MGA ATA Gumaling ang babae! Sinabi ni Jesus ... Hunyo 2017 77 MGA ATA Gumaling ang babae! Sinabi ni

MGA ATA Gumaling ang babae! Sinabi ni Jesus ... Hunyo 2017 77 MGA ATA Gumaling ang babae! Sinabi ni

 • View
  3

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of MGA ATA Gumaling ang babae! Sinabi ni Jesus ... Hunyo 2017 77 MGA ATA Gumaling ang babae! Sinabi ni

 • H u n y o 2 0 1 7 77

  M G

  A BATA

  Gumaling ang babae! Sinabi ni Jesus na gumaling siya dahil sa kanyang pananampalataya.

  Pagkatapos ay may dumating na may hatid na nakagigimbal na balita. Patay na ang anak ni Jairo. Huli na ba ang lahat para basbasan siya ni Jesus?

  Sinabi ni Jesus kay Jairo na huwag matakot kundi manampalataya. Pagdating ni Jesus sa bahay ni Jairo, sinabi Niya sa anak ni Jairo na magbangon. Iminulat nito ang kanyang mga mata. Nabuhay siyang muli! Namangha ang kanyang mga magulang.