Click here to load reader

9.11.2015 RAZVOJNA STRATEGIJA 2016.-2020. ... zaštita kopnenih voda, zaštita tla, zaštita šuma, zaštita od utjecaja opterećenja na okoliš te sustav gospodarenja otpadom); Stanovništvo

 • View
  2

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of 9.11.2015 RAZVOJNA STRATEGIJA 2016.-2020. ... zaštita kopnenih voda, zaštita tla,...

 •      

                                                                                                        

 •         NARUČITELJ:     PRIMORSKO‐GORANSKA ŽUPANIJA, Rijeka      župan Zlatko Komadina   

    KOORDINATOR                  IZRADE:       izv. prof. dr. sc. Ljudevit Krpan   

  JAVNA USTANOVA ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE   PRIMORSKO‐GORANSKE ŽUPANIJE, Rijeka  ravnatelj: prof. dr. sc. Mladen Črnjar   Vedrana Petrović  Mirjana Mamić  Vana Rodin   Ivana Pavlek  Nataša Mikić Kezele  mr. sc. Kristina Burina Bonefačić    UPRAVNI ODJEL ZA REGIONALNI RAZVOJ, INFRASTRUKTURU I   UPRAVLJANJE PROJEKTIMA  Tamara Martinčić    MREŽA ZNANJA d.o.o., Zagreb  Domagoj Račić  Tomislav Radoš  Zrinka Glavaš  Melina Mohorić  Matea Rakoš  Zvonimir Račić  Kristian Korunić    SAFEGE d.o.o., Zagreb  Mak Kišević  Antonija Ujaković  Tena Petrović    ECORYS HRVATSKA d.o.o., Zagreb  Maja Hranilović   

                         RADNI TIM:    prof. dr. sc. Mladen Črnjar, voditelj 

  izv. prof. dr. sc. Ljudevit Krpan, član   Goran Petrc, član   Krešimir Parat, član   doc. dr. sc. Koraljka Vahtar‐Jurković, član   izv. prof. dr. sc. Đulija Malatestinić, član   mr. sc. Edita Stilin, član   Branka Ivandić, član   Nada Milošević, član   Gerhard Lempl, član   Dragica Marač, član  Valerij Jurešić, član    Melita Raukar, član 

 •  SAVJET ZA PRAĆENJE           IZRADE RAZVOJNE                       STRATEGIJE:     prof. dr. sc. Jože Perić, Sveučilište u Rijeci, predsjednik Savjeta      prof. dr. sc. Damir Zec, Pomorski fakultet u Rijeci, član  

  prof. dr. sc. Bernard Franković, Tehnički fakultet  u Rijeci, član   prof. dr. sc. Alan Šustić, Fakultet zdravstvenih studija u Rijeci, član   prof. dr. sc. Ivan Dadić, Fakultet prometnih znanosti Zagreb, član  

    prof. dr. sc. Nenad Starc, Ekonomski institut Zagreb, član     prof. dr. sc. Elvio Baccarini, Filozofski fakultet u Rijeci, član  

  prof. dr. sc. Aleksandra Deluka Tibljaš, Građevinski fakultet u Rijeci,  član  

    prof. dr. sc. Eduard Kunštek, Pravni fakultet u Rijeci, član   

      EX ANTE EVALUATOR:     Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci 

  prof. dr. sc. Nada Karaman Aksentijević  prof. dr. sc. Nada Denona Bogović     

              LEKTURA:     Glosa d.o.o.    Josip Žgaljić, prof.  

 •             PARTNERSKO VIJEĆE:             Marko Boras Mandić, zamjenik župana  

  izv. prof. dr. sc. Ljudevit Krpan, Upravni odjel za regionalni razvoj,   infrastrukturu i upravljanje projektima   Darijo Vasilić, Grad Krk   Mirela Ahmetović, Općina Omišalj   Rosanda Krstinić‐Guščić, Grad Rab   Kristijan Jurjako, Grad Cres   Ivica Knežević, Grad Delnice   Anđelko Florijan, Općina Ravna Gora   Ivo Dujmić, Grad Opatija   Damir Rukavina, Grad Crikvenica   Sanja Udović, Općina Viškovo   dr. sc. Nataša Zrilić, Grad Rijeka   dr. sc. Dražen Bošković, Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci   Goran Lajnert, Lučka uprava Rijeka   Anđelko Petrinić, Županijska lučka uprava Krk   Perica Šolić, Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Rijeka   Dalibor Kratohvil/Boris Vukelić, Obrtnička komora Primorsko‐ goranske županije, Rijeka   Gordana Petrinić, Ured državne uprave u Primorsko‐goranskoj  županiji, Rijeka   Jadranka Tomašić, Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područna služba 

                  Rijeka   Natali Komen Bujas, Hrvatska udruga poslodavaca –   Regionalni ured Rijeka   Vesna Bartolović, Hrvatska banka za obnovu i razvitak –   Područni ured za Primorje i Gorski kotar, Rijeka   Nada Barišić, Savez samostalnih sindikata Hrvatske –   Ured u Primorsko‐goranskoj županiji, Rijeka  Zvijezdana Schulz Vugrin, Udruga za razvoj civilnog društva Smart,  Rijeka    Boris Popović, Riječki val, Rijeka   Vjeran Piršić, Udruga Eko Kvarner, Njivice   Milan Eraković, Vijeće srpske nacionalne manjine Primorsko‐ goranske županije   Orietta Marot, Talijanska unija, Rijeka   Nevenka Ožanić, Sveučilište u Rijeci   Davor Širola, Veleučilište u Rijeci                   

 •    

        TEMATSKA RADNA                          SKUPINA:     N     GOSPODARSTVO, TURIZAM, RURALNI RAZVOJ I KONKURENTNOST 

    Marko Boras Mandić, zamjenik župana, voditelj   izv. prof. dr. sc. Ljudevit Krpan, pročelnik Upravnog odjela za  regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima, koordinator   Gerhard Lempl, Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i ruralni   razvoj   Krešimir Parat, Upravni odjel za proračun, financije i nabavu   Josip Rupčić, Odbor za gospodarski razvoj i infrastrukturu   Vedran Kružić, Ministarstvo gospodarstva, Zagreb  Perica Šolić, HGK Županijska komora Rijeka   dr. sc. Irena Peršić Živadinov, Turistička zajednica Kvarnera, Opatija  Ivan Krešić, INA d.d., Zagreb  Jakov Karmelić, Udruga agenata i špeditera RH, Rijeka   Romano Pičuljan, Brodogradnja Pičuljan, Rab  Miodrag Šarac, Liburnijske vode d.o.o., Ičići  Dalibor Šoštarić, Centar za brdsko‐planinsku poljoprivredu, Ravna  Gora  mr. sc. Ivica Jerčinović, Poduzetnički centar Vinodol, Novi Vinodolski   Vesna Jakić, Udruga Ruta, Cres  Anita Pintar, OPG Pintar, Čabar         

   TEMATSKA RADNA                    SKUPINA:     DRUŠTVENE DJELATNOSTI   

  Marina Medarić, zamjenica župana, voditeljica   izv. prof. dr. sc. Đulija Malatestinić, pročelnica Upravnog odjela   za zdravstvo, koordinator   Dragica Marač, Upravni odjel za socijalnu politiku i mlade   mr. sc. Edita Stilin, Upravni odjel za odgoj i obrazovanje   Valerij Jurešić, Upravni odjel za kulturu, sport i tehničku kulturu   Tomislava Zečević Pedić, Odbor za socijalnu skrb   doc. dr. sc. Iva Rinčić, Zaklada Sveučilišta u Rijeci   Boris Ritoša, Dom zdravlja PGŽ, Rijeka   Marija Maras, Dom za starije i nemoćne Kantrida, Rijeka   dr. sc. Željka Modrić Surina, Prirodoslovni muzej Rijeka   Darko Ivošević, Zajednica sportova PGŽ, Rijeka   prof. dr. sc. Vladimir Mićović, Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ   dr. sc. Boris Jokić, Institut za društvene djelatnosti Zagreb  prof. dr. sc. Branko Šestan, Klinika za ortopediju Lovran       

 •     TEMATSKA RADNA                  SKUPINA:            INFRASTRUKTURA 

    Marko Boras Mandić, zamjenik župana, voditelj   izv. prof. dr. sc. Ljudevit Krpan, pročelnik Upravnog odjela za  regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima, koordinator   Nada Milošević, Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze   Andrej Poropat, Odbor za pomorsko dobro i morske luke   prof. dr. sc. Pavao Komadina, Pomorski fakultet u Rijeci   dr. sc. Vlado Mezak, Lučka uprava Rijeka   Dražen Vinšćak, HŽ infrastruktura, Zagreb    Darko Višnjić, Hrvatske vode, VGO Rijeka   dr. sc. Vitomir Komen, HEP ODS Elektroprimorje Rijeka   Georg Žeželić, Županijska uprava za ceste PGŽ, Rijeka   Tomislav Palalić, Zračna luka Rijeka d.o.o., Omišalj  Andrej Marochini, Vodovod i kanalizacija Rijeka   Dario Bagić, Ekoplus d.o.o. Rijeka 

       TEMATSKA RADNA  

            SKUPINA:           PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA   

  Marko Boras Mandić, zamjenik župana, voditelj   doc. dr. sc. Koraljka Vahtar‐Jurković, pročelnica Upravnog odjela za  prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, koordinator   Hrvoje Maračić / Miodrag Šarac, Odbor za prostorno   uređenje i zaštitu okoliša   Gordana Sobota Matejčić, Ministarstvo kulture, Konzervatorski   odjel Rijeka   Miljenko Gašparac, Nacionalni park Risnjak Crni Lug  mr. sc. Sonja Šišić, JU Priroda, Rijeka   prof. dr. sc. Mladen Črnjar, JU Zavod za prostorno uređenje PGŽ   Tatjana Rakovac, Urbanistički studio Rijeka   Vjeran Piršić, Ekološko društvo "Eko Kvarner", Njivice  Igor Vukelić, Veterinarska stanica Rijeka   

                     TEMATSKA RADNA  

                 SKUPINA:            CIVILNI SEKTOR I KRIZNA STANJA   

  Petar Mamula, zamjenik župana, voditelj   Goran Petrc, pročelnik Ureda Županije, koordinator   Branka Ivandić, Upravni odjel za gospodarenje imovinom i opće   poslove   Dragica Marač, Upravni odjel za socijalnu politiku i mlade   Branko Juretić, Odbor za lokalnu i regionalnu samoupravu   Teo Brusić, Odb

Search related