of 13 /13

bojankrstic.netbojankrstic.net/wp-content/uploads/2013/clanci/24/primena hob... · komparativna analiza rentabilnosti je moguéa i vrlo poželjna. Prednost indika- tora rentabilnosti

Embed Size (px)