of 21 /21
INTEGRISANI POSLOVNI PROCESI Tema 1

INTEGRISANI POSLOVNI PROCESI - ef.uns.ac.rs · POSLOVNI PROCESI I PROCESNI PRISTUP » Definisanje pojma poslovni proces Poslovni proces je strukturiran, analitički međufunkcijskiskup

  • Upload
    others

  • View
    25

  • Download
    2

Embed Size (px)

Citation preview

INTEGRISANI POSLOVNI PROCESITema 1

Prof. dr Pere Tumbas

[email protected]

Prof. dr Jovica Đurković

[email protected]

2

1.POSLOVNI PROCESI

3

POSLOVNI PROCESI I PROCESNI PRISTUP

» Poslovni procesi su “srce” organizacije.

» Celokupno poslovanje nekog organizacionog sistema se obavlja kroz poslovne procese.

» Ciljevi organizacionog sistema se ostvaruju kroz poslovne procese: Povećanje prodaje i profita, Smanjenje troškova proizvodnje, Povećanje kvaliteta proizvoda i-ili usluga, ....

4

POSLOVNI PROCESI I PROCESNI PRISTUP

» Definisanje pojma poslovni proces

Poslovni proces je strukturiran, analitički međufunkcijski skup aktivnosti koji zahteva stalno unapređivanje. Aktivnosti imaju jasno utvrđeni početak i završetak, tokom kojih se u više ili manje stalnim intervalima stvara vrednost za potrošače.

Poslovni procesi organizacionim sistemima i strukturamapridaju značenje i oblikuju njihov izgled i operacije.

5

POSLOVNI PROCESI I PROCESNI PRISTUP

» Definisanje pojma poslovni proces

Poslovni procesi oblikuju izgled posla, odgovornosti i potrebne veštine zaposlenih, što određuje njihove kompetencije.

Zahtevi (potrebe) korisnika se ostvaruju kroz poslovne procese.

Korisnici poslovnih procesa čine okruženje sistema:

• Poslovni partneri – kupci, dobavljači, banke, ...

• Državne institucije – poreska uprava, ....

• Vlasnici – akcionari i

• Rukovodioci.

6

POSLOVNI PROCESI I PROCESNI PRISTUP

» Definisanje pojma poslovni proces

Ulazi i izlazi mogu biti proizvodi i-ili informacije.

Aktivnosti (koje vrše transformaciju ulaza u izlaze) se obavljaju od strane zaposlenih ili mašina.

Poslovni procesi se definišu na način da zaposleni bolje razumeju svoje uloge, odgovornosti, međusobnu povezanost tj. zavisnost i način njihovog obavljanja.

7

POSLOVNI PROCESI I PROCESNI PRISTUP

» Procesnu hijerarhiju čine sledeći nivoi:

Poslovni procesi, Podprocesi, Aktivnosti, Zadaci, Koraci.

» Značaj procesne hijerarhije je kod ključnih i složenih poslovnihprocesa.

8

POSLOVNI PROCESI I PROCESNI PRISTUP

» Primarne osobine poslovnih procesa:

Proces ima svrhu, Proces ima vlasnika, Proces ima identifikovan početak i završetak, Proces ima inpute i outpute, Proces je sastavljen od sekvencijalno izvodivih aktivnosti, Uspešnost procesa se lako utvrđuje na osnovu njegovih inputa i

outputa,

9

POSLOVNI PROCESI I PROCESNI PRISTUP

» Primarne osobine poslovnih procesa:

Proces mora posedovati poznate unutrašnje ili spoljnekorisnike, potrošače.,

Proces se naizbežno unapređuje.

» Identifikovane primarne osobine poslovnih procesa nisu dovoljan uslov da oni budu uspešni.

10

POSLOVNI PROCESI I PROCESNI PRISTUP

» Osobine uspešnih poslovnih procesa:

Proces je usmeren na korisnika, potrošača, Izlazi procesa pružaju dodatnu vrednost, Proces ima sposobnog vlasnika, Proces je razumljiv svim učesnicima procesa i u odlučivanje su

uključeni svi njegovi učesnici, Proces poseduje mere efikasnosti i efektivnosti, Proces se neprestano unapređuje.

11

POSLOVNI PROCESI I PROCESNI PRISTUP

» Procesi u praksi su nepregledni, nedokumentovani i neprilagođeni stvarnim potrebama poslovanja.

» Procesi se izvode u različitim funkcionalnim organizacionim delovima, obzirom da se elementi procesne hijerarhije realizuju u različitim poslovnim funkcijama.

» Poseban problem predstavlja povezivanje organizacionih delova odnosno povezivanje poslovnih funkcija u realizaciji procesa.

12

POSLOVNI PROCESI I PROCESNI PRISTUP

» Vrste poslovnih procesa

Operativni procesi – proizvodnja, nabavka, prodaja, marketing, pružanje usluga, ....

Procesi podrške – računovodstvo, održavanje, IT podrška, ...

Upravljački procesi – planiranje, organizovanje, kontrola, ...

13

14

Ciljevi, planovi Indikatori

OPERATIVNI PROCESI

PROCESI PODRŠKE

UPRAVLJAČKI PROCESI

PODRŠKA

INPUTI USLUGA,

PROIZVOD

POSLOVNI PROCESI I PROCESNI PRISTUP

» Kriterijumi klasifikacije i vrste poslovnih procesa

A. Lokacija izvršavanja

Unutar organizacioni procesi – koji se obavljaju u okviru jedne organizacije.

Međuorganizacione koreografije procesa – koje se obavljaju između više organizacija na temelju različitih oblika komunikacija i različitih pravnih oblika.

15

POSLOVNI PROCESI I PROCESNI PRISTUP

» Kriterijumi klasifikacije i vrste poslovnih procesa

B. Stepen automatizacije

Manuelni procesi – koji se obavljaju isključivo manuelno.

Potpuno automatizovani procesi – sa servisno orijentisanim softverom sa komponovanjem servisa u određenom procesu.

C. Stepen ponovljivosti

Procesi koji se retko ponavljaju – zbog visokih troškova i malog obima automatizacije se ne modeluju.

Visoko ponovljivi procesi – bez ljudskog učešća.

16

POSLOVNI PROCESI I PROCESNI PRISTUP

» Kriterijumi klasifikacije i vrste poslovnih procesa

D. Stepen strukturiranosti

Strukturirani procesi –

Polustrukturirani procesi –

Nestrukturirani procesi –

17

POSLOVNI PROCESI I PROCESNI PRISTUP

» Procesni pristup – orijentacija na poslovne procese

» Primarni principi procesnog pristupa

Orijentacija na potrošače Međufunkcijski pristup Timski rad Kontinuirano unapređenje Jasne kompetencije i odgovornosti Organizacioni ciljevi i upravljanje pomoću ciljeva Sistem nagrađivanja Preduzetništvo

18

POSLOVNI PROCESI I PROCESNI PRISTUP

19

20

Hvala na pažnji!

21