Click here to load reader

CareMetix - mahle- · PDF fileZaštita od mirisa pre nego što uopšte nastanu Zaštita od polena Zaštita od čađi i finih čestica Zaštita od plesni Zaštita od bakterija

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of CareMetix - mahle- · PDF fileZaštita od mirisa pre nego što uopšte...

 • NE POLENU, BAKTERIJAMA I MIRISIMA

  Inovativni filter za kabinu sa irokopojasnom S5 tehnologijom

  WWW.MAHLE-AFTERMARKET.COM

  MAHLE Aftermarket GmbH

  Pragstrae 26 46

  70376 Stuttgart/Nemaka

  Telefon: +49 711 501-0

  www.mahle-aftermarket.com

  www.mpulse.mahle.com0

  00

  00

  79

  96

  SR

  .08

  /18

  Za vreme saobraajnih guvi, u tunelima, na velikim gradili-

  tima, u postrojenjima za preiavanje otpadnih voda ili na

  svee poubrenim poljima moe doi do stvaranja amoni-

  jaka i sumpornih gasova opasnih po zdravlje, koji uzrokuju

  neugodne mirise. Zahvaljujui irokopojasnoj S5 tehnologiji,

  zatitu od toga prua novi filter za kabinu CareMetix, tako

  to spreava prodiranje finih estica, polena, plesni, ai,

  bakterija, kao i neprijatnih mirisa u kabinu vozila.

  CareMetix ZAUSTAVLJA ESTICE I MIRISE

  CareMetix

 • Visokouinkoviti sloj filtera estica

  Molekularni sloj

  Sloj s tehniki aktivnim ugljem

  Sloj s biolokim dejstvom aktivnog uglja

  Zatitni sloj

  CareMetix marke MAHLE CareMetix marke MAHLE

  Vazduh koji udiemo je esto zagaen tetnim materijama, alergenima i mirisima koje standardni filteri ne uspevaju da eliminiu. Reenje za to: CareMetix sa irokopojasnom S5 tehnologijom. Pet slojeva za petostruku zatitu.

  Tokom vonje svakih sat vremena kroz kabinu vozila proe vie od 100.000 litara vazduha. Jedina prepreka zagai-vaima je filter u ventilacionom sistemu.

  DIITE NEOPTEREENO PETOSTRUKA ZATITA UVEK PRAVI IZBOR

  Zatita od mirisa pre nego to uopte nastanu

  Zatita od polena

  Zatita od ai i finih estica

  Zatita od plesni

  Zatita od bakterija

  CareMetix sa irokopojasnom S5 tehnologijom

  a i fine estice

  Polen Bakterije

  Plesni Mirisi DOBRO JE ZNATI Filtere za kabinu treba menjati jednom godinje ili najkasnije nakon 15.000 preenih kilometara. Da biste vi i vai najmiliji udisali sve vazduh, pitajte za CareMetix. Za osetno bolji oseaj u vozilu. Informacije na mrei dostupne su na caremetix.mahle.com

  ODGOVARAJUI FILTER ZA KABINU KOJI ODGOVARA SVIM

  ZAHTEVIMA

  Dobro, bolje ili najbolje? Filter estica, kombinovani filter

  sa slojem aktivnog uglja ili CareMetix MAHLE vam nudi

  tano onaj filter za kabinu koji odgovara vaim potrebama.

  Vaa radionica e vas rado posavetovati.

  LA dobro

  LAK bolje

  LAO CareMetix najbolje

  Ale

  rgen

  i

  Bak

  teri

  je

  Ple

  sni

  Jaki

  mir

  isi

  Bla

  gi m

  iris

  i

  Ozo

  n

  Izd

  uvni

  gas

  ovi

  Ind

  ustr

  ijske

  es

  tice

  Pro

  izvo

  di n

  asta

  li tr

  enje

  m p

  neum

  atik

  a

  a

  Fine

  es

  tice

  Po

  len

  = FILTER ZA KABINU BEZ AKTIVNOG UGLJA

  = FILTER ZA KABINU S AKTIVNIM UGLJEM

  = FILTER ZA KABINU S DODATNOM ZATITOM OD MIRISA

Search related