of 29 /29
ORDIN Nr. 29 din 8 ianuarie 2010 privind aprobarea Listei standardelor româneşti care adoptă standardele europene armonizate referitoare la maşini EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 29 din 14 ianuarie 2010 Având în vedere prevederile art. 45 alin. (2) lit. b) din Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006 şi ale art. 9 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.029/2008 privind condiţiile introducerii pe piaţă a maşinilor, în baza Hotărârii Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, cu modificările şi completările ulterioare, ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale emite următorul ordin: ART. 1 Se aprobă Lista standardelor româneşti care adoptă standardele europene armonizate referitoare la maşini - publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 214/01 din 8 septembrie 2009 -, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. ART. 2 La data publicării prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse nr. 164/2008 privind aprobarea Listei standardelor române care adoptă standarde europene armonizate referitoare la maşini industriale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 232 din 26 martie 2008. ART. 3 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale, Mihai Constantin Şeitan Bucureşti, 8 ianuarie 2010. Nr. 29.

ORDIN Nr. 29 din 8 ianuarie 2010 ş ă ş ă ţă ş ă ş ţ ă ş ţ ş ă ş ă ţ · PDF fileSe aprobă Lista standardelor româneşti care adoptă standardele europene armonizate

Embed Size (px)

Text of ORDIN Nr. 29 din 8 ianuarie 2010 ş ă ş ă ţă ş ă ş ţ ă ş ţ ş ă ş ă ţ · PDF...

  • ORDIN Nr. 29 din 8 ianuarie 2010 privind aprobarea Listei standardelor romneti care adopt standardele europene armonizate referitoare la maini EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI I PROTECIEI SOCIALE PUBLICAT N: MONITORUL OFICIAL NR. 29 din 14 ianuarie 2010 Avnd n vedere prevederile art. 45 alin. (2) lit. b) din Legea securitii i sntii n munc nr. 319/2006 i ale art. 9 alin. (3) din Hotrrea Guvernului nr. 1.029/2008 privind condiiile introducerii pe pia a mainilor, n baza Hotrrii Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea i funcionarea Ministerului Muncii, Familiei i Proteciei Sociale, cu modificrile i completrile ulterioare, ministrul muncii, familiei i proteciei sociale emite urmtorul ordin: ART. 1 Se aprob Lista standardelor romneti care adopt standardele europene armonizate referitoare la maini - publicate n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 214/01 din 8 septembrie 2009 -, prevzut n anexa care face parte integrant din prezentul ordin. ART. 2 La data publicrii prezentului ordin se abrog Ordinul ministrului muncii, familiei i egalitii de anse nr. 164/2008 privind aprobarea Listei standardelor romne care adopt standarde europene armonizate referitoare la maini industriale, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 232 din 26 martie 2008. ART. 3 Prezentul ordin se public n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I. Ministrul muncii, familiei i proteciei sociale, Mihai Constantin eitan Bucureti, 8 ianuarie 2010. Nr. 29.

  • ANEXA 1

    LISTA standardelor romneti care adopt standardele europene armonizate referitoare la maini,

    publicate n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 214/01 din 8 septembrie 2009 ______________________________________________________________________________ | Indicativ SR EN | Indicativ EN | Titlul standardului | |____________________|________________________|________________________________| |SR EN 81-3+A1:2008 |EN 81-3:2000+A1:2008 |Reguli de securitate pentru | | | |execuia i montarea | | | |ascensoarelor. Partea 3: | | | |Ascensoare mici de materiale | | | |electrice i hidraulice | |____________________|________________________|________________________________| |SR EN 81-40:2009 |EN 81-40:2008 |Reguli de securitate pentru | | | |execuia i montarea | | | |ascensoarelor. Ascensoare de | | | |persoane i de materiale. | | | |Partea 40: Ascensoare pentru | | | |scri i platforme pentru | | | |persoane cu dizabiliti de | | | |micare | |____________________|________________________|________________________________| |SR EN 81-43:2009 |EN 81-43:2009 |Reguli de securitate pentru | | | |execuia i montarea | | | |ascensoarelor. Ascensoare | | | |speciale pentru transportul | | | |persoanelor i materialelor. | | | |Partea 43: Ascensoare pentru | | | |instalaii de ridicat | |____________________|________________________|________________________________| |SR EN 115-1:2008 |EN 115-1:2008 |Securitatea scrilor i | | | |trotuarelor rulante. Partea 1: | | | |Construcie i montare | |____________________|________________________|________________________________| |SR EN 289+A1:2008 |EN 289:2004+A1:2008 |Maini pentru materiale plastice| | | |i cauciuc. Prese. Cerine de | | | |securitate | |____________________|________________________|________________________________| |SR EN 349+A1:2008 |EN 349:1993+A1:2008 |Securitatea mainilor. Distane | | | |minime pentru prevenirea | | | |strivirii prilor corpului uman| |____________________|________________________|________________________________| |SR EN 378-2+A1:2009 |EN 378-2:2008+A1:2009 |Sisteme frigorifice i pompe de | | | |cldur. Condiii de securitate | | | |i de mediu. Partea 2: | | | |Proiectare, execuie, ncercri,| | | |marcare i documentaie | |____________________|________________________|________________________________| |SR EN 415-1+A1:2009 |EN 415-1:2000+A1:2009 |Securitatea mainilor de | | | |ambalat. Partea 1: Terminologia | | | |i clasificarea mainilor de | | | |ambalat i a echipamentului | | | |asociat | |____________________|________________________|________________________________| |SR EN 415-7+A1:2008 |EN 415-7:2006+A1:2008 |Securitatea mainilor de | | | |ambalat. Partea 7: Maini de | | | |grupat i de ambalat secundare | |____________________|________________________|________________________________| |SR EN 415-8:2008 |EN 415-8:2008 |Securitatea mainilor de | | | |ambalat. Partea 8: Maini de |

  • | | |nchis cu cleme | |____________________|________________________|________________________________| |SR EN 422:2009 |EN 422:2009 |Maini pentru materiale plastice| | | |i cauciuc. Maini de modelat | | | |prin suflare. Cerine de | | | |securitate | |____________________|________________________|________________________________| |SR EN 474-1+A1:2009 |EN 474-1:2006+A1:2009 |Maini de terasament. | | | |Securitate. Partea 1: Cerine | | | |generale | |____________________|________________________|________________________________| |SR EN 474-2+A1:2009 |EN 474-2:2006+A1:2008 |Maini de terasament. | | | |Securitate. Partea 2: Cerine | | | |pentru buldozere | |____________________|________________________|________________________________| |SR EN 474-3+A1:2009 |EN 474-3:2006+A1:2009 |Maini de terasament. | | | |Securitate. Partea 3: Cerine | | | |pentru ncrctoare | |____________________|________________________|________________________________| |SR EN 474-6+A1:2009 |EN 474-6:2006+A1:2009 |Maini de terasament. | | | |Securitate. Partea 6: Cerine | | | |pentru dumpere | |____________________|________________________|________________________________| |SR EN 474-7+A1:2009 |EN 474-7:2006+A1:2009 |Maini de terasament. | | | |Securitate. Partea 7: Cerine | | | |pentru screpere | |____________________|________________________|________________________________| |SR EN 474-8+A1:2009 |EN 474-8:2006+A1:2009 |Maini de terasament. | | | |Securitate. Partea 8: Cerine | | | |pentru gredere | |____________________|________________________|________________________________| |SR EN 474-9+A1:2009 |EN 474-9:2006+A1:2009 |Maini de terasament. | | | |Securitate. Partea 9: Cerine | | | |pentru pozatoare de conducte | |____________________|________________________|________________________________| |SR EN 474-10+A1:2009|EN 474-10:2006+A1:2009 |Maini de terasament. | | | |Securitate. Partea 10: Cerine | | | |pentru sptoare de anuri | |____________________|________________________|________________________________| |SR EN 474-11+A1:2009|EN 474-11:2006+A1:2008 |Maini de terasament. | | | |Securitate. Partea 11: Cerine | | | |pentru compactoare de pmnt i | | | |deeuri | |____________________|________________________|________________________________| |SR EN 474-12+A1:2009|EN 474-12:2006+A1:2008 |Maini de terasament. | | | |Securitate. Partea 12: Cerine | |