Pembentangan Swot

Embed Size (px)

Text of Pembentangan Swot

 • UNIT PENDIDIKAN JARAK JAUHUNIVERSITI UTARA MALAYSIA TUGASAN PEMBENTANGAN PENGENALAN SWOT GMGA 1013 ASAS PENTADBIRAN AWAM DISEDIAKAN UNTUK(EN. )DISEDIAKAN OLEH

  SELYVIA BINTI GAMBAI NO MATRIKS : 224717 HUZAIMI BIN TALIP NO MATRIKS : 2248033. AZHAR MUHAJIM NO MATRIKS : 2243894. GIBREAL JUDI NO MATRIKS : 2248005. SHANMUGAM NO MATRIKS : 224725

 • Teknik mudah untuk membuat pemeriksaan terhadap Kekuatan dan Kelemahan dalaman organisasi dan persekitaran organisasi yang berkaitan dengan peluang dan Ancaman.

  1.1PENGENALAN

 • Analisis mengenai Kekuatan faktor dalaman yang memberi kesan kepada sesebuah organisasi. Contoh persoalan dan jawapan yang perlu di perolehi mengenai Kekuatan di antaranya ialah Apakah kelebihan organisasi yang ada? Apakah Kekuatan organisasi dalam pasaran? Adakah organisasi mempunyai hala tuju strategi yang jelas? Adakah organisasi mempunyai suasana kerja yang positif?

  STRENGTH (KEKUATAN )

 • 1.Strength- (kekuatan)- sifat- sifat dalaman yang membantu organisasi untuk mencapai objektifnyaMengambil kira persekitaran perniagaan luaran serta keupayaan dalaman ia juga boleh digunakan sebagai alat perbincangan

 • weakness Ialah Kelemahan atau kekurangan dalam sumber daya, keahlian, dan kemampuan yang mengganggu keberkesanan dalam pekerjaan

  Ia juga adalah kelemahan yang terdapat dalam organisasi. Kelemahan yang dianalisis merupakan faktor yang terdapat dalam sesebuah organisasi.

 • kelemahan Kedai Baju adalah: Modal yang kurang untuk melengkapi kemudahan yang belum ada pada Kedai Baju. Seperti bilik persalinan dan patung model Ada beberapa pesaing yang sudah terlebih dahulu berdiri sehingga menuntut inovatif dan kreatif bagi pengusaha yang ingin membuka usaha dalam bidang yang sama.Contoh Kelemahan

 • Definisi Peluang ialah satu keadaan yang boleh memberi faedah atau membawa kejayaan kepada seseorang yang muncul atau diwujudkan untuk diambil segera. Peluang biasanya menghampiri seseorang itu dalam keadaan yang samar-samar dan tidak pasti. Cuma seseorang yang cekap dan bersedia sahaja yang dapat mencekup peluang yang wujud di hadapannya. Peluang yang lambat direbut akan terlepas ke tangan orang lain. Opportunities (Peluang)

 • -Opportunities (faktor-faktor Peluang) lingkungan luar yang positif, yang dapat dan mampu mengarahkan kegiatan organisasi ke arahnya. Misalnya ; Keperluan lingkungan sesuai dengan tujuan organisasi, masyarakat perubahan, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap organisasi yang baik, belum adanya organisasi yang lain yang melihat peluang tersebutKesempatan baik dalam persekitaran kehidupan.Wujud daripada program pembangunan ekonomi dan fizikal.Perubahan trend pasaran dan teknologi.Permintaan pelanggan, gaya hidup masyarakat dan penyelidikan pembangunan.Perubahan polisi kerajaan.

  4 APPORTUNITIES

 • Seperti:-pasaran syarikat penerbangan Global Peningkatan trans-Pasifik kargo Berkembang pasaran Asia Pasifik

  Faktor-faktor luaran yang membantu organisasi mencapai objektifnya

 • -Ancaman adalah tentangan yang diperlihatkan atau diragukan oleh suatu kecenderungan atau suatu perkembangan yang tidak menguntungkan yang akan menyebabkan kemerosotan kedudukan perusahaan. Maksud ancaman merupakan berbalik terhadap maksud peluang. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa ancaman adalah faktor-faktor yang tidak menguntungkan terhadap sesebuah perniagaan dan juga organisasi.Jika tidak diatasi, ancaman akan menjadi ganjalan terhadap sesebuah perniagaan atau organisasi yang bersangkut paut pada masa sekarang mahupun di masa hadapan. Dengan melakukan analisis tersebut maka perusahaan dapat dikenalpasti dengan melakukan analisis SWOT.

  ANCAMAN (threats)

 • Jadual ini boleh anda gunakan untuk menyenarai data SWOT dalam internal (dalaman) eksternal (luaran)

 • Anda boleh menggunakan jadual tersebut dan menyenaraikan positif dan negatif dalam sesuatu organisasi anda untuk mambuat penilaian terhadap kemampuan organisasi.

 • Apa Itu Analisis SWOT ?

 • Selepas mengenal pasti tentang SWOT, kita akan mengenal pasti faktor-faktor yang saling bergantung dan mereka membantu menjelaskan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai sesuatu objektif.

  Analisis SWOT Boleh Digunakan untuk: sesi Bengkelmesyuaratpenyelesaian masalah penilaian Produk perancangan strategik penilaian Pesaing perancangan pembangunan peribadi

 • Kekuatan dankelemahan dalamankepada organisasi.

  Faktor dalaman Peluang dan ancaman yang disampaikan oleh persekitaran luar. Faktor-faktor dalaman yang boleh dilihat sebagai kekuatan ataukelemahan bergantung kepada kesannya terhadap objektif organisasi. Apa yang boleh mewakili kekuatan berkenaan dengan satu objektif mungkin kelemahan untuk tujuan lain. Faktor-faktorsemua itu termasuk serta kakitangan, kewangan, keupayaan pembuatan, dan sebagainya.Faktor-faktor luaran juga termasuk makroekonomi , teknologi perubahan, undang-undang, dan perubahan sosio-budaya,serta perubahan dalam pasaran atau berdaya saing kedudukan..Faktor luaran

 • Contoh Analisis SWOT (sekolah Pelan strategik kokurikulum UPSR)

  Faktor dalaman Faktor luaranKEKUATAN (STRENGTH)S1. Cukup guru opsyenS2. Cukup guru berijazahS3. Kerjasama warga sekolahS4. Guru berpengalamanS5. Ada 2 orang pemeriksa kertas UPSRS6. Hubungan mesra dengan GBS7. BBM mencukupiKELEMAHAN (WEAKNESS)W1. Kewangan W2. Lebih 70% murid belum menguasai 3 MW3. Sebahagian sikap ibu bapa yang tidak mementingkan ilmu untuk anakW4. PSS yang belum mantap lagiW5. Tidak menguasai sifirW6. Budaya ulang kaji / menyiapkan kerja rumah tidak menggalakkanW7. Kurang inisiatif untuk membeli keperluan alat / bukuW8. Kerjasama daripada masyarakat kurang memuaskan.(80%)PELUANG (OPPORTUNITY)O1. Kerjasama UMS/IAB/KPM/JPN/PPD/BC, dll02. kerjasama PIBG/ELDTPS1+S2+S4+O1= 1)Teknik Menjawab soalan 2)Skema PemarkahanS6+02=Program Anak AngkatProgram MotivasiProgram AmalPenutur JatiW1+01+02=Mengutip dana secara sponsorship/sumbanganCeria Pantai/Ombak RinduW6+W8+02=Transformasi Minda/W3+W5+W6+02=Open Day dengan ibu bapa W4+01=Ceria PSSANCAMAN (THREAT)T1. Ancaman pihak luarT2. Pihak ibu bapa tidak dapat menerima teguran kepada anakT3. Persekitaran masyarakat yang tidak kondusifW8+T1+T2+T3=Rakan cop

 • SWOT Analysis Recipe Box- Selling a Product

  ExternalFactorsPositive+Negative(-)Internal Factors

  STRENGTHS S Time Saving Help promote healthy eating- Convenient- Money Saving Educational- Large target audienceWEAKNESSES W -People cant see the product before they buy it-Storage of different type of foodMay be hard to complete the orders in time limit if busy- Where to get the food from OPPORTUNITIES O Team up the existing maybe larger stores- There is a worldwide market Could become a franchise business or simply expand over the country- Maybe able to supply restaurant THREATS T- Large supermarket and chain stores- Stock shortages- Other delivery companies- Someone else thinking of my idea- People might get bought of the recipes- Companies that prepare and freeze meals for delivery

 • Rujukkan http://id.wikipedia.org,http://www.imadiklus.com, http://carapedia.comhhipni.blogspot.com/2011/09/pengertian-analisis-swot.html

 • 10/04/2011

  *PeaceNo war, Nie KaLi Lah!

  *