Click here to load reader

Prenatalna Zaštita

 • View
  66

 • Download
  8

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Prenatalna Zaštita

Text of Prenatalna Zaštita

 • PRENATALNA ZATITA

 • Umiranje djece mortalitet ili pomorBroj umrlih na 1000 sve djece Broj umrlih na 1000 ivoroenih (neonatalni i dojenaki . mortalitet) Letalitet ili smrtnost (%) (umiranje od odreenog stanja ili . bolesti) umiranje djece plodovi navrenih 28 ned gest. . - in graviditate 1000 grama teine - in partu fetalna smrt- mrtvoroenost - post partum postneonatalna (nakon navrenog 1. mjeseca) Neonatalna smrtRana (0-6 dana) kasna 7-30 dana

 • Perinatalno umiranjeFetalna + rana neonatalna smrtDojenako umiranje rana neonatalna smrt(ukupno umrli Na 1000 ivoroenih)Fetalni mortalitet + najtaniji pokazatelj zdravstveneDojenaki mortalitet zatite majke i djeteta+ kasna fetalna smrt+ postneonatalna smrt

 • UVODPERINATALNI MORTALITET (PM) I MORBIDITET (Mb) - zdravstveno i socijalno stanje trudnice - kvalitet i kvantitet zdravstvene zatite trudnice - odreena stanja i oboljenja majke kao i nedovoljna trudnika zatita povezani su sa povienim PM i Mb.

  ANAMNESTIKI PODACI I TOK TRUDNOE - trudnice sa povienim rizikom - intenzivni nadzor - suficijentna trudnika zatita je najvaniji element daljnih poboljanja porodiljskih rezultata, a i pretpostavka za razumno uvoenje odgovarajuih metoda istraivanja kod rizinih sluajeva.

 • RUTINSKA ZATITA TRUDNICE - izbjei potencijalne rizike - pravovremeno prepoznati rizine sluajeve - rizine sluajeve zbrinuti intenzivnim nadzorom / akuerska ustanova / INTENZIVNA ZATITA - poveanje broja kontrola i kvaliteta istih - primjena adekvatnih metoda za nadziranje - prepartalna hospitalizacija ugroenih trudnoa

  PRENATALNA ZATITA- raanje zdravog novoroeneta i ouvanje zdravlja majke - odreen broj pregleda, pravilno rasporeenih tokom trudnoe UVOD

 • Savremena zdravstvena zatita

  Razliita u pojedinim zemljamata obuhvata zavisi od finasijske moi zemlje koliine novca koji se odvaja za primarnu zdravstvenu zatituSZO postavlja normative zasnivaju se na osnovnim potrebama, koje bi trebalo zadovoljiti u svim uslovima IV POSJETE: I pregled - 16. Gest. Ned. II pregled 24 28. G N III pregled oko 32. G N IV pregled oko 36. G N

  V.Britanija ljekar i babica (nekomplikovane trudnoe) kontrole svako 4 N, uz lab. nalaze UZV 11-14 ned ( starost gest, broj i vital. plodova, NT) i sa 20 ned.Austrija akuer kontrole svako 4 ned., uz lab. nalaze UZV 11-14 ne; 20 ned- anatomija ploda; 32 ned rast ploda, lok. placente SAD razliit pristup, zavisno koji se nivo zdrav. zatite primjenjuje- koja ustanova UZV pregledi nisu obavezni tokom trudnoeSrbija do 28. ned. kontrole svako 4 N; 28-36 N kontrole na 2 N; nakon 36 N - 1x nedeljno UZV izmeu 11 14 N; oko 20. N; oko 32. N

 • Kontrole u trudnoi do termina I kontrola 10-12 n 15-17n 20-22 n 26-28 n 32n 36n 40n Anamneza + + + + + + + +Status +Opti savjet +Spekulum/Pap +Vaginalni pregled + + + + + + + +Nativni preparat(pH) +S-F rastojanje + + + + +TA, T.te, Edemi + + + + + + + +FSF + + + + + + + +UZV + + + + +CTG * * * +AFP +Bipsija horiona *Amniocenteza *Urin + + + + + + + +Hb, Htc, Tc + + + +KG, RhD + GTT * Toxoplasmosa IgG/IgM + * * *

 • Infekcije u trudnoi Najvanije perinatalne infekcije su poznate pod nazivom =T - ToxoplasmosisO - Other (Lues, Listeriosa)R - RubeolaC - CytomegaliaH - Hepatitis u trudnoi nadalje igaraju ulogu sljedee infekcije:HIVVaricella/Zoster (Herpes virusi)Clamydiae (Ch. Trachomatis i psittaci)Ureaplasma /Mycoplasmae (U. Urealiticum i M. pneumoniae i hominis)Erythema infectiosum ( Parvovirus B 19)

 • Infekcije u trudnoiRubeola IgG +Hepatitis B Anti Hbc + kod rizika +(32 n.)Chlamydia +Gonoreja + (pri riziku)Lues, CMV, HIV , * (ciljano) Parvovirus B 19Soor-kultura + +(36 n) Streptokok B +(36 n)

 • * RUTINSKA ZATITA TRUDNICE fizioloka trudnoa najmanje 6, optimum 9, idealno 14 pregleda tokom trudnoe glavni zadatak perinatologa

  - prevencija prevremenog poroaja - pravovremeno otkrivanje asfiksije ploda - pravovremeno otkrivanje anomalija ploda UVOD

 • 75 %ukupnog perinatalnogmortaliteta85 % neonatalnog mortalitetanevezanog za anomalije6 - 8 % prevremenih poroajaPrevremeni poroaj = PROBLEM

 • ASFIKSIJA NAJEI UZROK PM i MbProcjena oksigenacije i pravovremena odlukaZavravanje trudnoe prije nastanka trajnih oteenja Za prepoznavanje hipoksijom ugroenih fetusa postoji niz dijagnostikih postupakaSavremene dijagnost. metode se odlikuju mogunostima neposrednog ispitivanja plodaCilj svake antepartalne kontrole je identifikacija svih rizinih fetusa - metode moraju biti jednostavne i jeftine, lako primjenljive, neinvazivne, osjetljive i specifineZa spreavanje fetalnih komplikacija danas veinom koristimo KARDIOTOKOGRAFIJU I ULTRAZVUK

 • ULTRAZVUK Pregledi u normalnoj trudnoi

  I trimestar 11 do 14 nedelja (potvrivanje gest. dobi, lokacije trudnoe, broja i vitalnosti plodova, skrining trizomija)

  II trimestar - 18-20 nedelja (procjena starosti gest. i fetalnog razvoja, otkrivanje fetalnih malformacija)

  III trimestar- oko 32 nedelje ( uoavanje anomalija ploda koje u II trimestru nisu prikazane, te IUZR- otkrivanje fetalne hipoksije -BPP)

 • Banja Luka Ostale optine Prevrem. porodi 5,5% 9,1% (7,5%)

  Spec. pregledi 0-2 18,4% 38,2% (29,1%) 6 41,3% 25,9% (32,9%) UZ pregledi nijedan 20,1% 35,1% (28,3%) 3 23,0% 12,0% (17,1%)

  Kasna fet. smrt 10,3 12,8 (11,7%o)Rana neon smrt 11,2%o 23,7%o (18,1%o)Perinatalna smrt 21,5%o 36,5%o (29,8%o)

  Podaci iz KGA Banjaluka od 1992-1995.

 • Kasna fetalna smrt od 1991-1997.

  Broj roene Smrt u trudnoi u porodu Ukupno djece izvan Klinike u Klinici 27696 212-70,4% 56-18,6% 33-11,0% 301(100%)

  Major 18 14 14 46anomalije /8,5%/ /25,0%/ /42,4%/ /15,3%/

  (Preeclampsia-eclampsia /54,8% /, multipla trudnoa /14,3% / placenta previja i abrupcija placente /9,5% / te IUZR /4,8%/ su u 83% uzroci smrti fetusa, bez major anomalija, nastalih u Klinici za vrijeme trudnoe)

 • Podaci iz KGA Banjaluka od 2002 - 2006.Broj specijalist. pregleda Prevremeni poroaji 6,1% 0 2 6,7 9,0% 3 5 24,8 25,4% Kasna fetalna smrt 0,62% 6 58,3 58,6% Rana neonat. Smrt 0,73%Bez podataka 7,4 9,9% Perinatalna smrt 1,35%Broj UZ pregledaBez pregleda 1,0 1,3% 1 3,4 3,8% 2 7,1 11,4% 3 76,2 81,3%Bez podataka 6,5 7,9%

 • Patoloka stanja i kasna fetalna smrt

  DIJAGNOZADONESENANEDONESENAUKUPNOIUZR81220 (21,7 %)M