Click here to load reader

PROJE YÖNETİMİ - beu.edu.tr · PDF fileİÇERİK 1. Proje Nedir? 2. Proje Yönetimi •Proje, Program ve Portföy Yönetimi •Operasyonel Proje Yönetimi •Proje Yönetim Ofisi

 • View
  7

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of PROJE YÖNETİMİ - beu.edu.tr · PDF fileİÇERİK 1. Proje Nedir? 2. Proje...

 • PROJE YÖNETİMİ

  ve

  GİRİŞİMCİLİK

  Yrd.Doç.Dr. Muhammed Fatih KULUÖZTÜRK

 • İÇERİK

  1. Proje Nedir? 2. Proje Yönetimi • Proje, Program ve Portföy Yönetimi • Operasyonel Proje Yönetimi • Proje Yönetim Ofisi 3. Proje Planlanması 4. Proje Bileşenleri 5. Proje Süreçleri 6. Proje Kapsam Yönetimi 7. Proje Zaman Yönetimi 8. Proje Maliyet Yönetimi… (insan kaynakları, kalite, risk v.s.)

  2

 • Proje, özgün bir ürün, hizmet ya da sonuç yaratmak için yürütülen geçici bir girişimdir.

  Geçici nitelikte olmalarından dolayı projelerin kesin başlangıç ve bitiş tarihleri vardır.

  Proje ile yaratılan ürün, hizmet ya da sonuç için genellikle geçicilik söz konusu değildir; çoğu proje kalıcı bir sonuca ulaşmak amacıyla yürütülür.

  Bazı proje yapma amaçları şunlardır; • Yeni bir ürün ya da hizmet geliştirmek, • Bir kuruluşun yapısında, personel kadrosunda ya da tarzında bir

  değişiklik gerçekleştirmek, • Yeni ya da yenilenmiş bir bilgi sistemi geliştirmek ya da edinmek

  (donanım, yazılım), • Sonucu uygun bir şekilde saklanacak bir araştırma yapmak, • Bir bina, fabrika ya da alt yapı inşa etmek, • Var olan iş süreçlerini ve prosedürlerini uygulamak, geliştirmek ya

  da çoğaltmak. 3

 • Proje Bileşenleri

  4

 • Proje Yönetimi Nedir?

  Proje yönetimi, bilgilerin, becerilerin, araçların ve tekniklerin, projenin gereksinimlerini yerine getirmek amacıyla proje aktivitelerine uygulanmasıdır.

  ProjeYönetim Süreçleri;

  1. Başlangıç

  2. Planlama

  3. Yürütme

  4. İzleme ve Kontrol etme

  5. Kapanış 5

 • ProjeYönetimi genellikle şunları içerir;

  • Gereksinimlerin belirlenmesi,

  • Projenin planlanması ve yürütülmesi aşamalarında paydaşların çeşitli ihtiyaçlarının,

  kaygılarının ve beklentilerinin ele alınması ve projenin yürütülmesi,

  • Aktif, etkili ve işbirlikçi paydaşların arasında iletişim kurulması, korunması ve

  yürütülmesi,

  • Paydaşların, proje gereksinimlerini karşılamaya ve proje teslimatları yaratmaya

  yönlendirilmesi,

  • Projenin birbiriyle ilişkili kısıtlarının dengelenmesi (Kapsam, Kalite, Zaman Çizelgesi,

  Bütçe, Kaynaklar ve Riskler)

 • 7

  7

  Bütçe

  Zaman

  Kapsam

  Kalite

  Kaynaklar

  Riskler

  Belirli proje özellikleri ve koşulları, proje yönetim ekibinin odaklanması gereken kısıtları etkileyebilir.

  Bu faktörler arasındaki ilişki gereği, herhangi bir faktörde bir değişiklik olursa, diğer faktörlerin en azından birini etkilenmesi muhtemeldir. Örneğin zaman çizelgesi kısaltıldığında çoğu zaman aynı miktarda işi daha kısa bir sürede tamamlayabilmek için ek kaynaklara başvurulur ve bunun için bütçenin artırılması gerekir. Bütçe artışı mümkün değilse aynı bütçeyle daha kısa bir sürede bir ürün üretilebilmesi için kapsam ya da hedeflenen kalite düşürülebilir. Proje paydaşlarının en önemli faktörlerin hangileri olduğu konusunda birbirlerinden farklı fikirleri olabilir ve bu durum daha da büyük bir güçlüğün doğmasına yol açar. Proje gereksinimlerini veya amaçlarını değiştirmek riskler doğurabilir.

 • 8

  Uluslar arası önemli Proje Yönetimi Standartları

  • PMI (Project Management Institute, USA)

  –www.pmi.org

  –Sertifikasyon: PMP (Project Management Professional)

  –metotoloji Kaynağı: PMBOK (Project Management Body Of Knowledge)

  • PRINCE2 (Projects In Controlled Environments, UK)

  –http://www.prince-officialsite.com

  –Sertifikasyon

  –metotoloji /Süreç

  • IPMA (International Project Management Association)

  – http://www.ipma.ch

  –Sertifikasyon

  –metodoloji

 • 9

  Proje yönetimi bilgi birikimi (PMBOK)

  • PMBOK kılavuzu, çeşitli sektörlerde çoğu zaman,çoğu projeyi yönetmekte

  kullanılabilecek bir standarttır.

  • Bu standart, bir projeyi başarılı bir sonuca götürecek şekilde yönetirken

  kullanılabilecek proje yönetimi süreçlerini, araçlarını ve tekniklerini tanımlar.

  • Bu standart, proje yönetimi alanına özgüdür ve program yönetimi ve portföy

  yönetimi gibi diğer proje yönetimi disiplinleriyle karşılıklı ilişki içindedir.

  • Proje yönetimi standartları, her konunun tüm ayrıntılarını ele almaz. Bu

  standart, genellikle iyi uygulama olarak kabul edilen tek tek projelerle ve

  proje yönetimi süreçleriyle sınırlıdır.

 • 10

  ProgramYönetimi

  Program, tek tek yönetildiğinde sağlanamayan faydaları elde etmek için koordinasyon içerisinde yönetilen bağlantılı bir grup projeler, alt programlar ve program aktiviteleri olarak tanımlanır.

  Program yönetimi bir programın beklentilerinin karşılanması ve projelerin tek tek yönetildiğinde elde edilemeyecek fayda ve kontrolün elde edilmesi için bilgi, beceri, araç ve yöntemlerin o programa uygulanmasıdır.

  ProtföyYönetimi

  Stratejik hedeflere ulaşmak için, bir bütün halinde yönetilen projeler, programlar, alt portföyler ve operasyonlar anlamına gelir. Örneğin «yatırımlarının getirisini maksimuma çıkartma» gibi bir stratejik hedefi olan bir altyapı firması petrol, benzin, enerji, su, yol, demiryolu ve havaalanlarını kapsayan birçok projeden oluşan bir portföy oluşturabilir. Bu karışımdan firma birbiriyle alakalı projeleri bir program olarak yönetmeyi tercih edebilir. Tüm enerji projeleri, enerji programı olarak bir grup oluşturabilir.

 • 11

  Projeler ve Stratejik Planlama

  Projelerin sık sık bir organizasyonun stratejik planının hedeflerine doğrudan ya da dolaylı olarak ulaşmak amacıyla kullanılır. Projelerin genellikle şu stratejik değerlendirmelerin birinin ya da daha fazlasının sonucu olarak onaylanır:

  • Pazardaki talep (Örneğin, bir otomobil firmasının benzin sıkıntısından yanıt olarak yakıtı daha verimli kullanan otomobiller üretmeye yönelik bir projeye onay vermesi, ÖTV, Yakıt fiyatları, dizel yasağı…);

  • Stratejik fırsat/iş ihtiyacı (bir eğitim şirketinin gelirlerini artıracak yeni bir kurs yaratmaya yönelik bir projeye onay vermesi, ÖSS, TEOG,YÖKDİL … vs.);

  • Sosyal gereksinim (gelişmekte olan bir ülkede bir Sivil Toplum Kuruluşunun bulaşıcı hastalıklardan muzdarip topluluklara içilebilir su, tuvalet ve temizlik eğitimi veren bir projeye onay vermesi);

  • Çevre koruma hususları (bir kamu şirketinin kirliliği azaltmak amacıyla elektrikli araba paylaşma hizmeti yaratmasına yönelik bir projeye onay vermesi);

  • Müşterilerin talebi (bir elektrik kuruluşunun yeni bir sanayi bölgesine hizmet verecek yeni bir trafonun inşa edilmesine yönelik bir projeye onay vermesi);

  • Teknolojik ilerleme (bir elektronik cihaz firmasının bilgisayar belleklerindeki ve elektronik teknolojisindeki ilerlemenin ardından daha hızlı, daha ucuz ve daha küçük bir dizüstü bilgisayarın geliştirilmesine yönelik bir proje onay vermesi);

  • Yasal zorunluluklar (bir kimyasal madde üreticisinin yeni bir toksik malzemenin işlenmesine ilişkin bir kılavuz oluşturulmasına yönelik bir projeye onay vermesi).

 • 12

  ProjeYönetim Ofisi

  • İdare edilen bütün projelerde ortak kaynakların yönetilmesi;

  • Proje Yönetim Metodolojisinin, en iyi uygulama ve standartların saptanması ve geliştirilmesi;

  • Koçluk, rehberlik, eğitim, gözetim; • Proje denetimleri ile belirlenen yönetim

  standartlarına, politikalara, prosedürlere ve şablonlara uyumun izlenmesi;

  • Raporlama ve belge yönetimi; • Projeler arasındaki iletişim koordinasyonu

 • 13

  Proje Yürütücüsü Proje Yönetim Ofisi (PYO)

  Proje hedeflerine odaklanır İş hedeflerini daha iyi yerine getirmek için büyük çaplı program kapsam değişikliklerini yönetir

  Proje kaynaklarını proje hedeflerini en iyi şekilde yerine getirmek için kontrol eder

  Bütün projelerde ortak kullanılan organizasyonel kaynakların kullanımını optimize eder

  Proje kısıtlarını (kapsam, zaman çizelgesi, maliyet, kalite v.b.) yönetir

  Projeler arasında işletme düzeyinde metodolojileri, standartları, riskleri, fırsatları, ve karşılıklı bağımlılıkları yönetir

 • 14

  Çevresel İşletme Faktörleri

  Çevresel işletme faktörleri, proje ekibinin kontrolünde olmayıp, projeyi etkileyen, sınırlayan ya da yönlendiren koşullardır. Bu faktörler, çoğu planlama süreci için girdi olarak değerlendirilir; proje yönetim seçeneklerini iyileştirebilir veya sınırlayabilir ve projenin sonuçları üzerinde olumlu veya olumsuz etkilere sahip olabilir.

  • Organizasyonel kültür, yapı ve süreçler • Devlet ya da sektör standartları • Altyapı • Mevcut insan kaynakları • Personel yönetimi • Şirketin iş onay sistemleri • Pazar koşulları • Paydaşların risk toleransları • Siyasi ortam • Organizasyonun yerleşik iletişim kanalları • Ticari veritabanları • Proje yönetimi bilgi sistemleri

 • 15

  Proje Paydaşları

  Paydaş, projen