of 8 /8
Umetnostna predavanja Marjan Krebelj, mag.ing.arh. Ponudba 2016 Rembrandt van Rijn

Ponudba predavanj 2016

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Ponudba umetnostnih predavanj za leto 2016

Text of Ponudba predavanj 2016

 • Umetnostnapredavanja

  Marjan Krebelj, mag.ing.arh.Ponudba 2016

  Rembrandt van Rijn

 • Od Altamire do abstrakcijeZgodovina likovne umetnosti in fotografije v 6 predavanjih*

  Zgodba o zgodovini umetnosti je zgodba o lovetvu, o lepoti, hrepenenju in utenju neesa

  vejega, vijega, venega... Je pustolovina vredna tisoev ivljenj, smrti in vzdihov, ki niti v

  brk najveje pogube ne pojenjajo, ampak takrat ele zares dobijo smisel in potisk. Vabljeni

  skozi zgodovino upodabljajoe umetnosti!

  1. Splona zgodovina umetnosti2. Naini gledanja

  3. Vrtinci in viharji 19. stoletja

  4. Novo rojstvo

  5. Kje so nae ladje

  6. Apotheosis (in abstrakcija)

  - prelet ez olsko verzijo zgodovino umetnosti,

  - vnovien pregled zgodovine, tokrat iz nekoliko drugane perspektive,

  - svet zabrede v krizo, revolucije se vrstijo, a sredi kaosa se rojeva nova slutnja,

  - rodita se fotografija in sodobna likovna umetnost, a do zrelosti je e dale,

  - kako izgleda umetnika fotografija, ko konno dozori,

  - ter kam potem krene slikarska umetnost?

  * predavanja je mono naroiti tudi loeno oziroma posami

  J. M. William Turner

 • Umetnost nokturnov

  e od pradavnine je no nudila vpraanja, ki jih dan ne zmore zastaviti, in ki so privrela na dan

  tudi skozi slikarstvo, glasbo, literaturo ... Kdo smo in od kje prihajamo? so dileme, na katere

  od prve iskrice zavesti neutrudno iemo odgovore. Kakna je ta zgodovina tega iskanja ter kje

  so njeni fizioloki vzgibi? Kateri umetniki so bili e posebej navdahnjeni z nonim vzdujem?

  Podobe noci

  Rembrandt van Rijn

 • Zagovor abstraktne umetnosti ali zakaj tvoj otrok tega vendarle ne zmore

  Po mnogih generacijah neutrudnega iskanja realistine upodobitve, se koncem 19. stoletija

  slikarjem dokonno odpne in njihova slika korak za korakom odtava do njenega izvora; rte,

  pike, packe... In kljub vsemu, je tudi to umetnost. Kako je mogoe, da lahko te packarije

  zasluijo tako hvalo in kako k njim pristopiti v galerijah moderne umetnosti irom sveta?

  Cicke cacke

  Jackson Pollock

 • Zgodovina papirja, grafike in tiskanih pisav od pradavnine do prihodnosti

  Od prvega odtisa dlani v neki jami pa do dananjih tablinih raunalnikov nas tehnologija

  komunikacije zaznamuje v elji po ohranjanju naih misli, nartov in doivetij. V teh asih teko

  verjamemo s kaknimi napori so bili narejeni prvi koraki in koliko ivljenj je bilo darovanih, da

  lahko danes rke s tako lahkoto prebiramo na papirju ali raunalnikem zaslonu.

  Papir crka tisk

  Wikimedia Commons

 • Golota, akt, seksualnost...

  Golo telo je bilo e od samega zaekta likovnega ustvarjanja ena glavnih tem upodabljanja.

  Seveda ostaja e kako aktualna tudi v dananjem svetu, kjer smo z golimi telesi masovno

  bombardirani v oglaevanju in zabavni industriji. Ni dale do ugotovitve, da so tovrstna likovna

  dela zelo zvest indikator duhovnega stanja drube, od kamene dobe do danes.

  Golota (v) umetnosti

  Jackson Pollock

 • O ustvarjalnosti, nje spodbujanju in neobhodnosti za osvobojeno ivljenje

  Ustvarjalnost je beseda, ki je pogosto na mizi tevilnih stratekih pogovorov v znanosti,

  politiki, olstvu in podjetnitvu. A kljub lepim besedam veinoma ne vemo kaj dosti o tem. Kaj

  sploh je ustvarjalnost in zakaj je tako pomembna za sreno in izpolnjeno ivljenje? Kje na tem

  zemljevidu se znajde olstvo s svojim programom in kje naa pot v odraslosti?

  Ustvarjalnost & osvoboditev

 • Predavanja so zasnovana za najiro mono javnost - od popolnih

  laikov do profesionalcev na obravnavanem podroju. Posebej

  dobrodolo je, kadar imamo na voljo tudi as za debato, kjer se

  izmenjujejo mnenja in pogledi na tematiko. Vsa predavanja so

  zasnovana za dve pedagoki uri (2x 45 min), kjer lahko po elji

  naredimo tudi vmesni odmor.

  Cena predavanja je odvisna od tevila in obsega naroenih

  predavanj (mone so paketne izvedbe), zato pokliite za

  rezervacijo!

  Marjan Krebelj, mag.ing.arh., je univerzitetni pedagog za

  arhitekturo, fotografijo in likovno umetnost. V preteklih letih je

  kot predavatelj delal tudi na Fakulteti za arhitekturo, sedaj pa

  se preivlja kot svobodni ustvarjalec na podroju umetnosti.

  Za svoje delo je prejel e ve mednarodnih nagrad, redno pa

  razstavlja po naih in tujih galerijah.

  Kontakti:[email protected] - www.marjankrebelj.com

  gsm: +386 41 808 801

  O predavanjih

  O predavatelju