of 32 /32
Завршни рад Завршни рад Тема: Тема: Технолошки поступак Технолошки поступак израде мушких панталона израде мушких панталона 1. Увод Одевање је једна од најелементарнијих потреба људског друштва. Одећа је саставни и неопходни део човековог живота у погледу његове заштите и опстанка. Она омогућава човеку да се прилагоди и живи у најразличитијим. климатским условима. Захваљујући топлотно – изолационим особинама текстилних материјала од којих је одело израђено, оно може да штити тело од великог одавања топлоте у условима ниских температура, односно од сувишног примања топлоте при високим температурама. Одећа, такође, штити човека од ветра, влаге, кише и снега, али истовремено треба да буде пропустљива за ваздушна струјања и циркулацију водене паре, јер је одећа важан регулатор телесне топлоте путем испаравања и одвођења влаге са површине тела. Осим тога, одећа треба да штити човека од разних повреда, оштећења и прљања коже. Одећа је врло важан фактор у војсци, јер штити војнике од различитих временских утицаја, а мора бити тако израђена да омогућава добру покретљивост војника. Савремена одећа мора бити функционална и израђена од материјала који се лако одржава 1

Maturski Rad - Tehnoloski postupak izrade muskih pantalona

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Одевање је једна од најелементарнијих потреба људског друштва. Одећа је саставни и неопходни део човековог живота у погледу његове заштите и опстанка. Она омогућава човеку да се прилагоди и живи у најразличитијим. климатским условима. Захваљујући топлотно – изолационим особинама текстилних материјала од којих је одело израђено, оно може да штити тело од великог одавања топлоте у условима ниских температура, односно од сувишног примања топлоте при високим температурама. Одећа, такође, штити човека од ветра, влаге, кише и снега, али истовремено треба да буде пропустљива за ваздушна струјања и циркулацију водене паре, јер је одећа важан регулатор телесне топлоте путем испаравања и одвођења влаге са површине тела.

Text of Maturski Rad - Tehnoloski postupak izrade muskih pantalona

Page 1: Maturski Rad - Tehnoloski postupak izrade muskih pantalona

Завршни рад Тема: Завршни рад Тема: Технолошки поступак израде мушких панталонаТехнолошки поступак израде мушких панталона

1. Увод

Одевање је једна од најелементарнијих потреба људског друштва. Одећа је саставни и неопходни део човековог живота у погледу његове заштите и опстанка. Она омогућава човеку да се прилагоди и живи у најразличитијим. климатским условима. Захваљујући топлотно – изолационим особинама текстилних материјала од којих је одело израђено, оно може да штити тело од великог одавања топлоте у условима ниских температура, односно од сувишног примања топлоте при високим температурама. Одећа, такође, штити човека од ветра, влаге, кише и снега, али истовремено треба да буде пропустљива за ваздушна струјања и циркулацију водене паре, јер је одећа важан регулатор телесне топлоте путем испаравања и одвођења влаге са површине тела.

Осим тога, одећа треба да штити човека од разних повреда, оштећења и прљања коже. Одећа је врло важан фактор у војсци, јер штити војнике од различитих временских утицаја, а мора бити тако израђена да омогућава добру покретљивост војника. Савремена одећа мора бити функционална и израђена од материјала који се лако одржава

1

Page 2: Maturski Rad - Tehnoloski postupak izrade muskih pantalona

Завршни рад Тема: Завршни рад Тема: Технолошки поступак израде мушких панталонаТехнолошки поступак израде мушких панталона

2. Подела

Производња одеће се развијала паралелно са развојем људског друштва и цивилизације. У данашњим условима могу се уочити два типа производње одеће: 1. 3анатска (појединачна) производња 2. Индустријска (серијска) производња

Занатску производњу одеће карактерише дуго време потребно за израду одевних предмета и ниска продуктивност рада. Кројачи израђују одевне предмете појединачно, по мери и поруџбини.

Индустријска производња одеће се развила из кројачког занатства, а њен развој је уско повезан са проналасцима и развојем машинске технике и њиховом применом у производњи одеће.

Израда одевног предмета је подељена на већи број радних операција. Серијска производња има низ предности у односу на појединачну, а то су:

- време израде одевног предмета се знатно смањује;- продуктивност рада се повећава;- трошкови техничке припреме рада се распоређују на све

производе из серије;- велике су могућности планирања, итд.

За израду мушких панталона на занатски начин се утроши 7-8 часова, у индустрији одеће довољно је 70-80 минута.

2

Page 3: Maturski Rad - Tehnoloski postupak izrade muskih pantalona

Завршни рад Тема: Завршни рад Тема: Технолошки поступак израде мушких панталонаТехнолошки поступак израде мушких панталона

2.1. Подела

Данас се израђују различите врсте одевних предмета зависно од потреба човека, сезоне, намене и модног правца. Одевни предмети се могу груписати на следећи начин:

1. Према полу и узрастуа) мушка одећаб) женска одећав) дечија одећа

2. Према врсти материјалаа) памучна одећаб) вунена одећав) свилена одећаг) кожна и крзнена одећа

3. Према сезониа) зимска одећаб) летња одећав) међусезонска (пролећна и јесења) одећа

4. Према намениа) спортска одећаб) радна одећав) свечана одећаг) заштитна одећа д) специјална одећа

3

Page 4: Maturski Rad - Tehnoloski postupak izrade muskih pantalona

Завршни рад Тема: Завршни рад Тема: Технолошки поступак израде мушких панталонаТехнолошки поступак израде мушких панталона

2.2. Процес рада у кројачници

Кројење је прва фаза технолошког процеса производње одеће. У кројачници се искројавају сви потребни делови који улазе у састав одевног предмета и врши непосредна припрема за процес шивења. У зависности од врсте одевног предмета кроји се основни материјал и одговарајући помоћни материјал (постава, међупостава, постава за џепове, ветелин итд.).

Као основни материјал могу се користити различите тканине, плетнени, неткани, кожни и крзнени материјал, зависно од намене одеће, сезоне и моде. Искројени основни материјал треба да обезбеди одевном предмету функционалност, удобност при ношењу и одговарајући естетски изглед. Да би искројили потребну количину материјала за одећу у краћем времену извршена је подела процеса кројења на следеће радне операције:

1. Припрема материјала за кројење.2. Полагање материјала ( формирање наслаге за кројење).3. Наношење кројне слике на наслагу за кројење.4. Кројење наслаге материјала.5. Означавање и нумерисање искројених делова.6. Комплетирање свежњева за одељење за шивење.

4

Page 5: Maturski Rad - Tehnoloski postupak izrade muskih pantalona

Завршни рад Тема: Завршни рад Тема: Технолошки поступак израде мушких панталонаТехнолошки поступак израде мушких панталона

3.3. ШивењеШивење

Технологија шивења одеће развијала се паралелно са развојем технике и технологије у производњи машина и уређаја за шивење. У индустријској производњи одеће данас се користи велики број различитих машина за шивење, које се разликују по конструкцији, степену аутоматизације и намене. У циљу општег упознавања начина рада, конструкције и других карактеристика шиваћих машина све машине за шивење могу се груписати у неколико група, тако да се узимајући у обзир техничке карактеристике, може извршити следећа подела шиваћих машина:

1.Према брзини шивења (број убода у минуту). - спорошиваће или спороходне машине (до 2500/мин.) - брзошиваће или брзоходне машине (преко 2500 убода у мин.)2. Према врсти игала - машине са зрнастим убодом - машине са ланчаним убодом3. Према броју игала - машине са једном иглом (једноигловке) - машине са две игле (двоигловке) - машине са више игала или вишеигловке4. Према врсти материјала који се шије - машине за шивење текстила - машине за шивење коже и крзна5. Према намени - шиваће машине за домаћинство - шиваће машине за занатство - шиваће машине за индустрију6. Према конструкцији и степену аутоматизације - обичне шиваће машине - специјалне шиваће машине - шиваћи аутомати - шиваћи агрегати - шиваће трансфер стазе

5

Page 6: Maturski Rad - Tehnoloski postupak izrade muskih pantalona

Завршни рад Тема: Завршни рад Тема: Технолошки поступак израде мушких панталонаТехнолошки поступак израде мушких панталона

Основни делови сваке машине за шивење су:

1. радни део (глава шиваће машине)2. погонски део машине 3. помоћни део машине 4.

У радном делу машине налазе се сви радни механизми и уређаји који обављају рад машине. Погонски део (електромотор) омогућава покретање радних механизама. Помоћни део машине чине радни сто и постоље. Они обезбеђују стабилност положаја машине и извођење операција шивења.

Делови машинске игле су:1. Глава игле 2. Тело игле 3. Дужи жлеб 4. Краћи жлеб5. Ушица игле 6. Усек игле 7. Врх игле

6

Page 7: Maturski Rad - Tehnoloski postupak izrade muskih pantalona

Завршни рад Тема: Завршни рад Тема: Технолошки поступак израде мушких панталонаТехнолошки поступак израде мушких панталона

4. Завршни радови4. Завршни радови

Приликом пеглања одеће потребно је правилно одабрати следеће параметре (делове)пеглања:

температура притисак влажност и време пеглања

Све операције пеглања се могу с обзиром на технолошки редослед поделити на две групе:

међуфазно пеглање завршно пеглање

Међуфазно пеглање се јавља у току израде одевног предмета, при чему се поједини делови пеглају.Међуфазно пеглање обухвата следеће операције:

распеглавање шавова пеглање поклопца за џепове различита обликовања пеглања

У фази завршног пеглања одевног предмета добија свој коначни облик и линију, који утиче на естетски изглед готовог одевног предмета. Завршно пеглање панталона изводи се на следећим парним пресама:

за пеглање рубова на ногавицама панталона за пеглање ногавица (по једну или две ногавице одједанпут) за пеглање горњег дела (појаса) панталона за пеглање отвора (шлица)

7

Page 8: Maturski Rad - Tehnoloski postupak izrade muskih pantalona

Завршни рад Тема: Завршни рад Тема: Технолошки поступак израде мушких панталонаТехнолошки поступак израде мушких панталона

4.1.4.1. Завршни радовиЗавршни радови

Техничка контрола обухвата целокупни процес производње одеће од уласка сировина у предузеће па до изласка готових одевних предмета. Задатак техничке контроле је директна контрола материјала, полупроизвода и готових производа, као и одвајање оних који не задовољавају прописане техничке услове.

Техничка контрола обухвата:

контролу материјала (улазна контрола) међуфазну коншролу (контрола полупроизвода) завршну (финалну) контролу (контрола готових

производа).

Приликом пријема сировина у предузеће потребно је да се изврши квантитативна и квалитативна контрола целокупног материјала. Контрола материјала се обавља визуелном методом и лабораторијским испитивањем.

Задатак међуфазне контроле квалитета је да прати и контролише квалитет израде одевних предмета у свим фазама рада од почетка до завршних операција. Финална контрола има задатак да контролише квалитет готових одевних предмета. Ова контрола врши детаљан преглед сваког урађеног одевног пред-мета и упоређује га са приложеним моделом - узорком.

Прегледани одевни предмети се разврставају по величинама, преброје и овере печатом контроле на висећој етикети.

8

Page 9: Maturski Rad - Tehnoloski postupak izrade muskih pantalona

Завршни рад Тема: Завршни рад Тема: Технолошки поступак израде мушких панталонаТехнолошки поступак израде мушких панталона

Припремни деоПрипремни део

1. Скица и опис модела1. Скица и опис модела

Панталоне су један од основних и важних одевнихПанталоне су један од основних и важних одевних предмета. Носе се у сва годишња доба у саставу мушког оделапредмета. Носе се у сва годишња доба у саставу мушког одела или у комплету са прслуком, јакном или слично. Израђује сеили у комплету са прслуком, јакном или слично. Израђује се најчешће од једнобојних, а ређе дизајнираних тканина. Могунајчешће од једнобојних, а ређе дизајнираних тканина. Могу бити класичног, одерног и спортског кроја, а њихов облик зависибити класичног, одерног и спортског кроја, а њихов облик зависи од тренутног кретања моде.од тренутног кретања моде.

9

Скица модела

Кројни делови Кројни делови

1. Предњи део 2х2. Задњи део 2х3. Појас 2х4. Подлистак за џеп 2х5. Паспул 2х6. Гајка 6х7. Џеп кеса 2х8. Џеп кеса за задњи

џеп 2х

Page 10: Maturski Rad - Tehnoloski postupak izrade muskih pantalona

Завршни рад Тема: Завршни рад Тема: Технолошки поступак израде мушких панталонаТехнолошки поступак израде мушких панталона

2. Главне и израчунате мере2. Главне и израчунате мере

Величина 50

Мере:Мере:ВТ = 172cmОП = 92 cmОБ = 106 cmДМ = 5/8 ВТ -5 до 8 = 102 cmДС = 1/4 ОБ – 2 до 4 cm = 24 cmДК = ДМ – ДС = 78 cmВК = 1/2 ДК + 6 cm = 45 cmОНК = 50 cm иОНД = 48 cm

Предњи деоПредњи део1 до 2 = ДС = 24 cm1 до 3 = ДМ = 102 cm3 до 4 = ВК = 45 cm2 до 5 = 1/20 ОБ + 3 cm = 8,3 cm5 до 6 = 1/4 ОБ + 1 до 2 cm = 28,5 cm6 до 7 = 1/20 ОБ + 1 cm = 6,3 cm5 до 8 = 1/2 (5 до 7)9 до 10 = 1/2 ОНК = 25 cm11 до 12 = 1/4 ОНД = 24 cm13 до 15 = 1/2 (13 до 14) и16 до 17 = 1/4 ОП + 3 cm =

Задњи деоЗадњи део2 до 18 = 2 до 38 до 19 = 1,519 до 20 = 1/20 ОБ + 1 = 6,319 до 21 = 1/4 ОБ – 4 = 22,523 до 24 = 24 до 2525 до 26 =1/4 ОП + 3 (за шавове) = 26 и24 до 26 = остатак за ушитке

10

Page 11: Maturski Rad - Tehnoloski postupak izrade muskih pantalona

Завршни рад Тема: Завршни рад Тема: Технолошки поступак израде мушких панталонаТехнолошки поступак израде мушких панталона

3. 3. Основна конструкција М. панталонаОсновна конструкција М. панталона

11

Page 12: Maturski Rad - Tehnoloski postupak izrade muskih pantalona

Завршни рад Тема: Завршни рад Тема: Технолошки поступак израде мушких панталонаТехнолошки поступак израде мушких панталона

4. Моделовање мушких панталона4. Моделовање мушких панталона

Моделовање извршити према основној конструкцији мушких панталона. Повећати обим ногавица доле за 1cm.

12

Page 13: Maturski Rad - Tehnoloski postupak izrade muskih pantalona

Завршни рад Тема: Завршни рад Тема: Технолошки поступак израде мушких панталонаТехнолошки поступак израде мушких панталона

5. 5. Моделовање мушких панталонаМоделовање мушких панталона

13

Page 14: Maturski Rad - Tehnoloski postupak izrade muskih pantalona

Завршни рад Тема: Завршни рад Тема: Технолошки поступак израде мушких панталонаТехнолошки поступак израде мушких панталона

6. Уклапање у кројну слику мушких панталона6. Уклапање у кројну слику мушких панталона

14

Page 15: Maturski Rad - Tehnoloski postupak izrade muskih pantalona

Завршни рад Тема: Завршни рад Тема: Технолошки поступак израде мушких панталонаТехнолошки поступак израде мушких панталона

7. Кројење7. Кројење

У индустријској производњи одеће примењују се различити уређаји за означавање одређени тачака на искројеним деловима одеће, као и за нумерисање тих делова. Искројени делови наслаге означавају се засецима (цвиковима) или рупицама, да би се одредила места где долазе џепови, рупице, дугмад, ушици, састав шавова итд.

Сваки искројени део одевног предмета у наслази мора се обележити бројем (нумерисати) како не би дошло до погрешног састављања различитих делова у шивари. Ова обележавања се најчешће изводе помоћу малих етикета (налепница) које се помоћу специјалног апарата за етикетирање одеће лепе на сваки саставни део неког одевног предмета.

15

Page 16: Maturski Rad - Tehnoloski postupak izrade muskih pantalona

Завршни рад Тема: Завршни рад Тема: Технолошки поступак израде мушких панталонаТехнолошки поступак израде мушких панталона

8.8. Технолошки поступак израде мушкихТехнолошки поступак израде мушких панталонапанталона

1.1. Опшивање кројних делова врши се са циљем да се обрадеОпшивање кројних делова врши се са циљем да се обраде ивице материјала, да не би дошло до осипања материјала.ивице материјала, да не би дошло до осипања материјала. Изводи се специјалним шиваћим машинама:Изводи се специјалним шиваћим машинама:

са једном иглом и два конца (тип убода 502), и уређајем заса једном иглом и два конца (тип убода 502), и уређајем за опсецање концаопсецање конца

са једном иглом и три конца (тип убода 504), и уређајем заса једном иглом и три конца (тип убода 504), и уређајем за опсецање концаопсецање конца

2.2. Гајке се израђују тако што се уска трака основногГајке се израђују тако што се уска трака основног материјала подавије и проштепа по дужини са обе стране.материјала подавије и проштепа по дужини са обе стране.

Израђује се на:Израђује се на: специјалном шиваћом машином са две игле и три концаспецијалном шиваћом машином са две игле и три конца

3.3. Приликом шивења ушитка тканина се пресавије са наличјаПриликом шивења ушитка тканина се пресавије са наличја и према ознакама се проштепа уређеним при кројењу. Можеи према ознакама се проштепа уређеним при кројењу. Може се извршити на следећим шиваћим машинама:се извршити на следећим шиваћим машинама:

на обичној брзошиваћој машини (тип убода 301)на обичној брзошиваћој машини (тип убода 301) на шиваћем аутомату за ушивање ушитака.на шиваћем аутомату за ушивање ушитака.

16

Page 17: Maturski Rad - Tehnoloski postupak izrade muskih pantalona

Завршни рад Тема: Завршни рад Тема: Технолошки поступак израде мушких панталонаТехнолошки поступак израде мушких панталона

4.4. Подлајсна се полаже на џеп кесу и штепа по рубу који је Подлајсна се полаже на џеп кесу и штепа по рубу који је окренут према средини џеп – кесе. Руб подлајсне се окренут према средини џеп – кесе. Руб подлајсне се подавија приликом шивења, или да се предходно обради подавија приликом шивења, или да се предходно обради опшивањем. Користе се следеће машине:опшивањем. Користе се следеће машине:

а) брзошиваћом машином (тип убода 301)а) брзошиваћом машином (тип убода 301)б) специјалном шиваћом машином са две игле б) специјалном шиваћом машином са две игле

5. Бочни део се подавије према ознакама и заједно са џеп – кесом проштепа. Изводи се на:

брзошиваћој обичној машини (тип 301), која има уређај за учвршћивање почетка и завршетка шава.

6. За затварање џеп – кесе користе се следеће машине: специјална шиваћа машина са две игле за опшивање руба специјална шиваћа машина са две игле у размаку 2,5mm

17

Page 18: Maturski Rad - Tehnoloski postupak izrade muskih pantalona

Завршни рад Тема: Завршни рад Тема: Технолошки поступак израде мушких панталонаТехнолошки поступак израде мушких панталона

7. Паспул нашити са лица и учврстити на почетку и завршетку шава и после исећи између паспула и окренути. За израду овог џепа користе се следеће машине:

специјална шиваћа машина са две игле (тип 301) шиваћи агрегат за различите облике паспулираних џепова.

8. Затварање џеп – кесе врши се на исти начин и са истим машинама као код операције шест.9. Наместити шлиц на леви предњи део ногавице панталона према ознакама и проштепати. Почетак и завршетак шава треба учврстити. Користе се следеће шиваће машине:

обична брзошиваћа машина која има доњи транспорт интегрисана шиваћа машина (тип 301), са доњим и

променљивим горњим транспортом.

18

Page 19: Maturski Rad - Tehnoloski postupak izrade muskih pantalona

Завршни рад Тема: Завршни рад Тема: Технолошки поступак израде мушких панталонаТехнолошки поступак израде мушких панталона

10. Подшлиц се положи на десну предњу ногавицу и проштепа. Ова операција се може извести на:

обичној шиваћој машини брзошиваћој машини опремљеној специјалном папучицом;

11. Шивење ових шавова представља спајање најдужих страница предњих и задњих делова ногавице. Изводи се на:

обичној брзошиваћој машини (тип убода 301) брзошиваћој машини (тип 401) аутомату за контуре (тип 401) на шиваћем агрегату (тип 401)

12. Појас нашити на машини: брзошиваћој машини са зрнастим убодом (тип 301)

13. Појас прошити са лица. Ова операција се изводи на: обичној шиваћој машини са зрнастим убодом

19

Page 20: Maturski Rad - Tehnoloski postupak izrade muskih pantalona

Завршни рад Тема: Завршни рад Тема: Технолошки поступак израде мушких панталонаТехнолошки поступак израде мушких панталона

14. Овај шав треба шити чврстим и еластичним убодом јер је изложен највећим напрезањима у току употребе панталона. Изводи се на следећима машинама:

на брзошиваћој машини са двоструким ланчаним убодом на брзошиваћој машини која шије двоструким ланчаним

убодом и одсеца руб материјала у цик – цак линији.

15. Потребно је учврстити гајке и одсећи евентуалне вишкове. Користе се следеће шиваће машине:

на брзошиваћој машини (тип убода 301) на брзошиваћој машини са двоструким ланчаним убодом

20

Page 21: Maturski Rad - Tehnoloski postupak izrade muskih pantalona

Завршни рад Тема: Завршни рад Тема: Технолошки поступак израде мушких панталонаТехнолошки поступак израде мушких панталона

16. Учвршћивања се раде на местима већег напрезања на одевном предмету са циљем да се учврсте и појачају шавови. Ради се на следећим шиваћим аутоматима:

на аутомату за кратке шавове и учвршћивањем са 42 убода на аутомату за кратке шавове и учвршћивањем са 28 убода

17. Поруб се ради са брзошиваћом машином са слепим (невидљивим) ланчаним убодом који се не види са лица.18. Рупице се израђују на аутомату за израду рупица са округлином на левој страни панталона.19. Дугмад се може ушити на следећој машини:

на аутомату за ушивање дугмади ланчаним убодом (тип 401) који може ушити две или четири рупице.

21

Page 22: Maturski Rad - Tehnoloski postupak izrade muskih pantalona

Завршни рад Тема: Завршни рад Тема: Технолошки поступак израде мушких панталонаТехнолошки поступак израде мушких панталона

ЛитератураЛитература

1.1. Мр. Јасминка Петровић, дипл. Инжењер –Мр. Јасминка Петровић, дипл. Инжењер –Технологија одећеТехнологија одеће

2.2. Мр. Јасминка Петровић, дипл. Инжењер –Мр. Јасминка Петровић, дипл. Инжењер – Конструкција одећеКонструкција одеће

22

Page 23: Maturski Rad - Tehnoloski postupak izrade muskih pantalona

Завршни рад Тема: Завршни рад Тема: Технолошки поступак израде мушких панталонаТехнолошки поступак израде мушких панталона

Садржај:Садржај:

страна1. Увод ................................................................................................ 12. Подела ............................................................................................ 2

2.1. Подела одеће ..................................................................... 32.2. Процес рада у кројачници ................................................ 4

3. Шивење .......................................................................................... 54. Завршни радови ............................................................................ 7

4.1. Пеглање .............................................................................. 84.2. Контрола ............................................................................ 8

Припремни део1. Скица и опис модела ............................................................... 92. Главне и израчунате мере ..................................................... 103. Основна конструкција мушких панталона .......................... 114. Моделовање мушких панталона .......................................... 125. Комплетирање мушких панталона ....................................... 136. Уклапање у кројну слику ...................................................... 147. Кројење ................................................................................... 158. Технолошки поступак израде одевног предмета ................ 169. Литература ............................................................................. 22

23