of 128 /128
PELAN STRATEGIK SEKOLAH 2014-2016 JABATAN PENDIDIKAN NEGERI KEDAH 1 PELAN PEMBANGUNAN SEKOLAH KEBANGSAAN HAJI ABU BAKAR

Perancangan Strategik 2014-2018 JANGKA PANJANG (Autosaved) (Repaired)

Embed Size (px)

DESCRIPTION

PERANCANGAN

Text of Perancangan Strategik 2014-2018 JANGKA PANJANG (Autosaved) (Repaired)

PELAN STRATEGIK SEKOLAH

SENARAI KANDUNGANMUKA SURAT

PERUTUSAN MENTERI PELAJARAN MALAYSIA

KATA ALU-ALUAN PENGARAH PENDIDIKAN MALAYSIA

KATA ALU-ALUAN GURU BESAR

RINGKASAN EKSEKUTIF

LATAR BELAKANG

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN , VISI & MISI

PIAGAM PELANGGAN

MATLAMAT /KRA/ TERAS/ASPIRASI

MOTO

PIHAK BERKEPENTINGAN

CARTA ORGANISASI

JAWATANKUASA PELAN PEMBANGUNAN

ASPRIRASI SISTEM

ANJAKAN PELAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN MALAYSIA

ASPIRASI 2014-2018

PELAN STRATEGIK SEKOLAH 2014-2018

PELAN STRATEGIK PANITIA/UNIT 2014-2018

PENUTUP

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan Salam 1Malaysia Tahniah dan syabas diucapkan kepada Jabatan Pelajaran Negeri Kedah Darul Aman atas inisiatif untuk menyediakan Perancangan Strategik 2014-2016 Jabatan Pelajaran Negeri Kedah Darul Aman dalam memastikan pencapaian kualiti pendidikan di negeri Kedah berada pada tahap yang terbilang. Sesungguhnya perancangan ini menjadi pelengkap kepada usaha Kementerian Pelajaran Malaysia dalam menyemarakkan semangat dan usaha untuk melonjakkan kecemerlangan pendidikan bagi meletakkan Malaysia dalam arus perdana pendidikan bertaraf dunia. Pendidikan ialah pemangkin kepada pembinaan Negara Bangsa terutama bagi menyemai semangat kenegaraan pada peringkat awal perkembangan murid dan diteruskan pada peringkat pendidikan yang lebih tinggi. Usaha yang gigih dan kerjasama yang erat daripada semua pihak khususnya dalam kalangan warga pendidik amat diperlukan bagi memastikan identiti nasional yang dihasratkan tercapai, iaitu melahirkan murid yang memiliki jati diri yang kukuh, patriotik, berpegang teguh kepada ajaran agama dan nilai moral, hidup sebagai sebuah masyarakat yang penyayang, demokratik, liberal, bertolak ansur, berfikiran dan berbudaya saintifik serta bersatu padu. Saya amat yakin bahawa melalui pelaksanaan secara bersungguh-sungguh dan komitmen yang tinggi daripada semua pihak, segala matlamat yang telah digariskan dalam Perancangan Strategik 2014-2016 ini akan dapat dicapai sepenuhnya. Kejayaan ini pastinya akan dapat membantu merealisasikan hasrat Kementerian Pelajaran Malaysia untuk menjadikan pendidikan di negara ini bertaraf dunia.

Selamat Maju Jaya

Y.A.B. TAN SRI DATO HAJI MUHYIDDIN BIN HAJI MOHD YASSIN MENTERI PELAJARAN MALAYSIA

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan Salam 1Malaysia Terlebih dahulu saya mengucapkan tahniah dan syabas kepada Jabatan Pelajaran Negeri Kedah Darul Aman atas inisiatif untuk menyediakan Perancangan Strategik 2014-2016 Jabatan Pelajaran Negeri Kedah Darul Aman. Penerbitan Perancangan Strategik 2011-2013 ini adalah satu usaha yang terpuji dalam usaha menyokong segala hasrat dan impian Kementerian Pelajaran Malaysia.

Para pendidik diseru supaya meneruskan agenda menggembeling tenaga dan usaha untuk terus mengamalkan budaya kerja cemerlang, bertanggungjawab dan menerapkan semangat mujahadah bagi melakukan yang terbaik demi anak-anak bangsa kita. Para pendidik hendaklah sentiasa bersedia untuk berubah dari satu tahap amalan kerja yang biasa ke suatu tahap yang berprestasi tinggi. Mereka perlu menggalas tugas besar untuk menjayakan transformasi dan pembaharuan pendidikan dengan satu hasrat dan satu tekad bagi meningkatkan kualiti pendidikan negara. Ini adalah satu amanah besar yang terletak di bahu kita semua.

Perancangan ini disediakan sebagai panduan kepada semua pihak dalam usaha mencapai matlamat yang digariskan. Semoga usaha murni ini akan dapat mencapai sasaran yang telah ditetapkan demi kepentingan dan kemajuan pendidikan di negara kita.

Selamat Maju Jaya Y.BHG. DATUK ABDUL GHAFAR MAHMUD KETUA PENGARAH PELAJARAN MALAYSIA

Assalamualaikum W.B.T dan salam satu Malaysia

Perancangan Strategik 2014-2016 merupakan satu usaha gigih dalam menyediakan rangka kerja yang efektif bagi mencapai maltlamat dan visi Sekolah Kebangsaan Haji Abu Bakar. Perancangan ini dibina hasil daripada pandangan, idea dan cadangan daripada semua pihak yang terlibat.

Perancangan Strategik 2014-2016 Sekolah Kebangsaan Haji Abu Bakar telah dihasilkan selaras dengan hasrat dan usaha Kementerian Pendidikan Malaysia untuk menggapai visi dan misi Negara. Perancangan strategik ini merupakan sasaran yang jelas dalam memacu pembangunan dan kemajuan pendidikan di Negeri kedah secara komprehensif. Syabas dan tahniah saya ucapkan kepada semua pihak yang gigih menghasilkan peracangan strategik ini. Sesungguhnya pencapaian bagi matlamat strategik memerlukan gandingan yang utuh daripada semua pihak serta seluruh warga SKHAB.

Sebagai peneraju dalam bidang pendidikan di peringkat antarabangsa. Pelan ini melakarkan visi sistem pendidikan dan murid yang dapat memenuhi keperluan negara pada masa depan dalam mempersiapkan generasi muda untuk menghadapi keperluan abad ke 21.

Perancangan Strategik Sekolah SK Haji Abu Bakar 2014 - 2016 ini menggariskan 11 anjakan strategik dan operasi yang perlu dilaksanakan oleh Kementerian bagi mencapai visi yang dihasratkan. Usaha yang telah dirangka dan akan dilaksanakan untuk mentransformasi sistem pendidikan negara diharap dapat difahami dengan jelas oleh masyarakat keseluruhannya.

Untuk menjayakan teras strategik ini, Perancangan Strategik Sekolah SK Haji Abu Bakar 2014-2016 telah menggariskan strategi- strategi dan pelan-pelan tindakan yang berasaskan kepada fungsi-fungsi sekolah dan yang penting adalah pelan tindakan ini disediakan dalam bentuk Petunjuk Prestasi Utama (KPI) untuk membolehkan tahap pelaksanaannya dapat diukur dengan berkesan dan ditentukan sektor pelaksana untuk memikul tanggungjawab tersebut.

Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi jasmani, emosi, rohani, intelek,dan sosial berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan Negara.

Sekolah Unggul Penjana Generasi Terbilang

Membangun Potensi Individu Melalui Pendidikan Berkualiti

Kami berjanji akan berusaha memastikan perkembangan potensi murid-murid berlaku secara menyeluruh berdasarkan Falsafah Pendidikan Negara yang berteraskan Agama, budaya, bangsa dan kemajuan terkini dengan sentiasa.

A. Murid

1. Memberi pengajaran dan pembelajaran yang berkualiti kepada semua murid secara adil dan saksama.

2. Memastikan semua murid yang berdaftar di sekolah ini mendapat kemudahan belajar yang baik.

3. Memastikan murid mendapat Skim Pinjaman Buku Teks menerima buku sebelum persekolahan bermula.

4. Memastikan murid layak menyertai aktiviti kokurikulum.

5. Memastikan murid sentiasa selamat semasa berada disekolah.

B. Guru

1. Berusaha mempertingkatkan pencapaian kurikulum dan kokurikulum.2. Berusaha melahirkan murid-murid berakhlak mulia.

3. Berusaha mewujudkan keceriaan kelas dan kawasan sekolah.

4. Memastikan murid layak menyertai aktiviti kokurikulum.

5. Memastikan murid sentiasa selamat semasa berada di sekolah.

C. Ibu Bapa / Penjaga

1. Ibu bapa/ penjaga dipanggil berbincang berkaitan kes-kes salahlaku murid.

2. Sebarang maklumat mengenai aktiviti murid akan dibuat melalui siaran yang diberikan kepada anak-anak masing-masing.

3. Tiada ada halangan birokrasi untuk bertemu pentadbir.

GRED SEKOLAHGRED A

NAMA SEKOLAHSK HAJI ABU BAKAR

ALAMATMKM LEPAI 05350 ALOR SETAR

DAERAHKOTA SETAR

KOD SEKOLAHKBA 2033

LOKASILUAR BANDAR

NO TELEFON04-7142830

NO FAKS04-7142830

[email protected]

LAMAN WEBTIADA

DAERAH MGBKOTA SETAR UTARA

NAMA GURU BESARTN HJ NOR AZAM B MAHAMUD

NAMA PK PENTADBIRANEN ADNAN BIN MOHD YASSIN

NAMA PK HEMEN ZAMRI B KASA

NAMA PK KOKURIKULUMPN FADZILAH BT JAAFAR

NAMA PENYELIA PETANGTIADA

JUMLAH GURU33

JUMLAH KAKITANGAN BUKAN GURU8

MOTO SEKOLAHUSAHA TANGGA JAYA

BILNAMA GURU BESARTAHUN BERKHIDMAT

MULAIHINGGA

1EN SHARIFF B ARSHAD19471951

2.EN SHUIB B HASHIM19521961

3.TN HJ HASSAN B HJ.OTHMAN19621977

4.EN KU SAUD B KU HASSAN19781982

5.EN ABUZAR B JAAFAR19831983

6.EN OMAR B HASHIM19841985

7.EN AHMAD B ABD RAHMAN19861994

8.EN OMAR B MANSOR19941995

9.EN OMAR B DON19952000

10.TN HJ ABD RAHMAN B AHMAD20002002

11.HJH HAJAR BT IBRAHIM20022004

12.TN HJ MOHD SAAD B DARUS20042012

13.TN HJ NOR AZAM B MAHAMUD2013SEKARANG

GREDMELAYUCINAINDIALAIN-LAINJUMLAH

LPLPLPLPLP

DG441111

GC41311311

DGA342323

DGA322828

DGA291111

N220101

N170202

N11

N4

N11010

JUMLAH10271027

BILNAMA GURUJPKOPSYENJAWATAN

1.TN HJ NOR AZAM B MAHAMUD37126BMGURU BESAR

2.2.EN ADNAN BIN MOHD YASSIN32728 BMPEN KANAN 1

3.EN ZAMRI B KASA42735BMPEN KANAN HEM

4.PN FADZILAH BT JAAFAR 40949BMPEN KANAN KOKURIKULUM

5.PN NORHAFIZAH BT KAMARUDDIN70027BISU KURIKULUM

6.PN ZULAIHAN BT ZAKARIA72751M3/KHSU HEM

7.PN JAMILAH BT HJ ISMAIL53453M3SU KOKO

8.PN SITI FATIMAH BT HARUN48319BMSU UPSR

9. PN NORHAYATI BT KUSHIMOHUD62307BMSU LINUS

10.PN NOOR AZIAH GHAZALI49049SNSU PBS

11.PN HAYATI NOR BT ALI61406BMSU LDP

12.EN SHAHBUDIN B ALI22213AMGURU DISIPLIN

13.EN AHMAD JASNY ABU BAKAR58341SNGURU DATA

14PN ASMIZA BT MUSA53204MZGURU PUSAT SUMBER

15.PN ZALIDA BT ABIDIN69039SENIGURU BIMBINGAN

16.PN ROHANI BT IBRAHIM42996AGGURU SPBT

17. EN NASRUL HAFIZ B ZAKARIA71183BI/SCGURU AKADEMIK

18.PN SITI NOR BT MOHD YUSOF60670BMGURU AKADEMIK

19.PN WAN YUSLIANA BT W. ZAINUDIN70600M3GURU AKADEMIK

20.PN SITI SYUHAIDA BT ABDULLAH68209SC/AGGURU AKADEMIK

21.PN HAYATI BT HUSSAIN27866BMGURU PEMULIHAN

22.PN HAMISAH BT MD ARIFFIN40798BIGURU AKADEMIK

23.PN HJH FAIZAH BT ABD AZIZ31001BIGURU AKADEMIK

24.PN NORHAYATI BT SHAFIE35363AGGURU AGAMA

25.EN ABD KARIM B YAACOB32189AGGURU AGAMA

26. M MOHD ALI YUSNI MANSOR62898JQAFGURU J-QAF

27.PN SITI AISHAH BT ABDULLAH61900JQAFGURU J-QAF

28.PN SITI ROBIAH BT DAUD61899JQAFGURU J-QAF

29. PN NOR AZLINA BT ABD AZIZ46212SNGURU AKADEMIK

30.PN NUR RAFIDAH BT HJ ISMAIL46013SNGURU AKADEMIK

31.PN ZALINA BT OTHMAN65004PRA GURU PRASEKOLAH

32.PN HASNITA BT SAIBON72201JQAFGURU J-QAF

33.EN MOHD NAZARUDDIN B SIRUPJ/PKGURU AKADEMIK

KELASMELAYUCINAINDIALAIN-LAINJUMLAH BESAR

LPLPLPLP

PRA SEKOLAH101525

1 BESTARI111021

1 HARAPAN10919

2 BESTARI81523

2 HARAPAN12820

3 BESTARI132336

3 HARAPAN13821

4 BESTARI142539

4 HARAPAN19928

5 BESTARI162440

5 HARAPAN131225

6 BESTARI92130

6 HARAPAN15621

JUMLAH163185348

20122013201420152016

JUMLAH CALON6649516567

BM (PEMAHAMAN)93.9 %87.8%96.16%98.46%100%

BM (PENULISAN)93.9 %93.9% 95.08%98.46%100%

MATEMATIK87.9 %91.8%94.1296.92%98%

BAHASA INGGERIS65.2 %67.3%88.2492.30%96%

SAINS86.4 %77.6%92.1696.46%98%

LULUS SEMUA SUBJEK63.6 %65.0374.51%86.15%92%

BIL. CALON MENDAPAT 5A101101520

GPS2.152.23 2.051.981.75

Berdasarkan jadual di atas, pencapaian keputusan UPSR Sekolah Kebangsaan Haji Abu Bakar telah menunjukkan peningkatan yang baik dalam pencapaian kurikulum dari segi kualiti dan kuantiti sejak empat tahun kebelakangan. Pada tahun 2010 merupakan tahun yang cemerlang bagi murid tahun 6 apabila 10 orang murid mendapat keputusan 5A.

Dari segi kuantiti pula, peratus kelulusan keseluruhan telah menunjukkan peningkatan dari tahun 2012 hingga 2013. Pada tahun 2012, pencapaian keseluruhan adalah sebanyak 63.6 % dan telah meningkat kepada 65.03% . Keadaan ini menunjukkan bahawa pencapaian dari segi kuantiti dalam keadaan stabil. Walau bagaimanapun, pencapaian keseluruhan mata pelajaran adalah baik iaitu semua mata pelajaran mencapai peratusan 80% ke atas. Bahasa Inggeris tidak lagi menjadi mata pelajaran kritikal di sekolah ini walaupun tahap penguasaan dalam kalangan murid masih lemah.

Kesimpulannya, walaupun pencapaian kurikulum ini telah meningkat, namun pihak sekolah masih belum berpuas hati kerana masih tidak dapat mencapai target pencapaian 100% lulus semua mata pelajaran.

TAHUNJENIS PENCAPAIANPERINGKATPENCAPAIAN

2012CALON LIMA BINTANG PRA SEKOLAHKOTA SETAR

2013CALON SURAU LIMA BINTANGKOTA SETAR

2012

2013

TAHUNJENIS PENCAPAIANPERINGKATPENCAPAIAN

2013

2013

2013

2013BOLA SEPAK LUAR MUSIM BAWAH 11 TAHUNDAERAH KOTA SETARNAIB JOHAN KUMPULAN

TAHUNJENIS PENCAPAIANPERINGKATPENCAPAIAN

2013PERTANDINGAN TILAWAH AL QURAN PKG LANGGARJOHAN

2013KARNIVAL BAHASA MELAYU(PIDATO)PKG LANGGARNAIB JOHAN

2013

2013

TAHUNJENIS PENCAPAIANPERINGKATPENCAPAIAN

2013KONVENSYEN DOKTOR MUDA(SKETSA)DAERAH KOTA SETARJOHAN

2013

2013

2013

KEMUDAHAN FIZIKALBILANGANKEMUDAHAN FIZIKALBILANGANKEMUDAHAN FIZIKALBILANGAN

BLOK BANGUNAN2BILIK PEMULIHAN (EMA)1BILIK ALAT BANTU MENGAJAR (ABM)1

BILIK DARJAH12PRASEKOLAH1BILIK SELF ACCESS LEARNING (SAL)1

PEJABAT AM1STOR SUKAN1BILIK PPSMI1

BILIK GURU BESAR1DATARAN PERHIMPUNAN1BILIK J-QAF1

BILIK PENOLONG KANAN1TEMPAT LETAK KERETA & BASIKAL BERBUMBUNG2BILIK MUZIK1

BILIK PENOLONG KANAN HEM1KANTIN1BILIK PERSALINAN1

BILIK PENOLONG KANAN KOKU/ PEN KANAN PETANG1PONDOK BACAAN PRASEKOLAH1STOR PEKERJA1

BILIK GURU UTAMA1BILIK WAWASAN1TEMPAT WUDUH LELAKI2

BILIK GERAKAN1TAMAN PERMAINAN PRASEKOLAH1BILIK WUDHUK PEREMPUAN1

DEWAN TERBUKA1BENGKEL KEMAHIRAN HIDUP1BILIK AIR MURID LELAKI2

PERPUSTAAKAN1KEDAI KOPERASI1BILIK AIR MURID PEREMPUAN 2

BILIK TAYANGAN 1BILIK BOSS / SPBT1BILIK AIR GURU LELAKI2

MAKMAL SAINS1BILIK ARKIB1BILIK AIR GURU PEREMPUAN2

MAKMAL KOMPUTER1BILIK PENDIDIKAN SENI1BILIK SAKIT1

BILIK GURU PENYELARAS MAKMAL KOMPUTER1BILIK BIMBINGAN DAN KAUNSELING1

STOR PEJABAT1PADANG PERMAINAN2

Secara amnya, SK Haji Abu Bakar mempunyai kemudahan fizikal yang lengkap, berfungsi dan kondusif. Terdapat 1 blok bangunan empat tingkat, 1 blok bangunan tiga tingkat, bangunan kantin, surau dan bangunan prasekolah. Terdapat 12 buah bilik darjah dan sebuah kelas prasekolah di samping bilik-bilik khas yang membolehkan warga sekolah mendapatkan sumber dan maklumat yang berkaitan.

Ruang pejabat pentadbiran dilengkapi dengan kemudahan telefon, mesin faksimili, computer, mesin riso, internet serta perabot yang boleh menjurus kepada kelancaran dan kecekapan kerja walaupun ruangnya agak terhad. Di sini juga terletaknya bilik untuk para pentadbir sekolah. Kesemua bilik ini dan juga bilik guru turut dilengkapi dengan penghawa dingin.

Pusat Sumber Sekolah yang berada di tingkat empat juga turut mempunyai kemudahan yang kondusif untuk keselesaan seluruh warga sekolah. Ia dilengkapi dengan penghawa dingin, buku-buku cerita dan rujukan serta kemudahan yang lain bagi membantu murid membuat rujukan dan mengulangkaji pelajaran. Selain itu, bangunan ini juga terletaknya bilik tayangan Astro, Bilik BOSS / SPBT dan juga Bilik Alat Bantu Mengajar (ABM).

Selain itu, kelas prasekolah juga turut dilengkapi dengan sebuah tamana permainan kanak-kanak prasekolah dan sebuah pondok bacaan khusus untuk murid melakukan aktiviti di luar bilik darjah.

Sekolah ini juga mempunyai padang yang baru dibina pada tahun 2010. Ia merupakan tempat bagi warga sekolah menjalankan aktiviti Pendidikan Jasmani dan aktiviti kokurikulum. Dengan adanya padang yang baru, masalah menjalankan aktiviti seperti ini dapat diselesaikan.

ahsiah urikulum

arapanMERAH DAN APIMembawa maksud keberanian mengharungi cabaran dengan berusaha bersungguh-sungguh menimba ilmu untuk berjaya dalam hidup

PUTIHMelambangkan ketelusan hati murid dalam usaha mendapatkan ilmu di dunia dan di akhirat

HIJAU DAN BUKUMelambangkan sikap bersatu padu dan saling membantu antara murid mengembling tenaga untuk memenuhkan ilmu di dada demi kemajuan bangsa, agama dan Negara.

KUNING, TOPI DAN SEGULUNG SIJILMelambangkan semangat murid dalam mengejar cita-cita untuk Berjaya sehingga kemenara gading

1947Tahun sekolah ini diasaskan

MERAH DAN APIMembawa maksud keberanian mengharungi cabaran dengan berusaha bersungguh-sungguh menimba ilmu untuk berjaya dalam hidup

PUTIHMelambangkan ketulusan hati murid dalam usaha mendapatkan ilmu di dunia dan di akhirat

HIJAU DAN BUKUMelambangkan sikap bersatu padu dan saling membantu antara murid mengembling tenaga untuk memenuhkan ilmu di dada demi kemajuan bangsa,agama dan Negara.

KUNING,TOPI DAN SEGULUNG SIJILMelambangkan semangat murid dalam mengejar cita-cita untuk berjaya sehingga ke menara gading.

1947Tahun sekolah ini diasaskan

KURIKULUM

BIDANGISUMATLAMATOBJEKTIFPETUNJUK PRESTASI UTAMA (KPI)SASARAN

TOV201420152016

KURIKULUMTahap Pencapaian Akademik masik boleh dipertingkatkanMeningkatkan pencapaian akademik secara berterusanMeningkatkan pencapaian UPTL dari segi kualiti dan kuantitiPeratus lulus semua mata pelajaran UPTL62.75%74.51

Gred Purata Sekolah UPTL2.93

Peratus murid mendapat A dalam semua mata pelajaran1.96

Peratus murid gagal dalam semua mata pelajaran37.25

Meningkatkan UPSR dari segi kualiti dan kuantitiPeratus lulus semua mata pelajaran UPSR

Gred Purata Sekolah dalam UPSR

Peratus murid mendapat A dalam semua mata pelajaran

Peratus murid gagal dalam semua mata pelajaran

Menambah baik keberkesanan P&P guru-guru Jumlah Latihan Pedagogi oleh semua panitia mata pelajaran

Peratus guru yang cemerlang dalam P&P berasaskan pemantauan PKB/SKPM

BIDANGISUMATLAMATOBJEKTIFPETUNJUK PRESTASI UTAMA (KPI)SASARAN

TOV201420152016

HAL EHWAL MURIDSahsiah dan ketrampilan murid belum membanggakanMemantapkan sahsiah dan ketrampilan muridMemantapkan pengurusan diri dan ketrampilan murid Biloangan aktiviti pemantapan pengurusan diri dan ketrampilan murid

Meningkatkan tahap disiplin murid Peratus kes disiplin & salah laku

Peratus kes ponteng sekolah

KEWANGAN

Pengurusan kewangan sekolah belum mantapMemastikan pengurusan kewangan lebih mantapMemastikan semua perbelanjaan mematuhi peraturanBilangan kes ketidak patuhan peraturan kewangan

Laporan Audit Kewangan

PENGURUSAN PEJABATKecekapan pengurusan pejabat perlu dipertingkatkan lagiMeningkatkan kecekapan pengurusan pejabatMemantapkan kualiti perkhidmatan kaunterBilangan aduan pelanggan

Peratus kepuasan staf sekolah

Peratus kepuasan murid sekolah

BIDANGISUMATLAMATOBJEKTIFPETUNJUK PRESTASI UTAMA (KPI)SASARAN

TOV201420152016

PENGURUSAN INFRASTRUKTUR DAN PERSEKITARAN SEKOLAH Pengurusan infrastruktur dan persekitaran masih belum mantapPengurusan infrastruktur dan persekitaran bagi mewujudkan iklim sekolah sihatMeningkatkan pengurusan dan penyelenggaran infrastruktur sekolah Bilangan aktiviti pemantapan pengurusan diri dan ketrampilan murid

Memastikan infrastruktur sekolah selamat digunakan Bilangan kes kemalangan akibat ketidaksempurnaan infrastruktur sekolah

Menaik taraf kemudahan fizikal sekolahBilangan kemudahan fizikal yang dinaiktaraf

PENGURUSAN SUMBER MANUSIA

Prestasi dan integriti dalam kalangan staf sekolah belum mencapai tahap yang dikehendakiMeningkatkan prestasi dan integriti dalam kalangan staf sekolahMemastikan semua perbelanjaan mematuhi peraturanPeratus staf cemerlang berdasarkan LNPT (85% ke atas)

Bilangan guru yang menghasilkan projek inovatif / kreatif

Memantapkan integriti dalam kalangan staf sekolahBilangan kes tatatertib staf sekolah

Bilangan aduan terhadap staf sekolah

BIDANGISUMATLAMATOBJEKTIFPETUNJUK PRESTASI UTAMA (KPI)SASARAN

TOV201420152016

PENGURUSAN PERHUBUNGAN LUARJalinan hubungan dan kerjasama pihak sekolah dengan pihak luar masih boleh ditingkatkan lagiMewujudkan hubungan akrab antara pihak sekolah dengan komuniti setempatMeningkatkan lagi hubungan pihak sekolah dengan ibu bapa pelajarPeratus kehadiran ibu bapa dalam mesyuarat PIBG

Peratus kehadiran ibu bapa / penjaga dalam aktiviti sekolah

Menjalin kerjasama dengan pihak luar untuk pelaksanaan aktiviti sekolah Bilangan aktiviti melibatkan agnesi luar / komuniti setempat

Sumbangan pihak awam kepada sekolah

SETIAP PANITIA MATA PELAJARANPANITIA BAHASA MELAYU

STRATEGI PELAN TINDAKAN STRATEGI 1.1 MENINGKATKAN BILANGAN MURID YANG MENDAPAT A SERTA BILANGAN LULUS TAHAP MINIMUM

BILPELAN TINDAKANT/JAWABTEMPOHKOS/SUMBEROUTPUTPELAN KONTIGENSICATATAN

1.1.1Teknik menjawab soalan peperiksaan UPSRPK1 KPJun-Ogos83 calon x RM5 = RM415 RM100 X 1JU =RM100 PIBG83 orang calon UPSR didedahkan Teknik menjawab Bahasa Melayu K2Pelaksanaan program dilaksanakan secara gabungan beberapa mata pelajaran

1.1.2Kelas Tambahan Berfokus UPSR PK1 KPFeb - OgosMurid memperoleh kemahiran menjawab soalanKelas diadakan mengikut kumpulan potensi murid

1.1.3Program Jutawan KataKPJan-OktMurid Thn 4,5,6 dapat menguasai kosa kataProgram dijalankan melalui aktiviti P&P dan kokurikulum

1.1.4Program Didikku SayangKPJan-OktMurid Thn 4,5,6 meningkatkan kemahiran bina ayatProgram dilaksanakan secara berfokus dan terancang melalui aktiviti P&P

1.1.5Pintar BahasaKPJan-OktMurid Thn 4,5,6 mahir tatabahasaProgram dilaksnakan melalui P&P serta penggunaan sudut / laluan bahasa

STRATEGI 1.2 MENYEDIAKAN BAHAN LATIHAN TERANCANG DAN BERFOKUSBILPELAN TINDAKANT/JAWABTEMPOHKOS/SUMBEROUTPUTPELAN KONTIGENSICATATAN

1.2.1Bahan latihan terancang untuk kecemerlangan mata pelajaran BM K1 (Pemahaman) dan BM K2 (Penulisan) UPSRKPJan-MacRM7 x 83 calon = RM581 PIBGBahan latihan murid mencukupi Memperoleh melalui sumber lain / internet

PELAN OPERASINama ProgramJutawan Kata

MatlamatProgram ini dilaksanakan untuk meningkatkan penguasaan kosa kata dalam kalangan murid-murid

ObjektifMeningkatkan pengetahuan dan kemahiran murid dalam kosa kata

TempohJanuari Oktober

SasaranMurid Tahap 2 ( Tahun 4,5,6)

KosRM100.00

LANGKAHPROSES KERJATANGGUNGJAWABTEMPOHSTATUS / PELAN KONTIGENSI

1. Merancang Kertas ProjekKP & S/U Panitia1 minggu

2. Mesyuarat JawatankuasaKP1 kali

3. Taklimat kepada murid dan promosi programS/U Panita1 kaliPerhimpunan Mingguan atau Perhimpunan Pagi

4. Penyediaan Bahan / Media/ Tempat

-Kad perkataan -Kamus -Laluan Bahasa -Sudut Bahasa MelayuGuru-guru BM1 minggu

5. Pelaksanaan Program - Melalui Perhimpunan Mingguan - Laluan Bahasa -Sudut BM (Bilik Darjah)Guru-guru BMSetiap minggu

6. Penilaian / Post MortemKP dan AJK PanitiaSelepas aktiviti dilaksanakanKelemahan program dinilai & dibaiki dari masa ke semasa

Nama ProgramCelik Membaca Rakan Sebaya

MatlamatProgram ini dilaksanakan untuk memastikan semua murid Tahun satu menguasai kemahiran membaca

ObjektifMeningkatkan kemahiran membaca murid Tahap Satu (Tahun 1,2,3)

TempohJanuari Oktober

SasaranMurid Tahun 1 Tahun 3

KosRM350.00

LANGKAHPROSES KERJATANGGUNGJAWABTEMPOHSTATUS / PELAN KONTIGENSI

1. Merancang Kertas ProjekKP & Guru Tahun 11 1 minggu

2.Mesyuarat JawatankuasaKP1 1 kali

3.Taklimat kepada murid dan promosi programKP1 kaliPerhimpunan Mingguan atau Perhimpunan Pagi

4.Penyediaan Bahan / Media/ Tempat

-Kad perkataan -Buku bacaanGuru-guru BM1 mingguBahan bacaan dibeli

5.Pelaksanaan Program - Bimbingan membaca murid yang gagal melepasi saringan Literasi (Thn 1 & 2) pada awal pagi sebelum loceng pertama berbunyi dan pada waktu rehat Guru-guru BM & Rakan Sebaya Thn 1Awal pagi & Masa RehatBahan bacaan dipamerkan di Sudut Linus (di kantin sekolah)

6.Penilaian / Post MortemKP dan AJK PanitiaSelepas aktiviti dilaksanakanKelemahan program dinilai & dibaiki dari masa ke semasa

Nama ProgramRealisasi Impian A

MatlamatProgram ini dilaksanakan untuk meningkatkan bilangan murid mendapat A dalam BM Pemahaman dan BM Penulisan

ObjektifMeningkatkan kemahiran teknik menjawab Bahasa Melayu Kertas 1 dan 2

TempohJun / Julai

SasaranSemua murid Tahun 6

KosRM515.00

LANGKAHPROSES KERJATANGGUNGJAWABTEMPOHSTATUS / PELAN KONTIGENSI

1.Merancang Kertas ProjekKP & Guru Tahun 62 1 minggu

2.Mesyuarat JawatankuasaKP2 1 kali

3.Taklimat kepada murid PK11 kaliPenyelaras Tahun 6 bersama-sama guru Tahun 6

4.Penyediaan Bahan / Media/ Tempat-Surat jemputan -Tempat - Bayaran penceramah - Makanan / minuman penceramah - Cetakan bahanKP / SU Panita1 hariSediakan senarai Guru Sains berpengalaman (Penceramah / JU) gentian dari sekolah berdekatan

5.Pelaksanaan Program - Ceramah oleh penceramah / JU yang berpengalaman dalam teknik menjawab Guru-guru BM Thn 61 hariProgram dilaksanakan bersama panitia mata pelajaran lain

6.Penilaian / Post MortemKP dan AJK PanitiaSelepas aktiviti dilaksanakanKelemahan program dinilai & dibaiki dari masa ke semasa

PANITIA MATEMATIK

STRATEGI 1.1 MENINGKATKAN PENCAPAIAN LULUS TAHAP MINIMUM MELALUI KOMITMEN PIBGBILPELAN TINDAKANT/JAWABTEMPOHKOS/SUMBEROUTPUTPELAN KONTIGENSICATATAN

1.1.1Budaya menghafal sifir setiap hariGuru bertugas mingguanJan-OktRM50Murid dapat mengaplikasi sifir dalam ujian / peperiksaanDilaksanakan pada perhimpunan pagi dan rehat

1.1.2Kelas Tambahan (Tahun 4,5 & 6) Guru matematikFeb - OktRM600Murid memperoleh kemahiran menjawab soalanKelas dilaksanakan mengikut potensi muridThn 6 -Selasa Thn 4,5 Khamis

1.1.3Bengkel teknik menjawab soalan UPSRPenyelaras Tahun 6JunRM15082 orang murid didedahkan teknik menjawab soalan UPSRDilaksanakan secara gabungan beberapa mata pelajaran

1.1.4Kemaskini HeadcountGuru matematikJan-OktPrestasi murid dapat dipantau

1.1.5Sudut Glosari Matematik di kantinGuru matematikJan-OktRM100Murid dapat menambah dan mengingati fakta matematik

1.1.6Program Peningkatan MatematikFeb-OgosRM250Murid dapat membuat latih tubi bagi meningkatkan kemahiran mengira

1.1.7Mengemas kini bank soalan panitiaGuru matematikJan-OktRM600Bahan latihan murid mencukupiMemperoleh melalui sumber lain atau internet

PELAN OPERASINama ProgramKelas Tambahan (Tahun 4,5 & 6)

MatlamatProgram ini dilaksanakan untuk melahirkan pelajar yang cemerlang pencapaian akademik dan meletakkan A sebagai target bagi setiap mata pelajaran yang diambil dalam peperiksaan

ObjektifMeningkatkan pencapaian 5A dari 12% kepada 22%

TempohJanuari September

SasaranSemua murid Tahun 6

KosRM1000.00

LANGKAHPROSES KERJATANGGUNGJAWABTEMPOHSTATUS / PELAN KONTIGENSI

1.Mesyuarat Jawatankuasa : Ucapan Guru Besar Pembentukan Jawatankuasa Kuasa dan TugasGuru Besar dan GPK Ketua-Ketua Panitia Guru mata pelajaran teras Tahun 63 kaliSekiranya GB tiada GPK akan mempengerusikan mesyuarat

2.Taklimat kepada semua pelajar Tahun 6Guru Besar dan GPK Ketua-Ketua Panitia Guru Tahun 6 1 kali

3.Mempromosikan Program Surat pemberitahuan kepada warisKetua-Ketua Panitia Guru Tahun 6Dua minggu sebelum bermula program

4.Taklimat kepada ibu bapa

Guru Besar dan GPK Guru Tahun 6 1 kali

5.Menghadiri program Guru Tahun 6 2 jam semingguKelas akan dibatalkan pada minggu peperiksaan

6.Pelaksanaan program Guru Tahun 6 dan pelajar tahun 6 2 jam semingguKelemahan program dinilai & dibaiki dari masa ke semasa

7.Penilian / Post MortemGuru mata pelajaran teras Tahun 6Selepas ujian / peperiksaan

Nama ProgramProgram Peningkatan Matematik

MatlamatProgram ini dilaksanakan untuk melahirkan pelajar yang cemerlang dalam pencapaian akademik dan meletakkan A sebagai target bagi setiap mata pelajaran yang diambil dalam peperiksaan

ObjektifMeningkatkan pencapaian prestasi dalam setiap ujian / peperiksaan

TempohJanuari Oktober

SasaranSemua murid

KosRM500.00

LANGKAHPROSES KERJATANGGUNGJAWABTEMPOHSTATUS / PELAN KONTIGENSI

1.Mesyuarat Jawatankuasa : Ucapan Guru Besar Pembentukan Jawatankuasa Kuasa dan TugasGuru Besar dan GPK Ketua Panitia Matematik Guru Matematik3 3 kaliSekiranya GB tiada GPK akan mempengerusikan mesyuarat

2.Taklimat kepada semua pelajarGuru Besar dan GPK Guru Matematik 3 1 kali

3.Mempromosikan Program Surat pemberitahuan kepada warisGuru Matematik Dua minggu sebelum bermula program

4.Taklimat kepada ibu bapa

Guru Besar dan GPK Guru Matematik 1 kali

5.Pelaksanaan program Guru Matematik dan pelajar Tahun 4 dan 5 1 jam semingguKelas akan dibatalkan pada minggu peperiksaan

6.Penilaian / Post MortemKetua ketua panitia Guru Matematik Selepas ujian / peperiksaan Kelemahan program dinilai & dibaiki dari masa ke semasa

PANITIA PENDIDIKAN ISLAM BILPELAN TINDAKANT/JAWABTEMPOHKOS/SUMBEROUTPUTPELAN KONTIGENSICATATAN

1Karnival Pendidikan Islam Peringkat Sekolah Ketua Panitia / GPIJan-Apr15 org x RM8 = RM120Dapat mencungkil bakat pelajar dalam bacaan quran, hafazan surah Mengadakan ujian / kuiz / pertandingan Tilawah Al quran peringkat dalaman

2Penilaian perkara Asas Fardhu Ain (PAFA) Guru-guru Pend. IslamFeb , Apr & Jul Mei & OktTiada Murid memperoleh kemahiran asas Fardhu Ain mengikut unit kemahiran masing-masing Melaksanakan ujian penilaian / amali solat dari semasa ke semasa

3Celik Bahasa Arab Semua guru Bahasa ArabApr SeptTiadaMurid dapat kemahiran asas berkomunikasi dalam Bahasa Arab dengan baik Mengadakan kelab / Kem Bahasa Arab Latih tubi menyebut dalam Bahasa Arab

4Kem Bestari Solat Tahap 1 Kem Bestari Solat Tahap 2Semua Guru GPIFeb , Apr & Jul Jan, Mac,Jun 177 org x RM6 = RM1062 193 org x RM6 = RM1158Dapat melakukan solat berjemaah atau bersendirian dengan baik Membimbing murid menguasai asas-asas fardhu ain dengan betul

5Majlis Bacaan Yassin tahun 6Guru-guru tahun 6Spnjg TahunTiada Murid-murid lebih berkeyakinan dan dapat meningkatkan potensi diri dalam mengahadapi UPSRSebagai satu usaha dan langkah persediaan menghadapi UPSR

PELAN OPERASINama ProgramKEM BESTARI SOLAT

MatlamatProgram ini dilaksanakan sebagai usaha melatih murid dalam pengetahuan asas fardhu ain seperti perlakuan dan bacaan dalam solat sama ada berjemaah atau bersendirian

ObjektifMurid dapat melakukan solat secara berjemaah atau bersendirian dengan betul

TempohJanuari September

SasaranSemua murid Tahap 1 dan Tahap 2

KosRM2220.00

LANGKAHPROSES KERJATANGGUNGJAWABTEMPOHSTATUS / PELAN KONTIGENSI

1.Mesyuarat Jawatankuasa : Pembentukan Jawatankuasa Kuasa dan TugasGuru Besar / GPK Ketua-Ketua Panitia / Guru terlibat AJK Panitia Agama Islam 4 kali setahun

2.Taklimat kepada semua pelajar terlibat PK / Ketua panitia & AJK 1 kali

3.Mempromosikan Program (iklan, Surat pemberitahuan kepada waris)Ketua Panitia / AJK / guru terlibat 1 minggu

4.Menghadiri program Semua guru Pendidikan Islam / guru terlibat 3 jam setiap kali kem

5.Pelaksanaan program : Taklimat, tayangan CD, demonstrasi perlakuan dan bacaan dalam solat, bengkel, permainan dan pertandingan kuizPelajar, semua guru Pendidikan Islam / guru terlibat 3 jam setiap kali kem

6.Penilian / Post MortemKetua & AJK Panitia Agama Islam / guru terlibat Selepas aktiviti dijalankan

Nama ProgramPENILAIAN ASAS FARDU AIN (PAFA)

Matlamat dan objektifProgram ini dilaksanakan sebagai usaha memantapkan pengetahuan asas fardu ain murid mengikut unit kemahiran tahun masing-masing

TempohJanuari Oktober

SasaranSemua murid Tahap 1 dan Tahap 2

KosTiada

LANGKAHPROSES KERJATANGGUNGJAWABTEMPOHSTATUS / PELAN KONTIGENSI

1.Mesyuarat AJK Panitia Agama Islam AJK Panitia Agama Islam Setiap bulan sepanjang tahun

2.Taklimat kepada semua pelajar mengikut kelas Ketua panitia & guru mata pelajaran 1 kali

3.Pelaksanaan program : penerangan guru tentang perlakuan dan bacaan dalam solat, bengkel,amali wuduk dan solat, kuizPelajar,semua guru Pendidikan Islam / guru terlibat 3 jam setiap kali kem

4..Penilian / Post MortemKetua & AJK Panitia Agama Islam / guru terlibat Selepas aktiviti dijalankan

BULANAKTIVITIOBJEKTIFTINDAKAN

JANUARI

FEBRUARI1. Mesyuarat AJK Panitia Agama Kali 1

2. Mengemaskini Sukatan Pelajaran , Rancangan Tahunan, Mingguan dan Harian & Kontrak Pengajaran

3. Membuat pesanan peralatan panitia

4. Menyemak stok panitia

5. Kelas Tasmik Al-quran Tahun 1-5

6. Kem Bestari Solat (KBS) Tahun 1Menyemak dan menyelaras Rancangan Tahunan & Sukatan Pelajaran, Kontrak Pengajaran, mengemaskini Fail Panitia.

Mengemaskini stok / bahan ABM yang terkini

Membimbing murid membaca Al-quran / Iqra dengan betul dan lancar

Membimbing murid menguasai asas-asas fardu ain dengan betulSemua guru Pendidikan Islam / j-Qaf (GPI)

Murid-murid terlibat

MACAPRIL

MEI1. Mesyuarat AJK Kali ke-22. Kem Bestari Solat (KBS) Tahun 2 & 3

3. Keceriaan Bilil j-Qaf & surau

4. Celik bahasa Arab

5. Program Anakku Sayang (murid pemulihan)

6. Bestari Jawi

7. Karnival Pendidikan Islam

8. Ujian bulanan & peperiksaan penggal (mengikut takwim)Memantapkan perjalanan aktiviti panitia yang telah dirancangMembimbing murid menguasai asas-asas fardu ain dengan betul

Mendedahkan murid kepada Bahaasa Arab dan cuba memahaminya

Membantu & membimbing murid yang tercicir dalam Al-quran & jawi

Membolehkan murid mengeja dan membaca jawi dengan betul dan lancar

Mencungkil bakat murid dalam pengetahuan Agama Islam

Mengetahui prestasi murid dari masa ke semasa dan membuat analisa Semua GPIMurid-murid terlibat

BULANAKTIVITIOBJEKTIFTINDAKAN

JUN

JULAI

OGOS1. Mesyuarat AJK kali ke 3

2. Laporan J-Qaf 6 bulan pertama

3. Kem Bestari Solat Tahun 4 & 5

4. Bengkel imam & Bilal

5. Kem Literasi Al-Quran

6. Ihya RamadhanMembincang, mengenal pasti kekuatan dan kelemahan yang terdapat dalam setiap aktiviti panitia yang telah dilaksankan

Mengetahui dan menganalisa prestasi murid dalam bidang Jawi, Al-Quran, B. Arab & Fardu Ain (J-Qaf) daru Jan-Jun

Memberi pendedahan kepada murid tentang cara-cara solat berjemaah dengan betul

Mengatasi masalah murid masih tercicir dalam bacaan Iqra 1-3

Murid dapat mengetahui asas-asas fardu ain seterusnya dapat menghayati dan mengamalkan dalam kehidupan seharian.Semua GPI

Murid-murid terlibat

Murid-murid yang tercicir dalam Iqra 1-3 sahaja

Semua murid SKHAB

SEPTEMBER

OKTOBER

NOVEMBER 1. Mesyuarat AJK kali ke-4

2. Majlis Khatam Al-Quran peringkat sekolah

3. Majlis Bacaan Yassin Tahun 6

4. Laporan J-Qaf 6 bulan kedua

5. Laporan Kem Literasi Al-Quran

6. Keceriaan bilik J-Qaf & surau

7. Sambutan bulan-bulan kebesaran islam

Sambutan Maal Hijrah

Maulidur Rasul

Israk MikrajMembincang mengenai perancangan aktiviti Panitia Agama / J-Qaf & Bahasa Arab bagi tahun 2011 Murid dapat mengkhatamkan bacaan Al-Quran mereka yang dijalankan sepanjang bulan Ramadhan

Salah satu persediaan dan usaha memohon kejayaan dalam UPSR

Mengetahui dan menganalisa pencapaian murid dalam bidang Jawi, Al-Quran, B.Arab & Fardu Ain (J-Qaf)dari Jun-Okt

Mengetahui pencapaian murid dalam Bacaan Iqra

Membersih dan menceriakan bilik J-Qaf dan surau

Murid-murid dapat mengetahui,memahami dan menghayati pengajaran yang terdapat dalam sirah-sirah Nabi Muhammad s.a.w seterusnya dapat mengamalkannya dalam kehidupan seharianSemua GPI

Murid-murid terlibat

Semua guru dan murid SKHAB

PERANCANGAN TAKTIKAL 2014-2018FOKUS KECEMERLANGAN KURIKULUMBILFOKUS STRATEGI (SKOP/BIDANG)KUMPULAN SASARANSTRATEGI PELAKSANAANPELAKSANAANTEMPOH PELAKSANAAN CATATAN

1.Pengurusan panitiaGuru-guru Pendidikan Islam1. 1. Menyediakan sukatan pelajaran 2. Menghabiskan sukatan pelajaran 3. Kemaskini buku rekod mengajar 4. Ujian bulanan, peperiksaan pertengahan & akhir tahun 5. Mesyuarat Panitia 6.mengemaskini Fail Panitia Ketua panitiaGuru-guru Pendidikan Islam

JanuariJanuari-Okt

Akhir Jan. & setiap minggu mengikut takwim

Jan, Mac, Julai, Okt

Sepanjang Tahun

2.Program Pelajar1. Kem Bestari Solat

2. Kem Literasi Al-Quran

3. Kelas pemulihan

4. Kelas Tasmik Al-Quran Murid-murid thn 1-5 (program j-Qaf)Murid-murid yang masih tercicir dalam bacaan Iqra 1-3

Murid-murid lemah / galus & sederhana dalm ujian / peperiksaan pertengahan tahun1. Teori dan amali solat 2. Tunjuk cara solat bersendirian dan berjemaah 3.membimbing murid perkara asas fardu ain 4. Melaksanakan penilaian dari semasa ke semasa (buku PAFA)

1. Mengadakan latih tubi bacaan Iqramengikut modul yang ditetapkan

1.Mengadakan kelas pemulihan 2. Membuat latih tubi 3.mengenal pasti kelemahan pelajar

1. mengadakan kelas tasmik Al-Quran di luar waktu persekolahan 2. Membimbing murid membaca Al-Quran dengan betul dan lancar

Mengadakan latihan dari semasa ke semasa untuk melahirkan murid-murid yang berbakatGuru-guru Pendidikan Islam

Guru-guru

5. Karnival Pendidikan Islamdalam hafazan Al-Quran, tilawah Al-Quran, bercerita kisah Al-Quran, kompang solawat, nasyid & kuiz Agama IslamPendidikan IslamJan-Okt

3.Program Khas

1. Bulan Penghayatan Islam

2. Majlis Khatam Al-QuranGuru-guru, murid & warga sekolah

Murid-muruid tahun 6 yang Berjaya mengkhatam Al-Quran1.Mengadakan program-program spt ceramah Maulidur Rasul, Maal Hijrah, Israk & Mikraj 2.Kuiz keagaamn

1. Mengadakan Program Tadarus Al-Quran sepanjang RamadhanPanitia / JK pelaksana programOgos-Sept

PANITIA BAHASA INGGERIS STRATEGI 1.1 : MENINGKATKAN PENCAPAIAN LULUS TAHAP MINIMUM MELALUI KOMITMEN PANITIA BAHASA INGGERIS

BILPELAN TINDAKANT/JAWABTEMPOHKOS/SUMBEROUTPUTPELAN KONTIGENSICATATAN

1Teknik menjawab soalan UPSR PK1 / Guru BIFeb-SeptSEKOLAH / PIBG82 orang calon didedahkan teknik menjawab soalan Pelaksanaan program dilaksanakan sevara gabungan subjek UPSR

2Kelas tambahan selepas sekolah PK1 / Guru BIFeb OgosPeruntukkan panitia 82 orang calon didedahkan teknik menjawab soalanKelas dilaksanakan mengikut kumpulan potensi murid

3Kelas bimbingan berfokus PK1 / Guru BIFeb OgosSEKOLAH / PIBG82 orang calon didedahkan teknik menjawab soalan Kelas dilaksanakan mengikut kumpulan potensi murid disebelah malam

4Program Didikku Sayang (MENTOR/MENTEE) PK1 / Guru BIFeb OgosSEKOLAH / PIBG82 orang calon didedahkan teknik menjawab soalan Kelas dilaksanakan mengikut kumpulan potensi murid

5.Program Pemulihan Bahasa InggerisPK1 / Guru BIMac-NovPANITIAMurid-murid lemah dapat menguasai kemahiran asas Bahasa Inggeris Dilaksanakan dalam kelas dan selepas masa persekolahan

6.Program Reaching The StarPK1 / Guru BIJan-NovPANITIA/SEKOLAH/ PIBGMurid-murid dapat menambah vocabulary dan dapat membina ayat-ayat mudahDilaksanakan masa perhimpunan harian dan selepas rehat

7.Program SIR

(SPELL IT RIGHT)PK1 / Guru BIJan-NovPANITIA/SEKOLAHMurid-murid dapat eja dengan betulDilaksanakan masa perhimpunan harian dan selepas rehat

8.Program EYE

(ENJOY YOUR ENGLISH)PK1 / Guru BIFeb-NovPANITIA/SEKOLAHMurid-murid dapat membaca educator dan melaksanakan aktiviti BIDilaksanakan dalam kelas

STRATEGI 1.2 : MENINGKATKAN KUALITI PENCAPAIAN UPSR BERASASKAN KEPAKARAN GURU BERPENGALAMAN DAN GURU CEMERLANG

BILPELAN TINDAKANT/JAWABTEMPOHKOS/SUMBEROUTPUTPELAN KONTIGENSICATATAN

1Program mentor-mentee murid cemerlang/bimbingan rakan sebaya PK1 / Guru BIJun-OgosSEKOLAH / PIBGMurid-murid menjawab koleksi soalan format UPSR Memperoleh soalan dari internet dan koleksi bank soalan mengikut potensi murid

2Program Belajar Kendiri PK1 / Guru BIJulai-OgosSEKOLAH / PIBGMurid belajar sendiri dan saling membantu Pemilihan kumpulan rakan sebaya sebagai tutor

STRATEGI 1.3 : MENYEDIAKAN BAHAN LATIHAN TERANCANG DAN BERFOKUS BERASASKAN HC DAN PM

BILPELAN TINDAKANT/JAWABTEMPOHKOS/SUMBEROUTPUTPELAN KONTIGENSICATATAN

1Bahan latihan terancang untuk kecemerlangan UPSR KP/JK BIMac-OgosPANITIA/SEKOLAH Bahan latihan murid mencukupi Memperolehi bahan dari sumber lain atau internet

2Bahan latihan GOLD untuk murid berpotensi tinggi KP/JK BIMei-OgosPANITIA/SEKOLAH Bahan latihan murid mencukupi Memperolehi bahan dari sumber lain atau internet

STRATEGI 1.4 : MEMANTAPKAN P&P MELALUI PERKONGSIAN PENGALAMAN DAN KEPAKARAN SESAMA GURUBILPELAN TINDAKANT/JAWABTEMPOHKOS/SUMBEROUTPUTPELAN KONTIGENSICATATAN

1Kursus pemantapan P&P PK1/KPJan-MacSEKOLAH / PIBG P&P guru lebih berkesan

2Team Teaching (BUDDY SYSTEM) PK1/KPJan-MeiSEKOLAH / PIBG P&P guru lebih berkesan

3.Lesson StudyPK1/KPJan-OctSEKOLAH / PIBG P&P guru lebih berkesan

PELAN OPERASINama ProgramREACHING THE STAR

MatlamatProgram ini dilaksanakan untuk melahirkan pelajar yang cemerlang pencapaian akademiknya dan meletakkan A sebagai target UPSR

ObjektifMeningkatkan pencapaian A dari 13% kepada 24%

TempohJanuari Ogos

SasaranSemua murid tahap dua terutama tahun enam

KosRM1000

LANGKAHPROSES KERJATANGGUNGJAWABTEMPOHSTATUS / PELAN KONTIGENSI

1.Mesyuarat Jawatankuasa : Ucapan Guru Besar Pembentukan Jawatankuasa Kuasa dan TugasGuru Besar / GPK Ketua-Ketua Panitia / Guru BI 3 kali Sekiranya Guru Besar tiada, PK akan mempengerusikan mesyuarat

2.Taklimat kepada semua pelajar tahun 6 GB dan GPK/KP/Guru BI 2 kali

3.Mempromosikan program program BIKetua Panitia / Guru Mata Pelajaran BI 2 minggu

4.Taklimat kepada ibu bapa GB dan GPK / Pelajar Tahun 6 JK PIBG/KP/Guru Thn 6 1 kali

5.Menghadiri program Pelajar Thn 6 , Guru BI 90 minit setiap minggu

6.Pelaksanaan program : Ceramah motivasi / bengkel BI/ Kem Bina Kendiri / Pameran sudut pelajar cemerlang / Anugerah Peningkatan GB, PK, Guru BI 1 jam seminggu

7.Penilaian / Post MortemKetua-ketua Panitia / Guru BISelepas aktiviti dijalankan

PANITIA SAINS STRATEGI 1.1 : MENINGKATKAN BILANGAN MURID YANG MENDAPAT A SERTA BILANGAN LULUS TAHAP MINIMUM

BILPELAN TINDAKANT/JAWABTEMPOHKOS/SUMBEROUTPUTPELAN KONTIGENSICATATAN

1.1.1Klinik dan Teknik menjawab soalan sains peperiksaan UPSR PK1 / Ketua PanitiaJun-Ogos83 calon x RM 4 = RM332.00 RM 100 x 1 penceramah = RM100 PIBG82 orang calon didedahkan teknik Teknik Sains Pelaksanaan program dilaksanakan secara gabungan beberapa mata pelajaran

1.1.2Kelas tambahan Berfokus UPSR PK1 / Ketua PanitiaFeb OgosMurid memperoleh kemahiran menjawab soalan Berfokuskan UPSRKelas dilaksanakan mengikut kumpulan potensi murid

1.1.3Program Ceria Pagi Ketua Panitia Guru Sains Jan-OktMurid Tahun 6 dapat menguasai Kemahiran Asas Sains Program dijalankan pada waktu pagi sebelum loceng pertama berbunyi

1.1.4Program Pintar Sains Guru Sains KPJan-OktMurid Tahun 1-6 dapat meningkatkan pengetahuan fakta Sains Program dilaksanakan secara berfokus dan terancang melalui aktiviti Kokurikulum

1.1.5.Mahir KPSGuru Sains Jan-OktMuris tahun 4,5,6 mahir Kemahiran Proses Sains Program dilaksanakan melalui P&P di dalam bilik Sains penggunaan sudut / Taman Sains

STRATEGI 1.2 : MENYEDIAKAN BAHAN LATIHAN TERANCANG DAN BERFOKUS

BILPELAN TINDAKANT/JAWABTEMPOHKOS/SUMBEROUTPUTPELAN KONTIGENSICATATAN

1.2.1Bahan latihan terancang untuk kecemerlangan mata pelajaran Sains dan meningkatkan Kemahiran Proses Sains KPJan-MacRM 7 x 83 = RM581 PIBGBahan latihan murid mencukupi dan buku latihan Memperoleh melalui sumber lain / internet

PELAN OPERASINama ProgramProgram Pintar Sains

MatlamatProgram ini dilaksanakan untuk meningkatkan penguasaan fakta Sains dan Kemahiran Proses Sains

ObjektifMeningkatkan pengetahuan dan kemahiran murid dalam fakta Sains dan KPS

TempohJanuari Oktober

SasaranMurid Tahap 1 dan 2

Kos-

LANGKAHPROSES KERJATANGGUNGJAWABTEMPOHSTATUS / PELAN KONTIGENSI

1.Merancang Kertas ProjekKP & S/U Panitia1 minggu

2.Mesyuarat JawatankuasaKetua Panitia1 kali

3.Taklimat kepada murid dan promosi programS/U Panita1 kaliPerhimpunan Mingguan atau Perhimpunan Pagi

4.Penyediaan Bahan / Media/ Tempat

-CD Sains -Kamus -Laluan Taman Sains -Sudut Sains - Bilik ICTGuru-guru Sains 1 minggu

5.Pelaksanaan Program - Melalui Perhimpunan Pagi - Laluan Sains -Sudut Sains -Tayangan Cd berkaitan SainsGuru-guru Mata Pelajaran Sains Setiap minggu

6.Penilaian / Post MortemKP dan AJK PanitiaSelepas aktiviti dilaksanakanKelemahan program dinilai & dibaiki dari masa ke semasa

Nama ProgramKlinik dan Teknik menjawab soalan Sains peperiksaan UPSR

MatlamatProgram ini dilaksanakan untuk meningkatkan bilangan murid mendapat A bagi mata pelajaran Sains

ObjektifMeningkatkan kemahiran teknik menjawab soalan Sains

TempohJun / Julai

SasaranSemua murid Tahun 6

KosRM432.00

LANGKAHPROSES KERJATANGGUNGJAWABTEMPOHSTATUS / PELAN KONTIGENSI

1.Merancang Kertas ProjekKP & Guru Sains Tahun 61 minggu

2.Mesyuarat JawatankuasaKP1 kaliMesyuarat JK Peningkatan Tahun Enam bersama PK1 dan KP mata pelajaran lain

3.Taklimat kepada murid PK11 kaliPenyelaras Tahun 6 bersama-sama guru Tahun 6

4.Penyediaan Bahan / Media/ Tempat

-Surat Jemputan Penceramah -Tempat -Bayaran Penceramah -Makanan / minuman penceramah - Cetakan bahan KP / SU Panitia 1 hari Sediakan senarai Guru Sains berpengalaman (Penceramah / JU) gentian dari sekolah berdekatan

5.Pelaksanaan Program - Ceramah oleh penceramah / JU yang berpengalaman dalam teknik menjawab Guru Sains Tahun 6 1 hari Program ini dilaksanakan bersama panitia mata pelajaran lain

6.Penilaian / Post MortemKP dan Guru Tahun 6 Selepas aktiviti dilaksanakanKelemahan program dinilai & dibaiki dari masa ke semasa

Nama ProgramCelik membaca

MatlamatProgram ini dilaksanakan untuk meningkatkan penguasaan kosa kata dalam kalangan murid

ObjektifMeningkatkan pengetahuan dan kemahiran murid dalam kosa kata

TempohJanuari Oktober

SasaranMurid Tahap 2 ( Thn 4,5,6)

Kos-

LANGKAHPROSES KERJATANGGUNGJAWABTEMPOHSTATUS / PELAN KONTIGENSI

1.Merancang Kertas ProjekKP & S/U Panitia1 minggu

2.Mesyuarat JawatankuasaKP1 kali

3.Taklimat kepada murid dan promosi programS/U Panita1 kaliPerhimpunan Mingguan atau Perhimpunan Pagi

4.Penyediaan Bahan / Media/ Tempat

-Kad Perkataan -Kamus -Laluan Bahasa -Sudut Bahasa Melayu Guru-guru BM1 minggu

5.Pelaksanaan Program - Melalui Perhimpunan Pagi - Laluan Bahasa -Sudut Bahasa Melayu (Bilik Darjah) Guru-guru BM Setiap minggu

6.Penilaian / Post MortemKP dan AJK PanitiaSelepas aktiviti dilaksanakanKelemahan program dinilai & dibaiki dari masa ke semasa

2.3.2 PELAN OPERASI KO-KURIKULUMDALAMANStrengths

S2 Program yang dijalankan mendapat sokongan yang padu dari pihak pentabir

S1. Persekitaran kerja yang kondusif

S7. 30% jurulatih yang bertauliah dan guru yang berpengalaman

S4. 40% murid telah mempunyai keyakinan diri untuk mencapai kejayaan

S5. 60% murid berminat menyertai program kokurikulum

S6. Murid berbakat dalam pelbagai bidang kokurikulum

S7. Mempunyai kemudahan asas

Weakness

W4. Pemilihan aktiviti yang tidak berfokus kepada kebitaraan.

W5. Jawatankuasa kokurikulum yang tidak dapat digerakkan sepenuhnya dalam meningkatkan prestasi unit-unit kokurikulum

W8. Guru yang kurang motivasi atau yang kurang berminat dengan aktiviti kokurikulum DALAMAN

LUARAN

Opportunities

O2. Hubungan naik sekolah dengan PPD, Agensi Kerajaan NGO dan sekolah yang lain.

O6. Bantuan dari PIBG bagi mempertingkatkan keprihatinan masyarakat terhadap sekolah menolong meringakan bebanan.

O10. Berkeupayaan untuk penambahbaikan sistem pengurusan organisasiThreats

T1. Sikap ibu bapa yang tidak memberikan kerjasama kepada program sekolah tertentu.

T3. Adunan dari luar selalunya menggambarkan sesuatu yang negative.

T6. Sikap ibu bapa yang tidak memberikan kerjasama kepada program sekolah tertentu. LUARAN

BIDANG / FUNGSIISU-ISU STRATEGIKMATLAMAT STRATEGIKOBJEKTIFKPISTRATEGI (INITIATIVES)

TOV201420152016

1. Pengurusan Kokurikulum dan SukanPelaksanaan program Kokurikulum yang kurang mantap Memantapkan pelaksanaan kokurikulum untuk menjana pembangunan modal insan 1.Menambah bilangan kursus pengurusan kokurikulum

2.Mengadakan mesyuarat perancangan secara berkala.

3.Menghantar guru-guru ke kursus kejurulatihan dan kepegawaianBilangan jurulatih / pegawai23510ST1. Memberi peluang kepada guru untuk meningkatkan kemahiran kejurulatihan dan kepegawaian

Meningkatkan bilangan jurulatih dan pegawai bertauliah dalam bidang sukan, kelab dan persatuan ST2. Membudayakan sukan di sekolah

2. Pencapaian koko1.Kualiti pencapaian koko sederhana1.Meningkatkan mutu sukan dan permainan

2.meningkatkan persatuan dan unit uniform1.Murid mewakili daerah,negeri dan kebangsaan

2. Johan/naib johan dalam sukan dan permainan

3.Menambahkan penglibatan murid secara aktif dalam aktiviti kokurikulumJohan /

N.JohanZonDaerahNegeriNegeri

2.Penglibatan tidak menyeluruhPenyertaan 100%60%60%65%70%

PELAN TINDAKANBILPROGRAM/PROJEKTANGGUNGJAWABTEMPOH/HARIKOS/SUMBEROUTPUTKPIPELAN KONTIGENSI

1.Latihan pusat setiap permainanSekolah /GPK KOKO PIBGBulan Feb-NovKewangan sekolah, PIBGMemenangi pertandingan peringkat zon/daerah/negeriJohan zon/daerah

2.Perkhemahan bersepaduGPK KO Su Kokurikulum JK Penyelaras Unit Beruniform3 hari 2 malamKewangan sekolah PIBG Sumbangan Pihak Luar Program yang dihasilkan akan mencapai hasil yang berkualitiBilangan penyertaan bertambah

3. Klinik Sukan dan PermainanGPK Ko/ Su Sukan / Jurulatih2 hariKewangan sekolah, sumbangan luarProgram yang dihasilkan akan mencapai hasil yang berkualitiBilangan Jurulatih sekolah bertambah

4.Hari Kokurikulum SekolahGPK Ko, SU Kokurikulum, JK Penyelaras1 hariKewangan sekolah, PIBG, Sumbangan LuarMencungkil bakatPemilihan wakil sekolah

PELAN OPERASI (KOKURIKULUM)STRATEGIMemberi peluang kepada murid menyertai aktiviti kokurikulum di peringkat sekolah, daerahJadual 2

OBJEKTIFMeningkatkan kejayaan pencapaian pertandingan kokurikulum Daerah

LANGKAHPROSES KERJAT/JAWABTEMPOHSTATUS

1Merancang Kertas PorjekGPK Ko

Penyelaras Permainan1 MingguJ/Kuasa Pengurusan Kokurikulum

2Mesyuarat 1

2.1 Ucapan Pengerusi

2.2 Bentang Kertas Kerja

2.2.1 Menetapkan tarikh/masa/tempat

2.2.2 Objektif/matlamat

2.2.3 Lantikan jawatankuasa

2.2,4 Kumpulan sasaran

2.2.5 Sumber tenaga

2.2.6 Sumber kewangan

2.2.7 Peralatan

2.2.8 Hal hal lainGPK Ko1 hari

3Surat menyurat3.3 Jemputan PPDGPK Ko / Setiausaha Program3 hari

4.Persediaan tempat

4.1 Gelanggang

4.2 Padang

4.3 Makan / minumJawatan kuasa

1. Persediaan tempat

2. Jamuan3 Hari

5.PeralatanGuru Permainan3 hari

6.Jadual aktiviti programGuru Permainan3 hari

7.Taklimat peserta / pemainGPK Ko

Penyelaras permainan3 hari

8.PelaksanaanAJK1 minggu

9.PemantauanGB, GPK, SU, Ko, SU Sukan1 minggu

10.PenilaianSetiausaha Sukan

Jurulatih1 hari

11.Post MortemGPK Ko, AJK

PELAN OPERASI : UNIT BERUNIFORM

NAMA PROJEK : PERKHEMAHAN BERSEPADU

LANGKAHPROSES KERJAT/JAWABTEMPOHSTATUS

1Merancang Kertas PorjekGPK Ko

Penyelaras Badan Beruniform1 MingguJ/Kuasa Pengurusan Kokurikulum

2Mesyuarat 1

2.1 Ucapan Pengerusi

2.2 Bentang Kertas Kerja

2.2.1 Menetapkan tarikh/masa/tempat

2.2.2 Objektif/matlamat

2.2.3 Lantikan jawatankuasa

2.2,4 Kumpulan sasaran

2.2.5 Sumber tenaga

2.2.6 Sumber kewangan

2.2.7 Peralatan

2.2.8 Hal hal lainGPK Ko1 hari

3Surat menyurat

3.1 Kebernaran ibu bapa3.2 Jemputan Jurulatih

3.3 Makluman/ Jemputan PPD

3.4 Makluman polis/ pusat kesihatan

3.5 Pembantu Rela/Pengakap KelanaGPK Ko / Setiausaha Program3 hari

4.Persediaan tempat

4.1 Tapak perkhemahan 4.2 Tapak aktiviti 4.3 Makan / minum pegawai

4.4 Bilik Gerakan 3 Hari

5.PeralatanJawatan kuasa

1. Khemah

2. Aktiviti3 hari

6.Jadual aktiviti programPenyelaras Badan Beruniform3 hari

7.Taklimat peserta GPK Ko

Penyelaras Badan BeruniformKetua Kontigen

Ketua J/K Aktiviti1 hari dan masa tertentu

8.Pelaksanaan

8.1 pendaftaran peserta

8.2 mendirikan khemah dan gajet

8.3 taklimat peraturan dan keselamatan

8.4 aktiviti dan pertandingan

8.5 malam persembahan

8.6 program kemasyarakatan

8.7 majlis perasmian penutup dan penyampaianUrusetia dan AJK3 hari 2 malam

9.PemantauanGB, GPK, SU, Ko, penyelaras badan beruniform1 minggu

10.PenilaianPenyelaras badan beruniform Jurulatih1 hari

11.Post MortemGPK Ko, AJK

PELAN OPERASI : PANTUN DAN BERCERITA BAHASA MELAYU

NAMA PROJEK : PETAH BESTARI

LANGKAHPROSES KERJAT/JAWABTEMPOHSTATUS

1Merancang Kertas PorjekGPK Ko

Penyelaras Permainan1 MingguJ/Kuasa Pengurusan Kokurikulum

2Mesyuarat 1

2.1 Ucapan Pengerusi

2.2 Bentang Kertas Kerja

2.2.1 Menetapkan tarikh/masa/tempat

2.2.2 Objektif/matlamat

2.2.3 Lantikan jawatankuasa

2.2,4 Kumpulan sasaran

2.2.5 Sumber tenaga

2.2.6 Sumber kewangan

2.2.7 Peralatan

2.2.8 Hal hal lainGPK Ko1 hari

3Surat menyurat

3.6 Kebernaran ibu bapa

3.7 Jemputan Jurulatih

3.8 Makluman/ Jemputan PPDGPK Ko / Setiausaha Program3 hari

4.Persediaan tempat

4.1 Makmal Bahasa Jawatan kuasa

1. Persediaan tempat2. Jamuan 3 Hari

5.PeralatanAJK Peralatan 3 hari

6.Jadual aktiviti programAJK Aktiviti 3 hari

7.Taklimat peserta / pemain GPK Ko

Penyelaras permainan 1 hari

8.PelaksanaanAJK1 minggu

9.PemantauanGB, GPK, SU, Ko, SU Sukan 1 minggu

10.PenilaianSetiausaha Sukan, Jurulatih 1 hari

11.Post MortemGPK Ko, AJK

PELAN OPERASI : KELAB DAN PERSATUAN

NAMA PROJEK : KARNIVAL KOKURIA

LANGKAHPROSES KERJAT/JAWABTEMPOHSTATUS

1Merancang Kertas PorjekGPK Ko

Penyelaras Kokuria1 MingguJ/Kuasa Pengurusan Kokurikulum

2Mesyuarat 1

2.1 Ucapan Pengerusi

2.2 Bentang Kertas Kerja

2.2.1 Menetapkan tarikh/masa/tempat

2.2.2 Objektif/matlamat

2.2.3 Lantikan jawatankuasa

2.2,4 Kumpulan sasaran

2.2.5 Sumber tenaga

2.2.6 Sumber kewangan

2.2.7 Peralatan2.2.8 Acara Pertandingan 2.2.9 Hal hal lainGPK Ko1 hari

3Surat menyurat

1.1 Kebenaran ibu bapa

1.2 Jemputan PPDGPK Ko / Setiausaha Program3 hari

4.Persediaan tempat

4.1 Dewan Serbaguna 4.2 Bilik Khas

4.3 Makmal Komputer Jawatan kuasa

1. Persediaan tempat2. Jamuan 3 Hari

5.PeralatanAJK Peralatan 3 hari

6.Jadual aktiviti programAJK Aktiviti 3 hari

7.Taklimat peserta / muridGPK Ko

Penyelaras programKetua Hakim1 hari

8.Pelaksanaan8.1 Pendaftaran peserta

8.2 Taklimat hakim dan pegawai

8.3 Aktiviti dan pertandingan

8.4 Majlis Perasmian Penutup dan Penyampaian AJK2 hari

9.PemantauanGB, GPK, SU, Ko, Penyelaras Kokuria 1 minggu

10.PenilaianPenyelaras Kokuria, Ketua Unit 1 hari

11.Post MortemGPK Ko, AJK

2.2.7 PELAN OPERASI HAL EHWAL MURID

MEWUJUDKAN SISTEM PEMANTAUAN DAN PENGIKTIRAFAN DISIPLIN YANG BERSEPADU

BILPELAN TINDAKANT/JAWABTEMPOHKOS/SUMBEROUTPUTPELAN KONTIGENSICATATAN

1Sistem pengesanan kes disiplin PK HemJan-NovTiadaKes disiplin dikesan segera SSDM / Pengawas

2.Sistem mentor mentee murid berisiko PK HemJanTiadaMurid berisiko dipantau Pemantauan bersama ibu bapa/penjaga

3.Anugerah murid sifar ponteng PK HemJanRM500 Sekolah / PIBGPengiktirafan murid terpuji

Memantapkan kemahiran pengendalian kes disiplin dalam kalangan guru

BILPELAN TINDAKANT/JAWABTEMPOHKOS/SUMBEROUTPUTPELAN KONTIGENSICATATAN

1Kursus kemahiran pengurusan kes disiplin untuk semua guru PK HemJanRM100Guru mahir menguruskan kes disiplin

Meningkatkan kemahiran pengurusan dan ketrampilan diri murid

BILPELAN TINDAKANT/JAWABTEMPOHKOS/SUMBEROUTPUTPELAN KONTIGENSICATATAN

1Program Kemahiran pengurusan dan ketrampilan diri PK HemApril-MeiPenampilan murid lebih baik

Mewujudkan forum khas pemantapan disiplin murid melibatkan sekolah dan komuniti

BILPELAN TINDAKANT/JAWABTEMPOHKOS/SUMBEROUTPUTPELAN KONTIGENSICATATAN

1Sesi pemantapan disiplin bersama PIBG dan komuniti setempat PK HemFeb-MacRM500 PIBGMasalah disiplin ditangani bersama Mesyuarat PIBG

2Gerakan turun padang kes disiplin dan pontengPK HemJan-NovTiadaMasalah disiplin diselesaikan segara

Mewujudkan forum khas pemantapan disiplin murid melibatkan sekolah dan komuniti

BILPELAN TINDAKANT/JAWABTEMPOHKOS/SUMBEROUTPUTPELAN KONTIGENSICATATAN

1Latihan pengurusan kewangan sekolah PK 1FebRM100 Sekolah Pengurusan kewangan lebih mantap Latihan peringkat PPD dan JPN

2Penyediaan ABM bersepadu PK 1OktTiadaABM yang mantap

3Pengesanan kemajuan perbelanjaan bulanan PK 1Jan-DisTiadaPengurusan kewangan yang mantap

Kemantapan pengurusan kewangan melalui latihan dan pemantauan berterusan

BILPELAN TINDAKANT/JAWABTEMPOHKOS/SUMBEROUTPUTPELAN KONTIGENSICATATAN

1Latihan pengurusan kewangan sekolah PK 1FebRM100 Sekolah Pengurusan kewangan lebih mantap Latihan peringkat PPD dan JPN

2Penyediaan ABM bersepadu PK 1OktTiadaABM yang mantap

3Pengesanan kemajuan perbelanjaan bulanan PK 1Jan-DisTiadaPengurusan kewangan yang mantap

Mewujudkan forum khas pemantapan disiplin murid melibatkan sekolah dan komuniti

BILPELAN TINDAKANT/JAWABTEMPOHKOS/SUMBEROUTPUTPELAN KONTIGENSICATATAN

1Sumbangan ibu bapa / penjaga berkemampuan PK 1Jan-MeiTiadaKewangan sekolah bertambah Mengikut keperluan semasa

2Sumbangan pemimpin masyarakat dan individu PK 1Jan-MeiTiadaKewangan sekolah bertambah Mengikut keperluan semasa

3Sumbangan agnesi-agensi kerajaan dan swasta setempat PK 1Jan-MeiTiadaKewangan sekolah bertambah Mengikut keperluan semasa

4Sumbangan bekas murid dan bekas guruJan-MeiTiadaKewangan sekolah bertambah Mengikut keperluan semasa

Memanfaatkan aplikasi ICT dalam pengurusan kewangan

BILPELAN TINDAKANT/JAWABTEMPOHKOS/SUMBEROUTPUTPELAN KONTIGENSICATATAN

1Latihan aplikasi ICT dalam pengurusan kewangan sekolah PK 1MacRM 100 Sekolah Pengurusan kewangan lebih mantap Latihan peringkat PPD dan JPN

Mengekalkan prestasi pengurusan pejabat sekolah melalui latihan berterusan

BILPELAN TINDAKANT/JAWABTEMPOHKOS/SUMBEROUTPUTPELAN KONTIGENSICATATAN

1Latihan berkala pengurusan pejabat kepada semua staf PK 1Jan/JunRM 100 SekolahPengurusan pejabat yang cekap Latihan peringkat PPD dan JPN

Memantapkan pengurusan dan penyebaran maklumat berkaitan sekolah

BILPELAN TINDAKANT/JAWABTEMPOHKOS/SUMBEROUTPUTPELAN KONTIGENSICATATAN

1Menyediakan sudut info yang lebih sesuai PK 1JanRM 100 SekolahSudut info lebih sesuai

2Membangun portal rasmi sekolah PK 1DisRM 100 SekolahMaklumat sekolah terkini Sistem e-mel sekolah atau perkhidmatan percuma

3Menyampaikan maklumat maklumat semasa sekolah secara berkala PK 1Jan-DisTiadaMaklumat sekolah terkini Menggunakan portal rasmi

Meningkatkan komunikasi dalam perkhidmatan kaunter secara berterusan

BILPELAN TINDAKANT/JAWABTEMPOHKOS/SUMBEROUTPUTPELAN KONTIGENSICATATAN

1Kempen mesra pelanggan PK 1Jan/JunTiadaPerkhidmatan kaunter yang cemerlang

2Sistem pengesanan maklum balas pelanggan bersepadu PK 1Jan-DisTiadaMaklum balas pelanggan yang positifMaklum balas melalui portal rasmi / laman web

3Menambah baik infrastruktur kaunter PK 1DisRM500 Sekolah Kaunter berfungsi dengan berkesan

Menaik taraf infrastruktur dan kemudahan fizikal sekolah melalui kerjasama pelbagai agensi berkaitan

BILPELAN TINDAKANT/JAWABTEMPOHKOS/SUMBEROUTPUTPELAN KONTIGENSICATATAN

1Perancangan naik taraf infrastruktur dan kemudahan fizikal sekolah PK HEMDisTiadaPerancangan infrastruktur /kemudahan komprehensif Perancangan naik taraf infrastruktur dan kemudahan fizikal sekolah

2Program sumbangan infrastruktur dan kemudahan fizikal oleh agnesi PK HEMJan-MacTiadaInfrastruktur/kemudahan bertambah Program sumbangan infrastruktur dan kemudahan fizikal oleh agensi

Memantapkan pengurusan dan penyelenggaraan dan kemudahan fizikal sekolah melalui program berkala

BILPELAN TINDAKANT/JAWABTEMPOHKOS/SUMBEROUTPUTPELAN KONTIGENSICATATAN

1Sistem penyelenggaraan bersepadu infrastruktur dan kemudahan fizikal sekolah PK HEMJun/ DisTiadaInfrastruktur / kemudahan yang selamat

2Pemantauan berkala infrastruktur dan kemudahan fizikal sekolah PK HEMJan-DisTiadaInfrastruktur / kemudahan yang selamat Bersama kontraktor kebersihan dan keselamatan sekolah

3Kempen sayangi harta sekolah PK HEMJan/JunTiadaInfrastruktur / kemudahan yang selamat

Memastikan persekitaran sekolah yang selamat dan ceria untuk P&P

BILPELAN TINDAKANT/JAWABTEMPOHKOS/SUMBEROUTPUTPELAN KONTIGENSICATATAN

1Program sekolah selamat PK HEMJan-Dis TiadaPersekitaran sekolah yang selamat Bersama kontraktor kebersihan dan keselamatan sekolah

2Program kawasan angkat PK HEMJan-NovTiadaSekolah lebih ceria Bersama kontraktor kebersihan dan keselamatan sekolah

3Anugerah kelas dan kawasan angkat terbaik PK HEMJan-Dis RM250.00 Sekolah Pengiktirafan kepada guru dan murid

Menaik taraf infrastruktur dan kemudahan fizikal sekolah melalui kerjasama pelbagai agensi berkaitan

BILPELAN TINDAKANT/JAWABTEMPOHKOS/SUMBEROUTPUTPELAN KONTIGENSICATATAN

1Program peningkatan motivasi dan profesionalisme staf PK 1Jan/Jun RM800.00 Sekolah Motivasi dan profesionalisme staf meningkat Program anjuran PPD dan PPD

2Program guru /staf inovatif/kreatif sekolah PK 1Jan-AprilRM800.00 SekolahProjek inovatif/kreatif dihasilkan Program anjuran PPD dan PPD

3Anugerah pencapaian inovasi dan kreativiti PK 1Ogos RM800.00 SekolahPengiktirafan kepada guru /staf sokongan

Meningkatkan integriti melalui kesedaran dan latihan berkaitan tatatertib penjawat awam

PELAN TINDAKANT/JAWABTEMPOHKOS/SUMBEROUTPUTPELAN KONTIGENSICATATAN

Program peningkatan motivasi dan profesionalisme staf PK 1Jan-MacRM600.00 Sekolah Tiada kes tatatertib Taklimat oleh JPN/PPD

Memantapkan kemahiran penggunaan ICT dalam kalangan guru untuk tujuan pengurusan sekolah

PELAN TINDAKANT/JAWABTEMPOHKOS/SUMBEROUTPUTPELAN KONTIGENSICATATAN

Latihan aplikasi ICT dalam pengurusan PK 1MacRM600.00 ICT digunakan dalam pengurusan Latihan oleh JPN/PPD

Meningkatkan penyebaran maklumat berkaitan sekolah kepada komuniti melalui pelbagai bentuk media

PELAN TINDAKANT/JAWABTEMPOHKOS/SUMBEROUTPUTPELAN KONTIGENSICATATAN

Menyebar luas maklumat/aktiviti sekolah menggunakan media dan teknologi PK 1Jan-DisTiada Maklumat sekolah yang terkini disebar luas

Menyebar luas maklumat /aktiviti sekolah melalui kepimpinan komunitiPK HemJan-DisTiada Maklumat sekolah yang terkini disebar luas

Meningkatkan penyertaan ibu bapa/penjaga dalam aktiviti sekolah

BILPELAN TINDAKANT/JAWABTEMPOHKOS/SUMBEROUTPUTPELAN KONTIGENSICATATAN

1Program turun padang dan aktiviti masyarakat sekolah dan PIBG PK HemFeb-Mei Tiada Penyertaan ibu bapa/penjaga dalam aktiviti sekolah meningkat Program turun padang dan aktiviti masyarakat sekolah dan PIBG

2Kempen kehadiran mesyuarat agung PIBG PK HemJan-FebTiadaKehadiran ibu bapa/penjaga dalam aktiviti sekolah meningkat Kempen kehadiran mesyuarat agung PIBG

3Program bersepadu sekolah dan PIBG PK HemMac-JulRM600.00 Sekolah/PIBGPenyertaan ibu bapa/penjaga dalam aktiviti sekolah meningkat Program bersepadu sekolah dan PIBG

Menambah baik hubungan sekolah dengan pelbagai agensi luar dan bekas murid melalui pelbagai aktiviti akademik dan bukan akademik

BILPELAN TINDAKANT/JAWABTEMPOHKOS/SUMBEROUTPUTPELAN KONTIGENSICATATAN

1Program sumbangan bekas murid - murid untuk sekolah PK HemJan-Mei Tiada Kewangan dan kemudahan sekolah bertambah Program sumbangan bekas murid-murid untuk sekolah

2Program sumbangan oleh agensi-agensi luar PK HemJan-MeiTiadaKewangan dan kemudahan sekolah bertambah Program sumbangan oleh agensi-agensi luar

ANALISIS SWOC PERINGKAT ORGANISASI SEKOLAH

SEKOLAH KEBANGSAAN HAJI ABU BAKAR (2014-2016)

KEKUATAN (BERDASARKAN 8 BIDANG)KELEMAHAN (BERDASARKAN 8 BIDANG)

S1 (Kurikulum) : Gred Purata Sekolah UPTL dan UPSR semakin baik

S2 (Kokurikulum) : Pencapaian Kokurikulum meningkat sehingga ke peringkat kebangsaan

S3 (Hem) : Masalah disiplin murid di peringkat minima

S4 (Pengurusan Pejabat) : Layanan kaunter yang cekap dan mesra pelanggan

S6 (Persekitaran dan Fizikal) : Kelengkapa dan kemudahan fizikal telah mencukupi dan dalam keadaan baik

S7 (Sumber manusia) : Lima orang guru siswazah dan 15 guru bukan siswazah yang berpengalaman dan kompeten.

S8 (Hubungan Luar) : Hubungan baik dengan PIBG, Alumni dan pemimpin masyarakatW1 : Pelbagai latar belakang dan pencapaian murid

W2 : Komitmen dan tumpuan pelajar belum mencapai tahap maksimum

W3 : Kurang kemandirian murid

W4 : Peruntukkan pembangunan fizikal dan pelaksanaan program tidak mencukupi

W5 : Penggunaan Data Base dan teknologi maklumat terkini dalam pengurusan pejabat masih tidak menyeluruh.

W6 : Tenaga kerja untuk penyelenggaraan kemudahan fizikal tidak mencukupi

W7 : Tugas guru yang banyak dan bersifat pengkeranian membebankan guru

W8 : Kekangan masa untuk mengadakan program permuafakatan.

PELUANG (BERDASARKAN PEST)CABARAN (BERDASARKAN PEST)

O1 (Politik) : Wakil rakyat sentiasa memberi sumbangan dan sokongan yang baik.

O2 (Ekonomi) : Mendapat pembiayaan daripada JPT

O3 ( Sosial) Jalinan hubungan baik dengan Institusi Pendidikan dan badan-badan korporat dari dalam Negara

O4 ( Teknologi) : Mendapat pelbagai kemudahan dan bantuan dalam bidang ICTC1 :Pihak luar sering menggunakan premis sekolah

C2 : Bantuan kewangan luar perlu dipertingkatkan

C3 : Pengaruh elemen negatif persekitaran luar

C4 : Kawalan penyalahgunaan ICT

ANALISIS SWOC BIDANG KURIKULUM 2014-2016KEKUATAN (S)KELEMAHAN (W)

S1 Semua pentadbir sekolah mendapat latihan HC dan PM

S2 Lebih 60% guru berpengalaman telah mengajar lebih 10 tahun

S3 3 orang guru pemeriksa kertas UPSR

S4 Seorang guru ketua pentaksir PLBS peringkat daerah

S5 Guru mempunyai komitmen yang tinggi

S6 kemudahan sekolah mencukupi untuk latihan W1 Pencapaian tahap lulus minimum masih rendah

W2 P&P sebahagian guru perlu dimantapkan lagi

PELUANG (O)CABARAN (C)

O2 PIBG yang membantu dalam program sekolah

O2 Ibu bapa sentiasa bersedia membantu dari segi kewangan dan tenagaC1 Bahan latihan di pasaran luar yang pelbagai

C2 Sokongan ibu bapa di rumah kurang mantap dan berkesan

PERANCANGAN STRATEGI PERINGKAT BIDANG KURIKULUM DALAMAN

LUARAN KEKUATAN (S)

S1 Semua pentadbir sekolah mendapat latihan HC dan PM

S2 Lebih 60% guru berpengalaman telah mengajar lebih 10 tahun

S3 3 orang guru pemeriksa kertas UPSR

S4 Seorang guru ketua pentaksir PLBS peringkat daerahS5 guru mempunyai komitmen yang tinggi

S6 kemudahan sekolah mencukupi untuk latihan KELEMAHAN (C)

W1 Pencapaian tahap lulus minimum masih rendah

W2 P&P sebahagian guru perlu dimantapkan lagi

PELUANG (0)O1 PIBG yang membantu dalam program sekolah

O2 Ibu bapa sentiasa bersedia membantu dari segi kewangan dan tenagaSTRATEGIMeningkatkan kualiti pencapaian peperiksaan awam berasaskan kepakaran guru

Berpengalaman dan guru cemerlang serta sokongan ibu bapaSTRATEGIMeningkatkan pencapaian lulus tahap minimum melalui komitmen PIBG.

Memantapkan P&P melalui perkongsian pengalaman dan kepakaran sesame guru

CABARAN (O)C1 bahan latihan di pasaran luar yang pelbagai

C2 Sokongan ibu bapa di luar kurang mantapSTRATEGI SCMenyediakan bahan latihan terancang dan berfokus berasaskan HC dan PMSTRATEGI WC :

ANALISIS SWOC BIDANG KOKURIKULUM 2014-2016KEKUATAN (S)KELEMAHAN (W)

S1 Pentadbir mempunyai kemahiran dalam pengurusan kokurikulum dan sukan sekolah

S2 Komitmen guru-guru yang baik dan mantap

S3 Terdapat ramai murid yang berpotensi

S4 Peruntukkan untuk melaksanakan kokurikulum dan sukan yang mencukupi W1 Penglibatan murid kurang menyeluruh

W2 Pencapaian peringkat daerah kurang memberangsangkan

PELUANG (O)CABARAN (C)

O2 Kemudahan sukan yang mencukupi dan berdekatan

O2 Komuniti setempat yang sangat aktif dalam sukan C1 Ibu bapa kurang menggalakkan anak-anak melibatkan diri dalam kokurikulum dan sukan

C2 Pengaruh gejala social di sekitar sekolah

PERANCANGAN STRATEGI BIDANG KOKURIKULUM DALAMAN

LUARAN KEKUATAN (S)

S1 Pentadbir mempunyai kemahiran dalam pengurusan kokurikulum dan sukan sekolah

S2 Komitmen guru-guru yang baik dan mantap

S3 Terdapat ramai murid yang berpotensi

S4 Peruntukkan untuk melaksanakan kokurikulm dan sukan yang mencukupiKELEMAHAN (C)

W1 Penglibatan murid kurang menyeluruh

W2 Pencapaian peringkat daerah kurang memberangsangkan

PELUANG (0)

O1 Kemudahan sukan yang mencukupi dan berdekatan

O2 Komuniti setempat yang sangat aktif dalam sukan STRATEGI SO

Menyediakan sistem latihan terancang menggunakan sukan sekitar sekolah STRATEGI WO

Meningkatkan penglibatan murid-murid dalam sukan secara menyeluruh berteraskan sokongan komuniti

CABARAN (C)

C1 Ibu bapa kurang menggalakkan anak-anak menglibatkan diri dalam kokurikulum dan sukan

C2 Pengaruh gejala social di sekitar sekolah STRATEGI SC

Memberi pengiktirafan di atas pencapaian murid-murid dalam aktiviti kokurikulum dan sukan

ANALISIS SWOC BIDANG HAL EHWAL MURID 2014-2016

KEKUATAN (S)KELEMAHAN (W)

S1 Guru kaunseling dan pasukan guru disiplin yang komited dan mantap

S2 Program HEM yang Berjaya dilaksanakan S3 Guru yang berpengalaman dan berdedikasi W1 4% murid yang selalu lewat ke sekolah W2 Ramai guru tidak mempunyai pengalaman mengendalikan pelajar bermasalah

W3 Pelajar tidak pandai menguruskan masa belajar

PELUANG (O)CABARAN (C)

O2 Sokongan padu daripada Polis,PPD,JPN dan PIBG sebahagian besar ibu bapa prihatin tentang disiplin anak-anak mereka

O2 Masyarakat sekeliling yang prihatin terhadap sekolah

O3 NGO yang sering membantu

O4 Sekolah berhampiran dengan PPD / Kota Setar C1 Ada pusat siber bebas dekat sekolah

C2 Masalah sosial persekitaran sekolah

C3 Sikap ibu bapa yang menyebelahi anak-anak

C4 Basikal yang uzur dan sering rosak

PERANCANGAN STRATEGI BIDANG HAL EHWAL MURID DALAMAN

LUARAN KEKUATAN (S)

S1 Guru kaunseling dan pasukan guru disiplin yang komited dan mantap

S2 Pogram HEM yang Berjaya dilaksanakan

S3 Guru yang berpengalaman dan berdedikasi KELEMAHAN (C)

W1 4% murid yang selalu lewat ke sekolah W2 Ramai guru tidak mempunyai pengalaman mengendalikan pelajar bermasalah

W3 Pelajar tidak pandai menguruskan masa belajar

PELUANG (0)

O1 Sokongan padu daripada Polis, PPD,JPN & PIBG sebahagian besar ibu bapa prihatin tentang disiplin anak-anak merekaO2 Masyarakat sekeliling yang prihatin terhadap sekolah

O3 NGO yang sering membantu

O4 Sekolah yang berhampiran dengan PPD/ Kota Setar STRATEGI SO

Mewujudkan sistem pemantauan disiplin yang bersepadu STRATEGI WO

Memantapkan kemahiran pengendalian kes disiplin dalam kalangan guru

Meningkatkan kemahiran pengurusan dan ketrampilan diri murid-murid

CABARAN (C)

C1 Ada pusat siber bebas dekat sekolah

C2 Masalah sosial di sekitar sekolah

C3 Sikap ibu bapa yang menyebelahi anak-anak

C4 Basikal yang uzur dan sering rosak STRATEGI SC

Mewujudkan forum khas pemantapan disiplin murid melibatkan sekolah dan komuniti

ANALISIS SWOC BIDANG KEWANGAN 2014-2016KEKUATAN (S)KELEMAHAN (W)

S1 Laporan audit yang baik selama 2 tahun

S2 Kerani kewangan yang cekap dan celik komputer dan dibantu oleh seorang kerani

S3 Kerani kewangan diberi pangkat sebagai kapten

S4 Akaun sekolah sentiasa kemaskini dan tersedia untuk penyemakan W1 Peruntukkan kewangan yang agak terhad

W2 Kekurangan tenaga kerja pengurusan kewangan

PELUANG (O)CABARAN (C)

O2 Sokongan PIBG yang kuat

O2 Kemudahan fizikal yang mencukupi

O3 PPA sering berkongsi maklumat terkini C1 Peruntukkan kadang-kadang lewat diterima daripada Kementerian Pelajaran Malaysia

C2 Kemudahan rangkaian networking selalu terganggu

C3 kemudahan komunikasi terhad

C4 peluang atau masa meningkatkan pengetahuan ICT terhad

PERANCANGAN STRATEGI BIDANG KEWANGAN KEKUATAN (S)

S1 Laporan audit yang baik selama 2 tahun

S2 Kerani kewangan yang cekap dan celik komputer d ibantu oleh seorang kerani

S3 Kerani kewangan diberi pangkat sebagai kapten KELEMAHAN (W)

W1 Peruntukkan kewangan yang agak terhad

W2 Kekurangan tenaga kerja pengurusan kewangan

PELUANG (0)

O1 Sokongan PIBG yang kuat

O2 Kemudahan fizikal yang mencukupi

O3 PPA sering berkongsi maklumat terkini STRATEGI SO

Mengekalkan prestasi pengurusan pejabat sekolah melalui latihan berterusan STRATEGI WO

Memantapkan pengurusan dan penyebaran maklumat berkaitan dengan sekolah

CABARAN (C)

C1 Peruntukkan kadang-kadang lewat diterima daripada Kementerian Pelajaran Malaysia

C2 Kemudahan rangkaian networking selalu terganggu

C3 kemudahan komunikasi terhad

C4 peluang atau masa meningkatkan pengetahuan ICT terhadSTRATEGI SC

Memanfaatkan aplikasi ICT dalam pengurusan kewangan STRATEGI WC

ANALISIS SWOC BIDANG PENTADBIRAN PEJABAT 2014-2016

KEKUATAN (S)KELEMAHAN (W)

S1 Layanan mesra di kaunter

S2 Budaya kerja positif dalam kalangan pembantu tadbirS3 Penggunaan sistem fail yang berkesan

S4 Ruang pejabat yang selesa dan ceria

S5 Staf pejabat mahir menggunakan teknologi terkini

S6 Kemudahan serba lengkap

S7 Pegedaran surat / edaran sistematik dan pantas

W1 Tidak dapat memenuhi permintaan stakeholders dalam masa singkatW2 Sudut info sekolah kurang sesuai

PELUANG (O)CABARAN (C)

O1 Lokasi sekolah berhampiran dengan bank, MADA, pejabat kerajaan C1 Segelintir ibu bapa yang mengharapkan layan segera

C2 Masyarakat luar kurang prihatin berkaitan prosedur kerja pejabat

PERANCANGAN STRATEGI BIDANG PENGURUSAN PEJABAT DALAMAN

LUARAN KEKUATAN (S)

S1 Layanan mesra di kaunter

S2 Budaya kerja positif dalam kalangan pembantu tadbirS3 Penggunaan sistem fail yang berkesan

S4 Ruang pejabat yang selesa dan ceria

S5 Staf pejabat mahir menggunakan teknologi terkini

S6 Kemudahan serba lengkap

S7 Pegedaran surat / edaran sistematik dan pantas

KELEMAHAN (C)

W1 Tidak dapat memenuhi permintaan stakeholders dalam masa singkatW2 Sudut info sekolah kurang sesuai W3 Pelajar tidak pandai menguruskan masa belajar

PELUANG (0)

O1 Lokasi sekolah berhampiran dengan bank, MADA, pejabat kerajaan STRATEGI SO

Mengekalkan prestasi pengurusan pejabat sekolah melalui latihan berterusan STRATEGI WO

Memantapkan pengurusan dan penyebaran maklumat berkaitan sekolah

CABARAN (C)

C1 Segelintir ibu bapa yang mengarapkan layanan segera

C2 Masyarakat luar kurang prihatin berkaitan prosedur kerja pejabat.

STRATEGI SC

Meningkatkan komunikasi dalam pekhidmatan kaunter secara berterusan

ANALISIS SWOC BIDANG PERSEKITARAN DAN KEMUDAHAN FIZIKAL 2014-2016

KEKUATAN (S)KELEMAHAN (W)

S1 Kelengkapan dan pembangunan fizikal yang menyeluruh infrastruktur sekolah yang selesa.

S2 Makmal komputer dan 1 makmal sains yang serba lengkapS3 Pembersihan dan keselamatan sekolah dilakukan oleh syarikat swasta yang cekap

W1 Kos yang tinggi dalam penyelenggaran W2 Bekalan air kadang kala tidak memuaskan

W3 Server sekolah selalu terganggu

W4 Radas makmal perlu diganti dan tidak mencukupi

W5 Bilik darjah tidak mencukupi

PELUANG (O)CABARAN (C)

O1 Kewangan PIBG yang baik dan kukuh

O2 Agensi luar seperti JKR sentiasa memberikan bantuan O3 Peruntukkan daripada ABD dan JPT

O4 Peruntukkan daripada Pembangunan NegeriC1 Kawasan sekolah terhad untuk pembangunan tambahan

C2 Penggunaan kemudahan yang kerap dan lasak perlu membuat penyelenggaraan terhadap kemudahan yang ada

PERANCANGAN STRATEGI BIDANG INFRASTUKTUR DAN PERSEKITARAN SEKOLAH DALAMAN

LUARAN KEKUATAN (S)

S1 Kelengkapan dan pembangunan fizikal yang menyeluruh infrastruktur sekolah yang selesa.

S2 Makmal komputer dan 1 makmal sains yang serba lengkapS3 Pembersihan dan keselamatan sekolah dilakukan oleh syarikat swasta yang cekap

KELEMAHAN (C)

W1 Kos yang tinggi dalam penyelenggaran W2 Bekalan air kadang kala tidak memuaskan

W3 Server sekolah selalu terganggu

W4 Radas makmal perlu diganti dan tidak mencukupi

W5 Bilik darjah tidak mencukupi W6 Keceriaan sekolah boleh dimantapkan

PELUANG (0)

O1 Kewangan PIBG yang baik dan kukuh

O2 Agensi luar seperti JKR sentiasa memberikan bantuan O3 Peruntukkan daripada ABD dan JPT

O4 Peruntukkan daripada Pembangunan NegeriSTRATEGI SO

Menaik taraf infrastruktur dan kemudahan fizikal sekolah melalui kerjasama pelbagai agensi berkaitan STRATEGI WO

Memantapkan pengurusan dan penyelenggaraan infrastruktur dan kemudahan fizikal sekolah melalui program berkala.

CABARAN (C)

C1 Kawasan sekolah terhad untuk pembangunan tambahan

C2 Penggunaan kemudahan yang kerap dan lasak perlu membuat penyelenggaraan terhadap kemudahan yang ada

STRATEGI SC

Memastikan persekitaran sekolah yang selamat dan ceria untuk proses P&P

ANALISIS SWOC SUMBER MANUSIA 2014-2016KEKUATAN (S)KELEMAHAN (W)

S1 Guru besar mempunyai asas pengurusan yang kuat

S2 5 orang guru siswazah dan 12 orang guru bukan siswazah S3Lebih 80% guru berpengalaman lebih 10 tahun mengajar S4 3 orang guru pemeriksa kertas UPS dan seorang guru penyelia pentaksiran DaerahS5 Semua guru celik komputer

S6 Seorang guru adalah jurulatih utama dalam bidang bahasa Inggeris W1 Guru terpaksa mengajar subjek bukan opsyen W2 Bekalan guru lelaki terlalu kurang W3 Ketidakhadiran seorang staf tidak dapat diganti dengan kakitangan lain yang mempunyai kemahiran yang sama W4 Tiada juruteknik sekolah dan bengkel W5 Tiada penyelaras ICT yang bertauliah

PELUANG (O)CABARAN (C)

O1 BBPTV menggalakkan sekolah mengadakan kursus dan latihan perkembangan staf serta mahir memberi peruntukkan tambahan

O2 PIBG dan Alumni sangat komited dalam membantu sekolah O3 Jabatan Pelajaran Negeri menggalakkan program permuafakatan antara guru-guru

C1 Kekangan masa guru-guru mengambil peluang yang diperuntukkan oleh Jabatan Pelajaran dan BBPTVC2 ICT tidak dapat diikuit oleh sebahagian guru

PERANCANGAN STRATEGI BIDANG PENGURUSAN SUMBER MANUSIA

DALAMAN

LUARAN KEKUATAN (S)

S1 Guru besar mempunyai asas pengurusan yang kuat

S2 5 orang guru siswazah dan 12 orang guru bukan siswazah S3Lebih 80% guru berpengalaman lebih 10 tahun mengajar S4 3 orang guru pemeriksa kertas UPS dan seorang guru penyelia pentaksiran Daerah

S5 Semua guru celik komputer

S6 Seorang guru adalah jurulatih utama dalam bidang bahasa Inggeris KELEMAHAN (C)

W1 Guru terpaksa mengajar subjek bukan opsyen W2 Bekalan guru lelaki terlalu kurang

W3 Ketidakhadiran seorang staf tidak dapat diganti dengan kakitangan lain yang mempunyai kemahiran yang sama

W4 Tiada juruteknik sekolah dan bengkel

W5 Tiada penyelaras ICT yang bertauliah W6 Keceriaan sekolah bol