10
ASPECTE A LE CALIĂŢII VIEŢII PERSOANELOR VÂRSTNICE ÎN RAPORT CU SĂNĂTATEA ORALĂ Student: Marteniuc Daniel Pr!e"r crd: S#L# Dr# D$r%u Laura Ia&i '()*

Metodologia Cercetarii Stiintific

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Metodologia Cercetarii Stiintific

7/23/2019 Metodologia Cercetarii Stiintific

http://slidepdf.com/reader/full/metodologia-cercetarii-stiintific 1/10

ASPECTE ALE CALIĂŢII VIEŢII PERSOANELOR VÂRSTNICE ÎN RAPORT CU SĂNĂTATEA ORALĂ

Student: Marteniuc Daniel

Pr!e"r crd: S#L# Dr# D$r%u Laura

Ia&i

'()*

Page 2: Metodologia Cercetarii Stiintific

7/23/2019 Metodologia Cercetarii Stiintific

http://slidepdf.com/reader/full/metodologia-cercetarii-stiintific 2/10

RE+UMAT

Obiective. O,%inerea de date -n le./tur/ cu 0erce0%ia indi1idual/ a "t/rii de "/n/tate ral/  0entru

un .ru0 de  0acien%i .eriatrici2 -n 1ederea -3,un/t/%irii2 -n 0er"0ecti1/2 a acrd/rii a"i"ten%ei3edicale "t3atl.ice 0entru ace"te 0er"ane#

Material şi metodă. Un c4e"tinar de ti0ul 56#O#7#A#I#8 956eriatric Oral 7ealt4 A""e""3entInde8; a !"t adre"at unui lt de 0acien%i .eriatrici2 at$t -nainte2 c$t &i du0/ trata3entul 0rtetic<re=ultatele "unt clectate2 anali=ate &i inter0retate "tati"tic#

Rezultate. În ur3a anali=ei reali=ate2 ">au cnturat anu3ite ti0are de 0erce0%ie a "/n/ta%ii rale 0entru ace&ti  0acien%i .eriatrici2 0re> &i 0"t>trata3ent 0rtetic#

Concluzii. În ,a=a datelr ,%inute2 a inter0ret/rii ace"tra2 "unt ela,rate cnclu=ii2 care artre,ui luate -n cn"iderare2 -n 1iitr2 -n atitudinea 0ractic/ din "t3atl.ia .eriatric/2 0recu3 &i-n 0re!i.urarea unr "trate.ii de a,rdare a 0r,le3aticii c30lee a ace"tei cate.rii de 1$r"t/#

Cuvinte cheie: 0acien%i .eriatrici2 calitatea 1ie%ii2 c4e"tinarul 56#O#7#A#I#8

INTRODUCERE

În cntetul -3,/tr$nirii de3.ra!ice2 -n cndi%iile 0re"iunii de3.ra!ice reali=ate de "e.3entul 00ula%inal de 0e"te ?* de ani2 e"te e1ident c/ 0nderea 0r,le3elr de "/n/tate "0eci!iceace"tei cate.rii de 1$r"t/ cre&te2 re0re=ent$nd ade1/rat/ 0r1care 0entru lu3ea 3edical/#

Prin c30leitatea 0r,le3elr "0eci!ice 1$r"tei a treia2 dia.n"ticarea 0atl.iei rale2 0recu0/rile 3edicale -n 0lan 0re1enti1>0r!ilactic2 0recu3 &i 0lani!icarea &i in"tituireatrata3entelr2 a -n.ri@irilr 3edicale ca0/t/ i30rtan%/ de"e,it/# Tate ace"te a"0ecte "unte"en%ial di!erite de cele cre"0un=/tare 0atl.iei adultului2 cu at$t 3ai 3ult2 cu c$t2 la acea"t/1$r"t/2 .rani%a dintre 0atl.ic &i nr3al e"te delicat/ &i ane1i" de e1aluat#

Page 3: Metodologia Cercetarii Stiintific

7/23/2019 Metodologia Cercetarii Stiintific

http://slidepdf.com/reader/full/metodologia-cercetarii-stiintific 3/10

V$r"ta a treia "e caracteri=ea=/ !rec1ent 0rin 50li>0atl.ie82 53ulti>dia.n"tic8 &i 50luri>3edi>ca%ie82 ceea ce "0re&te "e3ni!icati1 0r,le3atica a,rd/rii 0acientului .eriatric#

Mdelul !erit de 3edicina actual/ a adultului ,al/>trata3ent>1indecare nu e"te "u!icient -nca=ul 0acientului 1$r"tnic# 6eriatria2 c4iar dac/ e"te di"ci0lin/ de "ine "t/t/tare2 e"te

cn"iderat/ ca !iind inte.rati1/2 inclu=$nd2 0e l$n./ a"0ectele e"en%iale ,i>3edicale2 &i ele3entea&a>nu3ite 50ara>3edicale8 0"i4l.ice2 "ciale care cei"t/ &i "e inter!er/2 3ai 3ult dec$tla alte 1$r"te# 9'; În 0lu"2 trata3entele a0licate 1$r"tnicului "unt ade"ea cndi%inate de acrdarea5-n.ri@irilr8 3edicale "0eci!ice2 care au in!luen%/ i30rtant/ a"u0ra calit/%ii 1ie%ii 0er"anelrde 1$r"ta a treia#

A,rdarea 0acien%ilr .eriatrici din 0er"0ecti1/ 0luridi"ci0linar/ ,i3edical/2 0"i4l.ic/2"cial/2 "cide3.ra!ic/2 ad3ini"trati1/2 @uridic/2 ecn3ic/2 etic/ &i c4iar a!ecti1/ 9'; 0atea"i.ura c4eia e!icacit/%ii -n 0lan 3edical>curati12 recu0erati1 &i re"ciali=ant 0entru ace&ti 0acien%i#

Ace"t "tudiu -&i re./"e&te 3ti1a%ia tc3ai -n cadrul actual al 0recu0/rilr din d3eniul3edical "0re a ./"i cale -n "lu%inarea 0atl.iei cu care "e cn!runt/ 1$r"tnicii#

Cercetarea cn"t/ -n anali=a unr a"0ecte ,i>0"i4>"ciale "0eci!ice 1$r"tei a treia2 cu i30acta"u0ra trata3entului "t3atl.ic2 0rin cnturarea &i e1aluarea unr date care "/ !cali=e=e

a"u0ra 0erce0%iei indi1iduale a "/n/t/%ii rale a 0acien%ilr 1$r"tnici crelat/ cu calitatea 1ie%iiace"tra#

MATERIAL BI METODĂ

Studiul ">a de"!/&urat -n anii '()>'()2 !iind ini%iat &i crdnat -n cadrul Uni1er"it/%ii deMedicin/ &i ar3acie 5Carl Da1ila82 acultatea de Medicin/ Dentar/2 cu "0ri@inul unui ca,inet

cu 0ractic/ 0ri1at/ de 3edicin/ dentar/2 din 3ediul ur,an2 din R3$nia#

În "tudiu a3 !l"it ca ,a=/ c4e"tinare de ti0ul 56#O#7#A#I#8 956eriatric Oral 7ealt4A"""e"3ent Inde8;2 tradu" &i 1alidat 0entru R3$nia 9;2 care cn"t/ din )' -ntre,/ri# Ace"tae"te utili=at la "car/ 3ndial/2 cn"ider$ndu>"e c/ re=ultatele "ale au i30act i30rtant a"u0raa0recierii calit/%ii 1ie%ii 0er"anelr 1$r"tnice 0rin 0ri"3a "/n/t/%ii rale 9>?;# C4e"tinarul e

Page 4: Metodologia Cercetarii Stiintific

7/23/2019 Metodologia Cercetarii Stiintific

http://slidepdf.com/reader/full/metodologia-cercetarii-stiintific 4/10

de"cri" ca !iind un 5in"tru3ent de 3/"ur/ din )' 0ie"e8 0entru di"!unc%iile rale relatate9ra0rtate; de 0acien%i2 !l"it -n "c0ul a0recierii e!icien%ei trata3entelr "t3atl.ice#

 În "tudiu2 c4e"tinarele au !"t de"tinate unr 0acien%i care ">au adre"at unui ca,inet cu 0ractic/ 0ri1at/ de 3edicin/ dentar/2 din 3ediul ur,an2 din R3$nia2 care "licitau acrdarea a"i"ten%ei

3edicale "t3atl.ice#

Criteriile 0entru "elec%ia 0er"anelr 0artici0ante la "tudiu au cn"tat -n: 1$r"ta 0e"te ?* de ani9inclu"i1 e.al/ cu ?* de ani;2 c30eten%a 0"i4ic/2 ca0acitate deci=inal/2 c30eten%a le.al/# ?*Fdin re"0nden%i "unt cu0rin&i -n "e.3entul de 1$r"t/ ?*>G de ani2 re"tul "unt 0er"ane cu 1$r"t/e.al/ cu "au 3ai 3are de G* de ani# S>au "electat 0acien%ii care nece"itau di1er"e trata3ente 0rtetice 9enun%ate du0/ "ta,ilirea dia.n"ticelr &i a 0lanului de trata3ent2 -n ur3a ea3enelrrale ini%iale &i a ea3in/rilr 0araclinice ace"te eta0e !iind derulate -n ca,inetul 0ri1at;#

C4e"tinarele au !"t !erite 0acien%ilr at$t la cn"ultul ral ini%ial2 c$t &i du0/ 0ri3a lun/ de la!inali=area trata3entului 0rtetic2 3ai @" re./"indu>"e !r3atul c4e"tinarului re"0ecti1 9Ta,elul);# Cn"i3%/3$ntul in!r3at al 0er"anelr 0artici0ante la "tudiu a !"t ,%inut -n 0reala,il &i"e3nat cre"0un=/tr#

Ltul ini%ial de 0er"ane 0artici0ante la "tudiu a !"t "ta,ilit la '(2 di"tri,uindu>"e nu3/rulcre"0un=/tr de c4e"tinare< 0er"anele re"0ecti1e au acce0tat "/ 0artici0e la "tudiu &i aur/"0un" c4e"tinarului c30let2 inte.ral la tate -ntre,/rile2 ne!iind niciun c4e"tinar inc30let#

Datele ,%inute din r/"0un"urile la c4e"tinare au !"t clectate &i anali=ate#

Page 5: Metodologia Cercetarii Stiintific

7/23/2019 Metodologia Cercetarii Stiintific

http://slidepdf.com/reader/full/metodologia-cercetarii-stiintific 5/10

RE+ULTATE BI DISCUŢII

Din anali=a &i 0relucrarea datelr ,%inute cu a@utrul c4e"tinarelr2 a3 ,%inut re=ultatele 0re=entate -n cele ce ur3ea=/# Prelucrarea &i anali=a datelr ,%inute din ace"t c4e"tinar aucndu" la "erie de re=ultate a!erente 0erce0%iei a"u0ra calit/%ii 1ie%ii 0artici0an%ilr la "tudiu2 -ncrela%ie cu "/n/tatea lr ral/#

În ceea ce 0ri1e&te a"0ectele le.ate de masticaţie2 cu3 ar !i e1itarea "au li3itarea cn"u3uluianu3itr ali3ente din cau=a 0r,le3elr dentareHa 0rte=elr2 e1itarea ali3entelr dure 93ere2carne; "au di"cn!rtul a0/rut la 3a"tica%ia ali3entelr dure 9-ntre,/rile )2 '2 *;2 cn"tat/32cn!r3 6ra!icului )2 c/ ">au -nre.i"trat2 0retrata3ent2 r/"0un"uri de 5ca=inal8 -n 0rcent de*F 9cel 3ai "e3ni!icati1 ca r/"0un" 0ri1ind ace"te a"0ecte;2 care2 0"t>trata3ent2 "cad la 0rcente 3ai 3ici#

Cn!r3 6ra!icului '2 0entru 3a"tica%ie2 nu3ai '*F 9Între,area );2 re"0ecti1 )*F &i '(F9Între,/rile ' &i *; dintre re"0nden%i "u"%in c/ nicidat/ nu au a1ut 0r,le3e 0"t>trata3ent2ace"te 0rcente re./"indu>"e2 -n !arte 3are 3/"ur/2 &i -n r/"0un"urile 0re>trata3ent#

Din 6ra!icul ' "e 3ai ,"er1/ c/2 -n 0rcent 3a@ritar2 G(F din re"0nden%i au r/"0un" c/ nu aua1ut 0r,le3e la înghiţire2 iar 0"t>trata3ent2 "e re./"e"c acelea&i 0rcente< 0r,le3ele le.atede 1r,ire datrate lucr/rilr 0rteticeH0rte=elr nu a0ar 0"t>trata3ent 5nicidat/82 tt -n 0rcent de G(F 9!a%/ de **F 0re>trata3ent;#

6radul de "ati"!ac%ie 5!arte rar8 "e ./"e&te 0re0nderent la ace"t e&antin de 0acien%i2 a1$nd un

3ini3u3 de '(F &i un 3ai3u3 de **F 96ra!icul ;# În 0re>trata3ent2 **F au r/"0un" c/!arte rar iau 3edica3ente 0entru atenuarea durerii din ca1itatea ,ucal/ &i !arte rar "e "i3t1in1a%i de "itua%ia ei"tent/ -n ca1itatea ,ucal/# P"t>trata3ent2 nu3/rul re"0nden%ilr care ">au "i3%it 1in1a%i de "itua%ia ei"tent/ -n ca1itatea ,ucal/ "cade cu *F# O,"er1/3 -3,un/t/%ire.eneral/ "e3ni!icati1/ a "t/rii -ntre.ului e&antin 0"t>trata3ent2 -n "en"ul c/ 0r,le3ele "ereduc ca &i inten"itate2 -n "0ecial -n 3a"tica%ie: -n cn"u3ul anu3itr ali3ente2 de ee30lu2 alali3entelr dure 3ere2 carne# În 0lu"2 c30ar$nd 6ra!icul ) cu 6ra!icul 2 cn"t/t/3 c/ la

Page 6: Metodologia Cercetarii Stiintific

7/23/2019 Metodologia Cercetarii Stiintific

http://slidepdf.com/reader/full/metodologia-cercetarii-stiintific 6/10

ace"te 0r,le3e le.ate de 3a"tica%ie "e r/"0unde2 0"t>trata3ent2 ca !iind 5!arte rare82 -n 0rcent 3ai 3are 9**F2 *(F2 *(F;2 deci masti-caţia alimentelor dure e"te 0erce0ut/ ca !iind-3,un/t/%it/ 0"t>trata3ent#

La Între,/rile ?2 G &i ))2 1i=$nd limitarea contac-tului cu alte persoane din cau=a "itua%iei dinca1itatea ,ucal/ 9?;2 ne3ul%u3irile le.ate de a"0ectul e"tetic al din%ilr2 .in.iilr "au lucr/rilr 0rteticeH 0rte=elr 9G;2 0recu3 &i @ena 3ani!e"tat/ c$nd 0acien%ii 3/n$nc/ de !a%/ cu alte 0er"ane 9)); din c4e"tinar2 r/"0un"urile clectate au a1ut aceea&i e1lu%ie 0"t>trata3ent#A"t!el2 nu3/rul r/"0un"urilr 5nicidat/8 cre&te 0"t>trata3ent cu *F 9de la (F la *F laÎntre,/rile ? &i ))2 de la '(F la '*F la Între,area G;2 ca &i nu3/rul r/"0un"urilr 5!arte rar8 la-ntre,area G 9de la *F la *(F;# A&adar2 0entru 0artici0an%ii la ace"t "tudiu2 calitatea 1ie%ii "e-3,un/t/%e&te 0"t>trata3ent2 0rin 0ri"3a unei 0erce0%ii 3ai ,une a"u0ra a"0ectelr e"tetice rale&i !aciale2 crelat/ cu "ciali=are -3,un/t/%it/#

Page 7: Metodologia Cercetarii Stiintific

7/23/2019 Metodologia Cercetarii Stiintific

http://slidepdf.com/reader/full/metodologia-cercetarii-stiintific 7/10

(F din 0acien%i nu au "i3%it 5nicidat/8 0re>trata3ent sensibilitate dentară la rece2 !ier,inte"au dulce2 *F 5!arte rar8 &i '*F 5ca=inal8< ulterir2 0"t>trata3ent2 (F r/"0und5nicidat/82 *(F 5!arte rar82 iar )(F 5ca=inal8# Prcentul 3are de 0acien%i 0artici0an%i la

"tudiu care r/"0und c/ nicidat/ "au !arte rar 0re=int/ "en"i,ilitate dentar/ la a.en%i ter3ici &ic4i3ici 0ate cn!ir3a !a0tul c/2 la 0er"anele 1$r"tnice2 "en"i,ilitatea dentar/ "e di3inuea=/2 -n 0rinci0al 0rin de0unerea de dentin/ "ecundar/ &i ter%iar/#

Page 8: Metodologia Cercetarii Stiintific

7/23/2019 Metodologia Cercetarii Stiintific

http://slidepdf.com/reader/full/metodologia-cercetarii-stiintific 8/10

În 6ra!icele &i *2 "e cn"tat/ c/2 0"t>trata3ent2 0rcentul r/"0un"urilr de 5de"tul de de"8 &i5!arte de"8 e"te nul2 cu ece0%ia r/"0un"ului la Între,area 95Sunte%i îngriorat de 0r,le3ele 0e care le a1e%i cu din%ii2 .in.iile "au lucr/rile 0rteticeH0rte=eleJ8;2 la care 0er"i"t/ un 0rcentde *F2 acela&i ca &i 0re>trata3ent# Re!eritr la acea"t/ -ntre,are2 e"te intere"ant c/ 0rcentul 0acien%ilr care r/"0und 5nici dataK nu "e in.ri@rea=a de 0r,le3ele din ca1itatea ,ucala "cade

de la )*F> 0retrata3ent la F 0"t>trata3ent2 0re"u0unandu>"e ca relatinarea2 cntatcul cu3edicul denti"t "i trata3entele "t3atl.ice a0licate creea=a 0entru 0acient cntetual de aintele.e 3ai ,ine a"0ectele le.ate de "anatatea rala "i ii 0ate crea 0rtunitatea de a "e i30licain 3entinerea unui "tatu" ral cre"0un=atr# Li3itele "tudiului "unt le.ate de nu3/rul redu" de 0artici0an%i< -n 1iitr2 ne 0r0une3 "/ cntinu/3 cercetarea2 0e un lt 3ai 3are de 0artici0an%i2c30ar$nd re=ultatele ,%inute la 3ai 3ulte ti0uri de c4e"tinare "au "ta,ilind ni crela%ii &iinter0ret/ri ale datelr ce 1r !i ,%inute 0e lturi di!erite de 0acien%i#

CONCLU+II

Cnclu=iile cu 0ri1ire la anali=a r"0un"urilr 0acien%ilr .eriatrici 0artici0an%i la ace"t "tudiu1i=$nd c4e"tinarul 56#O#7#A#I#8:

Î3,un/t/%irile cele 3ai i30rtante 0erce0ute 0"t>trata3ent de 0artici0an%ii la "tudiu ">au re!erit-n "0ecial la masticaţie 9cn"u3ul de ali3ente dure 3ere2 carne2 reducerea di"cn!rtului lacn"u3ul ali3entelr dure;< -3,un/t/%iri2 dar nu at$t de i30rtante ca -n ca=ul 3a"tica%iei ">au-nre.i"trat2 0"t>trata3ent2 -n !onaţie şi !izionomie# 

Perce0%ia 3ai ,un/ 0"t>trata3ent a"u0ra aspectelor estetice rale &i !aciale a atra" du0/ "ine 

r/"0un"uri 0"t>trata3ent ce 1i=ea=/ -3,un/t/%irea contactelor sociale 0entru ace&ti 0acien%i.eriatrici#

Per"anele .eriatrice 0artici0ante la "tudiu a0recia=/ 0re>trata3ent !a0tul c/ 0r,le3elele.ate de "tatu"ul ral "ur1in "au creea=/ preocu-pare şi îngriorare2 -n cele 3ai ulte ca=uri2 5!arte rar8< e"te 0"i,il ca 0acien%ii "/ !i 3ani!e"tat "u,a0eciere a "t/rii de !a0t2 -ntruc$t t%i 0acien%ii au nece"itat -n !inal trata3ente 0rtetice< -n ace"t "en" e"te intere"ant2 0entru 1iitr2 un"tudiu c30arati1 -ntre 0erce0%ia "tatu"ului ral de c/tre 0acien%i &i "itua%ia ,iecti1/ de lani1elul ca1it/%ii ,ucale2 cn"tatat/ 0rin ea3ene clinice &i 0araclinice reali=ate de 3edici2

Page 9: Metodologia Cercetarii Stiintific

7/23/2019 Metodologia Cercetarii Stiintific

http://slidepdf.com/reader/full/metodologia-cercetarii-stiintific 9/10

 0recu3 &i c30ara%ie a "itua%iei din clinicile 0ri1ate 1er"u" clinicile uni1er"itare 0ri1inda"0ectele de ace"t .en#

Partici0an%ii la "tudiu r/"0und2 at$t 0re>2 c$t &i 0"t>trata3ent2 c/ 5nicidat/8 "au 5!arte rar8 0re=int/ sensibilitate dentar/ la a.en%i ter3ici &i c4i3ici#

S>a ,"er1at2 0"t>trata3ent2  îmbunătăţire generală a "t/rii -ntre.ului e&antin de 0acien%i .eriatrici#

Viitarele .enera%ii de 1$r"tnici 1r a1ea2 cel 3ai 0r,a,il2 un "tatu" al a0aratului dent>3ailar-3,un/t/%it !a%/ de cel "0eci!ic .enera%iei actuale &i2 de a"e3enea2 1r a1ea atitudine di!erit/!a%/ de "/n/tatea ral/2 !a%/ de acce"area "i"te3elr de "/>n/tate# 9; În 0er"0ecti1/2 1$r"tnicii 1r a1ea ne1ie de "i"te3e 3ai e!iciente de acrdare a a"i"ten%ei &i -n.ri@irilr 3edicale2 0recu3 &i de 0r.ra3e de "/>n/tate ral/ 3ai c30lee#

Page 10: Metodologia Cercetarii Stiintific

7/23/2019 Metodologia Cercetarii Stiintific

http://slidepdf.com/reader/full/metodologia-cercetarii-stiintific 10/10

i,li.ra!ie:

"odnar C.  Odntl.ie .eriatric/# N%iuni de dnt>.erntl.ie: 

Ed# Te4n0la"t2 ucure&ti# )<

"ogdan C.  6eriatrie: Ed# Medical/2 ucure&ti# )G 

Murariu #$ %anganu C$ "obu &.  E1aluatin ! t4e Relia,ilit ! t4e 6eriatric Oral 7ealt4A""e""3ent Inde 96O7AI; in In"titutinali"ed Elderl in R3ania: A Pilt Stud2 O7DMSC#'()(< 9);:))>*

Murariu #.$ %anganu C.  T4e Relatin"4i0 eteen Denture>Qearin. and t4e 6eriatric Oral7ealt4 A""e""3ent Inde in a 6ru0 ! In"titutinali"ed R3anian ?*>G ear Old"2O7DMSC# '())< )(9';:?>