of 19 /19
1 SREDNJA ŠOLA JOSIPA JURČIČA IVANČNA GORICA Cesta II. Grupe odredov 38 1295 Ivančna Gorica VRTNARSTVO FIKUS D. O. O. MENTOR: IZDELALA: Prof. Ana Godec Rok Nosan 4. f Rok Janežič 4. f

poslovni nacrt

Embed Size (px)

DESCRIPTION

poslovni nacrt

Text of poslovni nacrt

Page 1: poslovni nacrt

1

SREDNJA ŠOLA JOSIPA JURČIČA IVANČNA GORICA Cesta II. Grupe odredov 38

1295 Ivančna Gorica

VRTNARSTVO FIKUS D. O. O.

MENTOR: IZDELALA: Prof. Ana Godec Rok Nosan 4. f Rok Janežič 4. f

Page 2: poslovni nacrt

2

KAZALO:

KAZALO: ............................................................................................................................... 2

1. UVOD: .............................................................................................................................. 3

1.1 O PODJETJU .............................................................................................................. 3

1.2 O NAŠIH STORITVAH ................................................................................................ 3

2. PRODAJNA PONUDBA .................................................................................................... 4

2.1 O PANOGI (VRTNARSTVO) ....................................................................................... 4

2.2 TRENDI V PANOGI:.................................................................................................... 5

3. SWOT ANALIZA ............................................................................................................... 5

3.1 PREDNOSTI: .............................................................................................................. 5

3.2 SLABOSTI: .................................................................................................................. 5

4. OGLAŠEVANJE ............................................................................................................... 6

5. RAZISKAVA IN ANALIZA TRGA .................................................................................... 10

6. OBLIKOVANJE CEN ...................................................................................................... 18

7. PRIHODKI ...................................................................................................................... 18

8. ODHODKI ....................................................................................................................... 18

9. BILANCA STANJA (31. 12. 2010) .................................................................................. 19

Page 3: poslovni nacrt

3

1. UVOD:

1.1 O PODJETJU

IME PODJETJA: VRTNARSTVO FIKUS d. o. o. SEDEŢ: Na Klancu 12 1360 Vrhnika ZAPOSLENI: vrtnar, prodajalec, računovodja, nabavni in prodajni referent… USTANOVITELJA: Rok Nosan in Rok Janeţič LASTNIŠKI DELEŢ: Ker sva 2 druţbenika imava oba polovični lastniški deleţ DATUM USTANOVITVE: 7. 11. 2010 USTANOVNI KAPITAL: 20.000 EUR

1.2 O NAŠIH STORITVAH

Naše vrtnarstvo se ukvarja z vzgojo in prodaja rastlin. V naših rastlinjakih gojimo okrasne rastline, cvetoče sobne rastline, zelene sobne rastline, vzpenjavke in plezalke, orhideje, zelišča, balkonske rastline, vodne rastline in seveda okrasne rastline. Ljubiteljem vrtnarjenja nudimo pisano paleto prsti, gnojil in sredstev za uspešno vzgojo rastlin. V vrtnarstvu FIKUS d. o. o so vam na voljo strokovnjaki, ki vam bodo znali prisluhniti in svetovati kako pravilno izbrati in negovati rastline. Nudimo vam tudi presaditev rastlin, aranţiranje daril, urejanje sejmov, razstav in poslovnih prostorov. Prav tako pa tudi urejamo grobove. Prednosti našega podjetja:

Proizvodnja raznovrstnih okrasnih sadik Ugodni plačilni pogoji Sodelovanje z arhitekti, ki vam lahko izrišejo načrt posaditve rastlin Vzdrţevanje zelenic E-trgovina

Page 4: poslovni nacrt

4

2. PRODAJNA PONUDBA Naredila sva seznam rastlin, ki jih ponuja naše vrtnarstvo: CVETOČE SOBNE

RASTLINE

Ciklama

Fuksija

Hortenzija

Navadni oleander

Vodenka

ZELENE SOBNE

RASTLINE

Alokazija

Bananovec

Glistovnica

Rumena palma

Pegavka

VZPENJAVKE IN

PLEZALKE

Fikus sagittata

Navadni bršljan

Veliki zimzelen

Nevestica

Pritlikavi beluš

ORHIDEJE

Plejona

Lepi čeveljc

Katleja

Celogina

Oncidij

ZELIŠČA

Bazilika

Ţajbelj

Peteršilj

Prava kamilica

Navadni origano

BALKONSKE

RASTLINE

Mačeha

Mavrica

Cinija

Slak

Spominčica

VODNE RASTLINE

Vodna hijacinta

Dihurjevka

Navadna mešinka

Trdi rogolist

Navadni mrzličnik

OKRASNE RASTLINE

Ţiva meja

Japonska vetrnica

Čudoviti hibiskus

Tulipan

Mačeha

2.1 O PANOGI (VRTNARSTVO)

Vrtnarstvo je dejavnost, ki se ukvarja z vzgojo okrasnih rastlin, zelenjave in sadja na vrtu doma ali v bliţini doma. Obsega:

gojenje sadik vrtnin gojenje vrtnin v zavarovanem prostoru gojenje okrasnih vrtnin hidroponsko gojenje vrtnin gojenje zelenjadnic gojenje izbranih vrtnin sonaravno in integrirano pridelovanje vrtnin Sama panoga spada v storitveno dejavnost.

Page 5: poslovni nacrt

5

2.2 TRENDI V PANOGI:

V tej panogi bodo trendi se vsako leto malo spreminjali. Ostajajo pa tudi klasike na primer za valentinovo in 8. Marec bomo veliko prodali vrtnic in rezano cvetje. Okoli 1. 11 pa bomo veliko prodali rastlin za grobove najpogosteje mačehe…

3. SWOT ANALIZA

3.1 PREDNOSTI:

Cvetličarna je odprta vsak dan in vse dni v letu.

Cvetličarna je na lepi lokaciji

Široka izbira različnih cvetlic in grmovnic

3.2 SLABOSTI:

Relativno visoke cene cvetlic v primerjavi z drugimi trgovinami.

Preveč trgovin z rožami v bližini kar je posledica manjšega števila kupcev na

trgovino/cvetličarno

Močna konkurenca

3.3 PRILOŽNOSTI

Ustanovi se lahko investicijske sklade, preko katerih se bo mladim brez kapitala

pomagalo, da začnejo razvijati vrtnarstvo.

3.4 NEVARNOSTI

Mladi, ki želijo razviti vrtnarstvo so redki poleg tega pa nimajo lastnega kapitala.

Page 6: poslovni nacrt

6

4. OGLAŠEVANJE

Dobro ime - Skrbela bi za zadovoljstvo kupcev z najino ponudbo in s tem skrbela za dobro ime, katero bi posledično privabilo še več kupcev

Internet - Vsi izdelki in podatki o podjetju bi bili na voljo na internetu, kajti vse več je ljudi ki radi naročajo iz naslonjača. Poskusila bi biti čim hitrejša v odpošiljanju paketov

Radio: oglaševala bi na radiu Salomon in radiu Zeleni val

Časopis: nekaj oglasov bi dala pa tudi v časopise in sicer v časopis Delo in lokalni časopis Naš časopis

Page 7: poslovni nacrt

7

VPRAŠALNIK ZA FIZIČNE OSEBE Ustanavljava podjetje Fikus d. o. o. in delava raziskavo o trgu med podjetji. Zanima naju

nekaj osnovnih informacij za okrasitev vaših domov, vrtov. Upava da boste najino anketo izpolnili in nama jo vrnili, ker sva zelo resna bodoča agrarna podjetnika.

1. Spol:

a) Moški b) Ţenski

2. Starost: a) Do 18 let b) Od 18 do 30 let c) Od 30 do 40 d) Od 40 do 60 e) Več kot 60

3. Stopnja izobrazbe:

a) IV. Stopnja b) V. stopnja c) VI. Stopnja d) VII. Stopnja e) Magisterij f) Doktorat

4. Ali vidite v cvetju kakšen smisel svojega ţivljenja?

a) Da b)Ne

5. Koliko denarja bi zapravili za roţe in okrasitev na letni ravni??

a) Do 200 € b)Od 200 do 500 € c) Nad 500 €

6. Ob kakšnem namenu kupujete cvetlice? a) Valentinovo b) Dan ţena c) Novo leto d) Drugo

_________________________________________

7. Kje največkrat kupujete roţe? a) Hipermarketi b) Trţnice c) Cvetličarne d) Drugo

___________________________________

8. Kje največkrat urejate? a) Zunanje zelene površine b) Notranje površine

Page 8: poslovni nacrt

8

VPRAŠALNIK ZA PODJETJA

Ustanavljava podjetje Fikus d. o. o. in delava raziskavo o trgu med podjetji. Zanima naju

nekaj osnovnih informacij za okrasitev vaših poslovnih prostorov. Upava da boste najino anketo izpolnili in nama jo vrnili, ker sva zelo resna bodoča agrarna podjetnika, upava da nisva preveč posegala v vaše poslovne skrivnosti.

1. Kakšen je tip vašega podjetja? a) Trgovsko podjetje b) Samo poslovne stavbe c) Proizvodnjo podjetje d) Hotelirstvo

2. V katero vrsto velikosti spada vaše podjetje?

a) Veliko b) Malo c) srednje

3. Ob kakšnih priloţnostih dekorirate, urejante, krasite in vzdrţujete?

a) Ob konferencah (za okrasitev dvorane) b) Ob rojstnodnevnih in sindikalnih zabavah c) Ob praznikih d) Na sejmih e) Drugo:

______________________________________________________________

4. Kako pogosto kupujete sobne rastline? a) Večkrat letno

I. 2x letno II. 3x letno

III. 4x letno b) Sezonsko c) Samo ob posebnih priloţnostih d) Tedensko

5. Koliko denarja povprečno porabite za okrasitev letno? a) Do 500€ b) Od 500€ do 1500€ c) Od 1500€ do 3000€ d) Od 3000€ do 5000€ e) Več kot 5000€

6. Kateri oddelek je zadolţen za okrasitev?

a) Direktor b) Marketing c) Dekoratorska sluţba d) Gospodinje hotelov

Page 9: poslovni nacrt

9

e) Drugo: _____________________________________________

7. Katere dekoracije so najpogostejše? a) Suho cvetje b) Trajno cvetje (grmičevje...) c) Rezano cvetje d) Umetno cvetje

Page 10: poslovni nacrt

10

5. RAZISKAVA IN ANALIZA TRGA Anketirala sva ljudi iz različnih krajev. Kot zanimivost sva bila pozorna na starost in spol anketirancev, ker sva hotela preveriti, ali bodo naši potencialni kupci predstavniki mlajše ali starejše generacije. Anketirala pa sva tudi nekaj podjetij.

Grafikon 1: glede na razvrstitev podjetja je večina podjetij, ki so rešili anketo srednje

velikosti

Grafikon 2: glede na vrsto podjetja je zelo podobno med različnimi vrstami podjetji

Page 11: poslovni nacrt

11

Grafikon 3: večina podjetji kupuje roţe večkrat letno

Grafikon 4: večina podjetij okrašuje svoje poslovne prostore predvsem ob praznikih

Page 12: poslovni nacrt

12

Grafikon 5: na grafikonu je razvidno da večino podjetij za okrasitev zapravi med

500€ in 1500€

Grafikon 6: podjetja za okrasitev imajo večinoma zaposlene dodatne zaposlene v

dekoratorski sluţbi

Page 13: poslovni nacrt

13

Grafikon 7: iz grafikona je razvidno da najpogostejše dekoracije so rezano cvetje in

trajno cvetje

Grafikon 8: Ugotovila sva, da je bilo pri izpolnjevanju anket prisotnih več moških kot

ţensk.

Page 14: poslovni nacrt

14

Grafikon 9: Na grafikonu je razvidno, da je največ ljudi sodelovalo med 18 in 30

letom.

Grafikon 10: Iz grafikona je razvidno, da je sodelovalo največ ljudi z osnovno šolsko

izobrazbo.

Page 15: poslovni nacrt

15

Grafikon 11: Na grafikonu vidimo, da ljudje v cvetlicah vidijo smisel svojega ţivljenja.

Grafikon 12: Iz grafikona je razvidno, da so ljudje pripravljeni zapraviti za roţe do

200€

Page 16: poslovni nacrt

16

Grafikon 13: Iz grafikona vidimo, da ljudje največkrat kupujejo roţe za Dan ţena.

Grafikon 14: Iz grafikona je razvidno, da ljudje najpogosteje kupujejo roţe v

cvetličarnah

Page 17: poslovni nacrt

17

Grafikon 15: Iz grafikona je razvidno, da ljudje največkrat urejajo zunanje površine z

roţami.

Page 18: poslovni nacrt

18

6. OBLIKOVANJE CEN Ker odpirava novo podjetje Vrtnarstvo Fikus d. o. o., bova morala najti pravo ceno za naše

izdelke in storitve, da bodo kupci kar se da zadovoljni. Če bo katerokoli drugo podjetje cene zvišalo ali znižalo, jih bova prav tako tudi v najini vrtnariji, da nebi prišlo do kakšne prevelike

razlike v cenah med vrtnarijami.

7. PRIHODKI

LETO 2010 LETO 2011 LETO 2012

PRIHODKI-skupaj 26.678,00 €

64.500,00 €

92.000,00 €

Prodaja na domačem trgu 25.000,00 €

63.500,00 €

90.000,00 €

Prodaja na tujem trgu - €

- €

- €

Drugi prihodki poslovanja 1.678,00 €

1.000,00 €

2.000,00 €

8. ODHODKI

ODHODKI-skupaj LETO 2010 LETO 2011 LETO 2012

Uvoz izdelkov 6.000,00 €

1.000,00 €

800,00 €

Oglaševanje 2.198,37 €

2.398,37 €

2.598,37 €

Ostali stroški 3.000,00 €

2.500,00 €

2.000,00 €

Plače zaposlenih 10.683,21 €

43.032,84 €

42.732,84 €

Elektrika 10.009,00 €

10.008,00 €

10.008,00 €

Voda 3.150,00 €

12.600,00 €

12.600,00 €

Internet in telefon 105,00 €

420,00 €

420,00 €

SKUPAJ 35.145,58 €

71.959,21 €

71.159,21 €

Page 19: poslovni nacrt

19

9. BILANCA STANJA (31. 12. 2010)

AKTIVA BILANCA STANJA PASIVA A. DOLGOROČNA SREDSTVA 18.181,24 € A. KAPITAL 20.000,00 € 1. Neopredmetena sredstva in dolgoročne AČR 0,00 € 1. Osnovni kapital 20.000,00 € 2. Opredmetena osnovna sredstva 18.181,24 € 2. Kapitalske rezerve 0,00 €

3. Naloţbene nepremičnine 0,00 € 3. Rezerve iz dobička 4. Dolgoročne finančne naloţbe 0,00 € 4. Poslovni izid 5. Dolgoročne poslovne terjatve 0,00 €

B. REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PČR 0,00 €

6. Odloţene terjatve za davek 0,00 €

C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI

B. KRATKOROČNA SREDSTVA 11.000,00 €

Č. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI 9.181,24 €

1. sredstva za prodajo 6.000,00 € D. KRATKOROČNE PČR 0,00 €

2. Zaloge 0,00 € 3. Kratkoročne finančne naloţbe 0,00 € 4. Kratkoročne poslovne terjatve 0,00 €

5. Denarna sredstva 5.000,00 € C. AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVA 0,00 €

SKUPAJ 29.181,24 € SKUPAJ 29.181,24 €