teza andriuha (Repaired) (Repaired) (Repaired).docx

  • Published on
    07-Nov-2015

  • View
    216

  • Download
    3

Embed Size (px)

Transcript

<p> CUPRINSINTRODUCERE............1. Creditarea ipotecara a imobililor locative din R.M1.1 Notiuni si concept privind creditarea ipotecara a B.I....1.2 Legislatia R.M privind creditarea ipotecara a B.I .1.3 Avantajele si dezavantajele creditului ipotecar2. Piata primara a imobilului din mun.Chisinau2.1 Analiza comparative a ofertelor bancare...2.2 Criteriile de selectare a creditului ipotecar..2.3 Practica international privind creditarea ipotecara3. Raport de evaluare. Estimarea valorii privind factorii de influenta3.1 Descrierea obiectului..3.2 Determinarea valorii de piata.3.3 Reconcilierea rezultatului final evaluarii.CONCLUZII...............................BIBLIOGRAFIE............................................ANEXE.................................</p> <p>IntroducereNotiunea de ipoteca a aparut pentru prima data in secolul 6 i.e.n. in Grecia, fiind introdusa de catre arhonul Solon si prevedea niste conditii de asigurare si executarii obligatiilor debitorului fata de creditor prin punerea in gaj a terenului de pamint. Pina atunci in Atena garant al gajului se considera insasi debitorul personal, care in cazul neexecutarii a obligatiilor asumate risca sa devina rob pe viata, iar terenul de pamint trecea in proprietatea mostenitorilor legali.Sistemul de finantare locative, care include finantarea si procurare a unie locuinte presupune utilizarea diverselor forme de finantare, acestea sunt urmatoarele: creditare, inclusive creditarea ipotecara, finansarea bugetara, investirea directa, participarea prin cote a investitorilor fizici si juridici la constructia caselor de locuit, acordarea subventiilor bugetare cetatenilor in scopul procurarii unui imobil.dar rolul prioritar in acest system de finantare locative ii apartine creditarii ipotecare.Creditele pentru imobil sunt creditele care se acord pentru cea mai lung perioad. n Republica Moldova creditele imobiliare pot fi acordate pentru o perioad maxim de pn la 30 de ani. Majoritatea bncilor ofer acest tip de credit doar n lei moldoveneti pentru c rata acestui credit este suficient de mare, chiar i pentru creditele n valut. Prin acest mod bncile doresc s limiteze riscurile pe care le vor evita clienii si, inclusiv riscurile valutare.Creditele imobiliare sunt destinate persoanelor care doresc s i cumpere o locuin nou, s modernizeze locuina existent, s construiasc o cas sau s i procure un teren pentru cas. Ipoteca este un mod prin care cetatenii isi pot usura un pic viata, si aceasta se refera mai mult la familiile noi deoarece ei fiind tineri neavind o suma intratit de mare ca sa isi procure un imobil de uni singuri ei apeleaza la creditele ipotecare, dar si aici ar trebue sa avem o suma initiala pe care trebue so achitam bancii pentru incheierea acestui contract si ea constitue 30% in mediu, depinzind de banca la care apelam.Da intradevar poate aceasta este o iesire din situatie incepind o noua viata intr-o casa noua, dar nu trebue sa uitam si de comisioanele si dobindele achitate lunar bancii. Si inainte de a face acest pas important de ce zic eu important deoarece eu cred ca de a avea un acoperis deasupra capului este o misiune pe care nio punem fiecare dintre noi deoarece multor oameni le trebue o viata sa argoniseasca pentru asi cumpara o casa sau un apartament iar altora nici o viata ne le ajunge.Astfel inainte sa punem acea iscalitura pe foaie trebue sa ne gindim foarte bine vom fi noi in stare sau nu sa achitam suma lunara care este indicata in contract. Deoarece neachitind un timp mai indelungat creditul ipotecar banca va constata ca noi nu suntem in stare sa achitam acest credit si vm fi nevoiti sa ne gasim un alt loc de trai. </p> <p>RezumatTema lucrarii este creditarea ipotecara a imobilului locativ din Republica Moldova. Am impartit acesta lucrare in 3 capitole care la rindul lor au citeva subcapitole unde este explicat prin teorie si calcule despre toate partile pozitive si negative a unui credit ipotecar. Asa ca in primul capitol lam numit, creditarea ipotecara a imobilului locativ din Republica Moldova aici am dat explicatia a mai multor notiuni din domeniul creditarii si anume ce inseamna: credit, credit ipotecar, ipoteca, gaj, imprumut, debitor, debitor ipotecar, contract de ipoteca, garant ipotecar si altele. In acest capitol am mai acentuat istoria aparitiei creditului ipotecrar apoi printr-o schema am aratat care sunt participantii la intocmirea contractului creditului ipotecar.Aci am dat si explicatia conform legislatiei care sunt legile care ar trebui sa le respectam odata ce contractul este intocmit. Care sunt masurile de initiere a executarii dreptului de ipoteca aici am mai adaugat despre folosirea obiectului ipotecii, continutul si forma unui contract de ipoteca, care sunt obligatiile creditorului ipotecar privind informarea debitorului. Si ce tine de finalul in privinta legislatiei aici am povestit despre cum si in ce caz se face incetarea ipotecii. In acest capitol am mai analizat dupa materialul insusit care sunt avanyajele si dezavantajele sau putem spune si partile pozitive si cele negative a unui credit ipotecar, de care populatia nu este pusa la cunostinta de catre angajatii bancilor.In al doilea capitol am facut analiza comparativa a ofertelor bancare pe piata primara a imobilului din mun.Chisinau, aici am reprezentat grafic si schematic constructiile noi in % dupa sectoare in mun Chisianu anul 2014 in comparatie cu anul 2013.Ce pret a fost anul trecut pentru imobile pentru un metru matrat si care este pertul anul acesta, cite costructii noi am avut anul 2014 in comparatie cu anul 2013 etc.Am analizat ofertele bancare la: Banca Sociala, Unibank, MpldovaAgroindbanc, Mobiasbanca, Victoriabanc.Dupa care am accentuat criteriile de selectare a unui credit ipotecar. Dupa care am facut o comparatie a creditului ipotecar din Republica moldova cu terile vecine ca Rusia, Rominia si Ukraina si cu o tara mai indepartata SUA.In al treilea capitol am facut o evaluare a unui imobil locativ si anume a unui apartament cu o odaie care este amplasat in mun.Chisianu, sectorul Riscani pe str.Macilor 11. Dupa toate calculele am obtinut o valoare de aproximativ 29000 de euro, apoi am ales banca cea mai convinabila care ne poate da un imprumut ipotecar si asta fiind Mobiasbanca cu un imprumut de 70 % (20300 euro), dupa care am facut graficul rambursarii pentru 10 ani de zile si am aflat care este suma totala care va trebui so intoarcem bancii peste 10 ani, si am primit o suma de 32113 euro.SummaryThe theme of the work is the housing mortgage lending in Moldova. I divided this work into three chapters which in turn have several chapters we explain the theory and calculations about all the positives and negatives of a mortgage loan. So in the first chapter called lam, the housing mortgage lending in Moldova here I give the explanation of many notions of what the credit, namely: credit, mortgage, mortgage, pledge, loan, borrower, mortgagor, contract mortgage, mortgage and other. In this chapter I accentuated the occurrence of credit history through a scheme ipotecrar then we showed that participants in preparing mortgage contract.Where gave the explanation under the legislation which laws should respect them once the contract is drafted. What are the measures to initiate the execution of the mortgage right here we have added about mortgage object usage, content and form of a mortgage contract, which are obligations regarding information mortgagee borrower. And what you end about legislation here I talked about how and why termination is appropriate mortgage. In this chapter we have looked after the material itself are avanyajele and disadvantages or can say positive and negative sides of a mortgage loan, for which population is not being informed by employees of banks.In the second chapter I made a comparative analysis of banking offers primary real estate market in Chisinau, here we schematically plotted and new construction in% after Chisianu municipality sectors in 2014 compared with the year 2013.Ce price was last year meter for buildings to a matrix that is PERT year, we had build-cite 2014 compared with 2013 etc.We analyzed banking offers: Social Bank, Unibank, Mpldova-Agroindbanc, Mobiasbanca, Victoriabanc.Dupa I emphasized criteria for selecting a mortgage. After that I did a comparison of mortgage in Moldova with neighboring caves as Russia, Romania and Ukraine and with a faraway country USA.In the third chapter I made an assessment of a building housing namely a one-room apartment which is located in mun.Chisianu, Riscani sector on str.Macilor 11. By all accounts we obtained a value of about 29 000, then I agree that the bank chose to give us a mortgage loan and that the loan Mobiasbanca with a 70% (20300 euro), after repayment schedule we did 10 years and found that the total amount that will be so the bank back over 10 years, and we received a sum of 32,113 euros.</p> <p>1.1 Notiuni si concept privind creditarea ipotecara a B.ICel mai simplu rationament al notiunii de credit ipotecar este reprezentat prin urmatoarea definitie: creditul ipotecar reprezinta un imprumut lung, garantat printr-o valoare imobiliara. Un antreprenor poate obtine un astfel de credit pentru finantarea constructiei unie cladiri de birouri, iar o familie- pentru cumpararea unei locuinte. In ambele cazuri, imprumutul este amortizat printr-o combinative de plati successive, care include atit rambursarea capitalului imprumutat , cit si dabinzile aferente, pina la achitarea complete a datoriei la maturitate.Piata imprumuturilor ipotecare s-a nascut in Statele Unite cu aproximativ 100 de ani in urma.In practica international se contureaza numeroase modele si forme de interactiune intre participantii pietii credelor ipotecare. Aprovizionarea cu resurse financiare pe termen lung a creditelor destinate populatieii este posibila atit din contul surselor atrase de creditori de piata primara, cit din contul surselor atrase pe piata secundara, prin intermediul operatorilor specializati. \Pe piata primara a creditarii ipotecare interactioneaza creditorii si debitorii, pe piata secundara, creditoriisi investitorii, care indeplinesc functia de refinantare a creditelor.Creditul ipotecar - este o sursa financiara tot mai des solicitata de catre cetatenii Republicii Moldova. Cei care apeleaza la creditul ipotecar de cele mai multe ori se ciocnesc cu termini necunoscutii cee ce provoaca fificultati in perceperea creditului imobiliar.Ipoteca- ipoteca este o varietate a gajului patrimonial, la care obiectul gajat este un imobil, de regular amine in posesia depunatorului de gaj, Ipoteca il ajuta pe comparator sa-si procure un aparatment in rate, achitind pina la 30-40 %din valoarea reala a ei.In acest apartament nou se locueste dj dar imprumutul se achita treptat. Este foarte buna aceasta variant avit un mare plus ca nu va fi nevoie de ne muta de la o chirie la alta, si totodata fiind proprietarul acestui apartament.Gaj-gajul este bunul imobil care se depune drept garantie.Inainte de a achizitiona un apartament in rate nu vom nu vom avea nevoie de alt gaj,urmind sa fie gajat anume acel apartament.Imprumutul ipotecar-Imprumutul ipotecar este deasemenea important pentru a percepe notiunea de ipoteca.creditul ipotecar-acestea sunt banii care n-ii va acorda o institutie financiara pentru procurarea bunului imobil cu o suma fixa de palti pe un termen lung.Imprumutul ipotecar este o investitie profitabila financiara, din acea cauza ca preturile la un bun imobil pe o perioada lunga au tendinta de a creste.Creditorul ipotecar este creditorul a carui creanta este garantata cu ipoteca.Orice institutie poate oferi imprumuturi numai ca cu conditia ca aceasta ii ca adduce un benificiu. Bancile sunt considerate de regula principalii creditori ipotecari.Debitor debitorul ipotecar sau o alt persoan care are o obligaie fa de creditorul ipotecar executarea creia este garantat cu ipotec;Debitorul ipotecar este o persoana ce transmite in ipoteca un bun sau bunuri immobile in vederea garantarii executarii obligatiilor sale sau a debitorului fata de creditorul fata de creditorul ipotecar.Orice persoana fizica sau juridical care detine dreptul de proprietatesau a dreptul de a dispune de un bun imobil poate fi debitor ipotecar.Contractul de ipotec contract ncheiat intre creditorul ipotecar i debitorul ipotecar, n temeiul cruia primul, n modul stabilit de legislaie, are dreptul s pretind satisfacerea creanelor sale pecuniare din valoarea bunului imobil ipotecat;Prioritate drept preferenial al unui creditor ipotecar fa de ali creditori ipotecari de a executa dreptul su de ipotec, precum i fa de ali creditori de a urmri bunul imobil.Garant ipotecar persoana ce transmite n ipotec un bun sau bunuri imobile n vederea garantrii executrii obligaiei debitorului;In general a ajuns sa fie folosit in societate termenul de ipoteca pentru a desemna un imprumut, acordat de catre creditorul debitorulu, de regula pentru reparatia, imbunatatirea sau procurarea unui bun imobil cu destinatie locative. Imprumuturile pot fi totusi destinate si altor scopuri ca de ex pentru educatie sau sanatate etc.Astfel, sensul termenului de ipotecadeseori este folosit pentru a desemna atit dreptul de garantie asupra imobilului, cit si imprumutul. Legea cu privire la ipoteca a definit ipoteca in felul urmator:ipoteca este un drept real in al carui temei creditorul este in drept sa ceara satisfacerea creantelor sale, cu preferinta fata de ceilalti creditori, inclusive statul, din valoarea bunurilor immobile depuse in ipoteca, in cazul in care debitorul omite sa execute obligatiile garantate cu ipoteca.La categoria de bunuri immobile se raporta terenurile, portiunile de susol, obiectele acvatice separate, plantatiile prinse de radacini, cladirile, constructiile si orice alte lucrari legate solid de pamint, precum si tot ceea ce, in mod natural sau artificial, este incorporate durabil in acestea, adica bunurile a caror deplasare nu este posibila fara a se cauza prejudicii considerabile destinatiei lorPartile ipotecii sunt creditorul ipotecar, debitorul ipotecar si , dupa caz, garantul ipotecar.In present in tara noastra, functioneaza sistemul de creditare ipotecara intr-un nivel in baza modelelor bancilor comerciale universal.Principalii subiecti in acest system de creditare ipotecara in RM sunt :institutiile nebancare de credit si bancile, persoanele fizice si agentii economici, agentiile imobiliare si companiile de constructie, organelle cadastrale teritoriale si evoaluatorii independent.Contractare unui creditipotecar presupune implicarea subiectilor nominalizati (vezi fig1)</p> <p>Contractul de credit ipotecar.</p> <p>Contractul de credit ipotecarDebitorulCreditorul</p> <p>Compania imobiliara</p> <p>Alegerea obiectului pe piata imobiliaraCompania imobiliara</p> <p>Evaluarea imobiluluiContractual de vinzare-cumparareCompania de evaluare </p> <p>Vinzatorul</p> <p>Proprietatea imobiliara</p> <p>Contractul de ipoteca</p> <p>Organul Cadastral Teritorial</p> <p>Figura 1. Pi...</p>