102
Manualul antrenorilor Stimaţi antrenori, Este o mare plăcere pentru mine să vă prezint Manualul Antrenorilor din cadrul Asociaţiei Internaţionale de Box/AIBA. Acest document este rezultatul unei munci realizate de-a lungul unui mare număr de ore de membrii Comisiei de Antrenori, reprezintă primul manual standardizat valabil pentru toţi membrii federaţiilor din AIBA, şi va juca un rol important în dezvoltarea programului AIBA. Putem să sperăm la dezvoltarea boxului din lumea întreagă, numai dacă avem suficienţi antrenori calificaţi, la toate nivelurile. Până acum, antrenorii se bazau în antrenamente pe manualele realizate în conformitate cu un stil local, folosind documentele propriilor lor federaţii naţionale de box sau împrumutându-le pe cele ale altor federaţii. În cazul celor din urmă, antrenorilor adesea le-a venit greu să adapteze manualele realizate de diferite culturi, la nevoile lor specifice. Pentru a rezolva această problemă, Comisia AIBA a antrenorilor de box şi Academia AIBA au lucrat împreună, în iunie 2010, la Becancour, Canada, pentru a realiza acest prim manual al Antrenorilor AIBA. Partea I a manualului este destinată antrenorilor începători, care sunt abia la începutul carierei de antrenori şi care doresc să-şi dezvolte abilităţile pentru a se putea califica ca antrenori AIBA de 1 stea. Sunt incluse aici subiecte ca: stilurile de antrenament,metode de învăţare şi de antrenament, tehnici de bază, evaluarea,responsabilităţile în timpul competiţiei şi problemele antidoping. Partea a-2-a şi partea a-3-a se adresează antrenorilor de 2 şi 3 stele, care doresc să-şi îmbunătăţească aptitudinile şi cunoştinţele, permiţându-le, în cele din urmă, să ştige experienţă în diferite stiluri de box şi să-şi adapteze cunoştinţele şi aptitudinile la cultura lor locală, din domeniul boxului. Manualul Antrenorilor AIBA a fost scris într-o formă şi un limbaj simplu cu pictograme care să ajute la înţelegerea conţinutului şi care să permită antrenorilor să-şi implementeze aptitudinile şi cunoştinţele din manual, fără dificultate. Doresc cu această ocazie să mulţumesc tuturor celor implicaţi în acest proiect, în special membrilor Comisiei de Antrenori AIBA, pentru munca grea depusă. Sunt convins că antrenorii aspiranţi vor găsi că acest nou Manual al Antrenorilor este o indispensabilă lucrare de referinţă şi îi încurajez să o studieze în profunzime, cu scopul de a-i ajuta să-şi dezvolte cariera de antrenori. Al dumneavoastră, boxer, Ching-Kuo Wu Preşedinte

Manualul antrenorilor ţ ă ţ ă ţ ş ă ţ ă ţ ă ş ă ş ă ş ăţ ş ă ăţ ...frbox.eu/documente/2013/Antrenori/Manualul_antrenorilor.pdf · 2013-09-19 · „Tot ceea

  • Upload
    others

  • View
    75

  • Download
    1

Embed Size (px)

Citation preview

Manualul antrenorilor Stimaţi antrenori, Este o mare plăcere pentru mine să vă prezint Manualul Antrenorilor din cadrul Asociaţiei Internaţionale de Box/AIBA. Acest document este rezultatul unei munci realizate de-a lungul unui mare număr de ore de membrii Comisiei de Antrenori, reprezintă primul manual standardizat valabil pentru toţi membrii federaţiilor din AIBA, şi va juca un rol important în dezvoltarea programului AIBA. Putem să sperăm la dezvoltarea boxului din lumea întreagă, numai dacă avem suficienţi antrenori calificaţi, la toate nivelurile. Până acum, antrenorii se bazau în antrenamente pe manualele realizate în conformitate cu un stil local, folosind documentele propriilor lor federaţii naţionale de box sau împrumutându-le pe cele ale altor federaţii. În cazul celor din urmă, antrenorilor adesea le-a venit greu să adapteze manualele realizate de diferite culturi, la nevoile lor specifice. Pentru a rezolva această problemă, Comisia AIBA a antrenorilor de box şi Academia AIBA au lucrat împreună, în iunie 2010, la Becancour, Canada, pentru a realiza acest prim manual al Antrenorilor AIBA. Partea I a manualului este destinată antrenorilor începători, care sunt abia la începutul carierei de antrenori şi care doresc să-şi dezvolte abilităţile pentru a se putea califica ca antrenori AIBA de 1 stea. Sunt incluse aici subiecte ca: stilurile de antrenament,metode de învăţare şi de antrenament, tehnici de bază, evaluarea,responsabilităţile în timpul competiţiei şi problemele antidoping. Partea a-2-a şi partea a-3-a se adresează antrenorilor de 2 şi 3 stele, care doresc să-şi îmbunătăţească aptitudinile şi cunoştinţele, permiţându-le, în cele din urmă, să câştige experienţă în diferite stiluri de box şi să-şi adapteze cunoştinţele şi aptitudinile la cultura lor locală, din domeniul boxului. Manualul Antrenorilor AIBA a fost scris într-o formă şi un limbaj simplu cu pictograme care să ajute la înţelegerea conţinutului şi care să permită antrenorilor să-şi implementeze aptitudinile şi cunoştinţele din manual, fără dificultate. Doresc cu această ocazie să mulţumesc tuturor celor implicaţi în acest proiect, în special membrilor Comisiei de Antrenori AIBA, pentru munca grea depusă. Sunt convins că antrenorii aspiranţi vor găsi că acest nou Manual al Antrenorilor este o indispensabilă lucrare de referinţă şi îi încurajez să o studieze în profunzime, cu scopul de a-i ajuta să-şi dezvolte cariera de antrenori.

Al dumneavoastră, boxer, Ching-Kuo Wu

Preşedinte

Cuvânt înainte

La iniţiativa AIBA, acest Manual al Antrenorilor a fost realizat cu scopul de a ajuta antrenorii care lucrează cu sportivii tineri şi cu începătorii. Obiectivele urmărite prin acest manual sunt de a dezvolta atât cariera unui antrenor cât şi abilităţile lui/ ei de la începător la avansat, de a standardiza metodele tehnice ţi de a crea un material de referinţă care să poată fi de folos antrenorilor. Antrenamentul în boxul contemporan este un proces complex şi compozit. Antrenorii începători trebuie să cunoască mulţi factori fundamentali care determină şi influenţează rezultatele antrenamentelor. Pentru a putea controla şi conduce corect procesul de antrenare, sunt necesare cunoştinţe complete şi aptitudini, antrenorul fiind pe deplin responsabil de dezvoltarea boxerului şi de progresul sportiv. In final, dorim să amintim că antrenamentul în box este schimbător,un proces inconstant, care trebuie adaptat la diferite condiţii. În acest manual puteţi găsi căile recomandate, verificate, metodic şi raţional organizate, pentru a atinge obiectivele unui antrenament. Este imposibil de cuprins toate cunoştinţe din domeniul boxului, într-un singur manual. De aceea, prezentul manual acoperă numai cele mai importante aspecte din domeniul antrenării, cum ar fi de exemplu organizarea procesului de antrenament, tehnica, tactica şi pregătirea fizică. Ilustraţiile selectate şi partea descriptivă a acestui manual prezintă tehnici elementare de box într-o manieră uşor de înţeles. Câteva aspecte suplimentare sunt prezentate pe scurt. Exemplele cu metodele de bază ce trebuie asimilate, din acest manual, vor fi de folos antrenorilor şi îi vor ajuta să devină mai buni antrenori.

Comisia Antrenorilor AIBA

1.1.Definiţii 1.1.1. Antrenorul

Capitolul 1: ANTRENORII

Antrenorul este un profesor, cu rol de model şi prieten în box, care va organiza, superviza şi conduce astfel antrenamentul sportivului încât acesta să ajungă la maximum potenţialului săi. „Tot ceea ce înseamnă antrenament înseamnă de fapt să-l duci pe jucător acolo unde nu se

poate duce singur.” Bill McCartney (Antrenor de fotbal american)

„ Cred că a fi părinte şi a antrena sau a învăţa pe alţii înseamnă acelaşi lucru. Acestea sunt două dintre cele mai importante profesii din lume.”

John Wooden (Antrenor de baschet ) „Un bun antrenor îşi va face mai degrabă jucătorii să vadă ceea ce ei pot fi , faţă de ceea

ce sunt deja”. Ara Parasheghian (Antrenor de fotbal american)

1.1.2. Secundul Când antrenorul intră pe FOP (locul de desfăşurare), lui/ei i se va atribui rolul de secund. Secundul trebuie să fie un antrenor care are grijă de jucător înainte, în timpul şi după luptă. El/ea trebuie să urmeze regulile AIBA . Prioritatea secundului o reprezintă viaţa sportivului.

Field of Play (FOP) se referă la locul de desfăşurare al competiţiei, care se extinde cu cel puţin 6 metrii în afara platformei ringului

1.2.Sistemul de management al antrenorilor AIBA 1.2.1. Politica de calificare a antrenorilor

Toţi antrenorii AIBA trebuie să fie membrii ai Federaţiilor Naţionale AIBA recunoaşte numai antrenorii afiliaţi Federaţiilor Naţionale

Doar antrenorii confirmaţi de AIBA vor primi toate beneficiile de la fondurile de solidaritate ale IOC (International Olympic Committee) şi li se va permite să-şi îndeplinească atribuţiile în cadrul AIBA şi în cadrul competiţiilor confederaţiei. Antrenorii AIBA pot deveni antrenori WSB (World Series of Boxing) numai după ce urmează programul WSB pentru antrenori.

Antrenorii WSB pot fi antrenori AIBA fără nicio restricţie. Antrenorilor AIBA le este de asemenea permis să aibă o poziţie în Federaţiile Naţionale, ca membrii

aleşi.

1.2.2. Managementul creşterii calităţii antrenorilor

Noile iniţiative din sfera dezvoltării noilor competiţii şi sistemul Antrenorilor, implementarea sistemului de management R&J şi normele de aprobare de evenimente ale AIBA cresc necesitatea dezvoltării unul plan global de competiţii de box.

Se constată o lipsă în creşterea calităţii Antrenorilor, atât la nivel naţional cât şi continental. Educaţia antrenorilor, antrenarea şi certificarea lor nu sunt implementate. Ei ar trebui să fie educaţi în probleme ca cele legate de etică, cod vestimentar, etc.

1.2.3. Managementul performanţei antrenorilor - evaluarea antrenorilor Pentru a deveni un antrenor clasificat de AIBA, trebuie ca datele acestuia să fie supuse

aprobării AIBA care le va evalua în cadrul Comisiei de Antrenori AIBA. În anexa E veţi găsi un model de fişă de aplicare (formular de date). Vor fi luate în consideraţie doar propunerile trimise de Federaţia Naţională. Toate propunerile trimise de o Federaţia Naţională vor avea un statut oficial. Evaluarea se va face în funcţie de următoarele criterii:

Antrenori de 3 stele

� Un Antrenor Naţional Coordonator, în activitate � Un Fost Antrenor Naţional Coordonator, în ultimii 10 ani � Un Antrenor care posedă un certificat de la cea mai înaltă şcoală naţională de antrenori � Un Antrenor care are o experienţă de peste 20 de ani de activitate, fără întrerupere

(*)orice Antrenor care îndeplineşte cel puţin 3 din aceste 4 condiţii

Antrenori de 2 stele

� Un Antrenor Naţional Coordonator, în activitate

� Un Fost Antrenor Naţional Coordonator, în ultimii 10 ani � Un Antrenor care posedă un certificat de la cea mai înaltă şcoală naţională de antrenori

sau de la o a doua şcoală ca importanţă pe plan naţional � Un Antrenor care are o experienţă de peste 20 de ani de activitate, fără întrerupere

(*)orice Antrenor care îndeplineşte cel puţin 2 din aceste 4 condiţii sau

� Antrenor Naţional Asistent în activitate � Un Antrenor care posedă un certificat de la o şcoală naţională de antrenori � Un Antrenor care are o experienţă de peste 10 de ani de activitate, fără întrerupere

Antrenori de 1 stea

� Un Antrenor Naţional în activitate � Un Antrenor care are o experienţă de peste 5 ani de activitate, fără întrerupere � Un Antrenor care posedă un certificat de la o şcoală naţională de antrenori � (*)orice Antrenor care îndeplineşte cel puţin 2 din aceste 3 condiţii

1.2.4. Managementul antrenorilor în competiţie

Pentru evenimentele de 3 stele ale AIBA fiecare federaţie participantă trebuie să aibă cel puţin un antrenor de 3 stele, pentru că numai antrenorilor de 3 stele le este permisă poziţia de secunzi. În acest caz, fiecare ţară(federaţie) poate avea un Antrenor de 3 stele împuternicit, alături de ceilalţi antrenori de la alte niveluri. Alături de formularul de înregistrare al echipei delegaţiei, trebuie să se prezinte şi o copie a certificatului antrenorilor de 3 stele; antrenorii vor aduce cu ei cardul valid AIBA cu ID său.

De asemenea toate înregistrările de evenimente de 3 stele vor fi verificate în baza noastră de date AIBA, pentru a fi siguri că subscripţia este valabilă. Până când noul Sistem de management al antrenorilor este pus în aplicare, o perioadă de

graţie este valabilă până la sfârşitul lunii decembrie 2012 pentru toţi antrenorii. Antrenor de Nivelul 1 stea: Toţi antrenorii care sunt calificaţi la nivel naţional şi sunt activi în Naţională şi la evenimentele de 1

stea ale AIBA Antrenor de Nivelul 2 stele: Toţi antrenorii care sunt calificaţi la nivel naţional şi internaţional şi sunt activi pe continent şi la

evenimentele de 2 stele ale AIBA Antrenor de Nivelul 3 stele: Toţi antrenorii care sunt calificaţi ca Antrenor Naţional şi sunt activi la evenimentele de 3 stele ale

AIBA.

TESTUL DE CONTROL AL ANTRENORILOR Pentru a fi siguri că Antrenorii rămân activi şi corespund normelor antrenorilor AIBA , aceştia

trebuie să fie activi la evenimentele AIBA aprobate, corespunzătoare nivelurilor lor de stele, cu o ritmicitate, menţionată mai jos. În caz contrar, antrenorul îşi pierde statutul şi trebuie să dea un Test de Control pentru Antrenorii AIBA

� Antrenor de 1 stea: la fiecare 4 ani � Antrenor de 2 stele: la fiecare 3 ani � Antrenor de 3 stele: la fiecare 2 ani

1.2.5. Evidenţa antrenorilor Toate formularele de înregistrare a Antrenorilor transmise de Federaţiile Naţionale vor fi înregistrate

în baza de date a antrenorilor AIBA. În acest caz, Federaţiile Naţionale trebuie să trimită fişele (Cfr.Anexa E) completate cu datele

personale ale Antrenorilor, la AIBA HQ Office. Toţi antrenorii înregistraţi, vor primi un certificat AIBA, după ce vor fi evaluaţi.

1.2.6. Managementul Academiei Antrenorilor Comisia Antrenorilor AIBA trebuie nu numai să evalueze nivelul actualizat al antrenorilor, dar

trebuie de asemenea să iniţieze cursuri de antrenament şi examinări la fiecare nivel. Aceasta hotărâre permite ca toţi Antrenorii să poată parcurge procesul obţinerii certificatului pentru nivelul potrivit. � Promovarea de la Antrenor 2 stele la Antrenor 3 stele:

toate cursurile şi examinările vor fi organizate de Comisia Antrenorilor şi vor avea loc doar la Academia de Box AIBA.

� Promovarea de la Antrenor de 1 stea la Antrenor 2 stele: examinările vor avea loc în fiecare regiune diferită şi vor fi ţinute de instructorii Academiei desemnaţi de examinatori AIBA.

� Detalii despre cursurile, examinările şi antrenamentele instructorilor Academiei sunt încă în curs de elaborare, deschidera porţilor Academiei de Box pentru Antrenarea constituie unul dintre stâlpii cei mai importanţi ai acitivtăţii Academiei.

1.2.7. Managementul Antrenorilor WSB

Lansarea Seriilor Mondiale de Box, în 2010, a fost urmată de dezvoltarea sistemului de coordonare al Antrenorilor implicaţi în acest nou şi interesant program. Următoarele reguli se aplică Antrenorilor WSB:

*toţi Antrenorii WSB vor fi antrenaţi de actualii antrenori AIBA

* toţi Antrenorii WSB vor fi promovaţi din rândurile Antrenorilor de 3 stele

*AIBA va pregăti o echipă de Antrenori WSB pentru fiecare întâlnire care trebuie asigurată

*Antrenorii AIBA pot deveni Antrenori WSB, doar după ce urmează programul WSB de antrenament

*AIBA va permite Antrenorilor WSB să se întoarcă la AIBA, fără nicio restricţie.

1.3. Aptitudini şi responsabilităţi Aptitudini � Pentru a putea comunica efectiv cu boxerii şi cu alte persoane implicate în procesul de

antrenament, sunt necesare aptitudini de comunicare. � Cu scopul de a putea transmite efective cunoştiinţele necesare şi pentru ajutor în

înţelegerea boxerului, sunt necesare aptitudini didactice. � Pentru a putea plnifica şi conduce efectiv antrenamentul, pentru a putea pregăti boxerii

pentru competiţie sunt necesare aptitudini organizatorice. Responsabilităţi � Prima şi cea mai importantă îndatorire a antrenorului este sănătatea boxerului. Antrenorul

trebuie să se asigure că boxerul este tot timpul sănătos. � Antrenorul trebuie să-i asigure un mediu sigur boxerului pentru antrenament, competiţii,

călătorie şi alte activităţi de acest gen. � Antrenorul aproape că trebuie să predea, dar nu într-un mod abuziv. Nu toţi boxerii au

aceaşi capacitate de a învăţa. � Planificarea şi pregătirea programelor de antrenament sunt prioritare şedinţelor de

anternament. În această planificare antrenorul trebuie să aibă în vedere şi grila competiţiilor.

� Antrenorul trebuie să comunice cu boxerii şi toţi cei implicaţi. � Antrenorul trebuie sa evalueze programul de antrenament, progresele boxerului cât şi

performanţa din timpul competiţiei

� Antrenorul trebuie să unrmeze regulile de competiţii AIBA, reglementările acesteia şi să respecte Codul de Conduită

1.4. Stiluri de antrenament

1.4.1. Stilul de antrenament despotic/autocratic

Antrenorul ia toate deciziile legate de antrenament şi pentru toate celelalte aspecte referitoare box. Boxerul trebuie să-i respecte comenzile, să fie ascultător şi să se supună. Acest stil permite boxerului să fie distins, disciplinat şi organizat. Cu toate acestea, acest stil de antrenament nu permite boxerului/boxeriţei să-şi dezvolte capacitatea de a gândi.

1.4.2. Stilul de antrenament democratic Antrenorul ia decizii bazate pe sugestiile şi opiniile boxerului. Boxerul are o contribuţie importantă la antrenament şi în toate aspectele legate de box.

Acest stil permite antrenorului să construiască o relaţie excelentă cu boxerul. Totuşi, pentru acest stil, i se cere antrenorului o înaltă pregătire şi multă experienţă în activitatea efectivă.

1.4.3. Stilul de antrenament ocazional Antrenorul are o contribuţie redusă în procesul de antrenament şi în celelalte aspecte legate de box. Boxerului/boxeriţei îi este permis să-şi programeze după cum doreşte atât antrenamentul cât şi momentele de repaus şi celelalte condiţiile.

Acest stil permite boxerilor să se bucure de antrenament şi îi ajută să-şi dezvolte aptitudinile. Totuşi, acest stil încetineşte dezvoltarea boxerului în ceea ce priveşte aspectele tehnice şi fizice din box

CAPITOLUL 2:ANTRENAMENTUL 2.1. Antrenamentul cu începătorii *Dezvoltarea generală a unei bune condiţii fizice ar trebui să fie prioritară pentru un începător în box,raportată la vârstă şi experienţă. *În cazul special al acestui stadiu, este de asemenea important să se dezvolte coordonarea şi rapiditatea. Dezvoltarea coordonării şi rapidităţii prin antrenament va fi astfel pusă în aplicare. *Antrenamentul forţat cu greutăţi mari nu este recomandat, în special pentru boxerii foarte tineri. Un astfel de tratament le poate dăuna dezvoltării fizice. * Fiecare curs de antrenament are trebui astfel conceput încât să includă învăţarea şi exersarea de elemente fizice şi tehnice. * Întotdeauna procesul de învăţare trebuie să pornească de la elemente simple spre cele complexe; cu cât elementele sunt mai complexe, cu atât mai uşor este să se piardă atenţia şi interesul boxerului. * Trebuie incorporate diferite jocuri şi acţiuni în cursurile de antrenament, pentru a realiza un cadru plăcut şi interesant antrenamentului.

2.1.1. Stadiile antrenamentului

Când lucrează cu boxerii începători, antrenorul ar trebui să se gândească mereu că rezultatele vor apărea mai târziu şi că întregul proces de antrenare ar trebui împărţit în diverse secţiuni, în funcţie de dezvoltarea fizică şi vârstă, dezvoltarea fizică şi acumularea de abilităţi tehnice. * Stagiul de iniţiere *Stagiul principal *Stagiul de specializare *Stagiul de înaltă performanţă INIŢIEREA *Boxerii începători sunt puşi să execute diverse mişcări şi exerciţii tehnice, conducând astfel la o multilaterală antrenare fizică şi tehnică. *Dezvoltarea atât a unei structuri armonioase a corpului cât şi a unei poziţii corecte a acestuia *Dezvoltarea în principal a rezistenţei aerobice * Dezvoltarea rapidităţii, a coordonării, flexibilităţii, echilibrului şi percepţiei prin mişcări naturale * BAZA Dezvoltarea prin muncă a capacităţilor de aplicarea generală şi specifică a exerciţiilor fizice Dezvoltarea şi perfecţionarea coordonării, flexibilităţii şi rezistenţei aerobice * Dezvoltarea executării tehnice corecte *Dezvoltarea tacticii individuale cu accent pe apărare SPECIALIZAREA * Perfecţionarea coordonării, vitezei şi rezistenţei * Dezvoltare tehnică * Perfecţionarea aptitudinilor tactice *Dezvoltarea abilităţilor psihologice

*Dezvoltarea strategiei şi tacticilor competiţionale ÎNALTA PERFORMANŢĂ *Atingerea celui mai înalt nivel de performanţă *Perfecţionarea abilităţilor psihologice *Perfecţionarea cunoştinţelor boxerului în domeniul boxului

2.1.1.1. OBIECTIVELE STADIULUI DE INIŢIERE ALE ANTRENAMENTULUI *În general antrenarea fizică şi tehnică prin expunera boxerului începător la mişcări variate şi tehnic specifice *Dezvoltarea atât a unei structuri armonioase a corpului cât şi a unei poziţii corecte a acestuia

*Dezvoltarea rezistenţei aerobice, fără expunerea începătorului la stresul antrenamentului tensionat * Dezvoltarea rapidităţii, a coordonării, flexibilităţii, echilibrului şi percepţiei prin mişcări naturale IMPLEMENTAREA *Introducerea elementelor de bază ale tehnicii de box *Implementarea de exerciţii ca alergarea, săriturile, aruncările *Exerciţii de forţă cu greutatea corporală proprie sau cu partener, dar nu cu echipament greu *Participarea la exerciţii tehnice de rezervă cu diferite lovituri de pumn; accent pe loviturile de pumn directe. *Participarea la diverse evenimente de box. Accent pe câştigarea experienţei, pe relaxare şi motivarea de a învinge, dar nu inducerea stresului de a câştiga *participarea la diverse sporturi, jocuri sportive cu reguli simplificate, ca baschetul, fotbalul şi alte sporturi de echipă. *Diverse exerciţii care trezesc interesul boxerului.

2.1.1.2. OBIECTIVELE STADIULUI PRINCIPAL DE ANTRENAMENT * Dezvoltarea prin lucru a capacităţilor generale şi specifice de aplicare a exerciţiilor fizice. *Dezvoltarea şi perfecţionarea coordonării, flexibilităţii şi rezistenţei aerobice *Dezvoltarea tehnicii corecte de execuţie *Perfecţionarea puterii de concentrare,a determinării şi motivării *Dezvoltarea tehnicilor individuale, cu accent pe apărare. IMPLEMENTAREA *Exerciţii de rezistenţă fizică, ca de exemplu:alergarea, săriturile, etc. *Exerciţii de coordonare şi flexibilitate *Exerciţii de rezistenţă cu echipa de sportivi, alergări pe distanţe lungi, alergări alternate cu plimbări în diferite condiţii. *Exerciţii de forţă pentru a depăşi propria greutate sau pe cea a partenerului *Învăţarea tehnicilor de box şi perfecţionarea tehnicilor specifice *Participarea la câteva competiţii, conform capabilităţilor individuale

2.1.1.3. OBIECTIVELE STADIULUI DE SPECIALIZARE *Perfecţionarea abilităţilor motorii, care sunt dominante în box, cum ar fi coordonarea, viteza, rezistenţa. * Dezvoltare tehnică *Perfecţionarea aptitudinilor tactice *Dezvoltarea abilităţilor psihologice, ca de exemplu anticiparea, stăpânirea anxietăţii, luarea de decizii, etc *Dezvoltarea strategiei competiţionale şi a tacticilor

IMPLEMENTAREA *Exerciţii specifice de box, cum ar fi:lovirea cu pumnul a sacului greu,lovituri de rezervă, de apărare, etc. *Continuarea exerciţiilor pentru o bună condiţie fizică/fitness *Exerciţii pentru coordonare şi viteză *Exerciţii pentru creşterea rezistenţei generale *Introducerea de exerciţii pentru rezistenţa specifică *Antrenament puternic cu greutăţile Participarea la diverse competiţii contra unor diverşi opozanţi

2.1.1.4. OBIECTIVELE ANTREMANENTULUI PENTRU PERFORMANŢE DE TOP *Atingerea celui mai înalt nivel de performanţă *Perfecţionarea abilităţilor psihologice, ca de ex:iniţiativa, autocontrolul, rezistenţa la stress, atât în timpul antrenamentelor cât şi a competiţiilor *Perfecţionarea cunoştinţelor boxerului în domeniul boxului *Dorinţa de a câştiga IMPLEMENTAREA *Continuarea exerciţiilor pentru abilităţile motorii cu accent pe potenţialul şi nevoie individuale *Creşterea volumului şi intensităţii antrenamentelor *Exerciţiu pentru perfecţionarea abilităţilor fizice *Focus pe dorinţa de a învinge *Administrarea adecvată a recuperării

2.2. Grup de antrenament

Când antrenează un grup, este important pentru antrenor ca el/ea să se aşeze într-un loc de unde să poată vedea toate mişcările şi acţiunile boxerilor şi să poată fi văzut/văzută de toţi boxerii. Când e antrenat un grup de boxeri care au aptitudini şi caracteristici fizice diferite, se recomandă împărţirea grupului în funcţie de aptitudinile şi caracteristicile fizice ale fiecăruia. De exemplu, boxerii cu aptitudini avansate cu cei avansaţi, copii cu înălţime mică, alături de ceilalţi cu înălţime mică, boxerii înalţi, cu cei înalţi, ca şi în funcţie de categoriile de greutate.

Boxerii scunzi de înălţime Boxerii înalţi

Boxerii cu aptitudini avansate

2.3. METODE DE PREDARE ŞI ANTRENARE 2.3.1. METODA DE PREDARE DEMONSTRATIVĂ Să demonstrezi, pas cu pas, folosind, dacă e posibil, exact, procedurile fizice. În timpul demonstraţiei, trebuie explicat motivul şi semnificaţia fiecărui pas. Efectiv, planificaţi demonstraţia astfel încât antrenorul să fie sigur că arată corect paşii fiecărei etape şi că a inclus toţi paşii. Această metodă este recomandată pentru a preda tehnica legată de aptitudini, pentru că acoperă toţi paşii necesari într-o ordine efectivă de învăţare. Paşii demonstraţiei permit celor care învaţă să vadă şi să audă. Efectiv:

*Tehnica antrenamentului *Antrenamentul fizic EXPLICAREA METODEI Explicarea metodei este folosită în declaraţii pentru a descrie fapte care clarifică întrebări sau contexte neclare. Pentru a folosi efectiv metoda explicaţiei în predare, antrenorul sau instructorul trebuie să aibă o înţelegere clară a faptelor sau a subiectului care trebuie explicat. Această metoda este diferită de metoda demonstraţiei. În timp ce metoda demonstraţiei este bună pentru a clarifica sau ajuta procedurile fizice, explicarea ajută pe cel care învaţă să înţeleagă subiectele.

Efectiv: *Antrenament tactic * Înţelegerea programului de antrenament *Înţelegerea managementului nutriţiei şi al greutăţii DISCUTAREA METODEI Discutarea este un forum deschis în care antrenorul şi instructorul îşi exprimă opiniile lor, tot aşa cum şi cei care învaţă îşi pot exprima opiniile lor. Metoda discuţiei este o oportunitate naturală pentru cel care învaţă şi antrenor de a interacţiona şi de a se înţelege. De această metodă pot beneficia antrenorul şi sportivul, care împart astfel o varietate de informaţii ce includ atitudini, opinii, observaţii şi talente Efectiv: *Antrenament tactic * Antrenament mental Motivare METODA DE PREDARE ANALITICĂ Analizarea metodei de predare împarte un complex de teme şi informaţii în părţi mai mici pentru a ajuta pe cei care învaţă cu o mai bună înţelegere a problemelor sau a informaţiilor. Pentru eficienţă, antrenorul trebuie să planifice şi să studieze în prealabil topica sau informaţiile Metoda este recomandată în timpul revizuirii antrenamentului boxerului, a performanţei competiţionale şi a dezvoltării progresului boxerului. Efectiv: *Antrenament tehnic *Antrenament fizic *Revizuirea şedinţei de antrenament Revizuirea performanţei competiţionale METODA VIZUALĂ Materialele vizuale sunt instrumente foarte importante în predare. În funcţie de diferitele instrumente, metoda vizuală poate ajuta la instruirea atletului de la aspectul fizic până la

aspectele mentale. Antrenorul trebuie să selecteze produsul vizual cel mai potrivit, cu scopul de a creşte eficienţa şi de a a-şi atinge ţinta. Cu toate acestea, există totuşi un dezavantaj al metodei vizuale, în faptul că în acest caz lipseşte interacţiunea şi există riscul ca materialul vizual, care este prea general, să se aplice unor probleme specifice. Efectiv: *Antrenament tehnic *Antrenament fizic *Antrenament tactic *Antrenament mental

2.3.2. METODA DE ANTRENARE Metodele de antrenare, care se aplică în timpul procesului de antrenament, se împart în două grupuri. Metoda întreruptă şi metoda neîntreruptă . Metoda neîntreruptă constă în antrenarea cu anumite exerciţii, fără perioadă de repaus între seturile de exerciţii. Metoda întreruptă constă în antrenarea cu anumite exerciţii, cu perioade de repaus între seturile de exerciţii Terminologii *Seturi:grupuri de repetiţii *Repetiţii:număr de exerciţii *Perioadă de repaus:perioadă de odihnă *Bătăile inimii:numărul de bătăi de inimă în timpul unei anumite măsuri de timp *Perioadă de lucru:durata exerciţiului METODA NEÎNTRERUPTĂ Principiul esenţial al metodei neîntrerupte constă în lipsa perioadei de repaus între exerciţii. Metoda neîntreruptă poate fi de asemenea împărţită în 2 categorii: cu intensitate constantă de efort şi cu intensitate variabilă. Intensitatea se referă la cât de multă muncă sau efort depune atletul în timpul exerciţiilor. Intensitatea poate fi măsurată şi prin bătăile inimii. Când bătăile inimii sunt mai mari, aproape dublu ca număr faţă de bătăile normale de referinţă, înseamnă că intensitatea exerciţiului a fost înaltă, în timp ce, dacă bătăile inimii sunt aproape de bătăile normale de referinţă, înseamnă că exerciţiul a fost condus la intensitate joasă. Metoda neîntreruptă cu intensitate constantă de efort Să conduci un exerciţiu fără schimbarea intensităţii sau a dificultăţilor. De exemplu, o cursă de alergare pe distanţă lungă, pe o suprafaţă lină, cu intensitate liniştită, redusă. Efectele antrenamentului: Dezvoltarea rezistenţei generale şi a rezistenţei la oboseală

Metoda neîntreruptă cu intensitate variabilă Să conduci un exerciţiu cu schimbări constante de dificultăţi, care schimbă intensitatea. De exemplu, o cursă de alergare pe distanţă lungă, cu urcuşuri şi coborâşuri, pe o suprafaţă când lină, când accidentată. Efectele antrenamentului: Dezvoltarea cu un grad avansat al rezistenţei generale şi al rezistenţei la oboseală. METODA ÎNTRERUPTĂ Principiul esenţial al metodei întrerupte constă în combinarea şi raportul dintre intensitatea şi durata exerciţiului, pe de o parte şi perioada de odihnă, pe de altă parte. Metoda repetiţiei Metoda repetiţiei este o combinaţie de trei elemente: durata exerciţiului, numărul de reluări al exerciţiului şi perioadă de odihnă. În cazul metodei repetiţiei, intensitatea exerciţiului va fi

maximă, dar, cu toate acestea, pentru a obţine cel mai bun rezultat, exerciţiul coordonat trebuie să fie cunoscut atletului. Perioada de repaus în cazul metodei repetiţiei ar trebui să dureze atât de mult cât să permită atletului o recuperare integrală (apropiată bătăilor de inimă normale). Raţiunea pentru care atletul trebuie să se recupereze integral este că el sau ea trebuie să poată duce acelaşi exerciţiu din nou, cu maximă intensitate. Fără refacerea integrală, exerciţiul prin metoda repetiţiei nu poate fi efectuat corect. În cazul metodei repetiţiei, un set de exerciţii nu trebuie reluat de mai mult de 6-8 ori şi nu trebuie să conţină mai mult de 3-4 grupuri de exerciţii. Efectele antrenamentului:Dezvoltarea vitezei, o rezistenţă rapidă, o forţă maximă şi o forţă dinamică.

Metoda cu repaus Pentru metoda cu repaus, antrenorul trebuie să planifice şedinţa de antrenament cu atenţie, ţinând cont de durata exerciţiului, intensitatea exerciţiului şi perioadă de odihnă. Spre deosebire de metoda repetiţiei, sportivul nu va avea destule perioade de odihnă pentru recuperarea integrală. De exemplu, o alergare pe distanţă scurtă, cu o intensitate maximă pentru 30 de secunde, urmată de un repaus de 30 de secunde, urmat de o altă alergare de pe distanţă scurtă, cu maximum de intensitate pentru 30 de secunde, un alt repaus de 30 de secunde, o altă alergare, etc. Principiul obiectiv al acestui antrenament, e determinat de antrenorul care trebuie să stabilească durata corectă a efortului, a perioadei de odihnă şi numărul repetiţiilor. Efectele antrenamentelor: Dezvoltarea rezistenţei specifice, o rezistenţă rapidă, rezistenţa la oboseală

2.4. ORGANIZAREA ŞEDINŢELOR DE ANTRENAMENT

2.4.1. ECHIPAMENTUL SĂLII DE ANTRENAMENT *Ringul de box cu 4 corzi (dimensiuni minime 4,9m x 4,9)

*20 Kg saci de greutăţi (dimensiuni minime 10 cm x 40 cm) * 8 Kg sac de mălai * saci cu două capete * saci de viteză * diverse tipuri de mănuşi * saltele de podea (dimensiuni minime 2m x 1m x 0,05m) * scări de lemn (dimensiuni minime 2,5m x 1m) * pereţi căptuşiţi şi pereţi cu oglinzi

* mingii medicinale(diferite greutăţi) * greutăţi şi haltere (diferite greutăţi) * mingii de tenis * corzi (corzi pentru sărituri) * afişaj electronic * ceas/cronometru

GHID DE SIGURANŢĂ *sala de antrenament *podeaua sălii de antrenament nu trebuie să fie făcută din materiale alunecoase * aerisirea în sala de antrenament este esenţială, nu numai pentru mirosul din sală, dar şi

pentru calitatea aerului şi pentru condiţii sanitar - igienice.

*în conformitate cu codurile locale, regionale sau naţionale ale unei ţări, trebuie să existe vestiare separate pentru bărbaţi şi femei.

*ringul de box trebuie să fie trebuie plasat la cel puţin 2 metrii distanţă de pereţi *pentru fiecare ring de box, cornerele trebuie bine căptuşite, corzile şi prelatele trebuie

să fie bine întreţinute (să nu fie uzate sau rupte) * sacul de greutăţi trebuie bine ancorat, asigurat *În ceea ce priveşte sacii de greutăţi, aceştia trebuie plasaţi fiecare la o distanţă de 2

metrii unul de celălalt şi departe de perete *întregul echipament trebuie bine strâns şi agăţat pe perete sau de tavan. Întregul

echipament trebuie să fie într-o condiţie bună (să nu fie uzat sau rupt) * în sala de antrenament toţi sportivii trebuie să fie încălţaţi cu încălţăminte sport sau fără tocuri *aceleaşi recomandări sunt valabile şi pentru Antrenor *toate activităţile din sala de antrenament şi din vestiare trebuie supervizate tot timpul de antrenor sau de asistenţi * tot echipamentul trebuie constant examinat de-a lungul zilei *trebuie să existe informaţii despre sportiv, printre care: - cine poate fi contactat în caz de urgenţă? - date despre condiţia fizică a sportivului(înălţime, greutate, etc) - datele primului examen medical - răniri sau boli din trecut - starea medicală actuală (răni, boli, alergii)

2.4.2. ECHIPAMENTUL

* ECHIPAMENTUL DE ANTRENAMENT AL BOXERULUI Casca de protecţie cu protectoare pentru obraji şi bărbie

12 până la 16 perechi de mănuşi de box cauciucate şi bandaje Cochilie de protecţie pentru bărbaţi şi protector de sâni pentru femei Echipament personal (pantaloni scurţi, maiou, pantofi) ECHIPAMENTUL ANTRENORULUI Fluier, vestă de protecţie, cronometru, îmbrăcăminte sport, pantofi sport-pentru alergat, jurnalul antrenorului 2.4.3. PREGRĂTIREA PROGRAMELOR ZILNICE DE ANTRENAMENT Programul de antrenament este un element esenţial în dezvoltarea sportivului. Programul de antrenament poate fi planificat zilnic, săptămânal, lunar, anual, etc. Antrenorul trebuie să monitorizeze sportivul ca să progreseze şi să schimbe programul de antrenament, în concordanţă cu dezvoltarea sa. Fiecare program de antrenament trebuie să includă: *obiectivul unei şedinţe de antrenament *metoda de antrenament *exerciţiile *volumul de muncă:durata exerciţiilor şi a perioadelor de repaus dintre exerciţii şi numărul de repetiţii *organizarea antrenamentelor (locaţia, facilităţile, echipamentul) Programele antrenamentelor trebuie bine organizate şi planificate în avans, pentru a maximiza beneficiul; fiecare şedinţă de antrenament trebuie să conţină inclusiv încălzirea şi calmarea, pentru a evita accidentele şi a asigura refacerea de după antrenament. *Introducerea –încălzirea Stretching, Jogging *Antrenamentul principal

Antrenament tehnic, antrenament tactic, antrenament fizic *Încheierea Calmarea, destinderea, joggingul, relaxarea PROGRAMUL DE ANTRENAMENT ZILNIC NUME Boxer Joe DATA 15 Iunie, 2010 LOCAŢIA Sala de antrenament ECHIPAMENTUL Mănuşi 14oz - apărătoare de cauciuc - bandaje - cască OBIECTIVE

1. Învăţarea şi antrenarea pentru loviturile directe cu mâna din spate 2. Învăţarea şi antrenarea pentru apărarea împotriva loviturilor directe cu mâna din spate 3. Recapitularea şi antrenarea pentru loviturile directe cu mâna din faţă 4. Dezvoltarea rezistenţei

EXECIŢII DURATA(MIN) INTENSITATEA COMENTARII

I. Încălzirea generală 10 Jogging încet Stretching /întinderi Încet Partea superioară şi inferioară a corpului

II. Încălzire specifică

10 Mişcări de box Mediu Sărituri cu coarda Mediu II Exerciţii 60 Demonstraţie de tehnică

Pumn direct din spate, la cap Exerciţiu tehnic

Încet Din poziţia în picioare Exerciţiu de apărare

Încet Din poziţia în picioare Demonstraţie tehnică

Pumn direct din spate, cu mişcare Exerciţiu tehnic

Mediu Combinaţie de lovituri cu mişcare

Mediu Pumn direct din faţă şi spate, boxând cu partenerul

Maximum Exerciţii alternative de atac şi apărare, specifice boxului, pentru rezistenţă

Maximum Lovituri în sacul greu

5 runde de 3 minute

1 minut repaus, între lovituri

III Încheierea 10

Sărituri

Mediu Stretching

Încet Întregul corp

Calmarea, destinderea, jogging, relaxarea

2.5. TEHNICILE DE BOX 2.5.1. POZIŢIA ÎN BOX

O poziţie corectă în box oferă boxerului posibilitatea de a se mişca lejer în ring şi să poată ataca şi să se apere în egală măsură, în timp ce rămâne într-o poziţie stabilă.

CORECT STÂNGACI

1. Boxer care stă lateral (aprox. 45 de grade) 2. Plasarea picioarelor cu deschiderea până la nivelul lăţimii umerilor 3. Distribuie greutatea corpului în mod egal, pe ambele picioare 4. Genunchiul îndoit uşor şi spre interior 5. Degetele de la piciorul din faţă sunt îndreptate spre interior în timp ce degetele de la

piciorul din spate sunt îndreptate spre înainte 6. Trunchiul se roteşte spre interior 7. Ridicaţi uşor călcâiul piciorului din spate 8. Aşezaţi mâna din faţă la nivelul ochilor 9. Ţineţi bărbia în jos şi protejaţi-o cu umărul din faţă 10. Ţrageţi cotul braţului din spate aproape de corp (să atingă zona coastelor) 11. Ţineţi pumnul braţului din spate până aproape de bărbie 12. Ţineţi încheietura mâinii drept, astfel încât partea din spate a mâinii să poată fi în

mână dreaptă cu antebraţul Greşeli comune în poziţia de box *Picioarele prea îndepărtate –împiedică mişcarea rapidă *Picioarele prea apropiate-provoacă dezechilibrarea *Ambele călcâie pe podea - împiedică mişcarea fluentă *Ridicarea în picioare drept în sus-creează o ţintă mai mare pentru adversar * Ridicarea bărbiei în sus-o şansă mai mare de a fi lovit în bărbie, care este un punct de knock-out în box Postura vedere din unghi diferit

CORECT STÂNGACI

2.5.2. PAŞII ÎN BOX Paşii în box-reprezintă modul în care boxerii se mişcă în ring. Piciorul care se ridică cel mai aproape de direcţia de mişcare este primul cu care se încep Greşeli comune în paşii din box. Poziţia de box ,cu picioarele prea îndepărtate sau prea apropiate

*Mişcare cu picior plat *Mişcare pe călcâie * Greutatea corporală nu e distribuită uniform pe ambele picioare

Poziţie de box cu vedere din unghi diferit Pas înainte

1. Oprire în poziţia de box 2. Mişcaţi piciorului din faţă, foarte uşor

3. Împingeţi corpul înainte cu piciorul din spate 4. După ce degetele de la piciorul din faţă ating podeaua, piciorul din spate alunecă

înainte. 5. Păstraţi plasarea picioarelor cu deschiderea până la nivelul lăţimii umerilor şi

1. Oprire în poziţia de box 2. Mişcaţi piciorului din spate, foarte uşor 3. Împingeţi corpul înapoi cu piciorul din faţă 4. După ce degetele de la piciorul din spate ating podeaua, piciorul din faţă alunecă

înapoi. 5. Păstraţi plasarea picioarelor cu deschiderea până la nivelul lăţimii umerilor şi

distribuţia greutăţii pe ambele picioare

CORECT 2.Mişcaţi uşor piciorului din faţă 3.Împingeţi corpul spre stânga, cu piciorul din spate 4. După ce degetele de la piciorul din faţă ating podeaua, urmează piciorul din spate. 5. Păstraţi plasarea picioarelor cu deschiderea până la nivelul lăţimii umerilor şi distribuţia greutăţii pe ambele picioare

STÂNGACI

2.Mişcaţi piciorul din spate, foarte uşor 3.Împingeţi corpul spre stânga cu piciorul din faţă

4.După ce degetele de la piciorul din spate ating podeaua, urmează piciorul din faţă. 5.Păstraţi plasarea picioarelor cu deschiderea până la nivelul lăţimii umerilor şi distribuţia greutăţii pe ambele picioare PASUL SPRE DREAPTA

CORECT 2.Mişcaţi uşor piciorul din spate 3.Împingeţi corpul spre dreapta, cu piciorul din faţă 4. După ce degetele de la piciorul din spate ating podeaua, urmează piciorul din faţă. 5. Păstraţi plasarea picioarelor cu deschiderea până la nivelul lăţimii umerilor şi distribuţia greutăţii pe ambele picioare

STÂNGACI

2.Mişcaţi piciorul din faţă, foarte uşor 3.Împingeţi corpul spre dreapta cu piciorul din spate 4. După ce degetele de la piciorul din faţă ating podeaua, urmează piciorul din spate.

5. Păstraţi plasarea picioarelor cu deschiderea până la nivelul lăţimii umerilor şi distribuţia greutăţii pe ambele picioare

1.5.3. LOVITURILE PRINCIPALE ÎN BOX La începutul perioadei de învăţare a tehnicilor, toate loviturile, directe, croşeu şi upercut trebuie să fie practicate şi învăţate în poziţia în picioare, înainte de antrenamentul cu paşii de box. Urmează apoi practica (combinată) de lovituri cu paşi de box. Predarea şi abordarea de instruire pentru loviturile cu pumnii trebuie să fie în următoarea succesiune: *lovitură din poziţia în picioare pas înainte şi înapoi *lovitură cu păşi laterali Învăţarea unei singure lovituri din poziţia de box, apoi, cu mişcare, învăţarea următoarei lovituri din poziţie de box şi cu mişcare. După predarea a cel puţin două lovituri, folosind şi ambele picioare şi cu mişcare, trebuie învăţat cum să se folosească cele două lovituri, ca o poziţie combinată, apoi, cu mişcare.

Greşeli comune în cazul loviturilor principale din box *lovitura fără rotaţia corpului *Greutatea corpului lăsată pe partea greşită a corpului *Ridicarea bărbiei în sus *Bărbie neprotejată *Cap aplecat înainte, înapoi sau lateral *Picioare în poziţie greşită, înainte şi după lovirea cu paşi *Pumni care nu sunt rotaţi corect *Retragerea târzie sau laterală a braţului după o lovitură de pumn *Înceata retragere a mâinii la poziţia de bază 2.5.3.1. LOVITURILE DIRECTE OBIECTIVELE ANTRENAMENTULUI Loviturile directe sunt foarte folositoare împotriva unui adversar care se află la distanţă mare. Prin distanţă mare se înţelege o distanţă între doi boxerii, care sunt atât de depărtaţi, încât, se pot lovi, doar dacă fac un pas înainte. Lovitura directă este o lovitură importantă pentru că poate fi folosită pentru pregătirea atacului principal într-un meci. Poate fi de asemenea folosită pentru a măsura distanţa corectă faţă de adversar, să împiedice acţiunile adversarilor şi să marcheze lovituri. Sunt două tipuri de lovituri directe, lovitură directă cu pumnul la cap şi lovitură directă cu pumnul la corp. Acestea sunt de asemenea împărţite în lovitură directă cu pumnul la cap sau corp, prin folosirea braţului din faţă şi lovitura directă cu pumnul la cap sau corp, folosind braţul din spate. Pentru a antrena eficient boxerul se recomandă să se predea şi să se antreneze în următoarea succesiune: *Cu braţul din faţă, directă de pumn la cap, din poziţia în picioare * Cu braţul din faţă, directă de pumn la cap, cu pas înainte * Cu braţul din faţă, directă de pumn la cap, cu pas înapoi şi paşi laterali *Cu braţul din spate, directă de pumn la cap, din poziţia în picioare *Cu braţul din spate, directă de pumn la cap, cu pas înainte *Cu braţul din spate, directă de pumn la cap, cu pas înapoi şi paşi laterali *Cu braţul din faţă, directă de pumn la corp, din poziţia în picioare * Cu braţul din faţă, directă de pumn la corp, cu pas înainte

* Cu braţul din faţă, directă de pumn la corp, cu pas înapoi şi paşi laterali *Cu braţul din spate, directă de pumn la corp, din poziţia în picioare *Cu braţul din spate, directă de pumn la corp, cu pas înainte *Cu braţul din spate, directă de pumn la corp, cu pas înapoi şi paşi laterali După ce un boxer învaţă loviturile cu pumni, în mişcare, antrenorul trebuie să înceapă să-l înveţe principalele metode de apărare împotriva loviturilor de pumni pe care el/ea le-au învăţat. După ce a învăţat principalele metode de apărare, antrenorul trebuie să înceapă predarea şi antrenarea tehnicii de contra-atac.

LOVITURĂ DREPTĂ CU BRAŢUL DIN FAŢĂ LA CAP 1.Din poziţia de box 2.Ţinteşte bărbia adversarului,cu degetele de la mâna din faţă! 3. Schimbaţi greutatea corpului de pe piciorul din spate pe piciorul din faţă! 4. Rotiţi corpul spre partea din spate! 5. Ţineţi bărbia în jos! 6. Extindeţi braţul din faţă drept spre ţintă! a. articulaţiile pumnului în sus şi palma în jos 7. După ce aţi lovit ţinta, retrageţi-vă repede braţul pe aceeaşi cale ca şi la atac. 8. Reveniţi la poziţia de box!

LOVITURĂ DREAPTĂ CU BRAŢUL DIN SPATE LA CAP

1.Din poziţia de box 2.Ţintiţi bărbia adversarului,cu degetele de la mâna din faţă! 3. Schimbaţi greutatea corpului pe piciorul din faţă! 4. Rotiţi corpul spre partea din faţă! 5. Ţineţi mâna din faţă pentru a vă proteja capul şi cotul pentru a vă proteja corpul! 6. Extindeţi braţul din spate direct la ţintă! a. articulaţiile pumnului în sus şi palma în jos 7. După ce aţi lovit ţinta, retrageţi-vă repede braţul pe aceeaşi cale ca şi la atac! 8. Reveniţi la poziţia de box!

LOVITURĂ DREPTĂ CU BRAŢUL DIN FAŢĂ LA CORP

1.Din poziţia de box 2.Îndoiţi genunchii pentru a avea umărul din faţă în conformitate cu ţinta:corpul adversarului! 3. Ţineţi ochii spre ţintă: zona adversarului! 4. Greutatea corpului trece pe piciorul din faţă 5. Rotiţi şold şi umăr spre partea din faţă! 6. Braţul din faţă se extinde direct la ţintă 7. Articulaţiile pumnului în sus şi palma în jos

8. Bărbia este protejată de umărul mâinii din faţă şi de mâna din spate ridicată în gardă. 9. După ce aţi lovit ţinta, retrageţi-vă repede braţul pe aceeaşi cale ca şi la atac! 8. Reveniţi la poziţia de box!

LOVITURĂ DREPTĂ CU BRAŢUL DIN SPATE , LA CORP

1.Din poziţia de box 2.Îndoiţi genunchii pentru a avea umărul din faţă în conformitate cu ţinta:corpul advers! 3. Păstraţi bărbia în jos! 4. Păstraţi braţul din faţă sus şi rigid, pentru a proteja capul! 5. Ţineţi ochii spre ţintă: zona adversarului! 6. Greutatea corpului trece pe piciorul din faţă 7. Rotiţi corpul spre partea din faţă! 8. Braţul din faţă se extinde direct la ţintă a. articulaţiile pumnului în sus şi palma în jos 9. După ce aţi lovit ţinta, retrageţi-vă repede braţul pe aceeaşi cale ca şi la atac! 10.Reveniţi la poziţia de box!

2.5.3.2. CROŞEURILE

OBIECTIVELE ANTRENAMENTULUI

Croşeurile sunt lovituri care se folosesc de cele mai multe ori la o distanţă medie. Distanţa medie se referă la distanţa dintre doi boxeri în care nu este nevoie să faci un pas înainte pentru a lovi.

Ca şi loviturile de pumni directe, croşeurile sunt de patru tipuri. Croşeu la cap, prin folosirea braţului din faţă, croşeu la cap prin folosirea braţului din spate, croşeu la corp, prin folosirea braţului din faţă şi croşeu la corp, prin folosirea braţului din spate.

Ca şi în cazul loviturilor de pumni directe, pentru a antrena eficient boxerul se recomandă să se predea şi să se antreneze în următoarea succesiune: *Cu braţul din faţă, croşeu la cap, din poziţia în picioare * Cu braţul din faţă, croşeu la cap, cu pas înainte * Cu braţul din faţă, croşeu la cap, cu pas înapoi şi paşi laterali **Cu braţul din spate, croşeu la cap, din poziţia în picioare *Cu braţul din spate, croşeu la cap, cu pas înainte *Cu braţul din spate, croşeu la cap, cu pas înapoi şi paşi laterali *Cu braţul din faţă, croşeu la corp din poziţia în picioare * Cu braţul din faţă, croşeu la corp, cu pas înainte * Cu braţul din faţă, croşeu la corp, cu pas înapoi şi paşi laterali *Cu braţul din spate, croşeu la corp, din poziţia în picioare *Cu braţul din spate, croşeu la corp, cu pas înainte *Cu braţul din spate, croşeu la corp, cu pas înapoi şi paşi laterali

CROŞEUL LA CAP, CU BRAŢUL DIN FATĂ

1. Din poziţia de box 2. Rotiţi corpul uşor spre partea din faţă! 3. Greutatea corpului trece pe piciorul din faţă 4. Ţineţi braţul din spate sus,aproape de bărbie şi rigidă! 5. Balansaţi mâna din faţă spre ţintă fără a extinde braţul înainte (când balansaţi braţul păstraţi cotul îndoit la 90 de grade)! 6. Ţineţi ochii spre adversar! 7. Articulaţiile pumnului îndreptate spre adversar, ar trebui ca niciodată să nu arate în sus sau în jos 8. După ce aţi lovit ţinta, retrageţi-vă repede braţul pe calea cea mai scurtă posibil! 9. Retrageti-vă repede!

CROŞEUL LA CAP , CU BRAŢUL DIN SPATE 1. Din poziţia de box 2. Ţintiţi spre bărbia adversarului cu articulaţiile pumnului mâinii din faţă 3.Rotiţi corpul uşor spre spate! 4. Greutatea corpului trece pe piciorul din faţă 5. Ţineţi braţul din faţă sus, aproape de bărbie şi rigidă! 6. Balansaţi braţul din spate spre ţintă fără a extinde braţul înainte! a. (când balansaţi braţul păstraţi cotul îndoit la 90 de grade) 7. Ţineţi ochii spre adversar! 8. Articulaţiile pumnului îndreptate spre adversar, ar trebui ca niciodată să nu arate în sus sau în jos 9. După ce aţi lovit ţinta, retrageţi-vă repede braţul pe calea cea mai scurtă posibil!

10.Reveniţi la poziţia de box!

CROŞEUL LA CORP , CU BRAŢUL DIN FAŢĂ 1. Din poziţia de box 2. Îndoiţi genunchii până când umărul este aliniat cu ţinta! 3. Ţineţi ochii pe adversar! 4. Ţineţi braţul din spate rigidă si aproape de corp! 5. Rotiţi corpul foarte uşor spre partea din faţă! 6. Greutatea corpului trece pe piciorul din faţă 7. Balansaţi mâna din faţă spre ţintă fără a extinde braţul înainte! a. (păstraţi cotul îndoit la 90 de grade sau închis) 8. Articulaţiile pumnului îndreptate spre adversar, ar trebui ca niciodată să nu arate în sus sau în jos. 9. După ce aţi lovit ţinta, retrageţi-vă repede braţul pe calea cea mai scurtă posibil!

10. Reveniţi la poziţia de box!

CROŞEUL LA CORP , CU BRAŢUL DIN SPATE

1. Din poziţia de box 2. Îndoiţi genunchii până când umărul este aliniat cu ţinta! 3. Rotiţi corpul foarte uşor spre partea din spate 4. Greutatea corpului trece pe piciorul din faţă 5, Ţineţi braţul din faţă sus, rigidă şi apropiată de bărbie pentru a proteja capul! 6. Balansaţi braţul din spate spre ţintă fără a extinde braţul înainte!

a. ( când balansaţi braţul păstraţi cotul îndoit la 90 de grade) 7. Ţineţi ochii pe adversar!

Adversarul trebuie urmărit pe deasupra braţului, nu mai jos 8. Articulaţiile pumnului îndreptate spre adversar, ar trebui ca niciodată să nu arate în sus sau în jos. 9. După ce aţi lovit ţinta, retrageţi-vă repede braţul pe calea cea mai scurtă posibil!

10. Reveniţi la poziţia de box! 2.5.3.3. UPERCUTUL Upercutul este o lovitură care se foloseşte mai ales de la distanţă mică sau medie. Prin distanţe scurte se înţelege distanţa scurtă dintre doi boxeri. Mănuşile boxerilor aproape că se ating. Upercutul este de asemenea de patru tipuri diferite: upercutul la cap, folosind braţul din faţă, upercutul la cap, folosind braţul din spate, upercutul la corp, folosind braţul din faţă şi upercutul la corp, folosind braţul din spate. La fel ca şi în cazul celorlalte lovituri de pumni principale, pentru a antrena eficient boxerul se recomandă să se predea şi să se antreneze în următoarea succesiune: *Cu braţul din faţă, upercut la cap, din poziţia în picioare * Cu braţul din faţă, upercut la cap, cu pas înainte * Cu braţul din faţă, upercut la cap, cu pas înapoi şi paşi laterali **Cu braţul din spate, upercut la cap, din poziţia în picioare *Cu braţul din spate, upercut la cap, cu pas înainte *Cu braţul din spate upercut la cap, cu pas înapoi şi paşi laterali *Cu braţul din faţă, upercut la corp din poziţia în picioare * Cu braţul din faţă, upercut la corp, cu pas înainte * Cu braţul din faţă, upercut la corp, cu pas înapoi şi paşi laterali *Cu braţul din spate upercut la corp, din poziţia în picioare *Cu braţul din spate, upercut la corp, cu pas înainte *Cu braţul din spate, upercut la corp, cu pas înapoi şi paşi laterali

UPERCUT LA CAP, CU BRAŢUL DIN FATĂ

1. Din poziţia de box 2. Îndoiţi uşor genunchii! 3. Rotiţi uşor partea superioară a corpului spre partea din faţă! 4. Greutatea corpului trece pe piciorul din faţă 5. Braţul din spate rămâne ridicat şi rigid, pentru a proteja capul şi corpul 6.Rotiţi braţul din faţă încet şi ţineţi articulaţiile pumnului îndreptate spre adversar! 7.Întindeţi braţul din faţă în sus, spre bărbia adversarului! a. păstraţi coatele îndoite 8. După ce aţi lovit ţinta, retrageţi-vă repede braţul,pe aceeaşi cale ca şi la atac! 9.Reveniţi la poziţia de box!

UPERCUT LA CAP, CU BRAŢUL DIN SPATE

1. Din poziţia de box 2. Îndoiţi uşor genunchii!

3. Rotiţi uşor partea superioară a corpului spre partea din spate! 4. Greutatea corpului trece pe piciorul din spate 5. Braţul din faţă rămâne ridicat şi rigid, pentru a proteja capul şi corpul! 6.Rotiţi braţul din spate încet şi ţineţi articulaţiile pumnului îndreptate în jos! 7.Întindeţi braţul din faţă în sus, spre bărbia adversarului! a. păstraţi coatele îndoite b. Greutatea corpului trece pe piciorul din faţă 8. După ce aţi lovit ţinta, retrageţi-vă repede braţul,pe aceeaşi cale ca şi la atac! 9.Reveniţi la poziţia de box!

UPERCUT LA CORP, CU BRAŢUL DIN FAŢĂ

1. Din poziţia de box 2. Îndoiţi genunchii! 3. Rotiţi partea superioară a corpului spre partea din faţă! 4. Greutatea corpului trece pe piciorul din faţă 5. Braţul din spate rămâne ridicat şi rigid, pentru a proteja capul şi corpul! 6.Rotiţi braţul din faţă încet pentru a avea palmele îndreptate în sus! 7.Întindeţi braţul din faţă înainte şi ţintiţi încet spre corpul adversarului. a. păstraţi coatele îndoite! b. Greutatea corpului trece pe piciorul din faţă 8. După ce aţi lovit ţinta, retrageţi-vă repede braţul,pe aceeaşi cale ca şi la atac! 9.Reveniţi la poziţia de box!

UPERCUT LA CORP, CU BRAŢUL DIN SPATE

1. Din poziţia de box 2. Îndoiţi genunchii! 3. Rotiţi partea superioară a corpului spre partea din spate! 4. Greutatea corpului trece pe piciorul din spate 5. Braţul din faţă rămâne ridicat şi rigid, pentru a proteja capul şi corpul 6.Rotiţi braţul din spate încet pentru a avea palmele îndreptate în sus! 7.Întindeţi braţul din spate înainte şi ţintiţi încet spre corpul adversarului. a. păstraţi coatele îndoite! b. Greutatea corpului trece pe piciorul din faţă 8. După ce aţi lovit ţinta, retrageţi-vă repede braţul,pe aceeaşi cale ca şi la atac! 9.Reveniţi la poziţia de box!

2.5.4. TEHNICI PRINCIPALE DE APĂRARE Trebuie precizat de la bun început că procesul de învăţarea a tehnicilor de apărare, ca şi totalitatea metodelor de apărare, trebuie predate şi învăţate, numai după ce au fost predate şi învăţate categoriile de lovituri cu pumnii. Fiecare tehnică principală de apărare este astfel concepută încât să permită apărarea împotriva unor anumite categorii de lovituri de pumnii. Pentru a preda şi antrena eficient tehnicile principale de apărare,începeţi cu predarea apărării din picioare, apoi cu partener. Partenerul poate efectua loviturile de pumni principale, în timp ce boxerul, fie el sau ea, se apără folosind tehnicile principale de apărare.

După ce se învaţă tehnicile principale de apărare, antrenorul va preda mişcarea de contraatac, în cadrul căreia, boxerul se apără împotriva loviturilor de pumni ale partenerului, folosind o lovitură principală de contraatac.

Greşeli comune în timpul aplicării tehnicilor principale de apărare: � Niciun contact vizual cu partenerul � Ochii închişi şi/sau gura deschisă � Apărarea efectuată prea devreme/prea târziu � Apărarea efectuată incorect � Inexistenţa protecţiei împotriva pumnilor care vor urma, de la partener � Mişcările de apărare sunt prea largi, prea joase sau prea de departe � Mişcare rigidă � Sportivul nu se întoarce la poziţia de box după efectuarea apărării

ACOPERIREA CU AMBELE BRAŢE 1. Din poziţia de box 2. Aduceţi coatele şi pumnii împreună, astfel încât acestea să se atingă! 3. Ţineţi bărbia în jos! 4. Ţineţi braţele rigide! 5. Reveniţi la poziţia de box Foloseşte pentru apărarea împotriva: loviturii directe cu braţul din faţă la cap/corp loviturii directe cu braţul din spate la cap/corp

OPRIREA/BLOCAREA 1. Din poziţia de box 2. Deschideţi palma braţului din spate şi împingeţi - o în faţa bărbiei, pentru a bloca lovitura următoare de pumn ! 3. Ţineţi braţul din spate rigid, astfel încât mănuşa să nu fie împinsă înapoi, spre faţă. 4. Prindeţi pumnul adversarului! 6. Reveniţi la poziţia de box! Foloseşte pentru apărarea împotriva: *loviturii directe, cu braţul din faţă, la cap *loviturii de upercut cu braţul din faţă, la cap *loviturii de upercut cu braţul din spate, la cap

BLOCAREA CU BRAŢUL DIN SPATE 1. Din poziţia de box 2. Rotiţi corpul uşor, spre partea din faţă!

3. Ridicaţi în sus şi ţineţi rigid antebraţul din spate! 4. Ţineţi braţul din faţă rigid şi în sus! 5.Fiţi atenţi la adversar! 6. Reveniţi la poziţia de box! Foloseşte pentru apărarea împotriva: *Croşeului cu braţul din faţă, la cap

BLOCAREA COTULUI 1. Din poziţia de box 2. Rotiţi corpul uşor, spre partea preferată! a. Rotiţi corpul spre partea din spate, pentru a bloca cotul cu braţul din faţă! b. Rotiţi corpul spre partea din faţă pentru a bloca cotul cu braţul din spate!

3. Blocaţi lovitura de pumn cu antebraţul!

4. Reveniţi la poziţia de box! Foloseşte pentru apărarea împotriva: *croşeului cu braţul din faţă, la corp *croşeului cu braţul din spate, la corp *upercutului cu braţul din faţă, la corp *upercutului cu braţul din spate, la corp

BLOCAREA UMĂRULUI 1. Din poziţia de box 2. Rotiţi corpul spre partea din spate! 3. Greutatea corpului trece pe piciorul din spate 4. Fiţi atent la adversar! 5. Ţineţi bărbia în jos, pentru a o ascunde în spatele umărului! 6. Ţineţi cotul braţului din faţă în apropiere de coastă şi ridicaţi braţul din spate în

zona bărbiei! 7. Blochează lovitura de pumn a adversarului cu umărul braţului din faţă! 8. Reveniţi la poziţia de box!

Foloseşte pentru apărarea împotriva: Loviturii cu braţul din spate la cap

EVITAREA/PARAREA CU BRAŢUL DIN SPATE

1. Din poziţia de box 2. Rotiţi corpul uşor spre partea din faţă! 3. Folosiţi marginea mâinii din spate pentru a para braţul din faţă al adversarului ! a. nu extindeţi braţul şi nu mişcaţi corpul înainte până nu aţi parat! b. după ce aţi evitat braţul adversarului, braţul stâng nu trebuie să treacă dincolo de

faţă! 4. Reveniţi la poziţia de box!

Foloseşte pentru apărarea împotriva: Loviturii cu braţul din faţă la cap

SCUFUNDAREA 1. Din poziţia de box 2. Îndoiţi genunchii în jos şi spre interior ! 3. Fiţi atent la adversar! 4. Antebraţul şi coatele protejează organismul! 5. Asiguraţi-vă că nu aveţi capul mai jos de talia adversarului! 6. Reveniţi la poziţia de box!

Foloseşte pentru apărarea împotriva: Loviturii directe cu braţul din faţă, la cap Loviturii directe cu braţul din spate, la cap Croşeu cu braţul din faţă/spate la cap

APĂRARE CU BRAŢUL DIN FAŢĂ , PRIN METODA „SCUFUNDĂRII” 1. Din poziţia de box 2. Îndoiţi atât genunchii cât şi corpul, apoi rotiţi genunchiul din spate, spre faţă! 3. Fiţi atent la adversar! 4. Antebraţul şi coatele protejează organismul! 5. Reveniţi la poziţia de box!

Foloseşte pentru apărarea împotriva: Loviturii directe cu braţul din spate, la cap

APĂRARE CU BRAŢUL DIN SPATE, PRIN METODA „SCUFUNDĂRII”

1. Din poziţia de box 2. Îndoiţi ambii genunchii şi rotiţi atât corpul cât şi genunchiul din faţă, spre spate! 3. Fiţi atent la adversar! 4. Antebraţul şi coatele braţului din faţă protejează organismul! 5. Reveniţi la poziţia de box!

Foloseşte pentru apărarea împotriva: Loviturii directe cu braţul din faţă, la cap Loviturii directe cu braţul din spate, la cap

*croşeului cu braţul din faţă, la cap *croşeului cu braţul din spate, la cap

APĂRARE PRIN METODA „BAL ANS SPRE SPATE ” 1. Din poziţia de box 2. Greutatea corpului trece pe piciorul din spate 3. Păstraţi ambele braţe sus pentru protecţie! 4. Folosiţi pentru aplecarea spre spate doar partea superioară a corpului! 5. Reveniţi la poziţia de box! Foloseşte pentru apărarea împotriva:

*Loviturii directe cu braţul din faţă, la cap *Loviturii directe cu braţul din spate, la cap *croşeului cu braţul din faţă, la cap *croşeului cu braţul din spate, la cap *upercutului cu braţul din faţă, la corp

*upercutului cu braţul din spate, la corp

APĂRARE PRIN METODA ROTAŢIEI 1. Din poziţia de box 2. Îndoiţi genunchii în jos! 3. Mişcaţi partea superioară a corpului spre croşeul adversarului, în timp ce îndoiţi

genunchii! 4. Mişcaţi partea superioară a corpului spre direcţia opusă loviturii directe de pumn a adversarului,pe deasupra capului!

5. Reveniţi la poziţia de box! Foloseşte pentru apărarea împotriva:

*croşeului cu braţul din faţă, la cap *croşeului cu braţul din spate, la cap

APĂRARE PRIN METODA MERSULUI ÎNAPOI 1. Din poziţia de box 2. Un pas rapid înapoi! Foloseşte pentru apărarea împotriva: Tuturor loviturilor principale de pumni APĂRARE PRIN METODA SALT ÎNAPOI

1. Din poziţia de box 2. Săriţi înapoi!

a. Spre deosebire de metoda pasului înapoi, prin metoda saltului trebuie ca ambele picioare să se deplaseze împreună, în acelaşi timp!

3. Boxerul ar trebuie să fie în poziţie de box la aterizare! Foloseşte pentru apărarea împotriva: Tuturor loviturilor principale de pumni

2.5.5 COMBINAŢII DE LOVITURI Există două sau trei combinaţii de lovituri de pumni, care pot fi efectuate folosind bunele abilităţi de coordonare.

Combinaţiile de lovituri de pumni pot fi efectuate, fie din poziţia în picioare, fie cu un picior înainte sau înapoi. Când se predă sau se face antrenamentul, având ca obiect combinaţia de lovituri de pumn, întâi trebuie să se predea şi să se efectueze antrenamentul pentru combinaţia de lovituri de pumni din poziţia în picioare, apoi cea cu mişcări, fără parteneri.

Antrenorul trebuie să se concentreze în principal la antrenament, pe antrenarea pentru rotirea şoldurilor şi a umerilor dintre mişcări şi pentru poziţia corectă de box. EXEMPLU DE COMBINAŢII DE DOUĂ LOVITURI *Braţul din faţă loveşte cu pumnul direct la cap - Braţul din spate loveşte cu pumnul direct la cap * Braţul din faţă loveşte cu pumnul direct la corp - Braţul din spate loveşte cu pumnul direct la cap * Braţul din faţă dă un croşeu la cap-braţul din spate loveşte cu pumnul direct la cap

EXEMPLU DE COMBINAŢII DE TREI LOVITURI *Braţul din faţă loveşte cu pumnul direct la cap - Braţul din faţă loveşte cu pumnul direct la cap –braţul din spate loveşte cu pumnul direct la cap * Braţul din faţă loveşte cu pumnul direct la cap-braţul din spate loveşte cu pumnul direct la cap - braţul din faţă loveşte cu pumnul direct la cap * Braţul din faţă loveşte cu pumnul direct la cap - braţul din spate loveşte cu pumnul direct la corp - braţul din faţă loveşte cu pumnul direct la cap * Braţul din faţă loveşte dă un la cap-braţul din spate loveşte cu pumnul direct la cap-- braţul din faţă loveşte cu pumnul direct la cap

2.5.6. FENTĂRILE/ESCHIVĂRILE Fentările/eschivările sunt mişcări false în care sunt folosite mâinile, corpul,picioarele şi capul, în scopul de a înşela adversarul. Fentarea/eschivarea poate fi o singură mişcare, folosind orice parte a corpului sau o combinaţie de mişcări cu mai multe părţi ale corpului. * Fentarea/eschivarea poate fi considerată ca o pregătire de atac * Fentarea/eschivarea trebuie efectuată înainte de executarea loviturilor de pumni (să le preîntâmpine) * Fentarea/eschivarea poate fi executată în timpul deplasării înainte, înapoi sau laterale. * Fentarea/eschivarea trebuie să fie o mişcare foarte rapidă, la fel c a şi celelalte mişcări, care urmează. *Boxerul trebuie să practice în permanenţă fentarea/eschivarea Pentru a verifica rapiditatea şi eficienţa mişcării folosiţi o oglindă

Exemplu de fentări/eschivări În permanenţă întindeţi şi retrageţi încet braţul principal, pretinzând că efectuaţi o lovitură directă de pumn, la cap Îndoiţi genunchiul piciorului din faţă, mimând un pas înainte.

2.5.7. BOXUL LA DISTANŢE DIFERITE

Totul depinde de punctele forte şi punctele slabe ale boxerului şi ale adversarului.

Din punct de vedere tactic, boxerii pot alege să concureze folosind distanţe diferite. Pot fi delimitate trei categorii de distanţe: distanţe lungi, distanţe medii şi distanţe scurte.

În cadrul acestor distanţe diferite, loviturile de pumni şi mişcările pot fi executate cu succes.

DISTANŢA MARE

Poate fi considerată Distanţă mare, atunci când distanţa până la adversar este atât de mare încât boxerul poate lovi, numai dacă face un pas înainte. Deci, când boxerul vrea să lovească, în cazul distanţei lungi, el/ea trebuie să facă un pas înainte. Cea mai mare parte a loviturilor directe sunt folosite în cazul în care se boxează cu Distanţă mare. Boxul la distanţă mare are loc de obicei la centrul ringului şi boxând la Distanţă mare, mişcările sunt mai vizibile judecătorilor.

DISTANŢA MEDIE

Poate fi considerată Distanţă medie, atunci când boxerul poate lovi cu pumnii, fără a face un pas înainte. Deci, când boxerii luptă la Distanţă medie, unul împotriva celuilalt, folosesc loviturile drepte de pumni, fără extensie, sau croşeurile.

Acest stil presupune boxeri apţi de mai multe mişcare, deoarece schimbul de pumni se poate face fără efortul suplimentar de merge înainte. Prin urmare, acest stil este recomandat boxerilor care au o bună pregătire fizică şi aptitudini la nivel înalt.

DISTANŢA SCURTĂ

Poate fi considerată Distanţă scurtă, atunci când mănuşile boxerilor aproape se ating reciproc. La Distanţă scurtă, boxerii pot avea doar scurte schimburi de pumni, cum ar fi:scurte croşeuri sau upercuturi.

Stilul acesta este preferat, în special, de boxerii de mică înălţime şi sunt puternici din punct de vedere fizic. De asemenea, ca în cazul Distanţei medii, pentru boxul la Distanţă scurtă este nevoie de o bună pregătire fizică şi aptitudini la nivel înalt.

2.6. ANTRENAREA FIZICĂ

Antrenamentul fizic dezvoltă abilităţile motorii, cum ar fi rezistenţa, forţă, viteza şi coordonarea, care sunt cruciale pentru boxeri. Antrenamentul fizic trebuie să fie efectuat adiacent antrenamentului tehnic.

Pregătirea fizică este un antrenament foarte important pentru sportivi.

2.6.1. ANTRENAMENT PENTRU REZISTENŢĂ

Exemple de exerciţii de antrenament, pentru dezvoltarea rezistenţei generale.

*alergare pe distanţă lungă cu viteză mică şi medie

*înot pe distanţă lungă

* Sărituri (sărituri cu coarda)

*orice fel de exerciţiu cu diverse metode şi la diverse intervale de timp

*jocuri de echipă

Exerciţii specifice de antrenament pentru rezistenţa în timpul jocului de box- exemple:

*toate loviturile de pumni în sacii de box, loviturile de pumni în celelalte echipamente de box.

* lupta

* Boxul cu umbra

* Lovitul pernei, cu antrenor

2.6.2. ANTRENAMENT PENTRU FORŢĂ/PUTERE

Puterea este capacitatea de a aplica forţe obiectelor fizice, folosind muşchii. Rezistenţa fizică este de asemenea legată de forţă muşchiulară. Este uşor să se asocieze antrenamentul pentru forţă cu antrenamentul cu greutăţi. Cu toate acestea, în primele etape ale antrenamentului, nu este recomandat antrenamentul cu greutăţi mari.

Exemple de exerciţii generale de dezvoltare a forţei

*Diferite forme de lovituri

- Lovituri generale

- Lovitură puternică ***

*Lovitură la bărbie ***

*Extensii verticale***

*Balansări de gantere***

*Afundarea în barele paralele***

*Aruncarea mingii***

*Aruncarea pietrelor

*Exerciţii cu folosirea de gantere

*Exerciţii cu folosirea propriei greutăţi sau a partenerului

*Diferite forme de salturi, salturi multiple

Exemple de exerciţii specifice de dezvoltare a forţei

*Box cu umbra, folosind greutăţi foarte uşoare

*Box cu umbra, pe suprafeţe moi (pentru rezistenţa picioarelor)

* Box cu umbra şi alte exerciţii în apă, cu greutăţi uşoare

*exerciţii de lovituri de pumni cu mănuşi grele

* Exerciţii cu obiecte de rezistenţă, cauciucate

*** Vă rugăm să consultaţi Anexa B: Exemple de exerciţii fizice de formare

2.6.3. ANTRENAREA PENTRU VITEZĂ

Viteza este capacitatea de a efectua mişcări în cel mai rapid mod şi în cel mai scurt timp.

Antrenarea pentru viteză poate fi făcută pentru a accelera timpul de reacţie, rapiditatea mişcărilor şi frecvenţa mişcărilor.

Exemple de exerciţii generale pentru dezvoltare a vitezei:

*Alergări pe distanţe scurte (20-60m)

*Alergări şi exerciţii fizice prin repetarea metodelor de antrenament – sprinturi

*Coborâri în alergare - în condiţii mai uşoare

*Sărituri (sărituri de coardă) cu accelerare

*Jocuri de echipă şi interacţiuni

Exemple de exerciţii specifice boxului pentru dezvoltarea vitezei:

* Lovitul pernei, cu antrenor

*Boxul cu umbra, cu ritm diferit, conform semnalului antrenorului;

* Toate loviturile de saci, cu ritmuri diferite, în funcţie de semnalul antrenorului;

* Exerciţii de tehnică de box, cu partener, din categoria de greutate cea mai mică;

Boxul cu umbra, cu mişcări în spaţiu limitat

2.6.4. COORDONAREA

Coordonarea este capacitatea de a controla mişcarea propriului corp în spaţiu şi timp şi include: echilibrul, orientarea în spaţiu şi ritmul. În timpul antrenamentului pentru dezvoltarea abilităţilor de coordonare, antrenorul trebuie să ia în calcul faptul că unii oameni au capacităţi reduse de coordonare şi fac progrese mai încet, faţă de cei care au, în mod natural, abilităţi de coordonare. Abilităţile de coordonare pot fi perfecţionate. Prin urmare, încercaţi să încurajaţi sportivii care fac lent progrese în dezvoltarea abilitaţilor de coordonare.

Exerciţii de antrenament pentru dezvoltarea, în general, a capacităţilor de

coordonare

* Mersul pe jos cu legănarea braţelor***

*Mersul pe jos cu efectuarea de lovituri directe de pumni***

*Răsucire spre interior - Răsucire spre exterior***

* Exerciţii cu mingea de tenis (cu sau fără partener)- aruncare şi prindere

* Exerciţiu cu un picior în echilibru***

*Jocuri (fotbal, mini hochei, baschet sau volei)

* Rostogoliri înainte şi înapoi, şi pe ambele părţi

* tumbe,sărituri, etc.

* Sărituri (sărituri cu coarda) în diferite feluri:înainte, înapoi, pe un picior, etc.

Exerciţii de antrenament de box pentru dezvoltarea capacităţilor de coordonare specifice

*Boxul cu umbra, în diferite poziţii de box

*Lupta împotriva boxerilor, în diferite poziţii de box(boxeri dreptaci-stângaci şi invers)

*Paşi de box cu lovituri de pumni (folosind acelaşi braţ şi picior, folosind un braţ şi un picior diferit)

*Diferite combinaţii tehnice

*** Vă rugăm să consultaţi Anexa B:exemple de exerciţii fizice pentru antrenament.

2.7. ANTRENAMENT TACTIC

Tacticile sunt strategii folosite în timpul competiţiilor. Antrenorii pot construi şi planifica tactici bazate pe stilul de box al boxerului, punctele forte şi cele slabe ale acestuia, stilurile de box ale adversarului şi punctele lui/ei forte şi slabe. Boxerii pot avea beneficii de pe urma tacticii, pentru că, tacticile bune le vor permite acestora să facă un efort fizic mai mic şi să nu aplice tehnici de criză. Tacticile nu sunt responsabilitatea exclusivă a antrenorilor. Antrenorii şi boxerii pot discuta şi pot să-şi împărtăşească din cunoştinţele şi experienţele fiecăruia, pentru a construi puncte forte şi tactici care se potrivesc boxerilor. Pentru aceste tactici trebuie făcute antrenamente în cadrul şedinţelor de antrenament, boxerii urmând să-şi aducă aminte de ele şi să le aplice în timpul competiţiilor. În timpul competiţiei, antrenorii şi boxerii trebuie să-şi amintească că trebuie să utilizeze aceste tactici diferite, conform necesităţilor.

Pentru a se putea corecta aceste tactici în ring:

*Boxerul trebuie să fie relaxat, nu tensionat

* Niciodată boxerul nu trebuie să-şi subestimeze adversarul sau să fie prea impresionat de acesta

*Boxerul trebuie să fie încrezător în el, să evite orice manifestare de oboseală şi disconfortul

* Boxerul trebuie să aibă grijă să ţină tot timpul mâinile ridicate şi corespunzător la situaţia din ring

*Boxerul trebuie să ţină bărbia în jos, şi să-şi privească adversarul printre sprâncene

*Boxerul trebuie să identifice greşelile adversarului şi să acţioneze în consecinţă, cât mai repede cu putinţă

*Boxerul nu trebuie să facă mişcări inutile, pentru a nu pierde energie

*Boxerul trebuie să-şi păstreze echilibrul, să lovească numai atunci când adversarul este la distanţa potrivită şi când intuieşte o bună oportunitate

*Boxerul trebuie să înceapă şi să termine o combinaţie cu braţul din faţă

*Boxerul trebuie să dea lovituri energice, cu mişcări diferite

*În timp ce se apără, boxerul trebuie să dea toate loviturile sub formă de contra-atac

* Boxerul trebuie să se mişte de jur împrejur, tot timpul, mai ales atunci când adversarul se pregăteşte pentru o lovitură

*Boxerul nu trebuie să uite că şi adversarul oboseşte

*Boxerul nu trebuie să renunţe şi să uite că este nevoie doar de un pumn, pentru a răsturna soarta concursului în favoarea lui

2.7.1.BOXUL ÎMPOTRIVA DIVERSELOR TIPURI DE BOXERI

Antrenorii şi boxerii trebuie să fie conştienţi de faptul că fiecare boxer are caracteristici diferite şi că, pot creşte şansele de câştig ale meciul, dacă aplicarea tacticilor faţă de aceşti adversari este corectă.

ÎMPOTRIVA ADVERSARULUI ÎNALT

*Boxerul trebuie să se mişte în ambele părţi

*Boxerul trebuie să tragă braţul drept şi să se mişte pe o distanţă mai mică

*După ce s-a mişcat pe o distanţă mai mică, boxerul trebuie să folosească diferite lovituri la cap, cum ar fi croşeurile şi upercuturile.

ÎMPOTRIVA ADVERSARULUI SCUND

*Boxerul nu trebuie să facă paşi înapoi, în line dreaptă, el trebuie să folosească paşii laterali şi să lucreze pe laterale

*Boxerul trebuie să folosească loviturile de pumni directe şi upercuturile

*Boxerul trebuie să execute mişcările de picioare cu rapiditate

*Boxerul trebuie să facă un pas înapoi, atunci când adversarul încearcă să lanseze o lovitură, apoi trebuie să iniţieze un contra-atac

*Boxerul trebuie să se mişte constant înapoi, pentru a boxa la distanţă mare

*Boxerul trebuie să dea mereu lovituri

- Dacă lovitura ajunge la adversar, boxerul trebuie să continue cu alta

- Dacă lovitură ratează ţinta, boxerul trebuie să ţintească

ÎMPOTRIVA ADVERSARULUI CARE FOLOSEŞTE CONTINUU LOVITURA DIRECTE DE PUMN

*Boxerul trebuie să ţină corpul în poziţie joasă

* Boxerul trebuie să se mişte sub loviturile directe ale adversarului

*Boxerul trebuie să se mişte repede dintr-o parte în alta

*Boxerul trebuie să folosească diverse lovituri la corp

ÎMPOTRIVA ADVERSARULUI CARE DĂ LOVITURI GRELE

*Boxerul trebuie să se mişte

*Boxerul trebuie să facă dificilă acţiunea adversarului de a da pumni

*Boxerul trebuie să lanseze un atac surpriză

*Boxerul nu trebuie să facă schimb de pumni, trebuie însă să se dea la o parte, imediat.

*Boxerul trebuie să se mişte în jurul ringului, în toate direcţiile

ÎMPOTRIVA ADVERSARULUI CARE FOLOSEŞTE CONTRA ATACUL

*Boxerul trebuie să-şi forţeze adversarul/adversara, prin fentări, să dea o lovitură dreaptă, apoi el trebuie să folosească contra atacul

*Boxerul trebuie să contracareze şi el, atunci când adversarul contra atacă

*Boxerul trebuie să impună un stil ofensiv şi să atace în mod constant, pentru a nu-i permite adversarului să contra atace

ÎMPOTRIVA ADVERSARULUI CARE ARE O POZIŢIE OPUSĂ

*Boxerul trebuie să-şi forţeze adversarul/ adversara să atace

*Boxerul trebuie să-şi încercuiască adversarul din partea din care acesta din urmă nu vede şi să stea departe de braţul dominant

*Boxerul trebuie să-şi ţină întotdeauna piciorul din faţă, în afara piciorului din faţă

al adversarului, astfel se vor evita mai uşor atacurile adversarului

*Boxerul trebuie să-şi folosească mereu braţul din spate pentru a-şi proteja capul şi trunchiul

*Boxerul trebuie să atace des cu braţul din faţă

*Când atacă, boxerul trebuie să folosească întotdeauna lovituri duble de pumni, cu

braţul din spate

i. ANTRENAMENT TACTIC PE CORZI ŞI LA COLŢ

Când este prins pe corzi sau în colţ, boxerul trebuie să înveţe cum să scape mai repede.

*Boxerul trebuie să folosească spaţiul din interiorul ringului de box, pentru a nu fi prins pe corzi sau în colţ

* Boxerul trebuie să atace dinamic şi să încerce să schimbe poziţia cu adversarul său

* Boxerul trebuie să contra atace când dintr-o parte, când din cealaltă

* Boxerul trebuie să-l determine pe adversar să se îndrepte spre el, apoi să fenteze, pentru a induce în eroare adversarul/adversara, apoi să iasă cât mai repede din colţ

2.8. ANTRENAMENTUL FĂRĂ ECHIPAMENT

Multe şedinţe de antrenament se pot face fără a avea sală de sport cu echipament sau echipament de antrenament

ANTRENAMENT PENTRU REZISTENŢĂ

*Alergare pe distanţă mare, pe orice fel de suprafaţă

*înot

*Jocuri şi interacţiuni

ANTRENAMENT PENTRU FORŢĂ

*Ridicarea şi transportarea de lemn, pietre sau a unui partener

* Ridicarea pe ramuri de copaci sau pe orice fel de bare

*Căţărări în copaci

*Salturi peste obstacole

ANTRENAMENT PENTRU VITEZĂ

*Alergări pe distanţe scurte(20-60m)-sprinturi

* Alergare în condiţii de dificultate reduse-exp. coborârea de pe un deal

* Alergare folosind diferite metode de antrenament

* Exerciţii folosind diverse lucruri mici-pietre, pivoţi, etc.

* Sprinturi cu obstacole, de exemplu sprinturi printre copaci

ANTRENAMENT DE COORDONARE

*Exerciţii de echilibru, exp – a sta într-un picior

*Jocuri în oglindă( sportivii se imită unul pe altul în mişcări)

* Exerciţii-de exemplu, exerciţiul cu răsucirea opusă a braţelor (braţul drept se răsuceşte înapoi, în timp ce braţul stâng se răsuceşte înainte şi viceversa)

*Exerciţii de echilibru pe pietre sau pe alte obstacole

La fel ca şi în cazul antrenamentului din sala de sport, boxerii trebuie să stea

acolo unde antrenorii îi pot vedea şi le pot observa fiecare mişcare a lor, dar şi în imediata apropiere de locul de unde să poată auzi demonstraţia şi explicarea exerciţiilor

2.9. MOTIVAREA SPORTIVULUI

* Ajutor pentru dezvoltarea respectului de sine

* Ajutor pentru dezvoltarea încrederii de sine prin mici succese

* Ajutor pentru dezvoltarea curajului

* Evidenţierea forţei sportivului/sportivei

* Antrenorul trebuie să –i facă cunoscute sportivului/sportivei opiniile pozitive ale colegilor sau ale celor din anturaj

* Antrenorul trebuie să folosească laudele, dar şi evaluările negative, într-un raport de 50:50

*Trebuie stabilite obiectivele posibil de obţinut

*Trebuie ajustat volumul de muncă, în funcţie de capacităţile individuale

* Trebuie crescut treptat gradul de dificultate al exerciţiilor de antrenament

* Trebuie susţinuţi moral mai mult sportivii, atunci când nu au suficient succes

* Trebuie învăţaţi sportivii să folosească înfrângerile ca motivaţie pentru sporirea eforturilor

* Trebuie ca sportivul/sportiva să fie antrenat/ antrenată să suporte cu demnitatea înfrângerea

*Antrenorul nu trebuie să renunţe la un sportiv care pierde lupta. Boxerul poate învăţa din înfrângeri şi câştiga experienţă din acestea

*Antrenorul trebuie să implice familia şi prietenii sportivului/sportivei în procesul de antrenament; e bine ca un părinte să fie alături de antrenor, pentru a-l ajuta pe acesta în motivarea sportivului/sportivei

2.10. RECUPERAREA Recuperarea este o parte foarte importantă a pregătirii, chiar din stadiu de începător. În primele şedinţe de antrenament, este mai importantă pentru atleţi recuperarea prin somn, relaxare şi odihnă activă, decât folosirea unor instrumente şi metode speciale. În cazul în care sportivii îşi pot maximiza eforturile de recuperare, aceasta îi ajută să aibă o pregătire adecvată, pentru a-şi putea atinge ţintele în viitor şi pentru a obţine succesul dorit. Acestea sunt mijloacele cele mai bune pentru recuperarea boxerilor: SOMNUL Somnul este cel mai bun instrument de recuperare pentru orice sportiv, el accelerează procesul de recuperare mai bine decât orice alt instrument de recuperare. 8-10 ore de somn sunt cele mai potrivite pentru boxeri. ODIHNA ACTIVĂ Odihna activă, cum ar fi înotul, mersul pe jos, tenisul de masă, plimbarea cu bicicleta, cu viteză mică, etc. ar putea ajuta sportivii să se recupereze fizic şi psihic. RELAXAREA Muzica, privitul la televizor şi contactul cuu orice altă formă de media, poate ajuta în timpul odihnii, poate ajuta la relaxare, poate reduce tensiunea psihologică şi poate crea o atitudine pozitivă. MASAJUL Masajul se aplică corpului cu presiune, pentru a relaxa muşchii. Acesta poate fi aplicat pe tot corpul sau doar pe zonele dureroase. Masajul poate fi făcut fie de alţii sau poate fi făcut de sportivul însuşi. În cazul aplicării masajului de însuşi sau însăşi sportiv/sportivă, acesta se poate face doar pe o grupă limitată de muşchi. Masajul poate fi aplicat fie înainte de luptă, poate fi integrat antrenamentului de încălzire, ca o parte a acestuia, sau poate fi aplicat, după meci, pentru a accelera procesul de recuperare. Masajul poate fi aplicat în acelaşi fel, înainte şi după încălzire. Corect aplicat, masajul poate grăbi procesul de recuperare cu aproximativ 30% SAUNA Sauna este o cameră mică sau un loc cu temperaturi cuprinse între 60 -100 grade Celsius. Şedinţa într-o saună poate induce relaxarea muşchilor, creşterea fluxurilor sanguine şi eliberarea de deşeuri toxice prin piele, odată cu transpiraţia. Dar, deşi sauna este un loc bun pentru relaxare, ea poate fi şi dăunătoare. Petrecerea unui timp prea îndelungat în sauna, poate produce deshidratarea şi accident vascular cerebral. Cel mai bun mod de a folosi sauna, este de nu a sta mai mult de 15-20 de minute in interior şi de a consuma, regulat, în acest interval, apă sau băuturi sportive . PACHET DE GHEAŢĂ Aplicarea de pachete de gheaţă, va contribui atât la menţinerea vigorii sportivului, cât şi la menţinerea lui în alertă. De asemenea, aplicarea de pachete de gheaţă va contribui la îndepărtarea oricăror dureri musculare. Avantajul în cazul pachetelor de gheaţă este că ele pot fi utilizate în momentele de criză, din timpul competiţiei şi luptei . Aplicarea pe partea din spate a gâtului, în intervalul dintre runde, va ajuta boxerului să se recupereze. 2.11. EVALUAREA

2.11.1. ŞEDINŢELE DE ANTRENAMENT Toţi antrenorii trebuie să includă, ca parte integrantă a şedinţelor de antrenament, planificarea activităţii lor. După încheierea activităţii, antrenorul/antrenoarea trebuie să analizeze şi să evalueze în ce măsură au fost atinse obiectivele propuse, pentru a găsi motivul pentru care obiectivul a fost realizat sau a eşuat. Evaluarea este un instrument foarte bun pentru dezvoltarea eficienţei antrenamentelor şi a abilităţii de antrenare. Evaluarea nu trebuie să fie o completare a şedinţei de antrenament, ea ar trebui folosită şi raportată la şedinţa următoare de antrenament. Astfel ea ajută la o mai bună pregătire a şedinţei de antrenament, atât pentru boxeri, cât şi pentru antrenor/antrenoare. Prin urmare, antrenorul trebuie să răspundă la următoarele întrebări: *a fost realizat obiectivul de formare al şedinţei? *a fost selectat volumul de muncă adecvat? *au fost exerciţiile prea grele sau prea uşoare? *şedinţa de antrenament a fost organizată în mod corespunzător(echipamentul, grupul, etc)? *au existat răniri în timpul antrenamentului? *Boxerul are o reacţie pozitivă sau negativă? *Comunicarea cu boxerii a fost corespunzătoare? *Şedinţa de antrenament s-a desfăşurat conform planificării ? *Şedinţa de antrenament a fost interesantă? * S-au folosit metode de antrenament propice dezvoltării activităţii motorii? *Metoda de antrenare a fost corectă pentru tehnicile predate? 2.11.2. DEZVOLTAREA TEHNICĂ Executarea corectă a tehnicilor este importantă în box. Pentru ca antrenorii să facă o evaluare corectă a tehnicilor unui boxer, el/ea poate folosi o cameră video pentru a înregistra şedinţa de evaluare. Evaluarea tehnicilor în stadiile incipiente de formare, este foarte importantă, pentru că boxerii îşi pot însuşii obiceiuri greşite sau o mişcare greşită, pe care antrenorul trebuie să le aibă în vedere pentru corectare, altfel va fi dificil să le corecteze în etapele ulterioare. Deci antrenorul trebuie să acorde o atenţie deosebită fiecărei mişcări şi să evalueze cu atenţie şi conştiinciozitate. După evaluare, antrenorul ar trebuie să discute problemele boxerului în aplicarea tehnicilor, cu acesta din urmă, să-l înveţe pe acesta căile corecte şi să-l încurajeze pentru a deveni mai bun. Când se evaluează tehnica boxerului, antrenorul trebuie să acorde atenţie în principal la următoarele: *poziţia de box *poziţia picioarelor *in poziţie de box *paşii de box *poziţia braţelor *corecta executare a mişcării braţului când se loveşte *apărarea corectă cu braţele *Dacă braţul a fost retras pe acelaşi drum, după lovituri *Rotaţia corpului *Utilizarea corectă a tehnicilor de apărare împotriva diverselor lovituri *executarea corectă a mişcării de apărare 2.11.3. DEZVOLTAREA FIZICĂ Cu scopul de a evalua dezvoltarea fizică a sportivilor, antrenorul ar trebui să

implementeze instrumentele de evaluare. Antrenorul poate efectua simple teste fizice simple. Un astfel de test fizic simplu ar trebui să determine de la bun început stagiile de antrenament, eventual, dacă este posibili, chiar din prima săptămână de antrenament. Evaluarea stării fizice a sportivului, încă de la începutul antrenamentelor, va permite antrenorilor să elaboreze

eficient programele de antrenament. Evaluarea condiţiei fizice se poate face de 3-4 ori pe an. Evaluarea dezvoltării fizice monitorizează implicit: rezistenţa, forţa, viteza şi coordonarea sportivilor. Cu scopul de a obţine rezultate precise, metoda de evaluare trebuie să fie aceeaşi ca şi evaluările anterioare. De exemplu, dacă antrenorul a folosit cursa de alergare de 100m , ca metodă de evaluare pentru viteză, într-o evaluare anterioară, cursa de alergare de 100m trebuie să fie aceeaşi metodă de evaluare pentru viteză şi în evaluările ulterioare.

Rezultatele testului trebuie înregistrat şi păstrate pentru o lungă perioadă de timp. De preferinţă până la retragerea sportivului din activitate. Înregistrările acestor rezultate pot fi comparate nu numai cu performanţa mai veche a sportivului, dar poate fi de asemenea comparată cu performanţele altor sportivi.

Antrenorul poate analiza rezultatul încercărilor de a găsi punctele forte şi punctele slabe ale sportivului, reglând programul de antrenament, după consultarea cu sportivii, pentru a-i motiva şi a le păstra interesul

Metode de evaluare a dezvoltării fizice; exemple: Rezistenţa Alergare pe distanţă lungă (1km ) Forţă *Flotări, 1 minut * tracţiuni, 1 minut *ridicări, 1 minut Viteză Alergare pe distanţă scurtă (50 de metri ) Coordonare *Alergare cu obstacole - de exemplu alergare cu o învelitoare 2.11.4. DEZVOLTARE TACTICĂ Datorită naturii acestui sport - boxul, în care sportivii sunt luptători singuri

în ring, împotriva adversarului/adversarei, este important pentru boxeri să înveţe aspectele tehnice ale boxului. Evaluarea dezvoltării tacticii, poate fi făcută folosind diferite metode. Una dintre metodele de evaluare constă în folosirea metodelor vizuale, ca de exemplu filmele sau înregistrările video. În timpul vizionării, antrenorul poate întreba sportivul/sportiva despre ceea ce crede cu privire la abordările tactice care au fost făcute şi care pot fi folosite. Pe lângă metoda vizuală, antrenorul poate evalua dezvoltarea tactică a sportivului prin aruncarea lui/a ei în lupta cu parteneri care folosesc diferite stiluri de box. Lupta sportivului/sportivei fără nicio pregătire tactică, care obligă sportivul/sportiva să-şi folosească propriile tactici în timpul luptei, îl ajută pe antrenor să evalueze tacticile folosite de boxer/boxeriţă în timpul luptei în raport cu tactici şi execuţii.

Înainte de efectuarea unei evaluări, antrenorul trebuie să planifice şi să pregătească criteriile de evaluare, cum ar fi:

*Înţelege sportivul pe deplin tacticile care trebuie învăţate? * A înţeles boxerul repede şi corect stilul de box al adversarului? *Poate boxerul să facă o modificare a tacticii? *Ştie boxerul ce tehnici să folosească împotriva adversarului/ adversarei ? *Aplică boxerul corespunzător tacticile?

CAPITOLUL III COMPETIŢIA

3.1. ÎNAINTE DE COMPETIŢIE

Când este boxerul pregătit să participe la competiţie: *Boxerul trebuie înregistrat în competiţie cu sprijinul comitetului de organizare *Programul de antrenament al boxerului trebuie ajustat la programul competiţiei *Antrenorul trebuie să verifice greutatea corporală a boxerului *Antrenorul trebuie să verifice programul competiţiei şi să se familiarizeze cu el Antrenorul trebuie să se asigure că boxerul are toate elementele din echipament necesare pentru competiţie, care include: *Înregistrarea şi documentele aferente *Uniforma(maieuri albastre şi roşii şi şorturi) *Ghete de box şi şosete * Cochilie de protecţie pentru bărbaţi şi protector de sâni pentru femei *proteze *Prosoape de şters, sticlă de apă personală *trening şi geantă pentru echipament *Bandaje *Cască de protecţie şi mănuşi de box (cu excepţia cazului prevăzut de Comitetul de organizare) *ÎNREGISTRAREA ŞI DOCUMENTELE În conformitate cu regulile tehnice AIBA şi cele competiţionale, boxerul trebuie să posede următoarele trei documente, pentru a putea participa la orice eveniment aprobat de AIBA: Paşaport Cartea de înregistrare a boxerului emisă de Federaţia Naţională Cardul de acreditare la competiţie UNIFORMA În timpul competiţiei, boxerii sunt obligaţi să poarte maieuri roşii sau albastre şi şorturi, conform culorii colţului lor. Dacă maieul şi şorturile sunt de aceeaşi culoare, linia de centură trebuie clar indicată, iar şorturile nu trebuie să depăşească lungimea genunchiului GHETE DE BOX ŞI ŞOSETE Ghete uşoare sau pantofi fără cuie sau tocuri, şosete. O genunchieră moale este acceptată, dar nu din metal sau plastic tare. PROTECŢIA Bărbaţii din competiţie vor purta o cochilie de protecţie în timpul tuturor meciurilor, la care se poate adăuga şi un suspensor. Femeile din competiţie vor purta un protector de sâni şi un protector pubian. PROTEZA/APĂRĂTOARE CAUCIUCATĂ O proteză dentară trebuie să fie purtată în orice competiţie. Protezele trebui să fie potrivite ca formă, dar nu sunt permise apărătoarele/protezele cauciucate complet roşii sau parţial roşii Pentru mai multe detalii vă rugăm să consultaţi Anexa F: regulile tehnice şi competiţionale AIBA. EXAMENUL MEDICAL Toţi boxerii care participă la competiţiile aprobate de AIBA, trebuie să fie consideraţi apţi pentru a concura şi vor fi examinaţi de un medic oficial desemnat înainte de concurs. Antrenorul trebuie să fie informat din timp de examinarea medicală şi de locul unde are loc, conform deciziei comitetului de organizare. În ziua examenului medical trebuie să se radă pe faţă. CÂNTARUL GENERAL Trebuie verificată greutatea boxerului, înainte ca ea sau el să participe la şedinţa de cântărire generală. Un cântar poate sta la dispoziţia participanţilor, la intrare, înainte de a intra la cântărirea generală. Toţi boxerii care participă la competiţiile aprobate de AIBA trebuie să participe la procesul de cântărire din dimineaţa din prima zi de concurs. La cântărirea generală, greutatea cu care este înregistrat boxerul nu trebuie să depăşească valoarea maximă a clasei de greutate la care participă boxerul, dar nici să fie sub nivelul minim din clasa lui. Boxerii sunt de asemenea obligaţi să se cântărească în fiecare zi în care urmează să boxeze, pentru a se verifica dacă greutatea reală a boxerului nu a depăşit sau nu este sub categoria lui de greutate.

Cu ocazia multor evenimente, cântărirea are loc imediat după examenul medical. Cu toate acestea, cântărirea zilnică poate avea loc în locaţii diferite. Antrenorul trebuie să cunoască ora şi locul unde urmează să se facă cântărirea generală şi cea zilnică. TRGEREA LA SORŢI OFICIALĂ Tragerea la sorţi oficială pentru competiţiile aprobate de AIBA va avea loc la scurt timp după ce medicul oficia termină examinarea generală şi după ce cântărirea generală oficială s-a încheiat. Tragerea la sorţi trebuie finalizată cu cel puţin 3 ore înainte de prima luptă din prima zi a competiţiei. Sistemul computerizat de tragere la sorţi este folosit în toate competiţiile AIBA aprobate şi programarea confruntărilor va fi stabilită în funcţie de rezultatul tragerii oficiale. Antrenorul trebuie să participe la tragerea oficială, pentru a confirma dacă boxerul este înscris la categoria de greutate corectă şi să se asigure de rezultatul tragerii la sorţi şi de programarea meciului. Rezultatul tragerii la sorţi trebuie înregistrat de antrenor şi apoi informaţi boxerii. SELECTAREA CAPILOR DE SERIE, ÎN CADRUL TRAGERII OFICIALE LA SORŢI Pentru a asigura soliditatea completă a tragerii la sorţi şi pentru a evita ca cei mai buni boxeri din Campionatul Mondial de Box să se întâlnească deja încă din primele tururi, în cadrul tragerii la sorţi pot fi stabilite sau hotărâte unele amânări de intrare în concurs şi capii de serii pentru fiecare competiţie diferită AIBA, după cum urmează: *Campionatele Mondiale - Opt capi de serie, pentru fiecare categorie de greutate, la Campionatul Mondial de Elită, bărbaţi. *Jocurile Olimpice - Un număr de maximum doi capi de serie, în cazul în care există mai puţin de 16 participări la respectiva categorie de greutate - Un număr de maximum 4 capi de serie, în cazul în care sunt 16, până la 31 de participări, la respectiva categorie de greutate - Un număr de maximum 8 capi de serie, în cazul în care sunt 32, până la 63 de participări, la respectiva categorie de greutate *Campionatele Confederaţiei - Un număr de maximum 2 capi de serie, în cazul în care există mai puţin de 16 participări la respectiva categorie de greutate - Un număr de maximum 4 capi de serie, în cazul în care sunt 16, până la 31 de participări, la respectiva categorie de greutate - Un număr de maximum 8 capi de serie, în cazul în care sunt 31, până la 63 de participări, la respectiva categorie de greutate Pentru competiţiile aprobate de AIBA, selectarea capilor de serie, în cadrul procedurii de tragere oficială la sorţi, va fi controlată de AIBA PROCEDURI DE TRAGERE LA SORŢI Când numărul de boxeri este de 4, 8, 16,32,64,128 sau orice putere mai mare de 2, ei se vor întâlni în perechi, în ordinea trasă, că şi în Diagrama 1, pentru 8 boxeri. Pentru a se stabili ordinea intrării capilor de serie se vor selecţiona cei mai buni din Campionatul Mondial de Box AIBA DIAGRAMA 1 1 rundă runda a 2 a Finala Câştigătorul A A B D C D D D E E F E G

H H Când numărul de boxeri nu este par(o putere a lui 2), trebuie să existe sportivi scutiţi de intrarea, „liberi”, în primul tur. Numărul celor „liberi”, în primul tur este egal cu diferenţa dintre următorul cel mai mare număr par şi numărul de boxeri (exemplu cu 17 boxeri:32-17 =15 sportivi „liberi” . În funcţie de numărul de capi de serie, aşa cum s-a arătat mai sus în capitolul SELECTAREA CAPILOR DE SERIE, ÎN CADRUL TRAGERII OFICIALE LA SORŢI, capii de serie de top 2 şi 4 vor intra în concurs după cum se arată în Diagrama 2 şi Diagrama 3 (exemplu 1 cap de serie, 2 capi de serie 3, capi de serie, 4 capi de serie) Numărul 1, plasat în partea de sus a ordinei trase la sorţi Numărul 2, plasat în partea de jos a ordinei trase la sorţi Numărul 3, plasat în jumătatea de sus, a părţii de sus, a ordinei trase la sorţi Numărul 4 plasat în jumătatea de jos, a părţii de sus a ordinei trase la sorţi Numerele de la 5 până la 8 sunt desemnate de un grup independent de observatori,prin tragere la

sorţi, pentru restul până la 8, aşa cum se poate vedea în Diagrama 2 şi Diagrama 3 (ex. 5-8 capi de serie)

Locurile rămase vor fi completate cu boxerii care nu sunt capi de serie,identificaţi aleatoriu de sistemul computerizat DIAGRAMA 2 DIAGRAMA 3 DIAGRAMA 3 (transfocare A) DIAGRAMA 3 (transfocare B) 3.2 ÎN TIMPUL COMPETIŢIEI 3.2.1.ÎNAINTE DE MECI În ziua meciului, antrenorul trebuie să se asigure că boxerii participă la examinarea medicală şi la cântărirea zilnică. Antrenorul trebuie de asemenea să se asigure că boxerul are cu el tot echipamentul personal, inclusiv maieurile, (roşu şi albastru, în cazul în care se schimbă colţurile, înainte de meci ) şi şorturile. Este benefic pentru boxer, fie el sau ea, să sosească cu o oră înainte la locul de concurs, acolo unde se va desfăşura meciul de box. La sosirea la locul competiţiei, antrenorul trebuie să se asigure că programarea competiţiei a rămas aceeaşi cu cea pe care el sau ea o are. În unele cazuri, ordinea de concurs poate fi modificată, fără notificare. După confirmarea programului de concurs, antrenorul va ridica casca, mănuşile de box şi bandajele de la masa de verificare a echipamentului, dacă sunt considerate ca disponibile de comitetul de organizare. Echipamentul odată ridicat, echiparea trebuie făcută cu 20-30 de minute înainte de meci. CASCA La toate competiţiile aprobate de AIBA, boxerii trebuie să poarte o cască. Căştile ar trebui să fie de aceeaşi culoare ca şi colţul lor. La toate competiţiile aprobate de AIBA, comitetul de organizare asigură căştile. MĂNUŞILE DE BOX La toate evenimentele AIBA, boxerii trebuie să poarte mănuşi de box care sunt confecţionate de posesori de licenţe, aprobate de AIBA. Mănuşile trebuie să fie de aceeaşi culoare ca şi colţul lor. În cazul în care comitetul de organizare pune la dispoziţie mănuşile de box, boxerii nu au voie să poarte mănuşile proprii. BANDAJELE Pentru toate cele trei competiţii de 3 stele, comitetul de organizare va pune la dispoziţie bandaje pentru fiecare meci. Bandajele pot fi luate de la masa de verificare a echipamentului. Bandajele pot fi aplicate în vestiar, în prezenţa Invitatului Oficial al Federaţiei şi trebuie controlate şi marcate, la masa de verificare a echipamentului, de un Manager Oficial de Echipament. Dacă bandajele nu sunt puse la dispoziţie de comitetul de organizare, boxerul, fie el sau ea, îşi va folosi propriile bandaje.

Un bandaj nu trebuie să fie mai lung de 4,5m(14,76 picioare) şi nici mai scurt de 2,5m(8,2

picioare). Bandajul va avea o lăţime de 5,7 cm. (2 1/4 inci). El va fi confecţionat din material elastic şi va avea un sistem de prindere, aprobat de AIBA. OBIECTE INTERZISE Orice alt obiect, în afară de uniformă, cască, mănuşi de box, ghete şi bandaje, nu este permis în timpul meciului. În categoria obiectelor interzise intră de asemenea:body piercing şi accesorii corporale, care nu pot fi purtate în timpul meciului. ÎNCĂLZIREA Până când boxerul atinge un nivel ridicat, antrenorul trebuie să rămână alături de boxer şi să-l ajute să se încălzească corespunzător, înainte de meci. Antrenorul trebuie să asigure progresul continuu competiţional şi să desfăşoare activităţi de încălzire corespunzătoare. Unele dintre activităţile de încălzire, înainte de meci, sunt: *Stretching *exerciţii de gimnastică *boxul cu umbra 3.2.2. ÎN TIMPUL MECIULUI După cum s-a menţionat în Capitolul 1, când antrenorul intră cu boxerul în spaţiul de desfăşurare (FOP), el va fi menţionat cu un secund. Ca secund, el/ea sta în colţul atribuit, monitorizând performanţele boxerului şi-l va asista pe boxer între reprize. Secundul va monitoriza evoluţia meciului. Secunzilor le este permis să aibă un prosop şi, în cazul în care consideră că boxerul este inapt să mai boxeze sau este pedepsit de boxerul advers, el/ea va retrage boxerul prin aruncarea prosopului în ring. Cu toate acestea, secundul nu-l va retrage niciodată pe boxer, în timp ce arbritul numără. Când sună gongul, indicând sfârşitul rundei, secundului îi este permis să vină la platformă şi într-una din cele două secunde, poate intra în ring pentru a asista boxerul. Asistarea boxerului între runde poate include: *Boxerul stă aşezat în colţul său şi respiră adânc *Verificarea stării fizice a boxerului şi asigurarea că el/ea este apt să continue următoarea rundă *Consilierea cu tact, pe scurt, dar clar şi într-o manieră uşor de înţeles. *Încurajarea boxerului *Asigurarea unei bune recuperări, prin:alimentarea cu apă, plasarea de pachet de gheaţă pe ceafa boxerului şi ventilarea cu prosopul, pentru a reduce temperatura corpului. Înainte de începerea următoarei runde, secunzii trebuie să facă un pas înapoi. Ei nu vor mai rămâne pe platformă. De asemenea, înainte de începerea rundei, totul (găleţi, bureţi, prosoape, etc.) va fi îndepărtat de pe platformă. NEPREZENTAREA În cazul oricărei neprezentări, boxerul trebuie să fie în ring, complet echipat de box. Boxerul trebuie să urmeze în ring aceeaşi procedură ca şi când adversarii săi ar fi ring. 3.2.3. DUPĂ MECI La sfârşitul rundei finale, secundul scoate mănuşile, casca şi proteza boxerului. Felicită boxerul pentru efortul lui/ei. STRÂNGEREA MÂINII După ce rezultatul meciului a fost comunicat de arbitru, boxerii pot merge la colţul adversarului; la fel şi secunzii, care vor strânge mâna sprortivului adversar, ca o dovadă de sportivitate şi rivalitate prietenoasă, în conformitate cu Regulamentul de box. IEŞIREA DIN SPAŢIUL DE DESFĂŞURARE (FOP) *La ieşirea din ring, secundul şi boxerul vor fi direcţionaţi spre Zona Mixtă. *Înainte de a părăsi spaţiul de desfăşurare, boxerul, care a pierdut, îşi va ridica certificatul de box. * După ce iese din spaţiul de desfăşurare, boxerul se va plimba prin Zona Mixtă. Aceasta este zona dedicată presei. *Imediat ce trece de Zona Mixtă, boxerul, el/ea, trebuie să viziteze cabinetul medical, înainte de a se întoarce la vestiar, chiar dacă nu sunt leziuni vizibile. Oricare ar fi rezultatul meciului, antrenorul trebuie să aştepte mai multe ore, sau până a doua zi, pentru a discuta cu boxerul performanţele. În acest moment antrenorul trebuie să se concentreze mai mult asupra aspectelor legate de sănătatea boxerului decât pe performanţă. 3.3 DUPĂ COMPETIŢIE

Un antrenor, el/ea, trebuie să creeze o atmosferă pozitivă, în sala de antrenament şi în timpul antrenamentului. De asemenea, un antrenor trebuie să se concentreze asupra emoţiilor boxerului, mai mult decât el/ea. Dacă boxerul este dezamăgit de rezultatul competitivi, antrenorul trebuie să stea cu boxerul şi să se asigure că emoţiile lui/ei sunt ţinute sub control şi că ele nu afectează atmosfera generală sau creează o atmosferă negativă în sala de sport, în timpul antrenamentelor . Antrenorul trebuie să încurajeze boxerul ca să se pregătească pentru evaluarea performanţelor lui/ei competiţionale. Analiza meciurilor trebuie făcută, fără a ţine cont de emoţiile boxerilor, pentru că, atunci când antrenorul ţine cont de emoţiile boxerului, antrenorul nu mai poate evidenţia anumite lucruri pe care boxerul le-a făcut greşit. Când se analizează meciurile, cu boxerii, trebuie acordată o atenţie deosebită la întrebări ca: *Care au fost tehnicile şi abilităţile cel mai mult folosite? *Care au fost tacticile folosite şi cum au fost ele implementate de boxer? *Care au fost abilităţile de apărare, defensive, folosite în timpul atacului adversarului? *Care a fost motivaţia pentru rezultatul meciului? 3.4. REGULAMENTE ŞI REGLEMENTĂRI 3.4.1.CLASIFICARE DUPĂ VÂRSTĂ ‘Vârsta unui boxer este determinată de anul lui/al ei de naştere *Băieţii şi fetele, cu vârsta cuprinsă între 15-16 ani, sunt clasificaţi la categoria “Boxeri Junior” *Băieţii şi fetele, cu vârsta cuprinsă între 17-18 ani, sunt clasificaţi la categoria “Boxeri Tineret” *Băieţii şi fetele, cu vârsta cuprinsă între 19-34 ani, sunt clasificaţi la categoria “Boxeri Elită” 3.4.2. CATEGORII ÎN FUNCŢIE DE GREUTATE Pentru bărbaţi la categoriile „Elită” şi „Tineret” Categoriile de greutate greutate minimă (kg) Greutate maximă (kg) Light Fly /semi-muscă 46 49 Fly /muscă 49 52 Bantam/cocoş 52 56 Light/semiuşoară 56 60 Light Welter/ uşoară 60 64 Welter semimijlocie 64 69 Middle /mijlocie 69 75 Light Heavy/ semigrea 75 81 Heavy /grea 81 91 Super Heavy-super grea 91 Pentru femei la categoriile „Elită” şi „Tineret” Categoriile de greutate greutate minimă (kg) Greutate maximă (kg) Light Fly /semi-muscă 45 48 Fly /muscă 48 51 Bantam/cocoş 52 56 Feather/pană 54 57 Light/semiuşoară 57 60 Light Welter/ uşoară 60 64 Welter semimijlocie 64 69 Middle /mijlocie 69 75 Light Heavy/ semigrea 75 81 Heavy /grea 81 Pentru băieţii şi fete categoria “Boxeri Junior” Categoriile de greutate greutate minimă (kg) Greutate maximă (kg) Pin - 46 Light Fly /semi-muscă 46 48 Fly / muscă 48 50 Light Bantam/semicocoş 50 52

Bantam/cocoş 52 54 Feather/pană 54 57 Light/ semiuşoară 57 60 Light Welte/uşoară 60 63 Welter/ semimijlocie 63 66 Light Middle/mijlocie mică 66 70 Middle/mjlocie 70 75 Light Heavy/semigrea 75 80 Heavy/grea 80 3.4.3 ELIGIBILITATEA BOXERILOR *Oricare boxer care participă la competiţiile organizate de AIBA trebuie să fie cetăţean al uneia din ţările a căror Federaţie Naţională participă la astfel de competiţii. *Dacă un sportiv are dublă naţionalitate sau mai multe, boxerul va selecta numai una din Federaţiile Naţionale, pentru a participa la competiţiile aprobate de AIBA *Din momentul în care boxerul alege o Federaţie Naţională, el nu se înscrie la nicio competiţie aprobată de AIBA, pentru echipa Federaţiei Naţionale schimbate, timp de 3 (trei) ani. 3.4.4 DURATA ŞI NUMĂRUL DE RUNDE RUNDE MINUTE PAUZA DINTRE RUNDE „Elită”bărbaţi şi „Tineret”băieţi trei(3) trei(3) unu(1) „Elită” femei şi „Tineret”fete patru(4) două(2) unu(1) „Junior” trei(3) două(2) unu(1) 3.4.5. DECIZIA * Învingător la puncte * Învingător prin retragere * Învingător prin oprirea meciului de către arbitru (RSC) * Învingător prin descalificare * Învingător prin knockout * Învingător prin RSCH * Învingător prin neprezentarea adversarului * Meci nedisputat 3.4.6. FAULTĂRI, LOVITURI NEPERMISE *Lovirea sub centură, ţinerea, punerea de piedică, lovirea cu genunchiul sau piciorul * lovirea cu capul, umărul, antebraţul, cotul, strangularea adversarului şi apăsarea feţei adversarului cu braţul sau cotul, apăsarea capului adversarului înapoi peste corzi. *lovirea cu mănuşa deschisă, lovirea cu partea interioară a mănuşii, lovirea cu încheietura sau latul mâinii. * lovirea spatelui adversarului şi, în special, orice lovitură pe ceafă sau pe spatele capului,lovirea în zona rinichilor. * loviturile cu piruetă. * atacuri prin ţinerea de corzi sau folosind neregulamentar corzile * sprijinirea, îmbrăţişarea şi împingerea într-un clinci * atacarea adversarului întins pe podea sau care este pe cale de a se ridica *ţinerea, ţinerea şi lovirea sau împingerea şi lovirea. * ţinerea sau blocarea braţului sau capului adversarului sau împingerea unui braţ pe sub braţul adversarului. * fentă sub nivelul centurii adversarului într-un mod periculos pentru adversar. *apărarea complet pasivă, printr-o dublă acoperire şi căzând intenţionat, alergând sau întorcând

intenţionat spatele pentru a evita o lovitură *comportament nepotrivit, agresiv sau jignitor pe timpul unei reprizei * neexecutarea pasului înapoi când se comandă „break”/ pauză sau încercarea de a lovi adversarul imediat după ce arbitrul a dat comanda de „break”/ pauză *asaltarea sau comportamentul agresiv, în orice moment, faţă de un arbitru. *. scuiparea protezei * ţinerea braţului drept înainte, cu scopul de a obstrucţiona vederea adversarului. 3.4.7. SECUNZII *Fiecare boxer are dreptul de a avea doi(2) secunzi *Secunzii trebuie să fie antrenori care sunt calificaţi în Federaţiile lor Naţionale şi trebuie să urmeze şi să respecte regulile şi regulamentele AIBA. *Doar un singur secund (1) poate intra în ring, în perioada de repaus, dintre reprize * Când începe runda, secundului nu îi este permis să rămână pe platforma ringului. El/ea este de asemenea obligat să îndepărteze găleţile, bureţii, prosoapele de pe platformă *Oricare secund care încurajează sau incită spectatorii, în orice fel, va fi eliminat de la locul de desfăşurare şi nu i va mai permite să activeze ca secund, în timpul meciului. *Dacă infracţiunea se repetă, secundul va fi eliminat din concurs *Utilizarea oricărui dispozitiv de comunicare la locul de desfăşurare, cum ar fi, telefoane, walkie-talkie, telefoane inteligente, căşti, aparate radio pe unde scurte, etc., este interzisă CAPITOLUL IV ASPECTE ADIŢIONALE 4.1. MEDICAL

4.1.1. LEZIUNI

Leziunile pot apărea în orice moment al zilei, oriunde. Se poate întâmpla în timpul antrenamentului sau în timpul competiţiei. În timpul competiţiei, medicii de ring şi personalul medical vor avea imediat grijă să protejeze leziunile boxerului, dar, cu toate acestea, revine antrenorului responsabilitatea de a avea grijă şi de a proteja boxerul de leziuni şi de asemenea, şi aceea de a oferi un tratament de prim –ajutor, în cazul accidentelor care au loc în timpul antrenamentului.

Tipuri de leziuni în box: * Sângerări nazale * Fracturi nazale * Maxilar fracturat * Fractura Box * Fractura Stave Bennett *Leziuni intraorbitale * Leziuni peri orbitale *Rănire *Hematom * Tumefiere facială *Inflamarea urechii * Timpan perforat *Comoţie 4.1.2. PREVENIREA LEZIUNILOR

Cu scopul de a preveni leziunile, primul, şi cel mai important lucru pe care un antrenor trebuie să îl facă, este acela de a oferi un mediu sigur pentru antrenament. De asemenea, următoarele criterii pot ajuta boxerii la evitarea rănirilor în timpul antrenamentelor sau competiţiilor:

*Folosirea conform regulamentului, a echipamentelor şi dotărilor sălii de antrenament * Dacă echipamentul este uzat sau are piese lipsă, nu trebuie folosit! * În timpul antrenamentului tehnic, cu partener, este obligatoriu ca boxerul să fie complet îmbrăcat, să poarte cască, protectoare, pantofi de antrenament, etc. * Când luptă, în timpul antrenamentului, boxerul trebuie să poarte o cască care acoperă cea

mai mare parte a capului şi mănuşi de box mai mari (16oz, de ex.) * În timpul confruntării, partenerul de luptă trebuie să aibă aceeaşi dezvoltare fizică, aceleaşi abilităţi sportive ca şi boxerul şi să se bazeze pe aceleaşi obiective de luptă. *Boxerul trebuie să fie bine încălzit înainte de antrenament şi competiţie. *Boxerului trebuie să i se acorde suficient timp pentru refacere înainte şi după antrenament şi concurs. * Pentru prevenirea rănirii, boxerul trebuie uns pe faţă cu creme grase sau vaselină, înainte de luptă. 4.1.3.TRATAMENT PENTRU LEZIUNI MINORE În cazul în care leziunile sunt mai severe, decât nişte mici tăieturi sau lovituri, antrenorul trebuie să solicite asistenţă medicală de urgenţă, înainte de efectuarea oricărui tratament de prim ajutor. Sângerare nazală *Sportivul trebuie să stea drept şi să încline uşor capul înainte. -Nu trebuie să încline capul pe spate. Acest lucru poate să provoace o scurgere de sânge pe gât şi înghiţirea sângelui. * Sportivul trebuie să s respire pe gură. *Trebuie aplicat o pungă de gheaţă pe nas, obraji şi gât (gheaţa rece va opri sângerarea şi inflamarea). Trebuie apăsat cu degetul mare şi cel arătător, zona care apare gri, în imaginea de mai jos, timp de 1-20 minute. Contuzie *Trebuie aplicată punga de gheaţă sau gheaţă în zona cu contuzie, pentru aproximativ 20 de minute, pentru a accelera vindecarea şi pentru a reduce inflamaţia. După o pauză scurtă, procedeul poate fi repetat. Nu se aplică gheaţă direct pe piele. Punga cu gheaţă trebuie învelită într-un prosop sau o pânză. Rană *Rana trebuie bine curăţată cu dezinfectanţi sau alte substanţe similare. *Trebuie aplicat bandaj. Entorsă *sportivul trebuie aşezat jos, pe teren plat *Trebuie ridicată zona cu entorsă. *Trebuie aplicată gheaţă sau o pungă cu gheaţă pe partea vătămată. - Nu se aplică gheaţă mai mult de 20 de minute, continuu. *Se foloseşte bandaj elastic, pentru a bandaja zona lezată, apoi se suprapune bandajul elastic parţial, peste jumătate din lăţimea bandajului. Trebuie avut grijă ca bandajul să fie lejer şi să nu stranguleze circulaţia sângelui. Dacă zona luxată devine rece, albastră sau se simt furnicături, trebuie refăcut bandajul. Fractură *Dacă fractura pare severă, trebuie chemată asistenţa medicală sau persoana trebuie transportată la camera de gardă. *Sportivul trebuie aşezat jos, pe teren plat. *În cazul în care există o hemoragie, trebuie aplicată presiune pe zona de sângerare, înainte de punerea atelei. *Pentru braţ rupt sau oasele piciorului rupte se pune o atelă (din lemn, plastic, metal sau alte materiale rigide), căptuşită cu tifon, în zona fracturată, pentru a bloca mişcarea. *Înfăşuraţi atela din zona fracturată, folosind bandajul, apoi ridicaţi zona fracturată. *Trebuie transportaţi sportivii la camera de gardă sau trebuie aşteptat până când ajunge personalul medical. Comoţie cerebrală *Aplicaţi punga de gheaţă sau gheaţa pe zona afectată. -Nu se aplică gheaţa direct pe piele. Punga cu gheaţă trebuie învelită într-un prosop sau pânză.

*Trebuie aplicată gheaţă timp de 20-30 de minute. * Sportivii trebuie transportaţi la camera de gardă. *Atenţie la semnele de avertizare, în cazul unei comoţii mai grave:greaţă, vărsături, confuzie, ameţeală! În acest caz, sportivul trebuie transportat de urgenţă la spital sau trebuie sunat pentru asistenţă medicală. 4.1.4. TRATAMENT PENTRU LEZIUNI GRAVE

În orice situaţie, în care, în timpul antrenării, are loc o accidentare gravă, antrenorul trebuie să sune imediat la numărul de urgenţă. Până când soseşte personalul medical de urgenţă, antrenorul trebuie să rămână tot timpul cu boxerul rănit şi să nu aplice niciun tratament sportivului. În cazul unei prăbuşiri la pământ, în timpul antrenamentului: *Sportivul trebuie aşezat într-o poziţie confortabilă şi sigură. *Trebuie scoasă proteza din gură şi ţinut capul într-o poziţie sigură, (ar trebui, poate, adăugată ilustrarea poziţiei sigure). *Trebuie aplicaţi bureţi reci la frunte şi gât. *Trebuie îndepărtată cu grijă casca. *Dacă boxerul suferă o comoţie, în urma prăbuşirii la pământ, această situaţie trebuie consemnată în jurnalul antrenorului. *Antrenorul trebuie să-l însoţească pe boxer când se prezintă la doctor şi să verifice dacă el/ea este într-o stare satisfăcătoare. *Boxerul trebuie să mai facă încă un control medical, în conformitate cu regulile şi reglementările competiţionale AIBA. 4.2. NUTRŢIA *Scopul principal al dietei este de a furniza energia adecvată pentru recuperare şi refacerea rapidă şi eficientă a ţesuturilor musculare, fără îngrăşare. *Cea mai bună strategie este aceea de a crea o strategie alimentară, pentru tot parcursul anului, care să includă şi controlul greutăţii, astfel încât boxerul să nu ia mai mult de 10 % în greutate, faţă de greutatea lui competiţională *Se recomandă să se mănânce la aproximativ fiecare 3-4 ore, minimum 4 mese/zi, la intervale regulate * Se recomandă să se bea apă sau o băutură pentru sportivi, pentru a menţine o hidratare corespunzătoare, mai ales în timpul antrenamentelor. *Nu se recomandă băuturile gazoase sau limonadele, pentru că aceste băuturi, pot conţine nu numai apă sau anumiţi carbohidraţi, dar pot fi de asemenea sursa unei mare cantităţi de carbohidraţi inutili. * Nu trebuie uitate minerale şi vitaminele * Planul dietelor trebuie să conţină o mare varietate de alimente șşi să ţină cont de grupele de alimente de bază. Aceasta este cea mai bună soluţie pentru obţinerea de substanţe nutritive necesare. * Dieta pentru sportivii tineri trebuie să se bazeze pe o selecţie adecvată de elemente nutritive ca de exemplu: - carbohidraţi - orez brun, paste din făină integrală, fulgi de ovăz, pâine din făină integrală, legume, fructe şi cartofi - Proteine - tofu, ouă, peşte, carne de pui, carne de vită, de porc şi brânză de vaci cu 50% grăsimi. - Grăsimi - unt, seminţe, nuci, peşte de mare, uleiuri vegetale şi uleiuri de măsline - Vitamine-legume, fructe şi alte produse, bogate în vitamine, cum ar fi: C, B, D, A, K - Minerale - sodiu, potasiu, magneziu şi fier * Este recomandat ca, pentru sportivi, dieta lor să se alcătuiască pe baza următoarelor raporturi (calorii): -55 % din carbohidraţi * 1 g de carbohidraţi = 4 calorii

*Pe baza unui consum de 2000 de calorii, 1.100 de calorii obţinute din carbohidraţi * 1.100 de calorii = 275 grame -15 % proteine *Aportul zilnic de proteine: 1,6 - 1,8 g/ 1 kg de greutate corporală -30 % grăsimi * 1 gram de grăsime = 9 calorii * Pe baza unui consum de 2000 de calorii, 600 de calorii obţinute din grăsimi * 600 de calorii = aproximativ 66-67 grame * Trebuie încercat să se consume suplimentar de la 300 până la 500 calorii, mai mult faţă de nivelul de greutate menţinut în timpul antrenamentului. *Trebuie să se bea lapte degresat, fără grăsimi, sau cu procent redus de grăsimi. *Trebuie crescute proteinele până la 2g/1 kg masă corporală * În extra sezon de antrenament şi competiţii, boxerii trebuie să se străduiască fie să crească masa musculară, dacă e redusă, fie să-şi îmbunătăţească condiţia fizică. ÎNAINTE ŞI DUPĂ ŞEDINŢA DE ANTRENAMENT * Cu 30 - 40 de minute înainte de antrenament, trebuie să se consume 30-40 grame de carbohidraţi şi 20 de grame de proteine. * În timpul antrenamentului şi imediat după, trebuie să se consume băuturi sportive sau băuturi care conţin carbohidraţi şi proteine, pentru a evita deshidratarea şi, de asemenea, pentru a preveni scăderea nivelului de glucoza din sânge şi pentru a ajuta la menţinerea rezervelor de glicogen din corp. 4.3. MONITORIZAREA GREUTĂŢII În timpul competiţiei, greutatea corporală a boxerilor îi poziţionează la categoriile de greutate corespunzătoare. În multe cazuri, boxerii încep să-şi controleze greutatea corpului, cu câteva zile înainte de a începe competiţia; astfel de obiceiuri pot fi riscante pentru buna stare fizică a boxerului şi, în plus, există de asemenea riscul ca boxerul să nu fie capabil să atingă greutatea corespunzătoare. Este esenţial ca antrenorul să monitorizeze constant greutatea boxerului şi să-l ajute, pentru ca el/ea să-şi menţină greutatea până la competiţie. * Înainte şi după fiecare şedinţă de antrenament sau competiţie, va fi măsurată greutatea corporală, pentru a evalua impactul antrenamentului asupra greutăţii corporale. * Este periculos să se reducă greutatea corporală prin deshidratare sau dietă accidentală. * Antrenorul trebuie să monitorizeze consumul de lichide al boxerului şi să-l ajute, pe el / pe ea ca să consume o suficientă cantitate de lichid în timpul antrenamentului. * Pentru că pierderea în greutate poate provoca boxerului disconfort:oboseşte repede şi uşor, antrenorul trebuie să propună un plan de mese adecvat, care să conţină ce şi cât ar trebui să mănânce boxerul, la ce interval de timp şi cât de frecvent. * Dacă boxerul vrea să crească în greutate şi să-şi crească masa corporală, pentru a concura la o categorie de greutate superioară, antrenorul va propune un plan de alimentaţie cu un aport caloric mai mare. *Sportivii trebuie să reducă aportul de alimente nesănătoase, ca de exemplu: băuturile răcoritoare, uleiurile, untul, dulciurile, prea multă cafea şi ceai, pâinea albă, mâncarea tip fast-food. *Planul de alimentaţie trebuie să se bazeze pe fructe / legume, orez, carne slabă, băuturi naturale,paste, cereale 4.4. EDUCAŢIA ANTI-DOPING Programul anti-doping AIBA încearcă să păstreze ceea ce este intrinsec valoros pentru sport. Această valoare intrinsecă este adesea menţionată ca "spiritul sportului". Aceasta este şi esenţa spiritului olimpic, acesta este modul în care se joacă cu adevărat.

Dopajul este în mod fundamental contrar spiritului sportului. Prin urmare, AIBA a acceptat în 2009 să revizuiască Codul mondial anti-doping. Reglementările anti-doping sunt adoptate şi implementate într-un mod profesionist şi AIBA va continua eforturile sale de a eradica dopajul în sportul de box. 4.4.1. TESTUL DE DOPING, ÎN TIMPUL CONCURSULUI Toţi sportivii aflaţi sub jurisdicţia unei Federaţii Naţionale sunt supuşi în timpul concursului

testării AIBA; Federaţia Naţională a sportivului, precum şi orice altă organizaţie anti-doping sunt responsabile pentru testarea sportivului în competiţie sau la evenimentele la care acesta participă. * În cadrul evenimentelor aprobate de AIBA, AIBA este organizaţia responsabilă pentru testare. * În cazul celorlalte evenimente, Comitetul local de organizare este responsabil de testare. ALEGEREA SPORTIVULUI PENTRU TESTAREA, ÎN TIMPUL CONCURSULUI La evenimentele internaţionale, va fi testat individual, fiecare sportiv finalist, aflat în unul dintre cele trei locuri de top, din toate categoriile de greutate ale competiţiei, plus un alt boxer din competiţie, selectat aleatoriu. 4.4.2. ALEGEREA SPORTIVULUI PENTRU TESTAREA DOPING, ÎN AFARA COMPETIŢIEI AIBA are înregistrată o Echipă de Testare , alcătuită din acei sportivi cărora li se cere să se conformeze cerinţelor Standardelor Internaţionale de testare. Scopul acestei echipe este de a identifica sportivii, de la cel mai înalt nivel internaţional, cărora AIBA le cere să furnizeze informaţii, care să uşureze pentru AIBA şi pentru alte organizaţii antidoping testele din afara competiţiilor, cu jurisdicţie asupra sportivilor. SELECTAREA SPORTIVILOR CARE POT SĂ FACĂ PARTE DIN ECHIPA DE TESTARE (Pot face parte din Echipa de Testare:)

*Oricare atlet care, în timpul calificărilor pentru Olimpiadă, a obţinut un loc pentru ţara sa, independent de faptul dacă el va participa sau nu la Jocurile Olimpice . *Câştigătorii de elită ai ultimului concurs pentru Cupa Mondială, ai Campionatului Lumii şi ai Campionatelor Continentale. * Câştigătorii de elită ai precedentelor Jocuri Olimpice. *Orice sportiv, membru al unei echipe naţionale, selectate aleatoriu de către Comisia Medicală AIBA . * Lista sportivilor va fi disponibilă pe site-ul AIBA (http://www.aiba.org) * Chiar dacă sportivul nu mai îndeplineşte niciunul dintre criteriile de mai sus, el / ea va rămâne în Echipa de Testare , până la sfârşitul anului calendaristic Responsabilităţile sportivi lor din Echipa de Testare Înregistrată la AIBA * Necesitatea de a depune rapoarte trimestriale la AIBA, pe formularele puse la dispoziţie de AIBA, în care se specifică , zilnic, locul unde locuiesc sportivii, când se antrenează şi când concurează. * Necesitatea de a actualiza informaţiile lui / ei , dacă este necesar, astfel încât AIBA să fie la curent în orice moment, cu aceste informaţii. * Necesitatea de a fi disponibili pentru orice testare, Responsabilitatea finală pentru furnizarea oricăror informaţii revine fiecărui sportiv; cu toate acestea, este responsabilitatea fiecărui antrenor al Federaţiei Naţionale de a depune toate eforturile pentru a asista AIBA în obţinerea tuturor informaţiilor, aşa cum aceasta a solicitat. Încălcarea reglementărilor anti-doping * Prezenţa unei substanţe interzise ,a metaboliţilor sau marker-ilor în analizele atletului. *Utilizarea sau încercarea de utilizare de către un sportiv a unei substanţe interzise sau a unei metode interzise. *Refuzul de a se prezenta sau neprezentarea, nejustificată, la probele de colectare, după notificare, aşa cum este ea autorizată de regulile anti-doping AIBA, sau sustragerea de orice fel de la colectarea de probe. * Imposibilitatea de a informa AIBA despre locul unde sportivul, el/ea se află. * Imposibilitatea sportivului de a fi disponibil pentru testarea lui / ei , din locul unde declară că se află

CAPITOLUL V TEHNICI AVANSATE În prima parte a Manualului Antrenorilor, au fost analizate competenţele de bază în box, tehnicile

și informațiile legate de box, care se potrivesc cu nivelul de început al antrenorilor de 1 stea. În partea a-2-a a Manualului se vor explora tehnici de box și de antrenament folosite preferințial în patru țări diferite și regiune. Aceste țări și regiuni includ Europa, Rusia, SUA si Cuba. În plus, în această parte a Manualului Antrenorilor, se vor prezenta exerciţii de antrenament şi metodologi pentru un nivel avansat de pregătire, alături de individualizarea antrenametului, controlul şi monitorizarea (evaluarea) performanțelor și abilităţilor boxerului. Înainte de a trece la a învățarea tehnicilor avansate, antrenorul trebuie să înțeleagă și să se asigure că boxerul şi-a însușit poziția de bază în box, tehnica loviturilor de bază, tehnica de bază pentru apărare și mișcările de bază, cum ar fi deplasarea greutăţii corporale, mișcarea părţii superioare a corpului, fără mutarea picioarelor, mișcarea picioarelor fără pierderea echilibrului, etc . Stăpânirea acestor competențe de bază va permite boxerului să se lanseze concret, liber, în diferite atacuri. Loviturile de bază învățate în prima parte a Manualului Antrenorilor constituie fundamentul competențelor de atac ale boxerului. Este foarte important pentru boxer să înțeleagă că atacurile şi abilitățile prezentate, în continuare, la capitolul de tehnică avansată, sunt diferite de elementele de bază învățate anterior. 5.1. TEHNICI AVANSATE –EUROPA Europa este un continent, format din mai multe țări, iar stilul de box european a fost influențat de ţări precum Anglia, Franța, Germania, Italia, Polonia, Rusia și altele. Fiecare țară îşi dezvoltată propriul sistem de tabere de antrenament, de concursuri,de analize, de evaluări, de control și monitorizare a antrenamentelor sportive. Cu toate acestea, după cel de-al doilea război mondial, aceste stiluri au fost amestecate și antrenorii din fiecare țară au adăugat elemente diferite din cunoștințele și experiența lor, în special cu scopul de a îmbunătăți abilitățile și pregătirea individuală a boxerilor. Antrenorii europeni depun eforturi pentru a dezvolta abilitățile tehnice și tactice ale boxerului, bazate pe aptitudini fiziologice și fizice individuale ale acestuia din urmă, precum și pe nivelul său de pregătire psihologică. După acțiuni de apărare, boxerul execută o serie de lovituri scurte și dinamice, cu mișcări ale piciorului potrivit și combinații de lovituri de pumni. 5.1.1 POZIŢIA ÎN BOX Prin eforturile depuse de antrenori, pentru a dezvolta abilitățile tehnice ale boxerului, cu forţe proprii și pentru eliminarea punctelor slabe, fiecare boxer avansat are o poziție diferită în box. Cu toate acestea, toţi boxerii alternează pozițiile de box cu o diferită distribuție a greutăţii pe picioarele lor sau folosind umărul, brațul și pozițiile de șold, poziţia în picioare sau aplecat. Decizia de a alterna poziția box este bazată pe ofensivă, situații defensive și tactici de criză. GREUTATEA PE PICIORUL DIN FAŢĂ *Este o poziţie folosită când adversarul este pe cale de a ataca. Poziţia permite boxerului să atace fără pregătirea mișcării și poate arunca în mod constant combinaţii de lovituri. * Poate fi folosit pentru a evalua adversarul. * Faţă de poziția clasică, folosind această poziție, este mult mai dificil pentru boxer să facă un pas sau o mișcare. De aceea, este necesar ca boxerul să aibă bune abilități de apărare. * În unele situații, boxerul îşi poate distribui greutatea lui / ei pe ambele picioare. Prin urmare, boxerul trebuie să exerseze schimbarea greutăţii lui / ei corporale, înainte și înapoi. 1. Din Poziţia Box Clasic 2. Picioarele trebuie depărtate la o distanţă mai mare decât lăţimea umerilor. 3. Greutatea corporală este deplasată ușor spre piciorul din faţă, bine aşezat pe podea. 4. Genunchii trebuie îndoiți ușor în jos. 5. Faţa trebuie ţinută direct spre adversar. GREUTATEA PE PICIORUL DIN SPATE * Această poziție de box este folosită în cazul unui boxer care preferă boxul la distanțe mari,

defensiv și care are pumni puternici pentru a para (pentru a evita loviturile). * Această poziție de box permite boxerului să stea departe de şirul de atacuri ale adversarului *• Boxer utilizează piciorul și mână din faţă pentru a măsura distanța până la adversar. * Boxerul poate schimba repede greutatea corpului pe piciorul din faţă, pentru a fi în poziţie de atac, înainte ca adversarul să se pregătească pentru apărare. 1. Din Poziţia Box Clasic 2. Greutate corporală trebuie deplasată, ușor, pe piciorul din spate, iar piciorul din faţă trebuie bine aşezat pe podea. 3. Piciorul din spate trebuie rotit ușor spre interior. 4. Genunchiul piciorului din spate se îndoaie ușor în jos. 5. Faţa trebuie ţinută direct spre adversar. 6. Brațul din faţă trebuie ţinut ușor în sus și înainte. 7. Mână din spate trebuie ţinută aproape de bărbie. UMĂRUL ŞI BRAŢUL DIN FAŢĂ RIDICATE * Această poziție permite boxerului să-şi protejeze bărbia pe partea mîinii din faţă. * Poziţie potrivită pentru un boxer, cu un timp de reacție mai lent. *Poziţie potrivită pentru un boxer care preferă să utilizeze mâna din faţă. 1. Din Poziţia Box Clasic 2.Umărul brațului din faţă trebuie păstrat aproape de bărbie. 3.Braţul din faţă trebuie păstrat la un unghi de aproape 90 de grade, în linie cu partea superioară a cutiei toracice. 4. Trebuie adusă aproape de obraz mână din spate. 5. Genunchii se îndoaie usor. 6. Greutate corporală trebuie distribuită în mod egal pe ambele picioare MÂINILE JOS * Această poziție permite boxerului să observe mișcarea adversarilor. * Această poziție e potrivită pentru un boxer cu viteză bună, timp scurt de reacţie şi o bună coordonare. * Această poziție e potrivită pentru un boxer cu lovituri de pumni rapide. * Această poziție e potrivită pentru un boxer, cu încredere în sine și cu o solidă pregătire psihologică. 1.Corpul trebuie rotit ușor, spre partea din spate, la un unghi de 45 de grade. 2. Distanţa dintre picioare trebuie să fie puţin mai mare decât lăţimea umerilor. 3. Greutate corporală trebuie distribuită în mod egal, pe ambele picioare. 4. Genunchii trebuie îndoiţi ușor, în jos. 5. Trebuie ridicat ușor călcâiul piciorului din spate. 6. Trebuie rotite ambele călcâie cu aproximativ 45 de grade, spre partea din spate. 7. Mâna din spate trebuie plasată la nivelul pieptului și cotul trebuie ţinut aproape de corp. 8. Brațul din faţă trebuie pus jos, cotul îndoit ușoar, iar mână trebuie ţinută aproape de talie. 9. Faţa trebuie ţinută direct spre adversar. POZIŢIA DREPT ÎN PICIOARE *Poziţie potrivită pentru un boxer care preferă loviturile lungi şi drepte și lupta în centrul ringului, pentru un boxer care are şi o foarte bună mișcare a picioarelor. * Poziţie periculoasă atunci când boxerul este împotriva corzii sau în colț. 1. Din Poziţia Box Clasic 2. Boxerul trebuie să stea drept. 3. Ambele mâini trebuie ţinute sus, aproape de nivelul ochilor. 4. Ambele călcâie trebuie ţinute pe podea. POZIŢIA GHEMUIT * Poziţie potrivită pentru un boxer care preferă boxul la distanță scurtă și medie. 1. Din Poziţia Box Clasic 2. Greutatea corporală trebuie distribuită în mod egal pe ambele picioare. 3. Genunchii trebuie îndoiţi ușor, în jos. 4. Piciorul din faţă trebuie aşezat complet pe podea. 5. Ambele coate trebuie îndoite şi ţinute pe lângă corp. 6. Mâinile trebuie ţinute aproape de sprâncene și ambele brațe trebuie strânse, unul față de celălalt.

7. Bărbia trebuie ţinută aproape de piept. 8. Faţa trebuie ţinută direct spre adversar. POZIŢIA FRONTALĂ * Poziţie potrivită pentru boxerii care preferă boxul la distanță scurtă. * Poziţie potrivită pentru boxerii cu pumni puternici. * Poziţie potrivită pentru boxerii care au pumni puternici și sunt rapizi în loviturile cu ambele brațe. 1 Din Poziţia Box Clasic 2. Boxerul trebuie să stea drept și să-şi rotească uşor partea superioară a corpului spre partea din spate. 3. Greutatea corporală trebuie distribuită în mod egal pe ambele picioare. 4. Cu ambele picioare trebuie făcut un pas înainte. 5. Genunchii trebuie îndoiţi ușor, în jos. 6. Piciorul din faţă trebuie aşezat complet pe podea. 7. Ambele coate trebuie îndoite şi ţinute pe lângă corp. 8. Mâinile trebuie plasate în apropierea bărbiei. 9. Bărbia trebuie ţinută aproape de piept. 10. Faţa trebuie ţinută direct spre adversar. 5.1.2. MIŞCAREA PICIORULUI În prima parte a Manualului Antrenorilor, au fost prezentaţi pașii de bază în box . Boxerul trebuie să stăpânească tehnica paşilor înainte, înapoi, cea a paşilor la stânga și la dreapta, cu o bună coordonare și echilibru, cu scopul de a avea un nivel avansat de activitate a piciorului / de mişcare a piciorului. Deoarece boxerul luptă într- un spațiu limitat, în ring, el trebuie să învețe să facă o mișcare circulară, așa cum se arată în diagramă, înainte de a învăța mișcări suplimentare de picior. MIŞCARE SUPLIMENTARĂ GLISANTĂ *mișcare de bază utilizată atât pentru atac cât și pentru apărare MIŞCARE GLISANTĂ ÎNAINTE MIŞCARE GLISANTĂ ÎNAPOI ATAC PRIN ALUNECARE *Lovitura trebuie să se dea mai repede decât mișcarea glisantă * Se foloseşte în general pentru a contracara mișcarea adversarului și pentru a exercita presiune pe adversar ATAC PRIN ALUNECARE ÎNAINTE ATAC PRIN ALUNECARE ÎNAPOI SĂRITURĂ PRIN ALUNECARE * Săritura permite boxerului, ca, după atac, să se deplaseze rapid, departe de adversar. * Săritura permite creerea de pauze și de timp de recuperare, de relaxare după acțiuni, precum și asigurarea unui punct în avantaj. SĂRITURĂ PRIN ALUNECARE ÎNAINTE SĂRITURĂ PRIN ALUNECARE ÎNAPOI 5.1.3. ATACURI Atacul avansat constă din combinații de elemente diferite, cum ar fi mişcarea, fentările și diferite lovituri de pumni. Când boxerul stăpâneşte loviturile de pumni de bază, mișcările,fentările şi apărările, antrenorul va combina elementele de box și va încerca diferite variante, în funcție de tacticile, situațiile specifice și de caracteristicile boxerului (forţa și punctele lui slabe). COMBINAŢIE DE LOVITURI DE PUMNI *Serii scurte de lovituri de pumni - atac cu combinație de croşeuri și upercuturi, în mod constant, la mică distanță față de adversar. * Serii lungi de pumni - atac cu combinații de lovituri de dreaptă, în mod constant, împotriva

advesarului, de la distanţă mare. * Lovituri de pumni accentuate - nu toate loviturile de pumni sunt date cu putere și viteză maximă. De-a lungul seriei de lovituri de pumni, boxerul alege să dea una sau două lovituri de pumni, cu putere și viteză maximă. ATAC CU PREGĂTIRE * Pregătirea include orice acțiune de manevră pentru a atrage mişcarea adversarului. Aceasta include fentări, acțiuni de eliminare sau de manevră. * Când boxerul creează o deschidere, trebuie să-şi atace imediat adversarul. ATAC FĂRĂ PREGĂTIRE * Boxerul observă mișcarea adversarului, pentru a căuta pentru deschiderea. *Când boxerul vede o deschidere, trebuie să atace imediat adversarul. *Boxerul trebuie să utilizeze o combinație adecvată de lovituri de pumni, pentru a profita de deschidere. ATACUL *Atac la cap -Când adversarul intenţionează să efectueze o lovitură directă de pumni cu braţul din faţă, la cap; -boxerul trebuie, la rândul său, să efectueze o lovitură directă de pumni, cu braţul din faţă sau din spate, la capul adversarului, pe partea pe care acesta, el / ea, dă propria lovitură de dreaptă; -Simultan, trebuie ferit capul de pumnul adversarului. * Atac la corp -Când adversarul intenţionează să efectueze o lovitură directă cu braţul din faţă la corp; - boxerul trebuie, la rândul său, să efectueze o lovitură directă, cu braţul din faţă sau din spate, la corpul advesarului, pe partea pe care acesta, el / ea, dă propria lovitură de dreaptă. CONTRAATAC *Acțiune sensibilă, după efectuarea mișcării de apărare, împotriva atacului adversarului. 5.1.4. TIPURI DE APĂRARE APĂRARE PASIVĂ *Boxerul nu acţionează imediat și urmăreşte adversarul după ce acesta a atacat. * APĂRARE ACTIVĂ * Boxer ia măsuri imediate după atacul adversarului, fie prin contraatac, fie printr-o acţiune anticipată. TIPURI DE MIŞCĂRI DEFENSIVE Acţiunea de apărare poate fi împărțită în trei categorii. 1. Apărarea cu mâna, brațul, umărul –boxerul trebuie să folosească mâna și umărul pentru a bloca sau pentru a para atacul adversarului. -Apărare cu mâna prin dubla acoperire cu braţul. -Prindere / blocare -Blocare cu braţul / Blocare cu cotul / Blocare cu umărul -Parare, eschivare 2. Apărarea organismului - boxerul trebuie să folosească partea superioară sau de jos a corpului pentru a face mişcări defensive. -“Scufundare” -Rotație -Balansul înapoi Mişcarea părţii superioare a corpului spre stânga sau dreapta. 3. Apărarea cu piciorul - boxerul trebuie să folosească mişcarea piciorului, pentru a evita gama de atacuri a adversarului. -Pas înapoi -Săritură înapoi -Pas sau săritură, la stânga sau la dreapta 5.1.5. FENTĂRILE/ESCHIVĂRILE *Trebuie să ascundă intenția boxerului prin acțiuni înșelătoare. * Pentru anumite tactici și situații trebuie să se aplice diferite tipuri de fentări.

* Fentările trebuie să fie rapide și provocatoare * Fentările trebuie să fie aplicate de la o distanță corespunzătoare. * Fentările trebuie să fie utilizate pentru micşorarea distanței. Boxerul foloseşte fentările pentru a ajunge mai aproape de adversar, prin mişcarea înainte, pentru a-l determina pe adversar să avanseze sau pentru a-l determina să se mişte înapoi, spre coardă sau spre colţ. * Boxerul foloseşte fentările pentru a-l determina pe adversar să iniţieze o acțiune de atac, care va crea o deschidere pentru contraatac. TIPURI DE FENTĂRI *Fentare cu capul -Capul e deplasat înainte și apoi retras -Capul e mişcat dintr-o parte în alta * Fentare cu ochii -Boxerul trebuie să privescă la zona abdomenului adversarului -Boxerul trebuie să privescă la picioarele adversarului. * Fentare cu braţul -Boxerul trebuie să întindă brațul ușor spre capul sau corpul adversarului şi să-l retragă, imitând o mișcare de atac. * Fentare cu corpul -Boxerul trebuie să-şi mute partea superioară a corpului (umerii) spre adversar sau lateral pentru a imita intenția de a da o lovitură și să revină la poziția inițială. * Fentare cu picioarele -Boxerul trebuie să flexeze unul sau ambii genunchi ușor, pentru a micşora înălţimea corpului, apoi să stea în spate, pretinzând că se pregăteşte pentru o mișcare de atac. -Boxerul trebuie să-şi fixeze un picior pe podea, în timp ce pe celălalt picior îl mişcă în diferite direcții. COMBINAŢII DE FENTĂRI Fiecare tip de fentare poate fi aplicat în mod individual sau în combinație cu două sau mai multe elemente. Ex: fentări cu mâna şi cu ochii sau cu picioarele şi cu mâna, etc La efectuarea mișcărilor de fentare, boxerul trebuie să se gândească la propria-i apărare, anticipând orice posibil contraatac al adversarului . În acelaşi timp, un boxer trebuie să se gândească, de asemenea la acţiunea lui/ei de după fentare. Fentările trebuie folosite ca acțiuni de pregătire pentru un atac principal. 5.1.6 DEZVOLTAREA PLANULUI DE ANTRENAMENT Programul de antrenament este un element esențial pentru dezvoltarea boxerului. Programul de antrenament trebuie să fie bine planificat și organizat, dar şi individualizat în funcție de nivelul de competențe și nivelul de pregătire al boxerului /boxeriței. La elaborarea planului de antrenament, antrenorii trebuie să ia în calcul următoarele: *Scopul și obiectivele boxerului *Nivelul de competențe și de pregătire al boxerului *Programul principalelor competiții Una dintre metodele de dezvoltare al planului de antrenament, pentru anul 1 de antrenament al Grupului european, este de a diviza un an, în două cicluri de șase luni. La sfârșitul fiecărui ciclu, antrenorul alege o competiție pentru a deveni competiția țintă, pentru care boxerul își va concentra antrenamentul. Ciclul 1 Ciclul 2 IANUARIE DECEMBRIE Perioada de pregătire generală Perioada de pregătire generală Perioada de pregătire specifică Perioada de pregătire specifică Țintă competițională - Țintă competițională - Perioada competiției Perioada competiției Perioada competiției

Perioada de tranziție Perioada de tranziție Fiecare ciclul este format din patru (4) perioade,Perioada Generală de Pregătire, Perioada de Pregătire Specifică, Perioada Competiției şi Perioada de tranziție. În fiecare din aceste perioade, boxerul se antrenează având obiective diferite de antrenament și obiectivele de pregătire pentru "Competiția țintă", de la sfârșitul fiecărui ciclu. Când se realizează planul de antrenament pentru anul 1, trebuie avut în vedere că: *pentru acest nivel e puțin importantă evidența privind locul și data când urmează să se deruleze competițiile * antrenamentul trebuie derulat din spate spre față, de la sfârșitul calendarului (competiției țintă) spre prima zi *trebuie participat la competiții de nivel mic sau mediu, înainte sau între competițiile majore, pentru a controla și monitoriza/evalua nivelul de pregătire al boxerului și și progresele lui/ei * Selectarea competițiilor trebuie să se facă în conformitate cu nivelul de pregătire al boxerului. O competiție mai dificilă poate avea efecte psihologice negative asupra psihicului boxerului. *Programul de antrenament și programa trebuie schimbate, crescând sau scăzând intensitatea, exercițiile de antrenament trebuie combinate, pentru a păstra interesul boxerului și un înalt nivel motivațional. PERIOADA DE PREGĂTIRE GENERALĂ În cadrul antrenamentelor de pregătire generală trebuie să se pună accentul pe dezvoltarea abilităților fizice,cum ar fi rezistența, forța, viteza, coordonarea și flexibilitatea care sunt fundamentale pentru ca un boxer să-și atingă obiectivul în cele mai importante și țintă competiții. Cel mai important lucru de reținut este că exercițiile de pregătire în această perioadă nu se limitează la abilitățile fizice ale boxerilor, deși accentul în această perioada de pregătire generală se pune pe dezvoltarea abilităților fizice. Antrenorul trebuie să includă aici atât elemente de formare specifică, precum și elemente tehnice și tactice. Antrenorul trebuie să-și amintească să programeze în cadrul antrenamentului exerciții de rezistență specifice în box, de putere, de viteza, de coordonare ș.a. Perioada de pregătire generală poate dura în jur de 10 până la 15 săptămâni, însă trebuie să se țină cont de calendarul competițiilor,de progresul nivelului de abilității al boxerului, iar antrenamentul va fi ajustat în funcție de performanța sportivului. În fiecare program de antrenament, în această perioadă, pot fi incluse diferite exerciții în cadru a 2 serii/zi, de câte două ore. La elaborarea planului de pregătire pentru această perioadă, antrenorul trebuie să fie conștient de faptul că intensitatea antrenamentului din această perioadă va fi la un nivel scăzut, în timp ce volumul antrenamentului trebuie să fie mare. EXERCIȚII DURATA ANTRENAMENT

SOLICITĂRI

COMENTARII

1.Încălzire Exerciții de gimnastică * îndoire *Întoarcere *Rotație *Săritură

25min

Moderat

Se exersează in timp ce se merge sau se aleargă

2. Antrenamentul principal

*10 metri sprint (de 6 ori) *20metri sprint(de 6 ori) *Exercițiu cu mingea de tenis - aruncare la partener - dribling

50min

Moderat si Intens

Metoda repetiției antrenamentului pentru antrenamentele de sprint. Exercițiile de alergare vor fi efectuate cu maximum de viteză. Exercițiul cu mingea de tenis va fi efectuat prin doua aruncări singulare de mingii şi/sau prinderi împreună cu alte exerciții sau mișcări adiționale

3.Relaxarea *Întindere *Exercițiu de relaxare

20min

PERIOADA DE PREGĂTIRE SPECIFICĂ (cunoscută de asemenea ca perioada PRECOMPETIȚIONALĂ) Perioada de pregătire specifică, cunoscută și sub numele de PERIOADA PRECOMPETIȚIONALĂ , este perioada în care boxerii fac pregătire directă pentru cele mai importante și țintă competiții. Prin urmare, accentul principal în antrenament se pune pe dezvoltarea abilităților fizice specifice în box, cum ar fi rezistenta, puterea, viteza, coordonarea și flexibilitatea, cu mișcări de box, cu tehnică si tactică de box. Perioada de pregătire specifică poate dura de la 5 până la 7 săptămâni. Această durată poate fi ajustată în conformitate cu calendarul anual al competițiilor și nivelul de pregătire al boxerului pentru competiție. În fiecare program de antrenament, în această perioadă, pot fi planificate diferite exerciții de box specifice pentru 1 până la 1,5 ore, cu intensitate mare sau maximă. EXERCIȚII DURATA ANTRENAMENT

SOLICITĂRI COMENTARII

1.Încălzirea

* Exerciții generale *Sărituri cu coarda *Boxul cu umbra

5min 10min 10min

Moderat Se face o încălizire corectă, care să-i permită boxerului să se pregătească pentru eforturile viitoare

2.Antrenamentul *Boxat -ul (mănuși16oz) *Antrenament cu un sac greu

3min/1min pauză(x4) 3min/1min pauză (X2)

Foarte intens Intens

Metoda antrenamentului

(mănuși16oz) *Boxul cu umbra (cu gantere) *Sărituri cu coarda (cu schimbare de ritm)

3min/1min pauză (X2) 3min/1min pauză (x2)

Intens Intens

cu pauze de odihnă

3.Relaxarea *Antrenarea mușchilor abdominali * Sărituri cu coarda

15min 10min

Intens Se folosesc diferite poziții ale picioarelor și trunchiului, pentru antrenarea mușchilor abdominali

PERIOADA COMPETIȚIEI Perioada de competiție include perioadele care încep cu aproximativ 2 - 3 săptămâni înainte de importanta competiție țintă și se sfârșește în ultima zi a competiției. In timpul acestei perioade, fiecare ședință de antrenament e programată să dureze 1 - 1,5 ore, cu intensitate mare, dar volum mic, pentru a reduce oboseala boxerului înainte de competiție. În perioada de concurs, antrenorul va lucra cu boxerul pentru a revizui și pentru a îmbunătăți abilitățile fizice specifice, tehnicile și tacticile boxerului. Boxerul va fi instrumentat cu unele mișcări tactice și se vor organiza ședințe de îmbunătățire a stării psihice, pentru a avea o bună pregătire finală pentru competiție. EXERCIȚII DURATA ANTRENAMENT

SOLICITĂRI COMENTARII

1.Încălzirea

* Încălzirea generală *Întinderi *Boxul cu umbra

15min 10min

Moderat Moderat

Exerciții generale, simultane cu mers sau alergare Întinderi Repetarea de mișcări de apărare împotriva loviturilor de dreapta

2.Antrenamentul Tehnici de antrenament cu partener (3min x 6seturi/1min de odihnă, între seturi) *Antrenament pentru diferite mișcări de apărare Exerciții cu mingea medicinală, cu partener. (3min x 6seturi/1min

25min

Moderat și Intens

Fiecare boxer va primi sarcini diferite alese de antrenor

de odihnă, între seturi) *Aruncare cu mâna stângă *Aruncare cu mâna dreaptă *Aruncare din diferite atitudini sau poziții

25min

Moderat și intens

3.Relaxarea *Antrenarea mușchilor abdominali * Exerciții de relaxare

15min în total

Moderat Se folosesc diferite îndoiri si diferite mișcări

PERIODA DE TRANZIȚIE După ce boxerul a concurat la competiții majore sau la cele dorite, antrenorul îi va permite boxerului să aibă o perioadă de tranziție, cunoscută de asemenea sub numele de perioada de repaus. Perioada de tranziție e în concordanță cu: programul de antrenament și calendarul competițional anual. Cu toate acestea, ea poate fi de două până la patru săptămâni. Această perioadă poate fi împărțită în două faze, faza de odihnă activă și faza pregătitoare. În timpul fazei de odihnă activă, boxerul se va concentra pe recuperarea oboselii fiziologice și psihice, prin relaxare și participare la diferite sporturi sau la jocuri, alte decât boxul. Boxerul ar trebui să utilizeze această perioadă pentru îngrijirea sau tratamentul oricărei leziuni. În faza de pregătire, boxerul va începe pregătirea fiziologică și psihologică, pentru următorul ciclu de antrenamente, prin efectuarea de antrenamente de rezistență generală și de putere, de mică intensitate. EXERCIȚII DURATA ANTRENAMENT

SOLICITĂRI COMENTARII

1.Încălzirea

*Întinderi 15 min Moderat Trebuie făcută o încălzire adecvată, pentru a evita leziunile

2.Antrenamentul Baschet (2 x 25min)

50min Moderat 3 pe 3/5 cu echipe de 5

3.Relaxarea 10 min Moderat Planul anual de antrenament Tournament=Campionat

Specific Preparation Period /SPP = Perioada specifică de pregătire General Preparation Period= Perioada de pregătire generală Competition period=Perioada competiției Major Competition= Competiția de mare importanță Target Competition= Competiția țintă, dorită Rest/Transition Period=Odihnă/Perioada de tranziție 5.1.7. PREGĂTIREA PSIHOLOGICĂ Pregătirea psihologică în box este foarte importantă. Boxul este un sport de luptă, care necesită abilități fizice și tehnico-tactice bune, dar și bune calități psihologice, cum ar fi curajul, capacitatea de a depăși temerile, durerea și alte circumstanțe. S-a văzut de multe ori că un boxer cu pregătire psihologică slabă nu poate performa la capacitatea maximă a abilităților lui, în timpul competițiilor. De aceea, pregătirea psihologică a boxerului este un element foarte important pentru succes. PREGĂTIREA PSIHOLOGICĂ GENERALĂ * Antrenorul trebuie să cunoască personalitatea boxerului și să conlucreze cu familia, profesorii, patronii, prietenii și cei apropiați; *Trebuie să se creeze o legătură ți o relație puternică între antrenor și boxer. Dezvoltarea încrederii reciproce îi va permite boxerului să fie mai încrezător în ceea ce spune antrenorul . * Trebuie ghidat boxerul astfel încât să fie apt să-și dezvolte încrederea în propriile lui/ei puteri și în abilitatea de a lua decizii. * Nu trebuie permis boxerului să părăsească antrenamentul, înainte ca el/ea să-și termine antrenamentul de rutină. * Nu trebuie permis boxerului să nu-și facă corect exercițiile de pregătire. - Dacă boxerului i se cere să alerge 4 km, trebuie ca antrenorul să fie sigur că boxerul a alergat 4km, nu 3-3,5km - Dacă boxerului i se cere să facă 100 de flotării, trebuie ca antrenorul să fie sigur că boxerul a făcut în mod corespunzător și integral volumul de muncă dat. * Trebuie crescute treptat volumul de muncă și intensitatea, după unele ședințe de antrenament. *Trebuie complimentat boxerul în timpul ședinței de antrenament, aceasta va permite boxerului să câștige încredere și să-și dorească obiective mai mari *Trebuie făcută o critică obiectivă, pentru orice lucru făcut greșit. (înșelăciune,renunțarea la ședința de antrenament, fără motiv, renunțarea fără a încerca și etc); * În cazul în care e posibil, e recomandat ca antrenorul să ceară ajutorul psihologului pentru formarea caracterului boxerului. Cu toate acestea, antrenorul este cel care trebuie să lucreze cu un boxer pentru a-l instrui și pentru dezvoltarea profilului lui / ei psihologic; * Efectuarea antrenamentului psihologic este recomandat să se facă timp de aproximativ 30minute /ședință , 1- 2 ori pe zi săptămână . Câteva exemple de pregătire psihologică sunt: - Relaxarea - Gândire pozitivă - Imaginarea antrenamentului (Vizualizarea) PREGĂTIREA PSIHOLOGICĂ PENTRU PARTICIPAREA LA COMPETIȚIE * Trebuie selectate concursurile și competițiile care se potrivesc cu nivelul de performanță al boxerului; * Trebuie încurajat boxerul pentru a avea încredere în abilitățile și performanțele lui / ei * Trebuie organizate ședințe similare competiției(o atmosferă asemănătoare și un mediu identic) *Înainte și după luptă, antrenorul trebuie să se asigure că boxerul nu se simte singur * Trebuie respectate preferințele, obiceiurile și ritualurile boxerului 5.1.8.TACTICI La fel de mult ca aspectul fizic, tehnic și psihologic al boxerului, tacticile joacă un rol important în fiecare concurs și competiție. Tacticile bune permit boxerilor să câștige competiții, cu mai puțin efort fizic și să rămână în stare bună pentru următoarele competiții. În general, aplicarea tacticii depinde de nivelul de competențe al boxerului, iar tacticile de lupte depind de nivelul de competențe al adversarilor. În Europa, datorită numărului mare de competiții

disponibile, boxerii au mai multe oportunități pentru a-și pune în aplicare tacticile învățate și pentru a câștiga experiență şi se pot adapta mai rapid la schimbarea tacticii împotriva adversarului. În stilul european de box, multe tactici nu au mai fost de mult aplicate sau modificate în concursuri și competiții, situație generată de schimbările de reguli și utilizarea de noi tehnologii, cum ar fi, mănuşile, căștile de protecție a capului și sistemul de notare a scorului. De exemplu, înainte, unii antrenori cereau boxerilor să fie mai agresivi de la începutul luptei și să lupte pasiv în finala celor două runde. Acum, această tactică a devenit ineficientă, datorită schimbării regulilor. TACTICI GENERALE *Trebuie obținute informații despre adversar prin: - urmărirea adversarului la competiții și / sau pe video - realizarea de scenarii cu tacticile adversarului *Trebuie să se boxeze cu un tempo crescut tot timpul rundelor * Knock-out-boxerul trebuie să caute momentul prielnic pentru a lovi puternic pe adversar și pentru a câștiga lupta prin knock - out * Apărarea-boxerul mai degrabă trebuie să se concentreze pe apărare și să aștepte greșelile adversarului. *Universal - boxerul trebuie să se adapteze și să execute tacticile, adaptate la situație *Ritm neregulat –Boxerul trebuie să controleze ritmul luptei, fie că e mai repede, fie că e mai lent; * A 3-a rundă - trebuie să se boxeze fie agresiv, fie defensiv (dacă, în acest din urmă caz, defensiva ajută boxerul să învingă); * Combinație – combinație de două sau mai multe tactici Unele dintre cele mai recente tactici folosite de antrenorii și boxerii europeni în timpul competițiilor sunt: *Boxerul trebuie să țintească cu pumnii mai de grabă capul decât corpul (adversarului). * Boxerul nu trebuie să dea loviturile de pumni cu aceeași putere și viteză. * Boxerul trebuie să schimbe mereu viteza de mișcare și viteza de luptă. *Boxerul trebuie învățat să transforme în avantaj greșelile adversarului, din ring, 5.1.9. ACTIVITĂȚI ÎN TIMPUL COMPETIȚIEI ÎNAINTE DE MECI * Trebuie întocmit un plan de pregătire, bazat pe starea fizică, tehnică, tactică și psihică a boxerului; *Durata încălzirii individuale va fi de 30-40min. - Alergare ușoară - Exerciții de gimnastică - Întindere - Antrenament cu perna - Sărituri cu coarda - Box cu umbra *Dacă este posibil, munca cu un fizioterapeut, pentru masaj, sau masarea mușchilor boxerului, pentru întărirea mușchilor în vederea luptei; *Trebuie căutate locuri mai puțin aglomerate pentru încălzire, pentru a avea cât mai puține motive de neatenție, în special pentru pregătirea psihologică; * În timpul pregătirii psihologice, antrenorul trebuie să focalizeze pregătirea pe forța boxerului și pe punctele slabe ale adversarilor; *Antrenorul trebuie să discute pregătirea tacticilor pentru următoarea luptă; * Pentru încălzirea specifică de box, boxerul trebuie să lucreze pe baza strategiei pe care el/ea o va aplica în ring; * Înainte de a ieși din vestiar, antrenorul trebuie să se asigure că boxerul are tot echipamentul, este îmbrăcat integral și că e gata de boxat; * Pe drumul dintre vestiar și ring, antrenorul trebuie să fie sigur că boxerul e concentrat și focusat pe luptă( nu discută și nu se ceartă cu alți boxeri în drumul lui/ei spre ring). ÎN TIMPUL MECIULUI *În colț - În timpul rundelor, antrenorii trebuie să stea calmi și indiferenți în colț și să respecte performanțele boxerilor. * În ring

- Boxerul are nevoie să fie informat pe scurt despre puterea lui și oportunitățile ratate în rundele anterioare; - Antrenorul trebuie să sfătuiască boxerul cu privire la aspectele pozitive și tacticile pentru viitoarea rundă; - Antrenorul trebuie să vorbească concis; - Antrenorul trebuie să fie sigur că boxerul a înțeles recomandările; - Antrenorul trebuie să aducă argumente în timpul vorbirii; - După fiecare rundă, antrenorul trebuie să regleze tacticile, în funcție de scoruri, de evoluția boxerului său și de starea adversarului; - Antrenorul trebuie să ia în considerare faptul că fiecare rundă și fiecare meci sunt o extensie a ședințelor de antrenament. DUPĂ MECI *Trebuie să i se permită boxerului să aibă activități de relaxare, pentru 15-20 min minute, pentru a se recupera pentru următoarea confruntare. - Întindere - Boxul cu umbra - Alergare - Exerciții de gimnastică *Antrenorul trebuie să stea cu boxerul. *Trebuie să se facă controlul greutății pentru următorul meci. *Trebuie urmărit meciul următorului adversar. * Înainte de a analiza meciul adversarului pe video şi de o vedea împreună cu boxerul antrenorul trebuie să urmărească înregistrarea video singur. Antrenorul ar trebui să rețineți următoarele despre adversar: - cum folosește atacul și apărarea? - felul în care se mișcă - felul în care aplicată tacticile - Nivelul de rezistenta şi aptitudinile fizice ale adversarului - Forța și punctele slabe ale adversarului - Ce atac al adversarului a fost punctat? - Cum a terminat adversarul fiecare rundă? 5.2. TEHNICI AVANSATE-RUSIA Stilul de box rus, provenit de la stilul de box din fosta Uniune Sovietică, a păstrat multe din caracteristicile sale de la origine, fiind celebru ca stil abil box, cu lovituri precise, la zonele țintă ale adversarului. Stilul s-a schimbat treptat, ca și orientarea: de la un box de putere, la un box cu mișcare activă, de la un box agresiv , la stilul universal de box de acum, care conține combinații din toate stilurile de box anterioare. Din trecut și până astăzi, stilul de box rus este încă unul din stilurile de box dominante, cu tehnici avansate și abilități care au influențat multe țări vecine. În Rusia pregătirea tehnică a boxerilor este competența cea mai importantă, față de celelalte; cu toate acestea, tehnicile sunt și ele individualizate de abilitățile fizice și aspectul fizic al boxerului; prin urmare, pregătirea fizică și aspectul fizic al boxerului joacă, de asemenea, un rol important în stilul de box rus. La un nivel avansat de box rus, boxerii alternează pozițiile de box și aplică diferite lovituri, diferite mișcări și tehnici de apărare, prin schimbarea distribuției de greutatea corporală; boxerul folosește un transfer echilibrat de greutate corporală, pe piciorul din față sau pe piciorul din spate, în funcție de tacticile și situațiile de luptă. În plus, boxerii folosesc mâna din față pentru fentări, dar și alte pregătiri, iar atacul principal e urmat de o lovitură puternică cu mâna din spate, sau de o serie de lovituri. 5.2.1. POZIȚIA DE BOX Odată cu schimbările graduale în stilul box și forma acesteia, astăzi , mulți boxeri își echilibrează distribuirea greutății corporale pe ambele picioare, pentru a folosi stilul universal de box. În funcție de adversar și tacticile sale, boxerii alternează poziția de box , prin schimbarea greutății corporale și prin alternarea brațelor și a poziției mâinilor.

În etapa inițială, la nivel de învățare a pozițiilor de box avansate, boxerul poate învăța poziția de box frontală, înainte de celelalte poziții de box. Deoarece aceasta îi va permite boxerului să se dezvolte și să învețe: *Să schimbe greutatea de pe un picior pe altul; *Să corecteze poziția umerilor și a șoldurilor; *Să crească numărul loviturilor la distanță, cu ambele brațe, prin mișcarea de rotație a corpului. MÂNA DIN FAŢĂ RIDICATĂ *Corpul trebuie rotit ușor spre partea din spate, la un unghi de 45 de grade. *Picioarele trebuie aşezate la o distanţă puţin mai mare decât umerii. * Greutate corporală este mai mult piciorul din spate. * Genunchii trebuie îndoiţi ușor în jos. * Ambele picioare trebuie să stea pe podea. * Ambele picioare trebuie rotite la aproximativ 45 de grade spre partea din spate * Trebuie ca mâna din spate să fie aşezată în apropiere de bărbie și cotul aproape de corp. *Trebuie împins uşor înainte, braţul din faţă, cu cotul îndoit şi mâna în apropiere de nivelul sprâncenelor. * Faţa trebuie ţinută direct spre adversar. *Trebuie păstrat umărul brațului din faţă, aproape de bărbie, pentru a o proteja MÂNA DIN FAŢĂ JOS *Corpul trebuie rotit ușor spre partea din spate, la un unghi de 45 de grade. *Picioarele trebuie aşezate la o distanţă puţin mai mare decât umerii. * Greutate corporală este mai mult piciorul din spate. * Genunchii trebuie îndoiţi ușor în jos. * Ambele picioare trebuie să stea pe podea. *Ambele picioare trebuie rotite la aproximativ 45 de grade spre partea din spate. * Trebuie ca mâna din spate să fie aşezată în apropiere de bărbie și cotul aproape de corp. *Trebuie ca braţul din faţă să fie jos, cotul uşor îndoit şi mâna în apropierea taliei. * Faţa trebuie ţinută direct spre adversar. *Trebuie păstrat umărul brațului din faţă, aproape de bărbie. BRAŢELE APROPIATE (CU GREUTATEA CORPORALĂ ÎN FAŢĂ) *Corpul trebuie rotit, uşor ridicat, spre adversar. *Picioarele trebuie aşezate la o distanţă egală cu lăţimea umerilor. * Greutate corporală trebuie plasată încet pe piciorul din faţă. * Genunchii trebuie îndoiţi ușor în jos. * Ambele picioare trebuie să stea pe podea. *Ambele picioare trebuie rotite la aproximativ 45 de grade. *Cotul trebuie îndoit şi ascuns de corp. *Mâinile trebuie plasate la nivelul sprâncenelor şi braţele trebuie ţinute apropiate unul de celălalt *Trebuie ţinută bărbia aproape de piept * Faţa trebuie ţinută direct spre adversar. BRAŢELE ÎN JOS (CU GREUTATEA CORPORALĂ ÎN FAŢĂ) *Corpul trebuie rotit, uşor ridicat, spre adversar. *Picioarele trebuie aşezate la o distanţă egală cu lăţimea umerilor. * Greutate corporală trebuie plasată încet pe piciorul din faţă. * Genunchii trebuie îndoiţi ușor în jos. * Ambele picioare trebuie să stea pe podea. *Ambele picioare trebuie rotite la aproximativ 45 de grade. *Braţele trebuie ţinute în jos, cotul îndoit și mâinile trebuie lângă talie. * Faţa trebuie ţinută direct spre adversar. MÂNA DIN FAŢĂ RIDICATĂ (CU DISTRIBUIREA GREUTĂŢII CORPORALE) * Corpul trebuie rotit, uşor, spre partea din spate, la un unghi de 45 de grade *Picioarele trebuie aşezate la o distanţă egală cu lăţimea umerilor. * Greutate corporală trebuie distribuită în mod egal, pe ambele picioare. * Genunchii trebuie îndoiţi ușor în jos. * Ambele picioare trebuie să stea pe podea. *Ambele picioare trebuie rotite la aproximativ 45 de grade.

*Trebuie ca braţul din spate să fie lângă bărbie și cotul aproape de corp *Trebuie împins uşor înainte, braţul din faţă, cu cotul îndoit şi mâna în apropiere de nivelul sprâncenelor. * Faţa trebuie ţinută direct spre adversar. *Umărul braţului din faţă trebuie ţinut aproape de bărbie. POZIŢIA FRONTALĂ CU BRAŢELE APROPIATE *Boxerul trebuie să stea drept, fără să rotească capul. *Picioarele trebuie aşezate la o distanţă egală cu lăţimea umerilor. * Degetele de la ambele picioare ar trebui să fie în linie. * Greutate corporală trebuie distribuită în mod egal, pe ambele picioare. * Genunchii trebuie îndoiţi ușor în jos. * Ambele picioare trebuie să stea pe podea. *Cotul trebuie îndoit şi ascuns de corp. *Mâinile trebuie să stea aproape una față de cealaltă, dar şi aproape de nivelul sprâncenelor . *Trebuie ţinută bărbia aproape de piept * Faţa trebuie ţinută direct spre adversar. 5.2.2. MIŞCAREA PICIORULUI În prima parte a Manualului Antrenorilor, au fost prezentaţi pașii de bază în box . Boxerul trebuie să stăpânească tehnica paşilor înainte, înapoi, cea a paşilor la stânga și la dreapta, cu o bună coordonare și echilibru, cu scopul de a avea un nivel avansat de activitate a piciorului / de mişcare a piciorului. Deoarece boxerul luptă într-un spațiu limitat, în ring, el trebuie să învețe să facă o mișcare circulară, așa cum se arată în diagramă, înainte de a învăța mișcări suplimentare de picior. MIŞCĂRI SUPLIMENTARE DE PICIOARE MIŞCARE A ALTERNATIVĂ /DE TRANSFER * Din poziția de box * Boxerul trebuie să facă salturi mici spre partea din față și în spate, păstrând în același timp ambele picioare depărtate, la o distanţă egală cu lățimea umerilor. *Boxerul trebuie să facă mișcări tip "pas înainte", cu o excepție, când face un salt mic *Doar piciorul din faţă trebuie să stea aşezat pe podea. * În timp ce piciorul din spate este încă pe podea, boxerul trebuie să împingă corpul cu piciorul din faţă, spre spate, şi să facă un mic salt. *Doar piciorul din spate trebuie să stea aşezat pe podea. * În timp ce piciorul din spate este încă pe podea, boxerul trebuie să împingă corpul cu piciorul din spate, spre faţă, şi să facă un mic salt. *Trebuie repetat constant pasul de 3-7 ori. *Distanța dintre cele două picioare trebuie să rămână aceeași. *Mișcarea alternativă/ de transfer este folosită pentru ca boxerul să se aproprie sau să se depărteze de adversar. *Mișcarea alternativă/ de transfer este folosită pentru inducerea în eroare a adversarului. PAŞII ÎNCORDAŢI * Din poziția de box, boxerul face pași mici, rapizi, înainte; * Când se deplasează înapoi, boxerul face pași mici, rapizi, înapoi; ROTIRI * Din poziția de box, *Boxerul trebuie să stea fie pe piciorul din faţă, fie pe cel din spate, în timp ce se deplasează pe celălalt picior fie înainte, fie înapoi sau lateral; *Piciorul pe care stă, trebuie să rămână în acelaşi loc, fără a–l muta. 5.2.3. ATACURI Atacul avansat constă din combinații de elemente diferite, cum ar fi mişcarea, fentările și diferite lovituri de pumni. Când boxerul stăpâneşte loviturile de pumni de bază, mișcările,fentările şi apărările, antrenorul va combina elementele de box și va încerca diferite variante, în funcție de tacticile, situațiile specifice și de caracteristicile boxerului (forţa și punctele lui slabe). COMBINAŢIE DE LOVITURI DE PUMNI *Serii scurte de lovituri de pumni - atac cu combinație de croşeuri și upercuturi, în mod constant, la

mică distanță față de adversar. * Serii lungi de pumni - atac cu combinații de lovituri de dreaptă, în mod constant, împotriva adversarului, de la distanţă mare. * Lovituri de pumni accentuate - nu toate loviturile de pumni sunt date cu putere și viteză maximă. De-a lungul seriei de lovituri de pumni, boxerul alege să dea una sau două lovituri de pumni, cu putere și viteză maximă. ATAC CU PREGĂTIRE * Pregătirea include orice acțiune de manevră pentru a atrage mişcarea adversarului. Aceasta include fentări, acțiuni de eliminare sau de manevră. * Când boxerul creează o deschidere, trebuie să-şi atace imediat adversarul. ATAC FĂRĂ PREGĂTIRE * Boxerul observă mișcarea adversarului, pentru a căuta momentul pentru deschidere. *Când boxerul vede o deschidere, trebuie să atace imediat adversarul. *Boxerul trebuie să utilizeze o combinație adecvată de lovituri de pumni, pentru a profita de deschidere. ATAC FĂRĂ PREGĂTIRE * Boxerul observă mișcarea adversarului, pentru a căuta momentul pentru deschidere. *Când boxerul vede o deschidere, trebuie să atace imediat adversarul. *Boxerul trebuie să utilizeze o combinaţie adecvată de lovituri de pumni, pentru a profita de deschidere. ATACUL *Atac la cap -Când adversarul intenţionează să efectueze o lovitură directă de pumni cu braţul din faţă, la cap; -boxerul trebuie, la rândul său, să efectueze o lovitură directă de pumni, cu braţul din faţă sau din spate, la capul adversarului, pe partea pe care acesta, el / ea, dă propria lovitură de dreaptă; -Simultan, trebuie ferit capul, de pumnul adversarului. * Atac la corp -Când adversarul intenţionează să efectueze o lovitură directă cu braţul din faţă, la corp; - boxerul trebuie, la rândul său, să efectueze o lovitură directă, cu braţul din faţă sau din spate, la corpul advesarului, pe partea pe care acesta, el / ea, dă propria lovitură de dreaptă. CONTRAATAC *Acțiune sensibilă, după efectuarea mișcării de apărare, împotriva atacului adversarului. 5.2.6.DEZVOLTAREA PLANULUI DE ANTRENAMENT Programul de antrenament este un element esențial pentru dezvoltarea boxerului. Scopul planului de antrenament este de a: * Stabili un proces de instruire eficient; * Controla și menţine managementul procesului de antrenament; * Permite boxerilor să fie pregătiţi pentru concurs; * Îmbunătăți abilitățile fizice, fiziologice, tehnice, tactice și psihologic ale boxerului; În realitate, planul de antrenament, pe un an, dezvoltat pe baza calendarului competițional, contribuie la creşterea nivelului de pregătire a boxerului şi la atingerea obiectivelor şi scopului lui/ei, în acel an. Scopul și obiectivele boxerului vor fi cele care vor stabili sarcinile de antrenament, participarea la concursuri și competiţii;când elaborează planul de antrenament anual, antrenorul trebuie să ia în calcul locația și distanța până la locul unde concursul sau competiţia are loc. În afară de competiţiile majore ţintă, antrenorul trebuie să selecteze şi diferite alte concursuri şi competiţii, pentru a se participa cu intenţia de a evalua, monitoriza şi controla scopul urmărit. Oricum ar fi aceste concursuri, mari sau mici, importante sau nu, boxerul se va putea pregăti pentru ele la fiecare ciclu de antrenament ; teoretic, într-un an de antrenament, . pot fi şase cicluri. Ciclul 1 Ciclul 2 Ciclul 3 Ciclul 4 Ciclul 5 Ciclul 6 Competiţia Competiţia

ţintă ţintă Ianuarie decembrie FG FS PT C T FG FS PT C T FG FS PT C T FG FS PT C T FG FS PT C T FG FS PT C T Perioada Perioada Perioada Perioada Perioada Perioada de pregă de pregă de pregă de pregă de pregă de pregă tire tire tire tire tire tire GP: General Physical Phase –FG:Antrenare fizică generlă SP: Special Physical Phase – FS:Antrenare fizică specială DP: Direct Preparation Phase – PT:Pregătire ţintă pentru competiţie C:Competition Period– C:Competiţia T: Transition Period–T:Perioada de tranziţie Fiecare ciclu este format din perioada de pregătire, perioada de competiție și perioada de tranziție. În planificarea primului an de antrenamet, numărul de cicluri va depinde de numărul de concursuri și /sau competiții la care boxerul participă. Pentru a pregăti boxeul pentru o formă optimă la competițiile majore, este recomandat ca boxerul să participe înainte la 2 sau 3 concursuri sau competiții. Prin urmare, înainte de o competiție majoră, boxerul ar putea avea 3 sau 4 cicluri de antrenament. Când se realizează planul de antrenament pentru un an trebuie avut în vedere că: *Nu e importantă evidența privind locul unde urmează să se deruleze competiția majoră țintă; * Antrenamentul trebuie programat de la sfârșitul calendarului (competiției țintă) spre prima zi de competiție; * Programul de antrenament și programa trebuie schimbate, crescând sau scăzând intensitatea, iar exercițiile de antrenament trebuie combinate, pentru a păstra interesul boxerului și un înalt nivel motivațional; *Este important ca în perioadele de tranziție să existe multe etape de odihnă activită. După o muncă grea, oboseala rămâne în corpul uman, chiar și după o noapte bună de odihnă. Perioadele scurte de repaus sau duratele prea mici ale momentelor de odihnă îl vor uza pe boxer, din punct de vedere fizic şi psihic, dar pot duce şi la creșterea riscului de rănire. * În funcție de pe nivelul de pregătire al boxerului se pot sări sau scurta anumite etape sau perioade de antrenament, dar se poate crește concentrarea în antrenament pentru îmbunătățirea zonelor slabe ale boxerului. *Antrenorul trebuie să știe că boxerul poate câștiga atât o formă bună de joc cât și experiență, participând la cel puțin două sau trei concursuri de nivel mic, înainte de competițiile majore. * Selectarea concursurilor trebuie să se facă în conformitate cu nivelul de pregătire al boxerului. Un concurs mai dificil poate avea efecte psihologice negative asupra psihicului boxerului. *În funcție de oportunități, trebuie participat la concursurile internaționale sau interne. La concursurile internaționale, boxerul are posibilitatea de a câștiga experiență și de a observa nivelul internațional de box, dar și pe cel al viitorilor adversari. *Antrenorul trebuie să folosească concursurile și competițiile mici pentru a monitoriza și evalua progresele boxerului în antrenament și pentru a evalua nivelul de pregătire pentru marile competiții țintă. * Trebuie incluse în program participarea la diferite tabere de antrenament, cu o durată de aproximativ 14 -21 zile. *După o lungă perioadă de tranziție sau o perioada de odihnă activă este benefică participarea la o tabară de antrenament sau efectuarea antrenamentului la mare altitudine, la munte de exemplu. * Ciclul de antrenament anterior marii competiții trebuie efectuat cu aproape maximă şi maximă intensitate. Volumul de antrenament ar trebui însă redus. Este esențial pentru antrenor să-și amintească să evite antrenamentul în exces al boxerului. * În timpul planului de antrenament anual, antrenorul trebuie să prevadă pentru boxer cel puțin două verificări medicale. *Dacă sunt mai mult de două competiții majore într-o perioadă de un an, (asemănătoare cu grila pentru un an de antrenament, de exemplu), antrenorul decide două din cele

trei competiții pe care să se concentreze. Nu este recomandat un antrenament cu efort maxim, pentru mai mult de trei cicluri. PERIOADA DE PREGĂTIRE Perioada de pregătire este împărțită în trei etape. Etapa pregătirii fizice generale, etapa pregătirii fizice speciale și etapa pregătirii fizice directe. Fiecare etapă poate fi de 6 până la 9 săptămâni sau mai puțin de 6 săptămâni,în funcție de calendarul competițional. Concentrarea în cadrul antrenamentului este diferită și are scopul și obiectivele sale. Între fiecare etapă, trebuie acordate boxerului cîte o săptămână de odihnă activă și recuperare fizică și psihică; pentru a permite boxerului să aibă o bună recuperare fizică și psihică, se vor acorda aceste perioade de odihnă și de-a lungul anului întreg de antrenament. PERIOADA DE PREGĂTIRE FIZICĂ În cadrul antrenamentelor de pregătire generală trebuie să se pună accentul pe dezvoltarea abilităților fizice, cum ar fi rezistența, forța, viteza, coordonarea și flexibilitatea. Aceste abilități sunt fundamentale pentru ca un boxer să-și atingă scopurile și sale; această etapă este foarte importantă pentru boxer. Antrenorul trebuie să includă aici atât elemente de formare specifică, precum și elemente tehnice și tactice. Antrenorul trebuie să includă în această etapă și antrenamentul pentru aspectele tactice,tehnice și psihologice. Boxerul se va antrena două-trei săptămâni, cu două ședințe pe zi. Durata fiecarei etape poate fi ajustată în funcție de calendarul competiției și starea boxerului. Sunt recomandate 2- 3 ore/ ședința de antrenament, cu intensitate scăzută, dar cu volum mare. PERIOADA DE PREGĂTIRE FIZICĂ, EXEMPLU DE ANTRENAMENT DE FORȚĂ EXERCIȚII DURATA ANTRENAMENT

SOLICITĂRI

COMENTARII

1.Încălzire *Instruire *Exerciții fizice generale

5 20min

Scăzut

Exerciții generale ca de ex:sărituri, balansări, etc

2. Antrenamentul principal

Exercițiul nr 1 *Pas lateral, la stânga sau dreapta;la fiecare al 5-a pas se efectuează o lovitură de dreapta cu pumnul, un croșeu și un upercut (După 5 min de lovituri,se trece în direcția opusă). Exercițiul nr 2 * Pas înainte și croșeu la cap cu brațul din spate * Pas înapoi și croșeu la cap cu brațul din spate Exercițiul nr 3 *Pas înainte și mișcări îmbinate la

10 min 10 min 10 min

Moderat

După executarea exercițiului nr. 3, întoarcere la antrenor, prin alergare

dreapta și la stânga și lovitură de dreapta cu pumnul direct la cap. Antrenament de putere *flotări cu pumnii (120-150) *Întinderi

20min 20min

3.Relaxarea *Alergare *Întindere la bară și ridicarea picioarelor * relaxare

25min 10min 25 min

PERIOADA DE PREGĂTIRE FIZICĂ SPECIFICĂ În timpul etapei specifice de antrenament fizic, accentul se pune pe dezvoltarea capacității fizice asociate cu boxul. Aceasta etapă nu este o etapă de dezvoltare tehnică. În timpul etapei fizice specifice de antrenament, boxerii se vor antrena pentru mărirea rezistenţei, puterii,vitezei, coordonării loviturilor și mișcărilor.La fel ca și în etapa anterioară, cea a pregătirii fizice generale, antrenorul trebuie să includă un timp redus de antrenament pentru dezvoltarea și formarea de tehnici, tactici și pentru pregătirea psihică a boxerului. Este recomandat ca etapa antrenamentului de antrenare fizică specifică să dureze de la 2 până la 3 săptămâni, cu două ședințe pe zi. Această durată poate fi ajustată de antrenor în conformitate cu calendarul competiției și condiția boxerului. Este recomndat un volum de muncă de 1,5 -2 ore, cu o intensitate mai mare decât în etapa de pregătire generală. PERIOADA DE PREGĂTIRE FIZICĂ SPECIFICĂ, EXEMPLU DE ANTRENAMENT EXERCIȚII DURATA ANTRENAMENT

SOLICITĂRI COMENTARII

1.Încălzirea

*Instruire *Exerciții fizice generale *Întindere

5min 10min 7min

Moderat Moderat

Exerciții generale, ca de exemplu sărituri, balansări, etc.

2.Antrenamentul Îmbunătățirea tehnicii * Cu mâna din față se

Moderat și intens

Antrenorul va recomanda ce tactici

dau lovituri de dreaptă și cu fentări (2 runde x 3.5 min) * Cu mâna din spate se dau lovituri de dreaptă la cap sau la corp și cu fentări (2 runde x 3.5 min) * Cu mâna din spate se dă upercut la cap cu fentări (2 runde x 3.5 min) * Combinație (upercut la cap cu mâna din spate și croșeu cu mâna din față, cu fentări (2 runde x 3.5 min) * Croșeu cu oricare braț și mișcări de apărare (2 runde x 3.5 min) * Tehnici recomandate de antrenor (2 runde x 3.5 min) Sărituri (Sărituri cu coarda) Antrenament de putere *Exerciții de forță cu greutăți

10 min(2x 5 min) 20 min

și tehnici trebuie perfecționate

3.Relaxarea *Alergare ușoară * Întindere *Relaxare

10min 5 min 8 min

ETAPA DE ANTRENAMENT DIRECT În timpul etapei de antrenament direct, antrenamentul boxerului se va axa pe îmbunătățirea abilităților individuale tehnice și tactice. În plus, boxerul se va antrena pentru îmbunătățirea forţei specifice în box şi creşterea suplimentară a vitezei. În această etapă, antrenorul va mări durata de timp destinată dezvoltării psihice a boxerului. Se recomandă să se treacă prin etapa de antrenament direct timp de 2 până la 3 săptămâni, cu un total de 3 ore de antrenament, în două şedinţe/ zi. Cu toate acestea, durata etapei şi numărul de şedinţe, pot fi ajustate, în conformitate cu programul din calendarul competiţional şi condiţia boxerului. Se recomandă ca volumul de muncă să fie scăzut, dar intensitatea antrenamentului trebuie să fie mare.

EXERCIȚII DURATA ANTRENAMENT SOLICITĂRI

COMENTARII

1.Încălzirea

*Instruire * Exerciții generale fizice *Întinderi

5min 10 min 5min

Moderat

Exerciții generale fizice şi exerciţii de viteză

2.Antrenamentul Tehnici şi tactici *Exerciţii de lovituri de dreaptă cu ambele braţe (2runde x 3,5min) *Exerciţii de apărare şi de contraatac (2runde x 3,5min) *Lovitură de dreaptă şi upercut la cap (2runde x 3,5min) *Folosirea tuturor tehnicilor Sărituri(Sărituri cu coarda)

2runde x 3,5min 2runde x 3,5min 2runde x 3,5min 2runde x 3,5min 7min(2 x 3,5min)

Intens

Antrenament cu partener şi realizarea unei atmosfere asemănătoare cu cea competiţională

3.Relaxarea *Alergare uşoară * Sărituri ca mingea *Întinderi

12min 3 min x 2 repr 10min

Moderat

PERIOADA COMPETIŢIONALĂ Perioada de concurs începe în ziua sosirii la locul competiției. În timpul acestei perioade, boxerul va continua antrenamentul pentru a rămâne într-o formă bună de concurs. Antrenamentul trebuie să se se desfășoare într-o perioadă scurtă de timp şi redus ca volum. Intensitatea trebuie ajustată corespunzător stării boxerului. În cazul în care nivelul de încordare a boxerului este mare, atunci antrenorul ar putea planifica un antrenamnt cu o intensitate mai mare, pentru a reduce tensiunea. Dacă boxerul este calm și nivelul de încordare este scăzut, antrenorul va organiza un antrenament cu intensitate redusă.

EXERCIȚII DURATA ANTRENAMENT

SOLICITĂRI COMENTARII

1.Încălzirea

* Exerciții generale fizice

5min

Moderat

Exerciții generale fizice pentru întreg corpul (balansări, întinderi, sărituri, etc)

2.Antrenamentul *Box cu umbra *Antrenament cu perne, cu antrenorul

3min x 3 runde/1 minut repaus 3min x 3 runde/1 minut repaus

Intens sau scăzut, în funcţie de starea boxerului

Toate exerciţiile trebuie efectuate cu maximum de efort

3.Relaxarea * Întinderi * Relaxare *Masaj

5min 5 min 5min

Moderat

PERIOADA DE TRANZIȚIE După ce a participat la concursuri sau competiții, boxerul are o perioadă de tranziție, de eliberare de tensiunea din concurs, de recuperare psihică și de tratament pentru orice rănire suferită. De asemenea, în funcție de numărul și duritatea luptelor la care boxerul a participat, antrenorul poate permite boxerului să stea și acasă, în timpul perioadei de tranziție. Perioada de tranziție va fi în jur de una sau două săptămâni, după competiție; în această perioadă, boxerul se poate antrena sau poate participa la diferite jocuri sau sporturi, altele decât boxul. Planul anual de antrenament Active rest= Odihnă activă Direct Preparation=Pregătire directă Direct Physical Preparation/DPP= Pregătire fizică directă Tournament/TNMT=Campionat Specific Physical Period /SPP = Perioada specifică de pregătire fizică

Specific Physical Period& Direct Preparation Mix= Combinație între antrenamentul din Perioada specifică de pregătire fizică și cel din perioada de Pregătire directă General Physical Period = Perioada de pregătire fizică generală Major Competition= Competiția de mare importanță Target Competition= Competiția țintă, dorită Transition Period/TP=Odihnă/Perioada de tranziție Notes=note, observații 5.2.7. PREGĂTIREA PSIHOLOGICĂ Pregătirea psihologică este un element important în acest sport de box . Este un factor fundamental pentru a obține un rezultat bun pentru cariera boxerilor în ring . Boxul este unul dintre cele mai fizice sporturi dintre sporturile olimpice și o bună pregătirea psihică apare ca o necesitate, atunci când un boxer folosește nu numai multă energie fizice, dar inițiază și acțiuni de ofensivă fizice, către adversar. PREGĂTIREA PSIHOLOGICĂ GENERALĂ * Trebuie asimilate metodele de recuperare psihologică( ex. relaxarea ) *Comportamentul antrenorului trebuie să devină un model pentru boxerii lui / ei; este foarte important pentru antrenori să se comporte într-un mod delicat , în orice loc și în orice ocazie. *Trebuie creat un mediu confortabil și prietenos de antrenament și cu asistența unui psiholog , dacă e posibil. *Un boxer trebuie provocat treptat, prin creșterea nivelului de dificultate a exercițiilor de antrenamnet și prin creșterea nivelului competițiilor la care participă. * Volumul de muncă în cadrul antrenamentului trebuie intensificat treptat și ținta trebuie să fie în funcție de pregătirea boxerului și capacitatea de a se adapta la volumul de muncă din cadrul antrenamentului. *Trebuie discutat cu boxerul despre ședința de antrenament și despre volumul de muncă. *Trebuie participat la concursurile mici, pentru a pregătii boxerul pentru competițiile țintă, majore. * Când discuta cu boxerul despre rezultatul performanței acestuia, antrenorul trebuie să laude boxerul pentru realizări , dar, în același timp, trebuie să-i acorde un sprijin puternic pentru orice rezultat bun din timpul antrenamentului sau competiției. *În loc să-l critice pe boxer, antrenorul mai degrabă îl ajută să învețe să-și învingă punctele slabe. *Trebuie menționat că, turneele și competițiile mici ca importanță au nu numai rolul de a ajuta boxerul să câștige încredere sau impact cu efecte psihologice pozitive , dar, de asemenea, îl ajută pe acesta să câștige experiență și să înveţe să aplice în practică tacticile învățate. *Când boxer este în criză trebuie: - Schimbată activitatea de antrenament -Schimbat mediul în care se desfăşoară antrenamentul. PREGĂTIREA PSIHOLOGICĂ PENTRU PARTICIPAREA LA COMPETIȚIE *Pentru a-l ajuta pe un boxer să câștige trebuie, în primul rând, familiarizat cu atmosfera competițională, ca de exemplu:lumini, publicul, adversarii,etc. *Boxerul trebuie de asemenea familiarizat și învățat să facă față unor situații neobișnuite, care pot apărea în mediul competițional;trebuie pregătit boxerul pentru diverse scenarii, după modelul “ce-ar fi dacă”? -"Ce se întâmplă dacă" boxerul este huiduit de public "Ce se întâmplă dacă" boxerul are un adversar foarte puternic pentru o luptă care urmează să aibă loc. * După competiție trebuie organizată o ședință de recuperare la psiholog. -odihnă acitivă -Spa, saună, masaj -Perioadă scurtă de cîteva zile fără antrenamnet 5.2.8. TACTICI Tactica este arta de a câștiga o competiție cu ajutorul celor mai eficiente metode. Sunt multe tactici disponibile în prezent; cu toate acestea, nu toate tacticile sunt folosite și predate la fiecare boxer. Predarea și învățarea tacticilor depind forte mult de boxer și de adversarii ei / lui, de abilitățile individuale ale boxerului, cum ar fi cele anatomice, fizice, psihice și tehnice. TACTICI GENERALE *Tempo intens, rapid-trebuie boxat cu intensitate crescută în timpul tuturor rundelor.

*Trebuie obținute informații despre adversar prin: - vizionarea adversarului la competiţii și / sau pe video; -realizarea de proiecte de scenarii privind tacticile adversarului; *Tempo intens, rapid-trebuie boxat cu intensitate crescută în timpul tuturor rundelor. * Knock-out: trebuie încercate lovituri puternic spre adversar, pentru a câștiga prin knock-out. * Apărarea: e de preferat ca boxerul să se concentrează pe apărare și să aștepte ca advesrarul să greșească. *Universal valabil:boxerul trebuie să se adapteze și să aplice o tactică bazată pe situația din ring. * Tempo neregulat: boxerul trebuie să controleze tempo-ul luptei, fie mai repede, fie mai încet. * A- 3-a rundă:trebuie boxat agresiv în runda a-3-a sau trebuie boxat în defensive (dacă ajută la victorie). * Combinație:combinație de două sau mai multe tactici. Unele dintre cele mai recente tactici aplicate de antrenorii și de boxerii din Rusia, în timpul competiției sunt: *Porniri rapide-imediat ce se dă comanda “box”; boxerul trebuie să atace imediat advesarul; această tehnică permite ca: - adversarul să fie luat prin surpriză și ca urmare, presat psihic; - boxerul să inițieze și să conducă meciul; -să se câștige puncte rapid. *Aplicarea constantă de lovituri laterale puternice către adversar, astfel încât, odată ce acesta își pierde concentrarea apărării pentru cealaltă parte, boxerul să poată da o lovitură puternică, pe partea rămasă fără apărare, rămasă deschisă. *Pregătirea poziției corecte de box, pentru contracararea loviturilor de pumni de la adversar . 5.2.9. ÎN TIMPUL COMPETIȚIEI ÎNAINTE DE MECI *Înainte de luptă, antrenorul trebuie să analizeze tehnicile și tacticile folosite cel mai des de adversar și stilurile de box, urmărind naționalitatea adversarului și, de asemenea, analizând abilitățile fizice și constituția anatomică a lui / ei Cu ajutorul acestei analize, antrenorul va elabora un plan preliminar și tacticile de luptă viitoare. * Antrenorul trebuie să comunice și să discute cu boxerul despre planul și tacticile sale și să-l încurajezeze pe el/ea să-și folosească la maximum abilitățile *Antrenorul trebuie să conducă activitățile pentru încălzirea individuală timp de 20 până la 50 de minute. -Alergarea sau jogging cu intensitate redusă -Întinderi -Sărituri (Sărituri cu coarda) -Box cu umbra / Cu perne, cu antrenorul - Box cu umbra, cu simulare de viitoare lovituri * Antrenorul trebuie să mențină calmul boxerului și să-l/să o motiveze pentru victorie. * Antrenorul trebuie să permită boxerului să-și facă singur o părere proprie despre ringul de box. -unii boxeri preferă să alerge de la vestiar până la ring ÎN TIMPUL MECIULUI *În colț - În timpul rundei trebuie făcută analiza puterii adversarului și a punctelor lui slabe; -Antrenorul trebuie să se gândescă la tacticile și sugestiile pe care dorește să i le recomande boxerului pentru următoarea rundă. * În ring

‐ În primele 30-40 secunde antrenorul trebuie să permită boxerulului să se recupereze, prin orice acțiune de recuperare;

‐ Antrenorul trebuie să petreacă aproximativ 15 - 20 secunde pentru a instrui boxerul cu privire la tacticile ce urmează să le folosească sau să îl informeze cu ceea ce dorește.

‐ Când antrenorul îl instruiește pe boxer cu privire la tactici, el trebuie să repete de mai multe ori, pentru a ajuta boxerul să rețină, ca apoi să-și amintească.

‐ Antrenorul trebuie să se arate total încrezător că boxerul, el / ea va câștiga, chiar dacă boxerul pierde.

DUPĂ MECI *Trebuie făcută o analiză individuală a boxerului, în funcție de rezultatul meciului Dacă boxerul câștigă meciul: -În funcție de starea de tensiune a boxerului, antrenorul trebuie să conducă antrenamentul, chiar și după meci, pentru a elibera tensiunea și a calma boxerul. Cu toate acestea, în cazul în care, nivelul stării de tensiune a boxerului nu este mare, iar el / ea este calm/ă, atunci el / ea poate să nu mai facă antrenamentul imediat după meci. -Dacă boxerul câștigă prin knock-out, care are loc înainte de sfârșitul celei de a treia runde, antrenorul trebuie să conducă un antrenament după meci, în care boxerul să consume o energie similară cu cea pe care ar fi consumat-o, dacă ar fi boxat toate cele trei runde. Dacă boxerul pierde meciul -Antrenorul trebuie să calmeze boxerul și să-l /să o ajute pentru a îndepărta tensiunea și stresul meciului cu metode de recuperare psihologică; -Antrenorul trebuie să discute și să instruiască boxerul cu privire la următoarea competiție. 5.3. TEHNICĂ AVANSATĂ -SUA În Statele Unite, stilul de box olimpic este divers, din cauza culturii, etniilor, metodelor de predare, filozofiilor și stilurilor predate de antrenorii americani, la rândul lor foarte diverși. Un element important de remarcat în stilul american este calitatea de atlet a boxerului. Atletismul permite boxerului/iței să –și utilizeze viteza, forța, puterea, rapiditatea și agilitatea proprie. Aceste atribute sunt dezvoltate de antrenori în cadrul Programului de Box al Statelor Unite ale Americii. Un factor unic în boxul american îl reprezintă seria nesfârșită de concursuri interne, concursuri inițiate de organizații și unele unități, ca de exemplu: Mănușile de argint, Mănușile de aur, Liga de Atletism a Poliției Naționale, Forțele Armate,ca și de Programele Olimpice de Junior. Aceste programe permit boxerului american să-și dezvolte experiența necesară, cum ar fi tehnicile şi tacticile, necesare pentru a avea succes în concursuri, încă de la o vârstă fragedă. 5.3.1. POZIȚIA ÎN BOX Majoritatea boxerilor americani boxează cu o poziție de box în balans, boxerul pregătind atacul lui / ei, prin utilizarea mâinii din față pentru lovituri directe de pumni, urmate de diferite combinații de lovituri de pumni și de elaborarea unui atac din diferite unghiuri și mișcări. În poziția de box în balans, boxerul are picioarele poziționate la nivelul lățimii umerilor, cu distribuirea egală a greutății pe cele două picioare. Acest lucru permite boxerului să se deplaseze în ring cu o mai mare ușurință, în orice direcție,fără să-și piardă echilibrul. În etapa inițială, poziția de box a boxerului este determinată de caracteristicile lui / ei fiziologice și de filozofia antrenorului. Pe parcursul dezvoltării, boxerii își pot ajusta poziția în funcție de factorii și situațiile din competiții. CLASIC *Boxerul trebuie să stea cu mâna pe care o folosește mai puțin, la 45 de grade lateral și cu umărul înainte. *Boxerul trebuie să țină ambele picioare poziționate la nivelul lățimii umerilor, dar cu piciorul din față, înainte. * Boxerul trebuie să îndoaie ușor ambii genunchi. * Boxerul trebuie să ridice călcâiul piciorului din față. * Boxerul trebuie să țină piciorul din față pe podea. * Boxerul trebuie să incline bărbia puțin înainte. * Boxerul trebuie să țină mâna din față în sus, la nivelul ochilor și cu cotul trebuie să acopere coasta părții corpului aflată în față * Boxerul trebuie să țină mâna din spate, la nivelul ochilor și cu cotul trebuie să acopere coasta părții corpului aflată în spate.

* Greutatea corpului trebuie să fie distribuită încet,mai mult pe piciorul din spate * În timp ce greutatea corpului e lăsată încet,mai mult pe piciorul din spate, boxerul trebuie să învețe să-și ridice ușor corpul înainte, pentru a avea echilibru. GARDĂ ÎNALTĂ *Din poziția de box *Greutate corporală este distribuită mai mult pe piciorul din spate * Genunchii sunt puțin îndoiți * Boxerul trebuie să ridice uşor călcâiul piciorului din spate * Boxerul trebuie să țină coatele strâns pe lângă corp, acoperind coastele și corpul *Ambele mâini și brațe trebuie să acopere fața și partea superioară a corpului. GARDĂ DUBLĂ * Boxerul trebuie să stea cu mâna din față ușor înclinată la un unghi de 45 de grade și cu umărul înainte, pentru a reduce riscul de a fi o țintă. * Boxerul trebuie să-și plaseze picioarele ca bază, cu distribuirea greutății pe ambele picioare. * Boxerul trebuie să ridice ușor călcâiul piciorului din spate. * Boxerul trebuie să ridice ușor umărul din față. * Mână din spate trebuie ținută în dreptul părții din față a capului, ca un scut defensiv, cu cotul brațului din spate lângă cavitatea toracică. *Mâna din față trebuie ținută peste stomac, mai sus de curea, mai jos de cotul mîinii din spate, dar poate fi ridicată ușor, dacă boxerul dorește. *Mână din spate prinde sau blochează orice lovitură de pumni, care vine spre partea din față a capului. *Mâna din față prinde sau blochează orice lovitură de pumni, care vine din partea din spate. 5.3.2. JOCUL DE PICIOARE În prima parte a Manualului Antrenorilor, au fost prezentaţi pașii de bază în box . Boxerul trebuie să stăpânească tehnica paşilor înainte, înapoi, cea a paşilor la stânga și la dreapta, cu o bună coordonare și echilibru, cu scopul de a avea un nivel avansat de activitate a piciorului / de mişcare a piciorului. Deoarece boxerul luptă într- un spațiu limitat, în ring, el trebuie să învețe să facă o mișcare circulară, așa cum se arată în diagramă, înainte de a învăța mișcări suplimentare de picior. JOC DE PICIOARE SUPLIMENTAR/Mișcare de picioare suplimentară SĂRITURĂ * Ridicări și coborâri pe acea porțiunea a tălpii piciorului,dintre degetele de la picioare și arc, pe care greutatea corpului se bazează atunci când călcâiul este ridicat, sărind alternativ pe piciorul drept, apoi pe cel stâng (ca în săriturile cu coarda). * Se poate merge fie cu picioarele unul lângă celălalt, fie în afară sau în interior. *Trebuie făcute mișcări în toate direcțiile, menținând echilibrul. *Este foarte important să se mențină echilibrul. PAS ȘI ALUNECARE *Din poziția de box *Pas cu piciorul din față și alunecare cu piciorul din spate, spre direcția piciorului din față. * Trebuie menținut echilibrul în cadrul mișcării. *Revenire la poziția de box. PAS ȘI SĂRITURĂ *Din poziția de box * Pas cu piciorul din față, în timp ce boxerul alunecă cu piciorul din spate, spre direcția piciorului din față. * Trebuie efectuată o săritră scurtă cu piciorul din față. *Revenire la poziția de box. * Trebuie menținut echilibrul în cadrul mișcării. TÂRȘÂIRE/TÂRÂRE *Din poziția de box

* Trebuie târșâite ambele picioare printr-o săritură ușoară, alunecând în direcția dorită. *Este important să se mențină echilibrul în cadrul mișcării. 5.3.3.ATACURI Atacul avansat constă din combinații de elemente diferite, cum ar fi mişcarea, fentările și diferite lovituri de pumni. După ce boxerul stăpâneşte loviturile de pumni de bază, mișcările, fentările şi apărările, antrenorul va combina elementele de box și va încerca diferite variante, în funcție de tacticile, situațiile specifice și de caracteristicile boxerului (forţa și punctele lui slabe). COMBINAŢIE DE LOVITURI DE PUMNI *Serii scurte de lovituri de pumni - atac cu combinație de croşeuri și upercuturi, în mod constant, la mică distanță față de adversar. * Serii lungi de pumni - atac cu combinații de lovituri de dreaptă, în mod constant, împotriva advesarului, de la distanţă mare. * Lovituri de pumni accentuate - nu toate loviturile de pumni sunt date cu putere și viteză maximă. De-a lungul seriei de lovituri de pumni, boxerul alege să dea una sau două lovituri de pumni, cu putere și viteză maximă. ATAC CU PREGĂTIRE * Pregătirea include orice acțiune de manevră pentru a atrage mişcarea adversarului. Aceasta include fentări, acțiuni de eliminare sau de manevră. * Când boxerul creează o deschidere, trebuie să-şi atace imediat adversarul. ATAC FĂRĂ PREGĂTIRE * Boxerul observă mișcarea adversarului, pentru a găsi locul potrivit pentru deschidere. *Când boxerul vede o deschidere, trebuie să atace imediat adversarul. *Boxerul trebuie să utilizeze o combinație adecvată de lovituri de pumni, pentru a profita de deschidere. ATACUL *Atac la cap -Când adversarul intenţionează să efectueze o lovitură directă de pumni cu braţul din faţă, la cap; -boxerul trebuie, la rândul său, să efectueze repede o lovitură directă de pumni, cu braţul din faţă sau din spate, la capul adversarului, pe partea pe care acesta, el / ea, dă propria-i lovitură de dreaptă; -Simultan, trebuie ferit capul de pumnul adversarului. * Atac la corp -Când adversarul intenţionează să efectueze o lovitură directă cu braţul din faţă la corp; - boxerul trebuie, la rândul său, să efectueze repede o lovitură directă, cu braţul din faţă sau din spate, la corpul advesarului, pe partea pe care acesta, el / ea, dă propria-i lovitură de dreaptă. CONTRAATAC *Acțiune sensibilă, după efectuarea mișcării de apărare, împotriva atacului adversarului. 5.3.4. APĂRĂRI APĂRARE PASIVĂ *Boxerul nu acţionează imediat și urmăreşte adversarul după ce acesta a atacat. * APĂRARE ACTIVĂ * Boxer ia măsuri imediate după atacul adversarului, fie prin contraatac, fie printr-o acţiune anticipată. TIPURI DE MIŞCĂRI DEFENSIVE Acţiunea de apărare poate fi împărțită în trei categorii. 1. Apărarea cu mâna –boxerul trebuie să folosească mâinile, brațele și umărul pentru a bloca sau pentru a para atacul adversarului. -Apărare cu mâna prin dubla acoperire cu braţul. -Prindere / blocare -Blocare cu braţul / Blocare cu cotul / Blocare cu umărul -Parare, eschivare 2. Apărarea organismului - boxerul trebuie să folosească partea superioară sau de jos a corpului pentru a face mişcări defensive.

-“Scufundare” -Rotație -Balansul înapoi 3. Apărarea cu piciorul - boxerul trebuie să folosească mişcarea piciorului, pentru a evita gama de atacuri a adversarului. -Pas înapoi -Săritură înapoi MIȘCĂRI SUPLIMENTARE DE APĂRARE SĂRITURI ȘI ÎMBINARE DE SĂRITURI *Din poziția de box * Trebuie îndoiți ambii genunchi,în timp ce, simultan, se pășește pentru următoarea lovitură cu pumnul. *Boxerul trebuie să se miște mai jos de pumnul advesarului (capul trebuie să fie mai sus decât pumnul adversarului și trebuie păstrat contactul vizual cu adversarul) *Trebuie întors bustul la dreapta sau la stânga, cu scopu de a contracara. * Trebuie efectuată contracararea cu pumnul. *Revenire la poziția de box. ROTIRE SPRE INTERIOR * Din poziția de box, *Boxerul trebuie să-și ancoreze piciorul din faţă; piciorul din spate e dus la 90 de grade în spate, în timp ce sportivul rotește tot corpul. *Trebuie menținut echilibrul și se revine la poziția de box. ROTIRE SPRE ÎN AFARĂ * Din poziția de box, *Boxerul trebuie să-și ancoreze piciorul din faţă; piciorul din spate e dus la 90 de grade înainte, în timp ce sportivul rotește tot corpul. *Trebuie menținut echilibrul și se revine la poziția de box. 5.3.5. FENTĂRILE/ESCHIVĂRILE *Trebuie să se ascundă intenția boxerului prin acțiuni înșelătoare. * Pentru anumite tactici și situații trebuie să se aplice diferite tipuri de fentări. * Fentările trebuie să fie rapide și provocatoare * Fentările trebuie să fie aplicate de la o distanță corespunzătoare. * Fentările trebuie să fie utilizate pentru micşorarea distanței. Boxerul foloseşte fentările pentru a ajunge mai aproape de adversar, prin mişcarea înainte, pentru a-l determina pe adversar să avanseze sau pentru a-l determina să se mişte înapoi, spre coardă sau spre colţ. * Boxerul foloseşte fentările pentru a-l determina pe adversar să iniţieze o acțiune de atac, care va crea o deschidere pentru contraatac. TIPURI DE FENTĂRI *Fentare cu capul -Capul e deplasat înainte și apoi retras -Capul e mişcat dintr-o parte în alta * Fentare cu ochii -Boxerul trebuie să privescă la zona abdomenului adversarului -Boxerul trebuie să privescă la picioarele adversarului. * Fentare cu braţul -Boxerul trebuie să întindă brațul ușor, spre capul sau corpul adversarului, şi să-și retragă brațul, imitând o mișcare de atac. * Fentare cu corpul -Boxerul trebuie să-şi mute partea superioară a corpului (umerii) spre adversar sau lateral pentru a imita intenția de a da o lovitură și să revină la poziția inițială. * Fentare cu picioarele -Boxerul trebuie să flexeze unul sau ambii genunchi ușor, pentru a micşora înălţimea corpului, apoi să stea în spate, pretinzând că se pregăteşte pentru o mișcare de atac. -Boxerul trebuie să-şi fixeze un picior pe podea, în timp ce pe celălalt picior îl mişcă în diferite

direcții. COMBINAŢII DE FENTĂRI Fiecare tip de fentare poate fi aplicat în mod individual sau în combinație cu două sau mai multe elemente. Ex: fentări cu mâna şi cu ochii sau cu picioarele şi cu mâna, etc La efectuarea mișcărilor de fentare, boxerul trebuie să se gândească la propria-i apărare, anticipând orice posibil contraatac al adversarului . În acelaşi timp, un boxer trebuie să se gândească, de asemenea, la acţiunea lui/ei de după fentare. Fentările trebuie folosite ca acțiuni de pregătire pentru un atac principal. 5.3.6. DEZVOLTAREA PLANULUI DE ANTRENAMENT Planul de antrenament pentru un an este dezvoltat pentru a prognoza și pentru a pregăti antrenamentul pentru competiția țintă a boxerului . Scopul planului de antrenament este de a permite antrenorilor să planifice viitoarele antrenamente și competiții. Cu toate acestea, cel mai important plan de antrenament este dezvoltat pentru a organiza și pentru a gestiona mai bine procesul de antrenament pentru boxer și pentru pregătirea boxerului pentru competiția majoră și / sau țintă, conform scopului lui / ei. La elaborarea unui plan de antrenament pentru un an, unul dintre factorii care să iau în considerare este acela de sincronizare între o competiție și alta, antrenorul fiind obligat să calculeze timpul și să facă posibiliă atât o perioadă adecvata de odihnă, cât și una pentru pregătirea boxerului. De asemenea, antrenorul trebuie să analizeze cu atenție calendarul competițional, să ia în calcul nivelul competițiilor programate pe tot parcursul anului, a cărui proiecție de antrenament o face și să se pregătească boxerul, pentru fiecare perioadă de antrenament și de cicluri. Una dintre metodele pe care antrenori din SUA le folosesc pentru a dezvolta planul de antrenament pentru un an este împărțirea unui an, în două până la patru cicluri de antrenament, în funcție de nivelul boxerului și a competițiilor din program. La sfârșitul fiecărui ciclu, boxerul va participa la concursuri sau competiții care îl pot ajuta să-și atingă scopurile. Ciclul 1 Ciclul 2 Ciclul 3 Ciclul 4 Ianuarie decembrie Competition Competition Competition Competition PC GC SC PrC C R PC GC SC PrC C R PC GC SC PrC C R PC GC SC PrC C R PC:Pre-Conditioning Period- Perioada dinaintea pregătirii GC:General Conditioning Period- Perioada de pregătire generală SC:Specific Conditioning Period-Perioada de pregătire specifică PrC:Pre-Competition Period –Perioada Precompetițională C:Competition Period– C:Competiţia R:Rest Period-Perioada de odihnă Fiecare ciclu este format din șase (6)perioade: Perioada dinaintea pregătirii, Perioada de pregătire generală,Perioada de pregătire specifică, Perioada Precompetițională, Competiţia, Perioada de odihnă. În fiecare din cele șase perioade, boxerul se antrenează pentru scopuri diferite de formare și, la sfârșitul ciclului și a competiției țintă, are ca obiectiv, pregătirea pentru fiecare competiție viitoare, până la sfârșitul anului. CÂND SE DEZVOLTĂ PLANUL ANUAL DE ANTRENAMENT Când se realizează planul de antrenament pentru un an, trebuie avut în vedere că: *pentru acest nivel e puțin importantă evidența privind locul și data când urmează să se deruleze competițiile majore și cele țintă; * antrenamentul trebuie derulat din spate spre față, de la sfârșitul calendarului (competiției țintă) spre prima zi ; *trebuie participat la competiții de nivel mic sau mediu, înainte sau între competițiile majore, pentru a controla și monitoriza/evalua nivelul de pregătire al boxerului și progresele lui/ei; * Selectarea competițiilor trebuie să se facă în conformitate cu nivelul de pregătire al boxerului. O competiție mai dificilă poate avea efecte psihologice negative asupra psihicului boxerului. *Programul de antrenament și programa trebuie schimbate, crescând sau scăzând intensitatea; exercițiile de antrenament trebuie combinate, pentru a păstra interesul boxerului și un înalt nivel

motivațional. PERIOADA DINAINTEA PREGĂTIRII Scopul antrenamentului din perioada dinaintea începerii pregătirii este pregătirea fizică a boxerului pentru a trece la următorul nivel de antrenament care este Perioada de pregătire generală. Prin urmare, în această perioadă, multe activități de antrenament includ exerciții care consolidează și dezvoltă: sistemul cardiovascular al boxerului, puterea corpului, tehnicile de bază în box, tacticile și pregătirea psihologică, pentru a ajuta boxerul ca să se poată concentra la programul de antrenament. Durata Perioadei dinaintea pregătirii, dintr-un ciclu de antrenament, poate fi de la o săptămână la trei săptămâni, în funcție de calendarul competiției și de nivelul de pregătire al boxerului. Numărul de ședințe de antrenament și numărul de ore de antrenament pot fi ajustate în consecință, de către antrenor; cu toate acestea, nu este recomandat pentru antrenament mai mult de trei ore pentru o ședință de antrenament și mai mult de trei ședințe pe zi. EXERCIȚII DURATA ANTRENAMENT

SOLICITĂRI

COMENTARII

1.Încălzire *Box cu umbra 3min activitate, 30 sec. repaus *Întinderi ușoare

15min 10 min

Intensitate scăzută Ușor spre moderat

Concentrare pe mișcare, tehnică și relaxare Concentrare pe flexibilitale

2. Antrenamentul principal

*2 mile alergare * 5-50 yarzi ascensiuni

14-20 min

Intensitate scăzută spre moderată Intensitate moderată spre tare

Se crește treptat viteza de-a lungul celor 50 de yarzi distanță. Revenire la start și se reia pentru a 2-a oară cursa de 50 de yarzi de ascensiune

3.Relaxarea *Întindere

10- 15min

Moderat

PERIOADA DE PREGĂTIRE GENERALĂ Scopul antrenamentului în perioada de pregătire generală este de a ridica, de a fortifica și dezvolta nivelul de rezistență al sistemului cardiovascular al boxerului și nivelul de antrenare al forței. În plus, în perioada de pregătire generală, antrenamentul conține tehnici avansate de box, tactici și exerciții. Continua dezvoltare și pregătire psihologică a boxerului se va realiza printr-un program de antrenament mai dur și mai greu. Durata perioadei de de pregătire generală, dintr-un ciclu de antrenament, este aceeași ca și în perioada dinaintea începerii pregătirii și durează de la una până la trei săptămâni, în funcție de calendarul competițional și nivel de pregătire al boxerului. Din nou antrenorul este cel care răspunde de intensitatea intermediară a programului de antrenament, cu numărul de ore și de ședințe pe zi.

EXERCIȚII DURATA ANTRENAMENT SOLICITĂRI

COMENTARII

1.Încălzire *Exerciții de încălzire dinamică

25min Moderat Necesare pentru încălzire:flexibilitate, forță explozivă și agilitate

2. Antrenamentul principal

*2 runde box cu umbra *4 runde de luptă ușoară *2 runde cu sacul greu *2 runde cu sacul cu fund dublu * lucru intermitent cu sacul

3 x 1min repaus 3 x 1min repaus 3 x 1min repaus 3 x 1min repaus 10 min

Intens Intensitate scăzută spre moderată Intens Intens Intens

Concentrare pe tehnică Simulare de situații Secvențe Combo(combinații diverse) Secvențe Combo Muncă/odihnă -vor fi egale(ex. 10 secunde muncă=10 secunde odihnă)

3.Relaxarea *Întinderi

10- 15min

Moderat Flexibilitate

PERIOADA DE PREGĂTIRE SPECIFICĂ În Perioada de pregătire specifică, programul de antrenament specific, cum ar fi formarea de forță musculară și energie se va intensifica. Exercițiile de alergare pe distanțe lungi din ultimele două perioade de antrenament sunt înlocuite cu programele de alergare cu interval de repaus și cu antrenamentele de forță, consolidată prin dezvoltarea programului de haltere individualizat; astfel, individualizarea va permite consolidarea grupelor musculare specifice, care au nevoie și trebuie să fie dezvoltate. Mai mult decât atât, programe de antrenament pentru tehnicile si tacticile de box sunt mult mai precise și trebuie să se axeze, după caz, pe rezistență, forță, viteză și coordonare. Antrenorul trebuie să evalueze atent aspectul psihologic al boxerului, monitorizându-i capacitatea lui / ei de a rezista la volumul de muncă crescut și chiar de a -l depăși. Volumul de muncă trebuie crescut, iar boxerii care depășesc dificultatea pot câștiga încredere și concentrare. Perioada de pregătire specifică, cu programele de instruire de înaltă intensitate poate avea loc timp de aproximativ una până la trei săptămâni, în funcție de calendarul competițional și de nivelul de pregătire al boxerului. EXEMPLE DE ANTRENAMENT FIZIC DIN PERIOADA DE PREGĂTIRE SPECIFICĂ EXERCIȚII DURATA ANTRENAMENT

SOLICITĂRI

COMENTARII

1.Încălzire Sărituri cu coarda 2min Intensitate scăzută Fără repaus

Sărituri cu coarda Sărituri cu coarda Sărituri cu coarda

2min 2min 5min

Moderat Moderat/crescător/descrescătorIntens crescător/descrescător Genunchii ridicați/ritm/direcție

Fără repaus 90sec. Repaus 5min. repaus

2. Antrenamentul principal

*Luptă(4x 3min, 1 min repaus * Sprinturi, crescător,descrescător Întinderi

15min 15-25min 10 min

Intens Intens Moderat

Start la 10,20,30,40... până la 100yarzi apoi descreștere 100,90,80,70...până la 10

3.Relaxarea *vizionare video

30 min

Scăzut Vizionarea înregistrării luptei/competiției pentru a permite boxerului să învețe în timpul vizionării.

PERIOADA PRE- COMPETIȚIONALĂ Perioada pre-competițională este cea mai grea perioadă de antrenament dintre toate. Toate exercițiile de antrenament trebuie să fie efectuate la intensitate maximă. Programele de alergare sunt înlocuite cu sprint pe distanțe scurte, de exerciții de antrenament cu amestec de exerciții cu maximă rezistență aerobică ( cunoscută de asemenea sub numele de VO2 max). În exercițiile de putere, boxerul va folosi greutăți mai ușoare și va efectua fiecare reluare a exercițiilor cât mai repede posibil, pentru a-și dezvolta contracția rapidă a mușchilor din organism. Toată tehnica și exercițiile de antrenament tactice vor fi formatate în mod individual, la nivel de elită a programelor de antrenament. Tacticile de antrenament constau din luptă intensă și munca intensă cu sacii și pernele și cu antrenorii. Boxerul trebuie să țină cont că programele de luptă și de antrenament trebuie să fie efectuate cu aceeași intensitate și efort similare cu cele pe care el / ea l-ar folosi în competiții; acest lucru va aduce un efect psihologic pozitiv asupra boxerului. Perioada pre-competițională începe, de obicei, cu o săptămână până la trei săptămâni înainte de începerea competiției și se sfârșește cu o zi înainte de competiție. Boxerul nu trebuie să se antreneze cu intensitate maximă până în pre-ziua competiției; altfel, boxerul va fi obosit pentru competiție și el / ea nu va performa la capacitate maximă în concurs. De aceea, când antrenorul realizează planul de antrenament pentru perioada pre-competițională, trebuie să reducă intensitatea și volumul de exerciții, pe măsură ce se apropie data competiției, dar, în schimb, el va pune mai mult accent pe strategiile competiționale și pe tactici, relaxare și repaus. EXEMPLE DE ANTRENAMENT DIN PERIOADA DE PREGĂTIRE PRE- COMPETIȚIONALĂ EXERCIȚII DURATA ANTRENAMENT COMENTARII

SOLICITĂRI

1.Încălzire *Box cu umbra *Sărituri cu coarda

8-10min 2runde x 4min

Moderat Moderat spre intens

Antrenare de top aproape de competiție

2. Antrenamentul principal

*lucru cu mănușa de baseball/ perna * lucru cu sacul greu * antrenament cu partener *lucru cu mănușa de baseball/ perna

3min x2runde 3min x2runde 3min x3runde 3min x2runde

Intens Intens Intens Intens

1 minut de repaus va urma tuturor rundelor. Antrenamentul va fi concentrat pe strategiile stabile anterior începerii antrenamenutului zilnic

3.Relaxarea *Întindere și mișcare *Antrenorul și boxerul vor discuta strategia și tacticile folosite în timpul zilelor de antrenament

10-15min 20-30min

Moderat și relaxat

PERIOADA COMPETIȚIEI Perioada competiției, începe și se termină odată cu concursul sau competiția. În această perioadă, antrenorul va propune un plan de antrenament cu exerciții de mică intensitate, antrenament care va permite boxerului să rămână liber și încălzit pentru luptele viitoare din programul de concurs. ODIHNA După concursuri sau competiții, antrenorul va permite boxerului să se odihnească timp de aproximativ o săptămână. Această perioadă oferă boxerilor un răgaz pentru relaxare și pentru tratarea și îngrijirea oricăror leziuni, din timpul concursurilor sau competițiilor. În plus, în timp ce boxerii sunt în perioada de odihnă și relaxare, e de așteptat ca ei să-și rezerve și scurte perioade de timp pentru antrenamente de rezistență redusă, cu exerciții, cum ar fi jogging, alergare pe distanțe lungi și sărituri cu coara ( sărituri peste obstacole) Planul anual de antrenament Pre-Conditioning =Perioada dinaintea pregătirii General Conditioning =Perioada de pregătire generală Dual=Dublu Special Preparation =Perioada de pregătire specifică Pre-Competition=Perioada Precompetițională Major Competition= Competiția de mare importanță Rest=Odihnă Tournament=Campionat Target Competition= Competiția țintă, dorită Mixt of Rest and Pre-Conditioning = Combinație între Perioada de odihnă și Perioada dinaintea pregătirii Notes=Note 5.3.7. PREGĂTIREA PSIHOLOGICĂ Pregătirea psihologică, care include motivația, respectul de sine, sportivitatea, comunicarea efectivă

și disciplina boxerului, joacă un rol important în participarea lui în box. De exemplu, dacă motivația boxerului este mare, el / ea va continua într-un sport cu interes și entuziasm, însă cei cu motivație slabă, probabil, vor avea rezultate slabe în sport sau rezultatele se vor îmbunătății foarte încet. PREGĂTIREA PSIHOLOGICĂ GENERALĂ *Antrenorul trebuie să înțeleagă de ce fac sport boxerii și, pentru a le reda respectul de sine, trebuie să discute cu aceștia despre obiectivele lor și să le explice responsibilitățile lor din sport. * Boxerul este cel care stabilește obiectivul, asistat de antrenor. * Trebuie stabilite obiectivele accesibilie. * Trebuie discutat în mod regulat situația care implică etica în box. * Antrenorul trebuie să aibă așteptări realiste. * Abilitățile deprinse și antrenamentul trebuie să facă din box o distracție. * Trebuie date recompense și boxerul trebuie încurajat individual. *O atenție specială, acordată fiecărui boxer, va duce la creșterea motivației sportivului. * Boxerul trebuie să fie pregătit și ajutat să capete practică pentru prezentările în fața mediei (presă, tv, etc.) PREGĂTIREA PSIHOLOGICĂ DIN TIMPUL COMPETIȚIEI * Boxerii trebuie motivați, făcându-i conștienți de progresele lor, atât în antrenamente, cât și în competiții. * Trebuie plănuite și formate într-un mod agreabil participările la antrenament și la competiții. * Trebuie ajutat boxerul să înțeleagă semnificația conceptului de succes; " A câștiga, nu este totul ". * Boxerul trebuie mereu încurajat. * Boxerului trebuie să i se accentueze mereu importanța sportivității. *Boxerul trebuie să aibă încredere reciprocă-respect,încredere, să coopereze cu antrenorul. * Trebuie făcute antrenamente psihologice de rutină, cum ar fi concentrarea pe rezultatul pozitiv sau utilizarea de cuvinte cheie pozitive, care motivează boxerul, ca de exemplu “ mai repede” ”mai puternic” ”acum” etc. *Trebuie făcută vizualizarea (imagistica proprie) *Trebuie făcută pregătirea mentală-care începe cu mult timp înainte de competiție. *Vizualizarea este un instrument puternic -Trebuie îndepărtată stare de tensiune, dar, în același timp, boxerul trebuie să învețe să lucreze sub presiune. -Trebuie transformată presiunea în energie pozitivă, pentru rezultate importante. - Antrenamentul trebuie făcut ca și când boxerul ar fi în timpul competiției, -Trebuie găsite acele activități care funcționează, pentru relaxare. -Fiecare boxer trebuie să-și dezvolte acele tehnici care se potrivesc individualității lui. 5.3.8. TACTICI Tacticile sunt folosite pentru a obține un avantaj, cu cel mai mic efort, într-un mod care oferă boxerului oportunitatea unui rezultat de succes al meciului. Tacticile se poate schimba, în funcție de individualitatea boxerului și a adversarului, dar și de abilitățile și experiența boxerului. Sistemul de notare, de asemenea, joacă un rol în tactici. De exemplu, loviturile la corp; acestea pot să nu fie bine recunoscute de către judecători și, de aceea, mulți boxeri încearcă să utilizeze mai puține lovituri la corp. Cu toate acestea, loviturile corporale nu ar trebui să fie eliminate din strategia boxerilor, deoarece sunt încă factori importanți în planul de joc. TACTICA GENERALĂ *Trebuie obținute informații despre adversar prin: - urmărirea adversarului la competiții și / sau pe video - realizarea de scenarii cu tacticile adversarului *Trebuie să se boxeze cu un tempo crescut tot timpul rundelor * Knock-out-boxerul trebuie să caute momentul prielnic pentru a lovi puternic pe adversar și pentru a câștiga lupta prin knock – out. * Apărarea-boxerul mai degrabă trebuie să se concentreze pe apărare și să aștepte greșelile adversarului. *Universal - boxerul trebuie să se adapteze și să execute tacticile, adaptate la situație.

*Ritm neregulat –Boxerul trebuie să controleze ritmul luptei, fie că e mai repede, fie că e mai lent. * A 3-a rundă - trebuie să se boxeze fie agresiv, fie defensiv (dacă, în acest din urmă caz, defensiva ajută boxerul să învingă). * Combinație – combinație de două sau mai multe tactici. Unele dintre cele mai recente tactici folosite de antrenorii și boxerii americani, în timpul competițiilor, sunt: *Boxerul trebuie să ocupe centrul ringului și să-și țină adversarul cât mai aproape de frânghie și de colțuri. * Boxerul trebuie să facă mișcări în direcția părții opuse, părții puternice a advesarului. * Când adversarul folosește viteză și mișcare: -boxerul trebuie să taie ringul pentru a restricționa sau pentru a limita mișcarea adversarului (nu trebuie urmărit); -boxerul trebuie să crească tempo-ul ofensivei si, dacă va proceda astfel, adversarul va folosi mai multă energie; -boxerul trebuie să aibă răbdare pentru a-l aduce sau pentru a-l face pe adversar să vină la el. *Boxerul trebuie să facă un pas spre partea exterioară a piciorului din față a adversarului, astfel el îi va încetini adversarului reacția și mișcarea. * Boxerul trebuie să aibă inițiativa unor lovituri de pumn, cât ma precise cu putință sau a unor combinații succesive de lovituri, în funcție de lovitura precedentă. * Boxerul trebuie să-și utilizeze cât mai bine atributele și să-și transfrome în avantaj punctele slabe ale adversarului. * Trebuie analizat cum judecă arbitrii lupta și cum sunt scorurile judecătorilor,mari sau mici. 5.3.9. PERIOADA COMPETIȚIEI ÎNAINTE DE MECI * Trebuie începută pregătirea cu un avans de mai bine de 30-45minute înainte de meci. *Pentru pregătirea psihologică și relaxare, încălzirea trebuie făcută într-o zonă neaglomerată, cât mai puțin supusă agitației. *Trebuie căutat un loc suficient de cald și larg, pentru o încălzire adecvată, care să includă: - Întinderi - Box cu umbra - Antrenament cu perne *Trebuie discutat cu boxerul strategia. *Boxerul trebuie hidratat suficient, astfel încât să nu aibă de suferit de sete, în timpul meciului. *Trebuie evitat orice contact exterior, care ar putea scădea nivelul de concentrare al boxerului, concentrare necesară în timpul meciului. ÎN TIMPUL MECIULUI *În colț. - În timpul fiecărei runde, arbitrul trebuie să fie tot timpul concentrat pe acțiunile boxerului ,cu scopul de a-i oferi o instruire și o consiliere adecvată; - Trebuie urmărit cu atenție modul în care arbitrul apreciază stilul; - Antrenorul trebuie să fie pregătit aproape de sfârșitul rundei, pentru a intra în ring; * În ring - Antrenorul trebuie să-i ofere boxerului un minimum, dar important număr de sfaturi, cu privire la evoluția acestuia din urmă; - Antrenorul trebuie să aibă o reacție pozitivă, cu privire la la evoluția boxerului în timpul meciului. DUPĂ MECI * Antrenorul trebuie să aibă o reacție pozitivă, în ambele situații:boxerul a pierdut sau a învins; * Antrenorul trebuie să-i asigure boxerului, după meci, un interval de timp de singurătate și abia apoi să discute cu el rezultatele. * Antrenorul trebuie să evite orice contact al boxerului cu media, imediat după meci. *Dacă boxerul a câștigat meciul, trebuie să i se acorde un scurt timp de odihnă, apoi poate urmări celelalte confruntări pentru a observa tacticile și performanțele eventualilor adversari. * După urmărirea celorlalte confruntări și boxeri, boxerul trebuie să consume alimente și nutrienți. *Antrenorul trebuie să-l laude pe boxer, când discută despre meciurile anterioare și despre tactici.

5.4. TEHNICĂ AVANSATĂ –CUBA Stilul de box cubanez e influențat de cultura proprie, inclusiv de muzică și de dans. Stilul de box cubanez este caracterizat ca ritmic, cu mișcări bine coordonate, ca un stil în care abilitățile tehnice şi bunele cunoștințe tactice sunt intrinseci, similar dansului. Încă de la origini, stilul de box cubanez s-a dezvoltat în mai multe direcţii, care au incorporat, combinat și bine mixat cele mai bune aspecte ale boxului din țările avansate. De exemplu, abilitățile de a da lovituri de pumn şi tehnicile de forţă au fost adoptate de boxul cubanez din stilul european de box, în timp ce mișcările de corp și de picioare au fost adoptate și apoi dezvoltate, din stilul de box al Statelor Unite ale Americii. Mai mult chiar, stilul de box cubanez a adoptat metodologiile de pregătire a antrenamentului și a competiţiilor, de la fosta Uniune Sovietice. 5.4.1.POZIŢIA ÎN BOX Poziția clasică în boxul cubanez este unică, într-un mod în care oferă multă protecție boxerului, dar, în acelaşi timp, îi permite acestuia să atace eficient, folosind mișcarea picioarelor și a șoldurilor. Pe baza specializării și a caracteristicilor, boxerii învaţă poziţia, dar şi variațiile de la poziția clasică. Avantajul pe care îl are poziția clasică, în boxul cubanez, constă în faptul că ea permite boxerului să execute lovituri, mult mai rapide şi inclusiv mai lungi, ca traiectorie, cu ajutorul rotației șoldului și a piciorului din spate. Poziția braţelor le va permite boxerilor să se apere mai uşor de loviturile transversale și loviturile de dreaptă. În același timp, folosind această poziţie, nu se obstrucţionează vederea periferică a boxerului, care urmăreşte mișcarea adversarului. CLASIC *Boxerul trebuie să stea lateral, (la un unghi de 45 de grade). *Boxerul trebuie să țină ambele picioare poziționate la nivelul lățimii umerilor. * Boxerul trebuie să ţină piciorul din faţă, în diagonală, faţă de cel din spate. * Greutatea corpului trebuie să fie distribuită egal, pe ambele picioare. * Boxerul trebuie să țină piciorul din față pe podea., în timp ce piciorul din spate este uşor ridicat, în zona de la mijlocul piciorului. *Boxerul trebuie să lase uşor genunchii în jos. * În funcție de pasele laterale pe care le are de dat, boxerul trebuie să înveţe să-şi ridice partea de sus a corpului, încet înclinată spre stânga sau spre dreapta. * Boxerul trebuie să –şi plaseze mâna din față, în faţa feţei, uşor sub nivelul ochilor. * Boxerul trebuie să –şi plaseze mâna din spate, mai sus de nas, atingând uşor bărbia. * Boxerul trebuie să-şi ţină coatele îndoite, la un unghi, puţin mai mic de 45 de grade . POZIŢIA PENTRU DISTANŢĂ MARE * Boxerul va boxa la distanță mare, atunci când adversarul este mai scund și / sau are brațul mai scurt ca lungime. *Din poziţia clasică de box, boxerul trebuie să rotească uşor piciorul din spate spre exterior. POZIŢIA PENTRU DISTANŢĂ MEDIE *Se foloseşte atunci când boxerul deţine abilități pentru atacuri combinate, reacții defensive și contraatac. *Din poziţia clasică de box, boxerul trebuie să rotească partea superioară a corpului, ușor, spre interior. *Boxerul trebuie să-şi aducă cotul braţului din faţă, aproape de corp. *Boxerul trebuie să-şi aducă cotul braţului din spate, aproape de corp și să-şi atingă coastele. *Boxerul trebuie să-şi ţină mâinile aproape de bărbie. * Boxerul trebuie să-ţi ţină bărbia mai aproape de corp și să se uită la adversar. POZIŢIA PENTRU DISTANŢĂ SCURTĂ *Boxerul trebuie să boxeze la distanță mică, când adversarul este mai înalt si are lungimea brațului mai mare. * Boxerul trebuie să rotească piciorul din spate , ușor spre interior și să ridice ușor călcâiul. * Boxerul trebuie să tragă ambele brațe mai aproape de corp și coatele trebuie să atingă zona coastelor. * Boxerul trebuie să-şi ţină bărbie înspre corp, să-şi ridice umărul și să apropie braţele, pentru a avea protecție maximă. *Boxerul trebuie să aibă mereu ochi îndreptaţi spre adversar.

POZIȚII CU DISTANȚE VARIABILE * În situații diferite, boxerii trebuie să folosească diferite poziții de box, altele cele decât cele folosite în poziția clasică de box. Diferitele situații pot include: - Nivelul de pregătire al boxerului - Caracteristicile boxerului - Punctele lui forte și slabe - Experiență în domeniul competițiilor - Caracteristicile adversarului VARIANTA 1: POZIȚII CU GREUTATEA MUTATĂ PE PICIORUL DIN SPATE * Din poziția clasică de box; *Trebuie deplasată ușor greutatea corporală spre piciorul din spate. VARIANTA 2: POZIȚII CU GARDA ÎNCHISĂ *Piciorul din spate trebuie rotit ușor spre interior și ridicat ușor călcâiul. * Ambele brațe trebuie trase mai aproape de corp, iar cotul trebuie să atingă zona coastelor. * Bărbia trebuie împinsă, iar umerii trebuie ridicați și ţinuți aproape de brațe, pentru a avea protecție maximă. VARIANTA 3: POZIȚII CU BRAȚELE JOS *Piciorul din spate trebuie rotit ușor spre interior, iar călcâiul trebuie și el ridicat ușor. *Ambele brațe trebuie coborâte în jurul zona taliei, cu mâna din față, puțin mai jos decât nivelul taliei, iar mână din spate , puțin mai sus de zona taliei. *Brațul din spate trebuie ținut aproape de corp, iar cotul trebuie să atingă zona de coastă. 5.4.2. JOCUL DE PICIOARE/MIȘCAREA PICIOARELOR În prima parte a Manualului Antrenorilor, au fost prezentaţi pașii de bază în box . Boxerul trebuie să stăpânească tehnica paşilor înainte, înapoi, cea a paşilor la stânga și la dreapta, cu o bună coordonare și echilibru, cu scopul de a avea un nivel avansat de activitate a piciorului / de mişcare a piciorului. Deoarece boxerul luptă într-un spațiu limitat, în ring, el trebuie să învețe să facă o mișcare circulară, așa cum se arată în diagramă, înainte de a învăța mișcări suplimentare de picior. MIȘCĂRI SUPLIMENTARE DE PICIOARE PAȘII PENDUL * Trebuie făcută o mișcarea continuă înainte și înapoi; * Mișcarea trebuie făcută într-un ritm susținut; PAȘI SĂLTAȚI * Mișcarea trebuie făcută într-un ritm susținut; *Boxerul trebuie să se deplaseze repede înainte sau înapoi, pentru a fi în afara razei de atac * Mișcarea trebuie făcută mai repede decât în cazul pașilor de pendul; ROTIRI (Pivot) • Este o mișcare utilă în apărarea împotriva loviturilor de pumni de dreaptă • Este o mișcare utilă, de asemenea, pentru contraatac; 5.4.3.ATACURI Atacul avansat constă din combinații de elemente diferite, cum ar fi mişcarea, fentările și diferite lovituri de pumni. Când boxerul stăpâneşte loviturile de pumni de bază, mișcările,fentările şi apărările, antrenorul va combina elementele de box și va încerca diferite variante, în funcție de tacticile, situațiile specifice și de caracteristicile boxerului (forţa și punctele lui slabe). COMBINAŢIE DE LOVITURI DE PUMNI *Serii scurte de lovituri de pumni - atac cu combinație de croşeuri și upercuturi, în mod constant, la mică distanță față de adversar. * Serii lungi de pumni - atac cu combinații de lovituri de dreaptă, în mod constant, împotriva adversarului, de la distanţă mare. * Lovituri de pumni accentuate - nu toate loviturile de pumni sunt date cu putere și viteză maximă. De-a lungul seriei de lovituri de pumni, boxerul alege să dea una sau două lovituri de pumni, cu putere și viteză maximă. ATAC CU PREGĂTIRE * Pregătirea include orice acțiune de manevră pentru a atrage mişcarea adversarului. Aceasta include fentări, acțiuni de eliminare sau de manevră. * Când boxerul creează o deschidere, trebuie să-şi atace imediat adversarul.

ATAC FĂRĂ PREGĂTIRE * Boxerul observă mișcarea adversarului, pentru a căuta pentru deschidere. *Când boxerul vede o deschidere, trebuie să-şi atace imediat adversarul. *Boxerul trebuie să utilizeze o combinație adecvată de lovituri de pumni, pentru a profita de deschidere. ATACUL *Atac la cap - Când adversarul intenţionează să efectueze o lovitură directă de pumni cu braţul din faţă, la cap; - boxerul trebuie, la rândul său, să efectueze repede o lovitură directă de pumni, cu braţul din faţă sau din spate, la capul adversarului, pe partea pe care acesta, el / ea, dă propria lovitură de dreaptă; - Simultan, trebuie ferit capul de pumnul adversarului. * Atac la corp - Când adversarul intenţionează să efectueze o lovitură directă cu braţul din faţă la corp; - boxerul trebuie, la rândul său, să efectueze o lovitură directă, cu braţul din faţă sau din spate, la corpul adversarului, pe partea pe care acesta, el / ea, dă propria lovitură de dreaptă. CONTRAATAC *Acțiune sensibilă, după efectuarea mișcării de apărare, împotriva atacului adversarului. ATACURI SUPLIMENTARE 2-3 COMBINAȚII DE LOVITURI SIMPLE DE PUMNI * Boxerul trebuie să dea o lovitură de dreaptă, încrucișată, cu una de stânga, la față *Boxerul trebuie să dea 2 lovituri drepte, cu mâna stângă, la față și un croșeu cu mâna stângă, la trunchi. * Boxerul trebuie să dea o lovitură de dreaptă, cu mâna dreaptă și un croșeu, la față, cu mâna stângă. * Boxerul trebuie să dea o lovitură de dreaptă, la față, o lovitură de dreaptă, cu mâna stângă, la trunchi, încrucișată cu o lovitură de stânga, la față. COMPLEX DE LOVITURI * Boxerul trebuie să dea 3 lovituri cu aceeași mână,1 lovitură cu alta; * Boxerul trebuie să dea o lovitură de dreaptă, un croșeu și să facă o încrucișare cu o lovitură de stânga și cu o lovitură de dreaptă, date cu mâna dreaptă, la față. * Boxerul trebuie să dea o lovitură de dreaptă, cu mâna stângă, încrucișată cu o lovitura dată cu mâna dreaptă, la față, apoi țintire cu stânga la trunchi, croșeu cu mâna stângă, la față. * Boxerul trebuie să dea o lovitură de dreaptă cu mâna stângă, încrucișată cu o lovitură dată cu mâna dreaptă, la față, apoi țintire cu stânga la trunchi și țintire a feței,cu mâna stângă,. 5.4.4. TIPURI DE APĂRARE APĂRARE PASIVĂ *Boxerul nu acţionează imediat și urmăreşte adversarul după ce acesta a atacat. APĂRARE ACTIVĂ * Boxer ia măsuri imediate după atacul adversarului, fie prin contraatac, fie printr-o acţiune anticipată. TIPURI DE MIŞCĂRI DEFENSIVE Acţiunea de apărare poate fi împărțită în trei categorii. 1. Apărarea cu mâna, brațul, umărul –boxerul trebuie să folosească mâna și umărul pentru a bloca sau pentru a para atacul adversarului. - Apărare cu mâna prin dubla acoperire cu braţul. - Prindere / blocare - Blocare cu braţul / Blocare cu cotul / Blocare cu umărul - Parare, eschivare 2. Apărarea organismului - boxerul trebuie să folosească partea superioară sau de jos a corpului pentru a face mişcări defensive. -“Scufundare” - Rotație - Balansul înapoi Mişcarea părţii superioare a corpului spre stânga sau dreapta.

3. Apărarea cu piciorul - boxerul trebuie să folosească mişcarea piciorului, pentru a evita gama de atacuri a adversarului. - Pas înapoi - Săritură înapoi ATACURI SUPLIMENTARE PRINDERE CU MÂNA DIN FAȚĂ Boxerul trebuie să rotească cu mâna din față, la stânga, încheietura, pentru a opri lovitura de pumn, cu o simplă mișcare a încheieturii. BLOCARE CU ANTREBRAȚUL Boxerul folosește antebrațul pentru a bloca loviturile 5.4.5. FENTĂRILE/ESCHIVĂRILE *Trebuie să ascundă intenția boxerului prin acțiuni înșelătoare. * Pentru anumite tactici și situații trebuie să se aplice diferite tipuri de fentări. * Fentările trebuie să fie rapide și provocatoare * Fentările trebuie să fie aplicate de la o distanță corespunzătoare. * Fentările trebuie să fie utilizate pentru micşorarea distanței. *Boxerul foloseşte fentările pentru a ajunge mai aproape de adversar, prin mişcarea înainte, pentru a-l determina pe adversar să avanseze sau pentru a-l determina să se mişte înapoi, spre coardă sau spre colţ. * Boxerul foloseşte fentările pentru a-l determina pe adversar să iniţieze o acțiune de atac, care va crea o deschidere pentru contraatac. TIPURI DE FENTĂRI *Fentare cu capul - Capul e deplasat înainte și apoi retras - Capul e mişcat dintr-o parte în alta * Fentare cu ochii - Boxerul trebuie să privească la zona abdomenului adversarului - Boxerul trebuie să privească la picioarele adversarului. * Fentare cu braţul - Boxerul trebuie să întindă brațul ușor spre capul sau corpul adversarului şi să-l retragă, imitând o mișcare de atac. * Fentare cu corpul - Boxerul trebuie să-şi mute partea superioară a corpului (umerii) spre adversar sau lateral pentru a imita intenția de a da o lovitură și să revină la poziția inițială. * Fentare cu picioarele - Boxerul trebuie să flexeze unul sau ambii genunchi ușor, pentru a micşora înălţimea corpului, apoi să stea în spate, pretinzând că se pregăteşte pentru o mișcare de atac. - Boxerul trebuie să-şi fixeze un picior pe podea, în timp ce pe celălalt picior îl mişcă în diferite direcții. COMBINAŢII DE FENTĂRI Fiecare tip de fentare poate fi aplicat în mod individual sau în combinație cu două sau mai multe elemente. Ex: fentări cu mâna şi cu ochii sau cu picioarele şi cu mâna, etc La efectuarea mișcărilor de fentare, boxerul trebuie să se gândească la propria-i apărare, anticipând orice posibil contraatac al adversarului . În acelaşi timp, un boxer trebuie să se gândească, de asemenea la acţiunea lui/ei de după fentare. Fentările trebuie folosite ca acțiuni de pregătire pentru un atac principal. 5.4.6. DEZVOLTAREA PLANULUI DE ANTRENAMENT Planul de antrenament pe un an este dezvoltat ca parte a planului de antrenament pe patru ani, al boxerului. Planul pentru fiecare an, se bazează pe performanțele individuale ale boxerului, pe dezvoltarea sa fiziologică, pe abilitățile sale și pe calendarul competițional. Planul este dezvoltat pentru a ajuta antrenorii să monitorizeze îndeaproape și să controleze evoluția boxerului, oferindu-le antrenorilor un mod flexibil de a gestiona și de a organiza antrenamentul, pentru a permite boxerilor să aibă o formă bună pentru competiții.

La elaborarea unui plan de antrenament, antrenorul trebuie să ia în calcul, obiectivul competițional al boxerului capacitatea de a se dezvolta și de a evolua în termen de patru ani. Apoi trebuie împărțiți cu atenție cei patru ani, iar pentru fiecare an, antrenorul trebuie să elaboreze un plan de antrenament și o hartă a dezvoltării, în funcție de programul de competițional și de dezvoltarea boxerului. Unul dintre conceptele de dezvoltare ale planului de antrenament, pentru un an, este împărțirea în două cicluri, bazat pe nivelul boxerilor și programul competițional. La sfârșitul fiecărui ciclu, boxerul va participa la un concurs sau competiție, care va permite antrenorilor să controleze și să monitorizeze dezvoltarea abilităților boxerului și nivelul pe care acesta l-a atins. Ciclul 1 Ciclul 2 Competition Competition Ianuarie decembrie Pregătire V.S.P. S.P. O.S. S.S. Pregătire V.S.P. S.P. O.S. S.S. Generală Generală Perioada de pre- Perioada Perioada Perioada de pre-Perioada Perioada gătire Competiției tranziției gătire Competiției tranziției V.S.P: Variated Special Period=Pregătire Specială Variată S.P.: Special preparation= Pregătirea specifică O.S. : Shaping= Formare S.S.: Stabilizing=Stabilizarea Fiecare ciclu constă din trei (3) perioade, Pregătirea, Competiția și Tranziția. Fiecare perioadă este individualizată și axată pe antrenamentul boxerului, pentru consolidarea zonei de forță și corectarea punctelor slabe. CÂND SE DEZVOLTĂ PLANUL ANUAL DE ANTRENAMENT Când se realizează planul de antrenament pentru un an, trebuie avut în vedere că: *pentru acest nivel e puțin importantă evidența privind locul și data când urmează să se deruleze competițiile majore și cele țintă; *Trebuie participat la competiții de nivel mic sau mediu, înainte sau între competițiile majore, cu scopul de a pregăti și fundamenta obiectivele, fiecare participare la un concurs având rolul său (Exemplu:pentru a monitoriza progresul,pentru a crește încrederea în forțele proprii, etc.) * Selectarea competițiilor trebuie să se facă în conformitate cu nivelul de pregătire al boxerului. O competiție mai dificilă poate avea efecte psihologice negative asupra psihicului boxerului. *Pregătirea tactică, teoretică,dezvoltarea psihologică și educația boxerului trebuie să înceapă de la începutul ciclului și trebuie incluse în fiecare perioadă de pregătire. PERIOADA DE PREGĂTIRE Perioada de pregătire este împărțită în trei etape: Pregătirea generală, Pregătirea specială variată și etapa de Pregătire specială. Boxerul își petrece aproximativ 16 până la de 24 săptămâni,în perioada de pregătire în funcție de calendarul competițional. Accentul în antrenament este diferit, la fel și scopul și obiectivele sale. În primele două etape de antrenament, acesta se poate face în grup, cu boxeri care împărtășesc caracteristici similare sau au același nivel de competențe, însă, în ultima etapă de pregătire, această perioadă trebuie elaborată în mod individual, în funcție de caracteristicile fiecărui boxer. ETAPA DE PREGĂTIRE GENERALĂ Accentul, în etapa de antrenament a Pregătirii generale, e pus pe dezvoltarea abilităților fizice,cum ar fi forța, viteza, coordonarea, etc: acestea devin o bază tehnică și abilități tactice. În această etapă, programele de antrenament includ două ședințe pe zi, de 2,5-3 ore ,fiecare, cu un volum mare de exerciții, dar, cu un nivel de intensitate scăzută. EXEMPLE DE ANTRENAMENT DIN PERIOADA DE PREGĂTIRE - ETAPA DE PREGĂTIRE GENERALĂ EXERCIȚII DURATA ANTRENAMENT

SOLICITĂRI

COMENTARII

1.Încălzire Exerciții generale Exerciții de box

20 min Moderat Combinație de diferite exerciții

specifice

2. Antrenamentul principal

* Lovitură de dreaptă cu brațul din față, spre cap; * Lovitură de dreaptă cu brațul din față, spre cap, lovitură de dreaptă cu brațul din spate, spre cap; * Lovitură de dreaptă cu brațul din față, spre cap, lovitură de dreaptă cu brațul din spate, spre cap, cu pas înainte și apărare; *Variații de exerciții, ca cele prezentate înainte (x 3); *Lucru cu partener I -Atac: lovitură de dreaptă cu brațul din față, spre cap, lovitură de dreaptă cu brațul din spate, spre cap; -Apărare:prindere și parare *Lucru cu partener II -Atac: Lovitură de dreaptă cu brațul din față, spre cap, lovitură de dreaptă cu brațul din spate, spre cap; -Apărare:Orice acțiune de apărare *Sărituri cu coarda (salturi) *Lovituri repezi cu sacul de box *Lovituri cu sacul de box greu *Ridicări, flotări, mersul piticului

5min 5 min 15min 4min/ 1min repaus(x 3 runde) 4min/ 1min repaus(x 3 runde) 10min 10min 10min 5min

Mediu Mediu Mediu Mediu Mediu Mediu Maxim Mediu Maxim Intensitate scăzută

Din poziția de box, fără mănuși Cu mănuși

3.Relaxarea *Atârnare pe spalier 1 min Intensitate scăzută

*Scuturarea mâinilor și picioarelor * Ușoară alergare în sala de gimnastică sau pe teren

1 min 1 min

Intensitate scăzută Intensitate scăzută

ETAPA DE PREGĂTIRE SPECIALĂ VARIATĂ Această etapă este o etapă pregătitoare pentru o competiție viitoare, prin urmare, multe exerciții trebuie concepute pentru a-l ajuta pe boxer ca să atingă un anumit nivel, acceptabil, pentru ca el să poată concura la concurs sau competiție și să aibă o bună performanță. Volumul de muncă în timpul acestei etape este mai mic, comparativ cu etapa generală de pregătire, dar crește ușor în intensitate, până la nivel mediu. Antrenamentul se va face în două ședințe pe zi, timp de 1,5 -2 ore de-a lungul a trei - patru săptămâni, în funcție de numărul de zile al concursului sau competiției și de calendarul competițional. EXEMPLE DE ANTRENAMENT DIN ETAPA DE PREGĂTIRE SPECIALĂ VARIATĂ EXERCIȚII DURATA ANTRENAMENT

SOLICITĂRI

COMENTARII

1.Încălzire Exerciții generale Exerciții de box specifice

15 min Moderat Combinație de diferite exerciții

2. Antrenamentul principal

*Lucru cu partener I -Atac: Lovitură de dreaptă cu brațul din față, spre cap și corp; -Apărare:prindere și blocarea antebrațului *Lucru cu partener II - Atac: Lovitură de dreaptă cu brațul din față, spre cap, upercut cu brațul din spate, la corp; - apărare:prindere și blocarea antebrațului *Lucru cu partener III - Atac: Lovitură de dreaptă cu brațul din față, spre cap, upercut cu brațul din spate, la corp, croșeu cu mâna din față la cap; - apărare:prindere și blocarea antebrațului

10min 8min 3,5min/ 1min repaus(x 3 runde)

Mediu Mediu Mediu

fără mănuși fără mănuși Cu mănuși

*Antrenament în circuit 1.Sărituri cu coarda (salturi) 2.Lovituri repezi cu sacul de box 3.Lovituri cu sacul de box greu 4. Box cu umbra *Joc de baschet *Ridicări, flotări, mersul piticului

3,5min/ 1min repaus(x 4 runde) 20min 10min

Mediu Mediu Mediu

In echipă Antrenament în circuit

3.Relaxarea *antrenament autogenic

5min

Intensitate scăzută

ETAPA DE PREGĂTIRE SPECIALĂ În această etapă, boxerul trebuie să înceapă antrenamentul complet pentru concursul și competiția viitoare. Exercițiile de antrenament se axează mai mult pe tehnică și tactici, în timp ce crește numărul de ședințe pentru box și sunt adăugate exercițiile adecvate. Această etapă durează de la 7 până la 8 săptămâni, cu 2 sau 3 ședințe de antrenament pe zi, timp de 1-1,5 ore/ ședința, cu volum mic, dar cu intensitate mare. EXEMPLE DE ANTRENAMENT DIN ETAPA DE PREGĂTIRE SPECIALĂ EXERCIȚII DURATA ANTRENAMENT

SOLICITĂRI

COMENTARII

1.Încălzire *Exerciții generale *Exerciții de box specifice

15 min Moderat Combinație de diferite exerciții

2. Antrenamentul principal

*Fentări cu brațul, mai sus de corp și de picioare

2min 6min

Lucru pentru diferite fentări, condus de antrenor - fără mănuși

*Fentări, apoi lovituri de dreaptă cu brațul din față, apoi lovituri de dreaptă, cu brațul din spate, la cap, apoi apărare; *Fentări, apoi lovituri de dreaptă cu brațul din față, la cap, apoi apărare; *Fentări, apoi lovituri de dreaptă cu brațul din față, apoi lovituri de dreaptă, cu brațul din spate, la față, apoi apărare; *Fentări, apoi lovituri de dreaptă cu brațul din față, la cap, apoi apărare; *Fentări cu brațele, mai sus de corp și de picioare și diferite lovituri *Fentări cu atacuri *Antrenament în circuit 1.Box cu umbra 2.Sărituri cu coarda (salturi) 3. Exerciții de lovituri cu sacul de box. *5 și 10 metri sprint (cursă) *Ridicări, flotări, mersul piticului

6min 3min/ 1min repaus(x 3 runde) 3min/ 1min repaus(x 3 runde) 3min/ 1min repaus(x 3 runde) 3min/ 1min repaus(x 3 runde) 3min/ 1min repaus(x 2 runde) 3/ 1min repaus(x 4 runde) 4x 5 metri&4x 10metri 5min

Mediu Mediu Mediu Mediu

fără mănuși cu mănuși cu mănuși cu mănuși cu mănuși Boxerii organizează curse competitive, unii contra celorlalți, cu atmosferă competițională Antrenament în circuit

3.Relaxarea *Plimbare în sala de gimnastică sau în exterior și respirare profundă

3min

Intensitate scăzută

PERIOADA COMPETIȚIEI Perioada competiției poate fi împărțită în două etape, modelare și etapa de stabilizare. Durata fiecărei etape este de aproximativ trei (3) săptămâni de antrenament, iar obiectivele și scopurile sunt diferite. Etapa de modelare se axează pe atingerea nivelului de calificare dorit; antrenamentul trebuie făcut pentru a obține o bună pregătire pentru viitoarele concursuri sau competiții. Etapa de stabilizare este destinată să realizeze antrenamentul, în timp ce se face și controlul condiției boxerului pentru concurs. ETAPA DE MODELARE În etapa de modelare, numărul de exerciții de box specifice crește, acestea au o intensitate mai mare și antrenorul trebuie să programeze două (2) antrenamente/zi pentru aproximativ o oră. În plus, se presupune că boxerii fac antrenament individual pentru a corecta orice punct slabe sau zonă de slăbiciune. În etapa de modelare, boxerul are multe ședințe de box și antrenorul trebuie să asigure ședințele de box, în funcție de caracteristicile și / sau programul de concurs sau competiție. De exemplu, dacă boxerul luptă o dată la două zile, conform programului viitoarei competiţii, antrenorul va organiza un antrenament, la fiecare două zile EXEMPLE DE ANTRENAMENT DIN ETAPA DE MODELARE EXERCIȚII DURATA ANTRENAMENT

SOLICITĂRI

COMENTARII

1.Încălzire *Exerciții generale *Exerciții de box specifice

15 min Moderat Combinație de diferite exerciții

2. Antrenamentul principal

*Exerciții de aptitudini pentru atac și contraatac *Exerciții pentru diverse forme de atac și de apărare *Antrenament în circuit 1.Box cu umbra 2.Sărituri cu coarda (salturi) . 3. Exerciții de lovituri cu sacul de box.

3min/ 1min repaus(x 3 runde) 3min/ 1min repaus(x 3 runde) 3min/ 1min repaus(x 3 runde)

Foarte intens Maxim Foarte intens Mediu Intens

Se lucrează în grupuri, fiecare boxer păstrează distanța Discreționar

3.Relaxarea *Plimbare în sala de gimnastică sau în exterior, cu activități de relaxare și discuții motivaționale

3min

Intensitate scăzută

ETAPA DE STABILIZARE În etapa de stabilizare, boxerul este în competiție și obiectivul acestei etape este de a menține și condiționa boxer. Antrenamentul este orientat spre tactici și, fiecare ședință de antrenament poate dura de la 40 la 50 de minute, de două ori/ zi, dacă este posibil. În etapa de stabilizare, unele antrenamente fizice includ 1- 2 km de alergare sau sprinturi, pe distanțe scurte. EXEMPLE DE ANTRENAMENT DIN ETAPA DE STABILIZARE EXERCIȚII DURATA ANTRENAMENT

SOLICITĂRI

COMENTARII

1.Încălzire *Exerciții generale *Exerciții de box specifice

15 min Moderat Combinație de diferite exerciții

2. Antrenamentul principal

*Jogging *Sprinturi scurte *Antrenament în circuit 1.Box cu umbra 2.Sărituri cu coarda (salturi) . 3. Exerciții de lovituri cu sacul de box.

10min 1min/ 1min repaus(x 5runde) 3min/ 1min repaus(x 3 runde)

Moderat Maxim Foarte intens Mediu Intens

3.Relaxarea *Plimbare în sala de gimnastică sau în exterior, cu activități de relaxare și discuții motivaționale

3min

Intensitate scăzută

PERIOADA DE TRANZIȚIE Perioada de tranziție este o perioadă de odihnă pentru boxer. Boxerul poate pierde din rezistență, forță, din viteză, dar și alte abilități fizice;cu toate acestea, este necesar ca boxerul să aibă o perioadă de tranziție, deoarece acest lucru va permite boxerului să se refacă, după oboseala fizică și psihică, acumulate în timpul antrenamentelor, al concursurilor și competițiilor. Mai mult decât atât, boxerul își va recupera foarte repede aptitudinile fizice pierdute, când va începe noul ciclu de antrenamente. Planul anual de antrenament General preparation= Pregătire generală Special Preparation=Pregătire specială Variated Special Preparation= Pregătire specială variată Shaping=Etapa de modelare Stabilizing=Etapa de stabilizare Tournament=Campionat Major Competition= Competiția de mare importanță Target Competition= Competiția țintă, dorită Transition =Odihnă/Perioada de tranziție Notes=note, observații 5.4.7. PREGĂTIRE PSIHOLOGICĂ Pregătirea psihologică în box este foarte importantă. Ea ajută boxerul să-și reducă nivelul ridicat de anxietate și totodată îi permite să evite supraîncărcarea mentală (stresul), care îi poate afecta evoluția în ring. S-a demonstrat că de multe ori boxerul cu o pregătire psihologică slabă, nu are, în competiții, o evoluție la nivelul capacităților sale reale, de abilități. De aceea, starea psihică a boxerului este, de asemenea, un element foarte important pentru succes.

PREGĂTIRE A PSIHOLOGICĂ GENERALĂ * La începutul carierei de boxer, antrenorul trebuie să-l întrebe pe boxer o serie de date personale, cum ar fi istoria participării acestuia în sport, succesele din sport, relațiile cu familia, mediul și condițiile de viață, date pe care antrenorul trebuie să le rețină. *Trebuie gândit un program zilnic , echilibrat, de antrenament, de asimilare, exerciții, odihnă şi de activități personale. *Antrenorii trebuie să pregătească psihologic boxerul, prin conversație, exerciții de relaxare și relaxare, toate combinate și cu alte metode, conform inspirației. *Antrenorul trebuie să-l laude pe boxer pentru succesele sale, din timpul ședințelor de antrenament;aceasta va permite boxerului să câștige încredere și să țintească spre obiective mai mari. *În timpul antrenamentelor și a altor activități, antrenorul trebuie să observe și să-și amintească caracteristicile boxerului. *Antrenorul trebuie să organizeze ,în timpul ședințelor de antrenament, diferite situații de luptă, pentru a da boxerului ocazia de a avea curaj, în oricare situația s-ar afla, în luptele viitoare. PREGĂTIREA PSIHOLOGICĂ PENTRU CONCURS *Antrenorul trebuie să selecteze mai întâi concursul sau competiția, care-i va permite boxerului să câștige. Aceasta îi va da boxerului sentimentul de învingător, încă de la începutul carierei sale. *Trebuie încurajat boxerul pentru a avea încredere în abilitățile lui / ei și în performanțele sale. * Boxerul trebuie să învețe regulile, astfel încât, orice problemă apare, el / ea să o poată rezolva singur(ă). Acest lucru va crea boxerului o imagine pozitivă cu privire la cât de importantă este încrederea antrenorului în boxer. 5.4.8. TACTICILE Tactici sunt considerate la fel de importante ca și tehnicile și aspectul fiziologic al boxerilor. Tacticile iau în considerare nu numai ceea ce boxerii vor și trebuie să facă în interiorul ringului, dar, de asemenea, ele ar trebui să includă și probleme de nutriție, de antrenament și de odihnă. Tacticile se pot modifica în funcție de modificările fiziologice ale boxerilor, de diverse condiții, dar, de asemenea și în funcție de regulile competiționale. Tacticile sunt predate și explicate permanent, pe parcursul ciclurilor de antrenament (de exemplu,tacticile sunt predate în 50% din timpul perioadei de pregătire generală, și procentul crește treptat, cu 10%, în perioadele de după). Tacticile pot fi variate, în funcție și de caracteristicile adversarilor, cum ar fi naționalitatea, fiziologia, tehnicile și anii de experiență ai acestora. De aceea nu este posibilă predarea lor într-o perioadă scurtă de timp, sau nu ar trebui să fie învățate superficial și pe scurt. TACTICILE POT FI PREDATE ÎN TREI ETAPE: - Fără mișcare de picioare; - Cu pașii de bază; - Cu mișcări diferite; Este de preferat ca aceste tactici să devină , mai degrabă, mișcări obișnuite pentru boxeri, decât să se folosească ocazional. Antrenorul poate verifica dacă boxerul a folosit tehnicile, ca pe o mișcare obișnuită, acoperind ochii boxerului și cerându-i apoi acestuia să efectueze diferite mișcări tactice. TACTICĂ GENERALĂ *Trebuie obținute informații despre adversar prin: - vizionarea adversarului la competiţii și / sau pe video; - realizarea de proiecte de scenarii privind tacticile adversarului; *Tempo intens, rapid-trebuie boxat cu intensitate crescută în timpul tuturor rundelor. * Knock-out: trebuie încercate lovituri puternic spre adversar, pentru a câștiga prin knock-out. * Apărarea: e de preferat ca boxerul să se concentrează pe apărare și să aștepte ca adversarul să greșească. *Universal valabil:boxerul trebuie să se adapteze și să aplice o tactică bazată

pe situația din ring. * Tempo neregulat: boxerul trebuie să controleze tempo-ul luptei, fie mai repede, fie mai încet. * A- 3-a rundă:trebuie boxat agresiv în runda a-3-a sau trebuie boxat în defensive (dacă ajută la victorie). * Combinație:combinație de două sau mai multe tactici. UNELE DINTRE CELE MAI RECENTE TACTICI, CARE AU FOST DEMONSTRATE DE ANTRENORII ȘI BOXERII CUBANEZI, ÎN TIMPUL COMPETIȚIILOR, INCLUD: *Boxerul este întotdeauna pregătit să câștige. El pregătește mai multe tactici și analizează caracteristicile adversarilor, selectând apoi tacticile corecte pentru a câștiga; * Boxat-ul în toate cele trei distanțe (lungă,medie și scurtă) trebuie să domine; * Boxerul trebuie să inițieze întotdeauna primul atac; boxerul trebuie să atace imediat adversarul, înainte de a fi atacat; 5.4.9. ÎN TIMPUL COMPETIȚIEI ÎNAINTE DE MECI *E de preferat ca boxerii să ajungă la locul de desfășurare al competiției, cu aproximativ o oră înainte de începerea competiției, pentru a se familiariza cu atmosfera. De asemenea, în cazul în care este permis, este recomandat ca boxerii să meargă în ring și să se familiarizeze cu ringul.(materialul din care e făcută podeaua, frânghiile etc) *Boxerii trebuie învățați să respecte regulile competiției și R & Js * Antrenamentul pentru încălzire se va desfășura timp de 15- 20 de minute, în trei etape. În timp ce boxerii se antrenează, antrenorul va vorbi și îl va ghida pe boxer cu privire la tacticile pentru viitorul meci. - Prima etapă e formată din exerciții generale de încălzire a întregului corp; -A doua etapă, este etapa de încălzire specifică, când boxerii execută unele exerciții de box-specifice pentru încălzire; - ultima etapă va fi încălzirea specială. *Atunci când se lucrează cu perne de antrenare, antrenorii trebuie să ia în considerare înălțimea adversarului și dacă boxerul este dreptaci sau stângaci. *Încălzirea dinaintea meciului va fi individualizată, în funcție de personalitatea și caracteristicile boxerului. Unii boxeri pot petrece mai mult timp la pregătirea psihologică, decât la pregătirea tehnică și tactică, și vice-versa; *Trebuie respectate ritualurile boxerului, dinainte de meci. ÎN TIMPUL MECIULUI *În colț - Antrenorul trebuie să fie mereu concentrat pe acțiunile boxerului, în timpul fiecărei runde,cu scopul de a oferi instruirea și consilierea adecvată; - Antrenorul trebuie să dea comenzi, prin una sau două propoziții (de exemplu, "Păstrează-ți avantajul!" sau"Crește tempo!", etc); - Antrenorul trebuie să fie pregătit ca, aproape de sfârșitul rundei, să intre în ring; * În ring - antrenorul trebuie să petreacă primele 15- 20 de secunde, numai pentru înviorarea boxerului; - Când unul din secunzi dă comenzile, celălalt secund trebuie să repete și să confirme direcția și comenzile date; - Antrenorul nu trebuie să se arate furios sau nefericit în fața boxerului; - Antrenorul trebuie să dea boxerului recomandări pentru acele tactici care sunt conforme cu scorul; - Antrenorul nu trebuie să spună boxerului nimic despre scor, trebuie să-i vorbească doar despre tehnici și tactici; DUPĂ MECI * Antrenorul trebuie să aibă o reacție pozitivă, în ambele situații:boxerul a pierdut sau a învins; *Antrenorul nu trebuie să vorbească cu boxerul despre meci, până când acesta nu este recuperat; * În cazul în care, boxerul a câștigat meciul mai devreme, dintr-un motiv oarecare, el / ea trebuie să rămână să se antreneze în vestiar, pentru tot atâtea runde, cât ar fi durat meciul(de exemplu, dacă boxer câştigă meciul din prima rundă, trebuie să se mai antreneze timp de încă alte 2 runde) * În funcție de personalitatea și caracteristicile boxerului, nu este bine ca acesta să-i vadă pe

viitorii adversari, , în cazul în care aceasta ar crea situații anormale; * În timpul analizei înregistrării video, antrenorul trebuie să se axeze pe ceea ce boxerul a făcut în timpul meciului, apoi să-i dea sfaturi despre cum să-și îmbunătățească jocul; * În cazul în care boxerul are un exces de greutate, după meci, el / ea trebuie să se antreneze; * Nu este recomandat ca boxerul să se scoale de dimineață și să facă exercițiile pentru scăderea în greutate. Boxerul trebuie să facă aceste exerciții înaintea ca el / ea să se ducă la culcare. 5.5. ANTRENAMENT AVANSAT 5.5.1.ANTRENAMENTUL ISOMETRIC Antrenamentul izometric este un set de exerciții, efectuate fără nicio mișcare vizibilă a organismului (inclusiv cele musculare) ; aceste mișcări sunt cunoscute sub numele de exerciții statice,de exemplu întinderea. Acest program de antrenament este folosit pentru a dezvolta mușchii mai puternici ,prin rezistență. Antrenamentul izometric va îmbunătăți puterea, dar pentru un rezultat mai bun, antrenamentul de puterea ar trebui combinat cu exerciții de forță dinamice, cum ar fi antrenamentul cu greutăți. Într-o singură şedinţă de antrenament, pot fi integrate patru (4) până la șase (6) exerciții izometrice. Principiul de bază al exercițiului izometric nu îl reprezintă volumul, ci frecvența sau repetarea exercițiului. În cadrul acestui tip de antrenament , boxerul se concentrează mai mult pe durata exercițiilor. În cazul exercițiilor izometrice, boxerul poate lucra pe principiul suprasarcină. Se crește treptat greutatea sau rezistența, mai degrabă decât intensitatea exercițiilor. PROGRAMUL DE ANTRENAMENT ISOMETRIC * Exercițiile pot fi făcute, fără niciun fel de echipament, oricând și oriunde; * Forța și puterea optime pot fi dezvoltate folosind patru (4) până la șase; (6) reluări de exerciţii, cu o durată de 20 - 40 secunde/reluare și cu un repaus adecvat, după fiecare reluare; * Pentru exercițiile de rezistență, boxerul își poate folosi propriul corp, structurile și greutățile existente; *Aceste exerciții permit lucrul fibrelor musculare, mai mult decât în cazul exercițiilor de forță normale. O activitate mai intensă pentru fibrele musculare permite boxerilor să-şi dezvolte mușchi mai puternici, pentru întreg corpul. * Exercițiile de acest tip pot fi făcute în orice loc, la orice oră și în orice poziție. * Intensitatea, durată și reluările acestor exerciții depind de capabilitățile boxerilor. Pentru detalii, vă rugăm să consultați ANEXA B:EXEMPLE DE ANTRENAMENT ISOMETRIC 5.5.2. ANTRENAMENT PLIOMETRIC Antrenamentul pliometric constă într-un set de exerciții, efectuate pentru a dezvolta puterea în diferite părți ale corpului, cu reluări, și cu mișcări rapide și puternice. Acest tip de antrenament se bazează pe exerciții făcute cu greutatea boxerilor, fără implicarea de greutăți suplimentare. Doar două sau trei exerciții de antrenament pliometric pot fi integrate într-o singură ședință de antrenament și, de preferință, exerciţiile trebuie să fie făcute dimineața, pentru a avea mai puțină oboseală musculară. Principiul de bază de în exercițiile pliometrice este suprasarcina progresivă care, atunci când este folosit, a dovedit că asigură succesul în dinamica dezvoltării forței, puterii. Suprasarcina În cursul antrenamentului trebuie să se plaseze o suprasarcina asupra întregului organism, pentru a progresa. Pe măsură ce, în timpul antrenamentului, organismul să adaptează la creșterea sarcinii, trebuie mărită sarcina, în timpul programulului de antrenament. Pentru a experimenta adaptările stimulate de principiul suprasarcină, sarcina de la antrenament nu trebuie să fi crescută rapid, pentru că, organismul nu se va adapta şi va ceda. Suprasarcina trebuie să fie atent controlată și trebuie să existe asigurări că ea aduce o rată constantă de succes, tot așa cum trebuie evitate pericolele pe care le poate declanșa un antrenament în exces. PROGRAMUL DE ANTRENAMENT PLIOMETRIC *Forța și greutatea optimă se pot obține efectuând șase (6)- zece(10) reluări de exerciții, cu trei (3) seturi / ciclu.

*Trebuie incluse și incorporate diferite circuite în programul de antrenament. *În timpul încălzirii trebuie incluse și exerciții de flexibilitate. * Când selectează exercițiile pentru antrenament, antrenorul trebuie să țină cont de necesitățile specifice ale boxerului. * Exerciții trebuie prezentate cu tot ceea ce conțin: lupte,sărituri, salturi, rotații. *Exercițiile trebuie să permită boxerului să schimbe direcția, mișcările corpului și pozițiile. *Exercițiile trebuie să aibă intensitatea, durata și frecvența variabile. Accentuarea unor anumite exerciții, în timpul antrenamentului, trebuie să fie sub controlul antrenorului. * Îmbunătățirea vitezei poate fi obținută prin efectuarea, de către boxer, unor mișcări, cu o viteză mai mare decât de obicei. Pentru detalii, vă rugăm să consultați ANEXA C:EXEMPLE DE ANTRENAMENT PLIOMETRIC 5.5.3. ANTRENAMENT ÎN EXCES Antrenamentul în exces apare atunci exercițiile depășesc capacitatea fizică și limitele psihice ale boxerilor. Antrenamentul în exces poate apărea, de exemplu, din cauza unei slabe pregătiri anterioare, ca intensitate și volum, ce nu a fost adaptată la limitele boxerului, a unei selecții necorespunzătoare de exerciții de antrenament, a unei proaste structurări a planului de antrenament pe termen scurt și pe termen lung, ca şi datorită numărului greșit de concursuri planificat pentru boxer, etc. Este important pentru antrenori să evite antrenamentul în exces. SEMNELE FIZIOLOGICE ALE ANTRENAMENTULUI ÎN EXCES *Tulburări de somn,neliniște,excitabilitate; * Pierderea coordonării * Creșterea senzației de sete *Pierdere poftei de mâncare * Dureri de cap, greață,dureri musculare * Pierderea dorinței de competitivitate dorință SEMNELE PSIHOLOGICE ALE ANTRENAMENTULUI ÎN EXCES * Boxerul se simte deznădăjduit,îi scade stima de sine * Boxerul prezintă sensibilitate în anturaj și stres emoțional * Boxerului îi este frică de competiţie și prezintă rezistență la provocări Cu scopul de a evita antrenamentul în exces, cunoașterea boxerului de către antrenor este vitală, pentru că permite antrenorului să vadă o problemă înainte ca situația să scape de sub control, tot așa cum permite să se monitorizeze în permanență inima boxerului și starea lui . Prevenirea este cheia pentru a evita antrenamentul în exces. O planificare bună, un programe echilibrat, care să includă:efort, relaxare, sport, ședințe de antrenament ,atent monitorizate sau înregistrate, pentru a afla totul despre boxer, odihnă suficientă, toate acestea sunt vitale pentru reducerea incidenței de suprasolicitare. CAPITOLUL 6 6.1.INDIVIDUALIZAREA Când un boxer ajunge la un nivel avansat / de elită, cei mai mulți antrenori încep să realizeze un antrenament individualizat. Individualizarea antrenamentului permite boxerului nu numai să-și depășească orice stângăcie și puncte slabe, dar, totodată, permite acestuia să-și dezvolte abilitățile individuale. Planul de antrenament individualizat trebuie să fie dezvoltat cu o întindere anuală, frecvent modificat și modernizat, intensitatea și volumul de muncă fiind determinate de nivelul de perfecționare al boxerului. SCOPUL ANTRENAMENTULUI PERSONALIZAT * Se dezvoltă capacitatea boxerului de a-şi cunoaşte şi înțelege competențele; *Se îmbunătățeşte pregătirea fizică, tehnică și tactica generală şi specifică a boxerului; * Se îmbunătățeşte pregătirea psihologică a boxerului; * Crește nivelul de pregătire, conform calendarului competițional. PAŞII PENTRU DEZVOLTAREA PLANULUI DE ANTRENAMENT PERSONALIZAT Etapa 1 * Analiza puterii boxerului

* Analiza părţilor slabe ale boxerului *Trebuie aflate cât mai multe lucruri despre boxer (antrenorul trebuie să petreacă cât mai mult timp cu boxerul și să discute cât mai mult) *Trebuie aflate dorinţele boxerului pe termen scurt și pe termen lung Etapa 2 *Trebuie conceput, împreună cu boxerul, un program individualizat de antrenament * Trebuie conceput un program individualizat de antrenament, special pentru competiţii * Trebuie conceput un program individualizat pentru îmbunătățirea capacităților fizice * Trebuie conceput un program individualizat de îmbunătățire a tehnicii şi a abilităților tactice * Trebuie conceput un program individualizat pentru îmbunătățirea capacităților psihice * Trebuie conceput un program individualizat pentru modelarea caracterului boxerului Etapa 3 * Antrenorul trebuie să prezintă şi să discute cu boxerul despre programul individualizat de antrenament *Antrenorul trebuie să explice și să discute cu boxerul despre scopul și beneficiul programului de antrenament Antrenorul trebuie să ajute boxerul să înțeleagă programul și să-şi cunoască abilitățile lui /ei în box și capacităţile de performanță. Etapa 4 *Se evaluează programul de antrenament, pe baza performanțelor de la antrenament și de la competiţii; * Se modifică și se modernizează programul de antrenament, pe baza rezultatelor evaluării; În conformitate cu obiectivele ţintă ale planului de antrenament personalizat, antrenorul trebuie să selecteze corespunzător exercițiile, volumul, intensitatea și volumul de muncă, pentru a maximiza efectele planului de antrenament şi ale antrenamentului propriu-zis. PLANUL DE ANTRENAMENT INDIVIDUALIZAT, PENTRU TINERII BOXERI Pentru individualizarea programului de antrenament, pentru juniori și tineri boxeri , antrenorul trebuie să aibă în vedere următoarele : CARACTERISTICILE NATURALE ŞI CREŞTEREA, DEZVOLTAREA BOXERILOR *Antrenorul trebuie să ştie şi să înțeleagă limitele fizice şi motrice, specifice vârstei boxerului; *Antrenorul trebuie să intuiască potenţialul de dezvoltare al juniorilor și boxerilor tineri *Antrenorul trebuie să cunoască și să înțeleagă: în ce etapă de dezvoltare se află juniorii și boxerii tineri, modul în care aceştia se reportează la sport, limitele acestora, dar şi condițiile prealabile în care au evoluat aceştia pentru performanţă. EXPERIENŢA NECESARĂ PENTRU DEZVOLTARE *Antrenorul trebuie să pregătească obiectivele sezoniere care, la rândul lor, trebuie să reflecte nivelul de dezvoltare fizică și motrice al boxerilor. *Antrenorul trebuie să selecteze abilitățile și activitățile specifice care permit boxerilor, de diferite niveluri, să aibă succes. * Antrenorul trebuie să utilizeze o mare varietate de activități, pentru a ajuta boxerii, cu capacităţi diferite, să-şi dezvolte abilitățile specifice. ANALIZA REZULTATELOR LEGATE DE DEZVOLTARE * Antrenorul trebuie să înţeleagă modul în care, nivelul de dezvoltare al boxerilor, determină performanțele lor. *Antrenorul trebuie să stabilească obiectivele de performanță, care reflectă nivelurile de dezvoltare ale boxerilor. * Antrenorul trebuie să pregătească evaluarea finalului de sezon de antrenament, care trebuie să reflecte progresul boxerului şi nivelul lui de dezvoltare. IDENTIFICAREA ȘI UTILIZAREA METODELOR DE DEZVOLTARE, DE ANTRENARE ŞI CONDIŢIONARE * Antrenorul trebuie să cunoască nivel adecvat al condiţiei boxerului, legat de vârsta celui care se antrenează.

* Antrenorul trebuie să cunoască nivelurile adecvate de antrenament, adaptate la vârsta și nivelul de dezvoltare al boxerului. * Antrenorul trebuie să recunoască acele activități care asigură nivelul de bază de adaptare. * Antrenorul trebuie să distingă între începutul și niveluri avansate de antrenament și de adaptare ale boxerilor. * Uneori, planul de antrenament conţine prea multe obiective, faţă de predarea, antrenarea şi stăpânirea fiecăreia dintre abilități. * Antrenorul trebuie să distribuie practica în mai multe obiective . Apoi trebuie să se acorde timp suficient pentru fiecare obiectiv,astfel încât se va realiza o asimilare semnificativă şi o bună stăpânire de competențe. ANALIZA ABILITĂŢILOR ÎN BOX ŞI A INTERESULUI BOXERLUI * Trebuie ajutat boxerul să ajungă la o evaluare realistă a competențelor sale. * Trebuie ajutat boxerul să aibă sentimentul că poate boxa oriunde, astfel încât, el să fie conștient de oportunitățile și beneficiile ce decurg din participare. 6.2. CONTROLUL ŞI MONITORIZAREA ANTRENAMENTULUI Controlul și monitorizarea antrenamentului este parte integrantă a întregului proces de antrenament . Fără control și etape de monitorizare , atât antrenorul cât şi boxerul nu-şi pot îmbunătăți performanțele. Controlul este de fapt evaluarea programelor de antrenament și a rezultatelor sale asupra boxerilor . Controlul antrenamentului poate fi gestionat prin diferite evaluări; el măsoară nivelul de calificare în box al boxerului, după antrenament . Antrenorul va fi în măsură să evalueze îmbunătățirea competențelor boxerului, pe baza rezultatului controlului de antrenament; el modifică programul de antrenament, conform statutului boxerului, stabilit în procesul de control. Monitorizarea antrenamentului este una din activitățile zilnice ale antrenorului. Antrenorul va monitoriza performanța boxerului, la fiecare şedinţă de antrenament și o va înregistra în jurnalul antrenorului . Un antrenor va folosi evidența cumulată, a performanței de la antrenament ,a boxerului, și o va folosi în procesul de control al antrenamentului . Antrenorul poate ,de asemenea, recomanda unui boxer să-şi ţină propriul ei / lui jurnal, pentru a înregistra performanța și pentru a-şi monitoriza progresele realizate la antrenament . PENTRU A MONITORIZA EFECTIV ANTRENAMENTUL, UN ANTRENOR TREBUIE SĂ: *Stabilească un ghid de măsurători standard, pentru toate performanţele legate de box; *Analizeze capacitatea unui boxer de a urma instrucțiunile antrenorului; * Analizeze zonele de slăbiciune ale unui boxer, în toate aspectele legate de box; *Comunice şi să discute cu un boxer despre performanțele acestuia; *Să înregistreze în mod continuu , chiar și în afara activităților din sala de sport; După efectuarea unui proces de control, antrenorul trebuie să analizeze planul de antrenament , nivelul volumului de muncă , capacitatea de adaptare a boxerului la sarcinile de antrenament și rezultatul evaluării. Odată concluzia analizei trasă, antrenorul trebuie să facă corecția corespunzătoare a planurilor de antrenament. Este foarte important ca, procesul de control și monitorizare să fie un proces continuu, care trebuie efectuat de-a lungul carierei boxerului în ring. Acest proces nu are loc doar odată şi nu este doar o activitate ocazională. Acesta este un proces de zi cu zi, continuu. Pentru detalii, vă rugăm să consultați ANEXA D:EXEMPLE DE EXERCIŢII DE EVALUAREA A ABILITĂŢILOR BOXERILOR, PENTRU CONTROL ŞI MONTORIZARE