11
UNIVERSITATEA “BABEŞ-BOLYAI”, CLUJ-NAPOCA, FACULTATEA DE CHIMIE ŞI INGINERIE CHIMICĂ METODOLOGIA CERCETARII STIINTIFICE Absolvent Diana Maria Jiga IMPM, M2

Metodologia Cercetarii

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Chimie supramoleculara

Citation preview

Page 1: Metodologia Cercetarii

UNIVERSITATEA “BABEŞ-BOLYAI”, CLUJ-NAPOCA,FACULTATEA DE CHIMIE ŞI INGINERIE CHIMICĂ

METODOLOGIA CERCETARII STIINTIFICE

AbsolventDiana Maria Jiga

IMPM, M2

Page 2: Metodologia Cercetarii

Obiectivele Proiectului

Proiectarea şi descrierea unei linii tehnologice pentru Proiectarea şi descrierea unei linii tehnologice pentru

înnobilarea unor zăcaminte de feldspaţiînnobilarea unor zăcaminte de feldspaţi..

Experimentări privind obţinerea de feldspat potasic Experimentări privind obţinerea de feldspat potasic

din deşeuri feldspatice şi caracterizarea acestuia.din deşeuri feldspatice şi caracterizarea acestuia.

Page 3: Metodologia Cercetarii

Cuvinte cheie

Zacamant

Ceramica

Feldspat

Flux tehnologic

Page 4: Metodologia Cercetarii

Prezentarea produsului

Feldspaţii sunt principalii fondanţi în ceramica fină şi semi-fină. Feldspaţii sunt principalii fondanţi în ceramica fină şi semi-fină.

Feldspaţii folosiţi în ceramică şi refractare se încadrează în trei Feldspaţii folosiţi în ceramică şi refractare se încadrează în trei sisteme oxidice mai importante:sisteme oxidice mai importante:

K2O - Al2O3 - SiO2 - feldspat potasic

Na2O - Al2O3 - SiO2 - feldspat sodic

CaO - Al2O3 - SiO2 - feldspat calcic

Lazăr I. ,”Chimia fizică a stării solide – silicaţi: pentru uzul studenţilor”, 1993,Chimie fizică - Manual universitar;E. V. Shinkareva, V. D. Koshevar, O. L. Zhigalov and Yu. G. Zonov, “Use of industrial wastes in production of ceramic

pigments”, revista Glass and Ceramics, Vol. 63, Nos. 11 – 12, 2006, P 422-424;

Page 5: Metodologia Cercetarii

CERCETAREA EXPERIMENTALĂ

Mod de lucruMod de lucru

Abramovici, R., „Materii prime ceramice”, Vol I, Ed. Institutul Politehnic, Facultatea de Chimie Industrială, Timişoara, (1978);

OOBŢINEREA DE FELDSPAT POTASIC DIN DEŞEURI FELDSPATICE ŞIBŢINEREA DE FELDSPAT POTASIC DIN DEŞEURI FELDSPATICE ŞI CARACTERIZAREA ACESTUIACARACTERIZAREA ACESTUIA

Page 6: Metodologia Cercetarii

Determinări efectuate

Distribuţia granulometricăDistribuţia granulometrică

Compoziţia chimică Compoziţia chimică deseudeseu şi compoziţia apei de şi compoziţia apei de spălarespălare

Analiza termicăAnaliza termică

Difractometria de Raze XDifractometria de Raze X

Microscopia opticăMicroscopia optică

Page 7: Metodologia Cercetarii

Distribuţia granulometrică a particulelor pentru proba brută

Aroldi, C., ”Introducere în petrologia sedimentară”, Ed. Accent, Cluj Napoca, (2005);

Page 8: Metodologia Cercetarii

Distribuţia granulometrică a particulelor pentru proba spălată

Page 9: Metodologia Cercetarii

Microscopia optică

Imagine de microscopie optică a probei brute. N+; 45X.

Imagine de microscopie optică a probei finale. N+; 45X.

1 - Cuarţ; 2 – Feldspat potasic; 3 – Feldspat Na, 4- Compuşi cu fier

Page 10: Metodologia Cercetarii

Materiale si echipamente necesare

Infrastructura existentă şi echipamentele care vor fi achiziţionate pentru proiect:

Umiditatea deşeului brut determinată cu umidometru de laborator

Curbele granulometrice a materialului experimentat (deşeu brut şi spălat) au fost realizate cu ajutorul unui aparat tip Counter Coulter WING-SALD 7101.

Site granulometrice

Difractometru de raze X

Microscop optic

Page 11: Metodologia Cercetarii

Esalonarea in timp

ETAPA 1. (An I) Studii si analize privind prelucrarea feldspatului pentru utilizare în ceramic

ETAPA 2. (An II)Descrierea amanuntita a fluxului tehnologic general

ETAPA 3. (An II)Aspecte tehnologice si de protectia mediului

ETAPA 4. (An II)Partea experimentala