of 81/81
Universitatea Babeş – Bolyai din Cluj-Napoca Facultatea de Teologie Ortodoxă Pr. Prof. Univ. Dr. Stelian Tofană CURS Creştinismul primar în descrierea Faptelor Apostolitor şi a epistolelor pauline mari Anul al II-lea, Semestrul I 1

Noul Testament

  • View
    108

  • Download
    12

Embed Size (px)

DESCRIPTION

school work

Text of Noul Testament

Universitatea Babe Bolyai din Cluj-NapocaFacultatea de Teologie Ortodoxr! ro"! Univ! #r! $telian To"anCU%$Cretinismul primar n descrierea FaptelorApostolitor i a epistolelor pauline mari&nul al ''-lea( $e)estrul 'Cluj Napoca*+,-,CUPRINSC&%T.&/F&T.0.&O$TO0'0O%1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!-&utorul( locul i data scrierii!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!-*! #estinatarii( i2voarele i scopul co)punerii cr3ii!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!-$copul scrierii4!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!56!lanul doctrinar al scrierii!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!7-! &nali2a cuprinsului scrierii!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!8& 9 B'$.%'C& #'N '.%U$&0': 9 &&%';'& [email protected]%'' B'$.%'C'' C%.ipru, la -alamina! &ici( &postolulavel provovduiete cu curaj cuvHntul lui #u)ne2eu( strbate insula( vestindu-l pe 'isus! =ncele din ur) ajunge la Pa'os. =naceastcetatearelocuneveni)ent deexcep3ie( carevaGnse)na)ult pentru&postolul )isionar! 0a predica lui se Gncretinea2 roconsulul insulei( -ergius Paulus( succes)isionar care Gl va deter)ina pe &postol s-i scIi)be nu)ele din $aul( Gn aul A avelB!Credin3a proconsulului este sporit apoi de cele ce s-au GntH)plat cu .li)a vrjitorul( care a"ost orbit Gn ti)p ce cuta s Gntoarc pe proconsul de la noua credin3!#eaici(&postoliiajunglaPergaPam'iliei(unde'oan:arcuGiprsete! :otivuldespr3irii va "i "ost( probabil(integrarea pgHnilor Gn rHndul cretinilor9 sau poporul lui#u)ne2eu( "r respectarea prescrip3iilor iudaice( Gn special( circu)ci2ia! #e la erga( grupul)isionar ajungelaAntio"iaPisidiei,undeavelvorbetecu succesGnsinagog("aptcarereiese din invita3ia )ai )arelui sinagogii de a vorbi i Gn sH)bta ur)toare A,6( -*---B! $ubiectul cuvHntrii $"! avel a "ost o incursiune Gn istoria poporului evreu( Gn care&postolul pune accent pe "aptul c "gduin3ele proorocilor s-au G)plinit deja Gn 'isus i peCare #u)ne2eu 0-a Gnviat din )or3i A ,6(,8-**B!Bene"iciarii "gduin3elor venice sunt ei i ur)aii lor( dar ei re"u2Hndu-le( acestea sevor dapgHnilor A,6( 6C-6DB! #atoritinvidiei evreilor i asubiectului propovduirii( Gn&ntioIia isidiei se pornete o prigoan G)potriva &postolilor( "apt care-i deter)in s plecela Iconiu.&postolul avel se bucur i Gn aceast cetate de acelai succesO svHrete i )inuni("apt care stHrnete din nou invidie( ast"el c( se de2ln3uie o nou prigoan G)potriva lor! Cu,+toate c )ul3i)ile se G)part Gn dou( o parte "iind cu &postolii( iar cealalt cu iudeii A,-( -B(&postolii sunt nevoi3i s plece )ai departe Gn cet3ile 0icaoniei - 5istra i .er+e.=n 5istra( &p! avel vindec un olog din natere( credin3a slbnogului "iind )obilul)inunii! &ceast )inune i)presionea2 peste )sur )ul3i)ea( care Gi consider pe &postoli(2ei4 Mzeii, asem$n2ndu# se oamenilor, s# au pogor2t la noi1 A,-( ,,B!avel este nu)it*ermes( A2eul elocin3eiB( iar Barnaba(Keus! :ul3i)ea se co)port(Gntr-adevr( ca Gn "a3a 2eilor( preotul lui >eus( GncercHnd( di)preun cu )ul3i)ea( s le aduccIiar jert"e( dar sunt opri3i de &postoli!avel 3ine o cuvHntare artHnd care este adevrata lor )isiune( i anu)e( aceea de a lebinevesti Ms$se%ntoarc$delaacestedeert$ciuni c$tre.umnezeul >el adev$rat, carea'$cut cerul i p$m2ntul&= A,-( ,5-,8B! &postolii sunt i aici prigoni3i( ba cIiar btu3i cu pietrela incitarea celor veni3i din &ntioIia i 'coniu( ast"el c sunt nevoi3i s )earg la #erbe! #eaici( se Gntorc( apoi( la 0istra( 'coniu i &ntioIia isidiei! e acelai itinerariu( ajung la ergai se Gntorc( Gn cele din ur)( la Antio"ia. 0a Gntoarcere( ei "ac un raport cretinilor( din aceast cetate( despre cele petrecute Gncltoria lor )isionar( artHnd c i pgHnilor li s-a descIis Mua credinei1 A,-( *8B! Unul dinobiectivele)ajorealepri)ei cltorii )isionarea"ost aceladeaae2apreo3i prin cet3i4;Li, "irotonindu#le preoi %n 'iecare +iseric$, rug2ndu#se cu postiri, i#au%ncredinat .omnului, %ncarecrezuser$=A,-( *6B!Textul acestaesteo)rturieclasicaNoului Testa)ent despre instituirea preo3iei sacra)entale( de succesiune apostolic( prin actulIirotoniei!#$Sinodul Apostolic din Ierusalim=ntre pri)a i a doua cltorie )isionar are loc $inodul &postolic de la 'erusali)(cHndva Gntre anii -D-5+( eveni)ent relatat Gn Faptele &postolilor cap!,5 i Palateni *( ,-,+!$inodul este generat de l)urirea unei proble)e )ajore din sHnul Bisericii pri)are( ianu)e( obligativitatea sau neobligativitatea legii )o2aice pentru pgHni! #in partea Bisericii&ntioIiei particip Barnaba i avel!$inodul se 3ine Gn dou$ reuniuni! &st"el( Gn prima reuniune( avel i Barnaba pre2intun raport despre4 a roadele activit3ii lor printre pgHni AF!&p!,5( -( Pal! *(* Bb pre2entarea .vangIeliei pe care au propovduit-o Gn lu)ea pgHn!=nadouareuniune(&postolii aduna3i Gnsobor(Iotrscasupraviitorului Gnsui alBisericii cretine( alctuindunTo)os sinodal( carecuprindeacHtevaprescrip3ii( pecarepgHnii ur)au s le respecte la intrarea Gn cretinis)4, pgHnii trecu3i la cretinis) nu sunt obliga3i s respecte prescrip3iile legii iudaice Gn special( circu)ci2ia A,5( ,+B* s se "ereasc de4- idolotite- de ani)ale sugru)ate- de sHnge - de des"rHu&ceste prescrip3ii au "ost ae2ate( aadar( Gntr-un #ecret sinodal apostolic( Gntoc)itdup )odelul epistolar al vre)ii4A # c$tre B# salutare M%nc"eiere.#ecretul este tri)is la&ntioIia( prin delega3ii $inodului( avel( Barnava( 'uda A nu)it Barsaba B i $ila A,5( *6B!Importana -inodului8,,, $inodul este o dovad$ a istoricit$ii Faptelor Apostolilor, lucrarea conse)nHnd uneveni)ent istoricON #escrie una dinsitua3iile di"icile ale cretinis)ului( i anu)e( disputa dintreiudai2an3i i liberali Gn ceea ce privete obligativitatea legii )o2aice pentrucretinii dintre pgHni(disput$ care este rezolvat$, pentru prima oar$( Gn istoriaBisericii pri)are( printr# o procedur$ sinodal$.6 $inodul o"er)rturieevidentdesprepre2en3aGninteriorul i via3aBisericiicretine pri)are( a ierar"iei sacramentale CApostoli i preoiD,clar deli)itat derestul cretinilor Apreo3ia G)prteascB!- #elaacest sinodar)as( pHnast2i( "or)ulasinodalMp$rutu#s#a.u"ului-'2nt i nou$1!-$ A II7a c(l(torie misionar( . 13"-6 21="#- 5#up sinod i dup ce IotrHrile lui au "ost "cute cunoscute cretinilor din &ntioIia($"! avel Gntreprinde cea de a doua cltorie )isionar( care s-a des"urat Gntre anii 5,-56d!Er!Obiectivul celei de-a doua cltorii )isionare a "ost "acerea cunoscut a IotrHrilorsinodului i Gnde)nul la respectarea lor( atHt Gn lu)ea iudaic( dar )ai ales pgHn!avel se desparte de Barnaba( datorit lui 'oan :arcu i se constituie( ast"el( * grupuri)isionare4 , $"! avel Gl ia pe $ila i pleac spre $iria i Cilicia* Barnaba i 'oan :arcu pleac spre Cipru!unctul de plecare este &ntioIia! &p! avel ajunge )ai GntHi la5istra,de unde Gl ia cu sine pe Ti)otei( care era din)a) evreic i tat elin! ri)ul grup )isionar( "or)at Gn 0istra din avel \ $ila \ Ti)otei( strbat Palatia i seopresc laTroa( unde avel are o vedenie( Gn care este Gnde)nat s pleace spre :acedoniaA,7(D B! &jung la Neapoli( unde pun piciorul pentru pri)a dat pe p)Hnt european( iar deacolo pleac la Filipi. &ici( $"! avel propovduiete cu succes( sH)bta la rHu( iar 0idia( ovHn2toare de por"ir( se convertete( la au2ul predicii $"! avel( cu toat casa ei!=nFilipi( avel "acei o)inune( vindecHndoslujnic( careaveaduIpitonicescA puterea de a gIiciB( )otiv pentru care sunt dui Gnaintea dregtorilor A ,7( ,7-,DB!&ici sunt acu2a3i c vestesc obiceiuri strine A,7( *,B( sunt btu3i cu verigi( arunca3i Gnte)ni3( "iindu-le 2vorHte picioarele Gn butuci! Noaptea are loc un cutre)ur i &postolii suntelibera3i Gn cIip )iraculos( iar te)nicerul se botea2 cu toat casa lui A ,7( 6+-6- B!$unt elibera3i din GncIisoare pe ba2a cet3eniei ro)ane!#ela Filipi pleaclaTesalonic( unde6sH)bete( larHnd( predic cuputere( Gnsinagog! $unt acu2a3i de evrei c vestesc un alt G)prat( pe 'isus( )otiv pentru care suntalunga3i la Bereea( dar i aici sunt ur)ri3i de cei din Tesalonic( aa c va r)Hne la Bereeadoar $ila i Ti)otei(avel trecHnd( pe )are( la Atena!Apostolul Pa'el la Atena#up cHteva peregrinri prin &tena( avel GntHlnete Gntr-o 2i un altar GncIinatMdumnezeului necunoscut1! &postolul predic cHteva 2ile Gn &tena( despre acest #u)ne2eunecunoscut( iar "iloso"ii epicurei i stoici au2indu-l vorbind despre un 2eu( pe care ei cred c,*l-au scpat din antIeon( l-au dus pe acest Msem$n$tor de cuvinte 1( Gn &reopag,( pentru a au2idin gura lui originea( rolul i i)portan3a acestui 2eu!&ici $"! avel 3ine o cuvHntare "oarte diplo)at i de o )are pro"un2i)e teologic!$ubiectul a "ost vestirea .umnezeului necunoscut atenienilor! CuvHntarea sa este concentratGn jurul cHtorva idei teologice de )are pro"un2i)e4, =nsuirile acestui #u)ne2eu4 M>reator al lumii1( M-t$p2n al universului1 i avHndnatur$ spiritual$ A,8( *--*5B!* =n acest 2eu necunoscut Gi are originea comun$ %ntreg neamul omenesc A,8( *7B6 $ensul vie3ii i al Gntregii existen3e se gsete Gn acest >eu necunoscut i citea2 Gnsprijinul acestei idei pe unul din scriitorii i "iloso"ii cunoscu3i lor( i anu)e( peAaratus din Cilicia A sec!''' G! Er!B i pe stoicul >leantes A sec!''' G! Er!B( cHnd spunec M %n !l tr$im i ne mic$m i suntem, dup$ cum au zis i unii din poeii notri,c$ci ai 5ui neam i suntem1 A,8( *CB!- 4menirea constituie neamul lui .umnezeu( avel subliniind ast"el ideea Gnrudiriinea)ului o)enesc cu acest >eu A,8( *DB!5 &postolul avelaccentuea2i sensul esIatological Gnaintrii lu)ii spreacest>eu( care va "ace i o judecat a ei prin M+$r+atul ales1( adic prin Fiul $u( peCare el( apostolul( =l vestea acu) A,8( 6,B!7 Faptul c aceast judecat este posibil( &postolul avel l-a argu)entat curealitatea =nvierii din )or3i a acestui brbat( Fiul lui #u)ne2eu A,8( 6,B!0apropovduirea=nvierii din)or3i(&postolul esteGntrerupt( spunHndu-i-seironic4Mdespre asta te vom asculta alt$dat$1 A,84 6*B! 'roni2at( &p! avel pleac din )ijlocul lor( darnu "r un succes( GntrucHt se convertesc dou persoane in"luente Gn via3a &tenei(#ionisie&reopagitul i o "e)eie( nu)it #a)aris!#e la &tena( $"! avel pleac la >orint, unde st , an i 7 luni! &ici GntHlnete doi so3i(evrei converti3i( &Vuilla i riscila( expul2a3i i ei din %o)a( prin edictul lui Claudiu! :eserialor era "ctori de corturi( ca i cea a &postolului! &p! avel predic i Gn Corint( Gn sinagog( accentuHnd subiectul4 Iisus, cel pe care %lpropov$duiete, este *ristosul >el ateptat i >are a venit %n lume! Ne"iind ascultat cu interesGn sinagog( avel se )ut Gn casa lui Titus 'ustus( un cretin care locuia alturi de $inagog!$"! avel are un succes deosebit( reuind s converteasc i s bote2e cIiar pe )ai )arelesinagogii( Crispus!Noaptea( #o)nul i se arat Gn vis i-l Gntrete( Gn vederea propovduirii(spunHndu-ic este cu el i c ni)eni nu-i va "ace nici un ru Gn cetatea aceea A,C( ,DB! Totui( avel e tHrHtGn"a3atribunalului luiPalion(proconsulul &Iaiei(de undescap(GntrucHtPalion(Gn3elept"iind( nu se a)estec Gn proble)e iudaice religioase A,C( ,*-,7B!=n cele din ur)( &postolul avel prsete Corintul i pleac spre -iria( ajungHnd laAntio"ia!4$ AIII 7 a c(l(torie misionar( . 1=" #4 7 #1" #9 5& treia cltorie )isionar a avut loc Gntre anii 56-5C d!Er! &p! avel pleac din Antio"ia, strbate 0alatia i Frigia i ajunge la !'es! &ici Gl GntHlnete pe&pollo( un brbat alexandrin( puternic Gn $cripturi i care propovduia Gn cetate! &cestuia Gieste co)pletat educa3ia cretin de ctre so3ii &Vuila i riscila! =n ."es( $"! aveldesvHretebote2ul cretinilor prinpunerea)Hinilor pesteei( dHndu-li-seIarul #uIului, ! &reopagul era nu)ele unei coline stHncoase( unde Gn vecIi)e se a"la te)plul lui &ress( care a dat socoteal Gn"a3a 2eilor( pe acest colin( pentru uciderea lui Eollirotius( care Gncercase s-i necisteasc "iica!,6$"Hnt( ast"el c vorbeau to3i Gn li)bi i prooroceau A ,D( *-7 B ericopa "ace alu2ie la Taina:irungerii!Ti)p de6luni apoi( &postolul avel vorbete Gn $inagog( subiectul "iind /mp$r$ialui .umnezeu A,D( CB! redica &postolului( Gn ."es( co)pro)ite cHtigul argintarului #i)itrie(iar din agita3ia provocat de acesta( &p! avel scap nevinovat( GntrucHt intervine secretarulcet3ii care potolete )ul3i)ea A,D( 65-6CB! #in ."es( $"! avel cltorete spre :acedonia( pHn Gn Precia( unde st trei luni( apoise Gntoarce Gn :acedonia i se oprete la Troa( unde r)Hne 8 2ile! =ntr-una din du)inici( $F! avel Gi prelungete cuvHntarea pHn la )ie2ul nop3ii! UntHnr( pe nu)e .utiIie( cade de la "ereastr( )oare( dar &postolul avel Gl Gnvie( svHrind o)inune! Textul din *+( 8 constituie un argu)ent al existen3ei i valabilit3ii $"! Tradi3ii( ni)icpstrHndu-se din ceea ce &p! avel a propovduit acolo! Unde vor "i r)as toate acestea( dacnu Gn Tradi3ie X#inTroa( avel cltoretespreinsula>"ios( ajungHndlaOilet( ocolind."esul(GntrucHt inten3iona s ajung la 'erusali)( de Cinci2eci)e! 0a :ilet cIea) pe preo3iiBisericii din ."es crora le 3ine o cuvHntare i care a Gnse)nat i cuvHntul de r)as bun de laei!CuvHntarea aredouaspecte4 unulretrospectiv9avelsubliniindde2interesulsu)aterial GnslujbaapostoleascA*+( *-Bi unul deperspectiv$,constHnddinGnde)nul lavegIere asupra tur)ei Gncredin3at lor de #u)ne2eu4 ; .rept aceea, luai aminte la voi %niv$i la toat$ turma %ntru care .u"ul -'2nt v#a pus pe voi episcopi, ca s$ p$storii Biserica lui.umnezeupe careac2tigat#ocuscumps2ngele -$u=A*+( *CB! Textul constituie unargu)ent al cIe)rii directe la treapta preo3iei de ctre #u)ne2eu( dar i un te)ei al te2eiGnte)eierii Bisericii cretine( Gn cIip nev2ut( pe cruce4p$storii Biserica lui .umnezeu pecare a ctigat-o cu scump sngele Su= ! &adar( preo3ii sunt "cu3i aten3i la Gnv3torii )incinoi( care se vor strecura Gn tur)alor( GncercHnd s 2drniceasc lucrarea apostolilor A*+( *D-6+B! &cesteverseteconstituie( dease)enea( argu)enteincontestabilealeexisten3ei $"!Tradi3ii! ?ersetul 65 este un alt argu)ent considerabil Gn sprijinul existen3ei Tradi3iei!Con3inutul propovduirii &postolului( Gnde)nHndu-i( ti)pde 6ani( noaptea i 2iua( culacri)i( pe "iecare dintre ei( nu se poate s se "i pierdut! 'ar pe aceti slujitori ai pri)elorco)unit3i cretine nu i-a putut Gnde)na altceva decHt la propovduirea .vangIelieiG)pr3iei i la lrgirea ei prin ad)inistrarea tainelor i a ierurgiilor( celor proaspt converti3i!Iat$ unde poate 'i originea r2nduielii slu2rmuirea Bisericii %n !poca Apostolic$, Gn $tudii Teologice( nr! 5-7( ]D55( p! 668-65*O,8EPISTOLELESFQNTULUI APOSTOL PA:EL7 ANALIAB ISAIOIICB @ITEOLOIICB 7PELI8INARII#intre cele *8 de cr3i ale Noului Testa)ent( *, sunt dese)nate ca M SpUstolai1( Gn ti)p cenici unadintrecr3ile?ecIiului Testa)ent nusunt indicatecuacest nu)e! .xistGnsGn?ecIiul Testa)ent scrisori A .2dra -(,,-,7!,8-**O 8(,*-*7O ' :ac! 5(,+-,6O C(*6-6*O ,+(,C-*+!*5--5O '' :ac! ,(,-*!,DB( dar "olosirea acestei "or)e de co)po2i3ie literar( Gnscopreligios( se datorea2 exclusiv &p! avel( care a "ost apoi i)itat de scriitorii cretini de )aitHr2iu! .pistolele &p! avel constituie pentru opera sa )isionar Mun auxiliar pre3ios1( "rsea)n i aceasta cu atHt )ai )ult cu cHt $"! avel n#a urm$rit niciodat$ s$ devin$ scriitor(poate niciodat gHndindu-se c scrisul su va r)Hne peste veacuri! #in acest punct de vedere(epistolele sale sunt scrieri ocazionale( ur2ite sub presiunea unor urgente necesit3i )isionare(GnG)prejurri specialeipentruclari"icareaanu)itornedu)eriri dins"eracredin3eisaua)oralei( adisciplinei bisericeti( ori aconduitei individuale! 0ipsitedeoricepreocuparestilisticliterar( elesuntscrisoriale)o)entului( uneledeextre)urgen3( dar(cutoateacestea( ele au r)as peste veacuri )ereu actuale( cu "iecare genera3ie de cretini! &ctualitatea lor se datorea2( Gn pri)ul rHnd( lucrrii #uIului $"Hnt care a asistat icoordonat deopotriv atHt lucrarea Nerig)atic( cHt i pe cea )isionar a &postolului avel! Num(rul epistolelor pauline=ncolec3iadecr3is"intealeNouluiTesta)ent suntsocotitecanonice,-.pistole(epistola .pistola ctre .vrei "iind indirect atribuit &p! avel! =ns nu)rul real al acestor.pistole Gl depete pe cel din canonul Noului Testa)ent A,- sau ,6B! $e cunoate( Gn acest,Csens( existen3a coresponden3ei &p! avel cu cretinii din Corint i cu cei din Bisericile &Iaieiicaceastaaconstatnudindouepistole( cHtes-aupstratGncanon( cidincelpu3in6epistole( dac nu cIiar patru! &cest lucru re2ult din I >or I,Qunde &p!avel scrie4 ME#amscris %n epistol$ s$ nu v$ amestecai cu des'r2naii.= &adar( &postolul "ace a)intire Gn acestverset de existen3a unei alte epistole( anterioare celei canonice ' Corinteni! .pistola la care"ace re"erire &p! avel probabil s-a pierdut( pentru c nu gsi) nici o re"erire Gn ' CorinteniAcanonicB la un ast"el de Gnde)n al &postolului! Cronologic( aa-2isa Mepistol$ pierdut$1 a"ost anterioar celor dou pstrate Gn canon( "apt care re2ult din verbul Gntrebuin3at la trecutGn epistol4 cgraya d)Qn! =nII. >or.N,)#H&postolul vorbetedeoaa-2isMscrisoareculacrimi1redactatprobabil cHndva Gntre '! Cor! i '' Cor! canonice i care poate "i( dup prerea unor specialiti(cIiar ''!Cor! ,+-,6 A canonicB! Nuestela"el neverosi)il ca%o)ani cap! ,7s"ieopartedintr-oalt.pistolpaulin! .ste posibil ca i celor din Filippi( &p! avel s le "i scris i alte epistole!resupunerea pleac de la textul din Filip! 6(,b Gn care se spune4 Mca s$ v$ scriu aceleailucruri( )ie nu-)i este greu( iar vou v este de "olos!1 .xpresia Mca s$ v$ scriu aceleailucruri= Gngduie clar presupunerea existen3ei unei coresponden3e anterioare cu "ilipenii! =nsprijinul acestei te2e st )rturie cIiar untext dintr-oepistol a lui olicarp adresat"ilipenilor A .p! ad Iil! 6(*B i Gn care se scrie4;care dup$ ce a plecat de la voi v#a scrisepistole, pe care, dac$ le citii cu atenie, vei putea s$ v$ zidii %n credina dat$ vou$=.N.pistola ctre 0aodiceeni( a)intit Gn Col -(,7( a "ost Gnc o !pistol$ special$a &p! avel(careaavut destina3iaconse)natGntext( dar"rsti)daceas-apstrat( saunu( Gncanonul paulin! Te2a c .pistola ctre ."eseni ar "i .pistola ctre 0aodiceeni este destul decontroversat Gn literatura de specialitate! &adar( nu)rul epistolelor pauline( cu excep3ia celei ctre .vrei indirect atribuitapostolului avel( este )ult )ai )are decHt cel pe care-l ave) Gn canon! #e alt"el( Frag)entul:uratori ne in"or)ea2 i de existen3a unei alte epistole( pretins paulin( i anu)e( cea c$treAle7andrini, nu)ai c autenticitatea acesteia n-a "ost recunoscut de Biserica cretin!Colec3ionarea epistolelor pauline canonice a "ost( cu siguran3( "cut( spre s"Hritulsec! 'd! Er!.steposibil care"erireadin''etru6(,5laMscrisorileiubitului nostru"rateavel1 s "ie o alu2ie la un "el de Mcorpus paulin1! 'ndica3ia )ai vecIe re"eritoare al un ast"eldecorpuso ave)dela:arcion(careaco)pilatla %o)a(Gnjurul anului,-- d!Er!(unCanonGncareGnir,+$crisori pauline( Gnur)toareaordine4 Palateni( '-'' Corinteni(%o)ani( '-'' Tesaloniceni( ."eseni A 0aodiceeniB( Coloseni( Filipeni i Fili)on!6* ! RaFmond 0roHn" Gosep, A$ Fit&mFer" Roland E$ 8urp,F" O$ Carm( Introducere i >omentariula -'. -criptur$, vol! '( trad! i prelucrare pentru li)ba ro)Hn de #u)itru Proan( THrgu-0pu *++5( p! D8,! 6 ! C"! Epi!aniu( P"anarion( -*( D!- O PC$ 6,( ,+5( dup %ay)ond BroLnU(op! cit p! D8,!,DEPISTOLACBTRERO8ANII$ ;ntemeierea i componen)a 0isericii din Roma:ai presusdeoriceGndoialeste"aptul creligiacretinaajunsla%o)ai)ediat dupCinci2eci)e!&adar(ori+ineaBisericiidin%o)anuseg$sete%nrezultatuluneiaciuniorganizate! &nali2Hnd indica3ia din F!&p! *(,+( din care a"l)c la Cinci2eci)ea din'erusali) au "ost i ro)ani( pute) trage conclu2ia c aceti ro)ani( Gntori acas converti3i(vor "i constituit nucleul pri)ei Biserici cretine din %o)a! .ste sigur "aptul c aceast pri) co)unitate cretin din %o)a s-a Gntrit repede prinemigraniiveni3i aici din toate col3urile lu)ii i care se vor "i convertit la cretinis)! #inaceast perspectiv( este ne"ondat te2a( sus3inut o vre)e( de unii teologi catolici( potrivitcreia Biserica din %o)a a "ost "ondat de &p! etru! #in datele istorice( cHt i din atitudinea&p! avel cunoate) c etru ajunge la %o)a nu)ai dup anii 7+( cHnd exista acolo deja oputernic co)unitate cretin! #ac etru ar "i ajuns Gnainte de anul 7+ la %o)a( nu ne pute)GncIipui cu) de nu "igurea2 nu)ele lui printre cei saluta3i de &p! avel( Gn .pistola ctre%o)ani( scris Gntre anii 58-5C!=n ceea ce privete componen)a Bisericii din %o)a s-au e)is de ctre specialiti( treiipote2e4,! otrivit pri)ei ipote2e( repre2entat( Gn special( de adep3ii aIn etc!( Biserica cretin din %o)a ar "i "ost co)pusnumai din iudeo-cretini.&rgu)enteleaduse Gn acest sens ar "i ur)toarele4a! &p! avel vorbete Gn %o)ani de su'iciena iudeilorconvini de superioritatealor religioas!b!&postolul tratea2pelargproble)ali+ert$ii 'a$deOoiseA%o)7(,-8(7B(subiect care putea interesa doar pe iudei!c!&postolul struiete Gndelung asupra destinului poporului ales A%o) cap! D-,,Bd! =n s"Hrit(;cei sla+i=de care este vorba Gn cap! ,--,5 ar putea s "ie iudeo-cretini!&cestor argu)ente li se poate rspunde c ele 3in de te)a epistolei( de2btut de &postol(avHnd un puternic con3inut soteriologic i c( prin ur)are( nu pot constitui dove2i i)batabilepentru sus3inerea acestei ipote2e! *!&dep3ii celei de-adouaipote2e( Gntreal3ii( b!:uncN( $! 0yonnet( O! :icIel( C!e!Barrett( sus3in c Biserica cretin din %o)a ar "i "ost co)pus numai din cretiniirecrutai dintre pgni! &rgu)entele invocate sunt4a! =n prolog i Gn GncIeierea epistolei( apostolul sublinia2 calitatea sa de Apostolal neamurilor!b! =n %o) ,(,6 GntHlni) indica3ia &postolului potrivit creia pHn acu) el a "ostG)piedicat s ajung la %o)a( unde dorea de)ult s "ie( pentru a avea acelaisucces ca i la celelalte nea)uri4 M!!!nu vreau ca voi s$ nu tii c$, c$ de multeori mi#am pus %n g2nd s$ vin la voi, dar am 'ost p2n$ acum %mpiedicat, ca s$am i %ntre voi vreo road$, ca i la celalte neamuri1!c! =n %o) ,,(,6 se spune4 Mcci v spun vou( neamurilor4 GntrucHt sunt Mapostolal neamurilor...=.6!:ajoritatea co)entatorilor Gns( sunt de prere c co)ponen3a Bisericii din %o)a a"ostuna miLt(""or)at din cretini recruta3i atHt dintre iudei( cHt i dintre pgHni!&rgu)enteleadusedespecialiti pentrusus3inereaaceastei ipote2esunt "or)ulatedintr-oco)bina3ie a celor care sus3in pri)ele dou ipote2e!*+II$ ;mpreRur(rile i scopul scrierii epistolei#up ce &postolul avel vestete .vangIelia Gn .uropa( pHn Gn &Iaia( inten3ionea2s se Gndrepte i spre Occident( GncearcHnd s ajung pHn Gn $pania4 ;.ar acum, nemaiav2ndloc %n aceste inuturi i av2nd dorina de muli ani s$ vin la voi, c2nd m$ voi duce %n -pania,voi veni la voi...s$v2rind deci aceasta i %ncredin2ndu#le roada aceasta, voi trece pe la voi,%n -pania= A%o)! ,5( *--*CB! &adar( Gn dru) spre $pania( locul pri) unde &postolul doreas se opreasc( era %o)a4 ;...Pavel i#a pus %n g2nd s$ treac$ prin Oacedonia i prin A"aiai s$ se duc$ la Ierusalim, zic2nd c$, dup$ ce voi 'i acolo, tre+uie s$ v$d i ,oma= AF!&p!,D(*,B!=nainte( Gns( deaporni spreOccident )ai aveadeGndeplinit o)isiune4 sducpersonal la 'erusali) colecta pe care a organi2at-o Gn Bisericile nea)urilor Gnte)eiate de elA %o)! ,5(*7O ' Cor! ,7(,B &cest gest( trebuia( de "apt( s arate Bisericii-)a)e iudeo-cretinedin 'erusali)( solidaritatea care exist Gntre Msracii1 din acea co)unitate i etnicii-cretini dinPalatia( :acedonia(&Iaia! =nainte( Gns( deaplecadinCorint la'erusali)( avelascrisBisericii ro)ane( pentru a-i anun3a apropiata vi2it! $criind ca M&postol al nea)urilor1 elvoia ca aceast scrisoare s "ie i pre2entarea sa o"icial Gn "a3a acestei Biserici pe care n-ocunotea( pentrucn-aGnte)eiat-opersonal! Contient( Gnacelai ti)p( de)andatul suapostolic( el dduacestei scrisori depre2entare( "or)aunei a)pleexpuneri doctrinareainterpretrii sale asupra .vangIeliei )Hntuirii A ,(,7-,8B( pe care era nerbdtor s-o predice(cIiar i Gn capitala )arelui ')periu %o)an!=n calitate de &postol al nea)urilor( $"! avel nu putea s nu intre Gn contact direct icu Biserica din %o)a a crei po2i3ie Gn capitala ')periului Gi con"erea acesteia un statut depree)inen3( deloc de neglijat!$"! avel a Gn3eles "oarte bine c dru)urile dinspre %o)a i %nspre %o)a puteau "i cidescIiseexpunerii.vangIeliei:Hntuitorului( darinten3iaidorin3asa(deavi2ita%o)a("ceaparte( Gnpri)ul rHnd( dinaa-2isatactic)isionarpaulinaGncretinrii )arilor)etropole( care aveau )are in"luen3 asupra celor din jur! #ru)ul spre %o)a( eterna cetate aCe2arilor i capitala lu)ii &pusului( )ai era Gns i porunc divin( pe care #o)nul i -a dat-odirect 4 ;...ar$t2ndu#i#se, .omnul i#a zis8 /ndr$znete, PaveleW >$ci precum ai m$rturisit celedespre Oine la Ierusalim, aa tre+uie s$ m$rturiseti i la ,oma1AF!&p!*6( ,,B!CHt privete scopul scrierii .pistolei ctre %o)ani( acesta este unul Gndoit4 ,!-copul apropiatal scrierii a "ost acela prin care &postolul inten3iona s-ipregteasc( printri)itereaepistolei( proiectatatrecereprin%o)aA%o)! ,(,,-,5O,5(**-*6!*D!6*B( Gn dru) spre $pania!*! -copul%ndep$rtat al scrierii epistolei a "ost4a s$%n'$ieze,omei!vang"eliasa( caresublinia2roluluniciuniversalallui'isusEristosGnactul )Hntuirii nea)urilor!0ucrareasa)isionarl-aajutat pe&postol s Gn3eleag( pe de-o parte( rolul te)porar( li)itat( al 0egii vecIi( iar pe dealt parte( caracterul universal al Noii 0egi i durabilitatea sa venic!b &postolul avel dorea s$ e7pun$ aceast$ tem$ capital$ a teologiei sale cu toat$linitea i calmul pe care i le o"erea G)prejurarea datorat "aptului c nu era cerutde un )otiv i)ediat! .pistola ctre ,omani pre2int ast"el o te) la care &postolul)editaseGndelungi pecareur)asoapro"unde2eGnpredicasala%o)a( ianu)e( proble)a )Hntuirii( care vine direct de la #u)ne2eu i care e o"erit )aiGntHi iudeilor i apoi( Gn egal )sur( i pgHnilor!c de2voltHnd aceast te)( &postolul nu pierde din vedere iscopul apologeticipolemic al scrierii( rspun2Hnd adversarilor si( Gn special iudai2an3i( care se postaula polul opus .vangIeliei( avel artHnd clar )odul )iraculos Gn care cretinis)ul*,s-a de2voltat Gn opo2i3ie cu puterea reac3iei iudaice! .vangIelia( Gn3eleas ca un totunitar( i pe care &postolul avel o vestete la %o)a( este singura putere( venit dela #u)ne2eu( i dat o)ului Gn vederea )Hntuirii sale!d Nuesteexcluscaavel s"i avutGnvedereiposi+iletensiuni dintreevreiineevreii din %o)a( GntrucHt sublinia2 destul de evident aspectele caracteristice ale"iecruia! e de o parte( el accentuia2 prioritatea istoric i cronologic a evreilorMGntHi iudeului( apoi elinului1A%o)! ,(,7O *(D-,+BOdease)enea( vorbetedeavantajele Miudeului1 A 6(,-*O D(--5B! e de alt parte( &postolul a artat cMdeoarece #u)ne2eu este unul1A6(6+B( .l esteatHt #u)ne2eul neevreilor cHt i alevreilor A 6(*DB! #rept re2ultat( Maa cu) to3i( "ie iudei( "ie pgHni( sunt deopotrivsub pcat1 A 6(DB la "el sunt to3i )Hntui3i prin jert"a rscu)prtoare a lui 'isus!e :ai )ult( pentru a duce pe neevrei Gn planul $u de )Hntuire( extin2Hndu-i Iarul$u tuturor "iin3elor u)ane( #u)ne2eu a oprit te)porar progra)ul $u special cu'sraelul( ca na3iune aleas( care a respins prin necredin3 pe Fiul lui #u)ne2eu(nerecunoscHndu-l drept :esia! Totui( Gn aceast perioad #u)ne2eu continu saibMor)i3datorituneialegeriprinIar1A,,(5B(MpHnvaintranu)ruldeplin al Nea)urilor1 A ,,(*5B i #u)ne2eu Gi va relua planul su de )Hntuire altuturor i Gi va G)plini pro)isiunile "cute 'sraelului ca popor!" 0egat de tensiuneadintre evreii neevrei(careapare destul deevidentGn toat.pistola( pare a se Gntrevedea i o concepie( este adevrat( Gn tain( dar destul debinede"init(potrivit c$reiaestepus$la%ndoial$+un$tatea, %nelepciuneaidreptatealui .umnezeu,aacu)apar eleGnplanul $ude)Hntuirealu)ii!&cu2ele la adresa "iin3ei supre)e nu sunt expri)ate Gn cuvinte( dar sunt i)plicite!#inaceastperspectiv( %o)anieste)ai )ultdecHtoexpunerea.vangIeliei)Hntuirii( propovduit de avel A F!&p! *+(*-BO ea este o pre2entare a planului lui#u)ne2eu de )Hntuire a lu)ii Gntregi( prin credin3 i prin Iar! .ste o Teodicee( oapologie a lui #u)ne2eu(o aprare i o justi"icare a naturii lui #u)ne2eu i ainten3ei 0ui cu o)ul!-III$ Locul i data compunerii Epistolei.pistola ctre %o)ani a "ost scris Gn Corint spre s"Hritul cltoriei a treia )isionar(Gn ti)pul celor Mtrei luni1 cHt s-a a"lat Gn Precia A F!&p!*+(6B( iarna dintre anii 3973=$ Faptulredactrii ei GnCorint re2ult din)en3ionarea nu)elui diaconi3ei Febe diaconi3 dinCIenIrea( port rsritean al Corintului A %o)!,7(,B( precu) i din "aptul c avel este oaspeteal lui Paius( guvernatorul cet3ii A%o)!,7(,!*6 i ' Cor!,(,-B!=n%o)!5(,-*5&postolul a"ir) c este pe punctul de a pleca din Corint spre'erusali)( cu darul Bisericilor din :acedonia i &Iaia pentru Msracii1 de acolo A%o)!,5(*7B("apt caredupF!&p!*+(*-6cunoate)cs-aG)plinit(&postolul plecHnddinCorint spreaceast ulti) vi2it Gn cetatea 'erusali)ului!- ! ?e2i Co)entariu al N!T!( p!-*C--*D!** Anali&a cuprinsului EpistoleiPreliminarii#intre toate scrierile &p! avel( .pistola ctre %o)ani este( "r Gndoial( cea )ai i)portant(ocupHndlocul pri)GnierarIialor!.pistolanunu)ai cestecea)ai lung( volu)ul einu)rHnd ,7 capitole cu -66 de versete i cu 8,+5 cuvinte( volu) superior oricrei alte scrierididactice a N!T!( dar ea este i cea )ai bogat din punct de vedere doctrinar( avHnd Gn vedereproble)ele dog)atice tratate de o pro"un2i)e( claritate i "or3 unice! &ceste caracteristici auconstituit pentru)ul3i teologi i exege3i( Gnspecial protestan3i( Msirena1 atragerii lor Gncapcana supraevalurii acesteia( apreciind-o nu ca "iind o epistol( ci )ai degrab un Mtratatteologic1 sau cIiar ;-umma T"eologiae Pauli=. 0utIer( lsHndu-se indus Gn eroare de aparen3e( a i decretat-o ca atare( "cHnd din eapivotul de cpetenie al dog)aticii sale!.pistola ctre %o)ani r)Hne Gns nu)ai o epistol( dar( e adevrat( una dintre cele)ai de sea) dintre scrierile pauline! .a r)Hne nu)ai o si)pl .pistol pentru c poartvi2ibil toate se)nele distinctive ale genului epistolar! ,omani nu re2u) i nici nu epui2ea2Gntreaga doctrin paulin( ca atare( nu poate sta Gn locul celorlalte .pistole pauline( ci altureadeelesau( cel)ult( Gn"runtealor!,omaniestepartedinGntregul doctrinei paulineinudoctrina paulin prin excelen3! rivit din aceast perspectiv se poate spune c lipsesc dinea( spre exe)plu( cHteva din Gnv3turile pauline se)ni"icative i care dau conturul Gntregiiteologii pauline4 doctrina despre Biseric( .sIatologia etc!Speci!icul teolo+iei Epistolei c(tre Romani este eminamente soteriolo+ic" a'Snd caidee principal( ndreptarea prin credin)( i roadele ei" idee de&'oltat( din tema central(a Epistolei" i anume NE'an+,elia propo'(duit( de Pa'el" n care se descoper(dreptatealui %umne&eu" esteputerespremSntuireatuturorcelorcareoprimesccucredin)($ .Rom 1" 167195II$ Structura planului doctrinar al EpistoleiAdres( i salutare .1"1795Ru+(ciunea de mul)umire .1"=7135Partea %nt2i doctrinar#teologic$ C3,3(#33,)(DI$ ;ndreptarea prin credin)( i roadele ndrept(rii .1"167="->5&! =ndreptarea3. enunarea temei C3,3(#3:D N. universalitatea p$catului C3,3J#),NPD ). %ndreptarea prin credin$ C),N3#H,NIBB! %oadele Gndreptrii *63. enunarea temei I,3#33N. eli+erarea de p$cat, moarte i 5ege CI,3N#:,NID). viaa %n .u"ul Ccap. JDII$Situa)ia poporului ales .>7115Partea a doua # parenetic$ C3N,3#3I,3)D,! ?ia3a cretin-jert" lui #u)ne2eu A ,*(,-*B*! Buna "olosire a Iaris)elor A ,*(6-CB6! Cretinii i autoritatea de stat A,6(,-,-B-! Cei tari i cei slabi A,-(,-,5(,6B.pilog A,5(,- - ,7(*6B, .xplica3ii personale A,5(,--*6B* %eco)andarea diaconi3ei Febe A ,7(,-6B6 $alutri no)inale A,7(6-,7B- Un ulti) avertis)ent A,7(,8-*+B5 $alutri ale Gnso3itorilor &postolului A,7(*,-*5B#oxologie A,7(*7-*8BIII$ Cuprinsul Epistolei1$ ;ndreptarea prin credin)( i roadele ei . 1"16 7 ="-> 5a$ %reptatea lui %umne&eu . T diMaiousUn, toVWeoV5=n Gn3elesul strict al no3iunii( dreptatea ca stare de "apt cere restabilirea i readucerea Gnstare nor)al a tuturor raporturilor nor)ale de drept Gnclcate de cineva! &ceasta se poate"ace nu)ai atunci cHnd se pune Gn cu)pn un ecIivalent( care corespunde cu gravitatea Gncare au "ost alterate raporturile nor)ale de drept! =n ca2ul o)enirii( neascultarea i pcateleoa)eniloraujignit )ajestatealui #u)ne2eui aualterat raporturilenor)aledintreei i#u)ne2eu! entru reluarea rela3iei nor)ale cu #u)ne2eu( o)ul( "iin3 )rginit( nu putea sdea lui #u)ne2eu( Cel ne)rginit( satis"ac3ia necesar! #reptatea lui #u)ne2eu jignit cereaGnsosatis"ac3iecorespun2toare)re3iei "iin3ei $ale! &ceastsatis"ac3iene)rginitireabilitare a drept3ii du)ne2eieti( le2at de pcat i neascultare( a dat-o nu)ai 'isus Eristosprin jert"a $a adus Tatlui!&adar( dreptatealui #u)ne2eu( caresearatGn.vangIelie( esteaceeapecare#u)ne2eu a GntrucIipat-o Gn opera de )Hntuire G)plinit de :Hntuitorul Eristos prin )oartea$a pe cruce( pentru pcatele o)enirii( singura care a "ost Gn )sur s-0 G)pace din nou pe#u)ne2eucuo)i srestabileascco)uniuneacu&cesta! #reptatealui #u)ne2eusedescoperGn.vangIelie( careeputerealui #u)ne2euspre)HntuireA,(,7-,8B( GntrucHtnu)ai prin inter)ediul acesteia ea este "cut cunoscut oa)enilor!&adar( &p! avel a "cut din aceast te) Adreptatea lui #u)ne2eu descoperit prin.vangIelieB( identi"icatcucon3inutul operei )Hntuitoarei careseGnsuetedeo)princredin3( centrul .vangIeliei sale! Opera de )Hntuire se pre2int ca dreptate a lui #u)ne2euGn virtutea "aptului c &cesta i-a Gntins o)ului )Hna spre a "ace ceea ce el singur nu putea4restabilirea rela3iei i a co)uniunii originale dintre el i #u)ne2eu( alterat prin pcat!*-D$ Uni'ersalitatea st(rii de p(cat=n contrast cu dreptatea )Hntuitoare a lui #u)ne2eu( )Hnia $a se descoper atHt Gnraport cu iudeii( cHt i cu pgHnii! =ntr-o pericop G)pru)utat din /nelepciunea lui -olomonA,6(,-DB( apostolul arat c pgHniiar "i trebuit s-0 cunoasc pe Creator cIiar i nu)ai dincontemplarea admira+ilelor 'apte ale creaiei4;>ele nev$zute ale 5ui se v$d de la 'acerealumii, %neleg2ndu#se din '$pturi, adic$ venica 5ui putere i dumnezeire, aa ca ei s$ 'ie '$r$cuv2nt deap$rare=A%o)! ,(*+4B!;!i %ns$s#au%nc"inat lucrurilor createi '$pturilor,sc"im+2nd slava lui .umnezeu, >elui nestric$cios, %ntru asem$narea c"ipului omului celuistric$cios... sluare .umnezeu 5#a r2nduit C"ez$uirea m2ntuirii( care este dat Gn iubirea lui #u)ne2eu i Gn darul #uIului$"Hnt A%o)!5(5B! rin 'isus Eristos noi AcretiniiB a)dobHnditintrarea la.umnezeu( iar dragostea lui #u)ne2eu pentru noi s-a descoperit Gn aceea c( Gnc"iind noi pctoi( Eristos $-a adus jert" pentru noi A%o)!5(CB! Conclu2iaapostolului este c( dac pe cHnd era) Gnc vrj)ai cu #u)ne2eu ne-a) G)pcatprin )oartea Fiului $u( cu atHt )ai )ult( G)pca3i "iind acu)( ne vo) )Hntui prinvia3a 0ui A%o)! 5(,+B!N. 4mul cel nou i omenirea cea nou$A%o)( 5(,*-*,B! Preeala lui &da) a adus Gnlu)e )oartea( dar Iarul venit prin dreptatea svHrit de Eristos i prin ascultarea$a A%o)! 5(,C-,DB a adus Gndreptarea care d o nou via3 A%o)! 5(*,B( reparHndu-se ast"el greeala pri)ului &da)!). /nnoirea vieii do+2ndit$ %n moarte i %nviere, prin +otez A%o)! 7(,-,-B! .liberat desub tirania pcatului( o)ul cel vecIi se s"in3ete prin lepdarea trupului pcatuluiGnbote2A%o)!7(--5B( iar Gnstareavie3ii celei Gnnoiteprinbote2( o)ul devinecapabil s re2iste asalturilor pcatului( posedHnd o libertate "a3 de acesta A7(7B iavHnd posibilitatea s vie3uiasc )ai departe( G)preun cu Eristos A7(CB i s intreGn slujba lui #u)ne2eu( a crei road este s"in3irea spre via3a venic4 M#ar acu)(i2bvi3i "iind de pcat i robi "cHndu-v lui #u)ne2eu( ave3i roda voastr spres"in3ire( iar s"Hritul este via3a venic1 A7(**B! &adar( capitolul 7re2u) Gntreagateologie baptis)al paulin! =n acest sens sunt subliniate cHteva caractristici"unda)entale ale teologiei Bote2ului4*7a.caracterul expiator al Botezului -care este ase)nat( Gn ceea ce privetee"ectul su( cu )oartea lui Eristos4 ;Ne#am %ngropat cu !l, %n moarte, prin Botez,pentruca, precum*ristosa%nviat dinmori, prinslavaTat$lui, aai noi s$um+l$m%ntru %nnoirea vieii? c$ci dac$ amcrescut %mpreun$ cu !l, prinasem$narea morii 5ui, atunci vom 'i p$rtai i ai %nvierii 5ui. >unosc2nd aceastac$ omul nostru cel vec"i a 'ost r$stignit %mpreun$n cu !l, ca s$ se nimiceasc$trupul p$catului...=C (,H#(D+.nouacalitate aieii do!nditprin!otez- ase)ntoare celei a luiEristos( dobHndit prin =nviere4 ; Iar dac$ am murit %mpreun$ cu *ristos, credemc$vomi vieui %mpreun$cu!l, tiindc$*ristos, %nviat dinmori, numaimoare...= A 7(C-DB! &adar( Gn actul Bote2ului se produce conco)itent atHt )oarteao)ului vecIi A 7(--7B( cHt i Gnvierea lui pentru via3a ne)uritoare A 7(C-DB!H. !li+erarea de su+ areeste situaia lui Israel %n acest planX=! Faptul c iudeii re"u2 s accepte .vangIelia( care esteputere a lui #u)ne2eu spre )Hntuirea a tot celui ce crede( iudeului )ai GntHi i apoi elinuluiA,(,8B( parescontra2icplanul scIi3at deapostol( deaceea( $"! avel pre2int( Gnstiluldiatribei( rolul poporului lui 'srael Gn icono)ia )Hntuirii!:ai GntHi( el a)intete privilegiile acestui popor4 a. Adopiunea divin$+. .umnezeu a locuit %n miommentarS on t"e !pistle to t"e ,omans,Earperas NeLTesta)entCo))entaries( NeL _orN ,D58%ou+las 8oo(T"e !pistle to t"e ,omans( TIe NeL 'nternational Co))entary on tIe NeLTesta)ent( Prand %apids( :icIigan-Ca)bridge ,DD7Iosi! Olariu( !pistolele s'. Ap. Pavel c$tre ,omani, >orinteni, 0alateni i !'eseni( Gn %!T!( ?(,D,,( nr! CA$ RoDert A$ Feuillet(Introduction Vla Bi+le( aris ,D5D 0$ Ri+auL" -aint Paul et ses 5ettres, $tudia Neotesta)entica *( aris-Bruges ,D7*%onald Iut,rie( New Testament Introduction( #oLners Prove" 'llinois $!U!&( ,DD+*DRaFmond0roHn" Gosep,A$ Fit&mFer" RolandE$ 8urp,F" O$ Carm(Introducerei>omentariula-'. -criptur$,vol! '( trad! i prelucrarepentruli)baro)Hnde#u)itruProan( THrgu-0pu *++5RaFmond 0roHn" An Introductionto t"e New Testament,NeL _orN ,DD8K$I$ Eummel" !inleitung in das Neue Testament " Eeidelberg ,DD6:asile I,eor+,iu( Introducerea %n -'intele >$ri ale Testamentului Nou( Cernu3i ,D*DStudiul Noului Testament( :anual pentru 'nstitutele Teologice( Bucureti ,D88( pp!,,--,,5!Sil'iu I$ Ne+ru)iu" %an E$ 8oldo'an" Florin Codrea" 8irela 8()(oanu" Stelian To!an(A coordonatorB(>ercetarea +i+lic$ noutestamentar$ rom2neasc$ PIid bibliogra"ic - Cluj-Napoca *++-N$Kalter(Kur Interpretation von ,omer Q#33, Gn >TIN C,( ,DC-( pp!,8*-,D5Iri+orie 8arcu(4+2ria ierusalimitean$ Bisericii din ,oma( Gn :!:!$!( ggg?'''( nr!8-C(,D7*( pp! 5-D-577!Idem"!piscopatul roman al -'. Ap. Petru %n lumina Noului Testament,Gn MOrtodoxia1( '(nr!-( ,D-D( pp!,,7-,*D!'de)( >ine este !gw din capitolul : al !pistolei c$tre ,omani X, Gn :!&!( '?( ,D5D( nr! 8-C(pp! 5,--5*,!Emanoil Parasc,i'a(!pistola c$tre ,omani a -'. Ap. Pavel( Gn MOrtodoxia1( g0'''( ,DD,(nr! ,( pp! ,C*-,D56+EPISTOLA I CBTRECORINTENI Preliminarii isa+o+ice$ituat la extre)itatea )eridional a Gngustului ist) care unete elopone2ul cu Preciacontinental( Corintul a "ost unul din cele )ai populate orae ale anticIit3ii i )ai prosperdatorit ae2rii sale Gntre dou )ri( dar )ai ales al tra"icului co)ercial care lega Occidentulde Orient! rin po2i3ia sa geogra"ic( Corintul ur)a s joace un rol i)portant Gn istoria Precieiantice i a lu)ii )editeraneene!#in punct de vedere cultural( Corintul constituie o sinte2 a culturii greco-ro)ane iorientale! 'ntrHnd Gn con"lict cIiar cu %o)a geloas este distrus de 0ucius :u))ius Gn anul,-7 G!d!Er!( dar este restaurat co)plet( din porunca lui 'ulius Ce2ar( Gn anul -7 G!Er( devenindcolonie ro)an!&ugustus Gl ridic la rangul de capital a provinciei proconsulare &Iaia( ast"el c( dinacel )o)ent( Gn Corint Gi va avea reedin3a un proconsul! =nsecolul GntHi cretin( popula3iaCorintului eraeterogen( "or)atdinbtinai ie)igran3i veni3i din toate col3urile ')periului! =n centrul oraului( pe &cropole( trona )re3te)plul &"roditei( carecontrastacuceeaceaGnse)natpentrupopula3iacet3ii( ianu)e(centrul des"rHnrii( ridicat la rang de cult( ali)entat de ,+++ de ierodule( adic "e)ei care seprostituau Gn nu)ele 2ei3ei( "cHnd din Corint centrul prin excelen3 al de2astrului )oral allu)ii antice( "apt expri)at "oartebineprindictonul4 Matr$i cala>orint1( expresieceadevenit de ocar cIiar i pentru pgHni!Corintul erai unul din)arilecentresclavagisteale')periului( ast"el cdintr-opopula3ie de 7++!+++ de locuitori( aproxi)ativ -++!+++ erau sclavi( ceea ce repre2enta *h6 dinpopula3ie! Ploria( puterea i via3a acestui ora-)etropol au "ost Gn)or)Hntate pentru totdeaunade"lageluljuguluiturcesc! evatracet3iidealtdatn-au)air)asast2idecHtcHtevaruine neHnse)nate( vstigii interesante doar pentru cercettorii p)Hntului grecesc! Corintul deast2i este un alt orel( cldit la o oarecare deprtare de vatra vecIii cet3i! &postolul vi2itea2 Corintul la Gntoarcerea din &tena( Gn a doua cltorie )isionar(probabil Gn pri)vara anului 5, d!Er( Gnte)eiind Biserica din aceast cetate i "cHndnu)eroase alte convertiri Gn rsti)pul celor ,C luni( cHt a r)as aici( s"Hritul anului 5+ - varaanului 5*! &ici avel i-aGntHlnit peso3ii &Vuilai riscila( re"ugia3i din%o)aGnur)aedictului de expul2are a evreilor dincapitala Ce2arilor( anul -Dd! Er! &cest cupluseGndeletnicea cu con"ec3ionarea de corturi( )eserie practicat i de &p! avel! entru c nu este)en3ionat nicieri convertirea lor( pute) presupune c ei erau deja cretini cHnd &p! avel i-a GntHlnit!$"! avel propovduiete )ai Gnti Gn sinagog( Gns curHnd iudeii l-au alungat( episodrelatat Gn F!&p! cap!,C! &postolul este tHrHt Gn "a3a tribunalului( dar proconsulul Palion( "ratele"iloso"ului $eneca( Gl va gsi nevinovat( ast"el c-i alung pe iudeii de la tribunal!Crispus( )ai )arele sinagogii( se convertete la predica $"! avel i este bote2at cIiarde ctre &postol! $ostene( ur)aul lui Crispus( este btut cu)plit de iudei Gn "a3a sinagogiiAF!&p!,C( ,8B! &titudinea iudeilor "a3 de $ostene poate "i interpretat Gn sensul c el i-a a3H3atpe iudei s )earg la tribunal( dar alunga3i "iind i neavHnd succes( se r2bun pe el( btHndu-6,l! oate c acesta a "ost )otivul care-l deter)in pe $ostene s se converteasc( ast"el c doupiese i)portante ale lu)ii iudaice devin de acu) apropia3i ai apostolului! #ar( )ajoritateaconverti3ilor Gn Corint apar3in pturii srace a popula3iei! &ctivitatea )isionar Gn Corint este continuat( dup alungarea &postolului avel( dectre un )isionar a)bulant( sosit aici( Mputernic %n -cripturi1( pe nu)e &pollo i care are unsucces deosebit!$"! avel revine Gn Corint Gn a treia cltorie )isionar( cHnd r)Hne Gn cetate pentru operioad 6 luniA c"! F!&p!*+( 6 B! =n Corint( apostolul se con"runt cu * lu)i i cu * culturi4greco# p$g2no#cretin$iiudeo# cretin$! #inacest punct devedere( .pistola' ctreCorinteni searata"i( prinexcelen3( epistola Mdi"eren3ei de culturi1( apostolul "cHnd aici o sinte2 a .vangIeliei sale(singuracaresepretalacaracteristicilecelor doulu)i! eacest colorat "ondcultural ireligios( apostolul avel Gncepe )unca sa de propovduire a noii Gnv3turi cretine i o "acecusucces!#ar(co)unitateacorintean(poate toc)ai datorit acestor di"eren3e culturale(aridicat serioaseproble)e)isiunii &postolului( acestea"iind)ai )ult denatur)oral(cultic( disciplinar i )ai pu3in doctrinar! $ingura proble) doctrinar )ajor( abordat de&postol( este una de natur esIatologic( tratat Gn cap! ,5( i anu)e( te)a legat de realitateaGnvierii )or3ilor i a naturii trupurilor Gnviate!;mpreRur(rile" locul i data scrierii Epistolei =n ti)p ce &postolul se gsea Gn ."es( Gn ti)pul cltoriei a '''-a )isionare( el scrie iadresea2 co)unit3ii din Corint o epistol( nu)it de )ul3i exege3i Mprecanonic$1 i careprobabil s-apierdut! 'n"or)a3iadesprescriereaei segseteGn'Cor5(D4;v#amscris%nepistol$s$nuv$amestecai cudes'r2naii=.Coresponden3a$"! avel cuCorintenii estegenerat de * aspecte4,! pri)irea unor in"or)a3ii*! nevoia l)uririi unor proble)e sesi2ate de corinteni=n epistola ' Corinteni canonic A5(DB( &postolul avel Gi averti2ea2 pe cretini s nuse a)estece cu des"rHna3ii! Ceva )ai tHr2iu( $"! avel este in!ormat" Gn ."es( prin oa)eni dincasa lui Eloe A ' Cor!,(,, B( iar apoi printr-o delega3ie o"icial "or)at din $te"anas( Fortunati &Iaicus A ' Cor! ,7(,8B( de ur)toarele "apte4,! c s-au "or)at Gn Corint unele partide religioase( care scindau unitatea Bisericii A,(,*-,8BO*! c exist unii care Gi contest autoritatea apostolic A*( ,-6BO6! c Gn Corint cretinii se Gn"3iea2( cu proble)ele lor( Gn "a3a tribunalelor pgHne("r a Gncerca re2olvarea lor Gn interiorul co)unit3iiO-! de scandalurile ivite Gn co)unitatea corintean( Gn special legate de via3a liturgic!CHt privete aspectull(muririlor( Corintenii Gi tri)iseser &p! avel o scrisoare Gn."es( cerHndu-i explicarea unor proble)e precu)4 ,! cstoria( "ecioria( divor3ul( cstoriile )ixte( "olosirea idolotitelor Acap! 8-,+BO*! "olosirea Iaris)elor( precu) i s"aturi legate de unele )ani"estri de2ordonate Gncadrul cultului religios Acap!,*-,-B( Gn special legate de celebrarea $"intei .uIaristiiAcap!,,B6! l)uriri re"eritoare la Gndoiala unora cu privire la Gnvierea trupurilor Acap!,5Brobabil c respectiva scrisoare( con3inHnd aceste in"or)a3ii( va "i ajuns la &p! avelprintr-o delega3ie "or)at din rucii1!66&postolul "oloseteaceastexpresiepentruc( Gnspecial pentrucretinii recruta3i dintrepgHni( acest )od de G)pcare a lui #u)ne2eu cu o)ul( prin rstignirea Fiului $u( prea )ai)ult decHt straniu! #e aceea( pentru pgHni( eveni)entul crucii se pre2int ca un act ira3ional(neputHnd s "ie de ni)eni Gn3eles! Crucea era pentru pgHni o Mnebunie1( iar cinstirea ei oabera3ie religioas a vre)ii4;>uv2ntul >rucii, pentru cei ce pier, este ne+unie, dar pentrunoi, cei ce ne m2ntuim, este puterea lui .umnezeu= A ,(,7B!&devrataGn3elepciunecretinestecearevelatde#uIul $"Hnt i descoperitGntain( GnMne+unia>rucii1( adic Gnjert"aFiului lui #u)ne2eude peCruce( princare#u)ne2eu a G)pcat lu)ea cu $ine! &ceast logic i Gn3elepciune a lui #u)ne2eu era greude ptruns de oa)eni4;Pentru c$ ne+unia lui .umnezeu este mai %neleapt$ dec2t%nelepciunea oamenilor i sl$+iciunea lui .umnezeu mai puternic$ dec2t t$ria lor= A,(*5B!%evelat de #uIul i descoperit Gn tain( Gn Mne+unia >rucii1( adic Gn Gn3elesul ise)ni"ica3ia spiritual a Crucii( Gn3elepciunea lui #u)ne2eu n-a putut "i ptruns i Gn3eleasde nici unul din Gn3elep3ii acestui veac( cci dac ar "i cunoscut-o( n-ar "i ajuns s rstigneascpe #o)nul $lavei A *(CB!rivit din aceast perspectiv duIovniceasc( Gn3elepciunea lui #u)ne2eu( adic tainaCrucii( prin care #u)ne2eu a unit lu)ea cu $ine( i nu a de2binat-o( nu o pot pri)i decHtoa)enii duIovniceti( pentru cei "ireti ea "iind o nebunie! entru ptrunderea ei este nevoiede "or3e duIovniceti4 ;4mul 'iresc nu primete cele ale .u"ului lui .umnezeu, c$ci pentruel sunt ne+unie i nu poate s$ le %neleag$, 'iind elorlalilegr$iesceu, nu.omnul8.ac$un'rateareo'emeienecredincioas$, i ea voiete s$ vieuiasc$ cu el, s$ nu o lase. Li 'emeia, dac$ are un +$r+atnecredincios, i el voiete s$ vieuiasc$ cu ea, s$ nu#i lase +$r+atul. >$ci +$r+atulnecredincios se s'inete prin 'emeia credincioas$, iar 'emeia necredincioas$ se s'inete prin+$r+atul credincios= A 8(,*-,-B!&adar( &postolul avel este de prere c credincioia unuia poate s-l )Hntuiasc ipe cellalt( i invers( de aceea( el insist asupra rolului pe care-l poate avea unul Gn Gndreptareaceluilalt i cHtigarea lui pentru #o)nul! =n rela3ia caracteri2at de expresia Mun singur trup1(binecuvHntarealui#u)ne2euasupraunuiadintreso3iin"luen3ea2)ersulivia3aGntregii"a)ilii! .xe)plu( Gn acest sens( este 'acob Gn casa lui 0aban A Pen!6+(*8B sau 'osi" Gn casa luiuti"ar APen! 6D(5B! =n toate s"aturile date Gns( $"! avel "ace distinc3ie clar Gntre ceea ceporuncete #u)ne2eu i ceea ce spune el!O asociere de idei Gl "ace pe &postol s-i Gnde)ne pe cretini s r)Hn Gn starea Gncare au "ost cIe)a3i i pe care "iecare o si)te i o poate constata Gn via3a sa4 ;...'iec$ruiaprecum i#a %mp$rit .umnezeu. >are cum era c2nd l#a c"emat .umnezeu, aa s$#i mearg$drumul A8( ,8B!S!aturi pri'ind !ecioria=n privin3a "ecioriei( &postolul spune c nu are porunc de la #o)nul( dar o"ers"atulsu! =n concep3ia sa( !ecioria este superioar cstoriei i )ai avantajoas din punct de vedereduIovnicesc( dar reco)andat cstoria pentru aceia care nu pot re2ista ispitei A8( *5-6CB! =nacest sens( $"! avel arat c avantajul "ecioriei ar consta Gn "aptul c cel necstorit ar puteaavea Gn preocuprile sale( )ai )ult decHt cel cstorit( grija de #o)nul4 M>el nec$s$torit se%ngriel ce s#a c$s$torit se %ngriel al cretinilorcD li+ertatea cretin$ s$ nu 'ie 'olosit$ spre sminteala 'rateluiApolo+ie personal( i repere de conduit( cretin(=ncapitolul D$"! avel( "cHndoapologiepersonal$a &postolatului( vorbetedeproble)ele personale ale &postolilor( accentul c2Hnd pe sublinierea dreptului de a tri din.vangIelie! $e pare c &postolii erau judeca3i Gn Corint pentru "aptul c participau la anu)ite)ese( c purtau cu ei o M"e)eie sor1( care se Gngrijea de cele de care aveau nevoie 2ilnic etc!&cestora &postolul le rspunde4 ;N#avem, oare, dreptul s$ m2nc$m i s$ +emX N#avem, oare,dreptul s$ purt$m cu noi o 'emeie sor$ ca i ceilali apostoli, ca i 'raii .omnului, ca i>"e'aXA D(--5BCHt privete acu2a de a se "i "olosit &postolii de darurile altora( $"! avel sublinia2dreptul acelora care propovduiesc evangIelia de a tri de la &ltar! #ar( ei( apostolii nu s-au6C"olosit deacest drept( toc)ai pentruanuproduces)intealcuiva( cre2Hndcpro"itdeostenela i bunurile vreunui cretin! &postolul avel argu)entea2 acest drept "olosindu-se deprescrip3iile0egii4;>inesluines$deteviei num$n2nc$ din roada ei X -au cine pate o turm$ i nu m$n2nc$ din laptele turmei X...>$ci %n5egealuiOoise este scris8-$ nulegigura +oului care treier$.4arede +oi se%ngriel ce m$n2nc$ i +ea cu nevrednicie, os2nd$%i m$n2nc$ i +ea, nesocotind trupul .omnului= A ,,(*C-*DB! =n conclu2ia acestei constatri($"! avel a"ir)4 M .e aceea, muli dintre voi sunt neputincioi i +olnavi i muli au i murit1A ,,(6+B=n cap! ,* i ,- &postolul tratea2 proble)a,arismelor sau a darurilordu,o'nicetidecares-auG)prtit unii )e)bri ai co)unit3ii!&cestedaruri relie"ea2pre2en3a #uIului $"Hnt i au avut un rol bene"ic( alturi de ierarIie( la )en3inerea credin3ei iunit3ii Bisericii pri)are! #ar( GntrucHt i acestea se )ani"estau de2ordonat( &postolul Gncearcs "ac rHnduial i Gn aceast privin3! .l arat c toate aceste daruri vin de la #uIul $"Hnt ic toate sunt acordate de #u)ne2eu pentru 2idirea co)unit3ii( iar i)portan3a lor se judec Gn"unc3ie de aportul cel )ai )are adus la 2idirea co)unit3ii Gn slujirea lui Eristos!Corintenii apreciau )ai ales vorbirea Gn li)bi! $"! avel arat c nu acesta este darulcare contribuie cel )ai )ult la 2idirea co)unit3ii( ci c )ai presus de vorbirea Gn li)bi( i)ai presus de toate Mcare se 'ac spre zidire1( este dragostea( crei descrieri &postolul Gi dedicunGntregcapitol( pre2entatsub"or)aunui adevrat i)nA' Cor!,6B! #esigur( &postolulvorbeteaicideiubirealucrtoareGn"apteAWgJpIBicareGiarei2vorulGn#u)ne2eu!Conclu2ia este c Mdragostea toate le su'er$, toate le crede, toate le n$d$"e'a, celor .oisprezece, la peste IPP de 'rai, lui Iaco+ i, %n cele din urm$, lui%nsuiA,5(5-CB! Ceea ce este "oarte i)portant pentru corinteni e )en3ionarea artrii#o)nului=nviatlapeste5++de"ra3i( dintrecareMuniiFspune &postolulFtr$iescp2n$ast$zi= 4 ; 5a urm$ s#a ar$tat deodat$ la peste cinci sute de 'rai, dintre care cei mai mulitr$iesc p2n$ ast$zi, iar unii au i adormit=A ,5(7B! &adar( corintenilor li se o"erea o dovad palpabil a =nvierii lui 'isus( ceea ce puteaspulbera orice ur) de Gndoial re"eritoare la istoricitatea acestui eveni)entO ei puteauconsulta direct pe cei crora #o)nul li se artase i care( la vre)ea tri)iterii .pistolei( Gnc)ai triau!#$ Ar+umentul lo+ic . 13"1#71>5=n categoria acestei serii de argu)ente( apostolul avel "ace re"erire la consecin3ele lorGn cadrul credin3ei cretine4- negarea Gnvierii "i2ice ca principiu Gnse)na negarea "aptului c Eristos a GnviatA ,5(,6B- una dintre consecin3ele( nu de )ic i)portan3( ar "i "aptul c negarea Gnvieriianula toc)ai ini)a )esajului evangIeliei! =n acest context( &p! avel leag Gncontinuare =nvierea lui Eristos de se)ni"ica3ia pro"und a existen3ei credin3eicretine A,5( ,6-,-B!- apostolii Bisericii ar "i nite MGneltori1( propovduindacest )esaj( dacEristos n-a Gnviat A ,5(,5-,7B- )Hntuirea corintenilor ar "i doar o idee( "r corespondent Gn realitate( credin3alor "iind 2adarnic A ,5(,8B- "rGnvierealui Eristos( )oarteaar "i venic( iar re2ulatul ar "i su"erin3avenic A ,5(5--57B etc!Ar+umentul teolo+ic . 13"#C7#=5-,&postolul avel a anali2at consecin3ele logice ale negrii Gnvierii "i2ice a lui EristosAv!,*-,DB( dupcarealuatGndiscu3ieprincipiul teological uniriidestinuluicretinilorcudestinul lui Eristos i a pre2entat - consecin3e po2itive ale acestei unit3i4- Eristos Gnviat devinep2rg$aGnvierii celor )or3i cuvHnt G)pru)utat de&postol din ?!T! A .x!*6(,7!,DB i "olosit Gn text A'!Cor!,5(*+B cu sensul uneipl3i preli)inare( care constituia atHt un exe)plu cHt i o garan3ie a celor carevor ur)a Ac"! %o)! C(*6B! Unii corinteni in"luen3a3i de gHndirea greac aveautendin3a de a 3ine )ai degrab de concep3ia ne)uririi su"letului separat de trup!=)potriva acestei concep3ii $"! avel aduce dovada supre)4 =nvierea luiEristos( Care a devenit ne)uritor( ca o)( Gntr-o unitate a "iin3ei $ale! =n aceastcalitate Eristos $-a "cut i Gnceptur a Gnvierii celor ador)i3i!- MPrecum %n Adam toi mor, aa i %n *ristos toi vor %nvia= A ,5(*,-**B aicisubliniindu-se aspectul recapitulativ al rscu)prrii- :oartea( ca personi"icare a ulti)ului du)an al lui Eristos( va dispreaA ,5(*5-*7B! Nu trupurile u)ane vor "i ni)icite( aa cu)su3ineau uniicorinteni( ci )oartea!- Eristos cel Gnviat Gi )ani"est victorios autoritatea peste toate A ,5(*8-*CBAr+umentul empiric . 13"#>7-45=n aceast a '?-a serie de argu)ente G)potriva acelora care negau Gnvierea( avel sere"er la practica celor din Corint( care se Dote&au pentru cei mor)i$?ia3a cretinilor presupune( Gn vi2iunea &postolului( unele renun3ri i jert"e! #e aceea(ar "i o nebunie dac )oartea ar Gnse)na s"Hritul tuturor! Opartedintrecorinteni obinuiaussebote2epentrucei )or3i( toc)ai pentrucs"Hritul nu Gnse)na pentruei punctul "inal alexisten3ei! $"!avelse"olosete deaceastpractic i o aduce caargu)entlogic-e)piric Gn sprijinulsus3inerii adevruluiGnvierii din)or3i4; Fiindc$ ce vor 'ace cei care se +oteaz$ pentru cei moriX .ac$ morii nu %nviaz$nicidecum, pentru ce se mai +oteaz$ pentru eiX= A,5( *DB!D$ Natura trupurilor n'iate=n partea a ''-a a excursului su &postolul vorbete i de manieraGn care se va "aceGnvierea( dar)ai alesdenaturatrupurilor%nviate! =nacest sensel "aceoco)para3iecus)Hn3a care( Gnainte de a rsri din ea o plant nou( putre2ete4 ;.ar va zice cineva8 >um%nviaz$ moriiX Li cu ce trup au s$ vin$X Ne+un ce etiW >e semeni tu nu va da via$, dac$ nuva 'i murit= A,5(67B! $tricciunea devine ast"el( Gn concep3ia &postolului( cau2 i condi3ie anestricciunii viitoare4 ; Aa este i cu %nvierea morilor8 -e seam$n$ trupul %ntru stric$ciune,%nviaz$ %ntru nestric$ciune1 A,5( -*B!=n ceea ce privete opinia &postolului avel cu re"erire la )aniera Gnvierii( acesta aratc"iecarevaGnviaGntrupul pecarel-aavut( "cHnddeosebireaGntretrupurileoa)enilor(dinainte de Gnviere( i cele de dup Gnviere( precu) i Gntre trupurile cereti i cele p)Hnteti!Trupurile cereti( de dup Gnviere( se gsesc Gntr-un contrast evident cu celep)Hnteti! .le vor avea Gnsuiri cu totul deosebite de cele ale lu)ii )ateriale( "iind4 a. nestric$cioase+. pline de slav$ i putere c. du"ovniceti C3I, )Q# HHD.&rgu)entul supre) al acestei dualit3i este atins Gn versetul -5( unde se "ace paralelaGntre &da) cel dintHi( cu su"let viu( i &da) cel de pe ur)( care are i puterea de a da via3!-*Trupul celui de-al doilea &da) este o )aterie pnev)ati2at( reGnnoit! &p! avel nuvorbete aici de renun3area la )aterie sau de distrugerea ei prin )oarte i r)Hnerea doar asu"letului( ci el accentuea2 spirituali2area ei( trecerea de la o categorie a existen3ei( )aterial(launalt)odalexisten3ei( spiritualOtrecereadelastricciunelanestricciune4;... >$citre+uie ca acest trup stric$cios s$ se %m+race %n nestric$ciune i acest trup muritor s$ se%m+race %n nemurire. Iar c2nd acest trup stric$cios se va %m+r$ca %ntru nestric$ciune i acesttrup muritor se va %m+r$ca %ntru nemurire,atunci va 'i cuv2ntul care este scris8 moartea a'ost %ng"iit$ de +iruin$.= A,5( -8-5-B!=)pr3ia lui #u)ne2eu apar3ine( aadar( altor categorii )ateriale ale existen3ei(caracteri2ate de spirituali2area "inal a )ateriei A,5( 5*B!=n pericopa ,5( 5+-56 avel "ace Gnc o dat alu2ie la credin3a( dup care arusia esteaproape( inclu2Hndu-seprintrecei cevor "i de"a34 Mnutoi vommuri, dartoinevomsc"im+a1!Capitolul ,5 se GncIeie cu un i)n de )ul3u)ire pentru biruin3a asupra )or3ii( ob3inutprin Eristos A,5( 5--58B!Capitolul 16este un "el de apendix la epistol( Gn care &postolul d instruc3iuni cuprivire la colecta pentru Biserica din 'erusali) A,7( ,-*B! .xpune apoi un proiect de cltoriei reco)and pe Ti)otei grijii corintenilor( pe care Gi va vi2ita!CHt privete importan)a Epistolei I Corinteni se poate a"ir)a c ea const Gn aceeac nici o alt epistolnuo"er )ai)ult in"or)a3ie despre via3a pri)ilorcretinidecHt'Corinteni!.pistola este scrisoarea unui o) de ac3iune( care atac "rontal proble)ele(conda)nHnd "r )enaja)ente erorile( dHnd instruc3iuni precise( dar( este i Mepistola unuitat$care%i iu+etecopiii, %nciudalipsurilorlor.-inguralui dorin$esteaceeadea# ic2tigape toi pentru *ristos1!C$0iDlio+ra!ie selecti'(Leon 8orris"T"e First !pistle o' Paul to t"e >orint"ians,Tyndale NeLTesta)entCo))entaries( Prand %apids4 f)!B!.erde)ans ublisIing ,D5CIosi! Olariu( !pistolele s'. Ap. Pavel c$tre ,omani, >orinteni, 0alateni i !'eseni( Gn %!T!( ?(,D,,( nr! CC$ SpicP" !pitres au7 >orint"iens" $B ''-*( aris ,D-D5Partea a III7a* 9 Apolo+ie polemic( .1C" 171-" 1C5,! %spuns la unele acu2a3ii Acap! ,+B*! $"! avel i apostolii )incinoi A,,( ,-,*( ,CBO6! & treia vi2it la Corint A,*( ,D-,6( ,+B!;nc,eiere* ,6( ,,-,6!Anali&a cuprinsului Epistolei Apolo+ia personal( a Apostolului Pa'el .1" 1#79" 165$"! avel "ace la Gnceputul epistolei o apologie a apostolatului su( explicHnd conduitasa extern "a3 de corinteni( conduit care excelea2 Gn4aD m$rturia contiinei+D s'inenia vieii personale4 M>$ci lauda noastr$ aceasta este8 m$rturia contiineinoastre c$ am um+lat %n lume, dar mai ales la voi, %n s'inenie i %n cur$ie dumnezeasc$, nu%n %nelepciune trupeasc$...= A,(,*B!=n continuare( &p! avel arat c i-a scIi)bat planul 'i&itei la Corint din )ai )ulte)otive A,(,*-*(,8B4, pentru c "usese acu2at de nestatornicie( "apt ce l-a )HInit( artHnd c el nu este unuldintrecei ce/spuni da( i nu( Gnacelai ti)p1( adic)ani"estHnduncaracterinconsecvent A,(,8B!* n-a venit la Corint pentru a-i )enaja pe corinteni de suprarea sa( nevoind s apar caun judector aspru( ci ca un printe iubitor4 MLi c"em pe .umnezeu m$rturie asuprasu'letului meu, c$ din cruare pentru voi n#am venit la >orint=A,( *6B! &cest versetconstituie un te)ei biblic pentru invocarea lui #u)ne2eu Gn )rturia adevrului!6 &postolul a considerat c pentru corinteni era su"icient o singur vi2it( pre"erHnd GnscIi)bul acestei cltorii( o scrisoare aprins( pe care s le-o tri)it A*(6--B!-8#upexpunereaacestor )otive( &postolul( Gntr-oapologiepersonal( vorbetedem(re)iai eLi+en)asluRirii apostolice"subliniindcHteva caracteristici ale &postolatuluiautentic A6(,- 7( ,+B4a. 'idelitatea apostolilor %n sluel ce seam$n$ cu zg2rcenie, cuzg2rcenie va i secera, iar cel ce seam$n$ cu d$rnicie, cu d$rnicie va i secera. Fiecare s$dea cum socotete cu inima sa, nu cu p$rere de r$u sau de sil$, c$ci .umnezeu iu+ete pe celcare d$de +un$ voie= AD( 7-8B! &postolul avel arat( dease)enea( c#u)ne2euvaaveagrijcacel cea"cut)ilosteniesnuduclips! =nvi2iuneasa( cel care"ace)ilosteniebene"icia2debunulpri)it Gnapoi i datorit rugciunii celui Gn nevoie4 MIar >el ce d$ s$m2n$ sem$n$torului ip2ine spre m2ncare, v$ va da i va %nmuli s$m2na voastr$ i va 'ace s$ creasc$ roadeledrept$ii voastre, ca%ntrutoates$v$%m+og$ii, spretoat$d$rnicia....pentruc$sluorint"ians( 0ondon ,D8,C$ SpicP" !pitres au7 >orint"iens" $B ''-*( aris ,D-D