmekiçin belirli beceri sahibi olan ve farklı gruplardan gelen kişileri içerir.

Proje ekibinin yapısı ve özellikleri büyük ölçüde farklılık gösterebilirfakat tek sabit, ekip üyelerinin üzerinde nasıl bir otoriteye sahipolduğuna bakılmaksızın, ekibin lideri olarak proje yöneticisininrolüdür.

Proje yönetimi çalışanları Proje çalışanları Destek Uzmanları Satıcılar

Kullanıcı veya Müşteri Temsilcileri İş Ortağı Çalışanları İş Ortakları

Page 18: PROJE YÖNETİMİ - beu.edu.tr · İÇERİK 1. Proje Nedir? 2. Proje Yönetimi •Proje, Program ve Portföy Yönetimi •Operasyonel Proje Yönetimi •Proje Yönetim Ofisi 3. Proje

18

Proje Ekibinin Oluşturulması

Proje ekibinin oluşumu proje kısıtları, ihtiyaç duyulan uzmanlıklar ve konum gibi bazıfaktörlere bağlı olarak değişiklik gösterir.

Proje ekibi oluşumu iki şekilde olur:

Tam Zamanlı: Tam zamanlı bir ekipte proje ekibi üyelerinin tümü veya büyük bir çoğunluğu projedeki işe tamzamanlı olarak atanır. Proje ekibi eş konumlu veya sanal olabilir ve genellikle proje yöneticisine doğrudanraporlarlar. Otorite birimlerinin anlaşılır olması ve ekip üyelerinin proje hedeflerine odaklanabilmesibakımından, proje yöneticisi için tam zamanlı yapı en basit yapıdır.

Yarı Zamanlı: Bazı projeler geçici ek iş olarak kurulur; proje yöneticisi ve ekip üyeleri kendi var olanorganizasyonlarında devam ederken ve kendi normal fonksiyonlarını sürdürürlerken bu projede de çalışırlar.Yarı zamanlı ekip üyeleri aynı zamanda birden fazla projeye de atanabilirler.

Proje ekibi oluşumu organizasyonel yapıya bağlı olarak çeşitlilik gösterebilir. Ortaklık temelli bir proje buna birörnektir. Bir proje sözleşmeler ve anlaşmalar üzerinden birden fazla organizasyon arasında ortaklık, ortakgirişim, konsorsiyum veya ittifak projesi olarak oluşturulabilir. Bu yapıda bir organizasyon liderliği alır ve birproje yöneticisinin ortaklar arası çabaları koordine etme görevine atar. Düşük maliyette esneklik sağlayabilir,buna karşın proje yöneticisinin ekip üyeleri üzerindeki düşük kontrol seviyesi, iletişim ve ilerlemenin izlenmesikonularında zorluklar barındırır.

Page 19: PROJE YÖNETİMİ - beu.edu.tr · İÇERİK 1. Proje Nedir? 2. Proje Yönetimi •Proje, Program ve Portföy Yönetimi •Operasyonel Proje Yönetimi •Proje Yönetim Ofisi 3. Proje

19

Proje ekibi oluşumu, üyelerinin coğrafi konumlarına bağlı olarak da çeşitlilik gösterebilir.

Sanal proje ekipleri buna bir örnektir. İletişim teknolojileri farklı konumlardaki veya ülkelerdeki ekipüyelerinin sana ekipler olarak çalışmasını mümkün kılar.

Sanal ekipler, aktivitelerini koordine etmek ve proje ile ilgili bilgi alışverişi sağlamak için, ortak çevrimiçiçalışma alanları ve video konferans gibi ortak çalışmaya dayalı araçlara dayanır.

Sanal bir ekip, her tip organizasyonel yapı ve ekip oluşumlarında var olabilir.

Sanal ekipler, proje aktivitelerine bağlı olarak kaynakların ya tesis içerisinde ya da tesis dışarısındabulunduğu projeler için genellikle gereklidirler.

Sanal bir ekibi yöneten bir proje yöneticisi, kültürdeki farklılıklara, çalışma saatlerine, zaman dilimlerine,yerel koşullara ve dil farklılıklarına uyum sağlamak durumundadır.

Page 20: PROJE YÖNETİMİ - beu.edu.tr · İÇERİK 1. Proje Nedir? 2. Proje Yönetimi •Proje, Program ve Portföy Yönetimi •Operasyonel Proje Yönetimi •Proje Yönetim Ofisi 3. Proje

20

ProjeYaşam Döngüsü

Bir proje yaşam döngüsü, başlangıcından tamamlanmasına kadar projenin içinden geçtiği fazlar serisidir.Farzlar genellikle sıralıdır; bu bazların adları ve sayıları projeye dahil olan organizasyonların yönetim vekontrol gereksinimleri, projenin doğası ve projenin uygulama alanı tarafından belirlenir.

Fazlar, fonksiyonel veya kısmı hedefler, ara sonuçlar veya teslimatlar, işin genel kapsamı içerisindeki belirlikilometre taşları veya finansal kullanılabilirlik göz önünde bulundurularak parçalara bölünebilir.

Fazlar genellikle bir başlangıç ve bitiş noktası üzerinden zaman kısıtlıdır.

Page 21: PROJE YÖNETİMİ - beu.edu.tr · İÇERİK 1. Proje Nedir? 2. Proje Yönetimi •Proje, Program ve Portföy Yönetimi •Operasyonel Proje Yönetimi •Proje Yönetim Ofisi 3. Proje

21

ProjeYönetimi Süreçleri

Proje yönetimi, bilgilerin, becerilerin, araçların ve tekniklerin, projenin gereksinimlerini yerine getirmekamacıyla proje aktivitelerine uygulanmasıdır. Bilgilerin uygulanması için proje yönetim süreçleri etkiliyönetilmelidir.

Page 22: PROJE YÖNETİMİ - beu.edu.tr · İÇERİK 1. Proje Nedir? 2. Proje Yönetimi •Proje, Program ve Portföy Yönetimi •Operasyonel Proje Yönetimi •Proje Yönetim Ofisi 3. Proje

22

Proje EntegrasyonYönetimi

Proje entegrasyon yönetimi, proje yönetim süreç grupları içindeki çeşitlisüreçleri ve proje yönetimi aktivitelerini belirleyen, tanımlayan, birleştirenve koordine eden süreçleri ve aktiviteleri içerir.

Proje yönetimi bağlamında entegrasyon, projenin paydaş beklentilerinibaşarıyla yönetmek ve gereksinimleri yerine getirmek suretiyletamamlanması açısından çok önemli olan birleştirme, pekiştirme,iletişim ve bütünleştirme eylemlerini içine alır.

Page 23: PROJE YÖNETİMİ - beu.edu.tr · İÇERİK 1. Proje Nedir? 2. Proje Yönetimi •Proje, Program ve Portföy Yönetimi •Operasyonel Proje Yönetimi •Proje Yönetim Ofisi 3. Proje

23

Proje KapsamYönetimi

Proje kapsam yönetimi, projeyi başarıyla tamamlamak amacıyla, projenintüm gerekli çalışmaları ve sadece gerekli çalışmaları içermesini sağlamayayönelik süreçlerden oluşur.

Proje kapsamını yönetmek, öncelikle projeye nelerin dahil edileceğini venelerin edilmeyeceğini tanımlama ve kontrol etme işidir.

Ürün kapsamı; bir ürün, hizmet ya da sonucu tanımlayan özelliklerve/veya fonksiyonlardır.

Proje kapsamı; belirtilen özelliklere ve fonksiyonlara sahip bir ürün,hizmet ya da sonucu teslim etmek için yapılması gereken çalışmalardır.

Page 24: PROJE YÖNETİMİ - beu.edu.tr · İÇERİK 1. Proje Nedir? 2. Proje Yönetimi •Proje, Program ve Portföy Yönetimi •Operasyonel Proje Yönetimi •Proje Yönetim Ofisi 3. Proje

24

Proje Zaman Yönetimi

Proje zaman yönetimi, projenin içerisindeki süreçleri öngörülen zamanaralıklarında tamamlayarak projeyi öngörülen zamanda sonlandırmayayönelik çalışmaları ve planlamaları içerir.

Zaman; proje içerisinde geri dönüşü olmayan, telafisi proje kapsamını vebütçesini olumsuz etkileyen ve projede sahip olunan en önemli kaynaktır.

Page 25: PROJE YÖNETİMİ - beu.edu.tr · İÇERİK 1. Proje Nedir? 2. Proje Yönetimi •Proje, Program ve Portföy Yönetimi •Operasyonel Proje Yönetimi •Proje Yönetim Ofisi 3. Proje

25

TÜBİTAK PROJELERİ

TÜBİTAK, akademik ve endüstriyel araştırma geliştirme çalışmalarını ve yenilikleridesteklemek, ulusal öncelikler doğrultusunda Araştırma-Teknoloji-Geliştirmeçalışması yürüten Ar-Ge enstitülerini işletme işlevlerinin yanı sıra, ülkemizin Bilim veTeknoloji politikalarını belirlemekte ve toplumun her kesiminde bu farkındalığıartırmak üzere kitaplar ve dergiler yayınlamaktadır.

Bilim insanlarının yurt içi ve yurt dışı akademik faaliyetleri burs ve ödüller iledesteklenmekte, özendirilmekte, üniversitelerimizin, kamu kurumlarımızın vesanayimizin projeleri fonlanarak, ülkemizin rekabet gücünün artırılmasıhedeflenmektedir.

https://www.tubitak.gov.tr/tr

1001_başvuru formu.doc1001_bf_Bütçe.doceeeag_1001_proje_ornegi.pdf

Page 26: PROJE YÖNETİMİ - beu.edu.tr · İÇERİK 1. Proje Nedir? 2. Proje Yönetimi •Proje, Program ve Portföy Yönetimi •Operasyonel Proje Yönetimi •Proje Yönetim Ofisi 3. Proje

26

KAYNAK :

Proje Yönetimi Bilgi Birikimi Klavuzu - PMBOK (Project Management Body Of Knowledge), Project Management Institute Global Standard