Metodologia cercetarii marfurilor

Embed Size (px)

Text of Metodologia cercetarii marfurilor

 • 7/25/2019 Metodologia cercetarii marfurilor

  1/15

  DECERCETARE

  AMRFURILO

  R

 • 7/25/2019 Metodologia cercetarii marfurilor

  2/15

  PLANULI. IntroducereII. Metodologia general de cercetare a mrurilor

  !. Metode generale de cercetare

  ". Metode #$eciice de cercetare

  %. Metode moderne de cercetareIII. A$licarea metodelor de cercetare a mrurilor

  !. Metodologia modern de cercetare a calit&iimrurilor alimentare

  ". Metodologia de cercetare a mrurilor

  nealimentareI'. Conclu(ii

  '. )i*liograia

 • 7/25/2019 Metodologia cercetarii marfurilor

  3/15

  CERCETAREA MRFURILOR OFER UNINDISPENSABIL FOND DOCUMENTARPRIVIND:

  Structura sortimentalClasele de calitatePrestaiile i serviciile oferite post-

  vnzareRaportul calitate/preGradul de satisfacere a necesitii

  de consumCliclul de via a mri

 • 7/25/2019 Metodologia cercetarii marfurilor

  4/15

  II. METODOLOGIA GENERAL DECERCETARE AMRFURILOR

  Marfa, sau produsu, r!pr!"#$%& u$ s#s%!' d! s%ru(%ur#,fu$()##, s%&r#, (ar! *# s*$% propr## 'a$#f!s%&r## sp!(#f#(! *$spa%#u +# %#'p. Pr#$ '!%odoo#a foos#%&, '!r(!oo#as!par& (o'po$!$%!! -aor## *$%r!u#$)a%!, af#r'& sau

  $!a& (a#%a%!a, d!"-&u# -aoar! d! #$r!u#$)ar! aprodus!or. /$ a(!s% s(op s#$% u%##"a%! '!%od!! (as#(! d!(!r(!%ar! +# a$a#"&, (*% +# '!%od! propr## '!r(!oo#!#.

  Sp!(#f#(u '!%odoo#!# '!r(!oo#!# !s%! d! o)#$!r! ar!"u%a%!or par)#a! +# d! #$%!rpr!%ar! a or *$ s#s%!'

  o#(, +%##$)#f#(, p!$%ru a (o$s%#%u# apo# s#$%!"a -aor#ord!*$%r!u#$)ar! +# a (a#%&)## produsuu#.

  La (!r!(!%ar!a '&rfur#or s! por$!+%! d! a dou& asp!(%!:$!(!s#%a%!a +# !f#(#!$)a !(o$o'#(o0so(#a& a produsu.

 • 7/25/2019 Metodologia cercetarii marfurilor

  5/15

  !. METODE GENERALE DE CERCETARE

  A. M!%oda #$du(%#-&B. M!%oda d!du(%#-&

  C. M!%oda a$a#"!# +# s#$%!"!#D. M!%od! 'a%!'a%#(! +##$for'a%#(!

  E. M!%od! s%a%#s%#(!

 • 7/25/2019 Metodologia cercetarii marfurilor

  6/15

  ". METODE +,ECIFICE DE CERCETARE

  A. M!%od! ps#1os!$"or#a!B. M!%od! !2p!r#'!$%a!

  C. A$a#"a s%ru(%ur##D. A$a#"a fu$()#o$a&E. A$a#"a (o'para%#-&

 • 7/25/2019 Metodologia cercetarii marfurilor

  7/15

  %. METODE MODERNE DE CERCETARE

  A. A$a#"a -aor## 3%!1$#(o0!(o$o'#(&4B. A$a#"a 'orfoo#(&

  C. A$a#"a s#s%!'#(&D. M!%oda Bra#$s%or'#$E. M!%oda Br!$(1'ar5#$

  F. M!%oda D!p1#

 • 7/25/2019 Metodologia cercetarii marfurilor

  8/15

  III. A,LICAREA METODELOR

  DE CERCETARE AMRFURILOR

 • 7/25/2019 Metodologia cercetarii marfurilor

  9/15

  METODOLOGIA MODERN DE CERCETARE ACALIT-II MRFURILOR ALIMENTARE

  E2a'#$ar!a s!$"or#aa E2a'#$ar!a f#"#(&

  A$a#"a (1#'#(& E2a'#$ar!a

  '#(oa$a#%#(& E2a'#$ar!a

  '#(ro#oo#(&

 • 7/25/2019 Metodologia cercetarii marfurilor

  10/15

  METODOLOGIA DE CERCETAREA MRFURILOR NEALIMENTARE

  'ERIFICAREA CALIT-IIMRFURILOR DIN

  +TICL Eaminarea

  $#i/o#en(orial0a#$ect1om1 culoare2 Eaminarea i(ic

  0re(i#ten&a la 3octermic1 $re(en&a

  ten#iunilor interne2 Anali(a

  c/imic0#ta*ilitatea a&de agen&i c/imici2

 • 7/25/2019 Metodologia cercetarii marfurilor

  11/15

  METODOLOGIA DE CERCETARE AMRFURILOR NEALIMENTARE

  'ERIFICAREA CALIT-IIMRFURILOR DIN

  CERAMIC Eaminarea

  $#i/o#en(orial0orma1dimen#iuni1 identiicarea ti$uluide ceramic1 tran#luci#itatea2

  Anali(e de la*orator0re4i#ten&ala 3oc termic1 la #$argere1 lacio*ire1 #ta*ilitatea gla(urii la

  colorare1 re(i#ten&a lamani$ulare 5n ma3ina de #$lat2 Anali(a c/imic0emana&ia de

  #u*#tan&e toice1 re(i#ten&agla(urii la aci(i2

 • 7/25/2019 Metodologia cercetarii marfurilor

  12/15

  I'. CONCLU6II

  C!r(!%ar!a '&rfur#or#'p#(& o ar& pa!%&d! '!%od!, ap#(a#!d#f!r!$)#a% *$ fu$()#! d!

  s#%ua)#a (o$(r!%&,$a%ura (!r(!%&r##,pr!(#"#a +# 6us%!)!ar!"u%a%!or +# r!surs!!

  3'a%!r#a!, f#$a$(#ar!,u'a$!, d! %#'p4d#spo$##!.

  Nu doar '!%od!! d! (!r(!%ar! a '&rfur#or s*$%d#f!r#%!, dar d#f!r& s# 'oda#%&)#! d! (!r(!%ar!

  s! r!f!r& a for'!! d! ra)#o$a'!$% *$aordar!a o#!(%uu# (!r(!%a%. C!! 'a# u%##"a%!

  'oda#%&)# d! (!r(!%ar! foos#%! *$ s%ud#u'&rfur#or su$%: #$du()#a, d!du()#a +#

  (o'para)#a

 • 7/25/2019 Metodologia cercetarii marfurilor

  13/15

  FIECARE DINTRE NOI, CON7TIEN SAU INCON7TIENT,UTILI8EA8 8ILNIC MULTIPLE COMBINA9II DE METODE 7IMODALIT9I DE CERCETARE A MRFURILOR, AFLINDU0NE /N

  SITUA9IA DE A ALEGE DIN MULTITUDINEA DE PRODUSE,ANUME ACEL PRODUS CARE NE VA SATISFACE NECESIT9ILE.

 • 7/25/2019 Metodologia cercetarii marfurilor

  14/15

  '. )I)LIOGRAFIA 1 Stanciu !" #lariu $" - %azele merceolo&iei"

  'ditura (ranus" %ucureti" 1))) * Stanciu !" Calitolo&ia tiina calitii mrfurilor"

  %azele merceolo&iei" 'ditura #scar Print" %ucureti"*++*" p,.-,+

  , Sistemul 0ational de Standardizare Gidulutilizatorului de standardettp2//333standardmd/pu4lic/les/ServiciulStandard/com, 1 +5 *+1 */ & id6uti l6standpdf

  7tiina mrfurilor n conte8tul fenomenelor

  economice contemporane ttp2//3334i4lioteca-di&italaasero/4i4lioteca/pa&ina*asp9id:cap1

  5Caracterizarea merceolo&ic a mrfurilor desticl ttp2//3334i4lioteca-di&italaasero/4i4lioteca/pa&ina*asp9id:cap

 • 7/25/2019 Metodologia cercetarii marfurilor

  15/15

  MUL-UME+C ,ENTRU ATEN-IE7