MGA ATA Sinabi ni Jesus na ... Marso 2017 77 MGA ATA Matapos binyagan ni Juan si Jesus, dumating ang

MGA ATA Sinabi ni Jesus na ... Marso 2017 77 MGA ATA Matapos binyagan ni Juan si Jesus, dumating ang

 • View
  8

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of MGA ATA Sinabi ni Jesus na ... Marso 2017 77 MGA ATA Matapos binyagan ni Juan si Jesus, dumating ang

 • M a r s o 2 0 1 7 77

  M G

  A BATA

  Matapos binyagan ni Juan si Jesus, dumating ang isang kalapati para ipakita na naroon ang Espiritu Santo. Narinig ang tinig ng Ama sa Langit mula sa langit, na nagsasabing, “Ito ang sinisinta kong Anak, na siya kong lubos na kinalulugdan” (Mateo 3:17).

  Sinabi ni Jesus na kailangan Niyang sundin

  ang lahat ng kautusan. Ang pagpapabinyag

  ay isang kautusan.