of 4 /4
Manual de utilizare Maşină de cusut INSTRUCŢIUNI IMPORTANTE DE SIGURANŢĂ Înainte de a încerca să utilizaţi maşina, vă rugăm să citiţi cu atenţie aceste instrucţiuni de siguranţă. PERICOL – Pentru a reduce pericolul de electrocutare: Deconectaţi întotdeauna de la priză cablul de alimentare al maşinii imediat după utilizare, 1 când curăţaţi maşina, când realizaţi orice reglaje în cadrul operaţiunilor de întreţinere efectuate de utilizator menţionate în acest manual sau când lăsaţi maşina nesupravegheată. AVERTISMENT Pentru a reduce pericolul de arsuri, incendiu, electrocutare sau vătămare corporală. Deconectaţi întotdeauna maşina de la priză când se realizează orice reglaje 2 menţionate în manualul de instrucţiuni: Pentru a scoate maşina din priză, comutaţi întrerupătorul maşinii la poziţia cu simbolul „O” pentru a opri maşina, apoi ţineţi de ştecher şi trageţi-l afară din priză. Nu trageţi de cablu. Conectaţi maşina direct la priză. Nu utilizaţi un cablu prelungitor. Scoateţi întotdeauna din priză cablul de alimentare al maşinii atunci când se întrerupe alimentarea cu energie electrică. Nu utilizaţi niciodată maşina în cazul în care aceasta are cablul sau ştecherul deteriorat, 3 nu funcţionează corespunzător, a fost supusă unui şoc mecanic, este deteriorată sau dacă pe unitate s-a vărsat apă. Duceţi maşina la cel mai apropiat dealer sau centru de service autorizat pentru examinare, reparare şi reglare electrică sau mecanică. Dacă observaţi fenomene neobişnuite cât timp maşina este depozitată sau utilizată, cum ar un miros, emanări de căldură, semne de decolorare sau deformare, întrerupeţi utilizarea maşinii şi deconectaţi imediat cablul de alimentare. Când transportaţi maşina, asiguraţi-vă că o ţineţi de mâner. Dacă ridicaţi maşina ţinând-o de orice altă componentă, maşina se poate deteriora sau poate cădea, ceea ce ar putea provoca vătămări corporale. Când ridicaţi maşina, aveţi grijă să nu faceţi mişcări bruşte sau neatente; în caz contrar, vă puteţi vătăma spatele sau genunchii. Păstraţi întotdeauna zona de lucru curată: 4 Nu utilizaţi maşina dacă fantele de aerisire sunt obturate. Aveţi grijă ca în fantele de aerisire ale maşinii şi ale pedalei de control să nu se acumuleze depuneri de scame, praf şi material destrămat. Nu depozitaţi obiecte pe pedala de control. Nu utilizaţi cabluri prelungitoare. Conectaţi maşina direct la priză. Nu lăsaţi niciodată să cadă şi nu introduceţi niciun obiect în niciun oriciu al maşinii. Nu folosiţi maşina în locuri unde se utilizează produse pe bază de aerosoli (spray) sau unde se administrează oxigen. Nu utilizaţi maşina în apropierea unei surse de căldură, cum ar o plită sau un er de călcat;în caz contrar, maşina, cablul de alimentare sau obiectul de îmbrăcăminte cusut se poate aprinde, având drept urmare incendiul sau electrocutarea. Nu aşezaţi această maşină pe o suprafaţă instabilă, cum ar o masă instabilă sau înclinată; în caz contrar, maşina poate cădea, cauzând vătămări corporale. Este necesar să se acorde o atenţie specială la coasere: 5 Acordaţi întotdeauna o mare atenţie acului. Nu utilizaţi ace îndoite sau deteriorate. Nu vă apropiaţi degetele de nicio piesă în mişcare. Acordaţi atenţie specială zonei din jurul acului maşinii. Nu porniţi maşina în timp ce apăsaţi pedala de control. Maşina poate porni pe neaşteptate şi poate cauza vătămări corporale sau daune materiale. Dacă efectuaţi orice reglaje în zona acului, comutaţi întrerupătorul maşinii în poziţia „O” pentru a opri maşina. Nu utilizaţi o placă de ac deteriorată sau necorespunzătoare, deoarece aceasta ar putea provoca ruperea acului. Nu împingeţi şi nu trageţi materialul textil când coaseţi şi urmaţi cu atenţie instrucţiunile la coaserea cu mâna liberă, astfel încât să nu deviaţi acul, provocând ruperea acestuia. Această maşină nu este o jucărie: 6 Este necesar să ţi foarte atent când maşina este utilizată de copii sau în apropierea acestora. Punga de plastic în care a fost livrată această maşină nu trebuie lăsată la îndemâna copiilor sau aruncată. Nu lăsaţi niciodată copiii să se joace cu punga; există riscul de sufocare. Nu utilizaţi maşina în aer liber. Pentru o durată de viaţă mai lungă: 7 Nu depozitaţi maşina în locaţii cu umiditate ridicată sau expuse la lumină solară directă. Nu utilizaţi şi nu depozitaţi maşina în apropierea unui radiator, a unui er de călcat, a unei lămpi cu halogen sau a altor obiecte erbinţi. Pentru a curăţa carcasa maşinii, utilizaţi numai săpunuri neutre sau detergenţi neutri. Nu utilizaţi niciodată benzen, diluant sau prafuri de curăţat deoarece aceste produse pot deteriora carcasa şi maşina. Când înlocuiţi sau instalaţi orice ansambluri de piese, picioruşul presor, acul sau orice altă componentă, consultaţi manualul de utilizare pentru a asigura instalarea corectă. Pentru reparare sau reglare: 8 În cazul în care se defectează lampa de iluminat (dioda electroluminescentă), aceasta trebuie înlocuită de un dealer autorizat. În cazul producerii unei defecţiuni sau dacă este necesar un reglaj, mai întâi consultaţi tabelul referitor la localizarea şi remedierea problemelor prezentat în ultima parte a manualului de utilizare, pentru a verica şi a regla dumneavoastră înşivă maşina. Dacă problema persistă, vă rugăm să consultaţi dealerul local autorizat Brother. Utilizaţi maşina numai în scopul pentru care a fost concepută, conform prezentării oferite în cadrul acestui manual. Utilizaţi accesoriile recomandate de producător, conform specicaţiilor din acest manual. Cuprinsul prezentului manual, precum şi specicaţiile acestui produs pot modicate fără noticare prealabilă. Pentru informaţii suplimentare despre produs, vizitaţi site-ul nostru web la adresa www.brother.com PĂSTRAŢI ACESTE INSTRUCŢIUNI Această maşină este destinată uzului casnic. Acest aparat poate utilizat de copiii cu vârsta de cel puţin 8 ani şi de persoanele cu capacităţi zice, senzoriale sau mentale reduse sau cu experienţă şi cunoştinţe insuciente dacă sunt supravegheate sau au primit instrucţiuni cu privire la utilizarea aparatului într-un mod sigur şi înţeleg pericolele aferente. Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul. Curăţarea şi întreţinerea nu trebuie să se efectueze de către copii fără supraveghere. NUMAI PENTRU UTILIZATORII DIN MAREA BRITANIE, IRLANDA, MALTA ŞI CIPRU IMPORTANT În cazul în care înlocuiţi siguranţa ştecherului, utilizaţi o siguranţă aprobată de ASTA şi compatibilă cu standardul BS 1362, care poartă marcajul şi care are valorile nominale marcate pe ştecher. Nu uitaţi să instalaţi capacul siguranţei. Nu utilizaţi niciodată ştechere de la care lipseşte capacul siguranţei. În cazul în care priza disponibilă nu este una adecvată pentru ştecherul livrat împreună cu acest echipament, trebuie să contactaţi un distribuitor autorizat pentru a obţine un cablu corespunzător. Utilizarea maşinii dumneavoastră de cusut AVERTISMENT Utilizaţi numai surse de alimentare pentru aparate de uz casnic. Utilizarea altor surse de alimentare poate provoca incendii, şocuri electrice sau deteriorarea maşinii. Asiguraţi-vă că şele cablului de alimentare sunt introduse corect în priză şi în conectorul de alimentare cu energie a maşinii. Nu introduceţi şa cablului de alimentare într-o priză electrică necorespunzătoare. Opriţi alimentarea cu energie electrică utilizând întrerupătorul principal şi scoateţi ştecherul din priză în următoarele situaţii: Dacă nu vă aaţi în apropierea maşinii După utilizarea maşinii Dacă alimentarea cu energie se întrerupe în timpul utilizării maşinii Dacă maşina nu funcţionează corect din cauza unei conexiuni greşite sau a unei deconectări În timpul furtunilor cu descărcări electrice ATENŢIE Folosiţi numai cablul de alimentare livrat împreună cu această maşină. Nu utilizaţi prelungitoare sau adaptoare cu mai multe prize la care sunt conectate multe alte aparate. În caz contrar, există pericol de incendiu sau de electrocutare. Nu atingeţi ştecherul cu mâinile ude. Există pericol de electrocutare. Dacă scoateţi din priză cablul de alimentare, opriţi mai întâi alimentarea maşinii de la întrerupătorul principal. Trageţi întotdeauna de ştecher atunci când scoateţi din priză cablul de alimentare. Nu trageţi de cablu; în caz contrar, acesta se poate deteriora, provocând un incendiu sau un şoc electric. Nu permiteţi tăierea, deteriorarea, modicarea, îndoirea forţată, tragerea, răsucirea sau înfăşurarea cablului de alimentare. Nu aşezaţi obiecte grele pe cablu. Nu expuneţi cablul la temperaturi ridicate. Nerespectarea acestor indicaţii poate duce la deteriorarea cablului şi la producerea de incendii sau şocuri electrice. În cazul deteriorării cablului sau a ştecherului, duceţi maşina la reparat la un dealer autorizat înainte de a continua utilizarea. Dacă maşina nu va utilizată o perioadă lungă de timp, scoateţi din priză cablul de alimentare. În caz contrar, există pericol de incendiu. Notă Dacă o pană de curent are loc în timpul utilizării maşinii de cusut, întrerupeţi alimentarea cu energie de la întrerupătorul principal şi deconectaţi cablul de alimentare de la priză. La repornirea maşinii de cusut, urmaţi procedura necesară pentru utilizarea corectă a maşinii. Conectarea ştecherelor Întrerupătorul principal şi al lămpii de coasere Pedala de control Apăsaţi întrerupătorul principal spre marcajul „I” pentru a porni alimentarea principală şi lampa de coasere. Apăsaţi-l spre marcajul „O” pentru oprire. Apăsaţi pedala de control în jos pentru a începe să coaseţi. Ridicaţi piciorul de pe pedala de control pentru a opri coaserea. ATENŢIE Nu permiteţi acumularea bucăţilor de material şi a prafului pe pedala de control. În caz contrar, există pericol de incendiu sau electrocutare. Mai încet Mai repede 1 Pe DVD sunt incluse tutoriale video. 888-X53/X54/X55/X56 XF3662-001 ATENŢIE Opriţi întotdeauna maşina înainte de a înlocui acul. În caz contrar, se pot produce vătămări corporale dacă pedala de control este apăsată accidental şi maşina începe să coasă. Folosiţi numai ace pentru maşini de cusut de uz casnic. Alte ace se pot îndoi sau rupe şi pot provoca vătămări corporale. Nu coaseţi niciodată cu un ac îndoit. Un ac îndoit se va rupe cu uşurinţă şi va provoca vătămări corporale. Înlocuirea acului Vericarea acului 1 2 3 4 5 ATENŢIE Asiguraţi-vă că acul a fost introdus până la opritor şi, cu ajutorul unei şurubelniţe, strângeţi bine şurubul de xare a acului; în caz contrar, acul se poate rupe sau pot apărea alte defecţiuni ale maşinii. ATENŢIE Înainte de a înlocui acul, aşezaţi material textil sau hârtie sub picioruşul presor pentru a preveni căderea acului în oriciul din placa acului. Spaţiu paralel Suprafaţă orizontală Cu partea plată a acului orientată spre partea din spate a maşinii, introduceţi acul până când acesta atinge opritorul Strângeţi şurubul de xare a acului Notă Nu aplicaţi forţă excesivă la desfacerea sau strângerea şurubului de xare a acului. Pentru a coase invers, împingeţi pârghia pentru coasere inversă cât mai mult posibil şi menţineţi-o în poziţia respectivă în timp ce apăsaţi încet pedala de control. Pentru a coase înainte, eliberaţi pârghia pentru coasere inversă. Maşina va continua apoi să coasă înainte. Lungimea cusăturii inverse este xată la 2 mm (1/16 inci). Pârghia pentru coasere inversă Înlocuirea picioruşului presor Coaserea materialelor subţiri Folosiţi un petic de material şi un r identice cu cele folosite pentru lucrarea dumneavoastră şi vericaţi tensiunea în r şi lungimea şi lăţimea cusăturii. Coaserea de probă Opriţi maşina cu acul introdus în material în punctul în care doriţi să schimbaţi direcţia de coasere, apoi ridicaţi pârghia picioruşului presor. Folosind acul ca punct de întoarcere, întoarceţi materialul, coborâţi pârghia picioruşului presor şi apoi continuaţi să coaseţi. Schimbarea direcţiei de coasere Coaserea materialelor elastice Coaserea inversă Când coaseţi materiale subţiri, cusătura poate aliniată necorespunzător sau materialul poate introdus incorect. În cazul acesta, aşezaţi o coală de hârtie subţire sau un material stabilizator sub material şi coaseţi-l împreună cu materialul. După nalizarea cusăturii, îndepărtaţi excesul de hârtie. Mai întâi însăilaţi bucăţile de material şi apoi coaseţi- le fără a întinde materialul. Însăilare Coaserea bucăţilor cilindrice 2 1 Glisaţi extensia mesei de lucru spre stânga pentru a o elibera. Glisaţi piesa pe care doriţi să o coaseţi pe braţ şi apoi coaseţi începând din partea de sus. Notă După nalizarea coaserii pe braţul detaşabil, instalaţi extensia mesei de lucru în poziţia originală. ATENŢIE Opriţi întotdeauna maşina înainte de a înlocui picioruşul presor. Dacă o lăsaţi pornită şi apăsaţi pedala de control, maşina va porni şi puteţi suferi vătămări corporale. Folosiţi întotdeauna picioruşul presor corect pentru modelul cusăturii alese. Dacă folosiţi un picioruş presor necorespunzător, acul poate lovi picioruşul presor şi se poate îndoi sau rupe, cauzând vătămări corporale. Folosiţi doar picioruşe presoare care au fost concepute pentru a utilizate împreună cu această maşină. Folosirea oricărui alt picioruş presor poate cauza accidentări şi vătămări corporale. Dacă materialul nu intră cu uşurinţă sub picioruşul presor, ridicaţi pârghia picioruşului presor şi mai sus pentru a aduce picioruşul presor în poziţia cea mai înaltă. Coaserea materialelor groase ATENŢIE În cazul în care coaseţi un material cu o grosime de peste 6 mm (15/64 inci) sau în cazul în care materialul este împins cu o forţă excesivă, acul se poate îndoi sau rupe. 2 3 Acul se ridică atunci când marcajele de pe volant şi maşină sunt aliniate Îndepărtaţi picioruşul presor trăgându-l vertical în jos. 1 4 Orientarea picioruşului presor la instalare Astfel se xează în dispozitivul de prindere Dispozitiv de prindere ATENŢIE Dacă picioruşul presor nu este instalat cu orientarea corectă, acul poate lovi picioruşul presor, care poate îndoi sau rupe acul şi poate provoca vătămări corporale. Material stabilizator sau hârtie Rotiţi şurubul în sens invers acelor de ceasornic

ţ ă ş ţ ş ă ţ ş 1 Manual de utilizare Ma de cusut ţ ă ş ă

  • Author
    others

  • View
    12

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of ţ ă ş ţ ş ă ţ ş 1 Manual de utilizare Ma de cusut ţ ă ş ă

Manual de utilizare Main de cusut
INSTRUCIUNI IMPORTANTE DE SIGURAN Înainte de a încerca s utilizai maina, v rugm s citii cu atenie aceste instruciuni de siguran.
PERICOL – Pentru a reduce pericolul de electrocutare:
Deconectai întotdeauna de la priz cablul de alimentare al mainii imediat dup utilizare, 1 când curai maina, când realizai orice reglaje în cadrul operaiunilor de întreinere efectuate de utilizator menionate în acest manual sau când lsai maina nesupravegheat.
AVERTISMENT – Pentru a reduce pericolul de arsuri, incendiu, electrocutare sau vtmare corporal.
Deconectai întotdeauna maina de la priz când se realizeaz orice reglaje 2 menionate în manualul de instruciuni:
Pentru a scoate maina din priz, comutai întreruptorul mainii la poziia cu simbolul „O” • pentru a opri maina, apoi inei de techer i tragei-l afar din priz. Nu tragei de cablu. Conectai maina direct la priz. Nu utilizai un cablu prelungitor.•
Scoatei întotdeauna din priz cablul de alimentare al mainii atunci când se • întrerupe alimentarea cu energie electric.
Nu utilizai niciodat maina în cazul în care aceasta are cablul sau techerul deteriorat, 3 nu funcioneaz corespunztor, a fost supus unui oc mecanic, este deteriorat sau dac pe unitate s-a vrsat ap. Ducei maina la cel mai apropiat dealer sau centru de service autorizat pentru examinare, reparare i reglare electric sau mecanic.
Dac observai fenomene neobinuite cât timp maina este depozitat sau utilizat, • cum ar fi un miros, emanri de cldur, semne de decolorare sau deformare, întrerupei utilizarea mainii i deconectai imediat cablul de alimentare. Când transportai maina, asigurai-v c o inei de mâner. Dac ridicai maina • inând-o de orice alt component, maina se poate deteriora sau poate cdea, ceea ce ar putea provoca vtmri corporale. Când ridicai maina, avei grij s nu facei micri brute sau neatente; în caz • contrar, v putei vtma spatele sau genunchii.
Pstrai întotdeauna zona de lucru curat:4 Nu utilizai maina dac fantele de aerisire sunt obturate. Avei grij ca în fantele de aerisire ale • mainii i ale pedalei de control s nu se acumuleze depuneri de scame, praf i material destrmat. Nu depozitai obiecte pe pedala de control.• Nu utilizai cabluri prelungitoare. Conectai maina direct la priz.• Nu lsai niciodat s cad i nu introducei niciun obiect în niciun orifi ciu al mainii.• Nu folosii maina în locuri unde se utilizeaz produse pe baz de aerosoli (spray) • sau unde se administreaz oxigen. Nu utilizai maina în apropierea unei surse de cldur, cum ar fi o plit sau un fi er • de clcat; în caz contrar, maina, cablul de alimentare sau obiectul de îmbrcminte cusut se poate aprinde, având drept urmare incendiul sau electrocutarea. Nu aezai aceast main pe o suprafa instabil, cum ar fi o mas instabil sau • înclinat; în caz contrar, maina poate cdea, cauzând vtmri corporale.
Este necesar s se acorde o atenie special la coasere:5 Acordai întotdeauna o mare atenie acului. Nu utilizai ace îndoite sau deteriorate.• Nu v apropiai degetele de nicio pies în micare. Acordai atenie special zonei din jurul acului mainii.•
Nu pornii maina în timp ce apsai pedala de control. Maina poate porni pe • neateptate i poate cauza vtmri corporale sau daune materiale. Dac efectuai orice reglaje în zona acului, comutai întreruptorul mainii în • poziia „O” pentru a opri maina. Nu utilizai o plac de ac deteriorat sau necorespunztoare, deoarece aceasta ar • putea provoca ruperea acului. Nu împingei i nu tragei materialul textil când coasei i urmai cu atenie instruciunile • la coaserea cu mâna liber, astfel încât s nu deviai acul, provocând ruperea acestuia.
Aceast main nu este o jucrie:6 Este necesar s fi i foarte atent când maina este utilizat de copii sau în apropierea acestora.• Punga de plastic în care a fost livrat aceast main nu trebuie lsat la • îndemâna copiilor sau aruncat. Nu lsai niciodat copiii s se joace cu punga; exist riscul de sufocare. Nu utilizai maina în aer liber.•
Pentru o durat de via mai lung:7 Nu depozitai maina în locaii cu umiditate ridicat sau expuse la lumin solar • direct. Nu utilizai i nu depozitai maina în apropierea unui radiator, a unui fi er de clcat, a unei lmpi cu halogen sau a altor obiecte fi erbini. Pentru a cura carcasa mainii, utilizai numai spunuri neutre sau detergeni • neutri. Nu utilizai niciodat benzen, diluant sau prafuri de curat deoarece aceste produse pot deteriora carcasa i maina. Când înlocuii sau instalai orice ansambluri de piese, picioruul presor, acul sau orice • alt component, consultai manualul de utilizare pentru a asigura instalarea corect.
Pentru reparare sau reglare:8 În cazul în care se defecteaz lampa de iluminat (dioda electroluminescent), • aceasta trebuie înlocuit de un dealer autorizat. În cazul producerii unei defeciuni sau dac este necesar un reglaj, mai întâi consultai • tabelul referitor la localizarea i remedierea problemelor prezentat în ultima parte a manualului de utilizare, pentru a verifi ca i a regla dumneavoastr îniv maina. Dac problema persist, v rugm s consultai dealerul local autorizat Brother.
Utilizai maina numai în scopul pentru care a fost conceput, conform prezentrii oferite în cadrul acestui manual. Utilizai accesoriile recomandate de productor, conform specifi caiilor din acest manual. Cuprinsul prezentului manual, precum i specifi caiile acestui produs pot fi modifi cate fr notifi care prealabil. Pentru informaii suplimentare despre produs, vizitai site-ul nostru web la adresa www.brother.com
PSTRAI ACESTE INSTRUCIUNI Aceast main este destinat uzului casnic. Acest aparat poate fi utilizat de copiii cu vârsta de cel puin 8 ani i de persoanele cu capaciti fi zice, senzoriale sau mentale reduse sau cu experien i cunotine insufi ciente dac sunt supravegheate sau au primit instruciuni cu privire la utilizarea aparatului într-un mod sigur i îneleg pericolele aferente. Copiii nu trebuie s se joace cu aparatul. Curarea i întreinerea nu trebuie s se efectueze de ctre copii fr supraveghere. NUMAI PENTRU UTILIZATORII DIN MAREA BRITANIE, IRLANDA, MALTA I CIPRU IMPORTANT
În cazul în care înlocuii sigurana techerului, utilizai o siguran aprobat de ASTA i compatibil • cu standardul BS 1362, care poart marcajul i care are valorile nominale marcate pe techer. Nu uitai s instalai capacul siguranei. Nu utilizai niciodat techere de la care • lipsete capacul siguranei. În cazul în care priza disponibil nu este una adecvat pentru techerul livrat • împreun cu acest echipament, trebuie s contactai un distribuitor autorizat pentru a obine un cablu corespunztor.
Utilizarea mainii dumneavoastr de cusut AVERTISMENT
Utilizai numai surse de alimentare pentru aparate de uz casnic. Utilizarea altor surse de alimentare poate provoca incendii, ocuri electrice sau deteriorarea mainii. Asigurai-v c fi ele cablului de alimentare sunt introduse corect în priz i în conectorul de alimentare cu energie a mainii. Nu introducei fi a cablului de alimentare într-o priz electric necorespunztoare. Oprii alimentarea cu energie electric utilizând întreruptorul principal i scoatei techerul din priz în urmtoarele situaii:
Dac nu v afl ai în apropierea mainii• Dup utilizarea mainii• Dac alimentarea cu energie se întrerupe în timpul utilizrii mainii• Dac maina nu funcioneaz corect din cauza unei conexiuni greite sau a unei deconectri• În timpul furtunilor cu descrcri electrice•
ATENIE Folosii numai cablul de alimentare livrat împreun cu aceast main.
Nu utilizai prelungitoare sau adaptoare cu mai multe prize la care sunt conectate multe alte aparate. În caz contrar, exist pericol de incendiu sau de electrocutare. Nu atingei techerul cu mâinile ude. Exist pericol de electrocutare.
Dac scoatei din priz cablul de alimentare, oprii mai întâi alimentarea mainii de la întreruptorul principal. Tragei întotdeauna de techer atunci când scoatei din priz cablul de alimentare. Nu tragei de cablu; în caz contrar, acesta se poate deteriora, provocând un incendiu sau un oc electric. Nu permitei tierea, deteriorarea, modifi carea, îndoirea forat, tragerea, rsucirea sau înfurarea cablului de alimentare. Nu aezai obiecte grele pe cablu. Nu expunei cablul la temperaturi ridicate. Nerespectarea acestor indicaii poate duce la deteriorarea cablului i la producerea de incendii sau ocuri electrice. În cazul deteriorrii cablului sau a techerului, ducei maina la reparat la un dealer autorizat înainte de a continua utilizarea. Dac maina nu va fi utilizat o perioad lung de timp, scoatei din priz cablul de alimentare. În caz contrar, exist pericol de incendiu.
Not Dac o pan de curent are loc în timpul utilizrii mainii de cusut, întrerupei alimentarea cu energie de la întreruptorul principal i deconectai cablul de alimentare de la priz. La repornirea mainii de cusut, urmai procedura necesar pentru utilizarea corect a mainii.
Conectarea techerelor
Pedala de control
Apsai întreruptorul principal spre marcajul „I” pentru a porni alimentarea principal i lampa de coasere. Apsai-l spre marcajul „O” pentru oprire.
Apsai pedala de control în jos pentru a începe s coasei. Ridicai piciorul de pe pedala de control pentru a opri coaserea.
ATENIE Nu permitei acumularea bucilor de material i a prafului pe pedala de control. În caz contrar, exist pericol de incendiu sau electrocutare.
Mai încet
Mai repede
888-X53/X54/X55/X56
XF3662-001
ATENIE Oprii întotdeauna maina înainte de a înlocui acul. În caz contrar, se pot produce vtmri corporale dac pedala de control este apsat accidental i maina începe s coas. Folosii numai ace pentru maini de cusut de uz casnic. Alte ace se pot îndoi sau rupe i pot provoca vtmri corporale. Nu coasei niciodat cu un ac îndoit. Un ac îndoit se va rupe cu uurin i va provoca vtmri corporale.
Înlocuirea acului
4 5
ATENIE Asigurai-v c acul a fost introdus pân la opritor i, cu ajutorul unei urubelnie, strângei bine urubul de fi xare a acului; în caz contrar, acul se poate rupe sau pot aprea alte defeciuni ale mainii.
ATENIE Înainte de a înlocui acul, aezai material textil sau hârtie sub picioruul presor pentru a preveni cderea acului în orifi ciul din placa acului.
Spaiu paralel
Suprafa orizontal
Cu partea plat a acului orientat spre partea din spate a mainii, introducei acul pân când acesta atinge opritorul
Strângei urubul de fi xare a acului
Not Nu aplicai for excesiv la desfacerea sau strângerea urubului de fi xare a acului.
Pentru a coase invers, • împingei pârghia pentru coasere invers cât mai mult posibil i meninei-o în poziia respectiv în timp ce apsai încet pedala de control. Pentru a coase înainte, eliberai • pârghia pentru coasere invers. Maina va continua apoi s coas înainte. Lungimea custurii • inverse este fi xat la 2 mm (1/16 inci).
Pârghia pentru coasere invers
Înlocuirea picioruului presor
Coaserea materialelor subiri Folosii un petic de material i un fi r identice cu cele folosite pentru lucrarea dumneavoastr i verifi cai tensiunea în fi r i lungimea i limea custurii.
Coaserea de prob
Oprii maina cu acul introdus în material în punctul în care dorii s schimbai direcia de coasere, apoi ridicai pârghia picioruului presor. Folosind acul ca punct de întoarcere, întoarcei materialul, coborâi pârghia picioruului presor i apoi continuai s coasei.
Schimbarea direciei de coasere
Coaserea materialelor elasticeCoaserea invers Când coasei materiale subiri, custura poate fi aliniat necorespunztor sau materialul poate fi introdus incorect. În cazul acesta, aezai o coal de hârtie subire sau un material stabilizator sub material i coasei-l împreun cu materialul. Dup fi nalizarea custurii, îndeprtai excesul de hârtie.
Mai întâi însilai bucile de material i apoi coasei- le fr a întinde materialul.
Însilare
Coaserea bucilor cilindrice
21 Glisai extensia mesei de lucru spre stânga pentru a o elibera.
Glisai piesa pe care dorii s o coasei pe bra i apoi coasei începând din partea de sus.
Not Dup fi nalizarea coaserii pe braul detaabil, instalai extensia mesei de lucru în poziia original.
ATENIE Oprii întotdeauna maina înainte de a înlocui picioruul presor. Dac o lsai pornit i apsai pedala de control, maina va porni i putei suferi vtmri corporale. Folosii întotdeauna picioruul presor corect pentru modelul custurii alese. Dac folosii un picioru presor necorespunztor, acul poate lovi picioruul presor i se poate îndoi sau rupe, cauzând vtmri corporale. Folosii doar piciorue presoare care au fost concepute pentru a fi utilizate împreun cu aceast main. Folosirea oricrui alt picioru presor poate cauza accidentri i vtmri corporale.
Dac materialul nu intr cu uurin sub picioruul presor, ridicai pârghia picioruului presor i mai sus pentru a aduce picioruul presor în poziia cea mai înalt.
Coaserea materialelor groase
ATENIE În cazul în care coasei un material cu o grosime de peste 6 mm (15/64 inci) sau în cazul în care materialul este împins cu o for excesiv, acul se poate îndoi sau rupe.
2 3
Acul se ridic atunci când marcajele de pe volant i main sunt aliniate
Îndeprtai picioruul presor trgându-l vertical în jos.
1 4 Orientarea picioruului presor la instalare
Astfel se fi xeaz în dispozitivul de prindere
Dispozitiv de prindere
ATENIE Dac picioruul presor nu este instalat cu orientarea corect, acul poate lovi picioruul presor, care poate îndoi sau rupe acul i poate provoca vtmri corporale.
Material stabilizator sau hârtie
XF3662-001.indb 1 5/17/2012 9:15:23 AM
1
2
ATENIE Asigurai-v c utilizai bobina corect.
ATENIE Dac înfi larea fi rului superior nu se realizeaz în mod corect, fi rul s-ar putea încurca, iar acul s-ar putea îndoi sau rupe.
ATENIE Pentru a evita vtmarea corporal, supravegheai acul cu atenie în timp ce utilizai maina. inei mâinile la distan de piesele în micare. Nu întindei i nu tragei materialul în timpul coaserii, altfel acul se poate deteriora i putei suferi vtmri corporale. Nu folosii ace îndoite sau rupte, altfel putei suferi vtmri corporale.
Avei grij ca acul s nu loveasc bolurile de prindere sau alte obiecte în timpul coaserii. Acul se poate rupe i putei suferi vtmri corporale. Folosii întotdeauna un picioru presor corespunztor. Dac folosii un picioru presor necorespunztor, acul poate lovi picioruul presor i se poate îndoi sau rupe, cauzând vtmri corporale. Când rotii volantul cu mâna, rotii-l întotdeauna spre dumneavoastr (în sens invers acelor de ceasornic). Rotirea acestuia în direcia opus poate cauza încurcarea fi rului i deteriorarea acului sau materialului, precum i vtmri corporale. Nu începei coaserea fr a aeza materialul sub picioruul presor; în caz contrar, acesta se poate deteriora.
Înfi larea fi rului inferior
Înfi larea fi rului superior
Începerea coaserii – Custur dreapt
ATENIE Înfurai bobina în mod corespunztor, în caz contrar se pot produce slbirea tensiunii fi rului i ruperea acului.
11,5 mm 7/16”
Aliniai fanta cu protuberana
Luai piciorul pentru a opri coaserea.
Selectai custura
Rotii volantul cu marcajul în sus pentru a ridica acul Tiai fi rul
inei uor captul fi rului superiorIntroducei fi rul în ac din
fa spre spate
Rotii încet volantul spre dumneavoastr (în sens invers acelor de ceasornic) cu mâna pentru a coborî i a ridica apoi acul
Tragei fi rul superior pentru a ridica fi rul inferior
Asigurai-v c arcul din canelur a prins fi rul
Trecei fi rul prin spatele conductorului de fi r afl at deasupra acului
Rotii volantul cu marcajul în sus pentru a ridica acul
Oprii alimentarea
Glisai bobina spre dreapta
Tragei captul fi rului spre partea din spate a mainii
Clic k!
Înfurai fi rul de câteva ori în jurul bobinei
Când bobina este plin, aceasta se va roti lent
1 cm (1/2 inci)
Tragei axul de mosor complet în sus
ATENIE Dac mosorul este setat incorect, fi rul se poate încurca i acul se poate rupe.
Arc
1
2
3
4
5
Tragei axul de mosor complet în sus
ATENIE Dac mosorul este setat incorect, fi rul se poate încurca i acul se poate rupe.
ATENIE Nu oprii alimentarea în timp ce apsai pedala de control, în caz contrar v putei accidenta.
Oprii alimentarea
Ghidai fi rul
ATENIE Nu oprii alimentarea în timp ce apsai pedala de control, în caz contrar v putei accidenta.
Regsii mai multe informaii despre maina dumneavoastr de cusut pe DVD-ul cu instruciuni inclus.
Pornii alimentarea
Tensiunea fi rului
Tensiunea corect Tensiunea corect este important, deoarece o tensiune prea mare sau prea mic va slbi custurile sau va cauza încreirea materialului.
Firul inferior Firul superior
Faa materialului
Spatele materialului
Firul superior este prea întins Pe faa materialului vor aprea bucle.
Not Dac fi rul bobinei a fost înfi lat incorect, fi rul superior poate fi prea întins. În acest caz, consultai „1 Înfi larea fi rului inferior” de pe pagina 1 pentru a înfi la din nou fi rul bobinei.
Soluie: Reducei tensiunea prin rotirea butonului de reglare a tensiunii în fi rul superior spre un numr mai mic.
Firul superior
Spatele materialului
Faa materialului
Manual de utilizare Main de cusut2 Pe DVD sunt incluse
tutoriale video.
Soluie: Mrii tensiunea prin rotirea butonului de reglare a tensiunii în fi rul superior spre un numr mai mare.
Firul superior
Firul inferior
Spatele materialului
Not Dac fi rul superior a fost înfi lat incorect, se poate ca fi rul superior s nu fi e bine întins. În acest caz, consultai „2 Înfi larea fi rului superior” de pe pagina 1 i înfi lai din nou fi rul superior.
Faa materialului
Firul superior nu este bine întins Pe spatele materialului apar bucle.
Pe spatele materialului apar bucle
Nr. crt. Denumire pies Cod pies
America Altele 1 Picioru zigzag „J” (pe main) XC4901-121 2 Picioru pentru butonier „A” X59369-321 3 Picioru pentru fermoar „I” XE9369-001 4 Bobin (Una este montat pe main) SA156 SFB: XA5539-151
5 Set de ace (ac 90/14) Set de 3 buci: XE5328-001 Set de 2 buci: XE7064-001
6 urubelni XF3557-001
7 Pedal de control
Modelul KD-1902 pentru zona 110-120 V KD-1902 pentru zona 110-127 V
(numai pentru Brazilia) Modelul KD-2902 pentru zona 220-240 V
Nr. crt. Denumire pies Cod pies
America Altele 1 Plac de stopat XC6063-021 2 Picioru pentru coaserea nasturilor „M” XE2137-001 3 Picioru de deplasare SA107 F034N: XC2165-002 4 Picioru pentru matlasat SA129 F005N: XC1948-052 5 Picioru pentru matlasat 1/4 inci SA125 F001N: XC1944-052 6 Picioru pentru tiv îngust SA127 F003N: XC1945-052 7 Picioru pentru custur invizibil SA134 F018N: XC1976-052 8 Ghidaj pentru matlasat SA132 F016N: XC2215-052
1 2 3 4 5 6 7
Not Accesoriile incluse variaz în funcie de modelul mainii. Codul componentei pedal de control difer în funcie de ar sau regiune. Contactai dealerul de la care ai achiziionat maina sau cel mai apropiat centru de service autorizat.
1 2 3 4 5 6 7 8
Not Accesoriile opionale trebuie s fi e achiziionate separat. Unele accesorii pot fi incluse împreun cu maina dumneavoastr, în funcie de modelul pe care l-ai achiziionat.
Accesorii incluse
Accesorii opionale
9
D
C
F
A
E
B
Bobinatora Acesta înfoar fi rul pe bobin, fi r care este folosit în calitate de fi r inferior. Ax mosorb Acesta susine mosorul de fi r. Conductor de fi rc Acesta este folosit la înfurarea fi rului pe bobin i apoi la înfi larea mainii. Pârghia de ridicare a fi ruluid
Butonul de reglare a tensiunii în fi rul e
superior Acesta controleaz tensiunea în fi rul superior. Tietor de fi rf Pentru a tia fi rele, trecei-le prin tietorul de fi r. Extensia mesei de lucru cu g
compartiment pentru accesorii Picioru presorh
Pârghia pentru coasere inversi Apsai aceast pârghie pentru a coase în direcie invers.
urub de reglare fi n a butoniereij
Butonul de selectare a modeluluik Rotii butonul în orice direcie pentru a alege custura dorit. Volantl Folosit pentru ridicarea i coborârea manual a acului. Întreruptorul principal i al lmpii de m
coasere Întreruptorul principal i al lmpii de coasere poate fi pornit i oprit. Conectorul / priza pedalei de controln Conectai techerul pedalei de control i conectai maina la sursa de alimentare cu energie. Pârghia picioruului presoro Folosit pentru ridicarea i coborârea picioruului presor. Pedal de controlp Putei s o folosii pentru a controla viteza de coasere i pentru a porni i a opri coaserea.
Extensia mesei de lucru Accesoriile pot fi depozitate într-un compartiment din interiorul extensiei mesei de lucru.
Glisai extensia spre stânga pentru a o deschide.
Compartiment de depozitare
888-X53/X54/X55/X56
XF4103-001
Tensiunea fi rului va afecta calitatea custurilor dumneavoastr. Poate fi necesar ajustarea acesteia atunci când schimbai tipul de material sau de fi r. V recomandm s coasei un petic din acelai material înainte de a începe coaserea materialului propriu-zis.
XF4103001.indd 1 5/17/2012 10:02:56 AM
1
2
3
Pentru a întri custura, rotii materialul cu 90 de grade în sens invers acelor de ceasornic i efectuai custuri drepte pân la captul cheiei frontale a butonierei.
Dup ce ai cusut partea din stânga a butonierei, coasei partea din dreapta i urmrii modul în care este tras materialul.
Dac partea stâng este prea deschis sau prea strâns fa de partea dreapt, ajustai urubul de reglare fi n a butonierei.
Partea stâng
Aceast ajustare garanteaz c ambele pri ale butonierei sunt egale.
Rotii urubul de reglare fi n a butonierei cu o urubelni mare dup cum se indic în ilustraii, conform aspectului butonierei.
Scoatei materialul din main. V recomandm s fi xai ace cu gmlie la ambele capete ale butonierei pentru a preveni tierea custurii.
Tiai o deschidere în mijlocul butonierei cu dispozitivul de desfcut custuri. Fii ateni s nu tiai i custurile.
3 Întrirea custurii i tierea butonierei
ATENIE Dac pentru tierea butonierei folosii un dispozitiv de desfcut custuri, nu aezai mâna sau degetul în calea acestuia. Dispozitivul poate aluneca i v putei accidenta.
ATENIE Nu utilizai niciodat o suveic zgâriat; în caz contrar, fi rul superior s-ar putea încurca, acul s-ar putea rupe i ar putea fi afectate performanele de coasere. Pentru a achiziiona o nou suveic (cod pies: XE9326-001), contactai cel mai apropiat centru de service autorizat. Asigurai-v c montai corect suveica, altfel acul se poate rupe.
Întreinerea
Curarea
Restricii privind lubrifi erea Pentru a preveni deteriorarea acestei maini, lubrifi erea acesteia nu trebuie executat de ctre utilizator. Aceast main a fost fabricat cu cantitatea necesar de ulei aplicat pentru a-i asigura funcionarea corect, astfel încât lubrifi erea periodic s nu fi e necesar. Dac apar probleme, cum ar fi difi culti la rotirea volantului sau zgomote neobinuite, întrerupei imediat utilizarea mainii i contactai un dealer autorizat sau cel mai apropiat centru de service autorizat.
Expus la temperaturi extrem de ridicate• Expus la temperaturi extrem de sczute• Expus la variaii extreme de temperatur• Expus la umiditate mare sau aburi•
În apropierea unei fl cri, a unui radiator • sau a unui aparat de aer condiionat În aer liber sau expus la lumina solar direct• Expus la medii cu foarte mult praf sau ulei•
Not Pentru a crete durata de funcionare a acestei maini, pornii-o i utilizai-o periodic. Depozitarea mainii pe o perioad lung de timp fr a o utiliza poate reduce efi ciena acesteia.
Nu depozitai maina în niciuna dintre condiiile descrise mai jos, altfel se poate produce deteriorarea mainii, de exemplu rugina cauzat de condens.
ATENIE Deconectai maina de la priz înainte de a o cura, altfel riscai electrocutarea sau vtmarea corporal.
1
2
Acul se ridic atunci când marcajele de pe volant i main sunt aliniate
3
4
5
6
7
8
9
10
2 Coaserea unei butoniere
Aliniai marcajul cheiei cu cele dou linii roii de pe picioruul presor.
Aliniai marcajul cu cret sub centrul picioruului presor.
Pas Seciune de coasere
Pasul 1 (Cheia frontal)
1. Setai butonul de selectare a modelului în poziia „a”. 2. Coborâi picioruul presor i efectuai 5–6 custuri. 3. Oprii maina în timp ce acul se afl în
partea din stânga a custurii i scoatei acul din material.
Pasul 2 (Partea stâng)
1. Rotii butonul de selectare a modelului în poziia „b”. 2. Coasei pe lungimea marcat cu creta de croitorie. 3. Oprii maina în timp ce acul se afl în
partea din stânga custurii i scoatei acul.
Pasul 3 (Cheia posterioar)
1. Rotii butonul de selectare a modelului în poziia „c” (aceeai poziie ca i la pasul 1).
2. Efectuai 5–6 custuri. 3. Oprii maina în timp ce acul se afl în
partea din dreapta custurii i scoatei acul din material.
Pasul 4 (Partea dreapt)
1. Setai butonul de selectare a modelului în poziia „d”. 2. Coasei partea din dreapta pân când
acul ajunge în dreptul custurii efectuate la pasul 1.
ATENIE Oprii întotdeauna maina înainte de a înlocui picioruul presor. În caz contrar, se pot produce vtmri corporale dac pedala de control este apsat accidental i maina începe s coas.
Coaserea butonierelor i a nasturilor
1 Pregtire
1 Folosind creta de croitorie, însemnai poziia i lungimea butonierei pe material.
Coaserea butonierei
2
Împingei ghergheful pân când acesta se oprete cu suportul din plastic în faa cadrului.
Ataai picioruul pentru butonier.
ATENIE Dac picioruul presor nu este instalat cu orientarea corect, acul poate lovi picioruul presor, care poate îndoi sau rupe acul i poate provoca vtmri corporale.
XF4103001.indd 2 5/17/2012 10:02:56 AM
j1417x1417bm1_01ro
j1417x1417bm2_01ro