of 84 /84
NATJEČAJI I NATJECANJA U ŠKOLSKOJ GODINI 1998./1999. NATJEČAJ LIKOVNIH I LITERARNIH RADOVA "MOJE BUDUĆE ZANIMANJE" izloženi likovni radovi 5.a Maja Golubić, 7.d Vedran Benčić – mentor Branko Marušić izloženi literarni rad 4.b Marko Majhen – mentor Nevenka Udović NATJEČAJ LIKOVNIH RADOVA USKRS I DIJETE – SVJETLO JE MEĐU NAMA na izložbi u Zagrebu izložen rad 5.b Marine Horvat – mentor Branko Marušić LIDRANO 1999 međuškolska razina (22. veljače 1999. u OŠ Retfala, Osijek) dramska igra 7.a Sanda Duk, Dajana Kraljik, Anita Ćosić, 7.b Mirna Merc, Marija Piplica, Ana Hodonj, Ana Marković, 7.d Galiot Boris, Krešić Tonka, Zrinka Vlašić mentor Marija Rastovski recitacija 4.b Vedrana Hitner - mentor Snježana Zelić 3 novinarska rada 7.c Igor Damašek, Marta Prekrat, Tomičić Mario - mentor Anica Ivković 5 literarnih radova 6.c Željka Klir, Marko Piškorjanac, Vlasta Boček, 8.a Marijan Kovačić, 8.c Martina Plaščak mentor Ljerka Vulić radio emisija “Kada stvari krenu naopako” – 5.c Nina Miškić, Krešimir Milas, Danijel Lukač mentor Anica Ivković županijska razina (18. ožujka 1999. OŠ Retfala, Osijek) 1 literarni rad – 8.a Marijan Kovačić “Važne stvari” - mentor Ljerka Vulić radio emisija “Kada stvari krenu naopako” – 5.c Nina Miškić, Krešimir Milas, Danijel Lukač mentor Anica Ivković državna razina 1 literarni rad – 8.a Marijan Kovačić “Važne stvari” - mentor Ljerka Vulić 1

Natjecanja Ucenika Od 1998 Do 2010

Embed Size (px)

Text of Natjecanja Ucenika Od 1998 Do 2010

NATJEAJI I NATJECANJA U KOLSKOJ GODINI 1998./1999.NATJEAJ LIKOVNIH I LITERARNIH RADOVA "MOJE BUDUE ZANIMANJE" izloeni likovni radovi 5.a Maja Golubi, 7.d Vedran Beni mentor Branko Marui izloeni literarni rad 4.b Marko Majhen mentor Nevenka Udovi NATJEAJ LIKOVNIH RADOVA USKRS I DIJETE SVJETLO JE MEU NAMA na izlobi u Zagrebu izloen rad 5.b Marine Horvat mentor Branko MaruiLIDRANO 1999 meukolska razina (22. veljae 1999. u O Retfala, Osijek) dramska igra 7.a Sanda Duk, Dajana Kraljik, Anita osi, 7.b Mirna Merc, Marija Piplica, Ana Hodonj, Ana Markovi, 7.d Galiot Boris, Krei Tonka, Zrinka Vlai mentor Marija Rastovski recitacija 4.b Vedrana Hitner - mentor Snjeana Zeli 3 novinarska rada 7.c Igor Damaek, Marta Prekrat, Tomii Mario - mentor Anica Ivkovi 5 literarnih radova 6.c eljka Klir, Marko Pikorjanac, Vlasta Boek, 8.a Marijan Kovai, 8.c Martina Plaak mentor Ljerka Vuli radio emisija Kada stvari krenu naopako 5.c Nina Miki, Kreimir Milas, Danijel Luka mentor Anica Ivkovi

upanijska razina (18. oujka 1999. O Retfala, Osijek) 1 literarni rad 8.a Marijan Kovai Vane stvari - mentor Ljerka Vuliradio emisija Kada stvari krenu naopako 5.c Nina Miki, Kreimir Milas, Danijel Luka mentor Anica Ivkovi

dravna razina 1 literarni rad 8.a Marijan Kovai Vane stvari - mentor Ljerka Vuliradio emisija Kada stvari krenu naopako 5.c Nina Miki, Kreimir Milas, Danijel Luka mentor Anica Ivkovi

MATEMATIKA meukolska razina (5. oujka 1999. O Mladost, Osijek) 4.c Ivan uri mentor Stana Maloa 5.c Martina Varga, 5.a Nikolina Manislovi mentor Frano Petrovi

1

6.b Mario Nui mentor Andrakovi Marija 7.c Ivan Varga, 7.a Mario Majstor mentor Blanka Lendi 8.d Goran Radunovi, Jurica Vuco mentor Marija Andrakovi

upanijska razina (16. travnja 1999. u O Mladost, Osijek 4.c Ivan uri mentor Stana Maloa 7.c Ivan Varga, Majstor Marijo mentor Blanka Lendi 8.d Goran Radunovi mentor Marija Andrakovi BIOLOGIJA meukolska razina (26.oujka 1999. O A.Mihanovia, Osijek) 7.c Marinko Vukui, Ivan ai mentor Jasmina Bikadi 8.d Ivana Masla, 8.b Vedrana Preradovi mentor Snjeana Podraza upanijska razina (30. travnja 1999. O Antuna Mihanovia Osijek 8.d Ivana Masla mentor Snjeana Podraza KEMIJA meukolska razina (19. veljae .1999. O F. Kreme, Osijek) 7.c Ivan Varga, Marinko Vukui mentor Josip Olajo 8.b Slobodan Simi, 8.d Goran Radunovi - mentor Josip OlajoFIZIKA meukolska razina (15. veljae 1999. O Retfala, Osijek) 8.c Marina Plaak, 8.b Hrvoje Jaleti mentor Andrija Bebek

GEOGRAFIJA meukolska razina (26. veljae 1999. O Ivana Filipovia, Osijek) 5.a Nikolina Manislovi, 5.b Martina Horvat, Martina Varga 5.c Miki Nina mentor Slavica Batas 6.a Mario Balatinac, 6.b Sanja Ivanovi, Danijela afar, Kristina Laeta, 6.c Krunoslav Milas, mentor Batas Slavica 7.a Mladen Zbiljski, Ivan mit, Mario Majstor, 7.c Ivan Varga, Rahaela Varga mentor Slavica Batas 8.c Sonja Tot, 8.b Ivana Gudeljevi, Tomislav Vrdoljak, Vedrana Preradovi mentor Nevenka Ivkovi upanijska razina (26. oujka 1999. O Ivana Filipovia, Osijek) 5.b Martina Horvat, mentor Batas Slavica 7.c Rahaela Varga , 7.a Mario Majstor, 7.c Ivan Varga, Ivan mit - mentor Slavica Batas 8.b Ivana Gudeljevi, Tomislav Vrdoljak 8.c Sonja Tot - mentor Nevenka Ivkovi NJEMAKI JEZIK upanijska razina (13. veljae 1999. O Vinjevac, Vinjevac) 8.c Marija Skender, Renata Grguri, Sonja Tot - mentor urik Zvjezdica

2

HRVATSKI JEZIK upanijska razina (12. oujka 1999. u O J.Truhelke, Osijek) 7.a Sanda Duk, Tomislav Saka mentor Marija Rastovski 8.b Ivana Gudeljevi, 8.a Maja Drainac mentor Ljerka Vuli dravna razina 8.b Ivana Gudeljevi mentor Ljerka VuliETVRTI SUSRETI POVJESNIH SKUPINA 26. svibnja 1999. Muzej Slavonije Osijek prijavili smo temu Blaeni kardinal Alojzije Stepinac 8.b Vedrana Preradovi, Ivana Zraki mentor Anita Opanar SMOTRA TEHNIKOG STVARALATVA MLADIH meukolska razina (16. travnja 1999. O A. enoe) 8.d Goran Radunovi, 7.c Ivan mit mentor Bebek Andrija 6.d Goran Silaev, 8.b Ivana Medani mentor Andrakovi Mihajlo

upanijska razina 8.d Goran Radunovi, 7.c Ivan mit mentor Andrija Bebek 8.b Ivana Medani mentor Mihajlo Andrakovi dravna raznina (26. i 27. svibnja 1999. Split) 8.d Goran Radunovi, 7.c Ivan mit mentor Andrija Bebek 8.b Ivana Medani mentor Mihajlo Andrakovi EKOLOKI KVIZ "LIJEPA NAA" - 8. svibnja 1999. u O Tin Ujevi 4.d Ivan Brozovi, Anica Zrno, 8.b Ivana Gudeljevi, Itvan Mihalik, 8.a Ana Hrgovi 4.d Adrian koro, Barbara Arai, 8.a Maja Drainac, Vedrana Preradovi, Ivana Medani rezerve mentori: eljka Mihaljevi, Snjeana Podraza SIGURNO U PROMETU - 29. travnja 1999. godine u Sokolskom domu Osijek 5.c Marko idara, 5.c Josip Mikuli, Nina Miki, Kristina Kruli mentor Mihajlo Andrakovi NATJECANJE U GRANIARU - 3. mjesto u svojoj skupini 4.a Vlasta Vudrag, Lea Omazi, Anita Mileevi, Ivana Luci, Katarina Kania, 4.b Mateja Matas, Lucija Barii, Vedrana Hitner, Barbara Arai, Barii Dijana, Sunana Mihalik, 4.c Kseni Rudan, 4.d Maja Bele, Sanela Mari, Seada Mari, Marija Nebes, Gabrijela Flegar mentor eljka Mihaljevi UPANIJSKO I POLUDRAVNO NATJECANJE U KOARCI ZA DJEVOJICE - 4. mjesto na poludravnom natjecanju 5.c Sandra Budimski, 6.b Ivana uti , Danijela afar, 7.a, Ivana Luki, Kristina Stupar, Dajana Kraljik, Kristina Strugaevac, 7.b Ana Hodonj, Boana Bagari 8.a Ana Hrgovi, 8.c Ivana Durakovi, 8.b Ivana Lagator, 7.c - mentori Pero Barii i Bernard Lonar

3

UPANIJSKO NATJECANJE U STRELJATVU upanijska razina 16. travnja 1999. O Dore Pejaevi, Naice 8.a Davor Stilin, 8.d Jurica Vuco, Jerko Bleki, Ivan Jaki mentor Pero Barii UPANIJSKO NATJECANJE U NOGOMETU 6.c Josip Barii, 8.c Marko Alilovi, Goran Kaluer, Branimir Bara, Jurica Vuco, Ivan ulj, Marijan Mihaljevi, Ivan Toji, Vedran Labor, 8.d Jerko Bleki, Ivan Jaki, mentor Barii Pero NATJECANJE U ATLETICI prvenstvo Osijeka muki: 7.a Tomislav unji, 8.c Mario Zubek, eljko Baruki, Marijan Mihaljevi, Ivan Toji, 8.d, Jerko Bleki8.c, 8.c, 7.a, Jaki Ivan 8.d, Vuco Jurica 8.d, Kukulj Tomislav 8.d, Alilovi Marko 8.c, Jari Nenad 8.a, Nui Robert 8.d, Jakabfi Dario 8.c, Kaluer Goran 8.c, Srdanovi Vedran 7.a, Novakovi Marko 7.b,enski Drainac Maja 8.a, Zraki Ivana 8.b, Preradovi Vedrana 8.b, Lovri Ana 6.b, Dundovi Nadija 6.b, Durakovi Ivana 8.c, Kneevi Danijela 8.c, Hrgovi Ana 8.a, Jurii Ana 7.a, Krei Tonka 7.d, Novakovi Jelena 6.b, Bartolovi Marija 8.a, Hodonj Ana 7.b

upanijska razina muki: Zubek Mario 8.c, Bleki Jerko 8.d , Baruki eljko 8.c, Mihaljevi Marijan 8.c, Toji Ivan 8.c, unji Tomislav 7.a, Jaki Ivan 8.d, Vuco Jurica 8.d, Kukulj Tomislav 8.d, Alilovi Marko 8.c, Jari Nenad 8.a, Nui Robert 8.d, Jakabfi Dario 8.c, Kaluer Goran 8.c, Srdanovi Vedran 7.a, Novakovi Marko 7.b mentor Pero Bariienski: 8.a Maja Drainac, 8.c Ivana Durakovi mentor Pero Barii

dravana razina 8.c Marijan Mihaljevi, Mario Zubek mentor Pero Barii

4

NATJEAJI I NATJECANJA U KOLSKOJ GODINI 1999./2000.Tijekom I. polugodita enska koarkaka i enska rukometna ekipa su osvojile prvenstvo Osijeka. Uenik 6.a Damir Turinski dobio je nagradu za izradu lampiona.

NATJEAJ LIKOVNIH RADOVA USKRS I DIJETE SVJETLO JE MEU NAMA Na izlobi u Zagrebu izloen rad 4.c Nikoline Stipi mentor Dunja HamNATJEAJ LIKOVNIH RADOVA LIONS CLUBA OSIJEK PLAKAT nagraen rad 6.b Martina Uglarik mentor Branko Marui LIDRANO 2000. meukolska razina (22. veljae 2000. u O Retfala, Osijek) - dramska igra Plava boja snijega mentor Dunja Ham - 3 novinarska rada 6.c Kristina Kruli, Dijana Miji Srea - 8.c Tomislav Stankovi Opomena - mentor Anica Ivkovi - radio emisija to je srea? 6.c Kristina Kruli, Dijana Miji, Nina Miki - mentor Anica Ivkovi upanijska razina 6.c Kristina Kruli, Dijana Miji Srea (anketa) dravna razina 6.c Kristina Kruli, Dijana Miji Srea (novinarski rad anketa) mentor Anica Ivkovi MATEMATIKA meukolska razina (3. oujka 2000. O Mladost, Osijek) 4.c Toni Jeloek, Bojan Ugrica Mirjana Barii 5.c Ivan uri, 5.d Ivan Brozovi mentor Marija Andrakovi 6.c - Martina Varga, 6.a Nikolina Manislovi mentor Marija Andrakovi 7.a Tomislav Fotak, 7.b afar Danijela mentor Blanka Lendi 8.c Ivan Varga, 8.a Mario Majstor mentor Oriana Jureti

upanijska razina (u O Mladost, Osijek 7. travnja 2000. O Mladost, Osijek) 4.c Bojan Ugrica Mirjana Barii 5.c Ivan uri, 5.d Ivan Brozovi Marija Andrakovi regionalna razina (26. svibnja 2000. u Naicama) 5.c Ivan uri mentor Marija andrakoviBIOLOGIJA meukolska razina (10. oujka 2000. O A.Mihanovia, Osijek) 7.c Marina Labor, 7.b Sanja Ivanovi, 7.a Ivana Marii mentor Snjeana Podraza KEMIJA meukolska razina (18. veljae .2000. O F. Kreme, Osijek) 8.c Ivan Varga Ivan, Igor Damaek mentor Jasmina Bikadi

5

GEOGRAFIJA meukolska razina (3. oujka 2000. O Ivana Filipovia, Osijek) 5.b Ivan Laeta, Martina Horvat, Marko Majhen mentor Slavica Jelini 6.b Martina Horvat, Domagoj osi mentor Slavica Jelini 7.a Mario Balatinac, 7.c Josip Butkovi, Marko Pikorjanac - mentor Nevenka Ivkovi 8.c Ivan mit, Varga Rahaela, 8.a Mladen Zbiljski mentor Slavica Jelini

upanijska razina (26. oujka 1999. O Ivana Filipovia, Osijek) 5.b Ivan Laeta mentor Jelini Slavica 6.b Martina Horvat mantor Jelini Slavica 8.c Rahaela Varga mentor Jelini SlavicaNJEMAKI JEZIK upanijska razina (11. veljae 2000. O Vinjevac, Vinjevac) 8.d Darko Lacovi (10. mj.) mentor urik Zvjezdica

HRVATSKI JEZIK upanijska razina (10. oujka 2000. u O J.Truhelke, Osijek) 7.b Kristina Laeta, Ana Lovri (7.mj.) mentor Ljerka Vuli 8.a Sanda Duk (10. mj.), 8.d Darko Lacovi, 8.a Anita osi mantor Tanja ustiPOVIJEST upanijska razina (31. oujka 2000. u Ugostiteljsko-turistikoj koli u Osijeku) 7.c Marina Labor, 7.b Marina Ljubii 7.b mentor Nevenka Ivkovi 8.c Ivan Kordi, Slavko Rudniki mentor Anita Opanar

dravna razina (25. do 27. svibnja 2000. Zadar) 7.b Marina Ljubii - mentor Nevenka IvkoviNATJECANJE MLADIH TEHNIARA upanijska razina 8.c Ivan mit, Ivan Varga, Igor Damaek mentor Bebek Andrija 7.d Goran Silaev mentor Mihajlo Andrakovi dravna razina 8.c Ivan mit mentor Andrija Bebek NATJECANJE IZ INFORMATIKE meukolska razina 8.c Ivan Varga, Ivan mit, Igor Damaek mentor Andrija Bebek upanijska razina 8.c Ivan Varga mentor Andrija Bebek EKOLOKI KVIZ "LIJEPA NAA" upanijska razina 4.b Darijan Bogdan, Alen Savkovi mentor Brigita Korman 8.c Mario Tomii, Ivan mit, Ivan Varga mentor Josip Olajo

6

PRVENSTVO GRADA OSIJEKA UPANIJSKO NATJECANJE U KOARCI ZA DJEVOJICE Ivan uti 7.b, Marina Ljubii 7.b, Danijela afar 7.b, Ivana Toji 7.b, Boena Bagari 8.c, Dajana Kraljik 8.a, Ivana Luki 8.b, Kristina Strugaevac 8.a, Kristina Stupar 8.b, Ana Hodonj 8.b, Tanja Maji 6.a, Sadra Budimski 6.c mentor Pero Barii UPANIJSKO NATJECANJE U RUKOMETU POLUDRAVNO NATJECANJE U RUKOMETU 8.c Boana Bagari, Ivana Grepo, urica Bilo, Josipa Crnan, Katarina Kneevi 8.d Nikolina Bioi, Tonka Krei, Ines Knez, 8.b Ana Vuko 6.b Alma Balaji, Marija Liji, Kristina Vrgo, 6.c Sandra Budimski mentor Veljko Bani NATJECANJE U GRANIARU Beli Katarina 4.b, Ana Bali 4.b, Ana Ljubas 4.b, Nikolina Stipi 4.c, Ana Pekovi 4.c, Dinka afar 4.c, Dena Dundovi 4.a, Marija Vlai 4.a, Marina ilipetar 4.a, Marina Skender 4.c, Zrinka Vrdoljak 4.d, Marina Iljki 4b rezerve: Tajana mit 4.a, Barbara Crnan 4.a, eljka Breki 4.d mentor Iva eravica-Lang UPANIJSKO NATJECANJE U ATLETICI Djevojice skok u vis Doreotea urkovi 7.b , Lovri Ana 7.b bacanje kugle uti Ivana 7.b , Ljubii Marina 7.b ,Bagari Boana 8.c, Hodonj Ana 8.b 60 m Novakovi Jelena 7.b skok u vis Popovi Staa 7.a 300 m Ana Pui 7.b, Barbara Arai 5.d 600 m Mirjana Kljus 5.d , afar Danijela 7.b tafeta 4x60m Dundovi Nadija 7.b, Pavlovi Anita 7.a mentor Pero Barii MEUUPANIJSKO NATJECANJE U ATLETICI Djevojice skok u vis Lovri Ana 7.b bacanje kugle Hodonj Ana 8.b 60 m Novakovi Jelena 7.b skok u vis Popovi Staa 7.a 300 m Ana Pui 7.b 600 m afar Danijela 7.b tafeta 4x60m Dundovi Nadija 7.b, Pavlovi Anita 7.a - mentor Pero Barii UPANIJSKO NATJECANJE U ATLETICI Djeaci 60 m unji Tomislav 8.a, Grubii Antonio 8.c, Rai Antonio 7. c 300 m Higi Borna 7.b, Bei Robert 7.b, Barii Josip 7.b 1000 m Masla Vjeran 8.c, Novakovi Marko 8.b., skok u vis Sunji Tomislav 8.a, Fotak Tomislav 7.a skok u dalj Babi Vedran 8.c, Fotak Tomislav 7.a, Bockovac Marin 7.a bacanje kugle Herceg Jurica 8.b, Babi Vedran 8.c, Mijatovi Slavko 8.a mentor Pero Barii MALI NOGOMET 3. i 4. razredi

7

Dundovi Ivan 4.a, Knez Marko 4.a , Kukec Mario 4.a, Vrgo Branko 4.a, Vrgo ime 4.a, Taka Adriano 4.a, Mihaljevi Hrvoje 4.a, Nikola Ivkovi 4.b, Bistrovi Ivan 4.b, Bogdan Darijan 4.b, Savkovi Alen 4.b, timac Slavko 4.b, Barjaktarevi Davor 4.b. Grepo Ivan 4.c, Jeloek Toni 4.c, Bogut Ivan 4.c, Uglik Ivan 4.d, urga Alen 4.d, Majhen Marko 4.d, Zenko Nikola 4.d, Mihaljevi Adam 4.d, Mra Mario 4.d, ivko Draen 4.d mentor Pero Barii Nagraeni su uenici koji su izborili pravo za sudjelovanje na drugoj razini natjecanja (bez obzira kako se ona zvala), a kola ih je nagradila odlaskom u obiteljski restoran McDonalds. 4.c Bojan Ugrica 6.a Tanja Maji 6.b Martina Horvat, Alma Balaji, Marija Liji, Kristina Vrgo, Uglarik Martina 6.c Kristina Kruli, Dijana Miji, Sandra Budimski 5.b Ivan Laeta 5.c Ivan uri 5.d Ivan Brozovi 7.a Pavlovi Anita 7.b Marina Ljubii, Ivana uti, Danijela afar, Ivana Toji, Lovri Ana, Novakovi Jelena, Popovi Staa, Ana Pui, Dundovi Nadija 8.a Dajana Kraljik, Ivana Luki, Kristina Strugaevac 8.b Ana Vuko, Ana Hodonj, Kristina Stupar 8.c Raheala Varga, Ivan mit, Ivan Varga, Damaek Igor, Boana Bagari, Ivana Grepo, urioca Bilo, Josipa Crnan, Katarina Kneevi 8.d Nikolina Bioi, Tonka Krei, Ines Knez, Uz to su nagraeni uenici 7.c, 8.d i 4.c odjela u akciji sakupljanja starog papira - jednodnevnim izletom Poega Velika u organizaciji Putnike agencije Ferijal tours.

NATJEAJI I NATJECANJA U KOLSKOJ GODINI 2000./2001.8

LIKOVNI I LITERARNI NATJEAJI Natjeaj literarnih radova 50. godina Europske konvencije o pravima ovjeka nagraeni 13. listopada 2000. Marija Papi, 8.a, Ana Primorac 5.a mentor Tanja usti Danijla afar 8.b, Kreimir Bonjak 6.d, Ivan Brozovi 6.d mentor Ljerka Vuli Sunana Mihalik 6.b mentor Dubravka Lii Natjeaj za sudjelovanje na 7. susretima mladih pjesnika Slavonije i Branje Cernik 2000. nagraena 10. studenoga 2000., 8.c Tea Tomani - mentor Ljerka Vuli Nacionalni kviz za poticanje itanja itanje je pustolovina 10. studenoga 2000. nagraena, 6.b Tamara Vrani mentor Ljubica Franovi Natjeaju u organizaciji Lions cluba Osijek za Poster mira prva nagrada 8.b Ivana uti mentor Branko Marui. Uenica 6.b odjela Inga Kostadinovi dobila je nagradu sponzora u natjeaju za najljepi lampion povodom Dana grada Osijeka. Uenica 8.a, Ana Ivkovi sudjelovala na dravnoj izlobi likovnih radova za natjeaj Samo najbolje od prirode mentor Branko Marui Natjeaj likovnih i literarnih radova Hrvatska kulturna batina izloeni radovi likovni: 5.d Ana Antievi i 8.a Petar Marki mentor Branko Marui literarni: 8.b Danijela afar mentor Ljerka Vuli SMOTRA LIKOVNOG STVARALATVA upanijska razina: izloba 16. oujka 2001. u O Vladimira Becia, Osijek 6.b Ivan Jurii, 6.d Ivan Brozovi, 7.a Marija Bartolovi, 7.a Maja Golubi, 7.a Hrvoje Kordi, 7.a Tomislav Roso, 8.a Mario Balatinac, 8.b Anita Pavlovi, 8.b Martina avar, 8.c Ivana Pofuk mentor Branko Marui LIDRANO 2001. meukolska razina: 28. veljae 2001. O Retfala, Osijek monolog (I. Kuan - Lae Melita) 8.b Ana Pui mentor Tanja usti lutkarska igra (.Horvat-Vukelja Zvonce trai sreu mentor Dunja Ham 1.c Filip usti, Marija Majsteri, Andrej Kutro, Rea Pejii, Petra Mazur, Maja Varga, Nikolina Topi dramska igra (S.krinjari Planet plavog i zelenog pajaca mentor Tanja usti 5.c Igor Ronevi, Dinka afar, Dina Rnjak, Ana Perkovi, 8.b Jelena Novakovi, Ivan akovi literarni rad mentor Ljerka Vuli 8.b Danijela afar Dan otvorenih vrata (proza) 8.c Marina Labor Princeza i Pepeljuga (proza) 8.b Marina Ljubii Duga prijateljstva (proza) 8.b Vlasta Boek Sat (peozija) novinarsti rad mentor Anica Ivkovi

9

7.c Maja Majstor, Dijana Miji Ne elim se iati (interwiev) 7.c Martina Varga, Kristina Kruli Braa i sestre (anketa) radijska emisija mentor Anica Ivkovi 7.c Kristina Kruli, Nina Miki Braa i sestre

upanijska razina: 24. oujka 2001. O A. Mihanovia, Osijek dramska igra (S.krinjari Planet plavog i zelenog pajaca mentor Tanja usti 5.c Igor Ronevi, Dinka afar, Dina Rnjak, Ana Perkovi, 8.b Jelena Novakovi, Ivan akovi novinarsti rad mentor Anica Ivkovi 7.c Maja Majstor, Dijana Miji Ne elim se iati (interwiev) radijska emisija mentor Anica Ivkovi 7.c Kristina Kruli, Nina Miki Braa i sestre dravna razina: radijska emisija 7.c Kristina Kruli, Nina Miki Braa i sestre mentor Anica IvkoviHRVATSKI JEZIK upanijska razina: 16. oujka 2001. O J.Truhelke, Osijek 7.a Maja Golubi (7. mjesto) 7.b Drainac Tina (14. mjesto) mentor Anica Ivkovi 8.b Ana Lovri (13. mjesto), 8.b Kristina Laeta (21. mjesto) mentor Ljerka Vuli NJEMAKI JEZIK upanijska razina: 9. veljae 2001. u O F.K.Frankopan, Osijek 8. a Ana Ivkovi (7. mj) mentor Zvjezdica urik MATEMATIKA opinska razina: 2. oujka 2001. O Mladost, Osijek 4.b Dario Niki (16. mjesto) , 4.a Nino ergo (19. mjesto) mentor Marija Andrakovi 5.c Dinka afar (21 mjesto) , 5.a Ana Primorac (21 mjesto) mentor Oriana Jureti 6.c Ivan uri (1. mjesto) , 6.d Ivan Brozovi (4. mjesto) mentor Marija Andrakovi 7.c Martina Varga ( 12. mjesto), 7.a Bruno Preradovi mentor Frano Petrovi 8.b Danijela afar (22. mjesto) , 8.a Tomislav Fotak (24. mjesto) mentor Blanka Lendi

upanijska razina: 6. travnja 2001. O Mladost, Osijek 6.c Ivan uri, 6.d Ivan Brozovi mentor Marija AndrakoviBIOLOGIJA meukolska razina: 30. oujka 2001. O A.Mihanovia, Osijek 7.c Dijana Miji, (21. mjesto) 7. a Kristina Prisuda (20. mjesto) mentor Josip Olajo 8.a Anita Pavlovi, (9. mjesto) Ana Gelo, (19. mjesto) 8.c Marina Labor (3. mjesto), Krunoslav Milas (13. mjesto) - mentor Dubravka Premec

upanijska razina: 11. svibnja 2001. O A. Mihanovia, Osijek 8.c Marina Labor (8. mj.) mentor Dubravka Premec

KEMIJA

10

opinska razina: 16. veljae 2001. O F.Kreme, Osijek 7.a Kristina Kruli, 7.a Ivana Janjei mentor Josip Olajo 8.b Kristina Laeta, 8.b Ana Lovri mentor Dubravka Premec upanijska razina: 8.b Kristina Laeta, 8.b Ana Lovri mentor Dubravka PremecEKOLOKI KVIZ LIJEPA NAA upanijska razina - 4. svibnja 2001. O Tin Ujevi, Osijek 5. a Papi Ivan, 6.b Matas Matea, 7.b Filipovi Martina, 8.a Gelo Ana mantor Dubravka Premec (osvojili 23. mjesto)

POVIJEST upanijska razina 30. oujka 2001. O Franje Kreme, Osijek 7.a Golubi Maja (2. mj.), Kriki Dino (8. mj.) mentor Anita Opanar 8.b Ljubii Marina (1. mj) , Ivanovi Sanja (8. mj) mentor Nevenka IvkoviGEOGRAFIJA opinska razina: 23. veljae 2001. O I.Filipovia, Osijek 5.c Dinka afar (5. mjesto) 5.d eljka Breki (6. mjesto), 5.c Dina Rnjak (7. mjesto), 5.b Darjan Bogdan (10. mjesto) mentor Slavica Jelini 6.b Mateja Matas (7. mjesto), 6.a Dejan erkezovi (7. mjesto) , 6.a Marko Majhen (10. mjesto) Slavica Jelini 6.d Kreimir Bonjak (19. mjesto) mentor Nevenka Ivkovi 7.b Domagoj osi (5. mjesto) mentor Slavica Jelini 8.b Danijela afar (4. mjesto) , 8.c Marina Labor (6. mjesto) , 8.a Mario Balatinac (13. mjesto) mentor Nevenka Ivkovi

upanijska razina: 5.c Dinka afar (13. mj.), 5.d eljka Breki (11. mj), 5.c Dina Rnjak (7. mj.), mentor Slavica Jelini 6.b Mateja Matas (15. mj), 6.a Dejan erkezovi (odselio iz kole) Slavica JeliniMLADI TEHNIARI gradska razina: 27. travnja 2001. O Svete Ane, Osijek 8.c Goran Silaev fotografija mentor Mihajlo Andrakovi 8.b Mario Nui (2. mj.) , 8.c Darko Vrtari (1. mj), 8.c Kristijan Hvasta (5. mj.) robotika mentor Andrija Bebek

dravna razina: 23.-26. svibnja 2001. O J.J. Strossmayera, Kraljevica 8.c Darko Vrtari, 8.b Mario Nui mentor Andrija BebekSIGURNO U PROMETU 27. travnja 2001. Marin Bokovi 5.b, Tamara Gelenir 5.b, Tomislav tern 5.d, Nela urkov 5.d mentor Mihajlo Andrakovi VJERONAUNA OLIMPIJADA

11

upanijska razina: 1. lipnja 2001. u akovu 8. b Ivana uti, 8.b Danijela afar, 8.c Marina Labor, 8.a Mirta Lau, 8.a Marijana Etlinger, 8.a Ana Ivkovi priuva mentor Vesna Klir NATJECANJE U GRANIARU mentor Slavica Lonar 4.b Dragana imi , 4.c Kristina oli , 4.c Martina Barii , 4.c Sanja idara, 4.a Dunja Vorkapi , 4.a Iva kori, 4.a Marina Zrno , 4.a Jasna Boinovska , 4.b Maja Tekli , 4.b Iva uni , 4.b Vlatka Stojakovi , 4.b Ines Klei , 4.b Martina Mihaljevi , 4.b Mirjana Jurii (osvojili 1. mjesto) NATJECANJE U ENSKOM RUKOMETU mentor Veljko Beni 7.a Tanja Maji , 7.c Sandra Budimski , 7.b Nikolina Gelo , 7.b Ivana Juri , 7.b Alma Balaji , 7.b Martina Filipovi , 7.a Nikolina Manislovi , 7.a Kristina Hechenreder , 7.a Martina Hechenreder , 7.c Marija Liji , 7.c Kristina Vrgo mentor Veljko BeniNATJECANJE U KROSU ZA OSNOVNE KOLE 10. svibnja 2001. - mentor Pero Barii djevojice 3. i 4. razred na ukupnom poretku 1. mjesto 4.c Kristina oli (3. mj.), 4.a Marina Zrno (6. mj), 4.c Martina Barii (7.mj), 4.a Iris Bai (10.mj.) djeaci 3. i 4. razred na ukupnom poretku 1. mjesto 4.b Miran Petelin (4.mj.), 4.b Dario Niki (5.mj.), 4.b Dino Krolo (13.mj.) 4.b Mario Fridl (16. mj.) djevojice 5. i 6. razred na ukupnom poretku 2. mjesto 5.c Dinka afar (16. mj.), 6.d Barbara Arai (17. mj.), 6.b Sunica Mihalik (22.mj.), 6.a Lea Omazi (29. mj.) djevojice 7. i 8. razred na ukupnom poretku 2. mjesto 7.b Tina Drainac (10. mj.), 8.b Jelena Novakovi (13. mj.) 7.b Dalija Duvnjak (16.mj.), 8.b Danijela afar (23. mj.) djeaci 7. i 8. razred na ukupnom poretku 3. mjesto 8.c Antonio Rai (5.mj.), 8.a Josip Beli (19. mj.), 8.a Marin Bockovac (20. mj.), 8.a Tomislav Fotak (45. mj.)

NATJECANJE U ATLETICI mentor Pero Barii djevojice na 60 m 8.b Jelena Novakovi (7.mj.), 8.c Marina oli (12.mj.) djevojice na 300 m 8.b Jelena Novakovi (5.mj.), 6.d Barbara Arai (14.mj.), 5.c Dinka afar (30. mj.), djevojice na 600 m 8.b Danijela Safar (18. mj.)

skok u vis

12

7.b Tina Drainac (4.mj.), 8.b Dorotea urkovi (5. mj.), 8.b Ana Lovri (7. mj.), 8.b Nadija Dundovi (8. mj.), 6.b Sunica Mihalik (8. mj.)

skok u dalj 7.b Tina Drainac (5. mj.), 8.c Marina oli (13. mj.), bacanje kugle 8.b Marina Ljubii (7. mj.), 8.a Marijana Etlinger 24. mj djeaci na 60 m 8.b Robert Bei (5.mj.), 8.a Tomislav Fotak (7. mj.), 8.a Hrvoje Boi (19. mj.) 8.a Ante Tekli (33. mj.)djeaci na 300 m 8.c Mario Prgi (7. mj.), 8.b Robert Bei 7.mj.) djeaci na 1000 m 8.a Josip Beli (4. mj.), 8.c Antonio Rai (5. mj.)

skok u vis 8.a Marin Bockovac (2. mj.), 8.a Tomislav Fotak (4. mj.), 8.c Mario Grai (6. mj.) skok u dalj 8.c Mario Prgi (3. mj.), 8.c Mario Grai (4. mj.), 8.a Marin Bockovac (7. mj.) bacanje kugle 8.a Ivan Kania ( 2. mj.), 8.b Goran Pavi (11. mj.), 8.aTihomir Vei (14. mj.) Konani poredak svi ekipa naa kola 1. mjestoPosebno su pohvaljeni i nagraeni knjigom uenici koji su svojim rezutlatima u natjecanjima izborili pravo odlaska na viu razinu natjecanja i uenici koji su osvojili jedno od prvih 10. mjesta u natjecanjima koja su organizirana na samo jednoj razini. Ukupno njih 57.

NATJEAJI I NATJECANJA U KOLSKOJ GODINI 2001./2002.13

Izloba povodom 7. meunarodnog slikarskog natjeaja na temu Konj odrana u Sloveniji. Izloen rad Rea Peji iz 2.c odjela. Mentor Dunja Ham. LIKOVNI NATJEAJ U POVODU DANA ZNANSTVENE FANTASTIKE Izloeni i nagraeni radovi uenika: 3. nagrada za likovni rad na temu Na dnu zaarnog mora - 8.c Leonard eh Dobitnici sponzoriranih Pokemon i Harry Potter natjeaja 6.a Barbara Crnan, 7.a Ivan Prgomet, 7.c Hrvoje Rudniki , 8.a Ivana Janjei mentor: Branko Marui S likovnim radovima sudjelovali smo na natjeaju u organizaciji Lions cluba Osijek za Poster mira, i Poruke djece odraslima. Nagraen je rad uenice 8.b Marine Horvat - mentor Branko Marui Nacionalni kviz za poticanje itanja Rastem s knjigom 15. studenoga 2001. nagraena 8.b Ivana Juri mentor Ljubica Franovi Povodom Dana grada Osijeka naa kola je kao nagradu za sudjelovanje i izradu lampiona dobila kasetofon za potrebe kole. Sudjelovali su sljedei uitelji i odjeli: Silvija Vukainovi 2.b, Ljerka Glava 4.b, Franka Majer 4.c, eljka Mihaljevi 3.c i Mihajlo Andrakovi s uenicima viih razreda. LIDRANO 2001. meukolska razina: 1. oujka 2002. O Retfala, Osijek dramska igra B. Prosenjaka Otac i sin uenici: 6.c Igor Ronevi, 6.c Dina Rnjak mentor: Tanja usti monolog Petrina torba uenica: 2.c Petra Mazur mentor: Dunja Ham literarni radovi: uenici: 7.a Anelina Peji (Najpouzdaniji je rjenik stranih rijei), 7.d Kreimir Bonjak (Unuk umom, baka drumom), 7.d Seada Mari (Iz obiteljskog albuma) metor: Ljerka Vuli novinarski radovi: uenici: 8.c Martina Varga i 8.c Kristina Kruli (crtica kola za male pakosnike), 8.c Maja Majstor i 8.c Dijana Miji (anketa Biti ili ne biti (pristojan)) mentor: Anica Ivkovi radijska emisija Biti il ne biti (pristojan) uenici: 8.c Nina Miki i 8.c. Dijana Miji mentor: Anica Ivkovi

upanijska razina: 10. travnja 2002. u O A.Mihanovia

14

monolog Petrina torba uenica: 2.c Petra Mazur mentor: Dunja Ham radijska emisija Biti il ne biti (pristojan) uenici: 8.c Nina Miki i 8.c. Dijana Miji mentor: Anica Ivkovi literalni rad 7.d Kreimir Bonjak (Unuk umom, baka drumom) metor: Ljerka Vuli

dravna razina: 27. svibnja 2002. u Rovinju literalni rad 7.d Kreimir Bonjak (Unuk umom, baka drumom) metor: Ljerka Vuliradijska emisija Biti il ne biti (pristojan) uenici: 8.c Nina Miki i 8.c. Dijana Miji mentor: Anica Ivkovi MATEMATIKA opinska razina: 1. oujka 2002. O Mladost, Osijek 4.a Matea Ugrica (4.mj.), 4.c Vanja Luketi (9.mj.) mentor Vesna osi 5.b Dario Niki (17. mj.), 5.a Iva kori (22.mj.) mentor Blanka Lendi 6.a Ivan Dundovi (20.mj.), 6.a Marko Lokner (21.mj.) mentor Oriana Jureti 7.c Ivan uri (3.mj.) , 6.d Ivan Brozovi (6.mj.) mentor Mirjana Bagari 8.b Tina Drainac (11.mj.) , 8.a Bruno Preradovi (17.mj.) mentor Marija Andrakovi

upanijska razina: 25. oujka 2002. O Mladost, Osijek 4.a Matea Ugrica (11. mj.) mentor Vesna osi 7.c Ivan uri (6. mj.) mentor Mirjana Bagari 7.d Ivan Brozovi (11. mj.) mentor Mirjana BagariKEMIJA opinska razina: 15. veljae 2002. O F.Kreme, Osijek 7.c Ivan uri (6.mj.), 7.b Vedrana Hitner (6.mj.) mentor Andreja Dujmovi (Dubravka Premec) 8.c Kristina Kruli (25. mj.), 8.b Martina Filipovi (24. mj.) mentor Josip Olajo

upanijska razina: 11. oujka 2002. O F.Kreme, Osijek 7.c Ivan uri, 7.b Vedrana Hitner mentor Andreja Dujmovi (Dubravka Premec)GEOGRAFIJA opinska razina: 22. veljae 2002. O I.Filipovia, Osijek 5.b Ines Klei (5. mj.), 5.c Katarina Komar (9.mj.) , 5.b Iva uni (9. mj.) mentor Slavica Jelini

15

6.c Dina Rnjak (2. mj.) , 6.a Ivan Dundovi (10. mj.) , 6.a Dena Dundovi (24. mj.) , 6.a Marko oli (19. mj.) mentor Slavica Jelini 7.b Matea Matas (13. mj.) , 7.c Ivan uri (9. mj.) , 7.b Tamara Vrani (8. mj.) , 7.d Barbara Arai (20. mj.) mentor Nevenka Ivkovi 8.a Hrvoje Kordi (12. mj.) , 8.c Nina Miki( 19. mj.), 8.c Kristina Kruli (16. mj.) mentor Slavica Jelini

upanijska razina: 22. oujka 2002. O I.Filipovia, Osijek 5.b Ines Klei (11. mj.) , 5.c Katarina Komar (17. mj.) , 5.b Iva uni (16. mj.) mentor Slavica Jelini 6.c Dina Rnjak (8. mj.), 6.a Ivan Dundovi (14. mj.) mentor Slavica JeliniHRVATSKI JEZIK upanijska razina: 12. oujka 2002. O J.Truhelke, Osijek 7.d Kreimir Veinberger 18. mj.), 7.d Kreimir Bonjak (19. mj.), 7.c Ivan Brozovi (12. mj.), 7.b Matea Matas (14. mj.) mentor Ljerka Vuli 8.a Maja Golubi (11. mj.) , 8.b Tina Drainac (18. mj.) mentor Anica Ivkovi POVIJEST upanijska razina: 19. oujka 2002. u Ugostiteljsko-turistika kola Osijek 7. c Ivan uri (15. mj.), 7.d Anica Zrno (16. mj.) mentor Nevenka Ivkovi 8.a Maja Golubi (5. mj.), Dino Kriki (5. mj.) mentor Anita Opanar

meuupanijska razina: 19. travnja 2002. u Vukovaru 8.a Maja Golubi (1. mj.), Dino Kriki (4. mj.)- mentor Anita Opanar (Leonardo Rold) dravna razina 16. i 17. svibnja 2002. u Dugoj Uvali : 8.a Maja Golubi - mentor Leonardo Rold (Anita Opanar)SIGURNO U PROMETU gradska razina: 16. travnja 2002. AMD Slavonac 6.b Marin Bokovi , Tamara Gelenir ( 2. mj.) 6.d Nela urkov , Tomislav tern cijela ekipa 4. mjesto mentor Mihajlo Andrakovi

upanijska razina: 18. svibnja 2002. AMD Slavonac, Osijek 6.b Tamra Gelenir (2. mj.) - mentor Mihajlo Andrakovi dravna razina: 7. 10. lipnja 2002. Rovinj 6.b Tamara Gelenir - mentor Mihajlo AndrakoviMAKOVA VJERONAUNA OLIMPIJADA upanijska razina: 28. svibnja 2002. akovo 7.d Ivan Brozovi, Bonjak Kreimir, 7.b Inga Kostadinovi, 7.c Ivana Matanovi, Kseni Rudan 7.a Igor Godonj (priuva) 7.c Marina Vuko (priuva) mentor Vesna Klir NATJECANJE U ZNANJU I VJETINAMA IZ PODRUJA DJELOVANJA CRVENOG KRIA

16

gradska razina: 23. oujak 2002. O D.Cesari, Osijek 7.b Domagoj Zeli, Danko ia, Inga Kostadinovi, Tamara Vrani, Ivana Dereh (naa ekipa osvojila 9. mj.) mentor Andreja DujmoviENSKA RUKOMETNA EKIPA osvojila I. mjesto na gradskoj razini 6.c Matea Vidi, Dinka afar, Dajana Ringsmuth-Majer 6.d Antonela prem, Ana Antievi, 8.a Martina Herchenreder, Kristina Herchenreder, Tanja Maji, Nikolina Manislovi 8.b Alma Balaji, Ivana Juri, Nikolina Gelo, Kristina Vrgo 8.c Sandra Budimski mentor Veljko Beni Natjecanje u krosu - djevojice osvojile 2. mjesto u ukupnom plasmanu djevojice 3.-4. razred 4.b Ana Bokovi (15. mj.) 4.c Petra imeni (30. mj.) 4.a Romana Durakovi (47. mj.) 4.a Andrea Taka (58. mj.) 4.b Mirna Petelin (61. mj.) 4.c Anica Stankovi (86. mj. od ukupno 117 natjecateljica)

djevojice 5.-6. razred 5.c Kristina oli (4. mj.) 6.c Dinka afar (6. mj.) 6.b Katarina Beli (7. mj.) 5.c Martina Barii (11. mj.) 6.c Marina Skender (12. mj.) 6.d Antonela prem (57. mj. od ukupno 119 natjecateljica) djevojke 7.-8. razred 8.a Nikolina Manislovi (10. mj.) 8.b Dalija Duvnjak (24. mj.) 8.a Tanja Maji (28. mj.) 8.c Martina Varga (35. mj.) 8.a Kristina Herchenreder (40. mj. od ukupno 66 natjecateljica) mentori: Veljko Beni i Dane Konar, Vesna osi, Ljerka Glava, Franka MajerNatjecanje u krosu - djeaci osvojili 1. mjesto u ukupnom plasmanu djeaci 3.-4. razred 4.c Antonio osi (1. mj.) 4.b Ivica Gogi (12. mj.) 4.a Borna Marjanovi (18. mj.) 4.c Ante Mihaljevi (20. mj.) 4.a Luka Skender (33. mj.) 4.b Marko Skorup (48. mj. od ukupno 95 natjecatelja) djeaci 5.-6. razred 6.a Branko Vrgo (4. mj.)

17

6.a ime Vrgo (5. mj.) 6.c Marin Rudan (7. mj.) 6.d Draen ivko (10. mj.) 6.d Marko Majhen (44. mj.) 6.d Alen urga (54. mj.) 6.c Ivan Grepo (57. mj. od ukupno158 natjecatelja)

mladii 7.-8. razred 7.c Ivan Peri 8. mj. 7.a Stjepan Barii (21. mj.) 8.a Tomislav Roso (39. mj.) 8.a Bruno Preradovi (75. mj. od ukupno 148 natjecatelja)Natjecanje u atletici - djevojice osvojile 9. mjesto u ukupnom plasmanu tranje na 60 m 5.a Anica Zrno (6. mj.) 4. b Ana Bokovi (37. mj.) 8.b Marija Liji (43. mj.) 8.b Ivana Juri (44. mj.)

tranje na 300 m 7.d Barbara Arai (8. mj.) 8.b Dalija Duvnjak (22. mj.) 5.b Maja Tekli (28. mj.) 7.a Dajana Banovi (32 mj.) tranje na 600 m 8.b. Martina Uglarik (13. mj.) 8.b Alma Balaji (23. mj.) skok u dalj 8.b Tina Drainac (5. mj.) 7.b Dijana Barii (12. mj.) 6.a Dena Dundovi (14. mj.) 7.b Sunana Mihalik (17. mj.) bacanje kugle 8.b Marija Liji (16. mj.) 7.c Marinela Dmitrovi (21. mj.) 8.b Nikolina Gelo (27. mj.) 5.b Ana Liar (35. mj.) mentori Veljko Beni i Dane Konar Natjecanje u atletici - djeaci osvojil 10. mjesto u ukupnom plasmanu tranje na 60 m 8.a Sven Zenko (6. mj.) 8.c Dario Mudri (7. mj.)

18

8.c Marin Paska (25. mj.) 6.a ime Vrgo (37. mj.)

tranje na 300 m 6.a ime Vrgo (17. mj.) 5.c Jurica Gogi (37. mj.) tranje na 1000 m 7.c Ivan Peri (3. mj.) 6.a Branko Vrgo (11. mj.) 6.d Draen ivko (14. mj.) skok u vis 7.b Ivan Laeta (33. 36. mj.) 7.b Igor Maksimovi (33. 36. mj.) 8.a Luka Vuko (37. 38. mj.) skok u dalj 8.a Sven Znko (11. mj.) bacanje kugle 8.c Tomislav Danko (24. mj.) 8.b Marko Sudari (28. mj.) 8.a Luka Vuko (32. mj.)mentori Veljko Beni i Dane Konar

Uenike koji su izborili pravo sudjelovanja na drugoj razini kola je nagradila knjigom i organiziran je sveani domjenak na kojem su im te knjige uruene 12. lipnja 2002. godine.

NATJEAJI I NATJECANJA U KOLSKOJ GODINI 2002./2003.19

Povodom Dana grada Osijeka naa kola sudjelovala s tri lampiona na izlobi 8.b Vedrana Fraka, 5.c Katarina Na, 5.c Ivana Mikuli, a nagraeni su 8.b Vedrana Farka i 5.c Katarina Na. Mentor: Mihajlo Andrakovi Likovni radovi uenika na temu Mama, jesam li ja klon?, Nova Zemlja, ivot na svemirskoj stanici Divovi i patuljci 2. nagrada 7.d Mario Mre Mentor: Branko Marui Likovni rad uenika na temu Moj grad sredite moga svijeta za Meunarodni djeji festival u ibeniku 5.c Aleksandra uljak, 5.c Doris Dori, 5.c Antonela Mikuli, 5.c Ivana Mikuli Mentor: Branko Marui Likovni radovi uenika za natjeaj Izmeu mita i stvarnosti narodne prie i obiaji Pohvalu za originalnu slikovnu reinterpretaciju dobila je uenica 8.a Lea Omazi Mentor: Branko Marui Likovni rad za natjeaj Tin i ja 5.a Ana Golubi, 7.b Darijan Bogdan, 7. d Hrvoje Domazetovi Mentor: Branko Marui Nagrada za uspjeno sudjelovanje u Nacionalnom kvizu za poticanje itanja Knjige grade mostove 8.b Tamara Vrani mentor Ljubica Franovi Likovni radovi uenika za Hypo kasicu 1.b Ivana Zlomisli nagraen rad Mentor: Ljerka Glava LIDRANO 2003. meukolska razina: 27. veljae 2003. O Retfala, Osijek dramsko scenska igra: Miro Gavran Stare cipele uenici: 7.a Barbara Crnan, Dena Dundovi, 7.c Ana Perkovi, Igor Ronevi, Marina Skender, Nikolina Stipi, Dinka afar Mentor: Tanja usti recital: nepoznati autor Isus Krist pred paloaom UN-a uenici: 7.a Barbara Crnan, Dena Dundovi, 7.b Nikola Ivkovi, 7.c Ana Perkovi, Igor Ronevi, Marina Skender, Nikolina Stipi, Dinka afar Mentor: Tanja usti literarni radovi: uenici: 7.a Ana Primorac Kako je nastala duga, 7.a Ana Primorac Danas nitko nema vremena Mentor: Tanja usti uenici: 8.d Kreimir Bonjak Moj Cvetko glavna atrakcija, 8.d Kreimir Bonjak Ni mladi, ni buntovnih bez razloga metor: Ljerka Vuli

20

samostalni novinarski radovi: uenici: 5.c Aleksandra uljak Ja kod predsjednika (crtaica), 5.c Vanja Luketi i Vedrana Vranje Putovanje s druge strane srca (interwiev), 7.a Marko Majhen Kolo sree (osvrt) Mentor: Anica Ivkovi radijska emisija Uvijek netko nekog voli uenici: 5.c Vedrana Vranje (novinar), Vanja Luketi (snimatelj) Mentor: Anica Ivkovi kolski list Vinja uenici: 8.a Lea Omazi, 8.a Dajana Banovi Mentor: Ljerka Vuli

upanijska razina: 29. oujka 2003. O A.Mihanovia, Osijek dramsko scenstka igra: Miro Gavran Stare cipele uenici: 7.a Barbara Crnan, Dena Dundovi, 7.c Ana Perkovi, Igor Ronevi, Marina Skender, Nikolina Stipi, Dinka afar Mentor: Tanja ustiliterarni radovi: uenici: 8.d Kreimir Bonjak Moj Cvetko glavna atrakcija, metor: Ljerka Vuli radijska emisija Uvijek netko nekog voli uenici: 5.c Vedrana Vranje (novinar), Vanja Luketi (snimatelj) Mentor: Anica Ivkovi kolski list Vinja uenici: 8.a Lea Omazi, 8.a Dajana Banovi Mentor: Ljerka vuli

dravna razina: literarni radovi: uenici: 8.d Kreimir Bonjak Moj Cvetko glavna atrakcija, metor: Ljerka Vuliradijska emisija Uvijek netko nekog voli uenici: 5.c Vedrana Vranje (novinar), Vanja Luketi (snimatelj) Mentor: Anica Ivkovi MATEMATIKA opinska razina: 1. oujka 2003. O Mladost, Osijek 4.b Stjepan Fotak 4.b Luka Vranje mentor Stana Maloa 5. a Matea Ugrica, 5.c Vanja Luketi mentor Marija Andrakovi 6.a Nino ergo, 6.a Iva kori mentor Blanka Lendi 7.a Marko oli, 7.c Dina Rnjak mentor Marija Andrakovi 8.c Ivan uri, 8.d Ivan Brozovi mentor Oriana Jureti

upanijska razina: 4. travnja 2003. O Mladost, Osijek

21

4.b Stjepan Fotak mentor Stana Maloa 7.c Dina Rnjak mentor Marija Andrakovi 8.c Ivan uri mentor Oriana Jureti KEMIJA opinska razina: 14. veljae 2003. O F.Kreme, Osijek 7.a Ivan Papi (26.mj) , 7.c Dina Rnjak (10. mj.) - mentor Josip Olajo 8.d Ivan Brozovi (4. mj.) mentor Andreja Dujmovi

upanijska razina: 10. oujka 2002. O F.Kreme, Osijek 7.c Dina Rnjak (11. mj.) - mentor Josip Olajo 8.d Ivan Brozovi (22. mj.) mentor Andreja DujmoviBIOLOGIJA upanijska razina: 10. travnja 2003. O A. Mihanovia, Osijek 7.a Vlatko Rotim (15. mj.), 7.a Marko oli (19. mj.) mentor Josip Olajo 8.b Lucija Barii (40 mj.), 8.d Anica Zrno (3. mj.) mentor Andreja Dujmovi GEOGRAFIJA opinska razina: 20. veljae 2002. O I.Filipovia, Osijek 5.c Matija Lukaevi, 5.a Matea Ugrica, 5.b Filip Domainovi mentor Slavica Jelini 6.b Iva uni, 6.a Jasna Boinovska , 6.c Katarina Komar mentor Slavica Jelini 7.b Ivkovi Nikola, 7.a Ivan Dundovi, 7.c Dina Rnjak mentor Slavica Jelini 8.d Anica Zrno, 8.d Barbara Arai, 8.b Matea Matas, 8.b Igor Barii mentor Nevenka Ivkovi upanijska razina: 21. oujka 2003. O I. Filipovia, Osijek 5.c Matija Lukaevi (3. mj.), 5.a Matea Ugrica (8. mj.), 5.b Filip Domainovi (13. mj.) mentor Slavica Jelini 6.b Iva uni (3. mj.) mentor Slavica Jelini 8.d Anica Zrno (8. mj), 8.b Matea Matas (10. mj.), mentor Nevenka ASTRONOMIJA opinska razina: 8.a Martina Horvat, 8.a Branislava Kovaevi mentor Mirjana Bagari HRVATSKI JEZIK kolska razina: 11. veljae 2003. O Vinjevac, Vinjevac 7.c Dinka afar, 7.c Dina Rnjak, 7.a Ana Primorac, 7.a Ivan Dundovi mentor Tanja usti 8.b Mateja Matas 8.b Tamara Vrani 8.b Ivana Dereh mentor Dubravka Lii ENGLESKI JEZIK upanijska razina: 12. oujka 2003. O Vinjevac, Vinjevac 8.c Ivan uri (28. mj.) mentor Sanja Bali NJEMAKI JEZIK upanijska razina: 13. oujka 2003. O F. K. Frankopana, Osijek 8.b Vedrana Hitner (12. mj.), 8.d Seada Mari (30. mj.) , 8.d Sanela Mari (28. mj.), 8.b Manuela Liovi (19. mj.) mentor Zvjezdica urik

22

POVIJEST upanijska razina: 28. oujka 2003. u O Svete Ane, Osijek 7.c Dina Rnjak (5. mj.) , 7.d imo Vukainovi (21. mj.) - mentor Silvija ehi 8.d Branimir Mileta (7. mj.), 8.d Kreimir Bonjak (14. mj.) mentor Nevenka Ivkovi INFORMATIKA gradstaka razina: 7. veljae 2003. Dom tehnike, Osijek 5.b Vanda Maria Ulanicki (7. mj.), 8.c Vladimir uric (13. mj) mentor Marija Jutria NATJECANJE MLADIH TEHNIARA upanijska razina: 28. oujka 2003. digitalna fotografija na temu I to sam ja 7.d Marko Majhen, 7.d Tomislav Zatko Mentor: Mihajlo Andrakovi SIGURNO U PROMETU gradska razina: 5.a Ante Liovi (7.-13.mj.), 5.a Maja Ham (30.-33.mj.), 5.a Matej Lovri (26.-28.mj.), 5.a Ana Golubi (11.-13.-mj), 5.a Luka Skender (26.-28.mj.), 5.a Jelena Pui (14.-18.mj.), 5.a Dea Kriki (14.-18.mj.), 5.a Andreja Taka (27.-29.mj.), 5.b Antonio Ivi (3.-6.mj.), 5.b Filip Paska (7.13.mj.), 5.b Ivica Gogi (29.-30.mj.), 5.b Ante Vranjkovi (7.-13.mj.), 5.b Nikolina Filipovi (19.24.mj.), 5.b Dario Pui (15.-17.mj.) 5.b Kristina Borovec (8.mj.), 5.b Filip Domainovi (7.13.mj.), 5.c Doris Dori (30.-33.mj.), 5.c Nikole Boinovski (15.-17.mj.), 5.c Ivana Majer

upanijska razina: 5.b Antonio Ivi (12. mj) , 5.b Kristina Borovec (7.mj.) Mentor: Mihajlo AndrakoviMAKOVA VJERONAUNA OLIMPIJADA biskupijska razina: 13. svibnja 2003. akovo 6.a Iva kori, 6.a Marina Zrno, 6.b Iva uni 8.b Inaga Kostadinovi, 8.c Ivana Matanovi, 8.c Vedrana Farka (priuva) Ekipa osvojila 13. mjesto mentor Vesna Klir NATJECANJE U ZNANJU I VJETINAMA IZ PODRUJA DJELOVANJA CRVENOG KRIA gradska razina: 29. oujka 2003. O D.Cesaria, Osijek ekipa: 7.d imo Vukainovi, 7.d Hrvoje Domazetovi, 7.d Mario Mre, 7.d Adam Mihaljevi, 7.d Tomislav tern (10. mj.)

UPANIJSKA SMOTRA UENIKIH ZADRUGA 16. svibnja 2003. u O A.Harambai D. Miholjac 3.d Matea Na, 3.a Iva Zubi, 3.b Kratarina Boban, 6.c Ivana Plavin, 7.c Katarina Stipi Mentori: Silvija Vukainovi, Jasna Dori, Jela Filakov-Bolec, Mirjana Marini, Nevenka uri, Vesna Klir Ekipa osvojila 1. mjesto i plasman na dravnu smotru koja je u rujnu 2003.

23

EKOLOKI KVIZ LIJEPA NAA 9. svibnja 2003. u O T.Ujevi, Osijek ekipa osvojila 4. mjesto 5.c Vanja Luketi, 6.b Iva uni, 7.c Dina Rnjak, 8.d Anica Zrno - mentor Nevenka uri Uenici koji su svojim sudjelovanjem izborili pravo prelaska na iduu razinu natjecanja, ili osvojili jedno od prvih deset mjesta u portu nagraeni su od Uiteljskog vijea prigodnim nagradama (knjigama). NATJECANJE U ATLETICI u 1. polugoditu tranje na 60 m djevojice 1.-4.r. 4.c Gracijela Maltai (7. mj) 4.c Ina Bai (7. mj.) 4.c Anita Liovi (24. mj)

tranje na 60 m djevojice 5.-6. r 5.b Ana Bokovi (17. mj.) tranje na 60 m djeaci 5.-6. r. 6.c Davor Taka (8. mj.) skok u dalj djevojice 1.-4. r. 4.c Gracijela Maltai (1. mj.) 4.c Anita Liovi (2. mj.) 4.c Ina Bai (4. mj.) skok u dalj djeaci 5.-6. r. 6.c Davor Taka (6. mj.)NATJECANJE U ATLETICI ZA OSNOVNOVNE KOLE (2. polugodute) U ukupnom plasmanu 10. mjesto djeaci 5.-8. razreda 11. mjesto djevojice 5.-8. razreda

tranje na 60 m 8.a Igor Godanj (10. mj.) 7.a ime Vrgo (23. mj.) tranje na 300 m 7.a ime Vrgo (4. mj.) 7.a Branko Vrgo (12. mj.) tranje na 1 000 m 7.d Draen ivko (10. mj.) skok u dalj 8.c Ivan uri (4. mj.) 8.b Igor Maksimovi (28. mj.)

24

bacanje kugle 6.b Ivan Bali (25. mj.) tranje na 60 m 8.b Dijana Barii (18. mj.) tranje na 300 m 6.c Kristina oli (12. mj) 5.b Ana Bokovi (27. mj.) skok u vis 8.a Lea Omazi (17. mj.) skok u dalj 8.b Dijana Barii (4. mj) bacanje kugle 6.b Liar Ana (16. mj.)Natjecanje u krosu U ukupnom plasmanu 2. mjesto djevojice 3.-4. razred 7. mjesto djeaci 3.-4. razred 3. mjesto djevojice 5.-6. razred 1. mjesto djeaci 5.-6. razred 12. mjesto djevojke 7.-8. razred 3. mjesto mladii 7.-8. razred Sveukupan poredak djevojice 4.- 7. mjesto Sveukupan poredak djeaci 2. mjesto

djevojice 3.-4. razred (ukupno 114 natjecateljica) 4.c Gracijela Maltai (5. mj) 4.b Sara Eling (7. mj.) 4.a Martina Fridl (14. mj.) 4.c Ina Bai (49. mj.) djeaci 3.-4. razred (ukupno 125 natjecatelja) 4.a Ivan Babi (2. mj) 4.c Kristijan Barii (50. mj.) 4.c Jurica Mlakar (69. mj.) djevojice 5.-6. razred (ukupno 146 natjecatelja) 6.b Maja Tekli (9. mj.) 6.c Kristina oli (14. mj.) 5.b Ana Bokovi (21. mj.) 6.a Iva kori (32. mj.) 5.a Andrea Taka (33. mj.)

25

5.c Ruica Liovi (63. mj.) 6.c Martina Barii (82. mj.)

djeaci 5.-6. razred (ukupno 181 natjecatelj) 5.c Antonio osi (2. mj.) 6.b Miran Petelin (11. mj.) 6.c Andrej Suvaljko (16. mj.) 5.c Dino Duvnjak (30. mj.) 6.a Franko Zeljko (32. mj.) 6.b Mario Fridl (35. mj.) 5.b Marko Skorup (42. mj.) 6.b Ivan Lovri (48. mj.) 6.c Dino ugalj (125. mj.) djevojice 7.-8. razred (ukupno 135 natjecatelja) 7. c Dinka afar (9. mj.) 7.c Marina Skender (38. mj.) 7. d Antonela prem (60. mj.) 8.a Dajana Banovi (105. mj.) 7.c Ruica Samardi (115. mj.) 8.b Dijana Barii (116. mj.) djeaci 7.-8. razred (ukupno 141 natjecatelj) 7.d Draen ivko (13. mj.) 7.a Branko Vrgo (22. mj.) 7.d Alen urga (41. mj.) 8.c Zvonimir Kneevi (56. mj.) 8.a Pero Samardi (120. mj.) Mentori: Veljko Beni i Dane Konarenska rukometna ekipa osvojila I. mjesto u svojoj skupini 7.a Dena Dundovi 7.b Ivana Brki, Katarina Beli, Ana Bali, Marina Iljki 7.c Matea Vidi, Maja Horvat, Marina Sender, Nikolina Stipi, Dinka afar, Dajana RingsmuthMajer 7.d Antonela prem, Ana Antievi, Zrinka Vrdoljak, 8.b Matea Matas 8.d Ivana Babi mentor Veljko Beni

NATJECANJE U DJEJEM NOGOMETU Ekipa osvojila 1. mjesto u svojoj skupini 3.b Ivan Aleksi, 3.a Stipe Vrdoljak, 3.b Toni Vuko, 4.a Matej Zbiljski, 4.c Sven Maltai, 4.c Kristian Barii, 4.a Tomo Pikorjanac, 4.a Ivan Barii, 4.c Dino Marevi, 4.c Dino Orekovi, 4.b Ivan Babi - mentor Danijel Sloboanac

26

NATJECANJE U GRANIARIMA Ekipa osvojila 1. mjesto u svojoj skupini 4.b Valentina Liovi, 4.c Gracijela Maltai, 4.c Kristina Kladarin, 4.c Ina Bai, 4.c Anita Liovi, 4.c Antonia Vratovi, 4.c Lucija Boi, 4.a Martina Ivkovi, 4.c Martina tern, 4.b Dunja Mutavdija, 4.b Ljubica Geri 4.c Katarina Kolgjeraj rezerva: 4.b Ines Avdakovi, 4.c Antonia Grgi, 4.b Sarah urla, 4.c Tanja Bali, 4.c Sanela Peerovi, 4.b Lucija Mihaljevi, 4.b Sara Eling, 4.c Mirta ui - mentor: eljka Mihaljevi NATJECANJE U MALOM NOGOMETU Ekipa osvojila 5. mjesto u upaniji 8.b Igor Maksimovi, 8.c Ivan uri, 8.d Ivan Brozovi, 8.d Kreimir Bonjak, 8.a Igor Godanj, 8.a Dinko ivanovi, 8.a dinko Ivanovi, 8.c Ivan Peri, 8.c Mario mati 8.a Darko Drainac, 8.d Kreimir Veinberger, 7.a ime Vrgo, 7.a Branko Vrgo Mentor: Dane Konar NATJECANJE U ODBOJCI Ekipa osvojila 4. mjesto u gradu 7.b Maja Luli, 8.b Dijana Barii, 7.c Marina Skender, 8.b Mateja Matas, 8.a Lea Omazi, 7.a Dena Dunkovi, 7.a Marija Vlai, 6.a Iva kori, 6.a Dunja Vorkapi, 6.b Iva unji, 4.b Valentina Liovi, 4.c Kristina Kladarin Mentor: Dane Konar

NATJEAJI I NATJECANJA U KOLSKOJ GODINI 2003./2004.Ekoloko-edukativna akcija Hrvatske turistike zajednice "Volim Hrvatsku 2003." 1. nagradu dobio bivi uenik nae kole iz 8.d Kreimir Bonjak Mentor: Ljerka Vuli

27

Gradsko drutvo Crvenog kria Osijek organiziralo likovni natjej "Crveni kri u budunosti" i likovni rad nae uenice 5.b Sarah urla, biti e koriten za likovno oblikovanje i izradu novogodinjeg kalendara Hrvatskog Crvenog kria Mentor: Branko Marui Povodom Dana grada Osijeka naa kola sudjelovala s tri lampiona na izlobi - 4.b Marijan Lukai, 5.c Jakov Jurevi, 5.c Gracijela Maltai. Poradi masovnosti u mimohodu gradom kola je za nagradu dobila scanner. Mentori: Mihajlo Andrakovi, Silvija Vukainovi, Dunja Ham, Jela Filakov-Bolec, Mirjana Marini, Branko Marui Drutvo za znanstvenu fantastiku "Sfera" organiziralo natjeaj i prvu nagradu za likovni rad osvojila je uenica 8.c Bojana Radovanovi. Mentor: Branko Marui

LIDRANO 2003. meukolska razina: 26. veljae 2004. O Retfala, Osijek dramsko scenska igra: "Dobar, zao, neutralan..." uenici: 8.a Barbara Crnan, Dena Dundovi, 8.c Ana Perkovi, Igor Ronevi, Marina Skender, Nikolina Stipi, Dinka afar, Sara Nenadi, 7.a Mateja Boroa Mentor: Tanja usti monolog: "Ide mi na ivce" Sanje Pili uenica: 8.a Barbara Crnan Mentor: Tanja usti dramsko-secenska igra: "Kamo ide nae smee" Sanje Seferovi-Bosak uenici: 4.c Maja Varga, Doris Peerovi, Kristina Radunovi, Donna imati, Marijana ivko, Filip usti, Petra Mazur, Magdalena Domainovi, Monika Rosi, 4.a Bruno Cerovski Mentor: Dunja Ham monolog: "Petrica prialica" Sanje Pili uenica: 4.c Maja Varga mentor: Dunja Ham literarni radovi: uenici: 5.a Martina Ivkovi "Vi buljite u katulje" i "Na je bio cijeli svijet", 5.a Kristijan Begovi "Najslaa palainka", 5.b Melita Peek "Avantura zvana Rafaelo", 7.c Tomislav Marinovi "Kako su se igrali moji stari" metor: Ljerka Vuli samostalni novinarski radovi: 6.c Matija Lukaevi "Pria o mostu" kritiki osvrt 6.c Ivana Mikuli "Bio sam sretno dijete" intervju 6.a Sven Kutro "U gradu Velog Joe" putopis Mentor: Anica Ivkovi

28

radijska emisija Mala djeca, mala briga uenici: 6.c Vedrana Vranje (novinar), Vanja Luketi (snimatelj) Mentor: Anica Ivkovi

upanijska razina dramsko scenska igra: "Dobar, zao, neutralan..." uenici: 8.a Barbara Crnan, Dena Dundovi, 8.c Ana Perkovi, Igor Ronevi, Marina Skender, Nikolina Stipi, Dinka afar, Sara Nenadi 7.a Mateja Boroa Mentor: Tanja ustimonolog: "Ide mi na ivce" Sanje Pili uenica: 8.a Barbara Crnan Mentor: Tanja usti literarni radovi: uenici: 5.a Martina Ivkovi "Vi buljite u katulje" - metor: Ljerka Vuli radijska emisija Mala djeca, mala briga uenici: 6.c Vedrana Vranje (novinar), Vanja Luketi (snimatelj) Mentor: Anica Ivkovi samostalni novinarski radovi: 6.c Matija Lukaevi "Pria o mostu" kritiki osvrt mentor: Anica Ivkovi

dravna razina literarni radovi: uenici: 5.a Martina Ivkovi "Vi buljite u katulje" - metor: Ljerka Vuliradijska emisija Mala djeca, mala briga uenici: 6.c Vedrana Vranje (novinar), Vanja Luketi (snimatelj) Mentor: Anica Ivkovi samostalni novinarski radovi: 6.c Matija Lukaevi "Pria o mostu" kritiki osvrt mentor: Anica Ivkovi MATEMATIKA: opinska razina: 5. oujka 2004. O Mladost, Osijek 4. c Kristina Radunovi (15.mj.), Danijel velec (15. mj.) - mentor Mirjana Marini 5.b Stjepan Fotak (21. mj.) 5.c Mislav ai (25.mj.) mentor Oriana Jureti-Bandi 6. a Matea Ugrica (17.mj.), 6.c Matija Lukaevi (12.mj.) mentor Oriana Jureti-Bandi 7.b Miran Petelin (17.mj.), 6.a Iva kori (9.mj.) mentor Blanka Lendi 8.a Marko oli (8.mj.), 8.c Dina Rnjak (11.mj.) mentor Marija Andrakovi

upanijska razina: 2. travnja 2004. O Mladost, Osijek

29

6.c Matija Lukaevi (20.mj.) mentor Oriana Jureti-Bandi 8.a Marko oli (11. mj.) mentor Marija Andrakovi KEMIJA: opinska razina: 13. veljae 2003. O F.Kreme, Osijek 7.c Ivana Plavin (8.mj.), 7.a Ante Svira (15.mj.) - mentor Dubravka Premec 8.c Branimir Novoselnik (9.mj.), Dina Rnjak (19.mj.) 8.a Ivan Papi (23.mj.) - mentor Josip Olajo

upanijska razina: 15. oujka 2004. O F.Kreme, Osijek 7.c Ivana Plavin (7.mj.) - mentor Dubravka Premec 8.c Branimir Novoselnik (16.mj.) - mentor Josip Olajo BIOLOGIJA: upanijska razina: 22.oujka 2004. O A. Mihanovia, Osijek 7.c Ivana Plavin (23. mj.) mentor Dubravka Premec 8.a Marko oli (14. mj.) , Vlatko Rotim (10.mj.) mentor Josip OlajoGEOGRAFIJA: opinska razina: 20. veljae 2004. O I.Filipovia, Osijek 5.c Mario Ferenak (12.mj.) Bruno Husnjak (13.mj.) Matej Zbiljski (16.mj.) - mentor Nevenka Ivkovi 6.a Matea Ugrica (12.mj.), 6.b Filip Domainovi (12.mj.) mentor Slavica Jelini 7.b Iva uni (2.mj.), 7.c Tomislav Kujundija (5.mj.) 7.a Naume Naumovski (10.mj.) mentor Slavica Jelini 8.a Marko oli (3.mj.) 8.c Dinka afar (4.mj.) Dina Rnjak (5.mj.) Branimir Novoselnik (6.mj.) mentor Slavica Jelini upanijska razina: 19. oujka 2004. O I. Filipovia, Osijek 6.c Matija Lukaevi (9.mj.) mentor Slavica Jelini 7.b Iva uni (4.mj.), 7.c Tomislav Kujundija (4.mj.) mentor Slavica Jelini 8.a Marko oli (2.mj.) Branimir Novoselnik (18.mj.) mentor Slavica Jelini HRVATSKI JEZIK: kolska razina: 11.oujka 2004. O Vinjevac, Vinjevac 8.c Ivana Plavin, Katarina Komar 7.b Iva uni, Mirjana Jurii - mentor Ljerka Vuli 8.c Dinka afar, Dina Rnjak, 8.a Ana Primorac, Ivan Dundovi mentor Tanja usti

upanijska razina: 5. travnja 2004. O J.Truhelke, Osijek 8.c Dina Rnjak (9.mj.) - mentor Tanja ustiNJEMAKI JEZIK: kolska razina: 11. veljae 2004. O Vinjevac, Vinjevac 8.b Maja Luli, Tamara Gelenir, Andrea Jedlika, Jelena Marevi - mentor Zvjezdica urik

upanijska razina: 10. oujka 2004. O F. K. Frankopana, Osijek 8.b Maja Luli (8.mj.) mentor Zvjezdica urikPOVIJEST

30

upanijska razina: 26. oujka 2004. u O Svete Ane, Osijek 7.b Veronika Drmi (8. mj.) 7.a Naume Naumovski (9.mj.) - mentor Nevenka IvkoviINFORMATIKA: gradska razina: 6. veljae 2004. Dom tehnike, Osijek 6.b Marko Para 7.c Vjekoslav Getto Mentor: Jasna Sunari NATJECANJE MLADIH TEHNIARA: upanijska razina: fotografija 8.d Marko Majhen Mentor: Mihajlo Andrakovi SIGURNO U PROMETU: gradska razina: 5.b Stjepan Fotak, Dominik Vlai, 5.c Mislav ai, Matej Zbiljski 6.a Ana Golubi, 6.b Antonio Ivi Mentor: Mihajlo Andrakovi

upanijska razina: 6.b Antonio Ivi (12. mj) Mentor: Mihajlo AndrakoviMAKOVA VJERONAUNA OLIMPIJADA: meukolska razina: 1. travanj 2004. Osijek 8.c Drago Stojakovi, Branimir Novoselnik, Ana Perkovi, Dinka afar, Marko oli, Marija Vlai Mentor: Zorica Tomi SMOTRA KOLSKIH ZADRUGA: dravna razina natjecanja 21. - 24. listopada 2003. u Poreu upanijska razina: 21. svibnja 2004. O A.Harambai, D. Miholjac - 2. mj. i plasman na dravnu smotru koja e biti u listopada 2004. u Dubrovniku 4.a Iva Zubi, 4.b Tea Samardi, Katarina Boban 3.d Ana Boi, 6.b Vanda-Marija Ulanicki, Maja Grbai Mentori: Silvija Vukainovi, Jasna Dori, Mirjana Marini Ukupno je nagraeno 67 uenika koji su poluili posebno dobre rezultate za kolu i plasirali se na viu razinu natjecanja. Uenici su nagraeni prigodinim knjigama.

Natjecanje u krosu Udruge za port djece i mladei grada Osijeka: U ukupnom plasmanu 1. mjesto djeaci 5.-6. razred 2. mjesto mladii 7.-8. razred 4. mjesto djevojke 7.-8. razred 5. mjesto djevojice 5.-6. razred

31

djevojice 3.-4. razred (ukupno 86 natjecateljica) 4.c Nikolina Topi (3. mj.) 4.b Tena Matuzalem (30.mj.) 4.a Iva Zubi (57. mj.) djeaci 3.-4. razred (ukupno 119 natjecatelja) 4.b Ivan Aleksi (5. mj.) 4.d Marko-Stjepan Baliki (27. mj.) 4.b Dominik Dori (51. mj.) djevojice 5.-6. razred (ukupno 161 natjecateljica) 5.b Valentina Liovi (5. mj.) 5.c Martina tern (24. mj.) 5.a Martina Ivkovi (45. mj.) 6.c Petra imeni (77. mj.) 6.a Jelena Pui (94. mj.) 6.c Doris Dori (96. mj.) 6.a Romana Durakovi (106. mj.) 6.b Kristina Borovec (111. mj.) djevojice 7.-8. razred (ukupno 135 natjecateljica) 8.c Dinka afar (7. mj.) 7.b Maja Tekli (8.mj.) 8.c Marina Skender (26. mj.) 8.d Antonela prem (33. mj.) djeaci 7.-8. razred (ukupno 181 natjecatelj) 8.a ime Vrgo (1. mj.) 8.d Draen ivko (8. mj.) 8.a Slavko Liji (11. mj.) 8.d Alen urga (21. mj.) 8.b Darjan Bogdan (37. mj.) 8.d Ivan Uglik (92. mj.) Mentori: Dane Konar, Veljko Beni, Mirjana Marini, Dunja Ham, Jela Filakov-Bolecenska rukometna ekipa osvojila 4. mjesto u natjecanju kola na razini grada: 7.a Jasna Boinovska, Iris Bai 7.b Dragana imi, Maja Tekli 8.a Marija Vlai, Dena Dundovi 8.b Ivana Brki, Antonela Toji, Katarina Beli 8.c Dinka afar, Dajana Ringsmuth-Majer, Maja Horvat, Mateja Vidi, 8.d Antonela prem, Ana Antievi Mentor: Veljko Beni Nogometna ekipa malog nogometa osvojila 4. mjesto u natjecanju kola na razini grada: 7.a Kreimir Mileta 7.b Dino Krolo

32

8.a ime Vrgo, Branko Vrgo, Slavko Liji, Hrvoje Mihaljevi, Mario Kukec 8.b Davor Barjaktarevi 8.c Ivan Grepo, Marjan Rudan 8.d Alen urga, Draen ivko, Marko Majhen Mentor: Veljko Beni enska odbojkaka ekipa osvojila 1. mjesto u natjecanju kola na razini grada, 1. mjesto u upaniji i 3. mj. na meuupanijskom natjecanju: 6.a Romana Durakovi 6.b Kristina Borovec 7.a Iva kori, Dunja Vorkapi, Anita Bekavac 7.b Dragana imi, Martina Mihaljevi, Iva uni, Bruna Lonar 8.a Dena Dundovi 8.b Maja Luli, 8.c Marina Skender Mentor: Dane Konar Ekipa djejeg nogometa osvojila 1. mjesto u natjecanju kola na razini grada: 2.a Ivan Vrdoljak 3.a Josip Luka, Mislav Mikuli, Antonio Pavi 3.b Ivan Gelo, Marko Liovi 3.c Filip Janjei, 4.a Renato Larazrevi, Stipe Vrdoljak, Deni Maganji 4.b Ante Bekavac, Ivan Aleksi, Marijan Lukai, Toni Vuko Mentor: Danije Sloboanac Natjecanje u atletici koje organizira Udruga za port djece i mladei grada Osijeka. Odrano u etvrtak 23. travnja 2004.: djevojice 100 m 7.a Marina Zrno 10. mj. 7.a Iris Bai 23. mj. 300 m 7.a Iris Bai 18. mj 7.c Martina Barii 22. mj. 600 m 7.c Kristina oli 2. mj. 7.b Maja Tekli 8. mj. tafeta 4x100 naa ekipa 5. mj. vis 8.b Maja Luli 9. mj 8.c Marina Skender 15. mj. dalj 7.a Marina Zrno 12. mj. 8.a Dena Dundovi 14. mj. kugla 7.b Dragana imi 21. mj. 7.b Ana Liar 24. mj. djeaci

33

100 m 8.a ime Vrgo 5. mj. 6.c Antonio osi 19. mj. 300m 8.a ime Vrgo 2. mj. 8.c Kristijan Satinovi 8. mj. 1000 m 8.a Branko Vrgo 2. mj. 8.c Marin Rudan 5. mj. tafeta 4x 100 naa ekipa 5. mj. dalj 8.c Kristijan Satinovi 7. mj. 8.d Mario Mre 8. mj. kugla 8.b Dario Bonjak 18. mj. 7.b Ivan Bali 21. mj. 8.d Ivan Uglik 22. mj.djevojice ekipno 8. mj. djeaci ekipno 5. mj. Mentori: Veljko Beni, Dane Konar

NATJEAJI I NATJECANJA U KOLSKOJ GODINI 2004./2005.Uenici kole su sudjelovali na mnogobrojnim natjecanjima i natjeajima. kola je nagradila knjigom uenike koji su proli prvu razinu natjecanja i plasirali se na iduoj, odnosno 1-10 mjesto na upanijskoj razini natjecanja. portski uspjesi u pojedinanom natjecanju su

34

nagraeni ako je osvojeno 1.-5. mjesto, odnosno 1. mjesto u skupnim natjecanjima. (Imena nagraenih uenika otisnuta su drugom bojom.) Nagrada Premio Paz Escolar y Cooperacion 2004 DIALOGO UNIVERSAL DE LAS CULTURAS za literarni rad na engleskom jeziku donijeljena je bivem ueniku 8.c Branimiru Novoselniku. Mentor: Irena Bogdan U katalogu izlobe djejih radova likovnog natjeaja Volim svoju obitelj u organizaciji Ministarstva obitelji, branitelja i meugeneracijske solidarnosti objevljan je rad uenika 5.c Andreja Kutre. Mentor: Branko Marui Povodom Dana grada Osijeka naa kola sudjelovala s tri lampiona na izlobi Poradi masovnosti sudjelovanja kola za nagradu dobila DVD player. Mentori: Mihajlo Andrakovi, Danijel Sloboanac, Slavica Lonar, Senka Lonar, Jasna Dori, Branko Marui Na likovnom natjeaju Milenijski ciljevi razvoja u kalendaru za 2005. godinu tiskani u likovni radovi uenice 5.c Petre Mazur, a uenica 5.c Nina Niki je osvojila 1. nagradu. Mentor: Branko Marui Na 10. likovno-literarnom natjeaju Hrvatska kulturna batina sudjelovali su uenici 6.a Martina Ivkovi, 6.b Melita Peek 6.c Ina Bai, a nagraen je rad uenice 6.a Martine Ivkovi Mentori: Ljerka Vuli, Branko Marui Na izlobi likovnih radova "Za svaki zdravi dan zdravlje i svjetlost u prirodi" u muzeju Mimara izloen rad uenika 5.a Filipa Pandija. Mentor: Branko Marui Graniari 4. razreda osvojili 1. mjesto na razini grada 4.a Barbara Brdari, Diana Milas, Anja Koprivi, Ana Mre, Marija Topi, Ana Marija Galiot; 4.b Andreja Kovai, Maja Majeti, Valentina ui, Velentina Pekovi, Anamarija Pacek, Ela uni; 4.c Marijana Bonjak, Petra ugalj, Dunja oli, Maja Varga Mentor: Slavica Lonar

LIDRANO 2005. meukolska razina: 26. veljae 2005. O Retfala, Osijek literarni radovi: 6.a Martina Ivkovi "kripi eram" 6.b Melita Peek "Volim obje obitelji" 6.c Ina Bai "Pogled kroz prozor". Mentor: Ljerka Vuli novinarski radovi:

35

Boidar Na "Gdje je nestao ika Bika . (komentar) - mentor Anica Ivkovi Matija Lukaevi "Zavrila pria o mostu" (smostalni novinarski rad) - mentor Anica Ivkovi Matija Lukaevi "Zavrila pria o mostu" (foto strip) - mentor Anica Ivkovi radijska emisija Gdje je nestao ika Bika uenici: 7.c Vedrana Vranje (novinar), Vanja Luketi (snimatelj) Mentor: Anica Ivkovi

upanijska razina radijska emisija Gdje je nestao ika Bika uenici: 7.c Vedrana Vranje (novinar), Vanja Luketi (snimatelj) Mentor: Anica Ivkovi dravna razina radijska emisija Gdje je nestao ika Bika uenici: 7.c Vedrana Vranje (novinar), Vanja Luketi (snimatelj) Mentor: Anica IvkoviHRVATSKI JEZIK: kolska razina: 8.oujka 2008. O Vinjevac, Vinjevac 7.a Matea Ugrica (7.mj.), 7.c Vanja Luketi (3.mj.) , Ivana Mikuli (15.mj.), Ruica Liovi (42.mj.) mentor Anica Ivkovi

upanijska razina: 7. travnja 2005. O J.Truhelke, Osijek 7.a Matea Ugrica (12.mj.) , 7.c Vanja Luketi (2.mj.), Ivana Mikuli (19.mj.), Ruica Liovi mentor Anica Ivkovi dravna razina: 7.a Matea Ugrica (12.mj.) , 7.c Vanja Luketi (2.mj.), Ivana Mikuli (19.mj.), Mentor: Anica IvkoviENGLESKI JEZIK: upanijska razina: 7. oujka 2005. O Vinjevac 8.c Katarina Komar (16. mj.) - mentor Sanja Bali NJEMAKI JEZIK: kolska razina: 8. veljae 2005. O Vinjevac, Vinjevac 8.c Vjekoslav Getto, 8.c Ivana Plavin - mentor Zvjezdica urik

upanijska razina: 8. oujka 2005. O F. K. Frankopana, Osijek 8.c Vjekoslav Getto (2.mj.) mentor Zvjezdica urik MATEMATIKA: opinska razina: 7. oujka 2005. O Mladost, Osijek 4.a Stjepan Pendi (11. mj.), 4.a Gabrijela Kramar (4.mj.) - mentor Danije Sloboanac 5.a Filip Lukaevi (16. mj.), 5.d Kristijan uur (18.mj.) - mentor Marija Andrakovi 6.c Matej Zbiljski (22. mj.) - mentor Blanka Lendi 8.a Iva kori (11.mj.) - mentor Blanka Lendi

36

upanijska razina: 8. travnja 2005. O Mladost, Osijek 4.a Gabrijela Kramar (2.mj.) - mentor Danijel Sloboanac regionalna razina: 8. travnja 2005. O Mladost, Osijek 4.a Gabrijela Kramar (2.mj.) - mentor Danijel SloboanacKEMIJA: opinska razina: 5. oujka 2005. O F.Kreme, Osijek 7.c Ruica Liovi (12. mj.) 7.c Vanja Luketi (26.mj.) - mentor Josip Olajo 8.c Ivana Plavin (7.mj.), 8.a Ante Svira (12.mj.) - mentor Dubravka Premec

upanijska razina: 9. travnja 2005. O F.Kreme, Osijek 7.c Ruica Liovi (6.mj.) - mentor Josip Olajo 8.c Ivana Plavin (12.mj.) - mentor Dubravka PremecBIOLOGIJA: opinska razina: 5. oujka 2005. O F.Kreme, Osijek upanijska razina: 7. travnja 2005. O A. Mihanovia, Osijek 7.c Matija Lukaevi (2. mj.), 7.c Kristijan Pastuovi (4.mj.) - mentor Josip Olajo 8.c Ivana Plavin (3.mj.), 8.c Ivan Dukari (7.mj.) - mentor Dubravka Premec dravna razina 7.c Matija Lukaevi 7.c Kristijan Pastuovi - mentor Josip Olajo 8.c Ivana Plavin, 8.c Ivan Dukari - mentor Dubravka Premec. POVIJEST: upanijska razina: 8. travnja O Svete Ane, Osijek 7.c Ivana Mikuli (7.mj.) 7.c Matija Lukaevi (6.mj.) - mentor Nevenka Ivkovi 8.b Miran Petelin, 8.c (18.mj.) Tomislav Kujundija (6.mj.) - mentor Nevenka Ivkovi. GEOGRAFIJA: opinska razina: 8. oujka 2005. O I.Filipovia, Osijek 5.d Kristijan uur (4.mj.), 5.d Jelena Rnjak (7.mj.) 5.c Danijel velec (2.mj.) 5.a Filip Lukaevi (6.mj.) - mentor Slavica Jelini 6.a Ana Klir (1.mj.) 6.b Luka Vranje (3.mj.) 6.b Sarah urla (10.mj.) mentori Slavica Jelini i Nevenka Ivkovi 7.b Filip Domainovi (5.mj.) 7.b Nikolina Brdari (2.mj.) 7.b Nikolina Filipovi (20.mj.) mentor Slavica Jelini 8.b Iva uni (2.mj.) 8.b Mirjana Jurii (10.mj.) 8.a Iva kori (8.mj.) mentor Slavica Jelini upanijska razina: 7. travanja 2005. O I. Filipovia, Osijek 5.d Kristijan uur (7.mj.), 5.d Jelena Rnjak (nije izala) 5.c Danijel velec (4.mj.) 5.a Filip Lukaevi (8.mj.) - mentor Slavica Jelini 6.a Ana Klir (3.mj.) 6.b Luka Vranje (16.mj.) 6.b Sarah urla (6.mj.) mentori Slavica Jelini i Nevenka Ivkovi 7.b Filip Domainovi (7.mj.) 7.b Nikolina Brdari (10.mj.) mentor Slavica Jelini 8.b Iva uni (2.mj.) mentor Slavica Jelini

37

SIGURNO U PROMETU gradska razina: djveojice: 5.a Marinela Bockovac (13. mj.), 5.a Dora Stilin (17. mj.), 5.a Ivona Paska (20 mj.) djeaci: 6.c Matej Zbiljski (11. mj.), 6.c Mislav ai (21 mj.), 5.d Marko Stjepan Baliki (28. mj.) Mentor: Mihajlo Andrakovi upanijska razina: djveojice: 5.a Marinela Bockovac (11.mj.) djeaci: 6.c Matej Zbiljski (4.mj.) Mentor: Mihajlo Andrakovi MAKOVA VJERONAUNA OLIMPIJADA meukolska razina: . Osijek 5.d Jelena Rnjak, 5.d Martina Grgi, 7.b Maja Grbai, 7.b Vanda Maria Ulanicki Mentor: Zorica Tomi

upanijska razina: O A. Mihanovia, Osijek 5.d Jelena Rnjak, 5.d Martina Grgi, 7.b Maja Grbai, 7.b Vanda Maria Ulanicki (7.mj.) Mentor: Zorica TomiINFORMATIKA gradska razina 11. veljae 2005. Dom tehnike 7.c Para Marko (13. mj.) Mentor: Jasna Sunari SMOTRA TEHNIKOG STVARALATVA fotografija upanijska razina: 8.a Tanja Kovai, 6.b Martina Ivkovi Mentor: Mihajlo Andrakovi

dravna razina - izlobeni dio 6.b Martina Ivkovi.

SMOTRA KOLSKIH ZADRUGA dravna smotra listopad 2005. u Dubrovniku 4.d Ana Boi, Valentina Jeloek. mentor: Jasna Dori enska odbojkaka ekipa osvojila 1. mjesto u natjecanju kola na razini grada, 1. mjesto u upaniji i 2. mjesto na meuregionalnom natjecanju

38

6.a Martina Ivkovi; 6.b Valentina Liovi; 7.a Romana Durakovi, Ivana Nui; 7.b Kristina Borovec, Maja Begovi; 7.c Ivana Majer; 8.a Iva kori, Dunja Vorkapi, Anita Bekavac; 8.b Dragana imi, Bruna Lonar, Martina Mihaljevi. Mentor: Dane Konar enska rukometna ekipa osvojila 4. mjesto na razini grada 7.a Ivana Antievi, Matea Ugrica, Andrea Taka; 7.b Mirna Petelin, Ana Bokovi, Kristina Borovec; 8.a Jasna Buinovska, Ana Eri, Iris Bai; 8.b Bruna Lonar, Maja Tekli, Vlatka Stojakovi, Dragana imi. Mentor: Veljko Beni Nogometna ekipa malog nogometa 7.-8. razred osvojila 4. mjesto u natjecanju kola na razini grada. 7.a Luka Skender; 7.b Marko Skorup; 7.c Antonio osi; 8.a Kreimir Mileta, Mirko Novakovi; 8.b Dino Krolo, Ivan Lovri, Dario Niki; 8.c Andrej Suvaljko, Dino ugalj, Ivica Budimski. Mentor: Veljko Beni Nogometna ekipa malog nogometa 5.-6. razred osvojila 1. mjesto u natjecanju kola na razini grada. 5.a Stipe Vrdoljak; 5.b Ante Bekavac, Matko Fori, Ivan Aleksi; 5.d Antonio Toji, Damir Stankovi; 6.a Tomo Pikorjanac; 6.b Ivan Babi; 6.c Dino Marevi, Karlo Satinovi, Kristijan Drai, Matej Zbiljski. Mentor: Veljko Beni Koarkaka ekipa djeaka osvojila 4. mjesto na gradskoj razini 6.c Mario Krznari; 7.a Borna Marjanovi; 7.c Kristian Pastuovi; 8.b Mario Andrew Benc, Benjamin Bere, Ivan Bali, Danijel Tomi, Adam Maltai, Miran Petelin, Dino Krupilnicki, Domagoj Srdi; 8.c Tomislav Marinovi, Andrej Suvaljko; Mentor: Veljko Beni Ekipa djejeg nogometa osvojila 2. mjesto u natjecanju kola na razini grada 4.a Antonio Pavi, Josip Luka, Mislav Mikuli;

39

4.b Ivan Gelo, Marko Liovi, Tin Klei; 4.c Luka Boi, Luka Pavlievi, Ante Pavo Kovaevi, Filip Vranje; 4.d Hrvoje Barii, Marko Horvati; Mentor: Danijel Sloboanac Natjecanje u krosu Udruge za port djece i mladei grada Osijeka U ukupnom plasmanu 8. mj. djevojica 3.-4- razred 8. mj. djeaci 3.-4. razred 4. mj. djevojice 7.-8. razred 1. mj. djeaci 7.-8. razred

djevojice 3.-4. razred (ukupno 80 natjecateljica) 4.a Ana Boi (19.mj.) 4.b Andrea Kovai (37. mj.) 4.d Ana Mre (40 mj.) djeaci 3.-4. razred (ukupno 98 natjecatelja) 4.a Antonio Pavi (4.mj.) 4.b Ivan Gelo (15.mj.) 4.c Luka Janjei (48 mj.) 4.d Hrvoje Barii (84.mj.) djevojice 5.-6. razred (ukupno 114 natjecateljica) 6.b Valentina Liovi (3. mj.) 6.c Martina tern (12. mj.) 6.c Gracijela Maltai (43. mj.) djeaci 5.-6. razred (ukupno 143 natjecateljica) 6.b Ivan Babi (1.mj.) 6.a Ivan Barii (11.mj.) 6.b Luka Vranje (25.mj.) djevojice 7.-8. razred (ukupno 123 natjecateljica) 8.c Kristina oli (3.mj.) 8.b Maja Tekli (14.mj.) 7.a Romana Durakovi (40. mj.) 8.a Iva kori (42.mj.) 8.a Jasna Buinovska (43.mj.) 8.c Marija Jurkovi (44.mj.) 8.c Renata Stipi (52.mj.) djeaci 7.-8. razred (ukupno 126 natjecatelj) 7.a Antonio osi (1.mj.) 8.b Miran Petelin (7.mj.) 8.a Ivan Grgi (8.mj.) 8.b Ivan Bali (30 mj.)

40

8.b Ivan Lovri (31.mj.) Mentori: Dane Konar, Veljko Beni, Danijel Sloboanac, Slavica Lonar, Senka Lonar, Jasna Dori Natjecanje u atletici koje organizira Udruga za port djece i mladei grada Osijeka. Odrano u etvrtak 13. travnja 2005.: djevojice 100 m 6.c Gracijela Maltai (7.mj) 8.a Marina Zrno (8. mj.) 300 m 6.b Valentina Liovi (7.mj.) 8.b Martina Mihaljevi (16.mj.) 600 m 8.b Maja Tekli (7. mj.) 7.a Andrea Taka (21.mj.) dalj 7.a Romana Durakovi (17.mj.) 7.a Ivana Nui (18.mj.) kugla 8.b Ana Liar (10.mj.) 8.b Dragana imi 19. mj. vis 8.a Iva kori (13.mj.) 8.b Bruna Lonar (18.mj.) tafeta 4x100 naa ekipa 4. mj. djeaci 100 m 8.b Dino Krolo (15.mj.) 7.a Luka Skender (19.mj.) 300m 8.a Ivan Grgi (2.mj.) 8.b Miran Petelin (7.mj.) 1000 m 7.c Antonio osi (1.mj.) 6.b Ivan Babi (4.mj.) dalj 8.b Dino Krolo (4.mj.) 8.b Ivan Bali (8.mj.) kugla 8.a Kreimir Mileta (12.mj.) 8.b Ivan Bali (13.mj.) vis 8.a Kreimir Mileta (4.mj.)

41

8.b Andrew Mario Benc (11.mj.

NATJEAJI I NATJECANJA U KOLSKOJ GODINI 2005./2006.Natjeaj likovnih radova "Voda -izvor ivota - Bunari" (6 radova) Natjeaj likovnih radova "Ja i moj omiljeni port" (9 radova) Natjeaj likovnih radova "Visa: Olimpijada mate" (12 radova) Natjeaj likovnih i literarnih radova "Pogled s mog prozora" - mentor Vlasta Petrievi.

42

Natjeaj likovnih radova "Sfera" - 6.d Matea Romi dobila II. nagradu za sliku na temu Karneval na Andromedi mentor Branko Marui. Natjeaj literarnih radova "Sfera" - 7.c Gracijela Maltai, Sven Maltai na temu Bal vampira mentor Dubravka Lii. Natjeaj literarnih radova "Volim Hrvatsku" - 3. nagradu dobila je uenica 7.a Katarina Peharda mentor Ljerka Vuli

LIDRANO 2006. opinski susret 16. veljae 2006. O Retfala, Osijekdramsko-scenski izraz - pojedinani nastupi: 2.b Toni Dujmovi "Sijeanj, to u sad?" - mentor Dunja Ham; literarni radovi: 7.b Petar Sebastian Brui "Mobymanija" - mentor Ljerka Vuli; radijska emisija Nije sve tako crno: uenici: 8.c Vedrana Vranje (novinar), Vanja Luketi (snimatelj) Mentor: Anica Ivkovi;

upanijska razina 9. oujak 2006. O A. MIhanovia, Osijek dramsko-scenski izraz - pojedinani nastupi: 2.b Toni Dujmovi "Sijeanj, to u sad?" - mentor Dunja Ham;literarni radovi: 7.b Petar Sebastian Brui "Mobymanija" - mentor Ljerka Vuli; radijska emisija Nije sve tako crno: uenici: 8.c Vedrana Vranje (novinar), Vanja Luketi (snimatelj) Mentor: Anica Ivkovi;

dravna razina dramsko-scenski izraz - pojedinani nastupi: 2.b Toni Dujmovi "Sijeanj, to u sad?" - mentor Dunja Ham;radijska emisija Nije sve tako crno: uenici: 8.c Vedrana Vranje (novinar), Vanja Luketi (snimatelj) Mentor: Anica Ivkovi; HRVATSKI JEZIK kolska razina - 15. veljae 2006. O Vinjevac, Vinjevac: 7.c Jakov Jurevi (24.mj.) - mentor Dubravka LIi; 8.c Vanja Luketi (3.mj.) , Ivana Mikuli (20.mj.), Ruica Liovi (23.mj.) mentor Anica Ivkovi;

upanijska razina - 16. oujka 2006. O J. Truhelke, Osijek: 7.c Jakov Jurevi (22.mj.) - mentor Dubravka Lii;

43

8.c Vanja Luketi (6.mj.) , Ivana Mikuli (9.mj.), Ruica Liovi (28.mj.) mentor Anica Ivkovi.

MATEMATIKA opinska razina - 13. veljae 2006. O Mladost, Osijek: 4.c Jurica uur (2. mj.), 4.b Barbara Komar (3.mj.) - mentor Vesna osi; 5.c Vlatka Brozovi (2. mj.), 5.a Gabrijela Kramar (12.mj.) - mentor Blanka Lendi; 6.c Danijel velec (12. mj.), 6.d Mateja Romi (21. mj.) - mentor Marija Andrakovi; 7.b Valentina Liovi (14.mj) - mentor Sandra tiks; 8.a Matea Ugrica (4.mj.) - mentor Sandra tiks; upanijska razina: 14. oujka 2006. O Mladost, Osijek: 4.c Jurica uur (11. mj.), 4.b Barbara Komar (13.mj.) - mentor Vesna osi; 5.c Vlatka Brozovi (12. mj.) - mentor Blanka Lendi; 6.c Danijel velec (9. mj.) - mentor Marija Andrakovi; 8.a Matea Ugrica (12.mj.) - mentor Sandra tiks.Meunarodno matematiko natjecanje "Klokan bez granica", 16. oujka 2006. u O Vinjevac: nagraeni: e (ecolieri) 5.a Stjepan Pendi, 5.b Anamarija Pacek 4.b Ilija Koturi b (benjamini) 7.a Ana Klir 7.b Valentina Liovi c (cadeti) 8.a Matea Ugrica. Kemija opinska razina - 17.2. 2006. O Vinjevac, Vinjevac: 7.c Matej Zbiljski (59%) Kris ati (63%) Jakov Jurevi (72%); 8.b Filip Domainovi (59%), Nikolina Brdari (58%), Kristijan Pastuovi (40%);

upanijska razina - 15.oujka 2006. O F.Kreme, Osijek: 7.c Jakov Jurevi (12.mj.) - mentor Dubravka Premec. Biologija upanijska razina - 20. oujka 2006. O A.Mihanovia, Osijek: 7.a Katarina Peharda (6.mj.), 7.a Ana Klir (4.mj.) - mentor Dubravka Premec; 8.c Kristijan Pastuovi (12.mj.), - mentor Josip Olajo. Povijest upanijska razina - 20. oujka 2006. O Svete Ane, Osijek: 7.b Valentina Liovi (6.mj.); 7.c Svilvio Pastuovi (12.mj.) mentor Nevenka Ivkovi; 8.c Nikole Boinovski (11.mj.) Matija Lukaevi (14.mj.) - mentor Nevenka Ivkovi.Geografija kolska razina - 15. veljae 2006. O Vinjevac:

44

5.b Ela uni (1. mj.), 5.c Dunja oli (2. mj.), 5.c Ivan Boduljak (3. mj.), 5.c Lea Potoar (4. mj.) - mentor Slavica Jelini; 6.c Danijel velec (1. mj.), 6.a Filip Lukaevi (2. mj.), 6.d Jelena Rnjak (3. mj.), 6.d Kristijan uur (4. mj.) - mentor Slavica Jelini; 7.b Luka Vranje (1. mj.), 7.a Ana Klir (2. mj.), 7.b Valentina Liovi (3.mj.) - mentor Nevenka Ivkovi; 8.b Filip Domainovi (1.mj.), 8.b Nikolina Brdari (2.mj.), 8.c Matija Lukaevi (3.mj.), 8.b Filip Paska (4.mj.) - mentor Slavica Jelini;

opinsko-gradska razina 15. veljae 2006. O I.Filipovia, Osijek: 5.b Ela uni (12. mj.), 5.c Dunja oli (16. mj.) - mentor Slavica Jelini; 6.c Danijel velec (11. mj.), 6.a Filip Lukaevi (12. mj.), 6.d Jelena Rnjak (12. mj.) - mentor Slavica Jelini; 7.b Luka Vranje (9. mj.), 7.a Ana Klir (14. mj.) - mentor Nevenka Ivkovi; 8.b Filip Domainovi (9.mj.) - mentor Slavica Jelini upanijska razina - 16. oujka 2006. O I. Filipovia, Osijek: 5.b Ela uni (6. mj.), 5.c Dunja oli (14. mj.) - mentor Slavica Jelini; 6.c Danijel velec (15. mj.), 6.a Filip Lukaevi (7. mj.), 6.d Jelena Rnjak (5. mj.) - mentor Slavica Jelini; 7.b Luka Vranje (16. mj.), 7.a Ana Klir (5. mj.) - mentor Nevenka Ivkovi; 8.b Filip Domainovi (4.mj.) - mentor Slavica Jelini. Vjeronauk upanijska razina - 8. veljae 2006. O A.Mihanovia, Osijek: 8.b Maja Grbai; 6.d Martina Gogi, Dora Stilin, Jelena Rnjak (rezreva) - 14. mjesto Mentor: Zorica Tomi. Informatika kolska razina - O Vinjevac, Vinjevac 6.a Bruno Cerovski 8.c Marko Para (13. mj.) mentor: Jasna Sunari gradska razina: 6.a Bruno Cerovski Mentor: Sandra tiks.Smotra tehnikog stvaralatva upanijska razina - sudjelovali na izlobi fotografija: 6.a Matej koro, Marinela Bockovac, Petra Rumtajn, Anthea Liptak, Ivana Nikolin mentor: Mihajlo Andrakovi. kolska zadruga 5. upanijska smotra 19. svibnja 2006. u Donjem Miholjcu nai uenici su osvojili 1. mjesto i plasman na dravnu smotru u listopadu 2006. koja e se odrati u ibeniku:

45

5.d Nikolina Bamaga, Ana Boi, Valentina Jeloek, Josipa Miki, Magdalena Novoselnik; 1.c Mateja ulj, Debora imi Mentori: Jasna Dori, Mihajlo Andrakovi Natjecanje u krosu Udruge za port djece i mladei grada Osijeka odrano 5. listopada 2005.

U ukupnom plasman:u 1. mj. djeaci 3.-4. razred (od 11 ekipa) 4. mj. djeaci 5.-6. razred (od 18 ekipa) 6. mj. djevojice 5.-6. razred (od 17 ekipa) 2. mj. mladii 7.-8. razred (od 18 ekipa) 11. mj. djevojke 7.-8. razred (od 18 ekipa) djeaci 3.-4. razred (ukupno 78 natjecatelja) 4.c Mario Pui 3.mj. 3.a Luka Areina 7. mj. 4.c Tomislav ivko 8. mj. 4.a Vid Vlai 22. mj. 4.c Marinko Baliki 27. mj. 4.b Tomislav arac 30 mj. 3.a Josip poljari 41. mj. 4.b Ivan Skorup 56. mj. 4.a Ivica Vincek 57. mj. djevojice 3.-4. razred (ukupno 72 natjecateljice): 4.b Vlatka Turk 15. mj. 4.c Mateja Juro 32. mj. djeaci 5.-6. razred (ukupno 156 natjecatelja): 6.b Ante Bekavac 6. mj. 5.a Antonio Pavi 11. mj. 5.b Ivan Gelo 17. mj. 6.b Dominik Dori 31. mj. 6.a Stipe Vrdoljak 41. mj. 6.c Domagoj Marii 55. mj. 5.b Marko Liovi 71. mj. 6.c Andrej Kutro 97. mj. djevojice 5.-6. razred (ukupno 132 natjecateljice): 6.c Nikolina Topi 11. mj. 6.a Josipa Rupi 13. mj. 6.c Marijana ivko 27. mj. 6.b Katarina Boban 50. mj. 6.b Tena Matuzalem 53. mj. 6.b Anela Klari 82. mj.

46

djeaci 7.-8. razred (ukupno 168 natjecatelja): 7.b Ivan Babi 1. mj. 8.c Matej Rudniki 5. mj. 8.b Domagoj Barii 16. mj. 8.c Antonio osi 26. mj. 7.a Ivan Barii 37. mj. 8.a Luka Skender 45. mj. 7.c Dino Marevi 52. mj. 7.c Sven Maltai 61. mj. 8.b Marko Skorup 103. m. 8.a Ivan Mehi 138. mj. djevojice 7.-8. razred (ukupno 137 natjecateljica): 7.b Valentina Liovi 6. mj. 7.c Kristina Kladarin 71. mj. 8.c Ruica Liovi 54. mj 7.b Melita Peek 64. mj. 8.c Kristina Klari 89. mj. 8.c Doris Dori 90 mj. Mentori: Dane Konar, Veljko Beni, Danijel Sloboanac, Vesna osi, Ljerka Glava, Franka Majer.Graniari 4. razreda osvojili su 1. mjesto na razini grada 4.a Kristina Bonjak, Dorotea Pavli, Iva Liovi, Tamara Mazur, Maja Mutavdija, Nikolina Peji, Valentina Novakovi; 4.b Ivona Grbai, eljka Predragovi; 4.c Paula Krii, Iva Labor, Lucija Bagari rezreva: 4.a Tena Kelava; 4.b Ana Mihaljevi Mentor: Vesna osi . Natjecanje u kuglanju - II. mjesto ekipno u natjecanju kola na razini grada: 7.b Stjepan Fotak, Ivan Bartulovi, Petar Sebastijan Brui, Doris Kraljik Mentor: Dane Konar. Natjecanje u plivanju - III. mjesto ekipno u natjecanju kola na razini grada: 6.c Andrej Kutro, Matija Majsteri, 7.a Domagoj Vrani 7.c Kristijan Drai Mentor: Dane Konar. enska odbojkaka ekipa osvojila 5.-6. mjesto u natjecanju kola na razini grada: 6.a Iva Zubi; 6.d Mia erkez; 7.b Valentina Liovi, Ines Lackovi, Sarah urla, Boica Maruki; 7.c Kristina Kladarin, Antonia Vratovi; 8.a Romana Durakovi, Ivana Nui, Martina Ivkovi; 8.b Maja Begovi, Kristina Borovec; 8.c Ivana Majer Mentor: Dane Konar. Muka odbojkaka ekipa osvojila 4. mjesto u natjecanju kola na razini grada:

47

5.b Ivan Gelo, Marko Liovi; 7.a Dino Lonar, Ivan Barii, Kristijan Begovi; 7.b Luka Vranje, Matej ulj; 7.c Kristijan Drai, Matej Zbiljski, Karlo Satinovi 8.a Luka Skender; 8.b Marko Skorup; 8.c Antonio osi Mentor: Dane Konar. enska rukometna ekipa osvojila 2. mjesto u natjecanju kola na razini grada i plasirala se na upanijsko natjecanje u Dardi gdje je osvojila 5. mjesto. 6.c Doris Peerovi, Beata Bek, Nina Niki; 8.a Matea Ugrica, Ivana Antievi, Sara Farka, Andrea Taka; 8.b Mirna Petelin, Maja Begovi, Kristina Borovec, Ana Bokovi; 7.c Antonia Grgi, Martina tern Mentor: Veljko Beni. Nogometna ekipa malog nogometa 7.-8. razred osvojila 4. mjesto na razini grada: 7.a Tomo Pikorjanac; 7.b Ivan Babi; 7.c Matej Zbiljski, Kristijan Drai; 8.b Marko Skorup, Domagoj Barii; 8.c Matej Rudniki, Antonio osi Mentor: Veljko Beni. Nogometna ekipa malog nogometa 5.-6. razred 1. mjesto na razini grada. 5.a Antonio Pavi; 5.b Ivan Gelo, Marko Liovi; 5.d Hrvoje Barii; 6.a Stipe Vrdoljak Deni Maganji, Filip Zubi; 6.b Ante Bekavac, Matko Fori, Toni Vuko, Ivan Aleksi Mentor: Veljko Beni. Ekipa djejeg nogometa 2. mjesto u natjecanju kola na razini grada 2.c Nikola afar; 3.a Matej Lonar, Luka Areina, Josip poljari; 4.a Vid Vlai, Ivan Vrdoljak; 4.b Ivan Skorup, Tomislav arac; 4.c Jurica uur, Mario Pui, Marinko Baliki, Luka agar Mentor: Danijel Sloboanac.

kola je knjigom nagradila uenike koji su proli prvu razinu natjecanja i plasirali se na iduu (odnosno 1-10 mjesto na upanijskoj razini). U portu do 5. mjesta pojedinano i 1. mjesto ekipno.

NATJEAJI I NATJECANJA U KOLSKOJ GODINI 2006./2007.Natjeaj likovnih radova "Sfera" drutva za znanstvenu fantastiku iz Zagreba sudjelovali: Tema "Roboti u kui" - 5.b Ilija Koturi 5.c Maja imeni (3. mjesto, nagraena) Tema "Zmaj protiv malog zelenog" 5.b Ivana Zlomisli, eljka Predragovi, Barbara Komar mentor Zlata Zapalac

48

Smotra likovnog stvaralatva 7.c Donna imati (plasman na upanijko natjecanje), 8.a Ivana Kova, Monika Vrani, Martina Fridl, Nino Liar, Marinela Mihi, 8.c Suzana Huber mentor Zlata Zapalac Literarni natjeaj "Hrvatska kulturna batina" 8.b Petar Sebastijan Brui, Ines Lackovi mentor Ljerka Vuli Literarni natjeaj "Najljepe pismo" 8.b Ivana Rudniki, Ines Lackovi mentor Ljerka Vuli Natjecanje u krosu Udruge za port djece i mladei grada Osijeka odrano 4. listopada 2006. U ukupnom plasmanu 2. mj. djeaci 3.-4. razred (od 11 ekipa) 3. mj. djeaci 5.-6. razred (od 18 ekipa) 9. mj. djevojice 5.-6. razred (od 17 ekipa) 1. mj. mladii 7.-8. razred (od 18 ekipa) 1. mj. djevojke 7.-8. razred (od 18 ekipa)

djeaci 3.-4. razred (ukupno 91 natjecatelj) 4.a Mislav Hrani 9. mj. 4.c Tomislav Aleri 22. mj 4.a Luka Ivkovi 25 mj djevojice 3.-4. razred (ukupno 69 natjecateljica): 4.a Nives Orli 27. mj. 4.c Ana Dukari 39. mj. djeaci 5.-6. razred (ukupno 181 natjecatelj): 6.a Antonio Pavi 3. mj. 6.b Marko Liovi 11. mj 6.c Filip Varanje 14 mj 6.b Ivan Gelo 20. mj. 6.c Luka Pavlievi 37 mj djevojice 5.-6. razred (ukupno 159 natjecateljice): 6.d Ana Boi 29. mj. 6.d Josipa Miki 35. mj. 6.a Marija Topi 49. mj. 6.a Ana Mre 70. mj. 6.b Matea Paska 71. mj. djeaci 7.-8. razred (ukupno 167 natjecatelja): 8.b Ivan Babi 1. mj. 7.b Ivan Aleksi 6. mj 8.b Luka Vranje 11 mj 8.a Ivan Barii 12. mj.

49

7.a Stipe Vrdoljak 44. mj. 7.b Matko Fori 46. mj. djevojice 7.-8. razred (ukupno 148 natjecateljica): 8.c Martina tern 8. mj 8.b Valentina Liovi 14. mj. 7.a Josipa Rupi 17. mj. 7.a Marinela Bockovac 20. mj. 8.a Martina Ivkovi 25. mj. 7.d Mia erkez 31. mj. 8.a Martina Fridl 37. mj 7.a Marija Ki 38. mj 7.d Stefani Rade 85. mj Mentori: Dane Konar, Veljko Beni, Danijel Sloboanac, Stana Maloa, eljka Mihaljevi.Graniari 4. razreda osvojili 1. mjesto na razini grada 4.a Matea avar, Valentina Juri, Mihaela Mazur 4.b Kristina Babi, Antonija Mihaljevi, Mia Brki, Katarina Jurkovi, Rea Mikec, Sara Turk, 4.c Katarina Karlovi, Rebeka Sita, Marija Dereh, Melani kori, Ana Dukari Mentor: eljka Mihaljevi Kuglanje - naa ekipa osvojila 1. mjesto u ekipnom natjecanju kola na razini grada 7.d Damir Stankovi 8.b Stjepan Fotak, Ivan Bartulovi, Petar Sebastijan Brui, Doris Kraljik, Ines Avdakovi, Bernard Frii, Bruno Gelenir Mentor: Dane Konar.

Plivanje - naa ekipa osvojila 7. mjesto u natjecanju kola na razini grada: enske slobodno (ukupno 13 natjecateljica) 7.c Kristina Radunovi 8.mj. enske prsno (ukupno 24 natjecateljice) 7.c Krstina Radunovi 4. mj. muki slobodno (ukupno 62 natjecatelja) 8.a Domagoj Vrani 5. mj. 7.c Andrej Kutro 10. mj 7.c Matija Majsteri 13. mj. 8.c Krstijan Drai 16. mj. 5.b Mihovil Grguri 34. mj. muki leno (ukupno 23 natjecatelja) 8.a Domagoj Vrani 6. mj. 5.b Mihovil Grguri 19. mj. muki prsno (ukupno 30 natjecatelja) 7.c Andrej Kutro 11. mj muki leptir (ukupno 19 natjecatelja) 7.c Matija Majsteri 14. mj. tafeta O Vinjevac 5. mj. od ukupno 9 ekipa

50

ukupan plasman 7. mjesto od 9 ekipa Mentor: Dane Konar. enska odbojkaka ekipa osvojila 3. mjesto u natjecanju kola na razini grada 4.b Mia Brki 8.a Martina Ivkovi 8.b Valentina Liovi, Ines Lackovi, Sarah urla, Boica Maruki, Dunja Mutavdija, Melita Peek, Ivana Rudniki 8.c Ina Bai, Anita Liovi, Kristina Kladarin, Antonia Vratovi Mentor: Dane Konar Muka odbojkaka ekipa osvojila 1. mjesto u natjecanju kola na razini grada, 2. mjesto na razini upanije i 3. mjesto na meuregionalnom natjecanju 1. mjesto na razini grada u odbojci na pijesku 6.b Ivan Gelo, Marko Liovi, Tin Klei 8.a Dino Lonar, Ivan Barii 8.b Luka Vranje, Matej ulj 8.c Krstijan Drai, Matej Zbiljski, Karlo Satinovi, Mario Krznari Mentor: Dane Konar enska rukometna ekipa osvojila 2. mjesto u natjecanju kola na razini grada i 4. mjesto na upanijsko natjecanje u Dardi 7.c Doris Peerovi, Beata Bek, Nina Niki, Ena Bonjak, Donna imati, Marijana ivko; 7.d Mia erkez 8.b Doris Kraljik, Sara Eling 8.c Antonia Grgi, Martina tern, Lucija Boi Mentor: Veljko Beni. Muka rukometna ekipa 2. mjesto na razini grada, 2. mjesto na upanijskom natjecanju u akovu i 6. mjesto na poluzavrnom natjecanju u akovu 6.a Josip Luka, Damir Stankovi 7.a Filip Zubi 7.b Toni Boievi 7.d Marko-Stjepan Baliki, Damir Stankovi, Kreimir Vlai 8.a Tomislav Zubi, 8.b Damir Dupljak 8.c Sven Maltai, Kristijan Drai, Mentor: Veljko Beni Karate - na natjecanju kolske lige grada Osijeka uenica 3.b Lucija Zrno osvojila 1. mjesto u kategoriji 3. razred, kate Nogometna ekipa malog nogometa 7.-8. razred osvojila 1. mjesto na razini grada, 1. mjesto na upanijskom u Donjem Miholjcu, 1. mjesto na poluzavrnom natjecanju u Poegi i 2. mjesto na dravnom natjecanju u Rovinju, te 1. mjesto u Kruna kupu: 7.a Stipe Vrdoljak 7.b Toni Vuko, Ivan Aleksi, Ante Bekavac, Matko Fori 7.d Marko Matanovi, 8.a Tomo Pikorjanac, Ivan Barii; 8.b Ivan Babi; 8.c Matej Zbiljski, Kristijan Drai; Mentor: Veljko Beni. Nogometna ekipa malog nogometa 5.-6. razred osvojila 1. mjesto na razini grada

51

5.b Ivan Skorup, 5.c Mario Pui, Marinko Baliki, Jurica uur, Mario Vukui 6.a Antonio Pavi, Marjan Krajnovi 6.b Ivan Gelo, Marko Liovi 6.c Luka Pavlievi, Luka Boi 6.d Hrvoje Barii Mentor: Veljko Beni Ekipa djejeg nogometa osvojila 1. mjesto na razini grada 3.a Josip Eling, 3.c Nikola afar 4.a Matej Lonar, Luka Areina, Josip poljari, Hrvoje Hrani, Luka Ivkovi, Davor Palinka, Kreimir Vidai 4.b Domagoj Mre, Marko Reljan 4.c Tomislav Aleri Mentor: Danijel Sloboanac. Lidrano 2007. opinski susret 8. veljae 2007. O Retfala, Osijek dramsko-scenski izraz - pojedinani nastupi: 3.a Neva Ham "Prva ri to sam je uo",Vanja Radau - mentor Dunja Ham 3.b Toni Dujmovi "Imam sestricu", Sanja Pili - mentor Dunja Ham dramsko-scenski izraz - skupni nastupi: "Boi u Slavoniji" - razliiti autori 3.b Toni Dujmovi, Ena talan, Lucija Krito, Edi Novak, Pavo Grgi, Rita Tovilo, Marija Rimac, Irena Dundovi, Josipa Pali, 1.a Mateja Krito - mentor Silvija Vukainovi literarni radovi: 8.b Petar Sebastian Brui "Sjeanja bake Anke" - mentor Ljerka Vuli 8.b Ines Lackovi "Jutro je i vrijeme za..." - mentor Ljerka Vuli radijska emisija Tko je ovdje ljut? uenici: 5.c Maja imeni (snimatelj), Iva Labor (novinar) Mentor: Anica Ivkovi kratka igrana forma, animirani, dokumentarni i eksperimentalni film 7.c Danijel velec - "Amerikanci u naoj koli" - mentor Jasna Dori

upanijska razina 28. veljae 2007. O A. MIhanovia, Osijek literarni radovi: 8.b Petar Sebastian Brui "Sjeanja bake Anke" - mentor Ljerka Vuliradijska emisija Tko je ovdje ljut? uenici: 5.c Maja imeni (snimatelj), Iva Labor (novinar) Mentor: Anica Ivkovi

dravna razina literarni radovi: 8.b Petar Sebastian Brui "Sjeanja bake Anke" - mentor Ljerka Vuliradijska emisija Tko je ovdje ljut?

52

uenici: 5.c Maja imeni (novinar), Iva Labor (snimatelj) Mentor: Anica Ivkovi Hrvatski jezik kolska razina - 22. sijenja 2007. O Vinjevac, Vinjevac: 7.c Kristina Radunovi (8.mj.), Maja Varga (8.mj), Magdalena Domainovi (9. mj), Doris Peerovi (9. mj) - mentor Anica Ivkovi 8.a Ana Klir (4.mj.) , Ina Bai (5.mj.),- mentor Dubravka Lii

upanijska razina - 16. oujka 2006. O J. Truhelke, Osijek: 7.c Kristina Radunovi (12.mj.), Maja Varga (11.mj), Magdalena Domainovi (26. mj), Doris Peerovi (25. mj) - mentor Anica Ivkovi 8.a Ana Klir (16.mj.) , Ina Bai (31.mj.),- mentor Dubravka Lii dravna razina 7.c Maja Varga (11.mj) - mentor Anica Ivkovi Njemaki jezik kolska razina, 24. sijenja 2007. O Vinjevac, Vinjevac 8.b Sarah urla (6.mj.), Dominik Vlai (7.mj.), Melita Peek (nije rangirano na nivou svih kola), Ines Lackovi (nije rangirano na nivou svih kola) - mentor Zvjezdica urik upanijska razina 8. oujka 2007. O F.K.Frankopan Osijek 8.b Sarah urla (4.mj.), Dominik Vlai (7.mj.) - mentor Zvjezdica urik dravna razina 8.b Sarah urla - mentor Zvjezdica urik Matematika opinska razina - 29. sijenja 2006. O Mladost, Osijek: 4.b Mia Brki (7. mj.), 4.b Marin Liovi (13.mj.) - mentor Stana Maloa 5.c Jurica uur (9.mj.), Barbara Komar (17. mj) - Nikolina imlea 6.c Vlatka Brozovi (6. mj.), 6.a Gabrijela Kramar (13.mj.) - mentor Blanka Lendi 7.c Danijel velec (14. mj.), 7.d Kristijan uur (19. mj.) - mentor Marija AndrakoviMeunarodno matematiko natjecanje "Klokan bez granica", 16. oujka 2007. u O Vinjevac: nagreeni: 6.c Marijana Bonjak, Vlatka Brozovi, Filip Vranje 7.c Danijel velec

Kemija kolska razina - 17.2. 2006. O Vinjevac, Vinjevac: 7.c Jelena Rnjak, Mia erkez, Martina Gogi 7.b Barbara Frii 7.a Bruno Cerovski - mentor Josip Olajo

Biologija

53

kolska razina - 30. sijenja 2007. O Vinjevac, Vinjevac 7.c Monika Rosi (14.mj.), Domagoj Mati (nije rangirano na nivou svih kola), Damir Stankovi (nije rangirano na nivou svih kola) , Danijel velec (nije rangirano na nivou svih kola) 7.b Matej Kovaevi (nije rangirano na nivou svih kola), Toni Boievi (nije rangirano na nivou svih kola) - mentor Josip Olajo8.a Katarina Peharda (1. mj.), Martina Fridl (1. mj.), Monika Vrani (2.mj.), Ana Klir (nije rangirano na nivou svih kola), Ivan Pui (nije rangirano na nivou svih kola ) - mentor Dubravka Premec upanijska razina 12. oujka 2006. O A.Mihanovia, Osijek 7.c Monika Rosi (22. mj.) - mentor Josip Olajo 8.a Katarina Peharda (5. mj), Martina Fridl (20. mj.), Monika Vrani (4. mj.) - mentor Dubravka Premec Povijest-geografija Projekt Skriveno blago Osijek u srcu - zapaeno sudjelovanje 8.a Ivan Pui, Monika Vrani, Katarina Peharda 8.c Gracijela Maltai mentor: Nevenka Ivkovi Geografija kolska razina - 6. veljae 2007. O Vinjevac: 5.a Tamara Mazur (35. mj.) , Ana Jaman (49. mj.) - mentor Slavica Jelini 6.b Ela uni (33. mj.), Anamarija Pacek (43. mj.) 6.c Ivan Boduljak (28. mj.), Lea Potoar (39. mj.) - mentor Slavica Jelini 7.a Antionio Katui (38. mj.), 7.b Tomislav Grai (49. mj.), Toni Boievi (57. mj.) 7.c Danijel velec (44. mj.) - mentor Slavica Jelini 8.a Ana Klir (7.mj.) 8.b Luka Vranje (4.mj.) Valentina Liovi (4.mj.) - mentor Nevenka Ivkovi

opinsko-gradska razina 15. veljae 2006. O I.Filipovia, Osijek: 8.a Ana Klir (7.mj.) 8.b Luka Vranje (4.mj.) Valentina Liovi (4.mj.) - mentor Nevenka Ivkovi Vjeronauna olimpijada upanijska razina - 12. veljae 2007. O A.Mihanovia, Osijek: 7. d Martina Gogi, Jelena Rnjak 5.c Antonela Na, Dorotea Ronevi Rezerva: 5.a Toni Pap , Dorotea Pavli (ekipa osvojila 17. mjesto) Mentor: Marina Vidakovi

Natjecanje u znanju i vjetinama iz podruja djelovanja Crvenog kria 20. veljae 2007. O D.Cesari, Osijek 8.b Danijel akovi, Petar Sebastijan Brui 8.a Antonia Mihaljevi, 8.c Katarina Kolgjeraj, Iva Kneevi Mentor: Drago Stojakovi (Marina Vidakovi)

Infomratika

54

kolska razina - 7. veljae 2007. O Vinjevac, Vinjevac 7.c Dino Vere - Nikolina imlea (20. mj.) 8.c Mario Krznari - Spomenka Hulak (19. mj.)Smotra tehnikog stvaralatva upanijska razina - sudjelovali na izlobi fotografija: 6.a Matej koro, Marinela Bockovac, Petra Rumtajn, Anthea Liptak, Ivana Nikolin mentor: Mihajlo Andrakovi. Sigurno u prometu 5.b Tomislav arac, Ivana Zlomisli mentor: MIhajlo Andrakovi kolska zadruga - Dravna smotra u studenome 2007. u ibeniku 6.d Nikolina Bamaga, Valentina Jeloek upanijska razina 25.5.2007. Donji Miholjac 2.c Mateja ulj, Paula Hornjak, Debora imi Mentor: Jasna Dori kola knjigom nagrauje uenike koji su proli prvu razinu natjecanja i plasirali se na iduu (odnosno 1-10 mjesto na upanijskoj razini) u natjecanjima iz znanja. U portu do 5. mjesta pojedinano i 1. mjesto ekipno se nagrauje medaljom, a najuspjenija ekipa nogometa uenika 7. i 8. razreda uz medalje nagraena je i majicama s logom kole. Za sve je organiziran sveani prijam u holu kole koji je odran 19. lipnja 2007.

NATJEAJI I NATJECANJA U KOLSKOJ GODINI 2007./2008.Natjeaj likovnih radova "Sfera" drutva za znanstvenu fantastiku iz Zagreba sudjelovali: 5.b Sara Turk, Lucija Gogi, Nikola Vukovi, Terezija Domainovi, Ines uri 1. nagrada na temu "Grad pod morem" 5.b Mia Brki Natjeaj likovnih radova uenika: tema - "Hrvatska kulturna batina"

55

sudjelovali: 7.c Petra ugalj, Filip Plaak, Nives Kozjan Natjeaj likovnih radova uenika: tema - "Slobodan sam biti..." sudjelovali: 5.a Ena Tuti, Ana Kova, 8.b Sara Majstorovi, Barbara Frii, 8.d Martina Kova, Stefani Rade Natjeaj likovnih radova uenika: tema - "Tradicija i suvremenost - otvori oi i vidi svijet" sudejelovali: 7.b Ana Marija Galiot, Valentina Pekovi, Valentina ui, Andrea Kovai 7.c Filip Plaak, Luka Pavlievi, Mia Reljan, Nives Kozjan, Marin Komar Natjeaj likovnih radova: tema - "Visa Olimpijada mate" sudejlovali: 5.a Ena Tuti, Luka Ivkovi, Ana Kova, Viktorija Svalina 5.c Dora Luli 6.a Ivan Miki 6.b eljka Predragovi, Mihovil Grguri, Barbara Komar LIK - smotra likovnog stvaralatva uenika osnovnih kola 6.c Maja imeni, Sandi Jeleevi, Marko Domainovi 8.a Ivona Paska, Katarina Vrtari 8.b Tena Matuzalem, Sara Majstorovi, Marijana Ivkovi, Marijan Lukai, Dominik Dori 8.c Maja Varga, Kristina Radunovi, Ena Bonjak, Magdalena Domainovi 8.d Kristijan uur, Ines Rimac, Martina Gogi mentor za sve natjeaje Zlata Zapalac

Natjecanje u krosu Udruge za port djece i mladei grada Osijeka odrano 19. rujna 2007.djeaci 3. i 4. razred - ukupno 101 natjecatelj 4.b Pavo Grgi 1. mj. 4.a Josip Eling 2. mj. 4.a Ivan urla 11. mj. 4.d Filip Nikolin 13. mj. ekipno djeaci 3. i 4. razred 1. mjesto djevojice 3. i 4. razred - ukupno79 natjecateljica 4.c Nikolina Kekeli 28. mj. 4.b Lucija Zrno 45 mj. 4.d Ivana Ivkovi 47. mj. 4.c Nikolina Cvrtak 48. mj. ekipno djevojice 3. i 4. razred 8. mj. djeaci 5. i 6. razred - ukupno 158 natjecatelja 6.c Tomislav ivko 5. mj.