of 18 /18
4. međunarodni kongres o ruralnom turizmu, Zbornik radova, 2018., str. 91-108. I. Kunst, MOGU LI OTOČKA NASELJA PRERASTI U RURALNO TURISTIČKE ATRAKCIJE – ... 91 MOGU LI OTOČKA NASELJA PRERASTI U RURALNO TURISTIČKE ATRAKCIJE – PRIMJER NASELJA DOL NA BRAČU Ivo Kunst Sažetak Privlačnost ruralnih područja u post-modernističkom društvu sve više raste. Iako je većina hrvatskih otoka, osobito u svojim priobalnom dijelovima, prigrlila turizam kao prirodni, najbrži i najefikasniji način gospodarskoga rasta/razvoja, najveći dio otočke unutrašnjosti i dalje ima sve bitne značajke ne samo ekonomski zapuštenoga, već i demografski odumirućega ruralnog prostora. U želji da se takvo stanje promijeni nabolje, u ovom se radu, koristeći selo Dol na Braču kao studiju slučaja, razmatra oportunost pretvaranja slabo naseljenih, ali izuzetno slikovitih i arhitektonski očuvanih ruralnih naselja u vrhunske turističke atrakcije kroz njihovu prikladnu revitalizaciju i primjerenu turistifikaciju. U metodološkom smislu, rad se temelji, kako na saznanjima do kojih se došlo provedbom polu-strukturiranih intervjua s izabranim predstavnicima različitih lokalnih interesnih grupa (javna uprava, turistički poduzetnici, viđenije osobe, kler), tako i na stavovima mještana prikupljenim tijekom rasprava na pomno pripremljenim strateškim radionicama. Kao rezultat navedenoga metodološkog postupka, a uvažavajući teorijske postulate destinacijske konkurentnosti, ekonomije doživljaja i diferencijacije kao načina stjecanja konkurentske prednosti, u radu se definira prikladni koncept razvoja naselja te se, kroz provjeru njegove tržišne održivosti i ekonomske isplativosti, potvrđuje njegova validnost. Ključne riječi: ruralni turizam, turistička atraktivnost, selo Dol, razvojni koncept, razvojna održivost. UVOD Privlačnost ruralnih područja u post-modernističkom društvu sve više raste (Loureiro 2012). Kao rezultat te činjenice, u posljednjih dvadesetak godina sve je izraženiji interes urbanoga stanovništva da provodi odmor u ruralnim područjima (Yague 2002), a što turizam na ruralnim područjima sve više pretvara od marginalne pojave u široko rasprostranjenu praksu (Garau 2015). Razloge za to valja tražiti ponajviše ne samo u sve sve većim gužvama i izraženoj komodizaciji etabliranih (priobalnih) turističkih destinacija, već i u stalno rastućim očekivanjima sve sofisticiranije turističke potražnje koja, u potrazi za autentičnim i nestandardiziranim turističkim dožvljajem, sve više odlazi u manje poznata turistička odredišta u dominantno ruralnim područjima (McCannell 1976, Stamboulis & Skayannis 2003, Ferrari & Adamo 2012). Sve veća privlačnost ruralnih sredina kao prikladnih destinacija za provođenje slobodnoga vremena proizlazi ponajviše iz činjenice da je riječ o prostoru koji se po svojim krajobraznim i socio-kulturnim značajkama bitno razlikuje od mjesta na kojima većina ljudi trajno obitava te, u tom smislu, predstavlja dobro došlu promjenu uobičajenoj svakodnevnici. Drugim riječima, ruralni prostor predstavlja svojevrsno sklonište za privremeni bijeg od gradskoga života (Daugstag 2008, Garau 2015), ali i

MOGU LI OTOČKA NASELJA PRERASTI U RURALNO TURISTIČKE ... · da poželjna vizija razvoja Dola može biti pretvorena u realnost samo ako većina razvojnih dionika dijeli slične stavove

 • Author
  others

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of MOGU LI OTOČKA NASELJA PRERASTI U RURALNO TURISTIČKE ... · da poželjna vizija razvoja Dola...

 • 4. međunarodni kongres o ruralnom turizmu, Zbornik radova, 2018., str. 91-108.

  I. Kunst, MOGU LI OTOČKA NASELJA PRERASTI U RURALNO TURISTIČKE ATRAKCIJE – ...

  91

  MOGU LI OTOČKA NASELJA PRERASTI U RURALNO TURISTIČKE ATRAKCIJE – PRIMJER NASELJA DOL NA BRAČU

  Ivo Kunst

  Sažetak

  Privlačnost ruralnih područja u post-modernističkom društvu sve više raste. Iako je većina

  hrvatskih otoka, osobito u svojim priobalnom dijelovima, prigrlila turizam kao prirodni, najbrži i

  najefikasniji način gospodarskoga rasta/razvoja, najveći dio otočke unutrašnjosti i dalje ima sve

  bitne značajke ne samo ekonomski zapuštenoga, već i demografski odumirućega ruralnog prostora.

  U želji da se takvo stanje promijeni nabolje, u ovom se radu, koristeći selo Dol na Braču kao studiju

  slučaja, razmatra oportunost pretvaranja slabo naseljenih, ali izuzetno slikovitih i arhitektonski

  očuvanih ruralnih naselja u vrhunske turističke atrakcije kroz njihovu prikladnu revitalizaciju i

  primjerenu turistifikaciju. U metodološkom smislu, rad se temelji, kako na saznanjima do kojih se

  došlo provedbom polu-strukturiranih intervjua s izabranim predstavnicima različitih lokalnih

  interesnih grupa (javna uprava, turistički poduzetnici, viđenije osobe, kler), tako i na stavovima

  mještana prikupljenim tijekom rasprava na pomno pripremljenim strateškim radionicama. Kao

  rezultat navedenoga metodološkog postupka, a uvažavajući teorijske postulate destinacijske

  konkurentnosti, ekonomije doživljaja i diferencijacije kao načina stjecanja konkurentske prednosti,

  u radu se definira prikladni koncept razvoja naselja te se, kroz provjeru njegove tržišne održivosti

  i ekonomske isplativosti, potvrđuje njegova validnost.

  Ključne riječi: ruralni turizam, turistička atraktivnost, selo Dol, razvojni koncept, razvojna

  održivost.

  UVOD

  Privlačnost ruralnih područja u post-modernističkom društvu sve više raste (Loureiro

  2012). Kao rezultat te činjenice, u posljednjih dvadesetak godina sve je izraženiji interes

  urbanoga stanovništva da provodi odmor u ruralnim područjima (Yague 2002), a što

  turizam na ruralnim područjima sve više pretvara od marginalne pojave u široko

  rasprostranjenu praksu (Garau 2015). Razloge za to valja tražiti ponajviše ne samo u sve

  sve većim gužvama i izraženoj komodizaciji etabliranih (priobalnih) turističkih

  destinacija, već i u stalno rastućim očekivanjima sve sofisticiranije turističke potražnje

  koja, u potrazi za autentičnim i nestandardiziranim turističkim dožvljajem, sve više

  odlazi u manje poznata turistička odredišta u dominantno ruralnim područjima

  (McCannell 1976, Stamboulis & Skayannis 2003, Ferrari & Adamo 2012).

  Sve veća privlačnost ruralnih sredina kao prikladnih destinacija za provođenje

  slobodnoga vremena proizlazi ponajviše iz činjenice da je riječ o prostoru koji se po

  svojim krajobraznim i socio-kulturnim značajkama bitno razlikuje od mjesta na kojima

  većina ljudi trajno obitava te, u tom smislu, predstavlja dobro došlu promjenu

  uobičajenoj svakodnevnici. Drugim riječima, ruralni prostor predstavlja svojevrsno

  sklonište za privremeni bijeg od gradskoga života (Daugstag 2008, Garau 2015), ali i

 • 4. međunarodni kongres o ruralnom turizmu, Zbornik radova, 2018., str. 91-108.

  I. Kunst, MOGU LI OTOČKA NASELJA PRERASTI U RURALNO TURISTIČKE ATRAKCIJE – ...

  92

  idealno mjesto za propitivanje vlastitih životnih uvjerenja i/ili svjetonazora kroz stjecanje

  novih životnih iskustava (Simonicca 1997).

  U uvjetima sve većeg interesa turističke potražnje za provođenjem odmora u ruralnim

  prostorima, a uvažavajući krajobrazne, kulturne i demografske različitosti između

  urbanih i ruralnih prostora kao i socio-ekonomske i svjetonazorske razlike između

  urbane i ruralne populacije, od izuzetne je važnosti da se razvoj turizma na ruralnim

  prostorima odvija na društveno odgovoran i promišljen način, odnosno na način koji će

  dugoročno održivo podizati današnju, još uvijek relativno nisku, razinu blagostanja

  ruralne populacije. U suprotnom, nedovoljno kontrolirani razvoj turizma na ruralnim

  prostorima može uzrokovati različite prijetnje ne samo kvaliteti okoliša, već i kulturi

  života i rada lokalne zajednice (Holden 2005, Garrod, Wornell & Youell 2006). Ta

  konstatacija vrijedi i za ruralni prostor u unutrašnjosti većine hrvatskih otoka.

  Iako je većina hrvatskih otoka, osobito u svojim priobalnom dijelovima, prigrlila turizam

  kao prirodni, najbrži i najefikasniji način gospodarskoga rasta i razvoja, pri čemu je

  opravdano postaviti pitanje da li se taj razvoj odvija na dugoročno održiv način (Kunst

  2011), najveći dio otočke unutrašnjosti, unatoč obilju izuzetno vrijedne prirodne i/ili

  kulturno-povijesne resursno-atrakcijske osnove, i dalje ima sve bitne značajke ne samo

  ekonomski zapuštenoga, već i demografski odumirućega prostora. Gospodarska

  zapuštenost i demografsko odumiranje unutrašnjosti većine hrvatskih otoka bitno

  umanjuje i dugoročnu turističku konkurentnost njihovog priobalja, ponajviše kao rezultat

  postupnoga gubitka ekskluziviteta turističkoga doživljaja uslijed sve veće koncentracije

  velikoga broja ljudi na relativno uskom pojasu, ali i bitno ograničava potencijalno

  raspoloživi otočki prihvatni kapacitet.

  U želji da se potencijalno raspoloživi prihvatni kapacitet hrvatskih otoka značajnije

  poveća u odnosu na današnje stanje, logično je razmišljati o mogućnostima proširivanja

  turističkog interesa i na cijeli prostor otočkoga ruralnog zaleđa, a što bi, zasigurno,

  pridonijelo i postupnom zaustavljanju procesa ubrzane depopulacije otočke

  unutrašnjosti. Proces proširivanja turističkog interesa na otočko ruralno zaleđe, pritom,

  valjalo bi provoditi na održiv i promišljen način kako bi se trajno sačuvale dominantno

  ruralne značajke ovog prostora, odnosno kako se ne bi ugrozila/negirala vjekovno

  uspostavljana kultura života i rada lokalnih žitelja.

  Polazeći kako od prethodnih odrednica, a vodeći računa i o teoriji destinacijske

  konkurentnosti (Ritchie & Crouch 1999, Ritchie & Crouch 2003), postulatima ekonomije

  doživljaja (Pine & Gilmore 1998) te diferencijaciji kao načinu stjecanja konkurentske

  prednosti (Porter 1980), u ovom se radu, na primjeru sela Dol na Braču, propituje

  mogućnost povećavanja dosadašnjega stupnja turističke privlačnosti unutrašnjosti

  otočkoga prostora kroz pretvaranje slabo naseljenih, ali izuzetno slikovitih i očuvanih

  naselja u zaleđu otoka u vrhunske turističke atrakcije, privlačne ne samo različitim

  segmetnima ruralno-turističke, već i kulturno-turističke potražnje. Drugim riječima, u

  ovom će se radu, na primjeru sela Dol, pokušati ukazati na činjenicu da povećanje

  turističke privlačnosti otočke unutrašnjosti valja, između ostalog, temeljiti na: (i) zaštiti

  autohtonosti malih ruralnih naselja i njihove tradicijske stambeno-gospodarske

  arhitekture, (ii) očuvanju ambijentalnosti okolnoga prirodnog krajolika, odnosno (iii)

  njegovanju/prezentaciji lokalne (ruralne) kulture života i rada. Kombinacijom ovih

 • 4. međunarodni kongres o ruralnom turizmu, Zbornik radova, 2018., str. 91-108.

  I. Kunst, MOGU LI OTOČKA NASELJA PRERASTI U RURALNO TURISTIČKE ATRAKCIJE – ...

  93

  činitelja moguće je uspostaviti jedinstven i međunarodno konkurentan sustav turističkih

  doživljaja, podjednako atraktivan različitim skupinama potencijalnih korisnika tijekom

  većeg dijela godine (Kastenholz 2004).

  U metodološkom smislu, rad se temelji ne samo na teorijskim uporištima razvoja turizma

  u ruralnim područjima, već i na saznanjima do kojih se došlo putem procesa konzultacija

  s relevantnim razvojnim dionicima. Konzultacije i usuglašavanje stavova s lokalnim

  razvojnim dionicima provedeno je dijelom putem polu-strukturiranih intervjua sa

  izabranim predstavnicima različitih interesnih grupa (javna uprava, turistički

  poduzetnici, viđenije osobe, kler), a dijelom kroz raspravu na pomno pripremljenim

  strateškim radionicama. Ključni argument za takav metodološki pristup je pretpostavka

  da poželjna vizija razvoja Dola može biti pretvorena u realnost samo ako većina

  razvojnih dionika dijeli slične stavove o tome kako ta budućnost treba izgledati

  (Wehrmeyer, Clayton & Lum 2002, Reid, Mair, & George 2004, Butler 2009, Van der

  Helm 2009).

  Rad je strukturiran na sljedeći način: prvi dio rada odnosi se pregled literature, drugi dio

  na povijesni razvoj i značajke naselja Dol, dok se treći dio fokusira na sagledavanje

  potencijala naselja za turistički razvoj. Četvrti dio rada posvećen je promišljanju

  prikladne koncepcije turističkoga razvoja, dok se peti dio odnosi na provjeru tržišne

  održivosti i financijske isplativosti predloženoga razvojnog koncepta.

  1. PREGLED LITERATURE

  Iako ruralni turizam ne predstavlja novi oblik turizma, s obzirom na činjenicu da njegovi

  korijeni datiraju još iz početka prošloga stoljeća, još uvijek ne postoji jedinstvena i

  općeprihvaćena definicija ruralnoga turizma (Nair et al. 2014). Razlog za to valja tražiti

  ponajviše u njegovoj višeznačnosti i/ili kompleksnoj prirodi (OECD 1994), pri čemu se

  osobito misli na sljedeće:

  Sve turističke aktivnosti u ruralnim područjima ne moraju biti strogo ruralnog karaktera.

  Nekad jasna distinkcija između urbanih i ruralnih područja sve se manje uočava ponajviše uslijed pojačane izgradnje kuća za odmor, postupnog doseljavanja urbane

  populacije i razvoja ne-tradicionalnih gospodarskih aktivnosti na ruralnim

  područjima.

  Različite zemlje definiraju ruralni prostor na različite načine.

  Neovisno o nedostatku općeprihvaćene definicije ruralnog turizma, Lane (1994),

  primjerice, smatra da je ruralni turizam vrsta turizma koji se odvija u ruralnim

  područjima, pri čemu su ruralna područja ona koja karakterizira: (i) niska gustoća

  naseljenosti, (ii) mnoštvo otvorenoga/neizgrađenog prostora, (iii) mala naselja, odnosno

  (iv) gospodarska orijentacija na poljoprivredu i šumarstvo. Na sličnom je tragu i Bačac

  (2011), prema kojem ruralni turizam svojevrsni konglomerat svih turističkih

  usluga/aktivnosti/vidova turizma koje se događaju unutar ruralnih područja, pri čemu se

  pod ruralnim prostorom podrazumijevaju područja kao karakterizira prevladavajuće

  prirodno okruženje, seoski okoliš, mala naselja i izdvojena poljoprivredna gospodarstva,

 • 4. međunarodni kongres o ruralnom turizmu, Zbornik radova, 2018., str. 91-108.

  I. Kunst, MOGU LI OTOČKA NASELJA PRERASTI U RURALNO TURISTIČKE ATRAKCIJE – ...

  94

  dok su poljoprivreda i šumarstvo glavne gospodarske aktivnosti. Prema Kušenu (2006)

  ruralni turizam predstavlja turističku aktivnost koja se odvija u ruralnom području te

  uključuje različite aktivnosti povezane s boravkom u prirodi. Gannon (1994) je mišljenja

  da ruralni turizam karakteriziraju ponajviše različite aktivnosti, usluge i sadržaji koje

  nude farmeri i drugi žitelji ruralnih područja kako bi privukli turiste u svrhu generiranja

  dodatnih prihoda. Konačno, Nagaraju & Chandrashekara (2014) naglašavaju da je ruralni

  turizam specifičan oblik turističke aktivnosti koji se temelji kako na značajkama ruralnog

  načina života, tako i na kulturi, običajima i nasljeđu ruralnih područja, ali i na interakciji

  između turista i lokalne populacije, što sve, u konačnici pridonosi ne samo ekonomskom

  i društvenom prosperitetu lokalne zajednice, već i bogatstvu turističkog doživljaja. U

  svakom slučaju, prethodne definicije ukazuju na to da se pojam ruralni turizam ne odnosi

  samo na smještaj turista na farmama ili u seoskim domaćinstvima, već i na različite

  fizičke i druge aktivnosti kojima se turisti mogu baviti u ruralnim područjima, a koje

  mogu, ali i ne moraju uključivati interakciju s lokalnom populacijom (Krippendorf 1987,

  Bramwell & Lane 1994, European Commission 1986).

  Neovisno o različitosti definicija, ruralno okruženje predstavlja središnje mjesto u

  jedinstvenom prodajnom prijedlogu bilo kojega ruralno-turističkog doživljaja (OECD

  1994). Odabir odmora u ruralnom području predstavlja, za poklonike ruralnoga turizma,

  dobro rješenje za bijeg od svakodnevne, uobičajene rutine gradskoga života i sve

  izraženijega stresa na radnom mjestu (Knowd 2001), ali i iz težnje za povratkom

  korijenima, čežnje za „dobrim starim vremenima” i „jednostavnim načinom života” u

  očuvanom prirodnom okruženju (Hohl & Tisdell 1995, Urry 2002). U tom smislu,

  ruralna područja predstavljaju, u socio-kulturnom i okolišnom smislu, dobrodošlu

  alternativu gradovima u kojima turisti uobičajeno obitavaju tokom cijele godine, a što

  im pruža različite mogućnosti da stječu drugačija životna iskustva, u rasponu od

  odmorišno-emotivnih do edukativnih (Simonicca 1997, Garau 2015).

  Sve veću potražnju za turizmom u ruralnom okruženju unazad posljednjih nekoliko

  godina valja objašnjavati i činjenicom da je riječ o nišnom proizvodu (u sferi turizma

  posebnih interesa) koji se, uslijed sve veće segmentacije turističke potražnje (Gonzales

  & Bello 2002, Trauer 2007), i sam sastoji od rastućega broja nišnih proizvoda kao što

  su, primjerice agriturizam (Fagioli, F. F., Diotallevi, F. & Ciani, A. 2014), ekoturizam

  (Donohoe, H. M. & Needham, R. D. 2008), turizam aktivnosti, kreativni turizam (Cloke

  2007, Richards & Marquis 2012) i sl. Drugim riječima, ruralni turizam predstavlja

  svojevrsni „kišobran” koji objedinjuje veći broj međusobno komplementarnih nišnih

  proizvoda (Sasu & Epuran 2016).

  Ruralni turizam, nadalje, a što je osobito značajno za ovaj rad, ima važnu ulogu i u

  kontekstu diversifikacije integralnoga turističkog proizvoda u većini turističkih

  destinacija koje su svoju tržišnu prepoznatljivost izgradile ponajviše na dominantnoj

  orijentaciji na sezonski odmor na suncu i moru (Barke 2004). Tako, primjerice, Sharpley

  (2002), ukazuje na činjenicu da pojačana orijentacija prema razvoju ruralnog turizma na

  Cipru predstavlja ne samo efikasan način da se rastereti već „zagušeni” priobalni prostor,

  već i da se ekonomski revitalizira demografski i gospodarski odumirući prostor u

  unutrašnjosti otoka.

 • 4. međunarodni kongres o ruralnom turizmu, Zbornik radova, 2018., str. 91-108.

  I. Kunst, MOGU LI OTOČKA NASELJA PRERASTI U RURALNO TURISTIČKE ATRAKCIJE – ...

  95

  Osim diversifikacije raspoloživoga sustava doživljaja u turističkoj destinaciji, razvoj

  ruralnoga turizma već se dugi niz godina povezuje i sa učinkovitom socio-ekonomskom

  i/ili demografskom revitalizacijom velikog broja ruralnih područja koja, zbog

  višegodišnjega opadanja gospodarske aktivnosti, ponajviše uslijed ubrzane

  deagrarizacije, karakterizira proces kontinuirane depopulacije. U takvim uvjetima, a što

  potvrđuju radovi velikoga broja eminentnih stručnjaka (Hoggart, Buller & Black 1995,

  Fleischer & Pizam 1997, Page & Getz 1997, Williams & Shaw 1998, Canoves et al.

  2004, Albu & Nicolau 2011, Brandth & Haugen 2011, Fagioli, Diotallevi & Ciani 2014),

  pojačana orijentacija na turističko privređivanje kroz razne oblike ruralnoga turizma,

  predstavlja jedan od najbržih i socio-kulturno najprihvatljivijih načina postupne

  društveno-ekonomske i demografske regeneracije takvih područja.

  2. PREDSTAVLJANJE DOLA ‒ POVIJESNI RAZVOJ I ZNAČAJKE NASELJA

  Naselje Dol se nalazi na sjevernoj strani otoka Brača, oko 2 km južno od odvojka glavne

  otočke prometnice Supetar ‒ Pučišća prema Postiri. U administrativno-teritorijalnom

  smislu, Dol pripada općini Postira. Riječ je o jednom od dvanaest starih,

  srednjovjekovnih naselja u unutrašnjosti otoka Brača. Tipično za arhitekturu krasa, koja

  je oskudno plodno tlo strogo čuvala za poljoprivredu, Dol je izgrađen na krajevima

  usjeka doline, odnosno na njezinim strmim obroncima. Riječ je o naselju raštrkanoga

  tipa koje je, u skladu s dominantno stočarskom gospodarskom kulturom, nastalo

  organskim rastom duž serpentina puteva.

  Kako u mjestu u posljednjih stotinjak godina nije gotovo ništa novo izgrađeno, a budući

  da Dol ni u Prvom, ni u Drugom svjetskom ratu nije bio oštećen, ali niti izložen povećem

  turističkom interesu (poput mjesta na obali), najveći dio njegovoga tradicijskog

  graditeljskog korpusa je gotovo u cijelosti sačuvan. Zbog očuvanosti svoje tradicijske

  prostorne organizacije i građevinskoga fonda karakterističnoga za seosku arhitekturu

  otoka Brača, naselje Dol uvršteno je na Listu zaštićenih kulturnih dobara u Registru

  kulturnih dobara Republike Hrvatske (oznaka Z ‒ 2592).

  Iako najstarije matične župne knjige datiraju od 1622. godine, već od XV. stoljeća

  povijesni dokumenti spominju dolske suce i pravnike, koji su na dolskom sudu rješavali

  sporove oko nasljeđivanja. Prva katastarska izmjera Dola izvršena je 1833. godine, u

  sklopu koje je i tekstom dokumentirano stanje u prostoru, kao i osnovne značajke

  dolskoga gospodarstva.

  U gospodarskom smislu, mještani Dola su se kroz povijest, osim stočarstvom, bavili

  ponajviše maslinarstvom i proizvodnjom vina, pri čemu se smatra da je dolsko

  maslinarstvo svoj uzlet doživjelo u razdoblju Mletačke vlasti na Braču u XVI. stoljeću,

  dok je značajniji uzgoj loze velikim dijelom počeo sredinom XIX. stoljeća kad je Austro-

  Ugarska izgubila vinorodna područja Italije, odnosno kad je filoksera pogodila francuske

  vinograde. Prosperitetno razdoblje za proizvodnju vina u Dolu naprasno je okončano

  krajem XIX. stoljeća kad je Austro-Ugarska počela uvoziti jeftinija vina iz Italije, a

  nedugo zatim su filoksera i pepelnica zahvatile i bračke vinograde te ih većinom uništile.

  Uslijed nagloga osiromašivanja, velik je broj Doljana početkom XX. stoljeća iselio u

 • 4. međunarodni kongres o ruralnom turizmu, Zbornik radova, 2018., str. 91-108.

  I. Kunst, MOGU LI OTOČKA NASELJA PRERASTI U RURALNO TURISTIČKE ATRAKCIJE – ...

  96

  različite prekooceanske zemlje, uslijed čega je prva polovina XX. stoljeća donijela Dolu

  stagnaciju, iako su se počele uzgajati nove kulture ‒ buhač i lavanda.

  Iako je zbog nedostatnih povijesnih izvora vrlo teško preciznije rekonstruirati izgled

  Dola u prvim stoljećima njegovoga postojanja, po materijalnim je ostacima i lokalnoj

  predaji moguće pretpostaviti da je najranije žarište razvoja bilo oko crkvice Sv. Petra i

  brojnih špilja koje ju okružuju. Ove su špilje korištene kao primitivan oblik stanovanja,

  a početkom gradnje samostojećih kuća počelo se formirati donekle tipično dalmatinsko

  naselje kraškog područja, u čijem se korpusu nailazi na čitav raspon tipova gradnje – od

  prizemnih potleušica u suhozidu, preko obiteljskih katnica, do masivnih stambeno-

  gospodarskih dvokatnica.

  Prema tipologiji gradnje, sve stambene građevine u Dolu mogu se podijeliti na: (i)

  samostojeće kuće, (ii) kuće u nizu, odnosno (iii) sklopove kuća organizirane oko

  zajedničkoga dvorišta.

  Sačuvane dolske kuće u pravilu su velike i prostrane, gotovo bez iznimke građene „u

  živo” od kvalitetnoga i dobro obrađenoga kamena. Tipična stambena kuća u Dolu,

  gotovo u pravilu, uključuje gospodarsko prizemlje, koje se proteže cijelom etažom. Zbog

  pada terena, prizemlje je obično ugrađeno u teren, tako da je konoba zaštićena od velikih

  temperaturnih promjena. Gotovo svaka stambena građevina ima u svojoj blizini čitav niz

  pratećih gospodarskih objekata ‒ krušnu peć, gustirnu i staje. Javne građevine pretežno

  su proizvod polovine odnosno kraja XIX. stoljeća, pa nose stilska obilježja svoje

  namjene i razdoblja, s utjecajem građanske arhitekture.

  Što se tiče infrastrukturne opremljenosti, Dol je elektrificiran te opskrbljen vodom

  tijekom druge polovine XX. stoljeća. Neovisno o tome, međutim, zbog nagiba terena

  najistočnije se građevine vodom moraju opskrbljivati na stari način, kišnicom iz mjesnog

  sabirališta ‒ Stivinjoka, jer je pritisak lokalnog vodovoda nedovoljan za njihovu

  opskrbu. Prometnice su većinom asfaltirane, no izvedene bez pločnika i rubnika. To

  vrijedi i za većinu pješačkih površina. Prolazak automobila ograničen je organskom

  strukturom uličica, pa je koncentriran na rubove naselja.

  3. POTENCIJAL DOLA ZA PRERASTANJE U VRHUNSKU RURALNO-TURISTIČKU ATRAKCIJU

  Mikrolokacija i ambijentalne značajke Dola kao i broj, autentični graditeljski izričaj,

  stupanj očuvanosti i prostorni gabariti pojedinačnih građevnih objekata i/ili sklopova u

  Dolu, a o čemu se, osim fizičkoga obilaska, podrobniji uvid može steći i na temelju

  Konzervatorske studije za urbanistički plan uređenja ovog naselja (Tomašić Srdar 2009),

  ukazuju na činjenicu da Dol zasigurno predstavlja više nego interesantnu turističku

  „sirovinu“. Samim tim, a na što su ukazali i intervjui i radionice s mještanima, Dol bi se

  relativno brzo mogao transformirati u međunarodno prepoznatljivi etno-eko ruralno-

  turistički proizvod, bez da se naruši njegova dugoročna sociokulturna opstojnost.

  Sljedeće bitne činjenice svjedoče u prilog takvoj konstataciji:

  Tradicijska organizacija prostora, uključujući i stopljenost naselja s prirodom u cijelosti je očuvana te tvori jedinstveni kulturni krajobraz.

 • 4. međunarodni kongres o ruralnom turizmu, Zbornik radova, 2018., str. 91-108.

  I. Kunst, MOGU LI OTOČKA NASELJA PRERASTI U RURALNO TURISTIČKE ATRAKCIJE – ...

  97

  Ukupni broj tradicijskih stambenih i/ili stambeno-gospodarskih objekata u zaštićenoj povijesnoj cjelini Dola relativno je velik, pri čemu je značajan broj u

  dobrom fizičkom/građevnom stanju.

  Relativno velik broj tradicijskih stambeno-gospodarskih objekata u koje se u novije vrijeme nije značajnije ulagalo i dalje se povremeno koristi, uslijed čega su i ovi

  objekti u relativno dobrom fizičkom/građevnom stanju.

  Prilično velik broj tradicijskih stambeno-gospodarskih objekata u dobrom građevnom stanju, kao i onih u nešto lošijem građevnom stanju, raspolaže relativno

  velikom bruto razvijenom površinom.

  S izuzetkom nekoliko neprimjereno izgrađenih novogradnji i/ili dograđenih tradicijskih stambeno-gospodarskih objekata, u Dolu praktički nema invazivne

  gradnje novijeg datuma koja bi na značajniji način degradirala cjelokupni vizualni

  identitet i naselja.

  Jedina otežavajuća okolnost, koja bi donekle mogla usporiti transformaciju Dola u

  međunarodno prepoznatljivu ruralno-turističku atrakciju odnosi se, prema mišljenju svih

  lokalnih razvojnih dionika, na složenu posjedovnu i/ili vlasničku struktura zemljišta i/ili

  objekata u Dolu. Naime, osim malog broja izuzetaka, trenutnu imovinsko-vlasničku

  situaciju na području Dola obilježava ponajviše relativno velik broj zemljišno-knjižnih

  vlasnika, velik broj suvlasnika i velika usitnjenost zemljišnih čestica. Tome valja

  pridodati i da posjedovna i vlasnička evidencija zemljišta i zgrada u velikom broju

  slučajeva nije usklađena sa stvarnim stanjem. Donekle ohrabruje, međutim, činjenica da

  određen broj Doljana i/ili njihovih nasljednika i dalje živi na otoku Braču, od čega

  najveći broj u Postirama.

  U skladu s prethodnim konstatacijama, uz dobro promišljen pristup komercijalizaciji

  kako cijelog Dola, tako i pojedinačnih građevnih objekata u njemu, uspješna

  transformacija Dola u međunarodno prepoznatljivu ruralno-turističku atrakciju

  podrazumijeva neposredno uključivanje i suradnju većine današnjih žitelja ovog naselja,

  osobito u kontekstu rješavanja složene imovinsko-vlasničke problematike, ali i u cilju

  zaštite dugoročne sociokulturne, ali i ekološko-infrastrukturne razvojne opstojnosti.

  Drugim riječima, procesu turistifikacije Dola valjalo bi pristupiti na unaprijed osmišljen

  i od samih žitelja podržavan način, vodeći računa o sljedećim ključnim uporištima:

  Postojeću tradicijsku organizaciju prostora i stopljenost naselja s prirodom ni pod koju se cijenu ne smije ugroziti budući da je ta međuovisnost temeljni resurs za

  uspostavu jedinstvenog prodajnog prijedloga Dola.

  U Dolu već danas djeluje nekoliko izuzetno dobro etabliranih objekata hrane i pića (konoba), uslijed čega u Dol, osobito tijekom ljetne turističke sezone, dolazi sve veći

  broj jednodnevnih posjetitelja – izletnika. Riječ je o svojevrsnim besplatnim

  ambasadorima koji prenose vlastita (pozitivna) iskustva o Dolu svojim poznanicima

  i prijateljima, a što predstavlja dobar temelj za proširivanje sadržaja turističke

  ponude po dubini i širini.

 • 4. međunarodni kongres o ruralnom turizmu, Zbornik radova, 2018., str. 91-108.

  I. Kunst, MOGU LI OTOČKA NASELJA PRERASTI U RURALNO TURISTIČKE ATRAKCIJE – ...

  98

  U Dolu stalno obitava stotinjak ljudi različtih dobnih skupina, uključujući i relativno velik broj onih radno-aktivne dobi. Najveći će broj mještana svjestan gospodarskog

  potencijala etno-eko turističkoga pozicioniranja, ali i potrebe osiguranja vlastite

  privatnosti i dugoročne zaštite prepoznatljivog „duha mjesta”. U tom smislu,

  pojačano okretanje Dola prema boravišnoj turističkoj potražnji moralo bi se odvijati

  na način, u mjeri i dinamikom koji odgovara mještanima.

  Svako nekadašnje obiteljsko gospodarstvo, uključujući sve stambene, gospodarske i druge objekte (staja, gustirna, krušna peć, dvor i vrtovi) koji su mu pripadali,

  trebalo bi u procesu obnove/revitalizacije tretirati kao jednu jedinstvenu prostorno-

  funkcionalnu cjelinu. Samo će tako biti moguće osigurati izvornu ambijentalnu

  autentičnost.

  Svi stalno naseljeni i velik broj povremeno naseljenih tradicijskih stambeno-gospodarskih objekata, u pravilu, raspolažu suvremeno opremljenim kupaonicama,

  ali i dovoljnim prostornim gabaritima za osiguranje prijeko potrebnog komfora za

  višednevni boravak stacionarnih gostiju, uslijed čega je bez većih dodatnih

  adaptacija u korištenju prostora, odmah moguće razmišljati o njihovoj kvalitetnoj

  višemjesečnoj uporabi u režimu turističkoga korištenja.

  Za održivo ekološko i socio-kulturno tržišno pozicioniranje Dola kao etno-eko turističke atracije boravišno-izletničkog tipa dovoljno je da se samo manji dio

  postojećeg stambenog fonda naselja (oko 20 ‒ 30 %) stavi u funkciju turističko-

  ugostiteljskog privređivanja. Pritom bi se neka domaćinstva mogla

  revitalizirati/specijalizirati isključivo za potrebe usluživanja hrane i pića, druga npr.

  za proizvodnju i prodaju tradicionalnih prehrambenih proizvoda (med, maslinovo

  ulje, ljekovito bilje, vino, prošek i sl.), treća npr. za izradu suvenira i memorabilija,

  dok bi samo manji broj relativno velikih domaćinstva mogao biti u funkciji

  višednevnog prihvata gostiju.

  Osim kuća za odmor, na prostoru Dola postoji i mogućnost uspostave nekoliko obiteljskih heritage (bed & breakfast) pansiona (nizovi kuća, obiteljske dvokatnice),

  čime bi se turistički proizvod Dola zaokružio, a što bi pojačano privlačilo rastući

  broj sofisticiranih lifestyle turista sklonim stjecanju novih iskustava kroz interakciju

  s domaćinima, ali i različitim aktivnostima u prirodi1.

  Uslijed činjenice da su gotovo svi građevni objekti javne namjene (Mjesni dom, Loža, rakijarnica, pa čak i škola) dobro očuvani, ove je objekte, osim za smještaj

  sadržaja namijenjenih žiteljima Dola (knjižnica/čitaonica, prostor za mjesna

  okupljanja/vjerske i/ili svjetovne svetkovine), jednim dijelom potrebno staviti i u

  turističku funkciju (interpretativno-informacijski centar, trajni izložbeni prostori,

  prostori za organizaciju i održavanje kreativnih radionica na različitu tematiku

  kulture života i rada ovog kraja).

  1 Za očekivati je i da bi postojanje navedenih pansiona etno-eko izričaja uvelike doprinijelo i znatno

  učinkovitijoj komercijalizaciji kako svih ostalih, turistima namijenjenih, smještajnih kapaciteta (najam tradicijskih kuća i/ili soba), tako i svih drugih turističko-ugostiteljskih i/ili uslužnih sadržaja smještenih u

  revitaliziranim stambenim i/ili stambeno-gospodarskim objektima Dola.

 • 4. međunarodni kongres o ruralnom turizmu, Zbornik radova, 2018., str. 91-108.

  I. Kunst, MOGU LI OTOČKA NASELJA PRERASTI U RURALNO TURISTIČKE ATRAKCIJE – ...

  99

  Konačno, osim pridržavanja svih prethodno navedenih razvojnih uporišta, intervjui s

  dionicima turističkoga razvoja Dola, osobito onih iz redova poduzetnika, kao i iz redova

  nositelja izvršne vlasti, ukazali su na činjenicu da ozbiljna turistička komercijalizacija

  Dola podrazumijeva i dodatna ulaganja u javnu infrastrukturnu opremljenost

  (kanalizacija, poboljšanje vodoopskrbe, pristup Internetu, sustav staza i šetnica, promet

  u mirovanju). Posebno valja ukazati i na činjenicu da, prema mišljenju mještana,

  izgradnja dodatnih parkirališnih površina, ni u kojem slučaju ne bi smjela smanjiti

  postojeće poljoprivredne površine, niti narušiti sklad i autohtoni vizualni identitet Dola

  kao zaštićene povijesne cjeline.

  4. KONCEPCIJA TURISTIČKOGA RAZVOJA DOLA

  Dugoročna održivost turističke destinacije na globalnom tržištu proizlazi, ponajviše, iz

  stvorene percepcije o njenom sustavu turističkih doživljaja te, s njima povezanim,

  potrošačkim koristima, u odnosu na druge turističke destinacije (Kunst 2009, Kunst

  2017). Može se, stoga, reći da uspješno pozicioniranje Dola na turističkom tržištu valja

  temeljiti na sposobnosti ovog naselja da se učinkovito diferencira od potencijalno

  konkurentskih destinacija. Sposobnost učinkovitog diferenciranja, pritom, valja

  povezivati s ponudom većeg ili manjeg broja (emotivno nabijenih) turističkih doživljaja

  (Pine i Gilmore 1999) koje je teško (ili nemoguće) imitirati. Drugim riječima, uspjeh

  Dola na turističkom tržištu pretpostavlja uspostavu sustava turističkih iskustava koje će

  potencijalnim gostima biti dovoljno atraktivan, osobito u kontekstu njihove autentičnosti

  i memorabilnosti, da svoj odmor odluče provesti baš ovdje, a ne na nekom drugom

  mjestu. Istodobno, gotovo svako turističko iskustvo sastoji se od većeg ili manjeg broja

  opipljivih (hotelska soba, hrana, piće, broj/kvaliteta kulturnih spomenika i sl.), tako i

  neopipljvih elemenata (ambijentalnost naselja/arhitekture, interakcija/komunikacija s

  mještanima, ugođaj u objektima ponude i sl.). Dok su opipljivi aspekti turističkog

  iskustva (i/ili doživljaja) ono što se nominalno prodaje/kupuje, njegovi neopipljivi

  aspekti su ono što turisti najčešće doživljavaju kao unikatno i neponovljivo (Kunst 2009).

  U skladu s prethodnim naznakama, tržišno pozicioniranje Dola mora se bazirati na

  elementima koji je drugim destinacijama teško (ili nemoguće) imitirati, a koji će

  naglašavati ambijentalnost naselja i njegovu stopljenost s krajolikom, vjekovima

  izgrađivani i još uvijek itekako prisutni „duh mjesta“, autentičnost smještaja i drugih

  sadržaja turističke ponude, kao i različite mogućnosti za kvalitetno provođenje vremena,

  bilo kroz interakciju s domaćinima, bilo u vlastitom aranžmanu. Pritom bi, u

  osmišljavanju doživljaja, trebalo slijediti sljedeće principe:

  a) Naglasak valja staviti na boravak ispunjen mirom i jednostavnošću, u okruženju idealnom za znatiželjnike koji žele otkrivati novo i nepoznato (off the beaten track

  jer će najvećem broju ove klijentele cijeli otok, a osobito njegova unutrašnjost biti

  uglavnom nepoznati.

  b) Jednostavnost i skladnost treba prožimati sve turističke doživljaje Dola, što se jednako odnosi kako na smještajne i ugostiteljske objekte, tako i na ostale proizvode

  i usluge (radionice posvećene kulturi života i rada, obilasci i izleti, interakcija s

  domaćinima i slično).

 • 4. međunarodni kongres o ruralnom turizmu, Zbornik radova, 2018., str. 91-108.

  I. Kunst, MOGU LI OTOČKA NASELJA PRERASTI U RURALNO TURISTIČKE ATRAKCIJE – ...

  100

  Istodobno, intervjui s dionicima turističkoga razvoja Dola, osobito onima iz redova

  poduzetnika, ukazali su na činjenicu da turističku ponudu Dola treba sagledavati ne samo

  kao cjeloviti, potpuno zaokruženi i samodostatni turistički proizvod, već i kao dio

  integralnog turističkog proizvoda otoka Brača. U skladu s ovakvim pristupom razvoju

  proizvoda, integralni turistički proizvod etno-eko sela Dol, trebao bi se sastojati od:

  osnovnoga proizvoda

  podržavajućega proizvoda

  proširenoga proizvoda.

  Slika 1. Integralni turistički proizvod etno-eko sela Dol

  Izvor: Autor.

  Osnovni proizvod činio bi smještaj u revitaliziranim tradicionalnim kućama Dola. U

  funkcionalnom smislu ovaj smještaj mora omogućavati ugodan boravak (sa svim

  „pomagalima“ modernoga života), dok u estetskom smislu mora biti inspiriran

  tradicijom i lokalnom kulturom života i rada. U tom kontekstu, a s obzirom na vrstu i

  raspored stambenih jedinica u Dolu, tržištu je moguće ponuditi smještaj u:

  integralnom obiteljskom domaćinstvu (sklop objekata koje sačinjavaju stambena jedinica, gospodarski objekti i dvor, za smještaj od dvije do šest osoba)

  malim heritage pansionima obiteljskog tipa.

  Smisao dopunskog, ili, podržavajućega proizvoda svodi se na obogaćivanje i

  povećavanje intenziteta doživljaja osnovnoga turističkog proizvoda. Dopunski proizvod

  obuhvaća različitu uslužnu ponudu dostupnu na prostoru cijele zaštićene povijesne

  cjeline Dola, a koja je na raspolaganju ne samo boravišnim turistima, već i jednodnevnim

  posjetiteljima. U tom smislu, podržavajući proizvod bi se trebao sastojati od:

  Konoba i/ili taverni, na tragu već postojećih, u kojima se jela spravljaju po lokalnim/regionalnim tradicionalnim receptima i koja se pripravljaju, u mjeri u kojoj

  je to moguće, od lokalno proizvedenih sastojaka. Svi konzumni prostori morali bi

  biti dizajnirani u tradicionalnom, rustikalnom stilu.

  cijeli

  otok

  Brač

  Cijelo

  naselje

  Smještajni

  objekt

  Osnovni proizvodSmještaj (autentičan)

  Druženje s domaćinom

  Atmosfera Mir i tišina

  Kulturni krajobraz - vizure

  Prošireni proizvodObilazak otočkih temarskih staza

  Posjete otočkih konoba, vinarija, uljara

  Obilazak kulturno-povijesnih znamenitosti otokaUpoznavanje otočke kulture života i rada

  Fizičke aktivnosti na kopnu

  Plaže i aktivnosti na moru

  Dopunski proizvodPosjete dolskim konobama

  Sudjelovanje u svakodnekvim aktivnostima mještana

  Druženje s mještanimaKreativne radionice (obrada kamena, izrada samara,

  pjevanje 'od uha', tradicijska jela i sl.)

  Događanja (vjerska, pučka)

  Šetnje

  I

  Z

  L

  E

  T

  I

  B

  O

  R

  A

  V

  A

  K

  P

  R

  O

  S

  T

  O

  R

  N

  A

  D

  I

  S

  P

  E

  R

  Z

  I

  J

  A

 • 4. međunarodni kongres o ruralnom turizmu, Zbornik radova, 2018., str. 91-108.

  I. Kunst, MOGU LI OTOČKA NASELJA PRERASTI U RURALNO TURISTIČKE ATRAKCIJE – ...

  101

  Malih trgovina/kušaonica lokalno proizvedenih prehrambenih proizvoda koji mogu biti u rasponu od sezonskog voća i povrća, pa do prerađenih proizvoda poput

  ušećerenih badema, meda, pršuta, prošeka, maslinovog ulja i slično.

  Različitih edukativnih radionica na temu lokalne kulture života i rada, od prerade maslina, pripreme pršuta, spravljanja tradicionalnih jela, izrada tradicijskih

  predmeta (npr. tkanje, klesanje kamena), za što se koriste postojeći javni prostori.

  Tematiziranih putova i staza u neposrednom okruženju, različitog vremenskog trajanja (od kratkih, polusatnih do cjelodnevnih tura) različitih stupnjeva težine, pri

  čemu bi valjalo omogućiti kušanje/kupnju lokalno proizvedenih.

  Ponude različitih, više ili manje zahtjevnih, aktivnosti u prirodi (na kopnu i na moru) kao što su, primjerice, planinarenje, biciklizam, trekking, sea-kayaking i sl.

  Konačno, prošireni proizvod zaokružuje integralni sustav doživljaja Dola, a odnosi se na

  obilazak turističkih atrakcija, bavljenje aktivnostima i/ili konzumiranje usluga koje su na

  raspolaganju u širem okruženju naselja. S obzirom da je etno-eko selo Dol sastavni dio

  funkcionalnog prostora otoka Brača kojeg karakterizira bogata kulturno-povijesna i

  prirodna atrakcijska osnova, ono je idealno pozicionirano kao baza (ishodište) za

  (selektivni) obilazak cijelog otoka.

  Uspješna tržišna komercijalizacija integralnog sustava turističkih doživljaja Dola

  podrazumijeva i njegovo prikladno tematiziranje (Weiermeier & Peters 2000, Moscardo

  2010). Teme oko kojih se mogu grupirati i uvezati atrakcije u užem i širem okruženju

  Dola su, primjerice, sljedeće:

  Romantični Dol

  Doživljaj namijenjen ponajviše parovima srednje

  životne dobi (bez djece), temeljen na jedinstvenom

  ruralnom ambijentu, „guštanju” u idiličnom

  smještaju i opuštajućoj atmosferi.

  Dol u društvu dragih prijatelja

  Dol kao idealno mjesto druženja s prijateljima u oazi

  mira, spokoja i distanciranosti od uobičajene gradske

  svakodnevnice.

  Odmor u miru i tišni

  Naglasak na selo Dol. Idealno za one koji se žele

  opustiti, bez puno aktivnosti.

 • 4. međunarodni kongres o ruralnom turizmu, Zbornik radova, 2018., str. 91-108.

  I. Kunst, MOGU LI OTOČKA NASELJA PRERASTI U RURALNO TURISTIČKE ATRAKCIJE – ...

  102

  Obiteljski poduhvati (family exploration)

  Klasičan obiteljski odmor s odmakom prema

  aktivnostima u prirodi.

  Aktivni na kopnu

  Doživljaj koji kombinira planinarenje, trekking,

  biciklizam s elementima eko-doživljaja (npr.

  prepoznavanje ljekovitog bilja) i povijesne baštine.

  Aktivni na moru

  Klasičan obiteljski odmor sunca i mora sa smještajem

  izvan gužve i buke obalnoga područja.

  Podražaj za nepce

  Doživljaj baziran za prezentaciji i degustaciji vina i

  tradicijske gastronomije, s naglaskom na autohtonost

  i autentični ugođaj.

  U društvu bračkih umjetnika

  Naglasak na umjetnicima i njihovim atelijerima,

  Školi klesarstva Brač te umjetničkim radionicama.

  Duhovni Brač

  Ranokršćanske crkve i kapele, pustinje/samostani i

  samostanske zbirke, vjerske svečanosti.

  Kulturna događanja (Cultural exploration)

  Zasnovani na bogatoj kulturnoj baštini i cijelom nizu

  kulturnih događanja.

 • 4. međunarodni kongres o ruralnom turizmu, Zbornik radova, 2018., str. 91-108.

  I. Kunst, MOGU LI OTOČKA NASELJA PRERASTI U RURALNO TURISTIČKE ATRAKCIJE – ...

  103

  5. TRŽIŠNA ODRŽIVOST I FINANCIJSKA ISPLATIVOST

  Procjena tržišne održivosti i financijske isplativosti ulaganja u obnovu pojedinih

  stambeno-gospodarskih građevnih objekata u Dolu temelji se na pristupu studije slučaja

  (case study approach). Drugim riječima, a polazeći od karakterističnih tipova (vrsta)

  stambeno-gospodarskih objekata u Dolu, odnosno stupnja njihove očuvanosti, sve u

  skladu s nalazima Konzervatorske studije za urbanistički plan uređenja Dola (Tomašić

  Srdar 2007), u prvom su koraku definirane vrste (tipovi) karakterističnih smještajnih

  objekata koje je na prostoru Dola moguće uspostaviti, dok se, potom, u drugom koraku,

  pristupilo ocjeni njihove tržišne održivosti i financijske isplativosti ulaganja.

  U skladu s izloženim metodološkim pristupom, na prostoru zaštićene povijesne cjeline

  Dola, moguće je uspostaviti tri vrste karakterističnih (tipiziranih) smještajnih objekata.

  To su:

  Obiteljski (bed & breakfast) pansioni, a koji bi nastali preuređivanjem velikih obiteljskih dvokatnica, ili, spajanjem međusobno povezanih stambenih katnica u

  nizu. U svakom slučaju ukupni smještajni kapacitet obiteljskih pansiona ne bi

  prelazio 15 smještajnih jedinica. Uslijed specifičnih motiva boravka u ovakvoj vrsti

  turističke ponude, kao i uslijed različitih konzervatorskih ograničenja, za očekivati

  da bi ova vrsta smještaja bila kategorizirana s 3*.

  Veće kuće za iznajmljivanje sastojale bi se od revitalizirane stambene dvokatnice ukupne bruto razvijene površine od oko 150 m2, s pripadajućim gospodarskim

  objektima/sadržajima predvidive ukupne površine od oko 50 m2. Sukladno

  prostornim mogućnostima, a poštujući nekadašnju tradicijsku organizaciju prostora,

  za očekivati je da bi ovaj tip domaćinstva, uz prostor za pripremu i konzumiranje

  hrane (te druženje) u prizemlju, imao na raspolaganju 3 smještajne jedinice (kat i

  potkrovlje). Pritom valja posebno naglasiti potrebu smještaja suvremeno

  opremljenih kupaonica neposredno uz prostor namijenjen spavanju.

  Manje kuće za iznajmljivanje sastojale bi se od obnovljene tradicijske katnice ukupne bruto razvijene površine od oko 100 m2, sa svim pripadajućim gospodarskim

  objektima/sadržajima, predvidive ukupne površine od oko dodatnih 50 m2.

  Funkcionalna organizacija prostora maksimalno bi slijedila tradicijski zadani

  razmještaj i bila bi gotovo identična onoj u većim kućama, pri čemu bi, za razliku

  od njih, ovaj tip domaćinstva raspolagao s 2 smještajne jedinice (kat i potkrovlje) s

  pripadajućim kupaonicama.

  Vlasnici i većih i manjih kuća svojim bi gostima, na zahtjev, omogućavali i sudjelovanje

  u različitim poljodjelskim i/ili ribarskim aktivnostima, dok bi se sudjelovanje na

  različitim edukativnim radionicama dodatno naplaćivalo. Konačno, gosti bi bili u

  mogućnosti da od domaćina (vlasnika objekta) kupe tradicionalne, lokalne proizvoda

  (maslinovo ulje, vino, rakija, ljekovito bilje, med i sl.).

  Procjena ukupno potrebnoga iznosa ulaganja za cjelovitu revitalizaciju svake od

  prethodno specificiranih četiri vrste tipiziranih objekata turističko-ugostiteljske ponude

  revitaliziranog etno-eko naselja Dol temelji se na uobičajenim troškovima revitalizacije

  objekata slične veličine i/ili značajki, korigiranim za specifičnosti koje su rezultat

  konkretnih konzervatorskih smjernica. U tom smislu, a polazeći od predvidive veličine

 • 4. međunarodni kongres o ruralnom turizmu, Zbornik radova, 2018., str. 91-108.

  I. Kunst, MOGU LI OTOČKA NASELJA PRERASTI U RURALNO TURISTIČKE ATRAKCIJE – ...

  104

  pojedinih vrsta smještajnih objekata, visina ukupno potrebnih ulaganja prema vrsti

  ponude procijenjena je kako slijedi:

  obiteljski „bed & breakfast“ pansion – 630.000 EUR (ili oko 42,0 tisuće po smještajnoj jedinici, odnosno oko 785 EUR/m2)

  veće kuće – 140.000 EUR (ili oko 46,7 tisuće po smještajnoj jedinici, odnosno oko 700 EUR/m2);

  manje kuće – 102.500 EUR (ili oko 51,3 tisuće po smještajnoj jedinici, odnosno oko 685 EUR/m2).

  Što se tiče osiguranja potrebnih financijskih sredstava, pretpostavljeno je da će se oko

  85 % ‒ 87,5 % cijelog iznosa sredstava potrebnih za „puštanje u pogon” svakog od tri

  vrste razmatranih smještajnih objekata namaknuti kroz program subvencioniranog

  kreditiranja iz programa HBOR-a, dok će preostalih oko 12,5 % ‒ 15 % predstavljati

  vlasnički udjel (equity) svakog od zainteresiranih privatnih ulagača ‒ poduzetnika.

  Navedena visina equity ulaganja odnosi se ponajviše na trošak obrade kreditnoga

  zahtjeva, troškove projektiranja i nadzora, kao i potreban inicijalni radni kapital.

  U skladu s važećim odrednicama odobravanja financijskih sredstava u sklopu poticajnih

  programa HBOR-a, pretpostavljeni su sljedeće kreditni uvjeti:

  kamatna stopa od 5 % godišnje (ne uključujući trošak obrade kreditnog zahtjeva)

  rok povrata ne kraći od 15 godina

  dvije godine počeka

  plaćanje u godišnjim ratama.

  Pretpostavljene operativne performanse za svaki od razmatranih objekata smještajne

  ponude sažete su u tablici 1.

  Tablica 1. Pretpostavljene operativne performanse razmatranih vrsta smještaja

  VRSTA SMJEŠTAJA OPERATIVNE PRETPOSTAVKE

  Obiteljski pansioni

  broja dana poslovanja godišnje: 250

  zauzetost (1. do 5. god.): 55 %–65 % na bazi dana poslovanja

  prodane sobe godišnje: 2050‒2400

  cijene polupansiona/osobi: 47‒53 eura

  Veće obiteljske kuće

  broja dana poslovanja godišnje: 225

  zauzetost (1. do 5. god.): 50 %–62 % na bazi dana poslovanja

  prodane sobe godišnje: 340‒420

  cijene noćenja/osobi: 44‒48 eura

  Manje obiteljske kuće

  broja dana poslovanja godišnje: 250

  zauzetost (1. do 5. god.): 50 %–62 % na bazi dana poslovanja

  prodane sobe godišnje: 225‒280

  cijene noćenja/osobi: 43‒48 eura

  Izvor: Izračuni autora.

 • 4. međunarodni kongres o ruralnom turizmu, Zbornik radova, 2018., str. 91-108.

  I. Kunst, MOGU LI OTOČKA NASELJA PRERASTI U RURALNO TURISTIČKE ATRAKCIJE – ...

  105

  Polazeći od pretpostavljene visine potrebnih ulaganja, uvjeta pribavljanja financijskih

  sredstava i očekivanih operativnih performansi za svaki do razmatranih tipova smještajne

  ponude u Dolu, utvrđene su i njihove pripadajuće interne stope rentabilnosti i broj godina

  potrebnih za povrat inicijalno uloženih sredstava u slučaju „baznoga scenarija“, kao i za

  slučaj njegovog neispunjavanja uslijed: (i) većih troškova gradnje za 10 %, odnosno (ii)

  manjih prihoda za 10 % (tablica 2).

  Tablica 2. IRR i očekivani broj godina povrata ulaganja u svaki od razmatranih

  vrsta smještaja

  VRSTA

  SMJEŠTAJA INTERNE STOPE RENTABILNOSTI

  Obiteljski pansioni

  IRR u slučaju „baznoga scenarija“ – 15,0

  IRR u slučaju skuplje izgradnje za 10 % – 13,8 %

  IRR u slučaju manjih prihoda za 10 % – 12,2 %

  očekivani broj godina za povrat ulaganja (bazni scenarij) ‒ 8

  očekivani broj godina za povrat ulaganja (skuplja gradnja) ‒ 9

  očekivani broj godina za povrat ulaganja (manji prihodi) ‒ 10

  Veće obiteljske

  kuće

  IRR u slučaju „baznoga scenarija“ – 15,9

  IRR u slučaju skuplje izgradnje za 10% – 14,7,8 %

  IRR u slučaju manjih prihoda za 10% – 13,7 %

  očekivani broj godina za povrat ulaganja (bazni scenarij) ‒ 8

  očekivani broj godina za povrat ulaganja (skuplja gradnja) ‒ 9

  očekivani broj godina za povrat ulaganja (manji prihodi) ‒ 9

  Veće obiteljske

  kuće

  IRR u slučaju „baznog scenarija“ – 14,7

  IRR u slučaju skuplje izgradnje za 10 % – 13,5 %

  IRR u slučaju manjih prihoda za 10 % – 12,3 %

  očekivani broj godina za povrat ulaganja (bazni scenarij) ‒ 8

  očekivani broj godina za povrat ulaganja (skuplja gradnja) ‒ 9

  očekivani broj godina za povrat ulaganja (manji prihodi) ‒ 10

  Izvor: Izračuni autora.

  ZAKLJUČNA RAZMATRANJA

  Sukladno izvršenim analizama, projekt revitalizacije Dola i njegovo prerastanje u

  vrhunski etno-eko turistički proizvod izuzetno je tržišno zanimljiv i financijski atraktivan

  za poduzetnike pod pretpostavkom da se cijela zona pod konzervatorskom zaštitom

  tržišno profilira i pozicionira kao integrirana otočka, dobrim dijelom godine stalno

  naseljena, ruralna turistička atrakcija boravišno-izletničkih karakteristika koja će u svojoj

  ponudi, osim smještaja u tradicionalnom i autohtonom ugođaju, nuditi lokalnu,

  autentičnu kuhinju, mogućnost kupovine autohtonih, lokalno proizvedenih proizvoda,

  tematizirane šetnje s vodičem ili samostalno (inspirirane povijesnom i/ili prirodnom

  baštinom) kao i aktivnosti soft avanturizma. Pritom, sve sadržaje revitalizirane turističko-

  ugostiteljske ponude valja tržišno pozicionirati na način da se maksimalno udovoljava

  zahtjevima domaće i međunarodne klijentele uglavnom srednje do više platežne

  sposobnosti.

 • 4. međunarodni kongres o ruralnom turizmu, Zbornik radova, 2018., str. 91-108.

  I. Kunst, MOGU LI OTOČKA NASELJA PRERASTI U RURALNO TURISTIČKE ATRAKCIJE – ...

  106

  Nadalje, prethodno elaboriran koncept formiranja međunarodno prepoznatljive

  turističko-ugostiteljske tradicijske ponude Dola osmišljen je na način da udovoljava

  zahtjevima potražnje različitih potrošačkih segmenata i/ili ciljnih tržišta, uslijed čega bi,

  pod uvjetom da se predloženi koncept realizira, valjalo očekivati zadovoljavajuću razinu

  turističke vizitacije tijekom većeg dijela godine, a time i vrlo dobre operativne i

  financijske performanse na razini individualnih poduzetnika. Neovisno o tome, složeni

  imovinsko-vlasnički odnosi predstavljaju najveću potencijalnu barijeru uspješnoj i

  učinkovitoj realizaciji projekta revitalizacije zaštićene povijesne cjeline Dola u tržišno

  atraktivni etno-eko proizvod.

  Konačno, iako se na prvi pogled može činiti da bi se predloženi koncept revitalizacije

  sela Dol u velikoj mjeri mogao preslikati i na druga ruralna naselja u unutrašnjosti

  jadranskih otoka, valja upozoriti i na potencijalne rizike i/ili ograničenja takve logike

  razmišljanja. U tom smislu, posebno valja ukazati na činjenicu da ne postoje dva naselja

  koja se u više ili manje elemenata, od interesa za njihovu uspješnu turistifikaciju,

  međusobno ne razlikuju. Naime, svako je ruralno naselje u unutrašnjosti jadranskih otoka

  osebujno i različito od drugih, pri čemu bi posebnu pozornost valjalo obratiti na veličinu

  samih naselja i stupanj njihove današnje naseljenosti, razinu očuvanosti i prostorne

  gabarite postojećih stambeno-gospodarskih objekata, kao i na složenost imovinsko-

  vlasničke problematike. Tome, naravno, valja pridodati i činjenicu da mještani/vlasnici

  pojedinačnih stambeno-gospodarskih objekata u njima ne moraju, po definiciji, imati iste

  želje, ciljeve i/ili interese oko prikladnoga načinje njihovoga budućeg korištenja.

  U skladu s prethodnim konstatacijama, čini se da predloženi model revitalizacije i

  turistifikacije sela Dol, prije njegove eventualne primjene na drugim selima u

  unutrašnjosti jadranskih otoka, ne bi valjalo primjenjivati bez ikakve rezerve, već bi

  njegovu uporabu valjalo propitivati/verificirati od slučaja do slučaja.

  LITERATURA

  Albu, R. G. & Nicolau, L. C. (2011), “Sustainable Development of the Romanian Rural Areas within the Present European Context”, Bulletin of the Transilvania University of Brasov, Vol. 4 (53) Nr. 1,

  Series V, 111-118.

  Bačac, R. (2011), Priručnik za bavljene seoskim turizmom, Zagreb: Ministarstvo turizma RH. Brandth,B. & Haugen, M. (2011), “Farm diversification into tourism – impolications for social identity”,

  Journal of Rural Studies, 27(1), 35-44.

  Barke, M. (2004), “Rural tourism in Spain”, International Journal of Tourism Research, 6, 137-149.

  Bramwell, B. & Lane, B. (1994), “Rural tourism and sustainable rural development”, Proceedings from the

  second international school of rural development. London: Channel View Books.

  Butler, R. W. (2009), “Tourism destination development: Cycles and forces, myths and realities”, Tourism Recreation Research 34 (3), 247-254.

  Canoves, G., Villarino, M., Priestly, G. K. & Blanco, A. (2004), “Rural tourism in Spain: an analysis of recent

  evolution”, Geoforum, 35, 755-769. Cloke, P. (2007), “Creativity and tourism in rural environments”, in G. Richards and J. Wilson (eds) Tourism,

  Creativity and Development. Taylor & Francis e-Library.

  Daugstag, K. (2008), “Negotiating landscape in rural tourism”, Annals of Rourism Research, 35, 402-426. Donohoe. H. M. & Needham, R. D. (2006), “Ecotourism: The Evolving Contemporary Definition”, Journal of

  Ecotourism, 5(3), 192-210.

  European Commission (1986), “Community action in the field of tourism. Commission communication to the Council”, Bulletin of the European Communities, Supplement 4/86, p. 10. Available online:

  http://aie.pitt.edu/5410.

 • 4. međunarodni kongres o ruralnom turizmu, Zbornik radova, 2018., str. 91-108.

  I. Kunst, MOGU LI OTOČKA NASELJA PRERASTI U RURALNO TURISTIČKE ATRAKCIJE – ...

  107

  Fagioli, F. F., Diotallevi, F. & Ciani, A. (2014), “Strengthening the sustainability of rural areas: the role of

  rural tourism and agritourism”, Rivista di Economica Agrariy, Anno I.XIX, n 2-3, 155.169.

  Ferrari, C. & Adamo, G. E. (2012), “Autenticita e risorse localli come attrattive turistiche: Il caso della Calabria”, Sinergie, 66, 79-113.

  Fleischer, A. & Pizam, A. (1997), “Rural tourism in Israel”, Tourism Management, 18(6), 367-372.

  Gannon, A. (1994), “Rural tourism as a factor in rural community economic development for economies in transition”, Journal of Sustainable Tourism, 2(1+2), 51-60.

  Garrod, B., Wornell, R. & Youell, R. (2006), “Re-conceptualizing Rural Resources as Countryside Capital:

  The Case of Rural Tourism”, Journal of Rural Studies 22, 117-128. Gonzales M. A. & Bello, L. (2002), “The construct „lifecycle“ in market segmentation: The hehaviour of tourist

  consumers”, European Journal of Marketing, Vol. 36, Iss:1/2, 51-85.

  Garau, C. (2015), “Perspectives on Cultural and Sustainable Rural Tourism in a Smart Region: The Case Study of Marmilla in Sardinia (Italy)”, Sustainability, Vol. 7, 6412-6434.

  Hoggart, K., Buller, H. & Black, R. (1995), Rural Europe: Identity and change. London: Arnold. Hohl, A. & Tisdell, C. (1995), “Peripheral Tourism: Development and Management”, Annals of Tourism

  Research 11, 517-534.

  Holden, A. (2005), “Achieving a Sustainable Relationship between Common Pool Resources and Tourism: The Role of Environmental Ethics”, Journal of Sustainable Tourism 13, 339-352.

  Kastenholz, E. (2004), “Management of Demand as a Tool in Sustainable Tourist Destination Development”,

  Journal of Sustainable Tourism, 12(5), 388-408. Knowd, I. (2001), Rural tourism: Panacea and paradox. Working paper. University of Western Sydney.

  Krippendorf, J. (1987), Pour une Nouvelle Comprehension des Loisirs et des Voyages, L'Harmattan, Paris.

  Kunst, I. (2009), “Tourism destination competitiveness assessment – approach and limitations”, Acta turistica, 21(2), 129-159.

  Kunst, I. (2011), “Upravljanje turističkom destinacijom u Hrvatskoj – ograničenja i mogućnosti”, In Čorak, S.

  (ed.) Izazovi upravljanja turizmom, Zagreb: Institute for Tourism, 1-14. Kunst, I. (2017), “Image Redisign as a Tool for Safegua a Destubation's Market Prosperity: The Case of

  Dubrovnik”, Sociologija i prostor, 207(1), 55-76.

  Kušen, E. (2006), “Ruralni turizam”, u S. Weber & V. Mikačić (eds) Hrvatski turizam: plavo, bijelo, zeleno. Zagreb: Institut za turizam, 167-190.

  Lane, B. (1994), “What is rural tourism?” Journal of Sustainable Tourism 2 (1&2), 7-21.

  Loureiro, S. M. C. (2012), “Tourism in Rural Areas: Foundation, Quality and Experience”, in M. Kasimoglu (ed) Visions for Global Tourism Industry - Creating and Sustaining Competitive Strategies,

  London; InTech.

  McCannell, D. (1976), The Tourist: A New Theory of the Leisure Class. Oakland, CA: University of California Press.

  Moscardo, G. (2010), “The Shaping of Tourist Experience: The Importance of Stories and Themes”, in M.

  Morgan, P. Lugosi, & J. R. B. Ritchie (Eds) The Tourism and Leisure Experience: Consumer and Managerial Perspectives. Tonawanda, NY: Channel View Publications.

  Nagaraju, L. G. & Chandrashekara, B. (2014), “Rural Tourism and Rural Development in India”, International

  Journal of Interdisciplinary and Multidisciplinary Studies, 1(6), 42-48. Nair, V., Munikrishnan, U. T., Rajaratnam, S. D. & King, N. (2014), “Redefining Rural Tourism in Malaysia:

  A Conceptual Perspective”, Asia Pacific Journal of Tourism Research 1-24.

  OECD (1994), Tourism strategies and rural development, Paris. Getz, D. & Page, S. (1997), “Conclusions and Implications for Rural Tourism Development”, in S. Page & D.

  Getz (eds) The Business of Rural Tourism: International Perspectives, 191-205. London:

  International Thompson Business Press. Pine, J. B. & Gilmore, J. H. (1998), Welcome to the experience economy. Harvard Business Review, July-

  August.

  Porter, M. (1980), Competitive strategy: techniques for analysing industries and competitors, New York: The Free Press.

  Reid, D. G., H. Mair, W. George (2004), “Community tourism planning: a self-assessment instrument”, Annals

  of Tourism Research, 31(3), 623-639. Ritchie, J. R. B. i Crouch, G. (1999), “Tourism, Competitiveness, and Societal Prosperity”, Journal of Business

  Research, 44(3), 137-152Ritchie.

  Ritchie, J. R. B. & Crouch, G. L. (2003), The competitive destination, Cambridge: CAB International. Sasu, K. A. & Epuran, G. (2016), “An overview of the new trends in rural tourism”, Bulletin of the Transilvania

  University of Brasov, Vol 9(58) No. 2, 119-126.

  Sharpley, R. (2002), “Rural tourism and the challenge of tourism diversification: the case of Cyprus”, 23, 233-244.

 • 4. međunarodni kongres o ruralnom turizmu, Zbornik radova, 2018., str. 91-108.

  I. Kunst, MOGU LI OTOČKA NASELJA PRERASTI U RURALNO TURISTIČKE ATRAKCIJE – ...

  108

  Simonicca, A. (1997), “Antropologia del turismo, strategie di ricerca e contesti entografici”, La Nuova Italia

  Scientifica, Roma, Italy, 169-173.

  Stamboulis, Y. & Skayannis, P. (2003), “Innovation strategies and technology for experience-based tourism”, Tourism Management 24, 35-43.

  Richards, G. & Marquis, L. (2012), “Exploring Creative Tourism: Editors Introduction”, Journal of Tourism

  Consumption and Practice, 4(2), 1-11. Tomašić Srdar, L. (2009), Konzervatorska studija za urbanistički plan uređenja naselja Dol, Zagreb: APE.

  Trauer, B. (2007), Special Interest Tourism: The nature of adventure tourism experiences, PhD Thesis, School

  of Tourism, The University of Queensland. Urry, J. (2002), The Tourst Gaze (second edition). London: Sage.

  Van der Helm, R. (2009), “The vision phenomenon: towards a theoretical underpinning of visions of the future

  and the process of envisioning”, Futures 41, 96-104. Wehrmeyer, W., Clayton, A & Lum, K. (2002), “Foresighting for development”, Greener Management

  International 37, 24-37. Weiermeier, K. & Peters, M. (2000), “Tourist attractions and attracted tourists: how to satisfy today's 'fickle'

  tourist clientele?” Journal of Tourism Studies, Vol 11, Issue 1.

  Williams, A. & Shaw, G. (1998), “Tourism and the environment: sustainability and economic restructuring”, In C. M. Hall & A. A. Lew (eds) Sustainable tourism. A geographical perspective, pp. 49-59.

  Yague, R. M. (2002), “Rural tourism in Spain”, Annals of Tourism Research, 29, 1101-1110.

  COULD ISLAND SETTLEMENTS TURN INTO RURAL TOURIST ATRACTIONS –

  AN EXAMPLE OF DOL ON THE ISLAND OF BRAČ

  Abstract

  The attractiveness of rural areas in the post-modernist society is steadily growing. Although most

  of the Croatian islands, especially in their coastal areas, embraced tourism as the natural, fastest

  and most effective way of economic growth/development, most of the islands' interior is still

  characterized by all the essential features not only of economically neglected, but also

  demographically extinct rural areas. In order to improve the present situation, this work, using the

  village of Dol on the island of Brac as a case study, examines the possibility of transforming

  extremely picturesque, and architecturally preserved but poorly populated rural settlements in the

  island interior into top tourist attractions by means of their appropriate revitalization and

  touristification. From the methodological viewpoint, the work is based on the findings assembled

  by means of semi-structured interviews with elected representatives of different local interest

  groups (public administration, tourism entrepreneurs, viewed persons, clergy), as well as on the

  attitudes of locals that have been gathered during the discussions that took place on carefully

  prepared strategic workshops. As a result of the aforementioned methodological procedure, and

  following the theoretical background of destination competitiveness, experience economy and

  differentiation as a means of gaining competitive advantages, the paper suggests the appropriate

  development concept for the settlement. Further, market viability and economic feasibility

  assessments confirm the validity of the suggested development concept.

  Keywords: rural tourism, tourism attractiveness, village Dol, development model, development

  sustainablity.

  dr. sc. Ivo Kunst , viši znanstveni suradnik

  Institut za turizam

  Vrhovec 5, 10000 Zagreb, Hrvatska

  Tel: 01/3909.666

  E-mail: [email protected]

  mailto:[email protected]