10
Patofisiologi Otitis Media Kronik Agustina Anggraeni Purnomo 1061050099

Patofisiologi Otitis media kronik

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Patofisiologi

Citation preview

Page 1: Patofisiologi Otitis media kronik

Patofisiologi Otitis Media Kronik

Agustina Anggraeni Purnomo1061050099

Page 2: Patofisiologi Otitis media kronik
Page 3: Patofisiologi Otitis media kronik
Page 4: Patofisiologi Otitis media kronik
Page 5: Patofisiologi Otitis media kronik
Page 6: Patofisiologi Otitis media kronik
Page 7: Patofisiologi Otitis media kronik

Normal Oklusi Tuba Eustachius

Page 8: Patofisiologi Otitis media kronik

Supurasi Perforasi

Page 9: Patofisiologi Otitis media kronik

Resolusi

Page 10: Patofisiologi Otitis media kronik